A A A A A A A A A A A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A A A A A A A A A A A"

Transkript

1 YGS TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Onları karşımıza almakla çok büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Düşüncelerimizdeki paralellik onu da memnun etti. B) Bu konuda babama katılmadığımı açıkça belli ettim. C) Hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliğe sahipti. D) Duygularını kontrol altına almayı bilmen gerekiyor. E) Dilimizi yozlaştıranlara tüm gücümüzle direneceğiz. 3. Akdeniz ve mavilikler, Halikarnas Balıkçısı nın ağzından palas pandıras dökülür ortalığa. Bu cümlede geçen palas pandıras sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) gereksiz bilgilerle oyalanmadan B) ana kaynaklara inilmeden C) sağlam bir dil oluşturamadan D) gelişigüzel, belirli ölçütlere bağlı kalmadan E) aşırı heyecana kapılmadan 2. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde elde edilmek, sağlanmak anlamında kullanılmıştır? A) Ortalık ağarırken yorgun adımlarla evden çıktım. B) İyi ısınamadığımız için bu evden haftaya çıkacağız. C) Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. D) Dershaneden çıktık, bir çay bahçesinde sohbet ettik. E) Bu kumaştan sana iki gömlek çıkar mı, bilmem. 4. Yazdıklarıma hiçbir zaman güzel diyemem; çünkü son sözü, onları okuyan dudaklar söyleyecektir. Bu cümledeki altı çizili sözcükle oluşturulan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylama B) Deyim aktarması C) Benzetme D) Kişileştirme E) Ad aktarması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 1

2 5. Sanatçı düşünce ve duygularını anadilinin toprağında üretirse yarınlara kalabilir. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülke sorunlarına eğilmek B) Yalın bir dil kullanmak C) Özgün bir anlatımı benimsemek D) Yerli sözcüklere önem vermek E) Ulusal değerlere sahip çıkmak 7. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki bütün kiremitler I II III tıkırdadı. Rüzgâr oluklara, pervazlardan içerilere sığındı. IV V Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6. Onun bana gönül koyduğunu haftalar sonra öğrendim. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gücenmek, kırılmak B) Âşık olmak, tutulmak C) Hoşlanmak, ilgi duymak D) Birinin arkasından konuşmak E) Engellemeye çalışmak 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Akşam yemeğinde yediklerini sindirememişti. B) Dik kayalarda düz yoldaymış gibi ilerliyor. C) Bu tür yangınlarda, su yerine köpük kullanılır. D) Tüm rakiplerini silmişti bu güçlü takım. E) Evde en çok bu odada rahat ediyordum. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 2

3 9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) Yaşını içine akıtmak: Acısını sezdirmemek. B) Yabana atmak: Önem vermemek. C) Taş kesilmek: Duygularını belli etmemek. D) Omuz silkmek: Aldırmamak. E) Kulp takmak: Kusur bulmak. 11. Yolcular, uçak inmeden söylenen anonsu dikkate almadıkları için zarar gördüler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yanlış yapılandırılmış sözcük kullanımı B) Tamlayan eksikliği C) Deyim yanlışlığı D) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı E) Sözdizimi yanlışlığı 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca karşıtlıktan söz edilebilir? A) Sen bir şarkıyı yorumlarken Ayaklarım yerden kesilir benim B) Elinde kılıçla, kınla öldürmek için dolaşırsın sen Benim defterimde sevgi dolu şiirler, bir bilsen C) Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum, takvim sorma bana D) Sor şu yol kenarındaki meyvesiz karaağaçlara Kaç yolcu geçmiştir bu yollardan senden önce E) Sen bir resmi yorumlarken Boyalar canıma karışır benim 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun düşünceleri, beni hiçbir zaman etkilememişti. B) Yarışmada birinci olmana gerçekten sevinmiştim. C) Herkesin, bu konuda ahkâm kesmesi doğru değil. D) Sanatçı, gerçeği algılamakta bize rehberlik eden kişidir. E) Emek harcanarak yazılan bu eserler nesnel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 3

4 13. Arkadaşlarımdan hepsi, beni destekliyor; hiçbiri söylediklerime itiraz etmiyordu. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından B) ler ekinin gereksiz kullanılmasından C) Yardımcı eylemin gereksiz kullanılmasından D) Tamlayan eki in yerine den in kullanılmasından E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Nihayet, onun gönlünü almayı başardı. B) Çalışmaları sayesinde herkesi gölgede bıraktı. C) Böyle geniş yürekli bir insan zor bulunur. D) Ona gözdağı vermek için her yolu denedi. E) Bu kazada can kaybı yaşanmadı. 14. I. Uzun yıllar boyunca onunla mektuplaştık. II. Unutmasını beceremeyen, bu hayata katlanamaz. III. Öyle sanıyorum ki, herkesin bir sırrı vardır mutlaka. IV. Yüzmesini bilmiyorsan denize girdiğinde dikkatli ol. V. Konuşmasına aldanma, on yaşına daha yeni girdi. Yukarıdaki numaralanmış cümleler, anlatım bozukluğuna yol açan nedenler gözetilerek ikişerli eşlenirse hangisi dışta kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 16. Arkadaşına o kadar çok kızmıştı ki onu bir kazan suda boğmak istemişti. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcük kullanılması B) Tamlama yanlışlığı C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Deyimin yanlış kullanılması E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 4

5 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Alışık olduğum sürprizler yaparak beni etkileyemeyeceğini anlamalısın. B) Ne yaptığını bilmeyenler, doğal olarak yaptıklarının bilinmesini istemezler. C) Çirkin söz güzel ağızda, iki kere çirkin görünür. D) İnsanların dinlemeyi öğrenmeleri, iletişimdeki aksaklığı giderir. E) Yazar, özgün üslubu sayesinde, sanat dünyasında farklı bir yer edindi. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) Bizim gibi müzik yapan bir grup tanımıyorum. B) Evimizin bahçesindeki incirin tadını unutamadım. C) Dünkü maçı, yaklaşık elli bine yakın seyirci izlemişti. D) Dün, bütün gün bu koltukta oturup seni bekledim. E) Aşırı yağmur, trafiğin tıkanmasına neden olmuştu. 18. Böyle durumlarda insan haklarına her zamankinden daha fazla sahip çıkar. cümlesindeki sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilirse, anlam belirsizliği giderilmiş olur? A) böyle B) insan C) zamankinden D) fazla E) sahip 20. Okul müdürü, tüm öğretmenlerin yönetmenlikte belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti. cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanımı B) Gereksiz iyelik eki kullanımı C) Gereksiz sözcük kullanımı D) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı E) Çelişen sözcüklerin kullanımı TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 5

6 YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 8) Coğrafya (9 15) Felsefe (16 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Evrensel olaylarla tarih, çağlara ayrılmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? A) Toplumların birbirini etkilemesini B) Olayların araştırılma ve incelenmesini C) Tarihi olayların daha kısa süreli yaşanmasını D) Diğer bilimlerden yararlanılmasını E) Olayların geçtiği yerin belirlenmesini 3. Tarihi olayları, destan ve efsanelerden ayıran özelliklerden biri de zamanın belli olmasıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluş tarihi diğerlerine göre daha belirgindir? A) Hicret 622 de gerçekleşmiştir. B) Kavimler Göçü günümüzden yaklaşık 1600 yıl önce yapılmıştır. C) İstanbul un fethi 29 Mayıs 1453 te gerçekleşmiştir. D) Güneş takvimi Türkiye de 1 Ocak ta kullanılmaya başlanmıştır. E) Osmanlı Devleti 13. yüzyılda kurulmuştur. 2. Sümer kralı Urgakina, din adamlarının halktan mal toplama geleneğine son vermiştir. Getirdiği yasayla herkesi ürettiğini satma ve kullanma özgürlüğüne kavuşturmuştur. Urgakina nın bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? A) Sınıf farklılıklarının korunmasını B) Askeri yapının güçlendirilmesini C) Ulusal egemenliğin sağlanmasını D) Din adamlarına saygınlık kazandırılmasını E) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını 4. Orta Asya toplumları Maden Devri ni yaşarken Avrupa nın kuzeyinde yaşayan toplumlar Taş Devri ni yaşamışlardır. Cilalıtaş Devri ni yaşayan bir toplum Bakır ve Tunç devrini yaşamadan Demir Devri ne geçmiştir. Bu durumların yaşanmasında, I. iklim ve coğrafi şartların farklı olması, II. toplumlar arasında kültürel etkileşimin yaşanması, III. uygarlaşmanın tüm toplumlarda aynı süreçte tamamlanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 6

7 5. Osmanlı Devleti nde Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, insan haklarına ve kanun üstünlüğüne dayanan, imparatorluk unsurlarının eşitliğini öngören ıslahatlar gerçekleştirilmiştir. Bu tutumlara göre; I. Egemenlik anlayışında değişimler yaşanmıştır. II. Evrensel değerlere önem verilmiştir. III. Demokratikleşme amaçlı ıslahatlar yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 7. Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncelerinin zayıflamasına karşılık Türkçülük düşüncesinin önem kazanmasında, I. Tanzimat ve Islahat Fermanları nın ilan edilmesi, II. Araplar arasında ulusçuluk düşüncesinin yayılmaya başlaması, III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 6. ABD başkanı Wilson un Birinci Dünya Savaşı sırasında yayımlanan ilkelerinde yer alan, Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. ilkesinin, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunulabilir? A) Demokratik yönetimleri B) Yeni devletlerin kurulmasını C) Milliyetçi yaklaşımları D) Çok uluslu devletleri E) Laik devlet anlayışını 8. Atatürk, Kurtuluş Savaşı nın ilk günlerinden itibaren Türk ulusuna dayalı, tam bağımsız modern bir Türkiye kurmayı temel amaç edinmiş ve milleti ile bütünleşerek bu amaca ulaşmak istemiştir. Atatürk ün bu düşüncesi Türk İnkılabı nın, I. geleneksel yönetimi devam ettirme, II. milli değerlere saygılı olma, III. çağdaş ilkeleri esas alma özelliklerinden hangileri üzerine temellendirildiğinin göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 7

8 9. Türkiye fiziki haritasında yeşil renk ve tonlarının en fazla kullanıldığı bölge Marmara dır. Çünkü; Yukarıdaki paragrafta verilen cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? A) Ormanların en geniş yer kapladığı bölgedir. B) Ortalama yükseltisi 500 metrenin altındadır. C) Avrupa ile Asya kıtaları arasındadır. D) Üç farklı denize kıyısı vardır. E) İklim çeşitliliği fazladır. 11. Türkiye de ayçiçeği üretiminin yıllara göre üretim miktarını gösteren bir grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği bölgeye B) Ayçiçeğinin yetişme koşullarına C) Ayçiçeğinin ekim alanlarına D) Ayçiçeğinin kullanım alanlarına E) Ayçiçeğinin en fazla üretildiği yıla Coğrafi koordinat sisteminde gösterilen taralı alandan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin hangisine en kısa yoldan ulaşılabilir? 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın şeklinin sonuçlarından biri değildir? A) Çizgisel hızın Ekvator dan kutuplara doğru azalması B) Paralel boylarının Ekvator dan kutuplara kısalması C) Kutup Yıldızı nın görünme açısının Ekvator dan Kuzey Kutbu na doğru büyümesi D) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator dan kutuplara küçülmesi A) B) C) 0 5 D) E) F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 8

9 Yukarıdaki parçada doğal ortamın kapsamındaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? B Deniz A A) Bitki örtüsüne B) Güneşin doğuş yönüne C) Rüzgârların sapmasına D) Yeraltı kaynaklarına E) Yağış biçimlerine Yukarıda izohips yönetmiyle çizilen haritada ardışık izohips arası yükselti farkı 50 metredir. Buna göre, A ile B noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE YANITLAYINIZ. Her gün Güneş in doğudan doğup batıdan batması, yağmur ve karın yağması, rüzgârın yön değiştirerek esmesi, denizlerde dalgaların oluşması, geniş yapraklı bazı bitkilerin her yıl sonbaharda yaprağını döküp ilkbaharda yeşermesi doğanın sürekliliğini sağlamada etkilidir. Dünyada dört mevsimin yaşandığı yerlerde insan kışın soğukla yazın sıcakla mücadele etmek, kış mevsimi için yiyecek hazırlamak mecburiyetindedir. 15. Parçaya göre, insanların yaşam koşullarını düzenleyebilmelerinde, en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal koşullar B) Gelir düzeyinin farklılığı C) Nüfusun az ya da çok oluşu D) Endüstri kuruluşları E) Tarım alanlarının genişliği F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 9

10 16. Her çocuk, küçük bir filozof tur aslında. Bu bakımdan yetişkinlerin çoğundan büyüktür çocuk. Eğer felsefe evren, yaşam, insan hakkında içerikli sorular sorma sanatı ise kim bunu çocuklardan daha iyi yaptığını iddia edebilir ki. Buna göre, felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlu olmayı öğretme B) İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama C) Dünyayı ve insan yaşamını merak edip yorumlama D) Olanı olduğu gibi bildirme E) Yaşamda başarılı olmayı öğretme 18. Halk arasında kocakarı ilacı denilen tedavi yöntemlerinden yararlanılması yaygındır. Fakat tıp bu gibi yöntemleri pek önemsemez. Çünkü bunların bilimsel temeli yoktur. Bu otları kullanan kimse, hangi otun hangi nedenle bir hastalığa iyi geldiğini bilmez. Sadece kişisel uygulamadan elde ettiği bir bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere gündelik bilgi adı verilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliklerinden biri değildir? A) Genelleştirilmiş bilgilerden oluşur. B) Hayatı kolaylaştırmaya yöneliktir. C) Neden sonuç ilişkisine dayanmaz. D) Algı, deneyim yoluyla edinilen bilgilerdir. E) Belli bir sistematiği yoktur. 17. Bilim insanı uzun uğraşlar sonucu elde ettiği bir bilgiyle ilgili olarak güzel, iyi, kötü gibi yargılarda bulunmaz. Oysa filozof için böyle bir tutum gayet normal bir durumdur. Buna göre, filozofu bilim insanından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Evrensel olması B) Nesnel olması C) Kendi içinde tutarlı olması D) Değerlerle ilgili yargıda bulunması E) Bilgiyi amaçlaması F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 10

11 19. Yaşam karşısında duruşunu belirlemek isteyen insan, neden niçin sorularını kendi mantıksal çıkarımları ile yanıtlamadıkça hiçbir ansiklopedi ya da internetteki web sayfası ona yardımcı olamaz. Çünkü insanın kendisine ait bir duruşu, bir dünya görüşü belirlemesinde yaşamın her alanını bilmeye, anlamaya, sorgulamaya ve çözümlemeye çalışması önemlidir. Buna göre, yaşama karşı duruşunu belirlemeye çalışan bir kişide olması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlı davranma gücüne sahip olma B) Mutlak bilgiye ulaşma isteği C) Bilimin verilerinden yararlanma D) Akıl ilkelerinden hareket etme gücü E) Yaşamı anlama ve sorgulama arzusu 20. Felsefe, insana ahlâklı ve erdemli bir hayatın yol ve ilkelerini öğretir. Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Felsefe evrenin özünü araştırır. B) Felsefe olması gerekeni sorgular. C) Felsefe pratiğe yönelik bir bilgi alanıdır. D) Felsefe iyi nedir? sorusuna cevap arar. E) Felsefe varlığın temelini araştırır. SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 11

12 YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 14) Geometri (15 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. a, b, c ardışık üç çift sayı ve a < b < c dir. Buna göre, (a b) (c b) (a c) çarpımının sonucu kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 D) 2 E) mnp üç, mp iki basamaklı doğal sayılardır. mnp mp = 340 olduğuna göre, m + n + p toplamı en çok kaçtır? A) 27 B) 22 C) 19 D) 17 E) tanesi 24 ten küçük olmayan rakamları farklı iki basamaklı beş farklı doğal sayının toplamı 116 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 42 B) 43 C) 45 D) 46 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, ab ba = a 2 b 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, ab biçiminde yazılacak kaç farklı iki basamaklı doğal sayı vardır? A) 8 B) 9 C) 13 D) 17 E) 18 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 12

13 sayısı 4 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 3 olur? A) 42 B) 21 C) 20 D) 15 E) En az dört basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birer arttırılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar ikişer azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? A) 1919 artar B) 1919 azalır C) 2120 artar D) 2120 azalır E) Değişim olmaz 6. A ve y birer doğal sayı olmak üzere, A 11 3y 1 y bölme işlemine göre, A en çok kaç olabilir? 8. İki basamaklı bir sayı ile bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı toplanırsa 99, elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılırsa 45 bulunuyor. Buna göre, ilk sayının rakamları çarpımı kaçtır? A) 14 B) 21 C) 25 D) 30 E) 33 A) 98 B) 97 C) 95 D) 91 E) 73 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 13

14 9. 35 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan 20 öğrenci, futbol oynayan 18 öğrenci ve bu iki spordan en çok birini oynayan 24 öğrenci vardır. Buna göre, bu sınıfta sadece futbol oynayanlar sadece basketbol oynayan öğrencilerden kaç kişi azdır? tane öz alt kümesi olan bir kümenin 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 8 B) 10 C) 15 D) 16 E) 21 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, b ve c bulunmaz? A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) f(x) = 5x 1 g(x) = x olduğuna göre, (f 1 og)(4) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 14

15 13. A = {a, b, {a, b}, c} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur, b elemanı bulunmaz? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) Şekilde AB // KE [TE // [BC % m( ABC ) = 132 % m( FTE ) = 63 K x A T 63 F E B 132 C % m( KFA ) = x olduğuna göre, x kaçtır? A) 103 B) 105 C) 108 D) 111 E) f(x) = (a 2)x 2 + (a + b + c)x + c [BA // [EF C fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b c ifadesinin değeri kaçtır? % [CK; ABD nın açıortayı A B x A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 % [CD]; BDE nin açıortayı K E 100 F % m( DEF ) = 100 % m( BCD ) = x Yukarıda verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10 D F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 15

16 17. \\ E 40 // B D C ABC üçgen m( BAD % ) = m( ACF % ) % % % m( FCB ) = m( BED )-m( DAC ) BE = BD % m( ABC ) = 40 % Yukarıdaki verilere göre, m( ADC ) kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 F A 19. ABCD dörtgen AB = AC AD = DC % m( ABD ) = 28 % m( DBC ) = 40 % B m( ACD ) = 36 olduğuna göre, % m( ADE ) = x kaç derecedir? A) 36 B) 44 C) 68 D) 72 E) 82 A E // x 36 C \\ D 18. ABC bir üçgen m( FAK % ) = m( KAC % ) m( ACK % ) = m( KCE % ) % m( AKC ) = x olduğuna göre, B % KBF nin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A F C E K 20. ABC üçgen BD = DC AB = 6 cm AC = 8 cm olduğuna göre, B A 6 8 x // // D AD = x in en büyük ve en küçük tamsayı değerleri toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 C A) 45 x 2 B) 45 x C) 90 x D) 45 + x E) 90 + x TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 16

17 YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1 7) Kimya (8 13) Biyoloji (14 20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. P r K r L 2r M r 3. q 1 =+q Şekildeki iletken ve yüksüz K, L, M kürelerinin yarıçapları r, 2r, r ve negatif yüklü P küresinin yarıçapı da r dir. P küresi yalıtkan sapından tutularak önce K, sonra M kürelerine dokundurulup ayrılıyor. Bu işlem sonunda K, M kürelerinin yük miktarlarının q K oranı kaç olur? qm A) 2 1 B) 1 C) 2 3 D) 2 E) 3 q 2 =+2q q q 3 =+2q Eşkenar üçgenin köşelerine konulan q 1 = +q, q 2 = q 3 = +2q yükleri ve kenarortayların kesim noktasına konulan q yükü hareketsiz tutulmaktadır. q 1 yükünün q ya uyguladığı elektriksel kuvvet 1 newton olduğuna göre, q yüküne etkiyen bileşke elektriksel kuvvet kaç newtondur? A) 1 B) 2 C) 2 D) 3 E) 3 2. K(q K ) L(+q) 4. K R 2R 2R L M R 2R 2R N Şekil I Şekil II Yükü q K olan K parçacığı, yükü +q olan L küresine içten dokundurulup ayrılıyor. Bu işlemin sonunda L nin yükü 2q olduğuna göre, q K yükü kaç q dur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 R, 2R, 2R dirençleri şekil I deki gibi bağlanınca K L arasındaki eşdeğer direnç 4 ohm oluyor. Bu dirençler şekil II deki gibi bağlanırsa M N arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur? A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 17

18 5. K Topraklanmış bir elektroskoba ( ) yüklü K çubuğu şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Önce toprak bağlantısı kesilir, sonra K çubuğu uzaklaştırılırsa, elektroskobun topuzundaki ve yapraklarındaki yüklerin işaretleri için ne söylenebilir? 7. d 2d K(+q) P(+2q) L( 16q) Elektrik yükleri +q, +2q ve 16q olan K, P, L parçacıkları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. K parçacığının P ye uyguladığı elektriksel kuvvet F dir. Buna göre, P ye etkiyen elektriksel kuvvetlerin bileşkesi kaç F dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Topuz Yapraklar A) B) + + C) + 0 D) 0 E) α 2α X Düşey Y Elektrik yüklü X, Y parçacıkları şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. X in yükü Y ninkinden büyüktür. II. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür. III. X teki yüklerin işaretleri Y dekilerle aynıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 18

19 8. I. Kütle II. Hacim III. Tanecik sayısı IV. Sudaki çözünürlük V. Birim hacimdeki madde miktarı Aynı koşullarda yukarıdakilerden kaç tanesi madde miktarına bağlı olarak değişmez? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Bileşik E.N ( C) K.N ( C) I. X II. Y III. Z X, Y ve Z bileşiklerinin erime ve kaynama noktaları yukarıda verilmiştir. Buna göre suyun sıvı olduğu sıcaklıklarda hangileri heterojen halde bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. I. Sodyumun suda çözünmesi II. Sarkıt ve dikitlerin oluşumu III. Alaşımların elektriği iletmesi Yukarıdaki olayların hangileri kimyasal değişmeye örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. X maddesi ile ilgili, Homojendir. Farklı tür atomlar içermektedir. Belirli bir basınç altında belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. bilgileri biliniyor. Buna göre X aşağıdaki madde örneklerinden hangisi olabilir? A) Sodyum klorür B) Şekerli su C) Tunç D) Grafit E) Toprak F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 19

20 12. X, Y ve Z bir maddenin üç farklı fiziksel halini göstermektedir. Genleşme katsayısı maddenin Y hali için ayırt edici özellik olarak kullanılamıyor. Esneklik katsayısı maddenin Z hali için ayırt edici özellik olarak kullanılabiliyor. Buna göre X, Y ve Z halleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X Y Z A) Sıvı Katı Gaz B) Katı Sıvı Gaz C) Katı Gaz Sıvı D) Sıvı Gaz Katı E) Gaz Sıvı Katı 14. Aşağıda bazı polisakkarit çeşitleri verilmiştir. Nişasta Selüloz Glikojen Yukarıdaki polisakkaritlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Depolanabilme B) Suda çözünebilme C) Aynı hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilme D) Aynı sayıda glikozdan oluşma E) Glikozit bağı içerme 13. Emülsiyon sistemleri ile ilgili, I. Süzme ile bileşenlerine ayrışabilir. II. Bileşenlerinin molekül yapıları farklıdır. III. Sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 20

21 15. Bir memeli türünde gerçekleşen protein metabolizmasının bazı basamakları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Protein 1 Polipeptid 2 Aminoasit 3 4 Protein H 2 O CO 2 NH 3 Buna göre, numaralarla belirtilen olaylardan hangilerini bu canlı türü sadece hücre içinde gerçekleştirebilir? 17. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma B) Aralarında iş bölümü olan hücrelerden oluşma C) Soylarını devam ettirmek için üreme D) Çevresel uyarılara karşı tepki gösterebilme E) Zaman içinde değişerek evrimleşebilme A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 1, 2 ve 3 E) 1, 2, 3 ve 4 Enzim 16. I. Sakkaroz + H 2 O Glikoz + Fruktoz Enzim II. Glikojen + H 2 O n(glikoz) Enzim III. 3 Yağ asiti + Gliserol Yağ + 3H 2 O ATP Enzim IV. Aminoasit + Aminoasit Dipeptid + H 2 O ATP 18. Aşağıdakilerden hangisi hidroliz ile daha küçük moleküllere ayrılamaz? A) DNA B) Polipeptit C) Nişasta D) ATP E) Gliserol Enzim V. n(glikoz) Nişasta + (n 1) H 2 O ATP Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangileri hidroliz hangileri dehidrasyon tepkimesidir? Hidroliz Dehidrasyon A) I ve II III, IV ve V B) III ve IV I, II ve V C) I, II ve III IV ve V D) IV ve V I, II ve III E) III, IV ve V I ve II F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 21

22 19. Aşağıdaki organik besinlerden hangisi DNA daki genetik şifreye göre sentezlenir? A) Glikoz B) Protein C) Aminoasit D) Vitamin E) Yağ 20. Nişasta sentezleyen bir hücrede; I. Glikoz II. Azot tuzu III. ATP IV. Enzim moleküllerden hangilerinin miktarında azalma olur? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 22

23 LYS 1 MATEMATİK GEOMETRİ TESTİ 1. Bu testte sırasıyla, Matematik (1 25) Geometri (26 40) ile ilgili 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. x pozitif çift tamsayıdır. (3x + 7) sayısından önce gelen ilk çift tamsayı ile (3x + 7) sayısından sonra gelen ilk tek tamsayının toplamı 51 olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Rakamları farklı, üç basamaklı birbirinden farklı 3 tane sayının toplamı 434 tür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? A) 142 B) 143 C) 144 D) 145 E) a, b ve c pozitif tamsayılar olmak üzere, b a 2. a + 3. c = 14 olduğuna göre, 7b aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a tek sayıdır. B) b tek sayıdır. C) a çift sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. x ve y birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. x.y = 5(x + y) olduğuna göre, x y farkının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 24 C) 0 D) 20 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 23

24 5. x, y ve z pozitif tamsayılar, x + z = 8, x.y = 12 ve x < y < z x + y + z toplamı kaçtır? olduğuna göre, 8. A, B, C farklı rakamlar, 4AC, ABC üç, CB iki basamaklı doğal sayılardır. ABC + CB + A = 4AC olduğuna göre, C kaçtır? A) 14 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 6. Üç basamaklı 5xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısının 24 katından 17 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9 9. abc, cba, mn3 rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, üç basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, abc cba = mn3 eşitliğini sağlayan en küçük abc sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 9 B) 11 C) 12 D) 17 E) xy5 dört basamaklı, xy iki basamaklı doğal sayılardır. 1xy5 sayısı, xy sayısının 53 katından 16 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 7 D) 10 E) sayısının 4 tabanında yazıldığında oluşan sayının rakamları toplamının 10 tabanında karşılığı kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 35 E) 41 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 24

25 11. AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB A B elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin, en az 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A) 57 B) 62 C) 79 D) 87 E) 120 olduğuna göre, AB sayısı kaçtır? A) 53 B) 72 C) 83 D) 93 E) x < y < z olmak üzere, x, y, z ardışık tam sayılardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A) (x z) y B) (x + 2y) z C) (x y ) z D) (x + z).y E) (x.z + 1) 15. A kümesinin alt kümelerinin sayısı 2 ile, B kümesinin alt kümelerinin sayısı 8 ile orantılıdır. s(a) + s(b) = 28 olduğuna göre, A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(a B) = 2.s(B Aʹ) = 3.s(A B) ve s(a B) = 44 olduğuna göre, s(a) kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) Bir apartman sakinlerinin %60 ı A gazetesini, %40 ı B gazetesini okumaktadır. Apartman sakinlerinin %15 i gazete okumamaktadır. Yalnız B gazetesini okuyanlar 10 kişi olduğuna göre, gazete okumayanlar kaç kişidir? A) 6 B) 10 C) 16 D) 18 E) 20 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 25

26 17. A = {a, b, c, d, e, f} A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde d ve e bulunur, b bulunmaz? 20. f(2x + 4) = 8x + 24 olduğuna göre, f(6) kaçtır? A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 38 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) A, B, C kümeleri için, s(a) = 7, s(b) = 6, s(a B) = 11, s( A ) = 10 olduğuna göre, s( B ) kaçtır? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) f(2x + 1) = 3x + 5 g(x) = 2x + 3 olduğuna göre, (fog)(1) kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A = {g, ü, {l}, {a, y}} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) g A B) A C) {a} A D) {a, y} A E) ü A 22. f(3x + 4) = 2x 3 olduğuna göre, f 1 ( 1) kaçtır? A) 7 B) 1 C) 0 D) 1 E) 7 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 26

27 23. (3 x + y, 2x y) = (81, 5) olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) ABC dik üçgen % % m( ABC ) = m( KDC ) = 90 [CK] açıortay A 10 BD = KD % m( KAC ) = 10 olduğuna göre, % m( DKC ) = a kaç derecedir? B // // D K α C A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) f : R R bir fonksiyon olmak üzere, f(x) = 2 x 1 olduğuna göre, f(2x + 4) ifadesinin f(x) türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8f 2 (x) B) 32f 2 (x) C) 16f 2 (x) D) 4f 2 (x) E) 64f 2 (x) 27. ABC dik üçgen A % m( DEC ) < 90 D 25. f(x) = 4x 1 (f 1 og)(x) = g(x) + 8x + 1 olduğuna göre, g(3) kaçtır? A) 33 B) 31 C) 30 D) 27 E) 24 [BA] [AC] m( ACD % ) = m( DCB % ) AD = 3 3 br BE = DE = 6 br olduğuna göre, EC kaç birimdir? // // B E C A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 F1 / ÜNV. HAZ. / FİNALE DOĞRU 1 27

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. **İnorganik bileşikler: Canlılar tarafından sentezlenemezler. Dışarıdan hazır olarak

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort.

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ 12 ML 3. DENEME SINAVI Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 22, 9, 19,75 9,5 2,5 8,88 6,, 6, 4,5 1,5 4,13 8, 4, 7,,,,

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

Fen Bilimleri Kazanım Defteri

Fen Bilimleri Kazanım Defteri Fen Bilimleri Bir Bakışta Önemli noktalar... Akılda kalıcı özet bilgi alanları... Konu özetleri için ayrılmış bölümler... Boşluk doldurma alanları... Tudem önlendirme sınavlarında çıkmış sorular... 2 Konuyu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-20 8.SINIF FEN SORULARI.. Aşağıdaki şema bazı canlılarda gözlenen döl almasını göstermektedir. Sporofit (2n) M P A T G 2 G S Replikasyon Sitokinez 6 0 0 0 0 spor (n) İnterfaz Yukarıdaki

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL REAKSİYONLAR Kimyasal Tepkime Kimyasal tepkime, Bir ya da birkaç maddenin (tepkenler) yeni bir bileşik grubuna (ürünler) dönüştürülmesi işlemidir. Tepkenler Ürünler NO + 1/2 O 2 NO

Detaylı

YGS. Yayın Planı

YGS. Yayın Planı 00-0 Yayın Planı 00-0 İÇİNDEKİLER - Yaprak Testler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Başarı İzleme

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 4 0141- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hakan BAKIRCI

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı