TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL"

Transkript

1 TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL HAZIRLAYAN ÖRENCLER 7-C Güner Asrın Akdeniz Can Sargıner Gizem Akkoyun Kaan Demirer Ecem Nuray DANIMAN ÖRETMEN AYE GÜLLE ZMR 2011

2 ÇNDEKLER Giri 3 I.BÖLÜM 1. Tarihi ve Kültürüyle Yakın Beldemiz Kemalpaa ve Kiraz Festivali 4 2. Kemalpaa Adının Anlamı Tarihçesi 4 3. Kemalpaa nın Kimlik Kartı Corafi Durum ve Konum Fiziksel Yapı ve-çevresel Kaynaklar Jeomorfolojik ve Topografik Eikler klim Bitki Örtüsü Jeolojik Durum, Deprem, Akarsular, Takın Durum Toprak Kabiliyeti Sulama çme ve Sulama Kaynakları 7 4. Kentsel Nüfus-Demografik Yapı Kentsel Nüfus Deiimi Kentsel Göç-Kentten Dıa Göç lçe Mahallelerinin Yapısı ve Nüfus Younlukları Nüfusun Sektörel Daılımları ve Ya Grupları 9 5. Kemalpaa Sanayisi 9 6. Kültürel Deerler Luwi Yapıtı ve Savaçı Kabartması Laskaris Sarayı ( Kız Kulesi) Nif Olympos Kazısı Nemrut Köprüsü Hamzababa Türbesi Çinili Kök Yedigöz Köprüsü Yeilköy Antik Mermer Mozaik Atölyesi Nazarköy Kemalpaa Deve Güreleri Festivali 12-13

3 II. BÖLÜM 1. Kemalpaa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Kiraz Ülkemizde Kiraz Yetitiricilii Dünya da Kiraz Yetitiricilii Dünya Kiraz hracatı Dünya Kiraz thalatı Dünden Bugüne Kemalpaa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Kiraz Festivali Bu Yıl (2011) 9 Gün Panayır Kurulacak 19 Fotoraflar Teekkürler 26 Kaynakça 27

4 GR Ülkemiz tarihiyle doa güzellikleriyle ve kültürel etkinlikleriyle dünyanın önde gelen corafyasına sahiptir. Bu corafyada doal zenginlikler birbirinden güzel festivalllere, enliklere, kutlamalara sahne olmaktdır. Bu festivallerden bir tanesi de yakın beldemiz kemalpaa da düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivalidir. Her yıl mayıs ayının sonlarına doru sofralarımızı süsleyen kirazın tarımdan, sanayiye ve kültüre uzanan yolculuuna tanıklık etmek istedik. Bu yolculukta kirazın Kemalpaa ekonomisine katkısını da ele almadan geçemedik. Bu amaçla balattıımız proje hem yakın beldemizi tanımada hem de beldenin kültürel kurumlarıyla tanımada bizim için büyük bir fısat yarattı. Bu projenin bize kazandırdıı sosyal ve kültürel balar bundan sonraki projeler için esin kaynaı oluturacaını düünüyoruz.

5 I.BÖLÜM 1. TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL 2. KEMALPAA ADININ ANLAMI Kemalpaa nın tarih boyunca adı gelin anlamına gelen Nif olarak geçmitir. Rivayete göre bahar aylarında kiraz ve meyve aaçlarının çiçek açması ile Kemalpaa (NF) Ovası pembe beyaz bir örtüye bürünür. Yüksek tepelerden bakıldıında gelinlik giymi bir da görünümünde olması nedeniyle bu daa Nif Daı, yerleim yerine de Nif denmitir. Atatürk, 9 Eylül 1922 günü akam üstü Kemalpaa ile zmir arasında yüksekçe bir yerde bulunan Belkahveye, birçok komutan ile birlikte geldi ve burada dinlendi. Sabah, Türk askerinin girdii, ancak Türk yönetiminin henüz tam olarak kurulmu bulunmadıı zmir i ve körfezde bulunan tilaf Devletleri donanmasını uzun uzun seyretti, oradan birkaç km. geriye dönüp o zamanlar Nif diye anılan kasabada, imdi Askerlik ubesi olarak kullanılan eraf evinde konuk edildi, ertesi sabah yine otomobiliyle yola çıkıp zmir e girdi ve doruca Hükümet Konaına gitti. O unutulmaz gündeki unutulmaz konuu dolayısıyla Nif kasabasının adı, Kemalpaa olarak deitirilmitir TARHÇES Kemalpaa ilçesi (zmir) Kenti ile lydia (Sardes) arasında bir geçi noktası olması nedeniyle antik çalarda birçok yerleime sahne olmu, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde dikkate deer boyutta iskan görmütür. Kemalpaa ve Çevresi, Saruhan Baba Sultan Kutbeit zamanında, Hacı Emet Bey tarafından fethedilerek Saruhanlı Beyliine katılmıtır. Daha sonra I. Murat zamanında Osmanlılar tarafından fethedilmitir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde ilçe hakkında u bilgiye yer vermitir. Kalesi yalçın bir kaya üzerinde, 5 köeli, 2 kapılı, 200 adımlık içindeki ve altındaki kubbelerden akan souk sular vardır. çinden elini uzatıp bir iki tas su çıkarmak mümkün deildir. Kemalpaa Merkez yerleiminde yer alan Çarı Camii kapısındaki taın üzerinde ise 1306 sabahın hıfzı leyhinde (gece yarısı) yandı bu çarı diye yazdıından ilçenin 1890 yılında büyük bir yangın geçirdii anlaılmıtır.

6 Nif yerleimi, Saruhanlı Sancaına balı bir bucak iken 1900 yılında zmir line balanmı, 1901 yılında kaza olmutur. 16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan igaline urayan Nif ehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savan daı Mevkiinde yapılan küçük bir çarpımayı müteakip Türk askerleri tarafından saat te kurtarılmı ve hükümet konaına bayraımız çekilmitir. 3. KEMALPAA NIN KMLK KARTI 3.1. CORAF DURUM VE KONUM Kemalpaa, zmir in 29 km. dousunda ünü dünyaca bilinen kirazı, çevresindeki çam ormanları ve son yıllarda gelien sanayisiyle tanınan bir ilçedir. Yüzölçümü 620 km, deniz seviyesinden yükseklii 225 metredir. Kemalpaa Nif ismini verdii ovanın güneyinde Nif Daı eteklerine yerlemitir. Nif Daı (1.510 m.) ilçenin batısından balayarak güneyini çevreledikten sonra dousunda aynı sıradaki Mahmut Daı ile birleir. lçenin kuzeyinde ise yine batıdan balayarak douda Turgutlu ilçesine kadar uzanan Manisa Daı (Sipylos Daı) bulunmaktadır. Bu iki sırada arasında kalan kısım ise bereketli Kemalpaa (Nif) Ovası nı oluturmaktadır. lçenin en büyük akarsuyu Nif Çayı Uluçay, Kızılçay dereleri ile birleir nüfus tespitlerine göre tüm ilçede 67223, ilçe merkezinde kii yaamaktadır. lçe alanında Kemalpaa da, kendi adını verdii ovanın güneybatısında dik yamaçlarla 1500 metreye kadar yükselir ve doudaki Mahmut daından dar bir geçitle ( Karabel geçidi) ayrılır. 19. yüzyıl sonlarına doru bu tarihlerde yayınlanan Salnamelerin birinde Nif hakkında: Nif nahiyesinde senevi tahminen 2500 kantar kiraz ve vine ile altmı yetmibin kantar çekirdeksiz ve razaki ve siyah üzüm hasıl olur. Asar-ı atikeden olarak nefs-i Nif e iki saat mesafede Mahmut Daı Karabel nam mevkiinin cenub-u arkisinde cesim ve heybetli tadan mamul Arab heykeli ve yine Nif e bir buçuk saat mesafede Nif çayı üzerinde kargir on gözden ibaret cesim ve atik Nemrud köprüsü dimekle mehur bir köprü vardır. Mezkur köprü zaten Aydın ve Manisa nın posta tariki üzerinde idiyse de imdiki halde gerek mezkur tarik ve gerek köprü metruk ve muattaldır. zmir den Nif e ve Nif den Parsa ya kadar mükemmel ose tariki bulunmaktadır.

7 3.2. FZKSEL YAPI - ÇEVRESEL KAYNAKLAR JEOMORFOLOJK VE TOPORAFK EKLER Ege Bölgesi'nin dou-batı dorultulu ve geni tabanlı ovaları ile onları birbirinden ayıran aynı dorultudaki da sıraları bulunmakta, zmir linin yüzey ekilleri oldukça parçalı ve çeitli bir yapı göstermektedir. Gediz Ovası l sınırlarına girmeden önce Spil (Manisa) Daı engeliyle karılaarak ikiye ayrılır. Bir kol körfezi andırır biçimde Spil Daının güneyine gidip Nif (Kemalpaa) Ovasını oluturur. Bu ova 260 m. Yüksekliindeki Belkahve eii ie zmir Körfezi kıyısındaki yer alan ovadan ayrılır. Ovanın öteki kolu ise Spil Daı'nın kuzey yamacını izleyerek l topraklarına girer ve Dumanlıda ile güneyindeki Yamanlar Daı arasında sıkıarak Menemen Boazını oluturur. Bu boazın batısında da geni bir kıyı ovası olan Menemen Ovası yer alır. Topografik özellii düzensiz duyarlı olmayan bir çanakla çökelmitir. Formasyonun bol metamorfik kırıntılı kum taları, metamorfik kaynak alanını belirler. Bunların içinde az da olsa kömürlemi bitki kalıntılarının beslenmesinin karadan olduunu belirler. Çizgisel sınırla eylerin üzerine gelen çakıl talarının oygu-dolgu yapıları kuvvetli akıntılarının olduunu gösterir. Fili istifi içinde türbidit sıralanımları oldukça yaygındır. Bunlar alt seviyelerde bol biyoherm döküntülü kireç taı mercekleri, daha üstte farominifer kalıntıları kapsar. Oturma ve kayma yapıları gözlenebilir. Olsstosrromolfasiyesler içerdikleri deiik bloklar ve geometrileri ile derin deniz kanyonlarındaki kanal dolgularına benzerlerse de bunların birçok kesimindeki yıımaları ve tütbitilere geçili oluları taınmasa da bulantı akıntılarının etkili olduunu düündürür KLM lçe, Akdeniz ikliminin etkisinde yazlar sıcak ve kurak, kılar ılık ve yaılıdır. lçenin iklimi zmir'e göre biraz serttir. Sıcaklık 2-5 C0 farklılık hâkim rüzgâr yönü SE dir. Ortalama yıllık toplam yaı miktarı 1050 mm dir. Zemin don derinlii 5 cm dir.

8 BTK ÖRTÜSÜ: lçe yüzölçümünün yaklaık % 60'ı ( ha) ormanlarla kaplıdır. Orman aaçlarını mee, kızılçam ve karaçam aaçları oluturur. Ayrıca Akdeniz iklimi tipik bitki örtüsü olan makilik ve bozuk baltalık alanlar vardır JEOLOJK DURUM, DEPREM, AKARSULAR, TAKIN DURUMU Bölgesel Jeoloji; Nif Daı-Spil Daı diliminde orta kesim oluturan yerleim bölgesinin çevresel jeolojik durumu temelde fili ve moloz çökelleridir. zmir Filii adı ile bu temel kayalar Kretase yalıdır. Ayrıntılı jeolojik etüdlerde Belkahve Formasyonu adı ile simgelenir. Belirgin fili karakterleri taıyan kireç talı bloklu kırıntılı kayalar Belkahve Formasyonu adı altında ayırt edilmitir N enlemleri ile E meridyenleri arasında kalan Batı Anadolu ve civarı, tektonik bakımdan oldukça aktif bir özellik taımaktadır. Özellikle Mula ve zmir Sismotektonik Yöreleri, sık sık iddetli depremlere sahne olmutur. zmir-kemalpaa yöresinde yıllardır büyük deprem olmamıtır. lçenin en önemli akarsuyu Nif Çayı'dır. Bornova Çiçekli Köyü'nden doan Nif Çayı, Kemalpaa Ovasını geçerek Manisa l sınırları içerisinde Gediz'e dökülür. Nif Çayı, Spil ve Nif Daları eteklerinden akan, yazın kuru birçok derecik tarafından beslenir. DS Müdürlüü çalıma planları çerçevesinde lçemiz Nif Çayı yataında düzenli olarak takın önleme programları uygulandıından takın sorunu yaanmamaktadır TOPRAK KABLYET, SULAMA lçe toprakları, dalık alanlarda kretase kalker, Nif Çayı ve etrafında alüvial depozitler ve da etekleri ile ova arasında kalan alanlarda taınmı özdekler eklinde bir yapı gösterir. lçenin topraklarının büyük bir bölümü kalkersiz kahverengi topraklar sınıfına girmektedir. Akarsu

9 havzalarının düz bölümlerini oluturan alüvyonel araziler geni bir alanı kapsamaktadır. lçe toprakları bu haliyle her türlü tarımsal faaliyete uygun bir yapı sergiler. lçenin zengin yer altı ve yüzeysel su kaynakları, su kullanımına dönük sanayinin Kemalpaa lçesinde kurulmasında etkili olmu ancak bu süreçte ovadaki su seviyelerindeki önemli düü tarımsal faaliyetleri sekteye uratmıtır. Sulama kaynaı olarak çounlukla yer altı su kaynakları kullanılmakta, damlama sistemi yöntemi ile sulama deien koullarda önem kazanmaktadır ÇME VE SULAMA SUYU KAYNAKLARI lçedeki içme ve kullanma suyu ihtiyacı gerek sanayi gerekse yerleim birimlerinde sondaj yoluyla yer altı su kaynaklarından karılanmaktadır. Öte yandan bu kaynakların tükenii dikkate alınarak Yiitler Köyümüzdeki Yiitler Çayı üzerinde içme ve kullanma su ihtiyacına yönelik DS Müdürlüünün baraj kurma çalımaları bulunmaktadır. 4. KENTSEL NÜFUS - DEMOGRAFK YAPI 4.1. KENTSEL NÜFUS DEM Kemalpaa Nüfusu 1970'lerden sonra bir artı sürecine girmitir. Bu artıta sanayinin rolü büyüktür. 1990'larda ise ikinci konut ve rekreasyonel etkinlikler Kemalpaa nüfusuna yeni bir boyut ve hareketlilik kazandırmaya balamıtır. zmir-ankara Karayolu üzerinde younlaan sanayi ve nüfusun dıında Kemalpaa-Torbalı aksında ve bazı köylerde turizm ile ilgili kullanımlar artmaya balamıtır. Kemalpaa'da nüfus potansiyelinin sanayi ile artmasının yanı sıra nüfusun daılıında da deimeler görülmü, bazı köyler alansal olarak büyürken bazıları küçülmütür. zmir-ankara ve zmir Kemalpaa yolu üzerindeki köylerin büyüdüü, da ve da etei düzlüklerinde sınırlı tarım arazilerine sahip yoldan uzak köylerin ise nüfus kaybettii ya da en azından göç almadıı dikkat çekmektedir. Kemalpaa'da sanayinin köylere kayması kentsel nüfusun yanında kırsal nüfusun da artmasını salamıtır.

10 4.2. KENTE GÖÇ-KENTTEN DIA GÖÇ Kemalpaa nüfusunun balıca özellii ülke bütünlüünde olduu gibi sürekli artı göstermesidir. Kemalpaa'nın nüfus geliimi sanayinin gelime aamalarını yakından izlemitir. Sanayinin geldii köyler sanayi köyü olarak adlandırılmı ve nüfusları hızla artmıtır. Kemalpaa'nın toplam nüfusun dönemler itibariyle yılları arasında daha yava, 1975'lerden sonra sanayileme ve kentleme çabalarına paralel olarak daha hızlı artı göstermitir LÇE MAHALLELERNN YAPISI VE NÜFUS YOUNLUKLARI lçe Merkezi 6 mahalleden olumaktadır. Yeni çıkan yasa ile ilçeye balı olan Beldeler kapatılmı ve lçe Mahallesi haline gelmitir. Kemalpaa Toplam 19 mahalleden olumaktadır. Atatürk, Soukpınar ve Örnekköy Mahalleleri göçün youn olarak yaandıı mahallelerdir NÜFUSUN SEKTÖREL DAILIMI VE YA GRUPLARI Kemalpaa'da nüfusun yapısal özellikleri sanayileme sürecinin sonucu olarak deiim yaamaktadır. Yılların tarım kasabası olan Kemalpaa sanayi ile bu kimliinden uzaklamıtır verilerine göre nüfusun % 33'ü sanayide, % 49,2'si hizmetlerde, % 17,8'i tarımda çalımaktadır. Demografik etkiler bununla da sınırlı kalmamakta, sanayinin gelitii bazı köylerde cinsiyete göre sektörel daılım erkeklerin lehine artmaktadır. Nüfusun ya yapısı göçle deimi, çocuk ve yetikin nüfusu artarken yalı nüfus oranı aynı hızda artı göstermitir. 5. KEMALPAA SANAYS

11 Kemalpaa lçesinin zmir l Merkezine yakınlıı su kaynaklarının bolluu, Türkiyenin en büyük ihracat limanı olan zmir i Anadolu ya balayan zmir- Ankara karayolu üzerinde bulunması, bölgenin düz bir arazi yapısına sahip olması bu bölgeyi sanayi yatırımları açısından cazip hale getirmitir yılında ilk sanayi tesisinden sonra 3. Be yıllık dönemde ( ) sanayi kurulularının bölgeye yerleimleri hızlanmı bu dönemde toplam tesis sayısı 36 a yükselmitir. Günümüzde Kemalpaa lçesindeki tesis sayısı 180 ni geçmitir. Bunun yanında 200 adet tavuk çiftlii 150 adet Büyükba hayvan çiftlii kurulmutur buna paralel olarak ilçe nüfusunda da hızlı bir artı kaydedilmitir. lçede bulunan 180 tesisin büyük çounluunu Gıda sanayisi bata olmak üzere Makine Sanayi, karo, mermer, beton, toprak, kimya, tekstil, elektrik ve elektronik, kâıt ve kâıt ambalajlama ve deri sanayisi oluturmaktadır. 6. KÜLTÜREL DEERLER Kemalpaa ilçesi uygarlıın ilk douundan itibaren, yerleim merkezi olmu, bu nedenle de tarih ve kültür mirasından nasibini almıtır. Lidya döneminde ve daha sonra Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde göçebe tarzı yerleim göstermektedir. lçe merkezi ve köylerinde bulunan tarihi ve turistik yerlerin balıcaları unlardır; LUW YAPITI SAVAÇI KABARTMASI Kemalpaa Torbalı karayolu üzerinde bulunan kaya anıttır. Gediz havzasına geçit veren küçük bir boazın üzerinde yer alır. 2,35 metre boyutunda bir erkek betimi olup, yüksek kabartma olarak gösterilmitir. Karabel anıtı, büyük Hitit krallıına balı vasal yerel bir kralın, Orta Anadolu Hitit sanat ve geleneklerine teknik ve biçim açısından uygun, bölgede ki egemenlik ve gücün ifadesi bir kaya kabartmasıdır.

12 6. 2. LASKARS SARAYI ( KIZ KULES) Kemalpaa nın tarihi sembolü kız kulesidir. Bizans döneminde II. Tehedodoros Laskaris tarafından yaptırıldıı söylenen bu yapı Laskaris Sarayı olarak da bilinir. Bu yapı stanbul dıında ina edilmi bir mparator sarayı olması bakımından çok önemlidir, planı da stanbul dıındaki Tekfur Sarayının bir kopyasıdır. Beyaz kırmızı tulalardan yapılmı 3 katlı bir yapıdır. Birinci ve ikinci katın cepheleri ayakta kalmı, üst kat ve çatıdan ise hiçbir iz kalmamıtır. Kemalpaa nın giriinden görmek mümkündür. Efsaneye göre onya presesi Sart Kralına gelin olarak giderken Nif e geldiinde kralın ölüm haberini alır. Bu acılı haber üzerine güzel prenses burada güzel bir saray yapılmasını emreder ve hayatının geri kalanını burada geçirir NF OLYMPOS KAZISI Nif Daı, büyük bir kültür ve doa turizmi potansiyeline sahiptir ve Nif (Olympos) Daı Aratırma ve Kazı Projesi nin, bu konuda ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacaı öngörülmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında, yöre halkına arkeolojiyi sevdirmek için, konferanslar düzenlenmekte; onları kazımızda istihdam ederek, hem yaz aylarında isiz kalmamaları salanmakta, hem de onlara, bilimsel kazıların kendilerine gelecekte turizm açısından sunacaı imkânlar anlatılarak, kültür varlıklarımızı korumamız gereklilii bilinci aılanmaktadır. Nif (Olympos) Daı Aratırma ve Kazı Projesi nin, gelecekte, Türk arkeolojisine ve kültür turizmine büyük katkı salayacaı kukusuzdur NEMRUT KÖPRÜSÜ Dört gözlü kemerli ve Nif çayı üzerinde Çambel köyüü yakınlarındadır. Kervanların geçmesi için yapıldıı tahmin edilmektedir HAMZABABA TÜRBES

13 Kemalpaa ya 29 km uzaklıkta Hamzababa köyündedir. Bektai dededi Hamzababa bu türbede yatmaktadır ÇNL KÖK Kemalpaa Torbalı yolu üzerinde Çiniliköy de bulunan Çinili kök, ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılmı olup çini çalımalarından en güzel örnekleri görülebilir YEDGÖZ KÖPRÜSÜ Kemalpaa ya 15 km uzaklıkta Çambel köyü civarında bulunan bu köprü 16. Yy balarında ina edilmitir. Eski Nif çayı üzerinden geçmektedir. Köprü zmir- Ankara asfaltında dikkatli bakıldıında görülmektedir YELKÖY ANTK MERMER MOZAK ATÖLYES 2005 yılında Kemalpaa Kayamamlıı öncülüünde Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Vakfı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu ibirlii içerisinde Antik Mermer Mozaik çalımalarına balamıtır. Köyde balatılan bu sanat hem köy ekonomisine hem de ülke turizme büyük katkı salamıtır. Kadınlar, genç kızlar, çocuklar ve erkekler; yalarındaki tüm köylülerin büyük ilgi duyarak katıldıı çalımalarda Gaziantep in tarihi kenti Zeugma dan, Torbalı Metropolis ten, Antakya dan, Ayasofya müzesinden deiik mermer profeleri, madolyonlar, bordürler ve hat yazılarından göz kamatırıcı eserler ortaya çıkarıyorlar NAZARKÖY Kemalpaa da göz boncukçuluu Nazar Köyü nde yapılmaktadır. Nazar Köyü, Kemalpaa ya 4-5 km.uzakta, Kemalpaa- Torbalı yolu üzerinde, yoldan 2 km. içeride Nif Daı nın yamacındadır.kurudere köyünde göz boncukçuluu yaklaık 40 yıldan bu yana yapılmaktadır. Köylüler bu meslei Arap Selim lakabıyla Selim ustadan örendiklerini

14 söylemektedirler. Halk arasında boncuk ocaına furun (fırın) denilmektedir. Boncuk ocaı ate tulası ve kilden yapılmakta, içi ve dıı kil ile sıvanmaktadır. Ocak genelde derecelik bir sıcaklıkta ısıtılmaktadır. Boncuk yapımı sırasında sındırgı-sıdır-demiri, ray demiri, çelik çubuk, merteke (maa) ve ismi verilen aletlerden yararlanılmaktadır. Göz boncuunun hammaddesi camdır. Cam fabrikalarından yada hurdacılardan alınan hurda camlar kullanılır. Göz boncuunda mor, mavi, beyaz, sarı, yeil, kahverengi be kobalt, bakır, kurun, çinko ve metal kullanılmaktadır. Köyde, yıllarında daha çok saraç boncuu ( deriden yapılmı at takımlarını süslemek için kullanılan boncuk) yapılmaktaydı. Hayvanların alnına takmak için alınlık, gerdanlarını süslemek için gerdanlık, kuzu boncuu vb. boncuklar yapılmaktaydı. Günümüzde ise daha çok göz boncuu, makrome süslemelerinde kullanılan karagöz, ekerlik, plaka, zar boncuu ve takı tasarımında kullanılan rengarenk boncuklar imal edilmektedir KEMALPAA DEVE GÜRELER FESTVAL Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan Deve Güreleri ülkemizin en güzel kı sporları ve elencesi olarak merkezi Ege bölgesi olmak üzere Çanakkale den- Mersin e kadar Akdeniz Bölgesini de içine alarak aralık, ocak ve ubat aylarında mahalli tertip heyetleri tarafından yıllardır organize edilmektedir. lk önce devecilerin kendi aralarında iddialı kı elenceleri kabilenden yaptıkları bu açık alan oyunları halk tarafından benimsenince iddia deve gürelerinin gelimesine yol açtı. Dünyanın birçok ülkesinde yetitirilen develer genelde iki amaçla, bir yerden dier yere yük taımakta ve etinden yararlanmak üzere kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde özel yetitirilen ve eitilen TÜLÜ denilen erkek develer alanlarda güretirilerek ayrıca deerlendirilmi ve geleneksel hale getirilmitir. Develer gürelerine ve yalarına göre pehlivanlar yaparak rakibinin ayaına çengel alıp oturan develere çengelci, rakibinin baının dönüünün altına alıp oturan bacı, rakibini yıkmak ve kaçırmak için yan yana gelip ittiren be baıyla ayaklarını yoklayan develere tetikçi denir. Bunlar içinde en makbul olan ekil tekçi develerin güreidir. Kemalpaa Armutlu da düzenlenen deve güreine, Çanakkale, Bodrum, Burhaniye, Aydın, Germencik ve dier bölgelerden toplam 110 devenin katıldıı deve gürelerine bölge halkı youn ilgi gösterdi. Kemalpaa Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı; Armutlu da deve güreleri 2000 yılından beri gerçekletirilmiyor. Biz bu yıl burada tekrar bu cokuyu yaatmak istedik. Deve güreleri Kemalpaa nın gelenei haline geldi ve bunların festival içinde toplanması gerektiine karar verdik. Böylece Kemalpaa belediyesi olarak Deve Güreleri

15 Fstivali adını verdik. Ben tüm zmirlileri ve güre severleri her yıl düzenleyeceimiz Deve Gürei Festivallerimize davet ediyorum eklinde görülerini belirtti. II. BÖLÜM 1. KEMALPAA ALTIN KRAZ KÜLTÜR VE SANAT FESTVAL 1.1. KRAZ

16 Ilıman iklim meyveleri arasında yer alan kirazın, dünyada kültürünün yapıldıı en eski yer Anadolu dur. Dünyada 1500 civarında kiraz çeidi olmakla beraber devam eden ıslah çalımaları ile günden güne bu sayı artmaktadır. Kiraz; gösterili, vitaminler ve mineral maddelerce zengin olması, sevilerek yenilmesi, ayrıca gıda sanayinde de kullanılıyor olması dolayısıyla, iç ve dı piyasalarda kolaylıkla pazarlanabilmektedir ÜLKEMZDE KRAZ YETTRCL Türkiye corafi yapısı ve iklimi itibariyle dier meyve türlerinde olduu gibi, kiraz üretimi için de gerekli her türlü koulu salayan ideal bir konuma sahiptir. Özellikle yurdumuzun güney yükseltilerinde doal ortamlarda kirazın yabani çeitleri bol miktarda rastlanmaktadır. Ege, Marmara ve ç Anadolu bölgeleri bata olmak üzere, ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinde kiraz yetitirilebilmektedir. Kiraz tüm Türkiye genelinde yetitirilmekle birlikte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve zmir illeri için temel bir geçim kaynaı olarak hızlı gelien bir zirai faaliyet konumundadır. Özellikle Isparta ili Uluborlu, Senirkent ve Barla bölgeleri ile Afyon ili Sultandaı bölgesinde yetitirilen ve tamamı yurt dıına ihrac edilen 0900 Ziraat tipi kirazlar, dünya genelinde bu kirazın Türk Kirazı ve Uluborlu Kirazı olarak bir isim yapmasını salamıtır. Türkiye de kiraz üretiminin büyük bölümü yurt içinde taze olarak tüketilmekte bir kısmı da gıda sanayinde kullanılmaktadır. Üretimin %12.3ü yurt dıı pazarlara satılmaktadır. Kiraz ihracatı esas olarak taze ve ilenmi (konserve ve dondurulmu) olarak gerçeklemektedir. Kiraz ihracatının tamamına yakını Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Kiraz ihraç ettiimiz en önemli ülke Almanya dır. Bu ülkeyi Hollanda, ngiltere ve Belçika izlemektedir. Türkiye kiraz üretim miktarı açısından A.B.D den sonra 2. sırada gelmekle birlikte, üretim kalitesi ve ihraç edilebilir miktar yönünden hak ettii seviyelere gelememektedir. Üretimimizin ancak %10 gibi düük bir miktarı ihraç edilebilmektedir. Kirazın, üreticisi için bol kazanç, ülkemiz için bol döviz getiren bir ihracat ürünü olduu göz önünde bulundurulduunda; ülkemizde muhakkak surette uzmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile yürütülecek bir zirai program ile uygun arazi ve araziye uygun anaç seçimi, planlı olarak dikilen dölleyiciler, ilk yıllarda fidanlara ekil verilmesi, terbiye, budama, sulama, gübreleme, toprak ileme, yabancı ot kontrolü, hastalık zararlılarla mücadelenin uygun olarak yapılması ile, vasıflı kiraz üretimimiz istenen ve hak ettii seviyelere rahatlıkla çıkabilecektir. TÜRKYEDE KRAZ YETTRCL

17 2006 YILI KRAZ ALANLARI S.NO L ADI ALAN (DEKAR) ÜRETM YÜZDES (%) 1 MANSA ,6 2 ZMR ,8 3 BURSA ,3 4 DENZL ,1 5 ISPARTA ,1 6 KONYA ,7 7 AFYON ,9 8 BLECK ,3 9 ÇANAKKALE ,4 10 NDE ,5 11 SAKARYA ,4 12 MARDN ,3 13 AYDIN ,8 Yıllar tibariyle Ülkemizin Dikim Alanı, Üretim Miktarı ve Ürün Verimi ( ) YILLAR Dikim Alanı (ha) Üretim Miktarı (bin ton) Verim (ton/ha)

18 Türkiye de Yıllara Göre Kiraz Aaç Sayısı ve Ürün Verimi ( ) Yıllar Aaç Sayısı (1000 adet) Verim (kg/aaç) Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam Tablolardaki verilerde de görüldüü gibi Türkiye nin toplam kiraz üretim alanı ve üretim miktarında yıllara göre bir artı gözlenmektedir yılı verilerine göre Türkiye nin toplam kiraz üretim alanı hektar, üretimi ise ton olarak gerçeklemitir. Hektardan elde edilen verim 7,8 tondur. Yansıda yıllara göre hektardan elde edilen verimde bir azalma

19 gözükmesinin nedeni son yıllarda yeni tesis edilen kiraz bahçelerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır DÜNYADA KRAZ YETTRCL: Dünya kiraz üretiminin tamamına yakını Kuzey yarım kürede yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Kıtasında younlamaktadır. Üretimin youn olduu ülkeler; Türkiye, ABD, ran, Almanya, Rusya, talya, spanya, Ukrayna ve Fransa dır. Dünyada toplam hektar alanda kiraz üretimi yapılmakla birlikte yıllara göre düzenli bir artı göstermektedir yılı dünya kiraz üretimi tondur. Türkiye bu üretimin %13.95ini karılayarak üretimde birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizi; ABD (%13.41), ran (%12.01), Almanya (%6.44), Rusya (%5.90), talya (%5.79), spanya (%4.79), Ukrayna (%4.56) ve Fransa (%3.92) takip etmektedir DÜNYA KRAZ HRACATI: Kirazda en önemli ihracatçı ülke ton ile ABD dir. Dı satımın %21.16sini gerçekletirmektedir. Türkiye ton ile ikinci sırada yer almaktadır ve dünya ihracatındaki payı %20.69dur.Ülkemizdeki son yıllarda üretim ve pazarlamadaki standardı yakalama çalımaları sonucu Türkiye ihracatta da yakın bir zamanda ilk sırayı alacaktır. Bu iki ülkeyi sırasıyla Avusturya (%11.75), spanya (%6.12), Polonya (%5.94), ve ili (%5.89), izlemektedir DÜNYA KRAZ THALATI:

20 En fazla kiraz ithalat eden ülke ton ile Rusya dır ve ithalatın %14.78ini gerçekletirerek birinci sırada yer almaktadır. Rusya yı sırasıyla Tablo 1: Yıllara Göre Dünya Kiraz Üretimi, ton ran 220, , , , , talya 126, , , , , Romanya 66, , , , , Rusya 85, , , , , spanya 115, , , , , Türkiye 210, , , , , ABD 164, , , , , Yukarıdaki tablodan rahatça anlaıldıı gibi Türkiye dünya kiraz üretiminde lider konumdadır. Türkiye nin üretim miktarı yıllar geçtikçe hızla artmaktadır. Türkiye nin ardından gelen en yüksek üretim kapasitesine sahip iki ülke ABD ve ran dır. ABD nin üretim miktarının son yıllarda ran ı geçtii görülmektedir. Tablo 2: Yıllara Göre Dünya Kiraz hracatı, 1000 $ ran talya 15, , , , , Romanya 1, , , , Rusya spanya 15, , , , , Türkiye 48, , , , , ABD 152, , , , , Türkiye üretimdeki liderliini ihracatta koruyamamıtır ancak ihracatta da ABD nin ardından ikinci konumdadır. hracatta Türkiye yi spanya ve talya takip etmektedir. ran, Rusya ve Romanya nın ihracat rakamları düüktür.

21 1. 6. DÜNDEN BUGÜNE KEMALPAA ALTIN KRAZ KÜLTÜR VE SANAT FESTVAL 1936 yılından bu yana her yıl geleneksel hale gelen, en iyi kiraz yetitiricilerini özendirmek amacıyla yapılan Kemalpaa Kiraz Festivali, kültür-elence etkinlikleriyle desteklenerek her yıl mayıs ayı sonunda düzenlenmektedir. Kemalpaa Geleneksel Kiraz Festivali halkımız ve çevre illerden gelen konuklarla coku içinde kutlanmaktadır. Birçok ünlü ismin konserleri ve çeitli organizasyonlarla festival etkinliine renk katmaktadır. Kemalpaa Belediyesi her yıl festivalin kalitesini artırmak ve etkinlikleri daha geni bir yelpazede sürdürmek üzere çalımalarına devam etmektedir KRAZ FESTVAL BU YIL (2011) 9 GÜN Kemalpaa nın geleneksel Altın Kiraz Kültür ve Sanat festivali her yıl bir gün sererken, Kemalpaa Belediyesi nce Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı nın talimatıyla bu yıl 40.sı düzenlenecek olan Altın Kiraz Kültür ve Sanat festivali 29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri aralıında 9 gün sürecek. Kemalpaa Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı, bu yıl çok daha farklı bir festival düzenleyeceklerini ifade ederek, Bu yıl düzenleyeceimiz festivalimiz, 9 gün sürecek. Bu yıl ki festivalimiz Kültür, Sanat ve Kiraz festivali. Süreyi uzattık ama biçimi bozmadık. 29 Mayıs da balayacak olan festivalimiz Grup Normal, Sedat Yüce, Deha, Armaan Uzun, Grup nadına, Gülçin gibi sanatçılar sahne alarak her gece konser gün boyu elenceyi tüm halkımıza sunacaklar. 6 haziran günü ise dere mesire alanı anfi tiyatroda düzenleyeceimiz gala gecesi ile sona erecek PANAYIR KURULACAK Kemalpaa Belediyesinin öncülüünde 29 Mayıs 06 Haziran tarihleri aralıında Dere Mesire Alanında Kemalpaa esnaflarının yer alacaı alıveri stantları kurulacak. Stantların Kemalpaa ve Kemalpaa esnafı ekonomisine katkıda bulunacak. Her gece konser gün boyu elencenin yanı sıra gelen misafirlerin Alıveri yapmak isteyenlerin buluma merkezi haline gelecek ve 9 gün süre ile stantlar açık kalacak.

22 FOTORAFLAR Kemalpaa ehir Meydanı Kemalpaa Kubakıı Görünüm Atatürk ün Kemalpaa Ziyareti

23 Belkahve Atatürk Anıtı Nazar Köy

24 Deve Güre i Festivali Laskaris Sarayı ( Kız Kulesi) Luwi Yapıtı Sava çı Kabartması Kemalpa a Organize Sanayi Bölgesi

25 Kemalpa a Ziyaretimiz

26

27 Kemalpaa Kiraz Festivali nden Görüntüler

28 Teekkürler: Bu projeyi hazırlarken bize büyük destek veren Sosyal Bilgiler Öretmenimiz Aye Gülle ye, Kemalpaa Belediyesine, okulumuzun idari ve personel birimlerine ve ailelerimize katkılarından dolayı teekkür ederiz.

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı?

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR 1 BARAJLAR ÇERK Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? Baraj çeitleri? Büyük Modern Barajlar Dünya'nın en yüksek

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K.

AB VE ULUSLARARASI MOLDOVA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 M.K. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI RL UBES MOLDOVA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu : Moldova Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet : Avrupa n n

Detaylı

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi

MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine Menteşe Yöresi denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi MENTEŞE YÖRESİ MENTEŞE YÖRESİ Kıyı Ege Bölgesinün Büyük Menderes Oluğu güneyinde kalan kesimine "Menteşe Yöresi" denilmektedir. 13. yüzyılda Manteşe yöresi Bizanslıların elinde bulunuyordu. Bizanslıların

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AKHİSAR ( MANİSA ) HÜRRİYET MAHALLESİ, 540 ADA, 26 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : PAŞA MAH. 12 SOKAK NO:11 /

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı