8 lere özel dosya. TEOG Kurs Paketi. Her şey elinizin altında... TEOG. Hazırlık Dosyası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 lere özel dosya. TEOG Kurs Paketi. Her şey elinizin altında... TEOG. Hazırlık Dosyası"

Transkript

1 lere özel dosya urs aketi er şey elinizin altında... azırlık osyası

2 am ğrenme am azırlık am lçme u yıl azırlık dosyanız bizden!

3 ıllık programınız, etay planlamalarınız, lanlara uygun ürünler, ijital içerikleriniz, lçme - eğerlendirme sisteminiz ehberlik platformunuz hazır.

4 , aygıdeğer ğitim öneticileri, aygıdeğer ğretmenlerimiz, irlikte yürüyeceğimiz yeni bir öğretim sezonu daha başlıyor. u öğretim yılında da yenilenmiş ürünler ve tam öğrenme yi sağlayacak kurgularla karşınızdayız. kulların özel yayını sloganıyla yola çıkan est kul yeni sezonda gerek doküman çeşitliliğinde gerekse hizmet kalitesinde çıtayı daha da yükseltiyor. est kul un ana kurgusu olan am ğrenme, lanlama ğrenme - ygulama dev lçme-eğerlendirme ehberlik gibi her biri öğretim sürecinde karşılığı olan aşamalara yönelik olarak hazırlandı.. sınıflara destek ve hazırlık için gerekli her şeyi bu dosyada bulacaksınız; planlamadan ürünlere, dijital içerikten rehberliğe, branş (zümre) dosyalarına kadar her şeyi. osyada yer alan tüm ürünler, sınavları ortak yapılan ürkçe, atematik, in ültürü ve hlak ilgisi, en ve eknoloji, nkılap arihi ve tatürkçülük ile abancı il derslerinin yıllık toplam asgari saatlik programında kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. aftalık ders programlarına normal ders sürelerinin yanı sıra hafta içi ve hafta sonu ek ders saatleri eklenerek - saatlik bir ek kurs programı da oluşturulabilir. urada önemli olan hazırlık kursunda, ortak sınav tarihlerine kadar yıllık planda yer alan bütün konuların anlatılmasını ve pekiştirilmesini sağlamak, ayrıca ölçme değerlendirmeye yönelik çeşitli sınav ve dokümanları uygulamaktır. şinizi son derece kolaylaştıracak olan bu çalışmayı sizlere sunmaktan kıvanç duyarız. stiyoruz ki, bütün öğrenciler öğrenmenin; eğitimciler öğretmenin; okullar ve veliler de başarının tadına varsın ve mutlu olsun. ağlık ve esenlik dileklerimizle

5 epyeni bir seti istematik ijital ikro rogramlı ksiksiz eni

6 istemde eler ar? rogram osyası rün etleri eler unuyoruz? istem asıl şliyor? ranş rogramları ve müfredatları * ers ehberleri (+ ijital latform) ikro onu arama aketleri eni esil oru itapları v alışmaları nite arama ınavları () eneme ınavları * müfredatları için kullanılan veriler in - yıllık planlarından alınmıştır. eni öğretim yılı başladığında ortak sınav tarihleri ve planlarda değişiklik söz konusu olabilir.

7 lçme-eğerlendirme ehberlik letişim ler eneme ınavları ksen ınav latformu ehberlik estleri ehberlik-ariyer ergisi rep (ijital latform) rün estek istemi rogram etay letişimi

8 eler unuyoruz?

9

10 istem asıl şliyor?.. üreçler lanlama ğretim ygulama rtam / aman ıllık eğitim faaliyetleri öncesi ersler ersler - tüdler öntem / aynaklar üfredat analizi, insan kaynakları, öğrenci durumu, okul imkanları, kaynak dokümanlar... ers ehberleri onu arama estleri

11 .. dev - ekiştirme lçme eğerlendirme v rtamı, diğer zamanlar ınav ünleri ınav onrası oru itapları, v alışmaları nite arama ınavları (), eneme ınavları eksensinav.com ehberlik rep / rehberlik.eksenyayinlari.com

12 ers ehberleri am öğrenme için sağlam bir adım!. ınıf ers ehberleri ers rehberlerinin akıllı tahta uygulamasını bayinizden ücretsiz temin edebilirsiniz. ıra o rün dı ayfa ürkçe atematik en ve eknoloji nkılap arihi ve tatürkçülük ngilizce ersin kolayca ve tam olarak öğrenilmesi için özel olarak oluşturulan bu dokümanlar, öğrenciye bire bir rehberlik yapıyor; tamamlanacak boşluklarıyla, etkinlikleriyle ve sorduğu sorularla onu sıkmadan konuları kavratıyor. stelik bütün cevaplar da akıllı tahtada hazır. ent: elanik atıya rken çılan şağıdaki etkinlik örüntüleri inceleyip frakta l olup olmad ıkların a kıtalarında geniş topraklard vrupa, sya ve frika olan smanlı evleti hâkimiyet kurmuş etkilenmiştir. htilali nden olumsuz ı belirtiniz. unun temel nedeni da olmasıdır. bir yapı- elanik in bout Would ike & ow ir aileye ait aşağıdaki soy ağacında mavi gözlü bireyler mavi ile boyanarak daki bireylerin göz rengi belirtilmiştir. oy ağacınbakımından sahip olabilecekleri yazalım. genotipleri, a kare ve dairelerin içine içerisinde bu- Would you like tea? elanik kentiydi.. adım. adım rnek aşlangıç. adım aşlangıç. adım ( ). adım. adım gibi farklı inançlara alıtsal astalıklar?. adım. adım. adım özüm hastalıklar denir. şunlardır. ormal alyuvar hücresi ek bilgi rak alyuvar hücresi (ay ister misin?) Would you like a cup of coffee? ( Would you like some fruit juice? ( aciye atma, mer, hmet, ettiler. küçük yaşta vefat oğacak bir çocuğun kız ow about pizza? (izzaya ne dersin?) ) xercise Write or to do something. friends to go somewhere invite your friend / ffer something or sentences. lemonade?. Would you like some. ya da erkek olma olasılığı yani % dir. aba X XX ız X rkek aciye hmet mer atma akbule )? ve?, hall we...?, What about... kalıplar da o you want... veya davet için kullanılabilecek farklı gibi teklif et s... ma? mevcuttur. hall we go to the cine ffee? jama party. o you want some co et s go to arah s pa What about tea?.. ow about a surprise birthday party for mre?.. ustafa ) (izza yemeye ne dersin?) ow about eating pizza? a comedy film? ( ow about watching nne XX enotip : enotip : ) dersin /... ya ne bir diğer yapıdır. sonra bir fiil kullanılırsa ifadelerinde kullanılan eklif veya davet ow about ifadesinden gibi anlamlara gelir.... nasıl olur? ow about bu fiile -ing takısı eklenir. ne dersin?) (u pazar pijama partisine party this unday? ow about a slumber own sendromu nsanlarda şey romozomla rı nsanlarda bulunan kromozomun tanesi vücut, yapısal ve işlevsel olarak tanesi ise eşey kromozomud iki tane X kromozomu bulunur. ani dişilerin cinsiyet kromozomlar ur. işilerde şeklindedir. rkeklerde ise bir tane X kromozomu ının genotipi cinsiyet kromozomlarının bir tane de kromozomu genotipi bulunur. rkeklerin şeklindedir. übeyde tarafından; annesi ataları ürklerdendi. gelip umeli ye yerleşen oldu. evliliklerinden ıza fendi nin emal in babası li ustafa anım ın ataları ise übeyde anım ın li ıza fendi ve geçen hastalıklara hastalıklardan bazıları enk örlüğü: X kromozomu üzerinde iç içeyken kırmızı ve bir genle aktarılır. enk körü olan insanlar renkleri birbirinden ayırt edemezler. rak ücreli nemi: ormalde daire şeklinde olan linde olmasıyla ortaya çıkar. hücrelerinin u insanların şekhücreleri yeteri kadar oksijen own sendromu: nsanların taşıyamaz. vücut hücrelerinde yerine kromozom bulunmasıdır. bazı fiziksel farklılıklara sahiptir. u tür bireyler ustafa emal ( ) anda bir farktalın ilk iki adımı verilm u fraktalın iştir.. adımında kaç çembe r bulunur? ) ) ) ) nne ve babadan çocuklara ı sağlamıştır. ortamın oluşmasın dünyaya gelmiştir. yılında böyle bir ortamda ve huzursuzluk artmıştı. kargaşa ortamı doğmuş sonra alkanlarda a yönelik ransız htilali nden evleti kurtarmay çıkan kargaşa ortamı alkanlarda ortaya yöneltti. kurtarmaktı. bulunduğu amacı smanlıyı içinde u akımların ortak de adişah aydınlar bazı n elanik te örgütlene etki yarattı. yeniden ilan ettirdiler. şekillenmesinde önemli emal in aşanılan olaylar ustafa u yapı XX ız. ow about swimming X rkek in the pool this afternoon?... animasyon ers ehberi ğretmen zel t n o he ni ntroductio ntroduction o he nit raktal üşleri ile oluşturulan ir şeklin orantılı denir. örüntülere fraktal ş ya da büyültülm olarak küçültülmü ütün canlılar hücre oluşur. azı adı verilen canlılar sadece yapı birimler için böyle bir canlılara inden tane hücrede bir hücreden hücreli; bazı n oluştuğ oluştuğu u canlılar ise için böyle denir. mip, canlılara çok sayıda öglena çok bir hücreli ve köpek hücreli oranında kenarlarının bir eşkenar üçgenin rneğin yukarıda fraktal oluşturulmuştur. ile bir küçültülmesi canlılar çok hücreli canlılara canlılara; insan, gerçekleşen kavak ağacı büyüme, onarım, üremeörnek verilebilir. anlılar bölünmeleri sayesinde gibi birçok da ni daha yakında gerçekleşir. olay imdi bu hücre n inceleye hücre bölünm lim. eleri- örüntüer fraktal bir örüntü bir dür ama her fraktal değildir. itoz bölünm ayvan lünme türüdür.e hem bir hücreli canlılard hücresi itoz hücre a hem de bölünmesi. azırlık çok sırasında hücreli canlılard aşaması hücrede sırasıyla a görülen dedir. ekirde nda kalıtım maddes aşağıdaki bir bödeğişimler i kopyala k zarı kaybolm nır. u aşamad gözlenir. aya başlar. alıtım a kalıtım ve sentriol maddesi maddesi kendisini kromozom ipliksi yapılar eşler.. onraki şeklinadı verilen aşamada eşlemiş kromoz yapılara dönüşür. aha omlar hücrenin. sonra kromoz om eşleri ortasına. ücreni ayrılarak dizilir. hücrenin n ortadan kutuplarına ile aynı boğumlanması kalıtsal çekilir. sonucu sitoplaz yapıya sahip ma bölünür iki yeni hücre ve böylece ana oluşur. rnek hücre. adım rnek. adım. adım. adım olması ir şeklin frakal adımlariçin ilerleyen büyültülda aynı şeklin küçültülmüşleri ya da sı müşlerinin kullanılma. adım gerekir.. belirtir mi? çıklayınız rüntüsü fraktal ekirdek özüm parçasını küçülttüğü örüntünün bir edemeyiz. belirtmez çünkü parçasını elde rüntü fraktal müzde diğer de ya da büyülttüğü müz- ) : yardımsever selfish : bencil liar: : yalancı aura is my friend and ekilde havan hücresinde mitoz bölünme u evreden nin bir evresi sonraki evre gösterilm aşağıdak iştir. ilerden hangisid ir? resim oyun she is very kind. om is a rude boy. y best friend is generous. e shares everything. he is trustworthy. ou can trust her. ack is honest, he never tells lies. don t like selfish people. e is a liar. on t believe : ahbap, kafadar, arkadaş best friend : en iyi arkadaş mate : arkadaş secret him. time together. y best friend lives in ondon. have a lot of classmates. : sır : yatıya kalma pajamas : nglish pyjamas : ritish nglish riends keep secrets. ll have a pajama party next unday. Would you like to come to my slumber party? love sleepovers. enjoy a lot. slında çoğul olan pajamas sözcüğü isim tamlaması(compound noun) olarak kullanıldığında pajama olarak yazılır. exercise xercise Watch the video riendship oup ecipe. hen write the ingredients of the soup. ) ) ) özüm ekilde görülen amacı oluşacak evrede kromozo mlar ayrılarak hücre ortadan iki hücrenin de kalıtım maddesihücrenin kutuplar ikiye boğumla ına hareket nin birer narak sitoplazm etmeye başlamış kopyasın ı almasıdı a bölünme tır. unun r. undan sini gerçekle sonraki aşamada ştirmelidir. exercise urkish meanings and uddies always spend pajama party : pijama partisi slumber party : yatıya kalma / pijama partisi sleepover riends should be helpful. : nazik, kibar : kaba, nezaketsiz : cömert : dürüst ocabulary : ouns about riendship ere are some nouns / compound nouns you can use for friendship. make sentences. Write their e. adım. adım. adım. adım helpful kind rude trustworthy : güvenilir honest buddy. adım. adım ocabulary : djectives about riendship ere are some adjectives you can use for friendship. make sentences. Write their urkish meanings and generous ücre zarı ücrelerin çoğu, hücre çekirdek zarı, ve sitoplaz ma adı verilen üç temel kısımdan oluşur. ek bilgi itoz ölünm etkinlik adım daha ilerletiniz. örneklerini bir erilen fraktal. adım itoplazma video arısabır itkisi ar anesi ğrelti tu itoz ölün me ücre * goofiness : çılgınlık, çatlaklık sticks gallon cups pints teaspoon tablespoon / cups cup evap: kindness goofiness * having fun honesty arguments (sticky) respect safety trust video ip bout riendsh meanings and : djectives a their urkish ocabulary dship. Write frien for use you can e adjectives ere are som s. ld be helpful. make sentence riends shou kind. : yardımsever d and she is very helpful aura is my frien r : nazik, kiba boy. rude a is kind om g. shares everythin ketsiz e. neza, rous kaba : d is gene rude y best frien her. : cömert hy. ou can trust generous he is trustwort lies. nilir tells r : güve he neve trustworthy ack is honest, : dürüst h people. honest don t like selfis : bencil exercise t believe him. selfish e is a liar. on : yalancı : liar s and urkish meaning t riendship p. Write their : ouns abou for friendshi ocabulary s you can use pound noun e nouns / com time together. d ere are som spen ys s. uddies alwa make sentence on. dar, arkadaş d lives in ond : ahbap, kafa y best frien buddy daş classmates. : en iyi arka have a lot of best friend ts. daş secre : arka riends keep mate unday. ma party next : sır ll have a paja y? secret slumber part isi to come to my : pijama part Would you like pajama party isi a lot. y / pijama part a enjo kalm s. a y : yatıy love sleepover slumber part isim ğü a as sözcü l olan pajam : yatıya kalm slında çoğu ) olarak kulla sleepover pound noun ır. tamlaması(com nglish a olarak yazıl pajamas : nıldığında pajam h nglish pyjamas : ritis ers rehberlerinin boşlukları doldurulmuş, cevapları işaretlenmiş ve çözümleri yapılmış halini dijital olarak ğretmen zel adıyla sizlere sunuyoruz. u sayede öğretmenler istedikleri zaman cevaplara ulaşabilirler. exercise video xercise soup. dients of the write the ingre ecipe. hen riendship oup Watch the video sticks gallon cups pints teaspoon tablespoon / cups cup * goofiness : çılgınlık, çatla e kullanılmak istendiğind misin?) milk? (üt içmek ister Would you like to drink to the cinema? ( Would you like to go ve,, birlikte elanik te ürklerle ydı. sahip milletler yaşamakta raktalın başlan rimdir. rakta gıcında dal uzunlu ğu bil oluşturulurk en her dal uzunluğunun kendi i büyüklükte iki dala maktadır. ayrılu frakta lın. adımın uzunluğu daki en küçük kaç birimd dalın ir? ) ) ) ). adım özüm rnek. adım ın açılan elanik sman-lı n imanıyla ge enizi ne e önemli bir vrupa ile ticaretind yere sahiptir. yerleşen kişilerin buraya u durum çeşitli milletlerd mesinde etkili olmuştur. (invitation) ifadeleri teklif (offer) veya davet mevcuttur. bir konuda ngilizcede herhangi bazı ifade kalıpları nda öğrenilmesi gereken kalıbı ile kullanıldığı gelen bu yapı soru fiil istemek anlamına ifadesinden sonra bir Would... like lumlu cümle yapısında misin? anlamına gelir. eklenir.... ister n sonra to sözcüğü Would like kullanılırsa like sözcüğünde unanistan sınırları ugün komşumuz önemli bir lunan elanik kenti ffering / nviting ve etkinlik klık kindness goofiness * having fun honesty y) arguments (stick respect safety trust

13 kıllı ahta için % ijital destek ers rehberlerinin akıllı tahta programı dersi eğlenceli ve etkili bir hale getirmek için oldukça zengin bir içerikle dolu. nimasyonlar onu nlatımı özümlü rnekler ve orular ideolar tkileşimli tkinlikler erhangi bir kurulum gerektirmeyen, tıkla ve çalıştır özelliğindeki akıllı tahta uygulamasıyla ihtiyaç duyulan bütün nesneler parmağınızın ucunda.

14 ikro onu arama aketleri ğrenilenleri uygulamak çok eğlenceli ürkiye de ir lk.nf. ikro onu arama aketleri ıra o rün dı det ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ) in ültürü ( x ) ya da öğrencilik hazırlanan mikro konu tarama paketleri her branşın testlerini sıralı ve düzenli bir şekilde arşivliyor. u sayede testleri koymak için özel bir rafa/dolaba ihtiyaç kalmıyor. u paketlerle farklı sınıflarda hangi testin verildiğini takip etmek artık problem değil. ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ) in ültürü ( x ) ikro konu tarama paketlerinin akıllı tahta uygulamasını bayinizden ücretsiz temin edebilirsiniz. kıllı ahtayla uyumlu ikro konu tarama paketlerinin testlerindeki her soru akıllı tahtada teker teker açılır. u sayede öğretmen, öğrencilerine tek bir soru üzerinden çalışma yaptırır ve dikkatlerin dağılmasını önler.

15 ikro onu arama estleri / çerikler. ınıf / ürkçe.. o onu arama dı elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - X azım uralları - azım uralları - azım uralları - oktalama şaretleri - oktalama şaretleri - oktalama şaretleri - iilimsiler - (iilimsi ve ekimli iil yrımı) iilimsiler - (sim-fiil) iilimsiler - (ıfat-fiil) iilimsiler - (arf-fiil) iilimsiler - (iilimsi kleriyle apılmış alıcı simler, iilimsiye ağlı elime rupları) ümlenin ğeleri - (ümlenin emel geleri) ümlenin ğeleri - (ümlenin emel ve ardımcı geleri) ümlenin ğeleri - (emel ve ardımcı geler, urgulu ge, ra öz) ümlenin ğeleri - ümlenin ğeleri - iil atısı - (tken ve dilgen iiller) iil atısı - (tken ve dilgen iiller) iil atısı - (eçişli ve eçişsiz iiller) iil atısı - (eçişli ve eçişsiz iiller) iil atısı - ümle ürleri - (nlamına öre) ümle ürleri - (üklemine öre) ümle ürleri - (apısına öre) ümle ürleri - (apısına öre) ümle ürleri - nlatım ozuklukları - (nlama ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (nlama ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (il ilgisine ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (il ilgisine ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları -. ınıf / ngilizce.. o onu arama dı riendship - riendship - een ife - een ife - evision (unit -) ooking - ooking - ommunication - ommunication - he nternet - he nternet - evision (unit -) dventures - dventures - ourism - ourism - evision (unit -) hores - hores - cience - cience - atural orces - atural orces - evision (unit -) ğrenme lanı nlam ilgisi - (elimede nlam) nlam ilgisi - (ümlede nlam) nlam ilgisi - (etinde nlam) azım ve oktalama il ilgisi - (iilimsiler) il ilgisi - (ümlenin geleri) il ilgisi - (iil atısı) il ilgisi - (ümle ürleri) il ilgisi - (nlatım ozuklukları) ğrenme lanı riendship een ife ooking ommunication he nternet dventures ourism hores cience atural orces.. o raktallar, ansıyan, önen ekiller - raktallar, ansıyan, önen ekiller -. ınıf / atematik onu arama dı ğrenme lanı eometri istogram luşturalım - istogram luşturalım - lasılık ve statistik am ayıların ve ndalık esirlerin uvvetleri slü ayılarla arpma ve ölme şlemleri slü ayılarla şlemler ve ilimsel österim areköklü ayılar areköklü ayılarla oplama ve ıkarma - ayılar areköklü ayılarla oplama ve ıkarma - areköklü ayılarla arpma ve ölme - areköklü ayılarla arpma ve ölme - lasılık ve lay eşitleri - lasılık ve lay eşitleri - lasılık ve statistik erçek ayılar ayılar tandart apma lasılık ve statistik çgenin enarları rasındaki ağıntılar - çgenin enarları rasındaki ağıntılar - çgen izimi, çgen eşitleri isagor eoremi çgenlerde şlik ve enzerlik - çgenlerde şlik ve enzerlik - çgenlerde şlik ve enzerlik - eometri ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ayı rüntüleri - ayı rüntüleri - zdeşlikler ve arpanlara yırma - zdeşlikler ve arpanlara yırma - ebir zdeşlikler ve arpanlara yırma - asyonel fadeler - asyonel fadeler - ombinasyon - ombinasyon - lasılık ve statistik ir ilinmeyenli enklemler - ir ilinmeyenli enklemler - oğrusal enklem istemleri ğimle anışalım - ğimle anışalım - ğimle anışalım - ğimle anışalım - çgen rizmayı anıyalım iramit, oni ve üreyi anıyalım eometrik isimlerde ra esit eometri ok üzlüler ok üplü apılar çgen rizmanın üzey lanı iramit, oni ve ürenin üzey lanı - iramit, oni ve ürenin üzey lanı - çgen rizmanın acmi iramit, oni ve ürenin acmi - iramit, oni ve ürenin acmi - şitsizlikler - şitsizlikler - ebir erspektif ve imetri eometri. ınıf / in ültürü ve hlak ilgisi.. o onu arama dı ğrenme lanı aza ve ader - aza ve ader - aza ve ader aza ve ader - ekat, ac ve urban badeti - ekat, ac ve urban badeti - ekat, ac ve ekat, ac ve urban badeti - urban badeti ekat, ac ve urban badeti - z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - z. uhammed in z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - ayatından z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - rnek avranışlar ur an da kıl ve ilgi - ur an da kıl ur an da kıl ve ilgi - ve ilgi slam inine öre ötü lışkanlıklar - slam inine öre slam inine öre ötü lışkanlıklar - ötü lışkanlıklar inler ve vrensel ğütleri - inler ve vrensel inler ve vrensel ğütleri - ğütleri.. o itoz ölünme - itoz ölünme - alıtım - alıtım - ayoz ölünme ve enetik od - ve enetik od - daptasyon ve vrim aldırma uvveti azı isimler eden üzer? - azı isimler eden üzer? - asınç - asınç - asınç - lementlerin ınıflandırılması -. ınıf / en ve eknoloji onu dı ğrenme lanı ücre ölünmesi ve alıtım uvvet ve areket lementlerin ınıflandırılması - imyasal ağlar - imyasal ağlar - imyasal epkimeler - addenin apısı ve imyasal epkimeler - zellikleri sitler / azlar - sitler / azlar - sitler / azlar - u rıtımı es algaları es esin zellikleri üzik ve en es ir nerji ürüdür sı - ıcaklık nerji önüşümü ve zısı addenin âlleri ve sı lışverişi rime - onma ve uharlaşma - oğuşma sısı sınma - oğuma ğrileri esin incirinde nerji kışı - esin incirinde nerji kışı - adde öngüleri - adde öngüleri - nerji aynakları ve eri önüşüm lektrik kımının anyetik tkisi - lektrik kımının anyetik tkisi - lektrik nerjisi sıya önüşür - lektrik nerjisi sıya önüşür - lektrikli letlerin ücü - lektrikli letlerin ücü - vren ve ünya mız asıl luştu? erkabuğunu tkileyen evha areketleri - erkabuğunu tkileyen evha areketleri - ıcaklık arkından aynaklanan ava layları. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük onu arama dı addenin âlleri ve sı anlılar ve nerji lişkileri aşamımızdaki lektrik oğal üreçler.. o ğrenme lanı ir ahraman oğuyor - ir ahraman ir ahraman oğuyor - oğuyor illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler a stiklal a lüm! ağdaş ürkiye olunda dımlar tatürkçülük tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası - tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası - tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası

16 oru itapları yeni nesil lışılagelmiş soru kitaplarının çok ötesinde..nf oru itapları ıra o rün dı ürkçe atematik en ve eknoloji nk.ar. ve tatürkçülük in ültürü ve hlak ilgisi ayfa

17 ) eninle başka bir geziye gideriz, sen benim en ) er milletin çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kurması v alışmaları am öğrenme evde de sürsün diye..nf. v alışmaları ıra o rün dı ayfa ürkçe atematik en ve eknoloji..nk.ar.ve tatürkçülük ngilizce v çalışmaları sınıf çalışmalarını desteklemek ve tam öğrenmenin kesintisiz olmasını sağlamak için hazırlandı. ünkü bunlar öğrencilerin derste öğrendiklerini uygulayacağı; işlem, çizim ve farklı çalışmalar yapacağı; haftalık verilecek ve tırtıklı baskısıyla kolayca takip edilebilecek bir ürün olarak kurgulandı. öylece derslerden ödev verme problemi de aşılıyor. v çalışmaları ekrar den, ansıyan, önen ekiller est - dı : oyadı : ınıfı :. şağıda verilen şekillerden hangisi fraktal de-. ğildir? ) ). adım. adım ) ) ukarıda verilen örüntünün. adımında kaç tane kare bulunur? ) ) ) ) ümlenin nlam zellikleri (znel ve esnel argı, enel avramlar). () iir bir çağlayandır. () nsanın derinliklerine v çalışmaları est - dı : oyadı : ınıfı :. "eninle gelemeyeceğim için üzgünüm." cümlesi- tutulmuş bir aynadır. () aviliklere açılmış bir yelkenli gibi özgür kılar bizi. () u yüzden insanların beklentinin gerçekleşmediği ifade edilmiş olur? ne karşılık aşağıdakilerden hangisi söylenirse, en yatkın olduğu sanatlardandır şiir. ) en bunu hep yapıyorsun, alıştım artık. arçanın hangi cümlelerinde şiirle ilgili öznel ) er olasılığa karşı planlama yapmıştım, üzülme. bir tanım yapılmıştır? ) u durumda sanırım bazı değişiklikler yapmam ) ve ) ve ) ve ) ve gerekecek.. smanlı evleti angi ephede? - aliçya anakkale uriye oğu (afkasya) v çalışmaları est dı : oyadı : ınıfı :.. ünya avaşı'nın son günlerinde aşkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur. u ilkelerden hangisi, savaş sonrasında oluşturulan illetler emiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? ) evletlerarası anlaşmazlıkları çözümlemek kromozomlu üreme ana hücresinde meyana gelen mayoz bölünme sonucunda... kromozomlu... tane hücre oluşur. ukarıdaki cümleyi öğrencilerine boşluk doldurma. ir canlının... sorusu olarak sormak isteyen eride ğretmen boş v çalışmaları ayoz ölünme est. dı : oyadı : ınıfı : amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması iyi arkadaşımsın.... adım. adım. adım ukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın. adımında tane doğru parçası,. adımında tane doğru. adım. adım. adım parçası kullanılmıştır. ukarıda verilen örüntünün. adımı aşağıdakilerden hangisidir? doğru parçası kullanılır? una göre, bu fraktalın. adımında kaç tane ) ) ) ) ) ). y ) ) x. "e istemiştiniz?" sorusuna karşılık aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse bir istek dile getirilmiş olur? ) adece bakıyordum. ) ayırlı olsun demeye geldim. ) iyim reyonu ne tarafta? ) ir güneş gözlüğü alacaktım.. u gidişle gösteriye yetişemeyeceğim. vet, çünkü yanlış yoldan gidiyorsun. lt caddeden gidersen çok daha erken ulaşırsın. ihat iyaloğun ikinci cümlesinde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi ön plandadır? ) akınma ) neri ) leştiri ) eklenti. u saatten ana adir sonra mutlaka nerede geleceğini geleceğini kaldı? sanmam. söylemişti. acit kan emen yargılamayalım. elki trafiğe takılmıştır. smanlı evleti'nin. ünya avaşı'nda savaştığı cepheleri gösteren yukarıdaki haritada hangi cephelerin smanlı başkentini ele geçirmek ve usya'ya yardım götürmek amacıyla açıldığı söylenebilir? ) alnız ) alnız ) ve ), ve. lmanya. ünya avaşında smanlı evleti'ni kendi yanına çekmek istemiş ve bu konuda girişimlerde bulunmuştur. lmanya'nın çabaları meyvesini vermiş ve smanlı evleti. ünya avaşında lmanya yanında girmiştir. lmanya'nın bu girişiminin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? zgi ukarıda konuşan dört arkadaştan hangisi ön yargıda bulunmuştur? ) ihat ) acit ) kan ) zgi ) zerindeki yükü hafifletmek için tilaf evletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak ) smanlı evleti'nin üstün silah gücünden faydalanıp savaşı kazanmak ) smanlı adişahının halifelik özelliğinde faydalanmalamak.. adım. adım. adım ukarıdaki fraktal örneğinin. adımındaki karenin alanı br olduğuna göre, bu fraktalın. adımındaki taralı bölgelerin alanları toplamı kaç br dir? ) ) ) ) hmet, yukarıdaki koordinat düzleminde verilen nolu şekli birim sağa ve birim aşağı öteliyor. ehmet ise nolu şeklin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çiziyor. una göre, hmet ile ehmet in elde ettikleri şekillerin kesişim bölgesinin alanları toplamı kaç br dir? ) ), ) ),. ınıf / atematik ) oğazların tilaf evletleri'ne kapatılmasını sağ-. ) er türlü gizli antlaşmanın yasaklanması ) enilenlerin savaş tazminatı ödememesi ngiltere. ünya avaşında zakdoğu'dan sömürge askerleri getirerek ttifak evletlerine karşı savaştırmıştır. kdeniz anal ephesi ızıldeniz int kyanusu. yerlere semboller koyacaktır. ( =, =, = ) eride ğretmen in kullanacağı semboller sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? ) ) ) ) oroz atates eyik nsan azı canlılar çoğalmak için mayoz bölünmeye ihtiyaç duymazlar.. işi maymun rkek insan = n = n işi bir maymundan alınan ve erkek bir insandan alınan hücreleri karşılaştırıldığında in n, nin ise n kromozomlu olduğu anlaşılıyor. u durumda ve hücreleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) umurta hücresi perm hücresi ) perm hücresi umurta hücresi ) umurta hücresi ide hücresi ) pitel doku hücresi perm hücresi şeyli üremeyle ilgili n n yandaki şemayı en. oplumsal tarih, kişisel tarih gibi bilinmeye muhtaçtır. lke sorunlarına duyarsız biri, yaşadığı topluma faydalı olamaz. yilik, onu yapanla iyiliği gören arasında bir sır olmalıdır. ir kişiyi mutlu etmekten daha güzel bir davranış bilmiyorum. ukarıdaki cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? ) ve ) ve ) ve ) ve. şağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? ) u kitabın diğerleri gibi beğenileceğinden şüpheliyim. ) yi ki odaları açık renge boyatmışız, ortalık aydınlatıldı. ) ehir hayatından sıkıldığı için gitmiştir belki de köye. ) ütün gün aynı işi yapmak insanı sıkıyor ister istemez.. smanlı evleti'ni savaş dışı bırakmak usya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak oğazları ele geçirmek u amaçları gerçekleştirmek için tilaf evletlerinin. ünya avaşında hangi cepheyi açtığı söylenebilir? ) afkasya ) anal ) anakkale ) akedonya üveyş analı'nda geçen ingiliz gemileri sömürgelerini kısa yoldan kdenize getirebilmekteydi. erilen harita ve bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) zakdoğu'dan gelen gemilerin üveyş analından geçmek zorunda kalması yolu uzatmıştır. ) ngiltere zakdoğu dan getirttiği sömürgeleriyle üveyş analını ele geçirmeye çalışmıştır. ) smanlı evleti. ünya avaşında kendi toprakları dışında ısır bölgesine de asker göndermiştir. ) smanlı evleti anal ephesini açarak ngiltere'nin zakdoğu sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istemiştir. ukarıda gösterilen canlı varlıklara ait resimlerden hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir? ) ) ) ). ayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili;. luşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.. şeyli üreyen canlılarda görülür.. ir hücreden iki yeni hücre oluşur. bilgilerinden hangileri doğrudur? ) anlız ) ve ve eknoloji defterine çizen sra nın kullandığı sembollerin tem- n sil ettiği kavramlar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? n n n ) umurta igot perm öllenme hücresi ücresi ) perm igot umurta öllenme hücresi ücresi ) umurta öllenme perm şey ana hücresi ücresi hücresi ) perm öllenme umurta igot. ınıf / ürkçe. ınıf / nkılap arihi ) ve ), ve hücresi ücresi. ınıf / en ve eknoloji

18 nite eğerlendirme ınavları am öğrenme tam ölçmeyle mümkündür..nf. nite ğr. nv. aketleri ıra o rün dı det ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ). ınıf nite eğerlendirme ınavı. nite sonlarında, bir ders saatinde ister kitapçıklardaki optik formlarla ister ayrı optik form eşliğinde yapılacak bu sınavlar soru ile sınıfın ayrıntılı bir analizini yapıyor. mükâfat muharebe münakaşa müsait şağıdaki cümlelerin hangisinde üstteki kelimelerden herhangi birinin eş anlamlısı kullanılmıştır? ) edem çalışmalarımızda depoyu kullanmamız konusunda zorluk çıkarmadı. ) örev paylaşımı sürecinde çıkan küçük tartışma sonradan tatlıya bağlandı. ş ka u tutm nce k de aynı. ) ve ) ve. ınıf nite eğerlendirme ınavı nkılap arihi ve tatürkçülük eğerli ğretmenler ve evgili ğrenciler, nite değerlendirme sınavlarını optik cevap kağıdı formu ile optik okuyucu cihazlarda hızlı, esnek ve kolay bir şekilde okutabilirsiniz. unun için sınavları uygulamaya başlamadan önce öğrenci sayısı kadar optik cevap kağıdı hazır bulundurmayı ve sınavın cevaplarının bu optik cevap kağıtlarına işaretlenmesini sağlamayı unutmayınız. ınav bittiğinde optik cevap kağıtlarını toplayıp optik okuyucu cihaz yardımıyla sınavı okutabilir ve sonuçlarını alabilirsiniz. ütün optik cevap kağıtlarını okuttuğunuzda internetiniz var ise anında ya da daha sonra internet bulunan bir ortamda değerlendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. eğerlendirmeleriniz sonrasında, sistemi üzerinden sınıf genelinin ve öğrencilerin kazanım analizleri, ünitenin anlaşılan ve anlaşılmayan konuları, diğer sınıf ve öğrencilerle karşılaştırmaları gibi verilere erişebilirsiniz. istem hakkında ve teknik işlemlerle ilgili daha detaylı bilgilere "www.testokul.com" web sitemizden ulaşabilirsiniz. : ızlı, esnek ve kolay değerlendirme evgili ğrenciler, oldaki optik alana numaranızı ve cevaplarınızı kodladıktan sonra bu sayfanın bulunduğu yaprağı ir dersin ünite değerlendirme sınavları yine mikro paketlerdeki gibi öğrencilik paketleniyor. u sayede bir sınıfa ait sınav evrakları başka sınıflarla, başka derslerle karışmadan düzenli bir şekilde uygulanmaya hazır. ) eyzeme yaptığımız yardımlar sonucunda çocuklar olarak küçük bir ödülü hak etmiştik. ) radım ama şu an toplantıdaymış, uygun olduğunda kendisi arayacağını söyledi.. kopararak öğretmeninize veriniz.

19 nite eğerlendirme ınavları / çerikler. ınıf / ürkçe. ınıf / atematik. ınıf / en ve eknoloji o onu dı nite dı o onu dı nite dı o onu dı nite dı erçek, ecaz, an, erim nlam ş nlam, ıt ve lumsuz nlam ş eslilik, rtak ök elime rupları ve eyim nlamı kilemeler ve ansıma elimeler d ktarması, olaylama elimeler rası nlam lişkileri ynı avram lanına iren elimeler znel ve esnel argı ebep-onuç ve maç-onuç lişkisi eşitli avramlar ve uygular onu, aşlık, na ikir, na uygu ardımcı ikir, nahtar elime nlatım ğzı, rtülü nlam etnin il ve nlatım zellikleri etni luşturan nsurlar rasındaki eçiş ve ağlantılar aragraf amamlama, aragraf luşturma etin lanı nlatımın kışını ozan ümle örsel kuma nlatım içimleri üşünceyi eliştirme olları öz anatları azı ürleri azım uralları oktalama şaretleri iilimsiler elimelerde ve elime ruplarında nlam ümlenin nlam zellikleri ümleler rası nlam lişkileri ümleye âkim lan uygu etin orumu etin orumu azım ve oktalama raktallar, ansıyan, önen ekiller istogram luşturalım am ayıların ve ndalık esirlerin uvvetleri slü ayılarla arpma ve ölme şlemleri slü ayılarla şlemler ve ilimsel österim areköklü ayılar areöklü ayılarla oplama ve ıkarma areköklü ayılarla arpma ve ölme lasılık ve lay eşitleri erçek ayılar tandart apma çgenin enarları rasındaki ağıntılar çgen izimi, çgen eşitleri isagor eoremi çgenlerde şlik ve enzerlik ik çgendeki ranlar (rigonometri) ayı rüntüleri zdeşlikler ve arpanlarına yırma asyonel fadeler ombinasyon ir ilinmeyenli enklemler oğrusal enklem istemleri ğimle anışalım çgen rizmayı anıyalım iramit, oni ve üreyi anıyalım eometrik isimlerde ra esit eometri lasılık ve statistik ayılar lasılık ve statistik ayılar lasılık ve statistik eometri ebir lasılık ve statistik ebir itoz ölünme alıtım ayoz ölünme ve enetik od daptasyon ve vrim aldırma uvveti azı isimler eden üzer? asınç lementlerin ınıflandırılması imyasal ağlar imyasal epkimeler sitler / azlar u rıtımı es algaları esin zellikleri üzik ve en es ir nerji ürüdür sı - ıcaklık nerji önüşümü ve zısı addenin âlleri ve sı lışverişi rime - onma ve uharlaşma - oğuşma sısı sınma - oğuma ğrileri esin incirinde nerji kışı adde öngüleri nerji aynakları ve eri önüşüm lektrik kımının anyetik tkisi lektrik nerjisi sıya önüşür lektrikli letlerin ücü vren ve ünya mız asıl luştu? erkabuğunu tkileyen evha areketleri ücre ölünmesi ve reme uvvet ve areket addenin apısı ve zellikleri es addenin âlleri ve sı anlılar ve nerji lişkileri aşamımızdaki lektrik oğal üreçler ümlenin ğeleri iil atısı il ilgisi ok üzlüler ve ok üplü apılar çgen rizmanın üzey lanı eometri ıcaklık arkından aynaklanan ava layları ümle ürleri nlatım ozuklukları. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük o onu dı nite dı atıya rken çılan ent: elanik ustafa emal kulda ir ahraman epheden epheye ustafa emal oğuyor ört ehir ve ustafa emal iderlik olunda smanlı evleti angi ephede? eldikleri ibi iderler illi yanış: urdumuzun e illi ücadele aşlıyor şgaline epkiler gemenlik illetindir lk aferimiz / estanlaşan ireniş stiklal illetimindir nadolu nsanının üyük edakarlığı / irilişin estanı akarya a stiklal a lüm! o iramit, oni ve ürenin üzey lanı çgen rizmanın acmi ramit, oni ve ürenin acmi şitsizlikler erspektif ve imetri. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük onu dı ağdaş ygarlığa oğru dımlar / ukuk ve ile ejim arşıtı ir syan / abotaj ayramı arf nkılabından illet ekteplerine ubilay layı / ağdaş niversite olunda evlet ve oplum l le - oyadı anunu ürk ağdaşlaşması / er ey üçlü ir ürkiye çin umhuriyet / e utlu ürküm iyene! alkçılık / oplumda evlet esteği aiklik / er landa enilik ebir eometri nite dı ağdaş ürkiye olunda dımlar tatürkçülük. ınıf / ngilizce o onu dı nite dı riendship riendship een ife een ife ooking ooking ommunication ommunication he nternet he nternet dventures dventures ourism ourism hores hores cience cience atural orces atural orces ayat eren afer / avaşa on eren elge nkılapların emel ayanağı / umhuriyet ize manet altanattan illi gemenliğe aferin ve ağımsızlığın escili aşkent nkara / aşasın umhuriyet ağdaş evlete oğru ok artili emokratik ayat ağdaş ürkiye olunda dımlar ürk ış olitikası atay ürkiye ye atılıyor tatürk izimle ine ir ünya avaşı elişen ürkiye ürkiye ye önelik ehditler vrupa irliğine oğru tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürkten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası

20 .nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. azır ulunuşluk ınavı ıra o.nf. eneme ınavları rün dı ayfa erkezi sistem ortak sınavlarına yönelik bütün derslerden periyodik olarak uygulanan ve ürkiye geneli değerlendirilen beş adet deneme sınavı. eneme sınavları yeni müfredata ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanır. evap anahtarları ve kazanım analizleri sistem üzerinden (eksensinav.com) paylaşılır. ınavlar ve optik formlar uygulama tarihinden bir hafta önce elinizde olacaktır. - (dı, soyadı arasında bir boşluk bırakınız) asarım ve askı: oruları evaplamaya başlamadan önce; ve,.., -, bilgilerini yazınız ve kodlayınız. evaplarınızı oyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz. şaretlerinizi nde görüldüğü gibi cevap yerinin dışına taşırmadan doldurunuz. şaretlemediğiniz takdirde sınavınız değerlendirilmeye alınmayacaktır. evaplarınızın eşleşmesi ve de puanlarınızın doğru hesaplanabilmesi için mutlaka bilgisini işaretleyiniz (el. o) dı / oyadı :... rup o :... ğrenci o:..... / el o alanını, sizden istenen bilgiye göre doldurunuz. - (dı, soyadı arasında bir boşluk bırakınız) asarım ve askı: oruları evaplamaya başlamadan önce; ve,.., -, bilgilerini yazınız ve kodlayınız. evaplarınızı oyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz. şaretlerinizi nde görüldüğü gibi cevap yerinin dışına taşırmadan doldurunuz. şaretlemediğiniz takdirde sınavınız değerlendirilmeye alınmayacaktır. evaplarınızın eşleşmesi ve de puanlarınızın doğru hesaplanabilmesi için mutlaka bilgisini işaretleyiniz (el. o) dı / oyadı :... rup o :... ğrenci o:..... / el o alanını, sizden istenen bilgiye göre doldurunuz. * a yönelik ekstra deneme yapmak isteyen kurumlarımız için farklı deneme serilerimiz mevcuttur.. ınıf / eneme ınavları ygulama arihleri ıra o rün dı ygulama arihi. ınıf eneme ınavı - kim. ınıf eneme ınavı - asım. ınıf eneme ınavı - ralık. ınıf eneme ınavı - art. ınıf eneme ınavı - isan. ınıf eneme ınavı - isan eneme ınavları rtak sınavlara eneme ınavları ile hazırlanılır *

%100. Dijital. Destek ORTAOKUL (5-6-7-8. SINIF) ÜRÜN KATALOĞU 2014-2015. Tam Öğrenme

%100. Dijital. Destek ORTAOKUL (5-6-7-8. SINIF) ÜRÜN KATALOĞU 2014-2015. Tam Öğrenme % ijital estek (---. ) - am ğrenme , eğerli ğretmenler ve ğitim öneticileri, irlikte yürüyeceğimiz yeni bir öğretim sezonu daha başlıyor. u öğretim yılında da yenilenmiş ürünler ve yeni konseptlerle karşınızdayız..

Detaylı

%100. Dijital. Destek. Ortaokul. (5-6-7-8. Sınıf) Ürün Kataloğu 2015-2016. Tam. Hazırlık. Tam. Öğrenme. www.testokul.com

%100. Dijital. Destek. Ortaokul. (5-6-7-8. Sınıf) Ürün Kataloğu 2015-2016. Tam. Hazırlık. Tam. Öğrenme. www.testokul.com % ijital estek rtaokul (---. ınıf) rün ataloğu - am ğrenme am azırlık www.testokul.com , eğerli ğretmenler ve ğitim öneticileri, irlikte yürüyeceğimiz yeni bir öğretim sezonu daha başlıyor. u öğretim yılında

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ İ.Ö. PROGRAMI 2. SINIF (Öğr. Gör. B. ILGAZ) Saat D. OE Ders Saat D. OE Ders R Ş M B

İŞLETME YÖNETİMİ İ.Ö. PROGRAMI 2. SINIF (Öğr. Gör. B. ILGAZ) Saat D. OE Ders Saat D. OE Ders R Ş M B .. ĞD ÜNV ĞD K YÜKKOK 2013-2014 GÜ YY D OG ( Y2 2 ) YÖN.Ö. OG 2. NF (Öğr. Gör.. G) aat D. O Ders aat D. O Ders 17:00-17:50 D1 ürk Vergi istemi 17:00-17:50 D7 D statistik 18:00-18:50 D1 ürk Vergi istemi

Detaylı

Performans Değerlendirme Sınavı

Performans Değerlendirme Sınavı Performans Değerlendirme Sınavı urum İsmi ek enk Sınav Perdormans Değerlendirme Sıanvı İlköğretim 2-3. Sınıf Sayfa Soru itapçık ürü Ebat Baskı 7 8 50 -B 19.3 / 27.3 4 enk apak ağıt 115 gr. uşe İç ağıt

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. ÖLÇME DEĞERLENDİRME N ÖÇM ĞRNRM MR RU NR RĞ ÜR. ÖÇM ĞRNRM -Nölçme.indd.. :: -N-ON ölçme değerlendirme Nitelikli bir ölçme değerlendirmeyle, ğitim - öğretim yılı boyunca öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir.

Detaylı

A 6 Atatürk İlk..T-1 325 Görsel Prog.-1 207 Matematik 307 Atatürk İlk..T-1 325

A 6 Atatürk İlk..T-1 325 Görsel Prog.-1 207 Matematik 307 Atatürk İlk..T-1 325 .D.Ü. enirkent YO 0-0 ğitim Öğretim Yılı ilgisayar rog. rogramı Yaz Okulu Ders rogramı Gün aat ilgisayar rog. alon ilgisayar rog. alon ilgisayar rog. alon ilgisayar alon ilgisayar ek. alon rog. tatürk

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI II.ÖĞRETİM

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI II.ÖĞRETİM 2015-2016 Ğ ÖĞ Y GÜ YY K ÖÜÜ D OG.ÖĞ. NF ÜN G D D D ube ÖĞ NN DK D OYD 17:30 103 iyaset ilimine Giriş rof.dr.enol Kantarcı lok Derslik 5 18:25 103 iyaset ilimine Giriş rof.dr.enol Kantarcı lok Derslik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. TANITIM VE GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER 1. TANITIM VE GENEL BİLGİLER 1 11 turma ve uruş ozisyonları ile armakların lavyeye erleştirilmesi 12 lavye ilgisi ( ve lavyeler) 13 lavye uşlarının zellikleri 131 ol l emel (rta) ıra uşları st ıra uşları lt ıra uşları ayı uşları 132

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 2015-2016 ÖĞC ÇD 1.... 5 2. DY GÖ... 6 3. ÖĞC Ç ÜC... 10 4. GP YG... 10 5. 3. 4. F DÜY Ç YP G DY D G H... 12 6. GP OÇ HP... 12 7.... 12 8. Y DĞD... 13 2 2016 ÖĞC Ç (1.ve 2. ınıflar çin ) H Ş üm ilkokul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ

DENEME 400 SORU DENEME. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito. Fenito AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLYELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ DEFTERLERİ 0 DENEME AKILLI FEN BİLİMLERİ ATÖLELERİ AKILLI FEN BİLİMLERİ ÖDEVLERİ 5 6 7 8 9 0 TEST 0 AKILLI FEN BİLİMLERİ TESTLERİ DENEME 00 SORU AKILLI FEN BİLİMLERİ TEST KUTULARI

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1.

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1. TEOG ümeler ÜE VE EEN VRI Elemanları belirlenebilen, belirli bir anlam taşıyan canlı ya da cansız varlıkların veya kavramların oluşturduğu topluluğa küme denir. ümeyi oluşturan varlıkların, kavramların

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi

TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi TecCom TecLocal Programı Kurulum ve Yapılandırma Rehberi Giriş: TecLocal programı TecCom elektronik ticaret platformu üzerinden sisteme kayıtlı tedarikçi/distribütör firmalara bağlanmayı sağlayan ücretsiz

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Moodle, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) kolay şekilde kullanılabilmektedir.

Moodle, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) kolay şekilde kullanılabilmektedir. MOODLE NEDİR? Moodle, özgür ve açık kaynak kodlu bir uzaktan eğitim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented- Dynamic-Learning-Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.

Detaylı

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri

Açıların Özellikleri ve Ölçü Birimleri çıların Özellikleri ve Ölçü irimleri 1. ÜNİT ÇIRIN ÖZİRİ V ÖÇÜ İRİRİ çı; aynı başlangıç noktasından çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekildir. [O ve [O ışınlarına açının kenarları denir. O noktası

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

Özel Çekmeköy Dünya İlkokulu Cambridge Learning Management System (Cambridge Öğrenim Yönetim Sistemi)

Özel Çekmeköy Dünya İlkokulu Cambridge Learning Management System (Cambridge Öğrenim Yönetim Sistemi) Özel Çekmeköy Dünya İlkokulu Cambridge Learning Management System (Cambridge Öğrenim Yönetim Sistemi) Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Temel Kullanım Yönergesi 2015-2016 ders yılı hazırlık

Detaylı

Sınav Sonuç Karnesi. Ders Net Grafiği. Sınavlar Grafiği. 8.Sinif Deneme - 3. Sınıf / No 888777 ADANA SINAV MERKEZİ. Katılım Bilgileri. Sınıf.

Sınav Sonuç Karnesi. Ders Net Grafiği. Sınavlar Grafiği. 8.Sinif Deneme - 3. Sınıf / No 888777 ADANA SINAV MERKEZİ. Katılım Bilgileri. Sınıf. .Sinif eneme dı Soyadı ILGE / No N SINV MERKEZİ UZ 00 Katılım ilgileri İl 0 Ö Ö ers dı ers Net ilgileri Otalama ilgileri ilgileri Y oş Net 0 0.00.00..0 ümlede anlatilmak istenen ümlenin anlatim özellikleri

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler

eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler 3 şimdi yeni kulvarıyla buluşuyor. tecrübe uygulama hız analiz sistem yenilik başarı 5 Eğitimde aktif ve sivil bir adım : Temel Liseler Temel lise kavramından yola çıkarak

Detaylı

D O Ğ R U Y A N L I Ş C E T V E L İ

D O Ğ R U Y A N L I Ş C E T V E L İ 4024 Çalışma aşamının enetimi 56 nadolu Üniversitesi nin Kasım - 2014 basım tarihli Çalışma aşamının enetimi kitabında yapmış olduğu değişiklikler dolayısıyla zman Kariyer tarafından basılan ve dağıtılan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru

sınıf Matematik sınıf sınıf 56 test 560 soru Yaprak test 560 soru 0 soru 0 soru ler er 1 Yaprak Test Yaprak 3 1 1 10 10 soru 93 930 soru Hayat Bilgisi 3 30 soru Hayat Bilgisi 10 10 soru 3 10 100 soru Hayat Bilgisi Fen Bilimleri 30 soru 3 3 Hayat Bilgisi Fen Bilimleri

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2012. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Üç yanlış cevap bir doğru cevabınızı iptal edecektir.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2012. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Üç yanlış cevap bir doğru cevabınızı iptal edecektir. S O Fezalar ğitim urumları SO atematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (25 ŞUB, CURS) 2 0 1 2 6. SINIF ÇILLR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. atematik bölümünün cevaplarını optik formdaki

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü DAĞITIM YERLERİN E

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü DAĞITIM YERLERİN E T.C. M İLLÎ EĞİTİM BA KANLIĞI Öğretm en Yetiştirme ve Geliştirme Genel M üdürlüğü Sayı : 3501582-77-E.6309056 Konu : Mesleki Çalışm alar 08.06.2016 DAĞITIM YERLERİN E İlgi : a) M illi Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara kullanıcı adı

Detaylı

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru

Sait Gürsoy la Başarıya Doğru Sait Gürsoy la Başarıya Doğru İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor? İş D ünya s ı H a ng i N iteliklere Ö nc elik V eriyor? Ü nivers ite S eç erken... Akademik/ P rofesyonel Kadro Burslar

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi K12NET Nedir? K12NET eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm yönetici, çalışan, öğretmen, öğrenci ve velilerin dahil olduğu tüm paydaşları tek bir çatı altında birleştiren kurumsal bir Öğrenci Bilgi Sistemidir.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR!

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! 1 SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! Tabi şu da bir gerçek ki, sizin siteniz 350 milyon ve hala artmakta olan siteden bir tanesidir. Sitenizin diğerlerinden ayrılması ve ayakta kalması için ne yapabilirsiniz?

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler Sanal Sınıf Sistemi Kullanım Kılavuzu Ortak Dersler, tüm üniversite bölümlerinde fakülte ve meslek yüksekokulu farkı gözetmeksizin, aynı olan bazı derslerin tek bir sistem üzerinden öğretimin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi

Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi www.kazanim.com Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi sıradan bir deneme sınavı değildir! Öğretim programlarındaki kazanımlara bire bir uygun, renkli kitapçıklarla İlköğretim. sınıftan

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ

DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ DYNED İLE İLGİLİ SIRASIYLA HANGİ İŞLEMLER YAPACAĞIZ 1. Bilgisayarımızda İnternet Explorer yani tarayıcı penceresini açtığımızda; ilk yapacağımız şey Tüm Resmi Okullar ve İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İletişim (bagil.net)

Bilgisayar Ağları ve İletişim (bagil.net) Bilgisayar Ağları ve İletişim (bagil.net) Ders Ortamı Tanıtım Kılavuzu Bu dönem Bilgisayar Ağları ve İletişim dersini, açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden uzaktan eğitim ile yürüteceğiz.

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? . + c m 9 + c9 m 9 9 20 ) ) 9 ) 27 ) ) 82 9 5. a, b, c gerçel saıları için 2 a = b = c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? ) ) 2 ) ) ) 5 6. a, b, c gerçel saıları için, a.c = 0 a.b 2 > 0 2. 2 2 +

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S R İ M Y ÖZL SRVRGZİ LİSLRİ VI. İ L K Ö Ğ R T İ M OKU L L R I R S I MT M Tİ K YRIŞMSI ÇIKLMLR u sınav çoktan seçmeli 5 ve klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır. Tavsiye edilen süre (5*=05

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kluzem Panel Kullanımı Öğrenci Sürümü 2 Hazırlayan: Uzman Süleyman ASLAN Uzaktan Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri Kluzem Müdürü Yrd.

Detaylı