Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme"

Transkript

1 Dijital Fotogrametri ve 3B Modelleme Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 07 Ekim 2013 Pazartesi 1

2 Ders Planı ve İçeriği Dijital Fotog. ve 3B Mod. 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel tanım ve kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta Dijital Yersel Fotogrametri uygulama alanları, 3. Hafta Yersel Fotogrametri ile Hava Fotogrametrisinin karşılaştırılması, 4. Hafta Endüstri, Tıp, Arkeoloji ve Mimarlık Alanlarında kullanım, 5. Hafta Yersel Fotogrametrinin sınıflandırılması 6. Hafta Matematik ve geometrik bağıntılar, koordinat sistemleri, 7. Hafta Alım kameraları, dijital yersel kameralar, kullanılan araçlar, 8. Hafta 1. Arasınav 07 Ekim 2013 Pazartesi 2

3 Ders Planı ve İçeriği Dijital Fotog. ve 3B Mod. 9. Hafta Resim alım yöntemleri, normal, eğik ve dönük alım, 10. Hafta Yersel fotogrametride proje ve ağ tasarımı, 11. Hafta Kontrol noktalarının tesisi ve ölçümü, Resim alım işlemi 12. Hafta Lazer tarama sistemleri 13. Hafta Yersel fotogrametrik yazılımlar: Elcovision 10, PhotoModeler, Pictran vs., 14. Hafta Proje çalışması 15. Hafta Proje çalışmalarının değerlendirilmesi ve sunumu 07 Ekim 2013 Pazartesi 3

4 Kaynaklar-Yazılım Dijital Fotog. ve 3B Mod. Atkinson, K.B., (1996), Close Range Photogrammetry and Machine Vision, Whittles Pub.,. Kraus, K., (1997); Photogrammetry Volume II, Advanced Methods and Applications, Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn, Germany. Kraus, K., (2007); Fotogrametri, Fotoğraflardan ve Lazer Tarama Verilerinden Geometrik Bilgiler, Çeviri, İTÜ. Gürbüz, H., (2006); Genel Fotogrametri I, Anakara. Tüdeş, T., (1996);, KTÜ, Trabzon. Baş, H. G., (1993); Analitik Fotogrametri (Yersel), İsatnbul. (anahtar kelime: yer fotogrametri, mimarlık fotogrametrisi, terrestrial and architectural photogrammetry) cipa.icomos.org, PhotoModeler, Elcovision, Pictran, MATLAB ve Derive 6 yazılımları Post message: Subscribe: 07 Ekim 2013 Pazartesi 4

5 Ölçme ve Değerlendirme Dijital Fotog. ve 3B Mod. Etkinlik Sayı Katkı Oranı Ara Sınav 1 % 30 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50 Ödev (Proje) 1 % Ekim 2013 Pazartesi 5

6 Genel Tanım ve Kavramlar Dijital Fotog. ve 3B Mod. Photos (Işık)+,, graphos (çizmek) ve Metron (ölçme)=fotogrametri Yunanca kelimelerden oluşan bir kavramdır. Kısaca ışık yardımıyla çizerek ölçme. Alım merkezinin yer üzerinde bir noktada olması durumunda uygulanan fotogrametrik yönteme yersel fotogrametri denir. Nesnelerden yansıyan elektromanyetik ışınların (enerjilerin) analog veya sayısal olarak kaydedilmesiyle elde edilen görüntüler değerlendirilir. Dolayısıyla fotogrametri; nesnelerle doğrudan temas olmadan onlar hakkında bilgi edinme tekniği olarak tarif edilebilir. Fotogrametri bir uzaktan algılama tekniğidir. Yersel fotogrametri- terrestrial photogrammetry- close range photogrammetry terrestrische photogrammetrie 07 Ekim 2013 Pazartesi 6

7 Yersel Fotogrametri 07 Ekim 2013 Pazartesi 7

8 Yersel Fotogrametri 07 Ekim 2013 Pazartesi 8

9 Yersel Fotogrametri 07 Ekim 2013 Pazartesi 9

10 Yersel Fotogrametri 07 Ekim 2013 Pazartesi 10

11 Yer (Yersel) Fotogrametrisi Resim çekim konumuna göre fotogrametri iki kısma ayrılır. Yersel Fotogrametri Hava fotogrametrisi Türkiyede 1925 yılında 1:25000 ölçekli haritalar ilk önce yersel fotogrametri tekniğine göre yapılmıştır. Uygulamadaki zorluklar nedeniyle bu yöntemden vazgeçilmiştir. Yersel fotogrametrinin harita yapımı amacıyla kullanılabilmesi için; Arazide yeterince yükseklik farkı bulunması veya düz araziye yüksek platformdan resim alınması, Arazinin açık (ağaçsız) olması gerekir. Yersel fotogrametri ile büyük alanların haritasının yapılması oldukça zordur. Çok sayıda kontrol noktası gerektiğinden yapım zamanı ve maliyet yükselmektedir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 11

12 Yer (Yersel) Fotogrametrisi Yersel fotogrametri harita yapımının dışında, Mimarlık fotogrametrisi, Endüstri fotogrametrisi Kriminoloji, Tıp vb. alanlarda etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Yoğun bir biçimde kullanılma nedenleri? Küçük kuruluşlar tarafından uygulanabilir olması, Basit ve hava fotogrametrisine oranla ucuz aletlerle (sistemlerle) yapılması, Küçük alanlar ve dar kapsamlı konular için daha ekonomik olması, Büyük ölçekli resimlerin kolaylıkla çekilebilmesi, Resim çekiminde kamera sabit olduğundan, uzun poz süreleri uygulanabilir ve yüksel ayırma güçlü görüntülerin elde edilebilmesi. 07 Ekim 2013 Pazartesi 12

13 Sınıflandırma Yersel fotogrametri incelenecek objenin ve kameranın hareket durumuna göre üç gruba ayrılır. Statik (sabit cisimlerin sabit kameralarla incelenmesi), Yarı statik (hareketli cisimlerin sabit kameralarla incelenmesi), Dinamik (hareketli cisimlerin hareketli kameralarla çekilen resimlerle incelenmesi) Statik Yersel Fotogrametri Uygulama Alanları - Baraj rezervasyon alanının haritalanması, - Yarma ve dolgu ölçmeleri, - Taş ve maden ocaklarında dekupaj veya hacim hesapları, - Mimarlıkta röleve, belgeleme ve özellikle restorasyon çalışmaları, 07 Ekim 2013 Pazartesi 13

14 : Amaç Fotogrametrik yöntemle obje yüzeyi üzerindeki noktaların arazi koordinatlarının hesaplanması, Yersel Fotogrametri Aşamaları a) Obje yüzeyine yeteri sıklıkta yer kontrol noktası tesisi ve ölçümü, b) Resim çekimi ve fotoğrafik işlemler, c) Değerlendirme, d) Kartoğrafik işlemler e) Çoğaltma 07 Ekim 2013 Pazartesi 14

15 Uygulama Alanları 07 Ekim 2013 Pazartesi 15

16 Uygulama Alanları 07 Ekim 2013 Pazartesi 16

17 Uygulama Alanları 07 Ekim 2013 Pazartesi 17

18 Uygulama Alanları 07 Ekim 2013 Pazartesi 18

19 Hava Fot. ile Yer Fot. Karşılaştırılması Hava fotogrametrisinde, hava kameraları ile resim çekilen cisim kameraya çok uzak olduğu için görüntü odak düzleminde oluşur. (Yer fotogrametrisinde de topografik amaçlar için uzaktaki nesneler kullanıldığında aynı durum söz konusudur.) Yersel fotogrametride, yakın çekim yapan kameralar ile çekilen görüntüler ise odak düzleminin dışında gerçekleşir 07 Ekim 2013 Pazartesi 19

20 Hava Fot. ile Yer Fot. Karşılaştırılması Fotogrametri I Yer fotogrametrisinde kullanılan kameraların hava fotogrametrisindeki kameralara göre farkı, kameranın istenilen yöne istenildiği gibi yöneltilmesidir (kameraya verilen dönüklük açısını ölçmek veya istenilen dönüklük durumunu kameraya verebilmek için, kamera bir yöneltme düzeni ile donatılır.) Hava fotogrametrisinde hareketli fotoğraf çekimi yapılırken, yersel fotogrametride sabit kamera ile çekim yapılır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 20

21 Hava Fot. ile Yer Fot. Karşılaştırılması Hava fotogrametrisinde ölçülecek alan resimlerin enine ve boyuna bindirilmesi ile kaplanabilmektedir. Yer fotogrametrisinde ise, arazi şartlarına göre, istasyon noktalarının yan yana gelişiyle yatay yönde kaplama sağlanabilmekte ancak düşey yöndeki kaplamada her zaman tek bir çekimle sağlanmamaktadır. Hava fotogrametrisinde metrik kameralar (kamera sabiti (c), iç yöneltme elemanları bilinen) kullanılırken, yersel fotogrametride metrik olmayan kameralar kullanılır. Hava fotogrametrisinde alım ekseni Z (düşey eksen), yer fotogrametrisinde Y (yatay eksen) dir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 21

22 Mesafe Sınıflandırması 07 Ekim 2013 Pazartesi 22

23 Yersel Fotogrametride Koordinat Sistemi 07 Ekim 2013 Pazartesi 23

24 Yersel Fotogrametride Koordinat Sistemi 07 Ekim 2013 Pazartesi 24

25 Kamera Kalibrasyonu Dijital kamera ile elde edilen görüntülerin doğrudan bilgisayar ortamına aktarılabilmesi ve işlenebilmesi gibi özellikler, dijital kameraya olan talebi artırmıştır. Amatör dijital kameralara paralel olarak fotogrametrik amaçlı metrik dijital kameraların üretimi de hızla artmaktadır. Ancak, fotogrametrik amaçlı üretilen metrik dijital kameraların fiyatının yüksek olması, fotogrametricilerin amatör dijital kameraya yönelmelerine neden olmuştur. Amatör dijital kameraların fiyatları ucuz olmasına rağmen fotogrametrik değerlendirmede çok önemli olan iç yöneltme elemanlarının bilinmemesi bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu dezavantaj, kameranın kalibrasyonu yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 25

26 Kamera Kalibrasyonu Kamera kalibrasyonu, iki boyutlu görüntülerden metrik bilgi çıkarmak için gerekli bir ön işlemdir. Kalibrasyon teknikleri en genel biçimde fotogrametrik kalibrasyon ve kendi kendine kalibrasyon (self kalibrasyon) olmak üzere ikiye ayrılır. Fotogrametrik kalibrasyon; üç boyutlu uzayda geometrisi iyi bilinen bir kalibrasyon objesine yapılan gözlemlerle gerçekleştirilmektedir. Self kalibrasyon teknikğinde ise, herhangi bir kalibrasyon objesi kullanılmamaktadır. Bu yaklaşım çok esnek olmasına rağmen, yaygın biçimde kullanılmamaktadır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 26

27 Kamera Kalibrasyonu Bir kamerayı kalibre etmek için, uygun matematik modele ihtiyaç duyulmaktadır. En iyi bilinen modeller; Pinhole Model, Doğrudan Lineer Dönüşüm Modeli (DLT) ve Fotogrametrik Model (Kollinearite) dir. Bu modellerle; odak uzaklığı, resim orta noktası koordinatları, distorsiyon parametreleri ve kamera yöneltme parametreleri gibi kameranın iç ve dış yöneltme parametreleri hesaplanabilmektedir. Fotogrametrik model, bir kameranın hem iç hem de dış yöneltmesini dikkate alan, kapsamlı bir kamera kalibrasyon modelidir. Kamera parametreleri biliniyorsa, bir resmin iç yöneltmesi yapılabilir. Bunlar; kamera odak uzaklığı (f), asal nokta koordinatları (x 0,y 0 ) ve mercek distorsiyonudur (Δr). Bu yönteminin uygulanabilmesi için geometrik doğruluğu iyi bilinen bir test alanına ihtiyaç vardır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 27

28 Kamera Kalibrasyonu-Distorsiyon Cisimden gelen ışın, objektife girişte optik eksenle α açısını yapıyorsa, mercek hatasından dolayı objektiften çıkışta optik eksenle α açısını yapacaktır. Böylece obje noktasının görüntüsü, olması gereken yerden Δr kadar farklı bir yerde meydana gelecektir. Δr görüntü kayıklığı distorsiyon hatası olarak adlandırılmaktadır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 28

29 Çapsal ve Teğetsel Distorsiyon Obje noktasının resim üzerindeki görüntüsü de a noktasında olması gerekirken distorsiyon hatasından dolayı a noktasında oluşmaktadır. Distorsiyon hatasından ileri gelen aa kayıklığı, çap doğrultusunda ve buna dik doğrultuda iki bileşene ayrılır. Bunlardan birincisine çapsal (ışınsal) distorsiyon (Δc), buna dik olan bileşene de teğetsel distorsiyon (Δt) adı verilir. Teğetsel distorsiyon çok küçük olduğundan (2-3 m) uygulamada genellikle dikkate alınmaz. 07 Ekim 2013 Pazartesi 29

30 Kamera Kalibrasyonu-Test Levhası PhotoModeler yazılımı Kamera Kalibrasyon Test Alanı, 100 adet ölçü noktası, 4 adet kodlu noktadan oluşmaktadır. Bu yazılımda distorsiyon etkisinin matematik eşitliği; r: çapsal uzaklık, K 1, K 2, K 3 : Çapsal distorsiyon katsayıları. Geniş açılı mercek kullanımında K 3.r 7 terimi de eşitliğe eklenir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 30

31 Kamera Kalibrasyonu-Matematik Model 07 Ekim 2013 Pazartesi 31

32 Kamera Kalibrasyonu-PhotoModeler 07 Ekim 2013 Pazartesi 32

33 Yerse Fotogrametri- Matematik Model Yersel fotogrametride matematik model ile dikkate alınması gereken faktörler: Kamera konumu ve yöneltmeler, Farklı istasyonlardan çekim, Kalibre edilmemiş kameralar, Sabit olmayan mercek sistemi, Yersel referans sistemi Matematik model olarak obje koordinatları ile resim koordinatları arasında dönüşümü sağlayan ve kollinearite eşitliğinin basitleştirilmiş şekli olan DLT (Direk Lineer Transformasyon) metodu ve kolineariteyi esas alan Işın Demetleri (Bundle Adjustment) metodu kullanılır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 33

34 Matematik Model-DLT 07 Ekim 2013 Pazartesi 34

35 Matematik Model-DLT DLT çözümü için uzayda 6 kontrol noktası gereklidir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 35

36 Matematik Model-Işın Demetleri 07 Ekim 2013 Pazartesi 36

37 Ağ Tasarımı Yersel fotogrametride ağ tasarımı; Farklı istasyonlardan çoklu resim çekimi, Konvergens veya stereo görüntü alımı, Her bir noktanın en az üç görüntüde şekillendirilmesi, Kontrol ve pas noktalarının oluşturulması aşamalarını içermektedir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 37

38 Ağ Tasarımı- 3x3 Kuralı Yersel fotogrametride ağ tasarımı ve proje gerçekleştirimi 3x3 kuralına göre yapılır (1988, CIPA Sempozyumu, Sofya). Geometrik Kurallar: - Kontrol uzayının hazırlanması - Çoklu fotoğraf çekimi ile objenin kaplanması - Stereo çiftlerin alınması Fotoğrafik Kurallar: - Kamera iç geometrisinin sabitlenmesi, - Yeteri derecede ışıklandırma/aydınlatma, - Stabil ve geniş formatlı kamera seçimi Organizasyonel Kurallar: - Kroki hazırlanması, - Protokol yazımı, - Son kontrol. 07 Ekim 2013 Pazartesi 38

39 Geometrik Kurallar-Kontrol uzayının hazırlanması Obje üzerinde kontrol noktası tesisi, Düşey çizgi belirleme, (bina çatısı ile zemin arasında mesafe gibi) Bütün yüzeylerde aynı işlemi tekrar etme. Minimum gereksim: 1 yatay mesafe (2 nokta arası) ve düşey çizgi. 07 Ekim 2013 Pazartesi 39

40 Geometrik Kurallar- Çoklu fotoğraf çekimi ile objenin kaplanması Obje etrafında en az %50 bindirmeli fotoğrafların çekimi, Obje yüksek ise, fazla resimle düşey kaplama, Köşegenlerde fazladan resim alımı, Çatıların mümkünse resmedilmesi, Rektifikasyon veya ortofoto için ortogonal resim alımı (önemli 07 Ekim 2013 Pazartesi 40

41 Stereo resimler; Geometrik Kurallar- Stereo çiftlerin alınması Normal alım durumunda 1:4 1:15 baz-yükseklik (mesafe) oranlarında, Konvergent alımda ise 1:10-1:15 oranında çekilmeli, Divergens alımdan kaçınılmalı, Detay alımı için yakın çekim stereo yapılmalı, Eksik detay kalmamasına dikkat edilmeli, 07 Ekim 2013 Pazartesi 41

42 Fotoğrafik Kurallar- Kamera iç geometrisinin sabitlenmesi Kalibrasyon kamera sabiti değeri ayarlanmalı, Optik büyütme küçültme yapılmamalı, Obje mesafesi çok değiştirilmemeli, 07 Ekim 2013 Pazartesi 42

43 Fotoğrafik Kurallar-Aydınlatma Gün içinde uygun zaman planlanmalı, Tripod ve kablo kullanılmalı, Renkli çekim yapılmalı, Görüntü bilgisayara aktarılmalı ve kontrol edilmeli. 07 Ekim 2013 Pazartesi 43

44 Fotoğrafik Kurallar-Uygun kamera seçimi Geniş açılı kamera daha uygundur, Orta formatlı kamera tercih edilmeli, Kalibrasyonlu kamera kullanılmalı, 07 Ekim 2013 Pazartesi 44

45 Organizasyon Kuralları- Kroki hazırlama Zemin planı hazırlanmalı, Cephelerin düşey planı (1:100-1:500) hazırlanmalı, Obje ile ilgili sözel bilgiler not edilmeli (sahibi, adres vb.), Kuzey yönü belirlenmeli, Fotoğraf çekim noktaları ve çekim yönü krokiye aktarılmalı Tek çift fotoğraf kaplama alanları yaklaşık belirlenmeli, Yatay ve düşey kontrol çizgileri krokiye aktarılmalı. 07 Ekim 2013 Pazartesi 45

46 Organizasyon Kuralları-Protokol yazımı Obje, sahibi ve adresi, Tarih, Kamera, odak uzaklığı, optik bilgileri, Kalibrasyon raporu, Obje alanını kısa tanıtma, 07 Ekim 2013 Pazartesi 46

47 Organizasyon Kuralları-Son kontrol Yapılan çalışmaya ilişkin her şey kontrol edilmeli ve gerekli tüm bilgiler not edilmelidir. 07 Ekim 2013 Pazartesi 47

48 Yer Kameralarının Ayarlanması Hava kameralarında görüntü odak düzleminde oluşur. Yer kameralarında ise görüntü odak düzleminin arkasına düşmektedir. Bu sebepten kameralar belirli uzaklığa göre ayarlanırlar. Kameralar belirli uzaklığa ayarlandığında bu noktanın (kamera ayarlanan nokta) önünde ve arkasında görüntü net olarak gözükür ki bu durum odak ötesi uzaklık ve alan derinliği ile açıklanır. Odak ötesi uzaklık D A A d a f 07 Ekim 2013 Pazartesi 48 b

49 Odak ötesi uzaklık Merceğin önündeki cisim A noktası merceğe odak uzaklığından daha yakında değilse görüntü odak dışında belirir. Sonsuzdaki nokta görüntüsü ise odakta oluşur. A deki görüntü d yarıçaplı bir daire şeklindedir. Buna yayılma dairesi denir. Yayılma dairesi çapı; Odak uzaklığı büyük kameralarda: 1/20 mm Odak uzaklığı küçük kameralarda: 1/30 mm olarak alınır. b uzaklığı arttıkça yayılma dairesi çapı artar. Yayılma dairesi çapının max olduğu anda cisim noktasının merceğe olan uzaklığına odak ötesi uzaklık denir. Mercek odak ötesi uzaklığa ayarlandığında A noktası görüntüsü net olur. 07 Ekim 2013 Pazartesi 49

50 Odak ötesi uzaklık Optiğin temel kuralı Odak ötesi uzaklık bağıntısı D: fotoğraf çekildiği anda diyafram çapı d: yayılma dairesi çapı f: odak uzaklığı a: odak ötesi uzaklık 07 Ekim 2013 Pazartesi 50

51 Uygulama Bir kameranın odak uzaklığı 50 mm dir. Fotoğrafın çekildiği anda diyafram sayısı 16 dır. Yayılma dairesi çapı 1/20 mm olduğuna göre odak ötesi uzaklığı hesaplayınız. f: odak uzaklığı k: diyafram sayısı d: yayılma dairesi çapı 07 Ekim 2013 Pazartesi 51

52 Netlik (Alan) Derinliği A C B E a y D f b A B d E Eğer kamera odak ötesi uzaklıktan yakındaki bir noktaya ayarlanmışsa, sonsuzdaki cismin görüntüsü net olmaz. Netliğin son bulduğu nokta odak ötesi uzaklıkla sonsuz arasındadır. Bu nokta ile kamera arasında bir nokta daha vardır ki bu noktada netlik başlar. E noktası netliğin başladığı A noktası ise netliğin sona erdiği noktadır. A ile E arasındaki uzaklığa alan derinliği denir. a o Şekilden yakın nokta için; a u Fiziğin temel kuralından 07 Ekim 2013 Pazartesi 52

53 Netlik (Alan) Derinliği Aynı şekilde uzak nokta için; a y = alan derinliğinin başlangıç uzaklığı, a 0 = kameranın ayarlandığı uzaklık, a u = alan derinliğinin sona erdiği uzaklık, D= diyaframın çapı, d= yayılma dairesinin çapı, b= görüntü uzaklığı. b yerine çok yakın uzaklıklar hariç, b f alınabilir. f= kamera odak uzaklığı, k= diyafram sayısı. 07 Ekim 2013 Pazartesi 53

54 Netlik (Alan) Derinliği, Uygulama Alan derinliği, a) Kameranın odak uzaklığına, b) Diyafram sayısına, c) Ayarlanan uzaklığa bağlıdır. Yersel fotogrametride alan derinliğinin büyük olması istendiğinden; a) Odak uzaklığı küçük, b) Diyafram sayısı büyük kameralar kullanılmalıdır. Örnek: f=60 mm, diyafram sayısı 8 iken, kamera 5 m ye ayarlanmış ise, alan derinliği ne kadardır? (d=1/20 mm) Alan derinliği 11,25 m ile 3,21 m ler arasındadır. 07 Ekim 2013 Pazartesi 54

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ

DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ FARKLI KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN ORTOFOTO DOĞRULUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Levent ARSLANBEK DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr.Mevlüt GÜLLÜ JEODEZİ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri

Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Bağımsız Model Blok Dengeleme için Model Oluşturma ve Ön Sayısal Bilgi İşlemleri Eminnur AYHAN* 1. Giriş Fotogrametrik nirengi çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Bu ölçütler dengelemede kullanılan

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULANAN İKİ FARKLI İNSİZYON ÇEŞİDİNİN POSTOPERATİF AĞRI VE ŞİŞLİK

Detaylı

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi

DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi DİJİTAL (Sayısal) FOTOGRAMETRİ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştayı Akademik Perspektif Cebit Bilişim Zirvesi 2010 08.Ekim.2010 Beylikdüzü - İstanbul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GPS DESTEKLĠ MOBĠL YERSEL FOTOGRAMETRĠ SĠSTEMĠ Ġbrahim ASRĠ DOKTORA TEZĠ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ġubat-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ

BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ BİYOLOGLAR İÇİN FOTOĞRAF TEKNİĞİ Bayram GÖÇMEN & Mehmet K. ATATÜR Biyoloji Bölümü Zooloji-Hidrobiyoloji Anabilim Dalları Bornova-İzmir 2003 1 Fotoğraf Makinesi Fotoğraf Makinesinin Çalışma Prensibi Fotoğraf

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Hava Seyrüseferi. Ders Notları

Hava Seyrüseferi. Ders Notları Hava Seyrüseferi Ders Notları ÖNSÖZ Bu doküman Hava Liman/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik Personelinin; hava seyrüseferinin gelişim süreci, temel hava seyrüsefer yöntemleri, hava seyrüseferine

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı