EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz."

Transkript

1 EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015 Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. YAZARLAR BİLDİRİ BAŞVURU TÜRÜ BİLDİRİ TAM ADI 1 Seyfi Özgüzel Sylvia M. De Rooij Hollanda Eğitim Sisteminde Çağdaş Toplum ve Dünya Bireyliğine Hazırlama Politikası 2 İsmet Kesen Üç Tarz-I Öğretmen Kasaba Öğretmeni, Köy Öğretmeni, Şehir Öğretmeni 3 Tuba Gokmenoglu Onur Ozmen Sınıf Yönetimi Modelleri: Öğretmen Adaylarının İlişki Kurmaya Yönelik Görüşleri 4 Erkan Efilti Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitimi Alan ve Almayan İlkokul ve Lise Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Sergilemelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 5 Birce Ceren Çelen Eğitim Kurumlarında Yapılan Örgüt Kültürü Araştırmaları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım 6 Tuba Gokmenoglu Sınıf Yönetimi Modelleri: Öğretmen Adaylarının Disiplin Kavramları ve Disiplin Kurma Yöntemleri 7 Recep Süslü Çetin Tan Veysi Bozkurt Cahit Gölge Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

2 Abdullah Elmas İbrahim Yıldız 8 Ali Sayın Kerem Dönmez Celalettin Taşkaya 9 Osman Ferda Beytekin Hasan Arslan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri Öğretmenlerin Liderlik Davranışları İle Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi 10 Erkan Kıral Bilgen Kıral Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Eğitim ve Özgürlük Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları 11 Adem Bayar İclal Kalkan Öğretmenlerin Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışları İle Karşılaşma Nedenleri ve Çözüm Önerileri 12 Zehra Keser Özmantar 19. Milli Eğitim Şûrasının Oecd Göstergeleri Bağlamında Değerlendirilmesi 13 Yaşar Adıgüzelli Süheyla Bozkurt Lider Üye Etkileşiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 14 Ejder Çelik Emine Babaoğlan Alternatif Okul Denemeleri Karşısında Belirleyici Bir Unsur Olarak Ebeveyn Çocuk Arası Davranışsal İlişkiler 15 Morteza Ghasemy Aqdamy İlkokul Müdürü Seçme, Yetiştirme ve Ataması (İran ve Türkiye Örneği) 16 Şadan Özcan Mustafa Ayral Şenol Demirhan Gülsün Tokmakkaya Haydar Bedel Nedim Özdemir Ahmet Ünlü Burçin Zengin Burcu Akboğa Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Ebeveyn Davranışları 17 Mustafa Ayral Türkiye nin Okul Müdürü Yetiştirme Düzeni 18 Emine Babaoğlan Ejder Çelik ABD deki Kadın ve Erkek Müdürlerin Özellikleri

3 Erkan Kıral 19 Mümtaz Avcı Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Güdüleme Araçlarının Öğretmenlerin Güdülenme Düzeyi İle İlişkisi 20 Adem Bayar Fatma Kılıç Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı 21 Ali Ünsal Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Denetimi Sorunsalı: Reyhanlı Örneği 22 Zafer Kiraz Refah Mesleklerinin Sonu: Türkiye de Öğretmenlerin İşsizliği Özlem Tiryakioğlu Pervin Oya Taneri Cemal Güven Osman Işık Farklı Ülkelerdeki Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (Türkiye-Almanya- ABD Örneği) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarihi Mekân ve Müzelerin Sanal Uygulamalarından Yararlanma 25 Mustafa Erdem Turgut Gönül Kayırmacılıkla Sinizm Arasındaki İlişki Düzeyi 26 Hasan Coşkun Sınıf Yönetiminde Eğitsel Oyunların Önemi Eğitsel Prizma Oyunu Örneğinde 27 Necati Cemaloğlu Ahmet Uzundere Fatih Şahin Türk Milli Eğitim Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi 28 Bayram Kiriş Hüseyin Aslan Eğitim Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi 29 Muammer Ergün Hülya Çınar İngilizce Eğitiminde Dyned Dil Eğitim Programına Yönelik İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri: Kastamonu Örneği 30 Servet Özdemir Zeki Öğdem Okulların Mesleki Öğrenme Toplumu Olma Engelleri 31 Nurcan Korkmaz Perihan Tutar Alper Hacıoğlu Teachers' Trial With Market And Politics : What Does Teachers' Performance Evaluation Mean?

4 Münevver Çetin R.Şamil Tatık 32 Yaşar Güven Seffat Duman 33 Ergün Recepoğlu Hülya Çınar 2014 Yılı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Kapsamında Görevlerine Son Verilen Yöneticilerin Yeni Atanma Sistemine İlişkin Görüşleri İlkokula Başlayacak Öğrencilerin Stres Kaynakları ve Alınabilecek Tedbirler: Kastamonu Örneği 34 Hüseyin Yolcu Kurum ve Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Birimleri Tercih Etme Nedenleri 35 Temel Çalık Hasan Tabak Burcu Yavuz Tabak Okulda Şiddet Olayları:Okul Yöneticilerinin Bakış Açısı ve Çözme Biçimleri 36 Habip Mehmet Sevgi Soykan Uysal Tübitak Bilim Fuarları Konusunda Yönetici Görüşleri 37 Yüksel Kahraman Alternatif Okul: Felsefesi ve Alternatif Eğitim Olanakları 38 Faruk Levent Bahar Doğan Samet Ocak Öğretmenlerin Mesleki Mutluluklarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma 39 Yüksel Kahraman Meb Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ve Nevşehir Uygulaması Emrullah Aydın Serdar Karataş Abdurrahman Gazi Gülseren Hızarcıoğlu Tülay Eker Halil İbrahim Eken Şenol Yılmaz Şima Göçer Sevinç Şentürk Arzu Arslan Mahmut Kalman M. Semih Summak Okul Dışı Sosyal Etkinlikler İle Eğitimin Niteliğinin Artırılması Bakırköy Festivali Örneği Okul Yöneticilerinin İş Stresi, İş Performansı ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 43 M. Semih Summak Mahmut Kalman Eğitim Örgütlerinde Değişimi Konu Alan Ampirik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi:

5 Nedim Özdemir 44 Mehmet Tufan Yalçın Sevgi Ernas Öğretmen Öz Yeterliği, Öğretmen Profesyonelizmi ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 45 Yüksel Öngören Çetin Erdoğan Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 46 Adem Bayar Challenges Facing Principals in The First Year At A School 47 Murat Özdemir Safiye Çiğdem Gören Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi 48 Türkan Argon Hayrettin Tükel Maarif Müfettişlerinin Örgütsel Psikolojik Sermaye Algıları ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 49 Nazike Karagözoğlu Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 50 Mustafa Erdem Turgut Gönül Öğretmen Görüşlerine Göre İlkokul Yöneticilerinde Kayırmacılık Düzeyi ve Öğretmenlerde Meydana Gelen Sinizm Durumlarının Tespiti 51 Sevgi Ernas Yunus Emre Ömür İsa Bahat Eğitimde Eşitlik Bağlamında Temel Liselere İlişkin Bir Çözümleme 52 Emine Babaoğlan Ejder Çelik Abd'deki Kadın Okul Bölgesi Müdürlerinin Özellikleri 53 Emin Reşit Demirel Saadet Demirel Ulviye Dilara Demirel Öğretmenlere Göre Milli Eğitimin En Önemli Problemleri 54 Ebru Sönmez Ergün Recepoğlu İlk ve Ortaokul Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi 55 Çağrı Güven Abdullah Aydın 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi 56 Hikmet Alizade Rehime Mahmudova Azerbaycan Eğitiminde Tahayyül Okul Merhalesi

6 57 Suna Tarhan İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Etkili Okul Algıları 58 Serdal Işıktaş İlkokul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri 59 Berrak Aytaçlı Rukiye Aydoğan Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Sorunlar ve Bir Model Önerisi 60 Ramazan Karatepe Bankacı Eğitim Modeli ve Eğitim Sistemlerinde Uygulanması 61 Ahmet Uslu Salih Uçak Zafer Kaya Erhan Özalp Şenay Uslu Aynur Şen Mustafa Demir Hakan Bengül Ne Q Ne F: Sadece 2B 62 Serpil Kalkan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi 63 Abdullah Aydın POSTER BİLDİRİ Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Kafayı Geliştirmek Vurgusu 64 Bahri Aydın Yeşim Özçelik Öğretmenleri Motive Eden Okul Yöneticisi Davranışları 65 Osman Tayyar Çelik Ali Korkut Servet Atik İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarıyla İş Doyumları Arasındaki İlişki 66 Ali Korkut Osman Tayyar Çelik Servet Atik Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yapılmış Olan Örgütsel Adalet Konulu Makalelerin Karşılaştırmalı Analizine Dair Bir Araştırma 67 Muhammet Emre Kılıç Vehbi Çelik Okullarda Etik Kültüre İlişkin Yöneticilerin Görüşleri 68 Haydar Ateş Türkiye de Yükseköğretim Finansmanının Yönetimi İçin Model Önerisi

7 Oğuz Kaya Kamuran Sungur 69 Desen Sultan Ürün Özhan Kadir Kaya 70 Süleyman Göksoy Aydın Gülen Mithat Ünal Türkiyede Tarihsel Süreçte Yabancı Dil Öğretimi ve İngilizce Öğretiminde Teknolojinin Kullanım Düzeyi İş Doyumu ve Tükenmişlik 71 Nuri Baloğlu Beşi Bir Yerde Yenilik Yönetimi Modeline İlişkin Bir Teori- Uygulama Karşılaştırması Özlem Ulu Kalın Hatice Kumandaş Selcen Çalık Uzun Cihan Kalın Kadriye Havva Evci Türkay Nuri Tok Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri (Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği) Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Okul İklimine Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları 74 Kadriye Havva Evci Türkay Nuri Tok Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Okul İklimine Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları 75 Kadir Karakuş Türkay Nuri Tok Okul Yöneticilerinin Uyguladıkları Mentorluk Fonksiyonları İle Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Arasındaki İlişki 76 Ayşegül İçten Ağaç Mobil İletişim Teknolojileri Kullanımının Eğitime Yansımaları 77 Münevver Çetin Mustafa Dervişoğulları R. Şamil Tatık Öğretmen Adaylarının Hesap Verebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 78 Ejder Çelik Emine Babaoğlan Epistemik Bir Sorun Olarak Bilginin Niteliği ve Eğitimin Gerçekliği Münevver Çetin R. Şamil Tatık Bahar Doğan Semih Çayak Emine Demirkol Ahmet Yaşar Demirkol Veli Liderliği Bağlamında Veli Temsilcileri Üzerine Nitel Bir Çalışma Dışsal Motivasyonun İçselleştirilmesi Süreci 81 Serhat Sezek Hakan Hatunoğlu Fatih Saçaklı Evrensel Bildirgelerde Eğitim Hakkı Niteliği

8 Şengül Uysal 82 Canan Madenoğlu Köksal Banoğllu Türk Öğrencilerin Pısa Matematik Başarısının Sosyo- Ekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi Hüseyin Aslan Ümit Doğan Seyhan Sabri Sarısoy Ümit Doğan M. Macit Yılmaz Aydın Özgür Erdem Nançin Mihrican Akson Üstün Yetenekli Öğrencilerin Şiddete Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Okul Müdürlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri Damla Aslan Meral Özertürk 85 Koray Özer Bilsen Şahin Ahmet Acarer Hüseyin Aslan Ümit Doğan 86 Cem Gören Adem YAMAN Hüseyin Aslan Ali Arslan 87 Mehmet Atalay Cevdet Gürsoy 88 Güngör Karauğuz Tuğba Cevriye Özkaral İlkokul ve Ortaokullardaki Mesleki Çalışma Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları Üstün Yetenekli Öğrencilerin Liderlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Aday Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürçlerine İlişkin Maarif Müfettişleri ve Okul Müdürlerinin Görüşleri Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Arkeoloji Dersine İlişkin Görüşlerinin Öğretmen Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi 89 Mehmet Şahin Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Yer Alan Uygulama Dersinin (Staj) Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi 90 Ahmet Üstün Murat Akdağ Mehmet Akif Bircan 2014 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliğinin Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 91 Yagut Aliyeva Sevinc Aliyeva Pınar Vatandaş Azerbaycan Toplumunun Küreselleşme ve Kalkınma Sürecinde Eğitim Sisteminde ve Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılma ve Optimizasyon Gerekliliği 92 Serpil Bozkuş Meral Poyraz Nazan Şener Okul Yöneticiliği, Yönetici Atama Politikaları ve Yönetici Atama Yönetmeliği 93 Münevver Çetin Semih Çayak Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Yol-Amaç Kuramı Bağlamında İncelenmesi

9 94 Nurullah Altaş Türkiye de Zorunlu Din Derslerinin Kuşatıcı Yapısı ve Bu Yapıya Uygun Öğretmen Yetiştirme Sorunu 95 Mehmet Yalçın Kanmaz Feyzi Uluğ Whistleblowing Açısından Eğitim Kurumlarında Etik İklim 96 Evrim Erol İlknur Kökçü Şentürk Paternalist Liderlik Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik- Güvenirlik Çalışması 97 Öznur Tulunay Ateş Bilgisayar Destekli Eğitim ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi 98 Ömür Bütev Dolğun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dersinde Teknolojik Araçların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği 99 Ayhan Ural Pınar Ayyıldız Yönergelerin Tacizi Altında Örgün Eğitim 100 Ömer Gül Nurdoğan Tombak Kazım Yılmaz Radikal İnsansıl Paradigma Açısından Eğitim Örgütlerine Genel Bir Bakış 101 Figen Ereş Mehmet Tufan Yalçın Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Örgün Öğrenim Dışına Çıkmasını Önlemeye İlişkin Görüşleri 102 Zeki Dağlı Meral Poyraz Serpil Bozkuş Mesleki Eğitimde Devamsızlık Nedenleri ve Sonuçları 103 Ertuğ Can Çisem Tuğçe Kıyım Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminin İşleyişinin Değerlendirilmesi 104 Betül Balkar Metin Özkan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Politikaların Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Üzerindeki Etkileri 105 Aycan Çiçek Sağlam Murat Aydoğmuş Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim ve Motivasyon Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 106 Aycan Çiçek Sağlam Nazlı Dönmez Ortaöğretim Öğretmenlerinin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

10 Niyazi Can 107 Emine Can Mercan Etkililik ve Liderlik Kavramlarıyla İlgili Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi 108 Nazife Karadağ Emel Tüzel Hilal Kahraman Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Songül Altınışık Sefa Kızmaz Mahmut Karakaya Abdullah Elmas Tomris Sayın Ahmet Özdemir Engin Bayra Musa Yılmaz Hakan Süzgün Okul Yöneticilerinin Mülakat Sınavıyla Seçilmesine İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmelerinin Sendika Temsilcilerinin, Öğretmenlerin, Okul Müdürlerinin ve Müdür Yardımcılarının Bakış Açısı ve İdari Yargı Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi Dinamik İngilizce Eğitim Programının (Dyned) İdareci ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Sinop İli Örneği 112 Ertuğ Can Atanur Çağırıcı Yönetici Görüşlerine Göre Yönetici Atama ve Seçme Sisteminin Değerlendirilmesi 113 Şerife Akböğür Özel Eğitimin Eğitim Politikaları Kapsamında Değeerlendirilmesi 114 Ayşe Burçak Çelik Öğretmen Yetiştirme Siyasaları: Dünya Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması 115 Yurdagül Ereş Münire Erden İlkokullarda Çocuk Kulüplerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Yönetici ve Velilerin Karşılaştıkları Güçlükler Ali Metin Halis Dokgöz 116 Sıdıka Gizir Pınar Ulutaş Şükrü Ada Rıdvan Küçükali 117 Bilal Türk Sara Manafzadehtabriz Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıp Yaklaşımı ve Eğitime Yansımaları Velilerin, Veli Toplantılarına Katılımını Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri 118 Bayram Arslanoğlu Dezavantajlı Bölgelerdeki Okullarda Zorbalıklar. 119 Zeynep Meral Tanrıöğen Abdurrahman Tanrıöğen Öğretmenleri Güçlendiren Durumlar ve Davranışlar

11 Ercan Yılmaz 120 Ali Murat Sünbül Öğretmen Öz Yeterliliklerini Duygusal Zeka Acısından İncelenmesi 121 Esen Arzu Kayman İlke Katipoğlu Almanya, Finlandiya ve Türkiye nin Okul Yöneticisi Seçme, Yetiştirme ve Görevlendirme Politikalarının Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Hibrit Bir Model Önerisi. 122 Ercan Yılmaz Öğretmenlerin Duygusal Zekalarını Sahip Oldukları İnsani Değerler Acısından İncelenmesi 123 Çağlar Kaya Tahir Yılmaz Eğitimin Finansmanında Kamu Dışı Kaynakların Yeri 124 Zeynep Boztepe Sınıf Öğretmenlerinin Örnek Sosyal Örgütlenmesi: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İlksan) 125 Ertuğ Can Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Metaforlar 126 Ayhan Ural Berrin Şenses Kamusal Eğitimin Sonu: Tisa 127 Zeki Gün Okullarda Güvenlik 128 Ali Cibuk Burcu Demirbaş Nemli Akın Ertekin Eğitim Yöneticilerinin Algılarına Göre Etkili Yönetici Özelliklerinin İncelenmesi (Arnavutköy Örneği) 129 Nihan Çağlar İlköğretim Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizme Etkisinin İncelenmesi 130 Abbas Doğan Okul Yöneticisi Yetiştirmede Finlandiya Modeli 131 Selman Behmuaras Arzu Atasoy ATÖLYE ÇALIŞMASI Meslektaş Koçluğu 132 Yurdagül Ereş Münire Erden İlkokullarda Çocuk Kulüplerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Yönetici ve Velilerin Karşılaştıkları Güçlükler

12 Şaduman Kapusuzoğlu 133 Zeynep Uğurlu Eğitim Yöneticilerinin Yenilikleri Yönetme Yeterlikleri 134 Tahir Yılmaz Çağlar Kaya Özelleştirmeye Kurban Edilen Eğitim 135 Yagut Aliyeva Sevinc Aliyeva Azerbaycan Toplumunun Küreselleşme ve Kalkınma Sürecinde Yüksek Öğretim Sisteminde Yeniden Yapılma ve Optimizasyon Gerekliliği 136 Kulumkan Sartova Zhyldyz Oskonbaeva Usages Of Kyrgyz Folklore In Natural Hıstory Lessons 137 Hasan Özder Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi: Kktc Eğitim Sistemine Uygun Bir Okul Yöneticisi Profil Önerisi 138 Ferah Güçlü Yılmaz Eleştirel Pedagoji Açısından Alternatif Okullar ve Okul Yönetimi 139 Ali Ünsal Kültürel Yapı, Sosyal Sermaye ve Yapısal Faktörlerin Sosyolojik Analizi: Reyhanlı Örneği 140 Gökhan Özaslan Ali Ünal Öğretmenlerde Açığa Çıkarma Davranışı: Mevcut Durum ve Öneriler 141 Bilal Kırgıl Muharrem Kaptan Muzaffer Efe Öğrenen Örgüt Olarak Okul 142 Hakan Ulum Lütfi Üredi Sait Akbaşlı Öğretimde Eğitim Platformlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi 143 Adil Gülmez Öğretmen ve Öğrenci Sanal Alemde Arkadaş Olabilirler Mi? 144 Hüseyin Ergen Serpil Kalkan Emin Kılınç Lise Öğretmenlerinin Öz-Değerlendirmelerine Göre Aşırı Eğitim ve Yetersiz Eğitim Düzeylerinin Belirlenmesi 145 Tanju Uraslu Süleyman Göksoy Taşımalı İlkokullarda Müdürlerin Karşılaştıkları Sorunlar

13 Pınar Ulutaşl 146 Sıdıka Gizir Halis Dokgöz Öğretim Üyelerinin Bakış Açısından Akademisyenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü 147 Vehbi Çelik Eğitimde Eleştirel Politika Analizinin Kullanımı 148 Ramazan Atasoy Okul Başarısının Yordayıcıları Olarak Olumsuz Davranışlar ve Sosyoekonomik Düzey 149 Nezahat Güçlü Ramazan Atasoy Ömür Çoban Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özellikleri İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 150 Osman Çekiç Ahmet Göç Efraim Ezgin Çelik Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenciyi Tanıma İle Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterliği 151 Niyazi Can Sevim Sivik Öğretmenlerin Olumlu Sınıf İklimi Oluşturmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 152 Cemile Kahraman Halise Acar POSTER BİLDİRİ Ben De Yapabilirim! (İlkokul Çocuklarında Rol Model Kavramı) 153 Muhittin Çalışkan Olumlu Akademik Özkavram Geliştirme Okul Terkini Önlemede İşe Yarar Mı? 155 Hakan Süzgün Engin Bayra Nurtaç Özdemir Öğrenci Velilerin Sosyal Etkinliklerle İlgili Beklentilerin Belirlenmesi-Sinop İli Örneği 156 Metin Zorlu Süleyman Göksoy Öğretmen Nöbetleri 157 Hasan Yeşilyurt Süleyman Göksoy İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Öğretmenlerinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğretmen Davranışları 158 Muhammed Öztürk Songül Giren Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri 159 Azat Akmatbekova Modern Teknolojilerin Yüksek Öğretim Kurumlarında Fizik Öğretimine Olan Etkisi

14 Akmatali Alimbekov 160 Çınara Tabaldieva Kırgızistan Okullarında Eğitim İşlerini Demokratikleştirmenin Başarıları ve Problemleri 161 Ahmet Üstün Emrah Akman Özel Okul Öğretmenlerinin Akıllı Tahtanın Kullanılabilirliği İle İlgili Görüşleri 162 Oya Uslu Çetin Eğitimde Niteliğin Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi 163 Hakan Ulum Sait Akbaşlı Lütfi Üredi Okullarda Benimsenen Yönetim Yaklaşımları ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi 164 Sinan Dağ Hatice Tiltay Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 165 Adnan Akçekoce Kamil Ufuk Bilgin Okul Müdürlerinin Güncel Liderlik Stili Davranışlarının Öğretmen Performansına Etkisi 166 Şaduman Kapusuzoğlu Zeynep Uğurlu Esef Hakan Toytok Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme Nedenleri ve Düzeyleri 168 Emel Sünter Eğitim-Öğretim Sürecinde Felsefi Yöntemlerin Katkısı 169 Ahmet Baştan Songül Baştan Ömer Baştan POSTER BİLDİRİ Üç Günlük Dünya İçin, Beş Gün Okula Gidilir Mi? 170 Sami Evcin Abdurrahman Tanrıöğen Denizli deki Okul Müdürlerinin Durumsal Liderlik Davranışları 171 Ahmet Erkan Yıldırım Abdurrahman Tanrıöğen Meslek Lisesi Müdürlerinin Takım Liderliği Davranışları (Denizli İli Örneği) 172 Hamit Uçman Kariyer Meslek Tartışmaları Işığında Öğretmenlik Mesleği Üzerine Bir Değerlendirme 173 Şenol Sezer Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri

15 Adem Çilek Serdar Halis 174 Murat Öztürk Zeki Gencan Meb Mağduru Yöneticiler: Görevden Alınan Yöneticilerle Nitel Bir Çalışma 175 Figen Ereş M. İbrahim Akyürek İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Düzeylerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi 176 Ömer Gül Nurdoğan Tombak Kazım Yılmaz Ebubekir Arslan Abdulgaffur İş 177 Barış Çiçek Diyaddin Alp Birsel Aybek 178 Remzi Demir 179 Figen Çam Tosun Arslan Bayram Ortaokul Öğretmenlerinin Çatışmanın Üçüncü Tarafı Olarak Öğrenci Çatışmaları İle Başa Çıkma Stratejileri Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Milli Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri Türkiye de Eleştirel Pedagoji Açısından Eğitimde Toplumsal Ayrımcılık Üzerine Bir İnceleme Öğrenci Bakışıyla: Öğretmenlik Uzmanlık Gerektirir mi? 180 Mehmet Okutan 19. Milli Eğitim Şurası nda Eğitim Yönetimi İle İlgili Alınan Kararların Değerlendirilmesi 181 Özcan Akdu Eğitim Felsefesi 182 Ömer Yaşar Coşkun Erdağ POSTER BİLDİRİ Okullardaki Sosyal Kulüplerin Etkililiği 183 Mustafa Demir Anıl Sakallıoğlu Ortaokul Yöneticilerinin Okullarda Yapılmakta Olan Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri 184 Mustafa Demir Ortaokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri 185 Songül Altınışık Neşe Songür 2015 Genel Seçimlerine Katılan Partilerin Eğitimin Niteliğine İlişkin Politikalarının Çözümlenmesi 186 Tubanur Akın Yönetici Görüşlerine Göre Kurum Teftişinin Önemi ve Kurum Teftişinin Süresi

16 Zuhal İnce 187 Sevgi Engin Organızatıonal Culture In Schools 188 Ali Ünsal POSTER BİLDİRİ Okul İklimi ve Akran Siber Zorbalığı : Reyhanlı Örneği 189 Erkan Kıral Özcan Günay Eğitim Kurumu Yöneticisi Atamasında Çatışma: Bir Örnek Olay Çözümlemesi 190 Zuhal İnce Perceptıons Of Organızatıonal Citizenship Behavıor Of School Admınıstrators 191 İbrahim Yılmaz Türkiye de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Mesleki Eğilimleri: Dönemi Literatür Özeti 192 Şahin Filiz Üniversitelerimizdeki Felsefe Öğretiminde Bilimsel Yöntem Sorunu ve Genel Öğretime Etkisi 193 Durdu Çavuşoğlu Ahmet Cezmi Savaş Meslek Liselerinde Çalışan Kültür Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi Örneği) 194 Adem ÇİLEK Murat Koçali Nermin Taşçıoğlu Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri 195 Eyüp Cücük Tanzimat tan Cumhuriyet e Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Giriş Şartları ile Usûllerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamname ve Talimatnamelere Göre) 196 Mehmet Yılmaz Oğuzhan Çelikoğlu Kadın Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörler 197 Tuba Aydın Sevilay Şahin Okul Müdürlerinin Mentor Müdürlük Olarak Yetiştirilmmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma 198 Gökçe Özdemir Sevilay Şahin Mesleki ve Teknik Eğitiim Okullarınn Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerilerinin Geliştirilmmesi Eğitim Programı: Program Geliştirme Süreçleri Bağlamında 199 Fulya Abacı Sevilay Şahin Öğretmenlerin Göreve Başllatılma Sürecinde Uygulanabiecek Destek Sistemleri

17 Necati Öztürk 200 Sevilay Şahin İlköğretim Okullarında Örgüt Kültürü ve Öğretmen Liderliğinde Lider - Üye Etkiieşimi 201 Baykal Biçer Hakan Sarıçam İsmail Akgün Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Formasyon Öğrencilerinin Eleştirel Düşünce Eğilimleri ile Eğitimde Felsefi Akım Algılarının Karşılaştırılması 202 Şebnem Gürsu Ulusoy Gelecek Merkezli Eğitim : 21. Yüzyılda Değişen Eğitim Teknolojileri ve Kütüphanelerin Transformasyon Süreci - ARGE Okul Kütüphanelerinin Yeni İletişim Süreçleri ve Eğitim Bilimlerinin Gelişimine Katkısı 203 Nihan Koran Neslihan Avcı Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocuğa Bakışı 204 Bengü Berkmen Eşmen Tatlıcalı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal İhmal/İstismara Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri nin İncelenmesi

EYFOR-VI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU TASLAK PROGRAMI (*)

EYFOR-VI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU TASLAK PROGRAMI (*) EYFOR-VI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU TASLAK PROGRAMI (*) (*) Program akışında değişiklikler yapılabilecektir. 05 KASIM 2015 - PERŞEMBE 09.00-09.30 KAYIT 09.30-10.30 AÇILIŞ Müzik Dinletisi 10.30-10.45 Kahve

Detaylı

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI 5-7 Kasım 2015 KKTC EYUDER 2015 i EYU D E R E ğılvn YûnabCJİan w«uzm an laf ı Dam ağı İmtiyaz Sahibi EYUDER Genel Yayın Yönetmeni Adem ÇİLEK Editör Murat KOÇALİ Hazırlayan

Detaylı

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI 5-7 Kasım 2015 KKTC EYUDER 2015 i EYU D E R E ğılvn YûnabCJİan w«uzm an laf ı Dam ağı İmtiyaz Sahibi EYUDER Genel Yayın Yönetmeni Adem ÇİLEK Editör Murat KOÇALİ Hazırlayan

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI T.C. SOMEL BİLGİSAYAR U 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA LARI LİSTE GÜNÜ 10 / 06 / 2012 UYG. TU 1 K7448 NURDAN OK 5 89 90 90 2 K7507 NESLİHAN KOÇ 5 81 90 86 3 K7604 OSMAN PEHLİVAN 3 78 70 74 İYİ 4 K7610 HATİCE

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC

EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI. 5-7 Kasım 2015 KKTC EYFOR VI ÖZET BİLDİRİ KİTABI 5-7 Kasım 2015 KKTC EYUDER 2015 İmtiyaz Sahibi EYUDER Genel Yayın Yönetmeni Adem ÇİLEK Editör Murat KOÇALİ Hazırlayan Murat KOÇALİ Bu kitap EYUDER tarafından yayınlanmıştır.

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu MACİDEGÜL BATMAZ Türk Dil Kurumu FULYA AKMAN Türk Dil Kurumu SERKAN CİHAN Türk Dil Kurumu SUZAN HELVACI Türk Dil Kurumu MELİKE

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25

ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL NO. 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74. 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 ASLANAPA İLÇESİ SIRA AD SOYAD İKAMET ADRESİ CEP TEL 1 Ahmet BERBER Örenköy 0 535 276 63 74 2 Ali KARATEKE Bezirgan 0 543 432 26 25 3 Bahattin BALON Göynükören 0 543 629 68 40 4 Cihangir ÇAKIR Çalköy 0

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

EYFOR-III EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi / NEVŞEHİR 12.10.2012 - CUMA

EYFOR-III EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi / NEVŞEHİR 12.10.2012 - CUMA 09.00-09.30 KAYIT 09.30-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Ürgüp Turgut Özal Kültür Merkezi 10.30-10.45 KAHVE ARASI Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ / Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Adem ÇİLEK / EYUDER Başkanı

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı 20128509101 Ayşe Elçin ERGİN Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Eğitim Bil. Enst.Sem.Salonu 06.06.2014 saat:

Detaylı

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA FERDİ ve TAKIM SIRALAMA TEK BAYANLAR ADI VE SOYADI KULÜBÜ İLİ 1. FATMA KARPUZ 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER SAMSUN 2. DERYA YIĞINAK DENİZLİ İŞİTME ENGELLİLER DENİZLİ 3. SELMA BAYHAN 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER

Detaylı

Yabancı Dil (İngilizce) Kursuna Katılacak Öğrencilerin Listesi Adı Fakülte Bölüm/Program Toplam Puan Dil Puani Akademik Puan [4]

Yabancı Dil (İngilizce) Kursuna Katılacak Öğrencilerin Listesi Adı Fakülte Bölüm/Program Toplam Puan Dil Puani Akademik Puan [4] Yabancı Dil (İngilizce) Kursuna Katılacak Öğrencilerin Listesi Adı Fakülte Bölüm/Program Toplam Puan Dil Puani Akademik Puan [4] Yabancı Dil Yazılı Yabancı Dil Sözlü 1 Meltem Sert AFYON SAĞLIK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK. Kurumsal Değerlendirme Kurulu. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK) ORGANİZASYON ŞEMASI ADEK ADEK ÜYELERİ Başkan Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN Üyeler Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK Prof. Dr. Mikdat

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının II. Dönemine Devam Edecek (100 Kişilik Grup) Öğrencilerimizin Dikkatine!

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının II. Dönemine Devam Edecek (100 Kişilik Grup) Öğrencilerimizin Dikkatine! Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının II. Dönemine Devam Edecek (100 Kişilik Grup) Öğrencilerimizin Dikkatine! 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi II. Dönem dersleri 26 Şubat 2016 tarihinde başlayacak

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 2 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü MERYEM EYTAŞ Bayan 16 43-046000123 30907061286

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı