GEREKENLER. 5 SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR.. 8 SINAV KAYGISI LE BA ETMEN N YOLLARI. 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEREKENLER. 5 SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR.. 8 SINAV KAYGISI LE BA ETMEN N YOLLARI. 9"

Transkript

1 SINAVGERÇEve2011YGS ABDULREZZAK ÇL FATH ÜNVERSTES REHBERLK UZMANI

2 NDEKLER SINAV GÜNÜ N TAVSYELER.. 3 SINAV BALIYOR, BALADI!... 4 DENEME SINAVLARI VE GERÇEK SINAV ESNASINDA UYULMASI GEREKENLER. 5 SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR.. 8 SINAV KAYGISI LE BAETMENN YOLLARI. 9 navgerçeve2011ygs Sayfa

3 SINAV GÜNÜ N TAVSYELER (2011 YGS) nav günü yakla, snava az kald psikolojisinden kurtulmak için snavdan bir gün önce snav hatrlat hiçbir aktivitenin içinde olmamak gerekir. Ailelerin bu gerçekten hareketle yorucu olmayan bir sosyal faaliyet yapmalar uygundur. Açk havada bulunmaya çok almam örencileri, bol oksijen alsn diye günein altnda brakmamak gerekir. Gelelim snav gününe; nav malzemeleri akamdan hazr edilmeli. (Snav giri belgesi, fotorafl kimlik ve bir vesikalk fotoraf (son 6 ay içinde çekilmi) Öncelikle yaklak on be gündür alrmalar yaptz vakitte kalkmak; bu en geç 7.30 olmal yi bir temizlik yaplmal. (mümkünse k bir su ile du alnmal). Yüz, el, kol ve az temizlii yaplmal Yeni ve rahat kyafetler giyilmesi tercih edilmeli navda giyecein kyafet rahat ve bol olmal. Üüme ihtimali göz önünde bulundurularak, ceket veya yelek yedekte bulundurulmal Güzel bir kahvalt yaplmal, ancak abartlmamal, baharatl veya a ekerli besinler alnmamal. Alkanlklar bozulmadan kahvalt ihmal edilmemeli. Sonrasnda az ve di temizlii tekrarlanmal nav yerine snav saati olan dan önce, varacak ekilde bir ulam plan olmal ve bunun için önceden snava girilecek okul mutlaka ziyaret edilmeli ve en kolay gidi güzergâh belirlenmeli. Bir büyüünüzün sizinle gelmesi, sizde strese sebep olmayacaksa mutlaka faydal olur. Zor ihtimal de olsa belge unutma gibi durumlarda sürece acil müdahale edebileceini düünmek gerekir. Snt durumlarda yardmcz olur. nav salonuna girmeden, snava girdiiniz okulun lavabolarnda bir ihtiyaç giderme molas vermeniz buna ihtiyacz olmasa da gereklidir. nav gözetmenlerinden yardm istemekten çekinmeyiniz. Gürültünün olumamas için kap, pencere kapatlmal. Oluacak olumsuz durumlarda snav gözetmenlerinden yardm istemeyi ihmal etmeyiniz. Onlar sadece gözetmen deil. Ayn zamanda gerektii konularda sizlere yardmc olabileceklerdir. Gerekli kodlamalar yapp imzan atmay unutmayz. Mümkün olduu kadar salon görevlileri ile sizi kar karya getirecek durumlara frsat vermeyiniz. nav kitapç kontrol ediniz. Sayfa eksiklii veya çkmam soru olmad denetleyiniz. Denemelerde hangi sray kullanarak soru çözüyorsanz ayn sray koruyun ve sakn karlaz birkaç sorudan dolay sray bozmayz. lk yaptzda sonuca ulaamadz soruyu geçiniz. Bölüm ya da snav sonunda dönmeyi deneyiniz. Cevap kâ iaretlemelerde sürekli uyguladz sistematii tek tek iaretlemenin bir zaman kayb olaca gerçeinden hareketle sayfa sayfa kodlama yapz. (kendi dorunuz varsa detirmeyiniz.) navgerçeve2011ygs Sayfa

4 SINAV BALIYOR, BALADI! YGS sorular snav esnasnda çözerken dikkat edilmesi gerekenler. Bu taktikler denemelerde kullanr. rencilere kitapçklar daldktan sonra bir kontrol yapp kitapçkta her hangi bir eksiklik olmad görünce güzelce soru çözmeye balamallar. Baladktan sonra adaki noktalara dikkat etmeliler. En fazla on saniye içinde bölümdeki tüm sorular bir gözden geçirin. Sorular hakknda bir ön kanaat olumas, sorular çözerken bir rahatlk salayacaktr. Çok hzl çözmem lazm, tüm sorular çözmem lazm ön kabulünden hareketle soru çözmemek lazm. Zaman bask çok belirgin bir ekilde öne çkarmamak gerekmektedir. Çok zor soruyu çözmekle ayn bölümdeki çok kolay soruyu çözmek arasnda puan fark yoktur. Sorularn bazlarn çok zor olduu unutulmamal ve birkaç sorunun geçilmesi gerektii gerçei hep göz önünde bulundurulmalr. Bu soru bak seni mutlaka çözeceim düüncesinden hareketle sorularla, kavga etmemek lazm, ilk çözüldüünde yaplamayan soruyu geçmeyi bilmek gerekir. zl mm, yava mm deyip sürekli saatle uramamak lazm. Saati kullanmak, sürekli saate bakman gerektirmez. nav süresinin tamam ayn dikkat seviyesinde geçirmemiz oldukça zordur. Bazen dikkatin dalmas mümkündür. Ksa sürede toplamaya çalz. Sorular arka arkaya çözmeniz bazen zihinsel yorgunlua sebep olabilir. Bölümler arasnda 9-10 saniye dinlenme ile bu yorgunluk giderilebilir. Sorular okuduunuzda anlamsanz, anlamsz cevaplar öncelikle eleyiniz. Cevaplar, cevap kâna teker teker iaretlemek yerine zaman kazanmak veya biraz dinlenmek için gruplar halinde aktarz. Bo braktz sorunun hem kitapçkta hem de cevap kânda bo brakld kendinize göre özel aretinizle iaretleyiniz. Önce cevapladz veya ilk aklza gelen cevabn doru olmas daha önceliklidir. Çok emin deilseniz ilk verdiiniz cevab detiriniz. Soru daöyledir. Çok kolay, kolay, normal, zor ve çok zordur. Çok zor sorularla karlazda sürekli onunla uramayz. Çünkü tüm bölüm sorular ayn puandadr. Zor soru yapnca madalya vermiyorlar. Dört veya daha fazla ayn cevap alt alta gelmez. Mutlaka zinciri kn. Üç tane aynk alt alta gelebilir. Kodlamalar tarmayz veya az karalayp brakmayz. navgerçeve2011ygs Sayfa

5 DENEME SINAVLARI VE GERÇEK SINAV ESNASINDA UYULMASI GEREKENLER nav heyecann u anda en doruk noktalarn yaand kabul edersek, ÖSS ye hazrlanan rencilerin kesinlikle kendilerine güvenmeleri ve heyecana kaplmamalar gerekir. Bu süreci sakl geçirebilmeniz için baz tavsiyelerimiz olacak dikkate alrsanz faydal olaca kanaatindeyim. Öncelikle snavdan önce geçmi be yn çkm olan sorular çözülmü olmal, daha geçmi yllardaki sorulara da bakmak ihmal edilmemeli. Kesinlikle deneme snavlar ciddiye almal ve yapamadklar sorular neden yapamadklar tespit etmeliler. Sorularn neden çözülemediini analiz edecek olursak; Bir soru neden yaplamaz: a- renci konuyu bilmedii için. b- O konuda çok soru çözülmedii için. c- Dikkatsizlik ve ilem hatas yapld için. d- Soru iyi okunmad ve anlalmad için. Yukardaki maddeleri çoaltmak mümkün olmakla birlikte, genel kapsam çizilmi olmaktadr. Bu ayrrma yapldktan sonra konuyu bilmedii için maddesini ayr tutarsak dier bütün sebeplere ksa zamanda çözüm üretilebilinir. Burada geriye kalan zaman iyi planlamak gerekmektedir. Bir örencinin öncelikle snavlara hazrlanma sürecinde ve hayatn tamamnda 1- liki yönetiminde baar olmas gerekir. Baar olmak için hem örencilerle hem de dier arkadalar ile iyi geçinmeli, bunu yan sra öretmenleri ile sakl bir iliki kurmalr. 2- Zaman yönetimi - kendi bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak- iyi yaplmalr. Zaman yönetimini baka insanlarn eline brakan ve zamann önünde savrulan bir yapraa dönüen gencin, zamann kymetini anlamas ancak baarzlklarla karlanda gerçekleir. Dün dünde kald cancam bugün yeni eyler yapmak lazm. 3- Kaynak, ders araç gereç ve imkân yönetimi: Örencinin elinde bulunan doküman tek bir sayfas ihmal etmeden mutlaka deerlendirmeli. mkânlar israf etmeden sonuna kadar kullanmalr. Sonra kaçan balk büyük olur. Yukardaki gerçeklerden hareketle, snav esnasnda sorular cevaplarken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yapmak isterim. - Öncelikle soru çözerken kendi mantksal kurgumuzu bir kenara brakp, soruyu iyi okuyup anlamaya çalmak gerekmektedir. Okuduunu anlamaya çalmak öncelikli hedef olmalr. - Soruyu iyi okumadan ve anlamadan cevaplara yönelmek soruyu tekrar okumakla sonuçlanabilir. Sorunun omurgas anlamak için soru cümlesi veya paragraftan çkan ana düünceyi veya soruda sorulan ana bilgiyi kalem kullanarak bolua not etmek önemli bir tekniktir. navgerçeve2011ygs Sayfa

6 - Bu soru zor ön kabulü o soruyu yapman engelleyecektir. Kesinlikle ön yargdan kurtularak sorular çözmeye çallmalr. - Cevaplayamadz sorular iaretleyiniz ve sonradan dönmeyi ihmal etmeyiniz. Ard ardna iki kez okumayz. Zaman kayb engelleyebilirsiniz. - Sorularn hatal okunmas engellemek için sorunun tamamn alt çizmek yerine önemli bölümü alt çiziniz. Olumsuz ifade (deildir) var ve alt çizili ise birde siz çizip dikkat ediniz. - Uzun soru zor sorudur doru bir ifade veya düünce deildir. Uzun sorularn içinde daha çok da sonunda ana fikir toplanmr. Sonuna odaklanz. - Baz sorular bo brakma ihtimalinin var olduunu unutmayz. Bütün sorular cevaplamak zorunda deilsiniz. Snavlar tüm sorular doru cevaplayarak kazanyor diye bir gerçek yoktur. - Baz sorularn cevaplarna klarndan ular bilgisini kabul ederken, bran öretmeninden bu teknii ve konuyu iyi kavradktan sonra kullanz. - Sorular mantkl bir ekilde elediinizde iki kka indirgemi iseniz size daha mantkl geleni aretleyebilirsiniz. Ancak çok sorunla karlayorsanz konu eksiiniz çok fazladr. Snava kadar bu eksiklerinizi gidermeniz gerekir. - Soru çözerken akln baka düüncelere kaplmamas için sadece kendinizin duyaca sesle okuyabilir ve sesli düünebilirsiniz. Bu dikkatinizi toplaman salayacaktr. Düünürken kalemle düününüz, not almak faydalr. - Sorulardaki zorluk derecesi gerçeini önceden biliyor olmalz. Çok zor grubu ile karlazda moralinizi bozmandan yapamad soruyu geçiniz. - Her derste ayn soru çözme mant uygulanmaz. Testlere göre soru çözme mantklar bran retmenlerinden mutlaka öreniniz. - Çeldiriciler, ad üzerinde sizi gerçekten çeldirmek için hazrlanmr, taklmayz. Bu sorularn tamam ve cevap klarn hepsini okuduktan sonra cevap verilmesi halinde üstesinden gelinebilecektir. - Bu tavsiyeleri iyi uygulayan ve bir ekip çalmas sonuna kadar itim gördüü kurumdan kopmayarak tamamlayan tüm örencilerin baar olacana inancm tamdr. SINAV ESNASINDA YAPILAN HATALAR Snavlara giren örencilerimizin bu uyaracaz hatalar yapmamalar için kaleme alnm bir yazr. Genel anlamda dikkatsizlik etrafnda toparlanan hatalar tekrarlamamak için örencilerimizin bu yaz okumalar faydal buluyorum. Snavda dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapmamak için öncelikle: Okuma yeteneimizin olumu olmas ve sorular dikkatli bir ekilde, odaklanarak okumanz gerekmektedir. navgerçeve2011ygs Sayfa

7 Soru çözmek demek öncelikle soruyu dikkatli bir ekilde okuyup anlamak demektir. Genel bir kural vardr. Soruyu anlamak %60 çözmek demektir. Sorular hzl okuyup vakit kazanacam düüncesi üstünkörü okumanza sebep olmamalr. Soruyu bir kere iyi okumak iki kere okumaktan daha az zaman kaybettirir. Denemelerde ve kendi baza yaptz çalmalarda süre tutarak soru çözdü iseniz korkmayn, nav esnasnda zaman probleminiz olmayacaktr. Yaptz denemelerde yanl yaptz sorular neden yanl yapt tespit edin ki snavda ayn yanla tekrar dümeyin. Örnek soru çözmek, çkm sorular çözmek, son be yn ÖSS ( ilk 120 soruluk bölüm) sorular çözmek snav esnasnda dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar en aza indirecektir. hijyen, çok sessiz ortamlarda ders çalmak ve soru çözme istei snav esnasnda oluabilecek ufak gürültülere kar a hassasiyet oluturacaktr. nav esnasnda birkaç soruyu üst üste çözemediinizde kesinlikle heyecanlanmayz. Bo brakp geçiniz, bölüm sonunda veya daha sonra tekrar dönüp çözünüz. Bakn göreceksiniz ben bunu nasl görmemiim diyeceksiniz. Denemelerdeki dizili ÖSYM nin kitapç ile ayn gelmeyeceinden ard ardna zor sorularn gelme olas varsayarak, aman bana u kitapçk türü gelsin veya gelmesin denmemelidir. nav esnasnda genelde ayn zaman diliminde yanl yapt denemelerde gözlemlediyseniz, bu zamanlar öngörüp belirli aralklarda dinlenmeyi ihmal etmeyin. nav esnasnda sürekli ayn pozisyonda oturmak zorunda olduunuz için deik aralklarda ba kaldp, kaslar esnetmeyi ihmal etmeyin. Bacaklar ve kollar etrafza zarar vermeden hareket ettirin. Gözlerinizi ellerinizle kapatarak dinlendirin. Balarken yanl yapma ihtimalinin daha yüksek olduunu bilerek ilk 15 dakika daha dikkatli olmaya çalz. Daha çok iyi bildiiniz ve yorum içermeyen sorular çözünüz. navdan önce yaptz denemelerde, yapamadz sorular gördüünüzde hemen yanl gidermeye, soruyu çözmeye çalz. yi ki bu yanl yaptm soru snavda deil de denemede karma çkt. Gerçeini önemseyiniz. nav esnasnda farkl düünce ve hayal âlemlerine dalmayz. Örnein ya snav kötü geçerse, ya çok yanl yaparsam düüncelerine hiçbir zaman kaplmayz, hayaller kurmayz. Ksa süreli de olsa bu durumdan çabuk kurtulmak için nefes egzersizi yapz. (burundan alnan nefesi, azdan sürenin iki kat kadar zamanda nefesi vermekle olur.) Beyne fazla miktarda oksijenin gitmesini salar. navgerçeve2011ygs Sayfa

8 SINAV KAYGISI LE BA ETMENN YOLLARI nav Kayg Nedir? Yaklaan snavlarn örencide oluturduu karmak fizyolojik ve psikolojik duruma denir. Bu durum her rencide olur ve olmalr. Bu kaygn aya kaçmamas veya yetersiz kalmas gerekir. nav öncesinde oluan bu kayg normal düzeyde tutmal ve bireyin ders çalmas olumlu yönde etkilemelidir. Deneme snavlar esnasnda örencilerde oluan a kaygn belirtileri örencide kendini hissettirir. Bu belirtilerden bahsedecek olursak; nav esnasnda oluan mide alar Karn bölgesinde oluan rahatszlklar Avuç içlerinde oluan a terleme ve ba a navlarn öncesinde çekilen uykusuzluk Bu belirtilerin yan sra oluan psikolojik tesirlerin, örenilen bilgiler üzerinde etkisi daha çok unutma ve bilgilerin karlmaseklinde olmaktadr. nav srasnda a heyecanlanmak Bilinen sorularn heyecan yüzünden unutulmas Sorularn arka arkaya çözülememesi veya yanl çözülmesi Bu açklamalar snav kaygn tanmlanmas, etkilerinin ve göstergelerinin ortaya konmas ifade etmektedir. nav kaygn belirgin bir ekilde gözlemlenmesi mümkündür. Bu belirtilerin bilinmesi ile birlikte kaygn nedenlerine inmek sorunu çözmek için önemli bir admdr. nava Kaygn Nedenleri: er bir örenci kendisinde oluan kaygn nedenleri konusunda bir fikre sahip ise onlarla ba etmenin yollar üretebilir. Snav kaygn oluumuna etki eden faktörleri maddeler halinde sralarsa çözüme yardmc olmu oluruz. Bir ders çalma alkanln olumay ve düzenli hale getirememe rencinin, ailesinin ve çevresinin snava olduundan fazla anlam yüklemesi veya snav olmazsa olmaz görmeleri Çalmalarn sürekli sonraya ertelenmesi bir erteleme alkanl Düzenli olarak tekrarlarn yaplamamas navlarn sonuçlarnda korkma baarz olaca düüncesine kaplma navgerçeve2011ygs Sayfa

9 Bu sebepler net bir ekilde tanmlannca aslnda çözümleri içinde bir yol alnm demektir. Bundan hareketle görülecektir ki snav kayg aslnda faydalr. Eer faydalar fark edilip düük younlukta tutulursa, ders çalmadan snava yüklenecek anlam adna kadar bir orta yol bulunmas salanm olacaktr. nav Kaygyla Ba Etmenin Yollar gerekir. Öncelikle nedenleri ortadan kaldrmak gerekir. Bunlar incelendiinde adaki süreci balatmak Düzenli bir ders çalma alkanl kazanmak gerekir nava olduunda fazla anlam yüklememek gerekir. Erteleme davran yerine tüm ilere hemen balamak gerekir. Bugünün iini yarna rakmamal. Ders tekrarlarna bir disiplin getirmek lazmdr. nav sonuçlarnda korkmadan tüm denemelere girmek ve eksikleri gidermek için tekrarlar önemsemek en doru olandr. Zihinsel ve bedensel bir disiplini salamak ve düzenli bir hayata sahip olmak gerekir. Uyku düzeni, beslenme düzeni ve zaman planlama düzeni çok önemlidir. Zihinde oluan kayg gidermek için bir uzmanla görümeli ve paylalmalr. Nefes egzersizleri de kaygyla ba etmenin yollarndandr. saca kayg orta düzeyde olduktan sonra zarar yoktur. Yetersiz ve a halleri psikoloji ve fizyolojiyi bozar. Örenciler dikkatli bir hayat planlamas ile hem derslerinde hem de sosyal hayatlarnda baar olabilirler. Tüm örencilere girecekleri snavlarda baarlar dilerim. Abdulrezzak ÇL Fatih Üniversitesi Tanm Müdürlüü Rehberlik Uzman navgerçeve2011ygs Sayfa

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BAŞARI FORMÜLLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR.

BAŞARI FORMÜLLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR. BAŞARI FORMÜLLERİ SINAVSINAVLARA ÖNCESİ YÜKSEK MOTİVASYON HAZIRLIKTA ve ENSON ETKİLİ TAKTİKLER HAZIRLIKLAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NİN ÖĞRENCİLERE ARMAĞANIDIR. BIL İ RİN Yİ E Ğ ME I DE N AY RE ÖĞ ANM

Detaylı

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SIINAV KAYGIISII ve BAŞE ETME YOLLARII SSI INAV KAYYGI ISSI I Kaygı, stres verici durumlarla karşılaştığımızda hepimizin belli ölçülerde yaşadığı

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Sınav kaygısı nedir? SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Beklenen sınavlardan kaynaklanan stresin oluşturduğu karmaşık fizyolojik ve psikolojik duruma denir. Kaygı bir kişide ne yüksek olmalı ne de az olmalıdır.

Detaylı

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei

ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei ktisat Üzerine Söyleiler - Birinci Söylei N. Emrah AYDINONAT Mülkiye Felsefe Topluluu Felsefe Bülteni 1, 2004 lyas Günaydn Filizsu! Filizsu Günaydn lyas, naslsn? lyas Ne yapalm yahu, u iktisat denen garip

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM EDTÖRLER Ara. Gör. Hanife ÖZÇELK Prof. Dr. Çiçek FADILOLU Prof. Dr. Meltem UYAR Doç. Dr. Bülent KARABULUT zmir, 2010 KANSER HASTALARI ve ALELER ÇN PALYATF BAKIM

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rüya Kaç saniye sürer

Rüya Kaç saniye sürer Rüya Kaç saniye sürer Bilim adamlar rüyan n süresi üzerinde kesin bir sonuca varamad lar. Bir k sm birkaç saniye sürdüünü iddia ederken baz lar da saatlerce devam eden rüyalar n mevcut olduu fikrinde srar

Detaylı

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY

KA ZEN FELSEFES. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜREKL KSEL GELM KAZEN FELSEFES Prof. Dr. Olcay KINCAY 1 I. BÖLÜM Küçük Sorular Sorun 2 Neyi bekliyoruz? Nereye kouyoruz? nsanolu çocukluktan sıkılır ve büyümek için acele eder Ne var ki çocukluunu özler

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ.

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1 1. DEPREM a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? aa. DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1. Öncelikle binanızın depreme dayanıklılıkla ilgili testlerini yaptırmalısınız. 2. Bina

Detaylı

ETKİN VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

ETKİN VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Sevgili öğrenciler; Lise sonunda hayatınızın dönüm noktası olan üniversite sınavına gireceksiniz. Bu sınav sizi olduğu kadar ailelerinizi de ilgilendirmekte ve onlarda

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı