TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI Ofis: z-83/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2"

Transkript

1 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI Ofis: z-83/2

2 Gaz Yasaları Gazların fiziksel özellikleri aşağıdaki dört değişken ile tanımlanabilir; 1. Basınç, (P) 2. Sıcaklık (T) 3. Hacim (V) 4. Miktar yada mol sayısı (n) Bu dört değişken arasındaki ilişkiler gaz yasaları ile tanımlanır. Bu yasaları izleyen gazlara ideal gaz denir.

3 BOYLE YASASI: Hacim ve Basınç Arasındaki İlişki 1atm 2 atm Artan Basınç Azalan Basınç P=1,0 atm V=1,0 L P=2,0 atm V=0,5 L İdeal gazın hacmi basıncıyla ters orantılı değişir (n ve T sabit) PxV= k(sabit) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

4 Hacim (V) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hacim (V) Boyle Yasası: PxV= k Basınç (mm Hg) 1/P (mm Hg) V=k(1/P)

5 CHARLES YASASI: Hacim ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 atm 1 atm Isıtma soğutma V=0,5 L T=200 K V=1,0 L T=400 K İdeal gazın hacmi sıcaklığıyla doğru orantılı değişir (n ve P sabit) V/T= k(sabit)

6 Hacim (V) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Charles Yasası: V/T=k V=0 T= C* 0 Sıcaklık (K) Mutlak Sıfır Sıcaklığı *Bir gazın hacmi moleküllerin kendi hacimleri değil, gaz molekülleri arasındaki serbest hacimdir.burada sözü edilen gaz kuramsaldır. Bu gaz,moleküllerinin kütlesi olan fakat hacmi olmayan ve sıvı/katı hale geçmeyen bir gazdır.

7 GAY-LUSSAC YASASI Basınç ve Sıcaklık arasındaki ilişki Sıcaklık, bir maddenin ortalama kinetik enerjisi olduğu için sıcaklığının arttığında kinetik enerjisinin de arttığı söylenilebilir. Bu durumda, gaz parçacıkları, gazın tutulduğu kabın duvarlarıyla daha çok çarpışacağından, daha çok basınç uygularlar. İdeal gazın basıncı gazın sıcaklığı ile doğru orantılı değişir (V ve n sabit) P/T= k(sabit)

8 AVOGADRO YASASI: Hacim ve Miktar arasındaki ilişki 1 atm 1 atm Gaz ekleme Gaz çıkarma V=22,4 L n=1mol V=44,8 L n=2 mol İdeal gazın hacmi gazın miktarı ile doğru orantılı değişir (T ve P sabit) V/n= k(sabit)

9 Standard Sıcaklık ve Basınç (STP) 0 C (273,15 K) ve 1 atm (760 torr); bu koşullarda 1 mol ideal gazın hacmi 22,4 L

10 İdeal Gaz Yasası PxV= k V/T= k V/n= k nrt V P R ; gaz sabiti PxV= nrt=k V/T= nr/p=k V/n= RT/P=k R P.V n.t (1atm)(22,414 L) (1mol)(273,15K) 0, L.atm K.mol

11 1.Durum madde miktarı basınç sıcaklık 2.Durum Boyle yasası, P 1 V 1 =P 2 V 2 Charles yasası, V 1 /T 1 =V 2 /T 2 Gay-Lussac, P V n P 1 /T 1 =P 2 /T 2 1 T 1 P V n 2 T 2

12 Dalton Kısmı Basınç Yasası Sabit V&T de Ptoplam P1 P2 P3 P4 P5 P toplam n Pi i... P n RT RT n ( ) P2 n 2( ) V V P1 1 RT RT n ( ) P4 n 4( ) V V P3 3 P (n n n n total RT...)( V )

13 Dalton Kısmı Basınç Yasası mol kesri( X 1 ) n 1 n 2 n 1 n 3... n n 1 toplam n X P 1 1 PV RT P X P ( 1 toplam V ) RT V ( RT 1P toplam ) P P 1 toplam

14 Dalton Kısmı Basınç Yasası Havanın içeriğine bakacak olursak: P(N 2 )= 0,780 atm P(O 2 )= 0,2095 atm P(Ar)= 0,0093 atm P(CO 2 )= 0,00037 atm P(hava)= 1,000 atm

15 Kinetik Moleküler Teori 1. Gazlar gelişi güzel hareket eden çok çok küçük taneciklerden (atom yada molekül) meydana gelir. 2. Bu moleküllerin hacmi gazın toplam hacmi düşünüldüğünde çok çok küçüktür, dolayısıyla bu moleküllerin hacimleri ihmal edilebilir. 3. Gaz molekülleri birbirlerinden bağımsız hareket ederler, gaz molekülleri arasında itici yada çekici bir güç yoktur. 4. Gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın duvarları ile çarpışmalarında toplam kinetik enerji korunur (elastik çarpışma) 5. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri, gaz moleküllerinin Kelvin cinsinden sıcaklıkları ile doğru orantılıdır

16 Gaz moleküllerinin hızları E K 3RT 2N A 1 2 m 2 2 3RT mn A Ortalama hız 3RT mn A 3RT M Birimlere dikkat TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

17 Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa yayılmaları (efüzyon) vakum Difüzyon Gazların birbiri ile karışması (moleküler çarpışma olur) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Efüzyon Gazların çok küçük bir delikten yayılmaları (moleküler çarpışma olmaz)

18 Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa yayılmaları (efüzyon) (Graham yasası) m Efüzyon (2) Efüzyon (1) m m Efüzyon Hızı ) 2 1 ( ) 2 1 ( m m m m m N RT gaz gaz gaz gaz A TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

19 Gerçek Gazlar İdeal gaz yasasına göre PV/T bir sabite eşit (nr). Gerçek gazlar için bu doğru değildir PV T 1.0 İdeal gaz Basınç (atm)

20 Gerçek Gazlar; Gaz molekülleri arasında bir etkileşim vardır Gazlar sıvılaştırılabilir. Bu da gaz moleküllerinin düşük sıcaklıklarda birbirleri ile etkileşimleri ile olur. Gaz molekülleri arasında bir etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı, gaz molekülleri bulundukları kabın çeperlerine kinetik moleküler teorinin tahmin ettiğinden daha az bir kuvvetle çarparlar.

21 Gerçek Gazlar; Gazların hacimleri vardır Bütün gazlar yeterince düşük basınçlarda (P<1 atm) ideal davranırlar ancak basınç arttıkça ideallikten sapma gösterirler. BOYLE yasasına göre (P1/V), çok yüksek basınçlarda gaz hacmi sıfıra yaklaşır ancak gerçek gazlarda moleküllerin kendilerinin de bir hacmi vardır ve bu hacim bastırılamaz. Bu nedenle PV değeri ideal gaz için olandan büyüktür ve sıkıştırılabilirlik faktörü (PV/nRT) 1 den büyük olur. Gerçek gazlar yüksek T ve düşük P de idealliğe yaklaşırlar Gerçek gazlar düşük T ve yüksek P de ideallikten uzaklaşırlar.

22 Van der Waals Eşitliği; Gözlenen basınç ve hacmi ideal basınç ve hacme (KMT) benzetir P ideal V ideal nrt P gözlenen n a( V 2 2 ) V - nb nrt gözlenen a ve b van der Waals Sabitleridir

23 Gerçek Gazlar 2 an P nb V 2 Moleküller arası çekim kuvveti ile ilgili Bastırılamayan hacim (gaz moleküllerin hacmine bağlı) V - nrt Daha geniş T ve P aralığında kullanılabilir. Moleküllerin öz hacimlerine ve moleküller arası kuvvetlere bağlı düzeltme birimleri taşırlar.

24 a ve b sabitleri Soy gazlar a (L 2 atm.mol 2- ) b (L/mol) Diğer gazlar a (L 2 atm.mol 2- ) b (L/mol) He 0, ,02370 H 2 0, ,02661 Ne 0,2107 0,01709 O 2 1,360 0,03138 Ar 1,345 0,03219 N 2 1,390 0,03913 Kr 2,318 0,03978 CH 4 2,253 0,04278 Xe 4,194 0,05105 CO 2 3,592 0,04267 H 2 O 5,464 0,03049 Büyük a değerleri gaz molekülleri arasında güçlü bir etkileşim olduğunu, Büyük b değerleri gaz moleküllerinin boyutlarının büyük olduğunu ifade eder.

25 Gerçek Gazlar V gözlenen V ideal 1.0 İdeal gaz Basınç (atm) 350 atm basıncın altında 25 C de gazın hacmi gaz molekülleri arasındaki güçlü etkileşimlerden dolayı ideal gaz denkleminden hesaplanan hacimden küçüktür. 350 atm de bu güçlü etkileşimler gaz moleküllerinin kendi hacimlerinden kaynaklanan faktörle dengelenirler. 350 atm üzerinde ise gaz molekülerinin kendi hacimlerinin etkisi artar ve baskın olur.

26 Elektromanyetik Işıma Enerji, ısı transferi yanında ışık yada ışıma yoluyla da transfer olabilir (yanma tepkimeleri). Gözümüzle gördüğümüz,görülebilir ışık bir elektromanyetik ışımadır. Radyo dalgaları yada x-ray de farklı dalga boylarındaki elektromanyetik ışımalardır. Elektromanyetik ışımalar vakum altında ışık hızında hareket ederler. Dalga bir ortamda enerji taşıyan bir uyarıcıdır.

27 Elektromanyetik Spektrum =390 =760

28 oworlds/alstool/ems pec/emspec2.html

29 Dalga boyu ve Frekans Kısa dalgaboyu Dalga yüksekliği yüksek frekans Uzun dalgaboyu Dalga boyu, λ: Birbirini izleyen iki tepenin arasındaki uzaklık, genelde metre cinsinden ifade edilir. Frekans, ν: birim zamandaki dalga sayısı s 9 Hz düşük frekans Saniyedeki dalga sayısı Hertz (s -1 ) ile ifade edilir.

30 Işık için Elektromanyetik ışımanın belirgin özelliği vakumda 2,998*10 8 m/s lik sabit bir hızla yayılmasıdır IŞIK HIZI c kısaldıkça, E ve artar

31 Işık foton denilen parçacıklardan meydana gelir ve bu fotonların enerjisi: PLANCK DENKLEMİ E h h c h= 6,626 x10-34 j.s(planck sabiti)

32 Yayılan yada soğurulan enerji her zaman h nin katlarıdır. (h, 2h, 3h ) Dolayısıyla belirli enerji seviyeleri vardır ve enerji seviyelerinin enerjileri sabittir (kuantum= belirli miktar) (PLANCK) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

33 Fotoelektrik etki (EINSTEIN) Belirli metallerin yüzeyine ışık çarptığında metalden elektron boşalımı olur fotoelektrik olayı Elektron yayınlanması, ancak gelen ışığın frekansı belirli bir eşik değerin üzerine çıktığında gerçekleşir. Bunun sonucunda yayınlanan elektron sayısı gelen ışığın şiddetine bağlıdır. Ayrıca bu elektronların kinetik enerjisi ışığın frekansına bağlıdır. Enerjinin frekansa bağlı olması klasik dalga kuramı ile açıklanamadığından 1905 yılında Einstein ışımanın tanecik karakterine sahip olduğunu ve foton adı verilen bu ışık taneciklerinin Planck denklemi ile hesaplanabilecek bir enerjiye sahip olduğunu ileri sürmüştür.

34 Bir çok ışıma kaynağı (lambalar, yıldızlar) birçok dalga boyunda ışıma yaparlar.bu dalga boyları birbirinden ayrılabildiğinde spektrum meydana gelir. Bütün renklerin görüldüğü bu spektruma sürekli spektrum denir (gök kuşağı) Bütün ışıma kaynakları sürekli spektrum üretmez. Basıncı azaltılmış tüplere konulan farklı gazlar, yüksek voltaj uygulandığında farklı renklerdeki ışığı yayarlar. Bu yayılan farklı renkteki ışıklar bir prizmadan geçirildiğinde, sürekli spektrumdan farklı olarak birkaç dalga boyunda renkli çizgiler görünür. Bu renkli çizgilere çizgi spektrumu denir ve siyah alanlardan ayrılmıştır. Bu siyah alanlar sürekli spektrumdaki eksik renkleri temsil eder. Atom spektrumları arasında en geniş şekilde incelenen hidrojenin spektrumudur.

35 Hidrojen Atomu Hidrojen bir elektrona sahip olduğundan elektronik yapıyı anlamak üzere yapılan çalışmalarda önemli rol almıştır.

36 Dalgaboyu, (nm) Sodyum Çizgi Spektrumu

37 BALMER denklemi(balmer hidrojen için 4 farklı dalga boyunda çizgi spektrumu gözlemledi) (Rydberg tarafından düzenlenmiştir) , ) ( 1 m x R n n R H s i H Rydberg sabiti TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

38 BOHR Atom Modeli Hidrojen atomunun merkez protonu vardır ve elektron çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngede hareket eder. Elektron izin verilen sabit bir yörünge dizisinde bulunabilir ve buna durağan hal denir.klasik kuramın öngörüsünün aksine, bir e - belirli bir yörüngede ne kadar kalırsa kalsın, enerji yayınlamaz ve enerjisi sabit kalır. Elektron yalnızca izin verilen bir yörüngeden, izin verilen diğer yörüngeye geçebilir ve bu tür geçişte Planck eşitliği ile hesaplanabilen, belirli değere sahip bir enerji paketi (kuanta) alınır/verilir.

39 r n E E n n BOHR Atom Modeli Hidrojen atomunun merkez protonu vardır ve elektron çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngede hareket eder. Protonun elektron üzerindeki çekim kuvveti ve elektronun dönmesinden meydana gelen dönme kuvveti arasında bir ilişki kurdu. Böylelikle, atomun enerjisini elektronun çembersel yörüngesinin yarıçapı cinsinden hesapladı n 2 a 0 ; a ,18x10 J n ; Elektronun enerjisi 0 0,53(53pm) 2 n; ana kuantum sayisi(pozitif n 1,2,3...) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Çekirdekten çok uzaktaki serbest bir e - çekirdeğe çekilerek bir n yörüngesine yerleştiğinde, elektronun enerjisi azalır.

40 BOHR Atom Modeli Proton ve elektronun tamamen birbirinden ayrıldığı noktaya sıfır enerji noktası denir. Bu noktaya ulaşmak için enerji soğurulmalıdır. Dolayısıyla elektronun enerjisi her bir seviyede (n=1,2,3 ) sıfırın altındadır. (negatif, bir önceki eşitlikteki işareti) Hidrojen elektronun en alt enerji seviyesine (n=1) temel seviye denir. Elektron yeterli miktarda enerji soğurunca uyarılmış seviyeye hareket eder. Hidrojen atomu için ilk uyarılmış seviye n=2, ikinci uyarılmış seviye ise n=3 tür. Uyarılmış elektron enerjisini foton olarak yayınlayınca bir önceki enerji seviyesine geri döner. (n=2 den n=1 e yada n=3 den n=2 ye). Bu durumda, oluşan fotonun enerjisi, iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.

41 Elektron izin verilen bir enerji seviyesinden başka bir enerji seviyesine atlarsa; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi E E f E i E foton h hc ( 2,18x E ( 2,18x10 J )( ) 1,94x10 J c hc (6,63x10 J. s)(3,00x10 m / s) 18 E 1,94x10 J 1 J )( n 2 s 1 n 1,03x10 2 i 7 ) m - işareti bir yön gösterir ve yayılan enerjiyi ifade eder. Bundan dolayı, dalga boyu hesaplamalarında kullanılmaz

42 Elektronu çekirdekten tamamen uzaklaştırmak(n=1 n=) için gereken enerji miktarı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi E E E s E E ( 2,18x10 i 18 foton h 1 J )( hc ) ( 2,18x10 2,18x10 18 J 18 1 J )( n 2 s 1 n 2 i ) Eğer elektron 2, J luk bir enerji kazanırsa, n= yörüngesine geçer, yani hidrojen atomu iyonlaşır.

43 Elektronun çekirdekten tamamen uzaklaştırıldığı bu seviyeye referans yada sıfır enerji seviyesi denir. Bütün enerji seviyeleri bu sıfır enerji seviyesinden daha küçük enerjiye sahiptir TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

44 Benzer bir şekilde spektrum çizgisinin dalga boyu da hesaplanabilir; hc J x R m x R n n R H H s i H , , ) ( 1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

45 Bohr Modelindeki Enerji Seviyeleri

46 BOHR Modelinin Sınırlayıcıları Elektronlar çok hızlı olduğu için sadece klasik fizik değil, rölativite(görecelik kavramı) de göz önüne alınarak düşünülmeliydi. BOHR Atom Modeli, sadece tek elektronlu atomların (hidrojen) spektrumlarını açıklayabilir. Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Bohr Atom Modelinde dalga-tanecik ikiliği (De Broglie hipotezi) göz önüne alınmamıştır. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre atomdaki elektronun yeri ve hızı kesin olarak ölçülemez. Bundan dolayı "yörünge" kavramı yanlıştır.

47 Dalga-Tanecik İkiliği Işımanın dalga davranışı De Broglie küçük tanecikler bazen dalgaya benzer özellikler gösterebilirler şeklinde bir düşünce ileri sürerek, elektronun hareketini bir dalga hareketi olarak tanımlar ve bu hareketin dalga boyunu ise; h mu Tanecik hızı Tanecik kütlesi momentum

48 Kütlesi ve hızı aşağıda belirtilen elektronun dalga boyu nedir? 28 m e 9,11x10 g 6 u e 5,97x10 m s h mu (9,11x10 6,63x J. s g)(5,97x10 6 m ) s 1kg m ( 1J 2 s g )( ) 1kg 0,122nm

49 HEİSENBERG in Belirsizlik İlkesi z x y Hareket eden bir cismin pozisyonunu hareket yönünü ve hızını bilebiliriz. Elektronlar için bu mümkün müdür?

50 HEİSENBERG in Belirsizlik İlkesi Elektronun momentumunu (mv) ve boşluktaki yerini aynı anda bilmemiz imkansızdır. Diğer bir deyişle, bu iki değer aynı anda büyük bir duyarlılıkla ölçülemez. x. mv h 4 Pozisyondaki belirsizlik Momentumundaki belirsizlik(hızdaki belirsizlikten kaynaklı)

51 Diyelim ki elektronun hızını %1 Hızdaki Belirsizlik: belirsizlikle biliyoruz; 6 m ( 5x10 ) x(0,01) s 5x10 Momentumundaki Belirsizliğin en önemli kaynağı hızdaki belirsizliktir: mv mv Dolayısıyla, pozisyondaki belirsizlik; 4 m s x h 4mv h 4mv 34 6,63x10 J. s 31 4 (9,1 x10 kg)(5x10 4 m/ s) 1x10 9 m Hidrojen atomunun çapı yaklaşık 2x10-10 m. Belirsizlik yaklaşık olarak bu çapın 5 katı. Dolayısıyla elektronun nerede olduğunu bilemiyoruz.

52 Dalga Mekaniği Elektron hareket etmeyen bir dalga olarak düşünülebilinir. Böyle bir dalga sistemi iki ucu sabit bir tel kullanarak elde edilir. Böylelikle her bir titreşim için bir dalga fonksiyonu yazılabilir.

53 Dalga Mekaniği 1 yarım dalga boyu 2 yarım dalga boyu; 1 tam dalga Bu noktaya düğüm noktası denir. Bu noktalarda dalga genliği sıfırdır. 3 yarım dalga boyu Tam dalga sayısı,yarım dalga boyu sayısının tam katları olmalıdır.

54 Dalga Mekaniği (a) ve (b) deki dalga modelleri, bir duran dalganın kabul edilebilir gösterimidir. Dalga çekirdeği dalga boyunun tam sayılık katı ile çevreler; peşpeşe gelen dalgalar birbirini iter. (c) deki model kabul edilemez bir gösterim şeklidir. Çekirdeğin çevresindeki yol nun tam sayılık katı değildir ve dalganın bir parçasındaki tepe, diğer parçasındaki çanağın üzerine biner ve dalga söner. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

55 Schrödinger Eşitliği : Dalga fonksiyonu elektronun 3 boyutlu yerini tanımlar, (herbirine orbital denir) E: Matematiksel operatör, dalga fonksiyonuna düşen toplam enerjiyi üretir

56 Kuantum Sayıları 1. Ana kuantum sayısı,n: Ana enerji seviyesini belirler. n arttıkça: (n:1,2,3, ) Orbitalin büyüklüğü artar. Enerji artar. Elektronun çekirdekten ortalama uzaklığı artar. 2. İkinci kuantum sayısı, Açısal momentum kuantum sayısı,l: Elektronun bulunduğu bölgenin şeklini belirler (alt kabuk). l=0,1,2,3,.,n-1 s,p,d,f l=0 s orbitali l=2 d orbitali l=1 p orbitali l=3 f orbitali

57 Kuantum Sayıları 3. Üçüncü Kuantum Sayısı,Manyetik Kuantum Sayısı, m l : Belirli bir orbitali tanımlar. m l =-l,,0, l l=1 p orbitali m l =-1,0,1 4. Dördüncü kuantum Sayısı,Dönme Kuantum Sayısı, m s : Elektronun dönmesini ve dönme sayesinde üretilen manyetik alanın yönünü belirler. m s = ±1/2

58 2 nd Quantum Number s orbitals: 1: s spherical l value of 0 1 st occur at n=1

59 2 nd Quantum Number p orbitals: 3 2p x, 2p y, 2p z dumbbellshaped l value of 1 1 st occur at n=2 for n>2, shape is same but size increases

60 2 nd Quantum Number d orbitals: 5: 3d xz, 3d yz, 3d xy, 3d x2-y2, d z2 mostly cloverleaf l value of 2 1 st occur at n=3 for n>3, same shape but larger size

61 2 nd Quantum Number f orbitals: 7 types various shapes l value of 3 begin in n=4

62 3 rd Quantum Number Magnetic Quantum Number: m l indicates the orientation of an orbital around the nucleus has values from +l -l specifies the exact orbital that the electron is contained in each orbital holds maximum of 2 electrons total number of orbitals is equal to n 2 for an energy level number of possible m l values for a certain subshell is equal to 2l + 1

63 4 th Quantum Number Spin Quantum Number: m s indicates the spin state of the electron only 2 possible directions only 2 possible values: +½ and -½ paired electrons must have opposite spins maximum number of electrons in an energy level is 2n 2

64 Orbitaller 7 s p 6 s p d n 5 s p d f 4 s p d f 3 s p d 2 s p 1 s

65 Dört kuantum sayısı arasındaki ilişki: Bir atomda aynı dört kuantum sayısına sahip iki elektron yoktur! (PAULİ İlkesi) n (ana kuantum sayısı) l (ikinci kuantum sayısı) m l (üçüncü kuantum sayısı) m s (dördüncü kuantum sayısı) 1 0 (1s) 0 ± 1/2 2 0 (2s) 1 (2p) 0-1,0,1 ± 1/2 ± ½ her bir m l için 0 (3s) 0 ± 1/2 3 1 (3p) -1,0,1 ± ½ her bir m l için 2 (3d) -2,-1,0,1,2 ± ½ her bir m l için 0 (4s) 0 ± 1/2 4 1 (4p) -1,0,1 ± ½ her bir m l için 2 (4d) -2,-1,0,1,2 ± ½ her bir m l için 3 (4f) -3,-2,-1,0,1,2,3 ± ½ her bir m l için

66 Elektron dağılımları, AUFBAU İlkesi İlk önce daha alt enerji seviyesindeki orbitallere elektronlar yerleştirilir; temel-hal elektron dağılımı (en az enerjili dağılım). Bazı orbitaller aynı enerji seviyesindedirler (3 tane p orbitali, 5 tane d orbitali). Böyle orbitallere eş enerjili orbitaller denir. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir (Pauli ilkesinin bir başka şekilde söylenmesi) ve bu elektronlar zıt spinlere sahip olmalıdır. Elektronlar eşenerjili orbitallere öncellikle birer birer yerleşirler.(hund ilkesi).

67 Elektron Dağılımı 5B : 1s 2 2s 2 2p 1 8O : 1s 2 2s 2 2p 4 10Ne : 1s 2 2s 2 2p 6

68 Periyodik Çizelgeye Giriş

69 Grup1 ve Grup 2 elementlerinin elektron dağılımları Grup 1 Grup 2 3Li [He]2s 1 4Be [He]2s 2 11Na [Ne]3s 1 12Mg [Ne]3s 2 19K [Ar]4s 1 20Ca [Ar]4s 2 37Rb [Kr]5s 1 38Sr [Kr]5s 2 55Cs [Xe]6s 1 56Ba [Xe]6s 2

70 1s 1s 2s 2s 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3s 3s 3p 3p 3p 3p 3p 3p 4s 4s 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 4p 4p 4p 4p 4p 4p 5s 5s 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 5p 5p 5p 5p 5p 5p 6s 6s 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 6p 6p 6p 6p 6p 6p 7s 7s 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f

71 Elektron Dağılımı B 1s 2 2s 2 2p 1 C 1s 2 2s 2 2p 2 N 1s 2 2s 2 2p 3 O 1s 2 2s 2 2p 4 F 1s 2 2s 2 2p 5 Ne 1s 2 2s 2 2p 6

72 Periyodik Tablo Boyunca Atom Özellikleri Metaller, soygazların elektron dağılımlarına ulaşmak için elektron kaybetme eğilimindedirler. Ametaller, soygazların elektron dağılımlarına ulaşmak için elektron alma eğilimindedirler. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi A.N

73 Atomların Boyutları Atomlar bilardo topuna benzemezler. Orbitallerin çok kesin sınırları yoktur. O zaman atomların çaplarını nasıl belirleriz?

74 Atomların Boyutları Atomların YARIçapları iki atomun (aynı atom) merkezleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. C C Cl Cl =154 pm/2=77pm 154 pm 200 pm =200 pm/2=100 pm C Cl 100pm+77pm=177pm (tahmin edilen) 176 pm TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ölçülen

75 Etkili Çekirdek Yükü Perdeleme etkisi(shielding effect): - Perdeleme etkisi, elektronlar ile atom çekirdeği (proton) arasındaki etkileşmenin azalmasını ifade eder. - Farklı orbitallerde bulunan elektronların(iç kabuklardaki) birbirleri üzerinde yarattıkları itme kuvveti, çekirdeğin çekme kuvvetini engellemesinden dolayı elektronlar (genelde en dış kabuktaki) ve çekirdek arasındaki çekim azalır. Perdeleme Z et Z S Etkin Ç.Y Gerçek Ç.Y Perdeleme TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

76 Artar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Atomların Boyutları Ana kuantum sayısı değişmez. Elektronlar çekirdeğe aynı mesafededir.** Ana kuantum sayısı artıkça Çekirdeğe eklenen elektronların çekirdeğe olan mesafesi artar. Çap artar Artar Atom Çapı **Etkili çekirdek yükü: n=1 ve n=2 deki toplam 10 elektron dış kabuktaki elektronları engellerler. Aynı ana kuantum sayısındaki elektronlar birbirlerini çok az engellerler. Soldan sağa gittikçe, çekirdeğe proton ve en dıştaki kabuğa elektronlar eklenir ve eklenen e - perdeleme etkisi, eklenen protonun çekme kuvvetine göre daha az etkili olur, böylece Z et artar. Bunun sonucunda atom çapı küçülür

77 Artar Artar İyonlaşma Enerjisi Gaz fazındaki atomdan bir elektron almak için gerekli enerji miktarına denir. (+ değerlidir) Artar İlk iyonlaşma Enerjisi M(g) M + + 1e - ΔE=iyonlaşma enerjisi Atom Çapı ve iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Artar Atom Çapı

78 Artar EA1&2 Elektron İlgisi Gaz fazındaki atoma bir elektron eklenmesinden meydana gelen enerji değişimine denir. İyonlaşma enerjileri her zaman pozitiftir. Çünkü elektron koparmak için enerji gereklidir. Nötr bir atoma elektron eklendiğinde genelde dışarıya enerji verilir. Bu sebeple elektron ilgileri genelde negatiftir. A(g) + e - A - (g) ΔE=elektron ilgisi Artar Grup 2A ve 5A Bu düzene uymaz

79 Halogens (group 7A, F to At) Most negative EA values, addition of an e - leads to noble gas configuration, very favorable. Group 5A (N to Bi) ½ filled shell discourages addition of an electron, EA values less negative than neighbors (groups 4A & 6A). Alkaline Earths (group 2A, Be to Ba) Filled s subshell discourages addition of an electron, EA values nearly zero. Noble Gases (Group 8A, He to Rn) Completely filled shell strongly discourages addition of an electron, EA values are positive. 3 rd period more negative than 2 nd period atoms are larger, more space for the electrons, repulsion between electrons less, more favorable TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

80 İyon Boyutları Bir metal atomu pozitif bir iyon (katyon) oluşturmak için elektron kaybettiğinde, çekirdek mevcut elektronları daha kuvvetli çeker ve bunun sonucu olarak, katyonlar kendilerini oluşturan atomlardan daha küçüktürler. Bir ametal negatif bir iyon(anyon) oluşturmak üzere elektron aldığında, Ç.Y. sabit kalırken fazla e - nedeniyle Z et değeri azalır, elektronlar sıkı tutunamazlar ve daha çok dağılırlar. Böylece kendilerini oluşturan atomlardan daha büyük hale gelirler.

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar.

Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. KİNETİK GAZ KURAMI Gazların sıcaklık,basınç ve enerji gibi makro özelliklerini molekül kütlesi, hızı ve sayısı gibi mikroskopik özelliklerine bağlar. Varsayımları * Gazlar bulundukları kaba göre ve aralarındaki

Detaylı

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler.

Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. 6. Gazlar Gazların fiziksel davranışlarını 4 özellik belirler. Sıcaklık (K), Hacim (L), Miktar (mol), Basınç (atm, Pa (N/m 2 )). Birbirlerinden bağımsız değiller, herhangi 3 tanesinden 4. hesaplanabilir.

Detaylı

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR) Elektromanyetik ışıma (ışık) bir enerji şeklidir. Işık, Elektrik (E) ve manyetik (H) alan bileşenlerine sahiptir. Light is a wave, made up of oscillating

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. Bölüm m 7 GAZLAR Gazlar:

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 2. Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 2 Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Sıcaklık ve Gazların Kinetik Teorisi Gazlarda Basınç Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası Gazlarda Basınç Gazlar parçacıklar arasında

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir.

Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Maddenin Halleri. Katı

Maddenin Halleri. Katı Katı Sıvı Gaz Gaz halde bulunan molekül sayısı azdır., Maddenin Halleri - Belirli bir şekli ve hacmi vardır.. - Tanecikler birbirine çok yakın ve düzenlidir. - Belli bir hacmi olmakla beraber bulunduğu

Detaylı

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar)

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar) 5.111 Ders Özeti #5 Bugün için okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7, eşitlik 9b ye kadar (3. Baskıda 1.5, eşitlik 8b ye kadar) Dalga Fonksiyonları ve Enerji Düzeyleri, Bölüm

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur.

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur. 5.111 Ders Özeti #6 Bugün için okuma: Bölüm 1.9 (3. Baskıda 1.8) Atomik Orbitaller. Ders #7 için okuma: Bölüm 1.10 (3. Baskıda 1.9) Elektron Spini, Bölüm 1.11 (3. Baskıda 1.10) Hidrojenin Elektronik Yapısı

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz. Işık genellikle titreşen elektromanyetik dalga olarak düşünülür; bu suda ilerleyen dalgaya

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

BÖLÜM 4 GİRİŞ MODERN ATOM TEORİSİ VE YENİ KUANTUM MEKANİĞİ

BÖLÜM 4 GİRİŞ MODERN ATOM TEORİSİ VE YENİ KUANTUM MEKANİĞİ BÖLÜM 4 MODERN ATOM TEORİSİ VE YENİ KUANTUM MEKANİĞİ GİRİŞ Ön Sıra, Soldan Sağa : I. Langmuir; M. Planck; M. Curie; H.A. Lorentz; A. Einstein; P. Langevin; C. Guye; C.T.R. Wilson; O.W. Richardson. Olmayanlar:

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. ATO YAP Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir Atomu oluşturan

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar:

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI) ATOMUN YAPISI HAZIRLAYAN: ÇĐĞDEM ERDAL DERS: ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERS SORUMLUSU: PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL ANKARA,2008 GĐRĐŞ Kimyayı ve bununla ilgili

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar.

Coulomb Kuvvet Kanunu H atomunda çekirdek ve elektron arasındaki F yi tanımlar. 5.111 Ders Özeti #3 Bugün için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1 ), Bölüm 1.4 (3. Baskıda 1.2 ), 4. Baskıda s. 10-12 veya 3. Baskıda s. 5-7 ye odaklanın. Ders 4 için okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3 ) Maddenin

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ... viii -BÖLÜM / 1- GİRİŞ... 1 -BÖLÜM / 2- ÖZEL GÖRELİLİK... 13 2.1. REFERANS SİSTEMLERİ VE GÖRELİLİK... 14 2.2. ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİ... 19 2.2.1. Zaman Ölçümü

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI OLUŞUMU Hızlandırılmış elektronların anotla etkileşimi ATOMUN YAPISI VE PARÇACIKLARI Bir elementi temsil eden en küçük

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 7.1. KLASĐK FĐZĐKTEN KUANTUM KURAMINA Elektromanyetik Işıma Planck Kuantum Kuramı 7.2. FOTOELEKTRĐK OLAYI 7.3. BOHR HĐDROJEN ATOMU KURAMI Yayılma

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. Magnetic Materials 7. Ders: Ferromanyetizma Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Department of Physics Nanomagnetism and Spintronic Research Center (NASAM) Moleküler Alan Teorisinin

Detaylı

Gamma Bozunumu

Gamma Bozunumu Gamma Bozunumu Genelde beta ( ) ve alfa ( ) bozunumu sonunda çekirdek uyarılmış haldedir. Uyarılmış çekirdek gamma ( ) salarak temel seviyeye döner. Gamma görünür ışın ve x ışını gibi elektromanyetik radyasyon

Detaylı

I. ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR ĠÇĠN DALGA FONKSĠYONLARI

I. ÇOK ELEKTRONLU ATOMLAR ĠÇĠN DALGA FONKSĠYONLARI 5.111 Ders Özeti #8 Bugün için okuma: Bölüm 1.12 (3. Baskıda 1.11) Orbital Enerjileri ( çok-lu atomlar), Bölüm 1.13 (3. Baskıda 1.12) Katyapı Ġlkesi. Ders #9 için okuma: Bölüm 1.14 (3. Baskıda 1.13) Elektronik

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin şekil almış halidir. Maddenin Halleri Maddeler doğada 3 halde bulunur: Katı maddeler

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Atomlar Eşya malzeme madde element atom Temel parçacıklar (lepton ve

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (22 puan) dakika (16 puan) dakika (38 puan) 4. 9 dakika (24 puan) Toplam (100 puan) Ġsim Birinci Tek Saatlik Sınav 5.111 Ġsminizi aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve kitaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlerin her bir

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Modern Atom Teorisi. Ünite

Modern Atom Teorisi. Ünite Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak in http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR BÖLÜM 3 ELEKTRONLAR ve ATOMLAR 1 Kapsam 1.0 Radyasyon Enerjisinin Doğası ve Karakteristiği 2.0 Fotoelektrik Etki 3.0 ER: Dalga Özelliği 4.0 Dalgaboyu, Frekans, Hız ve Genlik 5.0 Elektromanyetik Spektrum

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Maddeyi Oluşturan Tanecikler Maddeyi Oluşturan Tanecikler a) Saf Madde : Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı