Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ürün Kataloðu Sensiz olmaz

2

3 HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri A.Þ. ünvanýný alarak devam etti. Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri A.Þ., 2005 yýlýnda Ýzmir Kemalpaþa da kurulan m² lik Avrupa standartlarýndaki tesisi ile deterjan ve kozmetik sektöründeki varlýðýný, tam otomasyonlu üretim sistemi ve yýlda tonluk üretim kapasitesi ile sürdürmektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odasý nýn Baþarý Belgeleri ile onurlandýrdýðý Viking Temizlik, 2001 ve 2002 yýllarýnda Sabun ve Temizlik Maddeleri Sanayi meslek kolunda en fazla vergi ödeyen firmalar birinciliði ile en çok istihdam gerçekleþtiren firma ikinciliðine layýk görüldü yýlýnda Ar-Ge baþarý ödülünü kazanan Viking Temizlik, ayný yýl Dünya Markalar Kulübünün, Türkiye de Sektöründeki En Ýstikrarlý Geliþen Marka ödülünü Ýtalya nýn baþkenti Roma da teslim aldý Haziran ayýnda Viking Temizlik, Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) Çevre Ödülü kategorisinde Altýn Ödül almaya hak kazandý. Çevrenin korunmasýna en çok katký saðlayan Egeli sanayicilerden olan Viking in Altýn Ödül ü hak etmesinde atýklarýný kaynaðýnda azaltan, hammadde, doðal kaynak, enerji tasarrufu ve atýk geri kazanýmý ile ilgili teknolojileri yakýndan takip edip hayata geçiren bir firma olmasýnýn payý büyüktür. Viking Temizlik, Viking ve Flower markalarýnýn yanýnda Türkiye de birçok önemli perakende grubu için Private Label üretimi de yapmaktadýr. Yurtdýþýnda birçok ülkeye ihracat gerçekleþtiren Viking Temizlik A.Þ nin ihracat markasý Sailor Viking dir. Sürekli yenilenen teknolojisiyle uluslararasý arenada kendini kanýtlayan Viking Temizlik A.Þ. nin makine parkurunda ileri teknolojiler kullanýlmaktadýr. SCADA (PC/PLC) kontrollü üretim sayesinde üretim süreçlerinin her aþamasý ilgili bölümler tarafýndan gözlenebilmektedir. Müþteri odaklý prosesleri ile müþterilerinin istek ve beklentilerini tam anlamýyla karþýlayan Viking Temizlik, teknolojik geliþmeleri yakýndan takip etmekte ve ürün çeþitliliðini bu sayede arttýrmaktadýr. Tüm çalýþanlarýnýn katýlýmý ile ilk defada hatasýz üretim ilkesi ile hareket eden Viking Temizlik, üretimin tüm aþamalarýnda kalite, hijyen, çevre ve emniyet kurallarýný gözetmeyi ilke olarak benimsemiþtir. Çevre ve Ýþ Saðlýðý Yönetim Sistemlerini ilave bir maliyet olarak deðil, pazarda üstünlük ve rekabet avantajý saðlayan bir faktör olarak gören Viking Temizlik, 2004 yýlýnda alýnmýþ olan ISO 9001:2000 belgesinin yaný sýra, 2006 yýlý içerisinde alýnan ISO ve OHSAS sistemlerine geçiþ ile Entegre Yönetim Sistemi nin kurulumunu gerçekleþtirmiþtir. Ürünlere ait olan ambalajlarý (PE, PP, PET, kapak) kendi bünyesindeki Vikipack adlý tesisi ile gerçekleþtiren Viking Temizlik, ambalaj üretiminde de planlý ve kendinden emin adýmlarla geliþmektedir. Kapasiteyi ve çeþitliliði arttýracak plastik ambalaj üretiminde ek yeni yatýrýmlarla büyütmekte olan Viking Temizlik, ev dýþý endüstriyel temizlik ürünleri üretimi ile sektörde büyümesini sürdürmektedir. Misyonumuz: Viking hissedarlarýna, çalýþanlarýna ve müþterilerine sürekli geliþim içerisinde yüksek performans, kalite ve karlýlýk ile memnuniyet saðlamak. Vizyonumuz: Tüketicinin, Türkiye deki üreticiler içinde birinci tercihi olmaktýr. Deðerlerimiz: Tüm faaliyetlerde kaliteyi, açýk ve saydam kurum kültürünü, çabuk ve doðru karar verebilen genç ve dinamik insan potansiyelini, hukuka, yasalara, bireye, topluma ve çevreye saygýlý, çalýþanlarýn ve müþterilerin beklentilerine yanýt vermeyi, modern teknoloji ve bilgi sistemleri ile geleceði yakalamayý, saðlýk, emniyet ve sürekli geliþim saðlamayý ilke edinmiþ kurum yapýsý ve kültürü Viking deðerlerinin toplamýdýr. Viking Temizlik ve Kozmetik A. Þ.

4 Sensiz olmaz EBSO Çevre (Altýn) Ödülü 28. Uluslararasý En Ýyi Marka Ödülü NEW MILLENIUM AWARD Ambalaj Üretim Üretim Hazýrlýk Laboratuvar Dolum Tanklarý Üretim Stok Depolama

5 Bulaþýk Grubu 6, 7 Çamaþýr Grubu 8, 9, 10 Genel Temizlik 11, 12, 13, 14 Yer Temizleyiciler 14 Halý Temizleyiciler 15 Oda Parfümü 15 Kiþisel Bakým 16, 17 18

6 Bulaþýk Makinesi Jel Deterjan Bulaþýk Makinesi Jel Deterjan 550 ml Bulaþýk Makinesi Jel Deterjan ml Bulaþýk Makinesi Tableti Bulaþýk Makinesi Tablet Komple Etki (60 lý) 1200 g Bulaþýk Makinesi Toz Deterjaný Bulaþýk Makinesi Toz Deterjaný 1 kg Bulaþýk Makinesi Tuzu - Parlatýcýsý - Temizleyicisi ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI KG/LÝTRE ADET/KOLÝ Bulaþýk Makinesi Tuzu 1,5 kg Bulaþýk Makinesi Parlatýcýsý 500 ml Bulaþýk Makinesi Temizleyicisi 2 x 50 g 12 BARKOD BULAÞIK GRUBU / Makine

7 Sývý Deterjan Sývý Bulaþýk Deterjaný Klasik 730 ml Sývý Bulaþýk Deterjaný Limon Kokulu 730 ml Sývý Bulaþýk Deterjaný Losyon Aloe Vera 730 ml Sývý Bulaþýk Deterjaný Losyon Meyve Kokulu 730 ml Sývý Deterjan Sývý Bulaþýk Deterjaný Klasik 3 L Sývý Bulaþýk Deterjaný Klasik 6 kg/5870 ml Extra Sývý Bulaþýk Deterjaný 29,3 L Sývý Bulaþýk Deterjaný 29,4 L Jel Krem Deterjan Jel Krem Deterjan 4000 g Jel Krem Deterjan 35 kg BULAÞIK GRUBU / Elde 7

8 Çamaþýr Yumuþatýcý Sensitive Çamaþýr Yumuþatýcý Sensitive ml Çamaþýr Yumuþatýcý Sensitive ml Çamaþýr Yumuþatýcý Sensitive 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Sensitive 30 L Çamaþýr Yumuþatýcý Gül & Zambak Parfümlü Çamaþýr Yumuþatýcý Gül & Zambak Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Gül & Zambak Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Gül & Zambak Parfümlü 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Gül & Zambak Parfümlü 30 L Çamaþýr Yumuþatýcý Yasemin & Karanfil Parfümlü Çamaþýr Yumuþatýcý Yasemin & Karanfil Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Yasemin & Karanfil Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Yasemin & Karanfil Parfümlü 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Yasemin & Karanfil Parfümlü 30 L ÇAMAÞIR GRUBU

9 Çamaþýr Yumuþatýcý Leylak & Lavanta Parfümlü Çamaþýr Yumuþatýcý Leylak & Lavanta Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Leylak & Lavanta Parfümlü ml Çamaþýr Yumuþatýcý Leylak & Lavanta Parfümlü 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Leylak & Lavanta Parfümlü 30 L Çamaþýr Yumuþatýcý Sahra Çamaþýr Yumuþatýcý Sahra ml Çamaþýr Yumuþatýcý Sahra ml Çamaþýr Yumuþatýcý Sahra 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Egzotik Çamaþýr Yumuþatýcý Egzotik ml Çamaþýr Yumuþatýcý Egzotik 1500 ml Çamaþýr Yumuþatýcý Egzotik 6 L Çamaþýr Yumuþatýcý Egzotik 30 L ÇAMAÞIR GRUBU 9

10 Çamaþýr Makinesi Kireç Önleyici Kireç Önleyici 500 g Kireç Önleyici 1000 g Kireç Önleyici 20 kg Kir Çözücü / Hijyenik Leke Çýkarýcý Kir Çözücü 750 ml Kir Çözücü 30 L Hijyenik Leke Çýkarýcý 1 L Hijyenik Leke Çýkarýcý 28,85 L Toz Soda Toz Soda 500 g ÇAMAÞIR GRUBU

11 Çamaþýr Suyu Çamaþýr Suyu 1 L Çamaþýr Suyu L Çamaþýr Suyu L Çamaþýr Suyu 28,50 L Ultra Çamaþýr Suyu Ultra Çamaþýr Suyu Hijyen Esintisi 750 ml Ultra Çamaþýr Suyu Lavanta Tazeliði 750 ml Ultra Çamaþýr Suyu Yaðmur Ferahlýðý 750 ml Ultra Çamaþýr Suyu Hijyen Esintisi 3700 ml Ultra Çamaþýr Suyu Lavanta Tazeliði 3700 ml Ultra Çamaþýr Suyu Hijyen Esintisi 27,75 L Kireç Çözücü - Yað Çözücü Kireç Çözücü 750 ml Kireç Çözücü 26,3 L Yað Çözücü 750 ml Yað Çözücü 19 L GENEL TEMÝZLÝK 11

12 Tuz Ruhu Tuz Ruhu 550 ml Tuz Ruhu 2 L Tuz Ruhu 27,5 L Lavabo Açýcý Lavabo Açýcý Jel 1000 ml Lavabo Açýcý Granül 2 x 75 g WC Temizleyici WC Temizleyici 750 ml Power-X Çok Amaçlý Sprey Power-X Çok Amaçlý Sprey 750 ml GENEL TEMÝZLÝK

13 Mutfak Sprey Mutfak Sprey 750 ml Banyo Sprey Banyo Sprey 750 ml Fayans ve Banyo Temizleyici 28,3 L Sývý Krem Sývý Krem Limonlu 500 ml Sývý Krem Amonyaklý 500 ml Sývý Krem Amonyaklý 750 ml Sývý Krem Amonyaklý 16 L Ovma Tozu K Ovma Tozu Klorlu 500 g K Ovma Tozu Klorlu 1000 g L Ovma Tozu Limonlu 500 g L Ovma Tozu Limonlu 1000 g L L K K GENEL TEMÝZLÝK 13

14 Cam Temizleyici Cam Temizleyici (Püskürtmeli) 500 ml Cam Temizleyici (Yedek) 1000 ml Cam Temizleyici (2 li Set) 1,5 L Cam Temizleyici 30 L Arap Sabunu Arap Sabunu 400 g Arap Sabunu 750 g Arap Sabunu 2000 g Arap Sabunu Teneke Ambalaj 17 kg GENEL TEMÝZLÝK Yüzey Temizleyici Çiçeklerin Büyüsü 1000 ml Çiçeklerin Dansý 1000 ml Çiçeklerin Bayramý 1000 ml Sensitive 1000 ml Çiçeklerin Büyüsü 3 L Çiçeklerin Dansý 3 L Çiçeklerin Bayramý 3 L Sensitive L Çiçeklerin Büyüsü 30 L Çiçeklerin Bayramý 30 L Ahþap Temizleyici Ahþap Temizleyici 1000 ml YER TEMÝZLEYÝCÝLER

15 Halýmatik - Halý Þampuaný Halýmatik 750 ml Halý Þampuaný Elde 750 ml HALI TEMÝZLEYÝCÝLER Oda Parfümü (Bahar Kokulu) Oda Parfümü Bahar Kokulu 500 ml Oda Parfümü (Beyaz Buket) Oda Parfümü Beyaz Buket 500 ml ODA PARFÜMLERÝ 15

16 Sývý Sabun (Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü) Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü 400 ml Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü 400 ml+750 ml Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü 2 L Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü 4 L Nar & Þeftali Çiçeði Parfümlü 29,3 L Sývý Sabun (Müge & Sedir Aðacý Parfümlü) Müge & Sedir Aðacý Parfümlü 400 ml Müge & Sedir Aðacý Parfümlü 400 ml+750 ml Müge & Sedir Aðacý Parfümlü 2 L Müge & Sedir Aðacý Parfümlü 4 L Müge & Sedir Aðacý Parfümlü 29,3 L Sývý Sabun (Lavanta & Karanfil Parfümlü) Lavanta & Karanfi Parfümlü 400 ml Lavanta & Karanfi Parfümlü 400 ml+750 ml Lavanta & Karanfi Parfümlü 2 L Lavanta & Karanfi Parfümlü 4 L Lavanta & Karanfi Parfümlü 29,3 L Sývý Sabun (Badem Sütü & Vanilya Parfümlü) Badem Sütü & Vanilya Parfümlü 400 ml Badem Sütü & Vanilya Parfümlü 400 ml+750 ml Badem Sütü & Vanilya Parfümlü 2 L Badem Sütü & Vanilya Parfümlü 4 L Badem Sütü & Vanilya Parfümlü 29,3 L KÝÞÝSEL BAKIM

17 El Temizleme Jeli El Temizleme Jeli Aloe Vera 300 ml El Temizleme Jeli El Temizleme Jeli Aloe Vera (Teþhir Kutulu) 100 ml 4 x El Temizleme Jeli El Temizleme Jeli Yosun Özlü (Teþhir Kutulu) 100 ml 4 x KÝÞÝSEL BAKIM 17

18 Sývý Bulaþýk Deterjaný Flower Sývý Bulaþýk Deterjaný Klasik 750 ml Flower Sývý Bulaþýk Deterjaný 29,3 L Yüzey Temizleyici Flower Yüzey Temizleyici Bahar Tazeliði 5 L Flower Yüzey Temizleyici Bahar Tazeliði 30 L Sývý Sabun Flower Sývý Sabun Pembe Düþler 29,3 L Oda Parfümü Flower Oda Parfümü Çiçek Rüzgarý 500 ml

19

20 TEMÝZLÝK VE KOZMETÝK ÜRÜN. PAZ. SAN. TÝC. A.Þ. K.O.S.B. Ýzmir-Ankara Asfaltý 26.km Ansýzca Giriþi Kemalpaþa ÝZMÝR / TURKEY Tel: +90 (232) (pbx) Fax: +90 (232) R04

HAKKIMIZDA. Viking Temizlik ve Kozmetik A. Ş.

HAKKIMIZDA. Viking Temizlik ve Kozmetik A. Ş. HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Ş. 1978 yılında Avcı Kimya unvanı ile başladığı ticari hayatına, 1992 yılında Viking Temizlik Ürünleri Limited Şirketi ve 2004 yılında Viking Temizlik ve Kozmetik

Detaylı

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue 2014 / 2015 EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue Mutfak Hijyeni Kitchen Hygiene Çamaşır Hijyeni Laundry Hygiene Genel Temizlik ve Kişisel Bakım Hijyeni General Hygiene and

Detaylı

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir.

Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. Moher Kimya, Türkiye nin önde gelen temizlik ürünleri üreten tesisine sahip firmalardan birisidir. 2001 yılın da fiilen üretime başlayan tesisimiz aralıksız olarak üretime devam etmektedir.hes,mio ve Not

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Doğuş Kimya. Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama. Tertemiz bir hayat için... FBM. samde. Temizlik & Hijyen. Temizlik Ürünleri. www.doguskimya.

Doğuş Kimya. Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama. Tertemiz bir hayat için... FBM. samde. Temizlik & Hijyen. Temizlik Ürünleri. www.doguskimya. Doğuş Kimya Temizlik Ürünleri İmalat ve Pazarlama Tertemiz bir hayat için... FBM Temizlik & Hijyen Temizlik Ürünleri www.doguskimya.com Ürün Kataloğu başlarken 2003 yılında faaliyete başlayan Doğuş Kimya

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı