İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; 6085 ve 3796 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03/10/2013 tarih ve 2013/35 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluş adı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Merkezi : İstanbul İlgili Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı Özkaynaklar : TL Kuruldaki Görevi Adı Soyadı Temsil Ettiği Kuruluş Görevi veya Mesleği Görevde bulunduğu süre Başlangıç Ayrılış 1- Başkan Suat KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Devam Ediyor 2- Üye B. Hakan HAKYEMEZ Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Devam Ediyor 3- Üye Hüseyin Avni MUTLU İstanbul Valiliği Vali Devam Ediyor 4-Üye Mehmet DÖNMEZ Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Devam Ediyor 5- Üye Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Devam Ediyor 6- Üye Mehmet BAYKAN Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam Ediyor 7- Üye Uğur ERDENER Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Devam Ediyor 8- Üye Sabri DERELİ İstanbul B.şehir Belediyesi Genel SekreterYard Devam Ediyor 9- Üye Erman TUNCER İstanbul B.şehir Belediyesi Başkan Danışmanı Devam Ediyor 10- Üye Tamer TAŞPINAR Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Gen. Müd. Yard Devam Ediyor 11- Üye A.Yavuz KOCAÖMER Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Devam Ediyor 12- Üye Hasan ARAT Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Devam Ediyor 13-Üye Neşe GÜNDOĞAN Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Devam Ediyor

4 Kısaltmalar IOC : International Olympic Committee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) İOOHDK : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu HDK UEFA TMOK CAS GSGM SGM : Hazırlık ve Düzenleme Kurulu : Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi : Court of Arbitration for Sport (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü : Spor Genel Müdürlüğü

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I- TOPLU BAKIŞ I A-Dünyada olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi I B-Türkiye de olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi II C-Öneriler V II- İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 3 C- Personel durumu 9 III- MALİ BÜNYE 14 IV- İOOHDK FAALİYETLERİ 16 A-İOOHDK bütçesinin genel durumu 16 B- Giderler 16 C- Gelirler 20 D- Tedarik işleri 21 E- Olimpiyat oyunları aday adaylığı faaliyetleri 27 F- Sigorta İşleri 36 H- Yatırımlar 37 V- BİLANÇO 40 - Aktif 40 - Pasif 49 VI GELİR TABLOSU 54 VII- EKLER 63

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ A-Dünyada olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi: Modern olimpizm fikrinin oluşmasına tarih boyunca birçok gelişme kaynaklık etmiştir. Bunlar arasında; -Antik Yunan Olimpiyatları ve Eski Olimpia da yapılan arkeolojik kazılar ile Eski Yunan klasikleri, -Orta çağlardan beri Avrupa nın çeşitli ülkelerindeki diğer birçok benzeri teşebbüsler, (İtalya, Almanya, Kanada, Fransa, 17. yüzyılda İngiltere deki Robert Dover Cosworld olimpiyatları), -İngiltere de doğup, sömürgelerine ve bu arada Kuzey Amerika Kıtası na yayılan takım ve ferdi sportif faaliyetleri ve oyunları, vb. -Yunanistan da 1800 tarihinde yapılan muhtelif olimpiyat oyunları teşebbüsleri Dünyada eski Yunan Olimpiyatlarına benzer çeşitli oyunların organize edildiği bilinmektedir. Ancak, bunların hiç birisi devamlılık ve evrensel nitelik kazanmamıştır yılında Fransa da doğan Baron Pierre de COUBERTIN, gerçek anlamda modern olimpik hareketinin kurucusu olmuştur. 25 Kasım 1892 tarihinde Fransız Atletizm Sporları Kulüpleri Birliği nin (USFSA) Beşinci yıldönümünü kutlamak için Sorbonne da Spor Konseyi nde bu Birliğin Genel Sekreteri Baron Pierre COUBERTIN; Antik olimpiyatların modern bir tarzda yeniden yapılmasının karar altına alınmasını istiyorum. Bu nedenle de sporcularımızı başka ülkelere gönderelim ve onlardan da sporcularının yurdumuza gelmelerini isteyelim. Geleceğin hür spor alışverişini kabul ettiğimiz ve Yunanlıların tekelinden çıkarılıp, bütün dünyanın belli başlı şehirlerine mal edebildiğimiz gün olimpiyat oyunları ile barış davası yeni ve kuvvetli bir dost kazanacaktır diyerek çeşitli kültürlerin oyunlar üzerinde etkili olması olanağını ortaya çıkartmıştır. İlki New York da ikincisi Londra da olmak üzere bu komitenin yaptığı toplantılarda belirlenen Olimpik Prensipler, 16 Haziran 1884 de Paris te, dünyadan birçok uzmanın katıldığı büyük bir kongrede açıklanarak oylamaya sunulmuştur. 23 Haziran 1894 tarihinde Amerika ve Avrupa nın 12 ülkesinden gelen iki bin delege bu son toplantıda Modern Olimpiyat Oyunları nın yapılmasını ve Baron Peerre de COUBERTIN in tezini oy birliği ile onaylamışlardır. Ayrıca bu toplantıda alınan kararlar ile Comite Internatıonal Olimpigue Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuştur. Böylece olimpizm düşüncesi ve felsefesi ortaya çıkmıştır.

8 II Sayıştay 23 Haziran 1894 tarihinde toplanan Paris Kongresi nde alınan Olimpiyat Oyunlarının yeniden canlandırılması kararı ile birlikte oluşturulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, modern olimpiyat oyunlarının kontrolü, geliştirilmesi ve gözetiminden sorumlu, uluslararası hukuka tabi, tüzel kişiliği haiz devamlı bir organizasyon olup, merkezi İsviçre nin Lozan kentindedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi kendi başkanını, üç başkan yardımcısını, Yönetim Kurulunun diğer 7 üyesini Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumunda mutlak çoğunlukla seçmektedir. Başkan 1924 yılına kadar yıllık dönemler için seçilirken, bu tarihten sonra Komite başkanları 8 yıllık olmak üzere tekrar seçilme haklarına sahip bulunmaktadır. Üç başkan yardımcısı ve 7 üye, 4 er yıllık seçilirler, 4 yıllık aradan sonra yeniden seçilme hakları bulunmaktadır. İlk Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumu, 13 ülkeden 15 üye ile yapılmıştır. Komite, Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı yıllarda iki, diğer yıllarda ise bir defa toplanmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oturumlarının resmi dili Fransızca ve İngilizce olup, ayrıca oturum görüşmeleri İspanyolca, Rusça, Almanca ve Arapça ya çevrilmektedir. Halen söz konusu oturumlara 88 ülkeden 112 üye katılmaktadır. B-Türkiye de Olimpiyat oyunlarının tarihçesi ve gelişimi: Olimpik harekete yeni üyeler kazandırmak ve olimpizmi dünya üzerinde yayma amacında olan Baron Pierre de COUBERTIN, Osmanlı Devletini de bu hareketin içine katmak amacıyla 1907 yılında İstanbul a gelerek Selim Sırrı (TARCAN) Bey ile tanışmış ve kendisinden, Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini kurmasını talep ederek, Osmanlı Devletindeki ilk Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcisi olmasını istemiştir. II. Meşrutiyet Hareketi ile birlikte 1908 yılında Osmanlı Olimpiyat Cemiyetini (Milli Olimpiyat Komitesini) Selim Sırrı Bey kurmuştur. Osmanlı Olimpiyat Cemiyetinin ilk başkanı Servet-i Fünun Dergisinin sahibi eski sporcu Ahmet İhsan TOKGÖZ ve ilk genel sekreteri ise Selim Sırrı TARCAN olmuşlardır. Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 1911 yılında yaptığı toplantıda üyeliğe kabul edilmiştir. Milli Olimpiyat Komitesi nin ilk genel sekreteri olan Selim Sırrı TARCAN, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak ilk defa 1909 Berlin oturumuna katılmıştır. I.Dünya Savaşını çıkardıkları gerekçesi ile Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Uluslararası Olimpiyat Komitesinden çıkarılmışlardır. Ancak, 1921 yılında Baron Pierre de COUBERTIN in teklifi ile Türkiye ve Macaristan tekrar üyeliği kabul edilmişlerdir. Bu çerçevede önce, Cihan Müsabakalarına Katılma Cemiyeti kurularak Başkanlığına Hasip BAYINDIROĞLU, genel sekreterliğine de Selim Sırrı TARCAN

9 III getirilmiştir tarihinde ilk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı kurulunca, Selim Sırrı TARCAN Olimpiyat cemiyetini yeniden düzenlemiş, başkanlığa kendisi, genel sekreterliğe ise Ali Sami YEN getirilmiştir. Komite, 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarının hazırlıklarını yapmıştır. 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti kamuya yararlı kuruluşlardan olduğu kabul edilerek, 171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1924 Paris Olimpiyat oyunlarına iştirak edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sporcularının katıldıkları bu ilk olimpiyatta bisiklet, kros, eskrim, futbol, güreş ve halter branşlarındaki yarışmalara iştirak edilmiştir. Selim Sırrı TARCAN, 1927 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığından istifa edince yerine Başkan olarak Ali Sami YEN seçilmiştir yılında Cumhuriyet Halk Partisine bağlı olarak kurulan Türk Spor Kurumu, kuruluş kanunu gereği Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti görevini de yapmaya başlamıştır. Türk Spor Kurumu Başkanı, aynı zamanda Türk Milli Olimpiyat Cemiyeti Başkanlığını da yürütmüştür. Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşmasının 24 üncü maddesindeki özerklik ve seçilme prensiplerine aykırı bir uygulamayla 1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Kanunla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ancak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşması hükümlerine göre yeniden kurulması resmen istenildiğinden, 1955 yılından itibaren yapılan tüzük çalışmaları 1962 yılında tamamlanmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yeniden kurularak başkanlığına Burhan FELEK seçilmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milli kelimesini gün ve 6/2762 sayılı, yurt dışındaki kurullarla işbirliği yapmasını gün ve 7/191 sayılı, kamu yararına çalışan dernek olmasını gün ve 7/1070 sayılı, Türkiye kelimesini gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elde etmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince, tarihinde ise 2000 Yaz Olimpiyat Oyunlarının İstanbul da yapılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine adaylık başvurusunda bulunmuştur. Bunun üzerine İstanbul un uluslararası olimpik antlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının usul ve esaslarını düzenleyen tarih ve 3796 sayılı Kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe haiz İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) kurularak çalışmalara başlamıştır.

10 IV Sayıştay 3796 sayılı Kanun çerçevesinde HDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Olimpiyat Oyunlarının İstanbul da düzenlenmesini teminen; Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) nezdinde geçmiş yıllarda 2000 ve 2004 Olimpiyat Oyunları için adaylık, 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları için de aday adaylığı başvurularından olumlu sonuç alınamamış, 2016 Olimpiyat Oyunları için başvuruda bulunulmamıştır Olimpiyat Oyunlarının Atina da yapılması, 2012 Olimpiyatlarının da bir Avrupa kenti olan Londra tarafından kazanılmış olması, 2016 Olimpiyatlarının tekrar Avrupa da yapılma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle; Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 170 sayılı kararı ile 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için bu dönem aday olmama kararı alınmış ve 2020 Olimpiyatlarına çok güçlü bir şekilde aday olunması düşüncesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Nitekim 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine verildiği görülmüştür Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul un yanında Tokyo (Japonya), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar) da aday adayı olmuştur. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun (HDK) faaliyetlerine ait son beş yıllık verilere ait toplu bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Son iki Artış Toplu bilgiler Ölçü Yıl veya Farkı azalış % Özkaynaklar Bin TL ,7 Yabancı kaynaklar Bin TL (3.998) (23,6) Maddi duran varlıklar Bin TL ,3 Birikmiş amortismanlar Bin TL ,2 Yatırım harcamaları Bin TL Finansman giderleri Bin TL (4.187) (83,3) Atatürk Olim. Stad. gid. Bin TL ,8 Atatürk Olim. Stad. gel. Bin TL ,9 Personel sayısı (ortal.) Kişi Personel giderleri Bin TL (127) (5,4) Gelirler Bin TL ,2 Giderler Bin TL ,6 Gelir-gider farkı Bin TL (7.494) ,8 İstanbul un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihinde yapılan uluslararası basın toplantısıyla ilan edilmiştir.

11 V Adaylık süreç ve takvimi içerisinde ilk olarak projenin ana hatlarını içeren Başvuru Dosyası hazırlanmış ve başvurunun son günü olan 15 Şubat 2012 tarihinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ne teslim edilmiştir. IOC Yönetim Kurulu bu dosyalar üzerinde yapılan incelemeler neticesinde İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid (İspanya) i, 23 Mayıs 2012 de Aday seçilen şehirler olarak belirlemiştir. Aday seçilen şehirlerin Başvuru Dosyası nda özetlenmiş olan projelerinin ayrıntısına yer verdikleri Resmi Adaylık Dosyaları 7 Ocak 2013 e kadar IOC ye teslim edilmiştir. Bu süreçte Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nca 2020 adaylığı için teknik plan ve adaylık dosyasının hazırlanması için hizmet alımı yoluna gidildiği görülmüştür. IOC tarafından Aday seçilen şehirler olan İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid (İspanya) arasından kazanan şehir tarihinde IOC Genel Kurulunda yapılacak oylamayla belirlenecektir. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 2012 yılını ortalama 22 personelle 72 milyon TL gelir, 43 milyon TL gider ve 29 milyon TL gelir fazlası ile kapatmıştır. C- Öneriler: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır yılında kamulaştırılmasına karar verilmekle birlikte, 2001 yılında kamulaştırılmasından vazgeçilen, İstanbul Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiindeki IV. etap olarak adlandırılan taşınmazların Olimpik Park alanından çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunda, ilgili kuruluşlarca karara varılarak işlem tesis edilmesini teminen başlatılan girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:6-9), 2- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun personel istihdamı konusunda; - HDK nın tarihli ara kararı çerçevesinde Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere birer yıllık iş akdi imzalanan 10 personelin akit süreleri sonunda sözleşmelerinin yenilenip yenilenmemesi hususunun Kurul un kendi personel ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilmesi, - Yapılacak personel alımlarının HDK nın kendi ihtiyaçlarına uygun olarak ve ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi, (Sayfa:10,11),

12 VI Sayıştay 3- İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 2. Safha Adaylık Süresince Yapılacak İş ve İşlemler İle İlgili İhtiyaç Duyulan Ulusal ve Uluslararası Uzmanlardan Alınacak Mal ve Hizmet Alımı Sözleşmesi ile ilgili olarak; - Sözleşme kapsamındaki taahhütlerin işin süreli olduğu dikkate alınarak, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesine için, sözleşmenin 17. maddesi gereğince, bu konuda uzman kişilerden oluşan bir komisyonun ivedilikle oluşturulması, - Yüklenicinin hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütüp yürütmediği sağlıklı bir şekilde tespit ve takip edilemediğinden, görevlendirilen Komisyon tarafından kontrollük raporu düzenlenerek; yükleniciye yapılan ve yapılacak olan ödemelerin kontrolörlük işlemlerine göre yeniden gözden geçirilmesi (Sayfa:23-27), 4- HDK nın kendi çalışma alanına odaklanması açısından; Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile bağlantılı Olimpiyat Parkının batısından geçen ve İSKİ arıtma tesislerine giriş yolu olarak yapılan yol ile 2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı öncesinde Stadyumu Başakşehir e bağlamak için yapılan yolların bakım, onarım, elektrik giderleri ve işletme masraflarının Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na hem mali olarak hem de işletmecilik açısından yük olmaya başladığı göz önüne alınarak, söz konusu yolların şehir içindeki diğer yollarla birlikte düşünülmesi, bakım, onarım ve işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesi (Sayfa:38), 5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:11) listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun 2012 yılı bilânçosu ve ,74 Türk Lirası gelir fazlası ile kapanan gelir ve gider hesabı tasvibe sunulur.

13 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar: Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile İstanbul un olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, bu amaçla kendilerine görev verilecek kurum, kuruluş, kurul ve komitelerin teşkil, görev, yetki ve çalışma usulleri ile ilgili diğer düzenlemeleri yapmak üzere İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulması öngörülmüştür. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak anılan Kanun un Gelirler başlıklı 11 inci maddesinde İOOHDK nın gelirleri şu şekilde sayılmıştır: a) Spor Toto-Loto hasılatının % 1'i, b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü nün bir önceki yıla ait safı hasılatının % 5'i, c) Konut Fonunda toplanan aylık gelirin 1'i, d) Her yıl konsolide bütçeden ayrılan pay, e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin tasdik edilen bütçesinin % 1'i, f) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna istinaden düzenlenen "At Yarışları Müşterek Bahis" bilet satış hasılatının % 11'i, g) Diğer gelirler tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunu nun 87 nci maddesi ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden sağlanan gelire ilişkin (e) bendi iptal edilmiş, bunun yerine tarih ve 5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 27 nci maddesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tasdik edilen bütçesinin % 0,5'i, İOOHDK nın gelirleri arasına katılmıştır. Yine tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun un 7, 10 ve 11 inci maddeleri ile, yukarıda belirtilen (a), (b) ve (f) bentlerindeki gelir kalemleri de iptal edilmiş, ayrıca şans oyunları hasılatından yıllık

14 2 Sayıştay kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulması ve (e) bendinde sayılan gelir unsurunun takip eden yılın ilk ayında, diğerlerinin ise tahsilini takip eden ayın 15 ine kadar ilgili kuruluşlarca İOOHDK hesabına yatırılması öngörülmüştür. Diğer taraftan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5610 sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesinde, Toplu Konut Fonu tasfiye edilmeden önce Fondan gelir payı alan kurumların Toplu Konut İdaresi gelirlerinden pay talep edemeyecekleri ve tasfiye edilen Toplu Konut Fonundan gelir payı talebiyle 3/7/2001 tarihinden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı na karşı yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiş, bu şekilde yukarıda belirtilen (c) bendindeki gelir unsurunun da uygulanabilirliği kalmamıştır. Açıklanan yasal düzenlemeler neticesinde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun gelirlerinin; her yıl merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin onaylanmış bütçesinden alacağı %0,5 oranındaki pay, şans oyunları hasılatından Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek vasıtasıyla sağlanan pay ve diğer gelirlerden oluşması öngörülmüştür tarih, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 661 sayılı KHK nın 48 ile 52 nci maddeleri ile, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun kuruluşuna ilişkin 3796 sayılı Kanun da değişikliklere gidilmiştir. Bu çerçevede Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun üye yapısı yeniden düzenlenerek Kurul üyeleri arasına Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı dahil edilmiş, asbaşkanlık müessesesi kaldırılmış, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun altında konumlandırılan Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi nin teşkiline ilişkin değişiklikler yapılmış ve Kanun kapsamındaki satınalma işlemlerine Kamu İhale Kanunu ndan istisna sağlanmıştır. 2- Yönetmelikler: 661 sayılı KHK ile 3796 sayılı Kanun da gerçekleştirilen değişiklikleri müteakip, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 183 sayılı toplantısında, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi kabul edilmiştir. Genelgeyle 3796 sayılı Kanun a paralel olarak, Kurul birimlerinin teşkilatlanması ile görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu kapsamda, Genel Direktörlük kaldırılarak yerine Genel Sekreterlik ihdas edilmiş, Genel Sekreterliğe bağlı idari ve teknik 4 birim ise Dış İlişkiler Direktörlüğü, Yönetim Direktörlüğü, Hukuk

15 3 Müşavirliği ve Tesisler İdari Direktörlüğü olarak sayılmıştır. Böylece daha önce Genel Direktörlük yapılanmasında yer alan Kontrollük Teşkilatı na yeni organizasyonda yer verilmemiştir. Öte yandan 3796 sayılı Kanun un 20 nci maddesine 661 sayılı KHK ile eklenen Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. hükmü çerçevesinde, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar tarihli Bakan Oluru ile onaylanarak Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na gönderilmiştir B- Teşkilat: 3796 sayılı Kanun un 2 nci maddesi Bu Kanunun amacının gerçekleştirilmesi için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu Kurula Bağlı Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulur. hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm gereğince, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yürütme Kurulu ve Hazırlık Komitesi kurulmuştur. Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 183 sayılı kararıyla kabul edilen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde, Kurul un organizasyon yapısı; Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Hazırlık Komitesi ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun organizasyon şeması rapor ekleri (Ek: 1) arasına alınmıştır. 1- Hazırlık ve Düzenleme Kurulu İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 3796 sayılı Kanunun, 661 sayılı KHK ile değişik 3 üncü maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında; Gençlik ve Spor Bakanının görevlendireceği bir üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, İstanbul Valisi, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek bir büyükelçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve görevlendireceği iki üye, Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Kurul özel hukuk hükümlerine tabi olup tüzel kişiliğe sahiptir.

16 4 Sayıştay Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yerine getirme görevi bulunan Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yetki ve sorumlulukları 3796 sayılı Kanun un 4 üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre Kurul, oyunların hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerden yetkili ve sorumlu olup, bu Kanun hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla hizmet komiteleri ile idari birimler kurma imkânı bulunmaktadır sayılı Kanun da Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun en az iki ayda bir toplanması öngörülmüş olmakla birlikte, incelemelerde toplantıların öngörülen sürelerde yapılmadığı görülmüştür. Kurul; 2010 yılında 2, 2011 yılında 3, 2012 yılında biri ara toplantı olmak üzere 4 toplantı yapmıştır. Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun, 3796 sayılı Kanun da belirtildiği şekilde en az iki ayda bir toplanması gereğine işaret olunur. 2-Yürütme Kurulu: Genel Sekreterlik aracılığıyla Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini ve vereceği diğer görevleri yürütmekle yükümlü olan Yürütme Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleyeceği ikişer üye ile TMOK Başkanı nın belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır sayılı Kanun da haftada en az bir kez toplanması öngörülen Yürütme Kurulu nun, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nin 10 uncu maddesi çerçevesinde kararlarını 7 gün içerisinde karar defterine kaydetmesi gerekmektedir. Yürütme Kurulu nun, tarihinden itibaren tutulmaya başlanan karar defteri kayıtlarında, 2012 yılında 3 kez toplandığı görülmüştür yılında ise Mart-2013 sonuna dek 1 kez toplanmasına karşılık süresinde karar defterine kayıt yapılmadığı anlaşılmıştır. Yürütme Kurulu nun, 3796 sayılı Kanun da belirtildiği şekilde haftada en az bir kez toplanarak, alınan kararlarının karar defterine zamanında kaydedilmesi gereğine işaret olunur. 3. Hazırlık Komitesi: Hazırlık Komitesinin, 3796 sayılı Kanunun 661 sayılı KHK ile değişik 7 nci maddesi uyarınca Gençlik ve Spor Bakanlığından dört, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından birer, İstanbul

17 5 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve TMOK Başkanlığı ndan ikişer ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşması öngörülmüştür. Yürütme Kurulu gerekli gördüğünde Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun onayını alarak bu komiteye yeteri kadar yeni üye alma ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurma yetkisini haizdir. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nin 12 nci maddesinde Hazırlık Komitesinin görevleri özetle, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun onayı, Yürütme Kurulunun talimatları ve Genel Sekreterlik aracılığıyla, Olimpiyat oyunlarının yapılacağı alanları tespit etmek, yapılacak olimpik tesislerin projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri inşa ettirmek, mevcut tesislerin olimpik ölçülere göre modernizasyonunu yaptırmak, ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti satın almak olarak belirlenmiştir. Hazırlık Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyduğu personeli, atamaya yetkili amirin iznini almak kaydı ile geçici şekilde bünyesinde görevlendirme yetkisine sahiptir. Faaliyet konuları olimpiyat oyunları adaylık sürecinden ziyade ağırlıklı olarak ev sahipliğinin kazanılması sonrası çalışmaları kapsayan Hazırlık Komitesinin üyeleri henüz belirlenmemiştir. 4. Genel Sekreterlik: Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na bağlı olarak çalışan Genel Sekreterlik, idarenin günlük işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile ona bağlı tüm alt birimlere sekretarya hizmeti vermekle görevlidir. Bu kapsamda Genel Sekreterlik, adaylık dosyası hazırlamak, adaylık için gerekli yasal kayıtları tutmak, diğer aday kentlerin çalışmaları hakkında bilgi toplayıp değerlendirmek ve sonuçları hakkında Hazırlık ve Düzenleme Kurulu na öneride bulunmak, personelle ilgili işlemleri yürütmekle sorumludur. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Teşkilatı ile Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Genelgesi nde Genel Sekreterliğe bağlı idari ve teknik birimler; - Dış İlişkiler Direktörlüğü, - Yönetim Direktörlüğü, - Hukuk Müşavirliği, - Tesisler İdari Direktörlüğü

18 6 Sayıştay şeklinde sıralanmakla birlikte bu birimlerin görev tanımlarına yer verilmediği görülmüştür. Genel Sekreterlik birimleri arasında yetki ve görev çakışmalarının oluşma ihtimali de dikkate alınarak bu birimlerin görev tanımlarının yapılmasında fayda görülmektedir. - Hukuk Müşavirliği: İOOHDK nın hukuk danışmanlığını ve hukuki konularda takibi gerekli işleri yürüten birimde, iki avukat istihdam edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin yılsonu itibariyle takip ettiği davalar, biri fer i müdahil sıfatıyla olmak üzere 5 adettir. Öte yandan daha önce bu birimce takip edilen ve çoğunluğu Olimpiyat Stadyumuna ilişkin kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan 237 adet kamulaştırmasız el atma ve aynı konuyla ilgili 53 adet icra dosyası 2013 yılında davaların muhatabı olan Spor Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. İstanbul un uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması çerçevesinde, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mevkiinde, olimpik park yapımı çalışmalarına başlanmış, projeye arazi temini için nazım imar planında Olimpiyat Parkı olarak belirlenen alan içerisinde özel mülk parsellerinin kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kamulaştırma işlemleri tarihli Umumi Menfaat ve Kamulaştırma Kararı uyarınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri etaplara ayrılmış ve arazide I,II ve III. Etap olarak ayrılan yerlerin kamulaştırma işlemleri yapılmış, açılan bedel artırım davaları sonuçlanmıştır. IV. etap taşınmazları, çoğu 250 metrekare olmak üzere, toplamda metrekare alanlı, 1453 adet parselden müteşekkildir. IV. etap kamulaştırmasına tarihinde başlanmış ve kıymet takdir komisyonunca belirlenen (2000 yılı için metrekareye 4 TL) kamulaştırma bedelleri malikler adına Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi ne yatırılmaya başlanmıştır. Ancak kamulaştırma işlemlerinin bitiminden sonra malikler bedel artırımı davası açma yoluna gitmişler, bu davalarda malikler taşınmazların metrekaresine 90 ila 150 TL (2000 yılı için) civarında bedeller talep etmişler, artırılacak bedel üzerinden kamulaştırmanın kesinleşmesinden başlayarak yasal faiz talebinde de bulunmuşlardır. Sonuçlanan davalar temyiz edilmiş, Yargıtay açılan bedel artırımı davalarının pek çoğunu düzelterek, bir kısmını aynen onamıştır. IV. etap için açılan bedel artırım davalarının mahkeme kararlarında belirtilen rakamlar üzerinden kesinleşmesi halinde ortaya çıkacak kamulaştırma bedelinin yasal faizi ile birlikte TL ye ulaşması, ayrıca Anayasa nın 46 ncı maddesinin 2001 yılında değişmesiyle birlikte, ödenmeyen veya geç ödenen kamulaştırma bedellerine kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faizin uygulanması hükmünün

19 7 işlerlik kazanması ile idare aleyhine büyük bir faiz yükünün ortaya çıkacağı hususları göz önüne alınarak söz konusu alanların kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 21 inci maddesine göre vazgeçilmesine karar verilmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan bu karar uygulanmış ve tarih ve 2001/01 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile IV. etap kamulaştırılmasından vazgeçilmiştir. Söz konusu karar yargı mercilerine intikal ettirilmiş ve açılan bedel artırımı davalarının tümünün reddi sağlanmıştır. Yapılan incelemelerde; - Kamulaştırmadan vazgeçilmesine rağmen söz konusu taşınmazların halen nazım imar planlarında olimpik park içerisinde yer almakta olduğu, taşınmazlar üzerinde imar kısıtlaması ortaya çıkaran ve mülkiyet hakkının ihlali sayılabilecek bu durumun çözüme kavuşturulması ve taşınmazların olimpik park alanından çıkarılması için İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nce, İstanbul Büyükşehir ve Başakşehir Belediyeleri nezdinde girişimlerde bulunulduğu, ancak ilgili belediyelerin, söz konusu taşınmazların imar durumlarını değiştirmedikleri ve halen taşınmazların olimpik park alanında yer aldığı, - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin verdiği kararlar doğrultusunda Türk Hukuku nda da kamulaştırmasız el atma kavramında değişiklikler ortaya çıktığı, eskiden Yargıtay kararlarında kamulaştırmasız el atma şartının oluşması için idarelerin taşınmazda inşaat, yol, park gibi fiilen kullanımını arayan kararların yerine, imar planında uzun süre park, yeşil alan, yol gibi yerlerde kalan, kamulaştırılmayan, fiilen el atılmayan yerler için de kamulaştırmasız el atma keyfiyetinin oluştuğu yönünde kararların çıkmaya başladığı, - Bunun sonucu olarak IV. etapta yer alan taşınmaz maliklerinden bazılarının Yargıtay kararlarını dayanak alarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ve Başakşehir Belediyesi ne karşı Mayıs ayından itibaren kamulaştırmasız el atma davaları açtıkları ve denetim tarihi (Mart 2013) itibariyle 237 adet davanın derdest olduğu, pilot niteliğinde olan davaların malikler lehine sonuçlanması halinde alanda bulunan tüm maliklerin çok sayıda dava açabilecekleri, davalar sonucunda taşınmazların metrekaresine 700 TL civarında değer biçilebileceği ve gecikme faizleriyle birlikte büyük bir maddi külfetle karşılaşılabileceği, - Konu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü ne muhatap tarihli yazısının tetkikinden olimpiyat oyunlarına İstanbul un aday olacağı, buna ilişkin olarak 2012 yılı içinde resmi başvuruların ve proje çalışmaların yapılmasının öngörüldüğü, söz konusu alanın

20 8 Sayıştay adaylık aşamasında konumunun vazgeçilmez olduğu ve konunun sorumluluğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde değil, merkezi idare ve ülkesel çıkarlar kapsamında olduğu hususunun ifade edildiği, - Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun Spor Genel Müdürlüğü ne muhatap tarih, 226 sayılı yazısının tetkikinden ise; kamulaştırmasız el atma davalarında taşınmazların metre karesine 700 TL değer biçildiği düşünüldüğünde, işleyecek faizle birlikte ortaya çıkabilecek büyük mali külfetin hukuki muhatabının Spor Genel Müdürlüğü olacağı hususu belirtildikten sonra; söz konusu alanların Olimpik Park Alanından çıkarılması yönünde bir değerlendirme yapılabilmesi için, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi nin, şehir planlamasında, spor tesisleri yapımında, imar düzenlemesinde uzman çalışanlarıyla beraber mahallinde inceleme ve değerlendirme yaparak ortak bir karar vermelerinin çok daha sağlıklı ve yerinde bir değerlendirme olacağı görüşlerine yer verildiği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bahse konu alanın imar düzenlemesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yetkilendirildiği, bunu müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın da davalarda taraf olduğu, anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak 2011 yılı denetim raporunda, IV. etap olarak adlandırılan taşınmazların olimpik park alanından çıkarılıp çıkarılmayacağı hakkındaki nihai kararın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince oluşturulacak uzman bir heyet tarafından verilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması önerilmiştir. Öneri doğrultusunda, Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun tarih ve 184 sayılı toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ve 2020 olimpiyat adaylığı işlemlerini yürüten Concept Grubundan alınacak uzmanlardan oluşan bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda tarihinde ilgili kuruluşların yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmişse de konu hakkında somut bir karar veya işlem tesis edilemediği anlaşılmıştır. Öte yandan bahse konu IV. etapla ilgili olarak Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Hukuk Müşavirliği nce takip edilmekte olan 237 adet kamulaştırmasız el atma ve 53 adet icra dosyası, 2013 yılında davaların muhatabı olan Spor Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2011 YILI RAPORU İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 3796 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş adı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SPOR TOTO TEŞKİİLAT BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı