Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dezenfeksiyon Sterilizasyon"

Transkript

1 Dezenfeksiyon Sterilizasyon Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 Sterilizasyon Bakteri sporları, mikobakteri, zarfsız virus ve mantarlar dahil bütün mikrop şekillerini fizik işlemleri veya kimya maddeleriyle öldürme olayıdır Basınçlı buhar, kuru ısı, etilen oksit gazı, rayoaktif ışınlar ve bazı kimya maddeleri bu amaçla kullanılmaktadır

3 Sterilizasyon Metodları Fiziksel sterilleyiciler Basınç altında buhar 121 o C de 15, 125 oc de 10 veya 134 o C de 3 dak Kuru ısı 170 o C de 1 saat, 160 o Cde 2 saat, Filtrasyon μm por boyutlu; HEPA(high efficiency particulate air) filtreler UV radiasyon 254 nm Direkt ekspojur gereklidir Iyonize radyasyon Mikrodalga veya gamma radyasyona değişik sürelerde temas

4 Sterilizasyon metodları Gaz vapor sterilleyicileri Etilen oksid gazı mg/l, 29 o C-65 o C de 2-5 saat Oldukça etkili, ama toksik Formaldehid gazı 2% -5% 60 o - 80 o Cde Karsinogenik! Hidrojen peroksid gazı 30 %, 55 o -60 o Cde Plazma gaz Oldukça iyonize hidrojen peroksid gaz Klor dioksit gaz Değişken; toksisite yok

5 Sterilizasyon metodları Kimya sterilleyicileri Gluteraldehid 2% Perasetik asit Oksidize eden ajan 0.2% Mükemmel aktiviteli Son ürünler toksik değildir

6 Dezenfeksiyon Cansız bir nesne üzerindeki bakteri endosporları dışında kalan tüm patojen mikroorganizmaların eliminasyonudur Dezenfeksiyon düşük, orta ve yüksek düzeyde dezenfeksiyon olarak üç grupta incelenir Dezenfektan: Dezenfeksiyonu sağlamak için kullanılan madde veya etmen

7 Dezenfeksiyon etkinliği Dezenfeksiyonun etkinliği birçok faktöre bağlıdır: Nesnenin dezenfeksiyon öncesi temizliği Organik maddelerle bulaşık olması Mikrobiyal kontaminasyonun miktarı Nesnenin biçimi, lümeni olması gibi fiziksel özellikleri Dezenfektan maddeye dayanıklılığı Ortamın ph'sı ve ısısı gibi faktörler dezenfeksiyonun başarısını etkiler

8 Antisepsi Vücudun yüzeyel dokularının(deri, mukoza) ve lezyonlarının (yara vb) kimya maddeleri kullanılarak hastalandırıcı mikroorganizmalardan temizleme işlemi Dokuların dezenfeksiyonu(!) Antiseptik madde: Canlı dokulara uygulanan dezenfeksiyon(!) sağlayıcı kimya maddesi (klorhekzidin, alkol, setrimid)

9 Dekontaminasyon, nesnelerden patojenik mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır Pastörizasyon:Materyelleri 60 o C de 30 dak veya 71,6 o Cde 15 saniye müdddetle ısıtma olayı genellikle süt ve süt ürünleri için kullanılr UHT (Ultra High Temperature): 134 o Cde 1-2 saniye tutup aniden soğutma: sporlar da öldürülebilr

10 Temizleme, nesnenin yabancı maddelerden, deterjan kullanarak veya deterjansız olarak su ile mekanik temizliğidir. Yıkamayı kurutma izlemelidir. Kuruluk birçok mikroorganizmanın üremesini önler Sterilizasyon ve dezenfeksiyondan önce temizleme aşaması çok önemlidir

11 Dezenfeksiyonun düzeyine göre ulaşılan dekontaminasyon düzeyi Dezenfeksiyonun düzeyi Yok edilen mikroorganizmalar Yaşamaya devam eden mikroorganizmalar Düşük Birçok vejetatif bakteri Bazı viruslar Bazı mantarlar Mycobacterium tuberculosis Bakteri sporları Hepatit B virusu Slow virus'lar Orta Birçok bakteri(m. tuberculosis) Birçok virus( Hepatit B virusu) Birçok mantar M. avium-intracellulare Bakteri sporları "Slow virus"lar Yüksek Hemen bütün mikroorganizmalar Bakteri sporları "Slow virus"lar (?)

12 Prionlar, 132 o Cde iki saat otoklavlanarak veya sodyum hidroksit ile inaktive edilir

13 CJD li Hastalardan İnfeksiyon Bulaşması Primatlardaki deneysel çalışmalar, beyin, medulla spinalis ve göz dokuları ile bulaşma olabileceğini göstermiştir. Akciğer, böbrek, karaciğer, dalak, lenf bezleri ve BOS daha az infektiftir. BOS dışında vücut sıvılarından bulaşma görülmemiştir CJD li hastalara bakanlar için maske, özel giysi gibi tedbirlere gerek yoktur. BOS alırken eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Biyopsi ve otopsilerde eldiven, özel giysi, göz ve ağız korunması gereklidir

14 CJD li Hastalardan İnfeksiyon Bulaşması Kontamine materyal için önerilen dezenfeksiyon işlemleri; 1 N NaOH (litrede 40 g), dilue edilmemiş sodyumhipokloritle dekontaminasyon ve daha sonra 134ºC da bir saat otoklavlamadır Doku kesitleri 1 saat formik asit ve en az 48 saat %4 lük formaldehid solüsyonunda tutulmalıdır

15 Temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri İşlem Kategori Örnek Temizleme Islak Tel fırçalar, yer bezleri Kuru Yer bezleri, elektrik süpürgesi vs. Dezenfeksiyon Yaş ısı Kaynatma C'de 5 dakika Düşük basınçlı buhar - 73 C'de 15 dakika Pastörizasyon, 65 C'de 10 dakika Kuru ısı Ütüleme Sıvı kimyasallar Fenoller (klor bazlı) Gaz kimyasallar Formaldehit

16 Temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri Temizleme ve dezenfeksiyon birlikte Bulaşık ve çamaşır makineleri, sürgü yıkama makineleri Sterilizasyon Yaş ısı Otoklav C'de 3 dakika, 126 C'de 10 dakika, 121 C'de 15 dakika Kuru ısı İrradyasyon Pastör fırını C'de 60, 160 C'de 120dakika Gama ışınları, beta partikülleri Filtrasyon Membran filtreler Gaz kimyasallar Etilen oksit Isıgaz kimyasallar Düşük basınçlı buhar ve formaldehit Sıvı kimyasallar Gluteraldehit (Özel durumlarda)

17 Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun rasyonel bir biçimde organize edilebilmesi için hangi malzemenin, hasta için ne kadar risk taşıdığının belirlenmesi gereklidir: Stetoskopu temizlemek yeterli olurken, intravasküler uygulanacak bir kateterin mutlaka steril olması gereklidir

18 Malzemelerin ve ortamın hasta için taşıdığı riskler ve gerekli temizlik düzeyleri Risk düzeyi Örnekler Gerekli temizlik düzeyi Minimal Hastadan uzak çevresel elemanlar: Duvarlar, döşemeler, lavabolar vs. Temizleme, kurulama Düşük Hastaya yakın, fakat anlamlı sayıda bakteri ile kontamine olmayan yerler: Yatak kenarları, kilitler, çiçek vazoları vs. Normal intakt deri ile temas eden nesneler: Stetoskop vs. Temizleme, kurulama

19 Orta İntakt mukoza ile temas eden malzeme: Respiratuvar malzemeleri, termometreler, gastroskop, bronkoskop vs. Dezenfeksiyon Özellikle virulan veya kolay bulaşan organizmalar ile kontamine malzeme: Salmonellosis tanısı ile izlenen hastaların yatak çarşafları Çok duyarlı hastalar için kullanılacak malzeme Yüksek Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan malzeme: Pansuman malzemesi vs. Sterilizasyon Normalde steril olan vücut bölgelerine girecek olan malzeme: Cerrahi araçlar, enjektör iğneleri, üriner kateter vs.

20 Kimyasal dezenfektanların seçiminde dikkat edilecek hususlar Faktör Örnek Antimikrobial etki spektrumu (Mikroorganizmaların dezenfektanlara duyarlılıkları değişkendir) Gram pozitif bakteriler (örn. Staphylococcus spp.) ve lipofilik viruslar (örn. HIV) duyarlı, Gram negatif bakteriler (örn. Pseudomonas spp.) ve hidrofilik viruslar (örn. poliovirus, Hepatitis B virusu) orta derecede dirençli, M. tuberculosis, M. avium-intracellulare dirençli, Bacillus türlerinin sporları ve Clostridium spp. çok dirençli, "Slow virus"lar aşırı derecede dirençlidir İnaktivasyona duyarlılık (Bazı dezenfektanlar organik maddeler, plastik, lastik, selüloz ve deterjanlara duyarlıdır.) Kuarterner amonyum bileşikleri anyonik deterjanlara dayanıksızdırlar

21 Bakterisidal veya bakteriostatik olma özelliği Kuarterner amonyum bileşikleri düşük konsantrasyonda bakteriostatik, yüksek konsantrasyonda bakterisidal etki gösterirler. ph'nın aktiviteye etkisi Asit ortamda etkili - Fenoller ve halojenler Alkali ortamda etkili - Glutaraldehit ve kuarterner amonyum bileşikleri Nötr ortamda etkili - Klorheksidin Ortam ph'sından etkilenmeyenler - Alkoller Uygulama süresi (Hemen tüm kimyasal maddelerin etki gösterebilmeleri için zamana gerek vardır) Hipokloritler ve alkoller duyarlı mikroorganizmaları birkaç dakikada öldürürken, glutaraldehit için etki süresi birkaç saattir.

22 Stabilite Konsantre sodyum hipoklorit solüsyonları anstabil oldukları halde sodyum dikloroizosiyanurat tablet ve granülleri ileri derecede dayanıklıdır Korozif olma özelliği Hipokloritler bazı malzemeyi zedeleyebilirler. Toksisite Formaldehit ve glutaraldehit toksiktir Maliyet

23 Önemli kimyasal dezenfektan maddeler ve kullanımalanları Dezenfektan Kullanımalanı Fenoller Sodyum hipoklorit Sodyum dikloroizosiyanurat Peroksijen bileşikleri Diguanidler (Klorheksidin) Kuarterner amonyum bileşikleri Setrimid İyodlu bileşikler Çevresel elemanlar Çevresel elemanlar Çevresel elemanlar Çevresel elemanlar Deri Deri, aletler Deri Deri

24 Heksaklorofan Deri Triklosan Deri Alkoller Deri İzopropil alkol Deri, tıbbi cihazlar ve malzeme Etil alkol Deri, tıbbi cihazlar ve malzeme Glutaraldehit Aletler Süksin dialdehit Aletler QAC Aletler

25 Dekontaminasyon gerektiren malzeme ve özel durumlar Ortam Hemodializ ve yoğun bakım ünitelerinde yerler, yer temizliğinde kullanılan süpürge ve paspaslar, döşemeler. Vücut sıvıları ve kan ile bulaşık yüzeyler. Açık tüberküloz hastalarının oda temizliği MRSA salgınlarında yüzeylerin temizliği Deri El yıkama Cerrahi öncesi el yıkama Deri ve mukozaların preoperatif hazırlığı Enjeksiyon yerleri Yeni doğanlar Stafilokok taşıyıcıları

26 Endoskoplar Artroskoplar Laparoskoplar Sitoskoplar Bronkoskoplar Gastroskoplar Post-mortem Oda temizliği

27 Diğer "Airway"ler ve endotrakeal tüpler Banyo, tuvalet vs. Yatak, yastık çarşaf vs. İdrar ve gaita kapları Beslenme ile ilgili malzeme Küvözler Cerrahların kullandıkları fırçalar Traş aletleri Balgam kapları Termometreler Oyuncaklar, diş konulan kaplar Pansuman kapları Ventilatörler Röntgen aletleri

28 Dezenfektan ve antiseptik ajanların etki mekanizmaları Hücre duvarına etki: Glutaraldehid, asitler, alkaliler, diğer permeabilizerler Sitoplazma membranına etki:kab, klorhekzidin, diaminler, fenoller, asitler, alkaliler Proteinleri pıhtılaştırma, enzimleri işlevsiz hale getirme Alkol, fenol, ağır madenler Makromoleküllerin çapraz bağlanması (alkilleyici maddeler: organik maddede aktif hidrojen grubu yerine alkil grubu veren madde) formaldehid, gluteraldehid, etilen oksid DNA üzerine etkiler:halojenler, hidrojen peroksit, gümüş bileşikleri, kristal viyole

29 Sık kullanılan dezenfektanların kullanılan dilüsyonları ve etki spektrumları Dezenfektan Kullanılan dilüsyon Dezenfeksiyon düzeyi Bakteri LipofilikV iruslar Hidrofilik Viruslar M. tbc Fungus Bakteri sporları İzopropil alkol %60-95 Orta - - Hidrojen peroksit %3-25 Yüksek Formaldehit %3-8 Yüksek-orta - Kuarterner % Düşük amonyum bileşikleri Fenoller %0.4-5 Orta-düşük - - Klorlu bileşikler ppm Yüksek-orta - İyotlu bileşikler ppm Orta - - Glutaraldehit %2 Yüksek

30 Dezenfektan ve antiseptik ajanların germisidal özellikleri Ajanlar Bakteriler Mikobakteriler Sporlar Mantarlar Virusler Dezenfektanlar Alkol Hidrojen peroksid Formaldehid Fenolikler Klor Iyodoforlar Gluteraldehid KAB / / /- - - /- /- /-

31 Dezenfektan ve antiseptik ajanların germisidal özellikleri Ajanlar Antiseptik ajanlar Alkol Iyodoforlar Klorhekzidin Paraklorometaksilenol Triklosan /- /- /- Sporlar Bakteriler Mikobakteriler Mantarlar /- - Virusler -?

32 Atıklar Hastanelerde atıkların yönetimi, en az dezenfeksiyon politikası kadar önemli bir konudur Bu amaçla çeşitli ülkelerde çeşitli yönetmelikler uygulanmaktadır Özellikle infekte materyalin buhar sterilizasyonu veya insinerasyon ile yok edilmesi veya dekontamine edilmesi gereklidir.

33 Buhar sterilizasyonu veya insinerasyon ile yok edilmesi gereken atıklar Mikrobiyolojik atıklar Kan ve kan ürünleri Bulaşıcı hastalık nedeniyle izolasyon uygulanan hastalarınatıkları Otopsi ve diğer patolojik spesmenler İğne ve diğer delici/kesici aletler Kontamine laboratuvar malzemeleri Cerrahi kirli vakalarınatıkları Dializ ünitesi atıkları

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 35.106 ameliyat Girişimsel radyolojide 2266 girişimsel işlem 14.789 GI Endoskopi Şişli Etfal EAH 2012

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları Uzm. Dr. Demet CANYILMAZ Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Toplumsal yaşam içinde birçok insan herkese ortak

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUSAL ARDA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz ameliyatlarında

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ Dişhekimliği çalışma alanında kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz infeksiyon olasılığı her zaman düşünülmesi gereken bir durumdur.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ

HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ HASTANE TEMİZLİK HİZMETLERİ KRİTİK ALAN TEMİZLİĞİ ANKARA 2010 2 TEŞEKKÜR Modüllerin hazırlanma süresinde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve eğitime her zaman gereken önemi veren; Hastanelerden temizlik

Detaylı

Yıkama Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon Sterilizasyon. Dr. Ayşegül Yeşilkaya Başkent Üniversitesi 22.06.2013/İstanbul

Yıkama Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon Sterilizasyon. Dr. Ayşegül Yeşilkaya Başkent Üniversitesi 22.06.2013/İstanbul Yıkama Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon Sterilizasyon Dr. Ayşegül Yeşilkaya Başkent Üniversitesi 22.06.2013/İstanbul Tekrar kullanılabilen (reuse) malzemelerin dezenfeksiyon sterilizasyon döngüsü Teslim Kirli

Detaylı

ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU

ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU ENDOSKOP DEZENFEKSİYONU VESİKALIK BİR FOTOĞRAFINIZ Medicana Sağlık Grubu Grup Eğitim Soru cnnkaradeniz@gmail.com Öğrenme Amaçları Dersin sonunda katılımcıların uluslararası standartlar ve kanıtlanmış çalışmalar

Detaylı

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş. Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları Hmş. Dilek ZENCİROĞLU Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, anestezi ve ameliyathane teknisyeni, sekreter, hastabakıcı,

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

Endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu. Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dalı

Endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu. Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dalı Endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dalı Endoskop ilişkili infeksiyonlar Tanı ve tedavi alanında

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI Sayfa No 1/9 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

STERİLİZASYON MERKEZİ

STERİLİZASYON MERKEZİ STERİLİZASYON MERKEZİ 1. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Nedir? Sterilizasyon güvenliğinin sağlanması ve enfeksiyonun yayılmasını önlemede büyük sorumluluğa sahip olan, hastanenin değişik bölgelerinden kirlenmiş

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 Doküman No:PAT-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:02.12.2013 Sayfa 2 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MERKEZ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ 1. LABORATUVAR NİN AMACI Laboratuvar Güvenlik rehberinin amacı doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en az hata ile olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesini

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı