A A A A A A A A A A A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A A A A"

Transkript

1 YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Düşüncelerimizdeki paralellik onu da memnun etti. B) Bu konuda babama katılmadığımı açıkça belli ettim. C) Hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti. D) Duygularını kontrol altına almayı bilmen gerekiyor. E) Dilimizi yozlaştıranlara tüm gücümüzle direneceğiz. 3. Akdeniz ve mavilikler, Halikarnas Balıkçısı nın ağzından palas pandıras dökülür ortalığa. Bu cümlede geçen palas pandıras sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalmadan E) aşırı heyecana kapılmadan 2. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde elde edilmek, sağlanmak anlamında kullanılmıştır? A) Ortalık ağarırken yorgun adımlarla evden çıktım. B) İyi ısınamadığımız için bu evden haftaya çıkacağız. C) Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. D) Dershaneden çıktık, bir çay bahçesinde sohbet ettik. E) Bu kumaştan sana iki gömlek çıkar mı, bilmem. 4. Yazdıklarıma hiçbir zaman güzel diyemem; çünkü son sözü, onları okuyan dudaklar söyleyecektir. Bu cümledeki altı çizili sözcükle oluşturulan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylama B) Deyim aktarması C) Benzetme D) Kişileştirme E) Ad aktarması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 1

2 5. Sanatçı düşünce ve duygularını anadilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülke sorunlarına eğilmek B) Yalın bir dil kullanmak C) Özgün bir anlatımı benimsemek D) Yerli sözcüklere önem vermek E) Ulusal değerlere sahip çıkmak 7. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki bütün kiremitler I II III tıkırdadı. Rüzgâr oluklara, pervazlardan içerilere sığındı. IV V Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. Onun bana gönül koyduğunu haftalar sonra öğrendim. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gücenmek, kırılmak B) Âşık olmak, tutulmak C) Hoşlanmak, ilgi duymak D) Birinin arkasından konuşmak E) Engellemeye çalışmak 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Akşam yemeğinde yediklerini sindirememişti. B) Dik kayalarda düz yoldaymış gibi ilerliyor. C) Bu tür yangınlarda, su yerine köpük kullanılır. D) Tüm rakiplerini silmişti bu güçlü takım. E) Evde en çok bu odada rahat ediyordum. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 2

3 9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Yaşını içine akıtmak: Acısını sezdirmemek. B) Yabana atmak: Önem vermemek. C) Taş kesilmek: Duygularını belli etmemek. D) Omuz silkmek: Aldırmamak. E) Kulp takmak: Kusur bulmak. 11. Yolcular, uçak inmeden söylenen anonsu dikkate almadıkları için zarar gördüler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış yapılandırılmış sözcük kullanımı B) Tamlayan eksikliği C) Deyim yanlışlığı D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı E) Sözdizimi yanlışlığı 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca karşıtlıktan söz edilebilir? A) Sen bir şarkıyı yorumlarken Ayaklarım yerden kesilir benim B) Elinde kılıçla, kınla öldürmek için dolaşırsın sen Benim defterimde sevgi dolu şiirler, bir bilsen C) Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum, takvim sorma bana D) Sor şu yol kenarındaki meyvesiz karaağaçlara Kaç yolcu geçmiştir bu yollardan senden önce E) Sen bir resmi yorumlarken Boyalar canıma karışır benim 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun düşünceleri, beni hiçbir zaman etkilememişti. B) Yarışmada birinci olmana gerçekten sevinmiştim. C) Herkesin, bu konuda ahkâm kesmesi doğru değil. D) Sanatçı, gerçeği algılamakta bize rehberlik eden kişidir. E) Emek harcanarak yazılan bu eserler nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 3

4 13. Arkadaşlarımdan hepsi, beni destekliyor; hiçbiri söylediklerime itiraz etmiyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından B) ler ekinin gereksiz kullanılmasından C) Yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından D) Tamlayan eki in yerine den in kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Nihayet, onun gönlünü almayı başardı. B) Çalışmaları sayesinde herkesi gölgede bıraktı. C) Böyle geniş yürekli bir insan zor bulunur. D) Ona gözdağı vermek için her yolu denedi. E) Bu kazada can kaybı yaşanmadı. 14. I. Uzun yıllar boyunca onunla mektuplaştık. II. Unutmasını beceremeyen, bu hayata katlanamaz. III. Öyle sanıyorum ki, herkesin bir sırrı vardır mutlaka. IV. Yüzmesini bilmiyorsan denize girdiğinde dikkatli ol. V. Konuşmasına aldanma, on yaşına daha yeni girdi. Yukarıdaki numaralanmış cümleler, anlatım bozukluğuna yol açan nedenler gözetilerek ikişerli eşlenirse hangisi dışta kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 16. Arkadaşına o kadar çok kızmıştı ki onu bir kazan suda boğmak istemişti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Tamlama yanlışlığı C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Deyimin yanlış kullanılması E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 4

5 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Alışık olduğum sürprizler yaparak beni etkileyemeyeceğini anlamalısın. B) Ne yaptığını bilmeyenler, doğal olarak yaptıklarının bilinmesini istemezler. C) Çirkin söz güzel ağızda, iki kere çirkin görünür. D) İnsanların dinlemeyi öğrenmeleri, iletişimdeki aksaklığı giderir. E) Yazar, özgün üslubu sayesinde, sanat dünyasında farklı bir yer edindi. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bizim gibi müzik yapan bir grup tanımıyorum. B) Evimizin bahçesindeki incirin tadını unutamadım. C) Dünkü maçı, yaklaşık elli bine yakın seyirci izlemişti. D) Dün, bütün gün bu koltukta oturup seni bekledim. E) Aşırı yağmur, trafiğin tıkanmasına neden olmuştu. 18. Böyle durumlarda insan haklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkar. cümlesindeki sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilirse, anlam belirsizliği giderilmiş olur? A) böyle B) insan C) zamankinden D) fazla E) sahip 20. Okul müdürü, tüm öğretmenlerin yönetmenlikte belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı B) Gereksiz iyelik eki kullanımı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı E) Çelişen sözcüklerin kullanımı TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 5

6 YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 8) Coğrafya (9 15) Felsefe (16 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Evrensel olaylarla tarih, çağlara ayrılmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Toplumların birbirini etkilemesini B) Olayların araştırılma ve incelenmesini C) Tarihi olayların daha kısa süreli yaşanmasını D) Diğer bilimlerden yararlanılmasını E) Olayların geçtiği yerin belirlenmesini 3. Tarihi olayları, destan ve efsanelerden ayıran özelliklerden biri de zamanın belli olmasıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluş tarihi diğerlerine göre daha belirgindir? A) Hicret 622 de gerçekleşmiştir. B) Kavimler Göçü günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmıştır. C) İstanbul un fethi 29 Mayıs 1453 te gerçekleşmiştir. D) Güneş takvimi Türkiye de 1 Ocak ta kullanılmaya başlanmıştır. E) Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur. 2. Sümer kralı Urgakina, din adamlarının halktan mal toplama geleneğine son vermiştir. Getirdiği yasayla herkesi ürettiğini satma ve kullanma özgürlüğüne kavuşturmuştur. Urgakina nın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Sınıf farklılıklarının korunmasını B) Askeri yapının güçlendirilmesini C) Ulusal egemenliğin sağlanmasını D) Din adamlarına saygınlık kazandırılmasını E) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını 4. Orta Asya toplumları Maden Devri ni yaşarken Avrupa nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri ni yaşamışlardır. Cilalıtaş Devri ni yaşayan bir toplum Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri ne geçmiştir. Bu durumların yaşanmasında, I. iklim ve coğrafi şartların farklı olması, II. toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanması, III. uygarlaşmanın tüm toplumlarda aynı süreçte tamamlanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 6

7 5. Osmanlı Devleti nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, insan haklarına ve kanun üstünlüğüne dayanan, imparatorluk unsurlarının eşitliğini öngören ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Bu tutumlara göre; I. Egemenlik anlayışında değişimler yaşanmıştır. II. Evrensel değerlere önem verilmiştir. III. Demokratikleşme amaçlı ıslahatlar yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 7. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflamasına karşılık Türkçülük düşüncesinin önem kazanmasında, I. Tanzimat ve Islahat Fermanları nın ilan edilmesi, II. Araplar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmaya başlaması, III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 6. ABD başkanı Wilson un Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ilkelerinde yer alan, Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. ilkesinin, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Demokratik yönetimleri B) Yeni devletlerin kurulmasını C) Milliyetçi yaklaşımları D) Çok uluslu devletleri E) Laik devlet anlayışını 8. Atatürk, Kurtuluş Savaşı nın ilk günlerinden itibaren Türk ulusuna dayalı, tam bağımsız modern bir Türkiye kurmayı temel amaç edinmiş ve milleti ile bütünleşerek bu amaca ulaşmak istemiştir. Atatürk ün bu düşüncesi Türk İnkılabı nın, I. geleneksel yönetimi devam ettirme, II. milli değerlere saygılı olma, III. çağdaş ilkeleri esas alma özelliklerinden hangileri üzerine temellendirildiğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 7

8 9. Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara dır. Çünkü; Yukarıdaki paragrafta verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? A) Ormanların en geniş yer kapladığı bölgedir. B) Ortalama yükseltisi 500 metrenin altındadır. C) Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır. D) Üç farklı denize kıyısı vardır. E) İklim çeşitliliği fazladır. 11. Türkiye de ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği bölgeye B) Ayçiçeğinin yetişme koşullarına C) Ayçiçeğinin ekim alanlarına D) Ayçiçeğinin kullanım alanlarına E) Ayçiçeğinin en fazla üretildiği yıla Coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alandan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin hangisine en kısa yoldan ulaşılabilir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin sonuçlarından biri değildir? A) Çizgisel hızın Ekvator dan kutuplara doğru azalması B) Paralel boylarının Ekvator dan kutuplara kısalması C) Kutup Yıldızı nın görünme açısının Ekvator dan Kuzey Kutbu na doğru büyümesi D) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator dan kutuplara küçülmesi A) B) C) 0 5 D) E) F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 8

9 Yukarıdaki parçada doğal ortamın kapsamındaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? B Deniz A A) Bitki örtüsüne B) Güneşin doğuş yönüne C) Rüzgârların sapmasına D) Yeraltı kaynaklarına E) Yağış biçimlerine Yukarıda izohips yönetmiyle çizilen haritada ardışık izohips arası yükselti farkı 50 metredir. Buna göre, A ile B noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ. Her gün Güneş in doğudan doğup batıdan batması, yağmur ve karın yağması, rüzgârın yön değiştirerek esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, geniş yapraklı bazı bitkilerin her yıl sonbaharda yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi doğanın sürekliliğini sağlamada etkilidir. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. 15. Parçaya göre, insanların yaşam koşullarını düzenleyebilmelerinde, en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal koşullar B) Gelir düzeyinin farklılığı C) Nüfusun az ya da çok oluşu D) Endüstri kuruluşları E) Tarım alanlarının genişliği F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 9

10 16. Her çocuk, küçük bir filozof tur aslında. Bu bakımdan yetişkinlerin çoğundan büyüktür çocuk. Eğer felsefe evren, yaşam, insan hakkında içerikli sorular sorma sanatı ise kim bunu çocuklardan daha iyi yaptığını iddia edebilir ki. Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlu olmayı öğretme B) İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama C) Dünyayı ve insan yaşamını merak edip yorumlama D) Olanı olduğu gibi bildirme E) Yaşamda başarılı olmayı öğretme 18. Halk arasında kocakarı ilacı denilen tedavi yöntemlerinden yararlanılması yaygındır. Fakat tıp bu gibi yöntemleri pek önemsemez. Çünkü bunların bilimsel temeli yoktur. Bu otları kullanan kimse, hangi otun hangi nedenle bir hastalığa iyi geldiğini bilmez. Sadece kişisel uygulamadan elde ettiği bir bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere gündelik bilgi adı verilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden biri değildir? A) Genelleştirilmiş bilgilerden oluşur. B) Hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir. C) Neden sonuç ilişkisine dayanmaz. D) Algı, deneyim yoluyla edinilen bilgilerdir. E) Belli bir sistematiği yoktur. 17. Bilim insanı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bir bilgiyle ilgili olarak güzel, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmaz. Oysa filozof için böyle bir tutum gayet normal bir durumdur. Buna göre, filozofu bilim insanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel olması B) Nesnel olması C) Kendi içinde tutarlı olması D) Değerlerle ilgili yargıda bulunması E) Bilgiyi amaçlaması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 10

11 19. Yaşam karşısında duruşunu belirlemek isteyen insan, neden niçin sorularını kendi mantıksal çıkarımları ile yanıtlamadıkça hiçbir ansiklopedi ya da internetteki web sayfası ona yardımcı olamaz. Çünkü insanın kendisine ait bir duruşu, bir dünya görüşü belirlemesinde yaşamın her alanını bilmeye, anlamaya, sorgulamaya ve çözümlemeye çalışması önemlidir. Buna göre, yaşama karşı duruşunu belirlemeye çalışan bir kişide olması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlı davranma gücüne sahip olma B) Mutlak bilgiye ulaşma isteği C) Bilimin verilerinden yararlanma D) Akıl ilkelerinden hareket etme gücü E) Yaşamı anlama ve sorgulama arzusu 20. Felsefe, insana ahlâklı ve erdemli bir hayatın yol ve ilkelerini öğretir. Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Felsefe evrenin özünü araştırır. B) Felsefe olması gerekeni sorgular. C) Felsefe pratiğe yönelik bir bilgi alanıdır. D) Felsefe iyi nedir? sorusuna cevap arar. E) Felsefe varlığın temelini araştırır. SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 11

12 YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 14) Geometri (15 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. a, b, c ardışık üç çift sayı ve a < b < c dir. Buna göre, (a b) (c b) (a c) çarpımının sonucu kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) mnp üç, mp iki basamaklı doğal sayılardır. mnp mp = 340 olduğuna göre, m + n + p toplamı en çok kaçtır? A) 27 B) 22 C) 19 D) 17 E) tanesi 24 ten küçük olmayan rakamları farklı iki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 116 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 42 B) 43 C) 45 D) 46 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, ab ba = a 2 b 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, ab biçiminde yazılacak kaç farklı iki basamaklı doğal sayı vardır? A) 8 B) 9 C) 13 D) 17 E) 18 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 12

13 sayısı 4 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 3 olur? A) 42 B) 21 C) 20 D) 15 E) En az dört basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birer arttırılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar ikişer azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? A) 1919 artar B) 1919 azalır C) 2120 artar D) 2120 azalır E) Değişim olmaz 6. A ve y birer doğal sayı olmak üzere, A 11 3y 1 y bölme işlemine göre, A en çok kaç olabilir? 8. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı toplanırsa 99, elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılırsa 45 bulunuyor. Buna göre, ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır? A) 14 B) 21 C) 25 D) 30 E) 33 A) 98 B) 97 C) 95 D) 91 E) 73 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 13

14 9. 35 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan 20 öğrenci, futbol oynayan 18 öğrenci ve bu iki spordan en çok birini oynayan 24 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta sadece futbol oynayanlar sadece basketbol oynayan öğrencilerden kaç kişi azdır? tane öz alt kümesi olan bir kümenin 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 8 B) 10 C) 15 D) 16 E) 21 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, b ve c bulunmaz? A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) f(x) = 5x 1 g(x) = x olduğuna göre, (f 1 og)(4) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 14

15 13. A = {a, b, {a, b}, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) Şekilde AB // KE [TE // [BC % m( ABC ) = 132 % m( FTE ) = 63 K x A T 63 F E B 132 C % m( KFA ) = x olduğuna göre, x kaçtır? A) 103 B) 105 C) 108 D) 111 E) f(x) = (a 2)x 2 + (a + b + c)x + c [BA // [EF C fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b c ifadesinin değeri kaçtır? % [CK; ABD nın açıortayı A B x A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 % [CD]; BDE nin açıortayı K E 100 F % m( DEF ) = 100 % m( BCD ) = x Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10 D F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 15

16 17. \\ E 40 // B D C ABC üçgen m( BAD % ) = m( ACF % ) % % % m( FCB ) = m( BED )-m( DAC ) BE = BD % m( ABC ) = 40 % Yukarıdaki verilere göre, m( ADC ) kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 F A 19. ABCD dörtgen AB = AC AD = DC % m( ABD ) = 28 % m( DBC ) = 40 % B m( ACD ) = 36 olduğuna göre, % m( ADE ) = x kaç derecedir? A) 36 B) 44 C) 68 D) 72 E) 82 A E // x 36 C \\ D 18. ABC bir üçgen m( FAK % ) = m( KAC % ) m( ACK % ) = m( KCE % ) % m( AKC ) = x olduğuna göre, B % KBF nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A F C E K 20. ABC üçgen BD = DC AB = 6 cm AC = 8 cm olduğuna göre, B A 6 8 x // // D AD = x in en büyük ve en küçük tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 C A) 45 x 2 B) 45 x C) 90 x D) 45 + x E) 90 + x TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 16

17 YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 7) Kimya (8 13) Biyoloji (14 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. P r K r L 2r M r 3. q 1 =+q Şekildeki iletken ve yüksüz K, L, M kürelerinin yarıçapları r, 2r, r ve negatif yüklü P küresinin yarıçapı da r dir. P küresi yalıtkan sapından tutularak önce K, sonra M kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda K, M kürelerinin yük miktarlarının q K oranı kaç olur? qm A) 2 1 B) 1 C) 2 3 D) 2 E) 3 q 2 =+2q q q 3 =+2q Eşkenar üçgenin köşelerine konulan q 1 = +q, q 2 = q 3 = +2q yükleri ve kenarortayların kesim noktasına konulan q yükü hareketsiz tutulmaktadır. q 1 yükünün q ya uyguladığı elektriksel kuvvet 1 newton olduğuna göre, q yüküne etkiyen bileşke elektriksel kuvvet kaç newtondur? A) 1 B) 2 C) 2 D) 3 E) 3 2. K(q K ) L(+q) 4. K R 2R 2R L M R 2R 2R N Şekil I Şekil II Yükü q K olan K parçacığı, yükü +q olan L küresine içten dokundurulup ayrılıyor. Bu işlemin sonunda L nin yükü 2q olduğuna göre, q K yükü kaç q dur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 R, 2R, 2R dirençleri şekil I deki gibi bağlanınca K L arasındaki eşdeğer direnç 4 ohm oluyor. Bu dirençler şekil II deki gibi bağlanırsa M N arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur? A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 17

18 5. K Topraklanmış bir elektroskoba ( ) yüklü K çubuğu şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Önce toprak bağlantısı kesilir, sonra K çubuğu uzaklaştırılırsa, elektroskobun topuzundaki ve yapraklarındaki yüklerin işaretleri için ne söylenebilir? 7. d 2d K(+q) P(+2q) L( 16q) Elektrik yükleri +q, +2q ve 16q olan K, P, L parçacıkları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K parçacığının P ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, P ye etkiyen elektriksel kuvvetlerin bileşkesi kaç F dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Topuz Yapraklar A) B) + + C) + 0 D) 0 E) α 2α X Düşey Y Elektrik yüklü X, Y parçacıkları şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. X in yükü Y ninkinden büyüktür. II. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür. III. X teki yüklerin işaretleri Y dekilerle aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 18

19 8. I. Kütle II. Hacim III. Tanecik sayısı IV. Sudaki çözünürlük V. Birim hacimdeki madde miktarı Aynı koşullarda yukarıdakilerden kaç tanesi madde miktarına bağlı olarak değişmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bileşik E.N ( C) K.N ( C) I. X II. Y III. Z X, Y ve Z bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir. Buna göre suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda hangileri heterojen halde bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. I. Sodyumun suda çözünmesi II. Sarkıt ve dikitlerin oluşumu III. Alaşımların elektriği iletmesi Yukarıdaki olayların hangileri kimyasal değişmeye örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. X maddesi ile ilgili, Homojendir. Farklı tür atomlar içermektedir. Belirli bir basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. bilgileri biliniyor. Buna göre X aşağıdaki madde örneklerinden hangisi olabilir? A) Sodyum klorür B) Şekerli su C) Tunç D) Grafit E) Toprak F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 19

20 12. X, Y ve Z bir maddenin üç farklı fiziksel halini göstermektedir. Genleşme katsayısı maddenin Y hali için ayırt edici özellik olarak kullanılamıyor. Esneklik katsayısı maddenin Z hali için ayırt edici özellik olarak kullanılabiliyor. Buna göre X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Sıvı Katı Gaz B) Katı Sıvı Gaz C) Katı Gaz Sıvı D) Sıvı Gaz Katı E) Gaz Sıvı Katı 14. Aşağıda bazı polisakkarit çeşitleri verilmiştir. Nişasta Selüloz Glikojen Yukarıdaki polisakkaritlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Depolanabilme B) Suda çözünebilme C) Aynı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilme D) Aynı sayıda glikozdan oluşma E) Glikozit bağı içerme 13. Emülsiyon sistemleri ile ilgili, I. Süzme ile bileşenlerine ayrışabilir. II. Bileşenlerinin molekül yapıları farklıdır. III. Sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 20

21 15. Bir memeli türünde gerçekleşen protein metabolizmasının bazı basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Protein 1 Polipeptid 2 Aminoasit 3 4 Protein H 2 O CO 2 NH 3 Buna göre, numaralarla belirtilen olaylardan hangilerini bu canlı türü sadece hücre içinde gerçekleştirebilir? 17. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma B) Aralarında iş bölümü olan hücrelerden oluşma C) Soylarını devam ettirmek için üreme D) Çevresel uyarılara karşı tepki gösterebilme E) Zaman içinde değişerek evrimleşebilme A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1, 2 ve 3 E) 1, 2, 3 ve 4 Enzim 16. I. Sakkaroz + H 2 O Glikoz + Fruktoz Enzim II. Glikojen + H 2 O n(glikoz) Enzim III. 3 Yağ asiti + Gliserol Yağ + 3H 2 O ATP Enzim IV. Aminoasit + Aminoasit Dipeptid + H 2 O ATP 18. Aşağıdakilerden hangisi hidroliz ile daha küçük moleküllere ayrılamaz? A) DNA B) Polipeptit C) Nişasta D) ATP E) Gliserol Enzim V. n(glikoz) Nişasta + (n 1) H 2 O ATP Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangileri hidroliz hangileri dehidrasyon tepkimesidir? Hidroliz Dehidrasyon A) I ve II III, IV ve V B) III ve IV I, II ve V C) I, II ve III IV ve V D) IV ve V I, II ve III E) III, IV ve V I ve II F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 21

22 19. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi DNA daki genetik şifreye göre sentezlenir? A) Glikoz B) Protein C) Aminoasit D) Vitamin E) Yağ 20. Nişasta sentezleyen bir hücrede; I. Glikoz II. Azot tuzu III. ATP IV. Enzim moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 22

23 LYS 1 MATEMATİK GEOMETRİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 25) Geometri (26 40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. x pozitif çift tamsayıdır. (3x + 7) sayısından önce gelen ilk çift tamsayı ile (3x + 7) sayısından sonra gelen ilk tek tamsayının toplamı 51 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Rakamları farklı, üç basamaklı birbirinden farklı 3 tane sayının toplamı 434 tür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? A) 142 B) 143 C) 144 D) 145 E) a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, b a 2. a + 3. c = 14 olduğuna göre, 7b aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a tek sayıdır. B) b tek sayıdır. C) a çift sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. x ve y birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. x.y = 5(x + y) olduğuna göre, x y farkının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 24 C) 0 D) 20 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 23

24 5. x, y ve z pozitif tamsayılar, x + z = 8, x.y = 12 ve x < y < z x + y + z toplamı kaçtır? olduğuna göre, 8. A, B, C farklı rakamlar, 4AC, ABC üç, CB iki basamaklı doğal sayılardır. ABC + CB + A = 4AC olduğuna göre, C kaçtır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 6. Üç basamaklı 5xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısının 24 katından 17 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 9. abc, cba, mn3 rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, abc cba = mn3 eşitliğini sağlayan en küçük abc sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 9 B) 11 C) 12 D) 17 E) xy5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır. 1xy5 sayısı, xy sayısının 53 katından 16 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 7 D) 10 E) sayısının 4 tabanında yazıldığında oluşan sayının rakamları toplamının 10 tabanında karşılığı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 35 E) 41 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 24

25 11. AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB A B elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin, en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A) 57 B) 62 C) 79 D) 87 E) 120 olduğuna göre, AB sayısı kaçtır? A) 53 B) 72 C) 83 D) 93 E) x < y < z olmak üzere, x, y, z ardışık tam sayılardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A) (x z) y B) (x + 2y) z C) (x y ) z D) (x + z).y E) (x.z + 1) 15. A kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 ile, B kümesinin alt kümelerinin sayısı 8 ile orantılıdır. s(a) + s(b) = 28 olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(a B) = 2.s(B Aʹ) = 3.s(A B) ve s(a B) = 44 olduğuna göre, s(a) kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) Bir apartman sakinlerinin %60 ı A gazetesini, %40 ı B gazetesini okumaktadır. Apartman sakinlerinin %15 i gazete okumamaktadır. Yalnız B gazetesini okuyanlar 10 kişi olduğuna göre, gazete okumayanlar kaç kişidir? A) 6 B) 10 C) 16 D) 18 E) 20 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 25

26 17. A = {a, b, c, d, e, f} A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde d ve e bulunur, b bulunmaz? 20. f(2x + 4) = 8x + 24 olduğuna göre, f(6) kaçtır? A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 38 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) A, B, C kümeleri için, s(a) = 7, s(b) = 6, s(a B) = 11, s( A ) = 10 olduğuna göre, s( B ) kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) f(2x + 1) = 3x + 5 g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, (fog)(1) kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A = {g, ü, {l}, {a, y}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) g A B) A C) {a} A D) {a, y} A E) ü A 22. f(3x + 4) = 2x 3 olduğuna göre, f 1 ( 1) kaçtır? A) 7 B) 1 C) 0 D) 1 E) 7 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 26

27 23. (3 x + y, 2x y) = (81, 5) olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) ABC dik üçgen % % m( ABC ) = m( KDC ) = 90 [CK] açıortay A 10 BD = KD % m( KAC ) = 10 olduğuna göre, % m( DKC ) = a kaç derecedir? B // // D K α C A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) f : R R bir fonksiyon olmak üzere, f(x) = 2 x 1 olduğuna göre, f(2x + 4) ifadesinin f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8f 2 (x) B) 32f 2 (x) C) 16f 2 (x) D) 4f 2 (x) E) 64f 2 (x) 27. ABC dik üçgen A % m( DEC ) < 90 D 25. f(x) = 4x 1 (f 1 og)(x) = g(x) + 8x + 1 olduğuna göre, g(3) kaçtır? A) 33 B) 31 C) 30 D) 27 E) 24 [BA] [AC] m( ACD % ) = m( DCB % ) AD = 3 3 br BE = DE = 6 br olduğuna göre, EC kaç birimdir? // // B E C A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 27

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

5.111 Ders Özeti #23 23.1

5.111 Ders Özeti #23 23.1 5.111 Ders Özeti #23 23.1 Asit/Baz Dengeleri (Devam) Konu: Titrasyon Cuma günü ders notlarından Asidik tampon etkisi: Zayıf asit, HA, protonlarını ortamdaki kuvvetli bazın OH iyonlarına aktarır. Zayıf

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1

TAMPON ÇÖZELTİLER. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 TAMPON ÇÖZELTİLER Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 09-TAMPON ÇÖZELTİLER 1 Tampon çözeltiler Kimyada belli ph larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1)

FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) FEN BİLİMLERİ 1 TESTİ (Fen 1) 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 1) Kimya (14 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 26 kesri 13 ile sadeleştirilince : 2 = _ = 5 ise _ = 2. 1 = 5 ise = 5. 2 = kesri elde edilir.

MATEMATİK TESTİ. 26 kesri 13 ile sadeleştirilince : 2 = _ = 5 ise _ = 2. 1 = 5 ise = 5. 2 = kesri elde edilir. TETİ TESTİ 1. 6 kesri 1 ile sadeleştirilince 9 6 = kesri elde edilir. 9 5. 10 : = 5 + _ = 5 ise _ =. 1 = 5 ise = 5 _ + = + 5 =. 9 büyük harf 9 = T 6. +8 küçük harf = 14 T + 14 = 41 T + ( + 8) = 88 +8.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı