RENKLI GECE/GUNDUZ KAMERASI KAMERA TEKNIK ARTNAMESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENKLI GECE/GUNDUZ KAMERASI KAMERA TEKNIK ARTNAMESI"

Transkript

1 RENKLI GECE/GUNDUZ KAMERASI KAMERA TEKNIK ARTNAMESI Gen el Teknik Ozellikler c Sabit Renkli Gece/Giindtiz : Kamera 2. Kamera sistemi. gece-giindiiz kamerasi ozelligine sahip 9ok diisiik isik dtizeylerinde dahi sinyal giirultii diizenlemesi sayesinde 9ok yiiksek sinyal giiriiltii orani saglayarak hareketli objelerin hayalet etkisini ortadan kaldirabilir 6'zellikte olmalidir. Sistem. renkli modda. Fl.2 de 0.2 liiks isik seviyesinde ve en az 650 TVL yatay 96ziiniirluge sahip olmalidir. 1. Kamera. 1/3" Double Scan ( 9ift taramah ) piksel mikro algilayicih CCD cip sensore sahip olmalidir. 2. Kamera. Day&Night ( gece&gundiiz) fonksiyonlu olmalidir 3. Kamera sistemi SNR( sinyal - giiriiltii diizenlemesi) ozelligi sayesinde temiz ve net bir goriintii saglamahdir. 4. Kamera. 24 VAC- 50HZ veya 12 VDC gerilim ile 9alisabilmelidir. 5. Kameranm enerji tiiketimi max. 4W. olmalidir. 6. Sistem dahili senkronizasyona sahip olmah ve INT veya LL olarak se9ilebilmelidir. 7. Kamera sisteminin toplam piksel sayisi en az 795 (H)X596 (V) olmalidir. 8. CCD sensoriin etkin piksel sayisi.en az 752 ( H) X 582 (V) olmalidir. 9. Tarama sistemi 2:1 interlaced ( PAL) ve 625 satir/ 50 alan/ 25 resim 9er9evesi olacaktir. 10. Tarama frekansi KHz (H)/ 50 Hz (V) olmalidir. 11. Video 9ikis.i 1 Vp-p PAL kompozit olmalidir. 12. Sistemin minimum aydinhk diizeyi ; 0,2 liiks / F1.2 renkli modda, 0.01 Liix Siyah Beyaz Modda sens-up Modda olmalidir. 13. Sinyal giiriiltii orani en az 52 db olmalidir 14. Sistemin yatay 96zunurlugii Renkli modda en az 650 TV satin, Siyah Beyaz modda 700 TV satir olmalidir. 15. Sistemin otomatik iris fonksiyonu Video veya DC iris olarak se9ilebilmeli, ve DC iris seviyesi ayarlanabilmelidir. 16. Kameranm elektronik shutter sistemi ON/OFF olarak ayarlanabilmeli ve ON konumunda 1/50 ~ saniye arahginda secilebilmelidir. 17. Kamera. dahilen Sinyal Giirultii Diizenleme ( SNR ) teknolojisine sahip olmalidir. 18. Kamera ayarlarmda, arka plan isik kontrolii ON/OFF olarak se9ilebilmelidir. 19. Kamera sisteminde titresimi 6'nleyici flickerless ozelligi olmah ve ON/OFF eklinde se9ilebilmelidir. 20. Sistemin day ve night fonksiyonu hem arka panel iizerinden ON veya OFF eklinde se9ilebilir olmah. hemde seri kablo ile PC araciligiyla da Day/Night Ozelligi On/Off edilebilmelidir. 21. Kamera Automatic White Balance ozelligine sahip olmah ve bu ozellik ATW1 AWC konumuna ahnabilmelidir. 22. Sistem hareket algilama ozelligine sahip olmahdir.2 farkh haraket algilama bolgesi OSD menu yardimiyla olusturulabilmelidir. Bu ozellik ON/OFF olarak se9ilebilmeli ve sistem dahilen Alarm kuru kontak 9iki ma sahip olmalidir. 23. Kamera -10 C ile +50 C sicakhklari arasinda problemsiz 9ah abilmelidir.( Muhafaza hari9 ) 24..Kararsiz ve dengesiz isik ortamlarinda olu?abilecek golgeleri ya da yiiksek is.ik altinda karanhkta kalabilecek noktalarda ortam i igim dengeli bir ekilde resim iizerinde payla tirarak, defalarca kat daha iyi goriintii aktanmmi saglayan WDR ozelligine sahip olmalidir.

2 25. Kamera OSD menii ya da Seri arayiiz aracihgi ile,en az lox zoom yapabilecek kapasitede olmahdir 26. Video penceresinde en az 8 ayri alanda Ozel Korunan Bolge Maskelevebilme ozelligi ( Privacy Zone Masking ) olmahdir mm ( Varifokal- DC Auto Iris ) Lens Teknik artnamesi 1. Lensin resim eleman 1/3" ( inch ) olacaktir. 2 Lensin montaj tipi CS montaj olmahdir. 3 Lensin mercek mimarisi isik dagilimmi engelleyen Aspherical teknolojide ve gece/gunduz kameralan ile birlikte kullamldigmda ise gece (S/B) ve gunduz ( renkli ) kamera goruntijlerinde rneydana gelen odak kaymasim otomatik olarak diizelten IR correction teknolojisine sahip olacaktir. 4. Lensin Aperture araligi araligmda olmahdir. 5 Sistemin fokal arahgi ise mm olacaktir. 6 Yatayda veduseyde gorus araligi 1/3" icin 90.8 derece X 66.6 derece ( wide ), 36.2 derecex27 derece ( tele ), %" icin ise 66.6 derece X 49.3 derece ( wide ), 27 derece X 20,2 derece ( tele ) olmahdir. 7. Lensin odaklama araligi 0.2m den sonsuza kadar olmahdir. 8. Arka odak havada 8.36 ile mm arahgma olacaktir. 9. sistemin cahsma gerilimi 4.0 V ( acik ), 0.5 V kapah olmahdir. 10. Lensin agirhgi 50 grami gegmemelidir sistemin calisma sicakhklan -20 ile + 60 derece araligmda olmahdir. DAHILI ORTAM KAMERA AYAK TEKNIK ARTNAMESI ABS injeksiyon 360' derece haraket edebilmeli dahili ortam ve bej rengli olmahdir GORUNTU,ENERJi VE KABLO KANAL TEKNIK ARTNAMESI Goriintu kablolan RG 6 / U-6 Olmahdir Kamera enerji kablolari 2x0.75mm Enerji kablosu olmahdir Harici kamera muhafazalan i?in 2x1.5mm ttr enerji kablosu olmahdir Kullamlacak kablo kanlan beyaz pvc olmahdir

3 DJJiTAL GORUNTU KAYIT CIHAZI 1. YiJklenici, kayit cihazmda herhangi bir anza olusmasi durumunda, arsivlenmi? kamera kayitlarimn kaybolmamasi icin gerekli tedbirleri alacaktir. Aynca, sisteme bagli turn cihazlar icinde, bir Dijital Kayit Cihazmm anzasi, diger cihazlarm calismasmi etkilemeyecektir. 2. Cihazda kayit devam ederken, gecmisteki arsiv goriintulerini inceleme ve canli gbruntu izleme ayni anda yapilabilecektir. (Tripleks bzelligi). 3 Kayit cihazi toplamda 400 resim/saniye kayit yapma bzelliginde olacak ve her bir kameradan minimum 12,5 resim/saniye resim alma formatinda ve min. 352x288 rezulasyonda gunde 24 saat boyunca 135 gun sure ile kesintisiz kayit yapacak ve cihaz kapasitesi min 12TB olacaktir. Kayit kapasitesinde referans almacak olan deger 135 gundlir. 12TB'lik kapasite ile kayit cihazi 45 gun kayit yapmadigi taktirde ek Harddisk kapasitesi firma tarafmdan saglanacaktir. Bu islem icin firma herhangibir ek fiyat talep edemeyecektir. 4. Kayit cihazi renkli kayit yapacaktir ve PAL olacaktir. f 5. Dijital kayit cihazi 7/24 (kesintisiz) calisacaktir. 6. Kayit cihazmda alarm giri ve gikislan, VGA, kameralan real-time izleyebilen ve alarm monitorii olarak kullanilabilen analog cikisi ile seri cikis(rs232) bulunmalidir. 7. CbziJnurluk kayit anmda kamera girisj ba ma en az piksel (yatay cozunurluk X dikey cbzijnurluk) olacaktir. 8. Cihazm kayit hizi istenildiginde her bir kamera icin hizi farkli sekillerde ayarlanabilecektir. 9. Sistemin entegrasyon ozelligi kullanilarak entegre olan sistemlerden gelen alarm bilgilerine gore, alarm noktalarmda bulunan kamera go'riintqieri monitbrlere otomatik olarak atanacak ve operator sesli ve gbrsel olarak uyanlacaktir 10. Cihaza yedekleme harici yedekleme unitelerine bagli hotswap SATA harddisklerle yapilacaktir ve baglanti sekli min. SCSI veya fiber gibi yontemlerle yapilacak. Fakat bunun hangi ybntemle yapildigi isi alan firma tarafmdan aynntili olarak aciklanacaktir. (USB uzerinden kayit yapilmayacaktir.) Cihazlarda dahili veya harici olarak birer adet DVD-RW surucijsu bulunacaktir. (DVD suruculerin kayit ortami olarak hangi medyalarla uyumlu oldugu firma tarafmdan aynntili olarak a?iklanacaktir. DVD R / RW vs.) 11. Kayit cihazi, harddisk performansmi ve guvenligini veri kaybi olmayacak sekilde arttiran ve kamera kayitlannda duraksama yada kesinti olmasim engelleyen RAID 6 teknolojisini destekleyen harici kayit unitelerini sorunsuz desteklemelidir. 12. Cihazm gbruntu sikistirma teknigi min.h-264 olacak ve kayith g6runtulerin diger bilgisayarlarda izlenebilmesine izin verecektir. 13. Cihazda, canli veya kayit goriintiileri izlenirken, gerektigi durumlarda kullanilmak uzere resim (freeze) dondurma fonksiyonu olacaktir. Ekrandaki goruntu donduruldugunda goriintude titreme veya bulanikhk olusmayacak ve net bir goruntu elde edilecektir. Kayit cihazmda, dondurulan goruntu uzerinde ileri yada geri alarak kare kare izlenebilme ozelligi olacaktir. Ayni zamanda dondurulan goruntu Resim Basma yazicismdan gikti olarak almabilecektir. 14. Dijital kayit cihazi herhangi bir bilgisayara gbruntu karti takilarak olusturulan kayit sistemi eklinde olmayacaktir. Bilgisayar tabanli kayit cihazlan teklif edilmeyecek, Profesyonel CCTV uygulamalarmda kullanilan endustriyel tip DVR cihazlan teklif edilecektir. 15. Kayit cihazi, kendisini ve harddisklerini surekli olarak denetleyecek, herhangi bir anza olustugunda sesli ve i ikh ikaz verecektir. 16. Her kayit cihazma bagli olan 16 adet kamera grubu icinde anzaianmi olan kamera yada kameralarm goruntusunun kaybolmasi ve kayit altma almamamasi durumunda, dijital kayit cihazi sesli ve i ikh ikaz verecektir. Aynca ilgili dijital kayit cihazmin bagli oldugu monitbre de gorsel olarak bir ikaz yansiyacaktir. 17. Kayit cihazmin her kamera icin hareket algllama ozelligi olacaktir. Hareket algilama ozelligi dijital kayit cihazi uzerinden aktif ya da pasif hale getirilebilecektir.

4 16 Kayitiar uzerinde, geriye donuk hareket arama isjemi neticesinde, tespit edilen alarm kayitlannin uzerine gelindiginde. algilanan hareket yada hareketlerin on izlemesi (preview) yapilacaktir. 19. Cihaz uzerinde, belirli kameralara yapilan alarm atamalan veya kayitlar uzerinde belirlenen zaman diliminde, belirlenen bolgenin if aretlenmesi suretiyle hareket oldugu zamanki kayitlan izleyebilme dzelligi olacaktir. 20. Kayit cihazi, TCP / IP protokolune uygun olacak, LAN, WAN ve INTERNET ortaminda calisabilecek ve uzaktan kumanda edilebilecektir. Bu amaca ybnelik olan turn yazilim ve donanim sistemle beraber verilecektir. Ayrica cihaz uzerinde Network'e baglanmak icin 10/100 Mbps hizmda RJ45 port'u bulunacaktir 21. Cihazlarda kayith arsiv bilgileri icinde belirli bir olaya ait video bilgisinin harici medyalara aktanlabilmesi amaciyla her kayit cihazma bagli 1 adet 16X hizmda DVD Writer bulunacaktir. 22. Sistemi acma-kapama ve turn dijital kayit cihazlannm setup ayarlarma giris-cikislar sifre korumali olacaktir. Yanlislikla tuslara basmayi engelleyen tu? kilidi veya tus bolumunu koruyucu di kapak olacaktir. 23. Kayitlarda dijital guvenlik etiketi (water drop, water mark v.b) olacaktir. 24. Dijital kayit cihazmm loop through bzelligi olacaktir. 25. Dijital kayit cihazmm video giris ve cikisi BNC olacaktir. Cihazm arkasmda BNC girisleri ile oynamadan bbliinmus ekranda istenilen kamera, istenilen pozisyonda izlenecektir. 26. Dijital kayit cihazi, analog VCR ve Multiplexer fonksiyonlarmin tamamini karsilayacaktir. Harddisklerde olusabilecek anzalar yada cihazm goruntu kaydmi yapamamasi gibi durumda kamera gb'runtulerinin izlenmesinde herhangi bir aksama olmayacaktir. 27. Kapali Devre TV Sisteminde, Matrix Switcher uzerinden analog izleme devam edecektir. Ancak, dijital kayit cihazi uzerindeki analog video cikismdan alman tekli veya?oklu kamera gbruntuleri mevcut call up monitbrlerden izlenecek, bblunmu gbruntijlerden biri izleme igin secilebilecektir. 28. Kayit cihazlarma bagli turn kamera gbruntuleri istenildiginde li olarak call up monitbrler uzerinden izlenebilecektir. 29. Kayit cihazlarmdan alarm durumunun en az 5 saniye bncesinden itibaren yapilmi kayitlar yeniden izlenebilecektir. (Pre-alarm kayit bzelligi) Ayrica, bu bzellik manuel olarak da devreye almip, devreden cikanlabilecektir. 30. Alarm tammlamasi yapilan kameranm alarm anmdaki kayit hizi, en az iki katma cikacak sekilde ayarlanabilecektir. 31. Dijital kayit cihazlannm meniilerine eri im icin kontrol klavyesi kullanilacaktir. 32. Alarm kayitlan, tarih, saat ve kamera numarasma gore liste halinde sunulup izlenebilecektir. 33. Turn dijital kayit cihazlari, depolama unitesi, gevre birimleri ayni ve tek bir network agi uzerinde cali abilecegi kablo alt (Local Area Network) yapisi olu turulacaktir. 34. Ar iv icindeki kayitlara eri im ifre korumali olacaktir. 35. Sistemi kullanmaya yetkili operatorlerin sistemle ilgili yapmi oldugu turn operasyonel ve setup islemlerinin kaydi almmalidir (log file). istenildiginde bu kayitlar rapor halinde printout olarak almabilecektir. 36. Dijital kayit cihazlarmm harddisk kapasiteleri gerektiginde genisleyebilir olmalidir. 37. Kayittan herhangi bir gbriintii yada fotograf karesinin cikti olarak almabilmesi icin 1 adet renkli fotograf yazici ve sarf malzemeleri, fotograf kagidi ve tonerleri ile birlikte teklifle sunulacaktir. 38. Turn DVR lar kendi aralannda network olusturulacak ve yazici sunucu bilgisayara baglanacak. istenilen goruntu ciktisi hangi DVR dan olursa olsun tek yazicidan cikti almacak sekilde ayarlari yapilacaktir.

5 39. Belirlenen gun ve saatte otomatik olarak kayit yapilabilecektir. Yil igindeki ozel gunlerde yapilacak kayitlar igin gun tammlanabilecektir. 40. Cihaz UPS uzerinden VAC, 50 Hz besleme gerilimi lie cali acaktir. HARiCi RAJD KAYIT UNJTESJ 1. Digital kayit cihazlarma baglanacak olan 2 adet harici RAID uniteleri enaz a agidaki ozelliklere sahip olacaktir. 2. Sistemde Surveillance (izleme) bzelligine sahip video kayitlan icin uretilmi Hard Diskler kullanilacaktir. 3. Onite 250GB, 500GB, 750GB ve ITB'lik Hard Diskleri destekleyecektir. 4. Unite uzerinde cift sogutma fani, gift power supply bulunacaktir. 5. Turn sistem Hard disk, Power supply ve sogutma fanlan redundace (yedekli) ve hot Swap (sistem calisjrken degi tirilebilir) olacaktir. 6. Sistem min. RAID 0,1, 3,5,6 gibi raid teknolojilerini destekleyecektir. 7. Unite uzerinde enaz 8x3.5" sawappable 8 adet HD yuvasi bulunacaktir. 8. Cihaz uzerinde Battery Backup unites! bulunacaktir. 9. Cihaz SCSI, fiber data transfer teknolojilerinden enaz birini destekleyecektir. 10. Cihaz uzerinde gift ROM bulunacak, flash ROM'lardan herhangi biri arizalandigmda veya yazilim guncelleme isjemi yapilirken cihazm gali masi engellenmeyecektir. 11. Cihaz turn ayarlan web tarayicisi uzerinden yapilabilecektir. 12. Cihazm turn log kayitlan SNMP protokolu veya uzerinden istenilen noktalara aktanlabilecektir. 13. Cihaz iizerindeki LCD gostergeden cihazm anza, HD durumu izlenebilecegi gibi cihaz anza durumunda sesli uyan verecektir. 14. Harddisklerinden herhangi ikisinde anza olusmasi durumunda anzah harddiskler, cihaz cahsjrken gikartilip kamera kayitlarinda hicbir kesinti olmaksizm yerine saglam diskler takilacak ve cihaz kendi uzerinde bulunan yedeklerden bu diskte olmasi gereken bilgileri bularak yeniden yazacaktir. Turn bu isjemler zinciri devam ederken kamera goruntiilerinin kayit altma almma i lemi kesintisiz devam edecektir. 15. USB cikisj olacak fakat USB uzerinden kayit yapilmayacaktir. 16. Kayit uniteleri kaskad baglanarak sistem kapasitesi artinlabilir ozellikte olmalidir

6 KABLOLU KABLOSUZ ALARM SiSTEMi TEKNJK ARTNAMESJ Alarm panelinin Karti 16 kablolu zone gin'5i olmalidir. 128 kablolu zone'a kadar genisletilebilir. 64 kablosuz zone'a kadar genisletilebilir. 16 adet keypad baglanip keypad zone'u kullamlabilir. GSM/GPRS ve network destegi olmalidir. 8 Partition olmalidir olay hafizasi olmalidir kullanici kodu 4 yada 6 basamakh olmalidir. Keypad in sesi istenildiginde azaltilip,artinlabilir olmalidir. 2 adet PGM gikisi olmalidir. Contact ID ve CIA formatmda bilgi gonderebilmelidir. Bel + ve Bel - tetik vermesi gerekmektedir. Bagh olan detektorler kurulu de ilken hareket gbrdiiklerinde ses c ikartabilmelidir. Panele bagh olarak falisacak tekrarlayici modul 220 v ile calismalidir. Alarm sistemine bagh olan detektorlerin hepsi kablosuz ve uzun omurlii pille calisan iiriinlerden olmalidir. Detektorlerin antenleri di andan gbrunmeyen tipte olmalidir. Alarm panelinin haberlesme antenleri panelin kutusunun dismdan gorunmeyecek ve mudahale edilmeyecek bicimde olmasi gerekmektedir. Alarm panelinden ayni zamanda yangm sistemide entegre edilebilir olmasi gerekmektedir. Yangm detektbrleri kablosuz olmalidir. Alarm panelinin Keypad ekrani LCD olmalidir. Harici siren flasbrlu ve en az 110 db olmalidir. Alarm paneli minimum 12 volt 7 amper aku ile beslenmelidir. Alarm panelinin montajinin yapilacagi binadan uzak noktadaki binadaki detektorlerle haberlesmesinde herhangi bir kablolama yapilmayacaktir.tekrarlayici modul kullanilacaktir.

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında belirlenen noktalara kamera yerleştirilmesi,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI 1 ADET 8 KANAL NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERi 1. Network kayit

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

Kamera Teknik Şartnamesi

Kamera Teknik Şartnamesi Kamera Teknik Şartnamesi 1. Kamera ve network arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşmalıdır. 2. İç kamera 2 Megapixel görüntü akışı sağlamalıdır. 3. Diş mekan kamerası 2 megapiksel görüntü akışı sağlamalıdır.

Detaylı

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar

*Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır. RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar Ürün Fiyat Listesi Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 320 80 36 *Miktar 12 veya üstü olursa toplu fiyatlandırma uygulanır 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart

Detaylı

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4" SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA

Standart Kameralar. 1/3 SHARP 420TVL 0.05 Lux CCD SESLİ DAY&NIGHT RENKLİ KAMERA. 1/4 SHARP 420 TVL 0.05 Lux CCD RENKLİ DAY & NIGHT KAMERA Ürün Fiyat Listesi tdsguvenlik.com Listelenmeyen öğeler için şu numaradan bizi arayın: 0212 593 03 00 2012 FİYAT LİSTESİ RESİM ÜRÜN KODU Açıklama FİYAT $ Standart Kameralar FJ-238 Sony Ccd Kamera Renkli

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayit 4 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR,1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD),1

Detaylı

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır.

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasına ait IP CCTV Kamera ve Sistem Alım Şartnamesi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Zafer Mah. Cumhuriyet

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KAMERASI ALIMI (MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU Bu teknik şartname ile, TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Ordu (Sakarat), Samsun (Üçpınar)

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİK www.sistemantalya.com

SİSTEM MÜHENDİSLİK www.sistemantalya.com Sayfa 1 Email: info@sistemantalya.com Tel & Fax : 0242 312 3122 AV-HDDVR04E AV-HDDVR08M AV-HDDVR16S BAYİ FİYAT LİSTESİ FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayit 4 adet

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: 0212 220 11 31 BAYİ FİYAT LİSTESİ MODEL FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR FIYAT$ AV-HDDVR04E AV-HDDVR08M AV-HDDVR16S AV-HDCAM671 AV-HDCAM680 HD 1080 Görüntü ve Kayit

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız.

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız. ÖNSÖZ RASYONEL GROUP TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Dünyada Güvenlik ve İletişim sektöründe yüksek teknoloji içeren, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri, ülkenin önde gelen özel

Detaylı

1. Tüm uygulamalar x64 ve x86 mimarisinde çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

1. Tüm uygulamalar x64 ve x86 mimarisinde çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır. GENEL ÖZELLİKLER 1. Tüm uygulamalar x64 ve x86 mimarisinde çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 2. Tüm uygulamaların kurulumları ekstra bir bileşen ya da gereksinim içermeden tüm bağımlılık ve gereksinimleri

Detaylı

Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD

Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-448HD 48 Ledli 1/3 Sony Processer Megaixel Aptina IR-CUT Filter 700 TVL Dış/Ïç Kamera 3,6/6 mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı 110,00 AV-448

Detaylı

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$

MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ Sayfa 1 MODEL DİJİTAL RENKLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR FIYAT$ AV-PRO188HD 1200 TVL 2 Array Ledli 1.3 Megapixel Sony Exmor Cmos Sensor IR-CUT Filter Dış/Ïç Kamera 4mm lens Metal Orijinal kasa Özel Ayaklı, DIŞ

Detaylı

TEL:0312-468 37 75 482 41 21

TEL:0312-468 37 75 482 41 21 Sayfa 1 TEL:0312-468 37 75 482 41 21 AV-TC04AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC08AHD-M 720P AHD+IP+ AV-TC16AHD-M 720P AHD+IP+ 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HD 720P (1280x720) Görüntü ve Kayıt Kalitesi,

Detaylı

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi

Teknoloji Kalite Performans. 2012 Fiyat Listesi Teknoloji Kalite Performans 2012 Fiyat Listesi Ç NDEK LER DVR Cihazlar 03-16 Eco Serisi XM2000 Serisi XM3000 Serisi X5000 Serisi X6000 Serisi X7000 Serisi Kontrol Klavyesi 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

gecikmesiz hd görüntü aktarımı Açık platform tüm onvif IP cameralar analog ve ahd kamera desteği bulut Özelliği, Wın Desteği, Iphone, Orijinal

gecikmesiz hd görüntü aktarımı Açık platform tüm onvif IP cameralar analog ve ahd kamera desteği bulut Özelliği, Wın Desteği, Iphone, Orijinal Türkiye Distribütörü Tel: (0 531 954 18 41) 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HD 720P (1280x720) Görüntü ve Kayıt Kalitesi, Hibrit (AHD+IP+Analog) hepsi bir arada, 500mt kadar coaxial kablo ile

Detaylı

Sayfa 1. 1/3" 0141 Aptina CMOS,Analogy HD 720P, 2DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable profesyonel box kamera

Sayfa 1. 1/3 0141 Aptina CMOS,Analogy HD 720P, 2DNR,Anti Foggy, DWDR, HD-AHD,OSD cable profesyonel box kamera Sayfa 1 Türkiye Distribütörü Tel: (0212) 220 11 31 222 99 88 AV-TC04AHD-M AV-TC04AHDLM AV-TC08AHD-M AV-TC08AHDLM AV-TC16AHDLM 720P AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERALAR HDMI, HD 960P (1280x960) Görüntü

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Hakkımızda MoonSat Güvenlik ve Uydu Sistemleri; Uluslararası teknoloji pazarında markalaşmış olup, ileri teknoloji, yüksek kalite ve geniş ürün yelpazesi ile

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) Kredi No: 4784-TU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) Kredi No: 4784-TU Değişiklik No. Zeyilname No:3 1 / 17 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) Kredi No: 4784-TU DALIŞ ARACI VE EKİPMAN ALIMI İHALESİ NCB NO: GA4.32

Detaylı