ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL"

Transkript

1 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet TABUR, *, Mhmut İZCİLER ve Ferht GÜL, * G Ü. ESEF, Ankr, Türkiye, E-post: Özet Bu çlışmd, Hrdox 00 çeliği ktı ortmd orlm tekniği kullnılrk orlnmıştır. Borlm mlzemesi olrk ticri şekilde piysd ulunn EKor tozu kullnılmıştır. Borlm ısıl işlemi sırsı ile her ir numuneye, ve st sürelerde 850 ºC, 900 ºC ve 950 ºC sıcklıklrd gerçekleştirilmiştir. Frklı süre ve sıcklıklrd orlnn numunelerin rsiv şınm dvrnışlrı incelenmiştir. Borlnmış ve orlnmmış numuneler pin on disk şınm cihzınd 80 ve 10 mesh zımprlr ve 10, 0, 30 N yükler ltınd şınm testine ti tutulmuşlrdır. Aşınm testleri 0 m. kym mesfesinde ve 0, m.s -1 kym hızınd gerçekleştirilmiştir. Numunelerin mikroypı görüntüleri ile şınm yüzeyleri SEM ve optik mikroskop ile incelenmiştir. Dh uzun orlm süresinin dh klın ktmn oluşmsını sğldığı görülmüştür. Aşınm testi sonuçlrınd, 850 ºC de st orlnmış Hrdox 00 çeliği en iyi rsiv şınm direnci göstermiştir. Anhtr kelimeler: Borlm, Arsiv şınm, Hrdox 00 çeliği. Astrct In this study, we hve oronized n Hrdox 00 steel using solid stte Boronizing technique. Commercil EKor powder ws used s the oronizing gent. Boronizing het tretment ws crried out t 850 ºC, 900 ºC nd 950 ºC for, nd hours, respectively for ech specimen. Arsive wer ehviors of the smples oronized t different tempertures nd tretment durtions hve een exmined. Using oronized nd unoronized smple, rsive tests were conducted using pin on disc test pprtus. 80 nd 10 mesh luminum oxide (Al O 3) rsive ppers were used in the rsion experiments nd the smples were sujected to rsion under 10, 0 nd 30 N lods. Arsive wer tests were performed under the sliding speed of 0, m.s -1 nd 0 meters of sliding distnce. Microstructures nd wer surfces of the smples were inspected using SEM nd Optic microscopy. It ws oserved tht the longer oronizing time results in longer lyer thickness. The est wer resistnce ws oserved in the Hrdox 00 steel specimen oronized for hours t 850 ºC. Keywords: Boronizing, Arsive wer, Hrdox 00 steel. 1. Giriş Borlm denildiğinde kstedilen işlem, ileşenlerin yüzeylerinde ir or ktmnı oluşturmkt kullnıln difüzyonl yüzey işleme tekniğidir. Çelik yüzeyinde demir orür oluşturulmsı orlm işlemlerinin en ilinenlerindendir [1-]. Birçok uygulmd ileşenlerin kullnım ömürlerini slınd yüzey özellikleri elirler. Çeliklerin kron, nitrojen yd or gii elementlerin difüzyonun dylı ısıl kimysl işlenmesine dir önemli çlışm lnınd, orlmnın yeri kendisine özgüdür [5]. Borlmnın metllerin yüzey sertliğini ve şınm dyncını ciddi şekilde rtırmk için etkili ir yöntem olduğu görülmüştür [-8]. Borlm işlemi or tomlrının numune yüzeyine difüzyonunu sğlyıp n metl ile orürler oluşturmsını mçlyn ir kimysl ısıl işlemdir [9-13]. Borlm işlemiyle oluşn orürler lt tk çeliğinin triolojik dvrnışlrını geliştirir [1]. Demir ürünlerinin orlnmsı işlemi genellikle 80 ºC ile 1050 ºC sıcklık rlığınd ypılır [9,10]. Yüzeylerde or zenginleştirmesi işlemi için çeşitli teknikler mevcuttur [,15]. İşlem ktı, sıvı, gz, plzm ve iyon implntsyonu ortmlrındn herhngi iri kullnılrk ypılır [,1]. Kutu orlm krışımlrı kynk olrk %5 B C, ktifleştirici olrk %5 KBF ve seyreltici olrk %90 SiC içeren krışımlr ile ypılmktdır [10,17]. Borlm işleminde numune toz krışım içerisine yerleştirilip sızdırmz ir kutuy konur ve kptılır. Kutu istenilen sıcklığ kdr ısıtılır. Bu sıcklıkt gerektiği kdr tutulur ve soğutulur [10]. Bor elementinin çelik içerisine difüzyonu ile demir orürleri oluşur (FeB, Fe B) ve orür ktmnının klınlığını işlemin sıcklığı ve süresi elirler [17-19]. Her iki ktmnd difüzyon doğrultusund konumlnmış kolon içimli kristl ypıy shiptir [0]. Yklşık ğırlıkç % 1.3 B içeren or kımındn zengin oln FeB fzı tercih edilmemektedir. Çünkü ğırlıkç % 8.83 B içeren Fe B fzın göre dh kırılgndır [10,19,1]. Borür ktmnlrı diş içiminden dolyı n mlzemeye dh iyi ypışır. Borlnmış ktmnın kırılgnlığı ktmn klınlığı ile rtr [,3]. Ayrıc FeB ve Fe B fzlrı iririnden frklı ısıl genleşme ktsyılrın ship olduklrındn (IGK;α FeB=3x10 - / C, α FeB=7.85x10 - / C), çift fzlı ktmnlrın FeB / Fe B fz r yüzeylerinde çtlk oluşumlrın sıklıkl rstlnır. Bu çtlklr meknik ir yük uygulndığınd sıklıkl pullnmy ve kvlmy yol çr [19,1,]. Borlm işlemi endüstride yüzey sertleştirme yöntemi olrk krürlenmiş ve nitrtlnmış çelik ile krşılştırıldığınd orlnmış çeliklerin olğnüstü trioloji krkteristikleri olduğu gösterilmiştir [10,,-]. Borlnmış demir ve çelik yüzeyler yüksek sertlik, mükemmel şınm, iyi korozyon ve güçlü kimysl krrlılıktdır [1,1]. Borlmnın diğer yüzey sertleştirme metodlrın göre vntjlrı rsınd, yüzey ktmnının çok sert olmsı, sürtünme ktsyısının çok düşük olmsı, orlmdn sonr herhngi ir fzldn ısıl işlem gerekmemesi, orlmnın zı sitler, zlr, metl IATS 09, Krük Üniversitesi, Krük, Türkiye

2 Tur,M., İzciler,M. ve Gül F. çözeltileri ve yüksek sıcklıkt gerçekleşen oksitlenmeye çok ciddi dynçlı olmsı syılilir [,7] Bu çlışmd şınmy dynıklı hrdox 00 çeliğinin kendisinin ve orlmdn sonrki numunelerin rsiv şınm dvrnışlrı incelenmiştir.. Deney detylrı.1. Test mlzemeleri hsssiyetinde elektronik terzi ile trtılrk şınm kyıplrı, ğırlık kyı cinsinden ulunmuştur. 3. Deney Sonuçlrı 3.1. Mikroypı İşlemsiz Hrdox 00 plklrının SEM fotoğrfınd görüldüğü gii (Şekil 1), numune homojen ir ypıy shiptir. Bu çlışmd kullnıln test mlzemelesi hrdox 00 çeliğidir. Test mlzemesinin kimysl ileşimi Tlo 1 de verilmiştir. Test edilen mlzeme 10 mm klınlığındki hrdox 00 çelik plklrdn mm çp ve 50 mm yükseklikte hzırlnmış pim şekillidir. Tlo 1: Borlnmış Hrdox 00 çeliğinin kimysl nlizi (% ğırlık) C Si Mn P S Cr Ni Mo B Borlm İşlemi Numuneler ktı ortmd kutu sementsyonu ile orlm ypılmıştır. Çeliğin orlnmsınd or krürün or kynğı olrk kullnılmsı yygın ir uygulmdır [3,8-30]. Borlm işlemi 100 o C sıcklık kpsiteli ± 5 o C hsssiyetli mikro işlemci kontrollü, elektrik rezistnslı, dijitl göstergeli 00x150x50 mm kpsiteli fırınd gerçekleştirilmiştir. Kutu orlm işleminde orlnck tüm numuneler toz krışım içerisine yüzeylerden 10 mm den z olmyck şekilde yerleştirilmiş ve pslnmz çelik kp içerisine kptılmıştır. Borlm ısıl işlemi tmosfer sıncınd 850 o C, 900 o C, 950 o C sıcklıkt,, ve st sürelerde yüksek orlm potnsiyeline ship Ekor-II ile ypılmış ve rdındn hvd soğutulmuştur. Oksijen ortmındn korumk için rgon gzı kullnılmıştır..3. Mikroypı ve Aşınm Yüzeyi İncelemesi Mikroypı incelemesi için deneyde kullnıln numuneler sırsıyl 00, 00, 00, 800, 1000 ve 100 mesh zımpr kğıtlrı ile zımprlndıktn sonr 3 µm lik elms pst ile prltılmış ve % nitl çözeltisinde dğlnmıştır. Borlnmış çeliklerin kesit yüzeyleri ile şınmış yüzeyleri JEOL JSM-00 LV mrklı SEM ve PRIOR mrk X1000 üyütme kpsiteli Optik Mikroskopt incelenmiştir... Aşınm Deneyleri Aşınm testleri pin on disk şınm mkinesi kullnılrk kuru ve yğsız kydırm koşullrı ltınd od sıcklığınd gerçekleştirilmiştir. Borlnmış ve orlnmmış numunelerin şınm testleri iki gövdeli disk üzerindeki pim cihzınd 10, 0, ve 30N yükler ltınd ve 0. m.s -1 kym hızınd, 80 ve 10 Mesh luminyum oksit (Al O 3) tneli rsiv şındırm kğıtlrı üzerinde ypılmıştır. Arsiv zımpr üzerinde şınm numuneleri, şınm yönüne dik şekilde hreket ettirilmiş ve öylece numuneler dim yeni zımpr yüzeyine tems ettirilmiştir. Arsiv zımpr üzerinde numunelerin toplm kym mesfesi 0 m dir. Aşınm deneyinden önce ve sonr numuneler 10 - g Şekil 1: İşlemsiz hrdox 00 çeliğinin mikro ypısı. Optik mikroskop incelemelerinde orlnmış çeliklerin yüzeylerindeki orürlerin düzgün dllı kolonsl ir morfolojiye ship olduklrı görülmektedir. Bor ktmnlrının klınlığının orlm süresine ve sıcklığ ğlı olrk rttığı görülmüştür. İşlem süresi ile or ktmn klınlığı rsınd prolik ir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Şekil -3-. Borlnmış yüzeyde üç yırt edileilir ölge gözlenmiştir. Bunlr (i) Borürleri içeren ktmn, (ii) Borür ktmnının ltınd kln ve orun çelik ile ktı hl çözeltisi yptığı, difüzyon ölgesi, (iii) ordn etkilenmeyen çelik mtrisi şeklindedir. 3.. Aşınm Deney Sonuçlrı Borlnmmış Hrdox 00 çeliğinin 80 mesh ve 10 mesh Al O 3 zımprd şınm durumlrı incelendiğinde (Şekil 5), 80 mesh Al O 3 zımprdki şınm miktrının, 10 mesh Al O 3 zımprdki şınm miktrındn dh fzl olduğu görülmüştür. Ypıln rştırmlr sonucund şındırıcı tne üyüklüğü rttıkç, mlzemenin şınmy krşı direncinin zldığı tespit edilmiştir. Aşınm Miktrı(mg) Uygulnn yük (N) 80 Mesh 10 Mesh Şekil 5. Borlnmmış Hrdox 00 çeliğinin 80 ve10 mesh Al O 3 zımprd şınm durumu.

3 Tur,M., İzciler,M. ve Gül F. 00 µm c Şekil. 850 C de ), ), c) st orlnmış Hrdox 00 numunelerin kenrdn x100 üyütmeli görüntüsü. 00 µm c Şekil C de ), ), c) st orlnmış Hrdox 00 numunelerin kenrdn x100 üyütmeli görüntüsü. BORÜRLER BORÜRLER BORÜRLER DİFÜZYON DİFÜZYON DİFÜZYON BÖLGESİ BÖLGESİ BÖLGESİ MATRİS MATRİS MATRİS 00 µm c Şekil. 950 C de ), ), c) st orlnmış Hrdox 00 numunelerin kenrdn x100 üyütmeli görüntüsü. Aşğıd, Şekil d Hrdox 00 çeliğinin 10 mesh ve Şekil 7 de 80 mesh Al O 3 zımprd şınm durumlrı görülmektedir. Şekil -7 incelendiğinde ynı sıcklıkt rtn orlm zmnın ğlı olrk şınm miktrının d zldığı görülmektedir. En iyi şınm direncini st orlnmış numuneler göstermektedir. Bu durum, dh uzun süre orlm ile mlzeme yüzeyindeki FeB oluşumun ğlı sertliğin ve orür ktmn klınlığının rtmsı ile çıklnilir. Şekil -7 de görüldüğü gii en fzl şınm 950 C de st orlnmış numunede, en z şınm ise 850 C de st orlnmış numunede ulunmuştur. Ayrıc irim yüzeye uygulnn kuvvetin rtmsı ile şınm d rtmktdır.

4 Aşınm Miktrı (Mg) Tur,M., İzciler,M. ve Gül F oC 950oC 850oC N 0N 30N Borlm Süresi (St) Şekil C de st orlnmış Hrdox 00 çeliğinin ) 10 mesh ) 80 mesh AlO3 zımprd 10 N yük ltınd şınmış yüzeyinin görüntüsü. Şekil. 850 C, 900 C, 950 C de frklı sürelerde orlnmış Hrdox 00 çeliğinin 10 mesh AlO3 zımprd şınm durumu. Aşınm Miktrı (Mg) 0 950oC 900oC oC 10N 10 0N 30N 5 Şekil C de st orlnmış Hrdox 00 çeliğinin ) 10 mesh ) 80 mesh AlO3 zımprd 30 N yük ltınd şınmış yüzeyinin görüntüsü. 0 Borlm Süresi (St) Şekil C, 900 C, 950 C de frklı sürelerde orlnmış Hrdox 00 çeliğinin 80 mesh AlO3 zımprd şınm durumu. Aşınm ile ilgili zı durumlrın dh net ifde edileilmesi için şınm yüzeylerine de kmk gerekmektedir. Bu mçl şınm testi ypıln numunelerin şınm yüzeyi görüntüleri Şekil 8, 9, 10 ve 11 de verilmiştir. En geniş ve derin şınm knllrının 30 N yük ltınd ve 80 mesh zımprd şındırılmış işlemsiz numunede olduğu görülmüştür(şekil 8-). Şekil 8. Borlnmmış Hrdox 00 çeliğinin ) 10 mesh ) 80 Mesh AlO3 zımprd 30 N yük ltınd şınmış yüzeyinin görüntüsü. Şekil C de st orlnmış Hrdox 00 çeliğinin ) 10 mesh ) 80 mesh AlO3 zımprd 30 N yük ltınd şınmış yüzeyinin görüntüsü. Borlnmış Hrdox 00 çeliğinin şınmış yüzeyinin SEM görüntüleri incelendiğinde (Şekil 9,10,11), ynı yükte şındırıcı zımpr oyutunun rtmsı ile şınm knllrının rttığı, knllrın dh derin ve geniş olduğu görülmektedir. En ince ve küçük şınm knllrının, 850 C de st orlnmış numunede olduğu görülmüştür. 950 C de st orlnmış numune yüzeylerindeki knllrın, dh derin ve geniş olduğu tespit edilmiştir. Aşınm yüzeylerini uygulnn yükler kımındn değerlendirdiğimizde, yükün rtmsı ile irlikte şınm yüzeylerinde dh derin ve geniş deformsyon izlerine rstlnmktdır.

5 Tur,M., İzciler,M. ve Gül F.. Sonuçlr Ypıln deneysel çlışmlr sonund şğıdki ulgulr elde edilmiştir. 1. Optik mikroskop görüntüleri incelenmiş, orlnmış çeliklerin yüzeylerindeki orürlerin düzgün dllı ir morfolojiye ship olduklrı görülmüştür.. Bor ktmnlrının klınlığı orlm süresi ve sıcklığ ğlı olrk rtmıştır. İşlem süresi ile ktmn klınlığı rsınd prolik ir ilişkinin olduğu sonucun vrılmıştır. 3. Aşındırıcının oyutunun ve uygulnn yükün, şınm direncini önemli ölçüde etkilediği ir kez dh görülmüş, yük ve şındırıcı oyutunun rtmsı ile irlikte şınm miktrı d rtmıştır.. Aynı orlm sıcklığınd numunelerin şınm direncinin rtn orlm zmnı ile rttığı gözlemlenmiştir. 5. En fzl şınm miktrının işlemsiz numunelerde olduğu, dolyısıyl orlm işleminin çeliğin şınm dynımlrınd önemli ölçüde rtış seep olduğu tespit edilmiştir.. Aşınm izlerinin SEM görüntüleri incelendiğinde, en geniş ve derin şınm izlerinin işlemsiz numunelerde olduğu görülmüştür. Borlnmış numuneler incelendiğinde ise, 950 o C sıcklıkt orlnn çeliğin şınmış yüzeylerinde iz oyunc derin çizgiler görülmektedir. Bu derinliklerin rtn yüke ve şındırıcının tne oyutun göre dh derin ve geniş olduğu görülmüştür. Knllr 850 o C de st orlnmış numunelerde çok dh incedir ve şınm yüzeyleri dh düzgündür. Kynklr [1]. Venktrmn, B. nd Sundrrjn, G., The high speed sliding wer ehviour of oronied medium cron steel, Surfce nd Cot. Technol. Vol. 73, , []. Eyre, T.S., Effect of Boronising on friction nd wer of ferrous metls, Wer, Vol. 3, , [3]. Hig, K.H. nd Chtterjee-Fischert, R., Wer ehviour of oride lyers lloyed steels, Triology Interntionl, August, 09-15, [] Surhmnym, J. nd Gopinth, K., Wer studies on oronized mild steel, Wer, Vol. 95, 87-9, 198. [5] Mrtini, C., Plomrini, G., Poli, G., Prndstrller, D., Sliding nd rsive wer ehviour of oride cotings, Wer, Vol. 5, 08-13, 00. [] Bejr, M.A. nd Moreno, E., Arsive wer resistnce of oronized cron nd low-lloy steels, Journl Of Mterils Processing Technol. Vol. 173, , 00. [7] Bdini, C., Ginoglio, C., Prdelli, G., The effect of cron, chromium nd nickel on the hrdness of oride lyers, Surfce nd Cot. Technol. Vol. 30, , [8] Selçuk, B., İpek, R., Krmış, M.B., A study on friction nd wer ehviour of crurised, cronitrided nd orided AISI 100 nd 5115 steels, J. Mter. Process. Technol. Vol. 11, , 003. [9] Çelei, G., İpek, M., Bindl, C., Ücisik, A.H., Some mechnicl properties of orides formed on AISI 80 steel, Mterils Forum Vol. 9-Pulished, 5-0, 005. [10] Jin, V., Sundrrjn, G., Influence of the pck thickness of the oronizing mixture on the oriding of steel, Surfce nd Cot. Technol. Vol. 19, 1-, 00. [11] Özek, İ., Şen, S., İpek, M., Bindl, C., Zeytin, S., Üçışık, A.H., A Mechnicl spect of orides formed on the AISI 0C stinless-steel, Vcuum Vol. 73, 1-8, 00. [1] Lee, S.Y., Kim, G. S., Kim, Bum-Suk., Mechnicl properties of duplex lyer formed on AISI 03 stinless steel y chromizing nd oronizing tretment, Surfce nd Cot. Technol. Vol , , 00. [13] Çelikyürek, İ., Bksn, B., Torun, O., Gürler, R., Boronizing of iron luminide Fe 7Al 8, Intermetllics, Vol. 1, 13-11, 00. [1] Mrgoudkis, N.E., Stergioudis, G., Omr, H., Pvlidou, E., Tsips, D.N., Boro-nitriding of steel US 37-1, Mterils Letters, Vol. 57, 99-95, 00. [15] Singhl, S.C., A hrd diffusion oride coting for ferrous mterils, Thin Solid Films, Vol. 5, 31-39, [1] Yn, P.X., Wei, Z.Q., Wen, X.L., Wu, Z.G., Xu, J.W., Liu, W.M., Tin, J., Post oronizing ion implnttion of C5 steel, Applied Surfce Science, Vol. 195, 7-79, 00. [17] Ozdemir, O., Ust, M., Bindl, C., Ucişik, A.H., Hrd iron oride (Fe B) on wt % pure iron, Vcuum, Vol. 80, , 00. [18] Özek, İ., Bindl, C., Mechnicl properties of oronized AISI W steel, Surfce nd Cot. Technol. Vol.15, 1-0, 00. [19] Uslu, İ., Cömert, H., İpek, M., Özdemir, O., Bindl, C., Evlution of orides formed on AISI P0 steel, Mterils nd Desing, 005. [0] Dykov, V.I., Lenguer, W., Brmk, K., Formtion of oride lyers t the Fe-10% Cr lloy-oron interfce, Journl of Alloys nd Compounds, Vol. 398, 113-1, 005. [1] Gliois, A., Boutenko, O., Voyzelle, B., Mecnisme de formtion des couches orurees sur les cıers hut crone technique des ptes, Act Metll. Vol. 8, 1753, [] Meriç, C., Şhin, S., Bckir, B., Köksl, N.S., Investigtion of the oronizing effect on the rsive wer ehviour in cst irons, Mterils nd Design, Vol. 7, , 00. [3] Şen, S., Özek, I., Şen, U., Bindl, C., Mechnicl ehvior of orides formed on orided cold work tool steel,, Surfce nd Cot. Technol. Vol. 135, , 001. [] Alloui, O., Bououdj, N., Sindernn, G., Chrcteriztion of oronized lyers on XC38 steel, Surfce &Cotings Technology, Vol. 01, , 00. [5] Sert, H., Cn, A., Arıkn, H., Selçuk, B., Toprk, H., Wer ehvior of different surfce treted cm spindles, Wer, 0, , 00. [] Mkıshı, T., Nkt, K., Surfce hrdening of nickel lloys y mens of plzm nitriding, Metllurgicl nd Mterils Trnsctıons A, Vol. 35A Jnury -7, 00. [7] Selçuk, B., İpek, R., Krmış, M.B., Kuzucu, V., An investigtion on surfce properties of treted low cron nd lloyed steel (oriding nd crurizing), J. Mter. Process. Technol. Vol.103, , (000).

6 [8] Mnn, B.S., Boronizing of cst mrtensitic chromium nickel stinless steel nd its rsion nd cvitsionerosion ehviour, Wer, Vol. 08, , (1997). [9] Knotek, O., Lugscheider, E., Louschen, K., Surfce lyers on colt se lloys y oron diffusion, Thin Solid Films, Vol. 5, , [30] Biddulph, R.H., Boronising for erosion resistnce, Thin Solid Films, 5, 31-37, Tur,M., İzciler,M. ve Gül F.

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye BORLAMA İŞLEMİNDE MALZEMENİN BİLEŞİMİNİN BORÜR TABAKASI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

LM28 Alaşımının Farklı Döküm Sıcaklığının Si Morfolojisine Etkisi

LM28 Alaşımının Farklı Döküm Sıcaklığının Si Morfolojisine Etkisi LM28 Alşımının Frklı Döküm Sıcklığının Si Morfolojisine Etkisi 1 Muhmmet ULUDAĞ, * 2 Lokmn GEMİ ve ** 3 Dery DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fkültesi, Metlurji ve Mlzeme Mühendisliği, Kony,

Detaylı

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi Afyon Kotepe Üniversitesi Fen ve Mühenislik Bilimleri Dergisi Afyon Kotepe University Journl of Siene n Engineering Km Mili Üretimine Kullnıln AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlere Mngn Fosft Kplnmnın

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

MDF atıklarının odun plastik kompozitlerin üretiminde değerlendirilmesi. Utilisation of MDF waste for wood plastic composites production

MDF atıklarının odun plastik kompozitlerin üretiminde değerlendirilmesi. Utilisation of MDF waste for wood plastic composites production SDÜ Ormn Fkültesi Dergisi SDU Fculty of Forestry Journl 2014, 15: 65-71 Arştırm mklesi/reserch rticle MDF tıklrının odun plstik kompozitlerin üretiminde değerlendirilmesi Nilgül Özmen,*, Niht Smi Çetin,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye 4 th Interntionl Advnced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Kony / Türkiye SOĞUK HADDELENMİŞ St 44 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE HADDELEME YÖN VE MİKTARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL

Detaylı

Demir-Karbon (Fe-C) Alaşımları

Demir-Karbon (Fe-C) Alaşımları Demir-Krbon (Fe-C) Alşımlrı 1 Demir-Krbon (Fe-C) Alşımlrı Sıvı (L) δ-ferrit (HMK) Ostenit ( -demir), YMK α-ferrit, HMK 2 Fe-C lşımlrınd bileşim ekseni sdece %6,70 krbon ornın kdr österilir. Bu konsntrsyond

Detaylı

FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI

FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI 1 FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI Fz tnımı: Kristl ypılı mlzemelerin iç ypılrınd homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere verilen ddır. Kimysl bileşim, sıcklık ve bsınc bğlı olrk

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Bğlyıcı sistemi ve sıcklığın su tomize 316L toz enjeksiyon klıplm esleme stoklrının reolojik özelliklerine

Detaylı

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Özet Plazma Nitrürleme, nitrürleme yöntemleri arasında en düşük işlem sıcaklığına sahip olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Bu makalede 1.2379,

Detaylı

Yakma Alın Kaynağında Yığma Basıncının 16MnCr5 Zincir Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi

Yakma Alın Kaynağında Yığma Basıncının 16MnCr5 Zincir Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi Politeknik Dergisi Journl of Polytechnic Cilt: 9 Syı: 4 s. 295-301, 2006 Vol: 9 No: 4 pp. 295-301, 2006 Ykm Alın Kynğınd Yığm Bsıncının 16MnCr5 Zincir Çeliğinin Meknik Özelliklerine Etkisi Uğur ARABACI,

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Mekanik aktivasyon süresi ve katı-bilye oranının Çayeli sülfürlü bakır konsantresi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Mekanik aktivasyon süresi ve katı-bilye oranının Çayeli sülfürlü bakır konsantresi üzerindeki etkisinin incelenmesi 2017 Pulished in 5th Interntionl Symposium on Innovtive Technologies in Engineering nd Science 29-30 Septemer 2017 (ISITES2017 Bku - Azerijn) Meknik ktivsyon süresi ve ktı-ilye ornının Çyeli sülfürlü kır

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (3) 2-31 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Fe-C-Mo-FeCr Kompozitinin Adhesiv Aşınma

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELĐĞĐNĐN ABRAZĐF AŞINMA ÖZELLĐKLERĐ

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELĐĞĐNĐN ABRAZĐF AŞINMA ÖZELLĐKLERĐ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S.1, 2008 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XXI, No:1, 2008 Makalenin Geliş Tarihi : 28.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 18.09.2007

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Yönlendirilerek Dökülmüş Al-Si Alaşımlarında Tane İncelticilerin Porozite Oluşumu Üzerindeki Rolü

Yönlendirilerek Dökülmüş Al-Si Alaşımlarında Tane İncelticilerin Porozite Oluşumu Üzerindeki Rolü 2016 Pulished in 4th Interntionl Symposium on Innovtive Technologies in Engineering nd Science 3-5 Novemer 2016 (ISITES2016 Alny/Antly - Turkey) Yönlendirilerek Dökülmüş Al-Si Alşımlrınd Tne İncelticilerin

Detaylı

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines Yüzey Mıkntıslı Doğru Akım Motor Tsrımı Design Of Surfe Mounted Permnent Mgnet Mhines Tyfun GÜNDOĞDU, Güven KÖMÜRGÖZ Elektrik Mühendisliği Bölümü İstnul Teknik Üniversitesi tyfun.gundogdu@gmil.om, komurgoz@itu.edu.tr

Detaylı

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Son yüzyıllarda insanoğlunun inşa ettiği dünyada malzeme

Son yüzyıllarda insanoğlunun inşa ettiği dünyada malzeme MAKALE KOMPOZİT METALİK CAMLARA GENEL BİR BAKIŞ Toksn Otomotiv AR-GE Merkezi Nilüfer Orgnize Snyi Bölgesi, Burs tser@toksnotomotiv.com An Overview of Composite Metllic Glsses Geliş trihi : 21.01.2013 Kul

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sienes Km mili üretiminde kullnıln gri dökme demir ve sfero dökme demirlerde çil oluşumunun meknik özelliklere

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR AKTAŞ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR AKTAŞ M r m r Ü n i v e r s i t e s i M ü h e n d i s l i k F k ü l t e s i M e t l u r j i v e M l z e m e M ü h e n d i s l i ğ i B ö l ü m ü T e l : + 9 0 2 1 6 3 4 8 0 2 9 2 (d. 6 8 9) E m i l : s e r d

Detaylı

YAKMA ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 16MnCr5 ZİNCİR ÇELİĞİNDE YIĞMA AKIM ZAMANI VE TAM TAVLAMA ISIL İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE

YAKMA ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 16MnCr5 ZİNCİR ÇELİĞİNDE YIĞMA AKIM ZAMANI VE TAM TAVLAMA ISIL İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. F. Eng. Arh. Gzi Univ. Cilt 19, No 4, 455-465, 2004 Vol 19, No 4, 455-465, 2004 YAKMA ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 16MnCr5 ZİNCİR ÇELİĞİNDE YIĞMA AKIM ZAMANI VE TAM TAVLAMA

Detaylı

2.1- Mısır kurutulmasının önemi

2.1- Mısır kurutulmasının önemi 1 1.GİRİŞ Türkiye de thıllr içinde uğdy ve rpdn sonr en geniş ekim lnın ship itki mısırdır. Thıllr içinde ilk sıryı uğdy lmkl irlikte, özellikle zı ölgelerimizde (Krdeniz Bölgesi) mısır ekmeği de yygın

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 4 s , 2004 Vol: 7 No: 4 pp , 2004

Cilt: 7 Sayı: 4 s , 2004 Vol: 7 No: 4 pp , 2004 Politeknik Dergisi Journl of Polytehni Cilt: 7 Syı: 4 s. 327-333, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 327-333, 2004 Ykm Alın Kynğınd Yığm Akım Zmnının Bğlntının Meknik Özellikleri Üzerine Etkisinin İnelenmesi Cemil

Detaylı

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Gzi Üniv. Mü. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arc. Gzi Univ. Cilt 25, No 2, 415-421, 2010 Vol 25, No 2, 415-421, 2010 ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AlMgSi-SiC p KOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SINTERING

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:13-11 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () 37- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Saf,, den üretilen yatakların aşınma özelliklerinin incelenmesi 1.Giriş Bekir

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Akdemik Bilişim 1 - XII. Akdemik Bilişim Konfernsı Bildirileri 1-1 Şut 1 uğl Üniversitesi Değişken Klınlıklı İzotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu, Yunus Özçelikörs Eskişehir

Detaylı

HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 211 HORLAMANIN KAYNAK BÖLGESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ * Cevdet MERİÇ, * Salim ŞAHİN, * Mehmet UZKUT ÖZET Bu çalışmada, AISI 1040 ve AISI 8620 çelikleri elektrik ark

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Patlama korumalı ek termostat

Patlama korumalı ek termostat E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 605051 Syf 1/7 Ptlm korumlı ek termostt Tip ATH-EXx Serisi Özellikler 10 A kontk derecesi Bölge 1, 2, 21 ve 22'de doğrudn yerleştirilebilir

Detaylı

EFFECT OF ABRASIVE PARTICLE SIZE AND AUSTEMPERING TIME ON THE ABRASİVE WEAR OF ALLOYED AND UNALLOYED AUSTEMPERED DUCTILE IRON

EFFECT OF ABRASIVE PARTICLE SIZE AND AUSTEMPERING TIME ON THE ABRASİVE WEAR OF ALLOYED AND UNALLOYED AUSTEMPERED DUCTILE IRON . Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), - Myıs 9, Krük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞINA AŞINDIRICI PARÇACIK BOYUTU VE ÖSTEMPERLEME SÜRESİNİN ETKİSİ EFFECT

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de

ÖRNEK 8.8: Aşağıdaki şekilde bir su deposunun altında bağlanmış olan boru hattı temsil edilmiştir. Sistem 180F'de ÖRNEK 8.8: Aşğıdki şekilde ir su deposunun ltınd ğlnmış oln oru httı temsil edilmiştir. Sistem 80F'de su içermektedir. Boru httındn 00 l/dk kım sğlmk için tnktki su seviyesi ne olmlıdır? Suyun yoğunluğu

Detaylı