A A A A A A A A A A A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A A A A"

Transkript

1 YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Düşüncelerimizdeki paralellik onu da memnun etti. B) Bu konuda babama katılmadığımı açıkça belli ettim. C) Hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti. D) Duygularını kontrol altına almayı bilmen gerekiyor. E) Dilimizi yozlaştıranlara tüm gücümüzle direneceğiz. 3. Akdeniz ve mavilikler, Halikarnas Balıkçısı nın ağzından palas pandıras dökülür ortalığa. Bu cümlede geçen palas pandıras sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalmadan E) aşırı heyecana kapılmadan 2. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde elde edilmek, sağlanmak anlamında kullanılmıştır? A) Ortalık ağarırken yorgun adımlarla evden çıktım. B) İyi ısınamadığımız için bu evden haftaya çıkacağız. C) Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. D) Dershaneden çıktık, bir çay bahçesinde sohbet ettik. E) Bu kumaştan sana iki gömlek çıkar mı, bilmem. 4. Yazdıklarıma hiçbir zaman güzel diyemem; çünkü son sözü, onları okuyan dudaklar söyleyecektir. Bu cümledeki altı çizili sözcükle oluşturulan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylama B) Deyim aktarması C) Benzetme D) Kişileştirme E) Ad aktarması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 1

2 5. Sanatçı düşünce ve duygularını anadilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülke sorunlarına eğilmek B) Yalın bir dil kullanmak C) Özgün bir anlatımı benimsemek D) Yerli sözcüklere önem vermek E) Ulusal değerlere sahip çıkmak 7. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki bütün kiremitler I II III tıkırdadı. Rüzgâr oluklara, pervazlardan içerilere sığındı. IV V Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. Onun bana gönül koyduğunu haftalar sonra öğrendim. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gücenmek, kırılmak B) Âşık olmak, tutulmak C) Hoşlanmak, ilgi duymak D) Birinin arkasından konuşmak E) Engellemeye çalışmak 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Akşam yemeğinde yediklerini sindirememişti. B) Dik kayalarda düz yoldaymış gibi ilerliyor. C) Bu tür yangınlarda, su yerine köpük kullanılır. D) Tüm rakiplerini silmişti bu güçlü takım. E) Evde en çok bu odada rahat ediyordum. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 2

3 9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Yaşını içine akıtmak: Acısını sezdirmemek. B) Yabana atmak: Önem vermemek. C) Taş kesilmek: Duygularını belli etmemek. D) Omuz silkmek: Aldırmamak. E) Kulp takmak: Kusur bulmak. 11. Yolcular, uçak inmeden söylenen anonsu dikkate almadıkları için zarar gördüler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış yapılandırılmış sözcük kullanımı B) Tamlayan eksikliği C) Deyim yanlışlığı D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı E) Sözdizimi yanlışlığı 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca karşıtlıktan söz edilebilir? A) Sen bir şarkıyı yorumlarken Ayaklarım yerden kesilir benim B) Elinde kılıçla, kınla öldürmek için dolaşırsın sen Benim defterimde sevgi dolu şiirler, bir bilsen C) Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum, takvim sorma bana D) Sor şu yol kenarındaki meyvesiz karaağaçlara Kaç yolcu geçmiştir bu yollardan senden önce E) Sen bir resmi yorumlarken Boyalar canıma karışır benim 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun düşünceleri, beni hiçbir zaman etkilememişti. B) Yarışmada birinci olmana gerçekten sevinmiştim. C) Herkesin, bu konuda ahkâm kesmesi doğru değil. D) Sanatçı, gerçeği algılamakta bize rehberlik eden kişidir. E) Emek harcanarak yazılan bu eserler nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 3

4 13. Arkadaşlarımdan hepsi, beni destekliyor; hiçbiri söylediklerime itiraz etmiyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından B) ler ekinin gereksiz kullanılmasından C) Yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından D) Tamlayan eki in yerine den in kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Nihayet, onun gönlünü almayı başardı. B) Çalışmaları sayesinde herkesi gölgede bıraktı. C) Böyle geniş yürekli bir insan zor bulunur. D) Ona gözdağı vermek için her yolu denedi. E) Bu kazada can kaybı yaşanmadı. 14. I. Uzun yıllar boyunca onunla mektuplaştık. II. Unutmasını beceremeyen, bu hayata katlanamaz. III. Öyle sanıyorum ki, herkesin bir sırrı vardır mutlaka. IV. Yüzmesini bilmiyorsan denize girdiğinde dikkatli ol. V. Konuşmasına aldanma, on yaşına daha yeni girdi. Yukarıdaki numaralanmış cümleler, anlatım bozukluğuna yol açan nedenler gözetilerek ikişerli eşlenirse hangisi dışta kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 16. Arkadaşına o kadar çok kızmıştı ki onu bir kazan suda boğmak istemişti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Tamlama yanlışlığı C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Deyimin yanlış kullanılması E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 4

5 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Alışık olduğum sürprizler yaparak beni etkileyemeyeceğini anlamalısın. B) Ne yaptığını bilmeyenler, doğal olarak yaptıklarının bilinmesini istemezler. C) Çirkin söz güzel ağızda, iki kere çirkin görünür. D) İnsanların dinlemeyi öğrenmeleri, iletişimdeki aksaklığı giderir. E) Yazar, özgün üslubu sayesinde, sanat dünyasında farklı bir yer edindi. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bizim gibi müzik yapan bir grup tanımıyorum. B) Evimizin bahçesindeki incirin tadını unutamadım. C) Dünkü maçı, yaklaşık elli bine yakın seyirci izlemişti. D) Dün, bütün gün bu koltukta oturup seni bekledim. E) Aşırı yağmur, trafiğin tıkanmasına neden olmuştu. 18. Böyle durumlarda insan haklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkar. cümlesindeki sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilirse, anlam belirsizliği giderilmiş olur? A) böyle B) insan C) zamankinden D) fazla E) sahip 20. Okul müdürü, tüm öğretmenlerin yönetmenlikte belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı B) Gereksiz iyelik eki kullanımı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı E) Çelişen sözcüklerin kullanımı TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 5

6 YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 8) Coğrafya (9 15) Felsefe (16 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Evrensel olaylarla tarih, çağlara ayrılmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Toplumların birbirini etkilemesini B) Olayların araştırılma ve incelenmesini C) Tarihi olayların daha kısa süreli yaşanmasını D) Diğer bilimlerden yararlanılmasını E) Olayların geçtiği yerin belirlenmesini 3. Tarihi olayları, destan ve efsanelerden ayıran özelliklerden biri de zamanın belli olmasıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluş tarihi diğerlerine göre daha belirgindir? A) Hicret 622 de gerçekleşmiştir. B) Kavimler Göçü günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmıştır. C) İstanbul un fethi 29 Mayıs 1453 te gerçekleşmiştir. D) Güneş takvimi Türkiye de 1 Ocak ta kullanılmaya başlanmıştır. E) Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur. 2. Sümer kralı Urgakina, din adamlarının halktan mal toplama geleneğine son vermiştir. Getirdiği yasayla herkesi ürettiğini satma ve kullanma özgürlüğüne kavuşturmuştur. Urgakina nın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Sınıf farklılıklarının korunmasını B) Askeri yapının güçlendirilmesini C) Ulusal egemenliğin sağlanmasını D) Din adamlarına saygınlık kazandırılmasını E) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını 4. Orta Asya toplumları Maden Devri ni yaşarken Avrupa nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri ni yaşamışlardır. Cilalıtaş Devri ni yaşayan bir toplum Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri ne geçmiştir. Bu durumların yaşanmasında, I. iklim ve coğrafi şartların farklı olması, II. toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanması, III. uygarlaşmanın tüm toplumlarda aynı süreçte tamamlanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 6

7 5. Osmanlı Devleti nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, insan haklarına ve kanun üstünlüğüne dayanan, imparatorluk unsurlarının eşitliğini öngören ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Bu tutumlara göre; I. Egemenlik anlayışında değişimler yaşanmıştır. II. Evrensel değerlere önem verilmiştir. III. Demokratikleşme amaçlı ıslahatlar yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 7. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflamasına karşılık Türkçülük düşüncesinin önem kazanmasında, I. Tanzimat ve Islahat Fermanları nın ilan edilmesi, II. Araplar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmaya başlaması, III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 6. ABD başkanı Wilson un Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ilkelerinde yer alan, Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. ilkesinin, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Demokratik yönetimleri B) Yeni devletlerin kurulmasını C) Milliyetçi yaklaşımları D) Çok uluslu devletleri E) Laik devlet anlayışını 8. Atatürk, Kurtuluş Savaşı nın ilk günlerinden itibaren Türk ulusuna dayalı, tam bağımsız modern bir Türkiye kurmayı temel amaç edinmiş ve milleti ile bütünleşerek bu amaca ulaşmak istemiştir. Atatürk ün bu düşüncesi Türk İnkılabı nın, I. geleneksel yönetimi devam ettirme, II. milli değerlere saygılı olma, III. çağdaş ilkeleri esas alma özelliklerinden hangileri üzerine temellendirildiğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 7

8 9. Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara dır. Çünkü; Yukarıdaki paragrafta verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? A) Ormanların en geniş yer kapladığı bölgedir. B) Ortalama yükseltisi 500 metrenin altındadır. C) Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır. D) Üç farklı denize kıyısı vardır. E) İklim çeşitliliği fazladır. 11. Türkiye de ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği bölgeye B) Ayçiçeğinin yetişme koşullarına C) Ayçiçeğinin ekim alanlarına D) Ayçiçeğinin kullanım alanlarına E) Ayçiçeğinin en fazla üretildiği yıla Coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alandan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin hangisine en kısa yoldan ulaşılabilir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin sonuçlarından biri değildir? A) Çizgisel hızın Ekvator dan kutuplara doğru azalması B) Paralel boylarının Ekvator dan kutuplara kısalması C) Kutup Yıldızı nın görünme açısının Ekvator dan Kuzey Kutbu na doğru büyümesi D) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator dan kutuplara küçülmesi A) B) C) 0 5 D) E) F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 8

9 Yukarıdaki parçada doğal ortamın kapsamındaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? B Deniz A A) Bitki örtüsüne B) Güneşin doğuş yönüne C) Rüzgârların sapmasına D) Yeraltı kaynaklarına E) Yağış biçimlerine Yukarıda izohips yönetmiyle çizilen haritada ardışık izohips arası yükselti farkı 50 metredir. Buna göre, A ile B noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ. Her gün Güneş in doğudan doğup batıdan batması, yağmur ve karın yağması, rüzgârın yön değiştirerek esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, geniş yapraklı bazı bitkilerin her yıl sonbaharda yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi doğanın sürekliliğini sağlamada etkilidir. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. 15. Parçaya göre, insanların yaşam koşullarını düzenleyebilmelerinde, en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal koşullar B) Gelir düzeyinin farklılığı C) Nüfusun az ya da çok oluşu D) Endüstri kuruluşları E) Tarım alanlarının genişliği F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 9

10 16. Her çocuk, küçük bir filozof tur aslında. Bu bakımdan yetişkinlerin çoğundan büyüktür çocuk. Eğer felsefe evren, yaşam, insan hakkında içerikli sorular sorma sanatı ise kim bunu çocuklardan daha iyi yaptığını iddia edebilir ki. Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlu olmayı öğretme B) İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama C) Dünyayı ve insan yaşamını merak edip yorumlama D) Olanı olduğu gibi bildirme E) Yaşamda başarılı olmayı öğretme 18. Halk arasında kocakarı ilacı denilen tedavi yöntemlerinden yararlanılması yaygındır. Fakat tıp bu gibi yöntemleri pek önemsemez. Çünkü bunların bilimsel temeli yoktur. Bu otları kullanan kimse, hangi otun hangi nedenle bir hastalığa iyi geldiğini bilmez. Sadece kişisel uygulamadan elde ettiği bir bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere gündelik bilgi adı verilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden biri değildir? A) Genelleştirilmiş bilgilerden oluşur. B) Hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir. C) Neden sonuç ilişkisine dayanmaz. D) Algı, deneyim yoluyla edinilen bilgilerdir. E) Belli bir sistematiği yoktur. 17. Bilim insanı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bir bilgiyle ilgili olarak güzel, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmaz. Oysa filozof için böyle bir tutum gayet normal bir durumdur. Buna göre, filozofu bilim insanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel olması B) Nesnel olması C) Kendi içinde tutarlı olması D) Değerlerle ilgili yargıda bulunması E) Bilgiyi amaçlaması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 10

11 19. Yaşam karşısında duruşunu belirlemek isteyen insan, neden niçin sorularını kendi mantıksal çıkarımları ile yanıtlamadıkça hiçbir ansiklopedi ya da internetteki web sayfası ona yardımcı olamaz. Çünkü insanın kendisine ait bir duruşu, bir dünya görüşü belirlemesinde yaşamın her alanını bilmeye, anlamaya, sorgulamaya ve çözümlemeye çalışması önemlidir. Buna göre, yaşama karşı duruşunu belirlemeye çalışan bir kişide olması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlı davranma gücüne sahip olma B) Mutlak bilgiye ulaşma isteği C) Bilimin verilerinden yararlanma D) Akıl ilkelerinden hareket etme gücü E) Yaşamı anlama ve sorgulama arzusu 20. Felsefe, insana ahlâklı ve erdemli bir hayatın yol ve ilkelerini öğretir. Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Felsefe evrenin özünü araştırır. B) Felsefe olması gerekeni sorgular. C) Felsefe pratiğe yönelik bir bilgi alanıdır. D) Felsefe iyi nedir? sorusuna cevap arar. E) Felsefe varlığın temelini araştırır. SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 11

12 YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 14) Geometri (15 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. a, b, c ardışık üç çift sayı ve a < b < c dir. Buna göre, (a b) (c b) (a c) çarpımının sonucu kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) mnp üç, mp iki basamaklı doğal sayılardır. mnp mp = 340 olduğuna göre, m + n + p toplamı en çok kaçtır? A) 27 B) 22 C) 19 D) 17 E) tanesi 24 ten küçük olmayan rakamları farklı iki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 116 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 42 B) 43 C) 45 D) 46 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, ab ba = a 2 b 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, ab biçiminde yazılacak kaç farklı iki basamaklı doğal sayı vardır? A) 8 B) 9 C) 13 D) 17 E) 18 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 12

13 sayısı 4 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 3 olur? A) 42 B) 21 C) 20 D) 15 E) En az dört basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birer arttırılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar ikişer azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? A) 1919 artar B) 1919 azalır C) 2120 artar D) 2120 azalır E) Değişim olmaz 6. A ve y birer doğal sayı olmak üzere, A 11 3y 1 y bölme işlemine göre, A en çok kaç olabilir? 8. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı toplanırsa 99, elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılırsa 45 bulunuyor. Buna göre, ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır? A) 14 B) 21 C) 25 D) 30 E) 33 A) 98 B) 97 C) 95 D) 91 E) 73 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 13

14 9. 35 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan 20 öğrenci, futbol oynayan 18 öğrenci ve bu iki spordan en çok birini oynayan 24 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta sadece futbol oynayanlar sadece basketbol oynayan öğrencilerden kaç kişi azdır? tane öz alt kümesi olan bir kümenin 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 8 B) 10 C) 15 D) 16 E) 21 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, b ve c bulunmaz? A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) f(x) = 5x 1 g(x) = x olduğuna göre, (f 1 og)(4) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 14

15 13. A = {a, b, {a, b}, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) Şekilde AB // KE [TE // [BC % m( ABC ) = 132 % m( FTE ) = 63 K x A T 63 F E B 132 C % m( KFA ) = x olduğuna göre, x kaçtır? A) 103 B) 105 C) 108 D) 111 E) f(x) = (a 2)x 2 + (a + b + c)x + c [BA // [EF C fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b c ifadesinin değeri kaçtır? % [CK; ABD nın açıortayı A B x A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 % [CD]; BDE nin açıortayı K E 100 F % m( DEF ) = 100 % m( BCD ) = x Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10 D F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 15

16 17. \\ E 40 // B D C ABC üçgen m( BAD % ) = m( ACF % ) % % % m( FCB ) = m( BED )-m( DAC ) BE = BD % m( ABC ) = 40 % Yukarıdaki verilere göre, m( ADC ) kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 F A 19. ABCD dörtgen AB = AC AD = DC % m( ABD ) = 28 % m( DBC ) = 40 % B m( ACD ) = 36 olduğuna göre, % m( ADE ) = x kaç derecedir? A) 36 B) 44 C) 68 D) 72 E) 82 A E // x 36 C \\ D 18. ABC bir üçgen m( FAK % ) = m( KAC % ) m( ACK % ) = m( KCE % ) % m( AKC ) = x olduğuna göre, B % KBF nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A F C E K 20. ABC üçgen BD = DC AB = 6 cm AC = 8 cm olduğuna göre, B A 6 8 x // // D AD = x in en büyük ve en küçük tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 C A) 45 x 2 B) 45 x C) 90 x D) 45 + x E) 90 + x TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 16

17 YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 7) Kimya (8 13) Biyoloji (14 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. P r K r L 2r M r 3. q 1 =+q Şekildeki iletken ve yüksüz K, L, M kürelerinin yarıçapları r, 2r, r ve negatif yüklü P küresinin yarıçapı da r dir. P küresi yalıtkan sapından tutularak önce K, sonra M kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda K, M kürelerinin yük miktarlarının q K oranı kaç olur? qm A) 2 1 B) 1 C) 2 3 D) 2 E) 3 q 2 =+2q q q 3 =+2q Eşkenar üçgenin köşelerine konulan q 1 = +q, q 2 = q 3 = +2q yükleri ve kenarortayların kesim noktasına konulan q yükü hareketsiz tutulmaktadır. q 1 yükünün q ya uyguladığı elektriksel kuvvet 1 newton olduğuna göre, q yüküne etkiyen bileşke elektriksel kuvvet kaç newtondur? A) 1 B) 2 C) 2 D) 3 E) 3 2. K(q K ) L(+q) 4. K R 2R 2R L M R 2R 2R N Şekil I Şekil II Yükü q K olan K parçacığı, yükü +q olan L küresine içten dokundurulup ayrılıyor. Bu işlemin sonunda L nin yükü 2q olduğuna göre, q K yükü kaç q dur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 R, 2R, 2R dirençleri şekil I deki gibi bağlanınca K L arasındaki eşdeğer direnç 4 ohm oluyor. Bu dirençler şekil II deki gibi bağlanırsa M N arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur? A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 17

18 5. K Topraklanmış bir elektroskoba ( ) yüklü K çubuğu şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Önce toprak bağlantısı kesilir, sonra K çubuğu uzaklaştırılırsa, elektroskobun topuzundaki ve yapraklarındaki yüklerin işaretleri için ne söylenebilir? 7. d 2d K(+q) P(+2q) L( 16q) Elektrik yükleri +q, +2q ve 16q olan K, P, L parçacıkları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K parçacığının P ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, P ye etkiyen elektriksel kuvvetlerin bileşkesi kaç F dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Topuz Yapraklar A) B) + + C) + 0 D) 0 E) α 2α X Düşey Y Elektrik yüklü X, Y parçacıkları şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. X in yükü Y ninkinden büyüktür. II. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür. III. X teki yüklerin işaretleri Y dekilerle aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 18

19 8. I. Kütle II. Hacim III. Tanecik sayısı IV. Sudaki çözünürlük V. Birim hacimdeki madde miktarı Aynı koşullarda yukarıdakilerden kaç tanesi madde miktarına bağlı olarak değişmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bileşik E.N ( C) K.N ( C) I. X II. Y III. Z X, Y ve Z bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir. Buna göre suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda hangileri heterojen halde bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. I. Sodyumun suda çözünmesi II. Sarkıt ve dikitlerin oluşumu III. Alaşımların elektriği iletmesi Yukarıdaki olayların hangileri kimyasal değişmeye örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. X maddesi ile ilgili, Homojendir. Farklı tür atomlar içermektedir. Belirli bir basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. bilgileri biliniyor. Buna göre X aşağıdaki madde örneklerinden hangisi olabilir? A) Sodyum klorür B) Şekerli su C) Tunç D) Grafit E) Toprak F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 19

20 12. X, Y ve Z bir maddenin üç farklı fiziksel halini göstermektedir. Genleşme katsayısı maddenin Y hali için ayırt edici özellik olarak kullanılamıyor. Esneklik katsayısı maddenin Z hali için ayırt edici özellik olarak kullanılabiliyor. Buna göre X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Sıvı Katı Gaz B) Katı Sıvı Gaz C) Katı Gaz Sıvı D) Sıvı Gaz Katı E) Gaz Sıvı Katı 14. Aşağıda bazı polisakkarit çeşitleri verilmiştir. Nişasta Selüloz Glikojen Yukarıdaki polisakkaritlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Depolanabilme B) Suda çözünebilme C) Aynı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilme D) Aynı sayıda glikozdan oluşma E) Glikozit bağı içerme 13. Emülsiyon sistemleri ile ilgili, I. Süzme ile bileşenlerine ayrışabilir. II. Bileşenlerinin molekül yapıları farklıdır. III. Sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 20

21 15. Bir memeli türünde gerçekleşen protein metabolizmasının bazı basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Protein 1 Polipeptid 2 Aminoasit 3 4 Protein H 2 O CO 2 NH 3 Buna göre, numaralarla belirtilen olaylardan hangilerini bu canlı türü sadece hücre içinde gerçekleştirebilir? 17. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma B) Aralarında iş bölümü olan hücrelerden oluşma C) Soylarını devam ettirmek için üreme D) Çevresel uyarılara karşı tepki gösterebilme E) Zaman içinde değişerek evrimleşebilme A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1, 2 ve 3 E) 1, 2, 3 ve 4 Enzim 16. I. Sakkaroz + H 2 O Glikoz + Fruktoz Enzim II. Glikojen + H 2 O n(glikoz) Enzim III. 3 Yağ asiti + Gliserol Yağ + 3H 2 O ATP Enzim IV. Aminoasit + Aminoasit Dipeptid + H 2 O ATP 18. Aşağıdakilerden hangisi hidroliz ile daha küçük moleküllere ayrılamaz? A) DNA B) Polipeptit C) Nişasta D) ATP E) Gliserol Enzim V. n(glikoz) Nişasta + (n 1) H 2 O ATP Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangileri hidroliz hangileri dehidrasyon tepkimesidir? Hidroliz Dehidrasyon A) I ve II III, IV ve V B) III ve IV I, II ve V C) I, II ve III IV ve V D) IV ve V I, II ve III E) III, IV ve V I ve II F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 21

22 19. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi DNA daki genetik şifreye göre sentezlenir? A) Glikoz B) Protein C) Aminoasit D) Vitamin E) Yağ 20. Nişasta sentezleyen bir hücrede; I. Glikoz II. Azot tuzu III. ATP IV. Enzim moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 22

23 LYS 1 MATEMATİK GEOMETRİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 25) Geometri (26 40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. x pozitif çift tamsayıdır. (3x + 7) sayısından önce gelen ilk çift tamsayı ile (3x + 7) sayısından sonra gelen ilk tek tamsayının toplamı 51 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Rakamları farklı, üç basamaklı birbirinden farklı 3 tane sayının toplamı 434 tür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? A) 142 B) 143 C) 144 D) 145 E) a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, b a 2. a + 3. c = 14 olduğuna göre, 7b aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a tek sayıdır. B) b tek sayıdır. C) a çift sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. x ve y birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. x.y = 5(x + y) olduğuna göre, x y farkının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 24 C) 0 D) 20 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 23

24 5. x, y ve z pozitif tamsayılar, x + z = 8, x.y = 12 ve x < y < z x + y + z toplamı kaçtır? olduğuna göre, 8. A, B, C farklı rakamlar, 4AC, ABC üç, CB iki basamaklı doğal sayılardır. ABC + CB + A = 4AC olduğuna göre, C kaçtır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 6. Üç basamaklı 5xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısının 24 katından 17 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 9. abc, cba, mn3 rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, abc cba = mn3 eşitliğini sağlayan en küçük abc sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 9 B) 11 C) 12 D) 17 E) xy5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır. 1xy5 sayısı, xy sayısının 53 katından 16 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 7 D) 10 E) sayısının 4 tabanında yazıldığında oluşan sayının rakamları toplamının 10 tabanında karşılığı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 35 E) 41 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 24

25 11. AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB A B elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin, en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A) 57 B) 62 C) 79 D) 87 E) 120 olduğuna göre, AB sayısı kaçtır? A) 53 B) 72 C) 83 D) 93 E) x < y < z olmak üzere, x, y, z ardışık tam sayılardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A) (x z) y B) (x + 2y) z C) (x y ) z D) (x + z).y E) (x.z + 1) 15. A kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 ile, B kümesinin alt kümelerinin sayısı 8 ile orantılıdır. s(a) + s(b) = 28 olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(a B) = 2.s(B Aʹ) = 3.s(A B) ve s(a B) = 44 olduğuna göre, s(a) kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) Bir apartman sakinlerinin %60 ı A gazetesini, %40 ı B gazetesini okumaktadır. Apartman sakinlerinin %15 i gazete okumamaktadır. Yalnız B gazetesini okuyanlar 10 kişi olduğuna göre, gazete okumayanlar kaç kişidir? A) 6 B) 10 C) 16 D) 18 E) 20 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 25

26 17. A = {a, b, c, d, e, f} A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde d ve e bulunur, b bulunmaz? 20. f(2x + 4) = 8x + 24 olduğuna göre, f(6) kaçtır? A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 38 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) A, B, C kümeleri için, s(a) = 7, s(b) = 6, s(a B) = 11, s( A ) = 10 olduğuna göre, s( B ) kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) f(2x + 1) = 3x + 5 g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, (fog)(1) kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A = {g, ü, {l}, {a, y}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) g A B) A C) {a} A D) {a, y} A E) ü A 22. f(3x + 4) = 2x 3 olduğuna göre, f 1 ( 1) kaçtır? A) 7 B) 1 C) 0 D) 1 E) 7 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 26

27 23. (3 x + y, 2x y) = (81, 5) olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) ABC dik üçgen % % m( ABC ) = m( KDC ) = 90 [CK] açıortay A 10 BD = KD % m( KAC ) = 10 olduğuna göre, % m( DKC ) = a kaç derecedir? B // // D K α C A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) f : R R bir fonksiyon olmak üzere, f(x) = 2 x 1 olduğuna göre, f(2x + 4) ifadesinin f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8f 2 (x) B) 32f 2 (x) C) 16f 2 (x) D) 4f 2 (x) E) 64f 2 (x) 27. ABC dik üçgen A % m( DEC ) < 90 D 25. f(x) = 4x 1 (f 1 og)(x) = g(x) + 8x + 1 olduğuna göre, g(3) kaçtır? A) 33 B) 31 C) 30 D) 27 E) 24 [BA] [AC] m( ACD % ) = m( DCB % ) AD = 3 3 br BE = DE = 6 br olduğuna göre, EC kaç birimdir? // // B E C A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 27

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015

9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015 1 2 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

SAYISAL 1. 1. 1 6 işleminin sonucu kaçtır? D) 3 E) 9 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5. 6. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere

SAYISAL 1. 1. 1 6 işleminin sonucu kaçtır? D) 3 E) 9 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5. 6. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere 1. SAYISAL 1 1 2 2 + 1 2 3 1 1 6 işleminin sonucu kaçtır? 5. 3 8 11 3 + 3 + 3 5 10 13 3 + 3 + 3 işleminin sonucu kaçtır? 1 A) B) 1 C) 1 27 9 3 D) 3 E) 9 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. x pozitif bir gerçel

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Kitapların dünyasında çocuk yazarları ilk keşfedenler çocuklar olmuştu. Yetişkinlerin dünyasından okulun uzaklaştırdığı bu çocuklar, henüz küçük yetişkinler

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YETENEK TESTİ 13

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVI 1. OTURUM: 15 MAYIS 2010 Saat:10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM SINAVI : 15 MAYIS 010 Saat:10.00 L1 DİKKAT: 1. Bu oturumda, 45 derse ait test soruları yer almaktadır. DERS ADI SAYFA DERS ADI

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47.

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47. 1. % 0,8 i 11 olan sayı kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 3. Ardışık beş çift sayının toplamı 100 dür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 4. 63 35 x 67

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşk denilen yürek fırtınasının dinginliğinden sonra

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com

www.sinavbul.com www.sinavbul.com www.sinavbul.com ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KMU PERSONEL SEÇME SINVI (KPSS) ORTÖĞRETİM 21 Eylül 2008 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OTURUM ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİ BAŞARISI DEĞERLENDİRME SINAVI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI 16 ARALIK 2012 Saat:14.00 4. OTURUM DERS KODU VE ADI SAYFA (109) KİMYA - 9

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. - 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 0. yy.ın başlarında Joseph Hubert Pilates tarafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemi olan pilates,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı