TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI"

Transkript

1 TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI Levent AKSOY 1,Yavuz GÜNALAY 2, Burak KÜÇÜK 3, Gülnihal AKAN 4, Samet GÜRSEV 5 ÖZET Elektrikli taşıtlar pil teknolojilerinin yetersizlikleri nedeniyle petrol ile çalışan taşıtların kullanım esnekliğini ve dolayısıyla yaygınlığını henüz kazanamamışlardır. Genel kullanım için tasarlanmış taşıtlar çoğu zaman ekonomik ve bazen de teknik ve operasyonel anlamda uygun olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu uygunsuzlukların giderilmesi elektrikli taşıtların avantajlarından faydalanılması için gereklidir. Bu uygunsuzluklar ancak elektrikli taşıtların kullanım amaçlarına ve alanlarına göre özelleştirilmesi ve yapılandırılması ile giderilebilir. Çalışmamız şehir içi toplu taşıtların, özellikle hatlı otobüslerin elektriklendirilmesi çalışmalarının ekonomik uygunluğun sağlanabilmesi için hangi kriterlere göre yapılması gerektiğini incelemektedir. Bu kriterler seçilen bir hat üzerine uygulanarak yapılandırma parametreleri belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Elektrikli Araç, Güzergâh. ABSTRACT PLANNING ELECTRIFICATION OF URBAN PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES Due to inadequacies in battery technologies Electric Vehicles have not able to gain usage flexibility and thus the ubiquity of petrol engine vehicles. In most of the cases, electric vehicles designed for general use, have economic and sometimes technical and operational infeasibilities. Elimination of these feasibility problems is necessary in taking advantage of electric vehicles. Those infeasibilities can be eliminated through individual customization and configuration of vehicles according to their intended use and areas. Our study tries to answer according to what criteria electrification of urban public transport should be made in order to maintain economic feasibility. These criteria are applied on selected bus lines and the configuration parameters are determined. Keywords: ElectricVehicles, Routes. ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN GELİŞİMİ Kara taşıtları elektrik motorlarını içten yanmalı petrol motorlarıyla neredeyse aynı zamanda kullanmaya başlamışlardır. Hatta kısa bir dönemde pilli-elektrikli otomobillerin satışları içten yanmalı otomobillerin satışlarının üzerine çıkmıştır. Petrol yanmalı motorların gürültüsü, egzoz gazları ve çalıştırmadaki güçlükleri sebebiyle dönemin hanımları sessiz ve anında çalışabilen elektrikli otomobilleri tercih etmişlerdir Tarihli Washington Post gazetesinin haberine göre elektrikli otomobil fiyatlarının makul seviyelere düşmesi beklenmekteydi (Prud homme ve Koning, 2012). Ancak zamanla petrol motorlarındaki ilerlemeler sayesinde bu olumsuzluklar çözülmüş, pilli-elektrikli taşıtların menzil, şarj süresi ve imkanı gibi olumsuzluklarının öne çıkması sebebiyle tercih edilir hale gelmişlerdir (OTEP, 2010) lerdeki petrol krizi, pil teknolojisinde 1990 ların son dönemindeki ilerlemeler, sera gazları ile ilişkili küresel ısınma ve elektrik motorlarının verimi pilli-elektrikli taşıtları yeniden gündeme getirmiştir (Aksoy, 2013). Öte yandan troleybüs, tren, tramvay ve metro gibi taşıtlarda elektrik motorları bir elektrik hattına bağlı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Elektrik motorlarının özellikle içten yanmalı motorlardan çok daha verimli olmaları, kullanım yerlerinde egzoz gazı salınımı yapmamaları, küçük ve hafif olmaları, bakım ihtiyaçlarının daha az olması gibi 1 Levent Aksoy, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management (Eng.) Department, Istanbul, Turkey, 2 Yavuz Gunalay, Bahcesehir University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Logistics Management Department, Istanbul, Turkey, 3 Burak Kucuk, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management Department, Istanbul, Turkey, 4 Gulnihal Akan, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management (Eng.) Department, Istanbul, Turkey, 5 Samet Gursev, Maltepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Logistics Management Department, Istanbul, Turkey,

2 sebeplerle gerek teknik ve operasyonel açıdan gerekse ekonomik olarak tercih edilegelmişlerdir. Bu süre içerisinde teknik açıdan elektrik motorları oldukça ileri bir düzeye ulaşmışlardır. (Aksoy, 2013) Elektrik motorlarındaki bu ilerlemeye karşın enerjiyi saklayan pillerin teknolojisi aynı ilerlemeyi gösterememiştir. Petrol motorlarında enerji, yakıt deposundaki petrol türevi yakıtın kimyasal bağlarında saklıdır. Bu kimyasal enerji oldukça yoğundur. Saklanması ve aktarılması kolay ve hızlıdır. Bir litresinde 18 ila 39 MJ enerji içermektedir. 6 Bu özellikleri sayesinde bir yakıt deposu 7 5 dakikadan daha kısa bir sürede doldurulabilir ve taşıta 500 km den daha uzun bir menzil sağlayabilir. Üstelik yerleşik bir tedarik ağı da mevcuttur. Bu diğer teknolojilere 8 göre önemli bir operasyonel avantaj sağlamaktadır. Otomobillerde kullanılan motor ve enerji teknolojileri ve bunların olumlu ve olumsuz yönleri Çizelge 1 de özetlenmiştir. Çizelge 1: Otomobil Motor Teknolojilerinin Karşılaştırılması Teknoloji Avantajları Dezavantajları Petrol İçten Yanmalı Yüz yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Hidrojen İçten Yanmalı 1970 li yıllarda petrol krizinden dolayı alternatif olarak ortaya atılmış ve - Yerleşik teknoloji - Artan motor verimliliği - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Yüksek yakıt maliyeti - Yüksek bakım maliyeti - Olumsuz çevre etkisi - Hidrojenin üretimi için elektrik gereksinimi - Hidrojenin saklanması ve taşınmasındaki güçlükler - Hacmen düşük enerji yoğunluğu - Toplam verimin çok düşük olması Hidrojen Yakıt Hücresi Elektrik motoru için gerekli elektriğin üretimi hidrojenli yakıt hücreleri tarafından sağlanmaktadır. - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Hidrojenin üretimi için elektrik gereksinimi - Hidrojenin saklanması ve taşınmasındaki güçlükler - Hacmen düşük enerji yoğunluğu - Toplam verimin çok düşük olması Kablolu Elektrikli Yüksek verimli elektrik motorları gerekli enerjiyi elektrik hatlarından almaktadır. - Elektrik motorunun yüksek gücü ve verimi - Elektrik hatlarına bağlantısı olmadan çalışması mümkün değildir. Hibrit Elektrikli Petrol motorunun verimsiz olduğu bölgeler için elektrik motoru desteği sağlanmıştır. Pilli Elektrikli Gücünü pilden alan elektrik motoruyla çalışmaktadır. - Petrol motora göre artan verim (ancak marjinal iyleşme) - Pilli elektrikli motora göre düşük maliyet - Yüksek motor verimi - Kullanım noktasında çevre etkisinin çok düşük olması - Elektriğin üretimine bağlı olarak toplam çevre etkisinin düşük ya da sıfıra yakın olması - Düşük yakıt maliyeti - Düşük bakım maliyeti - Elektrik motorunun küçük boyutu sebebiyle tasarım esnekliği. - Karmaşık sistem - Artan bakım maliyeti - Petrol motora göre artan maliyet - Potansiyel yüksek başlangıç maliyeti - Düşük menzil - Uzun şarj süresi Muhtelif taşıt tahrik yöntemlerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırmaları 6 1 Litre metanol yaklaşık 18 MJ, 1 litre motorin yaklaşık 39 MJ, 1 litre sıvılaştırılmış hidrojen ise yaklaşık 10 MJ enerji barındırmaktadır. Ağırlık cinsinden ise metanol 20 MJ/kg, motorin 45 MJ/kg, LNG 55 MJ/kg, hidrojen ise 142 MJ/kg enerji saklamaktadır. (URL 1, 2013) Litrelik otomobil deposu. 500 Litrelik bir kamyon deposu için bu süre 15 dakikanın üzerindedir. Pompa hızları lt/dk dır. (URL 2, 2013) 8 Potansiyel alternatifler arasında hidrojen içten yanmalı, hidrojen yakıt hücreli, elektrikli, pilli elektrikli, hibrit-elektrik teknolojileri sayabiliriz.

3 ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN YAPILANDIRILMASI Elektrikli taşıtların hâlihazırda yaşadıkları en büyük sorun taşıtın ihtiyacı olan enerjinin saklanmasıdır. Bunu sağlayacak muhtelif yöntemler içerisinde hidrojen yakıt pili ve kablolu çözümler operasyonel açıdan uygun (fizibil) görünmemektedir. Pilli sistemleri ise üç farklı başlıkta inceleyebiliriz: Şarjlı piller; Değiştirilen piller; Elektrolitik sıvısı değişen piller. Çizelge2: Pil Teknolojilerinin Karşılaştırılması Teknoloji Avantajları Dezavantajları Şarjlı Piller Muhtelif kimyalara sahip (NiCd, NiMh, Li-ion, ) şarj edilebilir piller Değiştirilebilir Piller Pilin boşalması durumunda pilin tamamı robotik yöntemlerle değiştirilmektedir. - Yerleşik teknoloji - Artan motor verimliliği - Çok hızlı depo doldurma. - Pilin sahipliğinin enerji şirketinde olması sebebiyle sorumluluk azaltma - Yüksek yakıt maliyeti - Yüksek bakım maliyeti - Olumsuz çevre etkisi - Muhtemelen birbirleriyle uyumsuz tedarikçiler - Pil tam boşalmadan değişiklik yapılması - Muhtemel hizmet maliyeti Yakıt Hücresi Elektrik motoru için gerekli elektriğin üretimi yakıt hücreleri tarafından sağlanmaktadır. Elektrolitik Sıvı Değişimli Piller Pillerin içindeki enerjiyi sağlayan kimyasal elektrolitik maddenin yenilenmesi yöntemidir. - Petrol yakıtı alımına benzer yöntemlerin kullanılması - Hızlı depo doldurma - Sınırsız menzil - Düşük verim - Sorunlu operasyon - Yüksek maliyet - Mevcut pil teknolojileri buna uygun değildir. Muhtelif pil teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılaştırmaları Mobil cihazların ihtiyaçlarından dolayı Lityum kimyasına sahip piller 1990 ların ikinci yarısından itibaren temel teknoloji olarak yerleşmişlerdir. Hafif malzemeden (Li) yapılmaları de ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Yaklaşık 1 saatlik bir şarj süresinde %80 kapasiteye kadar şarj olabilmektedirler. Yakın zamanda nano teknoloji ile üretilmiş bazı tip piller bu süreyi 15 dakikaya kadar düşürmüşlerdir. Diğer pil teknolojileri ve şarj yöntemleri ise akaryakıt dolumuna yakın sürelerde tam şarj imkanı vermektedir (URL1). Öte yandan menzil ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sorun pillerin kapasitesinin teknolojik fizibilitesinden çok, istenen menzili sağlayacak kapasitedeki pillerin yüksek maliyetlerinden dolayı ekonomik açıdan uygun olmadıklarından kaynaklıdır (Ceylan, 2013). Nihayetinde istenilen menzilin ihtiyacı olan enerji miktarı ve bu enerjiyi sağlayacak miktarda pil kullanılabilir. Bu miktardaki piller özellikle büyük taşıtlarda hacmen veya ağırlık olarak bir kısıt oluşturmamaktadırlar. Ancak pillerin satın alma maliyetlerine olan etkisi sebebiyle artan maliyetler elektrikli taşıtların fizibilitesini doğrudan etkilemektedir. Örneğin bir otobüsün bir günde 400 km yol yapacağı ve her km için yaklaşık 2KWh enerji ihtiyacı olduğunu varsayarsak, bu mesafeyi tek bir şarjda katetmesi planlanan bir otobüsün 800 KWh kapasitede pile ihtiyacı olacaktır. Bu ise bugünkü fiyatlardan bin USD civarında bir ek ilk yatırım maliyeti oluşturmaktadır. Yakıt maliyetleri karşılaştırıldığında her gün yaklaşık 400 USD tasarruf 10 edilse bile başabaş noktası yaklaşık 3 yılda gerçekleşmektedir. Bu süre yeni bir teknolojinin adaptasyonuna olumsuz bakılmasına yol açabilir. (Gunalay, Aksoy, Kucuk, 2013) Diğer yandan benzer bir mesafeyi aralıklarla katedecek bir otobüsün ara şarjlarla desteklenmesinin mümkün olduğu bir senaryoyu ele alalım. Buna göre pillerin sağladığı menzili daha kısa tutmak da mümkün olabilecektir. Menzilin örneğin 40 km olması durumunda (80 KWh pil kapasitesi) ek maliyetler 40 bin USD a kadar düşebilmektedir. Günlük alınan toplam mesafe bir önceki örnekten düşük (örn. 150 km)ve gündüz elektrik tarifesi daha yüksek 11 (0,5 TL/KWh) bile olsa başabaş noktası çok daha önce gerçekleşecektir (1 yıl). 9 KWh başına pil maliyetlerinin 500 USD dolayında olduğu varsayımıyla. 10 Gece tarifesi tüm vergiler ve ücretler dahil yaklaşık 0,25 TL/KWh tir. 2 KWh elektrik gece tarifesinden yaklaşık 0,50 TL. 0,6 L motorin yaklaşık 2,5 TL. Km de tasarruf 2 TL yaklaşık 1 USD. 11 Kısa menzil ve sık şarj gündüz tarifesinden ücretlendirmeyi gerektirmektedir. Gündüz tarifesi vergiler ve diğer ücretler dahil yaklaşık 0,50 TL/KWh tir.

4 Elektrikli taşıtların ekonomik avantajlarının kısa sürede ortaya çıkabilmesi için pil kapasitelerinin küçük tutulması ve dolayısıyla menzillerinin mümkün olduğunca kısaltılması gerekmektedir. Menzilin kısaltılması ancak dikkatli bir planlamayla ve doğru rotaların seçilmesiyle mümkün olacaktır. TEKNİK KISITLAR Elektrikli araçların kullanımında iki temel kısıt mevcuttur: Birincisi pillerin maliyetinden kaynaklanan ve menzili doğrudan etkileyen ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız ekonomik kısıt; ikincisi ise şarj sürelerini etkileyen teknik kısıt. Şarj kısıtı bir pile bir saatte yüklenebilecek enerji miktarını (gücü) belirlemektedir. Bu miktar 2000 li yılların başında birkaç KW mertebesindeyken (8-10 saat şarj süresi) günümüzde KW lık seri üretim şarj üniteleri 12 mevcuttur. Bu şarj üniteleri her KWh lik pil kapasitesine yaklaşık 2 KW şarj gücü sağlamaktadır. Bu güç-kapasite oranı bir pili 30 dakikada neredeyse tam şarja ulaştırabilmektedir. Benzer özellikteki piller ve şarj cihazları otobüsleri şarj etmek için kullanıldığında dakikalık ara şarjlarla %30-60 kapasite dolumu veya 1 saatte tam şarj mümkün olacaktır. Bu kısıtı aşmanın bir yolu pillerin son duraklarda değiştirilmesidir. Boşalmış piller dolularıyla değiştirilerek tekrardan tam kapasiteye kavuşurlar. Piller araçtan ayrı olarak teknik olarak en uygun sürede tam şarj edilir. Pillerin değiştirilmesi dakikalar içerisinde mümkün olmaktadır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı her otobüs için birden çok pile ihtiyaç duyulması nedeniyle pil maliyetinin artıyor olmasıdır. Bir diğer yöntem ise Capabus örneğinde olduğu üzere duraklarda yolcu indirme bindirme esnasında süresince çok hızlı şarj edilmesidir. Pil yerine yüksek kapasiteli kondansatörlerin kullanıldığı bu sistemde menzil ancak 4-5 km kadardır; ancak bu menzil otobüsü bir sonraki duraktaki şarj noktasına kadar ulaştırmaktadır. Özellikle arada bazı duraklarda uzun bekleme yapılması durumunda bu yöntem kullanılabilir. Sabit pil seçeneğine son duraklarda kısa süreli ara destek şarjları eklemek de bir başka yöntemdir. Bu sayede güne dolu batarya ile başlayan otobüsler bu ara şarjlar ile toplam menzillerini önemli oranda artırmış olacaklardır. Bu yöntemin en büyük avantajı pil kapasitesinin ve dolayısıyla pil maliyetlerinin önemli oranda azaltılmasıdır. Kaba bir hesapla yapılan her dakika ek şarj menzile 1 km ekleyecektir. ELEKTRİKLENDİRİLECEK HATTIN BELİRLENMESİ Bir otobüs hattını şu özellikleriyle inceleyebiliriz: Hattın Uzunluğu; Trafik Yoğunluğu; Yolcu Sayısı; Güzergâh Topoğrafyası; (Uç Duraklardaki) Şarj İmkânı. Bunları etkilerine göre incelersek (Aksoy, 2012): Hattın Uzunluğu: Birinci derecede etkileyen faktördür. Ortalamada km başına 2 KWh enerji harcandığı göz önüne alınarak hesaplanır. Trafik Yoğunluğu: Petrol motorların aksine elektrik motorları düşük hızlarda daha verimli olup dur-kalk larda rejeneratif frenleme kullanılması nedeniyle çok daha az enerji kaybına uğramaktadır. Bir miktar da ısıtma/soğutma sistemlerinin uzun süreli kullanımının elektrik kullanımına yol açacağı düşünülebilir. Trafik yoğunluğunun etkisinin toplamda düşük olacağını varsayabiliriz. Yolcu Sayısı: Dolu bir taşıtın boş taşıta göre daha çok enerji harcayacağından yola çıkarak pil kapasitelerinin dolu (yüklü) taşıtlara göre ayarlanması gerekmektedir. Güzergâh Topoğrafyası: Yokuş çıkışlarında harcanan enerji düz yola göre çok daha fazla olacaktır. Öte yandan inişlerde rejeneratif frenlemeden dolayı harcanan ekstra enerjinin bir bölümü geri alınabilecektir. Yine de kayıpların olacağı göz önüne alınarak yokuşlu yolların düz yollara göre daha büyük kapasitede pil ihtiyacı olacaktır. Şarj İmkânları: Uç duraklardaki trafik yoğunluğu, bekleme süreleri ve benzeri faktörler otobüslerin bu noktalarda ne kadar süre şarj edilebileceğini belirleyecektir. Hedeflenen hatlardan hangilerinin ve ne sürelerle bu imkânı sağlayacağına bakılarak planlama yapılmalıdır. Sonuçta yolcu sayısının çok ve trafiğin de her zaman yoğun olacağı varsayımıyla en az enerji ihtiyacı gerektiren düz topoğrafyada ve mümkün olan en kısa hatlar elektriklendirmeye aday olacaklardır. Elektriklendirilmeye aday bu 12 Renault Chamelon (Cameleon/Bukalemun) Charger 22KWh lik pil için 43 KW, Tesla Quick Charger 60 KWh Lik pil için 120 KW güç sağlamaktadır. Chamelon 20 dakikada %80, 30 dakikada %100; Quick Charger ise 20 dakikada %50, 40 dakikada %80, 75 dakikada %100 kapasiteye ulaşmaktadır.

5 hatlardan ara şarj imkânı verenleri seçilmelidir (Tanyaş, 2013). Bu kriterlere dayanarak aşağıda seçilen bazı hatların uygunlukları verilmektedir. Çizelge 3: Hatların Elektriklendirilmesi Hat Uzunluk Topoğrafya Pil ihtiyacı / Maliyeti Şarj Durumu 17 / 16 / 16D Pendik-Kadıköy KM-40 Maltepe Metro FB / ER / GZ Ring Bağdat Caddesi 30 km Düz 80 KWh / USD Son duraklarda 30 dk. Operasyonel olarak fizibil değil. 8 km Yokuş Yaklaşık 300 m rakım farkı. 40KWh / USD (yokuş için 20 KWh kapasite) 10 / 12 / 14 km Düz 30 KWh / USD 40 KWh / USD Maltepe Merkez de 5-10 dk, Marmara Eğ. Köyü nde 15 dk. Kadıköy çıkışlı ringler. Kadıköy de 10 dk şarj imkânı mevcut. 4 Bostancı Kadıköy Alternatif Pendik Bostancı sahil yolu hattı önerisi 8 km Düz 20 KWh / USD 40 KWh / USD Kadıköy de 5 dk, Bostancı da 10 dk şarj ile tek tönlü; veya; Bostancı da 15 dk şarj ile ring seferi mümkündür. 20 km Düz 50 KWh / USD Bostancı ve Pendik te pil değişimi ile. Seçilen hatların elektriklendirme kriterlerine göre incelenmesi Buna göre yaklaşık 30 km uzunluğundaki Pendik-Kadıköy hatlarının 60KWh lik enerji ihtiyacını karşılamak üzere 80 KWh lik pillere ihtiyaç vardır. Her seferden sonra ise minimum 30 dakikalık şarj sürelerine gerek duyulacaktır. Şekil 1: 16 Kadıköy Pendik Hattı Şekil 2: 16D Kadıköy Pendik Hattı

6 Şekil 3: 17 Kadıköy Pendik Hattı Şarj süresinin uygun olmamasından dolayı pil değişimi stratejisi uygulanabilir. Ancak bu durumda da her otobüs için biri takılı diğeri şarjda olmak üzere en az 2 takım pile gereksinim vardır. Bu ise toplam pil maliyetini her otobüs için USD a yükseltecektir. Km de 0,8 USD tasarruf olması durumunda başabaş noktası Km olacaktır. Bağdat Caddesi hatlarında (4 / FB / GZ / ER Şekil 4-6) ise USD lık ekstra pil maliyetinin başabaş noktası Km dir. Bu maliyeti günde 125 km toplam yol kat eden bir otobüs 200 günde karşılayacaktır. Şekil 4: FB 1-2 Kadıköy Fenerbahçe Hattı Şekil 5: GZ 1-2 Göztepe Kadıköy Hattı

7 Şekil 6: ER 1-2 Erenköy Kadıköy Hattı KM-40 hattında (Şekil 7) ise daha dikkatli bir şarj planlaması ile yine fizibil bir operasyon mümkün olacaktır. Güzergah Kayışdağı nın eteklerinden yaklaşık 300 m rakımlı geçitten geçmektedir. 20 Tonluk bir ağırlığı 300 m yüksekliğe çıkartmak için 20 KWh lik bir enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapasitenin 8 km lik düz yol sürüşü için gerekli yaklaşık 20 KWh lik kapasiteye eklenmesi gerekmektedir. Dönüş yolunda ise rejeneratif frenleme ile bu enerjinin bir bölümü geri kazanılacağı için pillerin boş kapasitelerinin olması gerekmektedir. Şekil 7: KM 40 Maltepe Marmara Eğitim Köyü Hattı Öbür yandan elektriklendirmenin mevcut hatlar üzerinden yapılması şartı bulunmamaktadır. Örneğin Kadıköy- Pendik hatlarına alternatif olarak Bostancı-Pendik sahil yolu hattı önerilebilir. Bu hat diğer şehir içi hatlarla karşılaştırıldığında menzili nispeten daha kısa, durakları daha seyrek, trafik yoğunluğu yine nispeten daha az, hız sınırı ve ortalama sürati daha yüksektir. SONUÇ Kısa menzilli hatların başabaş noktaları (km ve muhtemelen gün cinsinden) çok daha önce gerçekleşecektir. Elektriklendirilecek hat seçilirken önceliğin bu hatlara verilmesi gerekir. Bir diğer sonuç ise altyapı (şarj istasyonu) harcamaları hariç tutularak yatırım maliyetleri (özellikle piller) çok kısa sürede geri ödenecektir. Bu da elektrikli otobüslerin ekonomik olacakları anlamına gelmektedir. Sonuç olarak uygun hatlarda elektrikli otobüsler teknik, operasyonel ve ekonomik anlamda fizibildirler. Çalışmanın daha hassas sonuçlar verecek şekilde yapılabilmesi için anlık yük durumlarının (yolcu sayısı), yol topoğrafyasının detaylı analizi, hava sıcaklığının ve trafik sıkışıklığı bilgilerinin de tahminlere katılmış olması gerekmektedir.

8 KAYNAKLAR Prud homme, R., Koning, M., 2012, Electric Vehicles: A Tentative Economic and Environmental Evaluation, Transport Policy 23 (2012) Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) - ( Automotive Technology Platform), 2010, Elektrikli Araç Çalışma Grubu Raporu. Aksoy, L., Küçük B., II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksoy, L.,2012. Maltepe Üniversitesi, Yöneylem Araştırması Ders Notları, Gunalay, Y., Aksoy, L., ve Kucuk, B., Electric Vehicle Selection Problem in City Logistics, INFORMS 2013 Conference, 5-9 Kasım 2013, Minneapolis, ABD. Ceylan, M., Sarıkurt T., Balıkçı A., TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, Elektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum- İyon Bataryalar İçin Model Geliştirilmesi s Tanyaş, M.,2013. Maltepe Üniversitesi, Depo Yeri Seçimi Ders Notları, URL 1, Wikipedia Gasoline, URL 2, Wikipedia Fuel Dispenser, URL 3, Lityum-iyon piller,

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI Levent AKSOY, Yavuz GÜNALAY, Burak KÜÇÜK, Gülnihal AKAN, Samet GÜRSEV Toplu taşıma otobüs hatlarının elektriklendirilmeye uygunluğunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ Levent AKSOY1, Burak KÜÇÜK2 1 Yrd. Dr. Maltepe Üniversitesi, İİB Fakültesi, Ulus. Tic. ve Loj. Yön. Bölümü, leventaksoy@maltepe.edu.tr

Detaylı

MALATYA TRAMBÜS HATTI

MALATYA TRAMBÜS HATTI TROLEYBÜS Troleybüs dünyada 310 farklı şehirde, 56 ülke tarafından kullanılan ve insanlar tarafından kabul görmüş toplu taşıma sistemidir. Dünyada şuanda 40 binden fazla troleybüs hizmet vermektedir. Günümüzde

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

Elektrikli Araçlar İçin Enerji Depolama Çözümleri

Elektrikli Araçlar İçin Enerji Depolama Çözümleri ENERJİ ENSTİTÜSÜ Batarya Teknolojileri Grubu Elektrikli Araçlar İçin Enerji Depolama Çözümleri III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 1 Nisan 2011- GEBZE Sektörlere göre enerji kullanımı ve CO2 emisyonları Dünyadaki

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

İ klim değişikliği probleminin giderek ciddi olarak ele alınmaya OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Elektrikli Taşıtlarda CO 2 nin Geleceği

İ klim değişikliği probleminin giderek ciddi olarak ele alınmaya OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. Elektrikli Taşıtlarda CO 2 nin Geleceği SAYI 49 EKİM 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VE YAKIT ETKİNLİK POLİTİKALARININ PETROL FİYATLARINA ETKİSİ Ersin ÖKTEM 1 Yrd.Doç.Dr. İzzettin TEMİZ 2 1 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, eoktem@tpao.gov.tr 2 Gazi Üniversitesi

Detaylı

MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ

MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ MD9 electricity ELEKTİRİKLİ OTOBÜS PROJESİ TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ

Detaylı

Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi

Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi Şule KUŞDOĞAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi ALTERNATİF ENERJİLİ TAŞITLARDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Elektrikli taşıtların

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015

ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015 ISTKA TR10/14/YEN/0088 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi (E-HIKE) Ağustos 2015 Ezgi Akpolat 01.08.2015 MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ Anket MÜŞTERİ

Detaylı

Kaynak: İstanbul Enerji

Kaynak: İstanbul Enerji Elektrikli Araçlar (EA) & Akıllı Şebekeler (Smart-Grid) Yrd. Doç. Dr. Bülent VURAL ELEKTRIKLI ARAÇLAR NEDEN ŞIMDI? 2 Kaynak: İstanbul Enerji Elektrikli Araçlar (Geçmişten Günümüze EA) 1897- Morris ve Salomon'un

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN

Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN Elektrikli Araçlar Haydar YENİGÜN Mart 2015 ŞİRKET PROFİLİ Ana Göstergeler, 2014 Satış Gelirleri 5.5 milyar $ İhracat Gelirleri 3.5 milyar $ FAVÖK 387 milyon $ Vergi Öncesi Kâr 179 milyon $ Net Kâr* 272

Detaylı

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl.

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Şeref Soylu* * Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. *abal@sakarya.edu.tr *ssoylu@sakarya.edu.tr GİRİŞ METODOLOJİ ANALİZ BULGULAR SONUÇLAR

Detaylı

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu www.torukcars.com İçerik Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 1 Ajanda Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 2 Petrol ve otomotivdeki

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl.

Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. Ayda Bal*, Hülya Semercioğlu, Eyüp Fatih Ay, eref Soylu* * Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. *abal@sakarya.edu.tr *ssoylu@sakarya.edu.tr OTEKON 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

Nİ-CD AKÜLERİN OPTİMUM ŞARJ VE DEŞARJ EDİLMESİ ARAŞTIRMA SUNUMU

Nİ-CD AKÜLERİN OPTİMUM ŞARJ VE DEŞARJ EDİLMESİ ARAŞTIRMA SUNUMU Nİ-CD AKÜLERİN OPTİMUM ŞARJ VE DEŞARJ EDİLMESİ ARAŞTIRMA SUNUMU Ertan TİKTAŞ Ar-Ge Mühendisi 04.09.2013 Genel Tanımlar Kapasite: Akünün amper-saat cinsinden sahip olduğu enerjinin göstergesidir. Hafıza

Detaylı

Elektrikli Araçlarda Teknoloji Kırılımları Akıllı ve Çevreci Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Çalıştayı

Elektrikli Araçlarda Teknoloji Kırılımları Akıllı ve Çevreci Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Çalıştayı 29.09.2017 S. Barış ÖZTÜRK R. Nejat TUNCAY Ö. Cihan KIVANÇ Elektrikli Araç Çağı Geldi Mi? Performans? (Verim, Hız, Moment,..) Maliyet? ( İlk Yapım + İşletme) Menzil? Güvenilirlik?, Bakım? Çevre Dostu?

Detaylı

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr

2014 İKİNCİ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr Tüketim artışı aheste, kapasite fazlası sürüyor Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artış gösterdi. Yıllık tüketim artış hızı ilk çeyrekte %3 olarak gerçekleşirken,

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği

Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği - Türkiye deki Durumun Değ Prof.Dr. Cem Soruşbay İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı, Ayazağa Yerleşkesi, Maslak İstanbul 10. Ulaştırma

Detaylı

CITY KAYSERI GO TO TENDER

CITY KAYSERI GO TO TENDER NEW WAVE OF INTEREST IN TROLLEYBUS IN TURKEY AND WORLDWIDE MALATYA, 1 ST AND 2 ND OCTOBER 2015 CITY KAYSERI GO TO TENDER FEYZULLAH GUNDOGDU KAYSERI ULAŞIM A.Ş İÇERİK/CONTENT Kayseri Ulaşım A.Ş Kayseri

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

DATABOOK. Energy Storage Capacitors. Signal Elektronik Ltd (EDLC) Electric Double Layer Capacitors Supercapacitors Ultracapacitors

DATABOOK. Energy Storage Capacitors. Signal Elektronik Ltd (EDLC) Electric Double Layer Capacitors Supercapacitors Ultracapacitors Signal Elektronik Ltd. Osmanağa Mh. Miski Amber Sk. No:5A/1 34714 Kadıköy İstanbul T: 90 216 290 0000 F: 90 216 290 0003 info@signal.com.tr www.signal.com.tr DATABOOK Energy Storage Capacitors (EDLC) Electric

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR VE ELEKTRİK TALEBİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR VE ELEKTRİK TALEBİ ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR VE ELEKTRİK TALEBİ ÜZERİNE ETKİLERİ Petrolün 30-40 yıl içerisinde tükenmesi kaçınılmaz gibi görünmesi veya karbondioksit salınımlarından dolayı Dünya nın iklim değişikliği ile karşı

Detaylı

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Doç. Dr. Mustafa Gök Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı 13.06.2014 Doç. Dr. Mustafa Gök (Ç. Ü.) Adana Toplu Taşıma Eğilimleri 13.06.2014

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş

«Raylı Teknolojiler» A.Ş «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sınırları İçerisinde Yapılacak

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskovo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı kentsel otoyol güzergahı Ankara Ön Teklif

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Başlarken... Ulaşım modlarının zayıf-güçlü yönleri... Kime göre? Neye göre? Kent içi ulaşım Karmaşık ağ yapısı

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİSİNİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ

HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİSİNİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİSİNİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Daha once de belirtildiği gibi hidrojenden, yakıt pili teknolojisi ile elektrik elde edilmektedir. Bugüne kada Bu başarılar, 1960'larda, yakıt pillerinin

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

DEMİRYOLU YARDIMCI ÇÖZÜMLER

DEMİRYOLU YARDIMCI ÇÖZÜMLER DEMİRYOLU YARDIMCI ÇÖZÜMLER SRM+ Saft'ın SRM +, yüksek enerji yedekleme uygulamaları için ideal, kompakt, düşük maliyetli, tek hücre çözümü sunar. Saha içinde kanıtlanmış SRM sinterlenmiş / PBE konstrüksiyonunu,

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ HİDROJENİN DEPOLANMASI ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri depolanabilir olmasıdır.

Detaylı

2016 CVO BAROMETRE. Türkiye

2016 CVO BAROMETRE. Türkiye 1 CVO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT Perimeter BRT Brezilya Rusya Türkiye Fransa da ilk çalışma 2002 2005 2006 2007 2008 2009 Hindistan uygulama dışında Yunanistan uygulama dışında

Detaylı

Mikro ve Makro Enerji Yönetimi

Mikro ve Makro Enerji Yönetimi Mikro ve Makro Enerji Yönetimi Barış Sanlı ODTÜ YAEM 2015 9/11/2015 www.barissanli.com 1 Burada verilen tüm görüşler sadece kişisel görüşler olup ilişkili olduğum kurum veya kuruluşlara atfedilemezler

Detaylı

EA YENİ BİR TEKNOLOJİ MİDİR?

EA YENİ BİR TEKNOLOJİ MİDİR? izmir bölgesi enerji forumu// 7-8 Nisan'17 EA YENİ BİR TEKNOLOJİ MİDİR? 1835à Amerikalı mucit Thomas Davenport ilk elektrikli taşıtı üretti ve 1837 yılında ilk elektrik motoru için patent aldı. 1859à Fransız

Detaylı

2014 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim Yavaş, Kapasite Hızlı Artıyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr

2014 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ELEKTRİK SEKTÖRÜ. Tüketim Yavaş, Kapasite Hızlı Artıyor. Yael Taranto tarantoy@tskb.com.tr Tüketim Yavaş, Kapasite Hızlı Artıyor Yılın ilk dokuz ayında elektrik tüketimi 2013 yılının aynı dönemine kıyasla %4,6 artış gösterdi. Yıllık tüketim artış hızı ilk çeyrekte %3, ikinci çeyrekte %4,2 olarak

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi

Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi Tarihte ilk defa, Avrupa ile Asya'yı birbirine demiryolu ile bağlayan Marmaray; 29 Ekim 2013 te hizmete açıldı. İstanbul'da, iki kıtayı bir araya getiren;

Detaylı

e-mobility (elektrikli ulaşım)

e-mobility (elektrikli ulaşım) e-mobility (elektrikli ulaşım) Küresel iklim değişikliğine yol açan CO 2 emisyonları Dünya Çapında Kaynak: BMU Hedef: Küresel ısınmayı 2 C 0 sınırlandırmak 2000 yılına kıyasla emisyonun % 85 azaltılması

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Zaman Serileri Tutarlılığı

Zaman Serileri Tutarlılığı Bölüm 3 Zaman Serileri Tutarlılığı Ulusal Sera Gazı Envanterleri Uygulamalı Eğitim Çalıştayı - IPCC Kesişen Konular 4-5-6 Kasım 2015, Ankara Türkiye Giriş Çok yıllı sera gazı (GHG) envanterleri, emisyonların

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ ION-ONBOARD LI-ION HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ Ion-OnBoard rejeneratif hibrid çekişli batarya sistemi, demiryolu operatörlerinin, çekiş gücü için fren enerjisini

Detaylı

Enerji Teknolojilerini Bizimle Takip Edin e-mobility Nanogen Teknoloji & UTES Endüstriyel ve RWE İşbirliği ile Türkiyede

Enerji Teknolojilerini Bizimle Takip Edin e-mobility Nanogen Teknoloji & UTES Endüstriyel ve RWE İşbirliği ile Türkiyede Elektrikli Araba Şarj İstasyonları Enerji Teknolojilerini Bizimle Takip Edin e-mobility Nanogen Teknoloji & UTES Endüstriyel ve RWE İşbirliği ile Türkiyede Elektrikli araba şarj istasyonları Günümüz küresel

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon SAKARYA 2011 Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon kontrolünde kullanılan sürüş çevrimlerinin

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Hava direnci Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. PTO, aracı ileriye doğru hareket ettirmek için ne kadar enerji kullanılacağını etkileyen en önemli etkenlerden

Detaylı

FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring. kentselstrateji.com

FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring. kentselstrateji.com FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring kentselstrateji.com Bu kitapçık, Ekim 2015 te Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır. FIKIRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANI Ana aks

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

European Road Transport Research Advisory Council. TEMSA AR-GE ve TEKNOLOJİ A.Ş

European Road Transport Research Advisory Council. TEMSA AR-GE ve TEKNOLOJİ A.Ş European Road Transport Research Advisory Council AMAÇ Araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak inovatif bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve

Detaylı

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT

Yakıt tüketimi ile ilgili genel bilgiler. Özet PGRT Özet Özet Bu belgede, bir aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörler özetlenip açıklanmaktadır. Bir aracın yakıt tüketimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Lastikler Ekonomik sürüş Araç durumu 03:60-02

Detaylı

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ

Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı. Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Endüstriyel Tesislerde Verimlilik ve Güneş Enerjisi Kullanımı Prof. Dr. Mehmet Salih MAMİŞ Öğr. Gör. Mehmet Sait CENGİZ Günümüzde enerji tüketimi hızla artarak devam etmektedir. Ülkemiz enerji üretiminde

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Özay KAS Makine Y.Müh. Arke Energy Systems Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç üretimi, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi şeklinde

Detaylı

YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA

YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA Betül ERDÖR Betul.Erdor@mam.gov.tr 20 Ocak 2007 ANKARA TÜBİTAK MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ SUNUM PLANI Giriş Yakıt pili nedir? Yakıt pili modülü

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi

Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi Yolun Her Anında Daha İyi. DIWA Verimlilik Paketi 1 Yakıt Tasarrufu. Minimum Emisyon. Kullanılabilirliğin Artırılması. Daha düşük yakıt tüketimi, daha az karmaşıklık, daha yüksek sürüş konforu, daha fazla

Detaylı

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014

ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 2014 ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ Şubat 014 Çorum da 6 kavşakta hayata geçirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Enerji Tasarrufu AB Araştırması

Enerji Tasarrufu AB Araştırması ENERJİ TASARRUFU Enerji Tasarrufu AB Araştırması 2050 yılı Enerji Senaryosu Biyoyakıt 30 % Güneş 40 % Petrol 5 % Rüzgar 15 % Su 10 % 2 Enerji Tasarrufu Shell Araştırması 2000 / 2020 / 2060 yılları Enerji

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YAKIT KİMYASI DERSİ DOĞALGAZIN YAKIT OLARAK MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILMASI EREN SOYLU Enerji Sistemleri Mühendisliği 100105045 İÇERİK 0. Özet 1. Giriş 2. Doğalgazın Özellikleri

Detaylı

ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT. Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya

ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT. Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya Dünyada geleceğe ilişkin öngörüler Avrupa da düzenleyici kurumlar AB ve

Detaylı

Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış. Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research

Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış. Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research Küresel Makro ve Otolara Genel Bakış Anna-Marie Baisden Oto Araştırmaları Direktörü - BMI Research Gündem Küresel ekonomi ve otolara genel bakış Dünya çapında sektöre yön veren konular Türkiye de otolara

Detaylı

Araç Takip Sistemi DIT Paket

Araç Takip Sistemi DIT Paket Araç Takip Sistemi DIT Paket FiloWay Araç Takip Sistemleri, sürekli gelişen teknolojiyi, rekabetçi fiyat ve eksiksiz destek hizmeti ile sunmaktadır. FiloWay in sunduğu en önemli maliyet avantajı entegre

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YAKIT HÜCRESİ 4. KUŞAK ELEKTRİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Engin ÖZDEMİR*. Ercüment KARAKAŞ*, TartfV Sıtkı UYAR** Özet Bu çalışmada, kullanılan elektrot tipine göre çeşitli isimler alan yakıt hücre çeşitleri açıklanmakta,

Detaylı

Tüm yollarda Enerji verimli. Hava kompresörleri

Tüm yollarda Enerji verimli. Hava kompresörleri Tüm yollarda Enerji verimli. Hava kompresörleri 3 Yollarda Enerji Verimli. Voith hava kompresörleri Voith, tarihi bir araç lokasyonu olan Saksonya Zschopau da, kamyonlar, otobüsler ve arazi araçları için

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Elektrikli Araç ve Şarj İstasyonlarının Türkiye'deki Güncel Durumu

Elektrikli Araç ve Şarj İstasyonlarının Türkiye'deki Güncel Durumu Elektrikli Araç ve Şarj İstasyonlarının Türkiye'deki Güncel Durumu İstanbul Teknik Üniversitesi Önder POLAT, Mustafa Selim SEZGİN, Ömer GÜL AF Consult Turkey Kahraman YUMAK, Gülsüm YUMURTACI Elektrikli

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Raylı Ulaşım Sistem Teknolojileri Çalıştayı

Raylı Ulaşım Sistem Teknolojileri Çalıştayı Raylı Ulaşım Sistem Teknolojileri Çalıştayı Osman TANRIVERDİ TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Mayıs 2015, Eskişehir Sunum Planı TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü nün kısa tanıtımı Araç Teknolojileri Grubu kısa

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DEĞİŞİM

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DEĞİŞİM DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DEĞİŞİM DMA, TÜRKİYE DE İLK KEZ TAMAMEN ELEKTRİKLİ BİR ARAÇ TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRDİ VE BUNU BİR KAROSER İLE BİRLEŞTİRDİ. OTOMOTİV ALANINDA YARATTIĞI BU TEKNOLOJİ İLE DMA, ÜLKEMİZDE TİP

Detaylı

Projeleriniz için parlak çözümler... Aydınlatma Kuleleri

Projeleriniz için parlak çözümler... Aydınlatma Kuleleri Projeleriniz için parlak çözümler... Aydınlatma Kuleleri 1 9 9 4 ' t e n b e r i Pratik, verimli ve ekonomik... d İ Z E L A Y D I N L AT M A K U L E L E R İ Açık alanda ve kullanım yerinin sık değiştiği

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Organizasyon YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU DİREKTÖRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR BİLİM VE TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU STRATEJİ

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı