TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI"

Transkript

1 TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI Levent AKSOY 1,Yavuz GÜNALAY 2, Burak KÜÇÜK 3, Gülnihal AKAN 4, Samet GÜRSEV 5 ÖZET Elektrikli taşıtlar pil teknolojilerinin yetersizlikleri nedeniyle petrol ile çalışan taşıtların kullanım esnekliğini ve dolayısıyla yaygınlığını henüz kazanamamışlardır. Genel kullanım için tasarlanmış taşıtlar çoğu zaman ekonomik ve bazen de teknik ve operasyonel anlamda uygun olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu uygunsuzlukların giderilmesi elektrikli taşıtların avantajlarından faydalanılması için gereklidir. Bu uygunsuzluklar ancak elektrikli taşıtların kullanım amaçlarına ve alanlarına göre özelleştirilmesi ve yapılandırılması ile giderilebilir. Çalışmamız şehir içi toplu taşıtların, özellikle hatlı otobüslerin elektriklendirilmesi çalışmalarının ekonomik uygunluğun sağlanabilmesi için hangi kriterlere göre yapılması gerektiğini incelemektedir. Bu kriterler seçilen bir hat üzerine uygulanarak yapılandırma parametreleri belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Elektrikli Araç, Güzergâh. ABSTRACT PLANNING ELECTRIFICATION OF URBAN PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES Due to inadequacies in battery technologies Electric Vehicles have not able to gain usage flexibility and thus the ubiquity of petrol engine vehicles. In most of the cases, electric vehicles designed for general use, have economic and sometimes technical and operational infeasibilities. Elimination of these feasibility problems is necessary in taking advantage of electric vehicles. Those infeasibilities can be eliminated through individual customization and configuration of vehicles according to their intended use and areas. Our study tries to answer according to what criteria electrification of urban public transport should be made in order to maintain economic feasibility. These criteria are applied on selected bus lines and the configuration parameters are determined. Keywords: ElectricVehicles, Routes. ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN GELİŞİMİ Kara taşıtları elektrik motorlarını içten yanmalı petrol motorlarıyla neredeyse aynı zamanda kullanmaya başlamışlardır. Hatta kısa bir dönemde pilli-elektrikli otomobillerin satışları içten yanmalı otomobillerin satışlarının üzerine çıkmıştır. Petrol yanmalı motorların gürültüsü, egzoz gazları ve çalıştırmadaki güçlükleri sebebiyle dönemin hanımları sessiz ve anında çalışabilen elektrikli otomobilleri tercih etmişlerdir Tarihli Washington Post gazetesinin haberine göre elektrikli otomobil fiyatlarının makul seviyelere düşmesi beklenmekteydi (Prud homme ve Koning, 2012). Ancak zamanla petrol motorlarındaki ilerlemeler sayesinde bu olumsuzluklar çözülmüş, pilli-elektrikli taşıtların menzil, şarj süresi ve imkanı gibi olumsuzluklarının öne çıkması sebebiyle tercih edilir hale gelmişlerdir (OTEP, 2010) lerdeki petrol krizi, pil teknolojisinde 1990 ların son dönemindeki ilerlemeler, sera gazları ile ilişkili küresel ısınma ve elektrik motorlarının verimi pilli-elektrikli taşıtları yeniden gündeme getirmiştir (Aksoy, 2013). Öte yandan troleybüs, tren, tramvay ve metro gibi taşıtlarda elektrik motorları bir elektrik hattına bağlı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Elektrik motorlarının özellikle içten yanmalı motorlardan çok daha verimli olmaları, kullanım yerlerinde egzoz gazı salınımı yapmamaları, küçük ve hafif olmaları, bakım ihtiyaçlarının daha az olması gibi 1 Levent Aksoy, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management (Eng.) Department, Istanbul, Turkey, 2 Yavuz Gunalay, Bahcesehir University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Logistics Management Department, Istanbul, Turkey, 3 Burak Kucuk, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management Department, Istanbul, Turkey, 4 Gulnihal Akan, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management (Eng.) Department, Istanbul, Turkey, 5 Samet Gursev, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management Department, Istanbul, Turkey,

2 sebeplerle gerek teknik ve operasyonel açıdan gerekse ekonomik olarak tercih edilegelmişlerdir. Bu süre içerisinde teknik açıdan elektrik motorları oldukça ileri bir düzeye ulaşmışlardır. (Aksoy, 2013) Elektrik motorlarındaki bu ilerlemeye karşın enerjiyi saklayan pillerin teknolojisi aynı ilerlemeyi gösterememiştir. Petrol motorlarında enerji, yakıt deposundaki petrol türevi yakıtın kimyasal bağlarında saklıdır. Bu kimyasal enerji oldukça yoğundur. Saklanması ve aktarılması kolay ve hızlıdır. Bir litresinde 18 ila 39 MJ enerji içermektedir. 6 Bu özellikleri sayesinde bir yakıt deposu 7 5 dakikadan daha kısa bir sürede doldurulabilir ve taşıta 500 km den daha uzun bir menzil sağlayabilir. Üstelik yerleşik bir tedarik ağı da mevcuttur. Bu diğer teknolojilere 8 göre önemli bir operasyonel avantaj sağlamaktadır. Otomobillerde kullanılan motor ve enerji teknolojileri ve bunların olumlu ve olumsuz yönleri Çizelge 1 de özetlenmiştir. Çizelge 1: Otomobil Motor Teknolojilerinin Karşılaştırılması Teknoloji Avantajları Dezavantajları Petrol İçten Yanmalı Yüz yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Hidrojen İçten Yanmalı 1970 li yıllarda petrol krizinden dolayı alternatif olarak ortaya atılmış ve - Yerleşik teknoloji - Artan motor verimliliği - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Yüksek yakıt maliyeti - Yüksek bakım maliyeti - Olumsuz çevre etkisi - Hidrojenin üretimi için elektrik gereksinimi - Hidrojenin saklanması ve taşınmasındaki güçlükler - Hacmen düşük enerji yoğunluğu - Toplam verimin çok düşük olması Hidrojen Yakıt Hücresi Elektrik motoru için gerekli elektriğin üretimi hidrojenli yakıt hücreleri tarafından sağlanmaktadır. - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Hidrojenin üretimi için elektrik gereksinimi - Hidrojenin saklanması ve taşınmasındaki güçlükler - Hacmen düşük enerji yoğunluğu - Toplam verimin çok düşük olması Kablolu Elektrikli Yüksek verimli elektrik motorları gerekli enerjiyi elektrik hatlarından almaktadır. - Elektrik motorunun yüksek gücü ve verimi - Elektrik hatlarına bağlantısı olmadan çalışması mümkün değildir. Hibrit Elektrikli Petrol motorunun verimsiz olduğu bölgeler için elektrik motoru desteği sağlanmıştır. Pilli Elektrikli Gücünü pilden alan elektrik motoruyla çalışmaktadır. - Petrol motora göre artan verim (ancak marjinal iyleşme) - Pilli elektrikli motora göre düşük maliyet - Yüksek motor verimi - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Elektriğin üretimine bağlı olarak toplam çevre etkisinin düşük ya da sıfıra yakın olması - Düşük yakıt maliyeti - Düşük bakım maliyeti - Elektrik motorunun küçük boyutu sebebiyle tasarım esnekliği. - Karmaşık sistem - Artan bakım maliyeti - Petrol motora göre artan maliyet - Potansiyel yüksek başlangıç maliyeti - Düşük menzil - Uzun şarj süresi Muhtelif taşıt tahrik yöntemlerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırmaları 6 1 Litre metanol yaklaşık 18 MJ, 1 litre motorin yaklaşık 39 MJ, 1 litre sıvılaştırılmış hidrojen ise yaklaşık 10 MJ enerji barındırmaktadır. Ağırlık cinsinden ise metanol 20 MJ/kg, motorin 45 MJ/kg, LNG 55 MJ/kg, hidrojen ise 142 MJ/kg enerji saklamaktadır. (URL 1, 2013) Litrelik otomobil deposu. 500 Litrelik bir kamyon deposu için bu süre 15 dakikanın üzerindedir. Pompa hızları lt/dk dır. (URL 2, 2013) 8 Potansiyel alternatifler arasında hidrojen içten yanmalı, hidrojen yakıt hücreli, elektrikli, pilli elektrikli, hibrit-elektrik teknolojileri sayabiliriz.

3 ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN YAPILANDIRILMASI Elektrikli taşıtların hâlihazırda yaşadıkları en büyük sorun taşıtın ihtiyacı olan enerjinin saklanmasıdır. Bunu sağlayacak muhtelif yöntemler içerisinde hidrojen yakıt pili ve kablolu çözümler operasyonel açıdan uygun (fizibil) görünmemektedir. Pilli sistemleri ise üç farklı başlıkta inceleyebiliriz: Şarjlı piller; Değiştirilen piller; Elektrolitik sıvısı değişen piller. Çizelge2: Pil Teknolojilerinin Karşılaştırılması Teknoloji Avantajları Dezavantajları Şarjlı Piller Muhtelif kimyalara sahip (NiCd, NiMh, Li-ion, ) şarj edilebilir piller Değiştirilebilir Piller Pilin boşalması durumunda pilin tamamı robotik yöntemlerle değiştirilmektedir. - Yerleşik teknoloji - Artan motor verimliliği - Çok hızlı depo doldurma. - Pilin sahipliğinin enerji şirketinde olması sebebiyle sorumluluk azaltma - Yüksek yakıt maliyeti - Yüksek bakım maliyeti - Olumsuz çevre etkisi - Muhtemelen birbirleriyle uyumsuz tedarikçiler - Pil tam boşalmadan değişiklik yapılması - Muhtemel hizmet maliyeti Yakıt Hücresi Elektrik motoru için gerekli elektriğin üretimi yakıt hücreleri tarafından sağlanmaktadır. Elektrolitik Sıvı Değişimli Piller Pillerin içindeki enerjiyi sağlayan kimyasal elektrolitik maddenin yenilenmesi yöntemidir. - Petrol yakıtı alımına benzer yöntemlerin kullanılması - Hızlı depo doldurma - Sınırsız menzil - Düşük verim - Sorunlu operasyon - Yüksek maliyet - Mevcut pil teknolojileri buna uygun değildir. Muhtelif pil teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırmaları Mobil cihazların ihtiyaçlarından dolayı Lityum kimyasına sahip piller 1990 ların ikinci yarısından itibaren temel teknoloji olarak yerleşmişlerdir. Hafif malzemeden (Li) yapılmaları de ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Yaklaşık 1 saatlik bir şarj süresinde %80 kapasiteye kadar şarj olabilmektedirler. Yakın zamanda nano teknoloji ile üretilmiş bazı tip piller bu süreyi 15 dakikaya kadar düşürmüşlerdir. Diğer pil teknolojileri ve şarj yöntemleri ise akaryakıt dolumuna yakın sürelerde tam şarj imkanı vermektedir (URL1). Öte yandan menzil ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sorun pillerin kapasitesinin teknolojik fizibilitesinden çok, istenen menzili sağlayacak kapasitedeki pillerin yüksek maliyetlerinden dolayı ekonomik açıdan uygun olmadıklarından kaynaklıdır (Ceylan, 2013). Nihayetinde istenilen menzilin ihtiyacı olan enerji miktarı ve bu enerjiyi sağlayacak miktarda pil kullanılabilir. Bu miktardaki piller özellikle büyük taşıtlarda hacmen veya ağırlık olarak bir kısıt oluşturmamaktadırlar. Ancak pillerin satın alma maliyetlerine olan etkisi sebebiyle artan maliyetler elektrikli taşıtların fizibilitesini doğrudan etkilemektedir. Örneğin bir otobüsün bir günde 400 km yol yapacağı ve her km için yaklaşık 2KWh enerji ihtiyacı olduğunu varsayarsak, bu mesafeyi tek bir şarjda katetmesi planlanan bir otobüsün 800 KWh kapasitede pile ihtiyacı olacaktır. Bu ise bugünkü fiyatlardan bin USD civarında bir ek ilk yatırım maliyeti oluşturmaktadır. Yakıt maliyetleri karşılaştırıldığında her gün yaklaşık 400 USD tasarruf 10 edilse bile başabaş noktası yaklaşık 3 yılda gerçekleşmektedir. Bu süre yeni bir teknolojinin adaptasyonuna olumsuz bakılmasına yol açabilir. (Gunalay, Aksoy, Kucuk, 2013) Diğer yandan benzer bir mesafeyi aralıklarla katedecek bir otobüsün ara şarjlarla desteklenmesinin mümkün olduğu bir senaryoyu ele alalım. Buna göre pillerin sağladığı menzili daha kısa tutmak da mümkün olabilecektir. Menzilin örneğin 40 km olması durumunda (80 KWh pil kapasitesi) ek maliyetler 40 bin USD a kadar düşebilmektedir. Günlük alınan toplam mesafe bir önceki örnekten düşük (örn. 150 km)ve gündüz elektrik tarifesi daha yüksek 11 (0,5 TL/KWh) bile olsa başabaş noktası çok daha önce gerçekleşecektir (1 yıl). 9 KWh başına pil maliyetlerinin 500 USD dolayında olduğu varsayımıyla. 10 Gece tarifesi tüm vergiler ve ücretler dahil yaklaşık 0,25 TL/KWh tir. 2 KWh elektrik gece tarifesinden yaklaşık 0,50 TL. 0,6 L motorin yaklaşık 2,5 TL. Km de tasarruf 2 TL yaklaşık 1 USD. 11 Kısa menzil ve sık şarj gündüz tarifesinden ücretlendirmeyi gerektirmektedir. Gündüz tarifesi vergiler ve diğer ücretler dahil yaklaşık 0,50 TL/KWh tir.

4 Elektrikli taşıtların ekonomik avantajlarının kısa sürede ortaya çıkabilmesi için pil kapasitelerinin küçük tutulması ve dolayısıyla menzillerinin mümkün olduğunca kısaltılması gerekmektedir. Menzilin kısaltılması ancak dikkatli bir planlamayla ve doğru rotaların seçilmesiyle mümkün olacaktır. TEKNİK KISITLAR Elektrikli araçların kullanımında iki temel kısıt mevcuttur: Birincisi pillerin maliyetinden kaynaklanan ve menzili doğrudan etkileyen ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız ekonomik kısıt; ikincisi ise şarj sürelerini etkileyen teknik kısıt. Şarj kısıtı bir pile bir saatte yüklenebilecek enerji miktarını (gücü) belirlemektedir. Bu miktar 2000 li yılların başında birkaç KW mertebesindeyken (8-10 saat şarj süresi) günümüzde KW lık seri üretim şarj üniteleri 12 mevcuttur. Bu şarj üniteleri her KWh lik pil kapasitesine yaklaşık 2 KW şarj gücü sağlamaktadır. Bu güç-kapasite oranı bir pili 30 dakikada neredeyse tam şarja ulaştırabilmektedir. Benzer özellikteki piller ve şarj cihazları otobüsleri şarj etmek için kullanıldığında dakikalık ara şarjlarla %30-60 kapasite dolumu veya 1 saatte tam şarj mümkün olacaktır. Bu kısıtı aşmanın bir yolu pillerin son duraklarda değiştirilmesidir. Boşalmış piller dolularıyla değiştirilerek tekrardan tam kapasiteye kavuşurlar. Piller araçtan ayrı olarak teknik olarak en uygun sürede tam şarj edilir. Pillerin değiştirilmesi dakikalar içerisinde mümkün olmaktadır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı her otobüs için birden çok pile ihtiyaç duyulması nedeniyle pil maliyetinin artıyor olmasıdır. Bir diğer yöntem ise Capabus örneğinde olduğu üzere duraklarda yolcu indirme bindirme esnasında süresince çok hızlı şarj edilmesidir. Pil yerine yüksek kapasiteli kondansatörlerin kullanıldığı bu sistemde menzil ancak 4-5 km kadardır; ancak bu menzil otobüsü bir sonraki duraktaki şarj noktasına kadar ulaştırmaktadır. Özellikle arada bazı duraklarda uzun bekleme yapılması durumunda bu yöntem kullanılabilir. Sabit pil seçeneğine son duraklarda kısa süreli ara destek şarjları eklemek de bir başka yöntemdir. Bu sayede güne dolu batarya ile başlayan otobüsler bu ara şarjlar ile toplam menzillerini önemli oranda artırmış olacaklardır. Bu yöntemin en büyük avantajı pil kapasitesinin ve dolayısıyla pil maliyetlerinin önemli oranda azaltılmasıdır. Kaba bir hesapla yapılan her dakika ek şarj menzile 1 km ekleyecektir. ELEKTRİKLENDİRİLECEK HATTIN BELİRLENMESİ Bir otobüs hattını şu özellikleriyle inceleyebiliriz: Hattın Uzunluğu; Trafik Yoğunluğu; Yolcu Sayısı; Güzergâh Topoğrafyası; (Uç Duraklardaki) Şarj İmkânı. Bunları etkilerine göre incelersek (Aksoy, 2012): Hattın Uzunluğu: Birinci derecede etkileyen faktördür. Ortalamada km başına 2 KWh enerji harcandığı göz önüne alınarak hesaplanır. Trafik Yoğunluğu: Petrol motorların aksine elektrik motorları düşük hızlarda daha verimli olup dur-kalk larda rejeneratif frenleme kullanılması nedeniyle çok daha az enerji kaybına uğramaktadır. Bir miktar da ısıtma/soğutma sistemlerinin uzun süreli kullanımının elektrik kullanımına yol açacağı düşünülebilir. Trafik yoğunluğunun etkisinin toplamda düşük olacağını varsayabiliriz. Yolcu Sayısı: Dolu bir taşıtın boş taşıta göre daha çok enerji harcayacağından yola çıkarak pil kapasitelerinin dolu (yüklü) taşıtlara göre ayarlanması gerekmektedir. Güzergâh Topoğrafyası: Yokuş çıkışlarında harcanan enerji düz yola göre çok daha fazla olacaktır. Öte yandan inişlerde rejeneratif frenlemeden dolayı harcanan ekstra enerjinin bir bölümü geri alınabilecektir. Yine de kayıpların olacağı göz önüne alınarak yokuşlu yolların düz yollara göre daha büyük kapasitede pil ihtiyacı olacaktır. Şarj İmkânları: Uç duraklardaki trafik yoğunluğu, bekleme süreleri ve benzeri faktörler otobüslerin bu noktalarda ne kadar süre şarj edilebileceğini belirleyecektir. Hedeflenen hatlardan hangilerinin ve ne sürelerle bu imkânı sağlayacağına bakılarak planlama yapılmalıdır. Sonuçta yolcu sayısının çok ve trafiğin de her zaman yoğun olacağı varsayımıyla en az enerji ihtiyacı gerektiren düz topoğrafyada ve mümkün olan en kısa hatlar elektriklendirmeye aday olacaklardır. Elektriklendirilmeye aday bu 12 Renault Chamelon (Cameleon/Bukalemun) Charger 22KWh lik pil için 43 KW, Tesla Quick Charger 60 KWh Lik pil için 120 KW güç sağlamaktadır. Chamelon 20 dakikada %80, 30 dakikada %100; Quick Charger ise 20 dakikada %50, 40 dakikada %80, 75 dakikada %100 kapasiteye ulaşmaktadır.

5 hatlardan ara şarj imkânı verenleri seçilmelidir (Tanyaş, 2013). Bu kriterlere dayanarak aşağıda seçilen bazı hatların uygunlukları verilmektedir. Çizelge 3: Hatların Elektriklendirilmesi Hat Uzunluk Topoğrafya Pil ihtiyacı / Maliyeti Şarj Durumu 17 / 16 / 16D Pendik-Kadıköy KM-40 Maltepe Metro FB / ER / GZ Ring Bağdat Caddesi 30 km Düz 80 KWh / USD Son duraklarda 30 dk. Operasyonel olarak fizibil değil. 8 km Yokuş Yaklaşık 300 m rakım farkı. 40KWh / USD (yokuş için 20 KWh kapasite) 10 / 12 / 14 km Düz 30 KWh / USD 40 KWh / USD Maltepe Merkez de 5-10 dk, Marmara Eğ. Köyü nde 15 dk. Kadıköy çıkışlı ringler. Kadıköy de 10 dk şarj imkânı mevcut. 4 Bostancı Kadıköy Alternatif Pendik Bostancı sahil yolu hattı önerisi 8 km Düz 20 KWh / USD 40 KWh / USD Kadıköy de 5 dk, Bostancı da 10 dk şarj ile tek tönlü; veya; Bostancı da 15 dk şarj ile ring seferi mümkündür. 20 km Düz 50 KWh / USD Bostancı ve Pendik te pil değişimi ile. Seçilen hatların elektriklendirme kriterlerine göre incelenmesi Buna göre yaklaşık 30 km uzunluğundaki Pendik-Kadıköy hatlarının 60KWh lik enerji ihtiyacını karşılamak üzere 80 KWh lik pillere ihtiyaç vardır. Her seferden sonra ise minimum 30 dakikalık şarj sürelerine gerek duyulacaktır. Şekil 1: 16 Kadıköy Pendik Hattı Şekil 2: 16D Kadıköy Pendik Hattı

6 Şekil 3: 17 Kadıköy Pendik Hattı Şarj süresinin uygun olmamasından dolayı pil değişimi stratejisi uygulanabilir. Ancak bu durumda da her otobüs için biri takılı diğeri şarjda olmak üzere en az 2 takım pile gereksinim vardır. Bu ise toplam pil maliyetini her otobüs için USD a yükseltecektir. Km de 0,8 USD tasarruf olması durumunda başabaş noktası Km olacaktır. Bağdat Caddesi hatlarında (4 / FB / GZ / ER Şekil 4-6) ise USD lık ekstra pil maliyetinin başabaş noktası Km dir. Bu maliyeti günde 125 km toplam yol kat eden bir otobüs 200 günde karşılayacaktır. Şekil 4: FB 1-2 Kadıköy Fenerbahçe Hattı Şekil 5: GZ 1-2 Göztepe Kadıköy Hattı

7 Şekil 6: ER 1-2 Erenköy Kadıköy Hattı KM-40 hattında (Şekil 7) ise daha dikkatli bir şarj planlaması ile yine fizibil bir operasyon mümkün olacaktır. Güzergah Kayışdağı nın eteklerinden yaklaşık 300 m rakımlı geçitten geçmektedir. 20 Tonluk bir ağırlığı 300 m yüksekliğe çıkartmak için 20 KWh lik bir enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapasitenin 8 km lik düz yol sürüşü için gerekli yaklaşık 20 KWh lik kapasiteye eklenmesi gerekmektedir. Dönüş yolunda ise rejeneratif frenleme ile bu enerjinin bir bölümü geri kazanılacağı için pillerin boş kapasitelerinin olması gerekmektedir. Şekil 7: KM 40 Maltepe Marmara Eğitim Köyü Hattı Öbür yandan elektriklendirmenin mevcut hatlar üzerinden yapılması şartı bulunmamaktadır. Örneğin Kadıköy- Pendik hatlarına alternatif olarak Bostancı-Pendik sahil yolu hattı önerilebilir. Bu hat diğer şehir içi hatlarla karşılaştırıldığında menzili nispeten daha kısa, durakları daha seyrek, trafik yoğunluğu yine nispeten daha az, hız sınırı ve ortalama sürati daha yüksektir. SONUÇ Kısa menzilli hatların başabaş noktaları (km ve muhtemelen gün cinsinden) çok daha önce gerçekleşecektir. Elektriklendirilecek hat seçilirken önceliğin bu hatlara verilmesi gerekir. Bir diğer sonuç ise altyapı (şarj istasyonu) harcamaları hariç tutularak yatırım maliyetleri (özellikle piller) çok kısa sürede geri ödenecektir. Bu da elektrikli otobüslerin ekonomik olacakları anlamına gelmektedir. Sonuç olarak uygun hatlarda elektrikli otobüsler teknik, operasyonel ve ekonomik anlamda fizibildirler. Çalışmanın daha hassas sonuçlar verecek şekilde yapılabilmesi için anlık yük durumlarının (yolcu sayısı), yol topoğrafyasının detaylı analizi, hava sıcaklığının ve trafik sıkışıklığı bilgilerinin de tahminlere katılmış olması gerekmektedir.

8 KAYNAKLAR Prud homme, R., Koning, M., 2012, Electric Vehicles: A Tentative Economic and Environmental Evaluation, Transport Policy 23 (2012) Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) - ( Automotive Technology Platform), 2010, Elektrikli Araç Çalışma Grubu Raporu. Aksoy, L., Küçük B., II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksoy, L.,2012. Maltepe Üniversitesi, Yöneylem Araştırması Ders Notları, Gunalay, Y., Aksoy, L., ve Kucuk, B., Electric Vehicle Selection Problem in City Logistics, INFORMS 2013 Conference, 5-9 Kasım 2013, Minneapolis, ABD. Ceylan, M., Sarıkurt T., Balıkçı A., TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, Elektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum- İyon Bataryalar İçin Model Geliştirilmesi s Tanyaş, M.,2013. Maltepe Üniversitesi, Depo Yeri Seçimi Ders Notları, URL 1, Wikipedia Gasoline, URL 2, Wikipedia Fuel Dispenser, URL 3, Lityum-iyon piller,

Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri

Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 1-13 (2014) Derleme Makalesi / Review Paper Elektrikli Araç Teknolojisinin

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI İsmet KARAKAŞ Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 ETİK BEYAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

Elektrikli Otomobiller Özgür ÜSTÜN İstanbul Teknik Üniversitesi

Elektrikli Otomobiller Özgür ÜSTÜN İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrikli Otomobiller Özgür ÜSTÜN İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrikli Araçların Tarihçesi Kısa Tarihçe Bilinen ilk elektrikli taşıt, Fransız Gustave Trouvé tarafından 1881 de üretilmiş, kurşun asit

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU

OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU 77 OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAKIŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks:

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı

Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı Volume 5 Number 4 2014 pp. 19-41 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı Mustafa Gürol Durak a Đdil Ünverdi b Özet: Değişik özelliklerdeki pek çok

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli *

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * İMO Teknik Dergi, 2010 4995-5022, Yazı 327 Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * Haluk YÜKSEL* Mustafa Sinan YARDIM** Mustafa GÜRSOY*** ÖZ Bu çalışmada, İstanbul un ağır trafik problemi

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARININ TÜRKİYE DEKİ GÜNCEL DURUMU

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARININ TÜRKİYE DEKİ GÜNCEL DURUMU ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARININ TÜRKİYE DEKİ GÜNCEL DURUMU Önder POLAT 1, Kahraman YUMAK 2, M. Selim SEZGİN 1, Gülsüm YUMURTACI 2, Ömer GÜL 1 1 Elektrik Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI i ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Göktuğ BAŞTÜRK Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi Eylül 2014

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 GÜNEŞ HİBRİD HAVA ARACI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 GÜNEŞ HİBRİD HAVA ARACI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 GÜNEŞ HİBRİD HAVA ARACI Özet: Tasarlanan Aracın adı MC^2 dir. Hibrid araçlarda, elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji benzin

Detaylı

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015

SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI PROJE ÖZETLERİ 2014-2015 Editör: Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ İZMİR 2015 1 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM TASARIMI

Detaylı

TOPLU TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR TIKANIKLIK FİYATLANDIRMASI MODELİ ÖNERİSİ

TOPLU TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR TIKANIKLIK FİYATLANDIRMASI MODELİ ÖNERİSİ i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPLU TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR TIKANIKLIK FİYATLANDIRMASI MODELİ ÖNERİSİ İnş. Yük. Müh. Haluk YÜKSEL F.B.E. İnşaat Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

DOSYA DOSYA ENERJİ PAZARINDA YENİ ALTERNATİFLER VE YENİ FIRSATLAR: HİDROJEN PAZARI VE YAKIT HÜCRELERİ

DOSYA DOSYA ENERJİ PAZARINDA YENİ ALTERNATİFLER VE YENİ FIRSATLAR: HİDROJEN PAZARI VE YAKIT HÜCRELERİ DOSYA ENERJİ PAZARINDA YENİ ALTERNATİFLER VE YENİ FIRSATLAR: HİDROJEN PAZARI VE YAKIT HÜCRELERİ Dr. Cihat POLAT Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. / İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nurcan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı