Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2"

Transkript

1 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonu / Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction Demet Pepele 1, Mustf Kkpln 2, Nuzt Elmlı 2, Hldun Topgül 2, Metehn Özen 2 1 Mlty Devlet Hstnesi Otopedi ve Tvmtoloji Kliniği, 2 İnönü Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Otopedi ve Tvmtoloji Anbilim Dlı, Mlty, Tükiye Özet Amç: Ön çpz bğ (ÖÇB) ekonstüksiyonund mç, noml ntomik ypıyı ve diz fonksiyonunu yeniden sğlmktı. Geleneksel tek demet ÖÇB ekonstüksiyonu (ÖÇBR) sonsı hstlın önemli bi kısmınd instbilite şikyetlei devm etmektedi. Antomik çift demet ÖÇBR, doğl ntomiye dh ykın olk dizin noml kinemtikleini yeniden sğlıybili. Bu çlışmd çift demet ÖÇBR yptığımız hstlımızın eken dönem sonuçlını değelendimeyi mçldık. Geeç ve Yöntem: Hzin 2009 ile Mt 2010 tihlei sınd kliniğimizde otojen hmsting geftlei ile ntomik çift demet ÖÇBR ypıln 20 hst, pospektif olk Cincinnti, IKDC ve Lysholm skolı ile klinik olk ve ks güçlei için Cybex II dinmometesi ile değelendiildile. Bulgul: Otlm tkip süesi 17.8 y (13-21 y) dı. Hstlın Cincinnti, IKDC ve Lysholm skolı sısıyl peop 18.1, 39.3 ve 39.8 iken post op 27.2, 76,3 ve 86.3 e yükselmişti. Son kontolleinde IKDC skolın göe hstlın 17 si (%85) A (mükemmel) ve B (iyi) gubund 3 ü C (yeteli) gubund ye ldı. Kudiseps ve hmsting ks guplın it güç ölçümleinde hstlın meliyt edilen dizlei ile sğlm dizlei sınd nlmlı fk bulunmdı. Ttışm: Hmsting tendonlı ile femol skı yöntemi kullnılk ypıln çift demet ÖÇBR ttmin edici bi yöntemdi. Tekniğin klinik neticeyi iyileştime, diz biyomekniğini dh iyi estoe etme ve dejenesyonu önleme çısındn ylını belilemek için dh geniş syıd, kşılştımlı ve uzun dönem çlışml geekmektedi. Anht Kelimele Ön Çpz Bğ; Diz; Rekonstüksiyon; Çift Demet Abstct Aim: The gol in nteio cucite ligment econstuction (ACLR) is to estoe the noml ntomic stuctue nd function of the knee. In the significnt popotion of ptients fte the tditionl single-bundle ACLR, complints of instbility still continue. Antomic double bundle ACLR my povide noml kinemtics in knees, much close to the ntul ntomy. The im of this study is to cliniclly ssess the ely outcomes of ou ntomicl double bundle ACLR. Mteil nd Method: In ou clinic between June 2009 nd Mch 2010, pefomed the ntomic double bundle ACLR with utogenous hmsting gfts 20 ptients wee evluted pospectively with Cincinnti, IKDC nd Lysholm scoes nd in cliniclly fo muscle stength nd with Cybex II dynmomete. Results: The men follow-up is 17.8 months (13-21 months). Ptients scoes of Cincinnti, IKDC nd Lysholm wee espectively, peopetive 18.1, 39.3 nd 39.8, while the post-op incesed to 27.2, 76.3 nd In thei lst check, 17 pecent of the ptients ccoding to IKDC scoes (85%) A (excellent) nd B (good) goup nd 3 ptients took plce s C (dequte) goup. The powe mesuements of qudiceps nd hmsting muscle goups of ptients who undewent sugey showed no significnt diffeence comped with the intct knees. Discussion: Double-bundle ACL econstuction is stisfctoy method. Thee is need comptive, long-tem studies in lge numbes in ode to detemine impoving clinicl outcome, peventing degenetion nd estoing the knee biomechnics bette. Keywods Anteio Cucite Ligment; Knee; Reconstuction; Double Bundle DOI: /JCAM.1866 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(2): Coesponding Autho: Nuzt Elmlı, İnönü Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Otopedi ve Tvmtoloji Anbilim Dlı, Mlty, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 131

2 Giiş Hmsting vey ptell tendon kullnılk ypıln geleneksel tek demet ön çpz bğ ekonstüksiyonu (ÖÇBR), %69-95 sı bşılı sonuçll ltın stndt olmuştu [1,2]. Anck uzun dönem izlem ve metnliz çlışmlı hstlın 1/3 ünün ğı ve ezidüel instbilite nedeni ile önceki ktivite seviyeleine yeniden dönemediklei ve bu yöntemin dizde %90 vn eken dejenetif tit gelişimini önlemediği bildiilmişti [3,4]. Yüksek hızlı steodyogfik cihz ile ypıln in vivo kinemtik nliz çlışmd, tek demet ÖÇBR nun noml ön-k tnslsyonu yeniden sğldığı nck otsyonel stbiliteyi yeniden sğlıymdığı gösteilmişti [5]. ÖÇB, nteomedil (AM) ve posteoltel (PL) olk iki yı bnttn oluşu. Dizin fleksiyon ve ekstnsiyonu sısınd he bi demetin pozisyonu değişi ve diz stbilitesine ktkılı d fklıdı. AM demet diz fleksiyond iken (özellikle ) sıkılşı ve nteio stbiliteden soumludu. Oys PL demet diz ekstnsiyond iken (0-30 ) sıkıdı ve posteoltel otsyonel stbiliteyi sğl [6,7]. Geleneksel tek demet ÖÇBR ile sdece AM demet oluştuulu ve klinik olk Lchmn testi negtifleşi. Anck PL demet göz dı edildiğinden otsyonel stbiliteyi sğlmd yetesiz klı. Ayıc tnstibil kılvuz kullnılk ypıln tek demet ÖÇBR vetikl vey yüksek femol tünel yeleşimine neden olmsındn dolyı fonksiyonel yetesizliğin en sık nedeni olk suçlnmıştı [8]. ÖÇB ylnmsı oln bi kişide tedvide mç, ntomi ve diz biyomekniğini en iyi şekilde yeniden oluştuk ylnm öncesi ktivite seviyesine ulşmsını sğlmktı. Bu yış içeisinde tek demet ekonstüksiyondn ntomiye dh uygun olduğu düşünülen çift demet tekniğe kd gelinmişti [9,10]. Bugüne kd, biyomeknik çlışmll çift demet ÖÇBR nun otsyonel stbiliteyi sğlmd üstünlüğü gösteilmiş olmsın ğmen tekniğin diz eklem fonksiyonunu ve klinik neticelei iyileştidiğine di henüz yeteli bulgu yoktu [11]. Biz bu çlışmd çift demet ÖÇB ekonstüksiyonunun klinik sonuçlını ve ks güçleine etkisini izokinetik dinmomete ile değelendimeyi mçldık. Geeç ve Yöntem Bu çlışm Helsinki Deklsyonu 2008 pensipleine uygun olk ypılmıştı. İnönü ünivesitesi Tıp Fkültesi Otopedi ve Tvmtoloji kliniğine Hzin 2009 ile Mt 2010 tihlei sınd bşvun ve ÖÇB yıtığı tnısı konn ve yeteli izlemi oln 20 hsty pospektif bi çlışm olk otojen hmsting geftlei ile çift demet ÖÇBR ypıldı. Hstlın 18 i ekek 2 si byn idi. Hstlın hepsinde neden spo ylnmsı idi. Ylnmy sebep oln spo dlı üçünde (%15) bsketbol, ikisinde (%10) judo, onbeşinde (%75) futbol idi. Hstlın yş otlmsı 26.9±5.2 (21-47) idi. Hstlın 5 inde (%25) etkilenen ekstemite sol diz iken 15 inde (%75) sğ diz idi. Ylnm şekli hepsinde tems olmdn indiekt tvm ylnmsı idi. Tüm hstl pime ÖÇBR vklı idi. Kombine bğ ylnmsı oln hst yoktu. Hstlın ylnm ile opesyon sınd geçen süelei otlm 16±22 y (4-72 y) idi. Tüm hstld en beligin ve en sık ykınm boşlm ve güvensizlik hissi idi. Kilitlenme öyküsü 1 hst d mevcut idi. Ön-k diz stbilitesi Lchmn ve otsyonel stbilite pivot-şift testlei ile değelendiildi. Diz lksitesi Intentionl Knee Documenttion Committee (IKDC) kılvuzlın göe etkilenmeyen tf ilişkisine göe evelendi. Lchmn testinde öne kym 3 mm nin ltınd ise noml, 3-5 mm ise nomle ykın (+1), 6-10 mm ise noml (+2) ve 10 mm den fzl ise ciddi noml (+3) olk değelendiildi. Pivot-şift testi noml (eşit), nomle ykın (kym) ve noml (tlm hissi) olk değelendiildi. Cehi Yöntem: Hstl kombine epidul ve spinl nestezi uygulndı. He hstd bck tutucu ve tunike kullnıldı. Tüm hstldn nteomedil 4 cm.lik longitudunl insizyon ile hmsting geftlei lındı. AM demet için ot. çpı 7.4±1.1 (6-9 mm) oln semitendinosus tendonu ve PL demet için ot. çpı 5.9±.0.8 (5-7 mm) oln gcilis tendonu kullnıldı. Tünelle oluştuuluken stndt potllee ek olk ksesu düşük medil potl kullnıldı. Femol tünelle ntomik noktl (esidence idge, posteio koteks, ÖÇB klıntılı) kılvuz lınk fee hnd tekniği ile hzılndı. Özellikle femol AM demet tutunmsının supeio sınıı ntomik tünel yeleşiminin üst sınıı olk kılvuzluk etmesi için koundu. Diz hipefleksiyond iken önce PL femol tünel çıldı. PL demetin mekezi nteio eklem kıkıdğın yklşık 3 mm supeio ve 5-7 mm posteio olk belilendi. Son he bi demet için tibil tünelle çıldı. Tibil C kılvuz kolu AM demet için 45 deeceye, PL tünel için 55 deeceye kuulk tünelle oluştuuldu. Kılvuz telle (3.2 mm) tibil ykizlei için işetlenen yelee yeleştiildi. AM kılvuz tel, tibil AM demetin mekezinden çıkck şekilde göndeildi. PL tünel için telin tibidki giiş yei, stndt yönteme göe dh medil ve dh distlden ve yüzeyel medil kolltel ligment (MKL) lifleine hemen nteiodn çıldı (Resim 1). Tibil PL tünel; ltel menisküs k boynuzu, k çpz bğ ve tibil AM demet tutunm yei ile oluşn üçgene 3-5 mm pos- Resim 1. Hst pozisyonu ve he iki tibil tünelin pozisyonunun göünümü 132 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 teiodn çıldı. İki tel sınd 8 mm mesfeyi koumy özen gösteildi. Son olk femol AM tünel çıldı. Önce PL demet son AM demet tünelleden geçiildi. Geftle tespit edilmeden dize kez tm fleksiyon ve ekstnsiyon yptıılk geftlein uygun geginlikte yeleşimi sğlndı. Tibil PL demet tespiti diz tm ekstnsiyond ve AM demet tespiti diz 60 deece fleksiyond iken ypıldı. Femol tesbit için ilk 10 hstd Endobutton CL (Acufex; Smith & Nephew, Endoscopy, USA) skı sistemi kullnıldı. Sonki 10 hstd ToggleLoc femol tespit cihzı (Biomet, Wsv) kullnıldı. Tibil tünel tesbiti için biyobozunu vid kullnıldı. Tibil uçt geftle yıc stple ile tesbit edildi. Tüm hstld spitif den kullnıldı ve denle meliyt sonsı 2. gün çekildi. Tüm hstl meliyt sonsı 4-6 hft diz beysi kullndı. Tüm hstl meliyt sonsı kselee ehbilitsyon poğmı bşlndı [12]. Ameliyt sonsı menisküs tmii ve mikokıık uygulnn hstld 6 hft yüklenme kısıtlndı. Diğe hstld yük veme kısıtlnmdı. İsttistiksel değelendime: İsttistiksel değelendimede SPSS fo Windows yzılım pogmı kullnıldı. Değişkenlein değelei otlm (x)± stndt spm (SD) olk hesplndı. Değişkenlee ilişkin veilein noml dğılım göstemediği Shpio Wilk testi ile sptndı (p< 0.05). Pe-op ve post-op değele sındki fklılık Wilcoxon eşleştiilmiş iki önek testi ile test edildi. Değişkenle sı ilişki Spemn s Sı Koelsyon testi kullnılk ypıldı. P < 0.05 isttistiksel olk nlmlı kbul edildi. Bulgul Bütün hstld tm kt ÖÇB (AM ve PL he iki bndın) yıtığı mevcuttu. Hstlın %75 inde (15 hst) izole ÖÇB yıtığı mevcut idi. Bi hstd medil menisküste kov spı yıtık, 4 hstd medil menisküste vetikl yıtık sptndı. Kov spı yıtık eksize edildi (psiyel menisektomi), vetikl yıtıkl ise ll inside yöntemle sutue edildi. İkisinde bebeinde menisküs yıtığı d oln 4 hstd (%20) medil femol kondilde gde 3/4 kondopti sptndı. Bu hstl mikokıık uygulndı. Mikokıık uygulnn hstlımızın bii 47 yşınd olup diek gfileinde medilde hfif dejenetif bulgulı mevcut idi. Menisküs tmii ve mikokıık uygulnn hstl 6 hft yük vediilmedi (Resim 2,b). Hstlın otlm izlem süesi 17.8 ±3.4 y (13-21 y) dı. A B Tblo 1. Peop ve post op Lysholm, Cincinnti ve IKDC skolı Pe-op Post-op p Lysholm skou 39.8± ± Cincinnti skou 18.18± ± IKDC subjektif diz skou 39.3± ± Tblo 2. Lysholm skou: : mükemmel, 84-94: iyi, 65-83: ot, 64 ve ltı: kötü Cincinnti skou: 26-30: mükemmel, 21-25: iyi, 16-24: ot, 15 ve ltı: kötü Lysholm (hst syısı) Cincinnti (hst syısı) Peop Postop Peop Postop Mükemmel İyi Ot Kötü Tblo 3. IKDC skolı IKDC Skou Pe op (hst syısı) Post op (hst syısı) A (noml) 0 5 B (nomle ykın) 0 11 C (noml) 16 4 D (kötü) 4 0 Tblo 4. Cybex II dinmometesine göe; Kudiseps: Ekstnsiyon ve Hmsting: Fleksiyon ks gücü ölçüm sonuçlı. de/sn: deece/sniye CYBEX II fekns (de/sn) pik tok ot. (opee diz) pik tok ot. (sğlm diz) Kudiseps Kudiseps Kudiseps Hmsting Hmsting Hmsting % Resim yşındki ekek hstnın postop 16. ydki ön-k ve yn gfisi(a,b). Fizik muyenede peop. 13 hstd (% 65) Lchmn testi 3+, 7 sinde (%35) 2+ idi. Postop. hstlın 13 ünde ( %65) Lchmn testi noml, 5 hstd (%25) Lchmn 1+, 2 hstd (%10) 2+ bulundu. Post op. tüm hstld pivot shift testi noml vey nomle ykın idi. Üç hstd günlük ktivitele sısınd ğı ve hfif şişlik şikyeti mevcut idi. Spo dönme süesi otlm 5.8±2.1 (4-7 y) y bulundu. Spo dönüş süesinin hstnın ylnm öncesi ktivite düzeyine ve ehbilitsyon uyum deecesine bğlı olduğu gözlendi. Hstlın otlm fleksiyonu 130±5º olk hesplndı. Ekstnsiyon kısıtlılığı oln hstmız olmdı. Hstlın son muyenesinde uyluk tofisi ölçümlei otlm 0.5±0.2 (0-0.9) cm idi. Hstlın Lysholm, Cincinnti ve IKDC skolı tblo1-3 de gösteildi. Bğ tmii ile bebe kıkıdk ve menisküs sounu oln hstlın sonuçlı ile sdece bğ tmii ypılnl sınd fklılık yoktu. Hstlın opee edilen ve sğlm ekstemiteleindeki kudiseps ve hmsting ks guplın it güç ölçümlei Cybex II dinmometesi kullnılk ypıldı. Ölçümle sısınd 90,120 ve 150 deece/sniye feknslınd fleksiyon ve ekstnsiyond en yüksek tok (pek tok) değelei sptndı ve sğlm dizle onlndı. Yüzde 80 ve üzeindeki değele noml kbul edildi. Hiçbi hstd %10 dn fzl güç kybı sptnmdı (tblo 4). Ttışm Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 133

4 Ön Çpz Bğ ylnmlının tedvisindeki ttışml devm etmektedi. Rekonstüksiyon tekniklei ÖÇB yokluğu oln dizin stbilite ve kinemtikleini yeniden düzenlemeyi böylece ileide gelişebilecek dejenetif değişikliklei önlemeyi mçl. IKDC kılvuzlın göe noml diz fonksiyonunun tek demet ÖÇBR ypıln hstlın sdece %37 de yeniden sğlndığı ve nck %60-70 inin spo yeniden dönebildiği, bu yöntemin meliyttn sonki 7 yıl içeisinde dizde %90 vn eken dejenetif tit gelişimini önlemediği bildiilmişti [4,13-15]. Antomik çift demet ÖÇBR nun kopn ÖÇB ın noml ntomisini geleneksel tek demet ÖÇBR göe dh iyi oluştuduğu bu yüzden klinik sonuçlı iyileştieceği özellikle de otsyonel stbiliteyi sğlmd dh vntjlı olcğı düşünülü. Ygi ve k., 60 hstyı 3 gub yımışl, bi gub ntomik çift demet ekonstüksiyonu, bi gub sdece AM demet ekonstuksiyonu ve 3. gub d PL demet ekonstuksiyonu uygulmışl. Dizin önk plnd stbilitesi KT-1000 ile, otsyonel stbilitesi ise üç boyutlu elektomnyetik sensöle kullnılk pivot şift testi ile değelendiilmiş. Klinik değelendime ve KT ölçümleinde gupl sınd fk bulunmmış. Anck çift demet ÖÇBR ypılnld diğe gupl göe dh iyi pivot şift kontolü sğlndığı bildiilmişti [9]. Çift demet ÖÇBR ile ypıln biyomeknik çlışmld, özellikle otsyonel stbilitenin dh iyi olduğu bildiilmişti [16,17]. Lm ve k.nın optik heket nliz sistemi kullnk yptıklı çlışmd, tek tflı ÖÇB yıtığı oln hstld meliyttn önce ve ntomik çift demet ÖÇBR dn son, yüksekten tlmyı tkiben pivotlyıcı heketle oluşn tibil otsyon sğlm dizlele kşılştıılmış. Ameliyt öncesi ÖÇB yıtığı oln ekstemitede tn tibil otsyonun ntomik çift demet ÖÇBR dn son zldığı ve sğlm ekstemite ile kşılştııldığınd tibil otsyond fk olmdığı bildiilmişti [17]. Onyedi ndomize kontollü çlışmd 1381 hstyı içeen yeni bi metnlizde çift demet ÖÇBR ile dh z geft yetmezliği iski, dh z pivot şift testi pozitifliği, dh düşük KT-1000 tomete ölçümü, dh z diz ekstnsiyon kısıtlılığı ve dh yüksek subjektif IKDC skou olduğu, Lysholm skou, diz ekstnsö pik toku, diz fleksiyon kısıtlılığı ve objektif IKDC skou bkımındn tek demet ÖÇBR ile fk olmdığı bildiilmişti [18]. Tek demet ÖÇBR ile ilgili çlışmlın önemli bi kısmı femol tünelin tnstibil teknikle oluştuulduğu ntomik olmyn geft yeleşimleine itti [8,10]. ÖÇBR d femol tünel yeleşimi diz kinemtiklei ve cehi neticeyi etkileyen en önemli fktöleden biidi ve ntomik olmyn geft yeleşimi geft yetesizliğinin ess nedenleinden biidi [19-22]. Femol tünelin tnstibil teknik kullnılk dillenmesinde femol tünellein loklizsyonu ve oyntsyonunun ylnmsındki güçlüğe bğlı olk ntomik olmyn tünel yeleşimi ile sonuçlnbili. Tnstibil ntomik olmyn tünel yeleşimi yeine ksesu nteomedil potl kullnılk ypıln ntomik tek tünel ÖÇBR nun ön-k ve otsyonel diz stbilitesini ve IKDC skolını iyileştidiği bildiilmişti [23,24]. Kondo ve k. nın kdv dizleinde ntomik çift demet, ltel olk yeleştiilen ntomik tek demet ve ntomik olmyn yeleşimli tek demetle yptıklı ÖÇBR d ntomik çift demetle ypıln ekonstüksiyon ile ntomik tek demetle ypıln ÖÇBR sınd meliyt sonsı otsyonel ve pivot şift lksitesi bkımındn fk olmdığını ve he iki yöntemin ntomik olmyn tek demet ÖÇBR dn iyi olduğunu bildimişledi [25]. İsveç ulusl ÖÇBR kyıtlındn yıllı sınd ypıln yklşık ÖÇBR nun klinik sonuçlının değelendiildiği sistemtik çlışmd 1 ve 2 yıllık izlemde diz ile ilişkili yşm klitesini ve spo ktılımı değelendien Knee injuy nd Osteothitis Outcome Scoe (KOOS) un tüm lt skllınd tek demetle kşılştııldığınd çift demet ÖÇBR nun nlmlı bi fklılık oluştumdığı bildiilmişti. He iki yöntemle de diz lksitesinde zlm olduğu nck çift demet ÖÇBR dn son klinik netice ölçümleinde önemli bi fklılık olmdığı belitilmişti [26]. Yeni bi çlışmd hstlın doğl ÖÇB boyutun göe bieyselize edileek ypıln ntomik tek demet ve çift demet ÖÇBR nun Lysholm skou, subjective IKDC skou, nteio tibil tnslsyon ve pivot şift negtifliği bkımındn fk bulunmmıştı [27]. Bizim çlışmmızd klinik sonuçl bkımındn IKDC, Cincinnti ve Lysholm skolı ile değelendiildiğinde elde ettiğimiz sonuçl litetüle uyumlu idi. Biz hstlımızd ön-k ve otsyonel stbiliteyi klinik olk Lchmn ve pivot şift testlei ile değelendidik. Çlışmmızdki hstlımızın 18 de (%90) meliyt sonsı Lchmn ve pivot şift testlei noml vey nomle ykın bulunmuştu. Hstlın değelendiilmesinde kullnıln objektif bi pmete de Cybex II dinmomete sonuçlıdı. Eiksson ve k.,nın çlışmsınd hstlın meliyt edilen dizlei ile sğlm dizlei hmsting tendonlının işlevselliği bkımındn kşılştıılmış ve nlmlı fk bulunmmıştı [28]. Hstlımızın he iki ekstemitenin fleksiyon ve ekstnsiyondki izokinetik ks güçlei fkını ştımy yönelik Cybex II dinmometesi ile ypıln ölçümleinde meliyt oln diz ile noml dizin en yüksek döndüme kuvvet değelei bibiine onlnmış, %80 ve üzei sonuçl noml kbul edilmiş, hiçbi hstd %10 dn fzl güç kybı sptnmmıştı. Postop. ehbilitsyon pogmı ÖÇB ekonstuksiyonunun en önemli bsmklındn biidi. Shelboun un hızlndıılmış ehbilitsyon pogmı ile en geç 6 y içinde shy dönecek şekilde tedvi yönlendiilmektedi [12]. Biz hstlımızd 1.günde CPM ile psif ROM egzesizleine, ktif fleksiyon ve psif ekstnsiyon heketleine bşldık ve ekstnsiyond kilitli beysle tm yük vemeleine izin vedik. Denge thtsı üzeinde egzesizlee 3-4.hftld bşlnıldı. Bizim çlışmmızd spo dönüş (mtö) otlm 5.8 y olk sptnmıştı. Bu süe, peop ktivite skou dh yüksek oln ve ehbilitsyon iyi uyum gösteen hstld dh kıs idi. Çlışmmızın bzı kısıtlmlı vdı. Hst syımız z ve tek tünel ÖÇBR ypıln bi kontol gubumuz yoktu. Son zmnld otsyonel stbilitenin nvigsyon sistemi vey optik heket nliz sistemi kullnılk değelendiildiği çlışml vdı [29]. Biz ön-k stbiliteyi Lchmn testi ile ve otsyonel stbiliteyi pivot şift testi ile klinik olk değelendidik. Ayıc uzun dönem sonuçl ship değiliz. Çlışmmızın otlm tkip süesi 17.8 y olup bu yöntemin dejenetif tit gelişmesini önlediği ile ilgili değelendime ypmk için uzun dönem tkipleine ihtiyç vdı. Sonuç olk hmsting tendonlı ile femol skı yöntemi kullnk ypıln çift demet ÖÇB ekonstüksiyonu teknik olk güç ve öğenme eğisi uzun oln nck litetü veilei ve ldığımız sonuçl ışığınd ttmin edici sonuçl lınbili bi yöntemdi. Bizim çlışmmızın eksik yönleinden bii tek tünel ÖÇBR ypıln hstll kşılştımnın ypılmmış olmsıdı. Bu ne- 134 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 denle tek tünel ÖÇBR ypıln hstl göe klinik üstünlüğünü söylemek mümkün değildi. Çift demet ÖÇBR nu, dejenesyonu engelleme ve diz biyomekniğini dh iyi estoe etme çısındn değelendimek için uzun dönem sonuçlını gömek ve benze çlışmll kşılştımk geekmektedi. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Pinczewski LA, Deehn DJ, Slmon LJ, Russell VJ, Clingeleffe A. A five-ye compison of ptell tendon vesus fou-stnd hmsting tendon utogft fo thoscopic econstuction of the nteio cucite ligment. Am J Spots Med 2002;30(4): Beynnon BD, Johnson RJ, Fleming BC. Anteio cucite ligment eplcement: Compison of bone-ptell tendon-bone gfts with two-stnd hmsting gfts. J Bone Joint Sug (Am) 2002;84A(9): Feedmn KB, D Amto MJ, Nedeff DD, Kz A, Bch BR J. Athoscopic nteio cucite ligment econstuctio: A met-nlysis comping ptelll tendon nd hmsting tendon utogfts. Am J Spots Med 2003;31(1): Fithin DC, Pxton EW, Stone ML, Luetzow WF, Csintln RP, Pheln D, Dniel DM. Pospective til of tetment lgoithm fo the mngement of the nteio cucite ligment-injued knee. Am J Spots Med2005;33(3): Tshmn S, Collon D, Andeson K, Kolowich P, Andest W. Abnoml ottitonl knee motion duing unning fte nteio cucite ligment ecosntuction. Am J Spots Med 2004;32(4): Feetti M, Levicoff EA, Mcpheson TA, Moelnd MS, Cohen M, Fu FH. The fetl nteio cucite ligment: n ntomic nd histologic study. Athoscopy 2007;23(3): H K, Mochizuki T, Sekiy I, Ymguchi K, Akit K nd Munet T. Antomy of noml humn nteio cucite ligment ttchments evluted by divided smll bundles. Am J Spots Med 2009;37(12): Stevenson WW 3d, Johnson DL. Veticl gfts : common eson fo functionl filue fte ACL econstuction. Othopedics 2007;30(3): Ygi M, Kuod R, Ngmune K, Yoshiy S, Kuosk M. Double bundle ACL econstuction cn impove ottionl stbility. Clin Othop Rel Res 2007;454: Ysud K, Kondo E, Ichiym H, Tnbe Y, Tohym H. Clinicl evlution of ntomic double-bundle nteio cucite ligment econstuction pocedue using hmsting tendon gfts: compisons mong 3 diffeent pocedues. Athoscopy 2006;22(3): Igng JJ, Tshmn S, Mooe C, Fu FH. Chllenge ccepted: desciption of n ongoing NIH funded ndomized clinicl til to compe ntomic single bundle vesus ntomic double bundle ACL econstuction. Athoscopy. 2012;28(6): Shelboune KD, Nitz P. Acceleted ehbilittion fte nteio cucite ligment econstuction. Am J Spots Med 1990;18(3): Jcobsen K. Osteothitis following insufficiency of the cucite ligment in mn: clinicl study. Act Othop Scnd 1977;48(5): Igng JJ, Bost JE, Fu FH. Lette to the Edito. Am J Spots Med 2009;37: Podomos CC, Fu FH, Howell SM, et l. Contovesies in soft-tissue nteio cucite ligment econstuction: gfts, bundles, tunnels, fixtion, nd hvest. J Am Acd Othop Sug 2008;16(7): Hemmeich A, Mewe W, Bttehm M, Vughn CL. Knee Rottionl Lxity in Rndomized Compison of Single- Vesus Double-Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction. Am J Spots Med 2011;39(1): Lm MH, Fong DT, Yung PS, Ho EP, Fung KY, Chn KM. Knee ottionl stbility duing pivotting movement is estoed fte ntomic double-bundle nteio cucite ligment econstuction. Am J Spots Med 2011;39(5): Li X, Xu CP, Song JQ, Jing N, Yu B. Single-bundle vesus double bundle nteio cucite ligment econstuction: n up-to-dte met-nlysis. Int Othop 37(2): Somme C, Fiedeich NF, Mülle W. Impopely plced nteio cucite ligment gfts: Coeltion between diologicl pmetes nd clinicl esults. Knee Sug Spots Tumtol Athosc 2000;8(4): Zntop T, Diemnn N, Schumche T, Schnz S, Fu FH, Petesen W. Antomicl nd nonntomicl double-bundle nteio cucite ligment econstuction: impotnce of femol tunnel loction on knee kinemtics. Am J Spots Med 2008;36(4): Kopf S, Fosythe B, Wong AK, Tshmn S, Andest W, Igng JJ, Fu FH. Nonntomic tunnel position in tditionl tnstibil single-bundle nteio cucite ligment econstuction evluted by thee-dimensionl computed tomogphy. J Bone Joint Sug Am 2010;92(6): Tsud E, Ishibshi Y, Fukud A, Ymmoto Y, Tsukd H, Ono S. Tunnel position nd eltionship to postopetive knee lxity fte double-bundle nteio cucite ligment econstuction with tnstibil technique. Am J Spots Med 2010;38(4): Alenton-Geli E, Smitie G, Alvez P, Steinbche G, Cugt R, Anteomedil potl vesus tnstibil dilling techniques in ACL econstuction: blinded cosssectionl study t two- to five-ye follow-up. Int Othop 2010;34(5): Ozyuek S, Tsud E, Vn-Eck CF, Fu FH, Ishibshi Y. Lette to the Edito. Am J Spots Med 2010;38: Kondo E, Meicn AM, Ysud K, Amis AA. Biomechnicl Compison of Antomic Double-Bundle, Antomic Single-Bundle, nd Nonntomic Single-Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuctions. Am J Spots Med 2011;39(2): Ahldén M, Smuelsson K, Senet N, Fossbld M, Klsson J, Ktus J. The swedish ntionl nteio cucite ligment egiste: epot on bseline vibles nd outcomes of sugey fo lmost 18,000 ptients. Am J Spots Med 2012;40(10): Hussein M, Vn Eck CF, Cetnik A, Dinevski D, Fu FH. Individulized nteio cucite ligment sugey. A pospective study comping ntomic single- nd double-bundle econstuction. Am J Spots Med 2012;40(8): Eiksson K, Hmbeg B, Jnsson E, Lsson H, Shlbi A, Wedmk D: Semitendinosus muscle in nteio cucite ligment sugey: Mophology nd function. Athoscopy 2001;17(8): Lee S, Kim H, Jng J, Seong SC, Lee MC. Intopetive coeltion nlysis between tunnel position nd tnsltionl nd ottionl stbility in single- nd double-bundle nteio cucite ligment econstuction. Athoscopy 2012;28(10): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 135

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi Fizyoterpi Rehbilitsyon. 2005; 16(1):17-24 Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl kontrolün incelenmesi Ftm Ünver, Figen Özkn, Bülent Ülkr Ünver F, Özkn F, Ülkr B. Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı