Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler yaptırmakta ve donatmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler yaptırmakta ve donatmaktadır."

Transkript

1 GENEL BİLGİ Türk Millî Eğitimine hizmette 33. yılını kutlayan bir sivil toplum örgütü olan Millî Eğitim Vakfı, eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında, devletçe ayrılan kaynak ve hizmetleri desteklemekte, insanların bağış ve katkılarını bir çatı altında toplayarak eğitimin hizmetine sunmaktadır. Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler yaptırmakta ve donatmaktadır. Millî Eğitim Vakfı nın ilk özel okul girişimi olan MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi, MEV Özel Avni Akyol Lisesi adıyla 1991 yılında kapılarını eğitim ve öğretime açmıştır. MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları eğitim ve öğretim programlarını Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bölümlerinde sürdürmektedir. Millî Eğitim Vakfı nın İstanbul ve Ankara da kurduğu özel okulları bulunmaktadır. Günün Programı Kayıt 09:00-10:20 Açılış 10:20-10:40 1. Oturum 10:40-12:00 Yemek 12:00-12:45 2. Oturum 12:45-14:00 Ara 14:00-14:15 3.0turum 14:15-15:20 Kapanış ve Kokteyl 15:20-15:40 Açıklamalı [EBG1]: Blok iki saatlik uygulama Modelleme ve Problem çözerek öğrenme yöntemi ve beyin fırtınası tekniklerinin tanıtımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi Açıklamalı [EBG2]: Blok iki saatlik uygulama Probleme Dayalı Öğrenme ve Drama Yönteminin tanıtımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi Açıklamalı [EBG3]: Etkinlik Matematik Öğretimi Etkinlik Nedir? Nasıl geliştirilir? Örnekleri Nelerdir? Kayıt formunu lütfen Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar doldurunuz. Kayıt işlemleri :www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr

2 II. Matematik Konferansı MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Konferansın amacı, matematik öğretmenlerinin kullanabilecekleri güncel yaklaşımları tanıtmak ve ilgili örnek uygulamaları paylaşmaktır. Matematik öğretmenlerinin, bu sürece aktif katılımlarını sağlamak da çalıştayın amaçları arasında yer almakta olup oturumlar esnasında işbirlikli öğrenme, beyin fırtınası, drama vb. yöntem, teknik ve stratejilerin kullanımı sağlanarak farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır. Konferans ekibi altı kişi olup oturumlar boyunca öğretmenlere hem bilgilendirme yapılacak hem de rehberlik edilecektir. BİLİM KURULU Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL Esra BUKOVA-GÜZEL; ilk, orta, lise, lisana ve lisansüstü eğitimini İzmir de tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu yılında yüksek lisans ve 2006 yılında ise doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Öğretmenliği nde tamamladı. Üniversiteler Arası Kurulun doçentlik sınavından başarılı olarak Nisan 2012 de doçent ünvanını aldı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı nda doçent olarak görev yapmaktadır. Matematiksel Modelleme, Problem Çözme, Alan ve Alan Öğretimi Bilgisi ve Öğrenci Düşüncellerine İlişkin Bilgi ile ilgili konularda ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Matematiksel modelleme ile ilgili çalıştaylar düzenleyen Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, teknoloji destekli matematiksel modelleme, GeoGebra nın modellemede kullanımı, modelleme derslerini planlama, sınıf içi modelleme uygulamaları, modelleme çalışmalarını değerlendirme ve modelleme sürecinde ortaya çıkan güçlükler üzerine güncel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Yrd. Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik öğretmenliği bölümünde 1997 yılında tamamladı yılında Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik Öğretmenliği nde, doktora eğitimini ise 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği nde tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Berna Cantürk Günhan, altı aşamalı drama liderlik eğitimi ni tamamlamıştır. Probleme Dayalı Öğrenme, Drama, Geometri Öğretimi ve İstatistik Öğretimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır.

3 Yrd. Doç. Dr. Semiha KULA İlk ve orta öğrenimini Manisa da tamamlayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ndan mezun oldu. Eğitim Öğretmenliği Programı nda Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL danışmanlığında lisansüstü eğitimi aldı. Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtlü Bilgi Modeli ile Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Limit Örneği isimli yüksek lisans tezini ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yönelik Yaklaşımlarının Dörtlü Bilgi Modeli Çerçevesinde Kavramsallaştırılması isimli doktora tezini tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Matematiksel modelleme ve matematik öğretmeni ve adaylarının alan ve alan öğretimi bilgilerine yönelik projeleri, yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Arş. Gör. Uzm. Ayşe TEKİN DEDE İlk ve orta öğrenimini Nazilli de tamamlayan Ayşe TEKİN DEDE, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği nden birincilik derecesiyle mezun oldu yılında Fulbright Aday Öğretmen Staj Bursu Programı kapsamında sekiz hafta boyunca ABD de Ballard High School da matematik öğretmenliği deneyimi yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Öğretmenliği nde Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarım Süreçleri ve Etkinliklere Yönelik Görüşleri isimli yüksek lisans tezini tamamladı yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ayşe TEKİN DEDE, aynı anabilim dalında matematiksel modelleme üzerine doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırmacının matematik öğretiminde matematiksel modelleme üzerine projeleri, yayınlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Arş. Gör. Uzm. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK İlk, orta ve lise eğitimini Denizli de tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi nde Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL in danışmanlığında Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleri: Öğrenci Düşüncesi Bilgisinin Öğretime Yansıması adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Ulusal sempozyumlarda sunulmuş bildirilerinin yanı sıra Matematiksel Modelleme ile ilgili yayınlamış ulusal bir makalesi bulunmaktadır yılında Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı nda da ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

4 Arş. Gör. Uzm. Çağlar Naci HIDIROĞLU Çağlar Naci HIDIROĞLU, 1987 yılında Akhisar da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Uşak ilinin Eşme ilçesinde tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü nden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Şu an Pamukkale Üniversitesi nde araştırma görevlisi olarak görev yapan araştırmacı, Dokuz Eylül Üniversitesi nde Matematik Eğitimi Bölümü nde Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL danışmanlığında TÜBİTAK bursiyeri olarak doktorasına devam etmektedir. Ulusal ve Uluslararası dergilerde ve sempozyumlarda Matematiksel Modelleme konusunda sunulmuş ve yayınlanmış bildirileri bulunmakta olup farklı modelleme projelerinde yer alan araştırmacı Matematiksel Modelleme Süreci, Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme, Matematiksel Modelleme Problemleri, Temellendirilmiş Kuram, Program Değerlendirme ve Epistemolojik İnanç alanında çalışmalar yapmaktadır. İLETİŞİM Tel: (Dahili: 115) İKRAMLAR Seminer aralarında ara ikramlar 2. ve 3. katlarda verilecektir. Öğle yemeği zemin katta bulunan yemekhanemizde servis edilecektir. KOKTEYL Çalıştayın ardından katılımcıların sohbet edebilecekleri kokteyl olacaktır. KATILIM SERTİFİKALARI Konferansımıza katılan öğretmenlerimize katılım sertifikası verilecektir. Katılım Sertifikaları kokteyl süresince sertifika masasından alınabilir. ULAŞIM Kayıt Formunu doldururken hangi duraktan bineceğinizi lütfen belirtiniz. Servisler Çalıştay bitiminde saat 15:45 de okuldan hareket edeceklerdir.

5 GÜZERGAH DURAKLAR /ARAÇ BİLGİSİ HAREKET SAATLERİ Mavişehir / Alsancak 35 S (532) KEMAL GÜNGÖR Mavişehir EGS Park 08:30 Bostanlı İskele Durağı 08:50 Girne Yunuslar 08:55 Karşıyaka İskele (Anıt Önü) 09:00 Alsancak Alsancak Gar 09:25 Alsancak Sevinç Pastanesi 09:35 Cumhuriyet Meydanı Telekom 09:40 Buca/ Konak/ Mihtatpaşa (Sahil Yolu Üzeri) 35 S (536) KADİR SOYSAL Buca Hasanağa Bahçesi (Üçkuyular kapısı) 08:45 Belediye Önü 08:55 Konak YKM 09:10 Mithatpaşa Mithatpaşa Lisesi Önü 09:15 Göztepe Vapur İskelesi 09:30 Bornova 35 S (536) HARUN DEDEOĞLU Bornova - merkez Garanti Bankası 09:00 Özkanlar Migros 09:10 Manavkuyu Pehlivanoğlu 09:20 Hatay/ Üçkuyular 35 S (554) SERHAT KARABULUT Hatay Üçyol (Metro İstasyonu) 09:00 Nokta Nokta Durağı 09:10 Amerikan Lisesi Amerikan Lisesi Durağı 09:20 Poligon Poligon Durağı (Eski BP) 09:25 Üçkuyular Pazar yeri Otobüs Durakları 09:35 Gaziemir 35 S (532) MUSTAFA KIVRAK Gaziemir Kipa 08:45 Askeri Ulaştırma 08:50 Semt Garajı 09:00

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ

ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ Arda Türkmen ORGANİZASYON -İŞLETME-GASTRONOMİ 1975 İstanbul doğumlu Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden

Detaylı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN Geliştirilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dr. Çiğdem Hürsen EĞİTİM PROGRAMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni

HABERLER. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinden Dünyada Bir İlk. Üniversitemiz 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Kırıkkale Üniversitesi Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Kuruldu Üniversitemiz faaliyet alanlarının tümünde üretilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi, standardizasyonu ve sürekliliğini sağlayarak, Toplam

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ

SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL) SAEL GÜZ 2013 EĞİTİMLERİ Ekibimiz Doç. Dr. Mustafa İSMIHAN Yrd. Doç. Dr. Seyit MÜMIN Cilasun Yrd. Doç. Dr. Nil Demet GÜNGÖR (Koordinatör)

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLKÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Erhan Bingölbali Mehmet Fatih Özmantar 3. Baskı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZMANTAR

Detaylı

FAALİYET RAPORU (2008-2011)

FAALİYET RAPORU (2008-2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2008-2011) PROF. DR. EKREM ERDEM DEKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38039 KAYSERİ AKADEMİK KADRO

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü

Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü 1 Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 9 Mayıs 2008 Sabancı Üniversitesi Kampüsü Türkiye deki mevcut eğitim ve kültür politikaları üniversitelerdeki

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ POLİTİKALARI PANELİ 27 Mayıs 2015, Çarşamba HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi, Maslak-İSTANBUL PANEL PROGRAMI 14:00 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

II. Yazma Becerileri Sempozyumu

II. Yazma Becerileri Sempozyumu Terakki Vakfı Okulları II. Yazma Becerileri Sempozyumu Düşünme ve Yazma 7 Aralık 2013 Sempozyum TERAKKİ 130+ projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. TERAKKİ 130+ Projesi; Terakki nin 130. yılından sonra

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde S AYI: 03 T ARİH: MART 2015 Anadolu Üniversitesi Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel GÜNEY Sahibi Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

1. Risk Değerlendirme

1. Risk Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Risk Değerlendirme Eğitimi 02 Mayıs 2015 Cumartesi Bilimsel Danışma Kurulu : Prof. Dr. Harun MUTLUAY - Yrd. Doç. Dr. Fuat KAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa YALÇIN - Öğr. Gör. H. Engin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı