A A A A A A A A A A A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A A A A"

Transkript

1 YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Düşüncelerimizdeki paralellik onu da memnun etti. B) Bu konuda babama katılmadığımı açıkça belli ettim. C) Hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti. D) Duygularını kontrol altına almayı bilmen gerekiyor. E) Dilimizi yozlaştıranlara tüm gücümüzle direneceğiz. 3. Akdeniz ve mavilikler, Halikarnas Balıkçısı nın ağzından palas pandıras dökülür ortalığa. Bu cümlede geçen palas pandıras sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalmadan E) aşırı heyecana kapılmadan 2. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde elde edilmek, sağlanmak anlamında kullanılmıştır? A) Ortalık ağarırken yorgun adımlarla evden çıktım. B) İyi ısınamadığımız için bu evden haftaya çıkacağız. C) Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. D) Dershaneden çıktık, bir çay bahçesinde sohbet ettik. E) Bu kumaştan sana iki gömlek çıkar mı, bilmem. 4. Yazdıklarıma hiçbir zaman güzel diyemem; çünkü son sözü, onları okuyan dudaklar söyleyecektir. Bu cümledeki altı çizili sözcükle oluşturulan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylama B) Deyim aktarması C) Benzetme D) Kişileştirme E) Ad aktarması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 1

2 5. Sanatçı düşünce ve duygularını anadilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülke sorunlarına eğilmek B) Yalın bir dil kullanmak C) Özgün bir anlatımı benimsemek D) Yerli sözcüklere önem vermek E) Ulusal değerlere sahip çıkmak 7. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki bütün kiremitler I II III tıkırdadı. Rüzgâr oluklara, pervazlardan içerilere sığındı. IV V Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. Onun bana gönül koyduğunu haftalar sonra öğrendim. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gücenmek, kırılmak B) Âşık olmak, tutulmak C) Hoşlanmak, ilgi duymak D) Birinin arkasından konuşmak E) Engellemeye çalışmak 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Akşam yemeğinde yediklerini sindirememişti. B) Dik kayalarda düz yoldaymış gibi ilerliyor. C) Bu tür yangınlarda, su yerine köpük kullanılır. D) Tüm rakiplerini silmişti bu güçlü takım. E) Evde en çok bu odada rahat ediyordum. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 2

3 9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Yaşını içine akıtmak: Acısını sezdirmemek. B) Yabana atmak: Önem vermemek. C) Taş kesilmek: Duygularını belli etmemek. D) Omuz silkmek: Aldırmamak. E) Kulp takmak: Kusur bulmak. 11. Yolcular, uçak inmeden söylenen anonsu dikkate almadıkları için zarar gördüler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış yapılandırılmış sözcük kullanımı B) Tamlayan eksikliği C) Deyim yanlışlığı D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı E) Sözdizimi yanlışlığı 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca karşıtlıktan söz edilebilir? A) Sen bir şarkıyı yorumlarken Ayaklarım yerden kesilir benim B) Elinde kılıçla, kınla öldürmek için dolaşırsın sen Benim defterimde sevgi dolu şiirler, bir bilsen C) Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum, takvim sorma bana D) Sor şu yol kenarındaki meyvesiz karaağaçlara Kaç yolcu geçmiştir bu yollardan senden önce E) Sen bir resmi yorumlarken Boyalar canıma karışır benim 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun düşünceleri, beni hiçbir zaman etkilememişti. B) Yarışmada birinci olmana gerçekten sevinmiştim. C) Herkesin, bu konuda ahkâm kesmesi doğru değil. D) Sanatçı, gerçeği algılamakta bize rehberlik eden kişidir. E) Emek harcanarak yazılan bu eserler nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 3

4 13. Arkadaşlarımdan hepsi, beni destekliyor; hiçbiri söylediklerime itiraz etmiyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından B) ler ekinin gereksiz kullanılmasından C) Yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından D) Tamlayan eki in yerine den in kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Nihayet, onun gönlünü almayı başardı. B) Çalışmaları sayesinde herkesi gölgede bıraktı. C) Böyle geniş yürekli bir insan zor bulunur. D) Ona gözdağı vermek için her yolu denedi. E) Bu kazada can kaybı yaşanmadı. 14. I. Uzun yıllar boyunca onunla mektuplaştık. II. Unutmasını beceremeyen, bu hayata katlanamaz. III. Öyle sanıyorum ki, herkesin bir sırrı vardır mutlaka. IV. Yüzmesini bilmiyorsan denize girdiğinde dikkatli ol. V. Konuşmasına aldanma, on yaşına daha yeni girdi. Yukarıdaki numaralanmış cümleler, anlatım bozukluğuna yol açan nedenler gözetilerek ikişerli eşlenirse hangisi dışta kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 16. Arkadaşına o kadar çok kızmıştı ki onu bir kazan suda boğmak istemişti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Tamlama yanlışlığı C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Deyimin yanlış kullanılması E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 4

5 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Alışık olduğum sürprizler yaparak beni etkileyemeyeceğini anlamalısın. B) Ne yaptığını bilmeyenler, doğal olarak yaptıklarının bilinmesini istemezler. C) Çirkin söz güzel ağızda, iki kere çirkin görünür. D) İnsanların dinlemeyi öğrenmeleri, iletişimdeki aksaklığı giderir. E) Yazar, özgün üslubu sayesinde, sanat dünyasında farklı bir yer edindi. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bizim gibi müzik yapan bir grup tanımıyorum. B) Evimizin bahçesindeki incirin tadını unutamadım. C) Dünkü maçı, yaklaşık elli bine yakın seyirci izlemişti. D) Dün, bütün gün bu koltukta oturup seni bekledim. E) Aşırı yağmur, trafiğin tıkanmasına neden olmuştu. 18. Böyle durumlarda insan haklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkar. cümlesindeki sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilirse, anlam belirsizliği giderilmiş olur? A) böyle B) insan C) zamankinden D) fazla E) sahip 20. Okul müdürü, tüm öğretmenlerin yönetmenlikte belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı B) Gereksiz iyelik eki kullanımı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı E) Çelişen sözcüklerin kullanımı TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 5

6 YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 8) Coğrafya (9 15) Felsefe (16 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Evrensel olaylarla tarih, çağlara ayrılmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Toplumların birbirini etkilemesini B) Olayların araştırılma ve incelenmesini C) Tarihi olayların daha kısa süreli yaşanmasını D) Diğer bilimlerden yararlanılmasını E) Olayların geçtiği yerin belirlenmesini 3. Tarihi olayları, destan ve efsanelerden ayıran özelliklerden biri de zamanın belli olmasıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluş tarihi diğerlerine göre daha belirgindir? A) Hicret 622 de gerçekleşmiştir. B) Kavimler Göçü günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmıştır. C) İstanbul un fethi 29 Mayıs 1453 te gerçekleşmiştir. D) Güneş takvimi Türkiye de 1 Ocak ta kullanılmaya başlanmıştır. E) Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur. 2. Sümer kralı Urgakina, din adamlarının halktan mal toplama geleneğine son vermiştir. Getirdiği yasayla herkesi ürettiğini satma ve kullanma özgürlüğüne kavuşturmuştur. Urgakina nın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Sınıf farklılıklarının korunmasını B) Askeri yapının güçlendirilmesini C) Ulusal egemenliğin sağlanmasını D) Din adamlarına saygınlık kazandırılmasını E) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını 4. Orta Asya toplumları Maden Devri ni yaşarken Avrupa nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri ni yaşamışlardır. Cilalıtaş Devri ni yaşayan bir toplum Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri ne geçmiştir. Bu durumların yaşanmasında, I. iklim ve coğrafi şartların farklı olması, II. toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanması, III. uygarlaşmanın tüm toplumlarda aynı süreçte tamamlanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 6

7 5. Osmanlı Devleti nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, insan haklarına ve kanun üstünlüğüne dayanan, imparatorluk unsurlarının eşitliğini öngören ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Bu tutumlara göre; I. Egemenlik anlayışında değişimler yaşanmıştır. II. Evrensel değerlere önem verilmiştir. III. Demokratikleşme amaçlı ıslahatlar yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 7. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflamasına karşılık Türkçülük düşüncesinin önem kazanmasında, I. Tanzimat ve Islahat Fermanları nın ilan edilmesi, II. Araplar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmaya başlaması, III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 6. ABD başkanı Wilson un Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ilkelerinde yer alan, Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. ilkesinin, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Demokratik yönetimleri B) Yeni devletlerin kurulmasını C) Milliyetçi yaklaşımları D) Çok uluslu devletleri E) Laik devlet anlayışını 8. Atatürk, Kurtuluş Savaşı nın ilk günlerinden itibaren Türk ulusuna dayalı, tam bağımsız modern bir Türkiye kurmayı temel amaç edinmiş ve milleti ile bütünleşerek bu amaca ulaşmak istemiştir. Atatürk ün bu düşüncesi Türk İnkılabı nın, I. geleneksel yönetimi devam ettirme, II. milli değerlere saygılı olma, III. çağdaş ilkeleri esas alma özelliklerinden hangileri üzerine temellendirildiğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 7

8 9. Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara dır. Çünkü; Yukarıdaki paragrafta verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? A) Ormanların en geniş yer kapladığı bölgedir. B) Ortalama yükseltisi 500 metrenin altındadır. C) Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır. D) Üç farklı denize kıyısı vardır. E) İklim çeşitliliği fazladır. 11. Türkiye de ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği bölgeye B) Ayçiçeğinin yetişme koşullarına C) Ayçiçeğinin ekim alanlarına D) Ayçiçeğinin kullanım alanlarına E) Ayçiçeğinin en fazla üretildiği yıla Coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alandan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin hangisine en kısa yoldan ulaşılabilir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin sonuçlarından biri değildir? A) Çizgisel hızın Ekvator dan kutuplara doğru azalması B) Paralel boylarının Ekvator dan kutuplara kısalması C) Kutup Yıldızı nın görünme açısının Ekvator dan Kuzey Kutbu na doğru büyümesi D) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator dan kutuplara küçülmesi A) B) C) 0 5 D) E) F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 8

9 Yukarıdaki parçada doğal ortamın kapsamındaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? B Deniz A A) Bitki örtüsüne B) Güneşin doğuş yönüne C) Rüzgârların sapmasına D) Yeraltı kaynaklarına E) Yağış biçimlerine Yukarıda izohips yönetmiyle çizilen haritada ardışık izohips arası yükselti farkı 50 metredir. Buna göre, A ile B noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ. Her gün Güneş in doğudan doğup batıdan batması, yağmur ve karın yağması, rüzgârın yön değiştirerek esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, geniş yapraklı bazı bitkilerin her yıl sonbaharda yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi doğanın sürekliliğini sağlamada etkilidir. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. 15. Parçaya göre, insanların yaşam koşullarını düzenleyebilmelerinde, en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal koşullar B) Gelir düzeyinin farklılığı C) Nüfusun az ya da çok oluşu D) Endüstri kuruluşları E) Tarım alanlarının genişliği F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 9

10 16. Her çocuk, küçük bir filozof tur aslında. Bu bakımdan yetişkinlerin çoğundan büyüktür çocuk. Eğer felsefe evren, yaşam, insan hakkında içerikli sorular sorma sanatı ise kim bunu çocuklardan daha iyi yaptığını iddia edebilir ki. Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlu olmayı öğretme B) İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama C) Dünyayı ve insan yaşamını merak edip yorumlama D) Olanı olduğu gibi bildirme E) Yaşamda başarılı olmayı öğretme 18. Halk arasında kocakarı ilacı denilen tedavi yöntemlerinden yararlanılması yaygındır. Fakat tıp bu gibi yöntemleri pek önemsemez. Çünkü bunların bilimsel temeli yoktur. Bu otları kullanan kimse, hangi otun hangi nedenle bir hastalığa iyi geldiğini bilmez. Sadece kişisel uygulamadan elde ettiği bir bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere gündelik bilgi adı verilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden biri değildir? A) Genelleştirilmiş bilgilerden oluşur. B) Hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir. C) Neden sonuç ilişkisine dayanmaz. D) Algı, deneyim yoluyla edinilen bilgilerdir. E) Belli bir sistematiği yoktur. 17. Bilim insanı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bir bilgiyle ilgili olarak güzel, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmaz. Oysa filozof için böyle bir tutum gayet normal bir durumdur. Buna göre, filozofu bilim insanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel olması B) Nesnel olması C) Kendi içinde tutarlı olması D) Değerlerle ilgili yargıda bulunması E) Bilgiyi amaçlaması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 10

11 19. Yaşam karşısında duruşunu belirlemek isteyen insan, neden niçin sorularını kendi mantıksal çıkarımları ile yanıtlamadıkça hiçbir ansiklopedi ya da internetteki web sayfası ona yardımcı olamaz. Çünkü insanın kendisine ait bir duruşu, bir dünya görüşü belirlemesinde yaşamın her alanını bilmeye, anlamaya, sorgulamaya ve çözümlemeye çalışması önemlidir. Buna göre, yaşama karşı duruşunu belirlemeye çalışan bir kişide olması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlı davranma gücüne sahip olma B) Mutlak bilgiye ulaşma isteği C) Bilimin verilerinden yararlanma D) Akıl ilkelerinden hareket etme gücü E) Yaşamı anlama ve sorgulama arzusu 20. Felsefe, insana ahlâklı ve erdemli bir hayatın yol ve ilkelerini öğretir. Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Felsefe evrenin özünü araştırır. B) Felsefe olması gerekeni sorgular. C) Felsefe pratiğe yönelik bir bilgi alanıdır. D) Felsefe iyi nedir? sorusuna cevap arar. E) Felsefe varlığın temelini araştırır. SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 11

12 YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 14) Geometri (15 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. a, b, c ardışık üç çift sayı ve a < b < c dir. Buna göre, (a b) (c b) (a c) çarpımının sonucu kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) mnp üç, mp iki basamaklı doğal sayılardır. mnp mp = 340 olduğuna göre, m + n + p toplamı en çok kaçtır? A) 27 B) 22 C) 19 D) 17 E) tanesi 24 ten küçük olmayan rakamları farklı iki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 116 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 42 B) 43 C) 45 D) 46 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, ab ba = a 2 b 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, ab biçiminde yazılacak kaç farklı iki basamaklı doğal sayı vardır? A) 8 B) 9 C) 13 D) 17 E) 18 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 12

13 sayısı 4 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 3 olur? A) 42 B) 21 C) 20 D) 15 E) En az dört basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birer arttırılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar ikişer azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? A) 1919 artar B) 1919 azalır C) 2120 artar D) 2120 azalır E) Değişim olmaz 6. A ve y birer doğal sayı olmak üzere, A 11 3y 1 y bölme işlemine göre, A en çok kaç olabilir? 8. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı toplanırsa 99, elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılırsa 45 bulunuyor. Buna göre, ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır? A) 14 B) 21 C) 25 D) 30 E) 33 A) 98 B) 97 C) 95 D) 91 E) 73 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 13

14 9. 35 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan 20 öğrenci, futbol oynayan 18 öğrenci ve bu iki spordan en çok birini oynayan 24 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta sadece futbol oynayanlar sadece basketbol oynayan öğrencilerden kaç kişi azdır? tane öz alt kümesi olan bir kümenin 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 8 B) 10 C) 15 D) 16 E) 21 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, b ve c bulunmaz? A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) f(x) = 5x 1 g(x) = x olduğuna göre, (f 1 og)(4) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 14

15 13. A = {a, b, {a, b}, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) Şekilde AB // KE [TE // [BC % m( ABC ) = 132 % m( FTE ) = 63 K x A T 63 F E B 132 C % m( KFA ) = x olduğuna göre, x kaçtır? A) 103 B) 105 C) 108 D) 111 E) f(x) = (a 2)x 2 + (a + b + c)x + c [BA // [EF C fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b c ifadesinin değeri kaçtır? % [CK; ABD nın açıortayı A B x A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 % [CD]; BDE nin açıortayı K E 100 F % m( DEF ) = 100 % m( BCD ) = x Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10 D F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 15

16 17. \\ E 40 // B D C ABC üçgen m( BAD % ) = m( ACF % ) % % % m( FCB ) = m( BED )-m( DAC ) BE = BD % m( ABC ) = 40 % Yukarıdaki verilere göre, m( ADC ) kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 F A 19. ABCD dörtgen AB = AC AD = DC % m( ABD ) = 28 % m( DBC ) = 40 % B m( ACD ) = 36 olduğuna göre, % m( ADE ) = x kaç derecedir? A) 36 B) 44 C) 68 D) 72 E) 82 A E // x 36 C \\ D 18. ABC bir üçgen m( FAK % ) = m( KAC % ) m( ACK % ) = m( KCE % ) % m( AKC ) = x olduğuna göre, B % KBF nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A F C E K 20. ABC üçgen BD = DC AB = 6 cm AC = 8 cm olduğuna göre, B A 6 8 x // // D AD = x in en büyük ve en küçük tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 C A) 45 x 2 B) 45 x C) 90 x D) 45 + x E) 90 + x TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 16

17 YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 7) Kimya (8 13) Biyoloji (14 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. P r K r L 2r M r 3. q 1 =+q Şekildeki iletken ve yüksüz K, L, M kürelerinin yarıçapları r, 2r, r ve negatif yüklü P küresinin yarıçapı da r dir. P küresi yalıtkan sapından tutularak önce K, sonra M kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda K, M kürelerinin yük miktarlarının q K oranı kaç olur? qm A) 2 1 B) 1 C) 2 3 D) 2 E) 3 q 2 =+2q q q 3 =+2q Eşkenar üçgenin köşelerine konulan q 1 = +q, q 2 = q 3 = +2q yükleri ve kenarortayların kesim noktasına konulan q yükü hareketsiz tutulmaktadır. q 1 yükünün q ya uyguladığı elektriksel kuvvet 1 newton olduğuna göre, q yüküne etkiyen bileşke elektriksel kuvvet kaç newtondur? A) 1 B) 2 C) 2 D) 3 E) 3 2. K(q K ) L(+q) 4. K R 2R 2R L M R 2R 2R N Şekil I Şekil II Yükü q K olan K parçacığı, yükü +q olan L küresine içten dokundurulup ayrılıyor. Bu işlemin sonunda L nin yükü 2q olduğuna göre, q K yükü kaç q dur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 R, 2R, 2R dirençleri şekil I deki gibi bağlanınca K L arasındaki eşdeğer direnç 4 ohm oluyor. Bu dirençler şekil II deki gibi bağlanırsa M N arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur? A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 17

18 5. K Topraklanmış bir elektroskoba ( ) yüklü K çubuğu şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Önce toprak bağlantısı kesilir, sonra K çubuğu uzaklaştırılırsa, elektroskobun topuzundaki ve yapraklarındaki yüklerin işaretleri için ne söylenebilir? 7. d 2d K(+q) P(+2q) L( 16q) Elektrik yükleri +q, +2q ve 16q olan K, P, L parçacıkları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K parçacığının P ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, P ye etkiyen elektriksel kuvvetlerin bileşkesi kaç F dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Topuz Yapraklar A) B) + + C) + 0 D) 0 E) α 2α X Düşey Y Elektrik yüklü X, Y parçacıkları şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. X in yükü Y ninkinden büyüktür. II. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür. III. X teki yüklerin işaretleri Y dekilerle aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 18

19 8. I. Kütle II. Hacim III. Tanecik sayısı IV. Sudaki çözünürlük V. Birim hacimdeki madde miktarı Aynı koşullarda yukarıdakilerden kaç tanesi madde miktarına bağlı olarak değişmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bileşik E.N ( C) K.N ( C) I. X II. Y III. Z X, Y ve Z bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir. Buna göre suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda hangileri heterojen halde bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. I. Sodyumun suda çözünmesi II. Sarkıt ve dikitlerin oluşumu III. Alaşımların elektriği iletmesi Yukarıdaki olayların hangileri kimyasal değişmeye örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. X maddesi ile ilgili, Homojendir. Farklı tür atomlar içermektedir. Belirli bir basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. bilgileri biliniyor. Buna göre X aşağıdaki madde örneklerinden hangisi olabilir? A) Sodyum klorür B) Şekerli su C) Tunç D) Grafit E) Toprak F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 19

20 12. X, Y ve Z bir maddenin üç farklı fiziksel halini göstermektedir. Genleşme katsayısı maddenin Y hali için ayırt edici özellik olarak kullanılamıyor. Esneklik katsayısı maddenin Z hali için ayırt edici özellik olarak kullanılabiliyor. Buna göre X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Sıvı Katı Gaz B) Katı Sıvı Gaz C) Katı Gaz Sıvı D) Sıvı Gaz Katı E) Gaz Sıvı Katı 14. Aşağıda bazı polisakkarit çeşitleri verilmiştir. Nişasta Selüloz Glikojen Yukarıdaki polisakkaritlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Depolanabilme B) Suda çözünebilme C) Aynı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilme D) Aynı sayıda glikozdan oluşma E) Glikozit bağı içerme 13. Emülsiyon sistemleri ile ilgili, I. Süzme ile bileşenlerine ayrışabilir. II. Bileşenlerinin molekül yapıları farklıdır. III. Sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 20

21 15. Bir memeli türünde gerçekleşen protein metabolizmasının bazı basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Protein 1 Polipeptid 2 Aminoasit 3 4 Protein H 2 O CO 2 NH 3 Buna göre, numaralarla belirtilen olaylardan hangilerini bu canlı türü sadece hücre içinde gerçekleştirebilir? 17. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma B) Aralarında iş bölümü olan hücrelerden oluşma C) Soylarını devam ettirmek için üreme D) Çevresel uyarılara karşı tepki gösterebilme E) Zaman içinde değişerek evrimleşebilme A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1, 2 ve 3 E) 1, 2, 3 ve 4 Enzim 16. I. Sakkaroz + H 2 O Glikoz + Fruktoz Enzim II. Glikojen + H 2 O n(glikoz) Enzim III. 3 Yağ asiti + Gliserol Yağ + 3H 2 O ATP Enzim IV. Aminoasit + Aminoasit Dipeptid + H 2 O ATP 18. Aşağıdakilerden hangisi hidroliz ile daha küçük moleküllere ayrılamaz? A) DNA B) Polipeptit C) Nişasta D) ATP E) Gliserol Enzim V. n(glikoz) Nişasta + (n 1) H 2 O ATP Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangileri hidroliz hangileri dehidrasyon tepkimesidir? Hidroliz Dehidrasyon A) I ve II III, IV ve V B) III ve IV I, II ve V C) I, II ve III IV ve V D) IV ve V I, II ve III E) III, IV ve V I ve II F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 21

22 19. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi DNA daki genetik şifreye göre sentezlenir? A) Glikoz B) Protein C) Aminoasit D) Vitamin E) Yağ 20. Nişasta sentezleyen bir hücrede; I. Glikoz II. Azot tuzu III. ATP IV. Enzim moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 22

23 LYS 1 MATEMATİK GEOMETRİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 25) Geometri (26 40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. x pozitif çift tamsayıdır. (3x + 7) sayısından önce gelen ilk çift tamsayı ile (3x + 7) sayısından sonra gelen ilk tek tamsayının toplamı 51 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Rakamları farklı, üç basamaklı birbirinden farklı 3 tane sayının toplamı 434 tür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? A) 142 B) 143 C) 144 D) 145 E) a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, b a 2. a + 3. c = 14 olduğuna göre, 7b aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a tek sayıdır. B) b tek sayıdır. C) a çift sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. x ve y birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. x.y = 5(x + y) olduğuna göre, x y farkının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 24 C) 0 D) 20 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 23

24 5. x, y ve z pozitif tamsayılar, x + z = 8, x.y = 12 ve x < y < z x + y + z toplamı kaçtır? olduğuna göre, 8. A, B, C farklı rakamlar, 4AC, ABC üç, CB iki basamaklı doğal sayılardır. ABC + CB + A = 4AC olduğuna göre, C kaçtır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 6. Üç basamaklı 5xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısının 24 katından 17 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 9. abc, cba, mn3 rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, abc cba = mn3 eşitliğini sağlayan en küçük abc sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 9 B) 11 C) 12 D) 17 E) xy5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır. 1xy5 sayısı, xy sayısının 53 katından 16 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 7 D) 10 E) sayısının 4 tabanında yazıldığında oluşan sayının rakamları toplamının 10 tabanında karşılığı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 35 E) 41 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 24

25 11. AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB A B elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin, en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A) 57 B) 62 C) 79 D) 87 E) 120 olduğuna göre, AB sayısı kaçtır? A) 53 B) 72 C) 83 D) 93 E) x < y < z olmak üzere, x, y, z ardışık tam sayılardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A) (x z) y B) (x + 2y) z C) (x y ) z D) (x + z).y E) (x.z + 1) 15. A kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 ile, B kümesinin alt kümelerinin sayısı 8 ile orantılıdır. s(a) + s(b) = 28 olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(a B) = 2.s(B Aʹ) = 3.s(A B) ve s(a B) = 44 olduğuna göre, s(a) kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) Bir apartman sakinlerinin %60 ı A gazetesini, %40 ı B gazetesini okumaktadır. Apartman sakinlerinin %15 i gazete okumamaktadır. Yalnız B gazetesini okuyanlar 10 kişi olduğuna göre, gazete okumayanlar kaç kişidir? A) 6 B) 10 C) 16 D) 18 E) 20 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 25

26 17. A = {a, b, c, d, e, f} A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde d ve e bulunur, b bulunmaz? 20. f(2x + 4) = 8x + 24 olduğuna göre, f(6) kaçtır? A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 38 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) A, B, C kümeleri için, s(a) = 7, s(b) = 6, s(a B) = 11, s( A ) = 10 olduğuna göre, s( B ) kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) f(2x + 1) = 3x + 5 g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, (fog)(1) kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A = {g, ü, {l}, {a, y}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) g A B) A C) {a} A D) {a, y} A E) ü A 22. f(3x + 4) = 2x 3 olduğuna göre, f 1 ( 1) kaçtır? A) 7 B) 1 C) 0 D) 1 E) 7 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 26

27 23. (3 x + y, 2x y) = (81, 5) olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) ABC dik üçgen % % m( ABC ) = m( KDC ) = 90 [CK] açıortay A 10 BD = KD % m( KAC ) = 10 olduğuna göre, % m( DKC ) = a kaç derecedir? B // // D K α C A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) f : R R bir fonksiyon olmak üzere, f(x) = 2 x 1 olduğuna göre, f(2x + 4) ifadesinin f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8f 2 (x) B) 32f 2 (x) C) 16f 2 (x) D) 4f 2 (x) E) 64f 2 (x) 27. ABC dik üçgen A % m( DEC ) < 90 D 25. f(x) = 4x 1 (f 1 og)(x) = g(x) + 8x + 1 olduğuna göre, g(3) kaçtır? A) 33 B) 31 C) 30 D) 27 E) 24 [BA] [AC] m( ACD % ) = m( DCB % ) AD = 3 3 br BE = DE = 6 br olduğuna göre, EC kaç birimdir? // // B E C A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 27

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 27. Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

2012 YGS Soru Değerlendirmesi

2012 YGS Soru Değerlendirmesi 2012 YGS Soru Değerlendirmesi Unutulmamalı YGS yi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 KE0-SS.DS KE0-SS.DS Ürün Detaylar 0-0 Üniversite Haz rl k Program - Türkçe Deneme Sınavı 0 0 0 0 0 TGS KE0-SS.DS KE0-SS.DS TÜRKÇE TEST TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 0 İletişim, Dil ve Kültür

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

ONLiNE OLiMPiYAT

ONLiNE OLiMPiYAT ONLiNE OLiMPiYAT 010-011 4.DENEME SINAVI 16. ULUSAL ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TÜRKĐYE GENELĐ ONLĐNE DENEME SINAVI - 4 1. Aşama Soru Kitapçığı SINAV TARĐHĐ : 4-7 Mart 011 ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI : OKULU/SINIFI

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

7 Mayıs 2006 Pazar,

7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı