ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam: Madde 2- Bu Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar. Dayanak: Madde 3-7 Mayıs 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar: Madde 4 - Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. a) AOBP : Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanını b) BESYO : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu c) GHSGM : Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü d) GHSİM : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü e) ÖSYM : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini d) ÖYS : Özel Yetenek Giriş Sınavını e) ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanını f) ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı, Standart Puanını g) ÖSYS : Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemini h) Sınav Üst Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kurulunu i) Sınav Yürütme Kurulu: Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın özeliğine göre görevlendirilen ve öğretim elemanlarından oluşan kurulu. j) Engelli Adayların Engel Düzeyi Ön Değerlendirme Komisyonu: Engelli adayların engel düzeyi ön değerlendirme görevini yapan komisyonu k) Bilgi İşlem Komisyonu: Dijital ortamda kayıtların sağlıklı tutulması, sınav listelerinin oluşturulması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi görevini yapan komisyonu l) Sınav Kontrol Komisyonu: Aday başvuru evraklarını, kayıt altına alınan sınav verilerini ve sınav sonuçlarını kontrol eden komisyonu m) Sınav İtiraz Komisyonu: Adayların yazılı olarak yapacakları itiraz başvurularını değerlendirecek olan komisyonu Sayfa 1 / 14

2 n) Spor Dalı (Branş) Sınav Komisyonu: Sınav Üst Kurulu tarafından oluşturulan, öğretim elemanlarının görev yaptığı komisyonu o) Sporcu Özgeçmişi Puanı: Adayın branşında kazandığı başarılarına göre verilen puanı p) YGS :Yüksek Öğretim Giriş Sınavını q) Yüksekokul: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu r) Yüksekokul Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulunu s) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunu t) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan ve yükseköğretim programları tercih işlemlerinin belirlenmesinde kullanılan kılavuzu nu ifade eder. Kontenjanlar İKİNCİ BÖLÜM Kontenjan ve Başvuru Koşulları Madde 5-1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Programlara Alınacak Öğrenci Kontenjanları Tablosu Bölümler Erkek Bayan Yabancı uyruklu Genel toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü 30+1 i engelli 20+1 i engelli 5 57 Toplam (*) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlandığı şekliyle geçerli olacaktır. (**) Engelli aday başvurusu olmadığında kontenjan boş kalır. 2) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına alınacak öğrenciler için Programa Başvuru için gerekli YGS Puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo: Programlara Başvuru İçin Gerekli En az YGS Puanları BÖLÜMLER YGS MİLLİ SPORCU VE SPOR LİSESİ MEZUNU Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Sayfa 2 / 14

3 ÖYS Aday Kabul Koşulları Madde 6 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına: a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, c) Kayıt yaptıracağı, Eğitim Öğretim yılı için yapılan YGS ye girmek ve Bölümler için istenecek olan gerekli YGS Taban Puanını almak d) Milli, Engelli ve Yabancı uyruklu adaylar için istenilen kriterlerde olmak, e) Sınav Hizmet Giderleri Ücretini yatırmış olmak f) Aday Kabul İşlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür. Kayıt ve Başvuru İşlemleri Madde 7 1) Aday kayıtları BESYO Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Adayların sınav kesin kayıt başvuruları, 30 Haziran 12 Temmuz 2014 tarihleri arasında; şahsen mesai bitimine kadar (saat:17.00) yapılacaktır. Adayların Online kayıt yapabilmeleri için öncelikle ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretini yatırmaları gerekmektedir. Online kayıt başvuruları 30 Haziran 07 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yüksekokulun resmi web adresi; adresinden yapılacaktır. İlgili evraklarını online kaydının son günü olan 07 Temmuz 2014 tarihi mesai bitimine Saat: 17:00 a kadar yapmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra online kayıt sistemi kapanacaktır. Adaylar; online başvuru formu çıktısı ve aday sınav giriş formu ile birlikte en geç 12 Temmuz 2014 saat 17:00 a kadar Sınav Başvuru Evraklarını Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 2) Kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir. a) ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınav Hizmet Giderleri ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu b) YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez). c) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Aday Başvuru Formu (EK 1) ve Aday Sınav Giriş Belgesi (EK 2) aday tarafından doldurulup ve imzaladıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim edilecektir. Aday Sınav Giriş Belgesi Kayıt Bürosunda onaylandıktan sonra adaya verilecektir. d) 2 (iki) adet fotoğraf (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş). e) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi. f) Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı) g) Sağlık Raporu: Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sayfa 3 / 14

4 Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" ifadesi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk v.s.) veya konuşma (kekemelik v.s.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, idarece ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilecektir. h) Millilik Belgesi i) Sporcu Özgeçmiş BelgesiMilli Sporcuların Durumu: Madde 7- Sınava katılmak isteyen Millî Sporcuların, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik kurallarına uygun olarak alacakları Millî Sporcu olduklarını gösterir resmi belgeleri, durumlarını anlatan bir dilekçe ile birlikte başvuru belgelerine eklemeleri ve belgelerin bir nüshasını sınavın bütün aşamalarında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Okul Sporları ve Üniversite Sporları Federasyonlarının verecekleri millîlik belgesi de geçerlidir. Millî sporcular, başvuru ve sınav süresince diğer adaylar gibi sınava gireceklerdir. K.K.T.C.ve yabancı uyruklu adayların Millî Sporcu Belgesi bu sınavlar için geçerli değildir. Engellilerin Durumu Madde 8 En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen merdiven inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış, bacaklarda sportif donanım(kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan iletişim kurma ile ilgili konuşma, anlama ve kavrama sorunu bulunmayan, Beden Kazanma gücünden azalma oranı%25-50 olan ortopedik engelliler ön değerlendirme komisyonunun oluru ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü için başvurabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Yetenek Sınavına İlişkin Esaslar Aday Sınav Giriş Belgesi Madde 9 Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylara Kayıt Bürosu tarafından onaylı Sınav Giriş Belgesi verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik belgesini (nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz. Özel Yetenek Sınavları (ÖYS) Madde 10- (1) ÖYS, Terzioğlu Yerleşkesindeki Hasan-Mevsuf Spor Salonunda (Eski BESYO) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. (2) Başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün ve saatte sınav yerinde kendilerine ön kayıt esnasında verilen göğüs numarası ve Sınav Giriş Belgesi ile sınav komisyonu önünde hazır bulunur. Sayfa 4 / 14

5 (3) Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır. (4) Sınav Üst Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Sınav Üst Kurulu Madde 11 1) Sınav Üst Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür: a) Adayların ÖYS programını oluşturma, sınava girecekleri yer ve zamanı belirleme, gerektiğinde değişiklikler yaparak ilan etme, b) Sınav gözetmenleri belirleme ve spor dalı sınav komisyonlarını oluşturma, c) Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirleme, d) Sınav sonuçlarının ilanına kadar süren tüm işlemleri yürütme, e) Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit etme, f) ÖYS ile ilgili itiraz ve benzeri hususlarda nihai kararları verme. Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri: Madde 12- Sınav Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu na karşı sorumludur. Sınav Üst Kurulu tarafından sınavın işleyişine uygun olarak verilecek görevleri yerine getirir. Spor Dalı Sınav Komisyonu Madde 13 Spor Dalı Sınav Komisyonunun görevi: Antrenörlük Eğitimi Bölümünde spor dalına özgü deneyimi değerlendirmek ve puanlamak. İtiraz Komisyonu Madde 14 Sınav Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan İtiraz Komisyonu, adayların özel yetenek sınavına yönelik itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması ile görevlidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavda Uygulanacak Testler ve Değerlendirmeler Madde 15-1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Değerlendirmesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. a) Birinci Aşama: Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik Koşusundan oluşmaktadır. b) İkinci Aşama: Sportif Branş sınavından oluşmaktadır. Sınav Aşamaları Adaylar Sınava Yüzdelik Katkısı Sıçrama Testi Kızlar ve Erkekler % 10 Koordinasyon Sınavı Kızlar ve Erkekler % 20 BİRİNCİ AŞAMA 20 Metre Mekik Koşusu Kızlar ve Erkekler % 20 İKİNCİ AŞAMA Sportif Branş Sınavı Kızlar ve Erkekler % 50 TOPLAM % 100 Sayfa 5 / 14

6 Adaylar aşağıda belirtilen sportif branşlardan birisini kayıt esnasında seçmek ve başvuru anında belirtmek zorundadırlar. Sınavlar başladıktan sonra branş değişikliği kabul edilmeyecektir. (Antrenörlük Eğitimi Bölümü nün sportif branş sınavında 100 puan üzerinden en az 40 puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır). Milli sporcular branş sınavından 100 tam puan almış sayılırlar. Başvuru sayısı 20 kişiden fazla olan branşlarda; Adaylar Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru ve 20 metre Mekik Koşusuna girdikten sonra aldıkları puanların toplamına göre sıralanarak; arası başvurusu olan branşlarda adayların % 90 ı arası başvurusu olan branşlarda adayların% 80 i 51 ve üstü başvurusu olan branşlarda adayların % 70 i ilgili branş sınavına girmeye hak kazanır. 2) Spor Dalları (Branşlar) 1-Futbol (8 Erkek, 3 Kadın) 4-Voleybol (3 Erkek, 3 Kadın) 2-Basketbol (3 Erkek, 3 5- Yüzme (3 Erkek, 2 Kadın) Kadın) 3-Hentbol(4 Erkek, 3 Kadın) 6- Cimnastik (3 Erkek, 2 Kadın) 7- * Diğer Branşlar (6 Erkek, 4 Kadın) 3) Diğer Dallar (Branşlar): Su Topu, Kano, Bisiklet, Güreş, Okçuluk, Atletizm, Badminton, Boks, Eskrim, Judo, Modern Pentatlon, Kürek, Yelken, Rüzgâr Sörfü, Masa Tenisi, Tekvando, Triatlon, Tenis, Kayak. Diğer branşlar kategorisinde belirtilen branşlardan başvuracak adaylar, Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru ve 20 Metre Mekik koşusu aşamalarından aldığı puanlar ile sporcu özgeçmiş puanları hesaplanarak değerlendirilir.(diğer branşlar kategorisindeki branşların sporcu özgeçmişleri, Bireysel Sporlar Değerlendirme Tablosu na göre yapılacaktır). Branş sınavları sonucunda (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Yüzme, Cimnastik) doldurulamayan kontenjanlar, ikinci aşamaya katılan öğrenci adaylarının Sıçrama Testi, Koordinasyon Parkuru, 20 Metre Mekik Koşusu ve varsa sporcu özgeçmişi (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5 e göre), branş sınavı yapılmayan Diğer Branşlar kategorisindeki branşlarla birlikte kadın ve erkek olarak puan sıralamasına göre branşa bakılmaksızın boş kalan kontenjanlar doldurulur.(kontenjanlar antrenörlük eğitimi bölümüne alınacak 20 kadın, 30 erkek kontenjan sayısı ile sınırlandırılır). Sayfa 6 / 14

7 4)Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Engel Düzey Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranı Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı ) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran Engelli adayların Değerlendirme Puanı Hesaplama Cetveli. Sıçrama Testi Koordinasyon Testi % 10 % 10 Mekik Koşusu 20 m % 10 Branş Sınavı(Olimpik Branşlarda Milli olan veya Türkiye genelinde ilk 3 % 50 dereceye giren sporcular branş sınavına tabi tutulmaz ve tam puan olarak değerlendirilir.) Engel Düzey Değerlendirme Puanı % 20 TOPLAM % 100 6) Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Değerlendirmesi Sınav Aşamaları Adaylar Sınava Yüzdelik Katkısı Sıçrama Testi Kızlar ve Erkekler % Metre Mekik Koşusu Kızlar ve Erkekler % 30 Koordinasyon Testi Kızlar ve Erkekler % 40 Sporcu Özgeçmişi Kızlar ve Erkekler % 20 TOPLAM % 100 Sayfa 7 / 14

8 Sporcu Özgeçmiş Değerlendirme Kriterleri Madde 16 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine başvuran adayların Sporcu Özgeçmiş değerlendirmeleri, Sporcu Özgeçmişi Değerlendirme Tablosunda yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 e göre yapılacaktır (EK 4). a) Adaylar, başvuru sırasında Spor Özgeçmişi Puan Kriterlerinden kendilerine uyan en yüksek puanı alabilecekleri belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. b) İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüpten alınan belgeler, GHSGM ya da illerde GHSİM ler tarafından onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. c) Federasyon müsabakaları ile ilgili 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig maç cetvelleri Federasyonlardan alınacaktır. d) Milli takımlarda yer almak ile ilgili belgeler Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır. e) Branşlarda sahte beyanda bulunulduğu takdirde öğrenci 4. sınıfa geçse bile yasal işlem yapılır. Sahte beyan tespit edildiğinde öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi kesilir. Değerlendirme ve yerleştirme Madde 17 (1) Adaylar tercih önceliğine göre başvurdukları bölümlerden sadece birini kazanır ve varsa diğer bölümün listesinden çıkarılırlar. Eşit puana sahip adayların yerleştirilmesinde; adayların ilk olarak YGS puanlarına bakılır, eşitliğin devam etmesi halinde AOÖP na bakılarak değerlendirme yapılır. (2) Bilgi İşlem Komisyonu tarafından bilgisayar ortamında veriler girilir, Sınav Kontrol Komisyonu tarafından veriler kontrol edilir ve komisyon onayından sonra sonuçlar ilan edilir. Sınav sonuçlarının duyurulması Madde 18 ÖYS sonuçları Yüksekokul web sayfasında (http://besyo.comu.edu.tr) ve Terzioğlu Yerleşkesi BESYO Girişindeki Panolarda duyurulur. Kesin kayıt işlemleri Madde 19 (1)Kesin kayıt işlemleri, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır. (2) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Aksi halde, yerine sıradaki yedekler asıl kayıt için ilan edilir. (3) Kesin kayıt yaptırmayan asil listedeki adaylardan boş kalan kontenjanlar ilan edilir ve yedek adayları başvuruları yönetim kurulunca belirlenen tarihte alınır başvuru yapan adaylar arasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılır ve liste yüksekokul web sayfasından (http://besyo.comu.edu.tr) ilan edilir. Bu adaylar belirtilen sürede kesin kayıtlarını yaptırır. Sayfa 8 / 14

9 İtirazlar Madde 20- (1) Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik teknik itirazlar, adayın o istasyondaki spor dalı sınavının bitişinden itibaren en geç 1(bir) gün sonrasına kadar yazılı yapılmış olması halinde işleme alınır. İtirazlar Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. (2) İşleme alınan itirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yazılı olarak itiraz sahibine BESYO Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Yabancı uyruklu adaylar MADDE 21 (1) Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer adaylarla birlikte Özel Yetenek Sınavına tabii tutulurlar. Antrenörlük Eğitimi Bölümü kontenjanına göre asil ve yedek olarak tasnif edilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5 (beş) kişidir. (2) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için başvuran yabancı uyruklu adayların değerlendirilmesi diğer adayların değerlendirilmesi ile aynıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı 5 (beş) kişidir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 22 (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ve ortaya çıkan ihtilaf durumlarında Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönerge MADDE 23 (1) 12/07/2013 tarihli ve 11/5 sayılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu kararı ile yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 24 - Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25 Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür. Sayfa 9 / 14

10 EK 1 ADAY ONLİNE BAŞVURU FORMU FOTOĞRAF TC ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ONLİNE BAŞVURU FORMU ADAY BAŞVURU NO T.C KİMLİK/PASAPORT NO ADI SOYADI D.TARİHİ/YERİ CİNSİYET EN YÜKSEK YGS PUANI EN YÜKSEK AOBP MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE OKUL ALAN KODU 2012-ÖSYS YERLEŞTİRME DURUMU MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE ADI MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE BÖLÜM/TÜR/DAL EV TELEFON NO CEP TELEFON NO ADRES E-POSTA BANKA DEKONT NUMARASI/TARİH BÖLÜM TERCİHLERİ : Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği ( ) Antrenörlük Eğitimi ( ) BRANŞ SINAVI TERCİHLERİ: ( Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih edenler için) Basketbol ( ) Cimnastik ( ) Futbol ( ) Hentbol ( ) Voleybol ( ) Yüzme ( ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Yönergesini okudum. Bütün koşulları kabul ediyorum. Bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik bilgiler neticesinde kayıt ve sınav ilgili hak talep etmeyeceğimi beyan ediyorum..../.../2014 Adayın İmzası: Sayfa 10 / 14

11 EK 2 TC ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOGRAF ADAY NO T.C. NO ADI SOYADI CİNSİYETİ Bölüm Tercihi Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü TESTLER SIÇRAMA TESTİ KOORDİNASYON TESTİ DERECESİ 20 M MEKİK KOŞUSU BRANŞ SINAVI Branş: KOMİSYON BAŞKANININ İMZASI Sayfa 11 / 14

12 EK 3 SPORCU ÖZGEÇMİŞİ DEĞERLENDİRME TABLOLARI Tablo 1. Bireysel Sporların Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu PUAN Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar Avrupa şampiyonası, Avrupa kupası ve Akdeniz oyunlarından birinde ilk üç dereceye girmiş olanlar 100 Olimpiyat, Dünya kupası ve Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupası birine katılmış 95 olanlar Balkan şampiyonası veya en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar, 90 Karadeniz Oyunları, Akdeniz oyunlarından birine katılmış olanlar, Balkan şampiyonası veya en az ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuvaya katılmış olanlar Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 60 Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 Büyükler ve Gençler Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 Liseler arası Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 50 Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk üç dereceye girmiş olanlar 30 Liseler arası Türkiye Şampiyonasında ilk 5 dereceye girmiş olanlar 30 Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel (iller arası) turnuvalarda ilk üç dereceye girmiş olanlar 30 En az 10 sporcunun katıldığı Gençler ve Büyükler Ulusal turnuvalarda ilk 5 e girmiş olanlar 25 En az 10 sporcunun katıldığı Yıldızlar ve Yaş grupları ulusal turnuvalarda ilk 5 e girmiş olanlar 20 Gençler ve Büyükler Bölgesel turnuvada ilk 5 e girmiş olanlar 15 Yıldızlar ve Yaş grupları Bölgesel turnuvalarda ilk 5 e girmiş olanlar 10 Tablo 2.Futbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu PUAN Milli Takımda Yer Almak 1 Defa 2 Defa 3 Defa A milli takımda yer almak Ümit milli takımda yer almak A Genç milli takımda yer almak B Genç milli takımda yer almak Ligde Oynamak Süper ligde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 80 I. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 75 II. Lig A kategorisinde yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 70 III. Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 50 Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 30 Liseler Türkiye Şampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Sayfa 12 / 14

13 PUAN Milli Takımda Yer Almak 1 Defa 2 Defa 3 Defa A milli takımda yer almak Genç milli takımda yer almak Yıldız milli takımda yer almak Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Süper lig (3 adet müsabaka cetveli) 70 Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 60 Liseler Türkiye Şampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Tablo 3.Hentbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu Tablo 4.Voleybol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu PUAN Milli Takımda Yer Almak 1 Defa 2 Defa 3 Defa A milli takımda yer almak Ümit milli takımında yer almak Genç milli takımda yer almak Yıldız milli takımda yer almak Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 80 İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 60 Üçüncü Lig (3 adet müsabaka cetveli) 50 Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 30 Liseler Türkiye Şampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Sayfa 13 / 14

14 Tablo 5. Basketbol Branşı Özgeçmiş Değerlendirme Tablosu PUAN Milli Takımda Yer Almak 1 Defa 2 Defa 3 Defa A milli takımda yer almak B milli takımda yer almak Ümit milli takımında yer almak Genç A milli takımda yer almak Genç B milli takımda yer almak Yıldız milli takımda yer almak Türkiye Şampiyonası (Kulüpler arası) A takım seviyesinde ilk üçte yer almak 70 Genç takım seviyesinde ilk üçte yer almak 60 Yıldız takım seviyesinde ilk üçte yer almak 50 Ligde Oynamak Birinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 80 İkinci Lig (3 adet müsabaka cetveli) 60 Üçüncü Bölgesel Lig (3 adet müsabaka cetveli) 50 Bölgesel Lig de yer almak (3 adet müsabaka cetveli) 30 Liseler Türkiye Şampiyonası İlk üçte yer almak 50 İlk üç sonrası 30 Sayfa 14 / 14

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USÜL ve ESASLAR 1. KONTENJAN 1-A. Rekreasyon Programı: 2014-2015 öğretim yılında Spor Bilimleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013/ 314-4-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU http://sbf.pau.edu.tr/ DEĞERLİ ADAYLAR Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://sb.firat.edu.tr/ F.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu, 2015 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANI: Kadın Adaylar 180.00 (Normal Lise Mezunları için) 160.00 (Spor alanı,

Detaylı

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖZEL YETENEK SINAVI 2014-2015 Öğretim yılında, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü %66.6 sı erkek, %33.3 ü kadın olmak üzere

Detaylı

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri 5 Önemli tarihler (Özel Yetenek Sınavı Takvimi)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2015 1 A. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Erzincan Üniversitesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) 1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU (YÖNERGE) ÖNEMLİ BİLGİ VE TARİHLER YGS PUANLARI Bölümler BESÖ-SYP-AEP-REK (1. ÖĞRETİM) SYP-REK AEP (2.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2012 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi Beden

Detaylı

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 4 Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4 2. ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 3. ÖZEL YETENEK SINAVI

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Önlisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesine

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 HAZİRAN 2015 TOPLANTI SAYISI : 05 KARAR 12: Üniversitemiz Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Sınavları

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ÖZEL YETENEK

Detaylı