EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz."

Transkript

1 EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015 Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. YAZARLAR BİLDİRİ BAŞVURU TÜRÜ BİLDİRİ TAM ADI 1 Seyfi Özgüzel Sylvia M. De Rooij Hollanda Eğitim Sisteminde Çağdaş Toplum ve Dünya Bireyliğine Hazırlama Politikası 2 İsmet Kesen Üç Tarz-I Öğretmen Kasaba Öğretmeni, Köy Öğretmeni, Şehir Öğretmeni 3 Tuba Gokmenoglu Onur Ozmen Sınıf Yönetimi Modelleri: Öğretmen Adaylarının İlişki Kurmaya Yönelik Görüşleri 4 Erkan Efilti Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitimi Alan ve Almayan İlkokul ve Lise Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Sergilemelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 5 Birce Ceren Çelen Eğitim Kurumlarında Yapılan Örgüt Kültürü Araştırmaları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım 6 Tuba Gokmenoglu Sınıf Yönetimi Modelleri: Öğretmen Adaylarının Disiplin Kavramları ve Disiplin Kurma Yöntemleri 7 Recep Süslü Çetin Tan Veysi Bozkurt Cahit Gölge Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri

2 Abdullah Elmas İbrahim Yıldız 8 Ali Sayın Kerem Dönmez Celalettin Taşkaya 9 Osman Ferda Beytekin Hasan Arslan Müdür Yetkili Öğretmenlerin Başarısını Etkileyen Nedenler: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Köy İmam ve Muhtarı İle Olan İlişkileri Öğretmenlerin Liderlik Davranışları İle Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi 10 Erkan Kıral Bilgen Kıral Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Eğitim ve Özgürlük Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları 11 Adem Bayar İclal Kalkan Öğretmenlerin Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışları İle Karşılaşma Nedenleri ve Çözüm Önerileri 12 Zehra Keser Özmantar 19. Milli Eğitim Şûrasının Oecd Göstergeleri Bağlamında Değerlendirilmesi 13 Yaşar Adıgüzelli Süheyla Bozkurt Lider Üye Etkileşiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 14 Ejder Çelik Emine Babaoğlan Alternatif Okul Denemeleri Karşısında Belirleyici Bir Unsur Olarak Ebeveyn Çocuk Arası Davranışsal İlişkiler 15 Morteza Ghasemy Aqdamy İlkokul Müdürü Seçme, Yetiştirme ve Ataması (İran ve Türkiye Örneği) 16 Şadan Özcan Mustafa Ayral Şenol Demirhan Gülsün Tokmakkaya Haydar Bedel Nedim Özdemir Ahmet Ünlü Burçin Zengin Burcu Akboğa Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Ebeveyn Davranışları 17 Mustafa Ayral Türkiye nin Okul Müdürü Yetiştirme Düzeni 18 Emine Babaoğlan Ejder Çelik ABD deki Kadın ve Erkek Müdürlerin Özellikleri

3 Erkan Kıral 19 Mümtaz Avcı Temel Eğitim ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Güdüleme Araçlarının Öğretmenlerin Güdülenme Düzeyi İle İlişkisi 20 Adem Bayar Fatma Kılıç Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı 21 Ali Ünsal Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Denetimi Sorunsalı: Reyhanlı Örneği 22 Zafer Kiraz Refah Mesleklerinin Sonu: Türkiye de Öğretmenlerin İşsizliği Özlem Tiryakioğlu Pervin Oya Taneri Cemal Güven Osman Işık Farklı Ülkelerdeki Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (Türkiye-Almanya- ABD Örneği) 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Tarihi Mekân ve Müzelerin Sanal Uygulamalarından Yararlanma 25 Mustafa Erdem Turgut Gönül Kayırmacılıkla Sinizm Arasındaki İlişki Düzeyi 26 Hasan Coşkun Sınıf Yönetiminde Eğitsel Oyunların Önemi Eğitsel Prizma Oyunu Örneğinde 27 Necati Cemaloğlu Ahmet Uzundere Fatih Şahin Türk Milli Eğitim Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi 28 Bayram Kiriş Hüseyin Aslan Eğitim Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi 29 Muammer Ergün Hülya Çınar İngilizce Eğitiminde Dyned Dil Eğitim Programına Yönelik İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri: Kastamonu Örneği 30 Servet Özdemir Zeki Öğdem Okulların Mesleki Öğrenme Toplumu Olma Engelleri 31 Nurcan Korkmaz Perihan Tutar Alper Hacıoğlu Teachers' Trial With Market And Politics : What Does Teachers' Performance Evaluation Mean?

4 Münevver Çetin R.Şamil Tatık 32 Yaşar Güven Seffat Duman 33 Ergün Recepoğlu Hülya Çınar 2014 Yılı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Kapsamında Görevlerine Son Verilen Yöneticilerin Yeni Atanma Sistemine İlişkin Görüşleri İlkokula Başlayacak Öğrencilerin Stres Kaynakları ve Alınabilecek Tedbirler: Kastamonu Örneği 34 Hüseyin Yolcu Kurum ve Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Birimleri Tercih Etme Nedenleri 35 Temel Çalık Hasan Tabak Burcu Yavuz Tabak Okulda Şiddet Olayları:Okul Yöneticilerinin Bakış Açısı ve Çözme Biçimleri 36 Habip Mehmet Sevgi Soykan Uysal Tübitak Bilim Fuarları Konusunda Yönetici Görüşleri 37 Yüksel Kahraman Alternatif Okul: Felsefesi ve Alternatif Eğitim Olanakları 38 Faruk Levent Bahar Doğan Samet Ocak Öğretmenlerin Mesleki Mutluluklarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma 39 Yüksel Kahraman Meb Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ve Nevşehir Uygulaması Emrullah Aydın Serdar Karataş Abdurrahman Gazi Gülseren Hızarcıoğlu Tülay Eker Halil İbrahim Eken Şenol Yılmaz Şima Göçer Sevinç Şentürk Arzu Arslan Mahmut Kalman M. Semih Summak Okul Dışı Sosyal Etkinlikler İle Eğitimin Niteliğinin Artırılması Bakırköy Festivali Örneği Okul Yöneticilerinin İş Stresi, İş Performansı ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 43 M. Semih Summak Mahmut Kalman Eğitim Örgütlerinde Değişimi Konu Alan Ampirik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi:

5 Nedim Özdemir 44 Mehmet Tufan Yalçın Sevgi Ernas Öğretmen Öz Yeterliği, Öğretmen Profesyonelizmi ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 45 Yüksel Öngören Çetin Erdoğan Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri 46 Adem Bayar Challenges Facing Principals in The First Year At A School 47 Murat Özdemir Safiye Çiğdem Gören Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi 48 Türkan Argon Hayrettin Tükel Maarif Müfettişlerinin Örgütsel Psikolojik Sermaye Algıları ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 49 Nazike Karagözoğlu Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 50 Mustafa Erdem Turgut Gönül Öğretmen Görüşlerine Göre İlkokul Yöneticilerinde Kayırmacılık Düzeyi ve Öğretmenlerde Meydana Gelen Sinizm Durumlarının Tespiti 51 Sevgi Ernas Yunus Emre Ömür İsa Bahat Eğitimde Eşitlik Bağlamında Temel Liselere İlişkin Bir Çözümleme 52 Emine Babaoğlan Ejder Çelik Abd'deki Kadın Okul Bölgesi Müdürlerinin Özellikleri 53 Emin Reşit Demirel Saadet Demirel Ulviye Dilara Demirel Öğretmenlere Göre Milli Eğitimin En Önemli Problemleri 54 Ebru Sönmez Ergün Recepoğlu İlk ve Ortaokul Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi 55 Çağrı Güven Abdullah Aydın 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında Bulunan Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi 56 Hikmet Alizade Rehime Mahmudova Azerbaycan Eğitiminde Tahayyül Okul Merhalesi

6 57 Suna Tarhan İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Etkili Okul Algıları 58 Serdal Işıktaş İlkokul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri 59 Berrak Aytaçlı Rukiye Aydoğan Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Sorunlar ve Bir Model Önerisi 60 Ramazan Karatepe Bankacı Eğitim Modeli ve Eğitim Sistemlerinde Uygulanması 61 Ahmet Uslu Salih Uçak Zafer Kaya Erhan Özalp Şenay Uslu Aynur Şen Mustafa Demir Hakan Bengül Ne Q Ne F: Sadece 2B 62 Serpil Kalkan Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi 63 Abdullah Aydın POSTER BİLDİRİ Eğitimin Niteliğinin Artırılmasında Kafayı Geliştirmek Vurgusu 64 Bahri Aydın Yeşim Özçelik Öğretmenleri Motive Eden Okul Yöneticisi Davranışları 65 Osman Tayyar Çelik Ali Korkut Servet Atik İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarıyla İş Doyumları Arasındaki İlişki 66 Ali Korkut Osman Tayyar Çelik Servet Atik Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yapılmış Olan Örgütsel Adalet Konulu Makalelerin Karşılaştırmalı Analizine Dair Bir Araştırma 67 Muhammet Emre Kılıç Vehbi Çelik Okullarda Etik Kültüre İlişkin Yöneticilerin Görüşleri 68 Haydar Ateş Türkiye de Yükseköğretim Finansmanının Yönetimi İçin Model Önerisi

7 Oğuz Kaya Kamuran Sungur 69 Desen Sultan Ürün Özhan Kadir Kaya 70 Süleyman Göksoy Aydın Gülen Mithat Ünal Türkiyede Tarihsel Süreçte Yabancı Dil Öğretimi ve İngilizce Öğretiminde Teknolojinin Kullanım Düzeyi İş Doyumu ve Tükenmişlik 71 Nuri Baloğlu Beşi Bir Yerde Yenilik Yönetimi Modeline İlişkin Bir Teori- Uygulama Karşılaştırması Özlem Ulu Kalın Hatice Kumandaş Selcen Çalık Uzun Cihan Kalın Kadriye Havva Evci Türkay Nuri Tok Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri (Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği) Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Okul İklimine Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları 74 Kadriye Havva Evci Türkay Nuri Tok Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rollerinin Okul İklimine Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları 75 Kadir Karakuş Türkay Nuri Tok Okul Yöneticilerinin Uyguladıkları Mentorluk Fonksiyonları İle Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu Arasındaki İlişki 76 Ayşegül İçten Ağaç Mobil İletişim Teknolojileri Kullanımının Eğitime Yansımaları 77 Münevver Çetin Mustafa Dervişoğulları R. Şamil Tatık Öğretmen Adaylarının Hesap Verebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 78 Ejder Çelik Emine Babaoğlan Epistemik Bir Sorun Olarak Bilginin Niteliği ve Eğitimin Gerçekliği Münevver Çetin R. Şamil Tatık Bahar Doğan Semih Çayak Emine Demirkol Ahmet Yaşar Demirkol Veli Liderliği Bağlamında Veli Temsilcileri Üzerine Nitel Bir Çalışma Dışsal Motivasyonun İçselleştirilmesi Süreci 81 Serhat Sezek Hakan Hatunoğlu Fatih Saçaklı Evrensel Bildirgelerde Eğitim Hakkı Niteliği

8 Şengül Uysal 82 Canan Madenoğlu Köksal Banoğllu Türk Öğrencilerin Pısa Matematik Başarısının Sosyo- Ekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi Hüseyin Aslan Ümit Doğan Seyhan Sabri Sarısoy Ümit Doğan M. Macit Yılmaz Aydın Özgür Erdem Nançin Mihrican Akson Üstün Yetenekli Öğrencilerin Şiddete Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Okul Müdürlerinin Mesleki Memnuniyet ve Memnuniyetsizlikleri Damla Aslan Meral Özertürk 85 Koray Özer Bilsen Şahin Ahmet Acarer Hüseyin Aslan Ümit Doğan 86 Cem Gören Adem YAMAN Hüseyin Aslan Ali Arslan 87 Mehmet Atalay Cevdet Gürsoy 88 Güngör Karauğuz Tuğba Cevriye Özkaral İlkokul ve Ortaokullardaki Mesleki Çalışma Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları Üstün Yetenekli Öğrencilerin Liderlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Aday Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürçlerine İlişkin Maarif Müfettişleri ve Okul Müdürlerinin Görüşleri Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Arkeoloji Dersine İlişkin Görüşlerinin Öğretmen Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi 89 Mehmet Şahin Pedagojik Formasyon Eğitimi Kapsamında Yer Alan Uygulama Dersinin (Staj) Öğretmen Adaylarının Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi 90 Ahmet Üstün Murat Akdağ Mehmet Akif Bircan 2014 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliğinin Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 91 Yagut Aliyeva Sevinc Aliyeva Pınar Vatandaş Azerbaycan Toplumunun Küreselleşme ve Kalkınma Sürecinde Eğitim Sisteminde ve Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılma ve Optimizasyon Gerekliliği 92 Serpil Bozkuş Meral Poyraz Nazan Şener Okul Yöneticiliği, Yönetici Atama Politikaları ve Yönetici Atama Yönetmeliği 93 Münevver Çetin Semih Çayak Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Yol-Amaç Kuramı Bağlamında İncelenmesi

9 94 Nurullah Altaş Türkiye de Zorunlu Din Derslerinin Kuşatıcı Yapısı ve Bu Yapıya Uygun Öğretmen Yetiştirme Sorunu 95 Mehmet Yalçın Kanmaz Feyzi Uluğ Whistleblowing Açısından Eğitim Kurumlarında Etik İklim 96 Evrim Erol İlknur Kökçü Şentürk Paternalist Liderlik Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik- Güvenirlik Çalışması 97 Öznur Tulunay Ateş Bilgisayar Destekli Eğitim ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi 98 Ömür Bütev Dolğun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dersinde Teknolojik Araçların Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği 99 Ayhan Ural Pınar Ayyıldız Yönergelerin Tacizi Altında Örgün Eğitim 100 Ömer Gül Nurdoğan Tombak Kazım Yılmaz Radikal İnsansıl Paradigma Açısından Eğitim Örgütlerine Genel Bir Bakış 101 Figen Ereş Mehmet Tufan Yalçın Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Örgün Öğrenim Dışına Çıkmasını Önlemeye İlişkin Görüşleri 102 Zeki Dağlı Meral Poyraz Serpil Bozkuş Mesleki Eğitimde Devamsızlık Nedenleri ve Sonuçları 103 Ertuğ Can Çisem Tuğçe Kıyım Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminin İşleyişinin Değerlendirilmesi 104 Betül Balkar Metin Özkan Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Politikaların Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelliği Üzerindeki Etkileri 105 Aycan Çiçek Sağlam Murat Aydoğmuş Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim ve Motivasyon Becerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 106 Aycan Çiçek Sağlam Nazlı Dönmez Ortaöğretim Öğretmenlerinin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

10 Niyazi Can 107 Emine Can Mercan Etkililik ve Liderlik Kavramlarıyla İlgili Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi 108 Nazife Karadağ Emel Tüzel Hilal Kahraman Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Songül Altınışık Sefa Kızmaz Mahmut Karakaya Abdullah Elmas Tomris Sayın Ahmet Özdemir Engin Bayra Musa Yılmaz Hakan Süzgün Okul Yöneticilerinin Mülakat Sınavıyla Seçilmesine İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmelerinin Sendika Temsilcilerinin, Öğretmenlerin, Okul Müdürlerinin ve Müdür Yardımcılarının Bakış Açısı ve İdari Yargı Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi Dinamik İngilizce Eğitim Programının (Dyned) İdareci ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Sinop İli Örneği 112 Ertuğ Can Atanur Çağırıcı Yönetici Görüşlerine Göre Yönetici Atama ve Seçme Sisteminin Değerlendirilmesi 113 Şerife Akböğür Özel Eğitimin Eğitim Politikaları Kapsamında Değeerlendirilmesi 114 Ayşe Burçak Çelik Öğretmen Yetiştirme Siyasaları: Dünya Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması 115 Yurdagül Ereş Münire Erden İlkokullarda Çocuk Kulüplerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Yönetici ve Velilerin Karşılaştıkları Güçlükler Ali Metin Halis Dokgöz 116 Sıdıka Gizir Pınar Ulutaş Şükrü Ada Rıdvan Küçükali 117 Bilal Türk Sara Manafzadehtabriz Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıp Yaklaşımı ve Eğitime Yansımaları Velilerin, Veli Toplantılarına Katılımını Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri 118 Bayram Arslanoğlu Dezavantajlı Bölgelerdeki Okullarda Zorbalıklar. 119 Zeynep Meral Tanrıöğen Abdurrahman Tanrıöğen Öğretmenleri Güçlendiren Durumlar ve Davranışlar

11 Ercan Yılmaz 120 Ali Murat Sünbül Öğretmen Öz Yeterliliklerini Duygusal Zeka Acısından İncelenmesi 121 Esen Arzu Kayman İlke Katipoğlu Almanya, Finlandiya ve Türkiye nin Okul Yöneticisi Seçme, Yetiştirme ve Görevlendirme Politikalarının Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Hibrit Bir Model Önerisi. 122 Ercan Yılmaz Öğretmenlerin Duygusal Zekalarını Sahip Oldukları İnsani Değerler Acısından İncelenmesi 123 Çağlar Kaya Tahir Yılmaz Eğitimin Finansmanında Kamu Dışı Kaynakların Yeri 124 Zeynep Boztepe Sınıf Öğretmenlerinin Örnek Sosyal Örgütlenmesi: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İlksan) 125 Ertuğ Can Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Metaforlar 126 Ayhan Ural Berrin Şenses Kamusal Eğitimin Sonu: Tisa 127 Zeki Gün Okullarda Güvenlik 128 Ali Cibuk Burcu Demirbaş Nemli Akın Ertekin Eğitim Yöneticilerinin Algılarına Göre Etkili Yönetici Özelliklerinin İncelenmesi (Arnavutköy Örneği) 129 Nihan Çağlar İlköğretim Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Sinizme Etkisinin İncelenmesi 130 Abbas Doğan Okul Yöneticisi Yetiştirmede Finlandiya Modeli 131 Selman Behmuaras Arzu Atasoy ATÖLYE ÇALIŞMASI Meslektaş Koçluğu 132 Yurdagül Ereş Münire Erden İlkokullarda Çocuk Kulüplerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Yönetici ve Velilerin Karşılaştıkları Güçlükler

12 Şaduman Kapusuzoğlu 133 Zeynep Uğurlu Eğitim Yöneticilerinin Yenilikleri Yönetme Yeterlikleri 134 Tahir Yılmaz Çağlar Kaya Özelleştirmeye Kurban Edilen Eğitim 135 Yagut Aliyeva Sevinc Aliyeva Azerbaycan Toplumunun Küreselleşme ve Kalkınma Sürecinde Yüksek Öğretim Sisteminde Yeniden Yapılma ve Optimizasyon Gerekliliği 136 Kulumkan Sartova Zhyldyz Oskonbaeva Usages Of Kyrgyz Folklore In Natural Hıstory Lessons 137 Hasan Özder Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin İncelenmesi: Kktc Eğitim Sistemine Uygun Bir Okul Yöneticisi Profil Önerisi 138 Ferah Güçlü Yılmaz Eleştirel Pedagoji Açısından Alternatif Okullar ve Okul Yönetimi 139 Ali Ünsal Kültürel Yapı, Sosyal Sermaye ve Yapısal Faktörlerin Sosyolojik Analizi: Reyhanlı Örneği 140 Gökhan Özaslan Ali Ünal Öğretmenlerde Açığa Çıkarma Davranışı: Mevcut Durum ve Öneriler 141 Bilal Kırgıl Muharrem Kaptan Muzaffer Efe Öğrenen Örgüt Olarak Okul 142 Hakan Ulum Lütfi Üredi Sait Akbaşlı Öğretimde Eğitim Platformlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi 143 Adil Gülmez Öğretmen ve Öğrenci Sanal Alemde Arkadaş Olabilirler Mi? 144 Hüseyin Ergen Serpil Kalkan Emin Kılınç Lise Öğretmenlerinin Öz-Değerlendirmelerine Göre Aşırı Eğitim ve Yetersiz Eğitim Düzeylerinin Belirlenmesi 145 Tanju Uraslu Süleyman Göksoy Taşımalı İlkokullarda Müdürlerin Karşılaştıkları Sorunlar

13 Pınar Ulutaşl 146 Sıdıka Gizir Halis Dokgöz Öğretim Üyelerinin Bakış Açısından Akademisyenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü 147 Vehbi Çelik Eğitimde Eleştirel Politika Analizinin Kullanımı 148 Ramazan Atasoy Okul Başarısının Yordayıcıları Olarak Olumsuz Davranışlar ve Sosyoekonomik Düzey 149 Nezahat Güçlü Ramazan Atasoy Ömür Çoban Okul Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Özellikleri İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 150 Osman Çekiç Ahmet Göç Efraim Ezgin Çelik Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenciyi Tanıma İle Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Yeterliği 151 Niyazi Can Sevim Sivik Öğretmenlerin Olumlu Sınıf İklimi Oluşturmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 152 Cemile Kahraman Halise Acar POSTER BİLDİRİ Ben De Yapabilirim! (İlkokul Çocuklarında Rol Model Kavramı) 153 Muhittin Çalışkan Olumlu Akademik Özkavram Geliştirme Okul Terkini Önlemede İşe Yarar Mı? 155 Hakan Süzgün Engin Bayra Nurtaç Özdemir Öğrenci Velilerin Sosyal Etkinliklerle İlgili Beklentilerin Belirlenmesi-Sinop İli Örneği 156 Metin Zorlu Süleyman Göksoy Öğretmen Nöbetleri 157 Hasan Yeşilyurt Süleyman Göksoy İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf Öğretmenlerinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğretmen Davranışları 158 Muhammed Öztürk Songül Giren Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine İlişkin Görüşleri 159 Azat Akmatbekova Modern Teknolojilerin Yüksek Öğretim Kurumlarında Fizik Öğretimine Olan Etkisi

14 Akmatali Alimbekov 160 Çınara Tabaldieva Kırgızistan Okullarında Eğitim İşlerini Demokratikleştirmenin Başarıları ve Problemleri 161 Ahmet Üstün Emrah Akman Özel Okul Öğretmenlerinin Akıllı Tahtanın Kullanılabilirliği İle İlgili Görüşleri 162 Oya Uslu Çetin Eğitimde Niteliğin Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi 163 Hakan Ulum Sait Akbaşlı Lütfi Üredi Okullarda Benimsenen Yönetim Yaklaşımları ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi 164 Sinan Dağ Hatice Tiltay Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 165 Adnan Akçekoce Kamil Ufuk Bilgin Okul Müdürlerinin Güncel Liderlik Stili Davranışlarının Öğretmen Performansına Etkisi 166 Şaduman Kapusuzoğlu Zeynep Uğurlu Esef Hakan Toytok Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme Nedenleri ve Düzeyleri 168 Emel Sünter Eğitim-Öğretim Sürecinde Felsefi Yöntemlerin Katkısı 169 Ahmet Baştan Songül Baştan Ömer Baştan POSTER BİLDİRİ Üç Günlük Dünya İçin, Beş Gün Okula Gidilir Mi? 170 Sami Evcin Abdurrahman Tanrıöğen Denizli deki Okul Müdürlerinin Durumsal Liderlik Davranışları 171 Ahmet Erkan Yıldırım Abdurrahman Tanrıöğen Meslek Lisesi Müdürlerinin Takım Liderliği Davranışları (Denizli İli Örneği) 172 Hamit Uçman Kariyer Meslek Tartışmaları Işığında Öğretmenlik Mesleği Üzerine Bir Değerlendirme 173 Şenol Sezer Okul Yöneticilerinin Seçimle Belirlenmesine İlişkin Yönetici Görüşleri

15 Adem Çilek Serdar Halis 174 Murat Öztürk Zeki Gencan Meb Mağduru Yöneticiler: Görevden Alınan Yöneticilerle Nitel Bir Çalışma 175 Figen Ereş M. İbrahim Akyürek İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Düzeylerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi 176 Ömer Gül Nurdoğan Tombak Kazım Yılmaz Ebubekir Arslan Abdulgaffur İş 177 Barış Çiçek Diyaddin Alp Birsel Aybek 178 Remzi Demir 179 Figen Çam Tosun Arslan Bayram Ortaokul Öğretmenlerinin Çatışmanın Üçüncü Tarafı Olarak Öğrenci Çatışmaları İle Başa Çıkma Stratejileri Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Milli Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri Türkiye de Eleştirel Pedagoji Açısından Eğitimde Toplumsal Ayrımcılık Üzerine Bir İnceleme Öğrenci Bakışıyla: Öğretmenlik Uzmanlık Gerektirir mi? 180 Mehmet Okutan 19. Milli Eğitim Şurası nda Eğitim Yönetimi İle İlgili Alınan Kararların Değerlendirilmesi 181 Özcan Akdu Eğitim Felsefesi 182 Ömer Yaşar Coşkun Erdağ POSTER BİLDİRİ Okullardaki Sosyal Kulüplerin Etkililiği 183 Mustafa Demir Anıl Sakallıoğlu Ortaokul Yöneticilerinin Okullarda Yapılmakta Olan Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri 184 Mustafa Demir Ortaokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri 185 Songül Altınışık Neşe Songür 2015 Genel Seçimlerine Katılan Partilerin Eğitimin Niteliğine İlişkin Politikalarının Çözümlenmesi 186 Tubanur Akın Yönetici Görüşlerine Göre Kurum Teftişinin Önemi ve Kurum Teftişinin Süresi

16 Zuhal İnce 187 Sevgi Engin Organızatıonal Culture In Schools 188 Ali Ünsal POSTER BİLDİRİ Okul İklimi ve Akran Siber Zorbalığı : Reyhanlı Örneği 189 Erkan Kıral Özcan Günay Eğitim Kurumu Yöneticisi Atamasında Çatışma: Bir Örnek Olay Çözümlemesi 190 Zuhal İnce Perceptıons Of Organızatıonal Citizenship Behavıor Of School Admınıstrators 191 İbrahim Yılmaz Türkiye de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Mesleki Eğilimleri: Dönemi Literatür Özeti 192 Şahin Filiz Üniversitelerimizdeki Felsefe Öğretiminde Bilimsel Yöntem Sorunu ve Genel Öğretime Etkisi 193 Durdu Çavuşoğlu Ahmet Cezmi Savaş Meslek Liselerinde Çalışan Kültür Dersi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi Örneği) 194 Adem ÇİLEK Murat Koçali Nermin Taşçıoğlu Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri 195 Eyüp Cücük Tanzimat tan Cumhuriyet e Öğretmen Yetiştiren Kurumlara Giriş Şartları ile Usûllerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (Nizamname ve Talimatnamelere Göre) 196 Mehmet Yılmaz Oğuzhan Çelikoğlu Kadın Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörler 197 Tuba Aydın Sevilay Şahin Okul Müdürlerinin Mentor Müdürlük Olarak Yetiştirilmmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma 198 Gökçe Özdemir Sevilay Şahin Mesleki ve Teknik Eğitiim Okullarınn Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerilerinin Geliştirilmmesi Eğitim Programı: Program Geliştirme Süreçleri Bağlamında 199 Fulya Abacı Sevilay Şahin Öğretmenlerin Göreve Başllatılma Sürecinde Uygulanabiecek Destek Sistemleri

17 Necati Öztürk 200 Sevilay Şahin İlköğretim Okullarında Örgüt Kültürü ve Öğretmen Liderliğinde Lider - Üye Etkiieşimi 201 Baykal Biçer Hakan Sarıçam İsmail Akgün Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Formasyon Öğrencilerinin Eleştirel Düşünce Eğilimleri ile Eğitimde Felsefi Akım Algılarının Karşılaştırılması 202 Şebnem Gürsu Ulusoy Gelecek Merkezli Eğitim : 21. Yüzyılda Değişen Eğitim Teknolojileri ve Kütüphanelerin Transformasyon Süreci - ARGE Okul Kütüphanelerinin Yeni İletişim Süreçleri ve Eğitim Bilimlerinin Gelişimine Katkısı 203 Nihan Koran Neslihan Avcı Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocuğa Bakışı 204 Bengü Berkmen Eşmen Tatlıcalı Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal İhmal/İstismara Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri nin İncelenmesi

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

İKİNCİ GÜN: 23 MAYIS CUMA

İKİNCİ GÜN: 23 MAYIS CUMA Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ayşe DEMİRBOLAT Saadettin AKSOY Oturum Başkanı: PROF. Dr. THE EFFECT OF SUMMARIZING DEIVE PASSAGES ON EFL LEARNERS

Detaylı

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE 08.30-09.30 KAYIT 09.30-12.30 AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS ANA SALON

Detaylı

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR

KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR KONGREMİZE KATKILARINDAN DOLAYI ANA SPONSORLAR BORSA İSTANBUL KÜTAHYA VALİLİĞİ DİĞER SPONSORLARIMIZ Bemar Kariyer Okulu Göker Doğa Evleri Ala Cafe & Bistro Kahve Dünyası Emerald Altın Çini Seramik Kütahya

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı