Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

7 Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY e ARMAĞAN CİLT II Editörler Doç. Dr. Herdem BELEN Av. İsmail ALTAY Genel Yayın Sıra No: /12 Takım No: (Tk) ISBN No: (2. cilt) Yayıncı Sertifika No: İstanbul Barosu Yayınları İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk. 1. Baro Han Beyoğlu / İstanbul Tel: (0216) (pbx) / Faks: (0216) org. tr Baskı Ege Reklam ve Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No: 4 / Ataşehir -İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) www. egebasim. com. tr Matbaa Sertifika No: Ekim 2014 Birinci Basım Bu kitap İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Kararı ile bin adet basılmıştır.

8 Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY E ARMAĞAN BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLER KONFERANSLARI II HAKSIZ FİİLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ- BORÇLARIN ve BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ- ZAMANAŞIMI Nisan 2012 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI İstiklal Cd. Orhan Adli Apaydın Sk. 1. Baro Han Beyoğlu / İstanbul Tel: (0216) (pbx) / Faks: (0216) org. tr

9

10 İÇİNDEKİLER HAKSIZ FİİLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ... 7 VII. OTURUM HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (UNSURLAR, TAZMİNAT, HUKUKA AYKIRILIĞI KALDIRAN HALLER, ZAMANAŞIMI, YARGILAMA) Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 21 Türk Borçlar Kanunu m. 72 ve m. 74 Bakımından Ceza Hukukunda Ceza Sorumluluğunun Esası ve Dava Zamanaşımı Kavramlarına Kısa Bir Bakış Prof. Dr. Özlem YenereR Çakmut 22 ÖZEL DURUMLAR (ÖLÜM ve BEDENSEL ZARAR, KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ) Dr. Mustafa KILIÇOĞLU 23 MANEVİ TAZMİNATIN TAYİNİNDE BK m. 49/II HÜKMÜNÜN YOKLUĞUNUN ETKİSİ Av. Hulki CİHAN VII. OTURUM TARTIŞMALAR VIII. OTURUM Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Doç. Dr. K. Emre GÖKYAYLA 25 Manevi Tazminat Davalarında Yargıtayın Geliştirdiği Kriterin Değerlendirilmesi Av. Başar YALTI 26 TEHLİKE SORUMLULUĞU Prof. Dr. Nuri Erişgin VIII. OTURUM TARTIŞMALAR...111

11 IX. OTURUM Hakkaniyet - Adam Çalıştıranın - Yapı Malikinin Sorumluluğu Av. Hafize KIR 28 HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULULUĞU ve HAYVAN HAKLARI Av. Deniz Tavşancıl KALAFATOĞLU 29 UYGULAMADA KUSURSUZ SORUMLULUK Hakim Turan ATEŞ 30 HAKSIZ REKABET Av. Sinan NAİPOĞLU IX. OTURUM TARTIŞMALAR BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ - BORÇLARIN ve BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ - ZAMANAŞIMI X. OTURUM Borç İlişkilerinin Üçünçü Kişilere Etkisi (Alacaklıya Halef Olma -Üçünçü Kişinin Fiilini Üstlenme -Üçünçü Kişi YARARINA SözleşmE) Prof. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSINGER 32 BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI Av. Dr. Ceyda ÖCAL 33 ASIL BORCA BAĞLI HAK ve BORÇLARIN SONA ERMESİ - İBRA -YENİLEME -BİRLEŞME Doç. Dr. Mustafa AKSU X. OTURUM TARTIŞMALAR...261

12 XI. OTURUM Cari Hesap İlişkileri Yard. Doç. Dr. Ramazan DURGUT 35 ZAMANAŞIMI Doç. Dr. Mehmet ERDEM 36 YARGITAYIN SÜRENİN HUKUKİ NİTELİĞİNİ GÖZ ARDI EDEN BİR KARARI ÜZERİNE Av. Mustafa DOĞAN 37 TAKAS Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER XI. OTURUM TARTIŞMALAR XII. OTURUM İFA İMKANSIZLIĞI Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ 39 AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ Doç. Dr. Başak BAYSAL 40 BANKA KREDİLERİNDE UYARLAMA DAVALARI Av. İsmail ALTAY XII. OTURUM TARTIŞMALAR...375

13

14 Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY E ARMAĞAN BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLER KONFERANSLARI II HAKSIZ FİİLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 28 Nisan 2012

15

16 VII. OTURUM Oturum Başkanı Av. Gültekin UZUNALİOĞLU* Değerli katılımcılar, çok değerli meslektaşlarım, öncelikle konferansımıza katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Yeşille mavinin buluştuğu fındığın başkenti, kirazın anavatanı olan Giresun ve o şehrin barosu olan Giresun Barosundaki meslektaşlarım adına sizleri selamlıyorum. Bugün konferansımızda çok değerli hukukçumuz, hocamız, akademisyen, aynı zamanda da avukat olan değerli hocamız İsmet Sungurbey in anısına düzenlenen bu konferanstan önce hocamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendine, hocamıza ışıklar içinde, nurlar içinde yatsın diyoruz. Bu konferansı düzenleyen ve bizlere bu görevi yükleyen düzenleyenlere ve özellikle İstanbul Barosu Yönetim Kuruluna da teşekkürlerimi borç biliyorum. Değerli katılımcılar, cumhuriyetimizin ilk yıllarında hukuk devrimi kapsamında yürürlüğe konulan temel yasalarımız günümüzde bazı ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzak kalmıştır. Bu temel yasaların yürürlüğe konulduğu dönemde toplumsal yapı ve gereksinimle günümüzün toplumsal gereksinimleri arasında büyük farklar vardır. Bu nedenle kamu düzeninin sağlanması için belirli toplumsal dönem ve tarihsel süreçlerde çıkarılan yasalar arasında farklılıklar olacağı tartışılmazdır. Bu nedenle yaşadığımız 2012 yılında değişen toplum yapısı ve gereksinimlere göre yasalarda çağdaş ve modern değişimler yapmak çok olağandır. Kanun koyucu geçen yıl içerisinde üç temel yasa olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda önemli değişiklikler yapmıştır. Kuşkusuz yapılan bu değişikliklerin olumlu olup olmadığı uygulamada zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bugün bu amaçla bu konferansımızda çok değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, yine uygulamada bulunan meslektaşlarımız yeni Borçlar Kanununun neler getirdiği konusunda bizlere birtakım bilgiler verecektir. Konumuz Haksız Fiillerde Doğan Borç İlişkileri dir. İlk önce 20 numaralı bir tebliğ: Haksız Fiil Sorumluluğu, bunun içerisinde Unsurlar, Tazminat, Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller, Zamanaşımı ve Yargılama konularıdır. Ben sözlerimi Yard. Doç. Dr. Funda Çelebi Hanıma bırakıyorum, buyurun Hocam. * Giresun Barosu Başkanı

17

18 20 HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (UNSURLAR, TAZMİNAT, HUKUKA AYKIRILIĞI KALDIRAN HALLER, ZAMANAŞIMI, YARGILAMA) Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 1 I. Genel Olarak Hukuk tarafından kendisine sonuç bağlanan olaylara hukuki olay denilmektedir. İnsanların davranışları da, hukuki sonuç bağlandığı zaman birer hukuki olay olarak kabul edilerek hukuki fiil olarak adlandırılmaktadır. Hukuki fiil üst başlığı altında ise hukuka uygun fiil ve hukuka aykırı fiil ayrımı bulunmaktadır. Bu ayrımda da, hukuka aykırı filler üst başlığı altında, taraflar arasında önceden mevcut olan bir hukuki ilişki içinde, bu ilişkiyi, mevcut bir borcu ihlal eden bir davranış söz konusu olabileceği gibi, önceden mevcut bir hukuki ilişki olmadan haksız fiil şeklinde genel bir davranış kuralına aykırılık da görülebilmektedir. Bu ayrımda, hukuka aykırı fiiller içerisinde yer alan haksız fiiller, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. ve 76. maddeleri arasında, borç doğuran kaynaklardan birisi olarak ve Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlıkla, 818 sayılı Borçlar Kanununda, sık sık ve haklı olarak eleştiri konusu olan Haksız Muameleden Doğan Borçlar ifadesi terkedilmiştir. Zira, haksız fiilde, bir hukuki işlemi, hukuki muameleyi ihlalden doğan bir borç söz konusu değildir. Nitekim Türk Borçlar Kanunu madde 49 da da; kusurlu ve hukuka aykırı bir davranış ile başkasına zarar verenin bu zararı gidermekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Maddenin içeriğinde görüldüğü gibi, haksız fiil sorumluluğu, genel olarak fiilin hukuka aykırı olmasına ve failin da kusurlu olmasına dayandırılmıştır. Ancak, gerek Borçlar Kanunu ve gerekse çeşitli özel kanunlarda, kusur olmasa da ve hatta kimi durumlarda hukuka aykırılık bulunmasa da sorumluluğun söz konusu olduğu durumlar ve hükümler bulunmaktadır. 1 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

19 14 Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat...) II. Unsurlar Özel sorumluluk hükümleri ile düzenlenmemiş olan durumlarda haksız fiil nedeniyle sorumluluk için haksız fiilin unsurlarının gerçekleşmesi zorunludur. 1. Hukuka Aykırı Fiil Haksız fiil nedeniyle sorumluluğun doğabilmesi için aranan ilk unsur hukuka aykırı bir fiil bulunmasıdır. Hukuk aykırılık için ise, esas olarak iki unsurun bulunması gerekir. Bir fiil bulunması ve fiilin de hukuka aykırı olması. Fiil sözcüğü, sözlük anlamı ile bakıldığı zaman olumlu bir davranışı, bir şey yapmayı, eylemi ifade ediyorsa da, hukuki anlamı daha geniş olup bazen olumsuz/ menfi bir tutumu, yapmamayı da kapsar. Böyle olunca da, hukuken, hareketsiz kalınmaması, bir davranışta bulunulması gerekirken, hareketsiz kalınmasının bir fiil olarak, haksız fiil olarak kabul edilmesi ve sorumluluk doğurması mümkündür 2. Örneğin, halka açık bir alanda, yolda, inşaat çalışması için bir çukur açan kişi tarafından, bu çukura insanların düşmemesi ve zarar görmemesi için alması gereken tedbirlerin alınmamış olması, çukurun yarattığı tehlikeye dikkat çeken uyarı levhaları konulmaması, alana girişi engelleyen barikatlar bulundurulmaması, karanlıkta alanın aydınlatılmaması, haksız fiil sorumluluğunu doğurabilecek menfi bir tutum olacaktır. Fiilin hukuka aykırı olmasından anlaşılan ise, fiilin, hukuk tarafından, zarar gören değeri korumak için getirilen bir kurala aykırı olmasıdır 3. Zarar ile ihlal edilen kural arasında hukuka aykırılık bağı bulunması zorunludur. a) Hukuk Aykırılık Bağı Haksız fiil sorumluluğunun doğması için, fiil sonucu zarar gören değerin, ihlal edilen hukuk kuralının koruduğu bir değer olması, yani zarar ile ihlal edilen kural arasında hukuka aykırılık bağı bulunması gerekir. Aksi halde mağdurun gördüğü zarar ile fiil arasında uygun nedensellik bağı bulunsa dahi, mağdurun zarara uğraması ile ihlal edilen kural arasında hukuka aykırılık bağı kurulmayınca haksız fiil sorumluluğundan söz edilemeyecektir. 2 Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, İstanbul 2012, s. 13; Gürsel N, Haksız Eylemin Unsuru Olarak Eylem Kavramı, Özellikle Kaçınma Biçimindeki Eylem, Yargıtay Dergisi, 1977, S. 3, s. 540 vd; Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, 3, N. 1, 25 vd. 3 Tandoğan, H, Türk Mes uliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 18; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993, s. 476; Oğuzman/Öz, s. 14.

20 Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 15 Bu duruma bir örnek olarak, popüler ve çok para kazanan bir şarkıcının haksız fiil sonucunda öldürülmesi durumunda, bu fiil, şarkıcının mutlak hak niteliğindeki kişilik hakkını, yaşam hakkını ihlal eder. Hukuka aykırılığı engelleyen bir sebep olmadıkça da, fiil hukuka aykırıdır. Ancak, öldürülen şarkıcının yaşarken onun sayesinde çok para kazanan menajeri de mutlak hakkı ihlal edilmeden, kazancının azalması suretiyle malvarlığı azaldığı için, yansıma yoluyla zarar görse ve menajerin gördüğü zarar ile haksız fiil arasında uygun illiyet bağı olsa dahi, bu kişinin uğradığı zarar ile ihlal edilen hukuk kuralı arasında hukuka aykırılık bağı yoktur. Bununla birlikte yine aynı örnekte, öldürülen kişinin yaşarken destek olduğu kişiler varsa ve bu kişiler destekten yoksun kalmışlar ise, onlar da doğrudan veya dolaylı değil, yansıma yoluyla zarar gördükleri halde haksız fiil nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesini talep edebilirler. Çünkü burada ölenin yaşarken destek olduğu kişilerin zararı bakımından hukuka aykırılık bağı Borçlar Kanunun 53. maddesinin 3. bendi tarafından kurulmuştur. Kişinin gördüğü zararda, zararla fiil arasında uygun illiyet bağı bulunmasına rağmen hukuka aykırılık bağı bulunmadığı gerekçesi ile zararının gideriminin talep edilememesinin bir istisnası, failin davranışının, ahlaka aykırı olmasıdır. b) Ahlaka Aykırı Fiil Sonucu Zarar Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin 2. fıkrasına göre; zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiil ile başkasına kasten zarar veren kişi bu zararı gidermekle yükümlü olur. Bu sorumluluk kast derecesinde kusura dayanan bir sorumluluktur. Bugün 49. maddenin 2. fıkrasının en çok uygulandığı alanlar, bir sözleşmenin tarafını herhangi bir sebeple, borcunu ihlal etmeye teşvik ederek karşı tarafın zarar görmesini sağlamak ve kanunda düzenlenmemiş olan yansıma zarar halleridir 4. Maddenin farklı bir uygulaması da Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bu konu ile ilgili bir kararında görülmektedir 5. Karara konu olayda, bir kimsenin başkasının malını alacaklıya kendi malı gibi göstererek haciz koydurması durumunda, bu davranıştaki asıl amaç, kendi malını hacizden kurtarmak olsa dahi, davranış ahlaka aykırı bir davranışla bilerek başkasına zarar verme olarak kabul edilmiştir. 4 Oğuzman/Öz, s. 63, dn. 155, dn. 156; Tunçomağ, K, Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 1976, s. 32 vd. ; Sungurbey, İ, Medeni Hukuk Sorunları, C. IV, İstanbul 1980, s. 436 vd; Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 481, Yarg. 4. HD , 3849/4232 (YKD 1986/11, s. 1619; Oğuzman/Öz, s. 65.

21 16 Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat...) c) Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 63. maddesinde 818 sayılı Kanundan farklı olarak, hukuka aykırılığı kaldıran haller başlığı ile yeni bir hükme yer vermiştir. aa) Kanunun verdiği yetkiye dayanmak Kanunda yer alan düzenlemeye göre; ilk olarak, kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içerisinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile hukuka aykırı sayılmayacaktır. Buna göre, örneğin, haciz kararını uygulayan icra memurunun fiili, haklı savunmada bulunarak faile zarar veren bir kişinin fiili, kanununun verdiği yetkiye dayandığı kabul edilip, sınırları içerisinde kullanıldıkça ve hak kötüye kullanılmadıkça hukuka aykırı sayılmayacaktır. bb) Üstün özel ya da kamusal yararın bulunması Zarar görenin rızasının veya üstün nitelikteki özel yada kamusal yararın bulunması durumunda da hukuka aykırılık oluşmayabilecektir. Örneğin, bir kimsenin yaşaması için ameliyat edilmesi gerekiyorsa onun üstün nitelikteki özel yararı göz önüne alınarak, rızasının alınamadığı durumlarda da, tıbbi müdahalede bulunulabilecektir. Ancak aynı müdahalenin, ayırt etme gücü olan hastanın açıkça karşı çıkmasına rağmen üstün yarar gerekçesi ile yapılıp yapılamayacağı, yapılır ise hukuka aykırı olup olmayacağı tartışma konusu olmuştur. Bu konuda, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 22. maddesinde, kimsenin üstün nitelikteki özel yarar gerekçesi ile rızası hilafına veya verdiği rızaya uygun olmayan şekilde tıbbi müdahaleye tabi tutulamayacağı, 25. maddede, hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir 6. Yine kamu hukukuna dayanan bir yetki olarak, ölüm oruçlarında, kamu sağlığı bakımından zorunlu görülen hallerde, rıza aranmadan tıbbi müdahalede bulunulabileceğini belirten hukuk metinleri vardır. Kitle iletişim araçları yoluyla yapılan yayınlarda da, yayın veya haber kişiyi küçük düşürücü nitelikte olsa, kişilik hakkına müdahalede bulunulsa ve zarar doğsa dahi, üstün nitelikte kamu yararı bulunduğu durumlarda yayının hukuka aykırı olmayabileceği, basın özgürlüğünün kamu yararına olduğu kabul edilmektedir. Ancak öğreti ve uygulamada bu hususta bazı kriterler kabul edilmiştir. Buna göre, hukuka aykırılığın oluşmaması için, haberin, yayının gerçek olması, kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunması, güncel olması, haberin gerektirmediği aşağıla- 6 Bkz. Hasta Hakları Yönetmeliği, RG T , S

22 Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 17 yıcı bir dil kullanılmaması gerekmektedir 7. cc) Zarar görenin rızası 63. maddede yer alan bir diğer hukuka aykırılığı kaldıran sebep de; zarar görenin rızasıdır. Ancak zarar görenin rızasının hukuka aykırılığı kaldırabilmesi için rızanın geçerli olması gereklidir. Ehliyetsizlik, irade beyanının sağlıklı olmaması, rızanın kişilik haklarına aykırı olması durumunda rıza geçersiz olacağı için hukuka aykırılığı önlemesi mümkün değildir. Örneğin bir kimsenin öldürülmeye razı olması hukukumuzda geçerli bir rıza olarak kabul edilmemektedir 8. Ancak, geçerli kabul edilmeyen ve hukuka aykırılığı kaldırmayan rızanın birlikte kusur olarak tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınması mümkün olabilir. Mağdurun açık veya örtülü rızasının beden bütünlüğüne müdahale dışında, kitle iletişim araçları ile yapılan yayınlarda da hukuka aykırılığı kaldırması mümkündür. Hem 63 maddenin ikinci fıkrasının içinde ve hem de 64. maddede özel olarak düzenlenen üç durumda da hukuka aykırılığın bulunmadığı kabul edilir. Bu üç durumdan birisi olan haklı savunmada, haklı savunmada bulunanın, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu olmayacağı belirtilmektedir. Ancak fiilin haklı savunma olarak kabul edilebilmesi için, gerçekte mevcut veya başlaması çok yakın hukuka aykırı bir saldırısının bulunması, saldırının savunmada bulunanın yada bir üçüncü kişinin şahsına veya mallarına yönelik olması, savunmanın saldırıda bulunana karşı ve savunma amacı aşılmadan yapılması gereklidir 9. İkinci durum ise, zorda kalma halidir. Bu konuda kanunda, zorda kalma terimi kullanılmasa da, kendisini veya bir başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin mallarına zarar veren kişinin bu zararı giderim yükümlülüğünü hakimin hakkaniyete göre belirleyeceği ifade edilmiştir. Zorda kalma halinin önemli bir özelliği, ancak üçüncü kişinin malına zarar veren fiiller için söz konusu olması, üçüncü kişinin kişilik değerlerine zarar veren 7 Kılıçoğlu, A, Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Yapılan Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1982, s. 131 vd; Yarg. HGK /790 (Uygur, Cilt I, s ) Yarg. 4. HD , 2077/3267 (YKD 1987/8, s. 1160); Oğuzman/Öz, s. 34, dn. 64, 65, 65 a, 66, 67 de belirtilen kararlar. 8 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 490, 491; Oğuzman/Öz, s Tandoğan, Mes uliyet Hukuku, s. 33; Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, 3, N. 37 vd, Oğuzman/ Öz, s. 27.

23 18 Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat...) fiillerin hukuka aykırı kabul edilmesidir. Bir diğer özelliği de, zorda kalma halinde işlenen fiilin hukuka aykırı sayılmamasına rağmen, verilen zararın hakkaniyet çerçevesinde tazmin edilmesinin, fedakarlığın denkleştirilmesinin söz konusu olabilmesidir. Yine 64. maddenin 3. fıkrasında, hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişinin, durum ve koşullara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlaması mümkün değilse, hakkın kaybını önlemenin başka bir yolu da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamayacağı düzenlenmiştir. 2. Zarar Haksız fiil sorumluluğunun bir şartı da hukuka aykırı fiil ile zarar verilmesi dir. Zira, özel hukuk sorumluluğunda kural olarak amaç faili cezalandırmak değil de, mağdurun zararını gidermektir. Bu sebeple de fiil hukuka aykırı olsa dahi herhangi bir zarar doğmamış ise, haksız fiil sorumluluğu söz konusu olmaz. Zarar geniş anlamı ile alındığında hem maddi hem de manevi zararı kapsar. Zararın bir çeşidi olan maddi zarar, bir kimsenin malvarlığında isteği dışında oluşan azalma olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak, malvarlığının zarar verici fiil olmasa idi bulunacağı durum ile zarar sonucu aldığı durum arasındaki fark maddi zararı meydana getirmektedir 10. Maddi zarar bakımından yapılan önemli ayrımlardan birisi; fiili zarar, yoksun kalınan kar ve bir de Alman Hukukunda ileri sürülen normatif zarar ayrımıdır. Bu ayrımda, fiili zarar, malvarlığının aktifinde fiili bir azalma ya da pasifte çoğalma şeklinde görülebilir. Örneğin, bir malın tahrip edilmesi ya da yaralanan bir kişinin tedavi masrafı yapması aktifte azalmaya yol açarken, üçüncü bir kişinin aldatması ile yüklenilen borç pasifte çoğalmaya sebep olabilmektedir. Yoksun kalınan kar ise, elde edilebilecek bir kazançtan mahrum kalmaktır. Fiili zarar-yoksun kalınan kar ayrımı ile, olumlu (müsbet) zarar ve olumsuz (menfi) zarar ayrımının karıştırılmaması gerekmektedir. Zira, müsbet zarar, bir sözleşmeden doğan, borç gereği gibi ifa edilse idi uğranılmayacak olunan zarar, olumsuz zarar ise yine, geçersiz veya hüküm ifade etmeyen bir sözleşme ilişkisine hiç girilmese idi, bu sözleşme ilişkisine güvenilmese idi uğranılmayacak olan zarardır. Haksız fiil sorumluluğunda müsbet-menfi zarar ayrımının yeri yoktur Nomer, H, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996, s. 6 vd; Tandoğan, Mes uliyet Hukuku, s. 63; Eren, F; Borçlar Hukuku, C. II, s. 37 vd; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s Oğuzman/Öz, s. 40.

24 Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 19 Normatif zararda ise, malvarlığında fiili zarar veya yoksun kalınan kar şeklinde herhangi bir azalma olmasa dahi, örneğin sırf bir malın kullanımından yoksun kalma gibi bir durumda tazminat talep edilebileceği ileri sürülmektedir 12. Örneğin bir kimsenin maliki olduğu ve oturmakta olduğu evi haksız fiil sonucu yanmışsa, bu kişinin kira ödeyemeyecek durumda olması nedeniyle, evi tamir edilene kadar kiralık bir evde oturmak yerine bir akrabasının yanında para vermeden kalması durumunda, aslında kişinin onarım sonuna kadar kendi evinin kullanım değerinden de yoksun kaldığı kabul edilmektedir. Böyle bir durumda bu tip bir evin olağan kira bedeli esas alınarak kullanım değeri hesaplanıp, kullanımdan yoksun kaldığı süre için bu değer toplamı tazminat olarak talep edilebilmektedir 13. Zarar konusunda önemli bir ayrım da doğrudan zarar-dolaylı zarar ve yansıma zarar ayrımıdır. Doğrudan zararda, haksız fiile uğrayan kişinin bu fiil yüzünden, araya başka hiçbir sebep eklenmeden uğramış olduğu zarar söz konusudur. Örneğin, kamyonuyla taşımacılık yapan bir kişinin kamyonunun haksız fiil nedeniyle yanması sonucunda mağdurun malvarlığı kamyonun değeri kadar azalır. Bu zarar o kişinin haksız fiil sonucu uğramış olduğu doğrudan zarardır. Mağdurun, kamyonunun yanması sonucunda müşterisinin yükünü taşıyamaması ve yük sahibine tazminat ödemek zorunda kalması sonucunda uğramış olduğu zarar ise araya bir başka sebebin girmesiyle oluşan dolaylı zarardır 14. Haksız fiil sonucunda hem doğrudan hem de dolaylı zararların giderimini istemek mümkündür. Yansıma zarar ise, haksız fiile maruz kalan kişiden başka bir kişinin de bu fiil yüzünden uğramış olduğu zarardır. Yukarıdaki örnekte, ölen şarkıcının menajerinin ya da destek olduğu kişilerin uğramış olduğu zarar yansıma zarardır. Yansıma zararlardan failin sorumlu tutulabilmesi için, uygun nedensellik bağının haricinde destekten yoksun kalan kişilerin uğradığı zararda olduğu gibi hukuka aykırılık bağının da bulunması zorunludur. Bir diğer ayrım da mevcut zarar-müstakbel zarar ve muhtemel zarar ayrımıdır. Zarar hesap edildiği tarihe kadar gerçekleşmiş olan mevcut zararın ve bu tarihte henüz gerçekleşmiş olmasa da normal olarak gerçekleşeceği beklenen müstakbel zararın tazmini talep edilebilir. Ancak, zarar hesap edildiği sırada henüz 12 Bu teorinin ve görüşlerin Türk Hukukunda irdelenmesi için bkz. Nomer, s. 17 vd. 13 Oğuzman/Öz, s. 41, dn Oğuzman/Öz, s. 42.

25 20 Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat...) mevcut olmayan ve ancak bir riskin gerçekleşmesi durumunda doğabilecek olan muhtemel zararın, risk gerçekleşmedikçe istenmesi söz konusu değildir. Örneğin, haksız fiil sonucu sağ kolunu kaybeden bir kişinin ekonomik geleceğinin sarsılması nedeniyle uğrayacağı müstakbel zarar hesap edilerek tazminine karar verilebilirken, yaralanma nedeniyle bir dizi ameliyat olması gereken kişinin ölmesi riski olsa dahi, muhtemel zararın tazmini, risk gerçekleşmedikçe istenemez Nedensellik Bağı Haksız fiil sorumluluğundan söz edebilmek için gerekli bir diğer şart da, fiil ile zarar arasında hem mantıki ve uygun nedensellik bağının bulunmasıdır. Diğer bir deyişle, fiil sebebiyle sorumluluk için, olayların normal akışında fiilin bu zararı meydana getirmeye uygun olması gerekir. Uygun nedensellik bağı belirlenirken, özellikle bedensel zararda, mağdurun kendisinden kaynaklanan özelliklerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konudur. Örneğin, bir kimsenin öldürücü olmayan bir yara almasına rağmen, herhangi bir hastalığı nedeni ile yaralanmanın ölümle sonuçlanması durumunda, failin ölümle mi yoksa yaralanma ile mi sorumlu tutulacağı tartışmalıdır. Bu konuda baskın olan görüş, mağdurun kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı da olsa, failin ölüm nedeniyle sorumlu tutulması, böyle bir ihtimalin varlığının beklenmesi, ancak tazminatta indirim yapılması gerektiği yönündedir 16. Bazen fiil ile zarar arasında mantıki ve uygun nedensellik bağı kurulacak iken aynı sonucu doğurmaya uygun ve yoğun bir başka fiil araya girerek öne geçip zararı meydana getirebilmektedir. İşte böyle bir durumda geride kalan fiil ile zarar arasındaki nedensellik bağını kesilir. Böyle bir durumda geride kalan fiil nedeniyle faili, oluşan zarardan sorumlu tutmak mümkün olmaz. Bu konuyu klasik bir örnekle açıklayacak olursak, fail tarafından ölümle sonuçlanabilecek şekilde yaralanan mağdur, hayatını ameliyat sırasında yapılan bir yanlışlık sonucunda kaybetmiş olsa faili yaralamadan mı, ölümden mi sorumlu tutmak mümkün olacaktır. Bu örnekte, ameliyat sırasında yapılan hatanın ölümdeki etkisinin yoğunluğu nedeniyle, geride kalan fiil ile ölüm arasındaki nedensellik bağının koptuğu ve faili böyle bir durumda ölüm nedeniyle doğan zarardan sorumlu tutmanın mümkün olmadığı kabul edilmektedir Oğuzman/Öz, s Oğuzman/Öz, s Oğuzman/Öz, s. 49.

26 Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ Kusur Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun önemli bir şartı da fiilin işlenmesinde failin kusurlu olmasıdır. Türk Borçlar Kanunun 50. maddesi hükmünce zarar verenin kusurunu ispat yükü zarar görene yüklenmiştir. Bu unsur kusursuz sorumluluk hallerinde aranmamakla birlikte, kimi durumlarda failin sorumluluktan kurtulmasını engellediği için yine de önem taşımaktadır. Kusura dayanan sorumlulukta, sorumluluk için kusurun çeşidinin, derecesinin önemi yoktur. Yani en hafif kusur dahi sorumluluk için yeterlidir. 818 sayılı Borçlar Kanunu 41. maddesinde, kusurun türleri olarak kast ve ihmalden söz ettiği, hatta ihmal deyiminin yanında teseyyüp (özensizlik) ve tedbirsizlik deyimlerine de yer verdiği halde, 6098 sayılı Borçlar Kanunumuzun 49. maddesinde kusur türlerinden söz edilmeyip sadece, kusurun tüm türlerini ve derecelerini kapsayacak şekilde kusur ifadesi kullanılmıştır. Kusura dayanan sorumlulukta failin kusurundan söz edebilmek için ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Ayırt etme gücü ise, kişinin davranışının sebep ve sonuçlarını kavrayabilmesi ve bu kavrayışa uygun davranabilmesi olarak tarif edilmektedir. Haksız fiil sırasında ayırt etme gücünün bulunmaması durumunda kural olarak kusur sorumluluğu söz konusu olmaz. Ancak Türk Borçlar Kanunun 59. maddesinde, ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişinin, bu sırada verdiği zararı gidermekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. Maddede bu konuda bir kusur karinesine yer de verilmiş ve kişinin ayırt etme gücünün geçici kaybında kusurunun bulunmadığını ispat etmesi durumunda sorumluluktan kurtulacağı belirtilmiştir. Yalnız burada, sorumluluktan kurtulmak isteyen kişinin ispat edeceği husus, fiilin işlenmesinde kusurunun bulunmadığı değil, ayırt etme gücünün geçici kaybında kusur bulunmadığıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, ayırt etme gücünü geçici olarak kaybettiğini ispat ederek 59. maddede öngörülen sorumluluktan kurtulan kişinin hakkaniyetin gerektirmesi durumunda 65. madde uyarınca sorumlu tutulması mümkündür

27 22 Haksız Fiil Sorumluluğu (Unsurlar, Tazminat...) III. Haksız Fiilde Zararın Miktarının ve Tazminatın Belirlenmesi 1. Zararın Belirlenmesi Haksız fiil sonucunda zarara uğradığını ve zararın miktarını ispat yükü Türk Borçlar Kanunun 50. maddesi hükmünce davacının üzerindedir. Ancak birçok durumda, özellikle kazanç kaybı iddiasının olduğu durumlarda zararın gerçek miktarının davacı tarafından tam olarak ispat edilmesi mümkün olamaz. Bu konuda 50. maddenin 2 fıkrası, uğranılan zararın miktarının tam olarak ispat edilememesi durumunda hakimin, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyeceğini belirtmiştir. Buna göre, hakimin davacı tarafından sunulmuş olan delilleri ve dosya içeriğini dikkate alarak, Medeni Kanunun 4. maddesinde sözü edilen takdir yetkisini kullanması ve hakkaniyete uygun bir tespitte bulunması söz konusu olacaktır. Zararın miktarının belirlenmesinde hangi tarihin esas alınacağı tartışmalıdır. Beden bütünlüğünün ihlalinden doğan zararlarda, Türk Borçlar Kanununun 75 maddesinde karar tarihinden söz ediliyorsa da, mala verilen zararlarda Yargıtay kararlarında zararın meydana geldiği tarihin esas alındığı görülmektedir 18. Zararın miktarının belirlenmesinde karar tarihinden önceki bir tarihin esas alınması durumunda, belirlenecek tazminat tutarına faiz yürütülmesi gerektiği kabul edilmektedir. Nitekim, Türk Borçlar Kanunun 117. maddesinin 2. fıkrası, failin haksız fiilin işlendiği anda temerrüde düşeceğini açık olarak belirtmiştir. Zarar belirlenirken, haksız fiilin, mağdura sağladığı bazı ekonomik yararlar varsa, bu yararların, belirlenen zarar miktarından düşülmesi, deyim yerindeyse net zararın bulunması, denkleştirme yapılması gerektiği, aksi halde mağdurun haksız fiil sayesinde zenginleşmiş olacağı da savunulmaktadır Tazminatın Belirlenmesi Haksız fiil sorumluluğunda, sorumluluk için aranan şartların gerçekleşmesi, özellikle zararın meydana gelmesi ile birlikte tazminat hakkı doğmaktadır. Ancak tazminatın şeklinin ve miktarının netleşmesi için ya tarafların anlaşması ya da mahkeme kararı gerekir. 18 Yarg. 4. HD , 2713/3298 (Uygur, C. I, s. 394). Yarg. 4. HD , 7190/11637 (YKD 1983/4, s. 520 vd); 4. HD , 7606/10156 (Tunçomağ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 460). 19 Hatemi, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, N. 30 vd; Eren, Borçlar Hukuku. C. II, s. 308 vd; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 586 vd; Oğuzman/Öz, s. 85.

28 Yard. Doç. Dr. Funda ÇELEBİ 23 a) Tazminatın Şekli Oluşan zararın giderilmesinde iki yol söz konusu olabilir. Ya tahrip edilen bir malın davalı tarafından tamir edilmesi, yok edilen bir malın bir eşinin verilmesinde olduğu gibi aynen tazmin, ya da, zararın para ödenerek yani nakden tazmini 20. Nakden tazminde de tazminat, sermaye şeklinde yani toptan şekilde veya irat şeklinde yani dönemsel ödeme şeklinde olabilir. Kanunda sermaye şeklinde ödenecek tazminatın takside bağlanıp bağlanamayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak doktrinde borçlu toptan ödeme durumunda zor duruma düşecek ise ve Kanunun 52. maddesinin 2. fıkrasındeki şartlar gerçekleşir ise yani failin kusuru hafif ise ve hakkaniyet de gerektiriyorsa tazminatın hakim tarafından taksitle ödenmesine karar verebileceği savunulmaktadır maddenin 2. fıkrası aslında hakime tazminatın indirimi imkanın veren bir maddedir. Ancak, bu maddenin şartlar gerçekleştiği taktirde sermaye şeklindeki tazminatın taksitle ödenmesine karar verilebilme imkanını getirmesi de mümkün olmalıdır. Kanunun 51. maddesinin 2. fıkrasında da, irat şeklinde ödenecek tazminatta, ileride alacaklının hakkının tehlikeye düşme ihtimaline karşı borçludan teminat alınması zorunlu kılınmıştır. b) Tazminatın Miktarı Tazminatın miktarının belirlenmesinde Türk Borçlar Kanunu, 51. maddesinde; hakimin, tazminatın miktarını ve şeklini belirlerken, failin kusurunun ağırlık derecesini ve durumun gereğini, yani somut olayın özelliğini dikkate alacağını belirtmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununda bu maddeyi karşılayan 43. maddesinde kusurun ağırlığı yerine, kullanılan hatanın ağırlığı şeklindeki yanlış ifade değiştirilmiştir. Kanun, 52. maddede de; zarar görenin rızasının, zarar görenin zararın doğmasında veya artmasında etkili olmasının, tazminatın indirilmesine veya tamamen kaldırılmasına yol açabileceği belirtilmiştir. 52. maddenin ikinci fıkrasında da hafif kusurlu olan (yani kusuru kasıt veya ağır ihmal derecesinde olmayan) failin yoksulluğa düşecek olması ve hakkaniyetin gerektirmesi durumunda da hakimin tazminatı indirebileceği hüküm altına alınmıştır. 20 Eren, s. 362, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 581 vd; Hatemi, 9, N. 26 vd; Tandoğan, Mes uliyet Hukuku, s. 252; Oğuzman/Öz, s Nomer, s. 201; Oğuzman/Öz, s. 111.

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde bir kişinin malvarlığı ya da şahısvarlığında zarara yol açan eyleme haksız fiil denir. Haksız fiil faili malvarlığı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Yrd. Doç. Dr. Alpaslan AKARTEPE I. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 1926

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR erkancakir.net

Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR erkancakir.net Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler Ödeme Zamanaşımı Terkin Mahsup Takas Vergi Hatasının Düzeltilmesi Uzlaşma 2 1. Ödeme Vergi borcunu ortadan kaldıran

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı