II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI"

Transkript

1 II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

2 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Daire başkanlığımız; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkilatlandırılan, TKHK hizmet ihtiyacı doğrultusunda, Bakanlık Makamının 13/03/2014 tarihli ve Sayılı Onayı ile kurulmuştur. 2

3 MİSYONUMUZ Sağlık kurumlarımızda; Bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla değişen ve gelişen modern tıbbın gerektirdiği bilgi düzeyi ve uygulamaların, sağlık hizmet sunumunda yer alan personele kazandırılarak, personelin daha nitelikli hizmet verebilmesi için gerekli olan eğitim ve Ar- Ge ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili kurum- kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması eğitim ve Ar-Ge programlarının oluşturulması, desteklenmesi, yürütülmesi ve denetiminin yapılmasıdır. 3

4 VİZYONUMUZ Kurumumuza bağlı Kurum/Kuruluşların, hizmet kalitesi yüksek, insan gücü alanında etkili ve verimli, Sağlık Ar-Ge alanında rekabet unsuru güçlü, etkin lider kuruluşlar olmasına öncülük ederek, hizmet niteliğini arttırıcı eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri düzenlemektir. 4

5 GÖREV TANIMI Makamın tarihli ve sayılı Onayı ile görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Kurumumuza bağlı birimlere yönelik, yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak, Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile Kuruma yeni başlayan personelin uyum eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim Araştırma Hastanelerinin klinik ve norm kadro planlamaları ile eğitim-idari görevlisi ve başasistanların görevlendirme ve atanmalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, Hizmet alanı ile ilgili konularda her türlü sınav ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, 5

6 GÖREV TANIMI Sağlık birimleri bünyesinde sağlık alanında yürütülecek olan Ar-Ge faaliyetleri, hizmet sunumu ve geliştirilmesine yönelik projeler ile tahsis edilen kaynak kullanımı takibini yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, Klinik araştırmalara ilişkin yürütülecek faaliyetleri idari ve mali yönden değerlendirmek ve takip etmek, 6

7 ORGANİZASYON ŞEMASI 7

8 Hizmet Sunumunda İlgili Mevzuatlar Kanun 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6550 Sayılı Araştırmaların Desteklenmesine Dair Kanun, Yönetmelik Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Klinik Araştırmalar Yönetmeliği Yönerge Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge tarihli ve sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Yönerge Genelge Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi( ) Kongre, Seminer ve Sempozyumlar ile ilgili (2004/97) sayılı Genelge Zam ve Tazminatlar Hakkında 25/07/2014 tarihli ve sayılı Genelge Strateji Geliştirme Başkanlığının Merkez Paydan Ar-Ge Ödenek Talepleri (2013/6 Sayılı) Genelgesi Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Hizmet Alımları Genelgesi (2013/1) 8

9 Hizmet İçi Eğitimler Hizmet içi eğitim kavramının çok değişik tanımları yapılmaktadır. Farklı tanımların olması konunun çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün hizmet içi eğitimin en çok kabul gören tanımı şöyle yapılmaktadır Hizmet içi eğitim; istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan ve bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan her türlü eğitim-öğretim faaliyetidir. 9

10 Hizmet İçi Eğitimler Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi sağlıkta da yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüz bilgi toplumunda kurum ve kuruluşlar artık çalışanlarında çok yönlü beceri sahibi olmaları, etkili çalışabilen ve bunu takım arkadaşlarına aktarabilen, takip edebilen ve değişen koşullara uyabilme yeteneği aramaktadır. Bugün etkili çalışma teknikleri ve bilgi teknolojilerini kullanamayan kurumsal yapılar maalesef etkin donanıma sahip olsalar dahi, bunları kullanabilen yeteneklere sahip değillerse ilerleyememekte veya ayakta kalamamaktadırlar. 10

11 Hizmet İçi Eğitim Konuları Hizmet sunumunun etkinliği ve hizmet sunumunda görev üstlenen bireylerin nitelik ve becerilerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak olan eğitimleri dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim, Meslek kazandırma eğitimi, Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim, Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler. 11

12 Hizmet İçi Eğitim Konuları Dört ana başlıkta topladığımız Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konular bakımından içeriklerini de aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 1. İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim; Hizmet öncesi eğitim, İşi tanıtma ve uyum eğitimi, İş başında eğitim, 2. Meslek kazandırma eğitimi; Meslek becerileri kazandırma eğitimi, Temel meslek eğitimi, 3. Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim; Teknolojiye uyum eğitimi, Meslekte ilerleme ve geliştirme eğitimi, İleri meslek eğitimi, (Sertifikalı Eğitimler) 12

13 Hizmet İçi Eğitim Konuları 4. Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler; Yönetim bilimi ve teknolojisi eğitimi, Ar-ge, sorun çözme vb. konularda eğitim, Teknolojiyi izleme, değerlendirme ve uyarlama eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi eğitimi, Değişim Yönetimi eğitimi, Kriz Yönetimi eğitimi, Örgüt Geliştirme eğitimi, Amaçlara Göre Yönetim eğitimi, Sinerji Yönetimi eğitimi, Zaman Yönetimi eğitimi, Stres Yönetimi eğitimi, Çatışma Yönetimi eğitimi, Proje Yönetimi eğitimi, 13

14 Hizmet İçi Eğitimin İlke ve Amaçları Hizmet içi eğitimleri iki başlıkta sıralayacağımız ilkeler doğrultusunda değerlendirmek ve buna göre yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bunlar; a) Amaçları bakımından hizmet içi eğitimler b) İlkeleri bakımından hizmet içi eğitimler 14

15 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları A. Hizmet içi eğitimin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; İşe yeni başlayan personele kuruma uyumunu sağlamak, Personelin kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavramasını sağlamak, Personele işin gerektirdiği temel meslek becerilerini kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak, Personelin değişik alanlarda yatay ve dikey geçişlerini sağlayacak tamamlama eğitimlerini yapmak, Bilim, teknoloji ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak ve iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek, Sağlık hizmet sunumu bağlamında kurumun ürettiği; hizmet, uygulama, yenilik ve bilgilere ulaşılabilir kavramsal yetenekleri arttırmak Uygulama ve yeniliklere dair hizmetin kalitesini, nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak, Hizmet sunumunda kaliteye mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak suretiyle, hata ve kazaları azaltmak, 15

16 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları B. Hizmet içi eğitimin ilkelerini şöyle sıralayabiliriz; İş yerlerinde bilgi ve teknik etkinliğin artırılması düşüncesine destek olunması, Hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme kavramlarının bütünleştirilmesi, İş görenlerin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitime alınması, Hizmet içi eğitim-verimlilik-meslekte ilerleme bağının kurulması, Hizmet içi eğitim sonunda eğitim-ücret-yükselme dengesinin kurulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, Hizmet içi eğitim almış kişilerin aldıkları eğitimle ilgili alanlarda çalışması, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süreklilik göstermesi, Kurumdaki her amirin maiyetinde çalışan personelin yetiştirilmesinden sorumlu olması, Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, 16

17 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar Hizmet İçi Eğitimlerde yaşanan sorunları dört ana başlıkta incelemek konunun anlaşılmasına bir başka önemli katkı sağlayacaktır. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları, Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları, 17

18 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 1. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için de 215. madde gereği, her kurumda bir eğitim biriminin kurulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak İlgili maddede eğitim birimlerinin kurum içindeki yerinin nerede olacağı belirtilmediğinden, her kurumda hizmet içi eğitim birimlerinin kendi örgüt şemalarına uygun farklı basamakta ve yapıda kurulmalarına neden olmuştur. Daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve şeflik düzeyinde örgütlenmeler olmuştur. Bu farklılıklar kaynakların boş yere harcanmasına yol açacak hizmet içi eğitim birimlerini etkisiz, yetkisiz, verimsiz, çalışmayan kaynak tüketen bir duruma düşürmektedir. 18

19 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 2. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda verilen belgeler atama, yer değiştirme ve yükselmede dikkate alınmaması, Hizmet içi eğitim-verimlilik artışı-meslekte ilerleme ilişkisi başta meslek etkinliğinin arttırılması olmak üzere tüm meslek dallarında, meslek basamaklarının oluşmasında ölçüt olarak kullanılmaması, Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda katılan personelin aldığı belgeler özlük haklarında fayda sağlamadığından, personel kurum değiştirerek daha iyi çalışma koşullarını tercih etmektedir. Meslekte ilerleme ve alt-üst basamaklardaki görevlere gelmenin hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda başarılı olma yada hizmet içi eğitimi almış olma şartına bağlanmamış yada etkili kılınmamış olması. 19

20 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimlerinin çoğunda eğitim ihtiyaçlarını saptayan, hizmet içi eğitim programları geliştiren, uygulayan ve değerlendiren eğitim uzmanlarının bulunmaması, Kamuda tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı yaklaşık olduğu, bu personelin ünün sağlık ve yardımcı sağlık personeli olduğu, toplam Sağlık Bakanlığı çalışan sayısının ise olduğu değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi Bakanlığımız personel bakımından oldukça önemli bir sayısal güce sahip olan Milli Eğitim Bakanlığından sonra ikinci büyük kurumdur. 20

21 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Bu kadar büyük personel sayısı ve hareketliliğine sahip Kurumumuzda; sadece 1 Daire Başkanı, 2 birim sorumlusu ve 10 diğer personel olmak üzere, toplam 13 personel ile Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, dolayısıyla yeterli personel sayısı ve kalitesinin oluşturulamaması, Burada da hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için merkezde dahi gerekli personel sayısının olmaması, doğrudan üst yöneticiler tarafından yeterince desteklenememesi. 21

22 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 4. Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları Hizmet içi eğitim sadece Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü bir etkinlik olmamalı bunun yanında üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer kamu kuruluşları da hizmet içi eğitim çalışmalarına gereken önemi vermelidirler. Benzer alanlarda çalışan kurumlarda eğitim programları ve ortak yararlanılabilecek eğitim ortamları açısından bir iş birliği ve koordinasyonun olmaması kaynakların etkin kullanılmasını engellemektedir. Bunu önlemek için kamu ve özel kesim kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimleri arasında etkin iş birliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. 22

23 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar Kurumumuz koordinatörlüğünde üniversiteleri, kamu ve özel kesimi kapsayan bir örgütsel yapılanmaya gidilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmamış olması, Organizasyonlarda, yaşanan algı farklılıkları, aynı içerikli eğitimlerin belli bir sistematik dahilinde verilmemesi, eğitim doküman ve belgelerin yetersiz ve eksik düzenlenmesi. Eğitim konu ve içerikleri ile eğitime katılımların yeterince kayda alınmaması, 23

24 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Sağlık tesislerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programları Özellikli alanlarda görev yapan sağlık personeline yönelik geliştirilmiş sertifikalı eğitim programları (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında) Mesleki gelişimi destekleyen kongre, sempozyum, seminer programları Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yurt dışına eğitim amaçlı görevlendirme, 24

25 Hizmet İçi Eğitim Veriler KONULAR SAYI % Eğitime Alınan Uzman Hekim ,26 ROP Eğitimi 109 2,53 KVC Eğitimi 181 4,20 Yanık Eğitimi 50 1,16 Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi için Görevlendirilen Hekim Sayısı Acil Obstetrik Bakım Eğitimi için Görevlendirilen Ebe Hemşire , ,01 Diğer Sağlık Personeli 170 3,95 Toplam Eğitim Alan Sayısı

26 Sertifikalı Eğitimler Sertifikalı eğitimler; sağlık tesislerinin özellikli birimlerinde görev yapan personele görevin gerektirdiği bilgi ve ileri düzey uygulama teknikleri kazandırmak üzere verilen eğitimlerdir. 26

27 Sertifikalı Eğitim Programlarında Yaşanan Sorunlar Sertifikalı eğitim alanlarının kurumsal ihtiyaçlara göre belirlenememesi, Kurumların bağlı birimlerle istişare etmek yerine, merkezi bir başvuru özelinde durumu değerlendirmesi, Eğitim standartlarının hazırlanmasında etkili koordinasyon kurulamadığından, çalışmaların yavaş ilerlemesi, Kurumun kendi birimlerine yönelik sertifikalı eğitim programlarını belirleyememesi, Eğitim merkezi olmak üzere başvuruda bulunan, birimlerimizin mevzuat ve standartların yeterince bilinmemesi, Standarda göre istenilen evrakların tam zamanında ve doğru olarak gönderilmemesi 27

28 Sertifikalı Eğitim Alanı Belirleme Faaliyetleri Sertifikalı eğitim programlarını kurumumuza yapılmış başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre sınıflandırdığımızda aşağıda yer vereceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kurumumuza Yapılan Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 57 Kurumumuzca Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 33 Bakanlıkça Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 4 Kurumumuzca Uygun Görülen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 20 Standart Çalışmaları Tamamlanmış Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 3 Standart Çalışmaları Devam Etmekte Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 8 Standart Çalışmaları Başlatılacak Sertifikalı Eğitim Programları 5 28

29 Sertifikalı Eğitim Programları 1- Sertifikalı eğitim alanı olması uygun görülmeyen programlar Mevcut uygulama gereği kurumumuz yada diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sertifikalı program talepleri, kurumumuz eğitim komisyonunca değerlendirildikten sonra, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (SHGM) sunulmaktadır. SHGM uygun görülmeyen alanlar: İnfertilite ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku Hekimliği Sertifikalı Eğitim Programı Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku ve Uyku Bozuklukları Sertifikalı Eğitim Programı 29

30 Sertifikalı Eğitim Programları 2- Uygun görülen ve standart çalışmaları devam eden sertifikalı eğitim programları Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Endoskopist Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı, 30

31 Sertifikalı Eğitim Programları 3-Standart çalışmaları başlatılacak sertifikalı eğitim programları Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Klinik Psikiyatri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yanık Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 31

32 Sertifikalı Eğitim Programları 4- Eğitim müfredatı ve standartları Bilimsel Komisyonumuz tarafından tamamlanarak yayımlanan sertifikalı eğitim programları Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Bugün itibarıyla sadece Yoğun Bakım konusunda eğitim merkezlerimiz teşkil olunmakta ve bazı merkezlerimizde de eğitimler başlatılmıştır. 32

33 Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Standartları yayımlanan «Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı» için Kurumumuza 37 adet başvuru yapılmış olup değerlendirme sonucunda 15 Kuruma «Uygulama Yetkisi» verilmiştir. No UYGULAMA YETKİSİ VERİLEN BİRİMLER 1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8 Giresun Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 9 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 İstanbul Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 14 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 15 Karadeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Hastanesi 33

34 Sertifikalı Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı SERTİFİKALI ALAN PERSONEL SAYISI Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kemoterapi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 501 Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

35 Yurt Dışı Eğitimleri Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi ile, 1 Şubat 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacı ile Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Mesleki alanlarda yetiştirilmek üzere, her mali yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kadrolar esas alınarak yurt dışına personel gönderilmektedir. 35

36 Yurt Dışı Eğitimlerde Sorunlar Kurumların yeterince duyurmamaları nedeniyle mükerrer başvuruların olması, Eğitim konularının hassasiyetle değil keyfiyetle oluşturulması, Devlet personel başkanlığı nezdinde kurumsal etkililiğin kurulamaması, Başbakanlık tarafından uygunluk onaylarının geç verilmesi nedeniyle idari çalışmaların zamanında tamamlanamaması. 36

37 Yurt Dışı Eğitimde Başvurular 2014 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel Sınavına 11 kişilik kontenjana 9 başvuru yapılmış olup 8 başvuru kabul edilmiştir. Yapılan Mülakat Sonucunda 6 personelin gitmesi uygun görülmüş, akseptans sağlayan 3 kişi gönderilmiştir. 37

38 2014 Yılı Yurt Dışı Eğitimler KONULAR BAŞVURAN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN ÜLKE Sağlık Harcamaları 2 1 ABD Palyatif Tıp Palyatif Bakım Hastanelerde Hasta Güvenliğinin Sağlanması, Klinik Rehber Hazırlama Metodolojisi, Prematüre Retinopatisi Almanya Kamu Hastaneleri Kurumu Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Görüntüleme Teknikleri 6 2 İsviçre, Japonya yok Tıbbi Cihaz Yönetimi yok

39 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri Sağlık hizmet sunumunda ülkemiz sağlık ekibi ve kurumlarından eğitim almak ve bunları ülkelerinde uygulamak üzere, Ülkemize gelen yabancı sağlık personeline verilen eğitim hizmetleri de yine başkanlığımızın sevk ve koordinasyonunda sürdürülmektedir. Bu eğitimler; Sağlık Alanında İşbirliği kapsamında yabancı ülkelerle imzalanan protokol hükümleri uyarınca herhangi bir ihtisas alanında belirlenen sayıdaki doktor ve diğer sağlık personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak üzere ülkemizde eğitime alınmaları suretiyle yürütülmektedir. 39

40 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri Sağlık ve Tıp alanında Milletlerarası Antlaşma yapılan yabancı ülke sağlık personelinin eğitim faaliyetleri, Kurumumuz, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülmektedir. 40

41 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 1 Bronkoskopi 5 Endoskopi-Gastroskopi-Kolonoskopi-Rektoskopi 1 Palyatif Bakım 2 Genel Cerrahi 7 Plastik Cerrahi 1 Bariatrik Cerrahi 2 Dermotoloji Azerbaycan 1 Ekokardyografi 2 CVS 1 Kardiyoloji 10 Neonatoloji 1 Nefroloji 1 Anestezi 30 Çeşitli Branşlar TOPLAM 65 41

42 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 18 Hastane Yönetimi 4 Çeşitli Branşlar 1 Ağız Diş Sağlığı Afganistan 8 Mesleki ve İdari 1 labaratuvar 10 Pediatrik Kardiyoloji 3 Çocuk TOPLAM 45 1 Acil Tıp 1 Çocuk Hastalıkları Filistin 1 Kadın Doğum 1 Çocuk Hastalıkları TOPLAM 4 16 Sağlık Yönetimi Gambiya 12 Çeşitli Branşlar TOPLAM 28 42

43 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 6 Yenidoğan-Kadın doğum 11 Çeşitli Branşlar Gürcistan 1 Genel Cerrahi 2 Kardiyoloji 2 Yoğun Bakım 1 Endoskopi TOPLAM 23 Kırgızistan 2 Embriyoloji Uzmanı TOPLAM 2 Kosova 2 Endoskopi 8 Kardiak Anestezi-Perfizyon-Anestezi-Kardiyovasküler Cerrahi-Elektrositimülasyon-ERCP 1 Yanık 2 Mamografi-Girişimsel Radyoloji 2 Göz 10 cerrah-radyolog-hemşire 16 Jinekolog-hemşire 11 cerrah-radyolog-hemşire 10 Çeşitli Branşlar 7 Radyoloji-Jinekoloji TOPLAM 69 43

44 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI Laos 11 Kardiyoloji TOPLAM 11 Moldova 10 Kadın Doğum TOPLAM 10 Özbekistan 13 Hastane Yönetimi 10 Sağlık Yönetimi 16 Neonatoloji-Çocuk-Jinekoloji 14 Çocuk TOPLAM 53 Tacikistan 10 Bütçe Planlaması ve Yönetimi 5 Kadın Doğum TOPLAM 15 Türkmenistan 20 travmatoloji-iç hastalıkları 10 norocerrahi-üroloji 10 Kardiyoloji-Acil Tıp TOPLAM 40 GENEL TOPLAM

45 Ülkemizde Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Personelin Ülkelerine Göre Dağılımı Ülke Adı Kişi Sayısı Afganistan 45 Filistin 4 Gambiya 28 Azerbaycan 65 Gürcistan 23 Kırgızistan 2 Kosova 69 Özbekistan 53 Laos 11 Moldova 10 Tacikistan 15 Türkmenistan 40 Toplam

46 46

47 Ar-Ge-İnovasyon Ar-Ge; Toplumun kültür ve bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan düzenli, yaratıcı çalışmalardır. İnovasyon ise, yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve bunun sonucunda kurumsal ve toplumsal faydaya yönelik verilerin elde edilmesi sürecinin tümü inovasyonu oluşturmaktadır. 47

48 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE-İnovasyon çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini dert edinir. Ar-Ge ye gerekli önemi veren ülkeler toplumlarının refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de AR-GE her hal ve durumda önem verilmesi ve desteklenmesi gereken bir alandır. 48

49 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Her AR-GE çalışması mutlaka üç aşamayı içermelidir: Bunlar ölçme, izleme ve değerlendirmedir. Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır. AR-GE, firmaların ve devletlerin en üst yöneticileri tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Ancak bu şekilde toplumsal farkındalık ve AR-GE bilinci oluşturulabilir. Gelecekte var olmak için bugünden tezi yok gerek devlet olarak gerek kurum olarak gerekse birey olarak AR-GE ye gereken ehemmiyeti vermeliyiz. Unutmamamız gerekir ki; Ancak Teknolojisini Kendisi Geliştiren Ülkeler Gelişmiş ve Bağımsız Ülkelerdir. 49

50 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı dikkate alınarak konuya bakıldığında; halen kalkınmış ülkelerde yapılan Ar-Ge faaliyetleri, dünyada yapılan araştırmaların %95 ini, dünya patent mülkiyetinin %94 ünü oluştururken, dünya nüfusunun %70 ini oluşturan kalkınmakta olan ülkeler ise bu faaliyetlerin ancak %5 ini gerçekleştirmekte olup, dünya patent mülkiyetinin yalnızca %6 sına sahiptirler. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamaları GSMH nın %2-3 ü dolayında iken, Gelişmekte olan ülkelerde bu oran % ü civarındadır. Dolayısıyla; Ar-Ge gelişmişlik düzeyi bakımından da son derece önemli bir göstergedir. 50

51 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Kişi Başına Ar-Ge harcamaları 2003 te 42 dolardan 2013 te 176 dolara Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı iken Milyon Kişi başı bilimsel yayın sayısı Yerli patent başvurusu 2003 te 425 iken 2013 te 4732 olmuş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde AR-GE ye ayrılan pay 0.40Türkiye de yüzde 0,95, Avrupa Birliği nde yüzde 1,92 51

52 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması Kaynak: TÜİK * TÜİK tarafından yayımlanan OECD Ülkelerine Yönelik Karşılaştırmalar Çerçevesinde, Türkiye de Satın Alma Gücü Paritesi Göstergeleri (ABD Doları=1,00) kullanılmıştır. 52

53 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir 53

54 Türkiye de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir 54

55 TPE ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı Kaynak: TPE İstatistikler TPE tarafından raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır 55

56 Ar-Ge Harcamalarının GSYH'ye Oranı Kaynak: TÜİK 56

57 Sağlıkta Ar-Ge Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini ölçmede kullanılan göstergeler içerisinde sağlık çok önemli bir gösterge olarak yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan insanların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan da sağlık harcamalarının çok önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık, Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin en önemli olduğu alanların başında gelmektedir. 57

58 Sağlıkta Ar-Ge Genel kabul görmüş uygulamalarda olduğu gibi; Sağlıkta yapılan Ar- Ge de tıbbi ve idari olmak üzere iki amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Tıbbi Ar-Ge faaliyetleri; klinik ve sağlık sorunlarına yönelik araştırmalardır. İdari Ar-Ge faaliyetleri; sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla işletmecilik sorunlarının belirlenip, çözümüne yönelik olarak yapılan araştırmalardır. Gelişmiş ülkelerde sağlık alanındaki Ar-Ge faaliyetleri, toplam Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahipken, Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları giderek artmasına rağmen hala gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. 58

59 Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler Ar-Ge Harcamalarının GSYH ya Oranı(%) TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı (%) TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı (%) 0,56 0,86 0,95 1, Kaynak: 2011, 2012 ve 2013 verileri TÜİK 2018 yılı verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir. 59

60 Sosyo-Ekonomik amaç ve harcama grubuna göre kamu kesimi Ar-Ge harcaması, 2013 (Toplam Bütçe ) Kamu Sağlık Alanı Ar-Ge Harcaması,2013 Sağlık Payı %1,6 Makine Teçhizat; ; 17% Sabit Tesis; ; 14% Personel ; ; 42% Diğer Cari; ; 27% Kaynak: TÜİK,

61 Sağlık Ar-Ge Alanı Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Mevcut Durum 2011 Ulaşılacak Hedef 2017* Ulaşılacak Hedef 20023* Kamu Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) Üniversite Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) Ticari Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) , *Tahmini Hesaplanmış Değerler Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 61

62 Sağlıkta Ar-Ge Fon Kaynakları Döner Sermayeden pay aktarımı TÜBİTAK projeleri Kalkınma Bakanlığı Diğer Araştırma Fonları (Ajanslar, dernekler gibi) 62

63 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEP) Finansmanın %50 si SB den SB Müşteri Kurum 63

64 Sağlıkta Ar-Ge Bu kapsamda; Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 2013/106 Nolu Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması Kararı ile sağlık sektörü öncelikli alan olarak kabul edilmiştir. Alınmış olan bu kararda sağlık sektörünün Ar-Ge yapılanması içindeki önemine dair farkındalık ve sağlıkta Ar-Ge nin önemine dikkat çekilmiştir. 64

65 Sağlıkta Ar-Ge Sağlığın öncelikli alan olarak kabul edilmesi kararını müteakip; 5 alan Sağlıkta Öncelikli Alanlar olarak ilan edilmiştir. 65

66 TUBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Programı Yürürlükteki Projeler 66

67 TUBİTAK ARDEP Tarafından Destek Kararı Verilen Projelerin Yıllara göre Dağılımı ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

68 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri TÜBİTAK ARDEP Tarafından Destek Verilen Projelerin 1003 (Sağlıkta Öncelikli Alanlar) Projelerine Oranı ARDEP

69 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projesi Projenin Adı Kurum Proje Yürütücüs ü Anne ve yenidoğanların kord kanında kızamık immunglobulin g(igg) antikor düzeylerinin saptanması ve bu bebeklerde seropozitivitenin izlenerek kızamık aşısı uygulama zamanının yeniden düzenlenmesi Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi THSK 69

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 4 Nisan 2014, Girne Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) Kişi

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hazırlayan Harun ARSLAN Kamu Yönetimi Uzmanı SUNU PLANI 1- Sağlık Bakanlığında Ar-Ge 2- Ar-Ge Dairesinin Kuruluş ve Görevleri 3- Devam Eden/Önerilen Projeler 4- Kamu Ar-Ge Projelerinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TARAL Amacı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

TKHK AR-GE YAPILANMASI. Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi

TKHK AR-GE YAPILANMASI. Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi TKHK AR-GE YAPILANMASI Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi Aralık 2015 SUNUM İÇERİĞİ KONU 1 TKHK Ar-Ge Yapılanması KONU 2 Eğitim

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR. Emine AYAZ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

KAMU HASTANELERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR. Emine AYAZ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KAMU HASTANELERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR Emine AYAZ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 1 Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin insan kaynakları politikası ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı