Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF)"

Transkript

1 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) Arda ULUTAŞ* Petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarında yaşanan fiyat artışı, dünya ekonomisinin gidişatı üzerinde olduğu gibi ulaşım sektöründe de önemli baskı yaratmaktadır. Ulaşım sektörü, günümüz dünyasında ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, gelişmekte ve genişlemekte olan demiryolları ağı, fosil enerji kaynaklarına dayalı karayolu ulaştırmasına karşı sağlam bir alternatif olarak gösterilmesinin yanısıra, küresel ısınmayla mücadelede de önemli bir role sahip bulunmaktadır. Enerji ve hammadde kaynakları üzerindeki stratejik konumuyla ülkemiz halihazırdaki tek Avrupa-Asya demiryolu olan Trans Sibirya hattına güneyden alternatif oluşturabilecek İstanbul-Tahran-Aşkabat-Taşkent ve ötesine uzanacak ikinci bir Batı-Doğu hattı ile demiryolları enterkoneksiyonunda önemli bir konuma sahiptir.. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde Avrupa ülkeleri arasındaki mal ve yolcu taşımacılığını standart kurallar ve ilkeler uygulamak suretiyle kolaylaştırmayı amaçlayan bir kuruluş olan Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü nün (OTIF), ülkemizin demiryolları ağının geliştirilmesinin yanısıra, Türkiye nin ulaşım alanındaki soft power ının Orta Asya Cumhuriyetleri ne yayılmasında önemli bir rol oynayabileceği değerlendirilmektedir. Bu makalede OTIF in tanıtılması amaçlanmakta olup, örgütün kuruluşuna, amacına ve işleyişine değinildikten sonra, ülkemizle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği irdelenmeye çalışılacaktır. I. OTIF in kuruluşu ve temel özellikleri Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF), 9 Mayıs 1980 de imzalanan ve l Mayıs 1985 de yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF) ile kurulmuştur. Avrupa ülkeleri arasındaki demiryolları taşımacılığını tek tip kurallara bağlama ve uyumlaştırma fikrinin geçmişi 1890 da imzalanan ilk uluslararası anlaşmaya kadar (*) Müsteşar, T.C. Bern Büyükelçiliği. 58

2 Arda ULUTAŞ gitmektedir. Bu anlaşma ile oluşturulan hükümetlerarası düzende, İsviçre, temel idare ve gözetim rolünü üstlenmiştir. Dolayısıyla merkez de bu ülkede kurulmuştur. Bu yapı, 1956 da değişikliğe uğramış ve İsviçre nin işlevini birkaç Avrupa ülkesinin biraraya gelmesiyle oluşturulan İdari Komite üstlenmiştir. Ancak, bu yeni yapı da çağın gerekleri açısından yeterli görülmeyerek, 1980 den itibaren anılan anlaşmanın gözden geçirilme çalışmaları başlamıştır. Sözkonusu gözden geçirme çalışmaları, 1999 da sonuçlanmış ve 26 Mayıs - 3 Haziran 1999 tarihleri arasında Vilnius ta düzenlenen OTIF Genel Kurulu nda, OTIF Sözleşmesine Ek Vilnius Protokol ü imzalanmıştır. Bu Protokole (COTIF) göre, OTIF in temel amacı, taraf ülkeler arasında uluslararası mal, yolcu ve bagaj taşımacılığına yönelik tek tip bir hukuk sistemi yaratmak ve bu sistemi oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmaktır. Bu sistemin, karayolu, deniz ve su yolları taşımacılığına da uygulanabilir hale getirilmesi de OTIF in amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca, tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında uygulanacak kuralların tespiti de örgütün görevleri arasında yer almaktadır. Ek Protokol uyarınca ayrıca aşağıdaki hususlar yürürlüğe girmiştir: * İngilizcenin de çalışma dili olarak kullanılması, * Yeni bir finansman sistemi oluşturulması, * Üye devletlerin OTIF bünyesindeki işbirliğine önem verme zorunluluğu getirilmesi, * Teknik Uzmanlar ve Demiryolu Teşviki Komitelerinin oluşturulması, * Örgüte ortak üye olma imkanı getirilmesi, * Bölgesel örgütlere OTIF e taraf olma imkanı verilmesi, * Depoziter ülke İsviçre nin bu statüsünün OTIF tarafından üstlenilmesi. Vilnius Protokolü ne göre, Protokol ve yeni OTIF Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için 27 taraf ülkenin ulusal onay işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. COTIF 1980 Sözleşmesine değişiklik getiren Vilnius Protokolü nün ülkemiz tarafından onaylanması 24 Kasım 2005 tarihli ve 2005/9709 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygun bulunmuş olup, sözkonusu Karar 24 Aralık 2005 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Vilnuis Protokolü nün ülkemizce onaylanmasına ilişkin Onay Bildirimi belgesinin aslı 3 Nisan 2006 tarihinde OTIF Sekretaryası na iletilmiştir. Ülkemizin ulusal onay belgesini OTIF e iletmesiyle 27 taraf ülkenin ulusal onay belgelerini sunma koşulu yerine getirilmiş olup, anılan Protokol ve eki COTIF 1999, 1 Temmuz 2006 itibariyle yürürlüğe girmiştir. 59

3 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTİF) OTIF Sekretaryası, Vilnius Protokolü nün, OTIF in, herhangi bir coğrafi kısıtlama olmaksızın uluslararası demiryolu taşımacılığında yetkili bir hükümetlerarası kuruluş haline gelmesi için gerekli tüm hükümleri içerdiğini ifadeyle, bu Protokol ekindeki yeni OTIF Sözleşmesiyle, kuruluşun, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) gibi bir konuma kavuşması temennisinde bulunmaktadır. OTIF açısından önemli ikinci alan ise, Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan ülkelere açılım olmuştur. Bu ülkeler OTIF e ilgi göstermişlerdir. İlk olarak, 1995 yılında Litvanya OTIF e üye olmuştur. Bunu, 2000 yılında Letonya izlemiştir. Son olarak Estonya 19 Ocak 2005 tarihinde OTIF e adaylık başvurusunda bulunmuştur. Diğer taraftan, Sözleşmeyi 1997 yılında imzalamasına rağmen bir türlü onaylayamayan Ukrayna, 2003 yılında OTIF e ulusal onay belgesini sunmuş ve kuruluşun 42. üyesi olmuştur. OTIF e halihazırda toplam 42 ülke taraftır. Bunların büyük çoğunluğu Avrupa kıtasında olup, ayrıca, Fas, Cezayir ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile Suriye, Irak, İran ve Lübnan gibi Orta Doğu ülkeleri de Sözleşmeye taraftırlar. Bununla birlikte, uluslararası demiryolları taşımacılığı yapılamadığı gerekçesiyle Irak ve Lübnan ın üyelikleri askıya alınmış durumdadır senesinde Belçika ve Ukrayna, 2008 yılının Haziran ayında da Yunanistan Vilnius Protokolü nü onaylamışlardır. Sözkonusu onay işlemleriyle Vilnius Protokolü OTIF in 42 üye ülkesinden 36 sı için yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bunun yanısıra, çeşitli platformlarda Rusya Federasyonu (RF) Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından RF nin OTIF e üye olma niyeti gayrı resmi olarak beyan edilmiştir. Ancak RF nin üyeliğinin zaman alacağı OTIF yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. OTIF ve Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü nün (UNIDROIT) himayesinde Şubat 2007 tarihlerinde Lüksemburg da düzenlenen konferans sonucunda demiryolu nakil vasıtalarına ilişkin, uluslararası garantiler kayıt sisteminin tesis edilmesini öngören Lüksemburg Protokolü nün kabul edilmesinin, OTIF in demiryolları alanında uluslararası alandaki rolünün artmasında önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiği örgütün yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. Sözkonusu Protokol uyarınca, uluslararası ulaşımda kullanılan demiryolu nakil vasıta/teçhizatına ilişkin olarak, bu vasıta/teçhizatın finansmanına katkıda bulunan kişi ve kuruluşların haklarını pekiştiren uluslararası garantilerin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Protokol ayrıca, sözkonusu kayıt sisteminin kontrol edilmesini sağlayacak OTIF e üye ülkelerin temsilcilerinin oluşturacağı ve Sekretarya görevinin de OTIF tarafından üstlenileceği bir 60

4 Arda ULUTAŞ denetim otoritesinin kurulmasını öngörmektedir. Lüksemburg Protokolü nün yürürlüğe girişi üye ülkelerin onay sürecine bağlı kalmaktadır 240 bin km. civarında bir demiryolu ağına ilişkin çalışmalar yapmakla görevli OTIF in organları hakkında aşağıda özet bilgi sunulmaktadır: Genel Kurul : OTIF in en üst düzey karar alma organıdır. Bütün taraf ülkeleri kapsamaktadır tarihli Sözleşme hükümleri uyarınca, Genel Kurul her beş yılda bir toplanmaktaydı. Bunun yanısıra, üyelerin 1/3 nün talebiyle de Genel Kurul un toplanması mümkün olabilmekteydi. 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren Vilnuis Protokolü ve eki olan COTIF 1999 Genel Kurul un toplanma süresinde bazı değişikler getirmiştir. Bu bağlamda, COTIF 1999 uyarınca Genel Kurul un her üç yılda bir toplanması gerekmektedir. Öte yandan, Vilnius Protokolü, yeni OTIF Sözleşmesi nin yürürlüğe girişini takip eden altı ay içerisinde Genel Kurul un toplanması gereğine işaret etmektedir. Bu çerçevede, Vilnius Protokolü ve Eki COTIF 1999 un yürürlüğe girişinin ardından ilk Genel Kurul toplantısı olan 8. Genel Kurul Toplantısı 6-7 Eylül 2006 tarihlerinde Bern de gerçekleştirilmiştir. 9. Genel Kurul Toplantısı nın 2009 yılının Eylül ayında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İdari Komite: İdari Komite, sekretarya görevini gören Merkez Ofisinin idari ve mali denetiminden sorumlu olup, ayrıca, OTIF in yıllık programını, bütçe ve hesaplarını, raporlarını onaylama yetkisine sahiptir. 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren COTIF 1999 uyarınca, İdari Komite toplam üye ülke sayısının üçte biri olan 14 taraf ülkeden teşekkül etmektedir. Eski Sözleşme yle İsviçre ye tanınan daimi üyelik kontenjanı, COTIF 1999 ile ortadan kaldırılmıştır. İdari Komite nin üyeleri Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilmektedir. 6-7 Eylül 2006 tarihlerinde Bern de toplanan 8. Genel Kurul, dönem İdari Komite Başkanlığı na İspanya yı, üyeliklere ise Almanya, Belçika, Hırvatistan, Yunanistan, İrlanda, Liechtenstein, Litvanya, Fas, Norveç, Polonya, Romanya, Suriye ve Çek Cumhuriyeti ni seçmiştir. Gözden Geçirme Komitesi: Taraf ülkeler arasından seçilen üyelerden oluşur. Yolcu ve mal taşımacılığına ilişkin Sözleşmedeki hükümlerin değiştirilmesine yönelik öneriler hakkında karar alma, ayrıca OTIF Sözleşmesinin gözden geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunma yetkisi vardır. 61

5 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTİF) Tehlikeli Malların Taşımacılığı Konusunda Uzman Komitesi: Taraf ülkeler arasından seçilen üyelerden oluşur. Tehlikeli malların taşımacılığı konusunda Sözleşmede yer alan hükümlerin değiştirilmesine ilişkin öneriler hakkında karar alma yetkisine sahiptir. Merkez Ofisi (OCTI): OCTI, kuruluşun sekretarya görevini üstlenmiştir de OTIF ile İsviçre arasında imzalanan anlaşma uyarınca Bern de konuşlanmıştır. OCTI nin başında Genel Sekreter olarak, l Ekim 2000 tarihinden bu yana görev yapan İsviçreli Hans Rudolf Isliker, görev süresi sonunda 2004 yılı sonu itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine, Alman Ulaştırma Bakanlığında üst düzey görev almış ve son olarak Almanya nın AB Temsilciliğinde ulaştırma konularından sorumlu temsilci olarak görev yapmış olan Stefan Schimming seçilmiştir. II. Önemli ülkelerin politikaları ve örgüt içinde ağırlığı, örgütün uluslararası ilişkilerdeki rolü ve ağırlığı, yaptırım gücü, diğer örgütlerle ilişkileri Teknik bir kuruluş olması nedeniyle, OTIF in, uluslararası ilişkilerdeki rolü ve ağırlığı kapsadığı konu ile sınırlı olmaktadır. OTIF in kapsadığı alanın büyük çoğunluğu, AB ye tam üye olan ve üye olmak üzere bulunan ülkeleri içermektedir. Dolayısıyla, OTIF içinde, AB nin demiryolu taşımacılığı konusundaki politikaları kaçınılmaz olarak belirleyici veya en azından yönlendirici olmaktadır. Nitekim, bir önceki bölümde de arz edildiği üzere, OTIF, Avrupa entegrasyon sürecinin kaçınılmaz bir sonucu olarak 1990 dan itibaren mevcut kurallarını gözden geçirme durumunda kalmıştır. COTIF 1999, devletlerin yanısıra bölgesel ekonomik örgütlere de OTIF e üye olma imkanını tanımaktadır senesi başında, dönemin Avrupa Topluluğu OTIF e üyeliğin hedefleri arasında bulunduğunu açıklamıştır. Ancak aradan geçen süre zarfında, AB ile OTIF arasında yürütülen müzakerelerden bir sonuç çıkmamıştır. Son olarak, 2007 yılının Aralık ayında AB Komisyonu, OTIF e üyelik konusunu inceleyebilecek bir çalışma grubu nun kurulmasını önermiştir. Diğer taraftan, OTIF Sekretaryasının başına 2005 yılının başından itibaren bir AB ülkesi vatandaşı olan Stefan Schimming in seçilmesi OTIF in önümüzdeki dönemde AB ile ilişkileri açısından anlamlıdır. Tabiatıyla bu süreçte, AB dışı üyeleri de barındırdığı cihetle, örgütün tamamen AB hegemonyası altına girmemesi ve dengeli bir politika izlemesi önemlidir. 62

6 Arda ULUTAŞ Uluslararası demiryolları taşımacılığının düzenlenmesi konusunda geleneksel olarak önemli işlev üstlenmiş olması nedeniyle, OTIF içinde, İsviçre nin de belirli bir ağırlığının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim, kuruluşun merkezinin İsviçre de bulunması, Genel Sekreterliğini uzun yıllar bir İsviçrelinin yürütmüş olması, bu ülkenin, kuruluş içindeki ağırlığının birer yansıması olarak görülebilir. III. Türkiye ile ilişkiler Türkiye, 1980 tarihli OTIF Kurucu Sözleşmesini, 29 Aralık 1980 de imzalamış, 20 Haziran 1985 de ise onaylamıştır. Anılan Sözleşmeye değişiklik getiren 1999 tarihli Ek (Vilnius) Protokolü ise aynı yıl imzalamakla birlikte, uzun yıllar onaylamamıştır. Ulusal onay sürecimiz 24 Aralık 2005 tarihinde tamamlanmış olup, ülkemizin Onay Bildirimi belgesinin aslı 3 Nisan 2006 tarihinde OTIF Sekretaryası na iletilmiştir. Türkiye nin OTIF e verdiği önem, ülkemizde demiryolu taşımacılığına gösterilen ilgiyle doğru orantılıdır. Katkı paylarının ödenmesi konusunda bir sorun bulunmamaktadır. Kuruluş çalışmalarına aktif bir katılım olmamakla beraber, OTIF ile ilişkilerin sorunsuz sürdüğü müşahede edilmektedir. Son dönemde, OTIF ile ülkemiz arasındaki ilişki ve işbirliğinin, bir yandan ulusal demiryolu taşımacılığımızın iyileştirilmesi bakımından, diğer yandan ise, ülkemiz üzerinden Orta Asya Cumhuriyetlerine uzanan Doğu hattında yolcu ve mal taşımacılığını Batıya bağlamada bir koridor rolü oynamak açısından, geliştirilmesi imkanları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, ülkemizdeki demiryolu ulaşımı sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Van-Tatvan demiryolu inşaatı ve ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bünyesinde sürdürülen Almati-Taşkent- Tahran-İstanbul hattı projeleri başta olmak üzere OTIF le işbirliği imkanlarının araştırılabilmesini teminen anılan örgüt yetkilileriyle temaslarımız özenle sürdürülegelmektedir. OTIF Genel Sekreteri Schimming le yapılan görüşmelerde, EİT bünyesinde sürdürülen Almati-Taşkent-Tahran-İstanbul hattı projesine OTIF in ne şekilde katkıda bulunabileceği geniş bir şekilde irdelenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye nin Kafkaslar ve Orta Asya ya ulaşım konumu itibariyle OTIF ile yakın işbirliğindeki karşılıklı çıkarlar OTIF Sekretaryası nın dikkatine getirilmektedir. Görüşmelerde ayrıca, EİT bünyesinde yürütülen Almati-İstanbul demiryolu konteyner ve yolcu taşımacılığı projesinin işler hale gelebilmesinin ve bu bölgelerin Türkiye üzerinden Avrupa daki diğer OTIF ülkelerine bağlanmasının önemine ve Trans-Sibirya demiryolu hattına paralel bir yeni hattın yararları ve bu bölgeler ile Avrupa arasındaki mal sevkiyatının daha kolaylaşabileceğine vurgu yapılmaktadır. 63

7 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTİF) Genel Sekreter Schimming in girişimiyle, geçmişte Arap ülkelerine yapılmış olduğu üzere EİT ülkelerine yönelik olarak OTIF tarafından Atölye çalışması şeklinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi gündeme getirilmiş, sonuçta OTIF, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerine yönelik bir atölye çalışması (çalıştay) ülkemizde gerçekleştirilmesini önerilmiştir. OTIF in önerisinde ayrıca, EİT nin de anılan atölyeye katılımı ve katkısı konusunda örgütün Genel Sekreteri ne bir yazı gönderilmiş olduğu belirtilerek, EİT nin de katılımının sağlanması durumunda, gerek EİT gerek OTIF üyesi olan ülkemizin ev sahibi ülke rolünü üstlenmesinin uygunluğuna dikkat çekilmiş ve ülkemizin EİT ve OTIF arasında önemli bir bağ konumu üstlendiğinin altı çizilmiştir. Bern Büyükelçiliğimiz aracılığıyla OTIF ile ülkemiz yetkili Bakanlık ile kurumları arasında yapılan temaslar sonucunda, sözkonusu çalıştayın, ülkemizin evsahipliğinde 2009 Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır. OTIF ile ülkemiz arasındaki ilişki ve işbirliği gerek ulusal demiryolu taşımacılığımızın iyileştirilmesi gerek ülkemiz üzerinden Orta Asya Cumhuriyetlerine uzanan Doğu hattında yolcu ve mal taşımacılığını Batıya bağlamada düzenleyici bir rol üstlenilmesi açılarından önem arzetmektedir. OTIF tarafından 2009 Haziran ayının ilk haftasında ülkemizde düzenlenmesi öngörülen Orta Asya ülkelerine yönelik çalıştay, OTIF in EİT ile gerçekleştireceği ilk somut işbirliği projesini de oluşturmaktadır. Ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı EİT in ülkemiz öncülüğünde uluslararası arenada görünürlülük kazanması açısından bu projenin fiiliyata geçirilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, Doğu Batı ulaşım koridorları ekseninde ülkemizin stratejik konumunun bir kez daha vurgulanması fırsatını vermesi, temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldıkları bir törenle ahiren atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi çerçevesinde ülkemizin Güney Kafkasya daki siyasi ve ekonomik çıkarlarının kuvvetlendirilmesi ve bu bağlamda uzun vadede yeniden canlandırılması planlanan İpek Yolu kapsamında ülkemizin kilit rolünün ön plana çıkarılması bakımından, OTIF in çalışma atölyesi projesinin ülkemizde gerçekleştirilmesinin ve ülkemiz ile anılan örgüt arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yararı açıktır. 64

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL**

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** 1. Kuruluş Amacı ve Tarihçe: Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı