OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR"

Transkript

1 B.DİĞER ALANLAR A.MEB İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI [KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI] Yüksek Öğretim Kurumunun bir örneği ana sayfasında da (www.yok.gov.tr) yer alan 13 Eylül 2012 tarih ve 4049 sayılı kararıyla, eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, Ondokuz Mayıs Üniversitesine, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında mezun durumda bulunan öğrenciler için, 300 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kararda ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenen kontenjanın alanlara göre dağılımı ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR OMÜ DİĞER ÜNİVERSİTELER TOPLAM 1 Rehber Öğretmen 1.Psikoloji Bölümü Okul Öncesi 1.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 2.Çocuk Gelişimi Bölümü 3 İngilizce 1.İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2.Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 3.Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 4.İngiliz Dil Bilimi Bölümü 5.Çeviribilim Bölümü (İngilizce) 6.İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.İlâhiyat Fakültesi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 1.İlâhiyat Fakültesi Teknoloji ve Tasarım 1.Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2.Endüstriyel Tasarım Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı 1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Görsel Sanatlar/Resim 1.Resim 10 Müzik 1.Müzik bölümü/ana bilim dalları. 2.Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının; Temel Bilimler Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü, Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Türk Sanat Müziği, Çalgı Yapımı, Şan, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Musikisi, Koro, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi. 11 Matematik 1.Matematik Bölümü Toplam Türk Dili ve Edebiyatı 1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Matematik 1.Matematik Bölümü Fizik Bölümü Fizik 2.Fizik Mühendisliği Kimya 1.Kimya Bölümü Kimya Teknolojisi 2.Kimya Mühendisliği Biyoloji 1.Biyoloji Bölümü Tarih 1.Tarih Bölümü Coğrafya 1.Coğrafya Bölümü Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.İlâhiyat Fakültesi Toplam GENEL TOPLAM Başvuruların değerlendirilmesine yönelik sıralama, her bir alan için ayrı ayrı yapılacaktır. Hem A.MEB in İhtiyaç Duyduğu Alanlar hem de B.Diğer Alanlar bölümünde yer alan alanlara yapılan başvurular birleştirilerek sıralama yapılacaktır.

2 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME A. BAŞVURUYLA İLGİLİ ESAS VE KOŞULLAR 1. Pedagojik Formasyon Sertifika programı için tahsis edilen 300 kişilik kontenjanın % 40 ı (120) Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik Öğretmenliği ne kaynak gösterilen program mezunlarına ayrılmıştır. 2. Kontenjanın % 60 ı (180) ise yukarıda bahsi geçen alanlar ile birlikte, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 80 sayılı kararı ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen tüm program mezunlarına ayrılmıştır tarih ve 4049 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, toplam kontenjanın % 50'si OMÜ den, % 50'si de diğer yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilere ayrılmıştır. 4. Başvurular, 26 Eylül 2012 (Çarşamba) ile 08 Ekim 2012 (Pazartesi) tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığı Formasyon Eğitimi Birimine şahsen, posta veya kargo ile yapılacaktır. Posta veya kargoyla yapılan başvurularda, gerekli evrakın en geç, başvuru için belirlenen son gün olan 08 Ekim 2012 (Pazartesi) günü mesai bitimine (17.00) kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Daha sonraki başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Postadaki gecikmelerden dolayı veya başka herhangi bir sebeple, başvuru süresi içinde Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaşmayan başvurular yanında eksik evrakla yapılan başvurular da kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için adayların bu hususa azami dikkat etmeleri gerekmektedir. 6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ücreti 2.050,00 TL olup, iki taksit halinde (1.000, ,00) tahsil edilecektir. Birinci taksit, kesin kayıt sırasında; ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında (Mart 2013) tahsil edilecektir. 7. Bir alana ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar, başvuru sayısı ile orantılı olarak, en çok başvuru yapılan alanlara aktarılacaktır. B. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Eksik/hatalı belge bulunmayan ve süresi içerisinde Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaştığı tespit edilen başvurular, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda sınıflandırılıp değerlendirmeye alınacaktır. 2. Adaylardan üniversitelere eğitim-öğretim yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. 3. Üniversitelere eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış adaylarda bu şart (2.madde) aranmayacaktır. 4. Adaylar, mezuniyet not ortalamalarına göre (100 lük sistem) sıralanacaktır. İlgili mevzuat gereği, 4 lük sisteme göre düzenlenmiş not ortalamalarının dikkate alınması, bu tür notların tarafımızca 100 lük not sistemine dönüştürülmesi veya bu amaçla YÖK ün dönüşüm tablosunun dikkate alınması; kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla adayların mağdur olmamaları için mezuniyet ortalamalarının dekanlığımıza teslim edecekleri diplomalarında veya traskriptlerinde 100 lük not sistemine göre mutlaka yazılı olmasına dikkat etmeleri son derece önemlidir. 5. Puan eşitliği halinde, sıralama yapılırken adayların mezuniyet tarihleri dikkate alınacak ve sıralama, yeni mezunlara öncelik verilerek yapılacaktır. Buna rağmen eşitlik ortaya çıkması durumunda ise adayların doğum tarihleri dikkate alınacak ve sıralama, yaşı küçük olan mezunlara öncelik verilerek yapılacaktır. 6. Başvurular, her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere, en yüksek adayın mezuniyet notundan başlanarak sıralanacak, asıl ve yedek listeler halinde adresinde ilan edilecektir. Yedek aday sayısı, asıl aday sayısı kadar olacaktır. 7. Değerlendirme sonrasında asıl listede olduğu halde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine kayıt yaptıracakların belirlenmesinde yedek listedeki sıralama dikkate alınacak ve bu adaylar da adresinden liste halinde ilan edilecektir. 8. Programa asıl listeden kayıt hakkı kazananların kesin kayıt işlemleri, 15 Ekim 2012 (Pazartesi) ile 22 Ekim 2012 (Pazartesi) tarihleri arasında, adayların bizzat katılımlarıyla, gerçekleştirilecektir.

3 ÖN KAYITTA GEREKLİ BELGELER Ön Kayıt Başvuru Tarihleri: 26 Eylül 2012 (Çarşamba)-08 Ekim 2012 (Pazartesi) 1. Dilekçe (örneği aşağıda). 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. 3. Mezun olunan üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript). (Bu belgede veya diplomada, 100 lük sisteme göre düzenlenmiş ortalama mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde başvuru kabul edilmeyecektir.) 4. Formasyon eğitimi başvuru ücreti dekontu (50 TL). Hesap Bilgileri Banka/Şube: T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi Hesap adı: Eğitim Fakültesi nin döner sermaye hesabı Hesap no: IBAN: TR Başvurudan vazgeçilmesi, evrak eksikliği veya postadaki gecikme gibi herhangi bir sebepten dolayı başvurunun kabul edilmemesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması gibi hallerde başvuru ücreti iade edilmeyecektir. Yukarıdaki belgeler tam ve eksiksiz olarak, süresi içinde 08 Ekim 2012 (Pazartesi) günü mesai bitimine (17.00) kadar, dekanlığımıza ulaştırılmadığı takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖN KAYIT İÇİN BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ/GÖNDERİLECEĞİ ADRES ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON EĞİTİMİ SEKRETERLİĞİ KURUPELİT YERLEŞKESİ-SAMSUN Tel: /5834 KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER Kesin Kayıt Tarihleri: 15 Ekim 2012 (Pazartesi)-22 Ekim 2012 (Pazartesi) Kesin kayıt için ön kayıtta teslim alınan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgelerin de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet) 3. Öğrenim ücretinin 1.taksidinin (1.000,00 TL) ödendiğine dair dekont. Hesap Bilgileri Banka/Şube: T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi Hesap adı: Eğitim Fakültesi nin döner sermaye hesabı Hesap no: IBAN: TR Kesin kayıt yapıldıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, öğrenim ücreti iade edilmeyecektir.

4 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA (Formasyon Eğitimi Birimi) Kurupelit/Samsun Üniversiteniz bünyesinde eğitim öğretim yılında, mezun durumda olan öğrencilere verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programına katılmak istiyorum. Mezun olduğum okuluma ait bilgiler ile gerekli evrak, eksiksiz olarak, ilişikte sunulmuştur. Evraklarımla ilgili herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilmesine bağlı olarak başvurumun kabul edilmemesi gibi hallerde sorumluluğun tarafıma ait olacağını beyan ederim. Gereğini arz ederim.././2012 İmza Ad Soyad İLETİŞİM ADRESİ: E-posta adresi : Tel : Üniversite Fakülte Bölüm Formasyon eğitimi için müracaat ettiği alan Genel not ortalaması ADAYIN MEZUNİYET BİLGİLERİ (Bu bölüm mutlaka doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.) 4 lük sisteme göre 100 lük sisteme göre EKLER Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript). (100 lük sisteme göre düzenlenmiş mezuniyet ortalaması mutlaka yer almalıdır.) Formasyon eğitimi başvuru ücreti dekontu. [50,00 TL başvuru ücretinin Eğitim Fakültesinin T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesindeki (IBAN TR ) nolu döner sermaye hesabına yatırıldığına dair banka dekontu]. Kontrol eden Tarih :... : /./2012

5 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI [AKADEMİK TAKVİM] GÜZ YARIYILI 26 Eylül 2012 Çarşamba 08 Ekim 2012 Perşembe Ön kayıt başvuru tarihleri 12 Ekim 2012 Cuma Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi 15 Ekim 2012 Pazartesi 22 Ekim 2012 Pazartesi Öğrenim ücreti katkı payı 1. taksidinin ödenmesi. Kesin kayıtların ve ders kayıtlarının yapılması 3 Kasım 2012 Cumartesi Derslerin başlaması 2 Şubat 2013 Cumartesi Derslerin bitimi 03 Şubat 2013 Pazar 05 Şubat 2013 Salı Yarıyıl sonu sınavları 08 Şubat 2013 Cuma Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih 16 Şubat 2013 Cumartesi 17 Şubat 2013 Pazar Bütünleme sınavları 22 Şubat 2013 Cuma Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih 25 Şubat 2013 Pazartesi 28 Şubat 2013 Perşembe Tek ders sınav müracaatları 29 Şubat 2013 Cuma Mezuniyet tek ders sınavı 08 Mart 2013 Bütün sınav sonuç çıktılarının teslimi BAHAR YARIYILI 1 Mart 2013 Cuma 29 Mart 2013 Cuma Öğrenim ücreti katkı payı ikinci taksidinin (1.050,00 TL) ödenmesi. 23 Şubat 2013 Cumartesi Derslerin başlaması 25 Mayıs 2013 Cumartesi Derslerin bitimi 26 Mayıs 2013 Pazar 27 Mayıs 2013 Pazartesi Yarıyıl sonu sınavları 07 Haziran 2013 Cuma Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih 15 Haziran 2013 Cumartesi 16 Haziran 2013 Pazar Bütünleme sınavları 21 Haziran 2013 Cuma Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi için son tarih 24 Haziran 2013 Pazartesi 25 Haziran 2013 Salı Tek ders sınav müracaatları 26 Haziran 2013 Çarşamba 27 Haziran 2013 Perşembe Mezuniyet tek ders sınavı 02 Temmuz 2013 Salı Bütün sınav sonuç çıktılarının teslimi NOTLAR Dersler, Eğitim Fakültesinin Kurupelit Yerleşkesindeki B Blok ta, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) yapılacaktır. Ara sınavlar (vizeler), 5 veya 6. hafta, dersin sorumlu öğretim üyesince belirlenecek gün ve saatte yapılacaktır. Sınav tarihleri, ilgili öğretim üyesi tarafından sınavlardan en az iki 2 hafta önce öğrencilere duyurulacaktır. Zorunlu hallerde sınav takviminde yapılacak değişiklikler, adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM- YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014

2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 2013 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 23 OCAK 2014 Bu kılavuz, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile 21 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu nda alınan

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2014 2015

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU 2015-RTEÜYÖS KILAVUZU İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ 2 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 5 BAŞVURU KOŞULLARI 6 BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 SINAVA ÇAĞRI 10 SINAV 11 SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13 SINAV

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran2014 saat 16.00 ya kadar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı