İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; 6085 ve 3796 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03/10/2013 tarih ve 2013/35 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluş adı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Merkezi : İstanbul İlgili Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı Özkaynaklar : TL Kuruldaki Görevi Adı Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Görevi veya Mesleği Görevde bulunduğu süre Başlangıç Ayrılış 1- Başkan Suat KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Devam Ediyor 2- Üye B. Hakan HAKYEMEZ Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Devam Ediyor 3- Üye Hüseyin Avni MUTLU İstanbul Valiliği Vali Devam Ediyor 4-Üye Mehmet DÖNMEZ Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Devam Ediyor 5- Üye Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Devam Ediyor 6- Üye Mehmet BAYKAN Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam Ediyor 7- Üye Uğur ERDENER Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Devam Ediyor 8- Üye Sabri DERELİ İstanbul B.şehir Belediyesi Genel SekreterYard Devam Ediyor 9- Üye Erman TUNCER İstanbul B.şehir Belediyesi Başkan Danışmanı Devam Ediyor 10- Üye Tamer TAŞPINAR Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Gen. Müd. Yard Devam Ediyor 11- Üye A.Yavuz KOCAÖMER Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Devam Ediyor 12- Üye Hasan ARAT Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Devam Ediyor 13-Üye Neşe GÜNDOĞAN Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Devam Ediyor

4 Kısaltmalar IOC : International Olympic Committee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) İOOHDK : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu HDK UEFA TMOK CAS GSGM SGM : Hazırlık ve Düzenleme Kurulu : Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi : Court of Arbitration for Sport (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü : Spor Genel Müdürlüğü

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I- TOPLU BAKIŞ I A-Dünyada olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi I B-Türkiye de olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi II C-Öneriler V II- İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 3 C- Personel durumu 9 III- MALİ BÜNYE 14 IV- İOOHDK FAALİYETLERİ 16 A-İOOHDK bütçesinin genel durumu 16 B- Giderler 16 C- Gelirler 20 D- Tedarik işleri 21 E- Olimpiyat oyunları aday adaylığı faaliyetleri 27 F- Sigorta İşleri 36 H- Yatırımlar 37 V- BİLANÇO 40 - Aktif 40 - Pasif 49 VI GELİR TABLOSU 54 VII- EKLER 63

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ A-Dünyada olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi: Modern olimpizm fikrinin oluşmasına tarih boyunca birçok gelişme kaynaklık etmiştir. Bunlar arasında; -Antik Yunan Olimpiyatları ve Eski Olimpia da yapılan arkeolojik kazılar ile Eski Yunan klasikleri, -Orta çağlardan beri Avrupa nın çeşitli ülkelerindeki diğer birçok benzeri teşebbüsler, (İtalya, Almanya, Kanada, Fransa, 17. yüzyılda İngiltere deki Robert Dover Cosworld olimpiyatları), -İngiltere de doğup, sömürgelerine ve bu arada Kuzey Amerika Kıtası na yayılan takım ve ferdi sportif faaliyetleri ve oyunları, vb. -Yunanistan da 1800 tarihinde yapılan muhtelif olimpiyat oyunları teşebbüsleri Dünyada eski Yunan Olimpiyatlarına benzer çeşitli oyunların organize edildiği bilinmektedir. Ancak, bunların hiç birisi devamlılık ve evrensel nitelik kazanmamıştır yılında Fransa da doğan Baron Pierre de COUBERTIN, gerçek anlamda modern olimpik hareketinin kurucusu olmuştur. 25 Kasım 1892 tarihinde Fransız Atletizm Sporları Kulüpleri Birliği nin (USFSA) Beşinci yıldönümünü kutlamak için Sorbonne da Spor Konseyi nde bu Birliğin Genel Sekreteri Baron Pierre COUBERTIN; Antik olimpiyatların modern bir tarzda yeniden yapılmasının karar altına alınmasını istiyorum. Bu nedenle de sporcularımızı başka ülkelere gönderelim ve onlardan da sporcularının yurdumuza gelmelerini isteyelim. Geleceğin hür spor alışverişini kabul ettiğimiz ve Yunanlıların tekelinden çıkarılıp, bütün dünyanın belli başlı şehirlerine mal edebildiğimiz gün olimpiyat oyunları ile barış davası yeni ve kuvvetli bir dost kazanacaktır diyerek çeşitli kültürlerin oyunlar üzerinde etkili olması olanağını ortaya çıkartmıştır. İlki New York da ikincisi Londra da olmak üzere bu komitenin yaptığı toplantılarda belirlenen Olimpik Prensipler, 16 Haziran 1884 de Paris te, dünyadan birçok uzmanın katıldığı büyük bir kongrede açıklanarak oylamaya sunulmuştur. 23 Haziran 1894 tarihinde Amerika ve Avrupa nın 12 ülkesinden gelen iki bin delege bu son toplantıda Modern Olimpiyat Oyunları nın yapılmasını ve Baron Peerre de COUBERTIN in tezini oy birliği ile onaylamışlardır. Ayrıca bu toplantıda alınan kararlar ile Comite Internatıonal Olimpigue Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuştur. Böylece olimpizm düşüncesi ve felsefesi ortaya çıkmıştır.

8 II Sayıştay 23 Haziran 1894 tarihinde toplanan Paris Kongresi nde alınan Olimpiyat Oyunlarının yeniden canlandırılması kararı ile birlikte oluşturulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, modern olimpiyat oyunlarının kontrolü, geliştirilmesi ve gözetiminden sorumlu, uluslararası hukuka tabi, tüzel kişiliği haiz devamlı bir organizasyon olup, merkezi İsviçre nin Lozan kentindedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi kendi başkanını, üç başkan yardımcısını, Yönetim Kurulunun diğer 7 üyesini Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumunda mutlak çoğunlukla seçmektedir. Başkan 1924 yılına kadar yıllık dönemler için seçilirken, bu tarihten sonra Komite başkanları 8 yıllık olmak üzere tekrar seçilme haklarına sahip bulunmaktadır. Üç başkan yardımcısı ve 7 üye, 4 er yıllık seçilirler, 4 yıllık aradan sonra yeniden seçilme hakları bulunmaktadır. İlk Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumu, 13 ülkeden 15 üye ile yapılmıştır. Komite, Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı yıllarda iki, diğer yıllarda ise bir defa toplanmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumlarının resmi dili Fransızca ve İngilizce olup, ayrıca oturum görüşmeleri İspanyolca, Rusça, Almanca ve Arapça ya çevrilmektedir. Halen söz konusu oturumlara 88 ülkeden 112 üye katılmaktadır. B-Türkiye de Olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi: Olimpik harekete yeni üyeler kazandırmak ve olimpizmi dünya üzerinde yayma amacında olan Baron Pierre de COUBERTIN, Osmanlı Devletini de bu hareketin içine katmak amacıyla 1907 yılında İstanbul a gelerek Selim Sırrı (TARCAN) Bey ile tanışmış ve kendisinden, Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini kurmasını talep ederek, Osmanlı Devletindeki ilk Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcisi olmasını istemiştir. II. Meşrutiyet Hareketi ile birlikte 1908 yılında Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini (Milli Olimpiyat Komitesini) Selim Sırrı Bey kurmuştur. Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinin ilk başkanı Servet-i Fünun Dergisinin sahibi eski sporcu Ahmet İhsan TOKGÖZ ve ilk genel sekreteri ise Selim Sırrı TARCAN olmuşlardır. Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 1911 yılında yaptığı toplantıda üyeliğe kabul edilmiştir. Milli Olimpiyat Komitesi nin ilk genel sekreteri olan Selim Sırrı TARCAN, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak ilk defa 1909 Berlin oturumuna katılmıştır. I.Dünya Savaşını çıkardıkları gerekçesi ile Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Uluslararası Olimpiyat Komitesinden çıkarılmışlardır. Ancak, 1921 yılında Baron Pierre de COUBERTIN in teklifi ile Türkiye ve Macaristan tekrar üyeliği kabul edilmişlerdir. Bu çerçevede önce, Cihan Müsabakalarına Katılma Cemiyeti kurularak Başkanlığına Hasip BAYINDIROĞLU, genel sekreterliğine de Selim Sırrı TARCAN

9 III getirilmiştir tarihinde ilk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı kurulunca, Selim Sırrı TARCAN Olimpiyat cemiyetini yeniden düzenlemiş, başkanlığa kendisi, genel sekreterliğe ise Ali Sami YEN getirilmiştir. Komite, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarının hazırlıklarını yapmıştır. 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti kamuya yararlı kuruluşlardan olduğu kabul edilerek, 171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1924 Paris Olimpiyat oyunlarına iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sporcularının katıldıkları bu ilk olimpiyatta bisiklet, kros, eskrim, futbol, güreş ve halter branşlarındaki yarışmalara iştirak edilmiştir. Selim Sırrı TARCAN, 1927 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından istifa edince yerine Başkan olarak Ali Sami YEN seçilmiştir yılında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı olarak kurulan Türk Spor Kurumu, kuruluş kanunu gereği Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti görevini de yapmaya başlamıştır. Türk Spor Kurumu Başkanı, aynı zamanda Türk Milli Olimpiyat Cemiyeti Başkanlığını da yürütmüştür. Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşmasının 24 üncü maddesindeki özerklik ve seçilme prensiplerine aykırı bir uygulamayla 1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Kanunla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ancak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşması hükümlerine göre yeniden kurulması resmen istenildiğinden, 1955 yılından itibaren yapılan tüzük çalışmaları 1962 yılında tamamlanmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yeniden kurularak başkanlığına Burhan FELEK seçilmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milli kelimesini gün ve 6/2762 sayılı, yurt dışındaki kurullarla işbirliği yapmasını gün ve 7/191 sayılı, kamu yararına çalışan dernek olmasını gün ve 7/1070 sayılı, Türkiye kelimesini gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elde etmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince, tarihinde ise 2000 Yaz Olimpiyat Oyunlarının İstanbul da yapılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine adaylık başvurusunda bulunmuştur. Bunun üzerine İstanbul un uluslararası olimpik antlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının usul ve esaslarını düzenleyen tarih ve 3796 sayılı Kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe haiz İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) kurularak çalışmalara başlamıştır.

10 IV Sayıştay 3796 sayılı Kanun çerçevesinde HDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Olimpiyat Oyunlarının İstanbul da düzenlenmesini teminen; Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nezdinde geçmiş yıllarda 2000 ve 2004 Olimpiyat Oyunları için adaylık, 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları için de aday adaylığı başvurularından olumlu sonuç alınamamış, 2016 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunulmamıştır Olimpiyat Oyunlarının Atina da yapılması, 2012 Olimpiyatlarının da bir Avrupa kenti olan Londra tarafından kazanılmış olması, 2016 Olimpiyatlarının tekrar Avrupa da yapılma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle; Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 170 sayılı kararı ile 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için bu dönem aday olmama kararı alınmış ve 2020 Olimpiyatlarına çok güçlü bir şekilde aday olunması düşüncesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Nitekim 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine verildiği görülmüştür Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul un yanında Tokyo (Japonya), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar) da aday adayı olmuştur. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun (HDK) faaliyetlerine ait son beş yıllık verilere ait toplu bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Son iki Artış Toplu bilgiler Ölçü Yıl veya Farkı azalış % Özkaynaklar Bin TL ,7 Yabancı kaynaklar Bin TL (3.998) (23,6) Maddi duran varlıklar Bin TL ,3 Birikmiş amortismanlar Bin TL ,2 Yatırım harcamaları Bin TL Finansman giderleri Bin TL (4.187) (83,3) Atatürk Olim. Stad. gid. Bin TL ,8 Atatürk Olim. Stad. gel. Bin TL ,9 Personel sayısı (ortal.) Kişi Personel giderleri Bin TL (127) (5,4) Gelirler Bin TL ,2 Giderler Bin TL ,6 Gelir-gider farkı Bin TL (7.494) ,8 İstanbul un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihinde yapılan uluslararası basın toplantısıyla ilan edilmiştir.

11 V Adaylık süreç ve takvimi içerisinde ilk olarak projenin ana hatlarını içeren Başvuru Dosyası hazırlanmış ve başvurunun son günü olan 15 Şubat 2012 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ne teslim edilmiştir. IOC Yönetim Kurulu bu dosyalar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid (İspanya) i, 23 Mayıs 2012 de Aday seçilen şehirler olarak belirlemiştir. Aday seçilen şehirlerin Başvuru Dosyası nda özetlenmiş olan projelerinin ayrıntısına yer verdikleri Resmi Adaylık Dosyaları 7 Ocak 2013 e kadar IOC ye teslim edilmiştir. Bu süreçte Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nca 2020 adaylığı için teknik plan ve adaylık dosyasının hazırlanması için hizmet alımı yoluna gidildiği görülmüştür. IOC tarafından Aday seçilen şehirler olan İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid (İspanya) arasından kazanan şehir tarihinde IOC Genel Kurulunda yapılacak oylamayla belirlenecektir. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 2012 yılını ortalama 22 personelle 72 milyon TL gelir, 43 milyon TL gider ve 29 milyon TL gelir fazlası ile kapatmıştır. C- Öneriler: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır yılında kamulaştırılmasına karar verilmekle birlikte, 2001 yılında kamulaştırılmasından vazgeçilen, İstanbul Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiindeki IV. etap olarak adlandırılan taşınmazların Olimpik Park alanından çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunda, ilgili kuruluşlarca karara varılarak işlem tesis edilmesini teminen başlatılan girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:6-9), 2- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun personel istihdamı konusunda; - HDK nın tarihli ara kararı çerçevesinde Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere birer yıllık iş akdi imzalanan 10 personelin akit süreleri sonunda sözleşmelerinin yenilenip yenilenmemesi hususunun Kurul un kendi personel ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilmesi, - Yapılacak personel alımlarının HDK nın kendi ihtiyaçlarına uygun olarak ve ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi, (Sayfa:10,11),

12 VI Sayıştay 3- İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 2. Safha Adaylık Süresince Yapılacak İş ve İşlemler İle İlgili İhtiyaç Duyulan Ulusal ve Uluslararası Uzmanlardan Alınacak Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmesi ile ilgili olarak; - Sözleşme kapsamındaki taahhütlerin işin süreli olduğu dikkate alınarak, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesine için, sözleşmenin 17. maddesi gereğince, bu konuda uzman kişilerden oluşan bir komisyonun ivedilikle oluşturulması, - Yüklenicinin hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütüp yürütmediği sağlıklı bir şekilde tespit ve takip edilemediğinden, görevlendirilen Komisyon tarafından kontrollük raporu düzenlenerek; yükleniciye yapılan ve yapılacak olan ödemelerin kontrolörlük işlemlerine göre yeniden gözden geçirilmesi (Sayfa:23-27), 4- HDK nın kendi çalışma alanına odaklanması açısından; Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile bağlantılı Olimpiyat Parkının batısından geçen ve İSKİ arıtma tesislerine giriş yolu olarak yapılan yol ile 2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı öncesinde Stadyumu Başakşehir e bağlamak için yapılan yolların bakım, onarım, elektrik giderleri ve işletme masraflarının Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na hem mali olarak hem de işletmecilik açısından yük olmaya başladığı göz önüne alınarak, söz konusu yolların şehir içindeki diğer yollarla birlikte düşünülmesi, bakım, onarım ve işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesi (Sayfa:38), 5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:11) listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun 2012 yılı bilânçosu ve ,74 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı tasvibe sunulur.

13 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar: Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile İstanbul un olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, bu amaçla kendilerine görev verilecek kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile ilgili diğer düzenlemeleri yapmak üzere İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulması öngörülmüştür. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak anılan Kanun un Gelirler başlıklı 11 inci maddesinde İOOHDK nın gelirleri şu şekilde sayılmıştır: a) Spor Toto-Loto hasılatının % 1'i, b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü nün bir önceki yıla ait safı hasılatının % 5'i, c) Konut Fonunda toplanan aylık gelirin 1'i, d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay, e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin tasdik edilen bütçesinin % 1'i, f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarışları Müşterek Bahis" bilet satış hasılatının % 11'i, g) Diğer gelirler tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunu nun 87 nci maddesi ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden sağlanan gelire ilişkin (e) bendi iptal edilmiş, bunun yerine tarih ve 5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 27 nci maddesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i, İOOHDK nın gelirleri arasına katılmıştır. Yine tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 7, 10 ve 11 inci maddeleri ile, yukarıda belirtilen (a), (b) ve (f) bentlerindeki gelir kalemleri de iptal edilmiş, ayrıca şans oyunları hasılatından yıllık

14 2 Sayıştay kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulması ve (e) bendinde sayılan gelir unsurunun takip eden yılın ilk ayında, diğerlerinin ise tahsilini takip eden ayın 15 ine kadar ilgili kuruluşlarca İOOHDK hesabına yatırılması öngörülmüştür. Diğer taraftan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5610 sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesinde, Toplu Konut Fonu tasfiye edilmeden önce Fondan gelir payı alan kurumların Toplu Konut İdaresi gelirlerinden pay talep edemeyecekleri ve tasfiye edilen Toplu Konut Fonundan gelir payı talebiyle 3/7/2001 tarihinden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı na karşı yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiş, bu şekilde yukarıda belirtilen (c) bendindeki gelir unsurunun da uygulanabilirliği kalmamıştır. Açıklanan yasal düzenlemeler neticesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun gelirlerinin; her yıl merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin onaylanmış bütçesinden alacağı %0,5 oranındaki pay, şans oyunları hasılatından Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek vasıtasıyla sağlanan pay ve diğer gelirlerden oluşması öngörülmüştür tarih, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 661 sayılı KHK nın 48 ile 52 nci maddeleri ile, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun kuruluşuna ilişkin 3796 sayılı Kanun da değişikliklere gidilmiştir. Bu çerçevede Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun üye yapısı yeniden düzenlenerek Kurul üyeleri arasına Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı dahil edilmiş, asbaşkanlık müessesesi kaldırılmış, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun altında konumlandırılan Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi nin teşkiline ilişkin değişiklikler yapılmış ve Kanun kapsamındaki satınalma işlemlerine Kamu İhale Kanunu ndan istisna sağlanmıştır. 2- Yönetmelikler: 661 sayılı KHK ile 3796 sayılı Kanun da gerçekleştirilen değişiklikleri müteakip, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 183 sayılı toplantısında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi kabul edilmiştir. Genelgeyle 3796 sayılı Kanun a paralel olarak, Kurul birimlerinin teşkilatlanması ile görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, Genel Direktörlük kaldırılarak yerine Genel Sekreterlik ihdas edilmiş, Genel Sekreterliğe bağlı idari ve teknik 4 birim ise Dış İlişkiler Direktörlüğü, Yönetim Direktörlüğü, Hukuk

15 3 Müşavirliği ve Tesisler İdari Direktörlüğü olarak sayılmıştır. Böylece daha önce Genel Direktörlük yapılanmasında yer alan Kontrollük Teşkilatı na yeni organizasyonda yer verilmemiştir. Öte yandan 3796 sayılı Kanun un 20 nci maddesine 661 sayılı KHK ile eklenen Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. hükmü çerçevesinde, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar tarihli Bakan Oluru ile onaylanarak Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na gönderilmiştir B- Teşkilat: 3796 sayılı Kanun un 2 nci maddesi Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur. hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm gereğince, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulmuştur. Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 183 sayılı kararıyla kabul edilen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde, Kurul un organizasyon yapısı; Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Hazırlık Komitesi ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun organizasyon şeması rapor ekleri (Ek: 1) arasına alınmıştır. 1- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 3796 sayılı Kanunun, 661 sayılı KHK ile değişik 3 üncü maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında; Gençlik ve Spor Bakanının görevlendireceği bir üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzel kişiliğe sahiptir.

16 4 Sayıştay Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirme görevi bulunan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yetki ve sorumlulukları 3796 sayılı Kanun un 4 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre Kurul, oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerden yetkili ve sorumlu olup, bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla hizmet komiteleri ile idari birimler kurma imkânı bulunmaktadır sayılı Kanun da Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun en az iki ayda bir toplanması öngörülmüş olmakla birlikte, incelemelerde toplantıların öngörülen sürelerde yapılmadığı görülmüştür. Kurul; 2010 yılında 2, 2011 yılında 3, 2012 yılında biri ara toplantı olmak üzere 4 toplantı yapmıştır. Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun, 3796 sayılı Kanun da belirtildiği şekilde en az iki ayda bir toplanması gereğine işaret olunur. 2-Yürütme Kurulu: Genel Sekreterlik aracılığıyla Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini ve vereceği diğer görevleri yürütmekle yükümlü olan Yürütme Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleyeceği ikişer üye ile TMOK Başkanı nın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır sayılı Kanun da haftada en az bir kez toplanması öngörülen Yürütme Kurulu nun, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nin 10 uncu maddesi çerçevesinde kararlarını 7 gün içerisinde karar defterine kaydetmesi gerekmektedir. Yürütme Kurulu nun, tarihinden itibaren tutulmaya başlanan karar defteri kayıtlarında, 2012 yılında 3 kez toplandığı görülmüştür yılında ise Mart-2013 sonuna dek 1 kez toplanmasına karşılık süresinde karar defterine kayıt yapılmadığı anlaşılmıştır. Yürütme Kurulu nun, 3796 sayılı Kanun da belirtildiği şekilde haftada en az bir kez toplanarak, alınan kararlarının karar defterine zamanında kaydedilmesi gereğine işaret olunur. 3. Hazırlık Komitesi: Hazırlık Komitesinin, 3796 sayılı Kanunun 661 sayılı KHK ile değişik 7 nci maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanlığından dört, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer, İstanbul

17 5 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve TMOK Başkanlığı ndan ikişer ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşması öngörülmüştür. Yürütme Kurulu gerekli gördüğünde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun onayını alarak bu komiteye yeteri kadar yeni üye alma ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurma yetkisini haizdir. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nin 12 nci maddesinde Hazırlık Komitesinin görevleri özetle, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun onayı, Yürütme Kurulunun talimatları ve Genel Sekreterlik aracılığıyla, Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek, yapılacak olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri inşa ettirmek, mevcut tesislerin olimpik ölçülere göre modernizasyonunu yaptırmak, ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti satın almak olarak belirlenmiştir. Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, atamaya yetkili amirin iznini almak kaydı ile geçici şekilde bünyesinde görevlendirme yetkisine sahiptir. Faaliyet konuları olimpiyat oyunları adaylık sürecinden ziyade ağırlıklı olarak ev sahipliğinin kazanılması sonrası çalışmaları kapsayan Hazırlık Komitesinin üyeleri henüz belirlenmemiştir. 4. Genel Sekreterlik: Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na bağlı olarak çalışan Genel Sekreterlik, idarenin günlük işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile ona bağlı tüm alt birimlere sekretarya hizmeti vermekle görevlidir. Bu kapsamda Genel Sekreterlik, adaylık dosyası hazırlamak, adaylık için gerekli yasal kayıtları tutmak, diğer aday kentlerin çalışmaları hakkında bilgi toplayıp değerlendirmek ve sonuçları hakkında Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na öneride bulunmak, personelle ilgili işlemleri yürütmekle sorumludur. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nde Genel Sekreterliğe bağlı idari ve teknik birimler; - Dış İlişkiler Direktörlüğü, - Yönetim Direktörlüğü, - Hukuk Müşavirliği, - Tesisler İdari Direktörlüğü

18 6 Sayıştay şeklinde sıralanmakla birlikte bu birimlerin görev tanımlarına yer verilmediği görülmüştür. Genel Sekreterlik birimleri arasında yetki ve görev çakışmalarının oluşma ihtimali de dikkate alınarak bu birimlerin görev tanımlarının yapılmasında fayda görülmektedir. - Hukuk Müşavirliği: İOOHDK nın hukuk danışmanlığını ve hukuki konularda takibi gerekli işleri yürüten birimde, iki avukat istihdam edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin yılsonu itibariyle takip ettiği davalar, biri fer i müdahil sıfatıyla olmak üzere 5 adettir. Öte yandan daha önce bu birimce takip edilen ve çoğunluğu Olimpiyat Stadyumuna ilişkin kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan 237 adet kamulaştırmasız el atma ve aynı konuyla ilgili 53 adet icra dosyası 2013 yılında davaların muhatabı olan Spor Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. İstanbul un uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması çerçevesinde, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mevkiinde, olimpik park yapımı çalışmalarına başlanmış, projeye arazi temini için nazım imar planında Olimpiyat Parkı olarak belirlenen alan içerisinde özel mülk parsellerinin kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kamulaştırma işlemleri tarihli Umumi Menfaat ve Kamulaştırma Kararı uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri etaplara ayrılmış ve arazide I,II ve III. Etap olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma işlemleri yapılmış, açılan bedel artırım davaları sonuçlanmıştır. IV. etap taşınmazları, çoğu 250 metrekare olmak üzere, toplamda metrekare alanlı, 1453 adet parselden müteşekkildir. IV. etap kamulaştırmasına tarihinde başlanmış ve kıymet takdir komisyonunca belirlenen (2000 yılı için metrekareye 4 TL) kamulaştırma bedelleri malikler adına Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi ne yatırılmaya başlanmıştır. Ancak kamulaştırma işlemlerinin bitiminden sonra malikler bedel artırımı davası açma yoluna gitmişler, bu davalarda malikler taşınmazların metrekaresine 90 ila 150 TL (2000 yılı için) civarında bedeller talep etmişler, artırılacak bedel üzerinden kamulaştırmanın kesinleşmesinden başlayarak yasal faiz talebinde de bulunmuşlardır. Sonuçlanan davalar temyiz edilmiş, Yargıtay açılan bedel artırımı davalarının pek çoğunu düzelterek, bir kısmını aynen onamıştır. IV. etap için açılan bedel artırım davalarının mahkeme kararlarında belirtilen rakamlar üzerinden kesinleşmesi halinde ortaya çıkacak kamulaştırma bedelinin yasal faizi ile birlikte TL ye ulaşması, ayrıca Anayasa nın 46 ncı maddesinin 2001 yılında değişmesiyle birlikte, ödenmeyen veya geç ödenen kamulaştırma bedellerine kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faizin uygulanması hükmünün

19 7 işlerlik kazanması ile idare aleyhine büyük bir faiz yükünün ortaya çıkacağı hususları göz önüne alınarak söz konusu alanların kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 21 inci maddesine göre vazgeçilmesine karar verilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan bu karar uygulanmış ve tarih ve 2001/01 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile IV. etap kamulaştırılmasından vazgeçilmiştir. Söz konusu karar yargı mercilerine intikal ettirilmiş ve açılan bedel artırımı davalarının tümünün reddi sağlanmıştır. Yapılan incelemelerde; - Kamulaştırmadan vazgeçilmesine rağmen söz konusu taşınmazların halen nazım imar planlarında olimpik park içerisinde yer almakta olduğu, taşınmazlar üzerinde imar kısıtlaması ortaya çıkaran ve mülkiyet hakkının ihlali sayılabilecek bu durumun çözüme kavuşturulması ve taşınmazların olimpik park alanından çıkarılması için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nce, İstanbul Büyükşehir ve Başakşehir Belediyeleri nezdinde girişimlerde bulunulduğu, ancak ilgili belediyelerin, söz konusu taşınmazların imar durumlarını değiştirmedikleri ve halen taşınmazların olimpik park alanında yer aldığı, - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin verdiği kararlar doğrultusunda Türk Hukuku nda da kamulaştırmasız el atma kavramında değişiklikler ortaya çıktığı, eskiden Yargıtay kararlarında kamulaştırmasız el atma şartının oluşması için idarelerin taşınmazda inşaat, yol, park gibi fiilen kullanımını arayan kararların yerine, imar planında uzun süre park, yeşil alan, yol gibi yerlerde kalan, kamulaştırılmayan, fiilen el atılmayan yerler için de kamulaştırmasız el atma keyfiyetinin oluştuğu yönünde kararların çıkmaya başladığı, - Bunun sonucu olarak IV. etapta yer alan taşınmaz maliklerinden bazılarının Yargıtay kararlarını dayanak alarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ve Başakşehir Belediyesi ne karşı Mayıs ayından itibaren kamulaştırmasız el atma davaları açtıkları ve denetim tarihi (Mart 2013) itibariyle 237 adet davanın derdest olduğu, pilot niteliğinde olan davaların malikler lehine sonuçlanması halinde alanda bulunan tüm maliklerin çok sayıda dava açabilecekleri, davalar sonucunda taşınmazların metrekaresine 700 TL civarında değer biçilebileceği ve gecikme faizleriyle birlikte büyük bir maddi külfetle karşılaşılabileceği, - Konu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü ne muhatap tarihli yazısının tetkikinden olimpiyat oyunlarına İstanbul un aday olacağı, buna ilişkin olarak 2012 yılı içinde resmi başvuruların ve proje çalışmaların yapılmasının öngörüldüğü, söz konusu alanın

20 8 Sayıştay adaylık aşamasında konumunun vazgeçilmez olduğu ve konunun sorumluluğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde değil, merkezi idare ve ülkesel çıkarlar kapsamında olduğu hususunun ifade edildiği, - Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun Spor Genel Müdürlüğü ne muhatap tarih, 226 sayılı yazısının tetkikinden ise; kamulaştırmasız el atma davalarında taşınmazların metre karesine 700 TL değer biçildiği düşünüldüğünde, işleyecek faizle birlikte ortaya çıkabilecek büyük mali külfetin hukuki muhatabının Spor Genel Müdürlüğü olacağı hususu belirtildikten sonra; söz konusu alanların Olimpik Park Alanından çıkarılması yönünde bir değerlendirme yapılabilmesi için, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi nin, şehir planlamasında, spor tesisleri yapımında, imar düzenlemesinde uzman çalışanlarıyla beraber mahallinde inceleme ve değerlendirme yaparak ortak bir karar vermelerinin çok daha sağlıklı ve yerinde bir değerlendirme olacağı görüşlerine yer verildiği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bahse konu alanın imar düzenlemesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yetkilendirildiği, bunu müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın da davalarda taraf olduğu, anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak 2011 yılı denetim raporunda, IV. etap olarak adlandırılan taşınmazların olimpik park alanından çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkındaki nihai kararın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince oluşturulacak uzman bir heyet tarafından verilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması önerilmiştir. Öneri doğrultusunda, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 184 sayılı toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ve 2020 olimpiyat adaylığı işlemlerini yürüten Concept Grubundan alınacak uzmanlardan oluşan bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda tarihinde ilgili kuruluşların yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmişse de konu hakkında somut bir karar veya işlem tesis edilemediği anlaşılmıştır. Öte yandan bahse konu IV. etapla ilgili olarak Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Hukuk Müşavirliği nce takip edilmekte olan 237 adet kamulaştırmasız el atma ve 53 adet icra dosyası, 2013 yılında davaların muhatabı olan Spor Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı