TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL"

Transkript

1 TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL HAZIRLAYAN ÖRENCLER 7-C Güner Asrın Akdeniz Can Sargıner Gizem Akkoyun Kaan Demirer Ecem Nuray DANIMAN ÖRETMEN AYE GÜLLE ZMR 2011

2 ÇNDEKLER Giri 3 I.BÖLÜM 1. Tarihi ve Kültürüyle Yakın Beldemiz Kemalpaa ve Kiraz Festivali 4 2. Kemalpaa Adının Anlamı Tarihçesi 4 3. Kemalpaa nın Kimlik Kartı Corafi Durum ve Konum Fiziksel Yapı ve-çevresel Kaynaklar Jeomorfolojik ve Topografik Eikler klim Bitki Örtüsü Jeolojik Durum, Deprem, Akarsular, Takın Durum Toprak Kabiliyeti Sulama çme ve Sulama Kaynakları 7 4. Kentsel Nüfus-Demografik Yapı Kentsel Nüfus Deiimi Kentsel Göç-Kentten Dıa Göç lçe Mahallelerinin Yapısı ve Nüfus Younlukları Nüfusun Sektörel Daılımları ve Ya Grupları 9 5. Kemalpaa Sanayisi 9 6. Kültürel Deerler Luwi Yapıtı ve Savaçı Kabartması Laskaris Sarayı ( Kız Kulesi) Nif Olympos Kazısı Nemrut Köprüsü Hamzababa Türbesi Çinili Kök Yedigöz Köprüsü Yeilköy Antik Mermer Mozaik Atölyesi Nazarköy Kemalpaa Deve Güreleri Festivali 12-13

3 II. BÖLÜM 1. Kemalpaa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Kiraz Ülkemizde Kiraz Yetitiricilii Dünya da Kiraz Yetitiricilii Dünya Kiraz hracatı Dünya Kiraz thalatı Dünden Bugüne Kemalpaa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Kiraz Festivali Bu Yıl (2011) 9 Gün Panayır Kurulacak 19 Fotoraflar Teekkürler 26 Kaynakça 27

4 GR Ülkemiz tarihiyle doa güzellikleriyle ve kültürel etkinlikleriyle dünyanın önde gelen corafyasına sahiptir. Bu corafyada doal zenginlikler birbirinden güzel festivalllere, enliklere, kutlamalara sahne olmaktdır. Bu festivallerden bir tanesi de yakın beldemiz kemalpaa da düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivalidir. Her yıl mayıs ayının sonlarına doru sofralarımızı süsleyen kirazın tarımdan, sanayiye ve kültüre uzanan yolculuuna tanıklık etmek istedik. Bu yolculukta kirazın Kemalpaa ekonomisine katkısını da ele almadan geçemedik. Bu amaçla balattıımız proje hem yakın beldemizi tanımada hem de beldenin kültürel kurumlarıyla tanımada bizim için büyük bir fısat yarattı. Bu projenin bize kazandırdıı sosyal ve kültürel balar bundan sonraki projeler için esin kaynaı oluturacaını düünüyoruz.

5 I.BÖLÜM 1. TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL 2. KEMALPAA ADININ ANLAMI Kemalpaa nın tarih boyunca adı gelin anlamına gelen Nif olarak geçmitir. Rivayete göre bahar aylarında kiraz ve meyve aaçlarının çiçek açması ile Kemalpaa (NF) Ovası pembe beyaz bir örtüye bürünür. Yüksek tepelerden bakıldıında gelinlik giymi bir da görünümünde olması nedeniyle bu daa Nif Daı, yerleim yerine de Nif denmitir. Atatürk, 9 Eylül 1922 günü akam üstü Kemalpaa ile zmir arasında yüksekçe bir yerde bulunan Belkahveye, birçok komutan ile birlikte geldi ve burada dinlendi. Sabah, Türk askerinin girdii, ancak Türk yönetiminin henüz tam olarak kurulmu bulunmadıı zmir i ve körfezde bulunan tilaf Devletleri donanmasını uzun uzun seyretti, oradan birkaç km. geriye dönüp o zamanlar Nif diye anılan kasabada, imdi Askerlik ubesi olarak kullanılan eraf evinde konuk edildi, ertesi sabah yine otomobiliyle yola çıkıp zmir e girdi ve doruca Hükümet Konaına gitti. O unutulmaz gündeki unutulmaz konuu dolayısıyla Nif kasabasının adı, Kemalpaa olarak deitirilmitir TARHÇES Kemalpaa ilçesi (zmir) Kenti ile lydia (Sardes) arasında bir geçi noktası olması nedeniyle antik çalarda birçok yerleime sahne olmu, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde dikkate deer boyutta iskan görmütür. Kemalpaa ve Çevresi, Saruhan Baba Sultan Kutbeit zamanında, Hacı Emet Bey tarafından fethedilerek Saruhanlı Beyliine katılmıtır. Daha sonra I. Murat zamanında Osmanlılar tarafından fethedilmitir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde ilçe hakkında u bilgiye yer vermitir. Kalesi yalçın bir kaya üzerinde, 5 köeli, 2 kapılı, 200 adımlık içindeki ve altındaki kubbelerden akan souk sular vardır. çinden elini uzatıp bir iki tas su çıkarmak mümkün deildir. Kemalpaa Merkez yerleiminde yer alan Çarı Camii kapısındaki taın üzerinde ise 1306 sabahın hıfzı leyhinde (gece yarısı) yandı bu çarı diye yazdıından ilçenin 1890 yılında büyük bir yangın geçirdii anlaılmıtır.

6 Nif yerleimi, Saruhanlı Sancaına balı bir bucak iken 1900 yılında zmir line balanmı, 1901 yılında kaza olmutur. 16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan igaline urayan Nif ehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savan daı Mevkiinde yapılan küçük bir çarpımayı müteakip Türk askerleri tarafından saat te kurtarılmı ve hükümet konaına bayraımız çekilmitir. 3. KEMALPAA NIN KMLK KARTI 3.1. CORAF DURUM VE KONUM Kemalpaa, zmir in 29 km. dousunda ünü dünyaca bilinen kirazı, çevresindeki çam ormanları ve son yıllarda gelien sanayisiyle tanınan bir ilçedir. Yüzölçümü 620 km, deniz seviyesinden yükseklii 225 metredir. Kemalpaa Nif ismini verdii ovanın güneyinde Nif Daı eteklerine yerlemitir. Nif Daı (1.510 m.) ilçenin batısından balayarak güneyini çevreledikten sonra dousunda aynı sıradaki Mahmut Daı ile birleir. lçenin kuzeyinde ise yine batıdan balayarak douda Turgutlu ilçesine kadar uzanan Manisa Daı (Sipylos Daı) bulunmaktadır. Bu iki sırada arasında kalan kısım ise bereketli Kemalpaa (Nif) Ovası nı oluturmaktadır. lçenin en büyük akarsuyu Nif Çayı Uluçay, Kızılçay dereleri ile birleir nüfus tespitlerine göre tüm ilçede 67223, ilçe merkezinde kii yaamaktadır. lçe alanında Kemalpaa da, kendi adını verdii ovanın güneybatısında dik yamaçlarla 1500 metreye kadar yükselir ve doudaki Mahmut daından dar bir geçitle ( Karabel geçidi) ayrılır. 19. yüzyıl sonlarına doru bu tarihlerde yayınlanan Salnamelerin birinde Nif hakkında: Nif nahiyesinde senevi tahminen 2500 kantar kiraz ve vine ile altmı yetmibin kantar çekirdeksiz ve razaki ve siyah üzüm hasıl olur. Asar-ı atikeden olarak nefs-i Nif e iki saat mesafede Mahmut Daı Karabel nam mevkiinin cenub-u arkisinde cesim ve heybetli tadan mamul Arab heykeli ve yine Nif e bir buçuk saat mesafede Nif çayı üzerinde kargir on gözden ibaret cesim ve atik Nemrud köprüsü dimekle mehur bir köprü vardır. Mezkur köprü zaten Aydın ve Manisa nın posta tariki üzerinde idiyse de imdiki halde gerek mezkur tarik ve gerek köprü metruk ve muattaldır. zmir den Nif e ve Nif den Parsa ya kadar mükemmel ose tariki bulunmaktadır.

7 3.2. FZKSEL YAPI - ÇEVRESEL KAYNAKLAR JEOMORFOLOJK VE TOPORAFK EKLER Ege Bölgesi'nin dou-batı dorultulu ve geni tabanlı ovaları ile onları birbirinden ayıran aynı dorultudaki da sıraları bulunmakta, zmir linin yüzey ekilleri oldukça parçalı ve çeitli bir yapı göstermektedir. Gediz Ovası l sınırlarına girmeden önce Spil (Manisa) Daı engeliyle karılaarak ikiye ayrılır. Bir kol körfezi andırır biçimde Spil Daının güneyine gidip Nif (Kemalpaa) Ovasını oluturur. Bu ova 260 m. Yüksekliindeki Belkahve eii ie zmir Körfezi kıyısındaki yer alan ovadan ayrılır. Ovanın öteki kolu ise Spil Daı'nın kuzey yamacını izleyerek l topraklarına girer ve Dumanlıda ile güneyindeki Yamanlar Daı arasında sıkıarak Menemen Boazını oluturur. Bu boazın batısında da geni bir kıyı ovası olan Menemen Ovası yer alır. Topografik özellii düzensiz duyarlı olmayan bir çanakla çökelmitir. Formasyonun bol metamorfik kırıntılı kum taları, metamorfik kaynak alanını belirler. Bunların içinde az da olsa kömürlemi bitki kalıntılarının beslenmesinin karadan olduunu belirler. Çizgisel sınırla eylerin üzerine gelen çakıl talarının oygu-dolgu yapıları kuvvetli akıntılarının olduunu gösterir. Fili istifi içinde türbidit sıralanımları oldukça yaygındır. Bunlar alt seviyelerde bol biyoherm döküntülü kireç taı mercekleri, daha üstte farominifer kalıntıları kapsar. Oturma ve kayma yapıları gözlenebilir. Olsstosrromolfasiyesler içerdikleri deiik bloklar ve geometrileri ile derin deniz kanyonlarındaki kanal dolgularına benzerlerse de bunların birçok kesimindeki yıımaları ve tütbitilere geçili oluları taınmasa da bulantı akıntılarının etkili olduunu düündürür KLM lçe, Akdeniz ikliminin etkisinde yazlar sıcak ve kurak, kılar ılık ve yaılıdır. lçenin iklimi zmir'e göre biraz serttir. Sıcaklık 2-5 C0 farklılık hâkim rüzgâr yönü SE dir. Ortalama yıllık toplam yaı miktarı 1050 mm dir. Zemin don derinlii 5 cm dir.

8 BTK ÖRTÜSÜ: lçe yüzölçümünün yaklaık % 60'ı ( ha) ormanlarla kaplıdır. Orman aaçlarını mee, kızılçam ve karaçam aaçları oluturur. Ayrıca Akdeniz iklimi tipik bitki örtüsü olan makilik ve bozuk baltalık alanlar vardır JEOLOJK DURUM, DEPREM, AKARSULAR, TAKIN DURUMU Bölgesel Jeoloji; Nif Daı-Spil Daı diliminde orta kesim oluturan yerleim bölgesinin çevresel jeolojik durumu temelde fili ve moloz çökelleridir. zmir Filii adı ile bu temel kayalar Kretase yalıdır. Ayrıntılı jeolojik etüdlerde Belkahve Formasyonu adı ile simgelenir. Belirgin fili karakterleri taıyan kireç talı bloklu kırıntılı kayalar Belkahve Formasyonu adı altında ayırt edilmitir N enlemleri ile E meridyenleri arasında kalan Batı Anadolu ve civarı, tektonik bakımdan oldukça aktif bir özellik taımaktadır. Özellikle Mula ve zmir Sismotektonik Yöreleri, sık sık iddetli depremlere sahne olmutur. zmir-kemalpaa yöresinde yıllardır büyük deprem olmamıtır. lçenin en önemli akarsuyu Nif Çayı'dır. Bornova Çiçekli Köyü'nden doan Nif Çayı, Kemalpaa Ovasını geçerek Manisa l sınırları içerisinde Gediz'e dökülür. Nif Çayı, Spil ve Nif Daları eteklerinden akan, yazın kuru birçok derecik tarafından beslenir. DS Müdürlüü çalıma planları çerçevesinde lçemiz Nif Çayı yataında düzenli olarak takın önleme programları uygulandıından takın sorunu yaanmamaktadır TOPRAK KABLYET, SULAMA lçe toprakları, dalık alanlarda kretase kalker, Nif Çayı ve etrafında alüvial depozitler ve da etekleri ile ova arasında kalan alanlarda taınmı özdekler eklinde bir yapı gösterir. lçenin topraklarının büyük bir bölümü kalkersiz kahverengi topraklar sınıfına girmektedir. Akarsu

9 havzalarının düz bölümlerini oluturan alüvyonel araziler geni bir alanı kapsamaktadır. lçe toprakları bu haliyle her türlü tarımsal faaliyete uygun bir yapı sergiler. lçenin zengin yer altı ve yüzeysel su kaynakları, su kullanımına dönük sanayinin Kemalpaa lçesinde kurulmasında etkili olmu ancak bu süreçte ovadaki su seviyelerindeki önemli düü tarımsal faaliyetleri sekteye uratmıtır. Sulama kaynaı olarak çounlukla yer altı su kaynakları kullanılmakta, damlama sistemi yöntemi ile sulama deien koullarda önem kazanmaktadır ÇME VE SULAMA SUYU KAYNAKLARI lçedeki içme ve kullanma suyu ihtiyacı gerek sanayi gerekse yerleim birimlerinde sondaj yoluyla yer altı su kaynaklarından karılanmaktadır. Öte yandan bu kaynakların tükenii dikkate alınarak Yiitler Köyümüzdeki Yiitler Çayı üzerinde içme ve kullanma su ihtiyacına yönelik DS Müdürlüünün baraj kurma çalımaları bulunmaktadır. 4. KENTSEL NÜFUS - DEMOGRAFK YAPI 4.1. KENTSEL NÜFUS DEM Kemalpaa Nüfusu 1970'lerden sonra bir artı sürecine girmitir. Bu artıta sanayinin rolü büyüktür. 1990'larda ise ikinci konut ve rekreasyonel etkinlikler Kemalpaa nüfusuna yeni bir boyut ve hareketlilik kazandırmaya balamıtır. zmir-ankara Karayolu üzerinde younlaan sanayi ve nüfusun dıında Kemalpaa-Torbalı aksında ve bazı köylerde turizm ile ilgili kullanımlar artmaya balamıtır. Kemalpaa'da nüfus potansiyelinin sanayi ile artmasının yanı sıra nüfusun daılıında da deimeler görülmü, bazı köyler alansal olarak büyürken bazıları küçülmütür. zmir-ankara ve zmir Kemalpaa yolu üzerindeki köylerin büyüdüü, da ve da etei düzlüklerinde sınırlı tarım arazilerine sahip yoldan uzak köylerin ise nüfus kaybettii ya da en azından göç almadıı dikkat çekmektedir. Kemalpaa'da sanayinin köylere kayması kentsel nüfusun yanında kırsal nüfusun da artmasını salamıtır.

10 4.2. KENTE GÖÇ-KENTTEN DIA GÖÇ Kemalpaa nüfusunun balıca özellii ülke bütünlüünde olduu gibi sürekli artı göstermesidir. Kemalpaa'nın nüfus geliimi sanayinin gelime aamalarını yakından izlemitir. Sanayinin geldii köyler sanayi köyü olarak adlandırılmı ve nüfusları hızla artmıtır. Kemalpaa'nın toplam nüfusun dönemler itibariyle yılları arasında daha yava, 1975'lerden sonra sanayileme ve kentleme çabalarına paralel olarak daha hızlı artı göstermitir LÇE MAHALLELERNN YAPISI VE NÜFUS YOUNLUKLARI lçe Merkezi 6 mahalleden olumaktadır. Yeni çıkan yasa ile ilçeye balı olan Beldeler kapatılmı ve lçe Mahallesi haline gelmitir. Kemalpaa Toplam 19 mahalleden olumaktadır. Atatürk, Soukpınar ve Örnekköy Mahalleleri göçün youn olarak yaandıı mahallelerdir NÜFUSUN SEKTÖREL DAILIMI VE YA GRUPLARI Kemalpaa'da nüfusun yapısal özellikleri sanayileme sürecinin sonucu olarak deiim yaamaktadır. Yılların tarım kasabası olan Kemalpaa sanayi ile bu kimliinden uzaklamıtır verilerine göre nüfusun % 33'ü sanayide, % 49,2'si hizmetlerde, % 17,8'i tarımda çalımaktadır. Demografik etkiler bununla da sınırlı kalmamakta, sanayinin gelitii bazı köylerde cinsiyete göre sektörel daılım erkeklerin lehine artmaktadır. Nüfusun ya yapısı göçle deimi, çocuk ve yetikin nüfusu artarken yalı nüfus oranı aynı hızda artı göstermitir. 5. KEMALPAA SANAYS

11 Kemalpaa lçesinin zmir l Merkezine yakınlıı su kaynaklarının bolluu, Türkiyenin en büyük ihracat limanı olan zmir i Anadolu ya balayan zmir- Ankara karayolu üzerinde bulunması, bölgenin düz bir arazi yapısına sahip olması bu bölgeyi sanayi yatırımları açısından cazip hale getirmitir yılında ilk sanayi tesisinden sonra 3. Be yıllık dönemde ( ) sanayi kurulularının bölgeye yerleimleri hızlanmı bu dönemde toplam tesis sayısı 36 a yükselmitir. Günümüzde Kemalpaa lçesindeki tesis sayısı 180 ni geçmitir. Bunun yanında 200 adet tavuk çiftlii 150 adet Büyükba hayvan çiftlii kurulmutur buna paralel olarak ilçe nüfusunda da hızlı bir artı kaydedilmitir. lçede bulunan 180 tesisin büyük çounluunu Gıda sanayisi bata olmak üzere Makine Sanayi, karo, mermer, beton, toprak, kimya, tekstil, elektrik ve elektronik, kâıt ve kâıt ambalajlama ve deri sanayisi oluturmaktadır. 6. KÜLTÜREL DEERLER Kemalpaa ilçesi uygarlıın ilk douundan itibaren, yerleim merkezi olmu, bu nedenle de tarih ve kültür mirasından nasibini almıtır. Lidya döneminde ve daha sonra Pers, Roma ve Bizans dönemlerinde göçebe tarzı yerleim göstermektedir. lçe merkezi ve köylerinde bulunan tarihi ve turistik yerlerin balıcaları unlardır; LUW YAPITI SAVAÇI KABARTMASI Kemalpaa Torbalı karayolu üzerinde bulunan kaya anıttır. Gediz havzasına geçit veren küçük bir boazın üzerinde yer alır. 2,35 metre boyutunda bir erkek betimi olup, yüksek kabartma olarak gösterilmitir. Karabel anıtı, büyük Hitit krallıına balı vasal yerel bir kralın, Orta Anadolu Hitit sanat ve geleneklerine teknik ve biçim açısından uygun, bölgede ki egemenlik ve gücün ifadesi bir kaya kabartmasıdır.

12 6. 2. LASKARS SARAYI ( KIZ KULES) Kemalpaa nın tarihi sembolü kız kulesidir. Bizans döneminde II. Tehedodoros Laskaris tarafından yaptırıldıı söylenen bu yapı Laskaris Sarayı olarak da bilinir. Bu yapı stanbul dıında ina edilmi bir mparator sarayı olması bakımından çok önemlidir, planı da stanbul dıındaki Tekfur Sarayının bir kopyasıdır. Beyaz kırmızı tulalardan yapılmı 3 katlı bir yapıdır. Birinci ve ikinci katın cepheleri ayakta kalmı, üst kat ve çatıdan ise hiçbir iz kalmamıtır. Kemalpaa nın giriinden görmek mümkündür. Efsaneye göre onya presesi Sart Kralına gelin olarak giderken Nif e geldiinde kralın ölüm haberini alır. Bu acılı haber üzerine güzel prenses burada güzel bir saray yapılmasını emreder ve hayatının geri kalanını burada geçirir NF OLYMPOS KAZISI Nif Daı, büyük bir kültür ve doa turizmi potansiyeline sahiptir ve Nif (Olympos) Daı Aratırma ve Kazı Projesi nin, bu konuda ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacaı öngörülmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında, yöre halkına arkeolojiyi sevdirmek için, konferanslar düzenlenmekte; onları kazımızda istihdam ederek, hem yaz aylarında isiz kalmamaları salanmakta, hem de onlara, bilimsel kazıların kendilerine gelecekte turizm açısından sunacaı imkânlar anlatılarak, kültür varlıklarımızı korumamız gereklilii bilinci aılanmaktadır. Nif (Olympos) Daı Aratırma ve Kazı Projesi nin, gelecekte, Türk arkeolojisine ve kültür turizmine büyük katkı salayacaı kukusuzdur NEMRUT KÖPRÜSÜ Dört gözlü kemerli ve Nif çayı üzerinde Çambel köyüü yakınlarındadır. Kervanların geçmesi için yapıldıı tahmin edilmektedir HAMZABABA TÜRBES

13 Kemalpaa ya 29 km uzaklıkta Hamzababa köyündedir. Bektai dededi Hamzababa bu türbede yatmaktadır ÇNL KÖK Kemalpaa Torbalı yolu üzerinde Çiniliköy de bulunan Çinili kök, ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılmı olup çini çalımalarından en güzel örnekleri görülebilir YEDGÖZ KÖPRÜSÜ Kemalpaa ya 15 km uzaklıkta Çambel köyü civarında bulunan bu köprü 16. Yy balarında ina edilmitir. Eski Nif çayı üzerinden geçmektedir. Köprü zmir- Ankara asfaltında dikkatli bakıldıında görülmektedir YELKÖY ANTK MERMER MOZAK ATÖLYES 2005 yılında Kemalpaa Kayamamlıı öncülüünde Sosyal Yardımlama ve Dayanıma Vakfı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu ibirlii içerisinde Antik Mermer Mozaik çalımalarına balamıtır. Köyde balatılan bu sanat hem köy ekonomisine hem de ülke turizme büyük katkı salamıtır. Kadınlar, genç kızlar, çocuklar ve erkekler; yalarındaki tüm köylülerin büyük ilgi duyarak katıldıı çalımalarda Gaziantep in tarihi kenti Zeugma dan, Torbalı Metropolis ten, Antakya dan, Ayasofya müzesinden deiik mermer profeleri, madolyonlar, bordürler ve hat yazılarından göz kamatırıcı eserler ortaya çıkarıyorlar NAZARKÖY Kemalpaa da göz boncukçuluu Nazar Köyü nde yapılmaktadır. Nazar Köyü, Kemalpaa ya 4-5 km.uzakta, Kemalpaa- Torbalı yolu üzerinde, yoldan 2 km. içeride Nif Daı nın yamacındadır.kurudere köyünde göz boncukçuluu yaklaık 40 yıldan bu yana yapılmaktadır. Köylüler bu meslei Arap Selim lakabıyla Selim ustadan örendiklerini

14 söylemektedirler. Halk arasında boncuk ocaına furun (fırın) denilmektedir. Boncuk ocaı ate tulası ve kilden yapılmakta, içi ve dıı kil ile sıvanmaktadır. Ocak genelde derecelik bir sıcaklıkta ısıtılmaktadır. Boncuk yapımı sırasında sındırgı-sıdır-demiri, ray demiri, çelik çubuk, merteke (maa) ve ismi verilen aletlerden yararlanılmaktadır. Göz boncuunun hammaddesi camdır. Cam fabrikalarından yada hurdacılardan alınan hurda camlar kullanılır. Göz boncuunda mor, mavi, beyaz, sarı, yeil, kahverengi be kobalt, bakır, kurun, çinko ve metal kullanılmaktadır. Köyde, yıllarında daha çok saraç boncuu ( deriden yapılmı at takımlarını süslemek için kullanılan boncuk) yapılmaktaydı. Hayvanların alnına takmak için alınlık, gerdanlarını süslemek için gerdanlık, kuzu boncuu vb. boncuklar yapılmaktaydı. Günümüzde ise daha çok göz boncuu, makrome süslemelerinde kullanılan karagöz, ekerlik, plaka, zar boncuu ve takı tasarımında kullanılan rengarenk boncuklar imal edilmektedir KEMALPAA DEVE GÜRELER FESTVAL Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan Deve Güreleri ülkemizin en güzel kı sporları ve elencesi olarak merkezi Ege bölgesi olmak üzere Çanakkale den- Mersin e kadar Akdeniz Bölgesini de içine alarak aralık, ocak ve ubat aylarında mahalli tertip heyetleri tarafından yıllardır organize edilmektedir. lk önce devecilerin kendi aralarında iddialı kı elenceleri kabilenden yaptıkları bu açık alan oyunları halk tarafından benimsenince iddia deve gürelerinin gelimesine yol açtı. Dünyanın birçok ülkesinde yetitirilen develer genelde iki amaçla, bir yerden dier yere yük taımakta ve etinden yararlanmak üzere kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde özel yetitirilen ve eitilen TÜLÜ denilen erkek develer alanlarda güretirilerek ayrıca deerlendirilmi ve geleneksel hale getirilmitir. Develer gürelerine ve yalarına göre pehlivanlar yaparak rakibinin ayaına çengel alıp oturan develere çengelci, rakibinin baının dönüünün altına alıp oturan bacı, rakibini yıkmak ve kaçırmak için yan yana gelip ittiren be baıyla ayaklarını yoklayan develere tetikçi denir. Bunlar içinde en makbul olan ekil tekçi develerin güreidir. Kemalpaa Armutlu da düzenlenen deve güreine, Çanakkale, Bodrum, Burhaniye, Aydın, Germencik ve dier bölgelerden toplam 110 devenin katıldıı deve gürelerine bölge halkı youn ilgi gösterdi. Kemalpaa Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı; Armutlu da deve güreleri 2000 yılından beri gerçekletirilmiyor. Biz bu yıl burada tekrar bu cokuyu yaatmak istedik. Deve güreleri Kemalpaa nın gelenei haline geldi ve bunların festival içinde toplanması gerektiine karar verdik. Böylece Kemalpaa belediyesi olarak Deve Güreleri

15 Fstivali adını verdik. Ben tüm zmirlileri ve güre severleri her yıl düzenleyeceimiz Deve Gürei Festivallerimize davet ediyorum eklinde görülerini belirtti. II. BÖLÜM 1. KEMALPAA ALTIN KRAZ KÜLTÜR VE SANAT FESTVAL 1.1. KRAZ

16 Ilıman iklim meyveleri arasında yer alan kirazın, dünyada kültürünün yapıldıı en eski yer Anadolu dur. Dünyada 1500 civarında kiraz çeidi olmakla beraber devam eden ıslah çalımaları ile günden güne bu sayı artmaktadır. Kiraz; gösterili, vitaminler ve mineral maddelerce zengin olması, sevilerek yenilmesi, ayrıca gıda sanayinde de kullanılıyor olması dolayısıyla, iç ve dı piyasalarda kolaylıkla pazarlanabilmektedir ÜLKEMZDE KRAZ YETTRCL Türkiye corafi yapısı ve iklimi itibariyle dier meyve türlerinde olduu gibi, kiraz üretimi için de gerekli her türlü koulu salayan ideal bir konuma sahiptir. Özellikle yurdumuzun güney yükseltilerinde doal ortamlarda kirazın yabani çeitleri bol miktarda rastlanmaktadır. Ege, Marmara ve ç Anadolu bölgeleri bata olmak üzere, ülkemizin hemen hemen bütün bölgelerinde kiraz yetitirilebilmektedir. Kiraz tüm Türkiye genelinde yetitirilmekle birlikte; kirazcılık özellikle son yıllarda Isparta, Afyon, Manisa, Bursa ve zmir illeri için temel bir geçim kaynaı olarak hızlı gelien bir zirai faaliyet konumundadır. Özellikle Isparta ili Uluborlu, Senirkent ve Barla bölgeleri ile Afyon ili Sultandaı bölgesinde yetitirilen ve tamamı yurt dıına ihrac edilen 0900 Ziraat tipi kirazlar, dünya genelinde bu kirazın Türk Kirazı ve Uluborlu Kirazı olarak bir isim yapmasını salamıtır. Türkiye de kiraz üretiminin büyük bölümü yurt içinde taze olarak tüketilmekte bir kısmı da gıda sanayinde kullanılmaktadır. Üretimin %12.3ü yurt dıı pazarlara satılmaktadır. Kiraz ihracatı esas olarak taze ve ilenmi (konserve ve dondurulmu) olarak gerçeklemektedir. Kiraz ihracatının tamamına yakını Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Kiraz ihraç ettiimiz en önemli ülke Almanya dır. Bu ülkeyi Hollanda, ngiltere ve Belçika izlemektedir. Türkiye kiraz üretim miktarı açısından A.B.D den sonra 2. sırada gelmekle birlikte, üretim kalitesi ve ihraç edilebilir miktar yönünden hak ettii seviyelere gelememektedir. Üretimimizin ancak %10 gibi düük bir miktarı ihraç edilebilmektedir. Kirazın, üreticisi için bol kazanç, ülkemiz için bol döviz getiren bir ihracat ürünü olduu göz önünde bulundurulduunda; ülkemizde muhakkak surette uzmanlarının kontrol ve yönlendirmesi ile yürütülecek bir zirai program ile uygun arazi ve araziye uygun anaç seçimi, planlı olarak dikilen dölleyiciler, ilk yıllarda fidanlara ekil verilmesi, terbiye, budama, sulama, gübreleme, toprak ileme, yabancı ot kontrolü, hastalık zararlılarla mücadelenin uygun olarak yapılması ile, vasıflı kiraz üretimimiz istenen ve hak ettii seviyelere rahatlıkla çıkabilecektir. TÜRKYEDE KRAZ YETTRCL

17 2006 YILI KRAZ ALANLARI S.NO L ADI ALAN (DEKAR) ÜRETM YÜZDES (%) 1 MANSA ,6 2 ZMR ,8 3 BURSA ,3 4 DENZL ,1 5 ISPARTA ,1 6 KONYA ,7 7 AFYON ,9 8 BLECK ,3 9 ÇANAKKALE ,4 10 NDE ,5 11 SAKARYA ,4 12 MARDN ,3 13 AYDIN ,8 Yıllar tibariyle Ülkemizin Dikim Alanı, Üretim Miktarı ve Ürün Verimi ( ) YILLAR Dikim Alanı (ha) Üretim Miktarı (bin ton) Verim (ton/ha)

18 Türkiye de Yıllara Göre Kiraz Aaç Sayısı ve Ürün Verimi ( ) Yıllar Aaç Sayısı (1000 adet) Verim (kg/aaç) Meyve Veren Meyve Vermeyen Toplam Tablolardaki verilerde de görüldüü gibi Türkiye nin toplam kiraz üretim alanı ve üretim miktarında yıllara göre bir artı gözlenmektedir yılı verilerine göre Türkiye nin toplam kiraz üretim alanı hektar, üretimi ise ton olarak gerçeklemitir. Hektardan elde edilen verim 7,8 tondur. Yansıda yıllara göre hektardan elde edilen verimde bir azalma

19 gözükmesinin nedeni son yıllarda yeni tesis edilen kiraz bahçelerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır DÜNYADA KRAZ YETTRCL: Dünya kiraz üretiminin tamamına yakını Kuzey yarım kürede yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Kıtasında younlamaktadır. Üretimin youn olduu ülkeler; Türkiye, ABD, ran, Almanya, Rusya, talya, spanya, Ukrayna ve Fransa dır. Dünyada toplam hektar alanda kiraz üretimi yapılmakla birlikte yıllara göre düzenli bir artı göstermektedir yılı dünya kiraz üretimi tondur. Türkiye bu üretimin %13.95ini karılayarak üretimde birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizi; ABD (%13.41), ran (%12.01), Almanya (%6.44), Rusya (%5.90), talya (%5.79), spanya (%4.79), Ukrayna (%4.56) ve Fransa (%3.92) takip etmektedir DÜNYA KRAZ HRACATI: Kirazda en önemli ihracatçı ülke ton ile ABD dir. Dı satımın %21.16sini gerçekletirmektedir. Türkiye ton ile ikinci sırada yer almaktadır ve dünya ihracatındaki payı %20.69dur.Ülkemizdeki son yıllarda üretim ve pazarlamadaki standardı yakalama çalımaları sonucu Türkiye ihracatta da yakın bir zamanda ilk sırayı alacaktır. Bu iki ülkeyi sırasıyla Avusturya (%11.75), spanya (%6.12), Polonya (%5.94), ve ili (%5.89), izlemektedir DÜNYA KRAZ THALATI:

20 En fazla kiraz ithalat eden ülke ton ile Rusya dır ve ithalatın %14.78ini gerçekletirerek birinci sırada yer almaktadır. Rusya yı sırasıyla Tablo 1: Yıllara Göre Dünya Kiraz Üretimi, ton ran 220, , , , , talya 126, , , , , Romanya 66, , , , , Rusya 85, , , , , spanya 115, , , , , Türkiye 210, , , , , ABD 164, , , , , Yukarıdaki tablodan rahatça anlaıldıı gibi Türkiye dünya kiraz üretiminde lider konumdadır. Türkiye nin üretim miktarı yıllar geçtikçe hızla artmaktadır. Türkiye nin ardından gelen en yüksek üretim kapasitesine sahip iki ülke ABD ve ran dır. ABD nin üretim miktarının son yıllarda ran ı geçtii görülmektedir. Tablo 2: Yıllara Göre Dünya Kiraz hracatı, 1000 $ ran talya 15, , , , , Romanya 1, , , , Rusya spanya 15, , , , , Türkiye 48, , , , , ABD 152, , , , , Türkiye üretimdeki liderliini ihracatta koruyamamıtır ancak ihracatta da ABD nin ardından ikinci konumdadır. hracatta Türkiye yi spanya ve talya takip etmektedir. ran, Rusya ve Romanya nın ihracat rakamları düüktür.

21 1. 6. DÜNDEN BUGÜNE KEMALPAA ALTIN KRAZ KÜLTÜR VE SANAT FESTVAL 1936 yılından bu yana her yıl geleneksel hale gelen, en iyi kiraz yetitiricilerini özendirmek amacıyla yapılan Kemalpaa Kiraz Festivali, kültür-elence etkinlikleriyle desteklenerek her yıl mayıs ayı sonunda düzenlenmektedir. Kemalpaa Geleneksel Kiraz Festivali halkımız ve çevre illerden gelen konuklarla coku içinde kutlanmaktadır. Birçok ünlü ismin konserleri ve çeitli organizasyonlarla festival etkinliine renk katmaktadır. Kemalpaa Belediyesi her yıl festivalin kalitesini artırmak ve etkinlikleri daha geni bir yelpazede sürdürmek üzere çalımalarına devam etmektedir KRAZ FESTVAL BU YIL (2011) 9 GÜN Kemalpaa nın geleneksel Altın Kiraz Kültür ve Sanat festivali her yıl bir gün sererken, Kemalpaa Belediyesi nce Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı nın talimatıyla bu yıl 40.sı düzenlenecek olan Altın Kiraz Kültür ve Sanat festivali 29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri aralıında 9 gün sürecek. Kemalpaa Belediye Bakanı Rıdvan Karakayalı, bu yıl çok daha farklı bir festival düzenleyeceklerini ifade ederek, Bu yıl düzenleyeceimiz festivalimiz, 9 gün sürecek. Bu yıl ki festivalimiz Kültür, Sanat ve Kiraz festivali. Süreyi uzattık ama biçimi bozmadık. 29 Mayıs da balayacak olan festivalimiz Grup Normal, Sedat Yüce, Deha, Armaan Uzun, Grup nadına, Gülçin gibi sanatçılar sahne alarak her gece konser gün boyu elenceyi tüm halkımıza sunacaklar. 6 haziran günü ise dere mesire alanı anfi tiyatroda düzenleyeceimiz gala gecesi ile sona erecek PANAYIR KURULACAK Kemalpaa Belediyesinin öncülüünde 29 Mayıs 06 Haziran tarihleri aralıında Dere Mesire Alanında Kemalpaa esnaflarının yer alacaı alıveri stantları kurulacak. Stantların Kemalpaa ve Kemalpaa esnafı ekonomisine katkıda bulunacak. Her gece konser gün boyu elencenin yanı sıra gelen misafirlerin Alıveri yapmak isteyenlerin buluma merkezi haline gelecek ve 9 gün süre ile stantlar açık kalacak.

22 FOTORAFLAR Kemalpaa ehir Meydanı Kemalpaa Kubakıı Görünüm Atatürk ün Kemalpaa Ziyareti

23 Belkahve Atatürk Anıtı Nazar Köy

24 Deve Güre i Festivali Laskaris Sarayı ( Kız Kulesi) Luwi Yapıtı Sava çı Kabartması Kemalpa a Organize Sanayi Bölgesi

25 Kemalpa a Ziyaretimiz

26

27 Kemalpaa Kiraz Festivali nden Görüntüler

28 Teekkürler: Bu projeyi hazırlarken bize büyük destek veren Sosyal Bilgiler Öretmenimiz Aye Gülle ye, Kemalpaa Belediyesine, okulumuzun idari ve personel birimlerine ve ailelerimize katkılarından dolayı teekkür ederiz.

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI

KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI KEMALPAŞA BELEDİYESİ, 2015 PERFORMANS PROGRAMI Kemalpaşa Belediyesi İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ 1. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 1.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1.1. Coğrafi Konum, İklim, Yüzey Şekilleri 1.1.2.

Detaylı

Halim AMLIOLU*** - 350 -

Halim AMLIOLU*** - 350 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARDEEN(RZE) YÖRES NDE TELEFERK KURULUMU

Detaylı

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU

MURAT HAVZASI REHAB!L!TASYON PROJES! F!Z!B!L!TE RAPORU MURAT HAVZASI REHABLTASYON PROJES FZBLTE RAPORU 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 KISALTMALAR 7 1. PROJENN TANIMI VE KAPSAMI SAYFA 1.1. Projenin Adı 8 1.2. Projenin Gerekçesi 8 1.3. Projenin Amacı 9 1.4. Projenin

Detaylı

ÇİÇEĞİN KENTİ BAYINDIR

ÇİÇEĞİN KENTİ BAYINDIR ÇİÇEĞİN KENTİ BAYINDIR HAZIRLAYANLAR: DEREN GÜLLÜ BİLGE KAZANCI HASAN MURATOĞLU GİZEM AKKOYUN BEGÜM İKİZALP DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Özgün Dilek OKAN KAYA İZMİR- 2010 İÇİNDEKİLER: TEŞEKKÜRLER.1 ÇİÇEĞİN KENTİ

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU 313 limiz ve bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni içindeki oranı hızla artmaktadır. Sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, korni on salatalık,

Detaylı

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A) (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için info@kpss.info ya mail yazabilirsiniz.) GENEL

Detaylı

Bir Masal Kenti. Bursa

Bir Masal Kenti. Bursa 1 2 Bir Masal Kenti Bursa 3 4 5 6 Ben bir çınar ağacıyım... Ben bir çınar ağacıyım, 600 yıldır medeniyetleri seyreden, rüzgarıyla Mudanya yı, gölgesiyle Uludağ ı serinleten. Yeşilin göbeğinde Yeşil Cami

Detaylı

2014 2019 STRATEJİK PLANI. Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı

2014 2019 STRATEJİK PLANI. Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı EFELER BELEDİYESİ 2014 2019 STRATEJİK PLANI HAZIRLAYANLAR Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 - AĞUSTOS

Detaylı

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 2012 ALANYA EKONOMİK RAPOR ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 Atatürk Caddesi No:19 ALANYA Tel : 0242 512 16 97 Fax : 0242 513 66 07 altso@altso.org.tr www.altso.org.tr 2013 ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti...

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti... Ç NDEK LER Giri...5 Önsöz...6 I.BÖLÜM 1) Dünyanın En Eski ehri...7 2) Antep in Kimlik Kartı.8 2.1.Gaziantep in Co rafi Özellikleri..8 2.2 Do al Ya am...8 2.3. lçeleri ve Köyleri...9-10 2.4.Antep adının

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 2 II.3. Antalya İl Özel İdaresi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı