2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ"

Transkript

1 1

2 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına Donanım ve Ağ Altyapısını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede geçen ve aģağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça baģka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karģılarında belirtilen anlama gelecektir: MEB EĞĠTEK Okul Sınıf "Ġstekli" :Milli Eğitim Bakanlığı, :Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, :Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumu, :Eğitim öğretim ortamı, :Ġhale Ģartlarını kabul etmiģ firma, "Yeniden Yükleme (Recovery)":Dizüstü bilgisayarın tek tuģ ile ilk kurulum formatına geri dönmesidir. "Bağlantı Prizi" "Veri AkıĢı" :Kablolamanın sonlandırıldığı ve RJ-45, USB, HDMI, 220V luk priz portlarını üzerinde bulunduran metal muhafazalı yapıdır. :HDMI için ses ve görüntü aktarımı, RJ-45 için internet bağlantısı, USB için bellekten dosya aktarımı sağlayacak konumda olmasıdır. GĠRĠġ ĠĢ bu Ģartname, zengin öğretme-öğretme ortamlarının oluģturulması için Fatih Projesi kapsamında ortaöğretim okullarına donanım ve ağ altyapısını içeren, alım amacı ile oluģturulan komisyonun görevleri doğrultusunda hazırlanmıģtır. AMAÇ Bu Teknik ġartname, Fatih Projesi kapsamında ortaöğretim okullarına donanım ve ağ altyapısının oluģturulması amacıyla satın alım ve kurulum için hazırlanmıģtır. KAPSAM Ülkemizde ki tüm MEB Ortaöğretim okullarındaki derslik, labaratuar, idari odalar ve sosyal alanlar da öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizin öğrenme - öğretme ortamlarından faydalanmaları için donanım, ağ altyapısının oluģturulması amacıyla kurulum ve dağıtımlarını kapsamaktadır. Var olan yapılar göz ardı edilerek yeni alt yapı oluģturulacaktır. 2

3 1. GENEL ġartlar 1.1. Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 220 ± %10 Volt AC ve 50 ± %2 Hz frekanslarında çalıģacaktır Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe font uyumsuzluğu kabul edilmeyecektir Tüm bilgisayarlar iģletim sistemleri kurulu, yazılım, bios ve firmware güncelleģtirmeleri yapılmıģ, kullanıcı ayarları tamamlanmıģ olarak standart aksesuarları ile birlikte iģler halde teslim edilecektir Ġhale sürecinde teklif edilen dizüstü bilgisayar, kurulum sırasında üretimden kalkmıģ ise bunların yerine, teknik Ģartnameyi karģılayan aynı markaya ait daha üst bir ürün verilecektir Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamıģ olacaktır Dizüstü bilgisayar ekran kapağı üst kısmının renk ve Fatih Projesi amblemi ayrıntıları EK-5 de verilen özelliklerde olacaktır Kazanan istekli, Teknik Komisyonun üretim esnasında ve üretim bandında, yurt çapında dağıtıma baģlamadan önce depoda ön muayene yapabilmesini sağlayacaktır. 2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR DONANIMI 2.1. GENEL ÖZELLĠKLERĠ Bu tüm bilgisayarlar iģletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleģtirmeleri yapılmıģ, kullanıcı ve ağ ayarları tamamlanmıģ olarak teslim edilmelidir Monitörde ölü veya parlak nokta çıkarsa bire bir değiģimi yapılacaktır Bilgisayarlarda iģletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılmıģ olmalıdır. Geri yükleme sonucu bilgisayar aktivasyon Ģifresi istememelidir. Windows aktivasyonu BIOS String üzerinden SLP 2.1 teknolojisi kullanılarak yapılacaktır Teklif edilen tüm bilgisayarlara iģletim sisteminin en son Service Pack ve tüm kritik yamaları ile tüm programlar, geri yükleme iģlemlerini anlatan yardım dosyası yüklendikten sonra oluģturulan imaj, dizüstü bilgisayar yeniden yükleme (Recovery) içerisinde bulunmalıdır Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir ĠĢletim Sistemi 64 bit olarak yüklenecektir Ġsteklilerin teklif ettikleri ürünler; Microsoft Windows 7 donanım uyumluluk listesinde (HCL) bulunmalı ve ihale dosyasında bu durum belgelenmelidir. Microsoft uyumluluk (HCL) belgesi internet sitesinden çıktısı, internet sitesindeki ürüne ait yerin linki ile birlikte verilecektir Teklif edilen ürünün Kablosuz eriģim-iletiģim sistemlerinde çalıģması Wi-Fi uyumluluk belgeleri ile açıklanacaktır. Bu belgeler teklifin ekinde verilmeli, sitesinde yayınlanmıģ olmalıdır. 3

4 Millî Eğitim Bakanlığı ile Microsoft Firması arasında tarihinde imzalanan ve 2009 yılında yenilenen Partners in Learning (Eğitimde iģbirliği) protokolü gereği, Microsoft Windows 7 Professional for academic customers Türkçe teklif edilecektir. Üretici firma tarafından duyurusu yapılmıģ olan, iģletim sisteminin güncelleme, güvenlik vb. amaçlı tüm yama sürümleri yüklenecektir. Microsoft Windows 7 Professional for academic customers Türkçe lisanslama dokümanları MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü BiliĢim Hizmetleri Daire BaĢkanlığına verilecektir Dizüstü bilgisayara Open Office Türkçe son sürümü yüklecektir Teklif edilecek dizüstü bilgisayar bios password imkânına sahip olacaktır Teklif edilecek dizüstü bilgisayar bios yazılımında boot özelliği en az HDD, DVD sürücüden ve USB den açılıģı destekler olmalıdır Her bilgisayara anti virüs yazılımının makine güncellemeleri de dâhil olacak Ģekilde en az beģ (5) yıllık on-line güncelleme süresine sahip son sürümü yüklenecektir. Her bilgisayar için en az 1 (bir) anti virüs lisanslı kurulum medyası teslim edilecektir. Söz konusu yazılım, en az aģağıdaki özelliklere sahip olacaktır Antivirus yazılımı internetten otomatik olarak güncelleģtirilebilecek ve bilgisayarı virüslere karģı eģ zamanlı olarak koruyacaktır Antivirus yazılım üreticisi, yüksek (high level) seviyedeki virüslerin sistemleri etkilemeye baģladığı 3 (üç) gün içerisinde ilgili virüslere karģı güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini sağlamalıdır Antivirus yazılım üreticisi, orta ve düģük (midium and low levels) seviyedeki virüslerin sistemleri etkilemeye baģladığı 3 (üç) gün içerisinde ilgili virüslere karģı güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini sağlamalıdır Antivirus yazılımı anti-casus yazılım programına sahip olacaktır Antivirus yazılımı sıkıģtırılmıģ dosyaları tarayabilecektir Antivirus yazılımı mesajlaģma yazılımlarını kontrol edebilecektir Antivirus yazılımı periyodik olarak tarama yapabilecektir Antivirus yazılımı worm, trojan ve dialer virüslerini tarayabilecektir Antivirus yazılımı merkezi bir yönetim konsolu tarafından yönetilebilme özelliğine sahip olmalıdır Antivirus yazılımı istemci bilgisayarlar üzerinde oluģan olayları merkezi bir raporlama konsolu üzerinden raporlayabilme özelliğine sahip olmalıdır Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Mobilmark 2007 testleri öncesi hazırlık adımları EK - 2 aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır. SPEC int_rate 2006 testleri programın resmi web sayfasında belirttiği adımlara göre yapılmalıdır Bilgisayarlarda kullanılan tüm bileģenler (iģlemci, bellek, disk, anakart gibi) fabrika ayarları olarak ön görülen değerlerin üzerinde veya altında 4

5 çalıģtırılmayacak, hiç bir bileģen yazılımsal ya da donanımsal olarak overclock edilmeyecektir Bilgisayarlar, DüĢük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN :2006, EN 55022: A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN :2006 ve EN :1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN : 2008, TS EN 55022: A1: 2009, TS EN 55024: IS1: 2008, TS EN : 2010 ve TS EN : A2: 2006 standartları veya güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olmalıdır. Aday veya istekli, Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilmek üzere, teklif edilen bilgisayarları, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna veya güncel versiyonuna sahip ve yukarıda belirtilen standartlarda test yapmaya akredite olan bir kuruluģta (laboratuar) test ettirecek ve test raporlarını teklifle birlikte verecektir. Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile isteklinin, Teknik ġartname Ek-1 de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı olmalıdır. Aday veya istekli Teknik ġartname Ek-3 de yer alan EMC Test Adımları Formu ile Ek-4 de yer alan LVD Test Adımları Formu nu testi yapan laboratuara onaylatarak ilgili test raporu ekinde Ġdare ye verecektir. Ġhale Komisyonu/Muayene Kabul Komisyonu test sonuçları konusunda gerekli gördüğü takdirde testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir Bilgisayarlara Mobilmark 2007, SPEC int_rate 2006, EMC testi, LVD testi, Drop testi, MenteĢe testi, Kilitleme istasyonu testi, klavye sağlamlık testi, yapılacaktır. Mobilmark 2007 testinde yapılacak ayarlar Mobilmark 2007 test adımlarında belirtilmiģtir. Bunun dıģında iģletim sistemi ayarlarında veya anakartın BIOS yazılımında ayarlama yapılmayacaktır. Aksi belirtilmediği sürece Mobilmark 2007 ile EMC, LVD testinde bilgisayarın BIOS ayarları aynı olacaktır. Mobilmark 2007, EMC, LVD testinde iģletim sistemi üzerinde ya da BIOS üzerinde yazılımsal ya da donanımsal modifikasyon yapılmayacaktır. Mobilmark 2007, EMC, LVD testlerinde anakarta ait ihale tarihi öncesindeki en son BIOS versiyonu kullanılacaktır. Test adımlarında belirtilen yazılımlar haricinde hiçbir yazılım çalıģmayacaktır. EMC, LVD testlerinin aynı laboratuarda yaptırılması zorunludur EMC TESTĠ EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir Bilgisayarlara uygulanacak EMC Test adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır Bilgisayarın BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır. 5

6 Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır EMC testlerinde teklifte verilen CE belgesine sahip usb flash bellek kullanılacaktır TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test konfigürasyonu portları doluluğu aģağıdaki gibi olacaktır; Cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE sertifikalı USB taģınabilir disk takılmalıdır Cihaz üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır Cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE belgeli USB flash bellek takılacaktır Cihaz üzerindeki kart okuyucusuna SD kart takılacaktır Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmeyecektir Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmayacaktır EMC testleri esnasında bilgisayarın varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır LVD TESTĠ Bilgisayar ve çevre birimlerine ait kullanma klavuzu IEC/EN normuna uygun olarak hazırlanacaktır Bilgisayarlara uygulanacak LVD Test adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır; Bilgisayarın BIOS undan varsa USB 2.0 desteği açılacaktır. Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır LVD test adımlarından olan ısı testi 40 C de yapılacaktır LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilecektir Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmeyecektir Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmayacaktır. 6

7 LVD testleri esnasında bilgisayarın varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır MOBĠLMARK 2007 TEST ADIMLARI Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Mobilmark 2007 testleri öncesi hazırlık adımları aģağıda tanımlandığı gibi olacaktır. Bilgisayarlarda kullanılan tüm bileģenler (iģlemci, bellek, disk, anakart gibi) fabrika ayarları olarak ön görülen değerlerin üzerinde veya altında çalıģtırılmayacak, hiç bir bileģen yazılımsal ya da donanımsal olarak overclock edilmeyecektir Sabit disk tek bir bölüm (partition) halinde NTFS olarak formatlanacaktır Yeni bir iģletim sistemi kurulmalıdır. Kurulum iģletim sistemi CD sinden yapılmalı ve herhangi bir program ile imaj olarak alınmayacak ve imaj olarak kurulum yapılmayacaktır Standart Mobilmark 2007 prosedürü için Ġngilizce dilinde iģletim sistemi kurulmuģ olacaktır Puanlama hususları Microsoft Windows 7 (64 bit) i hedeflemektedir. Bu nedenle, Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) kurulacak ve en son güncellemeler yapılacaktır BIOS ihale tarihi öncesindeki en son versiyonu ile güncellenmiģ olacaktır Ana kartın yonga sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģ olacaktır Veri depolama birimleri (RAID/ACHI) varsa bunların sürücüleri yüklenecektir Ağ birimi (LAN) sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir Grafik birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir. Grafik çözünürlüğü 32 bit ve 1024x768 çözünürlüğünde olacaktır Ses birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenecektir Görev çubuğu kilidi kaldırılacaktır Geri dönüģüm kutusu devreden çıkarılacaktır Windows teması klasik olarak seçilecektir. (Sağ klik (Personalize Basic and High Contrast Themes Windows Classic) Bilgisayarın uyuma konumundaki güç özellikleri never (asla) olarak seçilecektir. (Sağ klik (Personalize Screen Saver Change Power Settings Balanced (recommended) Change Plan Settings) 7

8 Windows Firewall kapatılacaktır. Ayrıca servislerden de Windows Firewall durdurulup kapatılacaktır. (My Computer Manage Services and applications services Windows Firewall) Servislerden Windows Defender kapatılacaktır. (My Computer Manage Services and applications Services Windows Defender) Otomatik güncelleme özelliği kapatılacaktır. (My Computer Properties Windows Update Change Settings Important updates Never check for updates Bilgisayarın Windows update ve Windows Firewall un kapatılmasından dolayı oluģan uyarma mesajı kapatılacaktır. (Control Panel Security Center) Uzaktan eriģim kapatılacaktır. (My Computer Properties Advanced System Settings Remote) Sistem geri yükleme kapatılacaktır. (My Computer Properties Advanced System Settings System Protection) Görsel efektler kapatılacaktır. En iyi performans seçeneği seçilecektir. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Visual Effects Adjust for best performans) Sanal bellek, hem baģlangıç hem de maksimum değerleri iki defa karģılayacak Ģekilde kurulacaktır. Sanal belleği Windows un belirlemesine izin verilmeyecektir. Örneğin bilgisayar üzerindeki 4096MB Ram varsa baģlangıç ve maksimum değerler 8192MB bit te olabilir kalmalı olarak ayarlanmalıdır. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Advanced Change) User Account Control (UAC) kapatılacaktır. (Control Panel System and Security Action Center Change User Account Control Settings Never notify) Bilgisayara Ģifre ile giriģ özelliği kapatılacaktır Kullanıcı administrator haklarına sahip olacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa USB 2.0 desteği kapatılacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port kapatılacaktır Bilgisayarın BIOS undan varsa Speed Spectrum özelliği kapatılacaktır Mobilmark 2007 programı kurulmalı, varsa patchleri yüklenecek ve sistem yeniden baģlatılacaktır. Test baģlamadan önce bilgisayarın network bağlantısı kesilecektir Sabit disk defrag iģlemi gerçekleģtirilecektir. (C:\defrag c: -f) Mobilmark 2007 programı 3 (üç) kez tekrar edecek Ģekilde administrator olarak çalıģtırılacak ve mobilmark 2007 iģlemi süresince arayüz birimlerine (klavye, fare) dokunulmamasına dikkat edilecektir. 8

9 2.6. DĠZÜSTÜ MENTEġE DAYANIKLILIK TESTĠ Dizüstü bilgisayar menteģe dayanıklılık testine tabii tutulacaktır. Test herhangi bir konuda akrediteye sahip laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Dizüstü bilgisayarın ekranı defa açma kapama iģlemine tabii tutulacaktır. iģlem sonucu cihazda (özelikle menteģe bölgesinde) deformasyon olmayacaktır. Testin ilerleme adımları aģağıdaki Ģartları içermelidir Dizüstü bilgisayar, klavye bölgesinden test yapılacak yüzeye menteģe hareketleri sırasında hareket etmeyecek Ģekilde tutturulmalıdır Aç-Kapa hareketi dizüstü bilgisayar ekranından üst kenarından, tek noktadan en fazla 3cm² lik kare bir alandan tutturularak yapılmalıdır Aç-Kapa hareketi dakikada en az 15 defa yapılmalıdır Dizüstü bilgisayara güç kablosu takılı vaziyette çalıģır konumda olmalıdır Dizüstü bilgisayara ekran güç seçenekleri asla uyumayacak ve kapanmayacak Ģekilde ayarlanmalıdır Dizüstü bilgisayarda ekran kilidi varsa pasif hale getirilecektir Dizüstü yaklaģık 0 dan (ekran olabildiğince kapalı konum) 15 ye, 15 den 130 ye, 130 den tekrar 0 konumuna gelecek Ģekilde ekran hareketleri ard arda defa devam etmelidir Ekranın gerçekleģecek tam hareketi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir Ekranının defa ( hareketi) gerçekleģen hareketi bir numaratör tarafından kaydedilecektir Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test raporu sonuç bölümünde "Ekranının defa ( hareketinden) menteģe hareketlerinden sonra, Dizüstü bilgisayar fiziki yapısında herhangi bir deformasyon olmamıģtır. Dizüstü bilgisayarın kullanımını ve çalıģmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluk yaģanmamıģtır." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylanmalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır. 9

10 2.7. KĠLĠTLEME ĠSTASYONU (DOCKING STATION) GENEL ÖZELLĠKLERĠ En az 3 (üç) adet USB, en az 1 (bir) adet VGA, en az 1 (bir) adet HDMI, en az 1 (bir) adet RJ-45 portu bulunmalıdır Dizüstü kilitleme istasyonuna kablosuz (direkt) port ile takılıp çıkartılabilmeli, veya tek bir kablo bağlantısı ile (adaptör gibi) dizüstünün tüm bağlantı ihtiyacını gidermelidir Kilitleme istasyonu ile birlikte tüm aksesuarları verilecektir Kilitleme istasyonu (docking) testi, dizüstü bilgisayarın kilitleme (docking) yapısına bağlı olarak (Alttan direkt portlu kilitleme istasyonu/kablolu porta sahip kilitleme istasyonu/yandan direkt portlu kilitleme istasyonu ) ilgili maddeler doğrultusunda yapılacaktır Dizüstünde Kilitleme Ġstasyonu Genel Özellikleri Dizüstü bilgisayar, kilitleme istasyonu portuna en az defa takılıp çıkartılabilecek dayanıklılığa sahip olmalıdır Kablolu porta sahip ise kilitleme istasyonu port kablosu en az 60cm olmalıdır Kilitleme Ġstasyonu (Docking) Testi defa gerçekleģecek tak-çıkart iģlemi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir Tak-çıkart iģlemi dizüstü bilgisayar ekran kapağı kapalı iken yapılacaktır Kilitleme istasyonu üzerindeki güç kablosu, HDMI, RJ-45, bir USB portu takılı vaziyette ve çalıģır/hazır konumda olmalıdır. Portların gerçekleģtirilecek tak-çıkart iģleminden dolayı gevģememesi için gerekli tedbirler alınabilir Dizüstü bilgisayar enerjisi kapalı konumda iken tak-çıkart iģlemi yapılacaktır Tak-çıkart iģlemi sırasında kilitleme istasyonu portu ile dizüstü bilgisayar arası en az 100mm açıklık oluģmalıdır adetlik tak-çıkart iģleminden sonra dizüstü bilgisayar kilitleme portu üzerinden çıkartılmadan çalıģtırılacak ve USB, HDMI, RJ-45 portlarının çalıģıp çalıģmadığı gözlemlenecektir Tak-çıkart iģleminin inci iģlemlerinin sonunda kilitleme istasyonunun ve dizüstü bilgisayarın birbirine bağlantı portlarında, kablosunda ve genel yapılarında deformasyona neden olmamalıdır Tak-çıkart iģleminin gerçekleģen hareketi bir numaratör tarafından kaydedilecektir. Numaratör sadece "Tak" iģlemini sayacaktır Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Teste iliģkin resim ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir. 10

11 Test raporu sonuç bölümünde " Kilitleme istasyonu ile dizüstü bilgisayarın inci tak-çıkart iģleminin sonunda USB, HDMI, RJ-45 ve güç bağlantılarının çalıģmasında herhangi bir sorun yaģanmamıģtır. Tak-çıkar iģlemi kilitleme istasyonunun ve dizüstü bilgisayarın birbirine bağlantı portlarında ve genel yapılarında deformasyona neden olmamıģtır. Dizüstü bilgisayar, kilitleme istasyonu ile sorunsuz çalıģmaktadır. " ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır KLAVYE TUġ TESTĠ Bilgisayar sürekli çalıģır vaziyette iken bir kelime iģlemci programı dosyası açıkken "A" tuģu, "Enter" tuģu, her biri defa kullanılmalıdır TuĢların kullanım iģlemi mekanik bir düzenek tarafından gerçekleģtirilmelidir. GerçekleĢen hareket bir numaratör tarafından sayılacaktır Numaratörün yapmıģ olduğu sayım ile gerçekleģen "A"harf sayısı ve "enter" sayısı bire bir olmalıdır Her biri defa kullanılan klavye tuģları ve dizüstü, bu iģlem sonunda deforme olmamalıdır Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test raporu sonuç bölümünde " Her biri defa kullanılan "A" ve "Enter" klavye tuģları sağlıklı çalıģmaktadır. TuĢ takımında kırılma, çatlama, yerinden çıkma olmamıģtır. Dizüstü, bu iģlem sonunda deformasyona uğramamıģtır." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır KLAVYE SIVI TESTĠ Dizüstü bilgisayar çalıģıyor konumda iken, klavye üzerine 90 C sıcaklığında, 200 ml sıvı döküldüğünde, bilgisayarın fiziksel yapısı deformasyona uğramamalı, çalıģmasını etkilememelidir Klavye, üzerine dökülen sıvı 5cm-15cm aralığındaki yükseklikten dökülmelidir Klavye, üzerine dökülen sıvıyı tahliye edecek özellikte olmalıdır Sıvı testi birer saat aralıklarla 3 defa tekrarlanacaktır. Her sıvı dökümünde bir saat beklenecektir. 11

12 Teste iliģkin resim, ve onaylanmıģ test raporu ihale dokümanları ile birlikte verilecektir Test herhangi bir konuda akrediteye sahip bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. Test ilerleme adımları resim görüntüleri ile kayıt edilmelidir Test raporu sonuç bölümünde " Üç defa tekrarlanan klavye sıvı testinde dizüstü bilgisayar, fiziki deformasyona uğramamıģtır ve çalıģmasını etkilememiģtir." ifadesi yer almalıdır. Rapor akredite Laboratuar-laboratuar yetkilisi tarafından onaylamalıdır Ġhale komisyonu/muayene komisyonu ihtiyaç hissettiğinde testin MEB teknik komisyonu gözetiminde yinelenmesini isteyebilir. Test yenilemenin tüm giderleri istekli tarafından karģılanacaktır DĠZÜSTÜ DROP TESTĠ TS EN standardına göre düģme testi yaptırılacaktır. Bu test akreditasyona sahip bir test kuruluģunda yaptırılacak ve raporlandırılacaktır DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠġLEMCĠ Bilgisayar en az MobilMark 2007 kapsamında 200 (Ġkiyüz), Mobil Mark 2007 Battery Life 200 (ikiyüz) puana sahip olacaktır. Ayrıca Spec_Ġnt_Rate 2006 testinden en az 42 puan alacaktır. Ġhale Komisyonu/Muayene kabul komisyonu istediği takdirde testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir. Veri yolu hızı en az 1066 MHz olmalıdır Çift çekirdek mimarisinde olmalıdır ANA BELLEK En az 4 GB kapasitede ve en az 1066 MHz hızında çalıģan en az DDR3 SDRAM bellek bulunmalıdır Dual Channel DDR3 desteği olmalıdır DĠSK BĠRĠMLER En az 128 GB kapasitede, SSD SATA mimarisinde disk bulunmalıdır Teklif edilecek SSD diskin iki hücre arasındaki hata oranı (meen time between failure) 1/ (bir milyon) saat olduğu üreticisi tarafından belgelenmelidir. Ġlgili belge ihale dokümanları ile birlikte verilmelidir GĠRĠġ / ÇIKIġ ĠġLEME ÜNĠTESĠ En az 3 adet dahili USB 2.0 (Haricen takılan USB hub vb gibi çözümler kabul edilmeyecektir), en az 1 adet VGA, en az 1 adet HDMI, en az 1 adet RJ-45, en az 1 adet kilitleme (docking) portlarına sahip olmalıdır En az 1 adet SD slotuna sahip olmalıdır. 12

13 BütünleĢik yüksek tanımlı ses aygıtı, en az 1,3 Megapixel Web Kamerası, stereo kulaklık çıkıģı, bütünleģik stereo hoparlörü bulunacaktır MONĠTÖR Sistem en az 12.1" WXGA TFT özelliklerini taģıyan bir monitör bulunmalıdır. Arkadan aydınlatmalı, LED teknolojili ekrana sahip olmalıdır Monitör 1280x800 veya 1366x768 çözünürlüğü desteklemelidir KLAVYE Türkçe F Klavye bulunmalıdır Klavye, üzerine dökülen sıvıyı tahliye edecek özellikte olmalıdır EKRAN KARTI En az 512 MB ekran kartı olacaktır ĠLETĠġĠM /100/1000Mbps hızlarını destekleyen entegre ağ kartı bulunmalıdır a/b/g/draft-n Wireless adaptör olmalıdır Entegre Bluetooth arayüzüne sahip olmalıdır SES KARTI Dahili ses kartı ve stereo speaker bulunmalıdır DĠĞER ÖZELLĠKLER Bilgisayarlar üzerinde TouchPad bulunmalıdır Her türlü malzemeye ait kullanım ve yardım kılavuzları da teslim edilmelidir Bilgisayarlar taģınabilmelerini sağlayacak çantasıyla birlikte teslim edilmelidir Bilgisayarlarda, Microsoft Windows 7 Professional for academic customers iģletim sisteminin son sürümü lisanslı olarak yüklü olmalıdır. Ürünün Microsoft uyumluluğu adresinden alınan döküm ile teyit edilmelidir Dizüstü bilgisayar ağırlığı 2 kg dan (batarya dahil) ağır olmamalıdır USB BELLEK GENEL ÖZELLIKLERĠ Kapasitesi en az 16 GB olmalıdır Veri hızı Hi-Speed USB 2.0'a uyumlu olacaktır En az 3 (üç) yıl garantili olacaktır Windows XP, Vista, 7.0, Mac 10.1 iģletim sistemlerinde kullanılabilmelidir En az okuma hızı 10MB/sn. ve 5MB/sn yazma veri aktarım hızları olacaktır. 13

14 2.22. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR TAġIMA ÇANTASI ÖZELLĠKLERĠ Dizüstü bilgisayar çantasının ön yüzünde EK-6 da özellikleri belirtildiği gibi Fatih Projesi amblemi iģlenmiģ (çıkmayacak, silinmeyecek, düģmeyecek) olarak yer alacaktır Dizüstü bilgisayar çantası, dizüstü en boy ebatlarından en fazla 4cm daha uzun olacaktır. Çanta kalınlığı dizüstü kalınlığından en fazla 3cm daha uzun olacaktır. Ölçüler alınırken çantanın kenar dikiģleri arası uzunluklar baz alınacaktır Dizüstü bilgisayar çantasının doküman gözü de olmalıdır Dizüstü bilgisayar çantası el ve omuz taģımasına müsait olmalıdır Ġstekli numune çantayı Teknik Komisyonun ön muaye yapmasını sağlayacaktır. Ġstekli Teknik Komisyonun olumlu cevabından sonra tamamını temin edecektir STANDART, KALĠTE VE GARANTĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR Teklif edilen tüm donanımlar ve çanta en az 3 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Her bir donanıma ait CE belgesi verilecektir Dizüstü bilgisayar bataryası 3 yıl üretici firma garantili olmalıdır ve bu belgelenmelidir Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren beģ (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç onbeģ (15) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıģtıracaktır Teklif edilen taģınabilir bilgisayar FCC, CE ve GS belgelerinden en az ikisine sahip olması gereklidir Energy Star Sertifikasına sahip olmalı ve teklif edilen sistemin Energystar uyumluluğu ilgili veya sitesinden alınacak dökümle belgelendirilmelidir SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETĠKETLEME Dizüstü Bilgisayarlar, tüm aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajları içerisinde olacaktır. Her bir dizüstü bilgisayar için Ģartnamede tanımlanan taģıma çantası ve USB bellek verilecektir Her derslik için Ģartnamede tanımlanan bir kilitleme istasyonu verilecektir Dizüstü Bilgisayar ve aksesuarlarının orijinal kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi naylon kılıf içerisinde ambalajların içerisine konulacaktır Dizüstü bilgisayarın alt yüzeyinin uygun bir noktasına; proje adı, yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), garanti baģlangıç ve bitiģ tarihleri gösteren PVC kaplı en az mm ebadındaki form (yırtılmayacak, yazılan bilgiler silinmeyecek ve kolayca çıkmayacak özellikte) yapıģtırılacaktır. 14

15 2.25. MONTAJ ve ĠġLETMEYE ALMA Tüm Ģartname ve eklerinde tanımlanan donanım, yazılımlar (iģletim sistemi, sürücüler v.s) firma tarafından ücretsiz olarak kurulacak, gerekli güncelleme iģlemleri yapılmıģ, iģler vaziyette teslim edilecektir. SözleĢme kapsamında verilecek yazılımların güncellemelerinin garanti süresi boyunca yapılması yüklenici tarafından sağlanacaktır EĞĠTĠM Yoktur ÖZEL ġartlar Yoktur. EKLER: 1. Marka/Model Tablosu (1 sayfa) 2. Mobilmark 2007 Test Adımları Formu (2 Sayfa) 3. EMC Test Adımları Formu (1 Sayfa) 4. LVD Test Adımları Formu (1 Sayfa) 5. "Fatih Projesi" Amblemi Özellikleri (1 Sayfa) 6. Dizüstü TaĢıma Çantası "Fatih Projesi" Amblemi Özellikleri (1 sayfa) 15

16 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MARKA/MODEL TABLOLARI EK-1 ÜRETİCİ FİRMA MARKA MODEL ÖZELLİKLERİ Anakart İşlemci Hafıza Sabit disk Optik sürücü 16

17 MOBILMARK 2007 TEST ADIMLARI FORMU EK-2 NO TEST ADIMLARI 1 Sabit disk tek bir bölüm (partition) halinde NTFS olarak formatlanmıģtır. 2 Yeni bir iģletim sistemi kurulmuģtur. Kurulum iģletim sistemi CD sinden yapılmıģ ve herhangi bir program ile imaj olarak alınmamıģ ve imaj olarak kurulum yapılmamıģtır. 3 Standart mobilmark 2007 prosedürü için Ġngilizce dilinde iģletim sistemi kurulmuģtur. 4 Puanlama hususları Microsoft Windows 7 (64 bit) i hedeflemektedir. Bu nedenle, Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) kurulacak ve en son güncellemeler yapılmıģtır. 5 BIOS ihale tarihi öncesindeki en son versiyonu ile güncellenmiģtir. 6 Ana kartın yonga sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģtir. UYGULANDI 7 Veri depolama birimleri (RAID/ACHI) varsa bunların sürücüleri yüklenmiģtir. 8 Ağ birimi (LAN) sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģtir. 9 Grafik birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģtir. Grafik çözünürlüğü 1024x768 çözünürlüğünde ve 32 bit renk derinliğindedir. 10 Ses birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiģtir. 11 Görev çubuğu kilidi kaldırılmıģtır. 12 Geri dönüģüm kutusu devreden çıkarılmıģtır Windows teması klasik olarak seçilmiģtir. (Sağ klik (Personalize Basic and High Contrast Themes Windows Classic) Bilgisayarın uyuma konumundaki güç özellikleri never (asla) olarak seçilmiģtir. (Sağ klik (Personalize Screen Saver Change Power Settings Balanced (recommended) Change Plan Settings) Windows Firewall kapatılmıģtır. Ayrıca servislerden de Windows Firewall durdurulup kapatılmıģtır. (My Computer Manage Services and applications services Windows Firewall) Servislerden Windows Defender kapatılmıģtır. (My Computer Manage Services and applications services Windows Defender) Otomatik güncelleme özelliği kapatılmıģtır. (My Computer Properties Windows Update Change Settings Important updates Never check for updates) Bilgisayarın Windows update ve Windows Firewall un kapatılmasından dolayı oluģan uyarma mesajı kapatılmıģtır. (Control Panel Security Center) Uzaktan eriģim kapatılmıģtır. (My Computer Properties Advanced System Settings Remote) 17

18 Sistem geri yükleme kapatılmıģtır. (My Computer Properties Advanced System Settings System Protection) Görsel efektler kapatılmıģtır. En iyi performans seçeneği seçilmiģtir. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Visual Effects Adjust for best performans). Sanal bellek, hem baģlangıç hem de maksimum değerleri iki defa karģılayacak Ģekilde kurulmuģtur. Sanal belleği Windows un belirlemesine izin verilmemiģtir. Örneğin bilgisayar üzerindeki 4096MB Ram varsa baģlangıç ve maksimum değerler 8192MB bit te olabilir kalmalı olarak ayarlanmıģtır. (My Computer Properties Advanced System Settings Advanced Performans Settings Advanced Change). User Account Control (UAC) kapatılmıģtır. (Control Panel System and Security Action Center Change User Account Control Settings Never notify). 24 Bilgisayara Ģifre ile giriģ özelliği kapatılmıģtır. 25 Kullanıcı administrator haklarına sahiptir. 26 Bilgisayarın BIOS undan varsa USB 2.0 desteği kapatılmıģtır. 27 Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port kapatılmıģtır. 28 Bilgisayarın BIOS undan varsa Speed Spectrum özelliği kapatılmıģtır. 29 Mobilmark 2007 programı kurulmuģ, varsa patchleri yüklenmiģ ve sistem yeniden baģlatılmıģtır. Test baģlamadan önce bilgisayarın network bağlantısı kesilmiģtir. 30 Sabit disk defrag iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. (C:\defrag c: -f). 31 Mobilmark 2007 programı 3 (üç) kez tekrar edecek Ģekilde administrator olarak çalıģtırılmıģ ve mobilmark 2007 iģlemi süresince arayüz birimlerine (klavye, fare) dokunulmamasına dikkat edilmiģtir... firmasına ait büro bilgisayarına ait. Nolu Mobilmark 2007 Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıģtır. Testi yapan laboratuarın kaģesi Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı / /2011 Ġmza 18

19 NO TEST ADIMLARI EMC TEST ADIMLARI FORMU EK-3 UYGULANDI 1 Bilgisayarın BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır. 2 Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır. 3 EMC testlerinde teklifte verilen CE belgesine sahip usb flash bellek kullanılacaktır. TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test konfigürasyonu portları doluluğu aģağıdaki gibi olacaktır; a.cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE sertifikalı USB taģınabilir disk takılmalıdır. b.cihaz üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır. c.cihaz üzerindeki USB çıkıģına 1 adet CE belgeli USB flash bellek takılacaktır. d.kasa önündeki kart okuyucusuna SD kart takılacaktır. Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmeyecektir. Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmayacaktır. EMC testleri esnasında bilgisayarın varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır. Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır... firmasına ait dizüstü bilgisayara ait... Nolu EMC Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıģtır. Testi yapan laboratuarın kaģesi Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı / /2011 Ġmza 19

20 LVD TEST ADIMLARI FORMU NO TEST ADIMLARI 1 Bilgisayarın BIOS undan USB 2.0 desteği açılmıģtır. 2 Bilgisayarın BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılmıģtır. EK-4 UYGULANDI 3 LVD test adımlarından olan ısı testi 40 derecede yapılmıģtır LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilmiģtir. Tüm testler sadece bir bilgisayar kullanılarak tamamlanmıģtır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiģtirilmemiģtir. Bilgisayarın testlerde sorun yaģaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging iģlemi yapılmamıģtır. LVD testleri esnasında bilgisayarın "spread spectrum" özelliği kapalıdır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılmıģ, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilmiģtir Bilgisayarın iģlemcisi, iģlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broģürü üzerinde tanımlamıģ olduğu standart değerlerde çalıģacaktır. Sistem performansı ve ayarlarını (çeģitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu değildir... firmasının dizüstü bilgisayarına ait.. Nolu LVD Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıģtır. Testi yapan laboratuarın kaģesi Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı / /2011 Ġmza 20

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

CĠHAZI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

CĠHAZI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A3 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarına İçeren Alım

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 250 ADET'İN ALTINDA ALINACAK BİLGİSAYARLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 YILI KİŞİSEL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri ile Ana Hizmet Birimlerindeki Uzman ve Uzman Yardımcıları için taşınabilir bilgisayar ihtiyacı olduğu bildirilmiştir.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI

OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI OF TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERNEĞĠ BAġKANLIĞI Fakültemiz laboratuar ve bağlı birimlerinin donanımında ihtiyaç duyulan aģağıda cinsi miktarı yazılı 9 kalem cihaz 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19.maddesine

Detaylı

2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi

2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi 2000 Adet Dizüstü Bilgisayar Şartnamesi 1. Teknik Özellikler 1.1. Kapasite ve Performans 1.1.1. En az İ5-3340M Processor (2.7 up to 3 4GHz, 3M cache, Upgradable to Intel vpro technology)ve QM77 Express

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayar Donanımı Dersi BİLGİSAYARIN MİMARI YAPISI VE ÇALIŞMA MANTIĞI Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı Bilgisayarı yapısal olarak; bilgilerin girilmesi, girilen bilgilerin belirtilen durumlara

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi Saliha Ünal Cellebrite Touch Eğitimi Neden Cellebrite? İçeriğimi eski telefonumdan yeni akıllı telefona nasıl aktarabilirim? Çok Kolay! Cellebrite a sahibiz Kolayca yapabiliriz! Kit Genel Bakış Cellebrite

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği

SC-Z56. Genel Bakış. Yüksek performanslı Teradici işlemci ve 512MB sistem belleği Genel Bakış ViewSonic SC-Z56 dört çıkışlı sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda güvenli, yönetilmesi kolay, güvenilir bir seçenek arayan şirketler için mükemmel çözümdür. VMware Horizon View sertifikasına

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran Genel Bakış SD-Z226, sıfır istemci entegreli 21,5" bir monitördür. Teradici 2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z226 sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum

robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) Kurulum robotsan idea Kontrol Kartı (idea Board) 1 Genel Bakış Bu dokümanda, robotsan tarafından geliştirilmiş olan idea Kontrol Kartları nın programlanabilmesi için işletim sistemine tanıtılması sırasında yapılması

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK:

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: 3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: KURULUMDA SORUN OLUġMASI DURUMUNDA YAPILACAK KONTROLLER... 2 USB MODEM ARAYÜZÜ AÇILDI FAKAT BAĞLANTI KURULAMIYORSA;... 3 VERĠ BAĞLANTISI YAPILAMIYOR VEYA ĠNTERNETE BAĞLANIP

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 23,6 IPS LED

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 23,6 IPS LED Genel Bakış SD-Z246, 23,6" sıfır istemci entegreli bir IPS LED monitördür. Teradici Tera2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z246 sıfır istemci, VMware tabanlı

Detaylı

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır. D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır. 1(13) - Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisinde fotoğrafik resim kalitesinde çıktı elde edilebilinir? A) İğne Uçlu C) Lazer B) Nokta Vuruşlu D) Mürekkep Püskürtmeli 2(11) - Monitörlerle ilgili olarak verilen

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS EL KITABI NI-707525 TÜRKÇE HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Öncelikle bu ICIDU Homeplug adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 200 Mbps Homeplug

Detaylı

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?

SORULAR (37-66) Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? SORULAR (37-66) SORU -37 Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur? A) ISA B) AGP C) PCI D) PCI-e SORU -38 Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü BiliĢim Sistemleri Ağ Altyapısının ĠyileĢtirilmesi Projesi Teknik ġartnamesi 22 Ekim 2009, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay Ankara +90 (312) 413

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP KAYIT SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP KAYIT SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP KAYIT SİSTEMİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KABLOLU BARKOD OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İHALESİ YAPILAN İŞ Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI

INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI INTERNET BAĞLANTISININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ AĞ GEÇİDİ AYARLARI Uyarı:Aşağıdaki satırlarda bahsi geçen ayarlar TTnet servis sağlayıcı baz alınarak anlatılacak olup farklı ülkelerdeki farklı internet servis

Detaylı

ViewStick 2. Öne Çıkan Özellikler

ViewStick 2. Öne Çıkan Özellikler ViewSync Kablosuz Sunum Adaptörü ViewSync ViewStick 2 ViewSonic ViewSync ViewStick 2 kablosuz sunum ağ geçit adaptörü sahip olduğu HDMI/MHL arayüzü ile içeriklerinizi kolayca kablosuz olarak aktarabilirsiniz.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci

Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci SC-T45 İnce İstemci: Güç ve Esneklik Sonsuz İmkan için Esnek İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T45 İnce İstemci PC'si, Windows 7 Embedded Standard OS ile güçlü Intel Atom N2800'ü kullanır. SC-T45;

Detaylı

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme Sayın Müşterimiz, Bu belgedeki bilgiler Windows 7 veya Windows 8.x önyüklenmiş belirli TOSHIBA Windows PC veya Tabletlerinizi Windows 10'a

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI KİMSE YOK MU DERNEĞİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES Işık Karakoçan dan Yükseliyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme ihalesine İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Donanım&Yazılım 30.10.2013

Donanım&Yazılım 30.10.2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Donanım&Yazılım Donanım (Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine donanım denir). Örnek; Klavye Fare Ekran Yazılım (Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E7240

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:6/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 06 TEL: (0) 60 0 0-09

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme İÇERİK I. GİRİŞ... 2 II. MATERYAL... 2 III. ERİŞİM BİLGİLERİ... 3 IV. PRO-MARK UYGULAMA KURULUMU... 3 PC Konfigürasyon... 3 Kurulum Adımları... 4 V. RISK INFORMER

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri

DONANIM. 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM 1-Sitem birimi (kasa ) ve iç donanım bileşenleri 2-Çevre birimleri ve tanımlamaları 3-Giriş ve çıkış donanım birimleri DONANIM SİSTEM BİRİMİ ÇEVREBİRİMLERİ Ana Kart (Mainboard) Monitör İşlemci

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa:1#5 GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1. Kadastro hizmetlerinin merkez ve taşra birimlerince daha ekonomik, verimli ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla 50 adet

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler

Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler Cambridge LMS e Başlama- Öğrenciler 1. Başlamadan önce LMS i kullanmaya başlamadan önce bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerine sahip olup olmadığını ve internet bağlantınızın kabul edilebilir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BT LABORATUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUMCU BİLGİSAYAR (SERVER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Teklif edilecek sunumcu bilgisayarların işlemcileri Intel

Detaylı