HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ"

Transkript

1

2

3

4

5 a-s-16_layout :24 Page 1 Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu Avrupal DANIfiMAN: ED TÖR: Cihat Masum Yan k SUNUŞ Nazi terörü, Hukukun üstünlüğüne saygısızlık ve Ortaklık Hukuku nun geriye dönük kötüleştirme kuralına uymamak... Tüm bu olaylar arasında bir fark görebiliyor musunuz? Aslında hedef kitle aynı, detaylar farklı... Nazi terörünün amacı, Almanya da yaşayan n sayısını azaltmaktır. Hukukun üstünlüğüne saygısızlık ise Almanya da 2. ve 3. sınıf statüsüne sokmaktır. Ortaklık Hukuku nun geriye dönük kötüleştirme kuralına uymamak da, n Birlik yurttaşı olma hakkını, buna bağlı olarak da çifte vatandaşlık hakkını kazanma ve kendi vatandaşlığını koruma hakkının önünü kesmektir. Bu söylemlerimizin gerekçeleri şöyle: Almanya nın günümüzdeki iktidar partisi olan CDU nun 15 yıldan fazla başkanlığını ve Şansölyelik görevini yürütmüş olan Helmut Kohl, 1983 deki yayınladığı hükümet programında Almanya da yaşayan n sayısını yarı yarıya indireceğini hedeflemişti. Bu siyasi hedefe karşı organize olan (özellikle Almanya daki Türkler) mahkemelere başvurarak ve A(E)T/AB Türkiye Ortaklık Hukuku na dayanarak bu hedefin önünü kesmişlerdir. Hatta AB nin en yüksek ve en son mahkemesi olan ABAD a götürdükleri davalar ile sınır dışına dur diyecek olan Ömer Nazlı ve diğer kararların çıkmasına öncülük etmişlerdir. Siyasi yöntemlerle n Almanya da sayısının azaltılamayacağı ortaya çıkınca Alman derin devleti tarafından yürütülen gizli /açık kampanyalarla Türk ve Müslüman düşmanlığı körüklenmiştir. Bunun yetmediği yerlerde sivil ve yarı sivil toplum kuruluşlarının içine sızdırılan kışkırtıcı ajanlarla birlikte Avrupa nin toplum önderleri yıpratılmaya çalışılmış, onların çalışmalarının önü kesilmek istenmiş ve en nihayet derin devletin kontrolünden çıkan bir grup Neonazi, işi insanları öldürmeğe kadar götürmüştür. İşin daha da vahameti Alman derin devleti bu gerçeği uzun yıllar görmemiş veya görememiştir. Şuan ortada olan bir fiil olayları işleyen kişiler de tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında demokratik tepki gösteren Alman toplumunu teskin etmek ve olayın vahametini mümkün olduğunca örtmek için gizli dosyalar imha edilmiştir. Konuyu araştıran Alman Meclisi Araştırma Grubu na gönderilen dosyalarda birçok bilgi karartılarak verilmiştir. Gelişmeleri kontrol edemeyen ilgili birimlerin temsilcileri bu uzun zaman sonra birer birer görevlerinden istifa etmiş veya görevlerinden alınmışlardır. Bu gelişme Almanya daki Türkler ile Almanya makamları arasında soğuk rüzgârların esmesine neden olmuş ve Türk toplumunu tedirgin etmiştir, etmeyi de sürdürmektedir. Türk toplumunu tedirgin eden ikinci bir olay da Almanya gibi bir hukuk devleti, Avrupalı hakemlerin ve kanun sözcülerinin çalışma alanında olan ve ulusüstü hukukun son yargı mercii olan ABAD kararlarına uymayarak hukuksuzluğu sürdürmesidir ve buna bağlı olarak Alman hukukuna olan güvenin sarsılmasıdır. Türk toplumunun bireyleri 60 lı ve 70 li yıllarda göçmen işçiler olan Yunanlılar, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizliler ve daha sonra Almanya ya gelen Polonyalılar, Macarlar ve Çekler gibi bu toplumun kalkınmasına büyük katkı sağlamışlardır. Alman işverenlerine göre Almanya ekonomisinin kalkınmasının yüzde 20 si bu göçmen işçiler ve Avrupa sayesinde olmuştur. Günümüzden geriye doğru baktığımızda n dışında yukarıda saydığımız tüm göçmen işçiler, geldikleri ülkelerdeki vatandaşlık ını saklı tutarak yaşadıkları ülkenin vatandaşı olma ve Birlik Yurttaşı olma hakkını kazanmışlardır. Sadece Türkler bu dan ayrı tutulmuşlardır. Daha da vahimi A(E)T/AB Ortaklık Hukuku ndan doğan ı hayata geçirilmesinde üye ülkelerle ciddi bir direnmeye karşı karşıya kalmışlardır. Üye ülkelerin ulusüstü yasalarda en son yargı mercii olan ABAD ın şimdiye kadar verdiği 16 binden fazla mahkeme kararı bu ülkelerce, zaman zaman kritik edilse de, aynen uygulanmaktadır. Avrupa nin hukukun üstünlüğü prensibine dayanarak ABAD a getirdikleri 56 mahkeme kararı uygulamakta yaşanan senaryolar, hukuk devleti açısından bakıldığında içler acısıdır. Türkler söz konusu olduğunda bu AB üye ülkeleri ulusüstü hukuk normlarını ve bunlara dayanılarak verilen mahkeme kararlarını uygulamakta çok cimri davranmaktadırlar veya vize muafiyeti ve vize ötesi da olduğu gibi bu ı inkâr etmektedirler. Bu durum 50 yılı aşkın AB tarihinde ilk kez olmaktadır. Sonuç olarak hukuki uygulama yerine ona ters düşen bir yol haritası hazırlanmış oldukları görülmektedir. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi olan Hamburg Üniversitesi nden Sayın Prof. Dr. Wolfgang Voegeli, yazı dizisi haline getirdiğimiz bu çalışmaya temel teşkil eden raporunda Avrupalı n ıyla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koymaktadır. Vize kolaylığı ve vize müzakereleri gibi Türkiye ye karşı tuzakların kurulduğu bir dönemde bu raporun ve çalışmamızın büyük ses getireceğine, devlet yetkililerimizin de dikkatini çekeceğine inanıyoruz. Şimdiden çalışmamızın tüm yurttaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz. Not: Yazı dizimiz Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin katkılarıyla hazırlanmıştır ve Sayın Voegeli nin raporu Sezgi Erdoğan tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi - Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı TARİHE GEÇECEK BİR ÇALIŞMA A BAD ın, AB nin İşleyişine İlişkin Antlaşma nın (the Treaty on the Functioning of the European Union) 267. maddesine dayalı (AET yi kuran o zamanki antlaşmanın 177. maddesi) bir ön karar verebilmesi için, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı AB kurumlarından birinin hukuki bir fiili olarak sınıflandırılması gerekmekteydi. AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 218. maddesinin 6. paragrafına göre, ulusüstü bir antlaşma Konsey kararıyla sonuçlanır. Birliğin Hukuki Tasarrufları başlığı kapsamında, AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 288. maddesi, bu gibi hukuki fiil biçimlerinden biri olarak kararları belirler. Bu nedenle, AB tarafından imzalanan uluslararası bir antlaşma, ABAD (Sürekli olarak 1974 tarihli C-181/73 Haegeman dan buyana) tarafından AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesinin anlamı içinde AB diziyazı -1- HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ ABAD, Ankara Antlaşması ve Katma Protokol ün AB Hukuku nun bir parçası olduğunu oldukça erken bir tarihte (1986) açıkladı. AB yetkilileri ise, ABAD ın otoritesine tarihinde ilk kez karşı gelerek Türklere vizesiz giriş hakkı tanımadı ve hukuku açıkça çiğnedi Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girişi hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından etkileyici bir içtihat hukuku oluşturulmuştur. Ancak Türk vatandaşlarının serbest giriş hakkı, AB ülkelerinin ilgili yetkilileri tarafından hâlâ tanınmamaktadır. Bu suretle AB üyesi ülkeler, ABAD otoritesine tarihinde ilk kez karşı gelmiş olmaktadır. Bu noktada sorun, hukukun ABAD tarafından yorumlandığı gibi uygulanması için ne yapılabileceğidir. Bu yazıda Türk vatandaşlarının ıyla ilgili tarihi bir çalışmaya imza atan Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wolfgang Voegeli ile yazı dizimizin danışmanı bir arada görülüyor. ORTAKLIK HUKUKU NUN TARİHİ öncelikle AB ile Türkiye arasındaki Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın (Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Ortaklık Kuran Antlaşma OJ L L 217, 29/12/1964, s ) temelindeki içtihat hukukunun gelişiminin sınırlarını çizecek, ardından Alman mahkemeleri karşısında hak iddia eden Türk vatandaşlarının karşılaştığı zorluklardan bahsedeceğiz. Ardından ABAD içtihadında bulunan ve n ını kullanabilmelerini sağlayabilecek yasal çözümleri analiz edeceğiz. Türkiye, 1963 te imzalanan Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması (Ankara Antlaşması) uyarınca Avrupa Birliği nin üye ülkelerine sıkıca bağlıdır. 1 Ocak 1973 te yürürlüğe giren 23 Kasım 1970 (Katma Protokol ve Mali Protokol, OJ L 293, 29/12/1972 s. 4.) tarihli Katma Protokol (KP), Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı detaylandırmış ve bu antlaşmanın uygulama şartlarını belirlemiştir. Bu protokolün 41. maddesinin 1. paragrafına göre, akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. KP tarafından daha somut ve daha uygulanabilir hale getirilen Ankara Antlaşması nın etkilerini tartışırken, bu antlaşmanın ABAD tarafından içtihat hukuku yoluyla geliştirilen özel karakterinin farkında olmak gerekir. ABAD, oldukça erken davranarak, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın ve KP nin AB Hukuku nun ABAD davası 12/86 Demirel) parçası olduğunu Demirel davası kararında açıklamıştır. Bu davada bir Türk vatandaşının talebi, KP nin davaya konu edilen maddeleri yeteri kadar kesin ve açık olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmiş olsa da, bu yorum bu normlara dayanan tüm iddialar için temel oluşturmuştur. Bir başka kararında (C-192/89 Sevince) ABAD, Ortaklık Konseyi tarafından alınan kararların, Avrupa Yasama Kurumları nın ikincil hukuk oluşturan benzer kararları gibi, AB Hukuku nun bir parçası olduğunu kabul etmiştir. Ortaklık Konseyi nin kararlarına dayanan davaları incelemeyeceğiz, ancak bu karar AB-Türkiye Ortaklık Hukuku diye adlandırılan özel yapıyı anlamak için bize yardımcı olacağından kendi muhakememiz için hâlâ önemlidir. SON YARGI MERCİİ ABAD kurumlarından birinin bir fiili olarak görülür. Buna göre ABAD, Demirel davasında Ankara Antlaşması nın ve KP nin AB nin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturan AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesinin anlamı içinde, Birlik kurumlarından birinin fiilleri olduğu kararına varmıştır. Bu karar bireylerin herhangi bir üye ülkenin mahkemesine başvurmasını ve bu mahkemeye ön bir inceleme için AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesi kapsamında soru sorabilmesini mümkün kılmıştır. Eğer ulusal mahkemenin kararı, AB Hukuku nun belirli bir yorumuna bağlıysa, başka bir yasal yol olmadığına dair kararları olan mahkemelere karşı üye ülkelerin alt mahkemeleri böyle bir soruyu ABAD a gönderebilirler. Ancak üye ülkenin en yüksek ve en son ulusal mahkemesi, bunu ABAD a göndermek zorundadır. YARIN: B REY HAKLARI YLA VAR Einleitung M it der Zeit hat sich eine beeindruckende Rechtsprechung des EuGH über die Rechte türkischer Bürger auf visumfreie Einreise in die Mitgliedstaaten der EU entwickelt. Gleichwohl geniessen türkische Bürger immer noch keinen freien Zugang. Ihre Rechte werden von den Mitgliedstaaten nicht vollstaendig geachtet. Diese entwickeln einen erheblichen Widerstand gegen die Rechtsprechung des EuGH. Es stellt sich die Frage, was getan werden kann, um das Recht in der Interpretation des EuGH durchzusetzen. In diesem Aufsatz werde ich zunaechst die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH nachzeichnen und dabei vor allem auf dessen Interpretation des Assoziationsvertrages zwischen der EU und der Türkei. Ich werde dann die Schwierigkeiten beleuchten, die türkische Bürger haben, wenn sie ihre Rechte vor deutschen Gerichten einklagen wollen. Schliesslich werde ich die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten türkischer Bürger analysieren, wenn sie ihre Rechte auf der Basis der Rechtsprechung des EuGH durchsetzen können. Geschichtlicher Überblick Die Türkei ist mit den Mitgliedstaaten der EU durch das Assoziationsabkommen (Vertrag von Ankara) verbunden, das 1963 unterschrieben wurde. Das Zusatzprotokoll vom 23. November 1970, das am 1. Januar 1973 in Kraft trat, enthaelt naehere Bestimmungen für die Umsetzung des Assoziationsvertrages. Gemaess Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls werden die Vertragsparteien untereinander keine neuen Beschraenkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. Bei der Analyse der Wirkungen des Assoziationsabkommens praezisiert durch das Zusatzprotokoll muss man sich des besonderen Charakters des Assoziationsrechts bewusst sein, wie er in der Rechtsprechung des EuGH definiert wurde. Schon früh entschied der EuGH im Fall Demirel dass das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll Teil der Rechtsordnung der EU seien. Obwohl in diesem Fall der Anspruch eines türkischen Bürgers abgewiesen wurde, weil die einzelne Vorschrift des Zusatzprotokolls, auf die sich der Klaeger bezog, nicht hinreichend bestimmt ist, hat diese Entscheidung doch die Grundlage gelegt für die folgenden Faelle, weil in ihr das Assoziationsrecht als Teil der Rechtsordnung der EU festgeschrieben wurde. In einem weiteren Urteil (Sevince) entschied der EuGH, dass auch Entscheidungen des Assoziationsrats Teil des EU Rechts seien aehnlich dem Sekundaerrecht, das die EU-Institutionen setzen. Obwohl ich in diesem Aufsatz keine Entscheidungen des EuGH analysieren werde, denen Entscheidungen des Assoziationsrats zugrunde liegen, ist dieses Urteil doch wichtig für meine Argumentation, weil es hilft, den speziellen Charakter des Assoziationsrechts zu verstehen. Damit der EuGH eine Vorabentscheidung gemaess Art. 267 Vertrag über die Arbeitsweise der Europaeischen Union (AEUV - zu der Zeit Art. 177 Vertrag zur Gründung der Europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft- EGV) muss das Assoziationsabkommen als rechtsverbindliche Handlung der Institutionen der EU anzusehen sein. Gemaess Art. 218 Abs. 6 AEUV wird ein internationaler Vertrag durch eine Entscheidung des Rats wirksam. In Art. 288 AEUV werden die Rechtsakte der EU bestimmt. Darunter auch Entscheidungen. Internationale Abkommen werden daher in staendiger Rechtsprechung vom EuGH als Handlung eines Gemeinschaftsorgans, d.h. heute eines Organs der EU angesehen. Entsprechend entschied der EuGH im Fall Demirel, dass das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll, die durch eine Entscheidung des Rats in Geltung gesetzt wurden, Handlungen eines Organs der EU i.s. des Art. 267 AEUV und damit ein integraler Bestandteil der Rechtsordnung der EU sind. Damit konnten Bürger sich vor den Gerichten eines Mitgliedstaates auf das Assoziationsabkommen berufen und beantragen 16 Temmuz 2012 PAZARTESİ dass das Gericht den EuGH um eine Vorabentscheidung gemaess Art. 267 AEUV ersuche. Untere Gerichte der Mitgliedstaaten können, solche Gerichte, gegen deren Entscheidung kein Rechtsmittel mehr zulaessig ist, müssen um eine entsprechende Vorabentscheidung ersuchen, wenn ihre Entscheidung von einer ungeklaerten Interpretation europaeischen Rechts abhaengt. Damit sich Bürger erfolgreich auf Assoziationsrecht berufen können, muss die jeweilige Vorschrift unmittelbar anwendbar sein. Dass die Regeln der unmittelbaren Anwendbarkeit auch für Assoziationsrecht gelten, wurde ebenfalls im Urteil Demirel geklaert. Seit dem Urteil im Fall van Gend wendet der EuGH im Wesentlichen dieselben Kriterien für die Feststellung der unmittelbaren Wirkung an. Mit Blick auf den Wortlaut, die Systematik und den Geist der Vertragsnorm, oder, in der Folgerechtsprechung, irgendeines Rechtsakts der EU, muss eine Norm so ausgelegt werden können, dass sie eine klare, hinreichend bestimmte und unbedingte Pflichtenthaelt. Ihre Wirkung darf also nicht abhaengig sein von einer noch zu treffenden inhaltlichen Entscheidung eines weiteren zustaendigen Akteurs. Daher kann ein türkischer Bürger sich dann auf Assoziationsrecht berufen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Bei der Analyse der Systematik ist der Kontext wichtig, in dem die Norm in dem Gesetzeswerk steht. Der Geist einer Norm wird vom EuGH im Wesentlichen als deren Sinn und Zweck verstanden, der sich aus dem Gesetzestext als einem kohaerenten Text selbst ergibt. Nur wenn diese Analyse keine überzeugenden Ergebnisse liefert, kann auf die dem Abkommen zugrunde liegenden Entwürfe und Verhandlungsprotokolle zurückgegriffen werden. In diesem Zusammenhang hat der EuGH immer darauf bestanden, dass diejenige Interpretation zu waehlen ist, die den praktischen Effekt der Vorschrift für das Erreichen der im Vertrag genannten sichert. Schliesslich muss die Pflicht, die der Norm entnommen werden kann, gegenüber einzelnen Individuen bestehen. Die Norm muss nicht explizit ein Recht eines Individuums statuieren. In staendiger Rechtsprechung, beginnend mit dem Urteil van Gend, hat der EuGH eine eindeutige Verpflichtung eines Mitgliedstaates, eine bestimmte Handlung zu unterlassen, als ein Individualrecht darauf ausgelegt, dass diese Handlung unterbleibt, wenn die Pflicht wenig praktischen Effekt haette, es sei denn, Individuen können sich darauf berufen. Im Fall van Gend ging es um die Pflicht eines Mitgliedstaates, keine Zollerhöhung oder eine Massnahme gleicher Wirkung vorzunehmen. Die Niederlaendische Regierung hatte die Zollklassifikation einer Chemikalie geaendert aber nicht die Zollsaetze. Der EuGH urteilte, dass diese Handlung einer Zollerhöhung gleichkomme. Nicht die normative Form ist wichtig sondern der Effekt. Weiterhin urteilte der EuGH, dass zwar der Vertrag dem Wortlaut nach nur eine Verpflichtung zwischen den Mitgliedstaaten aufstelle. Der Vertrag insgesamt schliesse aber die Bürger der Mitgliedstaaten ein. Insbesondere das Verfahren der Vorabentscheidung sehe die Bürger in einer aktiven Rolle. Sie könnten einen Rechtsstreit über die Auswirkungen europaeischen Rechts vor nationale Gerichte bringen, die dann die Gelegenheit und einige die Pflicht haetten, die europarechtliche Frage dem EuGH vorzulegen. Haetten nur die Mitgliedstaaten eine solche Kompetenz, waere diese Verfahrensart sinnlos. Denn Mitgliedstaaten können derartige Fragen direkt vor den EuGH bringen. Seit dem Urteil im Fall van Gend werden daher hinreichend bestimmte und unbedingte Pflichten eines Mitgliedstaates so interpretiert, dass sie ein korrespondierendes Individualrecht enthalten, wenn die Erfüllung dieser Pflicht den Individuen unmittelbar zugutekommt. In allen Faellen, die auf das Urteil im Fall Demirel folgten, wurde die Interpretation des Assoziationsrechts aufrechterhalten, dass es nach den allgemeinen Regeln des EU-Rechts unmittelbar anwendbar ist. Türkische Bürger können sich daher auf Assoziationsrecht unmittelbar berufen, wenn es eine Pflicht der Mitgliedstaaten enthaelt, die den Bürgern unmittelbar zugutekommt und diese Pflicht hinreichend bestimmt und unbedingt ist.

6 a-s-17_layout :04 Page 1 diziyazı Temmuz 2012 SALI ABAD ADALETİN BEKÇİSİ Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, siyasetçilerin gasp gayretlerine rağmen verdiği kararlarla Türk vatandaşlarının ına ışık tutuyor. Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık MESELE SADECE VİZE DEĞİL, VİZE ÖTESİ HAKLARIMIZ VAR Birey ı yla var AB ülkelerinin kesin yükümlülükleri, bu kapsama giren ve faydalanan tüm vatandaşlar için birer haktır. Bu yüzden Türkler, yeterince kesin ve şartsız bir birey hakkı içerdiği yerde Ortaklık Hukuku na dayanarak yeni alabilirler. Bir Türk vatandaşının Ortaklık Hukuku nu harekete geçirmesi için, ilgili normun doğrudan etkili olması gerekmektedir. AB Hukuku nun doğrudan etkisine ilişkin içtihat kuralların AB-Türkiye Ortaklık Hukuku nu da kapsadığı, Demirel davasında ABAD tarafından açıkça belirtilmiştir. Van Gend (Case 26/62 5/2/1963) davasından başlayan, doğrudan etki kriterlerinin geliştirildiği uzun bir davalar silsilesi mevcuttur. Antlaşmanın genel düzenleme ve tabiatının üslubunu veya bu konuda herhangi bir yasal düzenlemeyi göz önünde bulundurarak, bir hüküm, uygulanabilmesi için yetkili herhangi bir aktörün ek tedbir almasına gerek kalmayacak ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık ve kesin bir yükümlülük içermeli ve bu şekilde anlaşılabilmelidir. Bu kriterlerin oluşması şartıyla, Ortaklık Hukuku nun varlığı dayanak olarak alınabilir. Biz genel şemayı analiz ederken, bir normun dayandığı bağlam ve bu bağlam içinde sahip olduğu işleve bakarız. Bir norm tabiatı, ABAD tarafından amacını ifade eden tutarlı bir belge şeklinde, tüm hukuki fiil metninin değerlendirmesini sağlayabilen amaçlar olarak tanımlanır. Bu yalnızca, taslaklar ve müzakere protokolleri kesin olmadığı sürece yapılabilir. Bu açıdan ABAD her zaman antlaşmalarda belirtilen amaçların uygulanabilir etkisini (practical effect) arttıracak yorumlarda ısrar etmiştir. Bunun yanında bir BİREYSEL HAKLAR KORUNUYOR kişinin böyle bir normu dayanak olarak alabilmesi için, söz konusu yükümlülüğün bireylere yönelik olması gerekmektedir. Ayrıca, bu yükümlülük bireyin doğrudan bir hakkı olarak ifade edilmemiş olmalıdır. Ünlü Van Gend davasında tekrar gündeme gelen ABAD içtihadına göre, bir üye ülkenin yükümlülüklerini belirli bir doğrultuda gerçekleştirmediği ULUSAL yabancılar hukuku, Türklere kısmen uygulanabilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı da yükümlülük olarak görür. İşte bu yükümlülük, Türk vatandnaşları için vize ve vize ötesi ı içerir. Ünlü Van Gend davasında tekrar gündeme gelen ABAD içtihadına göre, bir üye ülkenin yükümlülüklerini belirli bir doğrultuda gerçekleştirmediği ve bundan bireysel ın doğrudan etkilendiği durumlarda, söz konusu yükümlülüğün bireysel bir hak içerdiği kabul edilir. ve bundan bireysel ın doğrudan etkilendiği durumlarda, söz konusu yükümlülüğün bireysel bir hak içerdiği kabul edilir. Bu bağlamda, eğer bireylerin lehine başvuru mümkün olmasaydı, böyle bir yükümlülüğün uygulanabilir etkisi azalabilirdi. Van Gend davasında gümrük vergilerinin arttırılmaması hususunda bir üye ülkenin yükümlülüğü söz konusuydu. Hollanda hükümeti, bir kimyasalın tarife sınıflandırmasını değiştirmişti. Ancak çeşitli ürün gruplarına geçerli tarifeleri yükseltmemişti. ABAD, bu eylemin geçerli tarifede bir artış oluşturduğunu, yani normatif şeklin değil etkinin önemli olduğunu ifade etti. Dahası, yükümlülük üye ülkeler tarafından birbirleri arasında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, ABAD, antlaşmanın bir bütün olarak sadece üye ülkeler arasında ve yükümlülükler kurma niyetinde olmadığını, vatandaşların ı ve yükümlülüklerini de içerdiğini hükme bağlamıştır. Özellikle ön karar prosedürü vatandaşları da içerir, çünkü onlar, ön karar için ABAD a soru sorma hakkı veya yükümlülüğü olan ulusal mahkemeler nezdinde dava açabilecek aktörler olarak kabul edilirler. Yetkili aktörler olarak sadece devletler göz önüne alınsaydı, üye ülkeler sorunlarını doğrudan ABAD a götürebileceklerinden bu prosedür anlamsız olurdu. Böylece üye ülkelerin kesin yükümlülükleri, bu yükümlülüklerden doğrudan faydalanan vatandaşlar için gerekli olarak yorumlanmaya başlandı. Daha sonraki tüm davalarda, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması ve buna dayalı ikincil hukuk karakterinin bu yorumu, doğrudan etkinin genel kurallarının geçerli olması gibi düzenlendi. Bu yüzden Türk vatandaşları, yeterince kesin ve şartsız bir birey hakkı içerdiği yerde Ortaklık Hukuku nu dayanak alabilirler. VİZESİZ GİRİŞTE ABAD İÇTİHADI ABAD içtihadı, 2000 yılından buyana ağırlıklı olarak Savaş (C-37/98, 11/5/2000), Abatay ve diğerleri (C-317/01, 21/10/2003), Tüm ve Darı (C-16/05, 10/11/2007), Soysal ve Savatlı (C- 228/06, 19/2/2009), Şahin (C-242/06 17/9/2009) ve Toprak (C-300/09 9/12/2010) davalarında geliştirilmiştir. Bu da Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafına dayanır. Bu protokol, kişilerin serbest dolaşımı, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü bakımından Türk vatandaşlarına doğrudan sabit herhangi bir hak içermemekle birlikte, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü bakımından Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı (The Standstill Clause) kapsamaktadır. Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı (The Standstill Clause) belirli eylemlerden kaçınmak için net, kesin ve şartsız olan yasal bir yükümlülüktür. 41. maddenin 1. paragrafı der ki: Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. Bu norm sadece belirtilen özgür- YARIN: TÜRKLERİN ELİ GÜÇLÜ lükleri etkileyen ulusal yasalarda kötüleştirme yapılmaması için üye ülkeler açısından kesin bir yükümlülük olarak değil, aynı zamanda ABAD tarafından kötüleştirmeden etkilenen bireylerin doğrudan lehine olan ve böylece bireysel ı (Savaş kararı) oluşturan bir yükümlülük olarak da kabul edildi. Sonuç olarak bu hükmü uygulayan Türk vatandaşları, üye ülkelerin (Savaş, Tüm ve Darı kararları), ulusal mahkemeleri önünde buna dayanma hakkına sahiptirler. Bu yorumlama Şahin davasında yeniden teyit edilmiştir. Die Urteile der EuGH (Die Rechtsprechung des EuGH zur visafreien Einreise) Die Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema wurde seit dem Jahr 2000 im Wesentlichen in den Urteilen Savas, Abatay et al., Tum und Dari, Soysal und Savatli, Sahin, und Toprak entwickelt. Sie basiert auf Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls. Zwar enthaelt letzteres keine materiellen Rechte türkischer Bürger bezüglich der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit. Aber es enthaelt eine Stillhaltepflicht bezüglich dieser Grundfreiheiten. Eine Stillhaltepflicht ist eine klare und unbedingte rechtliche Verpflichtung, bestimmte Handlungen nicht zu begehen. Art. 41 Abs. 1 besagt: Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschraenkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. Diese Norm wurde vom EuGH nicht nur als eine hinreichend bestimmte und unbedingte Verpflichtung jedes Mitgliedstaates interpretiert, ihr Recht nicht zu Lasten dieser Grundfreiheiten zu veraendern. Der EuGH sieht darin auch eine Pflicht, die unmittelbar zu Gunsten der betroffenen Individuen sich auswirkt und damit ein Individualrecht statuiert. Folglich können türkische Bürger, die die Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ausüben wollen, sich auf diese Stillhaltepflicht vor den Gerichten der Mitgliedstaaten berufen. Diese Interpretation wurde im Urteil Sahin bestaetigt. Die Stillhaltepflicht selbst enthaelt keine materiellen Rechte, die allein geltend gemacht werden könnten. Das Recht, in einen Mitgliedstaat ohne Visum und ohne Aufenthaltserlaubnis einreisen zu können, wird durch die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit statuiert, soweit diese Freiheiten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls in den einzelnen Mitgliedstaaten entwickelt waren. Dieser Zeitpunkt ist der 1 Januar 1973 für die Gründungsmitglieder der EG und das Beitrittsdatum für alle anderen Mitgliedstaaten. Das Ausmass, zu dem diese Grundfreiheiten damals verwirklicht waren, wird durch das jeweilige nationale Auslaenderrecht bestimmt, das die Bedingungen für Einreise und Aufenthalt zu dem betreffenden Zeitpunkt regelte. Dieser Rechtszustand wurde dadurch unveraenderbar zu Lasten türkischer Bürger. Eine einseitige aenderung ist nur möglich in Richtung auf die Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten, wie sie im Assoziationsabkommen als verbindliches Ziel formuliert ist. Jede Veraenderung zum Negativen bedürfte der Zustimmung des Assoziationsrats. Aber selbst für diesen waere eine solche Entscheidung ausserhalb seiner Kompetenz, da auch er an die Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten gebunden ist. Art. 41 Abs. 2 des Zusatzprotokolls besagt eindeutig, dass der Assoziationsrat Entscheidungen treffen kann für die weitere Implementierung dieser Grundfreiheiten, nicht um sie einzuschraenken. Die Rechtsposition türkischer Bürger gegenüber einer Veraenderung des Rechts zu ihren Lasten ist daher sehr stark. Nationale Gesetze mit einem derartigen Effekt würden europaeisches Recht verletzen. Aber auch europaeisches Sekundaerrecht mit diesem Effekt würde das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll verletzen. Eine entsprechende Entscheidung des Assoziationsrats würde seine Kompetenzen überschreiten. Ausserdem bedürfte es dazu der Zustimmung der türkischen Mitglieder des Assoziationsrats. Eine solche Rechtswirkung könnte nur durch eine aenderung des Assoziationsabkommens bzw. des Zusatzprotokolls erreicht werden. Aber dazu waere auch die Zustimmung der Türkei erforderlich. Die Stillhaltepflicht bezieht sich nicht nur auf die Verschlechterung der Bedingungen, unter denen eine Aufenthaltserlaubnis oder ein Sichtvermerk erteilt wird. Sie betrifft auch zusaetzliche Belastungen. Die Einführung von Gebühren für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis..., deren Höhe im Vergleich zu den von Gemeinschaftsangehörigen unter gleichartigen Umstaenden verlangten Gebühren unverhaeltnismaessig ist, ist eine durch die Stillhaltepflicht verbotene Beschraenkung Schliesslich findet sich noch im Urteil Toprak ein Rückschrittsverbot. D.h. wenn ein Mitgliedstaat nach Inkrafttreten des Zusatzprotokolls die Einreisebedingungen für türkische Bürger verbessert hat, können diese nicht wieder verschlechtert werden, auch wenn durch die Neuregelung hergestellte Zustand für türkische Bürger günstiger ist als die oder identisch ist mit den Bedingungen, die bei Inkrafttreten des Zusatzprotokolls galten. Beide Urteile, Sahin und Toprak, wurden zwar bezüglich Art. des Beschlusses 1/80 des Assoziationsrats gefaellt. Doch dieser enthaelt eine Stillhaltepflicht, die identisch ist mit derjenigen in Art. 41 des Zusatzprotokolls.

7 diziyazı Temmuz 2012 ÇARŞAMBA HAKLAR SİLİNEMEZ Türk vatandaşları için 1 Ocak 1973 ten önceki ulusal yasalar geçerlidir. Katma Protokol, geri dönük ın kötüleştirilmesini yasaklar. Bu durum AB ülkelerine 60 ve 70 li yıllarda göç eden Türklere önemli kazanımlar sunar. Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık KATMA PROTOKOL TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUR n eli güçlü Vatandaşlarımızın bireysel ını da ilgilendiren Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafı, açıkça Ortaklık Konseyi nin temel özgürlükleri kısıtlamak için değil, onları daha çok uygulamak için kararlar alabileceğini ifade eder. G eriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın kendisi doğrudan başvurulabilen yasal bir hak içermez. Vizesiz olarak bir üye ülkeye giriş konusundaki hakkın yasal temelini, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (AT kurucu Üye Ülkeleri için 1 Ocak 1973 ve diğer tüm Üye Ülkeler için topluluğa katılım tarihleri) geçerli olmak kaydıyla ve bu tarihe kadar geliştirildiği haliyle, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü oluşturur. Zaman içinde bu noktalarda var olan bu özgürlüklerin kapsamı sadece, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı yürürlüğe girdiği anda geçerli olan ve ilgili üye ülkelere Türk vatandaşlarının giriş şartlarını düzenleyen ulusal yasalar tarafından düzenlenebilir. Böylece bu yasaların içeriği vazgeçilemez olmuştur ve tek taraflı olarak sadece Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nda belirlenen hedeflerin etkin edinimi amacıyla değiştirilebilir. Türk vatandaşlarına zahmet veren bir değişiklik için alınacak kararın Ortaklık Konseyi nce de onaylanması gerekmektedir. Fakat, Temel Özgürlüklerin (Basic Freedoms) kademeli olarak uygulanması gibi Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın hedeflerine bağlı olduğundan, böyle bir karar, bu kurumun yetkisi dışında kalır. Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafı açıkça Ortaklık Konseyi nin Temel Özgürlükleri (Basic Freedoms) kısıtlamak için değil, onları daha çok uygulamak için kararlar alabileceğini ifade eder. Bu yüzden Türk vatandaşlarına yük olan herhangi bir değişikliğe karşı Türk vatandaşlarının hukuki durumu çok güçlüdür. Bu yöndeki ulusal yasalar, Avrupa Hukuku nu ihlal etmiş olur. Aynı şekilde, İkincil Avrupa Hukuku nu, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı ve Katma Protokol ü de ihlal eder. Bu yönde Ortaklık Konseyi tarafından bir karar alınamaz. Böyle bir karar Ortaklık Konseyi nin yetkisi dışında kalır. Ayrıca böyle bir karar için, Ortaklık Konseyi nin Türk üyelerinin onayı gerekir. Sadece Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın kendisinde veya Katma Protokol de bir değişiklik, bu tür etkilere neden olabilir. Fakat böyle bir değişiklik Türkiye nin de onayını gerektirir. TOPRAK DAVASININ ÖĞRETTİĞİ Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı sadece vize veya oturma izni ile ilgili hukuki şartların olumsuz herhangi bir değişikliğini ifade etmez. Diğer ek yüklere de atıfta bulunur. Oturma izni verilmesini sağlayan (...) ve idari masrafların ödenmesi şartına bağlı olan ulusal mevzuat, Türk vatandaşlarından talep edilen harç tutarı birlik vatandaşlarından talep edilen harç tutarıyla orantısız olduğu takdirde Bu yüzden yük olabilecek herhangi bir değişikliğe karşı n hukuki durumu çok güçlüdür. Entegrasyon teorileri tek yönlü yoldur. Uyumu ve daha da yakınlaşmayı öngörür, geriye doğru kötüleştirmeyi açıkça yasaklar Ulusal yasalar, ı kötüleştirdiğinde Avrupa Hukuku nu ihlal etmiş olur. Ortaklık Konseyi tarafından bu yönde bir karar alınamaz. Çünkü böyle bir değişiklik Türkiye nin de onayını gerektirir. Fotoğrafta Avrupa Parlamentosu genel kurulu görülüyor. Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı (The Standstill Clause) [EuGH Sahin, C-242/06, Randnr. 75] tarafından engellenir. Son olarak Toprak (ECJ C-300/09 9/12/2010) kararında, daha önce ulaşılan düzeyden gerilemenin yasağını keşfettik. Mesela Katma Protokol ün yürürlüğe girmesinden sonra Türk vatandaşları için şartlarını iyileştiren bir üye ülke, Katma Protokol yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan şartlara geri dönemez. Şahin ve Toprak taki her iki karar da Ortaklık Konseyi Kararı 1/80 madde e işaret eder. Fakat bu norm, Katma Protokol ün 41. maddesi kapsamına benzer Avrupa nin konumuna dönük olan Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı (the Standstill Clause) içerir TEN ÖNCE VİZE ŞARTI YOKTU YARIN: HAKLARINI ARA, AB YURTTAŞIYLA EŞİT OL Rechtslage für türkische Bürger ab 1973 (Erfordernis einer Aufenthaltserlaubnis oder eines Visums für türkische Bürger im Jahre 1973) Ich werde jetzt die Rechtslage für türkische Bürger nachzeichnen, die in Deutschland am einreisen wollten. Damals benötigten türkische Bürger gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung zum Auslaendergesetz (DVAuslG) in der Fassung vom weder eine Aufenthaltserlaubnis noch ein Visum für die Einreise nach Deutschland, wenn der Aufenthalt weniger als 3 Monate betrug und sie keine selbstaendige oder unselbstaendige Erwerbstaetigkeit in Deutschland aufnehmen wollten. Die Norm sagte nichts aus über den Zweck des Aufenthalts. Türkische Bürger konnten daher zum Zweck des Tourismus, des Verwandtenbesuchs, der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen oder zu geschaeftlichen Zwecken einreisen, letztlich zu jedem Zweck, solange sie nicht selbst Dienstleistungen anbieten wollten entweder als selbstaendig oder unselbstaendig Erwerbstaetiger. Gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 2 DVAuslG konnten türkische Bürger als Angestellte eines Unternehmens mit Sitz ausserhalb Deutschlands ohne Aufenthaltserlaubnis und ohne Visum nach Deutschland einreisen, wenn sie vorübergehend Dienstleistungen erbringen wollten. Die Aufenthaltsdauer war auf 2 Monate begrenzt. Obwohl sich die Norm auf Angestellte bezieht, wird sie doch von der Stillhaltepflicht des Art. 41 Zusatzprotokoll erfasst. Im Urteil Abatay hat der EuGH entschieden, dass sich auch Angestellte auf Art. 41 und die darin enthaltene Stillstandspflicht bezüglich der Normierung der Dienstleistungsfreiheit berufen können, da ihr Arbeitgeber auf ihre Dienste zur Ausübung seiner Dienstleistungsfreiheit angewiesen ist. Gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 3 DVAuslG konnten türkische Bürger als selbstaendige Dienstleistungserbringer zu denselben Bedingungen wie unter Nr. 2 einreisen, wenn sie in Vortraegen oder Darbietungen künstlerischen, wissenschaftlichen oder sportlichen Charakters gegen Entgelt taetig werden wollten. Offensichtlich unterschied das deutsche Recht zwischen aktiver Dienstleistung und passivem Dienstleistungsempfang. Für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen konnten türkische Staatsbürger ohne Aufenthaltserlaubnis oder Visum bis zu einer Dauer von 2 Monaten einreisen. Personen, die Dienstleistungen empfangen wollten, durften für drei Monate einreisen, ohne eine Aufenthaltserlaubnis oder ein Visum zu benötigen. Da türkische Bürger zu jedwedem Zweck ausser der aktiven Erbringung von Dienstleistungen zu diesen Bedingungen einreisen durften, ist die Untergruppe von Dienstleistungsempfaengern eindeutig von ß 1 Abs. 2 Nr. 1 DVAuslG umfasst. Nach europaeischem Recht umfasst die Dienstleistungsfreiheit auch das Recht, Dienstleistungen zu empfangen. Daher umfasst die Stillhaltepflicht des Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls auch die passive Dienstleitungsfreiheit. Letztere ist in der Rechtsprechung des EuGH gut abgesichert. Im Fall Luisi und Carbone hat der EuGH die Freiheit eines EU- Bürgers, in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen als Tourist entgegenzunehmen, als Ausdruck der Dienstleistungsfreiheit bestaetigt. Deutsches Recht hat zu der damaligen Zeit nicht verlangt, dass der wesentliche Zweck des Aufenthalts die Entgegennahme von Dienstleistungen sein musste. Auch der akzidentielle Empfang von Dienstleistungen war selbstverstaendlich von ß 1 Abs. 2 Nr. 1 DVAuslG umfasst. Daher faellt jeder türkische Bürger unter diese Norm, da alle Einreisenden schon bei der Einreise irgendwelche Transportdienstleistungen in Anspruch nehmen, welchen Umfangs auch immer. Man muss jedoch stets bedenken, dass Personen, die laenger als drei Monate in Deutschland sich aufhalten oder eine Erwerbstaetigkeit aufnehmen wollten, eine Aufenthaltserlaubnis benötigten, mit Ausnahme derjenigen, die gemaess ß1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Deutschland erwerbstaetig sein wollten. Gemaess ß 5 Abs. 1 Nr. 1 DVAuslG bedurften Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis brauchten, weil sie in Deutschland erwerbstaetig sein wollten, nicht nur einer Aufenthaltserlaubnis sondern auch eines Visums. Die Aufenthaltserlaubnis musste also vor der Einreise in Form eines Visums erteilt worden sein. Ebenso benötigten Personen, die laenger als drei Monate sich in Deutschland aufhalten wollten, aus Staaten, die nicht in der Anlage zu ß5 Abs. 1 Nr. aufgeführt waren, bei der Einreise ein Visum. Gemaess ß 5 Abs. 1 Nr. 2 DVAuslG und der dazu ergangenen Anlage galt dies daher nicht für Bürger der Türkei, die laenger als drei Monate sich in Deutschland aufhalten wollten. Denn die Türkei ist in dieser Liste aufgeführt. Sie konnten daher ohne Visum einreisen und waehrend ihres Aufenthalts in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung für eine Verlaengerung ihres Aufenthalts über drei Monate hinaus beantragen. Die Rechtsprechung des BVerwG, wonach Personen, die ohne Visum einreisen können, dies unrechtmaessig tun, wenn sie von vornherein planen, laenger zu bleiben, als ohne Sichtvermerk möglich ist, ist auf türkische Bürger nicht übertragbar, die als Dienstleistungsempfaenger einreisen. Denn ß 5 Abs. 1 Nr. 2 DVAuslG besagt eindeutig, dass für einen laengeren Aufenthalt als drei Monate nur die Bürger von Staaten, die nicht auf der genannten Liste aufgeführt sind, ein solches Visum brauchen. Zusammenfassend laesst sich sagen, dass nach dem am in Deutschland geltenden Auslaenderrecht alle türkischen Bürger, die nicht erwerbstaetig sein wollten, ohne Visum einreisen durften. Für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten bedurften Sie auch keiner Aufenthaltserlaubnis. Wollten Sie laenger bleiben, konnten sie in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Unter diese Personen fiel auch die Gruppe der Personen, die Dienstleistungen in Deutschland, auch wenn dies nicht der Hauptzweck der Reise war, entgegennehmen, also von ihrer passive Dienstleistungsfreiheit Gebrauch machen wollten. Der Rechtsstatus dieser letzteren Gruppe ist durch Art. 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll geschützt. Türkische Bürger, die erwerbstaetig werden wollten, bedurften einer Aufenthaltserlaubnis und eines Visums. Das galt nicht für Personen, die gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 vorübergehende Dienstleistungen erbringen wollten für einen Zeitraum von maximal zwei Monaten. Diese Personen benötigten weder ein Visum noch eine Aufenthaltserlaubnis. Wer berechtigt war, ohne Visum einzureisen, konnte dann allerdings nicht in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbstaetigkeit beantragen und erhalten. Für diese Faelle galt die o.a. Rechtsprechung des BVerwG. Dieses Ergebnis wird aber noch dadurch modifiziert, dass auslaendische Erwerbstaetige in Deutschland eine Arbeitserlaubnis benötigten. Gemaess ß 9 Nr. 2 Arbeitserlaubnisverordnung (AEVO 1971) benötigte fahrendes Personal im grenzüberschreitenden Verkehr keine Arbeitserlaubnis. Dasselbe galt gemaess ß 9 Nr. 3 AEVO 1971 für Angestellte mit Wohnsitz ausserhalb Deutschlands, die für ihren Arbeitgeber mit Montage- und Wartungsarbeiten für gelieferte Anlagen betraut waren und gemaess ß 9 Nr. 4 AEVO 1971 für die oben schon beschriebenen künstlerischen, wissenschaftlichen und sportlichen kommerziellen Betaetigungen.

8

9 a-s-20son_layout :08 Page 1 Avrupalı Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık diziyazı Temmuz 2012 CUMA Restriktive Auslegung der deutschen Politik und Gerichte 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması Türkiye nin AB ye tam üyeliğini öngörürken, zaman içerisinde Türkiye nin birlikten dışlanması politikası güdüldü. Federal Alman Meclisi nde kabul edilen son yabancılar yasalarında Türk vatandaşlarına vize getirildi, ı kötüleştirme yasağı ise ihlal edildi. Ulusal yasalarla kesilemez ABAD, Soysal ve diğer 5 kararıyla Türk vatandaşlarının ının ulusal hukuktaki değişiklikler senelerdir Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan KATMA Protokol ün öngördüğü bu durum itibariyle ile kötüleştirilmesini, hukukun üstünlüğü ilkesine haksız ve hukuksuz vize kaldırılmalı ve vize ötesi aykırı buldu. 1 Ocak 1973 ten itibaren n aleyhinde herhangi bir olumsuzluk yapılması yasak. ülkeler listesine alınması geri verilmelidir. Türkiye nin vize istenen 3. hukuksuzdur. Bugün, Türk vatandaşları aleyhine yapılan hukuki düzenlemeleri ele alacağız. Almanya ya giden Türk vatandaşları için giriş vizesi şartı, 1 Temmuz 1980 (BGBl. I, 1980, s. 782) Yabancılar Yasası nın Uygulanmasına Dair Yönetmelikteki 11. değişiklikten ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik ile Türkiye, söz konusu vizesiz seyahat edecek yönetmelik ekindeki ülkeler listesinden çıkartılmıştır. Böylece, Yabancılar Yasası nın Uygulanmasına Dair Yönetmelikteki bölüm 1, paragraf 2 ve 5 ve paragraf 1 numara 2 deki Türk vatandaşlarına tanınan kolaylıklar iptal edildi. Bu değişiklik 1953 Alman-Türk Vize Antlaşması nın iptalinden sonraki 5 Ocak 1980 de yürürlüğe girmiştir. Yani, bu yasa, 1 Ocak 1973 teki belirleyici tarihten çok uzun bir süre sonra yürürlüğe girmiştir. ABAD tarafından yasadışı olarak ilan edilen Türk vatandaşları için vize şartı halen 1 Ocak 2005 te yürürlüğe giren 30 Temmuz 2004 (BGBl. I, 2004, s. 1950) tarihli İkametgâh Yasası ndaki (Aufenthaltsgesetz) bölüm 4 paragraf 1 de ve bölüm 6 da da düzenlenmiştir. Ancak bu yasa sadece, AB nin dış sınırlarından içeri geçmek için bir vize alması istenen vatandaşları olan Türkiye nin üçüncü ülkeler listesine girmesine dair AB-Yönetmeliği No: 539/2001 deki hukuk normunun uygulanmasına dönük bir talimatnamedir. Çalışma İzni yasası alanında, hem negatif hem pozitif değişiklikler vardı. Negatif değişiklik küçük sınır trafiğinde çalışan personel için geçerlidir. Oysa yukarıda açıklandığı gibi, bu kişilerin, 1988 (Arbeitsgenehmigungsverordnung vom 17. September 1998/BGBl. I S. 2899, 20 December 2011/BGBl. I 2854) Çalışma İzni Verme Yönetmeliğinin bölüm 9 numara 3 kapsamındaki 1973 yılından uygulanan yasaya göre, çalışma iznine ihtiyaçları yoktu. Bu ayrıcalık, Almanya dışında oturan ve ikametgâhının bulunduğu devletteki işveren için kayıtlı bir araçta çalışan bir işçinin işverenleriyle sınırlıydı. Sadece bir dış hatta çalışan otobüsler, Almanya da kaydedilebilirdi. Almanya dışında ikametgâhı bulunan işveren şartı sadece Almanya dışından Almanya da hizmet sunmayı isteyen kişilere hizmet sunma özgürlüğü için geçerli olduğundan problemsizken, işverenin ikamet ettiği ülkede aracının kayıtlı olması şartı, hizmet sunmak ve böylece işçilerini çalıştırmak isteyen işvereni sıkıntıya sokan bir değişikliktir. Yukarıda bahsedilen gelişmeler, inşaat ve bakım hizmetleri sağlamak için Almanya ya gönderilen işçileri işaret etmektedir. Türk vatandaşlarının ını engelleme konusunda Alman muhafazakar liderler başı çekti. 16 yıl Almanya yı yöneten Helmut Kohl döneminde bilhassa Türk transportçular büyük eziyet çektiler. Bu grup bu yazıda daha fazla konu edilmeyecektir. ABAD IN BAKIŞI: ULUSÜSTÜ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ Soysal (C-228/06) kararında ABAD, bu değişikliklerin, Türk vatandaşlarının mevcut hukuki durumlarını kötüleştirdiğinden, ulusal hukukta yapılan bu tür değişikliklerin Avrupa hukukunun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu bir kez daha ifade etmiştir. Yukarıda açıklandığı gibi, olumsuz yöndeki herhangi bir değişiklik 1 Ocak 1973 ten buyana yasaktır. Alman İkametgâh Yasası, (Aufenthaltsgesetz) 15 Mart 2001 (Official Journal. L 2001, No. 81, p 1.) Konsey Yönetmeliği no 539/2001 AT nin madde 1(1) deki ulusal mevzuatın uygulanmasından başka bir şey olmamasına rağmen, hâlâ ikincil AT hukukunun, ABAD (Commission vs. Germany, C-61/94) içtihat hukukunda iyice yerleşmiş bir kural olarak AB nin uluslararası yükümlülükleri ile çakışmadığı şekilde yorumlandığından, Katma Protokol madde 41(1) in ihlali olarak yorumlanması gerekir. No 539/2001 Yönetmeliği, yönetmelik üzerinde üstünlüğü olan Katma Protokol ün Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı ile çakışır. Bu yüzden bu yönetmelikte belirlenen vize zorunluluğu, KP yürürlüğe girdiği zaman üye ülkelerin ulusal hukuku herhangi bir vize zorunluluğu içermediği sürece, geçerli olmaz. YARIN: HEDEF TAM ÜYELİK, HAKLAR KORUNMALI BERLİN İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ Alman hükümeti, çok kısıtlayıcı bir şekilde Soysal kararını uygulamaya koydu. Hizmetlerin etkin sağlanması, ilgili kişilerin vizesiz girmesinin gerekliliği gibi kurallar bunu açıkça belirtirken, Alman konsoloslukları için idari kurallar, hizmet alma özgürlüğünün Katma Protokol ün madde 41 paragraf 1 tarafından içine alındığını inkâr eder. Dahası, küçük sınır trafiği araçlarındaki personel için Almanya ya giriş, bir Türk işveren ile iş sözleşmesi olduğunu, hizmetlerin doğasını ve 2 ay (Deutsche Botschaft, Ankara, Merkblatt über die Möglichkeit einer visumfreien Einreise türkischer Staatsangehöriger zur Erbringung einer Dienstleistung in Deutschland.) içinde teslim edileceğini ispatlayan Almanca çevirileri ile birlikte bir dizi doküman istendiğinden oldukça zorlaşmıştır. Bu belgeler 1 Ocak 1973 tarihinde istenmediğine göre bugün de istenemez. İstenirse mevcut durumun kötüleştirilmesi anlamına gelir. Bugün girişte bunları tedarik etme şartı, Türk hizmet sunucularının menfaatine aykırı şartların değişikliğini oluşturmaktadır. Fakat daha önemli kısıtlayıcı yorumlama, Katma Protokol deki madde 41 paragraf 1 deki Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın içine alınan hizmet alma özgürlüğünün inkârıdır. ABAD, Katma Protokol madde 41 paragraf 1 deki Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın üye ülkelerde özgürce hizmet alma özgürlüğü gibi pasif hizmet sunma özgürlüğünü de içine alıp almadığıyla ilgili meseleyi özellikle işaret eden herhangi bir karar vermemiştir. Hizmet almak isteyen ve 3 aydan daha fazla kalma niyetinde olmayarak Almanya ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının özgürlüğü Almanya daki (Amtsgericht Erding, Judgement of 9 April 2009, 5 Cs 35 Js 28732/08) bazı mahkemelerce zaten kabul edilmiştir. Fakat şuan ki Alman yasama organları buna rağmen, ilgili Alman Hukuku nun değişikliğini düşünmemektedirler. (Reaktion der Bundesregierung) Die Bundesregierung hat die Soysal-Entscheidung in einer restriktiven Weise anerkannt. Waehrend sie das offensichtliche Ergebnis der Entscheidung als geltendes Recht verkündet, naemlich dass die Einreise zur aktiven Dienstleistung unter den oben beschriebenen Bedingungen ohne Visum möglich ist, wird in den Verwaltungsvorschriften für die Deutschen Generalkonsulate ausdrücklich negiert, dass die Dienstleistungsfreiheit im Rahmen des Artikels 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll auch die Freiheit zum Empfang von Dienstleistungen umfasst. Des Weiteren wird für fahrendes Personal im grenzüberschreitenden Verkehr die Einreise nach Deutschland insofern erschwert, al seine Reihe von Dokumenten zusammen mit ihrer deutschen Übersetzung mitgeführt werden muss, die nachweisen, dass ein Arbeitsvertrag zwischen Fahrer und türkischem Arbeitgeber besteht, und die die Art der Dienstleistung sowie ihre voraussichtliche maximale Dauer von zwei Monaten beschreiben. Sollten diese Dokumente am 1. Januar 1973 bei Einreise nicht erforderlich gewesen sein, würde das heute bestehende zwingende Erfordernis, sie mitzuführen, eine rechtswidrige Verschlechterung der Einreisebedingungen darstellen, die türkische Dienstleister belastete. Aber die wichtigere restriktive Interpretation der Soysal-Entscheidung istdie Negation, dass die Freiheit, Dienstleistungen zu empfangenvon der Stillhaltepflicht des Artikels 41. Abs. 1 Zusatzprotokoll umfasst wird. Der EuGH hat noch kein Urteil gefaellt, in dem diese Frage ausdrücklich angesprochen und geklaert wurde. Die Freiheit türkischer Bürger, ohne Visum nach Deutschland einzureisen, wenn sie Dienstleistungen für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten in Anspruch nehmen wollen,ist allerdings schon von einigen Gerichten in Deutschland anerkannt worden. Aber die deutsche Legislative plant derzeit keine Gesetzesaenderung. Allerdings interpretieren einige deutsche Gerichte die passive Dienstleistungsfreiheit, die, wie oben gezeigt, durch das deutsche Recht zum Zeitpunkt des 1. Januar 1973 umfasst war, wiederum aeusserst restriktiv. Sie sehen nicht jedwede Nutzung von Dienstleistungen als durch die Dienstleistungsfreiheit gedeckt an. Dies sei nur dann der Fall, wenn die Nutzung von Dienstleistungen das Hauptanliegen des Reisenden sei z.b. im Fall von Touristen. Der Besuch von Freunden und Verwandten falle nicht darunter. Gegenwaertig laeuft vor dem EuGH ein Vorabentscheidungsverfahren über diese Frage auf Vorlage des Oberverwaltungsgerichts Berlin. Das Gericht stellte sowohl die Frage, ob Artikel 41 Abs. 1 Zusatzprotokolldie passive Freiheit, Dienstleistungen zu empfangen, schütze, als auch die Frage, ob die Absicht, Dienstleistungen zu empfangen das Hauptanliegen des Reisenden sein müsse oder ob die Absicht ausreiche, irgendwelche Dienstleistungen zu empfangen. Das Gericht analysiert entgegenstehende Meinungen aus Rechtsprechung und Literatur. Ohne dass e seine eigene Position in dieser Streitfrage offenbart, scheint es doch eine Interpretation des Artikels 41 Abs. 1 Zusatzprotokollvorzuziehen, die den Schutz der passive Dienstleistungsfreiheit in der Form umfasst, dass die Entgegennahme von Dienstleistungen nicht der Hauptzweck der Reise darstellen muss. Diesen Schluss kann man aus der spezifischen Bezugnahme auf die Rechtsprechung des EuGH ziehen. So verweist das OVG Berlin auf die Entscheidung Luisi und Carbone und die darauf aufbauenden Urteile, in denen der EuGH in staendiger Rechtsprechung feststellt, dass die Dienstleistungsfreiheit auch die passive Freiheit, Dienstleistungen zu empfangen, umfasst. Es gibt keinen Fall, in dem der EuGH jemals das Gegenteil für richtig gehalten haette. Des Weiteren verweist das vorlegende Gericht auf das Urteil Abatay,in dem der EuGH auf den Zweck des Assoziationsrechts verwies, das EU-Recht so weit wie möglich anzuwenden. In der Tat kann man bei sorgfaeltiger Lektüre des Assoziationsabkommensnur zu dieser Interpretation kommen. Artikel 2 Assoziationsabkommen setzt als Ziel dieses internationalen Abkommens die zunehmende Implementierung der Grundfreiheiten bezogen auf Freizügig Artikel 28 nennt als Endziel des Abkommens die bona fide Prüfung der Möglichkeit der vollen Mitgliedschaft. Artikel 7 verpflichtet die Parteien, alle Handlungen zu unterlassen, die das Erreichen der Ziele des Abkommens gefaehrden könnten. Wenn man diese Normen im Zusammenhang liest, ist es völlig klar, dass die Systematik des Zusatzprotokollsdie Stillstandspflicht des Artikels 41 in den Kontext solcher Normen stellt, die als ihren Zweck die Regulierung eines Prozesses haben, der auf mittlere Sicht zur vollen Implementierung der drei genannten Grundfreiheiten für türkische Bürger führt und langfristig zur Prüfung der Möglichkeit der Vollmitgliedschaft. Waehrend das letztere Ziel unscharf ist, ist es das erstere nicht. Vielmehr haben diese Normen grosse AEhnlichkeit zu den Übergangsvorschriften im Anfangsstadium der EWG. Was den Geist, also den Zweck dieser Normen angeht, so erscheint es völlig klar, dass es das Ziel des Assoziationsabkommens, des Zusatzprotokollsund insbesondere der Stillhaltepflicht ist, den Assoziationsprozess in Richtung der vollen Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten zu bewegen. Insbesondere Artikel 7 Assoziationsabkommen istein starkes Argument für diese Interpretation. Sein Wortlaut ist fast identisch mit der entsprechenden Regelung in Artikel 4 EUV, eine Norm, die das Fundament der Rechtsprechung des EuGH zur Sicherung des praktischen Effekts des EU-Rechts darstellt. Wann immer mehr al seine Interpretation möglich ist, ist diejenige zu waehlen, die den praktischen Effekt für die Zielsetzung der Norm optimiert. Die restriktive Interpretation der Dienstleistungsfreiheit türkischer Bürger, wie sie am 1.Januar 1973 in Deutschland bestand, durch einige deutsche Gerichte und durch die Bundesregierung kollidiert daher mit der staendigen Rechtsprechung des EuGH zur Reichweite der Dienstleistungsfreiheit und zur Notwendigkeit der Sicherung des praktischen Effekts der Vorschriften des EU-Rechts. Die restriktive Interpretation der Freiheit, Dienstleistungen zu empfangen, durch einige deutsche Gerichte, die grundsaetzlich anerkennen, dass die passive Dienstleistungsfreiheit durch die Stillhaltepflicht des Artikels 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll erfasst wird, die aber fordern, dass der Empfang von Dienstleistungen den Hauptzweck der Reise nach Deutschland sein müsse, kollidiert ebenfalls mit der Rechtsprechung des EuGH zur Dienstleistungsfreiheit. Wie oben gezeigt, ergibt sich eine solche restriktive Interpretation auch nicht aus dem am geltenden Recht. Der EuGH hat in Bickel und Franz erklaert: Zu den gemeinschaftsrechtlich geregelten Situationen gehören u. a. diejenigen, dieunter das durch Artikel 59 des Vertrages (jetzt Art. 56 AEUV) eingeraeumte Recht auf freien- Dienstleistungsverkehr fallen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes schliesstdieses Recht die Freiheit der Leistungsempfaenger ein, sich zur Inanspruchnahmeeiner Dienstleistung in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben (Urteil Cowan,Rdnr. 15). Unter Artikel 59 fallen somit alle Angehörigen der Mitgliedstaaten,die sich, ohne ein anderes durch den Vertrag gewaehrleistetes Freiheitsrecht inanspruch zu nehmen, in einen anderen Mitgliedstaat begeben und dort Dienstleistungenin Empfang nehmen wollen oder die Möglichkeit haben, sie in Empfangzu nehmen. Die Worte dort Dienstleistungen in Empfang nehmen wollen oder die Möglichkeit haben, sie in Empfang zu nehmen zeigen, dass der EuGHdie Ausübung der passiven Dienstleistungsfreiheit nicht an die feste Absicht koppelt, tatsaechlich Dienstleistungen nutzen zu wolle, geschweige denn daran, dass eine solche Absicht Hauptzweck der Reise sein muss. Das Gericht haelt es für ausreichend, dass die einreisende Person potentiell von Dienstleistungen Gebrauch machen wird. Das ist eindeutig bei jeder Person der Fall, die in ein Land einreist. Nicht der Zweck des Besuchs eines Landes zaehlt sondern die potentielle Nutzung von Dienstleistungen waehrend des Aufenthalts. Dabei steht schon bei jedem Reisenden fest, dass er waehrend seines Aufenthalts Dienstleistungen nutzen wird. Mit persönlicher Mobilitaet ist mit Notwendigkeit die Inanspruchnahme von Dienstleistungen verbunden. Damit ist eine ausreichende Grundlage für die Berufung auf die Freiheit, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, gegeben. Diese Interpretation wird durch die Argumentation des EuGH im Urteil Payir unterstützt: dass der etwaige soziale Zweck der Studenten oder Au-pair-Kraeften erteilten Einreisegenehmigung und des ihnen eingeraeumten Rechts zu arbeiten für sich genommen nichts daran aendert, dass die von diesen ausgeübte Taetigkeit regulaer ist, und dass er daher kein Hindernis für ihre Zugehörigkeit zum regulaeren Arbeitsmarkt des Aufnahmemitgliedstaats ist. In diesem Fall waren türkische Bürger in einen Mitgliedstaat als Studenten oder Au-pairs eingereistund beantragten spaeter eine Verlaengerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Die Intentionbei Einreise war daher nicht Erwerbstaetigkeit. Aber das nationalerecht erlaubte Studenten eine begrenzte Erwerbstaetigkeit. Arbeit als Au-pairbedeutet selbst schon Erwerbstaetigkeit, wenn auch in einer besonderen Form. Der EuGH weigert sich offensichtlich, den Status eines türkischen Bürgers als erwerbstaetig an eine bei Einreise bestehende wesentliche Intention, erwerbstaetig zu werden, zu knüpfen. Daher erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass der EuGH eine Interpretation der passiven Dienstleistungsfreiheit akzeptieren wird, die daran gebunden ist, dass die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei Einreise der Hauptzweck der Reise darstellt. Türkische Bürger haben daher ein Recht, nach Deutschland ohne Visum einzureisen, wenn sie waehrend ihres Aufenthalts wahrscheinlich Dienstleistungen in Anspruch nehmen werden. Da das Oberverwaltungsgericht Berlin deutlich auf das Urteil Bickel und Franz verweist, können wir darauf schliessen, dass es ebenfalls eine Interpretation der Dienstleistungsfreiheit praeferiert, die nicht davon abhaengt, dass die Inanspruchnahme von Dienstleistungen den Hauptzweck der Einreise nach Deutschlandbildet.

10 a-s-21_layout :54 Page 1 diziyazı -6- AB-TÜRKİYE ORTAKLIK HUKUKU NUN NİYETİ: Hedef tam üyelik 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Brüssel zwischen Rechtanspruch und Mitgliedstaaten verilmeli HUKUKU ONLAR KORUYOR Abatay/Şahin kararı, vizenin kaldırılmasına dönük en önemli kararlardan birisini teşkil ediyor. Lüksemburg daki Avrupa Birliği Adalet Divanı, 2003 yılında, Türk nakliyecilerin açtığı Abatay/Şahin davasına bakarken (Foto: Cihat Yanık). B KATMA Protokol ün, Türkiye nin uzun vadede AB ye tam üyelik ihtimalinin mümkün olduğundan hareketle, Tük vatandaşları için temel özgürlüklerin uygulanması amacıyla Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı harekete geçirdiği açıkça ortadadır. Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık azı Alman Mahkemeleri (VG Frankfurt judgement of 22/5/ K 3732/08. F, 7 K 3732/08. F[3]), aktif hizmet sunma özgürlüğünün içinde olan ve kısıtlayıcı bir şekilde 1 Ocak 1973 tarihinde Alman Hukuku nda etkili bir şekilde işlemden geçirilen pasif hizmet alma özgürlüğünü yorumlar. Almanya ziyareti boyunca sadece herhangi bir hizmet kullanımının, hizmet alma özgürlüğünce kapsandığını düşünmemektedirler. Onlar, bu özgürlüğün sadece, amaçlanan ikamette temel amacı olarak turistik veya diğer hizmetler varsa bu özgürlüğe başvurulabileceğini ileri sürerler. Almanya ziyaretinin temel amacı arkadaş veya akraba toplantısı olduğu diğer durumlardan bu durumları birbirinden ayırırlar. Şuan ABAD da Berlin Yüksek İdari Mahkemesi (Oberverwaltungsgericht/OVG Berlin decision of April 2011 OVG 12 B ) tarafından gönderilen bir ön karar isteği vardır. Mahkeme, hem KP madde 41 paragraf 1 in pasif hizmet alma özgürlüğünün koruyup korumadığı sorusunu hem de eğer öyleyse hizmet alma niyetinin ikametin ana amacının olup olmaması veya Almanya da hizmet almak için herhangi bir niyetin yeterli olup olmadığı sorusunu sordu. Mahkeme, değişik alt mahkemeler ve bilimsel makalelerce ifade edilen karşıt görüşleri analiz etmektedir. Taraf tutmamakla birlikte, KP madde 41 paragraf 1 in pasif hizmet alma özgürlüğünü koruduğu ve Almanya ya giren Türk gezginlerinin temel amacı olarak hizmet alma niyetinin olmadığı yorumunu tercih ettiği görülmektedir. Bu değerlendirme, ABAD ın içtihat hukukunu oluşturan atıflardan çıkarılabilir. İlki Luisi ve Carbone davası ve ABAD ın sürekli olarak AB Hukuku ndaki hizmet sunma özgürlüğüne olan herhangi bir atfın her zaman pasif hizmet alma özgürlüğünü kapsadığına karar veren bu dava içinde oluşan içtihat hukukudur. ABAD ın aksini telaffuz ettiği dava yoktur. İkinci atıf, ABAD ın, Ortaklık Hukuku nun amacının mümkün olduğunca AB Hukuku nu tam olarak uygulamak olduğunu beyan ettiği Abatay davasıdır. Nitekim Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması dikkatlice okunursa, bu yorum iyice yerleşir. 22 SENE ÖNCE YAZMIŞTIK 1963 tarihli Ankara Antlaşması nın 2. maddesi, kişilerin serbest dolaşımı, hizmet sunma ve yerleşme özgürlüklerinin kademeli edinimini düzenler. 28. maddesi ise, nihai bir amaç olarak tam üyelik ihtimalinin iyi niyetli incelenmesine yön verir. Antlaşmanın 2. maddesi amaç olarak kişilerin serbest dolaşımı, hizmet sunma ve yerleşme özgürlüklerinin kademeli edinimini düzenler. Bu amaçlar, maddelerde doğrudan işaret edilir ve madde 28, nihai bir amaç olarak tam üyelik ihtimalinin iyi niyetli incelenmesine yön verir. Madde 7, tarafların antlaşmadaki hedeflerin gerçekleşmesinin tehlikeye atabilecek tüm eylemlerden kaçınmasını ifade eder. Bu normlar beraber okunduğunda Katma Protokol ün genel yapısının ve uzun vadede tam üyelik ihtimalinin genel yapısının incelenmesinin mümkün olduğu, ayrıca orta vadede Tük vatandaşları için belirtilen temel özgürlüklerin uygulanması için gereken sürecin düzenlenmesi amacı olan normlar bağlamında 41. maddenin Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı harekete geçirdiği açıktır. Sonraki amaç oldukça belirsiz olmasına rağmen, önceki amaç açıkça belirlenmiştir ve kurucu üye ülkelerin AET deki temel özgürlükleri uyguladıkları benzer bir sürece atıfta bulunmaktadır. Bu normların tabiatı söz konusu olduğunda, Antlaşma nın, Katma Protokol ün ve özellikle Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın amacının bahsedilen temel özgürlüklerin tam edinimi yönünde ortaklık sürecinin hareket etmesi olduğu açıktır. Özellikle Ortalık Antlaşması nın 7. maddesi böyle bir yorum için güçlü bir argümandır. AB Hukuku nun uygulanabilir etkisini sağlayan ABAD ın içtihat hukukunun temellerinden biri olan bir norm, AB Antlaşması nın (TEU) 4. maddesinin son paragrafına benzer ifade edilir. Her ne zaman AB Hukuku ndaki bir normun muhtemel birden çok yorumu olduğunda, normun amaçlarının uygulanabilir etkisini sağlayacak olan yorum seçilmelidir. Bu yüzden, bazı Alman mahkemeleri ve Alman Hükümeti tarafından 1 Ocak 1973 te Almanya da uygulandığı gibi Türk vatandaşları için hizmet sunma özgürlüğünün kısıtlayıcı yorumu, hizmet sunma özgürlüğünü içine alan hizmet sunma özgürlüğünde ve AB Hukuku normlarının uygulanabilir etkisini temin eden gereklilikte ABAD ın tutarlı içtihat hukuku ile çatışır. YARIN: TEK ÇARE VİZESİZ SEYAHAT HİZMET ALANLARIN HAKLARI Türkiye Gazetesi, Avrupalı n ını Avrupa da yayına başladığı 1987 yılından beri savunuyor. 18 Mart 1990 da yayınladığımız n serbest dolaşım hakkı yürürlüğe konulsun başlıklı haberimiz de bunu teyit ediyor. Haberde nün, Almanya daki yeni yabancılar yasasına karşı hak arayışı çağrısı yer alıyor. Almanya ya giriş için temel amacı olması gereken, KP madde 41, paragraf 1 deki Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı tarafından kapsanmış olarak kabul eden bazı Alman mahkemelerinin hizmet alma özgürlüğündeki kısıtlayıcı yorumu, ABAD tarafından hizmet sunma özgürlüğüne yapılan yorum ile uyumlu değildir. ABAD, Bickel ve Franz (C- 274/96) davasında Topluluk Hukuku tarafından yönetilen durumlar, Antlaşma nın 59. maddesinde (şimdi Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma nın 56. maddesi) belirtilen hak olan hizmet sunma özgürlüğünü kapsayan durumları içerir. Mahkeme, bu hakkın orada bir hizmet almak için başka üye ülkelere giden hizmet alıcılar için de özgürlüğü kapsar (Cowan, paragraf 15). Bu yüzden 59. madde, hizmet alma niyetinde veya durumunda oldukları bir başka üye ülkeyi ziyaret eden, bağımsız olarak Antlaşma tarafından garanti edilen özgürlükleri olan üye ülkelerin tüm vatandaşlarını kapsamaktadır. (Reaktion der Europaeischen Kommission) I m Mai 2011 hat die Kommission (Vorschlag für Verordnung des Europaeischen Parlaments und des Rates zur AEnderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001, KOM(2011) 290 final) einen Vorschlag zur AEnderung der Verordnung(EG) 539/2001 eingebracht, durch den der folgende Abs. 4 an Artikel 4 angehaengt werden soll: Soweit in Anwendung von Artikel 41 Absatz 1 des Zusatzprotokolls zum Assoziierungsabkommen zwischen der Türkei und der EG erforderlich, kann ein Mitgliedstaatin Bezug auf türkische Staatsangehörige, die waehrend ihres Aufenthalts Dienstleistungen erbringen, Ausnahmen von der Visumpflicht gemaess Artikel 1 Absatz 1 vorsehen. Das Dokument wurde auf der Sitzung des Rats am./14. Dezember 2011(Pres/11/491) diskutiert, aber nicht dieser Punkt. Entsprechend wurde auch kein Beschluss gefasst. Der Vorschlag zeigt, dass die Kommission derzeit nicht gewillt ist, eine Gegenposition zur restriktiven Visumpolitik der Mitgliedstaaten gegenüber der Türkei aufzubauen und ist schon gar kein Schritt in Richtung auf eine Klaerung der komplexen rechtlichen Situation, die durch die Stillhaltepflicht entstanden ist, die von Mitgliedstatt zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist. Die einzig rationale Lösung des Problems waere, die Türkei von der Negativlisteder VO 539/2001 zu streichen und dadurch das Erfordernis eines Visums insgesamt zu beseitigen, denn nur das würde der Zielsetzung des Assoziationsabkommens entsprechen. On the other side, the Commission instituted proceedings against the Netherlands in the case 92/07 for breach of the Treaty arguing that raising the fees for residence permits for Turkish citizens violated article 41 Abs. 1. The ECJ ruled accordingly. Whether this is a sign of a change of mind by the Commission indicating an intention to more aggressively control the actions of the Member States in the context of the Association Agreement remains to be seen. Vorlaeufiges Fazit Türkische Bürger dürfen in die Bundesrepublik Deutschland ohne Visum einreisen, wenn sie für nicht mehr als zwei Monate als Angestellte im grenzüberschreitenden Verkehr als fahrendes Personal Dienstleistungen erbringen, oder als Selbstaendige Dienstleistungen im Bereich Sport, Kunst oder Wissenschaft erbringen wollen. Wenn Sie Dienstleistungen empfangen wollen und zwar in jedweder Form oder zu jedwedem Zweck, können sie ohne Visum einreisen und drei Monate sich in Deutschland aufhalten. Für beide Gruppen ist keine Aufenthaltserlaubnis erforderlich. Personen, die rechtmaessig eingereist sind, können in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, um ihren Aufenthalt zu verlaengern, wenn sie nicht erwerbstaetig werden wollen. Sie können nach Einreise auch eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, um erwerbstaetig zu werden, wenn Sie waehrend ihres Aufenthalts in Deutschland erst den Entschluss gefasst haben, erwerbstaetig zu werden und wenn diese Willensaenderung plausibel begründbar ist. Ansonsten verlangt das Interesse der Bundesrepublik Deutschland, in der Interpretation gemaess der oben zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die Einwanderung zu Erwerbszwecken vor der Einreise kontrollieren zu können, dass ein Visum in der Türkei beantragt wird. Ein türkischer Bürger, der in Deutschland unselbstaendig oder selbstaendig erwerbstaetig werden möchte, muss regelmaessig vor der Einreise ein entsprechendes Visum beantragen. Es ist jedoch wichtig sich zu vergegenwaertigen, dass diese hier zusammengefasste Rechtslage nur auf die Bundesrepublik Deutschland zutrifft. Eine Einreise auf dem Landweg führt regelmaessig über andere Laender, für die andere Regelungen gelten. Da die hier entwickelte Interpretation vom EuGH noch nicht bestaetigt wurde, ist es höchst ratsam, vor der Einreise bei der Deutschen Botschaft bzw. den Generalkonsulaten eine Bescheinigung zu beantragen, die bestaetigt, dass kein Visum erforderlich ist. Die Verwaltungsvorschriften der Grenzbeamten sind nicht nur komplex. Sie erkennen auch nicht an, dass die passive Dienstleistungsfreiheit von der Stillhaltepflicht umfasst ist. Es kann daher zu Auseinandersetzungen an der Grenze kommen, die Zeit kosten oder in der Zurückweisung des Einreisenden enden.

11 a-s-22_layout :29 Page 1 diziyazı -7- TEK ÇARE vizesiz seyahat Bireylerin hizmet alma niyetinde ve durumda oldukları söylemleri, ABAD ın hizmet alma özgürlüğünün uygulanmasına bu hizmetlerden yararlanma niyetine bağlamaz. Daha çok, mahkeme, bir bireyin potansiyel olarak böyle hizmetlerden yararlanacağını yeterli görür. Bir ülkeye giriş her birey için durum böyledir. Ziyaret niyetleri değil, ziyaretle bağlantılı hizmetlerin potansiyel kullanımı hesaba katılır. Her ziyaret ülkede bir takım hareketlilik gerektireceğinden, bireysel hareketlilikle lazım olan hizmetler, hizmet sunma özgürlüğüne başvurmak için yeterli gerekçelerdir. Bunun, dünkü yazımızda Alman mahkemeleri tarafındaki kısıtlayıcı yoruma karşı denenmesi gerekmektedir. Bu yorum, Mahkemenin Payır ve diğerleri (C-294/06, paragraf 35) davasındaki... geçim karşılığı kaldığı ailenin küçük çocuğuna kısmen bakan kişilerin (au pairs) veya öğrencilerin oturum hakkı taleplerinde sosyal bir amaç gütmüş olmaları, bu kişiler tarafından gerçekleştirilen hareketlerin yasal niteliğini alıp götüremez ve onları ev sahibi üye ülkenin iş gücünün bir parçası olarak kabul edilmeleri ve usulüne uygun kayıtlı olmaları gerekliliğinden alıkoyamaz şeklindeki yorumuna dayanır. Bu davadaki olaylar, geçim karşılığı kaldığı ailenin Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık TEKLİFE CEVAP VERMEDİLER AB Komisyonu, 2011 de, hizmet sunan Türklere vizesiz seyahat imkanı tanınmasını teklif etti. Ancak üye ülkeler harekete geçmedi. Tek makul çözüm, vize şartını ortadan kaldırmak ve Ankara Antlaşması nın amaçlarını yerine getirmek. AB nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, geçen yılın Mayıs ayında hizmet sunan Türk vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını teklif etti, ancak üye ülkelerden ses çıkmadı. AB Komisyonu Başkanı Barosso, bu yüzden sonuç alamadı. küçük çocuğuna kısmen bakan kişiler (au pairs) veya öğrenciler olarak Türk vatandaşlarının bir üye ülkeye girmesi ve daha sonra oturma izninin uzatılmasını talep etmesiydi. Dolayısıyla ülkeye giriş amacı genel istihdam piyasasına girme değildi. Fakat kendi içinde geçim karşılığı kaldığı ailenin küçük çocuğuna kısmen bakan kişiler olarak kısıtlı bir istihdamla öğrencilere izin veren ulusal hukuk, özel bir yapıda olmuş olmasına rağmen, bir işçi olarak çalışmayı yürürlüğe koyar. ABAD açıkça, bir işçi sıfatındaki Türk vatandaşının durumunu, ülkeye giriş için ağırlıklı amaç olarak kazançlı bir işte çalışma niyetine bağlamayı reddeder. Bu yüzden, ABAD ın, bir başka üye ülkeye girerkenki temel amacı, o ülkedeki hizmetlerden yararlanmak olan hizmet alıcısının niyetine dayalı olan hizmet alma özgürlüğünün yorumunun kabul edeceği ihtimali son derece düşüktür. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının ülkedeyken hizmet alma ihtimali varsa eğer, Almanya ya vizesiz girme ı vardır. Yüksek İdari Mahkemesi (Oberverwaltungsgericht) açıkça Bickel ve Franz kararına atıfta bulunduğundan, vizesiz girişin yasallığının Almanya ya ziyaretin temel amacı olarak hizmet alma niyetine dayanmadığı, bu yorumu da Mahkeme nin tercih ettiğini çıkarabiliriz. YARIN: VİZESİZ ALMANYA FORMÜLÜ KOMİSYONUN TEPKİSİ Mayısında Avrupa Komisyonu (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation/EC No 539/2001, COM [2011] 290 final) Yönetmelik (EC) No 539/2001 e aşağıdaki paragraf 4 e madde 4 ü ekleyerek bir değişiklik önerdi: Katma Protokol madde 4(1) in Türkiye ile AT arasındaki Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması na uygulanmasıyla düzenlendiği ölçüde, bir üye ülke, kaldıkları sürece Türk vatandaşlarına hizmet sunma bakımından Madde 1(1) tarafından sağlanan vize şartından istisnalar sağlayabilir. Bu parça değil, bu belge -14 Aralık 2011 deki (Pres/11/491, eu/rapid/pressreleasesaction. do?reference=pres/11/491&format=html&aged=0&lg=de&guilanguage=en.) Konsey toplantısında tartışıldı. Hiçbir karar verilmedi. Her halükarda, bu teklif üye ülkelerin kısıtlayıcı tavrına politik bir saygıdır ve üye ülkeden üye ülkeye değişen Türk vatandaşlarının oldukça karışık yasal durumunu aydınlatan bir belirti değildir. Tek makul çözüm, Türkiye yi Yönetmelik (EC) No 539/2001 deki negatif listeden çıkarmak KOMİSYON ayrıca kendisinden beklenmeyecek, ama görevi olan bir adım attı ve Türklere oturma izni için katkı harcını yükseltme kararı alan Hollanda ya karşı dava açtı. ABAD da, n lehinde karar verdi ve Hollanda harçları geri çekti yılına ait bu fotoğraf, Türkiye nin AB ye entegrasyonu fikri için oldukça anlam teşkil ediyor. SPD Berlin-Neukölln Teşkilatı nın sokak festivali için hazırladığı afiş, sosyal demokratların Türkiye ye bakış açısını sergiliyor. ve vize şartını tamamen ortadan kaldırarak Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın amaçlarını yerine getirmek olurdu. Diğer taraftan Komisyon, Türk vatandaşlarına oturma izni için katkı harcını yükseltmeyi Madde 41 paragraf 1 in ihlali olduğunu ele alan Antlaşma nın ihlali yüzünden 92/07 davasında Hollanda ya karşı dava açtı. ABAD, buna göre karar verdi. Bunun, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması bağlamında, üye ülkelerin hareketlerini daha saldırgan bir şekilde kontrol etme niyeti olan Komisyon un fikir değişikliğinin belirtisi olup olmadığı görülecektir. (Rechtliche Handlungsmöglichkeiten) 22 Temmuz 2012 PAZAR Schutz der individuellen EU-Rechte Türkische Bürger, die ohne Visum nach Deutschland einreisen wollen, sollten bei der für sie zustaendigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland eine Bestaetigung beantragen, dass sie kein Visum benötigen. Sollte dieser Antrag abgelehnt oder innerhalb einer angemessenen Frist nicht beschieden werden, können sie gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Verwaltungsgericht Berlin klagen. Die Grundlage dafür ist die oben erlaeuterte unmittelbare Anwendbarkeit von Artikel 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll und die Dienstleistungsfreiheit so, wie sie am entwickelt war. Da das Oberverwaltungsgericht Berlin in dieser Frage vor dem EuGH schon ein Verfahren der Vorabentscheidung eingeleitet hat, wird das Verwaltungsgericht das Verfahren möglicherweise bis zu einer Entscheidung des EuGH aussetzen. Sollte es der hier vertretenen Rechtsmeinung folgen, könnte auch eine Entscheidung für den Klaeger ergehen, gegen die aber die Bundesrepublik Deutschland Berufung einlegen wird. Spaetestens das Oberverwaltungsgericht Berlin wird das Verfahren aussetzen. Das Problem bei diesem Verfahren ist die Zeitdauer, weil möglicherweise mehrere Gerichte beteiligt sein werden und weil ein wichtiges Verfahren vor dem EuGH laeuft. Das kann mehrere Jahre dauern. Weiterhin kann nach einem ablehnenden Bescheid der zustaendigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland ein türkischer Bürger die Bundesrepublik Deutschland vor einem Zivilgericht auf Schadensersatz verklagen, weil eine zustaendige Verwaltungsstelle gegen EU-Recht verstossen hat. Der Schadensersatzanspruch folgt aus der Rechtsprechung des EuGH über die Rechtsfolgen von Verstössen der Mitgliedstaaten gegen EU-Recht. Die Leitentscheidung dazu ist Francovich,weiterentwickelt im Urteil Brasserie du Pecheur. Die Pflicht, den Schaden eines Individuums zu ersetzen, den dieses durch eine Verletzung des EU-Rechts durch einen Mitgliedstaat erlitten hat, ist allgemein anerkannt. Der EuGH leitet diesen Anspruch aus Artikel 4 EUV her, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, keine Handlungen vorzunehmen, die die Erfüllung der aus dem EU-Recht fliessenden Verpflichtungen gefaehrden. Wie oben beschrieben enthaelt der Assoziationsvertrag eine fast identische Vorschrift. Weiterhin bezieht sich der EuGH auf allgemeine Rechtsprinzipien, die der Rechtstradition der Mitgliedstaaten gemein sind. Eine Staatshaftung bei Verletzung von Rechten der Bürger ist in unterschiedlicher Ausgestaltung in allen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten vorzufinden. Schliesslich stützt sich der EuGH auch auf die Doktrin des praktischen Effekts. Die Rechte der Individuen waeren nicht ausreichend geschützt, wenn diese einen solchen Schadensersatzanspruch nicht haetten. Die Voraussetzungen für einen solchen Schadensersatzanspruch sind, dass das relevante EU-Recht dem betroffenen Individuum ein Recht einraeumt, dessen Inhalt hinreichend klar und bestimmt und unbedingt ist und dass die Verletzung dieses Rechts den Schaden bewirkt hat. Die Rechtsverletzung muss weiterhin manifest und hinreichend schwersein. Im Fall, das seine nach den oben beschriebenen Bedingungen legale Einreise ohne Visum von den zustaendigen deutschen Stellen abgelehnt wird, sind alle diese Bedingungen gegeben. Im Verfahren kann sich die klagende Person die Stillhaltepflicht des Artikel 41 Abs. 1 Zusatzprotokollberufen, die zusammen mit den oben beschriebenen Vorschriften des nationalen Rechts und der Dienstleistungsfreiheit ein Recht auf visafreien Einreise begründet. Dass das Assoziationsrecht insoweit ein Individualrecht begründet, wurde oben schon gezeigt. Der Inhalt dieses Rechts besteht darin, ohne Visum in die Bundesrepublik einreisen zu dürfen. Ein Schaden wird türkischen Bürgern, denen dieses Recht verweigert wird, immer dadurch entstehen, dass sie Ausgaben haben, um das Visum von der zustaendigen deutschen Vertretung zu erhalten. Hierzu zaehlen nicht nur die Gebühren. Alle durch die Weigerung der deutschen Stellen verursachten Kosten bilden den relevanten Schaden. Darunter fallen z.b. Reisekosten und Verdienstausfall. Die derzeitige Verwaltungspraxis, türkischen Bürgern nur sehr restriktiv die visumfreie Einreise zu gestatten, ist auch eine hinreichend schwere Verletzung von EU-Recht. Diese Bedingung ist immer dann erfüllt, wenn der EuGH eine entsprechende nationale Praxis als Rechtsverstoss gekennzeichnet hat. Hier hat der Mitgliedstaat keinerlei Ermessen bei der Ausgestaltung des nationalen Rechts mehr. Er muss das EU-Recht in der Interpretation des EuGH anwenden. Tut er das nicht, verletzt er das EU-Recht schwer. Wie oben gezeigt ist die Rechtslage klar. Sie wird auch so von einigen Gerichten interpretiert. Vorsicht ist allerdings angesagt in den Faellen, in denen die Absicht, Dienstleistungen in Deutschland zu empfangen, nicht den Hauptzweck der Reise bildet. Hier könnte argumentiert werden, dass wegen der bestehenden rechtlichen Unklarheit kein schwerwiegender Verstoss vorliegt. Es besteht dann die Möglichkeit, dass der EuGH die Rechtslage als genügend unbestimmt ansehen wird, um einen schweren Verstoss abzulehnen. Immerhin wird diese Interpretation von deutschen Gerichten und nicht nur von der Verwaltung vorgetragen. Die Bundesregierung könnte argumentieren, dass es keinen Grund gab, an der rechtlichen Zulaessigkeit einer derartigen Interpretation zu zweifeln. Ich halte es aber für zweifelhaft, dass dieses Argument vom EuGH anerkannt werden wird. Der EuGH hat in der Vergangenheit nicht unterschieden, welche nationale Institution den Rechtsverstoss begangen hat. Unbestimmtheit kann daher nur dann angenommen werden, wenn die relevante Norm des EU- Rechts unbestimmt ist oder wenn europaeische Institutionen diese anders interpretieren als der EuGH. In Faellen der Verletzung der hier relevanten Stillhaltepflicht hat der nationale Gesetzgeber keinerlei Ermessen. In solchen Faellen hat der EuGH stets entschieden, dass jede Verletzung des EU- Rechts hinreichend schwerwiegend ist. Es kommt daher auf die Klarheit der Regel an, auf die sich die Stillhaltepflicht bezieht. Der Wortlaut des am geltenden deutschen Rechts enthaelt keinen Hinweis auf die Voraussetzung, dass die damals freie Einreise zum Zwecke des Dienstleistungsempfangs daran gebunden ist, dass dieser Zweck der Hauptzweck der Reise sei. Auch in den Entscheidungen des EuGH findet sich keine dahingehende Qualifizierung der Dienstleistungsfreiheit, wie oben gezeigt wurde. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass der EuGH die restriktive Interpretation der deutschen Gerichte und der Bundesregierung als rechtlich möglich ansehen wird. Gleichwohl sollte die Tatsache, dass deutsche Gerichte das Recht durchaus anders interpretieren, zu Zurückhaltung in den Erwartungen führen. Entsprechende Verfahren werden ebenfalls laengere Zeit in Anspruch nehmen. Das Landgericht Berlin ist örtlich und sachlich (s. ß71 Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz) zustaendig. Es wird das Verfahren ebenfalls bis zur Entscheidung des EuGH in dem laufenden Verfahren einer Vorabentscheidung aussetzen.

12 a-s-23_layout :26 Page 1 diziyazı Temmuz 2012 PAZARTESİ Vizesiz Almanya formülü Avrupa Birliği Adalet Divanı nın 2003 te karara bağladığı ve vizesiz seyahatin önünü açan Abatay/Şahin davası büyük yankı uyandırmıştı., Alman hukukçu Rolf Gutman ile Reşat Güngör, Osman Çat ve diğer Türk nakliyeciler, Lüksemburg daki davayı ilgiyle takip etmişti. (Foto: Cihat Yanık) Bu bölümde raporumuzun geçici sonucunu açıklayacağız. Buna göre, eğer Türk vatandaşları sınır ötesi taşımacılıktaki personelin durumunda veya ticari sanatsal, spor veya bilimsel faaliyetler durumlarında 2 aylık bir süreden daha fazla olmayacak bir şekilde hizmet sunmak istiyorlarsa, Almanya Federal Cumhuriyeti ne girebilirler. Eğer herhangi bir şekilde veya herhangi bir kapasitede hizmet almak istiyorlarsa, 3 aydan daha uzun olmayacak bir süre için vizesiz giriş yapabilirler. Yasal olarak giren kişiler, eğer istihdam niyetleri yoksa 3 aydan daha uzun bir süre kalmak için oturma iznine başvurabilirler. Eğer Almanya daki kısa süreli ikametleri boyunca fikirlerini değiştirip, bu fikir değişikliği mantıklı bir şekilde ele alınırsa, yukarıda belirtilen şartlarla giriş lar, Almanya dan istihdamı da içine alan bir oturma izni için başvurabilirler. Yoksa giriş öncesi istihdam niyetlerini kontrol etmek için Almanya nın menfaatine göre daha önce belirtilen Federal İdari Mahkemesi nin içtihat hukuku uygulanacaktır. Yine de, genel olarak Alman Hukuku, AB içinde giriş hakkı sağlayamadığından, diğer üye ülkelerden Almanya ya girişin o ülkenin yönetmeliklerinin de vizesiz giriş hakkını sağlaması gerektiği unutulmamalıdır. İstihdam edilmek isteyen veya kendi kendine bir iş kurmak isteyen bir birey, ülkeye girmeden önce vize başvurusunda bulunmalıdır. Yine de, vize şartının olmadığını ifade eden bir belge edinmek için Alman Büyükelçiliği ne veya konsolosluklara başvurmak son derece tavsiye edilebilir. ABAD tarafından anlamlandırılan hukuka göre hareket etmede, sınır polisi için idari düzen oldukça karmaşıktır. Dolayısıyla, sınırdaki anlaşmazlıklar zaman alıcı olur veya girişin reddi olarak sonlandırılabilir. MEVCUT ÇÖZÜMLER Avrupal Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIfiMAN: ED TÖR: Cihat Masum Yan k Vizesiz giriş ını savunmak isteyen Türk vatandaşları, Federal Almanya Cumhuriyeti nin resmi temsilciliklerine başvurmalıdırlar ve Almanya ya giriş için vizenin gerek olmadığına dair bir onay belgesi talep etmelidirler. Eğer bu talep reddedilir veya ilgili karar makul bir süre içinde yayınlanmazsa, Federal Cumhuriyeti ne Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafını harekete geçiren doğrudan etki prensibine dayalı olarak Berlin İdari Mahkemesi nde (Verwaltunsgericht) dava açılabilir. Mahkeme, bu konuda ABAD ı işaret ettiğinden adli kovuşturmayı erteleyecek ve ABAD ın karar vermesini bekleyecektir. Vizesiz giriş izni için davanın sorunu, ABAD da ön karar işlemleri beklemede olacağından, işlemlerin oldukça uzun sürecek olmasıdır. Buna bir alternatif olarak, Alman yetkilileri tarafından geri çevrilen bir Türk vatandaşı, bu Alman yetkililerince meydana gelen, AB Hukuku nun ihlali yüzünden oluşan kayıp ve hasar tazminatı için Alman Sivil Mahkemesi nde Alman devletine dava açabilir. Hasar tazminatı talebi, Birincil veya İkincil AB Hukuku tarafından verilen ın ihlalinin yasal etkilerine dair ABAD ın içtihat hukukunu ortaya çıkarır. Bu içtihat hukuku Francovich (C-6/90) davasındaki ABAD kararına dayanır ve Brasserie du Pecheur davasındaki kararda (C- 46/93) daha da geliştirilmiştir. Prensipte üye ülkeler, AB Hukuku nu ihlal ettiklerinden dolayı, VİZESİZ giriş hakkını savunmak isteyen Türkler, Almanya temsilciliğinden vizenin gerek olmadığına dair bir onay belgesi talep etmelidir. Talep reddedilirse KP nin 41. maddesinin 1. paragrafını harekete geçiren doğrudan etki prensibine dayalı olarak Berlin İdari Mahkemesi nde zarar ve ziyan davaları açılabilir. bir kişinin çektiği kayıp ve hasarın tazminatı yükümlülüğü artık şüpheli bir konu değildir. ABAD, Üye Ülkelerin İkincil Hukuk ta veya Antlaşma da belirlenen yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin tehlikeye atabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamayı zorunlu kılan AB Antlaşması nın (TEU) 4. maddesinde böyle bir yükümlülüğe dayanır. Bunlara ek olarak ABAD, üye ülkelerin yasal geleneğine ortak olan Hukuki Genel Prensipleri ndeki bir yükümlülüğe de dayanır. Bir veya başka bir şekilde ını ihlal ettiğinde, ülkenin vatandaşlarına tazminat ödemekle sorumlu olduğu, tüm üye ülkelerde oturmuştur. Son olarak, ABAD uygulanabilir etki (practical effect) prensibine değinir. Bir bireyin Bir kısım medya kuruluşları hâlâ vizenin hukuksuz mu yasal mı olduğunu tartışadursun, Türkiye Gazetesi 24 Ekim 2003 te okuyucularını 1. sayfasının manşetinden bilgilendirmişti. ı, bireyin oluşan kayıp ve hasar tazminatı için bir talebi olmasaydı, resmi makamların faaliyetlerine karşı yeterince korunamazdı. İHLAL ZARARA YOL AÇARSA Kayıp ve hasar tazminat talebi için şartlar, Birincil ve İkincil Hukukun kişilere bir hak vermesi, bu hakkın içeriğinin açık ve kesin olması ve bu hakkın ihlalinin zarara neden olmasıdır. Bu hakkın ihlalinin belirli bir üye ülkenin kurumlarının takdirine bakılmaksızın açık ve ağır olması da gereklidir. Yukarıda bahsedilen ülkeye vizesiz girişin yasal olduğu, fakat reddedildiği durumlarda, bütün bu şartlarla karşılaşılır. Yasal işlemlerde bir birey, bir üye ülkede hizmet alma veya suma özgürlüğü ilgili ulusal normlarla beraber vizesiz giriş hakkını sağlayan Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafındaki Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı na başvurabilir. Ortaklık Hukuku nun Türk vatandaşları için bir hak oluşturduğu zaten belirtilmişti. Bu hakkın içeriği yukarıda belirtilen şartlar altında Federal Almanya Cumhuriyeti ne vizesiz girebilmektir. Alman Büyükelçiliği nden veya Konsolosluğu ndan vize alırken masrafları oluşturulacağından, Türk vatandaşlarının serbest girişlerinin inkârıyla maruz bırakılan kayıp ve hasarlar her zaman olacaktır. Sadece vize harçları hesaba katılmaz. Türk vatandaşlarından vize talep eden Alman yetkililerce sebep olunan tüm giderler, vizesiz girişi inkâr eden bu yetkililerden dolayı meydana gelir. Bu da, böyle bir seyahat yüzünden oluşan tüm seyahat masraflarını ve gelir kaybını içine alır. YARIN: ZARAR-ZİYAN DAVANI AÇ, HAKKINI YEDİRME ABAD IN YORUMU UYGULANMALI Vizesiz giriş inkârının mevcut idari uygulaması da Alman kurumların takdirini gözetmeksizin ciddiyet ve tezahür teşkil eder. Eğer ABAD, zaten AB Hukuku nun ihlali olması için belirli bir ulusal hüküm veya idari uygulama düzenlediyse, bu şart her zaman karşılanır. Bu durumda, bir üye ülkenin lalettayin değerlendirmesi (discretion) yoktur. ABAD tarafından sunulan yorumlamayı uygulamak zorundadır. Bu yöndeki bir başarısızlık Antlaşma dan doğan yükümlülüklerin ciddi bir ihlalidir. Mevcut içtihat hukuku, belirsiz değildir. Bazı mahkemelerce de yürütüldüğü gibidir. Fakat yukarıda bahsedilen, Almanya da hizmet alma niyetinin Almanya ya girişteki temel amaç olmadığında durumlarda dikkatli olmak gerekebilir. ABAD ın bu durumu yeterince belirsiz olarak düşünebileceği zayıf bir ihtimal vardır. Sonuçta, sadece idare değil, Alman mahkemeleri de kısıtlayıcı yorumu öne sürerler. Alman hükümeti, görüşünde şüphe etmek için hiçbir ihtimalin olmadığını ele alabilir. Biz, bu yargılamanın ABAD ın içtihat hukuku ışığında duracağını düşünmüyoruz. Mahkeme her zaman AB Hukuku nun uygulanmasıyla sorumlu olarak tüm ulusal kurumları konu etmiştir. Bu durumda belirsizlik sadece normlar karışık olduğunda veya Avrupa kurumlarının ABAD tarafından verilen daha sonraki yorumlamalarından farklı olarak hukuku yorumladığında ortaya çıkabilir. Burada tartışılan durumlarında, ulusal yasa koyucunun, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı çerçevesinde herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Bu gibi durumlarda ABAD, sırf Topluluk Hukuku nun ihlalinin, yeterince ciddi bir ihlalin (Hedley Lomas, C-5/94, para 28, and Robins and Others, C-278/05, para. 71) varlığını meydana getirmede yeterli olabileceğini düzenledi. Bu yüzden muhtemelen kalan tek değerlendirme (discretion), büyük oranda ihlal edilen kuralın netlik ve hassasiyet derecesine bağlıdır. 1 Ocak 1973 te yürürlüğe giren Alman Hukuku nun üslubu, hizmet almak için Almanya ya girmek isteyen bir vatandaşın niyetine herhangi bir atıf içermez ve ABAD ın içtihat hukukunda hizmet sunma ve sağlama özgürlüğü, böyle bir faaliyetin bir başka üye ülkede bir bireyin kalışının temel sebebini oluşturmadığı bir şekilde nitelendirilemediğinden, ABAD ın yukarıda belirtilen Alman mahkemelerinin kısıtlayıcı değerlendirmesini, yargılamasında muhtemelen takip edebileceğini basit bir biçimde hayal bile edemeyiz. Yine de, işlemleri oldukça uzun olacaktır. Berlin Bölge Mahkemesi, talep edilen tazminatın nispeten düşük olmasından dolayı böyle bir durumda yargı yetkisine sahiptir. Bir ön karar için ABAD da mevcut adli kovuşturma bir kararda sonlanıncaya kadar Bölge Mahkemesi kovuşturmayı ertelemek zorunda kalacaktır. Zwei Wege der Rechtsanforderung (Andere Handlungsmöglichkeiten) E s gibt im Wesentlichen zwei Wege zur Durchsetzung von Verpflichtungen eines Mitgliedstaates der EU, die sich aus dem EU-Recht ergeben. Der erste Pfad wurde oben bereits erlaeutert. Er beginnt damit, dass ein Individuum vor einem nationalen Gericht sich auf EU-Recht beruft. Das nationale Gericht ruft sodann den EuGH an und erbittet eine Vorabentscheidung. In solchen Verfahren vor nationalen Gerichten können Individuen entweder auf Gewaehrung bestimmter Rechte klagen, wenn sich aus dem EU-Recht ein Individualrecht ergibt und die Norm unmittelbar anwendbar ist, oder sie können auf Schadensersatz klagen wenn zwar ein Individualrecht besteht aber keine unmittelbare Anwendbarkeit gegeben ist. Der zweite Pfad steht Individuen nicht zur Verfügung. Aber sie können eine Beschwerde an die Kommission richten. Gemaess Artikel 258 AEUV kann die Kommission dann vor dem EuGH ein Verfahren wegen Vertragsbruchs einleiten, wenn der Mitgliedstaat seine rechtswidrige Praxis nicht abstellt. Dieses Verfahren gilt auch für Assoziationsrecht, weil dieses, wie oben gezeigt, EU-Recht ist. In einem solchen Verfahren wird der EuGH, wenn er die Rechtsansicht der Kommission teilt, den Mitgliedstaat verurteilen, bestimmte Massnahmen zu ergreifen, um den Rechtsbruch abzustellen. Die in einem solchen Verfahren zu klaerende Rechtsfrage waere jedoch identisch mit der in einem Verfahren zur Vorabentscheidung. Die Frage stellt sich, wieso die Kommission bisher nicht aktiv geworden ist. Ein Verfahren gemaess Artikel 258 AEUV einzuleiten, ist eine politische Entscheidung. Die Kommission hat nicht genügend Ressourcen, um alle Rechtsverstösse der Mitgliedstaaten zu verfolgen. Im Gegensatz zu weit verbreiteten Vorstelllungen ist die Kommission kein bürokratisches Monster. Die EU Institutionen haben lediglich ca Mitarbeiter. Das ist (small government) nach allen Standards. Die Kommission wird daher Prioritaeten setzen. Da es eine EU- Verordnung zur Regelung der Erforderlichkeit von Visa bei Einreise gibt, das Ausdruck der Politik der Mitgliedstaaten im Rat ist, aber eben auch der Politik der Kommission in der Vergangenheit, wird sie sehr zurückhaltend sein und die Mitgliedstaaten nicht vor den Kopf stossen, insbesondere angesichts der laufenden Verhandlungen über eine Vollmitgliedschaft der Türkei, die von der Kommission geführt werden. Dabei muss sie auch in Rechnung stellen, dass einige Regierungen von Mitgliedstaaten deutlich ihre Opposition gegen eine solche Vollmitgliedschaft erklaert haben. Diese Zurückhaltung seitens der Kommission ist nicht aussergewöhnlich. Die Entwicklung des EU- Rechts als seiner eigenstaendigen Rechtsordnung, die Vorrang geniesst vor nationalem Recht geschah auf Betreiben von Individuen und nationalen Gerichten im Verfahren der Vorabentscheidung, weil die Kommission ursprünglich sich scheute, die Mitgliedstaaten gegen sich aufzubringen, weil es nicht opportun erschien. Die Geschichte der Entwicklung des EU- Rechts zeigt, dass es die Bürger waren, die sich auf die neuen rechtlichen Handlungsmöglichkeiten stützten, die aus dem EU-Recht sich ergeben, und dadurch bewirkten, dass dieses Recht zu einem effektiven Mittel zur Kontrolle der Handlungen der Mitgliedstaaten sich entwickelte. Ob der oben berichtete Fall, in dem die Kommission ein Verfahren gegen die Niederlande einleitete, eine neue Phase der Politik der Kommission einleitet, ist offen. Nationale Gerichte werden in der Regel nicht durch politische Erwaegungen motiviert. Letztere spielen nur bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe eine Rolle, wenn rechtliche Massstaebe keine hinreichend klare Entscheidung ermöglichen. In der Vergangenheit war es schwierig, die unmittelbare Wirksamkeit des Assoziationsrechts in Deutschland durchzusetzen. Es gibt Berichte, dass deutsche Gerichte den EuGH nicht angerufen haben, obwohl sie als Letztentscheidende es haetten tun müssen. Dafür gibt es wenig unmittelbar wirksame Gegenmittel. Entweder nimmt sich die Kommission der Sache an und eröffnet ein Verfahren vor dem EuGH wegen Vertragsbruchs oder das betroffene Individuum muss den Fall vor das Bundesverfassungsgericht bringen, weil ihm der gesetzliche Richter verweigert wurde, in diesem Fall der EuGH. Oder der Klaeger kann den betreffenden Mitgliedstaat auf Schadensersatz verklagen, weil dieser Artikel 258 AEUV verletzt hat und dadurch dem Klaeger ein Schaden entstanden ist. Alle diese Handlungsmöglichkeiten sind zeitaufwaendig und verlangen ziemliches Durchhaltevermögen auf Seiten des Klaegers. Aber da der EuGH inzwischen deutlich geurteilt hat, dass die Verweigerung der Visum-freien Einreise für türkische Bürger rechtswidrig ist, wenn diese Dienstleistungen der oben beschriebenen Art erbringen wollen, wird sich die Haltung der Gerichte mit aller Wahrscheinlichkeit aendern. Immerhin mehren sich die Urteile, in denen die passive Dienstleistungsfreiheit als durch die Stillhaltepflicht geschützt anerkannt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gerichte hier eine Kehrtwende machen werden durch eine offene Zurückweisung der Rechtsprechung des EuGH. Von daher erscheint es mir sinnvoll, die oben beschriebenen Handlungen zu versuchen. Fazit Von Seiten der Kommission ist keine wirkliche Lösung des Problems zu erwarten, weder in Bezug auf eine Nachbesserung beidem Vorschlag für eine AEnderung der Verordnung539/2001 noch in Bezug auf die Einleitung von Verfahren wegen Vertragsbruchs, wenn die Rechtsfrage noch nicht eindeutig vom EuGH geklaert wurde. Die Durchsetzung der Rechte türkischer Bürger, die sich aus dem Assoziationsrecht ergeben, haengt daher weitgehend von ihren Aktionen vor deutschen Gerichten ab. Wie oben gezeigt haben türkische Bürger das Recht, ohne Visum in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen, wenn sie entweder für weniger als zwei Monate Dienstleistungen der oben beschriebenen Art erbringen wollen oder wenn Sie Dienstleistungen in Empfang nehmen wollen. In beiden Faellen benötigen Sie keine Aufenthaltsgenehmigung, in letzterem Fall können sie für eine Verlaengerung ihres Aufenthalts über drei Monate hinaus in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, wenn sie nicht erwerbstaetig werden wollen. Die unmittelbare Wirksamkeit des Assoziationsrechts vor deutschen Gerichten geltend zu machen, erscheint nicht als besonders wirkungsvoll. Die verfahren können langwierig sein und werden nur dazu führen, dass die Bundesregierung bezogen auf die Zukunft die absolut notwendigen kleineren Anpassungen vornehmen wird, die sich aus dem jeweiligen Urteil ergeben. Das Ergebnis wird die Bundesregierung nicht belasten. Aber durchgesetzte Ansprüche auf Schadensersatz wegen der Verletzung des Assoziationsrechts durch die Bundesregierung könnten eine solche Belastung darstellen, insbesondere wenn zahlreiche Verfahren eingeleitet werden. Auch wenn diese Verfahren zeitaufwaendig sind, ist ihr Ergebnis doch vorhersehbar. Die Bundesregierung wird es schwer haben, vor der Öffentlichkeit die Verschwendung öffentlicher Mittel durch rechtswidriges Verhalten zu rechtfertigen. Note: Deutsche Übersetzung ist fertig.

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

C-221/11 sayılı Leyla Ecem Demirkan ile Federal Almanya Arasındaki Davaya ilişkin Kanun Sözcüsünün Raporu Hakkındaki Görüşlerimiz

C-221/11 sayılı Leyla Ecem Demirkan ile Federal Almanya Arasındaki Davaya ilişkin Kanun Sözcüsünün Raporu Hakkındaki Görüşlerimiz C-221/11 sayılı Leyla Ecem Demirkan ile Federal Almanya Arasındaki Davaya ilişkin Kanun Sözcüsünün Raporu Hakkındaki Görüşlerimiz 1) Bazı AB üyesi ülkeler ve AB Konseyince, Türkler için vize yükümlülüğünün

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Musterformular ZIT-BB

Musterformular ZIT-BB Yabancılar Dairesince hazırlanmış bilgi broşürü Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki ikametiniz hakkındadır 1. Giriş Almanya Federal Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. İkametinizin gönlünüzce olmasını ve burada

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Sevgili Türk ve Alman-Türk Okuyucular, Liebe türkische und deutsch-türkische Leserinnen und Leser, Bu broºür, vatandaºl a geçmek ve çifte vatandaºl k konusunda sorunlarla karº laºabilecek herkese yöneliktir

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden.

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK- 7 Dersin Adı İleri Alman Hukuku III Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Den

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

VOLLMACHT Vekalet. erteile hiermit Vollmacht an İşbu yazıyla aşağıdaki şahsa vekalet veriyorum. Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı

VOLLMACHT Vekalet. erteile hiermit Vollmacht an İşbu yazıyla aşağıdaki şahsa vekalet veriyorum. Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı Vollmacht Seite 1 VOLLMACHT Vekalet Ich, Ben Name, Vorname Soyadı, Adı (Vollmachtgeberin) (Vekaleti veren) Geburtsdatum Doğum tarihi Geburtsort Doğum yeri Adresse Adresi Telefon, Telefax Telefon, Telefaks

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Offener Brief von Kadir Ugur, CEO BENTOUR REISEN, an den türkischen Minister für Kultur und Tourismus Mahir Ünal

Offener Brief von Kadir Ugur, CEO BENTOUR REISEN, an den türkischen Minister für Kultur und Tourismus Mahir Ünal Offener Brief von Kadir Ugur, CEO BENTOUR REISEN, an den türkischen Minister für Kultur und Tourismus Mahir Ünal Zürich 07.03.2016 Sehr geehrter Herr Kultur und Tourismus Minister Mahir Ünal, vor ca. 4

Detaylı

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht Ders Öğretim Planı/Lehrveranstaltungsplan Vorlesungskode Name der Vorlesung Art der Vorlesung Jahr Halbjahr ECTS HUK-420 İleri Alman Hukuku IV - Zivilrechtliche Sondergebiete, Grundzüge des Zivilprozesses

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN. Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 ISSN 2147-4176

MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN. Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 ISSN 2147-4176 MARMARA TÜRKİYE-ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-TÜRKISCHE STUDIEN Cilt / Band: 3 Sayı / Nr.: 1-2 2014 ISSN 2147-4176 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi

Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi Avusturya çalışmaya gidenlerle Aile Birleşimi (Bu oturum müsaadesi başvuruları Avusturya dan oturum sahibi olan esler veya evli olmayan çocukları için geçerlidir: Rotasyon hizmetlisi Sanatçı Öğrenci Araştırmacı

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG)

Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idf BGBI. I Nr. 87/2012 (FNG) Anlage A Makama ait notlar için yer - Lütfen doldurmayınız! Raum für behördliche Vermerke - Bitte nicht ausfüllen! Befragungsformular im Familienverfahren gemäß 35 (3) des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr.

Detaylı

Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011

Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011 Für wen gilt der Tarifvertrag? Vortrag vor der Juristischen Fakultät der Universität Malatya am 23. Juni 2011 Professor Dr. Martin Franzen, Universität München I. Einleitung Das deutsche Arbeitsrecht unterscheidet

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri.

(Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı. Geburtsdatum Doğum tarihi. Geburtsort Doğum yeri. V o l l m a c h t V e k a l e t Ich, Ben, Name, Vorname Soyadı, Adı Vekalet sayfa 1/6 (Vollmachtgeber/in) (Vekaleti veren) Geburtsdatum Doğum tarihi Geburtsort Doğum yeri Adresse Adresi Telefon, Telefax,

Detaylı

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum) Erstattung der zur deutschen Rentenversicherung geleisteten Beiträge an türkische Staatsangehörige Alman emeklilik sigortası primlerinin Türk yurttaşlarına iadesi (Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

Detaylı

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei Praktische Erfahrungen in der New Energy, Renewable Energy Projektierung und dem Netzanschluss Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Gliederung

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

1. Temel hak ve özgürlükler anayasada düzenlenir ve böylece güvence altına alınır.

1. Temel hak ve özgürlükler anayasada düzenlenir ve böylece güvence altına alınır. Genel Olarak Dünyada Hukuk Sistemleri İkiye Ayrılır: 1) Kıta Avrupası Hukuk Sistemi: Roma Hukukunun esas alındığı ve Avrupa'nın genelinde hakim olan hukuk sistemidir. Almanya ve Türkiye, bu sistem içinde

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER Alman Emeklilik Sigortası Yukarı ve Orta Frankonya Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Avrupa Birliği hukuk sistemini anlamak ve Birlik in işleyişi ve kurumları hakkında bilgi edinmek.

Avrupa Birliği hukuk sistemini anlamak ve Birlik in işleyişi ve kurumları hakkında bilgi edinmek. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK-307 Dersin Adı Avrupa Hukuku (Europarecht) Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu 3 5 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Avrupa Birliği hukuk sistemini anlamak ve Birlik

Detaylı

Merkezî Anadolu Ovalarının Jeolojik ve Hidrolojik Müşahedeleri Hakkindaki Almanca Makalenin Hulâsası.(*)

Merkezî Anadolu Ovalarının Jeolojik ve Hidrolojik Müşahedeleri Hakkindaki Almanca Makalenin Hulâsası.(*) die Eruptionsbeben verstand. İch erinnere daran, dass die südwestdeutschen Beben von Würtemberg und Hohenzollern wahrscheinlich dieselbe Entstehung haben, obwohl dort die Eruptionen miocaen waren und also

Detaylı

Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern

Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern Orientierende Überprüfung der muttersprachlichen Kompetenz Türkisch sprechender Kleinkindern Herausgeber: Arbeitskreis Mehrsprachigkeit bei Kindern, Region Hannover (Sozialpädiatrie und Jugendmedizin)

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara

TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara TURKEY-AB ORTAKLIK HUKUNUN SOSYAL BOYUTU ve ATAD KARARLARI (ANKARA ANLAŞMASI) Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010, Ankara HUKUKİ KAYNAKLAR ANKARA ANLAŞMASI (12 Eylül 1963) : PRENSİPLER KATMA PROTOKOL (23 Kasım

Detaylı

BASIN BİLDİRİSİ. Ayrıntılı bilgiler adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır.

BASIN BİLDİRİSİ. Ayrıntılı bilgiler  adresindeki internet sitesinde bulunmaktadır. Prof. Dr. Harun GÜMRÜKÇÜ Akdeniz Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi http://euromaster.akdeniz.edu.tr/tr harung@akdeniz.edu.tr 16.02.2011 BASIN BİLDİRİSİ Değerli Basın Mensupları!

Detaylı

Offenbarung in Christentum und Islam

Offenbarung in Christentum und Islam Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung 5 Offenbarung in Christentum und Islam Bearbeitet von Prof. Dr. Richard Heinzmann, Prof. Dr. Mualla Selçuk 1. Auflage 2011. Taschenbuch.

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı

KAZANILMIŞ. Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler. Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı AVRUPA DA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ Prof. Dr. Harun Gümrükçü Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı TEMEL TEZİMİZ Avrupa Komisyonu ve Avrupa

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Deutscher Ethikrat Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Almanya ve Türkiye deki Yaklaşımlar Ethische Entscheidungen am Lebensende im interkulturellen Kontext Deutsche und türkische Perspektiven

Detaylı

Geçici iş için bir rehber. Bana zammımı ver! İş koluna özel zamlardan ne zaman yararlanma hakkım var?

Geçici iş için bir rehber. Bana zammımı ver! İş koluna özel zamlardan ne zaman yararlanma hakkım var? Geçici iş için bir rehber Bana zammımı ver! İş koluna özel zamlardan ne zaman yararlanma hakkım var? Geçici iş rehberi Künye Yayıncı Madencilik, Kimya, Enerji Sanayi Sendikası Yönetim Alanı 3 Pazarlama

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr

Science Bridging Nations. www.deutsch-tuerkisches-wissenschaftsjahr.de www.turk-alman-bilimyili.com.tr Science Bridging Nations Science Bridging Nations: Das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 2014 ist das Deutsch-Türkische Jahr der Forschung, Bildung und Innovation eine gemeinsame

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe

Almancaya Doğru. Auf dem Weg zur deutschen Sprache. Veliler için Bilgilendirme. Informationen für Eltern. Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Auf dem Weg zur deutschen Sprache Informationen für Eltern Almancaya Doğru Veliler için Bilgilendirme Deutsch Türkisch Almanca Türkçe Liebe Eltern, Bildung ist für die Integration und berufliche Zukunft

Detaylı

Urlaub in der Türkei

Urlaub in der Türkei Merkblatt über Leistungen der Krankenversicherung 1 Endlich Urlaub! Der Urlaub gehört zu den schönsten Wochen des Jahres und entsprechend groß ist die Freude darauf. Ihre Krankenkasse wünscht Ihnen, dass

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1

Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1 Doç. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Sayın Prof. Dr. Beyza BİLGİN'in tebliğinin tartışması) 1 Teşekkür ediyorum, Sayın Başkan. Ben öncelikle değerli konuşmacılara teşekkür ediyor, dinleyenlerimizi de saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı