HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ"

Transkript

1

2

3

4

5 a-s-16_layout :24 Page 1 Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu Avrupal DANIfiMAN: ED TÖR: Cihat Masum Yan k SUNUŞ Nazi terörü, Hukukun üstünlüğüne saygısızlık ve Ortaklık Hukuku nun geriye dönük kötüleştirme kuralına uymamak... Tüm bu olaylar arasında bir fark görebiliyor musunuz? Aslında hedef kitle aynı, detaylar farklı... Nazi terörünün amacı, Almanya da yaşayan n sayısını azaltmaktır. Hukukun üstünlüğüne saygısızlık ise Almanya da 2. ve 3. sınıf statüsüne sokmaktır. Ortaklık Hukuku nun geriye dönük kötüleştirme kuralına uymamak da, n Birlik yurttaşı olma hakkını, buna bağlı olarak da çifte vatandaşlık hakkını kazanma ve kendi vatandaşlığını koruma hakkının önünü kesmektir. Bu söylemlerimizin gerekçeleri şöyle: Almanya nın günümüzdeki iktidar partisi olan CDU nun 15 yıldan fazla başkanlığını ve Şansölyelik görevini yürütmüş olan Helmut Kohl, 1983 deki yayınladığı hükümet programında Almanya da yaşayan n sayısını yarı yarıya indireceğini hedeflemişti. Bu siyasi hedefe karşı organize olan (özellikle Almanya daki Türkler) mahkemelere başvurarak ve A(E)T/AB Türkiye Ortaklık Hukuku na dayanarak bu hedefin önünü kesmişlerdir. Hatta AB nin en yüksek ve en son mahkemesi olan ABAD a götürdükleri davalar ile sınır dışına dur diyecek olan Ömer Nazlı ve diğer kararların çıkmasına öncülük etmişlerdir. Siyasi yöntemlerle n Almanya da sayısının azaltılamayacağı ortaya çıkınca Alman derin devleti tarafından yürütülen gizli /açık kampanyalarla Türk ve Müslüman düşmanlığı körüklenmiştir. Bunun yetmediği yerlerde sivil ve yarı sivil toplum kuruluşlarının içine sızdırılan kışkırtıcı ajanlarla birlikte Avrupa nin toplum önderleri yıpratılmaya çalışılmış, onların çalışmalarının önü kesilmek istenmiş ve en nihayet derin devletin kontrolünden çıkan bir grup Neonazi, işi insanları öldürmeğe kadar götürmüştür. İşin daha da vahameti Alman derin devleti bu gerçeği uzun yıllar görmemiş veya görememiştir. Şuan ortada olan bir fiil olayları işleyen kişiler de tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında demokratik tepki gösteren Alman toplumunu teskin etmek ve olayın vahametini mümkün olduğunca örtmek için gizli dosyalar imha edilmiştir. Konuyu araştıran Alman Meclisi Araştırma Grubu na gönderilen dosyalarda birçok bilgi karartılarak verilmiştir. Gelişmeleri kontrol edemeyen ilgili birimlerin temsilcileri bu uzun zaman sonra birer birer görevlerinden istifa etmiş veya görevlerinden alınmışlardır. Bu gelişme Almanya daki Türkler ile Almanya makamları arasında soğuk rüzgârların esmesine neden olmuş ve Türk toplumunu tedirgin etmiştir, etmeyi de sürdürmektedir. Türk toplumunu tedirgin eden ikinci bir olay da Almanya gibi bir hukuk devleti, Avrupalı hakemlerin ve kanun sözcülerinin çalışma alanında olan ve ulusüstü hukukun son yargı mercii olan ABAD kararlarına uymayarak hukuksuzluğu sürdürmesidir ve buna bağlı olarak Alman hukukuna olan güvenin sarsılmasıdır. Türk toplumunun bireyleri 60 lı ve 70 li yıllarda göçmen işçiler olan Yunanlılar, İtalyanlar, İspanyollar, Portekizliler ve daha sonra Almanya ya gelen Polonyalılar, Macarlar ve Çekler gibi bu toplumun kalkınmasına büyük katkı sağlamışlardır. Alman işverenlerine göre Almanya ekonomisinin kalkınmasının yüzde 20 si bu göçmen işçiler ve Avrupa sayesinde olmuştur. Günümüzden geriye doğru baktığımızda n dışında yukarıda saydığımız tüm göçmen işçiler, geldikleri ülkelerdeki vatandaşlık ını saklı tutarak yaşadıkları ülkenin vatandaşı olma ve Birlik Yurttaşı olma hakkını kazanmışlardır. Sadece Türkler bu dan ayrı tutulmuşlardır. Daha da vahimi A(E)T/AB Ortaklık Hukuku ndan doğan ı hayata geçirilmesinde üye ülkelerle ciddi bir direnmeye karşı karşıya kalmışlardır. Üye ülkelerin ulusüstü yasalarda en son yargı mercii olan ABAD ın şimdiye kadar verdiği 16 binden fazla mahkeme kararı bu ülkelerce, zaman zaman kritik edilse de, aynen uygulanmaktadır. Avrupa nin hukukun üstünlüğü prensibine dayanarak ABAD a getirdikleri 56 mahkeme kararı uygulamakta yaşanan senaryolar, hukuk devleti açısından bakıldığında içler acısıdır. Türkler söz konusu olduğunda bu AB üye ülkeleri ulusüstü hukuk normlarını ve bunlara dayanılarak verilen mahkeme kararlarını uygulamakta çok cimri davranmaktadırlar veya vize muafiyeti ve vize ötesi da olduğu gibi bu ı inkâr etmektedirler. Bu durum 50 yılı aşkın AB tarihinde ilk kez olmaktadır. Sonuç olarak hukuki uygulama yerine ona ters düşen bir yol haritası hazırlanmış oldukları görülmektedir. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi olan Hamburg Üniversitesi nden Sayın Prof. Dr. Wolfgang Voegeli, yazı dizisi haline getirdiğimiz bu çalışmaya temel teşkil eden raporunda Avrupalı n ıyla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koymaktadır. Vize kolaylığı ve vize müzakereleri gibi Türkiye ye karşı tuzakların kurulduğu bir dönemde bu raporun ve çalışmamızın büyük ses getireceğine, devlet yetkililerimizin de dikkatini çekeceğine inanıyoruz. Şimdiden çalışmamızın tüm yurttaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz. Not: Yazı dizimiz Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin katkılarıyla hazırlanmıştır ve Sayın Voegeli nin raporu Sezgi Erdoğan tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi - Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı TARİHE GEÇECEK BİR ÇALIŞMA A BAD ın, AB nin İşleyişine İlişkin Antlaşma nın (the Treaty on the Functioning of the European Union) 267. maddesine dayalı (AET yi kuran o zamanki antlaşmanın 177. maddesi) bir ön karar verebilmesi için, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı AB kurumlarından birinin hukuki bir fiili olarak sınıflandırılması gerekmekteydi. AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 218. maddesinin 6. paragrafına göre, ulusüstü bir antlaşma Konsey kararıyla sonuçlanır. Birliğin Hukuki Tasarrufları başlığı kapsamında, AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 288. maddesi, bu gibi hukuki fiil biçimlerinden biri olarak kararları belirler. Bu nedenle, AB tarafından imzalanan uluslararası bir antlaşma, ABAD (Sürekli olarak 1974 tarihli C-181/73 Haegeman dan buyana) tarafından AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesinin anlamı içinde AB diziyazı -1- HUKUKU KATLEDEN ANLAYIŞ ABAD, Ankara Antlaşması ve Katma Protokol ün AB Hukuku nun bir parçası olduğunu oldukça erken bir tarihte (1986) açıkladı. AB yetkilileri ise, ABAD ın otoritesine tarihinde ilk kez karşı gelerek Türklere vizesiz giriş hakkı tanımadı ve hukuku açıkça çiğnedi Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girişi hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından etkileyici bir içtihat hukuku oluşturulmuştur. Ancak Türk vatandaşlarının serbest giriş hakkı, AB ülkelerinin ilgili yetkilileri tarafından hâlâ tanınmamaktadır. Bu suretle AB üyesi ülkeler, ABAD otoritesine tarihinde ilk kez karşı gelmiş olmaktadır. Bu noktada sorun, hukukun ABAD tarafından yorumlandığı gibi uygulanması için ne yapılabileceğidir. Bu yazıda Türk vatandaşlarının ıyla ilgili tarihi bir çalışmaya imza atan Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wolfgang Voegeli ile yazı dizimizin danışmanı bir arada görülüyor. ORTAKLIK HUKUKU NUN TARİHİ öncelikle AB ile Türkiye arasındaki Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın (Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Ortaklık Kuran Antlaşma OJ L L 217, 29/12/1964, s ) temelindeki içtihat hukukunun gelişiminin sınırlarını çizecek, ardından Alman mahkemeleri karşısında hak iddia eden Türk vatandaşlarının karşılaştığı zorluklardan bahsedeceğiz. Ardından ABAD içtihadında bulunan ve n ını kullanabilmelerini sağlayabilecek yasal çözümleri analiz edeceğiz. Türkiye, 1963 te imzalanan Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması (Ankara Antlaşması) uyarınca Avrupa Birliği nin üye ülkelerine sıkıca bağlıdır. 1 Ocak 1973 te yürürlüğe giren 23 Kasım 1970 (Katma Protokol ve Mali Protokol, OJ L 293, 29/12/1972 s. 4.) tarihli Katma Protokol (KP), Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı detaylandırmış ve bu antlaşmanın uygulama şartlarını belirlemiştir. Bu protokolün 41. maddesinin 1. paragrafına göre, akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. KP tarafından daha somut ve daha uygulanabilir hale getirilen Ankara Antlaşması nın etkilerini tartışırken, bu antlaşmanın ABAD tarafından içtihat hukuku yoluyla geliştirilen özel karakterinin farkında olmak gerekir. ABAD, oldukça erken davranarak, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın ve KP nin AB Hukuku nun ABAD davası 12/86 Demirel) parçası olduğunu Demirel davası kararında açıklamıştır. Bu davada bir Türk vatandaşının talebi, KP nin davaya konu edilen maddeleri yeteri kadar kesin ve açık olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmiş olsa da, bu yorum bu normlara dayanan tüm iddialar için temel oluşturmuştur. Bir başka kararında (C-192/89 Sevince) ABAD, Ortaklık Konseyi tarafından alınan kararların, Avrupa Yasama Kurumları nın ikincil hukuk oluşturan benzer kararları gibi, AB Hukuku nun bir parçası olduğunu kabul etmiştir. Ortaklık Konseyi nin kararlarına dayanan davaları incelemeyeceğiz, ancak bu karar AB-Türkiye Ortaklık Hukuku diye adlandırılan özel yapıyı anlamak için bize yardımcı olacağından kendi muhakememiz için hâlâ önemlidir. SON YARGI MERCİİ ABAD kurumlarından birinin bir fiili olarak görülür. Buna göre ABAD, Demirel davasında Ankara Antlaşması nın ve KP nin AB nin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturan AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesinin anlamı içinde, Birlik kurumlarından birinin fiilleri olduğu kararına varmıştır. Bu karar bireylerin herhangi bir üye ülkenin mahkemesine başvurmasını ve bu mahkemeye ön bir inceleme için AB İşleyişine İlişkin Antlaşma nın 267. maddesi kapsamında soru sorabilmesini mümkün kılmıştır. Eğer ulusal mahkemenin kararı, AB Hukuku nun belirli bir yorumuna bağlıysa, başka bir yasal yol olmadığına dair kararları olan mahkemelere karşı üye ülkelerin alt mahkemeleri böyle bir soruyu ABAD a gönderebilirler. Ancak üye ülkenin en yüksek ve en son ulusal mahkemesi, bunu ABAD a göndermek zorundadır. YARIN: B REY HAKLARI YLA VAR Einleitung M it der Zeit hat sich eine beeindruckende Rechtsprechung des EuGH über die Rechte türkischer Bürger auf visumfreie Einreise in die Mitgliedstaaten der EU entwickelt. Gleichwohl geniessen türkische Bürger immer noch keinen freien Zugang. Ihre Rechte werden von den Mitgliedstaaten nicht vollstaendig geachtet. Diese entwickeln einen erheblichen Widerstand gegen die Rechtsprechung des EuGH. Es stellt sich die Frage, was getan werden kann, um das Recht in der Interpretation des EuGH durchzusetzen. In diesem Aufsatz werde ich zunaechst die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH nachzeichnen und dabei vor allem auf dessen Interpretation des Assoziationsvertrages zwischen der EU und der Türkei. Ich werde dann die Schwierigkeiten beleuchten, die türkische Bürger haben, wenn sie ihre Rechte vor deutschen Gerichten einklagen wollen. Schliesslich werde ich die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten türkischer Bürger analysieren, wenn sie ihre Rechte auf der Basis der Rechtsprechung des EuGH durchsetzen können. Geschichtlicher Überblick Die Türkei ist mit den Mitgliedstaaten der EU durch das Assoziationsabkommen (Vertrag von Ankara) verbunden, das 1963 unterschrieben wurde. Das Zusatzprotokoll vom 23. November 1970, das am 1. Januar 1973 in Kraft trat, enthaelt naehere Bestimmungen für die Umsetzung des Assoziationsvertrages. Gemaess Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls werden die Vertragsparteien untereinander keine neuen Beschraenkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. Bei der Analyse der Wirkungen des Assoziationsabkommens praezisiert durch das Zusatzprotokoll muss man sich des besonderen Charakters des Assoziationsrechts bewusst sein, wie er in der Rechtsprechung des EuGH definiert wurde. Schon früh entschied der EuGH im Fall Demirel dass das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll Teil der Rechtsordnung der EU seien. Obwohl in diesem Fall der Anspruch eines türkischen Bürgers abgewiesen wurde, weil die einzelne Vorschrift des Zusatzprotokolls, auf die sich der Klaeger bezog, nicht hinreichend bestimmt ist, hat diese Entscheidung doch die Grundlage gelegt für die folgenden Faelle, weil in ihr das Assoziationsrecht als Teil der Rechtsordnung der EU festgeschrieben wurde. In einem weiteren Urteil (Sevince) entschied der EuGH, dass auch Entscheidungen des Assoziationsrats Teil des EU Rechts seien aehnlich dem Sekundaerrecht, das die EU-Institutionen setzen. Obwohl ich in diesem Aufsatz keine Entscheidungen des EuGH analysieren werde, denen Entscheidungen des Assoziationsrats zugrunde liegen, ist dieses Urteil doch wichtig für meine Argumentation, weil es hilft, den speziellen Charakter des Assoziationsrechts zu verstehen. Damit der EuGH eine Vorabentscheidung gemaess Art. 267 Vertrag über die Arbeitsweise der Europaeischen Union (AEUV - zu der Zeit Art. 177 Vertrag zur Gründung der Europaeischen Wirtschaftsgemeinschaft- EGV) muss das Assoziationsabkommen als rechtsverbindliche Handlung der Institutionen der EU anzusehen sein. Gemaess Art. 218 Abs. 6 AEUV wird ein internationaler Vertrag durch eine Entscheidung des Rats wirksam. In Art. 288 AEUV werden die Rechtsakte der EU bestimmt. Darunter auch Entscheidungen. Internationale Abkommen werden daher in staendiger Rechtsprechung vom EuGH als Handlung eines Gemeinschaftsorgans, d.h. heute eines Organs der EU angesehen. Entsprechend entschied der EuGH im Fall Demirel, dass das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll, die durch eine Entscheidung des Rats in Geltung gesetzt wurden, Handlungen eines Organs der EU i.s. des Art. 267 AEUV und damit ein integraler Bestandteil der Rechtsordnung der EU sind. Damit konnten Bürger sich vor den Gerichten eines Mitgliedstaates auf das Assoziationsabkommen berufen und beantragen 16 Temmuz 2012 PAZARTESİ dass das Gericht den EuGH um eine Vorabentscheidung gemaess Art. 267 AEUV ersuche. Untere Gerichte der Mitgliedstaaten können, solche Gerichte, gegen deren Entscheidung kein Rechtsmittel mehr zulaessig ist, müssen um eine entsprechende Vorabentscheidung ersuchen, wenn ihre Entscheidung von einer ungeklaerten Interpretation europaeischen Rechts abhaengt. Damit sich Bürger erfolgreich auf Assoziationsrecht berufen können, muss die jeweilige Vorschrift unmittelbar anwendbar sein. Dass die Regeln der unmittelbaren Anwendbarkeit auch für Assoziationsrecht gelten, wurde ebenfalls im Urteil Demirel geklaert. Seit dem Urteil im Fall van Gend wendet der EuGH im Wesentlichen dieselben Kriterien für die Feststellung der unmittelbaren Wirkung an. Mit Blick auf den Wortlaut, die Systematik und den Geist der Vertragsnorm, oder, in der Folgerechtsprechung, irgendeines Rechtsakts der EU, muss eine Norm so ausgelegt werden können, dass sie eine klare, hinreichend bestimmte und unbedingte Pflichtenthaelt. Ihre Wirkung darf also nicht abhaengig sein von einer noch zu treffenden inhaltlichen Entscheidung eines weiteren zustaendigen Akteurs. Daher kann ein türkischer Bürger sich dann auf Assoziationsrecht berufen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Bei der Analyse der Systematik ist der Kontext wichtig, in dem die Norm in dem Gesetzeswerk steht. Der Geist einer Norm wird vom EuGH im Wesentlichen als deren Sinn und Zweck verstanden, der sich aus dem Gesetzestext als einem kohaerenten Text selbst ergibt. Nur wenn diese Analyse keine überzeugenden Ergebnisse liefert, kann auf die dem Abkommen zugrunde liegenden Entwürfe und Verhandlungsprotokolle zurückgegriffen werden. In diesem Zusammenhang hat der EuGH immer darauf bestanden, dass diejenige Interpretation zu waehlen ist, die den praktischen Effekt der Vorschrift für das Erreichen der im Vertrag genannten sichert. Schliesslich muss die Pflicht, die der Norm entnommen werden kann, gegenüber einzelnen Individuen bestehen. Die Norm muss nicht explizit ein Recht eines Individuums statuieren. In staendiger Rechtsprechung, beginnend mit dem Urteil van Gend, hat der EuGH eine eindeutige Verpflichtung eines Mitgliedstaates, eine bestimmte Handlung zu unterlassen, als ein Individualrecht darauf ausgelegt, dass diese Handlung unterbleibt, wenn die Pflicht wenig praktischen Effekt haette, es sei denn, Individuen können sich darauf berufen. Im Fall van Gend ging es um die Pflicht eines Mitgliedstaates, keine Zollerhöhung oder eine Massnahme gleicher Wirkung vorzunehmen. Die Niederlaendische Regierung hatte die Zollklassifikation einer Chemikalie geaendert aber nicht die Zollsaetze. Der EuGH urteilte, dass diese Handlung einer Zollerhöhung gleichkomme. Nicht die normative Form ist wichtig sondern der Effekt. Weiterhin urteilte der EuGH, dass zwar der Vertrag dem Wortlaut nach nur eine Verpflichtung zwischen den Mitgliedstaaten aufstelle. Der Vertrag insgesamt schliesse aber die Bürger der Mitgliedstaaten ein. Insbesondere das Verfahren der Vorabentscheidung sehe die Bürger in einer aktiven Rolle. Sie könnten einen Rechtsstreit über die Auswirkungen europaeischen Rechts vor nationale Gerichte bringen, die dann die Gelegenheit und einige die Pflicht haetten, die europarechtliche Frage dem EuGH vorzulegen. Haetten nur die Mitgliedstaaten eine solche Kompetenz, waere diese Verfahrensart sinnlos. Denn Mitgliedstaaten können derartige Fragen direkt vor den EuGH bringen. Seit dem Urteil im Fall van Gend werden daher hinreichend bestimmte und unbedingte Pflichten eines Mitgliedstaates so interpretiert, dass sie ein korrespondierendes Individualrecht enthalten, wenn die Erfüllung dieser Pflicht den Individuen unmittelbar zugutekommt. In allen Faellen, die auf das Urteil im Fall Demirel folgten, wurde die Interpretation des Assoziationsrechts aufrechterhalten, dass es nach den allgemeinen Regeln des EU-Rechts unmittelbar anwendbar ist. Türkische Bürger können sich daher auf Assoziationsrecht unmittelbar berufen, wenn es eine Pflicht der Mitgliedstaaten enthaelt, die den Bürgern unmittelbar zugutekommt und diese Pflicht hinreichend bestimmt und unbedingt ist.

6 a-s-17_layout :04 Page 1 diziyazı Temmuz 2012 SALI ABAD ADALETİN BEKÇİSİ Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, siyasetçilerin gasp gayretlerine rağmen verdiği kararlarla Türk vatandaşlarının ına ışık tutuyor. Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık MESELE SADECE VİZE DEĞİL, VİZE ÖTESİ HAKLARIMIZ VAR Birey ı yla var AB ülkelerinin kesin yükümlülükleri, bu kapsama giren ve faydalanan tüm vatandaşlar için birer haktır. Bu yüzden Türkler, yeterince kesin ve şartsız bir birey hakkı içerdiği yerde Ortaklık Hukuku na dayanarak yeni alabilirler. Bir Türk vatandaşının Ortaklık Hukuku nu harekete geçirmesi için, ilgili normun doğrudan etkili olması gerekmektedir. AB Hukuku nun doğrudan etkisine ilişkin içtihat kuralların AB-Türkiye Ortaklık Hukuku nu da kapsadığı, Demirel davasında ABAD tarafından açıkça belirtilmiştir. Van Gend (Case 26/62 5/2/1963) davasından başlayan, doğrudan etki kriterlerinin geliştirildiği uzun bir davalar silsilesi mevcuttur. Antlaşmanın genel düzenleme ve tabiatının üslubunu veya bu konuda herhangi bir yasal düzenlemeyi göz önünde bulundurarak, bir hüküm, uygulanabilmesi için yetkili herhangi bir aktörün ek tedbir almasına gerek kalmayacak ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açık ve kesin bir yükümlülük içermeli ve bu şekilde anlaşılabilmelidir. Bu kriterlerin oluşması şartıyla, Ortaklık Hukuku nun varlığı dayanak olarak alınabilir. Biz genel şemayı analiz ederken, bir normun dayandığı bağlam ve bu bağlam içinde sahip olduğu işleve bakarız. Bir norm tabiatı, ABAD tarafından amacını ifade eden tutarlı bir belge şeklinde, tüm hukuki fiil metninin değerlendirmesini sağlayabilen amaçlar olarak tanımlanır. Bu yalnızca, taslaklar ve müzakere protokolleri kesin olmadığı sürece yapılabilir. Bu açıdan ABAD her zaman antlaşmalarda belirtilen amaçların uygulanabilir etkisini (practical effect) arttıracak yorumlarda ısrar etmiştir. Bunun yanında bir BİREYSEL HAKLAR KORUNUYOR kişinin böyle bir normu dayanak olarak alabilmesi için, söz konusu yükümlülüğün bireylere yönelik olması gerekmektedir. Ayrıca, bu yükümlülük bireyin doğrudan bir hakkı olarak ifade edilmemiş olmalıdır. Ünlü Van Gend davasında tekrar gündeme gelen ABAD içtihadına göre, bir üye ülkenin yükümlülüklerini belirli bir doğrultuda gerçekleştirmediği ULUSAL yabancılar hukuku, Türklere kısmen uygulanabilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı da yükümlülük olarak görür. İşte bu yükümlülük, Türk vatandnaşları için vize ve vize ötesi ı içerir. Ünlü Van Gend davasında tekrar gündeme gelen ABAD içtihadına göre, bir üye ülkenin yükümlülüklerini belirli bir doğrultuda gerçekleştirmediği ve bundan bireysel ın doğrudan etkilendiği durumlarda, söz konusu yükümlülüğün bireysel bir hak içerdiği kabul edilir. ve bundan bireysel ın doğrudan etkilendiği durumlarda, söz konusu yükümlülüğün bireysel bir hak içerdiği kabul edilir. Bu bağlamda, eğer bireylerin lehine başvuru mümkün olmasaydı, böyle bir yükümlülüğün uygulanabilir etkisi azalabilirdi. Van Gend davasında gümrük vergilerinin arttırılmaması hususunda bir üye ülkenin yükümlülüğü söz konusuydu. Hollanda hükümeti, bir kimyasalın tarife sınıflandırmasını değiştirmişti. Ancak çeşitli ürün gruplarına geçerli tarifeleri yükseltmemişti. ABAD, bu eylemin geçerli tarifede bir artış oluşturduğunu, yani normatif şeklin değil etkinin önemli olduğunu ifade etti. Dahası, yükümlülük üye ülkeler tarafından birbirleri arasında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, ABAD, antlaşmanın bir bütün olarak sadece üye ülkeler arasında ve yükümlülükler kurma niyetinde olmadığını, vatandaşların ı ve yükümlülüklerini de içerdiğini hükme bağlamıştır. Özellikle ön karar prosedürü vatandaşları da içerir, çünkü onlar, ön karar için ABAD a soru sorma hakkı veya yükümlülüğü olan ulusal mahkemeler nezdinde dava açabilecek aktörler olarak kabul edilirler. Yetkili aktörler olarak sadece devletler göz önüne alınsaydı, üye ülkeler sorunlarını doğrudan ABAD a götürebileceklerinden bu prosedür anlamsız olurdu. Böylece üye ülkelerin kesin yükümlülükleri, bu yükümlülüklerden doğrudan faydalanan vatandaşlar için gerekli olarak yorumlanmaya başlandı. Daha sonraki tüm davalarda, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması ve buna dayalı ikincil hukuk karakterinin bu yorumu, doğrudan etkinin genel kurallarının geçerli olması gibi düzenlendi. Bu yüzden Türk vatandaşları, yeterince kesin ve şartsız bir birey hakkı içerdiği yerde Ortaklık Hukuku nu dayanak alabilirler. VİZESİZ GİRİŞTE ABAD İÇTİHADI ABAD içtihadı, 2000 yılından buyana ağırlıklı olarak Savaş (C-37/98, 11/5/2000), Abatay ve diğerleri (C-317/01, 21/10/2003), Tüm ve Darı (C-16/05, 10/11/2007), Soysal ve Savatlı (C- 228/06, 19/2/2009), Şahin (C-242/06 17/9/2009) ve Toprak (C-300/09 9/12/2010) davalarında geliştirilmiştir. Bu da Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafına dayanır. Bu protokol, kişilerin serbest dolaşımı, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü bakımından Türk vatandaşlarına doğrudan sabit herhangi bir hak içermemekle birlikte, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğü bakımından Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı (The Standstill Clause) kapsamaktadır. Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı (The Standstill Clause) belirli eylemlerden kaçınmak için net, kesin ve şartsız olan yasal bir yükümlülüktür. 41. maddenin 1. paragrafı der ki: Akit taraflar, aralarında, yerleşme hakkı ve hizmetlerin serbest edinimine yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar. Bu norm sadece belirtilen özgür- YARIN: TÜRKLERİN ELİ GÜÇLÜ lükleri etkileyen ulusal yasalarda kötüleştirme yapılmaması için üye ülkeler açısından kesin bir yükümlülük olarak değil, aynı zamanda ABAD tarafından kötüleştirmeden etkilenen bireylerin doğrudan lehine olan ve böylece bireysel ı (Savaş kararı) oluşturan bir yükümlülük olarak da kabul edildi. Sonuç olarak bu hükmü uygulayan Türk vatandaşları, üye ülkelerin (Savaş, Tüm ve Darı kararları), ulusal mahkemeleri önünde buna dayanma hakkına sahiptirler. Bu yorumlama Şahin davasında yeniden teyit edilmiştir. Die Urteile der EuGH (Die Rechtsprechung des EuGH zur visafreien Einreise) Die Rechtsprechung des EuGH zu diesem Thema wurde seit dem Jahr 2000 im Wesentlichen in den Urteilen Savas, Abatay et al., Tum und Dari, Soysal und Savatli, Sahin, und Toprak entwickelt. Sie basiert auf Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls. Zwar enthaelt letzteres keine materiellen Rechte türkischer Bürger bezüglich der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit. Aber es enthaelt eine Stillhaltepflicht bezüglich dieser Grundfreiheiten. Eine Stillhaltepflicht ist eine klare und unbedingte rechtliche Verpflichtung, bestimmte Handlungen nicht zu begehen. Art. 41 Abs. 1 besagt: Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschraenkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. Diese Norm wurde vom EuGH nicht nur als eine hinreichend bestimmte und unbedingte Verpflichtung jedes Mitgliedstaates interpretiert, ihr Recht nicht zu Lasten dieser Grundfreiheiten zu veraendern. Der EuGH sieht darin auch eine Pflicht, die unmittelbar zu Gunsten der betroffenen Individuen sich auswirkt und damit ein Individualrecht statuiert. Folglich können türkische Bürger, die die Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit ausüben wollen, sich auf diese Stillhaltepflicht vor den Gerichten der Mitgliedstaaten berufen. Diese Interpretation wurde im Urteil Sahin bestaetigt. Die Stillhaltepflicht selbst enthaelt keine materiellen Rechte, die allein geltend gemacht werden könnten. Das Recht, in einen Mitgliedstaat ohne Visum und ohne Aufenthaltserlaubnis einreisen zu können, wird durch die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit statuiert, soweit diese Freiheiten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls in den einzelnen Mitgliedstaaten entwickelt waren. Dieser Zeitpunkt ist der 1 Januar 1973 für die Gründungsmitglieder der EG und das Beitrittsdatum für alle anderen Mitgliedstaaten. Das Ausmass, zu dem diese Grundfreiheiten damals verwirklicht waren, wird durch das jeweilige nationale Auslaenderrecht bestimmt, das die Bedingungen für Einreise und Aufenthalt zu dem betreffenden Zeitpunkt regelte. Dieser Rechtszustand wurde dadurch unveraenderbar zu Lasten türkischer Bürger. Eine einseitige aenderung ist nur möglich in Richtung auf die Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten, wie sie im Assoziationsabkommen als verbindliches Ziel formuliert ist. Jede Veraenderung zum Negativen bedürfte der Zustimmung des Assoziationsrats. Aber selbst für diesen waere eine solche Entscheidung ausserhalb seiner Kompetenz, da auch er an die Verwirklichung der genannten Grundfreiheiten gebunden ist. Art. 41 Abs. 2 des Zusatzprotokolls besagt eindeutig, dass der Assoziationsrat Entscheidungen treffen kann für die weitere Implementierung dieser Grundfreiheiten, nicht um sie einzuschraenken. Die Rechtsposition türkischer Bürger gegenüber einer Veraenderung des Rechts zu ihren Lasten ist daher sehr stark. Nationale Gesetze mit einem derartigen Effekt würden europaeisches Recht verletzen. Aber auch europaeisches Sekundaerrecht mit diesem Effekt würde das Assoziationsabkommen und das Zusatzprotokoll verletzen. Eine entsprechende Entscheidung des Assoziationsrats würde seine Kompetenzen überschreiten. Ausserdem bedürfte es dazu der Zustimmung der türkischen Mitglieder des Assoziationsrats. Eine solche Rechtswirkung könnte nur durch eine aenderung des Assoziationsabkommens bzw. des Zusatzprotokolls erreicht werden. Aber dazu waere auch die Zustimmung der Türkei erforderlich. Die Stillhaltepflicht bezieht sich nicht nur auf die Verschlechterung der Bedingungen, unter denen eine Aufenthaltserlaubnis oder ein Sichtvermerk erteilt wird. Sie betrifft auch zusaetzliche Belastungen. Die Einführung von Gebühren für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis..., deren Höhe im Vergleich zu den von Gemeinschaftsangehörigen unter gleichartigen Umstaenden verlangten Gebühren unverhaeltnismaessig ist, ist eine durch die Stillhaltepflicht verbotene Beschraenkung Schliesslich findet sich noch im Urteil Toprak ein Rückschrittsverbot. D.h. wenn ein Mitgliedstaat nach Inkrafttreten des Zusatzprotokolls die Einreisebedingungen für türkische Bürger verbessert hat, können diese nicht wieder verschlechtert werden, auch wenn durch die Neuregelung hergestellte Zustand für türkische Bürger günstiger ist als die oder identisch ist mit den Bedingungen, die bei Inkrafttreten des Zusatzprotokolls galten. Beide Urteile, Sahin und Toprak, wurden zwar bezüglich Art. des Beschlusses 1/80 des Assoziationsrats gefaellt. Doch dieser enthaelt eine Stillhaltepflicht, die identisch ist mit derjenigen in Art. 41 des Zusatzprotokolls.

7 diziyazı Temmuz 2012 ÇARŞAMBA HAKLAR SİLİNEMEZ Türk vatandaşları için 1 Ocak 1973 ten önceki ulusal yasalar geçerlidir. Katma Protokol, geri dönük ın kötüleştirilmesini yasaklar. Bu durum AB ülkelerine 60 ve 70 li yıllarda göç eden Türklere önemli kazanımlar sunar. Avrupalı Prof. Wolfgang Voegeli nin AB Ülkelerine Vizesiz Giriş Raporu DANIŞMAN: EDİTÖR: Cihat Masum Yanık KATMA PROTOKOL TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUR n eli güçlü Vatandaşlarımızın bireysel ını da ilgilendiren Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafı, açıkça Ortaklık Konseyi nin temel özgürlükleri kısıtlamak için değil, onları daha çok uygulamak için kararlar alabileceğini ifade eder. G eriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın kendisi doğrudan başvurulabilen yasal bir hak içermez. Vizesiz olarak bir üye ülkeye giriş konusundaki hakkın yasal temelini, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (AT kurucu Üye Ülkeleri için 1 Ocak 1973 ve diğer tüm Üye Ülkeler için topluluğa katılım tarihleri) geçerli olmak kaydıyla ve bu tarihe kadar geliştirildiği haliyle, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü oluşturur. Zaman içinde bu noktalarda var olan bu özgürlüklerin kapsamı sadece, Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı yürürlüğe girdiği anda geçerli olan ve ilgili üye ülkelere Türk vatandaşlarının giriş şartlarını düzenleyen ulusal yasalar tarafından düzenlenebilir. Böylece bu yasaların içeriği vazgeçilemez olmuştur ve tek taraflı olarak sadece Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nda belirlenen hedeflerin etkin edinimi amacıyla değiştirilebilir. Türk vatandaşlarına zahmet veren bir değişiklik için alınacak kararın Ortaklık Konseyi nce de onaylanması gerekmektedir. Fakat, Temel Özgürlüklerin (Basic Freedoms) kademeli olarak uygulanması gibi Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın hedeflerine bağlı olduğundan, böyle bir karar, bu kurumun yetkisi dışında kalır. Katma Protokol ün 41. maddesinin 1. paragrafı açıkça Ortaklık Konseyi nin Temel Özgürlükleri (Basic Freedoms) kısıtlamak için değil, onları daha çok uygulamak için kararlar alabileceğini ifade eder. Bu yüzden Türk vatandaşlarına yük olan herhangi bir değişikliğe karşı Türk vatandaşlarının hukuki durumu çok güçlüdür. Bu yöndeki ulusal yasalar, Avrupa Hukuku nu ihlal etmiş olur. Aynı şekilde, İkincil Avrupa Hukuku nu, Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nı ve Katma Protokol ü de ihlal eder. Bu yönde Ortaklık Konseyi tarafından bir karar alınamaz. Böyle bir karar Ortaklık Konseyi nin yetkisi dışında kalır. Ayrıca böyle bir karar için, Ortaklık Konseyi nin Türk üyelerinin onayı gerekir. Sadece Tam Üyeliğe Dönük Ön Üyelik Antlaşması nın kendisinde veya Katma Protokol de bir değişiklik, bu tür etkilere neden olabilir. Fakat böyle bir değişiklik Türkiye nin de onayını gerektirir. TOPRAK DAVASININ ÖĞRETTİĞİ Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı sadece vize veya oturma izni ile ilgili hukuki şartların olumsuz herhangi bir değişikliğini ifade etmez. Diğer ek yüklere de atıfta bulunur. Oturma izni verilmesini sağlayan (...) ve idari masrafların ödenmesi şartına bağlı olan ulusal mevzuat, Türk vatandaşlarından talep edilen harç tutarı birlik vatandaşlarından talep edilen harç tutarıyla orantısız olduğu takdirde Bu yüzden yük olabilecek herhangi bir değişikliğe karşı n hukuki durumu çok güçlüdür. Entegrasyon teorileri tek yönlü yoldur. Uyumu ve daha da yakınlaşmayı öngörür, geriye doğru kötüleştirmeyi açıkça yasaklar Ulusal yasalar, ı kötüleştirdiğinde Avrupa Hukuku nu ihlal etmiş olur. Ortaklık Konseyi tarafından bu yönde bir karar alınamaz. Çünkü böyle bir değişiklik Türkiye nin de onayını gerektirir. Fotoğrafta Avrupa Parlamentosu genel kurulu görülüyor. Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı (The Standstill Clause) [EuGH Sahin, C-242/06, Randnr. 75] tarafından engellenir. Son olarak Toprak (ECJ C-300/09 9/12/2010) kararında, daha önce ulaşılan düzeyden gerilemenin yasağını keşfettik. Mesela Katma Protokol ün yürürlüğe girmesinden sonra Türk vatandaşları için şartlarını iyileştiren bir üye ülke, Katma Protokol yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan şartlara geri dönemez. Şahin ve Toprak taki her iki karar da Ortaklık Konseyi Kararı 1/80 madde e işaret eder. Fakat bu norm, Katma Protokol ün 41. maddesi kapsamına benzer Avrupa nin konumuna dönük olan Geriye Dönük Kötüleştirme Yasağı nı (the Standstill Clause) içerir TEN ÖNCE VİZE ŞARTI YOKTU YARIN: HAKLARINI ARA, AB YURTTAŞIYLA EŞİT OL Rechtslage für türkische Bürger ab 1973 (Erfordernis einer Aufenthaltserlaubnis oder eines Visums für türkische Bürger im Jahre 1973) Ich werde jetzt die Rechtslage für türkische Bürger nachzeichnen, die in Deutschland am einreisen wollten. Damals benötigten türkische Bürger gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung zum Auslaendergesetz (DVAuslG) in der Fassung vom weder eine Aufenthaltserlaubnis noch ein Visum für die Einreise nach Deutschland, wenn der Aufenthalt weniger als 3 Monate betrug und sie keine selbstaendige oder unselbstaendige Erwerbstaetigkeit in Deutschland aufnehmen wollten. Die Norm sagte nichts aus über den Zweck des Aufenthalts. Türkische Bürger konnten daher zum Zweck des Tourismus, des Verwandtenbesuchs, der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen oder zu geschaeftlichen Zwecken einreisen, letztlich zu jedem Zweck, solange sie nicht selbst Dienstleistungen anbieten wollten entweder als selbstaendig oder unselbstaendig Erwerbstaetiger. Gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 2 DVAuslG konnten türkische Bürger als Angestellte eines Unternehmens mit Sitz ausserhalb Deutschlands ohne Aufenthaltserlaubnis und ohne Visum nach Deutschland einreisen, wenn sie vorübergehend Dienstleistungen erbringen wollten. Die Aufenthaltsdauer war auf 2 Monate begrenzt. Obwohl sich die Norm auf Angestellte bezieht, wird sie doch von der Stillhaltepflicht des Art. 41 Zusatzprotokoll erfasst. Im Urteil Abatay hat der EuGH entschieden, dass sich auch Angestellte auf Art. 41 und die darin enthaltene Stillstandspflicht bezüglich der Normierung der Dienstleistungsfreiheit berufen können, da ihr Arbeitgeber auf ihre Dienste zur Ausübung seiner Dienstleistungsfreiheit angewiesen ist. Gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 3 DVAuslG konnten türkische Bürger als selbstaendige Dienstleistungserbringer zu denselben Bedingungen wie unter Nr. 2 einreisen, wenn sie in Vortraegen oder Darbietungen künstlerischen, wissenschaftlichen oder sportlichen Charakters gegen Entgelt taetig werden wollten. Offensichtlich unterschied das deutsche Recht zwischen aktiver Dienstleistung und passivem Dienstleistungsempfang. Für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen konnten türkische Staatsbürger ohne Aufenthaltserlaubnis oder Visum bis zu einer Dauer von 2 Monaten einreisen. Personen, die Dienstleistungen empfangen wollten, durften für drei Monate einreisen, ohne eine Aufenthaltserlaubnis oder ein Visum zu benötigen. Da türkische Bürger zu jedwedem Zweck ausser der aktiven Erbringung von Dienstleistungen zu diesen Bedingungen einreisen durften, ist die Untergruppe von Dienstleistungsempfaengern eindeutig von ß 1 Abs. 2 Nr. 1 DVAuslG umfasst. Nach europaeischem Recht umfasst die Dienstleistungsfreiheit auch das Recht, Dienstleistungen zu empfangen. Daher umfasst die Stillhaltepflicht des Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls auch die passive Dienstleitungsfreiheit. Letztere ist in der Rechtsprechung des EuGH gut abgesichert. Im Fall Luisi und Carbone hat der EuGH die Freiheit eines EU- Bürgers, in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen als Tourist entgegenzunehmen, als Ausdruck der Dienstleistungsfreiheit bestaetigt. Deutsches Recht hat zu der damaligen Zeit nicht verlangt, dass der wesentliche Zweck des Aufenthalts die Entgegennahme von Dienstleistungen sein musste. Auch der akzidentielle Empfang von Dienstleistungen war selbstverstaendlich von ß 1 Abs. 2 Nr. 1 DVAuslG umfasst. Daher faellt jeder türkische Bürger unter diese Norm, da alle Einreisenden schon bei der Einreise irgendwelche Transportdienstleistungen in Anspruch nehmen, welchen Umfangs auch immer. Man muss jedoch stets bedenken, dass Personen, die laenger als drei Monate in Deutschland sich aufhalten oder eine Erwerbstaetigkeit aufnehmen wollten, eine Aufenthaltserlaubnis benötigten, mit Ausnahme derjenigen, die gemaess ß1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Deutschland erwerbstaetig sein wollten. Gemaess ß 5 Abs. 1 Nr. 1 DVAuslG bedurften Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis brauchten, weil sie in Deutschland erwerbstaetig sein wollten, nicht nur einer Aufenthaltserlaubnis sondern auch eines Visums. Die Aufenthaltserlaubnis musste also vor der Einreise in Form eines Visums erteilt worden sein. Ebenso benötigten Personen, die laenger als drei Monate sich in Deutschland aufhalten wollten, aus Staaten, die nicht in der Anlage zu ß5 Abs. 1 Nr. aufgeführt waren, bei der Einreise ein Visum. Gemaess ß 5 Abs. 1 Nr. 2 DVAuslG und der dazu ergangenen Anlage galt dies daher nicht für Bürger der Türkei, die laenger als drei Monate sich in Deutschland aufhalten wollten. Denn die Türkei ist in dieser Liste aufgeführt. Sie konnten daher ohne Visum einreisen und waehrend ihres Aufenthalts in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung für eine Verlaengerung ihres Aufenthalts über drei Monate hinaus beantragen. Die Rechtsprechung des BVerwG, wonach Personen, die ohne Visum einreisen können, dies unrechtmaessig tun, wenn sie von vornherein planen, laenger zu bleiben, als ohne Sichtvermerk möglich ist, ist auf türkische Bürger nicht übertragbar, die als Dienstleistungsempfaenger einreisen. Denn ß 5 Abs. 1 Nr. 2 DVAuslG besagt eindeutig, dass für einen laengeren Aufenthalt als drei Monate nur die Bürger von Staaten, die nicht auf der genannten Liste aufgeführt sind, ein solches Visum brauchen. Zusammenfassend laesst sich sagen, dass nach dem am in Deutschland geltenden Auslaenderrecht alle türkischen Bürger, die nicht erwerbstaetig sein wollten, ohne Visum einreisen durften. Für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten bedurften Sie auch keiner Aufenthaltserlaubnis. Wollten Sie laenger bleiben, konnten sie in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Unter diese Personen fiel auch die Gruppe der Personen, die Dienstleistungen in Deutschland, auch wenn dies nicht der Hauptzweck der Reise war, entgegennehmen, also von ihrer passive Dienstleistungsfreiheit Gebrauch machen wollten. Der Rechtsstatus dieser letzteren Gruppe ist durch Art. 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll geschützt. Türkische Bürger, die erwerbstaetig werden wollten, bedurften einer Aufenthaltserlaubnis und eines Visums. Das galt nicht für Personen, die gemaess ß 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 vorübergehende Dienstleistungen erbringen wollten für einen Zeitraum von maximal zwei Monaten. Diese Personen benötigten weder ein Visum noch eine Aufenthaltserlaubnis. Wer berechtigt war, ohne Visum einzureisen, konnte dann allerdings nicht in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbstaetigkeit beantragen und erhalten. Für diese Faelle galt die o.a. Rechtsprechung des BVerwG. Dieses Ergebnis wird aber noch dadurch modifiziert, dass auslaendische Erwerbstaetige in Deutschland eine Arbeitserlaubnis benötigten. Gemaess ß 9 Nr. 2 Arbeitserlaubnisverordnung (AEVO 1971) benötigte fahrendes Personal im grenzüberschreitenden Verkehr keine Arbeitserlaubnis. Dasselbe galt gemaess ß 9 Nr. 3 AEVO 1971 für Angestellte mit Wohnsitz ausserhalb Deutschlands, die für ihren Arbeitgeber mit Montage- und Wartungsarbeiten für gelieferte Anlagen betraut waren und gemaess ß 9 Nr. 4 AEVO 1971 für die oben schon beschriebenen künstlerischen, wissenschaftlichen und sportlichen kommerziellen Betaetigungen.

HİZMETİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ AVRUPA

HİZMETİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ AVRUPA HİZMETİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ AVRUPA Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR, LL.M. * ÖZET İlk kez 1987 yılında verilen ABAD ın Demirel kararı ile başlayan süreçte, Türklerin haklarına

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

S A T Z U N G T Ü Z Ü K

S A T Z U N G T Ü Z Ü K S A T Z U N G T Ü Z Ü K 1 2 SATZUNG DER DEUTSCH TÜRKISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ALMAN - TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜZÜĞÜ I. Grundlagen Art. 1 Allgemeine Bestimmungen Art. 2 Zweck und Aufgaben

Detaylı

TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren

TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. T. Mesut Eren TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI ENGELLENEBİLİR Mİ? 1. Giriş 2. Serbest dolaşım hakkı nedir? a. Genel b. AB içerisindeki

Detaylı

Almanya Federal Meclisi

Almanya Federal Meclisi Bilimsel araştırma servisi Almanya Federal Meclisi İnceleme AB ile Türkiye arasındaki ortaklık hukukundaki standstill hükmünün uygulama alanları ve etkileri Birgit Schröder Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 19 ss.23-38, 2009 Avrupa Toplulukları Adalet Divanı nın Soysal ve Savatlı Kararı 1 : Türk Vatandaşları AB Ülkelerine Girişte Vize Almalı mı? Arif KÖKTAŞ Özet

Detaylı

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU

TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRK-ALMAN GİRİŞİMCİ KILAVUZU TÜRKISCH-DEUTSCHES HANDBUCH FÜR GRÜNDER UND UNTERNEHMER Gefördert durch: Künye Impressum KÜNYE IMPRESSUM Yayınlayan Herausgeber: ATİAD e.v. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri

Detaylı

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER Alman Emeklilik Sigortası Yukarı ve Orta Frankonya Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken

Detaylı

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Türk Girişimciler İçin Rehber Ratgeber für türkische Gründer DtA (Deutsche Ausgleichsbank) Unternehmenskommunikation Ludwig-Erhard-Platz 1 3 53179

Detaylı

Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ

Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ AZB 4057 BASEL Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ Düşük ücretlerin ortalamanın üzerinde mağduru kadınlar oluyorlar. İsviçre de saatte 22 Franktan daha az para kazanan yaklaşık 330 000 çalışandan

Detaylı

Sağlığın desteklenmesi ve hastalıkların önlenmesi

Sağlığın desteklenmesi ve hastalıkların önlenmesi AZB 4057 BASEL Sağlığın desteklenmesi ve hastalıkların önlenmesi Kendi sağlığımız değerli bir varlıktır. Onu korumak için kendimizi ve vücudumuzu iyi gözlemleyip kendimize iyi gelen şeylere dikkat etmek

Detaylı

Ihre Ansprechpartner Başvurularınız için

Ihre Ansprechpartner Başvurularınız için Ihre Ansrechartner Başvurularınız için TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Dr. Gülay Yaşin Geschäftsführerin Telefon +49 (221) 540-2200 Telefax +49

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION?

GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION? Alman-Türk Dönüşüm Süreci Uluslararası Konferans Internationale Konferenz zu deutsch-türkischen Austauschprozessen GOC YOLUYLA MODERNLESME? MODERNISIERUNG DURCH MIGRATION? Tarih / Datum: 23. - 24. 10.

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Hukuki Durum Saptaması ve Öneriler AB Çalışmaları Mayıs 2009 Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku Kapsamında Vize Uygulaması: Sanem Baykal * İçindekiler Önsöz Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Çerçevesinde Yerleşme (İş Kurma) ve Hizmet

Detaylı

AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ AVRUPA, UNUTULAN HAKLARIMIZ

AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ AVRUPA, UNUTULAN HAKLARIMIZ Prof. Dr. Harun Gümrükçü, 0505/831 4103 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi (harung@akdeniz.edu.tr ) AB İLE GERİ KABUL ANTLAŞMASI VİZESİZ

Detaylı

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler Hamile misiniz?! Göçmenler için Danışma ve Yardım Hakkında Bilgiler ALMANCA TÜRKÇE Informationen für Migrantinnen in Deutschland zu Beratung und Hilfen bei Schwangerschaft in Deutsch/Türkisch IMPRESSUM

Detaylı

Mühendislik diplomanızı değerlendirin!

Mühendislik diplomanızı değerlendirin! www.istebilgi.de Nr. 15 September Oktober 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Mühendislik diplomanızı değerlendirin! Türkische Ingenieurabschlüsse anerkennen İŞTE

Detaylı

Prof. Dr. Faruk TURHAN Editör

Prof. Dr. Faruk TURHAN Editör Editörden Yayın Hayatına Başlarken, Değerli okuyucular, Yıllar öncesinden başlayan hazırlık sonucu, Bakanlar Kurulunun 12/8/2008 tarih ve 2008/14045 sayılı Kararı (RG.04.092008-26987) ile kurulan Süleyman

Detaylı

Cuntacılar hesap veriyor

Cuntacılar hesap veriyor AZB 4057 BASEL NEWROZ PiROZ BE! NEWROZ KUTLU OLSUN! Bu yıl bahar daha bir güzel geldi. Dağlarda kardelenler ve birbirinden güzel çiçekler daha güzel açtılar. Irmaklar daha bir gür ve neşe ile aktılar yataklarında.

Detaylı

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Tü Lütfen itinali şekilde okuyunuz ve muhafaza ediniz! Bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren! Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Merkblatt über Kindergeld für türkische Staatsangehörige

Detaylı

Schiedsregeln. Tahkim Kuralları. Arbitration Rules

Schiedsregeln. Tahkim Kuralları. Arbitration Rules Schiedsregeln Tahkim Kuralları Arbitration Rules Stand: November 2011 Informationen Ġrtibat Informations: Özgül Koç Kahraman, Justiziarin Hukuk MüĢaviri Legal Advisor Geschäftsstelle des Schiedsgerichthofes

Detaylı

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik

Göçmen Kökenli Kadınlar ve Girişimcilik www.istebilgi.de Nr. 13 März / April 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Unternehmerische Selbstständigkeit von Frauen mit Migrationshintergrund Göçmen Kökenli Kadınlar

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 31 Şubat 2011 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 15 inci Yılında Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Yaşanan Temel Sorunlar Feridun KARAKEÇELİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr 15 İNCİ YILINDA TÜRKİYE-AB

Detaylı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, das Titelthema dieser Ausgabe unserer ODA versprüht den Geist des Aufbruchs

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Deutschland hat im ersten Halbjahr 2012 mit einem Handelsvolumen von 17 Milliarden Dollar seinen ersten Platz unter den Handelspartnern der Türkei behaupten können. Auf Platz zwei folgte

Detaylı

ALMAN VATANDAŞLIĞIMI KAYBETTİM - NE YAPABİLİRİM?

ALMAN VATANDAŞLIĞIMI KAYBETTİM - NE YAPABİLİRİM? Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin Tel. 90 17 23 51 * Fax. 262 54 07 www.berlin.de/auslb Integrationsbeauftragter@auslb.verwalt-berlin.de Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg

Detaylı

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01

ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01 ALMANYA BASIN DEĞERLENDİRMESİ TS-BER/2014/01 Türkische Zentralbank erhöht Zinssätze drastisch die Zeit, 29.01. 2014 Um den Kurssturz der türkischen Lira zu stoppen, hat die Notenbank wichtige Zinssätze

Detaylı

Dinler arası Diyalog Haftası yapıldı

Dinler arası Diyalog Haftası yapıldı 2013 ün dünyamıza barış, mutluluk ve insanca yaşama olanakları getirmesi dileğiyle okuyucularımızın yeni yılını kutlarız! AZB 4057 Basel Ocak / Januar 2013 www.e-merhaba.com - merhaba@bluewin.ch - Postkonto:

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Mai 2010 trat eine erste Vereinbarung zwischen dem deutschen Generalkonsulat und der AHK in Kraft, die es unseren Mitgliedern gestattete, ihre Visaanträge über die Kammer beim Konsulat

Detaylı