Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL FEATURES OF MEERSCHAUM Özet Nuran TALIGL* Güven AHN** 18. yüzyılın ortalarında iletilmeye balanan ve Eskiehir ile özdelemi lületaı, Osmanlı mparatorluu nun ihraç etmi olduu ilk yeraltı kaynaklarından birisidir. ki asır boyunca bütün dünya pazarlarına taınmı olan bu taımız I. Dünya Savaı ndan sonra önemini kaybetmi ve unutulmaya yüz tutmutur. Bugün ise Eskiehir de sınırlı bir alanda üretilip ilendikten sonra ticarete konu olmaktadır. Bu çalımada yerinde kalkınmaya büyük katkı salayabilecek lületaı doal, tarihi, kültürel ve ekonomik özellikleriyle bir bütün olarak deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Lületaı, sepiyolit, kültür, ekonomi, Eskiehir. Abstract Meerschaum, which was first mined in mid 18th century and identifies with Eskisehir, is one of the first underground mines that the Ottoman Empire exported. This mine was brought to world market for two centuries but after the World War I it lost its importance and began to be forgotten. Currently it is produced and processed in a limited area in Eskisehir and then it is subject to trade. In this study meerschaum, which can contribute to on site development, is evaluated as a whole with its natural, historical, cultural and economical features. Key Words: Meerschaum, sepiolite, culture, economy, Eskisehir. Giri Bugün Eskiehir ile özdelemi olan lületaı, köklü bir geçmie, sanatsal ve ekonomik deere haiz önemli bir cevherimizdir. Dünya lületaı rezervi bakımından birinci sırada yer alan ülkemizde, bugün lületaı ve lületaı ilemecilii adeta unutulmaya yüz tutmu durumdadır. Bu çalımada amaç lületaını her yönüyle ele alarak tanıtmak ve de bu nadide cevhere dikkat çekmektir. Corafi aretler kapsamına da alınmasıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeye balayan lületaı, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir madendir. I. Lületaının Fiziksel (Doal) Özellikleri Sepiyolit terimi fillosilikatlar grubundan doal kil minerallerini ifade etmektedir. Lületaı da hidrosilikatlar grubundan bir kil minerali olup kimyasal bileimi (Si 12 )(Mg 8 )O 30 (OH 6 )(OH 2 ). 4 6H 2 O (Madencilik Özel htisas Komisyonu Raporu, 2001: 2) olan sepiyolitin lületaı tipi ise magnezyum silikat minerallerinin aırlıkta olduu türüdür. Sepiyolitin kimyasal bileimine baktıımızda (Tablo 1) içeriinin yarısından biraz fazlasının SiO 2 den olutuunu ve yaklaık ¼ ünün MgO dan olutuunu görmekteyiz. Sertlik derecesi 2 2,5 olup, ortorombik yapıda kristalleen sepiyolit, beyaz, krem, sarımtrak, gri, kırmızımsı ve yeilimsi renklerde bulunan bir cevherdir. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü, stanbul, Yük. Lis. Ör., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Corafya Bölümü, stanbul,

2 437 Bileenler Miktar (%) SiO MgO Fe 2 O Al 2 O CaO 0.01 Cr Yakma kaybı Tablo 1: Sepiyolitin Kimyasal Bileimi Sepiyolit oluum artları bakımından iki farklı yataklanma sergilemektedir. Bunlar: a) Nodüller (Yumrular) eklinde oluumlar. b) Tabakalı (Sedimanter) oluumlar. Bunlardan yumrular eklindeki oluumlar lületaı tipini (-sepiyolit), yassı ve yuvarlak partiküller veya agregalar halindeki oluanlar ise tabakalı (sanayi tipi) sepiyoliti (-sepiyolit) ifade etmektedir. Kolay ilenebilir, ekonomik deeri yüksek olan yumrular halindeki bu oluumlar lületaı veya Eskiehir taı olarak bilinmektedir. Bunlar bir ceviz büyüklüünden 6 7 kg. a ulaan kütlelere kadar deiik boyutlarda bulunabilmektedirler (Foto 9). Nemli olduu ölçüde kolay ilenebilen lületaı kuruduunda yüzebilecek bir hal alır. Jeolojik açıdan irdelendiinde yumrular halindeki lületalarının üç farklı kademede çökeldii görülmektedir. Bunlardan yüzeye en yakın olan birinci sıra m. derinliklerde, kumlu killi seviyedeki oluumlardır. kinci sıra 40 ila 60 m. arasındaki killi seviyeyi, m. arasındaki ve en kaliteli lületaı oluumlarını ihtiva eden seviye de üçüncü sırayı oluturmaktadır. Günümüzde birinci ve ikinci sıradaki lületaı cevherinin önemli ölçüde tükendii ve kuyuların daha da derinlere indii bilinmektedir. Derinlere inildikçe iyi kalite lületaları artmakla birlikte yer yer 300 m. ye yaklaan derinlikteki kuyuların su altında olması (su basar tüneller) nedeniyle öncelikle bu suların pompajla boaltılmasını daha sonra cevher çıkartılmasına balanmasını zorunlu kılmaktadır. Lületaı ilk çıkartıldıında oluum artlarından ötürü nemli bir özellik sergilemektedir. Cevherin oluumunda asli unsuru oluturan manyezitin younluu ve saflıı cevherin kalitesini tayin eden yegane unsurdur. Sedimanter tipi sepiyolit yatakları ise sanayi sepiyoliti veya tabakalı sepiyolitler olarak da bilinmektedir. Bunlar ekseriya endüstri faaliyetlerinde kullanılan, ilenmeye pek elverili olmayan sepiyolitlerdir. II. Lületaı Yataklarının Corafi Daılımı Öncelikle sedimanter tipi sepiyolit yataklarının daılımına bakacak olursak dünya üretiminin tamamına yakınını karılayan spanya bu cevherin ticaretini de tekeline almı bulunmaktadır. M.T.A. nın yapmı olduu aratırmalara göre spanya dan sonra en geni sepiyolit yatakları Türkiye ye aittir. ekil 1 de de görüldüü gibi dünya sepiyolit üretiminde spanya %61 lik payla ( ton) ilk sırada yer almakta olup Türkiye nin sepiyolit üretimi tahmini ton olarak bildirilmitir (World Mineral Production, 2008: 12). Dünya sepiyolit üretimi ve ihracatında ( ton ihracat) hakim durumda olan spanya da tabakalı yani sanayide kullanılan sedimanter sepiyolit üretimi ve tüketimi söz konusudur. Ülkemizde ise sedimanter sepiyolit üretimi ve tüketimi son derece sınırlı olup tamamına yakını ihraç edilmektedir. Ayrıca bahsedilen tahmini tonluk üretime günümüzde oldukça azalan lületaı üretimi de dahil edilmitir yılında ham olarak ihracatının lisansa balanması, 1972 yılında da Dı Ticaret Dairesi tarafından yasaklanması ile birlikte bugün sadece ilenmi lületaı satıı yapılmaktadır. Sepiyolitin nodüller halinde yataklanmı bu tipinin rezerv ve üretiminde Türkiye I. sırada yer almaktadır.

3 438 ekil 1: 2008 Yılı Dünya Sepiyolit ve Lületaı Üretimi (WMP, 2008). Dünyada lületaı yatakları bakımından Türkiye den sonra ikinci sırada Somali gelmektedir. Somali lületaı da iyi kalitede olup, düük younluklu ve yüksek porozitelidir. Toplamda 2 milyon tonu görünür milyon ton civarında lületaı ve sedimanter sepiyolit rezervi bulunmaktadır (DPT, ÖK Raporu, 2001: 4). Ocaklar kuzeydeki El Bus yataklarında younlamı olup üretiminin tamamını ham olarak ihraç etmektedir. Tanzanya da ise üretim 1954 yılında balamı olup, rezervi hakkında verilere rastlanmamıtır (DPT, ÖK Raporu, 2001: 4). Bu ülkeyi Kenya ve Meksika takip etmektedir. Fas, spanya, Fransa, ran, Hindistan, A.B.D. (Özellikle Pensilvanya, Güney Carolina, Utah), Avusturya ve Yunanistan daki bazı adalarda (Eriboz, Samos) lületaına rastlanmı olmakla birlikte bunlar ekonomik deere sahip deillerdir. Günümüzde Türkiye dıında Somali ve Tanzanya dan baka bir yerde lületaı üretimi yapılmamakta fakat bu iki Afrika ülkesine ait resmi verilerde bulunmamaktadır. Cevherin Türkiye deki yayılıına baktıımızda ise lületaı Eskiehir de Margı, Sarısu, Beyazaltın Köyü (Sepetçi), Gökçeolu, Baören, Türkmentokat, Nemli (Kümbet) yörelerinde (Harita 1) ve Konya Yunak ta bulunmaktadır (Tunçdilek, 1955: 95). Yunak taki lületaı ekseriya damarlar halinde yataklanmıtır. Bunlar haricinde Çanakkale, Bursa ve Kütahya da da lületaı oluumlarına rastlanmı olmakla birlikte bunlar ekonomik bir deere haiz deildir. Günümüzde lületaı çıkarımında Merkez ilçeye balı, eski adı Sepetçi olan Beyazaltın Köyü bata gelmekte ve en fazla üretim buradan salanmaktadır. Eskiehir de lületaı rezerv bakımından balıca 3 bölgeye ayrılmıtır (Tablo 2). Bunlardan rezerv (mümkün) bakımından en zengin olanı Eskiehir in dousunda Merkez e 83 km. uzaklıktaki Mihalıççık ilçesine balı Kayı Köyü Bölgesi ( ton) dir (Tunçdilek, 1955: 96). Bunu sırasıyla Türkmentokat ve Baören köylerini de içine alan Sarısu Bölgesi ve en düük mümkün rezervi ile Alpu nun güneybatısındaki Gökçeolu Bölgesi takip etmektedir. Eskiehir in batısında yer alan yaklaık 500 dönümlük Nemli bölgesi (Kümbet) ise rezerv bakımından çok zengin olmadıından geçmite de ilgi görmemitir (Tunçdilek, 1955: 99). Bugün Gökçeolu ve Nemli bölgesinde çıkarım faaliyetleri tamamiyle durmu, az bir miktar Sarısu da olmak üzere tamamına yakını Kayıköyü bölgesinde yapılmaktadır. Bölge Sandık Rezerv (Mümkün) Ton Kayıköyü Sarısu Gökçeolu TOPLAM Kaynak: (DPT., ÖK Raporu, 2001) Tablo 2: Eskiehir in Mümkün Lületaı Rezervi (Sandık / Ton)

4 439 III. Tarihi Açıdan Lületaı Harita 1: Lületaı ve Sepiyolitin Eskiehir deki Daılımı Lületaı tarihine geçmeden önce etimolojik açıdan taı inceleyecek olursak morfolojik özellikleri bakımından deniz köpüü, sabun köpüü ile olan benzerliinden ötürü tüm dünyada Almanca Meerschaum (deniz köpüü) olan adı yaygın olarak kullanılmaktadır. Zira uzun yıllar lületaı ticaretinin merkezi konumunda olan Viyana dan dünyanın dier yerlerine ihraç edilmesi, lületaı ticaretini tekelinde tutması bu taımızın bir dönem uluslararası pazarlarda Viyana taı olarak anılmasına sebep olmutur. ngilizcede sea foam veya soap foam olarak da bilinen lületaı, Latince Spuma maris, Fransızca écume de mer olarak adlandırılmaktadır. Esasında denizköpüü adı ilk olarak büyük liman kentlerinde ticaretle uraan Levantenler tarafından kullanılmıtır. Sepiyolit adı ise ilk olarak E. F. Glocker tarafından 1847 yılında bir tür mürekkepbalıının (sepia) kemiklerine benzerliinden ötürü bu ismi almıtır (Can, 1992: 166). Tüm dünyada denizköpüü olarak adlandırılan lületaı ülkemizde youn olarak bulunduu ve iletildii Eskiehir ile özdelemesinden ötürü Eskiehir Taı olarak da bilinmekle birlikte Akta ve Patal terimleri de halk arasında kullanılmaktadır (Çelik, 2009: 3). Lüle Farsça emzik, tütün içmeye yarayan aızlık anlamına gelen Lûle den dilimize geçmitir. Ülkemizin çeitli yerlerinde aızlık, çubuk anlamına gelen lule, lülü terimleri de kullanılmaktadır (Çelik, 2009: 3). Günümüzde lületaı corafi iaretler kapsamına alınarak tescillenmi ve literatüre Eskiehir Lületaı olarak geçmitir. Corafi iaretler kapsamına alınmasıyla birlikte bu cevherimiz hem ülke tanıtımında hem de kalitesinin korunmasında Avrupa Birlii güvencesi altına girmi bulunmaktadır. Eskiehirli ustalar ve Beyazaltın köyünün ileri gelenleriyle yaptıımız görümelerimizde lületaının kefedilii ile ilgili Köstebekname adı verilen öyle bir rivayet aktarmılardır: Bir gün çobanın biri koyunlarını otlatırken bir köstebein tünelini kazarken yerin altından beyaz talar (lületaı) çıkardıını görmü. Bu talardan birini alıp incelemi ve çakısıyla yontmaya balamı. Bu beyaz taın yontulmasından ortaya güzel bir perikızı çıkmı ve birden dile gelmi: Yapma, canımı acıttın insanolu. demi ve köstebein yuvasından yeniden topraın altına girmi. Çobanda kendisini mest eden bu güzelliin peinden bu delii emeye balamı. Lakin kazdıı bu derin çukurlukta yorgunluk ve açlıktan ölür zavallı çoban. Bu açılan da ilk lületaı kuyusu olmutur (Ürersoy, 2010: 13). Bu hikaye Köstebekname adıyla Eskiehirli ustalar arasında hala dilden dile gezinir.

5 440 üphesiz yukarıda bahsedilen bu hikayenin bilimsel bir dayanaı olmamakla birlikte lületaı kültürümüzün zenginliini ortaya koyduu da inkar edilemez bir gerçektir. Bilimsel çalımalar lületaının binlerce yıl öncede çıkartılıp ilendiini ortaya koymutur. Arkeolojik aratırmalara baktıımızda yapılan kazılar ile lületaının 5000 yıllık bir geçmii olduu ortaya konmutur. Bu konuda en eski buluntu M.Ö li yıllara ait olduu saptanan Demirci Höyük kazısındaki eserlerdir. Yine M.Ö lere ait ehir merkezinin 16 km. dousunda bulunan Çavlum Antik kentindeki kazılarda lületaından yapılmı, ucunda sadece bir çizik olan mühür ele geçirilmitir. Mühür küçük bir kız çocuunun mezarında bulunmutur (Ürersoy, 2010: 3). Arkeolojik buluntuların ardından lületaı ile ilgili ilk yazılı bilgilere 1100 lü yıllarda rastlanmaktadır. Arap seyyah El Herevi (1173) yazdıı seyahatnamesinde (Kitab al-arat ila-marifat Ez- Ziyarat) lületaından bahsetmi fakat teferruatlı bilgi vermemitir. Daha sonraki yıllarda gezginler tarafından azda olsa bahsedilen lületaı ile ilgili en salıklı bilgilere 18. yy. da rastlamaktayız. Zira lületaı en parlak devrini 1700 lerin ikinci yarısından itibaren yaamaya balamı ve popülaritesi I. Dünya Savaı na kadar sürmütür. Özellikle arasında tütün tüketimindeki artıa paralel olarak lületaı üretiminde ve pipo yapımında ciddi artılar gözlenmitir (Bilim, 1997: 101). I. Dünya Savaı nın ardından lületaına olan talep dümü, bu el sanatı adeta unutulmaya yüz tutmutur. Ustası ve kesin tarihi bilinen ilk lületaı eserler 1652 yılında Fransız heykeltıra Pierre Paul Puget tarafından Vaux-le-Vicomte atosu için ortaya konan 17 cm. boyundaki heykellerdir (Konçak, 1988: 5). Her ne kadar binlerce yıllık bir geçmie sahip olsa da lületaının yazılı tarihinin balangıcını bu eserlerden yola çıkarak balatırsak 358 yıllık bir süreçten bahsedebiliriz. Cevheri ilk olarak Osmanlıyı ziyaret eden Macar bir seyyah olan Comte Andrasy e dönemin padiahı tarafından (1723) hediye edilen 2 parça ham lületaının (Konçak, 1988: 5) ardından Karon Kowates in bunları ileyerek ilk pipoyu yaptıı bilinmektedir (Bilim, 1997: 92). Bugün bu pipolar Budapete Ulusal Müzesi nde sergilenmektedir. Bunun ardından lületaı Avrupa da hızla yayılmaya balamıtır. Lületaının yabancılar tarafından rabet görmesi yaklaık 300 yıllık bir lületaı ticaretinin balangıcı olmu ve Eskiehir den Viyana ya uzanan Lületaı Yolu nun kurulmasına vesile olmutur (Reinhardt, 1911: 18). Eskiehir znik stanbul Belgrad Budapete ve Viyana arasındaki bu hat Reinhardt tarafından adlandırılmıtır. Avusturya gümrük vergisinden muaf tuttuu bu cevherimizin uluslararası ticaretini uzun yıllar tekelinde tutmutur. Osmanlı mparatorluu nun ihraç ettii ilk maden olma özellii taıyan lületaı o dönemlerde ham olarak satılmaktaydı. Lületaının ilenip pazarlandıı merkez Viyana olduundan yıllarca lületaı uluslararası piyasalarda Viyana Taı olarak anılmıtır. Avrupa daki bir dier lületaı merkezi ise Almanya nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti ndeki Lippe ehri idi. Üretim deerlerine baktıımızda ise ilk istatistiki verilere 1865 yılında rastlıyoruz. Bu tarihte sandık 1 olan üretim 1872 de sandıa yükselmi, 1912 de sandıa düen üretim I. Dünya Savaı ile birlikte 200 sandıa kadar gerilemitir (TÜK, 1984). I. Dünya Savaı ndan sonra 1940 lara kadar ciddi bir gelime görülmezken 1940 lardan sonra lületaı sektöründe yeniden canlanmalar görülmeye balanmıtır lerde 600 sandıa çıkan üretim 1958 de sandıa yükselmitir (TÜK, 2008). Bununla birlikte takip eden yıllardan günümüze kadar lületaı üretimi son derece istikrarsız bir yapı sergilemi ve sürekli dalgalanmalar göstermitir (ekil 2). Son olarak 1985 teki 336 sandıklık üretimin ardından bir daha bu kadar yüksek deerde bir üretim gerçeklememitir. üphesiz bu gerilemenin balıca sebepleri lületaı rezervinin ve de bu ticari aynı zamanda sanatsal faaliyetle ilgilenenlerin günden güne azalmasıdır. Bunların her biri basit tahta sandıklar olup 12 kg. lık kapasitededirler. Buna balı olarak ilk yıl üretim yaklaık kg. olarak gerçeklemitir.

6 441 Not: Bir sandık 50 lületaından (Yaklaık 12 kg.) olumaktadır. Kaynak: TÜK, ekil 2: Yıllar tibariyle Türkiye Lületaı Üretimi 1960 lardaki hızlı gelimelere paralel olarak (1965 te rekor seviyedeki üretim) 1972 yılında ham lületaı ihracatına son verilmitir. Bu uygulama Viyana lületaı borsasına büyük bir darbe indirmitir. Fakat kısa bir süre sonra lületaı üretiminde ciddi bir düü yaanmı ve bir daha eski seviyelerine ulaamamıtır. Zira günümüzde atölyelerin çou kapanmı, bir kısmı da evlerine taınmı ve ev tipi üretim eklinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Son yıllarda üretimdeki bu düüe ve yaanan pazar sıkıntısına karılık birtakım kültürel faaliyetler lületaı ilemeciliini ve bu güzide el sanatını yeniden popüler hale getirmeyi amaçlamaktadır. Buna en güzel örnek ulusal ve uluslararası boyutlarda organize edilen Lületaı Festivalleri (lki 1988 yılında düzenlenen Eskiehir I. Uluslararası Lületaı Festivali) ve 1989 yılında Odunpazarı (Eskiehir) nda kurulan Odunpazarı Lületaı Müzesi verilebilir (Foto 13). Bununla birlikte Eskiehir de her yıl lületaı çeitli sempozyum, fuar ve kongrelere konu olmaktadır. Yine 1989 yılında l Özel daresince Lületaı Sanayi Okulu hizmete girmi ve devamında birkaç köyde daha benzer okullar açılmıtır. Uluslararası Lületaı Heykelcilik Yarıması, Lületaı Bilimsel Aratırma Yarıması, Lületaı El Sanatları Yarıma ve Sergisi gibi çeitli müsabaka ve gösteriler lületaına olan ilgiyi bir nebze de olsa artırmıtır. Yapılan bu ulusal ve uluslararası organizasyonlar neticesinde yurtdıından gelen talepler dorultusunda Viyana, Berlin, Milano, Bükre ve Pekin de lületaı sergileri açılmıtır. Benzer sergiler bata A.B.D. olmak üzere çeitli ülkelerde her yıl yapılmaktadır. Bir döneme damgasını vuran, Türkiye de lületaı ilemeciliinin gelimesinde büyük katkıları olan ilk lületaı ustalarından Ali Osman Bey ( ), Ulu Önder Atatürk ün tevikiyle talya da lületaı ilemecilii eitimi almı, yurtdıı ve yurtiçinde pek çok sergi açmı ve ustalar yetitirmitir. Soyadı kanunuyla birlikte lületaına olan balılıı ve bu sanatı yaygınlatırmak için verdii çabalardan ötürü Denizköpüü soyadını almıtır. IV. Lületaı Çıkartılması ve lemecilii Lületaının çıkartılmasına gelince yeraltına dik olarak inen tüneller boyunca bakalaım katmanlara rastlandıı andan itibaren yatay tüneller (yolak) açılmaya balanır. Yeraltına dik bir ekilde inen bu tüneller 5 m. den 150 m. ye kadar deiik seviyelerde olabilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda tüneller daha da derinlere inmekte (380 m. ye kadar) ve açılan bu kuyuların çapı 1.5 ila 2 m. arasında deimektedir (Ertin, 2004: 24). Buna ilaveten derinlere inildikçe lületaı kalitesi artmakta ve daha iri yumrulara rastlanmaktadır. Kuyulara inip çıkmak için bunların her iki tarafının yüzeyine oyuklar açılır ve kii bunları basamak olarak kullanarak rahatlıkla tünele girip çıkabilir (ekil 3). Günümüzde hala ilkel yöntemlerle çıkartılan lületaı önceleri kandil ııında ve basit el aletleriyle çıkartılırken günümüzde

7 442 bu ilem küçük el kompresörleriyle daha hızlı ve pratik bir ekilde yapılabilmektedir. Bununla birlikte lületaı, tünellerden eskiden olduu gibi günümüzde de basit çıkrıklarla çekilen kovalarla çıkartılmakta bu yönteme de çıkrık yöntemi denilmektedir. Aynı ekilde içiler de tünellere bu ekilde inip çıkabilmektedir. Beyazaltın Köyü ne yaptıımız ziyaretlerde söz konusu kuyulara hala motorlu veya insan gücüyle çalıan sarkaçlarla inilip çıkıldıı gözlenmi (Foto 11) ve kuyuların iç kısmının etrafı ahap ve naylon malzemelerle kaplanarak daha kullanılı hale getirilmitir (Foto 11). Açık iletmelere ise az da olsa rastlanmaktadır. Yüzeyden 5 m. derinlie kadar kepçelerle yapılan kazı ileminin ardından yeniden kuyular açılarak derinlere inilmektedir. Çıkartılan lületaları boyutlarına göre çeitli adlarla anılmakta ve 1 den 12 ye kadar derecelendirilmektedir. Cılız, orta, pamuklu, birimbirlik, apak ve sıramalı olarak adlandırılırlar ve 1 7 arası iyi, 7 10 arası orta ve arası düük kaliteli olarak sınıflandırılır. Özellikle derinlere inildikçe pamuklu ve sıramalının iyi kalitede olanlarına daha sık rastlanmaktadır. Sıramalı lületaı sanatsal deeri olan süslemelerde ve büyük tip pipoların yapımında kullanılmaktadır. Buna karılık pipo yapımı için en ideal lületaı pamuklu cinsidir. ekil 3: Lületaı Ocaı Kesiti; A: Çıkrık Sistemi denilen ve madene giri çıkıı salayan basit düzenek; B: Çeitli seviyelerde rastlanılan deiik irilikte lületaları, C: Keser benzeri aletler ve küçük el kompresörleri ile çalıılan, yolak adı verilen tüneller. Lületaı çıkartıldıktan sonra atölyelere gönderilmeden önce kabaca yıkanarak toprak, kum gibi artıklarından arındırılır. Bu ilemden sonra atölyelere taınan lületaı ilenmeye balamadan önce yıkamayla çıkartılamayan kalıntılar keskin bir aletle temizlenir, oyuk ve çatlaklar düzeltilir (Foto 1). Bu temizleme ilemine saykalı denilmektedir. Özellikle sulu ocaklardan çıkartılan nemli lületaları yumuaklıından ötürü daha kolay ve çabuk temizlenir. Temizleme ve ileme esnasında ortaya çıkan lületaı tozu ve döküntüleri israf edilmez, kalitesiz lületaları ile birlikte çeitli alanlarda kullanılmak üzere biriktirilir (Pipo astarı, sigara filtresi, baca filtreleri gibi). Deerlendirilemeyecek nitelikteki lületaı

8 443 tozları, sahte lületaı ürünlerin yapımında kullanılamasın diye ehirden uzak yerlere atılmakta veya kullanılamayacak hale sokulmaktadır. leme esnasında, kalitesine ve büyüklüüne göre sınıflandırılan lületaı onu ileyen ustanın hayal gücüne balı olarak bata pipo ve süs eyası olacak biçimde ilenir. lemeye balamadan önce veya ileme esnasında zaman zaman nemini kaybeden lületaının kolay ilenebilmesi için suyun içinde bekletilerek veya nemli bir bezle örtülerek yeniden yumuaklık kazanması salanır (Foto 2). Pipolarda ekseriya insan baı figürü, hayvan figürleri (özellikle kartal pençesi), geometrik ekiller, Alman stili denilen gösterili figürlerle bezeli ve gümü kapaklı pipolar; yaprak ve çiçek desenli takılar en bilindik motiflerdir. leme esnasında çeitli incelikte, sivri uçlu aletler kullanılmakta (Foto 3), özellikle tespih ve kolye küpe yapmak içinde deiik aparatlar ve motorlu aletler kullanılmaktadır. Zira gelien teknoloji ile birlikte ilemecilikte kullanılan elektrikli aletlerin sayısı da artmıtır. lendikten sonra ya açık havada ya da fırınlarda kurutulmaya bırakılan lületaları kuruduktan sonra balmumu ile ovularak cilalanır. Bu cilalamanın ardından parlak, sarımtırak bir görünüme kavuan lületaı satıa hazır hale gelmitir. Yapılan ürünler arasında çeitli boylarda dekoratif süs eyaları, pipo, tespih, kolye, küpe, bro, aızlık, baston gibi çeitli ürünler sayılabilmektedir (Foto 4 5). Ortalama lületaı bir piponun yapımı 1 3 saat (seçilen motife göre 1 saatlik deiim olabilir) ile 1 hafta arasında deimekte, kolye ve tespih gibi boncuk haline getirilen lületalarından yapılan objeler ise 1 2 saatte ortaya konmaktadır. Son dönemlerde yaanan en büyük sıkıntı ise sahte lületaı eserlerdir. Lületaı ilemeciliinden artan tozların alçı ile karıtırılmasıyla ortaya konan basit görünümlü, hakiki lületaına göre çok daha parlak görünen ve çok çabuk kırılan bu deersiz ürünler oldukça cüzi fiyatlara satılmakta, bu fiyatlarla rekabet edemeyen orijinal lületaı satı maazaları ciddi güçlükler yaamaktadırlar. V. ktisadi Boyutuyla Lületaı Asırlardan beri ilenen lületaı aynı zamanda Osmanlı mparatorluu nun ihraç ettii ilk yeraltı kaynaı olma özelliini taımaktadır. Cumhuriyet Dönemi öncesinde müsadere usulü ile iletilen yataklar o dönemlerde ehre büyük kazançlar salamı, ocaklar etrafından nüfusu i bulan yerlemeler kurulmutur (Konçak, 1988: 5). Cumhuriyet Dönemi nde lületaı çıkartılması ve ilemecilii yeniden artıa geçmi fakat hiçbir zaman eskisi kadar kazanç salayamamıtır. Son yıllarda giderek azalan üretim aırlıkla lületaı çıkartan ustalarla bunları evlerinde veya küçük atölyelerde ileyen ustalar arasındaki ilikiden ibarettir. T.Ü..K. son olarak 1994 yılındaki 47 sandıklık üretimin ardından lületaı ile ilgili bilgileri üretimin çok düük olmasından ötürü vermemektedir. Lületaı çıkartılan köylerdeki ta ustalarıyla yaptıımız görümeler neticesinde, henüz bir birlik (Oda, dernek) oluturulamadıından ve çou kiinin münferit faaliyetlerinden ötürü toplam üretim hakkında net bir bilgi alınamamıtır. Ustalar kimi gün hatta hafta boyunca hiç bu cevhere rastlayamadıklarını, kimi zaman ise sadece bir günde 10 kg. dan fazla lületaıyla döndüklerini belirtmektedirler. Günümüzde ham lületaı ithalatı ve ihracatı yapılmamakta, sadece bata pipo olmak üzere ilenmi ürünler dı pazarlara gönderilmektedir. Nikotini %70 oranında absorbe edebilmesinden ötürü hem insan salıına büyük fayda salamakta hem de bu absorbsiyon özelliinden dolayı sanayi faaliyetlerinde de tercih edilmektedir. Bugün için lületaı en fazla pipo yapımında kullanılmaktadır. Lületaından yapılan pipolar nikotini emdii için zaman içerisinde renk deiimine urarlar, önce açık sarıya dönen rengi zamanla turuncu, açık kahverengi ve koyu kahverengine doru kademeli bir ekilde koyulamaktadır (Foto 6). Pipo kullanımının azalmasına karılık pipo satıları artı göstermi, nikotini emici özelliinden dolayı sigara filtresi ve aızlık yapımında da kullanılmaya balamıtır. Bununla birlikte son dönemlerde bazı lületaı eserlere yakılmak suretiyle eski görünümü verilmektedir (Foto 7). Sanayi tipi sepiyolitin (sedimanter) en yaygın kullanım alanı ise kedi kumudur, bunun dıında atık suların arıtılması, sanayi tesislerinde kükürt arıtımında, hayvan yemine katkı maddesi, madeni ve bitkisel yaların rafine edilmesinde de kullanılmaktadır (DPT, ÖK Raporu, 2001: 17) yılı itibariyle sanayi tipi sepiyolitin üretimi ve ihracatında spanya I. sırada yer almaktadır. Son dönemlerde genel olarak artı gösteren sepiyolit üretimimiz ise 2003 yılında ton, 2006 da ton, 2007 de ton ve 2008 yılında da yaklaık %90 lık bir düüle ton olarak gerçeklemitir 2 (MGEM, 2009: 54). Üretilen sepiyolitin tamamına yakın bir kısmı ihraç edilmektedir. Maden leri Genel Müdürlüü nden alınan bu verilere sepiyolitle birlikte az miktarda üretilen lületaı ve paligorskitte dahil edilmitir. Lületaı üretimi çok düük olduundan 1994 ten itibaren tek baına üretim istatistikleri verilmemektedir. Toplam sepiyolit üretimine dahil edilen lületaının payının %1 den daha az olduu belirtilmitir.

9 444 Türkiye, dünya lületaı rezervinin %70 ine sahip olmakla birlikte aynı zamanda dünyanın en kaliteli lületaı yataklarına sahip ülkesidir. Ayrıca Türkiye dünyanın rakipsiz ilenmi lületaı ürünlerin ihracatçısı konumundadır. Bunda 1968 deki ham lületaı ihracatının yasaklanmasının büyük payı vardır. Zira birkaç ülke dıında dünyada lületaı zuhurlarının bulunduu dier ülkeler ekonomik açıdan iletmeye uygun rezervlere sahip deillerdir. hracat yasaı getirilmeden evvel lületaı dı ülkelere 20 x 90 cm. ebatlarında ve 35 cm. derinliinde olan tahta sandıklarla gönderilir ve toplam üretim bu sandıklar baz alınarak hesaplanırdı. Günümüzde ilenmi lületaı ürünler (bata pipo olmak üzere) özel olarak tasarlanan ambalajlarıyla yurtdıına gönderilmektedir. Lületaı ürünlerinin ihracatına baktıımızda imal edilen lületaı pipoların %70 i A.B.D. ye ihraç edilmekte ayrıca Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri ile birlikte Çin, Japonya ve Malezya ya da ihracat söz konusu olmaktadır. hracat ürünleri içerisinde birinci sırada lületaı pipolar gelmektedir, bundan baka tespih, takı ve süs eyaları da az da olsa talep gören dier ürünlerdir. Bununla birlikte gelien teknolojiye balı olarak ve lületaından yapılan eyaları çeitlendirmek adına son dönemlerde ustalar tarafından kiiye has büstler ve heykeller yapılmakta, sanatkarlar fotoraflara bakarak kiinin minyatür heykellerini yapmaktadırlar. VI. Sonuç ve Öneriler Eskiehir ile özdelemi olan ve Corafi aret kapsamına da Eskiehir Lületaı olarak geçen bu nadide ve kıymetli cevherimiz gerek Türkiye gerekse Eskiehir adına büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye nin dünyanın en zengin lületaı rezervine sahip olması ve ilenmi lületaı ihracatında ilk sırada yer alması, Eskiehir de lületaı ocakları ve satı noktalarında yerinde kalkınma ve turizm açısından bu cevherimiz oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte gerek rezervin azalmı olması ve Eskiehir civarında devletin resmi kurumlarınca yeni lületaı sahalarının var olup olmadıının aratırılmaması lületaının geleceine yönelik ciddi üpheler barındırmaktadır. Aynı zamanda ocakların çok derinlere inmesi ve pek çoundan pompajla suyun tahliye edilmesi zorunluluu ciddi anlamda maliyet artılarına sebebiyet vermektedir. Bu açıdan süratle saha aratırması yapılmalı ve en kısa sürede var olan rezervler ile birlikte muhtemel rezervler de tespit edilerek haritalanmalıdır. Ancak bu ekilde lületaına uzun vadede yatırımlar yapılarak bir planlamaya gidilebilir. Önemli bir dier problem ise Eskiehir de lületaı içi ve sanatkarlarının hala bir birliinin bulunmamasıdır. Fakat bu kapsamda Eskiehirli ustalar 05 Mayıs 2010 da bir araya gelerek Eskiehir Lületaı Ürünleri Üretim Pazarlama Kooperatifi adında yeni bir kooperatif kurma yoluna gitmilerdir. Bu kapsamda birliin ortaya koyduu yönetmelik kapsamında lületaı maden sahalarının iletme hakkı alınarak lületaı madeni çalıanlarının da sosyal güvenceye kavuturulması, terk edilmi maden sahalarının yeniden düzenlenerek çevre düzenlemesinin yapılması, lületaı ustalarının ihtiyaç duyduu hammadde, araç ve gereçlerin birinci elden ve belli bir ücret karılıında temin edilmesi gibi mevzuatlar yer almaktadır. Günümüzde hammaddenin az bulunması (çıkartılması), kolay yoldan kazanç elde etme istei gibi nedenlerden ötürü Eskiehirli ustaların en büyük sıkıntısı sahte lületaı ürünlerdir. Lületaı ürünlerin ilenmesinden arta kalan tozlar ile alçı karıtırılarak lületaı benzeri ürünler piyasada oldukça düük fiyatlara satılmaktadır. Bu nedenle hakiki lületaı ürünler sahteleriyle rekabet edememekte ve mecburen el emei bu ürünlerde fiyatın aaı çekilmesi söz konusu olmakta, ustalar hak ettii kazancı alamamaktadır. Gelen turistler veya hakiki lületaını tanımayan halkımız da bu sahte ürünlere rabet etmektedir. Oysaki sahtesi ile hakiki lületaı ürünler bilen birisi için oldukça kolay ayırt edilebilir özellikler taımaktadır. Bu kapsamda Eskiehir Belediyesi nce lületaını tanıtıcı, Türkçe ve yabancı dillerde broürler basılarak, turistik yerlerde daıtımı yapılmalıdır. Böylelikle hem sahte ürünler rahatlıkla ayırt edilebilecek hem de bu nadide yeraltı kaynaımızın kolay yoldan reklamı yapılacaktır. Lületaında devlet desteine büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yurtdıı piyasalara bu kıymetli cevherden yapılmı ürünlerimizin tanıtılması, çeitli fuar, sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonu, yurtdıı sergiler gibi hususlarda bata Dı Ticaret Müstearlıkları na ciddi görevler dümektedir. Öte yandan maden ocaklarında çalıan vatandalarımızın sosyal güvenlik kapsamına alınması gerekmektedir. Günümüzde tüm ocaklar özel iletme eklinde deerlendirilmekte, pek çok maden içisinin herhangi bir salık sigortası bulunmamaktadır. Lületaı ile ilgili bir dier görev üniversitelere ve bu alanda bilimsel aratırma yapan kurululara dümektedir. Özellikle bu cevherimiz ile birlikte sepiyolitin de deiik kullanım alanlarında, en iyi ne

10 445 ekilde tasarruf edilebilecei hususunda Ar Ge çalımalarına aırlık vermekle birlikte cevher ile ilgili tarihi, doal ve ekonomik özellikler ile ilgili yayınlar uluslararası etkinliklerde duyurulmalıdır. Örnein 2005 yılında yapılan ve TÜBTAK destei ile hayata geçirilen Lületaı Projesi, ülkemizin sahip olduu deerli madenlerden biri olan lületaı ve yok olma sürecine girmi bir meslek olan lületaı ilemecilii konularını içermektedir. Bu ve benzeri projelerin desteklenerek daha geni kitlelere bu cevher tanıtılmalı ve bu sanat özendirilmelidir. Lületaı ustalarının sayısının gittikçe azalması, bu sanata ilginin her geçen yıl daha azalması, lületaı ilemeciliini unutulma noktasına getirmektedir. Bu kapsamda çeitli tevikler ve özendirmelerle lületaı ilemecilii yaygınlatırılmalıdır. Milli Eitim Bakanlıı nın destei ile lületaı ilemecilii ile ilgili eitimlere aırlık verilmelidir. Özellikle yaz döneminde açılan kurslarda (yaklaık 40 kiilik gruplar halinde) lületaı ilemecilii konusunda ev hanımları da dahil olmak üzere toplumun çeitli kesimlerinden insanlar eitilmektedir. Hem ekonomik açıdan kiilere bir kazanç hem de bu sanatın yaatılması açısından büyük önem salayan bu gibi uygulamalar daha da geni kitlelere hitap edecek ekilde yaygınlatırılmalıdır. Son olarak temennimiz Türkiye ye ve bata Eskiehir e özgü bu taımızın hak ettii yere gelebilmesi için gençlerin bu sanatı ustalarından örenerek çok daha ileri boyutlara taımasıdır. KAYNAKÇA ANAÇ, Selahaddin, TAMZOK, Nejat (2007). The Mining Industry of Turkey, Slobodan Vujic (ed), 2nd Balkan Mining Congress Book of Proceedings, 2007, s , Belgrad. BLM, Cahit (1997). Deniz Köpüü, Lületaı, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Aratırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 8, Yıl: 1997, Ankara. CAN, Güler (1992). Dünya da ve Türkiye de Sepiyolitik Kil, Jeoloji Mühendislii Dergisi, Sayı: 41, s , 1992 Kasım, Ankara. ÇELK, sa (2009). Lületaı, Lületaı Pipo ve Ali Osman Denizköpüü, Paylaım Kartonsan Yaam Kültürü Dergisi, Sayı: 1, Nisan 2009, stanbul. ERKOÇ, Yeliz (2001). Gizemli Mineral Lületaı, Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak Yayınları, Aralık 2001, s ERTN, Gaye (2004). Türkiye de Geleneksel Ta çiliine Bir Örnek: Lületaı, Kaynak Dergisi, Sayı: 25, s , 2004, Sofya. KONÇAK, Sedat (1988). Lületaının Tarihçesi, Eskiehir I. Uluslararası Lületaı Beyaz Altın Festivali, Beyaz Altın Semineri Notları, Ekim 1988, Eskiehir. Maden leri Genel Müdürlüü (2009) Yılları Arasında Yapılan Maden Üretim Miktarları, (Son eriim: ). PETRASCHECK, W. E. (1963). Eskiehir Civarındaki Lületaı Yatakları, M.T.A. Dergisi, Ankara. REINHARD, A., 1911; Über Meerschaum und Meerschaum Fundstatteen bei Eskisehir in Kleinasien, Pettermanns Mitteilungen, c. II. Halsband. SARC, Ömer Celal (1944). Türkiye Ekonomisinin Genel Esasları I. Tabiat artları, stanbul Üniv. Yayınlarından No: 234, ktisat Fakültesi No: 24, 1944, stanbul. Sekizinci Be Yıllık Kalkınma Planı (2001). Madencilik Özel htisas Komisyonu Raporu, Genel Endüstri Mineralleri II. (Mika, Zeolit, Lületaı), Çalıma Grubu Raporu, 2001, Ankara. TALIGL, Nuran (2005). Türkiye nin Ekonomik Corafyası, Çantay Kitabevi, 2005, stanbul. TUNÇDLEK, Necdet (1955). Lületaı, Türk Corafya Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 13 14, 1955, stanbul. T.Ü..K. (2009). statistik Göstergeler, , Aralık 2009, Ankara, ISBN (Elektronik ortam), T.Ü..K. (1984). Osmanlı Sanayi, 1913, 1915 Yılları Sanayi statistikleri, Tarihi statistikler Dizisi, Cilt: 4, ISBN , Ankara. ÜRERSOY, Talat (2010). Lületaı, Eskiehir Valilii, l Kültür ve Turizm Müdürlüü, Yayın No: 14, Temmuz 2010, Eskiehir. World Mineral Production ( ). British Geological Survey, Nottingham, 2010, ISBN (website version), YILMAZ, Yeliz, (2007). Eskiehir Yöresi Sepiyoliti nin Termal Özelliklerinin ncelenmesi, Anadolu Üniv. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi (Basılmamı), Austos ZESCHKE, G. ( ). Eskiehir Taı Hakkında, M.T.A. Dergisi No: 46 47, Ankara.

11 446 Teekkür Her yönüyle ele almaya çalıtıımız Lületaı ile ilgili bu çalımamızda bizden yardımlarını esirgemeyen, fotoraf arivi ile birlikte birtakım verilere ulamamızda büyük katkısı olan bata Eskiehir Lületaı Ürünleri Üretim Pazarlama Kooperatifi Bakanı Sn. Muharrem YILMAZ Bey olmak üzere, emektar lületaı ustalarımızdan Sn. Hasan SAIN, Sn. Emren EGE ve Recep DEMRAYAK a; babalarının mesleini büyük özveriyle devam ettiren Sn. Ufuk ve Ali DÜLGER kardelere; Ali Osman DENZKÖPÜÜ nün son çıraklarından ve nesillerdir bu ii sürdüren bir aileden gelen Sn. Cihangir AKTA a ve çalımamızın her aamasında en içten misafirperverlilikleriyle bizleri aırlayan ve yardımlarını esirgemeyen çok deerli Eskiehir halkına teekkürlerimizi sunmayı zevkli bir görev biliriz. EKLER Foto 1: Ham lületaının ilenmeden önce keserlerle kabaca yontulması Foto 2: Kolay ilenebilmesi için suda bekletilen lületaları

12 447 Foto 3: Lületaının ince içiliinde kullanılan çeitli aletler Foto 4: Eskiehir Odunpazarı nda lületaı ürünlerin satıldıı bir maaza

13 448 Foto 5: Ham lületaı, tozu ve lületaından yapılmı çeitli ürünler. Foto 6: Zamanla nikotine balı olarak renk deiimine uramı Lületaı Pipolar.

14 449 Foto 7: Yakılarak eski görünümü verilmi pipolar Foto 8: Osmanlı Dönemi nde Eskiehir deki ham lületaının kabaca temizlenip ihracata hazırlandıı bir atölye

15 450 Foto 9: 1975 Yılında lületa ından eserlerle birlikte sergilenen çıkartılmı en büyük lületa ı (Yılmaz ar ivinden) Foto 10: 1975 Yılında çıkrık yöntemi de denilen ve bugün de kullanılan maden oca ına girip çıkma düzene i (Beyazaltın Köyü, Yılmaz ar ivinden)

16 451! " # Foto 11: Lületaı kuyularına motorlu (A), kol gücüyle (B) girip çıkma düzenei ve iç kısmı düzenlenmi bir lületaı kuyusunun görünüm (C), (Beyazaltın Köyü). Foto 12: Eskiehir Merkez de Porsuk Nehri kenarında tesis edilen lületaından ürünlerin satıldıı maazaların bulunduu Lületaı Sanat Merkezi (Çukur Çarı).

17 452 Foto 13: Odunpazarı nda 1989 yılında açılan tarihi ve sanatsal deere sahip lületaı eserlerin sergilendii Lületaı Müzesi nin içeriden görünümü.

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL)

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL) AYGAZ Aygaz 1Ç09 1Ç08 YoY 4Ç08 ÇoÇ 2008 2007 YoY Satı Gelirleri 811 893-9,1% 879-7,7% 3.579 3.190 12,2% Brüt Kar 167 100 67,0% 128 30,3% 476 406 17,4% VAFOK 142 70 102,2% 83 71,6% 336 258 30,4% Net Kar

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

TÜRKYE EKONOMS ÇN ÖNEM GDEREK ARTAN BR MADEN: POMZA (SÜNGER TAI) A MINE BECOMING INCREASINGLY IMPORTANT FOR ECONOMY OF TURKEY: PUMICE

TÜRKYE EKONOMS ÇN ÖNEM GDEREK ARTAN BR MADEN: POMZA (SÜNGER TAI) A MINE BECOMING INCREASINGLY IMPORTANT FOR ECONOMY OF TURKEY: PUMICE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE EKONOMS ÇN

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:2 TERMNOLOJ TERMNOLOJ SRK Raporu: Koza Altın letmeleri A.. nin hali hazırdaki maden iletmeleri

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu 1 Mart 2007 Hayati ahin, CPA, MBA Yeminli Mali Müavir Birleik Uzmanlar Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. 1.Vakıf ve Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü

FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS. Özlem ÇELK stanbul Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü Dou Üniversitesi Dergisi, 5 (2) 2004, 147-154 FARKLI PUZOLANK KATKILARIN ÇMENTO HARÇLARININ MEKANK ÖZELLKLER ÜZERNE ETKS THE EFFECT OF DIFFERENT PUZZOLANIC ADDITIVES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT

Detaylı

A. K I S A L T M A L A R

A. K I S A L T M A L A R KKTC Merkez Bankası, 2004 Adres Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoa - KKTC Yazıma Adresi P.K. 857, Lefkoa- KKTC Telefon 0392-228 32 16 (10 Hat) Fax +0392-228 21 31 +0392-228 52 40 Telex 57493 Websitesi http://www.kktcmb.trnc.net

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Oluumu, sonuçları ve yansımaları. Ercan Türkan. 18-19 Ekim 2008

Oluumu, sonuçları ve yansımaları. Ercan Türkan. 18-19 Ekim 2008 Oluumu, sonuçları ve yansımaları Ercan Türkan 18-19 Ekim 2008 D.E.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1985 Yılı Mezunları Buluması Salihli, Manisa Not: Bu sunuta ileri sürülen görüler kiisel

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı