TS EN Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları"

Transkript

1 TS EN Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: kurallar ve bina kuralları İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

2 Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, birbirine yapıştırıcı veya mekanik bağlantılar ile birleştirilmiş ahşap veya ahşap esaslı paneller kullanılarak inşa eilen binalar ve inşaat mühenisliği alanına giren iğer yapıların tasarımına uygulanır. Bu Eurocoe, EN 1990 Yapı tasarımının esasları stanarına verilen tasarım esasları ve oğrulama, yapıların güvenliği ve kullanılabilirliği ile ilgili gerekler ve prensipleri tamamlayıcı nitelikteir. Eurocoe5, aşağıa verilenlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: EN 1990: Yapı tasarımının esasları EN 1991: Yapılar üzerineki etkiler EN ler: Ahşap yapılara ait yapı mamulleri EN 1998: Depreme ayanıklı yapıların tasarımı 2

3 Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, aşağıa belirtilen bölümleren oluşmaktaır: EN : EN : kurallar ve bina kuralları EN : Yapısal yangın tasarımı EN : Köprüler 3

4 EN in İçeriği Bölüm 1: Bölüm 2: Tasarım esasları Bölüm 3: Malzeme özellikleri Bölüm 4: Bölüm 5: Yapısal analiz Bölüm 6: Taşıma gücü sınır urumları Bölüm 7: sınır urumları Bölüm 8: Metal bağlantı elemanlı birleşimler Bölüm 9: Bileşenler ve sistemler Bölüm 10: Yapı elemanlarının etaylanırılması ve kontrol 4

5 Ulusal Ek EN in 13 maesine ulusal seçime izin verilir (2)P: Yüklerin yük etki süresi sınıflarına atanması (1)P: Ahşap yapıların servis sınıflarına atanması 2.4.1(1)P: Malzeme özellikleri için kısmi faktörler 6.1.7(2): Çatlakların kayma ayanımına etkisi için moifikasyon faktörü 6.4.3(8): Beşik çatı kirişleri, eğriselkirişler ve alt kenarı eğriselbeşik çatı kirişlerine liflere ik oğrultua çekme gerilmeleri 7.2(2): Kirişlere sehim sınır eğerleri 7.3.3(2): Konut öşemelerine titreşim sınır eğerleri (4): Uç lifteki çiviler için yatay yük taşıma kapasitesi (7): Çivili birleşimlere yarılmaya uyarlı ahşap türleri (7): Duvar iyaframlarının tahkiki (1): Berkitme sistemleri için moifikasyon faktörleri (3): Metal çivili plaka bağlantılı makaslara montaj toleransları: maksimum yay (4): Metal çivili plaka bağlantılı makaslara montaj toleransları : üşeyen maksimum sapma 5

6 Prensipler ve Uygulama Kuralları Arasınaki Farklılıklar Bağımsız maelerin karakterine bağlı olarak, bu stanaraprensipler ve uygulama kuralları birbirinen farklı gösterilmiştir. Prensipler; Alternatifi olmayan genel ifaeler ve tarifleri ve Özel olarak belirtmeikçe alternatifine izin verilmeyen gerekler ve analitik moelleri içerir. Prensipler, paragraf numarasınan sonra konulan P harfiyle belirtilmiştir. 6

7 Prensipler ve Uygulama Kuralları Arasınaki Farklılıklar Uygulama kuralları, prensiplerle uyumlu olan ve prensiplerin gereklerini karşılayan, genel olarak kabul eilmiş kurallarır. Stanartta, yapılar için verilen uygulama kurallarınan farklı alternatif tasarım kurallarının uygulanmasına a izin verilebilir. Ancak, alternatif kuralların ilgili prensiplerle uyumlu oluğu gösterilmeli ve Eurocoe larınkullanılması urumuna beklenen yapısal güvenlik, hizmet verebilirlik ve ayanıklılık bakımınan asgari enklik sağlanmalıır. 7

8 Enkesit Boyut ve Aksları Dikörtgen Kesit İnce Göveli Kesit İnce Başlıklı Kesit Çok Parçalı Kolon Kafes Kolon 8

9 Bir yapı, tasarlanan kullanım ömrü boyunca uygun güvenilirlik erecesini sağlayacak ve ekonomik olacak tarza tasarlanmalı ve inşa eilmeliir. Yapı; İnşa eilmesi ve kullanım esnasına oluşması muhtemel bütün etkiler ve tesirlere irenç göstermeli, Kullanım için gerekli şartlara uygunluğu sürürmeliir. Bir yapı, yeterli; Yapısal irenç, ve Dayanıklılığa sahip olacak şekile tasarlanmalıır. 9

10 Güvenilirlik Kavramı EN 1990 a güvenilirlik, bir yapı veya taşıyıcı elemanın, tasarım ömrü e âhil olmak üzere, tasarımına ikkate alınan belirtilmiş gerekleri karşılayabilme yeterliliği tanımlanır. Güvenilirlik, çoğunlukla olasılık terimleri ile ifae eilir ve bir yapının güvenlik, kullanılabilirlik ve ayanıklılığını kapsar. 10

11 Güvenilirlik Kavramı Yapısal tasarım ile ilgili niceliklerin (etkiler, geometri, sınırlamalar, malzeme mukavemeti, vb) rasgele oğası göz önüne alınığına, yapısal güvenilirlik eğerlenirmesi eterministikyöntemle yapılamaz, bir olasılık analizi gerekir. Güvenlik tahkikinin (oğrulamasının) amacı hasar olasılığının (belirli bir tehlike urumunun oluşması veya aşılması) sabit bir eğerin altına kalmasını sağlamaktır. Bu eğer, yapı türünün, can ve mal güvenliğine etkinin bir fonksiyonu olarak belirlenir. 11

12 Güvenilirlik Kavramı Bir yapı için tehlikeli olan her urum bir "sınır urum" olarak alanırılır. Yapı bu sınır uruma eriştikten sonra, artık izayn eiliği işlevlerini yerine getiremez. İki tip sınır urumu varır: Sınır Durumu (ULS: Ultimate Limit State) Sınır Durumu (SLS: Serviceability Limit State) Sınır Durumunu aşma yapının tamamının veya bir bölümünün göçmesine neen olur. Sınır Durumunu aşma ise, projenin gereksinimleri açısınan yapıyı elverişsiz hale getirir. 12

13 Güvenilirlik Yönetimi Seviye III Yöntemi: Tam probabilistikbu yöntem prensip olarak, belirtilen güvenilirlik problemine oğru cevaplar oluşturur. Ancak, tasarım kolarının kalibrasyonuna, istatistiki verilerin sıklığınaki yetersizlik sebebiyle seyrek olarak kullanılır. Seviye II Yöntemi: Birinci mertebe güvenilirlik yöntemi veya β-yöntemi iyi tanımlanmış belirli yaklaşımların kullanılmasını sağlar ve çoğu yapı uygulamalarının yeterli hassaslıkta oluğu sonucunu oğurur. Gerekli veriler genellikle mevcut olmaığınan bu yöntemi e pratik tasarıma uygulamak zorur. Seviye I Yöntemi: Yarı probabilistikolan bu yöntem kısmi faktör yöntemiolarak alanırılır. Bu yöntem, yapının gerekli güvenilirliğini, problem eğişkenlerinin «karakteristik eğerlerini» ve bir izi «güvenlik elemanını» kullanarak sağlayan bir izi kurala uyum esasına ayanır. Bunlar etki, malzeme ve geometrieki belirsizlikleri kapsayan kısmi güvenlik faktörleri ile temsil eilmekteir. 13

14 Kısmi Faktör Yöntemi Bu yöntem, tasarımcının herhangi bir probabilistikbilgiye sahip olmasını gerektirmez, çünkü güvenlik sorununun probabilistik yönleri zaten yöntem kalibrasyon sürecine (karakteristik eğerlerin ve kısmi güvenlik faktörlerinin seçimine) ikkate alınır. Yöntem aşağıaki varsayımlara ayanmaktaır: Etki tesirleri ve irenç bağımsız rassal eğişkenlerir. Etki tesirleri ve irenç karakteristik eğerleri, verilen bir olasılığın temeline, ilgili ağılımların verilen üzeninin oranı olarak sabittir. Diğer belirsizlikler, kısmi faktörler ve ek unsurlar uygulayarak karakteristik eğerler tasarım eğerlerine önüştürülerek ikkate alınır. Tasarım etki tesirleri, tasarım irencini geçmiyorsa güvenlik eğerlenirmesi olumluur. 14

15 Kısmi Faktör Yöntemi E R R k R = R k /γ R E = γ E *E k Tasarım Seviyesi E k 15

16 Sınır Durumları EQU: Yapı veya yapı ile rijitkabul eilen bütünlük halineki yapı kısmına statik enge kaybı, buraa; Değereki küçük eğişiklikler veya tek bir kaynaktan gelen etkilerin ağılımı önemliir ve Yapı malzemeleri veya zemin ayanımları genellikle yönlenirici eğilir; STR: Temel pabuçları, kazıklar, temel uvarları vb. ahil olmak üzere yapı veya yapı elemanlarına iç göçme veya aşırı şekil eğiştirme, buraa yapı malzemeleri ve yapı yönleniriciir. GEO: Zemin veya kayanın, irenç sağlamaa önemli oluğu hallere, zemineki göçme veya önemli şekil, eğişikliği. FAT: Yapı veya yapı elemanlarınaki yorulma göçmesi. 16

17 Sınır Durumları Tahkikler Statik Denge Tahkiki (EQU): E E, st., stb. E,st. : Kararlılık bozucu etki tesirlerinin tasarım eğeri E,stb. : Kararlılık sağlayıcı etki tesirlerinin tasarım eğeri Direnç Tahkiki (STR ve/veya GEO): E R Bir bölüm, eleman veya bağlantıa, kopma veya aşırı şekil eğiştirme sınır urumu E : İç kuvvetler, momentlerin etki tesirleri veya farklı iç kuvvetler veya momentleri temsil een vektörlerin tasarım eğerleri, R :Tekabül een irençlerin tasarım eğerleri Rk R = R ( X1,... Xi, a,1,... ai ) veya R = γ X X X = η veya X = γ k, i k, i, i i, i M, i γ M, i R 17

18 18 G k P k Q k,1 Q k,i A A E ψ 0i γ Gj, γ P, γ Qi Sınır Durumu Etki Kombinasyonları Kalıcı ve geçici tasarım urumları için etkilerin kombinasyonu (Malzeme yorulması hariç) Temel kombinasyon { γ,, γ γ 1,1 γ ψ0,, } E = E G + P + Q + Q G j k j P k Q k Qi i k i Kazara oluşan tasarım urumu için etkilerin kombinasyonu { γ γ ψ ψ } E = E G + P + A + Q + Q, A GA, j k, j PA k 1,1 k,1 2, i k, i Deprem tasarımı için etkilerin kombinasyonu { γ γ ψ } E = E G + P + A + Q, A GA, j k, j P k E 2, i k, i : Kalıcı etkinin karakteristik eğeri : Öngermeetkisinin karakteristik eğeri : Öncü tek eğişken etkinin karakteristik eğeri : Öncütekeğişkenetkiyeeşlikeenetkiininkarakteristikeğeri : Kazara oluşan etkinin tasarım eğeri : Sismik etkinin tasarım eğeri :Kombinasyon faktörleri :Kısmi faktörler

19 Sınır Durumu Etki Kombinasyonları Değişken etkinin kombinasyon eğeri (ψ 0 Q k ): Etkilerin kombinasyonuna bağlı olarak tesirlerin meyana gelme olasılığının aşılığı, münferit etki karakteristik eğeri ile yaklaşık aynı olacak şekile seçilen, istatistikî eğerlenirme esas alınarak a belirlenebilen eğer. Bu eğer ψ 0 1 katsayısı ile çarpılarak karakteristik eğerin belirlenmiş bölümü olarak ifae eilebilir. Değişken etkinin tekrar eğeri (ψ 1 Q k ): Referans önem içerisine, saece küçük bir kısmı oluşturan toplam süre boyunca aşılması veya aşılma sıklığının verilen bir eğerle sınırlanması için belirlenen, istatistikî eğerlenirmenin e esas alınabiliği eğer.bu eğer ψ 1 1 katsayısı ile çarpılarak karakteristik eğerin belirlenmiş bölümü olarak ifae eilebilir. Değişken etkinin yarı sabit eğeri (ψ 2 Q k ): Referans önem içerisine, büyük bir kısmı oluşturan toplam süre boyunca aşılması için belirlenen eğer. Bu eğer ψ 2 1 katsayısı ile çarpılarak karakteristik eğerin belirlenmiş bölümü olarak ifae eilebilir. 19

20 Sınır Durumu Kısmi Faktörler Etkiler Kalıcı EtkilerG k Öncü tek eğişken etki Q k,1 Öncü tek eğişken etkiye eşlik een etkiq k,i Olumsuz Şartlar Olumlu Şartlar Olumsuz Şartlar Olumlu Şartlar Olumsuz Şartlar Olumlu Şartlar Set A 1,10 0,90 1,5 0 1,5 ψ 0,i 0 1,35 1,00 1,5 0 1,5 ψ 0,i 0 Set B veya aşağıakilerin en elverişsizi 1,35 1,00 1,5 ψ 0,1 0 1,5 ψ 0,i 0 0,85 1,35 1,00 1,5 0 1,5 ψ 0,i 0 Set C 1,00 1,00 1,30 0 1,

21 Kısmi Faktör Setleri Sınır Durumu EQU - Yapıların statik engesi Set A STR -Yapı elemanlarının, geotekniketkileri kapsamayan tasarımı STR -Yapı elemanlarının, geotekniketkileri kapsayan tasarımı (temel pabuçları, kazıklar, temel uvarları, vb.) GEO Zemin irenci Kısmi Faktör Seti Set B Yaklaşım 1: Set C ve Set B en ayrı ayrı hesaplanan tasarım eğerlerinin, geotekniketkiler ve ilave olarak yapıya etkiyen/yapıan kaynaklanan iğer etkilere uygulanması. Yaygın urumlara, temel pabuçlarının boyut tayinineset C ve yapısal irençte Set B ikkate alınır. Yaklaşım 2: Set B en hesaplanan tasarım eğerlerinin, geotekniketkiler ve ilave olarak yapıya etkiyen/yapıan kaynaklanan iğer etkilere uygulanması. Yaklaşım 3: Set C en hesaplanan tasarım eğerlerinin, geotekniketkiler ve aynı zamana Set B en hesaplanan kısmi faktörlerin yapıya etkiyen/yapıan kaynaklanan iğer etkilere uygulanması. 21

22 Sınır Durumu Tahkik ve Etki Kombinasyonları E C E : ölçütlerine tarif eilen etki tesirlerinin, ilgili kombinasyon esas alınarak belirlenen tasarım eğeri C :Geçerli kullanılabilirlik ölçütlerinin tasarım eğer sınırı Karakteristik Kombinasyon: (geri önüşsüz sınır urumlar) Sık Kombinasyon: (geri önüşümlü sınır urumlar) Yarı-kalıcı Kombinasyon: (uzun süreli etkiler ve görünüş) {,,1 ψ0,, } E = E G + P + Q + Q k j k k i k i {, ψ1,1,1 ψ2,, } E = E G + P + Q + Q k j k k i k i {, ψ2,, } E = E G + P + Q k j k i k i sınır urumuna etki kısmi faktörü γ F = 1.0 olarak alınır. 22

23 ψ - Kombinasyon Faktörleri (Binalar için) Etki ψ 0 ψ 1 ψ 2 Binalara etkiyen yükler Kategori A: Ev, konut alanları Kategori B: Ofis alanları Kategori C: Kongre alanları Kategori D: Alışveriş alanları Kategori E: Depolama alanları Kategori F: Trafiğe açık alanlar (Araç ağırlığı 30 kn) Kategori G: Trafiğe açık alanlar (30 kn< Araç ağırlığı 30 kn) Kategori H: Çatılar Binalara etkiyen kar yükü Finlaniya, İzlana, Norveç, İsveç Diğer CEN üyesi ülkelereki, ortalama kotu H > 1000 m olan yerler Diğer CEN üyesi ülkelereki, ortalama kotu H 1000 m olan yerler Binalara etkiyen rüzgar yükü 0,6 0,2 0 Binalaraki sıcaklık (yangın haricineki) 0,6 0,5 0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 0,2 0,2 0 23

24 Yük Etki Süresi Sınıfları Yük etki süresi arttıkça ahşap ve ahşap esaslı elemanlara ayanıma azalma olur. Bu etkiyi tasarıma ikkate alabilmek için yük etki sınıfları tanımlanmıştır. Yük Etki Süresi Sınıfı Sürekli Süre 10 yılan fazla Yük Etki Süresi Sınıfı Sürekli Yük etkisi örneği öz ağırlık Uzun Orta Kısa 6 ay-10 yıl 1 hafta 6 ay 1 haftaan az Uzun Orta Kısa epolama hareketli yük, kar kar, rüzgar Çok kısa Çok kısa rüzgar, kazara etkiyen yükler 24

25 Kullanım Sınıfları Nem içeriği arttıkça ahşap ve ahşap esaslı elemanlara ayanıma azalma olur. Bu etkiyi tasarıma ikkate alabilmek için malzemeler bir kullanım sınıfına atanmalıır. 25

26 Kullanım Sınıfları Kullanım sınıfı 1: Bu sınıf 20 C sıcaklık ve yalnızca yıla bir kaç hafta içine % 65 i aşan çevreeki havanın rölatif nemi ile karşılık gelen malzeme nem içeriği ile karakterize eilir. Bu sınıfta ortalama nem içeriği çoğu yumuşak ahşapta %12 yi aşmayacaktır. Kullanım sınıfı 2: Bu sınıf 20 C sıcaklık ve yalnızca yıla bir kaç hafta içine % 85 i aşan çevreeki havanın rölatif nemi ile karşılık gelen malzeme nem içeriği ile karakterize eilir. Bu sınıfta ortalama nem içeriği çoğu yumuşak ahşapta %20 yi aşmayacaktır. Kullanım sınıfı 3: Kullanım sınıfı 2 en aha fazla nem içeriğine neen olan iklim koşulları ile karakterize eilir. Kullanım Sınıfı Ortalama Nem İçeriği KS1 u %12 KS2 u %20 KS3 u > %20 İklim Koşulları 20 C ve %65 rölatif nem 20 C ve %85 rölatif nem Kullanım sınıfı 2 en fazla 26

27 Malzeme Özellikleri 27

28 (N/mm 2 ) Malzeme Özellikleri Yoğunluk Dayanım, Rijitlik İlişkisi (N/mm 2 ) Eğilme Çekme (liflere paralel) Basınç (liflere paralel) Eğilme Çekme (liflere paralel) Basınç (liflere paralel) (N/mm 2 ) Yoğunluk (kg/m 3 ) (N/mm 2 ) Yoğunluk (kg/m 3 ) Elastisite Moülü (parelel) Elastisite Moülü (ik) Kayma Moülü Elastisite Moülü (parelel) Elastisite Moülü (ik) Kayma Moülü Yoğunluk (kg/m 3 ) Yumuşak Ahşap Yoğunluk (kg/m 3 ) Sert Ahşap 28

29 Malzeme Özelliği Tasarım Değeri X = k mo X k : Dayanım özelliği karakteristik eğeri γ M : Malzeme özelliği kısmi faktörü k mo : Yük etki süresi ve nem içeriği etkilerini ikkate alan moifikasyon faktörü E = E γ mean M G X E mean : Elastisitemoülü ortalama eğeri G mean : Kayma moülü ortalama eğeri γ k M = G γ mean M 29

30 Malzeme Kısmi Faktörleri γ M Temel Kombinasyon Masif Ahşap Yapıştırılmış Lamine Ahşap LVL, kontrplak, OSB Yonga Levhalar Lif Levhalar, sert Lif Levhalar, orta Lif Levhalar, MDF Lif Levhalar, yumuşak Çivili metal plaka bağlantı elemanları 1,3 1,25 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1, Kazara Oluşan Tasarım Durumu Kombinasyonu 1,0 30

31 k mo vek ef Değerleri Kullanım sınıfı ve yük etkisi süresini ikkate alan moifikasyon eğeri k mo ve eformasyon eğeri k ef k mo : Taşıma gücü sınır urumu için moifikasyon eğeri k ef : Deformasyon eğeri (ilgili kullanım sınıfı için sünme eformasyonlarını ikkate alan faktör) R k mo = k = mo u u R γ creep inst k M E G K mean, fin mean, fin ser, fin = = = E mean ( 1+ k ) G ef mean ( 1+ k ) K ser ef ( 1+ k ) ef 31

32 k mo Değerleri Malzeme Stanart Kullanım Sınıfı Masif Ahşap EN Yapıştırılmış EN Lamine 2 Ahşap 3 Lamine Kaplama Kereste (LVL) EN 14374, EN Kontrplak EN 636 Bölüm1, 2,3 Bölüm2, 3 Bölüm 3 OSB EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 OSB/3, OSB/ Yük etkisi sınıfı Sürekli Uzun Orta Kısa Çok kısa 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50 0,30 0,40 0,30 0,70 0,70 0,55 0,70 0,70 0,55 0,70 0,70 0,55 0,45 0,50 0,40 0,80 0,80 0,65 0,80 0,80 0,65 0,80 0,80 0,65 0,65 0,70 0,55 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 0,70 0,90 0,90 0,70 0,85 0,90 0,70 1,10 1,10 0,90 1,10 1,10 0,90 1,10 1,10 0,90 1,10 1,10 0,90 32

33 k mo Değerleri Malzeme Stanart Kullanım Sınıfı Yonga Levhalar Lif Levhalar, sert Lif Levhalar, orta Lif Levhalar, MDF EN 312 Bölüm4, 5 Bölüm 5 Bölüm6, 7 Bölüm 7 EN HB.LA, HB.HLA 1 yaa 2 HB.HLA1 or2 EN MBH.LA1 yaa 2 MBH.HLS1 yaa 2 MBH.HLS1 yaa 2 EN MDF.LA, MDF.HLS MDF.HLS Yük etkisi sınıfı Sürekli Uzun Orta Kısa Çok kısa 0,30 0,20 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,45 0,30 0,50 0,40 0,45 0,30 0,40 0,40 0,40 0,65 0,45 0,70 0,55 0,65 0,45 0,60 0,60 0,60 0,85 0,60 0,90 0,70 0,85 0,60 0,80 0,80 0,45 0,80 0,45 1,10 0,80 1,10 0,90 1,10 0,80 1,10 1,10 0,80 1,10 0,80 33

34 k ef Değerleri Malzeme Stanart Kullanım Sınıfı Masif EN ,60 0,80 2,00 Ahşap YapıştırılmışLamine EN ,60 0,80 2,00 Ahşap LamineKaplama Kereste EN 14374, EN ,60 0,80 2,00 (LVL) Kontrplak EN 636 Part 1 Part 2 Part 3 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 2,50 OSB EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4 2,25 1,50 2,25 34

35 k ef Değerleri Malzeme Stanart Kullanım Sınıfı Yonga Levhalar EN 312 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 2,25 2,25 1,50 1,50 3,00 2,25 Lif Levhalar, sert Lif Levhalar, orta Lif Levhalar, MDF EN HB.LA HB.HLA1, HB.HLA2 EN MBH.LA1, MBH.LA2 MBH.HLS1, MBH.HLS2 EN MDF.LA MDF.HLS 2,25 2,25 3,00 3,00 2,25 2,25 3,00 4,00 3,00 35

36 Boyut Faktörleri kh kh Hacim etkilerini ikkate alan boyut faktörleri Masif Ahşap 150 = min h 1,3 0,2 300 = min h 1,2 s Yapıştırılmış Lamine Ahşap kh 600 = min h 1,1 h: Eğilme elemanı için erinlik veya çekme elemanı için genişlik [mm] Lamine Kaplama Kereste (LVL) kl 3000 = min l 1,1 0,1 s/2 fm, k kh fm, k f k f t,0, k h t,0, k fm, k kh fm, k f k f t,0, k l t,0, k h: Eğilme elemanı için erinlik [mm] l: Uzunluk [mm] 36

37 Yumuşak Ahşap Malzeme Özellikleri (TS EN 338) (Lain, çam, köknar, karaçam ) Ahşap Sınıfı Eğilme Dayanım Özellikleri (N/mm 2 ) Rijitlik Özellikleri (kn/mm 2 ) Çekme (liflere paralel) Çekme (liflere ik) Basınç (liflere paralel) Basınç (liflere ik) Kayma Ortalama Elastisite Moülü (liflere paralel) 5% Elastisite Moülü (liflere paralel) Ortalama Elastisite Moülü (liflere ik) Ortalama Kayma Moülü Karak. Yoğunluk (kg/m 3 ) Ortalama Yoğunluk (kg/m 3 ) f m,k f t,0,k f t,90,k f c,0,k f c,90,k f v,k E 0,mean E 0,05 E 90,mean G mean ρ k ρ mean C , ,7 0,23 0, C ,4 17 2,2 3,2 8 5,4 0,27 0, C ,4 18 2,2 3, ,3 0, C ,4 19 2,3 3,6 9,5 6,4 0,32 0, C ,4 20 2,4 3,8 10 6,7 0,33 0, C ,4 21 2, ,4 0,37 0, C ,4 22 2,6 4 11,5 7,7 0,38 0, C ,4 23 2, ,4 0, C ,4 25 2, ,7 0,43 0, C ,4 26 2, ,4 0,47 0, C ,4 27 3, ,5 0, C ,4 29 3, ,7 0,

38 Sert Ahşap Malzeme Özellikleri (TS EN 338) (Meşe, kayın, akçaağaç ) Ahşap Sınıfı Eğilme Dayanım Özellikleri (N/mm 2 ) Rijitlik Özellikleri (kn/mm 2 ) Çekme (liflere paralel) Çekme (liflere ik) Basınç (liflere paralel) Basınç (liflere ik) Kayma Ortalama Elastisite Moülü (liflere paralel) 5% Elastisite Moülü (liflere paralel) Ortalama Elastisite Moülü (liflere ik) Ortalama Kayma Moülü Karak. Yoğunluk (kg/m 3 ) Ortalama Yoğunluk (kg/m 3 ) f m,k f t,0,k f t,90,k f c,0,k f c,90,k f v,k E 0,mean E 0,05 E 90,mean G mean ρ k ρ mean D ,6 18 7,5 3,4 9,5 8 0,63 0, D ,6 21 7, ,5 0,67 0, D , ,2 0,73 0, D ,6 25 8, ,1 0,8 0, D ,6 26 8, ,9 0,86 0, D ,6 29 9, ,8 0,93 0, D , ,5 4, ,3 1,13 1, D , , ,8 1,33 1,

39 için temel gereksinimler EN1990 belirtilmiştir. Biyolojik organizmalara karşı ayanım: Ahşap ve ahşap esaslı malzemeler ya EN ye uygun olarak EN 335-1, EN ve EN e tanımlanmış belirli tehlike sınıfları için yeter oğal ayanıklılığa sahip olmalı, yaa EN ve EN 460 a uygun olarak seçilmiş bir koruyucu işlem görmüş olmalıır. Korozyona ayanım: Metal bağlantı elemanları ve iğer yapısal bağlantılar, gerektiğine, ya keniliğinen korozyona ayanıklı veya korozyona karşı korunmuş olmalıır. 39

40 Esasları Hesaplamalar, ilgili tüm eğişkenleri içeren uygun tasarım moelleri kullanılarak yapılacaktır. Global yapısal avranış, yük etkilerini lineer malzeme moeli (elastik avranış) hesaplayarak eğerlenirilmeliir. İç kuvvetleri uygun sünekliğe sahip birleşimlerle ağıtabilen yapılar için elemanlaraki iç kuvvetlerin hesabına elasto-plastik yöntemler kullanılabilir. Yapının bütününe veya bir kısmına iç kuvvetlerin hesap moeli birleşimlereki eformasyonlaran kaynaklanan etkileri ikkate almalıır. 40

41 Esasları Bileşenler ve Yapısal analize eksenel kaçıklık ve malzeme inhomojenitesi (geometrik ve yapısal kusurlar) ikkate alınmalıır. (Tasarım yöntemleri ile olaylı olarak sağlanmaktaır.) Bileşen ayanım tahkiklerine enkesit alanınaki azalmalar ikkate alınmalıır. (Net enkesit alanı 6mm en küçük çivi ve vialara göz arı eilebilir.) in yük taşıma kapasitesi, global yapısal analize hesaplanan elemanlar arasınaki iç kuvvet ve momentler ikkate alınarak tahkik eilmeliir. Birleşimin eformasyonu global analize varsayılana uygun olmalıır. Birleşimin analizi, birleşimi oluşturan tüm elemanların avranışını ikkate almalıır. 41

42 Esasları Taşıyıcı Sistemler Taşıyıcı sistem analizi, yapının ve mesnetlerinin avranışını kabul eilebilecek bir oğruluk üzeyine ikkate alan uygun statik moeller kullanılarak gerçekleştirilmeliir. Analiz, çerçeve moelleri(mae 5.4.2) veya çivili metal plaka bağlantılı kafes kirişler için basitleştirilmiş analizi (Mae 5.4.3) ile gerçekleştirilmeliir. Düzlem çerçeve ve kemerlere ikinci mertebe etkiler ikkate alınmalıır(mae 5.4.3). 42

43 Esasları Çerçeve Sistemler Çerçeve sistemlerin analizine iç kuvvet ve momentlerin hesabına, eleman ve üğüm noktalarının eformasyonları, mesnet ış merkezlikleri, mesnet yapısının rijitliği ikkate alınmalıır. Tüm elemanlar için sistem çizgileri eleman profili içerisine kalmalıır. Sistem çizgileri, profil çizgileri ile çakışmaığına ayanım tahkiklerine ışmerkezlik etkileri ikkate alınmalıır. 43

44 Esasları Çerçeve Sistemler Moele eksantrik birleşimler olması urumuna (genele kafes kiriş mesneine oluğu gibi), bu urum fiktif elemanlar ikkate alınabilir. Birinci mertebe lineer elastik analize üşeyen kaçıklık gibi geometrik ve yapısal kusurların (bu etkiler eleman ayanım tahkiklerine olaylı olarak ikkate alınığınan) ikkate alınmasına gerek yoktur. 44

45 Esasları Çerçeve Sistemler genel olarak mafsallı kabul eilir. Birleşim eformasyonunun eleman iç kuvvet ve moment ağılımına önemli bir etkisi yoksa birleşim önmeye karşı rijit e kabul eilebilir. e kayma, iç kuvvet ve momentlerin ağılımına önemli bir etkisi yoksa ihmal eilebilir. 45

46 Esasları Basitleştirilmiş Analiz Kafes kiriş yüksekliği > 0.15xaçıklık ve 10xmaksimum ış eleman erinliği a 2 a 1 /3 veya 100mm Uygulanamaz Girinti a 1 Açıklık Bu analiz yöntemine, kafes sistem tüm üğüm noktaları mafsallı olarak kabul eilir ve üğüm noktalarına etkiyen tasarım yükleri ile birinci-mertebe lineer elastik analiz yapılır. 46

47 Esasları Düzlem Çerçeve ve Kemerler İkinci Mertebe Lineer Analiz iki mafsallı çerçeve ve kemer simetrik yükleme φ = 0, 005 ( h 5 m) φ = 0, h ( h > 5 m) asimetrik yükleme 47

48 48 G k P k Q k,1 Q k,i A A E ψ 0i γ Gj, γ P, γ Qi Sınır Durumları Etki Kombinasyonları Kalıcı ve geçici tasarım urumları için etkilerin kombinasyonu (Malzeme yorulması hariç) { γ,, γ γ 1,1 γ ψ0,, } E = E G + P + Q + Q G j k j P k Q k Qi i k i Kazara oluşan tasarım urumu için etkilerin kombinasyonu { γ γ ψ ψ } E = E G + P + A + Q + Q, A GA, j k, j PA k 1,1 k,1 2, i k, i Deprem tasarımı için etkilerin kombinasyonu { γ γ ψ } E = E G + P + A + Q, A GA, j k, j P k E 2, i k, i : Kalıcı etkinin karakteristik eğeri : Öngermeetkisinin karakteristik eğeri : Öncü tek eğişken etkinin karakteristik eğeri : Öncütekeğişkenetkiyeeşlikeenetkiininkarakteristikeğeri : Kazara oluşan etkinin tasarım eğeri : Sismik etkinin tasarım eğeri :Kombinasyon faktörleri :Kısmi faktörler

49 Sınır Durumları Direnç Tahkiki (Doğrulama) E R = k k mo γ M Bir bölüm, eleman veya bağlantıa, kopma veya aşırı şekil eğiştirme sınır urumu E : İç kuvvetler, momentlerin etki tesirleri veya farklı iç kuvvetler veya momentleri temsil een vektörlerin tasarım eğerleri, R : Tekabül een irençlerin tasarım eğerleri γ M : Kısmi faktör (1,3) Çekme Dayanımı (Liflere Paralel) Eğilme Dayanımı f t,0, mo f = = k k m, mo f t,0, k γ f γ M m, k M R 49

50 Sınır Durumları Esaslar Yapının lineer elastik analizine, iç kuvvetlerin ağılımının rijitlik ağılımınan etkilenmeiği urumlara (örneğin tüm elemanlar aynı zamana bağlı özelliklere sahip) ortalama rijitlik eğerleri (mean) kullanılır. Yapının lineer elastik analizine, iç kuvvetlerin ağılımının rijitlik ağılımınan etkileniği urumlara (örneğin farklı zamana bağlı özelliklere sahip kompozit elemanlar olması urumu) son ortalama (final mean) rijitlik eğerleri kullanılır. Yapının ikinci mertebe lineer elastik analizine yük etki sınıflarına göre üzeltilmemiş rijitlik eğerleri kullanılır. Taşıma gücü sınır urumuna birleşim kayma moülü K u, 2/3K ser olarak ikkate alınır. E G K E = ; G = ; K = mean mean ser mean, fin mean, fin ser, fin ( 1+ ψ k ) ( 1+ ψ k ) ( 1+ ψ k ) 2 ef 2 ef 2 ef 50

51 σ Çekme Etkisi (Liflere Paralel) f t,0, t,0, Enkesit Tahkiki Normal Kuvvet (1) Lif oğrultusu σ σ = Çekme Etkisi (Liflere Dik) t,0, f t,90, t,90, N t,0, A net σ Basınç Etkisi (Liflere Paralel) f c,0, c,0, Basınç Etkisi (Liflere Dik) σ k c,90, c,90 c,90, f k c,90 : Yük konfigürasyonunu, yarılma olasılığını ve basınç eformasyonu erecesini ikkate alan bir katsayı (1~4) 51

52 Enkesit Tahkiki Normal Kuvvet Lif oğrultusu Basınç Etkisi (Liflere α Açılı) σ c, α, k f c,0, c,0, 2 2 f c,90 c,0, f sin α + cos α k c,90 : Yük konfigürasyonunu, yarılma olasılığını ve basınç eformasyonu erecesini ikkate alan bir katsayı (1~4) 52

53 Enkesit Tahkiki Eğilme σ k f σ + k 1 m, y, m, z, m m, y, fm, z, m İki Eksenli Eğilme Etkisi σ f σ + 1 f m, y, m, z, m, y, m, z, (1) Lif oğrultusu σ = m, M W Tek Eksenli Eğilme Etkisi σ m, y, m, y, m, z, m, z, 1 1 k m :Enkesittegerilmelerin yenien ağılımı ve malzeme inhomojenitesiniikkate alan faktör. Masif ahşap, yapıştırılmış lamine ahşap ve lamine kaplama kereste için ikörtgen enkesitlere0,7 iğer enkesitlere1,0 eğeri ile; iğer ahşap esaslı elemanlara tüm enkesittiplerine 1,0 eğeri ile ikkate alını. f σ f 53

54 54 Enkesit Tahkiki Bileşik Eğilme Eğilme ve Çekme Kuvveti σ σ σ + + k 1 f f f t,0, m, y, m, z, m t,0, m, y, m, z, σ σ σ + k + 1 f f f t,0, m, y, m, z, m t,0, m, y, m, z, Eğilme ve Basınç Kuvveti 2 σ c,0, σ m, y, σ m, z, + + km 1 f c,0, fm, y, fm, z, 2 σ c,0, σ m, y, σ m, z, + km + 1 f c,0, fm, y, fm, z,

55 Enkesit Tahkiki Kesme Kuvveti Tek Eksenli Kesme Kuvveti Etkisi τ f v, τ İki Eksenli Kesme Kuvveti Etkisi 2 2 v, v, = τ y, τ z, + 1 f f V S I b Kayma gerilme bileşenlerinin ikisinin e liflere ik oluğu uruma kayma ayanımı, liflere ik çekme ayanımının yaklaşık iki katıır. 55

56 Enkesit Tahkiki Burulma Momenti τ k tor, shape v, f τ = tor, M W tor tor k shape 1, 2 = 1 + 0,15 min 2,0 h b airesel enkesit ikörtgen enkesit 56

57 57 Elemanların Stabilitesi Basınç ve ya Basınç ve Eğilme Etkisineki Kolonlar σ σ σ + + k 1 k f f f c,0, m, y, m, z, m c, y t,0, m, y, m, z, σ σ σ + k + 1 k f f f c,0, m, y, m, z, m c, z t,0, m, y, m, z, k 1 1 = ; k = c, y 2 2 c, z 2 2 ky + ky λrel, y kz + kz λrel, z k k λ λ rel, y rel, z ( ( ) 2 β λ ), λ, = 0, y c rel y rel y ( ( ) 2 β λ ), λ, = 0, z c rel z rel z Masif ahşap: β=0,2, Glulamve LVL: β=0,1 = = λ π λz π f y c,0, k E f E 0,05 c,0, k 0,05

58 58 Elemanların Stabilitesi Eğilme veya Eğilme ve Basınç Etkisine Kirişler k σ crit m, f m, 1 2 σ m, σ + c, k f k f crit m, c, z c,0, M π λrel, m 0,75 kcrit = 1 0, 75 < λ 1, 4 k = 1, λ 1,4 < λ = 1 1 rel, m m, k m, crit rel, m crit rel, m 2 rel, m kcrit λrel, m λ E I G I y, crit 0,05 z 0,05 σ m, crit = = Wy lefwy = tor σ f

59 Sınır Durumları EN 1990 Mae 3.4 e kullanılabilirlik urumları şu şekile sınıflanırılmıştır: sınır Yapı veya yapı elemanlarının normal kullanım şartlarınaki işlevleri Kişilerin konforu Yapının görünüşü (Görünüş tabiri ile estetikten ziyae, fazla sehim ve aşırı çatlak oluşumu kasteilmekteir.) 59

60 Sınır Durumu Etki Kombinasyonları Yarı-kalıcı Kombinasyon: E = E Gk, j + Pk + ψ2, i Qk, i (uzun süreli etkiler ve görünüş) sınır urumuna etki kısmi faktörü γ F ve malzeme kısmi faktörü γ M 1.0 olarak alınır. G k P k Q k,1 Q k,i ψ 0i Karakteristik Kombinasyon: (geri önüşsüz sınır urumlar) Sık Kombinasyon: (geri önüşümlü sınır urumlar) : Kalıcı etkinin karakteristik eğeri : Öngermeetkisinin karakteristik eğeri : Öncü tek eğişken etkinin karakteristik eğeri : Öncütekeğişkenetkiyeeşlikeenetkiininkarakteristikeğeri :Kombinasyon faktörleri E C {,,1 ψ0,, } E = E G + P + Q + Q k j k k i k i {, ψ1,1,1 ψ2,, } E = E G + P + Q + Q k j k k i k i { } 60

61 Sınır Durumu Sehim u net, fin net, fin w = w + w w = w w net, fin inst creep c fin c w w inst w net,fin w fin İki mesnetli kiriş l/300 en l/500 e kaar l/250 en l/350 ye kaar l/150 en l/300 e kaar Konsol kiriş l/150 en l/250 ye kaar l/125 en l/175 e kaar l/75 en l/150 ye kaar u inst Karakteristik kombinasyon; E mean, G mean, K ser u fin Yarı kalıcı kombinasyon; E mean,fin, G mean,fin, K ser,fin E G K E = ; G = ; K = mean mean ser mean, fin mean, fin ser, fin ( 1+ k ) ( 1+ k ) ( 1+ k ) ef ef ef 61

62 Sınır Durumu Birleşim Kayma Moülü K ser = F u ser inst K K K ser ser ser = ρ = ρ = ρ 1,5 m 1,5 0,8 m 1,5 0,8 m / 23 / 30 / 80 Dübel, bulon, via, çivi (önceen elik açılmış) Çivi (önceen elik açılmamış) Zımba Birleşimeki iki ahşap esaslı elemanın yoğunlukları farklı ise ρ = ρ ρ m m,1 m,2 Çelik ahşap birleşimlere ahşabı yoğunluğu esas alınarak K ser, 2 ile çarpılabilir. 62

63 Sınır Durumu Titreşim 63 Konut yapılarına titreşimleri azaltmak için öşeme temel frekansı f 1 > 8 Hz olmalıır. f π = 2l 1 2 w a [ mm / kn ] F ( f ζ ) ( EI ) m v b [ m / ( Ns )] l UK National Annex m: Bir alana gelen kütle [kg/m 2 ] a 1mm b = a l: Döşeme açıklığı [m] (EI) l : Eşeğer plak eğime rijitliği[nm 2 a > 1mm b = a /m] w: Döşemenin herhangi bir noktasına etkiyen üşey tekil kuvvetten kaynaklanan maksimum anlık sehim v: Birim impulshız tepkisi iğer bir eğişle öşemenin maksimum tepkiyi veren noktasına etki een ieal bir birim impulsan(1 Ns) kaynaklanan üşey öşeme titreşim hızının (m/s) maksimum başlangıç eğeri. ζ: Moal sönüm oranı (%1 eğeri ikkate alınabilir) iyi performans kötü performans Döşeme açıklığı 4000mm a 1.8 mm 1.1 Döşeme açıklığı > 4000mm a / l mm

64 Metal Bağlantı Elemanlı Bağlantı Elemanları: Çivi Via Dübel Bulon Zımba Çivili metal plaka Ayırma halkası ve kayma plaka bağlantı elemanları Dişli plak bağlantı elemanları 64

65 Metal Bağlantı Elemanlı bağlantı elemanı F = k v, R mo F γ v, Rk M Her bir bağlantı elemanın liflere paralel oğrultua karakteristik yük taşıma kapasitesi F F v, E v, R kayma üzlemi bulon/übel çivi/via çakışan çivi ayırma halkası 65

66 Metal Bağlantı Elemanlı Kuvvetin liflere bir α açısıyla etkimesi urumu 66 F Fv, E = FE sinα = k 90, R mo F 90, Rk γ saece yumuşak ahşap çivili metal plaka M F w pl max 100 w = 1 1 Karakteristik yarılma kapasitesi F v, E 90, R F 0,35 = b w 90, Rk 14 çekme yarılması h he 1 h

67 Metal Bağlantı Elemanlı Şekileki yumuşak ahşap kullanılarak oluşturulmuş kafes kiriş üğüm noktasına sürekli ve orta vaee eğişken yüklerin kombinasyonu sonuca hesaplanan tasarım kesme kuvveti V = 8,9 knolarak verilmiştir. 50mm/120mm boyutlarınaki yatay elemana yarılma tahkiki yapınız. 67

68 Ahşap-Ahşap Çivi, via, zımba, übel, bulonbağlantı elemanları kesme kuvveti taşıma kapasitesi eleman 1 eleman 2 tek etkili 68

69 Ahşap-Ahşap Çivi, via, zımba, übel, bulonbağlantı elemanları kesme kuvveti taşıma kapasitesi eleman 1 eleman 2 çift etkili 69

70 Ahşap-Ahşap Çivi, via, zımba, übel, bulonbağlantı elemanları kesme kuvveti taşıma kapasitesi β: Elemanların gömülme ayanımı oranı f h,i,k : i noluahşap elemanın karakteristik gömülme ayanımı : Bağlantı elemanı çapı M y,rk : Bağlantı elemanı karakteristik akma momenti F ax,rk : Bağlantı elemanı karakteristik eksenel çekme kapasitesi Johansen Akma Teorisi (1949) Halat Etkisi Halat etkisinin, Johansenakma teorisine göre hesaplanan kesme kuvveti taşıma kapasitesine oranı aire kesitli çivilere %10 u, kare kesitli çivilere %25 i, iğer çivilere %50 yi, vialara %100 ü, bulonlara%25 i ve übellere %0 ı geçmemeliir. F ax,rk bilinmiyorsa halat etkisinin katkısı sıfır olarak alınmalıır. 70

71 Çelik Levha-Ahşap Çivi, via, zımba, übel, bulonbağlantı elemanları kesme kuvveti taşıma kapasitesi ince levha: t 0.5 kalın levha: t ince levha kalın levha ince levha ince levha kalın levha tek etkili 71

72 Çelik Levha-Ahşap Çivi, via, zımba, übel, bulonbağlantı elemanları kesme kuvveti taşıma kapasitesi ince/kalın iç çelik levha ince ış çelik levha kalın ış çelik levha ince levha kalın levha çift etkili 72

73 Çivili Ahşabın karakteristik yoğunluğu (ρ k ) 500 kg/m 3 ten fazla ve/veya çivinin çapı 8 mm yi geçiyorsa ahşapta önceen elik açılmalı fu 600MPa M, = 0,3 fu y Rk 2,6 M, = 0,45 fu y Rk 2,6 73 t t2 > 4 8mm f = 0, 082ρ f = 0, 082 ρ (1 0, 01 ) 0,3 h, k k h, k k (elik açılmamış) (elik açılmış) f h,k : karakteristik gömülme ayanımı > 8mm için bulonlarakigibi

74 Çivili EN ye göre üz olmayan çiviler Düz çiviler Karakteristik eksenel çekme ayanımı 74

75 Çivili : Ahşap-Ahşap Gömme erinliği t pen üz çiviler için en az 8, yivli çiviler için en az 6 olmalıır. Lif yönü Çivi 75

76 Çivili : Ahşap-Ahşap α Minimum aralıklar veya kenar/köşe mesafeleri elik açılmamış elik açılmış Minimum aralıklar panel ahşap birleşimlere tabloaki eğerlerin 0,85 ile, çelik ahşap birleşimlere 0,7 ile çarpılması ile ele eilir. Kenar/köşe mesafeleri tümüne tabloaki gibiir. 76

77 Zımbalı b 6 t 2 14 fu M 800MPa, = 240 y Rk 2,6 α Minimum aralıklar veya kenar/köşe mesafeleri Birleşime en az iki tane zımba teli olmalı 77

78 Bulonlu EN14592 ye göre ahşap birleşimlere 4.6, 4.8, 5.6 ve 8.8 kalitesine bulonlar kullanılabilir. Bulon Kalitesi f u,k (N/mm 2 ) M = 0,3 f y, Rk u, k 2,6 Yumuşak ahşap LVL α Minimum aralıklar veya kenar/köşe mesafeleri Sert ahşap f h,k : karakteristik gömülme ayanımı 78

79 Dübelli 6mm < < 30mm M = 0,3 f y, Rk u, k 2,6 Yumuşak ahşap LVL α Minimum aralıklar veya kenar/köşe mesafeleri Sert ahşap f h,k : karakteristik gömülme ayanımı 79

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS IV Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik Dayanım Limit Durumu Enkesitlerin Dayanımı Çekme Basınç Eğilme Momenti Kesme Burulma

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

TRANSMİSYON CIVATALARI

TRANSMİSYON CIVATALARI TRANSMİSYON CIVATALARI Kuvvet veya hareket iletimine kullanılan via mekanizmalarına transmisyon cıvataları enir. Yük altına sıkılan cıvatalar, çektirme cıvata mekanizmaları veya sık sık çözülüp bağlanan

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanarak AISC 360-10 ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kren Tasarımı Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları III. I. Kren Menüsü II. Analiz AISC 360-10

Detaylı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Cem Haydaroğlu İnş.Yük. Müh. cem.haydaroglu@hotmail.com TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bahar 2013 Dönemi Meslek İçi Seminerleri 21-22-23 Mayıs 2013

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ F İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ İN 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinorce Concretee Structural Design BÖLÜ 3 - BETONARE BİNALAR İÇİN DEPREE

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇEKME ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI KİRİŞLER (KAFES KİRİŞLER) ÇEKME ÇUBUKLARI ve EKLERİ Boylama ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşıyan

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü YAYLAR τ ± Tr F max J + A, FD T, r, J, A τ F + π, C D C: yay ineksi, genel olarak 6 ile 1 arasına eğişen bir eğerir. 0.5 τ 1+ ve C τ s yazılabilir. s C + 1 C s : ayma gerilmesi üzeltme faktörü higley s

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe

Elde tutulan bir kağıt bir kenarından düz olarak tutulduğunda kolayca eğilir ve kendi ağırlığını bile taşıyamaz. Aynı kağıt kıvrılarak, hafifçe KATLANMIŞ PLAKLAR Katlanmış plaklar Katlanmış plak kalınlığı diğer boyutlarına göre küçük olan düzlemsel elemanların katlanmış olarak birbirlerine mesnetlenmesi ile elde edilen yüzeysel bir taşıyıcı sistemdir.

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Taşıyıcı Konstrüksiyon L Köşebent 50 x 35 x 0,7 mm m Tij. Somun

Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Taşıyıcı Konstrüksiyon L Köşebent 50 x 35 x 0,7 mm m Tij. Somun K26 ve K27 Kalo Kanallarının Yangına Dayanıklı (Çelik konstrüksiyon + tek veya çift kat Fireoar) K26 ve K27 Kalo Kanallarının Yangına Dayanıklı Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Sistem Ürünleri Birim K261

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır. Kafes sistemlerdeki basınç elemanları, yapılardaki

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU KAYNAKLAR KAYNAKLAR İÇERİK MALZEME BİLGİSİ BİRLEŞİMLER- KAYNAKLI BİRLEŞİMLER BİRLEŞİMLER- BULONLU BİRLEŞİMLER ÇEKME ELEMANLARI BASINÇ ELEMANLARI EĞİLME ELEMANLARI 18. Yy da İngiltere

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by 1 TEKNİK ÖZELLİKLER KULLANIMI 1. UYGULAMA ALANLARI KULLANIM BİLGİLERİ YÜZEYALTI: Beton, yekpare taş Yapı güçlendirme ankrajlarında, yüksek mukavemet gerektiren çelik beton bağlantılarında, metrik dişli

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

TS EN 1992 1 1 Betonarme Yapıların Tasarımı Bölüm 1 1: Genel Kurallar ve Binalara Uygulanacak Kurallar

TS EN 1992 1 1 Betonarme Yapıların Tasarımı Bölüm 1 1: Genel Kurallar ve Binalara Uygulanacak Kurallar TS EN 1992 1 1 Betonarme Yapıların Tasarımı Bölüm 1 1: Kurallar ve Binalara Uygulanacak Kurallar İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eurocode 2 nin Kapsamı Eurocode

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Angelina TM profili Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Angelina TM profili Endüstriyel bir ürüne uygulanmış başarılı bir düşünce Hafif, açık,

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı