YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOUTH FOR HABİTAT. Biz Kimiz?"

Transkript

1 YOUTH FOR HABİTAT Biz Kimiz? Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi nde değişik, dil, din, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu, 100 e yakın ülkede yaklaşık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı nın bir parçası olarak kuruldu. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz çok yönlü etkinliklerimizin yanı sıra iletişim ağının dünya sekreteryalığı görevini sürdürmekteyiz. Vizyonumuz: Bizler sadece geleceğin liderleri değil bugünün de ortaklarıyız Misyonumuz: Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre için, gençliği yapabilir kılmak, Gençliğin hükümetler, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla ortaklıklarını geliştirmek, Birleşmiş Milletler zirveleri, Avrupa Birliği zirveleri ve gençliği ilgilendiren diğer uluslararası toplantıları izlemek ve gençliğin bu toplantılara katılımını artırmak ve Zirvelerde gençlik lehine kararların çıkması için katkılarda bulunmak, Gençlik grupları arasındaki iletişimi sağlamak ve eğitim programları geliştirmek, Yönetime katılım, gençlik ve gençlik organizasyonlarının bir araya gelecekleri meşru platformlar, liselerde öğrenci birlikleri, üniversitelerde öğrenci konseyleri, yerel yönetimlerde gençlik meclisleri oluşturmak ve bu platformların bir araya gelerek ulusal yapılanmalarını sağlamak. Nasıl? Uluslar arası düzeyden ulusal düzeye ve ulusal düzeyden uluslar arası düzeye bilgi aktarımı Dünyadaki iyi uygulamaların incelenmesi ve yerel, ulusal düzeyde uygulanması Dünya gündeminin yakından takibi ve gündem oluşturulması Gençlik - sivil toplum dayanışmasının oluşturulması Demokratikleşme sürecini sivil toplum bilincini artırarak hızlandırmak Genç vizyonlarla toplum duyarlılığını geliştirmek Sosyal sorunların çözümünde farklı görüşlerin birleştiği ortak platformlar oluşturmak İlkelerimiz: Sivillik: Yürüttüğümüz projeler çerçevesinde farklı kentlerde farklı yerel yönetimlerle (valilik, belediyeler, il müdürlükleri) çalışıyoruz. Gençlerin yerel düzeyde aidiyet bilincini geliştirip gönüllülüğü teşvik ediyoruz. Ancak çalışmalarımızda asıl olan kent düzeyinde gençlerin ortak sorunlarına sahip çıkma bilincini yerleştirmektir. Bu doğrultuda oluşturduğumuz gençlik platformlarında hiçbir görüş ayrımcılığına yer vermiyoruz. Gösterdiğimiz bu yaklaşım aynı zamanda yerel yönetimlerle daha etkin bir şekilde ortaklık geliştirmemizi sağlamaktır. Yerellik: Yürüttüğümüz çalışmaların yerel boyutunun olması esastır. Burada yerellikten anlaşılan çalışmaların yüzeysel kalmaması, bilginin ve deneyimin mahalle düzeyine kadar gidebilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda gençlik ile ilgili imkanların büyük şehirlerden ziyade kalkınmada geride olan şehirlere de gitmesini sağlamak. Hesap verebilirlik: Dernek, sponsorluk ilişkilerinde doğrudan para ilişkisine girmez. Finansal destek ilgili etkinlik için alınır. Kolaylaştırıcılık:

2 Dernek çalışma yürüttüğü kentlerde kendine bağlı şube, kol, birim gibi yapılar oluşturmaktan özellikle kaçınır. Dernek kentlerdeki gençlik gruplarının kapasitelerini geliştirerek kent geçliğinin kendi meşru yapılarını oluşturması için kolaylaştırıcılık ve yön göstericilikte bulunur. Ortaklık: Dernek çalışmaların yürütülmesinde beraber çalıştığı kurum ve kuruluşlarla dikey (ast-üst) ilişkilere girmez, politika oluşturmada bağımsızlığını korur. Ortak uygulama ve çalışmalarda kararlar ortaklık esasına bağlı kalınarak uzlaşma ile alınır. Ne Yaptık? Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı nda (1996) gençlik programlarını düzenledik Viyana Birleşmiş Milletler Dünya Gençlik Forumu, 1997 de Cenevre Habitat Ortaklar Toplantısı, Kenya Habitat 16. Komisyon Toplantısı, New York Rio+5 Zirvesi, Seul UNEP Küresel Gençlik Toplantısı; 1998 de Portekiz Birleşmiş Milletler 2. Dünya Gençlik Forumu, 1. Dünya Gençlikten Sorumlu Bakanlar Toplantısı, 1. Dünya Gençlik Festivali; 1999 da Washington Küresel Nesiller Toplantısı, Nairobi Habitat 17. Komisyon Toplantısı, 2000 de Paris Avrupa Birliği Gençlik Zirvesi, Nairobi İstanbul+5 Hazırlık Toplantısı, Atina Güneydoğu Avrupa Gençlik Konseyi Kuruluş Toplantısı, 2001 de Nairobi Habitat 18. Komisyon Toplantısı, New York Habitat II Takip Toplantısı, Dakar 4. Dünya Gençlik Forumu, 2002 de Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Hazırlık Toplantıları ve zirve, 2003 de Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi hazırlık toplantıları ve zirve; 1999 dan bu yana Balkan Gençlik ve Sanat Festivali başta olmak üzere gençliği ilgilendiren pek çok uluslararası buluşmada yer aldık. Sayısız gencin yurtdışındaki eğitim ve değişim programlarına katılmasında kolaylaştırıcı rol üstlendik. Yukarıda saydığımız pek çok ciddi toplantılarda ve organizasyonlarda konuşmacı, eğitimci, çalışma grubu kolaylaştırıcısı, organizatör olarak görev aldık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığında yürütmüş olduğumuz projede bir dizi yerel ve ulusal ölçekli toplantı sonucu Habitat ve Gündem 21 için gençlik Ulusal Eylem Planı nı oluşturduk ve 1997 Eylül ayında 42 ülkeden 430 gencin katılımıyla Habitat ve Gündem 21 Uluslararası Gençlik Takip Toplantısı nı organize ettik yılında Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı nın ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürüttüğü Yerel Gündem 21 Programı na dahil olduk. Bugün 50 yi aşkın şehirde devam eden projede gençlerin yerel yönetim ve özel sektörle ortaklıklarını geliştirerek yerel gençlik evleri ve gençlik meclisleri kurma çalışmalarına devam ediyoruz. Yerel Gündem 21 Programı kapsamında derneğin kolaylaştırıcılığında devam eden Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu şemsiyesi altında bugün 65 ilden yerel gençlik platformları bir araya gelmişler bu kapsamda yerel gençlik liderleri düzenlenen çeşitli eğitimler aracılığıyla Avrupa Birliği ne giriş sürecinde sektörler arası ulusal gençlik politikalarının oluşturulmasına katkı koymaktadırlar Mayıs ayında Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi (UN-HABITAT) ile ortaklık protokolü imzaladık. Bu protokol doğrultusunda Türkiye, Senegal, Kenya, Brezilya, Kolombiya, Hindistan ve Pakistan da gençlerin sosyal yaşama katılımını içeren raporlar hazırladık Ekim ayında Avrupa Birliği Gençlik Forumu ve Avrupa Konseyi ortaklığında gençlik organizasyonlarını ulusal gençlik konseyinin oluşturulmasına giden yolda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla Ulusal Gençlik Konseyi konulu semineri düzenledik yılı boyunca gençleri çevreyi kirletmeyen enerjiler konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli örnek uygulamalarla desteklenen Sürdürülebilir Enerji Eğitimi Projesi ni Temiz Enerji Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla yürüttük. 17 Ağustos 1999 da yaşanan deprem felaketinden hemen sonra başlatılan Korumacı Aile Kampanyası çerçevesinde 130 öğrenciye bir sene boyunca bur s verilmesinde kolaylaştırıcı bir rol üstlendik. Korumacı ailelerin doğrudan öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunduğu kampanya deprem rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çok önemli bir yere sahip oldu. Kampanyanın hemen ardından Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Örgütü (ECHO) ortaklığında Kocaeli-Yeniköy, Bolu ve Sakarya da gençlik merkezleri oluşturuldu.

3 2001 Mayıs ayından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve GAP İdaresi ortaklığında ve İsviçre Hükümeti nin katkılarıyla Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Programını yürütüyoruz. Program, bölgede gençliğin kapasitesini geliştirerek ortak platformlar çerçevesinde gençliğin yerel yönetimlerle ve özel sektörle ortaklıklarını kurup gençliği yapabilir kılmayı hedeflemektedir. Program dahilinde bugüne kadar Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman gençlik merkezleri oluşturulmuş Kilis ve Şırnak ta kısa bir süre içinde açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Dernek, Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylık sürecine katkıda bulunmak amacıyla etkinliklerini devam ettirmektedir. Dernek, Avrupa Birliği Gençlik Forumu nun Türkiye deki iki ortak kuruluşundan biridir. Gençlik Forumu nun organize ettiği toplantılara düzenli olarak katılmaktadır. Avrupa Birliği nin gençlik politikalarının oluşturulduğu Gençlik Üzerine Beyaz Kitap sürecine ( ) aktif olarak katılmıştır. Bu doğrultuda İsveç, Belçika ve İspanya dönem başkanlığında AB nin organize ettiği gençlik toplantılarında katılımcı, ve çalışma grubu kolaylaştırıcısı olarak yer alınmıştır. Üyesi Olduğumuz Platformlar Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu, Birleşmiş Milletler Dünya Gençlik Forumu Uluslararası Planlama Kurulu, Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Gençlik Grubu, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Gençlik Grubu, Dünya Bankası Gençlik Stratejisi Geliştirme Grubu, İstanbul+5 Uluslararası Kolaylaştırıcı Grubu, Yerel Gündem 21 Ulusal Yönlendirme Kurulu, Türkiye Habitat Forumu Yürütme Kurulu, Ortağı Olduğumuz Platformlar Avrupa Birliği Avrupa Gençlik Forumu, UN-HABITAT En İyi Uygulamalar ve Yerel Liderlik Programı. Takip Ettiğimiz Uluslararası Süreçler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Bilgi çağının öneminin artması ve sayısal uçurumun etkisinin gösterdiği bir süreç içerisinde olan küresel toplum, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi nde ortaya çıkan sorunlara çözüm önerisi geliştirmek amacıyla bir araya geliyor. Toplumsal dönüşümde ortak bir vizyona varılması ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması konularında hükümetler ve sivil toplum arası müzakerelerin gerçekleşeceği Zirve öncesinde dünyanın bir çok kesimini temsil eden gençlik temsilcileri arasında uluslararası bir gençlik kozası oluşturulmuştur. Gençlik Kozası, Zirve öncesi hazırlık toplantılarında aktif çalışmalar sergilemiş ve Zirve de karara bağlanacak resmi deklarasyona katkılar geliştirmiştir. Sayısal uçurumdan en çok etkilenen kesimlerden biri olan gençliğin bilgi toplumundaki rolü tartışılmaya devam edilmektedir. Daha önceden, Avrupa Bölgesi Hazırlık Toplantısı, ikinci küresel hazırlık toplantısı ve Genç Kadınlar BT Çalıştayı na katılmış olan Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği, bu süreç içinde Bilgi Toplumu Ulusal Gençlik Kampanyası nı yürütmüş, Aralık 2003 te Cenevre de gerçekleştirilecek olan Zirve ye resmi hükümet delegasyon üyesi olarak katılmış, Türkiye deki çalışmalar gençlik oturumunda sunulmuştur. Zirve ni resmi çıktısı hükümetlerce kabul edilecek olan bir deklarasyon olacak, Kasım 2005 tarihlerinde ise Tunus ta bu deklarasyonu takiben bir eylem planı oluşturulacaktır. Avrupa Konseyi (CoE) Gençlik Danışma Konseyi Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Konseyi 3 er yıllık dönemlerde 20 gençlik sivil toplum kuruluşundan oluşmaktadır. Danışma Konseyi her yıl belirli aralıklarla toplanarak Avrupa Konseyi nin gençlik çalışmaları, öncelikleri, programı ve bütçesi ile ilgili görüşlerini bildirir. Bu dönem Gençlik Danışma Konseyi üyesi olarak 1-5 Kasım 2003 tarihleri arasında yapılan gençlik danışma konseyi onuncu oturumuna katıldık. Toplantıda, 2005 yılı programı, bütçesi görüşülerek Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen gençlikle ilgili toplantılar, seminerler, kampanyalar ve bazı süreçler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği bu toplantılardan biri olan Mayıs ta düzenlenecek olan Avrupa, Küreselleşme ve Gençlik ile ilgili konferansın yönlendirme kuruluna seçilmiştir.

4 Avrupa Konseyi (CoE) Sempozyumu Gençler ve Demokratik Kurumlar: Hayal Kırıklığından Katılıma (27-28 Kasım, 2003) Kasım 2003 tarihlerinde Strazburg da Avrupa Konseyi nin düzenlediği Gençlik ve Demokratik Kurumlar: Hayal Kırıklığından Katılıma konulu bir sempozyum gerçekleşmiştir. Sempozyum katılımcıları çoğunlukla Avrupa Bölgesi nden olmakla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençlik temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler ile gençlik uzmanlarından oluşmuştur. Sempozyumda açılış konuşmalarını, Avrupa Konseyi Bakan Yardımcıları Başkanı; Gençlik, Spor, Kültür, Miras ve Eğitim Genel Direktörlüğü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Gençlik Sorunları Raportörü ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcileri yapmışlardır. Gençliğin siyasi ve sosyal katılımının geliştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu, Eğitim ve Kültür Genel Direktörlüğü Gençlik Dairesi Başkanı, Harvard Üniversitesi Siyaset Bilimcisi ve Avrupa Gençlik Forumu Başkanı birer konuşma yapmışlar. Sempozyum boyunca iki paralel atölye çalışması düzenlenmiştir. Bunların ilkinde, gençliğin demokratik süreçlere katılımının geliştirilmesinde, gönüllülüğün, sivil gençlik örgütlerinin, bilinçlendirme çalışmalarının rolünü ve dezavantajlı grupların yerini tartışılmıştır. İkincisi ise gençlerin siyasi partilere ve diğer demokratik kurumlara katılımının sağlanmasında siyasi partilerin, yasamanın, parlamentoların ve yerel/bölgesel yönetimlerin rolü tartışılmıştır. Sempozyum boyunca yapılan tartışmalar ve üretilen çözüm önerilerinin bulunduğu bir rapor hazırlanmıştır. Sempozyum, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Walter Schimmer in kapanış konuşmasıyla son bulmuştur. Sempozyumda, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği, gençliğin demokratik süreçlere katılımının geliştirilmesi konulu atölye çalışmasında gençlik örgütlerinin rolü nü vurgulayan bir müdahale konuşması yapmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Uluslararası Gençlik Kozası Çalışmaları 12. Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CSD-12) için Genel Sekreterce hazırlanacak olan uygulama raporlarına Uluslar arası Gençlik Kozası, çeşitli çalışma grupları oluşturarak katkılarını sunmuştur Mayıs ayında toplanacak olan 12. Komisyonda tartışılacak olan konular, su, sağlığın korunması ve insan yerleşimleri olacağından, tematik çalışma grupları bu konular altında toplanmış, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği İnsan Yerleşimleri çalışma grubunun kolaylaştırıcılığını yapmıştır. Sürdürülebilir Bir Çevrede Yaşam için Eşit Fırsatlar Edinmek konulu Avrupa Komisyonu nca onaylanan Eylem 1 Projemizin Çalışmaları Başladı 2004 Mart ayında Şanlıurfa da Avrupa Akdeniz (Euro-Med) Gençlik Eylem Programı kapsamında bir gençlik değişimi düzenlenecek. Sürdürülebilir bir Çevrede Yaşam için Eşit Fırsatlar Edinmek konulu değişim programına, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Ürdün ve Türkiye den altışar genç katılacaktır. Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği, programa katılacak olan gençler arasında bir iletişim grubu oluşturmuştur. Gençlik ve İstihdam konusunda Hollanda Gençlik Konseyi ile ortaklık geliştirildi Hollanda Gençlik Konseyi nin, Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından desteklenen Gençlik İstihdamı Kıvılcımı başlıklı projesine Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği de ortak olarak katılacak. Projede, 25 yaşın altındaki 4 farklı ülkeden 4 gence kendi iş imkanlarını yaratma fırsatı verilmesi hedefleniyor. Genç girişimciler, ülkelerindeki bir gençlik organizasyonu ve iş dünyasından bir akıl hocası tarafından yönlendirilecektir. Proje ile ilgili ortakları bir araya getirecek seminer, 2004 Ocak ayında Hollanda da gerçekleştirilecek. Sofya Açık Toplum Vakfı ile Ortak Proje Girişimi Sofya Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen ve Bulgaristan Karadeniz Bölgesi Yerel Yönetimler Birliği (UBBSLA) ile önderliğinde başlatılacak olan Yerel Yönetimlerin Avrupa Entegrasyonu nda Gençliğin Katılımı konulu projeye Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği ortak oldu. Proje, Avrupa Birliği nin gençlik politikasının yerel düzeyde hayata geçirilmesini almakta, 1 Ocak Ağustos 2004 tarihlerini kapsamaktadır. Dünya Genç Gönüllüler Günü Ulusal Koordinatörlüğü Dünya Genç Gönüllüler Günü, gençlerin gönüllülük bilincini benimseyerek kendi toplumlarına ve dolayısıyla tüm dünyaya bir yıl boyunca sağladıkları katkıları vurgulamak ve bu katkıları kamuoyuna duyurmak için her yıl belirli tarihlerde yaklaşık 175 ülkede eş zamanlı olarak kutlanan küresel bir etkinliktir. Çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonların, gençliğin gönüllü çalışmalara dünya çapındaki yıllık katkılarını öğrenmek, gönüllülerden oluşan yeni bir nesil yetiştirmek ve gençleri bu konuda bilinçlendirerek yapabilir kılmak için Dünya Genç Gönüllüler Günü önemli bir fırsattır. Dünya Genç Gönüllüler Günü, kutlamaların yanı sıra gençlerde gönüllülük bilincinin gelişmesine yönelik çeşitli oturumları ve kalkınma odaklı çevresel etkinlikleri içinde bulundurmaktadır. DGGG nin ulusal

5 organizasyonunu 2000 yılından beri Türkiye de Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği koordine etmektedir. DGGG, 2001 yılında Sakarya da, 2002 yılında İznik te kullanmıştır yılında Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan DGGG nin Türkiye de gerçekleştirileceği kent henüz belli olmamıştır. Gençlik İstihdam Zirvesi Türkiye Ağı Gençlik İstihdam Zirvesi Türkiye İletişim Ağı, Türkiye de Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği aracılığı ile yürütülmektedir. Mısır ın İskenderiye kentinde 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenmiş olan Gençlik İstihdam Zirvesi 2002 sonrasında zirvenin en önemli eylem planı olarak gerçekleştirilen Ülke İletişim Ağları, her ülkedeki gençlik istihdamı ile ilgili ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirmektedir. Gençlik İstihdam Zirvesi Türkiye İletişim Ağı gelecek 10 yıl içinde Mısır daki zirveden alınacak kararlara önce katılarak sonra da takip ederek ve ulusal ortaklıklar ile uluslar arası iş birliklerini geliştirmek için ilgili gençlik gruplarını, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek etkin bir ulusal gençlik istihdam ağı kurmak için çalışacaktır.

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projenin amacı; kadınların sorunlarının

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Bu broşür Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından British Council ın desteğiyle yayımlanmıştır.

Bu broşür Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından British Council ın desteğiyle yayımlanmıştır. Bu broşür Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından British Council ın desteğiyle yayımlanmıştır. 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2.

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ -Bülten İstanbul ve Uluslararası Kent Gündemi Bülteni URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ Başkan TOPBAŞ Berlin deydi; Berlin de İstanbul Next Wave Sergisi

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı