TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI Ofis: z-83/2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2"

Transkript

1 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI Ofis: z-83/2

2 Gaz Yasaları Gazların fiziksel özellikleri aşağıdaki dört değişken ile tanımlanabilir; 1. Basınç, (P) 2. Sıcaklık (T) 3. Hacim (V) 4. Miktar yada mol sayısı (n) Bu dört değişken arasındaki ilişkiler gaz yasaları ile tanımlanır. Bu yasaları izleyen gazlara ideal gaz denir.

3 BOYLE YASASI: Hacim ve Basınç Arasındaki İlişki 1atm 2 atm Artan Basınç Azalan Basınç P=1,0 atm V=1,0 L P=2,0 atm V=0,5 L İdeal gazın hacmi basıncıyla ters orantılı değişir (n ve T sabit) PxV= k(sabit) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

4 Hacim (V) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hacim (V) Boyle Yasası: PxV= k Basınç (mm Hg) 1/P (mm Hg) V=k(1/P)

5 CHARLES YASASI: Hacim ve Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 atm 1 atm Isıtma soğutma V=0,5 L T=200 K V=1,0 L T=400 K İdeal gazın hacmi sıcaklığıyla doğru orantılı değişir (n ve P sabit) V/T= k(sabit)

6 Hacim (V) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Charles Yasası: V/T=k V=0 T= C* 0 Sıcaklık (K) Mutlak Sıfır Sıcaklığı *Bir gazın hacmi moleküllerin kendi hacimleri değil, gaz molekülleri arasındaki serbest hacimdir.burada sözü edilen gaz kuramsaldır. Bu gaz,moleküllerinin kütlesi olan fakat hacmi olmayan ve sıvı/katı hale geçmeyen bir gazdır.

7 GAY-LUSSAC YASASI Basınç ve Sıcaklık arasındaki ilişki Sıcaklık, bir maddenin ortalama kinetik enerjisi olduğu için sıcaklığının arttığında kinetik enerjisinin de arttığı söylenilebilir. Bu durumda, gaz parçacıkları, gazın tutulduğu kabın duvarlarıyla daha çok çarpışacağından, daha çok basınç uygularlar. İdeal gazın basıncı gazın sıcaklığı ile doğru orantılı değişir (V ve n sabit) P/T= k(sabit)

8 AVOGADRO YASASI: Hacim ve Miktar arasındaki ilişki 1 atm 1 atm Gaz ekleme Gaz çıkarma V=22,4 L n=1mol V=44,8 L n=2 mol İdeal gazın hacmi gazın miktarı ile doğru orantılı değişir (T ve P sabit) V/n= k(sabit)

9 Standard Sıcaklık ve Basınç (STP) 0 C (273,15 K) ve 1 atm (760 torr); bu koşullarda 1 mol ideal gazın hacmi 22,4 L

10 İdeal Gaz Yasası PxV= k V/T= k V/n= k nrt V P R ; gaz sabiti PxV= nrt=k V/T= nr/p=k V/n= RT/P=k R P.V n.t (1atm)(22,414 L) (1mol)(273,15K) 0, L.atm K.mol

11 1.Durum madde miktarı basınç sıcaklık 2.Durum Boyle yasası, P 1 V 1 =P 2 V 2 Charles yasası, V 1 /T 1 =V 2 /T 2 Gay-Lussac, P V n P 1 /T 1 =P 2 /T 2 1 T 1 P V n 2 T 2

12 Dalton Kısmı Basınç Yasası Sabit V&T de Ptoplam P1 P2 P3 P4 P5 P toplam n Pi i... P n RT RT n ( ) P2 n 2( ) V V P1 1 RT RT n ( ) P4 n 4( ) V V P3 3 P (n n n n total RT...)( V )

13 Dalton Kısmı Basınç Yasası mol kesri( X 1 ) n 1 n 2 n 1 n 3... n n 1 toplam n X P 1 1 PV RT P X P ( 1 toplam V ) RT V ( RT 1P toplam ) P P 1 toplam

14 Dalton Kısmı Basınç Yasası Havanın içeriğine bakacak olursak: P(N 2 )= 0,780 atm P(O 2 )= 0,2095 atm P(Ar)= 0,0093 atm P(CO 2 )= 0,00037 atm P(hava)= 1,000 atm

15 Kinetik Moleküler Teori 1. Gazlar gelişi güzel hareket eden çok çok küçük taneciklerden (atom yada molekül) meydana gelir. 2. Bu moleküllerin hacmi gazın toplam hacmi düşünüldüğünde çok çok küçüktür, dolayısıyla bu moleküllerin hacimleri ihmal edilebilir. 3. Gaz molekülleri birbirlerinden bağımsız hareket ederler, gaz molekülleri arasında itici yada çekici bir güç yoktur. 4. Gaz moleküllerinin birbirleri ve içinde bulundukları kabın duvarları ile çarpışmalarında toplam kinetik enerji korunur (elastik çarpışma) 5. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri, gaz moleküllerinin Kelvin cinsinden sıcaklıkları ile doğru orantılıdır

16 Gaz moleküllerinin hızları E K 3RT 2N A 1 2 m 2 2 3RT mn A Ortalama hız 3RT mn A 3RT M Birimlere dikkat TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

17 Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa yayılmaları (efüzyon) vakum Difüzyon Gazların birbiri ile karışması (moleküler çarpışma olur) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Efüzyon Gazların çok küçük bir delikten yayılmaları (moleküler çarpışma olmaz)

18 Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa yayılmaları (efüzyon) (Graham yasası) m Efüzyon (2) Efüzyon (1) m m Efüzyon Hızı ) 2 1 ( ) 2 1 ( m m m m m N RT gaz gaz gaz gaz A TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

19 Gerçek Gazlar İdeal gaz yasasına göre PV/T bir sabite eşit (nr). Gerçek gazlar için bu doğru değildir PV T 1.0 İdeal gaz Basınç (atm)

20 Gerçek Gazlar; Gaz molekülleri arasında bir etkileşim vardır Gazlar sıvılaştırılabilir. Bu da gaz moleküllerinin düşük sıcaklıklarda birbirleri ile etkileşimleri ile olur. Gaz molekülleri arasında bir etkileşim vardır. Bu etkileşimden dolayı, gaz molekülleri bulundukları kabın çeperlerine kinetik moleküler teorinin tahmin ettiğinden daha az bir kuvvetle çarparlar.

21 Gerçek Gazlar; Gazların hacimleri vardır Bütün gazlar yeterince düşük basınçlarda (P<1 atm) ideal davranırlar ancak basınç arttıkça ideallikten sapma gösterirler. BOYLE yasasına göre (P1/V), çok yüksek basınçlarda gaz hacmi sıfıra yaklaşır ancak gerçek gazlarda moleküllerin kendilerinin de bir hacmi vardır ve bu hacim bastırılamaz. Bu nedenle PV değeri ideal gaz için olandan büyüktür ve sıkıştırılabilirlik faktörü (PV/nRT) 1 den büyük olur. Gerçek gazlar yüksek T ve düşük P de idealliğe yaklaşırlar Gerçek gazlar düşük T ve yüksek P de ideallikten uzaklaşırlar.

22 Van der Waals Eşitliği; Gözlenen basınç ve hacmi ideal basınç ve hacme (KMT) benzetir P ideal V ideal nrt P gözlenen n a( V 2 2 ) V - nb nrt gözlenen a ve b van der Waals Sabitleridir

23 Gerçek Gazlar 2 an P nb V 2 Moleküller arası çekim kuvveti ile ilgili Bastırılamayan hacim (gaz moleküllerin hacmine bağlı) V - nrt Daha geniş T ve P aralığında kullanılabilir. Moleküllerin öz hacimlerine ve moleküller arası kuvvetlere bağlı düzeltme birimleri taşırlar.

24 a ve b sabitleri Soy gazlar a (L 2 atm.mol 2- ) b (L/mol) Diğer gazlar a (L 2 atm.mol 2- ) b (L/mol) He 0, ,02370 H 2 0, ,02661 Ne 0,2107 0,01709 O 2 1,360 0,03138 Ar 1,345 0,03219 N 2 1,390 0,03913 Kr 2,318 0,03978 CH 4 2,253 0,04278 Xe 4,194 0,05105 CO 2 3,592 0,04267 H 2 O 5,464 0,03049 Büyük a değerleri gaz molekülleri arasında güçlü bir etkileşim olduğunu, Büyük b değerleri gaz moleküllerinin boyutlarının büyük olduğunu ifade eder.

25 Gerçek Gazlar V gözlenen V ideal 1.0 İdeal gaz Basınç (atm) 350 atm basıncın altında 25 C de gazın hacmi gaz molekülleri arasındaki güçlü etkileşimlerden dolayı ideal gaz denkleminden hesaplanan hacimden küçüktür. 350 atm de bu güçlü etkileşimler gaz moleküllerinin kendi hacimlerinden kaynaklanan faktörle dengelenirler. 350 atm üzerinde ise gaz molekülerinin kendi hacimlerinin etkisi artar ve baskın olur.

26 Elektromanyetik Işıma Enerji, ısı transferi yanında ışık yada ışıma yoluyla da transfer olabilir (yanma tepkimeleri). Gözümüzle gördüğümüz,görülebilir ışık bir elektromanyetik ışımadır. Radyo dalgaları yada x-ray de farklı dalga boylarındaki elektromanyetik ışımalardır. Elektromanyetik ışımalar vakum altında ışık hızında hareket ederler. Dalga bir ortamda enerji taşıyan bir uyarıcıdır.

27 Elektromanyetik Spektrum =390 =760

28 oworlds/alstool/ems pec/emspec2.html

29 Dalga boyu ve Frekans Kısa dalgaboyu Dalga yüksekliği yüksek frekans Uzun dalgaboyu Dalga boyu, λ: Birbirini izleyen iki tepenin arasındaki uzaklık, genelde metre cinsinden ifade edilir. Frekans, ν: birim zamandaki dalga sayısı s 9 Hz düşük frekans Saniyedeki dalga sayısı Hertz (s -1 ) ile ifade edilir.

30 Işık için Elektromanyetik ışımanın belirgin özelliği vakumda 2,998*10 8 m/s lik sabit bir hızla yayılmasıdır IŞIK HIZI c kısaldıkça, E ve artar

31 Işık foton denilen parçacıklardan meydana gelir ve bu fotonların enerjisi: PLANCK DENKLEMİ E h h c h= 6,626 x10-34 j.s(planck sabiti)

32 Yayılan yada soğurulan enerji her zaman h nin katlarıdır. (h, 2h, 3h ) Dolayısıyla belirli enerji seviyeleri vardır ve enerji seviyelerinin enerjileri sabittir (kuantum= belirli miktar) (PLANCK) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

33 Fotoelektrik etki (EINSTEIN) Belirli metallerin yüzeyine ışık çarptığında metalden elektron boşalımı olur fotoelektrik olayı Elektron yayınlanması, ancak gelen ışığın frekansı belirli bir eşik değerin üzerine çıktığında gerçekleşir. Bunun sonucunda yayınlanan elektron sayısı gelen ışığın şiddetine bağlıdır. Ayrıca bu elektronların kinetik enerjisi ışığın frekansına bağlıdır. Enerjinin frekansa bağlı olması klasik dalga kuramı ile açıklanamadığından 1905 yılında Einstein ışımanın tanecik karakterine sahip olduğunu ve foton adı verilen bu ışık taneciklerinin Planck denklemi ile hesaplanabilecek bir enerjiye sahip olduğunu ileri sürmüştür.

34 Bir çok ışıma kaynağı (lambalar, yıldızlar) birçok dalga boyunda ışıma yaparlar.bu dalga boyları birbirinden ayrılabildiğinde spektrum meydana gelir. Bütün renklerin görüldüğü bu spektruma sürekli spektrum denir (gök kuşağı) Bütün ışıma kaynakları sürekli spektrum üretmez. Basıncı azaltılmış tüplere konulan farklı gazlar, yüksek voltaj uygulandığında farklı renklerdeki ışığı yayarlar. Bu yayılan farklı renkteki ışıklar bir prizmadan geçirildiğinde, sürekli spektrumdan farklı olarak birkaç dalga boyunda renkli çizgiler görünür. Bu renkli çizgilere çizgi spektrumu denir ve siyah alanlardan ayrılmıştır. Bu siyah alanlar sürekli spektrumdaki eksik renkleri temsil eder. Atom spektrumları arasında en geniş şekilde incelenen hidrojenin spektrumudur.

35 Hidrojen Atomu Hidrojen bir elektrona sahip olduğundan elektronik yapıyı anlamak üzere yapılan çalışmalarda önemli rol almıştır.

36 Dalgaboyu, (nm) Sodyum Çizgi Spektrumu

37 BALMER denklemi(balmer hidrojen için 4 farklı dalga boyunda çizgi spektrumu gözlemledi) (Rydberg tarafından düzenlenmiştir) , ) ( 1 m x R n n R H s i H Rydberg sabiti TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

38 BOHR Atom Modeli Hidrojen atomunun merkez protonu vardır ve elektron çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngede hareket eder. Elektron izin verilen sabit bir yörünge dizisinde bulunabilir ve buna durağan hal denir.klasik kuramın öngörüsünün aksine, bir e - belirli bir yörüngede ne kadar kalırsa kalsın, enerji yayınlamaz ve enerjisi sabit kalır. Elektron yalnızca izin verilen bir yörüngeden, izin verilen diğer yörüngeye geçebilir ve bu tür geçişte Planck eşitliği ile hesaplanabilen, belirli değere sahip bir enerji paketi (kuanta) alınır/verilir.

39 r n E E n n BOHR Atom Modeli Hidrojen atomunun merkez protonu vardır ve elektron çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngede hareket eder. Protonun elektron üzerindeki çekim kuvveti ve elektronun dönmesinden meydana gelen dönme kuvveti arasında bir ilişki kurdu. Böylelikle, atomun enerjisini elektronun çembersel yörüngesinin yarıçapı cinsinden hesapladı n 2 a 0 ; a ,18x10 J n ; Elektronun enerjisi 0 0,53(53pm) 2 n; ana kuantum sayisi(pozitif n 1,2,3...) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Çekirdekten çok uzaktaki serbest bir e - çekirdeğe çekilerek bir n yörüngesine yerleştiğinde, elektronun enerjisi azalır.

40 BOHR Atom Modeli Proton ve elektronun tamamen birbirinden ayrıldığı noktaya sıfır enerji noktası denir. Bu noktaya ulaşmak için enerji soğurulmalıdır. Dolayısıyla elektronun enerjisi her bir seviyede (n=1,2,3 ) sıfırın altındadır. (negatif, bir önceki eşitlikteki işareti) Hidrojen elektronun en alt enerji seviyesine (n=1) temel seviye denir. Elektron yeterli miktarda enerji soğurunca uyarılmış seviyeye hareket eder. Hidrojen atomu için ilk uyarılmış seviye n=2, ikinci uyarılmış seviye ise n=3 tür. Uyarılmış elektron enerjisini foton olarak yayınlayınca bir önceki enerji seviyesine geri döner. (n=2 den n=1 e yada n=3 den n=2 ye). Bu durumda, oluşan fotonun enerjisi, iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.

41 Elektron izin verilen bir enerji seviyesinden başka bir enerji seviyesine atlarsa; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi E E f E i E foton h hc ( 2,18x E ( 2,18x10 J )( ) 1,94x10 J c hc (6,63x10 J. s)(3,00x10 m / s) 18 E 1,94x10 J 1 J )( n 2 s 1 n 1,03x10 2 i 7 ) m - işareti bir yön gösterir ve yayılan enerjiyi ifade eder. Bundan dolayı, dalga boyu hesaplamalarında kullanılmaz

42 Elektronu çekirdekten tamamen uzaklaştırmak(n=1 n=) için gereken enerji miktarı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi E E E s E E ( 2,18x10 i 18 foton h 1 J )( hc ) ( 2,18x10 2,18x10 18 J 18 1 J )( n 2 s 1 n 2 i ) Eğer elektron 2, J luk bir enerji kazanırsa, n= yörüngesine geçer, yani hidrojen atomu iyonlaşır.

43 Elektronun çekirdekten tamamen uzaklaştırıldığı bu seviyeye referans yada sıfır enerji seviyesi denir. Bütün enerji seviyeleri bu sıfır enerji seviyesinden daha küçük enerjiye sahiptir TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

44 Benzer bir şekilde spektrum çizgisinin dalga boyu da hesaplanabilir; hc J x R m x R n n R H H s i H , , ) ( 1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

45 Bohr Modelindeki Enerji Seviyeleri

46 BOHR Modelinin Sınırlayıcıları Elektronlar çok hızlı olduğu için sadece klasik fizik değil, rölativite(görecelik kavramı) de göz önüne alınarak düşünülmeliydi. BOHR Atom Modeli, sadece tek elektronlu atomların (hidrojen) spektrumlarını açıklayabilir. Çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklayamaz. Bohr Atom Modelinde dalga-tanecik ikiliği (De Broglie hipotezi) göz önüne alınmamıştır. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre atomdaki elektronun yeri ve hızı kesin olarak ölçülemez. Bundan dolayı "yörünge" kavramı yanlıştır.

47 Dalga-Tanecik İkiliği Işımanın dalga davranışı De Broglie küçük tanecikler bazen dalgaya benzer özellikler gösterebilirler şeklinde bir düşünce ileri sürerek, elektronun hareketini bir dalga hareketi olarak tanımlar ve bu hareketin dalga boyunu ise; h mu Tanecik hızı Tanecik kütlesi momentum

48 Kütlesi ve hızı aşağıda belirtilen elektronun dalga boyu nedir? 28 m e 9,11x10 g 6 u e 5,97x10 m s h mu (9,11x10 6,63x J. s g)(5,97x10 6 m ) s 1kg m ( 1J 2 s g )( ) 1kg 0,122nm

49 HEİSENBERG in Belirsizlik İlkesi z x y Hareket eden bir cismin pozisyonunu hareket yönünü ve hızını bilebiliriz. Elektronlar için bu mümkün müdür?

50 HEİSENBERG in Belirsizlik İlkesi Elektronun momentumunu (mv) ve boşluktaki yerini aynı anda bilmemiz imkansızdır. Diğer bir deyişle, bu iki değer aynı anda büyük bir duyarlılıkla ölçülemez. x. mv h 4 Pozisyondaki belirsizlik Momentumundaki belirsizlik(hızdaki belirsizlikten kaynaklı)

51 Diyelim ki elektronun hızını %1 Hızdaki Belirsizlik: belirsizlikle biliyoruz; 6 m ( 5x10 ) x(0,01) s 5x10 Momentumundaki Belirsizliğin en önemli kaynağı hızdaki belirsizliktir: mv mv Dolayısıyla, pozisyondaki belirsizlik; 4 m s x h 4mv h 4mv 34 6,63x10 J. s 31 4 (9,1 x10 kg)(5x10 4 m/ s) 1x10 9 m Hidrojen atomunun çapı yaklaşık 2x10-10 m. Belirsizlik yaklaşık olarak bu çapın 5 katı. Dolayısıyla elektronun nerede olduğunu bilemiyoruz.

52 Dalga Mekaniği Elektron hareket etmeyen bir dalga olarak düşünülebilinir. Böyle bir dalga sistemi iki ucu sabit bir tel kullanarak elde edilir. Böylelikle her bir titreşim için bir dalga fonksiyonu yazılabilir.

53 Dalga Mekaniği 1 yarım dalga boyu 2 yarım dalga boyu; 1 tam dalga Bu noktaya düğüm noktası denir. Bu noktalarda dalga genliği sıfırdır. 3 yarım dalga boyu Tam dalga sayısı,yarım dalga boyu sayısının tam katları olmalıdır.

54 Dalga Mekaniği (a) ve (b) deki dalga modelleri, bir duran dalganın kabul edilebilir gösterimidir. Dalga çekirdeği dalga boyunun tam sayılık katı ile çevreler; peşpeşe gelen dalgalar birbirini iter. (c) deki model kabul edilemez bir gösterim şeklidir. Çekirdeğin çevresindeki yol nun tam sayılık katı değildir ve dalganın bir parçasındaki tepe, diğer parçasındaki çanağın üzerine biner ve dalga söner. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

55 Schrödinger Eşitliği : Dalga fonksiyonu elektronun 3 boyutlu yerini tanımlar, (herbirine orbital denir) E: Matematiksel operatör, dalga fonksiyonuna düşen toplam enerjiyi üretir

56 Kuantum Sayıları 1. Ana kuantum sayısı,n: Ana enerji seviyesini belirler. n arttıkça: (n:1,2,3, ) Orbitalin büyüklüğü artar. Enerji artar. Elektronun çekirdekten ortalama uzaklığı artar. 2. İkinci kuantum sayısı, Açısal momentum kuantum sayısı,l: Elektronun bulunduğu bölgenin şeklini belirler (alt kabuk). l=0,1,2,3,.,n-1 s,p,d,f l=0 s orbitali l=2 d orbitali l=1 p orbitali l=3 f orbitali

57 Kuantum Sayıları 3. Üçüncü Kuantum Sayısı,Manyetik Kuantum Sayısı, m l : Belirli bir orbitali tanımlar. m l =-l,,0, l l=1 p orbitali m l =-1,0,1 4. Dördüncü kuantum Sayısı,Dönme Kuantum Sayısı, m s : Elektronun dönmesini ve dönme sayesinde üretilen manyetik alanın yönünü belirler. m s = ±1/2

58 2 nd Quantum Number s orbitals: 1: s spherical l value of 0 1 st occur at n=1

59 2 nd Quantum Number p orbitals: 3 2p x, 2p y, 2p z dumbbellshaped l value of 1 1 st occur at n=2 for n>2, shape is same but size increases

60 2 nd Quantum Number d orbitals: 5: 3d xz, 3d yz, 3d xy, 3d x2-y2, d z2 mostly cloverleaf l value of 2 1 st occur at n=3 for n>3, same shape but larger size

61 2 nd Quantum Number f orbitals: 7 types various shapes l value of 3 begin in n=4

62 3 rd Quantum Number Magnetic Quantum Number: m l indicates the orientation of an orbital around the nucleus has values from +l -l specifies the exact orbital that the electron is contained in each orbital holds maximum of 2 electrons total number of orbitals is equal to n 2 for an energy level number of possible m l values for a certain subshell is equal to 2l + 1

63 4 th Quantum Number Spin Quantum Number: m s indicates the spin state of the electron only 2 possible directions only 2 possible values: +½ and -½ paired electrons must have opposite spins maximum number of electrons in an energy level is 2n 2

64 Orbitaller 7 s p 6 s p d n 5 s p d f 4 s p d f 3 s p d 2 s p 1 s

65 Dört kuantum sayısı arasındaki ilişki: Bir atomda aynı dört kuantum sayısına sahip iki elektron yoktur! (PAULİ İlkesi) n (ana kuantum sayısı) l (ikinci kuantum sayısı) m l (üçüncü kuantum sayısı) m s (dördüncü kuantum sayısı) 1 0 (1s) 0 ± 1/2 2 0 (2s) 1 (2p) 0-1,0,1 ± 1/2 ± ½ her bir m l için 0 (3s) 0 ± 1/2 3 1 (3p) -1,0,1 ± ½ her bir m l için 2 (3d) -2,-1,0,1,2 ± ½ her bir m l için 0 (4s) 0 ± 1/2 4 1 (4p) -1,0,1 ± ½ her bir m l için 2 (4d) -2,-1,0,1,2 ± ½ her bir m l için 3 (4f) -3,-2,-1,0,1,2,3 ± ½ her bir m l için

66 Elektron dağılımları, AUFBAU İlkesi İlk önce daha alt enerji seviyesindeki orbitallere elektronlar yerleştirilir; temel-hal elektron dağılımı (en az enerjili dağılım). Bazı orbitaller aynı enerji seviyesindedirler (3 tane p orbitali, 5 tane d orbitali). Böyle orbitallere eş enerjili orbitaller denir. Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir (Pauli ilkesinin bir başka şekilde söylenmesi) ve bu elektronlar zıt spinlere sahip olmalıdır. Elektronlar eşenerjili orbitallere öncellikle birer birer yerleşirler.(hund ilkesi).

67 Elektron Dağılımı 5B : 1s 2 2s 2 2p 1 8O : 1s 2 2s 2 2p 4 10Ne : 1s 2 2s 2 2p 6

68 Periyodik Çizelgeye Giriş

69 Grup1 ve Grup 2 elementlerinin elektron dağılımları Grup 1 Grup 2 3Li [He]2s 1 4Be [He]2s 2 11Na [Ne]3s 1 12Mg [Ne]3s 2 19K [Ar]4s 1 20Ca [Ar]4s 2 37Rb [Kr]5s 1 38Sr [Kr]5s 2 55Cs [Xe]6s 1 56Ba [Xe]6s 2

70 1s 1s 2s 2s 2p 2p 2p 2p 2p 2p 3s 3s 3p 3p 3p 3p 3p 3p 4s 4s 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 4p 4p 4p 4p 4p 4p 5s 5s 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 5p 5p 5p 5p 5p 5p 6s 6s 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 6p 6p 6p 6p 6p 6p 7s 7s 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 6d 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f

71 Elektron Dağılımı B 1s 2 2s 2 2p 1 C 1s 2 2s 2 2p 2 N 1s 2 2s 2 2p 3 O 1s 2 2s 2 2p 4 F 1s 2 2s 2 2p 5 Ne 1s 2 2s 2 2p 6

72 Periyodik Tablo Boyunca Atom Özellikleri Metaller, soygazların elektron dağılımlarına ulaşmak için elektron kaybetme eğilimindedirler. Ametaller, soygazların elektron dağılımlarına ulaşmak için elektron alma eğilimindedirler. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi A.N

73 Atomların Boyutları Atomlar bilardo topuna benzemezler. Orbitallerin çok kesin sınırları yoktur. O zaman atomların çaplarını nasıl belirleriz?

74 Atomların Boyutları Atomların YARIçapları iki atomun (aynı atom) merkezleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. C C Cl Cl =154 pm/2=77pm 154 pm 200 pm =200 pm/2=100 pm C Cl 100pm+77pm=177pm (tahmin edilen) 176 pm TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ölçülen

75 Etkili Çekirdek Yükü Perdeleme etkisi(shielding effect): - Perdeleme etkisi, elektronlar ile atom çekirdeği (proton) arasındaki etkileşmenin azalmasını ifade eder. - Farklı orbitallerde bulunan elektronların(iç kabuklardaki) birbirleri üzerinde yarattıkları itme kuvveti, çekirdeğin çekme kuvvetini engellemesinden dolayı elektronlar (genelde en dış kabuktaki) ve çekirdek arasındaki çekim azalır. Perdeleme Z et Z S Etkin Ç.Y Gerçek Ç.Y Perdeleme TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

76 Artar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Atomların Boyutları Ana kuantum sayısı değişmez. Elektronlar çekirdeğe aynı mesafededir.** Ana kuantum sayısı artıkça Çekirdeğe eklenen elektronların çekirdeğe olan mesafesi artar. Çap artar Artar Atom Çapı **Etkili çekirdek yükü: n=1 ve n=2 deki toplam 10 elektron dış kabuktaki elektronları engellerler. Aynı ana kuantum sayısındaki elektronlar birbirlerini çok az engellerler. Soldan sağa gittikçe, çekirdeğe proton ve en dıştaki kabuğa elektronlar eklenir ve eklenen e - perdeleme etkisi, eklenen protonun çekme kuvvetine göre daha az etkili olur, böylece Z et artar. Bunun sonucunda atom çapı küçülür

77 Artar Artar İyonlaşma Enerjisi Gaz fazındaki atomdan bir elektron almak için gerekli enerji miktarına denir. (+ değerlidir) Artar İlk iyonlaşma Enerjisi M(g) M + + 1e - ΔE=iyonlaşma enerjisi Atom Çapı ve iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Artar Atom Çapı

78 Artar EA1&2 Elektron İlgisi Gaz fazındaki atoma bir elektron eklenmesinden meydana gelen enerji değişimine denir. İyonlaşma enerjileri her zaman pozitiftir. Çünkü elektron koparmak için enerji gereklidir. Nötr bir atoma elektron eklendiğinde genelde dışarıya enerji verilir. Bu sebeple elektron ilgileri genelde negatiftir. A(g) + e - A - (g) ΔE=elektron ilgisi Artar Grup 2A ve 5A Bu düzene uymaz

79 Halogens (group 7A, F to At) Most negative EA values, addition of an e - leads to noble gas configuration, very favorable. Group 5A (N to Bi) ½ filled shell discourages addition of an electron, EA values less negative than neighbors (groups 4A & 6A). Alkaline Earths (group 2A, Be to Ba) Filled s subshell discourages addition of an electron, EA values nearly zero. Noble Gases (Group 8A, He to Rn) Completely filled shell strongly discourages addition of an electron, EA values are positive. 3 rd period more negative than 2 nd period atoms are larger, more space for the electrons, repulsion between electrons less, more favorable TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

80 İyon Boyutları Bir metal atomu pozitif bir iyon (katyon) oluşturmak için elektron kaybettiğinde, çekirdek mevcut elektronları daha kuvvetli çeker ve bunun sonucu olarak, katyonlar kendilerini oluşturan atomlardan daha küçüktürler. Bir ametal negatif bir iyon(anyon) oluşturmak üzere elektron aldığında, Ç.Y. sabit kalırken fazla e - nedeniyle Z et değeri azalır, elektronlar sıkı tutunamazlar ve daha çok dağılırlar. Böylece kendilerini oluşturan atomlardan daha büyük hale gelirler.

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a Kuantum Mekaniği Düşüncesinin Gelişimi Dalga Mekaniği Olarak da Adlandırılır Atom, Molekül ve Çekirdeği Açıklamada Oldukça Başarılıdır Kuantum

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI 2008 ANKARA ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ GAZLAR KONU ANLATIMI DERS SORUMLUSU:Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:Derya ÇAKICI 20338451 GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar)

5.111 Ders Özeti #5. Ödev: Problem seti #2 (Oturum # 8 e kadar) 5.111 Ders Özeti #5 Bugün için okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7, eşitlik 9b ye kadar (3. Baskıda 1.5, eşitlik 8b ye kadar) Dalga Fonksiyonları ve Enerji Düzeyleri, Bölüm

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur.

da. Elektronlar düşük E seviyesinden daha yüksek E seviyesine inerken enerji soğurur. 5.111 Ders Özeti #6 Bugün için okuma: Bölüm 1.9 (3. Baskıda 1.8) Atomik Orbitaller. Ders #7 için okuma: Bölüm 1.10 (3. Baskıda 1.9) Elektron Spini, Bölüm 1.11 (3. Baskıda 1.10) Hidrojenin Elektronik Yapısı

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ATOMLARIN ELEKTRON YAPISI Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 7.1. KLASĐK FĐZĐKTEN KUANTUM KURAMINA Elektromanyetik Işıma Planck Kuantum Kuramı 7.2. FOTOELEKTRĐK OLAYI 7.3. BOHR HĐDROJEN ATOMU KURAMI Yayılma

Detaylı

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Giriş Bilimsel amaçla veya teknolojide gerekli alanlarda kullanılmak üzere, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin

Detaylı

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015

DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 DENEY FÖYÜ BALIKESİR-2015 2 İçindekiler DEVRE ŞEMASI... 3 DENEY SETİNDE KULLANILAN MALZEMELER... 3 TEORİK BİLGİ... 4 BOYLE-MARİOTTE KANUNU... 4 GAY-LUSSAC KANUNU... 7 DENEYLER... 10 Deney TE 680-01...

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

Modern Atom Teorisi. Ünite

Modern Atom Teorisi. Ünite Ünite 1 Modern Atom Teorisi ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 8 ATOMUN KUANTUM MODELİ 19 PERİYODİK SİSTEM ve PERİYODİK ÖZELLİKLER 30 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, YÜKSELTGENME BASAMAKLARI, BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır.

Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. 1 1. TEMEL TARİF VE KAVRAMLAR (Ref. e_makaleleri) Kuvvet Maddeye hareket veren kuvveti, Isaac Newton (1642-1727) aşağıdaki matematiksel ifadeyle tanımlamıştır. F=ma Burada F bir madde parçacığına uygulanan

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak in http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

GENEL KİMYA 04.01.2012. Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma)

GENEL KİMYA 04.01.2012. Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) GENEL KİMYA Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir. 2 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik

Detaylı

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ

İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İSG 514 RADYASYON GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNGÖRMÜŞ mgungormus@turgutozal.edu.tr http://www.turgutozal.edu.tr/mgungormus/

Detaylı

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri

Maddenin. Halleri-1. Gazların Genel Özellikleri Maddenin 2010 Halleri-1 Gazların Genel Özellikleri 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU YAZINIZ? 1. Taneciklerinin bir birinden etkilenmediği varsayılan maddenin haline gaz hali denir.

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR

ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR ATOM VE MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR 1 Potansiyel enerji (kj/mol) Çekme İtme Atomlararası denge mesafesi Atomlar birbirleri ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimlerden biride atomlar arası itme

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Katıhal Fiziği - I Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE 1 Giriş Bir kristali bir arada tutan şey nedir? Elektrostatik etkileşme elektronlar (-) ile + iyonlar arasındaki

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ MÜKEMMEL GAZ DENEY FÖYÜ 1.Deneyin Adı: Mükemmel bir gazın genişlemesi

Detaylı

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya BÖLÜM 8: GAZLAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Gaz Basıncı ve Ölçülmesi Barometre: açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet Manometre: kapalı

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g.

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g. 1 ÖRNEKLER (Ref. e_makaleleri) 1. Kütleleri 1g olan ve birbirlerinden 1 cm uzaklıkta bulunan iki kütle arasındaki çekim kuvveti, din cinsinden, ne kadar olur? 10-13 cm uzaklıktaki iki nötron arasındaki

Detaylı

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII Geçen Derste Verilen l kuantum sayılı açısal momentum Y lm (θ,φ) özdurumunun radyal denklemi 1B lu SD şeklinde etkin potansiyeli olacak şekilde yazılabilir, u(r) = rr(r) olarak tanımlayarak elde edilir.

Detaylı

Atomların Kuantumlu Yapısı

Atomların Kuantumlu Yapısı Atomların Kuantumlu Yapısı Yazar Yrd. Doç. Dr. Sabiha AKSAY ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atom modellerinin yapısını ve çeşitlerini, Hidrojen atomunun enerji düzeyini, Serileri, Laser ve

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor.

FİZİKÇİ. 2. Kütlesi 1000 kg olan bir araba 20 m/sn hızla gidiyor ve 10 m bir uçurumdan aşağı düşüyor. 1. Aşağıdakilerden hangisi Frekans ı tanımlamaktadır? a) Birim zamandaki titreşim sayısıdır ve boyutu sn -1 b) Birim zamandaki hızlanmadır c) Bir saniyedeki tekrarlanmadır d) Hızın zamana oranıdır 6. İki

Detaylı

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali.

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali. 28.1 5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali d Orbitalleri Beş d orbitali vardır: d xy, d xz, d x 2 -y 2, d z 2 Bunların

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Atomların Yapısı 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (- yüklü) Basit

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a

KİMYA. davranış. umunu, reaksiyonlar sırass. imleri (enerji. vs..) gözlem ve deneylerle inceleyen, açıklayan a KİMYA Maddenin yapısını, özelliklerini, farklı koşullardaki davranış ışlarını,, bir maddeden diğer bir madde oluşumunu, umunu, reaksiyonlar sırass rasındaki değişimleri imleri (enerji vs..) gözlem ve deneylerle

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

2007-2008 GÜZ YARIYILI MALZEME I Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Malzemelerin İç Yapısı 01.10.2007 1 ÖĞRETİM ÜYELERİ ve KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yrd.Doç.Dr. Ömer YILDIZ Ders Kitabı : Malzeme

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

A B = A. = P q c A( X(t))

A B = A. = P q c A( X(t)) Ders 19 Metindeki ilgili bölümler 2.6 Elektromanyetik bir alanda yüklü parçacık Şimdi, kuantum mekaniğinin son derece önemli başka bir örneğine geçiyoruz. Verilen bir elektromanyetik alanda hareket eden

Detaylı

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory)

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory) Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şekliniyapısını) belirler. Molekül

Detaylı

Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913)

Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913) Franck-Hertz deneyi: atomlarla kuantumlanmış enerji düzeyleri (1913) Franck-Hertz deneyi elektron-atom çarpışma tesir kesitinde rezonansları göstermiştir. Şekil I: Franck-Hertz gereci. Katottan neşredilen

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır.

MADDENİN HALLERİ. Gazların sıkıştırılabilme özelliği, gaz molekülleri arasındaki boşlukların büyük olmasından kaynaklanır. MADDENİN HALLERİ GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR Hemen hemen her sistem, dengeye yaklaşırken bir harmonik osilatör gibi davranabilir. Kuantum mekaniğinde sadece sayılı bir kaç problem kesin olarak çözülebilmektedir. Örnekler

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 6. Gazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 6 Amaçlar Gazlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Maddenin diğer hallerine göre gazların farklılığını ve yaşamımızdaki önemini kavrayacak, Gazların gözlenen fiziksel özelliklerinin kinetik teori ile

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek GÜNEŞ 1- Büyüklük Güneş, güneş sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya ya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre, çapı ise 1.392.000 kilometredir. Bu çap, Yeryüzünün 109 katı, Jüpiter in de 10

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI Termodinamiğin Üçüncü Yasası: Mutlak Entropi Yalnızca entropi değişiminin hesaplanmasında kullanılan termodinamiğin ikinci yasasının ds = q tr /T şeklindeki matematiksel tanımından entropinin mutlak değerine

Detaylı

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı.

J.J. Thomson (Ġngiliz fizikçi, 1856-1940), 1897 de elektronu keģfetti ve kütle/yük oranını belirledi. 1906 da Nobel Ödülü nü kazandı. 1 5.111 Ders Özeti #2 Bugün için okuma: A.2-A.3 (s F10-F13), B.1-B.2 (s. F15-F18), ve Bölüm 1.1. Ders 3 için okuma: Bölüm 1.2 (3. Baskıda 1.1) Elektromanyetik IĢımanın Özellikleri, Bölüm 1.4 (3. Baskıda

Detaylı

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 3.1 ÇEKİRDEK KUVVETLERİ 3.1.1. GENEL KARAKTERİSTİK Çekirdek hakkında çok fazla bir şey bilmezden önce yalnızca iki farklı etkileşim kuvveti bilinmekteydi.

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Hal Değişkenleri Arasındaki Denklemler Aralarında sıfıra eşitlenebilen en az bir veya daha fazla denklem kurulabilen değişkenler birbirine bağımlıdır. Bu denklemlerden bilinen

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII Enerji ölçümünden sonra Sonucu E i olan enerji ölçümünden sonra parçacık enerji özdurumu u i de olacak ve daha sonraki ardışık tüm enerji ölçümleri E i enerjisini verecektir. Ölçüm yapılmadan önce enerji

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Kimya Teknolojisi Terimleri

Kimya Teknolojisi Terimleri Kimya Teknolojisi Terimleri Adlandırma. Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. Aktiflik. Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Bölüm 2 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE GENEL ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1

Bölüm 2 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE GENEL ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Bölüm 2 ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE GENEL ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Enerji kavramının ve değişik biçimlerinin tanımlanması İç enerjinin tanımlanması Isı kavramının ve ısı yoluyla enerji geçişinin tanımlanması

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı