AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI"

Transkript

1 Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Yüksek Lisans Tezi BETÜL YAVUZ İstanbul, 2010

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Yüksek Lisans Tezi BETÜL YAVUZ Danışman: PROF. DR. DOĞAN ARGUN İstanbul, 2010

3 III

4 GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Betül Yavuz Anabilim Dalı : İşletme Programı : Muhasebe Denetimi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Doğan Argun Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans Eylül 2010 Anahtar Kelimeler : Ar-Ge Faaliyetleri, Vergisel Teşvikler, TMS 38 ÖZET AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi kıyaslamasında kullanılan ölçülerden birisi de milli gelirden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan payların oranıdır. Bugün gelişmiş ülkeler arasında sayılan, dünya ekonomisine ve ticaretine yön veren ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları kaynaklar yadsınamaz büyüklüklere ulaşmıştır. İşte bu aşamada Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların büyüklüğü hem ülkelerin gelişmişlik düzeyini göstermekte hem de ülkelerin gelişme yolundaki itici kuvveti olmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmak katma değeri daha yüksek ürünler elde etmeyi veya aynı ürünü daha az maliyetler ile üretmeyi sağlamaktadır. Bu nedenle tüm ülkelerde Ar-Ge faaliyeti ve projelerinin teşviki ve Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların arttırılması amacıyla bir takım vergisel indirim ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Ayrıca işletmelerin mali tablolarında ciddi bir konumda bulunan Ar-Ge harcamalarının işletmeler tarafından farklı biçimlerde kaydedilmesi, işletmeyle ilgilenen tarafların yanlış ve tutarsız bilgilendirilmelerine yol açacağından, dünyada ve IV

5 Türkiye de bu konuyla ilgili düzenlemeler getirilerek yapılacak farklı uygulamalar bir standart altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak uygulanan vergisel teşvikler incelenmiş, Ar-Ge giderlerinin Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında mali tablolara alınması değerlendirilmiştir. V

6 GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Betül Yavuz Field : Managenemt Programme : Auditing of Accounts Supervisor : Prof. Dr. Doğan Argun Degree Awarded and Date : Master September 2010 Keywords : Research and Development Activities, Tax Incentives, IAS 38 ABSTRACT INCENTIVES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) ACTIVITIES AND TRANSFERING OF R&D EXPENDITURES INTO THE FINANCIAL TABLES COMPLIED WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARTS (IAS) TURKISH ACCOUNTING STANDARTS (TMS) One of the criteria, used in the comparison of the level of development among the countries is the rate of shares, allocated for R&D activities. The resources that the countries, deemed to have taken place among the developed countries and directing the world economy in this respect, allocate for the R&D activities from the national income have already reached undeniable growths. At this very stage, the growth of the sources, allocated for the R&D activities, indicates the level of development of the countries on the one hand and becomes a driving force in the development path of the countries on the other. The allocation of further resources for the R&D activities ensures the obtainment of products having higher added value or production of the same product with lower costs. As a consequence, various numbers of tax incentives and eases are provided in order to encourage the R&D activities and their projects and increase the sources, allocated for the R&D activities in all countries. VI

7 Furthermore, since the entry of the R&D expenses that has a serious status in the financial tables of enterprises in a different manner may cause the parties, interested in the enterprise in question, to acquire wrong and inconsistent information, the different applications due to be made in this context by bringing various arrangements with relation to the subject matter pertaining thereto in Turkey and throughout the world are tried to be taken under a standard. By means of this study, the tax incentives that are applied with relation to the R&D activities in Turkey have been examined and the inclusion of the R&D activities into the financial tables within the scope of the International Accounting Standards and Turkish Accounting Standards is evaluated accordingly. VII

8 İÇİNDEKİLER ÖZET... IV ABSTRACT... VI TABLOLAR LİSTESİ... XIV ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR... XVI GİRİŞ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ 1.1. AR-GE VE AR-GE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ar-Ge Faaliyetlerinin Tanımı ve Kapsamı Ar-Ge ile İlgili Diğer Kavramlar Ar-Ge İndirimi Ar-Ge Harcamaları Ar-Ge Merkezi Ar-Ge Projesi Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermayesi Ar-Ge Personeli Teknoloji Yazılım Tübitak Tekmer (Teknoloji Merkezi İşletmeleri) Teknopark (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) VIII

9 Ar-Ge ve Yenilik Yeniliğin Tanımı Yenilik Türleri Yeniliğin Stratejik Önemi AR-GE FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemi Ar-Ge Faaliyetlerinin Amaçları TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER 2.1. VERGİSEL TEŞVİK KAVRAMI Vergisel Teşvik Tanımı Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Teşviklerin Nedenleri Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Teşviklerin Etkinliği DÜNYADA AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER Gelir Vergisi Kanunu ile Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Kurumlar Vergisi Kanunu ile Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Ar-Ge Faaliyeti ve Kapsamı Kapsam Dışında Kalan Faaliyetler Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı Ar-Ge Harcamaları Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi Ar-Ge İndiriminin Uygulanması ve Beyannamede Gösterimi Ar-Ge Projesinden Vazgeçilmesi Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri IX

10 Ar-Ge İndiriminden Yararlanmak İçin Mükelleflerden İstenilecek Belge ve Bilgiler Ar-Ge İndiriminin Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdiki Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunu ile Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler Sayılı Kanunun Amacı ve Kapsamı Sayılı Kanuna Göre Ar-Ge Faaliyeti Sayılı Kanuna Göre Ar-Ge Faaliyet Süreci Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimine Konu Olan Harcamalar Sayılı Kanunda Yer Alan Teşvikler Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopaj Teşviği Sigorta Primi Teşviği Damga Vergisi Teşviği Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeler ile İlgili Alınacak Hibe ve Benzer Desteklerin Vergilendirilmesi Projeler ile İlgili Alınacak Hibe Olmayan Desteklerin Vergilendirilmesi Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu Arasındaki Farklar Teknopark Kanunu ile Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Vergi Teşviklerine Yönelik Yasal Düzenleme Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Yasal Düzenleme Ar-Ge ye Dayalı Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Ar-Ge Personelinin Ücretlerinde İstisna X

11 Yatırımları Teşvik Mevzuatı ile Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Getirilen Teşvik ve İstisnaların Karşılaştırılması ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA AR-GE FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ NO LU STANDART İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER No lu Standardın Tarihçesi No lu Standardın Amacı ve Kapsamı No lu Standartta Yer Alan Tanımlar Ar-Ge Faaliyeti ve 38 No lu Standartta Yer Verilen Örnekler Araştırma Faaliyeti ve Standartta Yer Verilen Örnekler Geliştirme Faaliyeti ve Standartta Yer Verilen Örnekler MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE AKTIFLEŞTIRME KOŞULLARI Genel Koşullar Özel Koşullar Ayrılabilir Olma ve Belirlenebilir Olma Kontrol Edilebilir Olma Gelecekte Ekonomik Fayda Sağlama Potansiyeli Olması NO LU STANDARDA GÖRE MUHASEBELEŞTIRME Ar-Ge Giderlerinin İşletme İçinden Sağlanması Durumunda Araştırma Safhası Geliştirme Safhası Ar-Ge Safhaları Birbirinden Ayrılamıyorsa Ar-Ge Projesi İle İlgili Daha Sonraki Harcamalar İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti Ar-Ge Giderlerinin İşletme Dışından Sağlanması Durumunda İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Elde Etme NO LU STANDARDA GÖRE DEĞERLEME (ÖLÇME) XI

12 Başlangıç Değerleme Dönem Sonu Değerleme (Mali Tablolara İlk Alımından Sonraki Dönemlerde Değerleme) Maliyet Bedeli (Temel Yöntem) Yeniden Değerleme (Alternatif Yöntem) Yeniden Değerleme İşleminin Etkileri NO LU STANDARDA GÖRE AR-GE MALİYETLERİNİN İTFASI İtfa Süresi (Yararlı Ömür) ve İtfa Yöntemi İtfa Süresi Sınırlı Ekonomik Ömre Sahip Olan Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası Sınırsız (Belirsiz) Ekonomik Ömre Sahip Olan Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfası İtfa Süresinin (Yararlı Ömrün) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar İtfa İşleminin Durdurulması İtfa Yöntemi Üretim Esaslı Amortisman Yöntemi Ekonomik Ömür Esaslı Amortisman Yöntemi İtfa Süresi ve İtfa Yönteminin Gözden Geçirilmesi ve Değer Düşüklüğü Zararları İtfa Süresinin ve İtfa Yönteminin Gözden Geçirilmesi Defter Değerinin Geri Kazanabilme Durumu / Değer Düşüklüğü Zararları Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfasına İlişkin Düzenlemelerin Karşılaştırılması Kullanımdan ve Elden Çıkarılan (Bilanço Dışı Çıkarılan) Maddi Olmayan Duran Varlıklar MALİ TABLO VE EKLERİNDE AÇIKLAMALAR AR-GE FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ XII

13 3.8. TÜM DÜZENLEMELER KAPSAMINDA AR-GE FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ VE DEĞERLEDİRME KAYNAKÇA XIII

14 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması Tablo 2. Hafta Tatili-Yıllık Ücretli İzin Süreleri ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviği İstisnası Tablo 3. Ar-Ge Faaliyetleri ile Sağlanan Vergisel Teşvikler Tablo 4. Kurumlar Vergisi Kanunu ile Ar-Ge Kanunu Uygulamaları Arasındaki Farklılıklar Tablo 5. Yatırımları Teşvik Mevzuatı ile Sağlanan Teşvikler Tablo 6. Getirilen Teşvik ve İstisnaların Karşılaştırma Tablosu Tablo 7. Yeniden Değerleme Yöntemi Tablo 8. Ar-Ge Maliyetlerinin UMS, TMS, SPK Tebliğ ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne Göre Karşılaştırılmalı Muhasebeleştirme İşlemleri XIV

15 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1. Sektörlere Göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması Dağılımı Şekil 2. Harcama Gruplarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması Dağılımı Şekil 3. İstihdam Edilen On Bin Kişiye Düşen Ar-Ge Personeli XV

16 KISALTMALAR a.g.e. Adı Geçen Eser a.g.m. Adı Geçen Makale a.g.y. Adı Geçen Yayın AB Avrupa Birliği AR-GE Araştırma ve Geliştirme BKK Bakanlar Kurulu Kararı DV Damga Vergisi GİB Gelir İdaresi Başkanlığı GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GV Gelir Vergisi GVK Gelir Vergisi Kanunu UMS Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards) UMSK Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) IFRS/UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (International Financial Reporting Standards) KDV Katma Değer Vergisi KDVK Katma Değer Vergisi Kanunu KV Kurumlar Vergisi KVGT Kurumlar Vergisi Genel Tebliği KVK Kurumlar Vergisi Kanunu KVKGT Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği MB Maliye Bakanlığı Md. Madde MOV Maddi Olmayan Varlık OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü XVI

17 s. Sayfa SPK Sermaye Piyasası Kurulu TMS Türkiye Muhasebe Standartları TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu TMUDESK Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Vb ve benzeri VUK Vergi Usul Kanunu YMM Yeminli Mali Müşavir XVII

18 GİRİŞ Günümüz ekonomileri yoğun bir rekabet ortamı ile karşı karşıyadır. Bu durum sadece küreselleşmenin getirdiği rekabet değil aynı zamanda bilgi ve teknolojik alandaki gelişimin bir sonucudur. Bu yeni rekabet, araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine daha fazla önem vermeyi gerektirmiştir. Ar-Ge yatırımları bir ülkenin gelişmişlik düzeyini önemli ölçüde etkiler. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ile ölçülmektedir. Ar-Ge, kalkınmanın sihirli anahtarıdır. Bu alanda gelişmiş Batılı ülkeler arasında amansız çekişme ve yarış yaşanmaktadır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği ya da sorunun önem ve ağırlığını henüz kavrayamadıkları için Ar-Ge harcama yarışının çok gerisinde kalmışlardır. Ar-Ge, yeni bilgi ve teknolojilerin üretimini sağlar. Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni teknolojiler verimliliği artırır ve ekonomik büyümeye neden olur. Yani, Ar-Ge yeniliğe, yenilik ise verimlilik artışına neden olur. Böylece daha fazla Ar- Ge daha fazla yeniliğe ve daha fazla yenilik ise verimlilik artışına neden olacaktır. Hem ekonomik teori hem de ampirik analizler ekonomik büyümede Ar-Ge nin önemli rolünün altını çizmektedir. Ar-Ge, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, çevre ve sağlık gibi sosyal sorunlara işaret etmek ve sonuçta yaşam standartlarını iyileştirmek için üretim faktörlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılan bir bilgi şekli olan teknoloji üretir. Ülkelerin Ar-Ge yatırımı yoluyla yeni bilgi oluşturma ve ekonomik değer sağlamak için bu bilgiyi ticarileştirme yeteneği, teknolojik ilerleme, verimlilik, zenginlik ve yaşam kalitesini arttırması için büyük önem taşımaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen bilgi ve teknolojik buluşların dışlanamama ve tüketimlerinde rekabetin olmaması gibi özellikleri, kamusal mal grubu içinde yer almalarına yol açmaktadır. Bu nedenle üretimleri kamu müdahalesi gerektirir. Bu müdahale iki şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi Ar-Ge faaliyetlerinin devlet tarafından sunulması, ikincisi özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitli teşvik politikalarıyla desteklenmesidir.

19 Son yıllarda birçok OECD ve AB ülkesi Ar-Ge faaliyetlerini teşvik politikalarında doğrudan sübvansiyonlar yerine vergisel teşvikleri tercih etmektedir. Ayrıca teşvik politikalarını yeniden gözden geçirerek etkinliğini arttırma çabası içine girmişlerdir. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergisel teşvikler ülkelerin yapılarına göre farklılık gösterse de, bu tip teşvikleri uygulayan ülke sayısı da yıldan yıla artış göstermektedir. Bu ülkelerden biri de Türkiye dir. Türkiye de de uzun bir süre ihmal edilen Ar-Ge alanını teşvik için birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin ve giderlerinin büyük boyutlara ulaşması konunun muhasebe yönünden de ele alınmasını gerektirmiştir. Bunun neticesinde işletmelerin yaptıkları Ar-Ge giderlerinin muhasebeleştirilmesi prensipleri ön plana çıkmıştır. İşletmelerin mali tablolarında ciddi bir konumda bulunan Ar-Ge harcamalarının işletmeler tarafından farklı biçimlerde kaydedilmesi, işletmeyle ilgilenen tarafların yanlış ve tutarsız bilgilendirilmelerine yol açacağından, dünyada ve Türkiye de bu konuyla ilgili düzenlemeler getirilerek yapılacak farklı uygulamalar bir standart altına alınmaya çalışılmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak gerek ulusal gerekse uluslararası standartlar bulunmaktadır. 9 No.lu Uluslararası Muhasebe Standardı, Araştırma ve Geliştirme Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından söz konusu faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi için ilk kez 1978 de kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlerleyen zamanlarda değişikliğe uğrayan standart, da yürürlüğe giren UMS-38 Maddi Olmayan Varlıklar standardıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu standart, tarihinde revize edilerek bir önceki standart olan UMS -9 un yerini almıştır. Bu çalışma ile Ar-Ge maliyetlerinin hangi durumlarda gelir tablosunda dönem gideri olarak raporlanacağı, hangi durumlarda ise bilançoda maddi olmayan duran varlık olarak sunulacağı sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada Ar-Ge faaliyetlerinin niteliği ve maliyet unsurları, Vergi Kanunlarındaki yeri, muhasebeleştirme esasları ve uygulamaları incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 2

20 Birinci bölümde Ar-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kavramsal açıklamalar yapılmış, Ar-Ge faaliyetlerinin önemi ve amaçları incelenmiş, Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik istatistiksel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde öncelikle vergisel teşvik kavramı incelenmiş, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşviklerin nedenleri ve etkinliği açıklanmış, Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik uygulanan vergisel teşvikler ayrıntısıyla incelenmiştir. Ar-Ge faaliyetleri; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanuna göre ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hususu irdelenmiş; bu faaliyetler Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında detaylı ele alınmış, konu ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir. Son olarak Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinin tüm düzenlemeler kapsamında karşılaştırılması yapılmıştır. 3

21 1. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ 1.1. AR-GE VE AR-GE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ar-Ge Faaliyetlerinin Tanımı ve Kapsamı Ar-Ge; işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır. 1 Ar-Ge, ürün ve süreç yeniliğine veya artan bilimsel bilgiye yönelik organize edilmiş çabalardır. Ar-Ge, toplum, kültür ve insan bilgisini de içeren bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan düzenli yenilikçi çalışmalardan oluşmakla beraber dar anlamda Ar-Ge, işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin bulunarak ortaya konmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmaların bütünüdür ve Ar- Ge yi ilgili benzer etkinliklerden ayıran temel kriter, Ar-Ge de dikkate değer ölçüde yenilik ve özgünlük bulunmasıdır. 2 Diğer bir anlatımla araştırma; mevcut olmayan ve bilinmeyen bilgi ve teknolojinin kazanılması, geliştirme ise daha ileriye yönlendirilmesi faaliyeti olup bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan harcamaların tümü de Ar-Ge harcaması olarak ifade edilmektedir. 3 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve 04/11/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma - Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ de Ar-Ge projeleri; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi 1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Rehberi, Sayı: 3, Ankara: TOBB Yayınları, 2004, s Mümin Ertürk, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, s Mehmet Çankaya, Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti Harcamalarında Vergi Ertelemesi, E-Yaklaşım, Sayı: 126, Haziran 2003, s.144.

22 destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma - geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlaması şeklinde belirtilmiştir. 4 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 3. maddeye göre Ar-Ge; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2/b bendine göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleridir. Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Seri No: XI, No: 1 sayılı Tebliği nin 35. maddesinde, Ar-Ge giderlerinin, yeni bir ürün veya ileri bir teknoloji geliştirmek için yapılan araştırma giderleri ile araştırma bulgularının yeni ürünler, varlıklar, üretim yöntemleri, sistemler veya hizmetler için projeye dönüştürülmesinde katlanılan geliştirme giderlerinden oluştuğu hükme bağlanmıştır. 5 4 Metin Saban ve Murat Genç, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin IAS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kapsamında Muhasebeleştirilmesi, Mali Çözüm, Sayı:70, Ocak-Mart 2005, s Feriştah Sönmez, TMS-Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri, (26 Aralık 2009). 5

23 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında araştırma ve geliştirme harcaması kavramı kullanılmış olmakla birlikte bu kavramın tanımı yapılmamıştır. Bu harcamaların niteliği ve dönem kazancının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı konusunda ise ne bu Kanunlarda ne de Vergi Usul Kanunu nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve 38 Seri No.lu Türkiye Muhasebe Standardında tanımlar yer almaktadır. UMS-38 ve TMS-38 in tanımlar başlıklı bölümünde yer alan 8. paragrafında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ayrı ayrı tanımları yapılmıştır. Buna göre araştırma; bilimsel veya teknik açıdan değeri olan yeni bir bilgiye ulaşmak amacıyla diğerlerinden ayrı ve planlı bir şekilde yapılan arama faaliyetidir. Geliştirme ise; arama faaliyeti sonunda bulunan bilginin üretim ve diğer satış planlarında kullanılabilir hale getirilebilmesi için, ticari üretim ve kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem yada hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları yada diğer bilgilerin uygulanması olarak tanımlanır. 26/12/1992 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nin ekinde yer alan Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları bölümünde Ar-Ge giderlerinin, işletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan oluştuğu belirtilmiştir. Ar-Ge kavramı hem Ar-Ge birimlerindeki düzenli Ar-Ge yi, hem de diğer birimlerdeki düzenli bir şekilde olmayan ya da ara sıra yapılan Ar-Ge faaliyetlerini kapsamaktadır. 6 6 TÜBİTAK, Frascati Kılavuzu. Ankara: OECD ve TÜBİTAK Ortak Yapımı, 2002, s.78. 6

24 Ar-Ge ile İlgili Diğer Kavramlar Ar-Ge İndirimi Ar-Ge harcamaları üzerinden (2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 5 inci maddesiyle değiştirilen oran) %100 oranında hesaplanarak kurum kazancından indirilecek tutar, Ar-Ge indirimidir Ar-Ge Harcamaları Tebliğin Ar-Ge faaliyetleri bölümünde belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan ve aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilen veya doğrudan gider kaydedilen harcamalar, Ar-Ge harcamalarıdır Ar-Ge Merkezi Türk Ar-Ge literatürüne, Ar-Ge teşvikleri nedeniyle girmiş yeni deyimlerden biridir. Ar-Ge merkezi, sırf vergi uygulaması açısından yaratılmış bir kavram olmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri ya bir işletmenin ayrı bir bölümünde ve ayrı bir ekip tarafından yapılır ya da bu tür bir faaliyet sadece Ar-Ge amacıyla kurulmuş ayrı ve bağımsız bir işletme de olabilir. İşte Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bu iş yerine 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerini Teşvik Yasası Ar-Ge Merkezi diye adlandırmıştır. Bu merkez, yerli tam mükellef bir gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olabileceği gibi, yabancı bir dar mükellef de olabilir sayılı Kanun un 2/c maddesine göre Ar-ge merkezi; dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer 7 Selahattin Tuncer, Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Deyim ve Kavramlar, Lebib Yalkın, Sayı: 60, Aralık 2008, s.10. 7

25 Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eder Ar-Ge Projesi Ar-Ge projesi 5746 sayılı Kanun un 2/ç maddesine göre amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi ifade eder. Her Ar-Ge faaliyetinin bir proje ve bütçeye dayanması gerekir. Ar-Ge çalışmaları bu projeye göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu tür projeler bir modele göre bilimsel esaslara dayanarak yapılır. Projesi olamayan bir Ar-Ge çalışmasının yasada sözü edilen teşviklerden yararlanması olası değildir Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 5746 sayılı Kanun un 2/d maddesine göre birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeleri ifade eder. Bu yeni proje türü, 5746 sayılı Ar-Ge Teşvik Yasasının özelliklerinden biri sayılabilir. 9 8 Tuncer, Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Deyim ve Kavramlar, a.g.m., s Tuncer, Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Deyim ve Kavramlar, a.g.m., s.12. 8

26 Teknogirişim Sermayesi 5746 sayılı Kanun un 2/e maddesine göre teknogirişim sermayesi; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini ifade eder. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen 5746 sayılı Yasanın 2/e maddesi ile uygulamaya getirilen önemli kavramlardan biri teknogirişim sermayesi olmuştur. Yasanın 3/5 maddesi gereğince, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 5746 sayılı Yasa nın 2/e maddesindeki koşulları taşıyan yeni kuşak öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere teminat aranmaksızın TL ye kadar teknogirişim sermaye desteği hibe olarak verilebilecektir Ar-Ge Personeli Yasa koyucu, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla tasarladığı modelde Ar-Ge personeli diye yeni bir kavram getirmiş ve bunları araştırmacı ve teknisyen olmak üzere iki ana grupta toplamıştır. Teşvikten yararlanacak olan Ar-Ge kuruluşları, kendi bünyelerinde çalışacak personelin en az 50 tam zaman değere eşit Ar- Ge personeli istihdam eden, sermaye şirketleri bünyesinde kurulmasını istemiştir. Gerek 5746 sayılı yasaya ve gerekse yönetmeliğe göre; Ar-Ge Personeli, Ar- Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade etmektedir Tuncer, Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Deyim ve Kavramlar, a.g.m., s Tuncer, Ar-Ge Teşvikleri ile İlgili Deyim ve Kavramlar, a.g.m., s.11. 9

27 - Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır. - Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir. - Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir Teknoloji Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisidir Yazılım Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı diğer bir cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesinin, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren bilgi ve belgelerin tümünü ifade eder Burhan Gündoğdu, 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları, E-Yaklaşım, Sayı: 187, Temmuz Cengiz Sazak, Ar-Ge İndirimi Uygulama Usul ve Esasları, Mali Çözüm, Sayı: 80, Mart-Nisan 2007, s Adnan Uyar, Ar-Ge İndiriminin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar, E-Yaklaşım, Sayı: 25, Ağustos

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2008/33 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 13 Mart 2008 KONU : 5746 Sayılı Araştırma

Detaylı

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2016/98-1 AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 2016/9092 sayılı BKK ya göre aşağıda belirtilen göstergelerden

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A GENEL AÇIKLAMALAR Harita B ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA ...201 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ... ANABİLİM DALI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI NA Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde yapılması öngörülen, yürütücüsü olduğum... başlıklı ve detayları aşağıda

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayfa 1 / 5 KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Bu çalışmamızda ticari işletmelerin kamu kurumlarından sağlamış oldukları hibe desteklerin gelir

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi AR-GE KANUNLARI 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi / Haziran.2016 Tasarım, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Süreçleri İçin Önemli Kavramlar

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge Destekleri

Türkiye de Ar-Ge Destekleri AR-GE MERKEZİ - 1 - Türkiye de Ar-Ge Destekleri Ar-Ge Merkezi Hakkında Genel Bilgilendirme Ar-Ge Merkezi Mali Destekler Hakkında Bilgilendirme Reform Paketi Yenilikleri - 2 - Ar-Ge Merkezi Tanımı Yasal

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL DURUMU Ömer AYDEMİR* 28 ÖZ Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği TASARIM MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. TEġVĠK HAKKINDA KISA BĠLGĠLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEġVĠK ĠÇERĠĞĠ Ar-Ge Ġndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi Teġviği Damga Vergisi Ġstisnası Teknogiriġim

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ 12.03.2008/61 AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ ÖZET : 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Duyuru Tarihi : 13.12.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-177 Denet Duyuru ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ

AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği AR-GE MERKEZLERİ VE TASARIM OFİSİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezi

Ar-Ge & Tasarım Merkezi Ar-Ge & Tasarım Merkezi 1 Ar-Ge & Tasarım Merkezi Analiz Sonuçları A B C D Hakkımızda Türkiye de Ar-Ge Teşvikleri Ar-Ge &Tasarım Merkezi Mali Analiz A Hakkımızda 3 Sistem Global Sistem Global Türkiye deki

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI Mustafa İNANÇ * 1.Amaç ve kapsam Araştırma ve geliştirme ve

Detaylı

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Türkiye ye Hızlı Bakış GSYİH Ülke: 785,7 milyar USD GSYİH Kişi başı: 10.526 USD GSYARGEH/GSYİH: %0,84 (2010) 2023 Hedeflerimiz : İlk on ekonomi

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU A) TANIMLAR; Araştırma ve geliştirme (AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Sayı: Tarih: 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı v Kavramsal Çerçeve v 5746 v Ar- Ge Merkezi v Tasarım

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri GİRİŞ Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve dolayısıyla toplumun refah düzeyine olan olumlu katkıları

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.07.2009 Sayı: 2009/100 Ref: 4/100 Konu: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN DAMGA VERGĐSĐ ĐSTĐSNASININ UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar

Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasarım Merkezinde Örnek Uygulamalar A B C D GENEL AÇIKLAMALAR Harita ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2012 1 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.Ağustos.2016 ve 29797 Sayılı Resmi Gazete Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği AR-GE MERKEZLERİ 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Günümüzde ulusal şirketlerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretmeleri önem arz etmektedir.

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE ARTIRIMLI AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI

DENET VERGİ DUYURU AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE ARTIRIMLI AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 30.03.2017 Duyuru No : 2017/049 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN DERGİSİ Nisan 2017 Sayı No: 160 Mehmet Emek KURT YMM, E. Hesap Uzmanı emek.kurt@bdo.com.tr AR-GE & TASARIM

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA Ar-Ge ve İnovasyon Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA 2013 Ar-Ge Nedir? AR-GE, bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, bilim ve teknolojinin

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ GİRİŞ: TÜİK verilerine göre Türkiye de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL

Detaylı

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE

Sanayi Ar&Ge ve Yenilik Destekleri. Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ticaret ve Sanayi Odası Kasım 2013 OSMANİYE Son yüzyılda Teknoloji, emek, sermaye,

Detaylı

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com 1 TEKNOKENT VE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER SUNUM PLANI 1. 4691 Sayılı Kanunla

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ NEDİR? p Dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK

Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK Ar-Ge & Tasarım Merkezi OLMAK A B C D GENEL AÇIKLAMALAR Harita ÖRNEK UYGULAMALAR Personel Teşvikleri Ar-Ge / Tasarım İndirimi Damga Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası

Detaylı

KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SİRKÜLER TARİH : 17.10 10.201.2016 SAYI : 2016-10 10-3 KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) Yayımlandı ÖZETİ : Tebliğ

Detaylı

Türkiye de Bilim, Teknoloji

Türkiye de Bilim, Teknoloji Türkiye de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Çilem Selin AKAY Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı TÜBĐTAK-Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı 4 Aralık 2009, Đstanbul Đçerik

Detaylı

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol

TEKMER. KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğinde Üçlü Sarmal Yapı (Triple Helix) TEKMER. Üniversite KOSGEB. Protokol TEKMER Nedir? TEKMER ler, KOSGEB Üniversite Kurum/Kuruluşlar (Sanayi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret Odası, Teknokent/ Teknopark/Araştırma Kurumları vb.) arasında işbirliği protokolü imzalanarak

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

ORKA YAZILIM UYGULAMASI

ORKA YAZILIM UYGULAMASI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS 4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı