TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2005-II

2 TCMB İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 2. ENFLASYON GELİŞMELERİ 3 3. ARZ VE TALEP GELİŞMELERİ Arz-Talep Dengesi Dış Talep Maliyetler MALİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ve PARA POLİTİKASI Mali Piyasalardaki Gelişmeler Para Politikası KAMU MALİYESİ Borç Stokundaki Gelişmeler GÖRÜNÜM Arz ve Talep Unsurları Maliyet Unsurları Parasal ve Mali Disiplin 46. GRAFİKLER 49 TABLOLAR 50 KISALTMALAR I I

3 TCMB (Sayfa düzeni nedeni ile boş bırakılmıştır) II 2005-I

4 TCMB 1.Giriş 1 ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ _ ]X `_ X\Z f f fc Z_ cx\]x^x ] _^Z Zc7 E _ ^ Z ^ \ cf Z X ]Xc _ X\Z \X ] \ X^ ^Z 5 a c`] a c`] fcf_] cz Z X ]Xc _ X\Z f\ ]Z _ ] Z X _ \ Z_ZXc c \Z XcX c\ _5^ Z^ ] Z X ]Z ^ ] cz fc\]zcx _ X\ZZ Z\cXc Z X ]Xc X\ZXc \ ]X X_YX ] X X\ c] c `]^ c7;99 YX ] f\ Z Z Z X _ \ Z\Xa X^ _ XX \]X_^X\ X`]X_ ] \Xa X^] Z X c ] cz ] HXa X^] c ] cz _ H 2 _ ] f f }Z]Z^Z_Z\`c ^X\]XYZc]Z\ YZc fc Zc X] X] YZc Zc Z ] ^ \ _ ]X `_ X\Z f f fc Z_ \Z X X ]X^X X XZc Z_ X] c^ \ Zc7 ;99 ] _ _Z]\f X ] \ _ ^Z_ X cz X ZJZ]]Z X ]X J 2 ]] \ Xc _ X Y ]Zc Z_ YZc X X ]X^X ] _^Z Zc7 D_ X\5 \`_ X X ]X^X \`_`^Z\ X\ Z Z 8 X X] a \Z YZc X X ]X^X X_ }Z]5 X X `\ ;99 ] _ _ Z]\ Xc _ X Z c \ Z ^ \X X_X_ \`_`^Z\ X_]X_^X_ _ XcX } YX \Z Z_ _ \X _X\]X_^X\ X c7 Xc X^X \X] ^] cz^ Z^ ]]Z\ _Xc _ c ]^ `]XcX\Z_ ] _ Z}Z_ 5;99 ] _ _ f f_ ff X ] \ _ ^Z_ \ ]X _] ^] cz X\ZY _ X X ]X X_ c Z Z X] YZ_ _Z _ Xc ^X X YX ]X } cf]^ \ Zc7 ;99 ] _ _ Z]\ f X _ X5 `a]x^ _Z XZ c Z Z X] a YZc _ \Z _ ^ c ]X_XcX\ Xc ^ c7 P ] _ Z]\ Xc _ X YX_\X]Xc _ \c Z X ^Z_ \Z X_ X]\ _ X\Z X] YZ_ \Z Xc }Z]Z^Z \`_`^Z\ XX]Z ] c \Z X_]X_^X \] c _Z ]Z\ ]Z ^ ] c `]^ c7 E _ ^ 5 Xc 6 X X_ \] X X_ \ f\ Z^ Z_ XX X c ^]Xc Yf f^ X _ X_ _ a]x_x \X_ Xc X^X c a]xc `]^ c7 E _ _ X_ _ X5 ] f\ Z^ Xc X^X]Xc _ _ Yf f^ \X \ f c\ _5 \X^ Xc X^X]Xc _ _5 ]]Z\] X c ^ \X _X\] `]XcX\5 \X \ Xc ^ c7 E c ^5 c Z Z X] a \`^a` Z `_ _ _ }Z Z^Z_ Z Xc ^ \ Zc7 `]X ]X5 ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ X\Z X X ]X^X5 c Z Z X] ayz] _] cz c Z_ Z_ ] _ Z}Z_ 5 Z X] a Y ]Zc Z_ YZc X X ]X^X X XZc Y ] ] _^ ^ \ Zc7 \`_ _ ^ 5 ^X]Z ] c5 _ ]X `_ `cx_ _ _ f f f_ \X \ X Y ] _^X X X^ ^Z Zc7 ] ]XcXcX az X X]Xc X a c`] ^ X] Z X ]Xc _ X ] _ _ f\ \`cx_] Xc ]XcX\Xc _5 fc\]zcx _ _ f ]f \`_ ^ _ \`c ^X Y ]Z ^ ] cz_ _ ]X `_X _ c] `cx_ X 1 Bu rapor 25 Temmuz 2005 tarihine kadar olan veriler kullanılarak hazırlanmıştır II 1

5 TCMB X_ ]^X _X_ _`]^ c7e _ _ X_ _ X5;99 ] _ _Z]\f X _ X Z Z X^ XX YX _Xc ]f c ] c Xc cf]^f 5X_ X\ XX YX _X cz^]z]z\ \Z Xc `cx_ X X f\ \ `]^ c7 EZc YX \X Z ] 5 c ] f c ] cz_ \ ^Z ^ \ cz^]z]z}z_ `cx_ \]Z_ cz] _ YZcZ^ c ] f c _ \ Z_Z_ X _ _ ^ cz] ^ Z _ _Z ] YZcZ^ Z f f ^X]Z ] cz f f\ cz_z\`c ^ c7 O ] \`_`^Z\ X\ Z Z _ ]X `_ _ f f fc Z_ 5 \Xc X YX Z] _ ]Z ^ ] c `}c ] _ X fc\z ^ cz J c\ EX_\X JE2 XZ \XcXc]Xc _ X ^\Z_]Z X c _ \`c ^ ]Z\ XZ `cx_]xc _ f : 5; Z Z_ ^ c7 D c X5 J c\ EX_\X Z \ c _ X _ ^ _ ^`] X_X c ` _X\] }XYX}] `]XcX\ ] _ Z]\ Z X _ X Z az X X _X c \ `}c X_ X] ^ ^f X X] Z_ Y ] _^ c7 O c YZcZ\ Zc^ X^X ] Z X] ^ Z X] ] cz X^ ^ \ Zc7 E ] 5 J c\ EX_\X Z c c ] cz X\]X \ 9^Z] XcDE `]Xc Z Z_ f\ ]^Z Zc7 ]X_^X\ X`]X_ \`_`^Z\ac` cx^ _YX Xc _ _YZc X_ ^X `]XcX\ Xa X] cz \ acz^z_z_ X X]^X `_ _ X5 c \ XZ ] c \Z f f c \ fc\ ]ZcX _ _ f ]f \`_ ^ _ \`c ^X Y`c `\ _ X X] _ \Z Xa^X X X^ ^ \ Zc7 E YX}]X^ X ^X]Z YX \ _] \ X X]^X X X^ ^ \ Zc7 E _X \Xc _5 Y`c `\ _ _ ^ X Xa Z Z5 f\ \ XZ X ]X c^ c }Z_Z X^ Zc^ \ Zc7 ;99: `_cx _ X _ ]X `_ X\Z f f fc Z_ X _ X^X_ X f\ \ Yf f^ ]Xc _X cz Z] YZ]^ Z5 Xa X] f _] ^ ] c f\ \ cz^]z]z\ Xc ]Xc Z] ^f^\f_ `]^ c7 E fc Z X Z Z\cXc `] _ X _ ^]Z ^ X ] c X] _^ c> X_ X\ ^ ]X\ Z X Z Z\cXc _X ]X ]XYZ]^ Z Z Z_5 `_ ]]Xc X \XcXc] ] \]X fc fcf] _ \`_`^Z\ ac` cx^ _X _ \XcXc] ] \]X X^ ^ Z5Yf ]Zc] ca`]z Z\X _ _ _ ]X `_ Z ] ^] fcf f]^ Z5 ^X]Z Z Za]Z_ _ X Z cz]^ ^ Z ^X]Z Z Za]Z_Z_\X]Z Z_Z _ X ^Z_ \`]X_ Xa X]c `c^]xc _ fc fcf]^ Z c \^ \ Zc II

6 TCMB 2. Enflasyon Gelişmeleri P ] _Z]\ Xc Z ZYXc ]X Xc 5 _ \Z ]]XcX\ X ]X`] \ X f f\\x]xcx\ f ;5 <`cx_ _ X c \] ^Z Zc7E _X\Xc _5 ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ _ ]X `_ X\Z f f fc Z_ cx\]x^x `] } ] ^] _^ \ Zc7 ˆ]\ f X ] \ _ ^ \Z Xc f 95 Z\ _5 Z\Z_ Z f X ] \ _ ^ Y `cx_5 ^ Z^ ] fcf_] c \Z Z X ]Z ^ ] cz_z_ \Z Z ] 5 f :5 `]XcX\ c \] ^Z Zc7 D c X5 JXc KZ X_ X ]Xc _ X f\ ]Z _ ]] \ H 2 _ ]X `_ 5 X ZcX_X _ X \cxc f ^f fc cx Z\;7:27 Yılın ilk yarısında TÜFE artış oranı yüzde 2,59 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 2.1. TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (A, B ve G) (Yıllık, %) 12% TÜFE (A) (B) (G) 10% 8% 6% Kaynak: DİE P ] _Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ _ ]X `_ ]Z ^ ] czf cz_ \Z]Z`]X_ YX ] X X\ c] c5 Z2^ Z^ ]fcf_] c \Z Z X ]Z ^ ] cz5 ZZ2 Z ^ c a]xc _ X X^ _ Z X \X ] } 5 ZZZ2 a c`] Z X ]Xc _ X\Z f\ ]Z Z 2 fc\]zcx _ _Z Z\cXc] cz`]xcx\ cx]x_xyz]zc7 P ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ ^ Z^ ] fcf_] cz_ \Z] cz Y ]Zc Z_ `]XcX\ `c X X \^ c7 KZ X_ JX X ]Xc _ X Z Z^ X X\\XY c Y _ X\Z Z X Xc ]Xc Z] X ZcX_ X _ X X c Y Z] Xc ^ Z X ]Xc _ X\Z f f ] c Y ^ Z^ ] \Z_Z_ c Z Zc7 KZ X_ X ZcX_ _ ^Z_ 5 Z Z^ X X\\XY c Y _ X\Z f :<5: ]Z\ Z X Xc 5 ^ ] `]XcX\ ^ Z^ ] Z X X Xc]X^X]Xc _ X_ \X _X\]X_ X X5 _ ]]XcX\ X ]X`] \ X f\ \YZcXc c ;99 ^ ] ]] _ \ \Xa X^ _ XX _ Xc _ ] f < f Z_ Z Z27 X\X 5 ] _Z]\ f X _ X Y c a X cf] _ f\ \ Z X f f ] cz _ Yılın ikinci üç aylık döneminde mevsimsel ürünlerin etkileri belirgin olarak ortaya çıkmıştır II 3

7 TCMB \X c ]^X^X] c7 Z} c X_ X_5 JX X ZcX_ X ]Xc _ X X c Y _ X\Z f f ] c5 Xc _ _ _ c] \X]^X _X Xc ^ `]^ c7 KZ \Z^5 \Xa X^ _ X\Z ] \Xa X^] c ] c _ Z ] _^ ^Z X fcf_] cz XcZ 5 ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ f ;5< `cx_ _ XXc ^ c7 Xc ^ Z X ]Xc _ X\Z ]] \Xc :<< ] _ X_Y X_X Z]\ X :<< ;99 YX ] _ \ ] c X Z]Z_ 2 Y f X ] \ _ ^ _ X Z `]^ c cx Z\;7;27 Grafik 2.2. Tarım (ÜFE) ve Gıda (TÜFE) Alt Grupları (Yıllık, % Değişim) 35% Tarım Gıda 25% 15% 5% -5% Kaynak: DİE, TCMB. Hizmet fiyatlarındaki katılığın, 2005 yılının ikinci üç ayında da sürdüğü görülmektedir. EX X ]X c^x \`_ `]^X\ f c 5 }Z Z^5 X}] \ ZYZ Z ^ c a]xc _ X\Z ]] \ Z X Xc `cx_]xc Z_ `] \ X f cz_ c \] ^ \ Zc7D c X5\ZcXXc `cx_]xc f\ \ c ^ X^ ^ \ Zc7 E YX}]X^ X5 KZ X_ X ZcX_ _ ^Z_ Z ^ Z X ]Xc _ X\Z \X ] \ fc^f fc7 ]X c^x \`_ c a]xc Z_ ] _ Z}Z_ 5Y X] c a]xc _ Z Z_ _ c[z Z X ]Xc _X _ Xc] c a]xc`] \]Xc cf]^ \ Zc7E X] c a]xc X\ZXc ]Xc ^ ]`]XcX\ a c`] `}X] X Z] Y _]XcX X X] ^X ] cz_ Z X ]Xc _ X\Z Xc ]Xc X_ \X _X\]X_^X\ X c XY]` ;7:27 ] ]XcXcX X^ a c`] Z X ]Xc _ _;99 ;99 ]]Xc _ X f cz_ \Z \Z] czz X c XZ_ ] _^Z Zc H ;7:27 Tablo 2.1.TÜFE İçinde Petrol, Doğalgaz ve Türevleri Fiyatları (Yıllık, Altı Aylık % Değişim) Haziran-2004-Haziran 2005 Aralık 2004 Haziran 2005 Petrole Dayalı Ürünler Benzin Mazot Kalorifer Yakıt Ücreti Benzin Mazot Kalorifer Yakıt Ücreti 33,71 % 32,01 % 38,69 % 10,29 % 9,14 % 15,03 % Doğal gaza dayalı Ürünler Kaynak DİE, TCMB. Doğalgaz Tüp LPG Doğalgaz Tüp LPG 34,93 % 19, ,83 % 5,33 % 14,64 % 5,73 % II

8 TCMB }Z Z^ \ cf_ Z 5 X ZcX_X Z ZYXc ]X ]] \Xc `cx_ _ _ f\ \ `]^X 5 ^ ] `]XcX\5 Z X X Xc]X^X]Xc _ _ _ \X c ]^X _ X_ \X _X\]X_^X\ X c7 QZcX5 }Z Z^ \ cf_ _ ^]Z YZc ax X X Za `]X_ ] c X_ 8\ c ]XcZ] ]Z]\ `c X }c Z^\ c ^]Xc _f^f \Z ]Z Z_f c X Xc]X^X]Xc _ JX X ZcX_X ]Xc _ X Xa^ ]Xc c7e YX}]X^ X5 }Z Z^ c Y _ X\Z ]] \ Z X Xc `cx_ _ _ ] `_ _ X f }ZY \] _^ \ Zc cx Z\;7 27 Grafik 2.3. Seçilmiş Alt Kalemler (TÜFE) (% Değişim) 8% 7,21% 6% 4,44% 5,58% 4,80% 4% 2% 0% 0,17% 1,55% 1,96% 0,55% 2,70% -2% -0,47% Gıda ve Alkolsüz İçecekler Kaynak: DİE, TCMB Ev Eşyası Sağlık Ulaştırma Eğitim Ocak-Haziran 2004 Ocak-Haziran 2005 Z Z_ c X]X_ }] _ 6\f] fc ]`\X_ X6` ] c a]xc _ X\Z f\ \ Z X Xc ]Xc X^ ^ \ Zc7 X c Y Z] YZc]Z\ Y c a]xc X \X Z] _ Xc ]Xc5 Z X] a \Z c ]Z X_]X_^X X_ \X _X\]X_^X\ X c7 c_ \X Xc X] _ X\Z Z} c c a]xc X\Z Z X ]Z ^ ] cz X] a Y ]Zc Z_YZc X_]X_^X XZ Xc ^ 5 \`_ c a]xc X\Z X] a ]Z ^ ] cz _f^f \Z _ ^ _ ]X `_ _ cz X _ X_ _a]x_x \X X\ c7 JX] Z ^ c a]xc _ X\Z ]] \ Xc `cx_]xc _X YX\ ] } _ X5 ] _ Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ 5Z]\f X X\ X ]X^X] Z ^ _ ]X `_]Xc XcX _ X\Z Xc\ _ X X] } ] ^] _^ \ Zc7 Z ^ c a]xc _ _ ]] \ Xc }Z]Z^Z_ YZc }Z Z\]Z\ `]^X \ _5 ^X] c Y _ X\Z ]] \ Xc `cx_ _ _ X] Y YX}] `]XcX\ f\ ]^ Z_Z_ Y ]Z ^ Y ]Zc] Z Z `] } cf]^ \ Zc cx Z\;7 27 Mal ve hizmet fiyatlarındaki artış oranları arasındaki fark, yılın ikinci üç ayında ilk üç aydakine göre azalmıştır II 5

9 TCMB Grafik 2.4. TÜFE İçindeki Mal ve Hizmet Grupları (Yıllık % Değişim) Mal Hizmet Kaynak: DİE, TCMB E _ ^ \X^ Z X X Xc]X^X]Xc _ _ ]]Z\] a c`] `}X] X Z] fc ] cz f cz_ `} _]X } Z\\X Z \^ \ Zc7 D c X5 ]YX _ X }Z Z^5 X}] \ Xfcf_] cz_ Xa ]X_H Z_ ZcZ^Z_Z_ \Z] czyf f\ ] f ] _ Z]\ X ]Xc _ X cf]^f fc7 ^^ X Z Z_ Z]X Z X ]Xc _ X Xa ]X_ f 5 ]f\ Z_ ZcZ^ X}] \ \ cf_ \Z Z X Xc _ _ X X]^X _X Xc ^ `]X X\ c7 Z} c X_ X_5 Y \ c \Z _ ]X `_ \X ] } _ _ Z]X Z X ]Xc _ X_ Z X 5 X X_ ^ X _ f c ] cz_ _\X _X\]X_ } _f_ Y ] _ c ]^X] c7 P _Z _ \ \Xa X^ _ X c Z] c _ Xc _ c ]^ `]XcX\ Xa]X_X_ 5 ^ ]`]XcX\ ] ]XcXcX _ c[z ^ ZX Z X ]Xc Z] fc\]zcx _ _ cz `}c ] _ X Xc \ ^ \ Zc7E c ] cz Z_ ]]Z\] X^a c`] Z X ]Xc _ X\Z Xc \ ] c Z^X]X X_X Z Z X ]Xc _ 5 `]X ]X X fc Z Z Z X ]Xc _ \Z] ^ \ Zc cx Z\ ;7 27 E _ _] \Z Xc \ ] c Y cz] cz_ } _ X } c] _ ZcZ]^ ]Z Zc7 c Z Z Z X ]Xc _ \ Z X ZcX_X _ X f ^f fc7e _ ^ X^a c`] Z X ]Xc _ X\Z Xc _ fc^ Z_ cx}^ _5 fc\ ]ZcX _ _ Z Z\cXc] cz Z] Xc ^ Z X ]Xc _ X\Z f f 5 _Z_ `] ^] cz_z Y ]Zc] ^Z Zc7 E ] 5 X ZcX_ X Z ZYXc ]X \Z ]] \ Xc `cx_ f 5; `]XcX\ c \] ^Z Zc II

10 TCMB Grafik 2.5 Hampetrol Fiyatları ve İmalat Sanayi Fiyat Endeksi (Yıllık % Değişim) Hampetrol Fiyatı* İmalat Sanayi Fiyat Endeksi (Sağ Eksen) * Brent aylık ortalama fiyat (ABD Doları), yıllık % değişim Kaynak: DİE, IEA 2005-II 7

11 TCMB KUTU VE 2005 YILLARINDA ULUSLARARASI HAM PETROL FİYATLARININ TÜFE VE ÜFE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası ham petrol fiyatları, 2004 yılının ikinci yarısından itibaren hızlı bir yükseliş eğilimine girmiştir (Kutu 2.1. Grafik 1). Bu durum, yurtiçi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kutuda, 2004 ve 2005 yıllarında uluslararası ham petrol fiyat artışlarının TÜFE ve ÜFE artışları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmektedir. Kutu 2.1 Grafik 1. Uluslararası Ham Petrol Fiyatları (Günlük Seviye) Kutu 2.1. Grafik 2. Uluslarası Ham Petrol ve Yurt İçi Akaryakıt Fiyatları (Yıllık Yüzde Değişim) Ham Petrol Fiyatları: Brent (USDVaril) :01 03:04 03:07 03:10 Kaynak: ABD 04:01 04:04 04:07 04:10 05:01 05:04 05: :01 04:03 04:05 TÜFE Akaryakıt ÜFE Akaryakıt Uluslararası Ham Petrol (Brent, $Varil) 04:07 04:09 04:11 05:01 05:03 05:05 05:07 Doğrudan etkiler, uluslararası ham petrol fiyatlarının direkt olarak etkilediği akaryakıt ürünleri fiyatları üzerinde görülmektedir. Grafik 2 de görülebileceği gibi, uluslararası ham petrol ve yurt içi akaryakıt fiyat artışları arasında belirgin bir ilişki vardır. Bu ilişkinin vergi dışı fiyatlardan oluşan ÜFE de çok daha güçlü olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, Türkiye de akaryakıt fiyatları oluşumunda en büyük payın vergilere ait olmasıdır. Akaryakıt ürünlerinin pompa satış fiyatı hesaplanırken, ilk olarak uluslararası ham petrol ve döviz kuru gelişmelerine paralel olarak rafineri satış fiyatı belirlenmektedir. Rafineri çıkış fiyatının üzerine dağıtım payları, nakliyat giderleri ve maktu ÖTV tutarı eklendikten sonra oluşan tutara yüzde 18 oranında KDV uygulanarak pompa satış fiyatına ulaşılmaktadır. Böylelikle, ÖTV ve KDV den oluşan vergilerin akaryakıt ürünlerinin pompa satış fiyatı içindeki payı yaklaşık yüzde oranına ulaşmaktadır. Vergilerden sonra pompa satış fiyatı içinde en büyük belirleyici olan rafineri satış fiyatının payı ise yaklaşık olarak yüzde 25 civarındadır. TÜFE içindeki akaryakıt ürünleri, konut ve ulaştırma olmak üzere iki ana alt grup altında yer alırken, ÜFE içindeki akaryakıt ürünleri, imalat sanayi altında rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe bulunmaktadır. Tablo 1 de, TÜFE ve ÜFE içindeki akaryakıt ürünleri gösterilmektedir yılı Ocak-Aralık döneminde TÜFE altında yer alan akaryakıt ürünleri fiyatlarının uluslararası ham petrol fiyatları artışına yakın bir oranda gerçekleştiği, 2005 yılı ilk yedi aylık döneminde ise, önemli ölçüde altında kaldığı görülmektedir. Bu gelişmede, 2004 yılının aksine 2005 yılında pompa satış fiyatının büyük kısmını belirleyen ÖTV tutarında oldukça sınırlı bir artışa gidilmesi etkili olmuştur. Nitekim, vergi hariç hesaplanan ÜFE akaryakıt fiyatlarının ilk yedi aylık artışı yüzde 26,75 ile, yüzde 10,33 lük TÜFE akaryakıt ürünleri artışının oldukça üstünde kalmıştır. Ancak, kuşkusuz yılın ilk yedi ayındaki yüzde 10,33 lük TÜFE akaryakıt artışı, aynı dönemdeki TÜFE eğiliminin ve yılsonu enflasyon hedefinin gerektirdiği eğilimin oldukça üzerindedir II

12 TCMB Kutu 2.1. Tablo 1. TÜFE ve ÜFE İçindeki Akaryakıt Ürünlerinin Fiyat Artışları (Yüzde Değişim) 2004 Ocak- Aralık 2005 Ocak-Temmuz TÜFE 9,35 2,00 TÜFE İçindeki Akaryakıt Ürünleri (Doğrudan Etkiler) 28,94 10,33 Kalorifer Yakıtı 26,93 18,00 Benzin 31,02 12,02 LPG 19,95 6,60 Mazot 32,04 11,37 Motor Yağları 10,82 3,91 ÜFE 15,35 1,14 ÜFE İçindeki Akaryakıt Ürünleri (Doğrudan Etkiler) 37,98 26,75 Kurşunsuz Benzin 26,05 35,51 Süper Benzin 26,49 35,12 Mazot (Motorin) 53,82 19,04 Fuel-oil no.6 5,47 68,21 Kalorifer yakıtı 31,84 29,56 Motor Yağları 12,77 3,03 Brent (USDVaril Fiyatı) 32,65 45,59 ABD Doları Alış Kuru -2,50-4,35 ÖTV (Kurşunsuz Benzin) 34,54 4,27 Not: Akaryakıt ürünlerinin alt detaylarındaki artışlar fiyat üzerinden hesaplanmıştır. Kaynak: DİE, ABD Enerji Bakanlığı TÜFE ve ÜFE den ham petrol fiyatlarının doğrudan etkilerini arındırdığımızda, bir başka deyişle söz konusu endekslerden akaryakıt ürünlerini dışladığımızda, özellikle ham petrol fiyat artışlarının hızlanmaya başladığı 2004 yılı ikinci yarısından itibaren her iki endeks için de daha düşük bir fiyat artış eğilimine ulaşılmaktadır (Kutu2.1. Grafik 3,4). Buna karşılık, TÜFE yıllık artış oranındaki eğilimin ham petrol fiyatlarıyla ilgili olmadığı görülmektedir. Kutu 2.1. Grafik 3: TÜFE ve Doğrudan Etkileri Dışlayan TÜFE (Yıllık Yüzde Değişim) Kutu 2.1. Grafik 4: ÜFE ve Doğrudan Etkileri Dışlayan ÜFE (Yıllık Yüzde Değişim) TÜFE Akaryakıt Dışı TÜFE Uluslararası Ham Petrol (Brent) ÜFE Akaryakıt Dışı ÜFE Uluslararası Ham Petrol (Brent) :01 04:03 04:05 04:07 04:09 04:11 05:01 05:03 05:05 05:07 04:01 04:03 04:05 04:07 04:09 04:11 05:01 05:03 05:05 05:07 Doğrudan etkiler, uluslararası ham petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki toplam etkilerinin yalnızca küçük bir kısmıdır. Etkilerin büyük kısmı dolaylı yoldan gelmektedir. Dolaylı etkiler, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki artışların girdi maliyetleri ve bekleyişler yoluyla, akaryakıt ürünleri dışındaki ürünlerin fiyatlarını etkilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Dolaylı etkilerin, ilk olarak akaryakıt ürünlerinin yoğun bir şekilde girdi olarak kullanıldığı sektörlerde ortaya çıkması, daha sonra aşamalı olarak daha düşük oranda akaryakıt girdisi kullanan sektörlere yayılması beklenmektedir. Dolaylı etkilerin son aşaması ise, doğrudan ve girdi yoluyla oluşan dolaylı etkilerin genel enflasyon düzeyini yükseltmesi ve bunun bekleyişler yoluyla tüm sektörler geneline yayılmasıyla oluşmaktadır. İlk olarak ortaya çıkan dolaylı etkiler (birincil dolaylı etkiler) hakkında kabaca fikir sahibi olabilmek için, akaryakıt ürünlerinin en yoğun şekilde kullanıldığı sektör fiyatlarının genel endekslerden dışlanması yöntemi kullanılmıştır. Ancak, akaryakıt fiyatlarından doğrudan etkilenen ve imalat sanayinin genelinde çok önemli bir girdi olan petrokimya ürünleri, bir çok imalat sanayi alt sektörü altına dağıldığı için, bu dışlama yönteminin ÜFE üzerindeki birincil dolaylı etkileri hesaplamak için uygun olmayacağı düşünülmüştür. TÜFE de birincil dolaylı etkilerin görülebileceği gruplar, 1996 yılı girdi-çıktı tablosunun verdiği bilgiler ve yargı kullanılarak seçilmiştir. Söz konusu kalemler Tablo 2 de verilmektedir II 9

13 TCMB Kutu 2.1. Tablo 2. TÜFE de En Yüksek Akaryakıt Girdisi Kullanan Sektörler (Yüzde Değişim) 2004 Ocak- Aralık 2005 Ocak- Temmuz TÜFE Birincil Dolaylı Etkiler 9,26 9,25 Elektrik 0,19 0,13 Gaz 15,26 13,21 Demiryolu ile Yolcu Taşımacılığı 12,29 14,79 Karayolu ile Yolcu Taşımacılığı 10,59 12,31 Havayolu ile Yolcu Taşımacılığı -13,90 7,78 Deniz ve Yurtiçi Su Yolu ile Yolcu Taşımacılığı -14,02-0,86 Diğer Satın Alınan Ulaştırma Hizm. (Evden eve nakliyat, kargo) 22,44 12,70 Posta Hizmetleri 14,29-4,73 Paket Turlar 19,23 12,85 Uluslararası ham petrol fiyatlarından dolaylı olarak ilk etkilenen fiyatlar için Tablo 2 de yer alan kalemlerin birleştirilmesiyle oluşturduğumuz endeksin yıllık artış oranının 2004 yılı Ocak ayından itibaren düzenli olarak yükseldiği, ancak bu yükselişin doğrudan etkilenen fiyatlarınkine göre düşük kaldığı görülmektedir (Kutu 2.1. Grafik 5). Kutu 2.1 Grafik 5. Ham Petrol Fiyatlarından Doğrudan ve (Birincil) Dolaylı Yoldan Etkilenen Fiyatlar (Yıllık Yüzde Değişim) Kutu 2.1 Grafik 6.TÜFE ve Doğrudan-Dolaylı Etkileri Dışlayan TÜFE (Yıllık Yüzde Değişim) :01 04:03 Doğrudan Etkilenen Fiyatlar Dolaylı Yoldan Etkilenen Fiyatlar 26,7 Doğrudan ve Dolaylı Yoldan Etkilenen Fiyatların Bileşimi 8 7,82 16,8 7,06 13,3 6 6,26 TÜFE 4 Doğrudan Etkileri Dışlayan TÜFE 04:05 04:07 04:09 04:11 05:01 05:03 05:05 05: :01 04:03 Doğrudan+Birincil Dolaylı Etkileri Dışlayan TÜFE 04:05 04:07 04:09 04:11 05:01 05:03 05:05 05:07 Bu hesaplamalara göre, 2004 yılında uluslararası ham petrol fiyatlarının doğrudan ve birincil dolaylı etkilerinin yıllık TÜFE enflasyonuna katkısı 0,81 puan olmuştur yılı Temmuz ayı itibariyle ise, söz konusu etkilerin yıllık enflasyonu 1,56 puan yukarı çektiği görülmektedir (Tablo 3). Diğer sektörlerdeki girdi maliyetleri ve bekleyiş etkisi de hesaba katıldığında, uluslararası ham petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki katkısının daha da artması beklenmektedir. Ancak, son bir yılda tüm sektörlerdeki fiyat ayarlama davranışını etkileyecek ölçüde bir bekleyiş etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Kutu 2.1. Tablo 3: Son Bir Yılda Doğrudan ve Birincil Dolaylı Etkilerin TÜFE Enflasyonu Üzerindeki Etkisi 2004 Temmuz Temmuz Yüzde Değişim Enflasyona Katkı Puan Doğrudan Etkilenen Fiyatlar 24,60 0,76 Birincil Dolaylı Yoldan Etkilenen Fiyatlar 13,27 0,67 Doğrudan ve Birincil Dolaylı Yoldan Etkilenen Fiyatlar 16,24 1,56 NOT: Yukarıdaki tablodaki katkı puanlar, TÜFE enflasyonundan, doğrudandolaylı etkileri dışlayan endekslerdeki artış oranlarının çıkartılmasıyla hesaplanmıştır. Örnek: Doğrudan etkiler için 2004 Temmuz-2005 Temmuz arası enflasyona katkı =7,82-7,06=0,76 puan II

14 TCMB 3. Arz ve Talep Gelişmeleri 3.1. Arz-Talep Dengesi fc\z \`_`^Z Z;99 ] _ _Z]\f X ] \ _ ^Z_ Yf f^ X^ ^Z Y _ ^ J _ ] _X _ _ ^Z_ c f 5 `cx_ _ XXc c^z Zc7P ] _Z]\f X ] \ _ ^Z_ ] Xc X^X]Xc \`_`^Z\Yf f^ _Z_ ^ ]Y ]Zc] Z Z Z`] c\ _5\X^ Xc X^X]Xc ;99 ] _ _ `_ f X ] \ _ ^Z_ `] } ZYZ Y _ ^ Yf f^ a` Z Z \X \ Xa^ c7 ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ X] a fc Z^ \`^a` Z `_ _ _ YZc _ \Z ]X \ X ]X }Z Z}Z> c \ Xc X^X]Xc c \ fc Z^ _f_ _ Z_ XX \ cf ]Z ^ ] cz_z_ _ a] _X \ } cf]^f fc7 E _ ^ Z ^ \ cf X] \X] ^] cz XcX _ X \X ^X } cz _ f\ \ `cx_ X Xc X_ \ c Z_ XX \ cf `]^ c7 E _ _]X YZc]Z\ c \ ] c \ \X^ \X _X\] `]^X\ f c Z_ XX X c ^ Xc X^X]Xc ]X_^ c7 ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ J Xc _ ] _ X _ _ ^Z_ \ X ]X X X f f\ YZc `cx_ X c \] ^Z Zc7 D_ X\ Y c ^5 Z X] a \`_`^Z\ X\ Z Z YZc X X ]X^X X Z Xc ^ ^ \ Zc7 E ]Z ^ 5 ]]Z\] _ ] _ Z]\ Xc _ X Z ^ ] _ _ Z X] a X_]X_^X _ _ XcX } f\ \ YX \Z Z \Z]Z `]^ c7 \`_ \Z_Z_ ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ X X X f ] _^ Z ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ _ c]x^x Y \] _^ \ Zc7 ;99 ] _ _ Z]\ Xc _ X XZ ] c ] _ _ f f ] c `}c ] _ X Z X] YZ_ ] _ Z\Z_ Z Xc _ X ]X_XYZ] }Z YX \Z Z_Z_ `c X X_ \X]\^X ]X YZc]Z\ ] _ Z\Z_ Z Xc _ X c ]Z `]XcX\ X X f\ \ Yf f^ `cx_]xc ] _ YZ] }Z f f_f]^ \ Zc7 E c 5 f `]XcX\Y ]Zc] _ _ ] `_ Yf f^ _ cf f ]X ]XYZ]Zc cf]^ \ Zc7 fc\z ^ cz J c\ EX_\X JE2 E \] _ Z D_\ Z_ ;99 ] `_ J Yf f^ Y \] _ Z Z ^^ X _ _ Z\Z_ Z X_\ _ ^Z_ f 5 `cx_ _ X c \] ^Z Zc cx Z\ 7:7: yılının ilk üç aylık döneminde GSMH artış hızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük bir oranda gerçekleşmesi, iç talep ve ekonomik aktivitede bir yavaşlamaya işaret etmemektedir II 11

15 TCMB Grafik TCMB Beklenti Anketine göre Yıllık GSMH Büyüme Beklentisi Yüzde 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Yıl Sonu GSMH Büyüme Beklentisi Program Öngörüsü IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oca Şub Mar Nis MayHazTemAğu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis MayHazTem Kaynak: TCMB. ;99 ] _ _ KZ X_6JX _ ^Z_ \Z X_X Z fc Z^Z ]Z ^ ] cz X ZcX_ X _X Z]Z \Z_ Y \] _ Z] c5 ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ fc Z^ Xc ]Xc _ _ fc f}f_f c^ \ Zc7 E _ _]X YZc]Z\ 5 Y _ ^ \ ] _ _ YX \Z Z_Z_ ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ _ c]x_ c } cf]^ \ Zc7D_ X\^ Z^ ]]Z\ _Xc _ c ]^ cz] c X_X Z fc Z^Z_Z_ ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ YZc _ \Z _ ^ \ X ]X _ c] YZc`cX_ X X`] XXc } _ c^ \ Zc7 `]X ]X5Y _ ^ \`_`^Z\X\ Z Z c X_ ZYZc X X ]X^X cf]^ ^ \ Zc7 ] ˆ X Z Z\ _ Z f f ˆ 2 D ] \ X_X Z c Z^ _ \ Z `_ ]Xc _X c `a]x^ X_X Z fc Z^Z L X\6JX _ ^Z_ _ ] _ X _ _ ^Z_ \ X ]X f 59 `cx_ _ X Xc c^z Zc7 \ c ] ]Z ^ ] c Z_ ] _ Z}Z_ 5 fc Z^ Xc ]Xc _ _ _ ] XcX ^X] X c ^ ^X]]Xc fc _ \ c] c _ \X _X\]X_ } cf]^ \ Zc7 E c 5 \Z^ X X] ^X 5 a]x Z\6\X \5 ^ X]Z\ `]^X X_ Z} c ^Z_ cx] ^X ] c5 X_X ^ X]5 ^ X] X X XcX ]Xc ^`YZ] X Z^X]X 5 X_X Zfc Z^ZYf f^ Z_Z fcf\] _YX ] X \ c] c`]^ c7 X X _ \ZcXa`c]Xc X X c ]X_ } ZYZ5 X c ^^X]]Xc fc Z^Z_ \Z Xc ]Xc c \ \`_`^Z ]X_ f _ c \ fc Z^6 _ ]X `_ Z]Z \Z Z X _ X_ `] ^] YZc ]Z ^ Zc7 Z} c XcX X_5 f\ Z^ X] YZ_ \Z Xc \ ] c c `]XYZ] }Z f f_f] _ ^`YZ] X Z^X]X \ cf_ ;99 ] YX _ X_ Y X_X ] _ _ X_] ] \5 X] a ]Z ^ ] cz X _ X_ Z\\X \Z Z Zc cx Z\ 7:7;27 D_ X\5 Y \ c \Z fc Z^ Xc _ _ ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ 5 ] _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ \Z Xc X \ X ]X5 X X ]X^X X] Y Z]Z \Z_ \X ]Xc X X] _Z ]Z\ Zc7 E _X \ `]XcX\5 _Z XZ ^X] fc _ Z} c \ c] c \Z ]Z ^ ] c X] a \ZYf f^ _Z_ fc f}f_f5x_ X\Y _ _ II

16 TCMB \`_`^Z _ ]Z_ X c YZc X] a X_]X_^X _XZ Xc ^ Z}Z _f_ Z_ X] c^ \ Zc7 Grafik Mevsimsellikten Arındırılmış Verilerle Mobilya İmalatı (Üç Aylık Ortalama) I 03-II 03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II Kaynak: DİE, TCMB. ˆ_ XX \ cf_ \Z X_]X_^X5 YX X ^ X]Z\ `]^X X_ Z} c ^Z_ cx] ^X ] c \ cf`]^x\f c 5Z_ XX \ cf_ Zc Z X}]X X_ \ c] c \X_X] ]X ] _ Z]\ Y X ] \ _ ^Z_ X_X Z fc Z^Z Xc _X _ ^]Z \X \ X Y ] _^ c7 KZ \Z^ Y _ ^ 5 Z^ _ `_ _ X_ cx ^Zc ]Z\ Z X]X X f\ \ YZc `cx_ X Xc ^ c7 E _X \Xc ] \ Z Z^5 \ Z] cz fcf_] cz ZYZ _Z XZ ^X] fc _ \ c] c \Z XcX]^X X_X Z fc Z^Z Yf f^ Z_Z _ c]x^x\ X c7 X_ X_5 ˆ XcX _ X_ X \]X_X_ cz] c c Z^X]X X_X ZZ \XaX Z \ ]]X_ ^ `cx_ 5 ;99 ] _ _ L X\6 X ZcX_ _ ^Z_ f <5 `]XcX\ c \] ^Z Zc7 HXaX Z \ ]]X_ ^ `cx_]xc _ _ Z^X]X X_X ZZ _ ]Z_ X] \ c] cz Z ZYXc ]X Z X ]Xc f cz_ YX \ XcX X X\ YZc f `]^X } cf]^ \ Zc7 Tablo Harcamalar Yoluyla GSYİH Gelişmeleri (Yıllık Yüzde Değişim) Yıllık I II III IV Yıllık I 1-Tüketim Harcamaları 5,6 11,6 15,4 5,9 4,7 9,0 4,0 Kamu -2,4 2,6-7,8-7,0 11,1 0,5 4,3 Özel 6,6 12,4 18,4 7,3 3,6 10,1 4,0 Dayanıklı Tüketim Mal. 24,0 48,0 61,4 28,9-5,7 29,7 1,5 Hizmetler 7,5 11,6 15,3 6,1 6,6 9,3 4,2 Gıda 4,1 5,3 2,6 0,0 5,4 2,8 4,6 Yarı Day. Ve Day.sız 2,1 8,2 36,8 18,3 16,3 18,8 12,0 2-Sabit Sermaye Yatırımları 10,0 57,6 47,4 26,1 11,2 32,4 6,9 Kamu -11,5-5,9-8,7-10,8 0,9-4,7 36,6 Özel 20,3 65,5 63,1 38,9 17,7 45,5 4,8 3- Stok Değişimi* 3,0 2,5 1,4-1,2 2,5 1,1 0,1 4-Mal ve Hizmet İhracatı 16,0 10,9 17,2 8,2 14,4 12,5 11,3 5-Mal ve Hizmet İthalatı 27,1 31,3 32,7 16,1 19,6 24,7 9,3 6-Toplam Yurtiçi Talep 9,3 20,6 21,4 8,1 8,5 14,1 4,4 7-Toplam Nihai Yurtiçi Talep 6,5 19,8 22,9 9,9 6,3 14,1 4,7 8-GSYİH (Harcama Yoluyla) 5,8 11,8 14,4 5,3 6,3 9,0 4,8 *GSYİH büyümesine katkı, yüzde Kaynak: DİE. \`_`^Z_Z_ Yf f^ Z X] a _f_ _ Z_ ] _ Z}Z_ 5 ;99 ] _ _ Z]\ `\ X ] \ _ ^Z_ Yf f^ X _ X_ ]`\`^` Z \ c] cz_ YX _ X 2005-II 13

17 TCMB ] _ X X_ \] f\ Z^ ] ^X\Z_ 6 Z X X c ^ Xc X^X]Xc ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ _ c] YZc `cx_ X Xc } cf]^ \ Zc7 E _X \Xc ] \5 Xc 6 X X_ \] X X_ \ f\ Z^ Z_ XX X c ^ Xc X^X]Xc Z X] a X _ X_ _ a] _X \X_ Xc X^X c a]xc `]^ c XY]` 7:7:27 D c X Y _ ^ 5 \X^ Xc X^X]Xc _ _ X Yf f^ a` Z Z \X \ Xa^X c Z Z X] a \`^a` Z `_ _ X\Z }Z Z^ Z Xc ^ \ Zc7 Mevsimsellikten arındırılmış veriler, iç talepte bir yavaşlamaya işaret etmemekle birlikte, yıllık büyüme oranlarındaki düşüşlerin geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. ;99 ] _ _YZcZ_ Zf X ] \ _ ^Z_ Z]Z \Z_ cz] c c c Z Z X] a ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ _ _ ]X \ X ]X X X f f\ f ] c c \] Z}Z cf]^f fc7 D_ X\5 Z X] a \`_ _ X ]Z_ `\ X `c ^]X_ c\ _ ^ Z^ ]]Z\ _ Xc _ c ]^ cz] cz_ Z Z X_X]Z Z]^ Z c \^ \ Zc7 KZ \Z^5 \`_ cz] c Z X] a YZc X X ]X^X X Z Xc ^ ^ \] YZc]Z\ 5 ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ X\Z f f ] cz_ _ ] _ X _ _ ^Z_ \Z f\ \ YX \Z Z_ _ \X _X\]X_ } _ `c X X \` ^X\ X c7 Z]^Z Xc X^X \X] ^] cz_ Z]Z \Z_ ^ Z^ ]]Z\ _ Xc _ c ]^ cz] c Z_ ] _ Z}Z_ 5 ;99 ] _ _ f f_ f f X ] \ _ ^Z_ \ ]X _] ^] c `}c ] _ X X X ]X X_ c Z Z X] YZ_ Y _ ^ `_cx _ X _Z _Xc ^X XYX ]X } cf]^ \ Zc7 X ] \ }Z Z^ `cx_]xc _X c 5 ] f\ Z^ Xc X^X]Xc `a]x^ _Z XZ c Z Z X] a ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ YZc _ \Z _ ^ \ X ]X ]X_XcX\Xc ^ c cx Z\ 7:7 27 X X_ \] f\ Z^^X]]Xc X] YZ_ X _ _ ^ `] \ X f\ \ `cx_] YZc Xc ] _^Z Zc7 E _ c \Z] 5 ] X c ^5 ] ^X\Z_ 6 Z X X c ^ `a]x^ X c ^ Xc X^X]Xc _X Z]Z \Z_ ^ Z^ ]]Z\ _ Xc _ c ]^ cz] c X c ^ X] YZ_Z_ ;99 ] _ _ Z]\f X ] \ _ ^Z_ YZc _ \Z _ ^ \ X ]X ]X_ } _X Z Xc ^ \ Zc7 `]X ]X Y cz] c5 c Z Z X] a YZ] _] cz_z_ ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ X\Z cz] ^ _Z_ Z X] a X X ]X^X`] } _X XZcYZc X_ ] X^X XcX } _X Z\\X \^ \ Zc7 Bin YTL Grafik Özel Tüketim ve Toplam Nihai Yurt İçi Talep (Mevsimsellikten Arındırılmış) Bin YTL I 03-II 03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I Özel Tüketim, sağ eksen Toplam Nihai Yurt İçi Talep, sol eksen Kaynak: DİE, TCMB II

18 TCMB ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ Z X] YZ_ _ \Z _ ^ \ X ]X ]X_ } _XZ]Z \Z_YZ] Z] c5 ] _Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ Z]Z \Z_ cz] cz_ _ ^Z_Z X X X Xc c^x\ X c7 L `^` Z X_X Z c_ }Z L 2 XcX _ X_ X \]X_X_ cz] c c 5 ;99 ] _ _ KZ X_6 X ZcX_ _ ^Z_ c Z Z_ Xa ]X_ X XcX X ]Xc _ ] _ X _ _ ^Z_ \ X ]X f : 5 `cx_ _ X cz] ^Z Zc7 D c X5 X _ _ ^ Y X X c Z Z X ]Xc _ ] _ X _ _ ^Z_ c f `cx_ _ X Xc ^ c7 J Z^ ]]Z\ _ Xc _ c ]^ cz] c] c Z Z_ Xa ]X_ `a]x^ X XcX X ]Xc ] _Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ ] YZc \Z] Xc ^X X X^ ^Z Zc7 L `^`YZ] X ]Xc _ _ c X Z_ ZcZ^Z_Z_ X^X^ ]X\X] c ] } ] _Z]\f X ] \ _ ^Z_ _ `_cx ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ _Z _ f\ \ YZc `cx_ X Xc } cf]^ \ Zc7 E _ c \Z] 5 Y X X c Z Z X ]Xc _ _ X ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ ]X_ } Z\\X \^ \ Zc cx Z\ 7:7 27 E cz] c5 ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ X X_ \] f\ Z^ ^X]]Xc _X _ ]Z\ X] YZ_ YZc _ \Z _ ^ \ X ]X Xc } _ c^ \ Zc7E _X\Xc _Y _ ^ 5 _ ] _X _ _ ^Z_ \Z f\ \ YX _ \Z Z ] ]] \ Yf f^ `cx_]xc _ _ _ c] \X]^X fcacz `]^X X X\ c yılının ikinci üç aylık döneminde dayanıklı tüketim mallarına yönelik talep bir önceki döneme kıyasla artmıştır. Ancak bu dönemde, geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisi yıllık büyüme oranlarını sınırlayacaktır. Grafik Yurt İçine Yapılan Beyaz Eşya ve Toplam Taşıt Araç Satışları (Mevsimsellikten Arındırılmış) Bin adet Bin adet I 03-II 03-III 03-IV 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 0 Beyaz Eşya Toplam Taşıt Araçları Kaynak:OSD, TCMB. _ ]X `_ X\Z f f fc Z Z] ] \`_`^Z\ Yf f^ _Z_ YZc XcX X fc fcf] YZ]^ Z_ \X \ X}]X X_ X c ^ Xc X^X]Xc _ X\ZXc ]Xc;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ fc^f fc7 D_ X\ Y _ ^ 5 Z}Z^Z ] _ X\ Z_ 5 X cz X Z XYZ c^x `] ^ _ _ ^ ] Y ]Zc] Z Z ZZ_ XX X c ^]Xc `]^ c7 `a]x^ X cz X Z XYZ c^x `] ^ _ X\Z f 5< `cx_ _ X\Z Yf f^ 5 ] \ c Z_ XX X c ^]Xc 5 a X_5\X^ \ cfz_ XX X c ^]Xc Z :5 a X_] \\X \ 2005-II 15

19 TCMB Xa^ c7 X_ X_5 ] _Z]\f X ] \ _ ^Z_ ] \ c^x\z_ 6 Z X X c ^]Xc _ _ ]] \ Yf f^ `cx_ `] \ X _ c] \X]^ c7 D_ X\5 ^ Z^ ]]Z\ _ Xc _ c ]^ cz] c ;99 ] _ _Z\Z_ Z Xc _ X cz] _ ^X\Z_ 6 Z X X c ^]Xc _ _ \`_ _ ^ _Z _ Xc } _ c^ \ Zc7 c \ ^X\Z_ 6 Z X c \ Z_ XX X c ^]Xc _ Z c _ ] \ c `a]x^ XYZ c^x `] ^ _X Z]Z \Z_^ Z^ ]]Z\ _Xc _ c ]^ cz] c5y Xc X^X]Xc _;99 ] _ _ f f_ f f X ] \ _ ^Z_ cz] ^ _Z_ Xc _ X_ `axc]x_^x }Z]Z^Z_ Zc Z}Z_ Z Xc ^ \ Zc7 E Xc X^X]Xc _ ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ ]X_XcX\ Xc ^X 5 f Z] _ _ ^ Z ZYXc ]X X c ^ X] YZ_ YZc X X ]X^X`]^X } _ `c X X\` ^X\ X c7 Grafik TCMB İYA Kredi Faiz Oranı Beklentisi ve Yatırım Harcaması Eğilimi Gelecek 12 Aylık Dönemde Yatırım Harcaması Eğilimi, Yukarı-Aşağı Gelecek 12 Aylık Dönemde Kısa Vadeli Türk Lirası Kredi Faiz Oranı Beklentisi (yüzde, uygun ortalama) Kaynak: TCMB İYA. Mevcut göstergeler bir arada değerlendirildiğinde, yatırım talebinin de yılın ikinci üç aylık döneminde bir önceki döneme göre artış eğiliminde olduğu düşünülmektedir. ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ Z]Z \Z_ c ] c _ c Z Z_ Xa ]X_ Z XcZXcX X ]Xc _XZ]Z \Z_^ Z^ ]]Z\ _Xc _ c ]^ cz] c Z Z_ Y _ c `c ^]Xc Xa ]XYZ]Zc7 E _X c 5 f Z] _ ^X]]XcX _ ]Z\ c Z Z X] YZ_ ;99 ] _ _ `_ f X ] \ _ ^Z_ _ Y X_X Xc }Z]Z^Z_ `] } cf]^ \ Zc7 Z XcZ XcX c Z Z X ]Xc _ _ ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ YZc _ \Z _ ^ c Xc ^X X c ^ Xc X^X]Xc _X Z]Z \Z_ `] ^] YZc c Zc7 KZ X_6JX _ ^Z_ Z]Z \Z_ c^x ^X]]Xc Z X]X _ X\Z ]Z ^ ] c Y }Z]Z^Z \] c _Z ]Z\ Zc7 D_ X\ X _ _ ^ 5 ^X\Z_ 6 Z X Z^X]X _ _ ] _ Z]\ f X ] \ _ ^Z_ \ X ]X cz] Z}Z cf]^ \ Zc7 E _ _]X YZc]Z\ Z_ XX \ cf_ XcX Zc Z X}]X X_ \ c] c \Zfc Z^Xc ]Xc 5 Z_ XX X c ^]Xc _ _ ] _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ Xc ^X X X^ Z}Z _f_ Z_ X] c^ \ Zc7 X_ X_5 JE ˆPD c ] cz_ _ X c ^ }Z]Z^Z_Z_ `_ _ ^ cz] ^ Z_ \Xc _ XcZ ] `]XcX\ f\ \ f ] cz_z \`c ^X X X c ^ f _Z X _ X_ `] ^] c cx Z\ 7:7 27 J c ] c YZc XcX X II

20 TCMB } c] _ ZcZ] Z}Z_ 5 X c ^ X] YZ_Z_ ] _Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ YZc _ \Z _ ^ c Xc }Z]Z^Z_ `] } f f_f]^ \ Zc7 Grafik Özel Tüketim Harcamaları ve Beklenen Satışlar Gelecek Üç Aylık İç Piyasaya Satılan Mal Hacmi Beklenti Endeksi Özel Tüketim Harcaması, Yıllık Yüzde değişim (sağ eksen) I 95-III 96-I 96-III 97-I 97-III 98-I 98-III 99-I 99-III 00-I 00-III 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I Kaynak:DİE, TCMB İYA. Grafik Çıktı Açığı Potansiyel GSYİH (Yüzde) I 00-III 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III Kaynak: TCMB. E YZ] Z] c } _ X5 `a]x^ _Z XZ c Z Z X] YZ_ ;99 ] _ _ Z\Z_ Z f X ] \ _ ^Z_ Xc ^X X X^ Z}Z f f_f]^ \ Zc7 ˆ^X]X X_X Z Zc^X]Xc _ _ ] \f X ] \ _ ^ Z]Z \Z_ c Z Z X Y \] _ Z] cz_z_ ;99 ] _ _ Z]\ f X ] \ _ ^Z Z ZYXc ]X Y ] _ } Z Y f f_ Z \] ^ \ Zc cx Z\ 7:7 27 D_ X\5 \`_ c _Z_ ] _Z\Z_ Zf X ] \ _ ^Z_ Z ] Z}Z Zc5Z X] YZ_ ] _ f f_ f f X ] \ _ ^Z_ \X cz Z YZc f `]^X } _f_ Z_ X] c^ \ Zc7 D c X Xa ]X_ X ^Z_] c5 \ X } _ _ \XaX_^X X X^ }Z_ fc Z^Z_ ;99 ] `_ _X `}c a` X_ Z ] f Z_ X\ _ X X X} _XZ Xc ^ \ Zc cx Z\ 7: II 17

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Kasım 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım 7 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları gıda fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,1 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.1 1.1 1.1 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013

EKİM AYI FİYAT GELİŞMELERİ 5 KASIM 2013 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yıllık enflasyonu yüzde 7,71 e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarının yıllık artış

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ağustos 2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos 29 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde,2 oranında artmıştır. Yıllık enflasyon yüzde,39'a düşerken, temel (çekirdek) enflasyon göstergeleri yükselmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

BASIN DUYURUSU MART AYI ENFLASYONU, İLERİYE YÖNELİK BEKLEYİŞLER VE FAİZ ORANLARI

BASIN DUYURUSU MART AYI ENFLASYONU, İLERİYE YÖNELİK BEKLEYİŞLER VE FAİZ ORANLARI Sayı: 2002-29 BASIN DUYURUSU 8 Nisan 2002 MART AYI ENFLASYONU, İLERİYE YÖNELİK BEKLEYİŞLER VE FAİZ ORANLARI I. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Enflasyonda belirginleşen düşme eğilimi Mart ayında da sürmüş, tüketici

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde,73 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde, e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu nun Ağustos ayı değerlendirmesinde öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017 .... HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ TEMMUZ 217 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,27 oranında düşmüş ve yıllık enflasyon,2 puan azalarak yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde, Aralık ayından bu yana yükselmekte

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası 2007-I 2008-I Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası Gülbin Şahinbeyoğlu Şubat 2008 Sunuş Planı 2007 Yılının Değerlendirmesi Para Politikası Tepkisi ve Sonuçları Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında azalmış ve yıllık enflasyon,7 puan düşüşle yüzde,5 olmuştur. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de ifade edildiği üzere

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,31 e yükselmiştir. Bu gelişmede, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de öngörüldüğü gibi, tütün ürünleri vergi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Nisan 2016 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2016 İÇİNDEKİLER I. GSYH,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 17 Mart 2017 Bilgi için İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: GAYRİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Ocak 28 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,22 oranında artmış ve 27 yıl sonu enflasyonu yüzde 8, olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatlarında yılın ikinci yarısından

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,53 puan yükselerek yüzde,53 olmuştur. Aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,9 a yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi TÜİK tarafından 4 Ocak 2013 Pazartesi günü 2013 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarına ; yıllık enflasyon TÜFE de beklenenin

Detaylı

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Hazırlayan: Göktuğ ŞAHİN, Gazi Üniversitesi - Öğretim Görevlisi TÜİK tarafından 3 Temmuz 2013 saat 10:00 da açıklanan enflasyon ve fiyat

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ağustos Ekonomik Gelişmeler Ağustos 2016 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Ağustos Ekonomik Gelişmeler Ağustos 2016 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ağustos 2016 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan Nisan 21 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,19 a yükselmiştir. Bu yükselişte enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olurken temel enflasyon göstergeleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU EYLÜL 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU TÜİK tarafından Eylül ayına ilişkin açıklanan enflasyon verilerini incelediğimizde, tüketici fiyatları üzerinde aylık olarak beklentilerin üstünde bir artış yaşandığı

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

6. Kamu Maliyesi. Tablo 6.1. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve AB Tanımlı Borç Stoku (GSYİH'nin Yüzdesi Olarak) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

6. Kamu Maliyesi. Tablo 6.1. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve AB Tanımlı Borç Stoku (GSYİH'nin Yüzdesi Olarak) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6. Kamu Maliyesi 212 yılında bütçe performansının geçen yıla göre bir miktar bozulduğu gözlenmektedir. Bu gelişmede, faiz dışı harcamalar içinde önemli bir yer tutan personel giderleri ile sağlık, emeklilik

Detaylı

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Murat BİRDAL - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,90 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,87 seviyesine yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de dikkat çekildiği gibi, enerji ve

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri 6. Kamu Maliyesi Faiz dışı harcamalarda yaşanan artış eğilimine karşın bütçe gelirlerinin harcamalara kıyasla daha hızlı yükselmesi sonucu, 2 yılında bütçe performansı geçen yıla göre daha olumlu bir seyir

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Mart 2016 Mustafa Kemal GÜNDOĞDU Uzman Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Bölümü Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi 1 Emtia Fiyatlarının Enflasyon

Detaylı

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.08.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2015)

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2015) BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 215) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 Kasım 215 BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 215) 215 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi, 76 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup,

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014)

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19 Aralık 2014 BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) 2014 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU EKİM 2013 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU Ekim ayı enflasyon verilerine göre; yıllık rakamı önceki aylardaki gerileme trendini sürdürürken, diğer ayların aksine de yükseliş gözlenmiştir. Yıllık nin gerilemesindeki

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 ya gerilemiştir. Đşlenmemiş gıda fiyatları Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği gibi, yıllık

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı