8 lere özel dosya. TEOG Kurs Paketi. Her şey elinizin altında... TEOG. Hazırlık Dosyası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 lere özel dosya. TEOG Kurs Paketi. Her şey elinizin altında... TEOG. Hazırlık Dosyası"

Transkript

1 lere özel dosya urs aketi er şey elinizin altında... azırlık osyası

2 am ğrenme am azırlık am lçme u yıl azırlık dosyanız bizden!

3 ıllık programınız, etay planlamalarınız, lanlara uygun ürünler, ijital içerikleriniz, lçme - eğerlendirme sisteminiz ehberlik platformunuz hazır.

4 , aygıdeğer ğitim öneticileri, aygıdeğer ğretmenlerimiz, irlikte yürüyeceğimiz yeni bir öğretim sezonu daha başlıyor. u öğretim yılında da yenilenmiş ürünler ve tam öğrenme yi sağlayacak kurgularla karşınızdayız. kulların özel yayını sloganıyla yola çıkan est kul yeni sezonda gerek doküman çeşitliliğinde gerekse hizmet kalitesinde çıtayı daha da yükseltiyor. est kul un ana kurgusu olan am ğrenme, lanlama ğrenme - ygulama dev lçme-eğerlendirme ehberlik gibi her biri öğretim sürecinde karşılığı olan aşamalara yönelik olarak hazırlandı.. sınıflara destek ve hazırlık için gerekli her şeyi bu dosyada bulacaksınız; planlamadan ürünlere, dijital içerikten rehberliğe, branş (zümre) dosyalarına kadar her şeyi. osyada yer alan tüm ürünler, sınavları ortak yapılan ürkçe, atematik, in ültürü ve hlak ilgisi, en ve eknoloji, nkılap arihi ve tatürkçülük ile abancı il derslerinin yıllık toplam asgari saatlik programında kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. aftalık ders programlarına normal ders sürelerinin yanı sıra hafta içi ve hafta sonu ek ders saatleri eklenerek - saatlik bir ek kurs programı da oluşturulabilir. urada önemli olan hazırlık kursunda, ortak sınav tarihlerine kadar yıllık planda yer alan bütün konuların anlatılmasını ve pekiştirilmesini sağlamak, ayrıca ölçme değerlendirmeye yönelik çeşitli sınav ve dokümanları uygulamaktır. şinizi son derece kolaylaştıracak olan bu çalışmayı sizlere sunmaktan kıvanç duyarız. stiyoruz ki, bütün öğrenciler öğrenmenin; eğitimciler öğretmenin; okullar ve veliler de başarının tadına varsın ve mutlu olsun. ağlık ve esenlik dileklerimizle

5 epyeni bir seti istematik ijital ikro rogramlı ksiksiz eni

6 istemde eler ar? rogram osyası rün etleri eler unuyoruz? istem asıl şliyor? ranş rogramları ve müfredatları * ers ehberleri (+ ijital latform) ikro onu arama aketleri eni esil oru itapları v alışmaları nite arama ınavları () eneme ınavları * müfredatları için kullanılan veriler in - yıllık planlarından alınmıştır. eni öğretim yılı başladığında ortak sınav tarihleri ve planlarda değişiklik söz konusu olabilir.

7 lçme-eğerlendirme ehberlik letişim ler eneme ınavları ksen ınav latformu ehberlik estleri ehberlik-ariyer ergisi rep (ijital latform) rün estek istemi rogram etay letişimi

8 eler unuyoruz?

9

10 istem asıl şliyor?.. üreçler lanlama ğretim ygulama rtam / aman ıllık eğitim faaliyetleri öncesi ersler ersler - tüdler öntem / aynaklar üfredat analizi, insan kaynakları, öğrenci durumu, okul imkanları, kaynak dokümanlar... ers ehberleri onu arama estleri

11 .. dev - ekiştirme lçme eğerlendirme v rtamı, diğer zamanlar ınav ünleri ınav onrası oru itapları, v alışmaları nite arama ınavları (), eneme ınavları eksensinav.com ehberlik rep / rehberlik.eksenyayinlari.com

12 ers ehberleri am öğrenme için sağlam bir adım!. ınıf ers ehberleri ers rehberlerinin akıllı tahta uygulamasını bayinizden ücretsiz temin edebilirsiniz. ıra o rün dı ayfa ürkçe atematik en ve eknoloji nkılap arihi ve tatürkçülük ngilizce ersin kolayca ve tam olarak öğrenilmesi için özel olarak oluşturulan bu dokümanlar, öğrenciye bire bir rehberlik yapıyor; tamamlanacak boşluklarıyla, etkinlikleriyle ve sorduğu sorularla onu sıkmadan konuları kavratıyor. stelik bütün cevaplar da akıllı tahtada hazır. ent: elanik atıya rken çılan şağıdaki etkinlik örüntüleri inceleyip frakta l olup olmad ıkların a kıtalarında geniş topraklard vrupa, sya ve frika olan smanlı evleti hâkimiyet kurmuş etkilenmiştir. htilali nden olumsuz ı belirtiniz. unun temel nedeni da olmasıdır. bir yapı- elanik in bout Would ike & ow ir aileye ait aşağıdaki soy ağacında mavi gözlü bireyler mavi ile boyanarak daki bireylerin göz rengi belirtilmiştir. oy ağacınbakımından sahip olabilecekleri yazalım. genotipleri, a kare ve dairelerin içine içerisinde bu- Would you like tea? elanik kentiydi.. adım. adım rnek aşlangıç. adım aşlangıç. adım ( ). adım. adım gibi farklı inançlara alıtsal astalıklar?. adım. adım. adım özüm hastalıklar denir. şunlardır. ormal alyuvar hücresi ek bilgi rak alyuvar hücresi (ay ister misin?) Would you like a cup of coffee? ( Would you like some fruit juice? ( aciye atma, mer, hmet, ettiler. küçük yaşta vefat oğacak bir çocuğun kız ow about pizza? (izzaya ne dersin?) ) xercise Write or to do something. friends to go somewhere invite your friend / ffer something or sentences. lemonade?. Would you like some. ya da erkek olma olasılığı yani % dir. aba X XX ız X rkek aciye hmet mer atma akbule )? ve?, hall we...?, What about... kalıplar da o you want... veya davet için kullanılabilecek farklı gibi teklif et s... ma? mevcuttur. hall we go to the cine ffee? jama party. o you want some co et s go to arah s pa What about tea?.. ow about a surprise birthday party for mre?.. ustafa ) (izza yemeye ne dersin?) ow about eating pizza? a comedy film? ( ow about watching nne XX enotip : enotip : ) dersin /... ya ne bir diğer yapıdır. sonra bir fiil kullanılırsa ifadelerinde kullanılan eklif veya davet ow about ifadesinden gibi anlamlara gelir.... nasıl olur? ow about bu fiile -ing takısı eklenir. ne dersin?) (u pazar pijama partisine party this unday? ow about a slumber own sendromu nsanlarda şey romozomla rı nsanlarda bulunan kromozomun tanesi vücut, yapısal ve işlevsel olarak tanesi ise eşey kromozomud iki tane X kromozomu bulunur. ani dişilerin cinsiyet kromozomlar ur. işilerde şeklindedir. rkeklerde ise bir tane X kromozomu ının genotipi cinsiyet kromozomlarının bir tane de kromozomu genotipi bulunur. rkeklerin şeklindedir. übeyde tarafından; annesi ataları ürklerdendi. gelip umeli ye yerleşen oldu. evliliklerinden ıza fendi nin emal in babası li ustafa anım ın ataları ise übeyde anım ın li ıza fendi ve geçen hastalıklara hastalıklardan bazıları enk örlüğü: X kromozomu üzerinde iç içeyken kırmızı ve bir genle aktarılır. enk körü olan insanlar renkleri birbirinden ayırt edemezler. rak ücreli nemi: ormalde daire şeklinde olan linde olmasıyla ortaya çıkar. hücrelerinin u insanların şekhücreleri yeteri kadar oksijen own sendromu: nsanların taşıyamaz. vücut hücrelerinde yerine kromozom bulunmasıdır. bazı fiziksel farklılıklara sahiptir. u tür bireyler ustafa emal ( ) anda bir farktalın ilk iki adımı verilm u fraktalın iştir.. adımında kaç çembe r bulunur? ) ) ) ) nne ve babadan çocuklara ı sağlamıştır. ortamın oluşmasın dünyaya gelmiştir. yılında böyle bir ortamda ve huzursuzluk artmıştı. kargaşa ortamı doğmuş sonra alkanlarda a yönelik ransız htilali nden evleti kurtarmay çıkan kargaşa ortamı alkanlarda ortaya yöneltti. kurtarmaktı. bulunduğu amacı smanlıyı içinde u akımların ortak de adişah aydınlar bazı n elanik te örgütlene etki yarattı. yeniden ilan ettirdiler. şekillenmesinde önemli emal in aşanılan olaylar ustafa u yapı XX ız. ow about swimming X rkek in the pool this afternoon?... animasyon ers ehberi ğretmen zel t n o he ni ntroductio ntroduction o he nit raktal üşleri ile oluşturulan ir şeklin orantılı denir. örüntülere fraktal ş ya da büyültülm olarak küçültülmü ütün canlılar hücre oluşur. azı adı verilen canlılar sadece yapı birimler için böyle bir canlılara inden tane hücrede bir hücreden hücreli; bazı n oluştuğ oluştuğu u canlılar ise için böyle denir. mip, canlılara çok sayıda öglena çok bir hücreli ve köpek hücreli oranında kenarlarının bir eşkenar üçgenin rneğin yukarıda fraktal oluşturulmuştur. ile bir küçültülmesi canlılar çok hücreli canlılara canlılara; insan, gerçekleşen kavak ağacı büyüme, onarım, üremeörnek verilebilir. anlılar bölünmeleri sayesinde gibi birçok da ni daha yakında gerçekleşir. olay imdi bu hücre n inceleye hücre bölünm lim. eleri- örüntüer fraktal bir örüntü bir dür ama her fraktal değildir. itoz bölünm ayvan lünme türüdür.e hem bir hücreli canlılard hücresi itoz hücre a hem de bölünmesi. azırlık çok sırasında hücreli canlılard aşaması hücrede sırasıyla a görülen dedir. ekirde nda kalıtım maddes aşağıdaki bir bödeğişimler i kopyala k zarı kaybolm nır. u aşamad gözlenir. aya başlar. alıtım a kalıtım ve sentriol maddesi maddesi kendisini kromozom ipliksi yapılar eşler.. onraki şeklinadı verilen aşamada eşlemiş kromoz yapılara dönüşür. aha omlar hücrenin. sonra kromoz om eşleri ortasına. ücreni ayrılarak dizilir. hücrenin n ortadan kutuplarına ile aynı boğumlanması kalıtsal çekilir. sonucu sitoplaz yapıya sahip ma bölünür iki yeni hücre ve böylece ana oluşur. rnek hücre. adım rnek. adım. adım. adım olması ir şeklin frakal adımlariçin ilerleyen büyültülda aynı şeklin küçültülmüşleri ya da sı müşlerinin kullanılma. adım gerekir.. belirtir mi? çıklayınız rüntüsü fraktal ekirdek özüm parçasını küçülttüğü örüntünün bir edemeyiz. belirtmez çünkü parçasını elde rüntü fraktal müzde diğer de ya da büyülttüğü müz- ) : yardımsever selfish : bencil liar: : yalancı aura is my friend and ekilde havan hücresinde mitoz bölünme u evreden nin bir evresi sonraki evre gösterilm aşağıdak iştir. ilerden hangisid ir? resim oyun she is very kind. om is a rude boy. y best friend is generous. e shares everything. he is trustworthy. ou can trust her. ack is honest, he never tells lies. don t like selfish people. e is a liar. on t believe : ahbap, kafadar, arkadaş best friend : en iyi arkadaş mate : arkadaş secret him. time together. y best friend lives in ondon. have a lot of classmates. : sır : yatıya kalma pajamas : nglish pyjamas : ritish nglish riends keep secrets. ll have a pajama party next unday. Would you like to come to my slumber party? love sleepovers. enjoy a lot. slında çoğul olan pajamas sözcüğü isim tamlaması(compound noun) olarak kullanıldığında pajama olarak yazılır. exercise xercise Watch the video riendship oup ecipe. hen write the ingredients of the soup. ) ) ) özüm ekilde görülen amacı oluşacak evrede kromozo mlar ayrılarak hücre ortadan iki hücrenin de kalıtım maddesihücrenin kutuplar ikiye boğumla ına hareket nin birer narak sitoplazm etmeye başlamış kopyasın ı almasıdı a bölünme tır. unun r. undan sini gerçekle sonraki aşamada ştirmelidir. exercise urkish meanings and uddies always spend pajama party : pijama partisi slumber party : yatıya kalma / pijama partisi sleepover riends should be helpful. : nazik, kibar : kaba, nezaketsiz : cömert : dürüst ocabulary : ouns about riendship ere are some nouns / compound nouns you can use for friendship. make sentences. Write their e. adım. adım. adım. adım helpful kind rude trustworthy : güvenilir honest buddy. adım. adım ocabulary : djectives about riendship ere are some adjectives you can use for friendship. make sentences. Write their urkish meanings and generous ücre zarı ücrelerin çoğu, hücre çekirdek zarı, ve sitoplaz ma adı verilen üç temel kısımdan oluşur. ek bilgi itoz ölünm etkinlik adım daha ilerletiniz. örneklerini bir erilen fraktal. adım itoplazma video arısabır itkisi ar anesi ğrelti tu itoz ölün me ücre * goofiness : çılgınlık, çatlaklık sticks gallon cups pints teaspoon tablespoon / cups cup evap: kindness goofiness * having fun honesty arguments (sticky) respect safety trust video ip bout riendsh meanings and : djectives a their urkish ocabulary dship. Write frien for use you can e adjectives ere are som s. ld be helpful. make sentence riends shou kind. : yardımsever d and she is very helpful aura is my frien r : nazik, kiba boy. rude a is kind om g. shares everythin ketsiz e. neza, rous kaba : d is gene rude y best frien her. : cömert hy. ou can trust generous he is trustwort lies. nilir tells r : güve he neve trustworthy ack is honest, : dürüst h people. honest don t like selfis : bencil exercise t believe him. selfish e is a liar. on : yalancı : liar s and urkish meaning t riendship p. Write their : ouns abou for friendshi ocabulary s you can use pound noun e nouns / com time together. d ere are som spen ys s. uddies alwa make sentence on. dar, arkadaş d lives in ond : ahbap, kafa y best frien buddy daş classmates. : en iyi arka have a lot of best friend ts. daş secre : arka riends keep mate unday. ma party next : sır ll have a paja y? secret slumber part isi to come to my : pijama part Would you like pajama party isi a lot. y / pijama part a enjo kalm s. a y : yatıy love sleepover slumber part isim ğü a as sözcü l olan pajam : yatıya kalm slında çoğu ) olarak kulla sleepover pound noun ır. tamlaması(com nglish a olarak yazıl pajamas : nıldığında pajam h nglish pyjamas : ritis ers rehberlerinin boşlukları doldurulmuş, cevapları işaretlenmiş ve çözümleri yapılmış halini dijital olarak ğretmen zel adıyla sizlere sunuyoruz. u sayede öğretmenler istedikleri zaman cevaplara ulaşabilirler. exercise video xercise soup. dients of the write the ingre ecipe. hen riendship oup Watch the video sticks gallon cups pints teaspoon tablespoon / cups cup * goofiness : çılgınlık, çatla e kullanılmak istendiğind misin?) milk? (üt içmek ister Would you like to drink to the cinema? ( Would you like to go ve,, birlikte elanik te ürklerle ydı. sahip milletler yaşamakta raktalın başlan rimdir. rakta gıcında dal uzunlu ğu bil oluşturulurk en her dal uzunluğunun kendi i büyüklükte iki dala maktadır. ayrılu frakta lın. adımın uzunluğu daki en küçük kaç birimd dalın ir? ) ) ) ). adım özüm rnek. adım ın açılan elanik sman-lı n imanıyla ge enizi ne e önemli bir vrupa ile ticaretind yere sahiptir. yerleşen kişilerin buraya u durum çeşitli milletlerd mesinde etkili olmuştur. (invitation) ifadeleri teklif (offer) veya davet mevcuttur. bir konuda ngilizcede herhangi bazı ifade kalıpları nda öğrenilmesi gereken kalıbı ile kullanıldığı gelen bu yapı soru fiil istemek anlamına ifadesinden sonra bir Would... like lumlu cümle yapısında misin? anlamına gelir. eklenir.... ister n sonra to sözcüğü Would like kullanılırsa like sözcüğünde unanistan sınırları ugün komşumuz önemli bir lunan elanik kenti ffering / nviting ve etkinlik klık kindness goofiness * having fun honesty y) arguments (stick respect safety trust

13 kıllı ahta için % ijital destek ers rehberlerinin akıllı tahta programı dersi eğlenceli ve etkili bir hale getirmek için oldukça zengin bir içerikle dolu. nimasyonlar onu nlatımı özümlü rnekler ve orular ideolar tkileşimli tkinlikler erhangi bir kurulum gerektirmeyen, tıkla ve çalıştır özelliğindeki akıllı tahta uygulamasıyla ihtiyaç duyulan bütün nesneler parmağınızın ucunda.

14 ikro onu arama aketleri ğrenilenleri uygulamak çok eğlenceli ürkiye de ir lk.nf. ikro onu arama aketleri ıra o rün dı det ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ) in ültürü ( x ) ya da öğrencilik hazırlanan mikro konu tarama paketleri her branşın testlerini sıralı ve düzenli bir şekilde arşivliyor. u sayede testleri koymak için özel bir rafa/dolaba ihtiyaç kalmıyor. u paketlerle farklı sınıflarda hangi testin verildiğini takip etmek artık problem değil. ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ) in ültürü ( x ) ikro konu tarama paketlerinin akıllı tahta uygulamasını bayinizden ücretsiz temin edebilirsiniz. kıllı ahtayla uyumlu ikro konu tarama paketlerinin testlerindeki her soru akıllı tahtada teker teker açılır. u sayede öğretmen, öğrencilerine tek bir soru üzerinden çalışma yaptırır ve dikkatlerin dağılmasını önler.

15 ikro onu arama estleri / çerikler. ınıf / ürkçe.. o onu arama dı elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - elimelerde ve elime ruplarında nlam - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - ümlenin nlam zellikleri - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - etin orumu - X azım uralları - azım uralları - azım uralları - oktalama şaretleri - oktalama şaretleri - oktalama şaretleri - iilimsiler - (iilimsi ve ekimli iil yrımı) iilimsiler - (sim-fiil) iilimsiler - (ıfat-fiil) iilimsiler - (arf-fiil) iilimsiler - (iilimsi kleriyle apılmış alıcı simler, iilimsiye ağlı elime rupları) ümlenin ğeleri - (ümlenin emel geleri) ümlenin ğeleri - (ümlenin emel ve ardımcı geleri) ümlenin ğeleri - (emel ve ardımcı geler, urgulu ge, ra öz) ümlenin ğeleri - ümlenin ğeleri - iil atısı - (tken ve dilgen iiller) iil atısı - (tken ve dilgen iiller) iil atısı - (eçişli ve eçişsiz iiller) iil atısı - (eçişli ve eçişsiz iiller) iil atısı - ümle ürleri - (nlamına öre) ümle ürleri - (üklemine öre) ümle ürleri - (apısına öre) ümle ürleri - (apısına öre) ümle ürleri - nlatım ozuklukları - (nlama ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (nlama ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (il ilgisine ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları - (il ilgisine ayalı ozukluklar) nlatım ozuklukları -. ınıf / ngilizce.. o onu arama dı riendship - riendship - een ife - een ife - evision (unit -) ooking - ooking - ommunication - ommunication - he nternet - he nternet - evision (unit -) dventures - dventures - ourism - ourism - evision (unit -) hores - hores - cience - cience - atural orces - atural orces - evision (unit -) ğrenme lanı nlam ilgisi - (elimede nlam) nlam ilgisi - (ümlede nlam) nlam ilgisi - (etinde nlam) azım ve oktalama il ilgisi - (iilimsiler) il ilgisi - (ümlenin geleri) il ilgisi - (iil atısı) il ilgisi - (ümle ürleri) il ilgisi - (nlatım ozuklukları) ğrenme lanı riendship een ife ooking ommunication he nternet dventures ourism hores cience atural orces.. o raktallar, ansıyan, önen ekiller - raktallar, ansıyan, önen ekiller -. ınıf / atematik onu arama dı ğrenme lanı eometri istogram luşturalım - istogram luşturalım - lasılık ve statistik am ayıların ve ndalık esirlerin uvvetleri slü ayılarla arpma ve ölme şlemleri slü ayılarla şlemler ve ilimsel österim areköklü ayılar areköklü ayılarla oplama ve ıkarma - ayılar areköklü ayılarla oplama ve ıkarma - areköklü ayılarla arpma ve ölme - areköklü ayılarla arpma ve ölme - lasılık ve lay eşitleri - lasılık ve lay eşitleri - lasılık ve statistik erçek ayılar ayılar tandart apma lasılık ve statistik çgenin enarları rasındaki ağıntılar - çgenin enarları rasındaki ağıntılar - çgen izimi, çgen eşitleri isagor eoremi çgenlerde şlik ve enzerlik - çgenlerde şlik ve enzerlik - çgenlerde şlik ve enzerlik - eometri ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ik çgendeki ranlar (rigonometri) - ayı rüntüleri - ayı rüntüleri - zdeşlikler ve arpanlara yırma - zdeşlikler ve arpanlara yırma - ebir zdeşlikler ve arpanlara yırma - asyonel fadeler - asyonel fadeler - ombinasyon - ombinasyon - lasılık ve statistik ir ilinmeyenli enklemler - ir ilinmeyenli enklemler - oğrusal enklem istemleri ğimle anışalım - ğimle anışalım - ğimle anışalım - ğimle anışalım - çgen rizmayı anıyalım iramit, oni ve üreyi anıyalım eometrik isimlerde ra esit eometri ok üzlüler ok üplü apılar çgen rizmanın üzey lanı iramit, oni ve ürenin üzey lanı - iramit, oni ve ürenin üzey lanı - çgen rizmanın acmi iramit, oni ve ürenin acmi - iramit, oni ve ürenin acmi - şitsizlikler - şitsizlikler - ebir erspektif ve imetri eometri. ınıf / in ültürü ve hlak ilgisi.. o onu arama dı ğrenme lanı aza ve ader - aza ve ader - aza ve ader aza ve ader - ekat, ac ve urban badeti - ekat, ac ve urban badeti - ekat, ac ve ekat, ac ve urban badeti - urban badeti ekat, ac ve urban badeti - z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - z. uhammed in z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - ayatından z. uhammed in ayatından rnek avranışlar - rnek avranışlar ur an da kıl ve ilgi - ur an da kıl ur an da kıl ve ilgi - ve ilgi slam inine öre ötü lışkanlıklar - slam inine öre slam inine öre ötü lışkanlıklar - ötü lışkanlıklar inler ve vrensel ğütleri - inler ve vrensel inler ve vrensel ğütleri - ğütleri.. o itoz ölünme - itoz ölünme - alıtım - alıtım - ayoz ölünme ve enetik od - ve enetik od - daptasyon ve vrim aldırma uvveti azı isimler eden üzer? - azı isimler eden üzer? - asınç - asınç - asınç - lementlerin ınıflandırılması -. ınıf / en ve eknoloji onu dı ğrenme lanı ücre ölünmesi ve alıtım uvvet ve areket lementlerin ınıflandırılması - imyasal ağlar - imyasal ağlar - imyasal epkimeler - addenin apısı ve imyasal epkimeler - zellikleri sitler / azlar - sitler / azlar - sitler / azlar - u rıtımı es algaları es esin zellikleri üzik ve en es ir nerji ürüdür sı - ıcaklık nerji önüşümü ve zısı addenin âlleri ve sı lışverişi rime - onma ve uharlaşma - oğuşma sısı sınma - oğuma ğrileri esin incirinde nerji kışı - esin incirinde nerji kışı - adde öngüleri - adde öngüleri - nerji aynakları ve eri önüşüm lektrik kımının anyetik tkisi - lektrik kımının anyetik tkisi - lektrik nerjisi sıya önüşür - lektrik nerjisi sıya önüşür - lektrikli letlerin ücü - lektrikli letlerin ücü - vren ve ünya mız asıl luştu? erkabuğunu tkileyen evha areketleri - erkabuğunu tkileyen evha areketleri - ıcaklık arkından aynaklanan ava layları. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük onu arama dı addenin âlleri ve sı anlılar ve nerji lişkileri aşamımızdaki lektrik oğal üreçler.. o ğrenme lanı ir ahraman oğuyor - ir ahraman ir ahraman oğuyor - oğuyor illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - a stiklal a lüm! - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - ağdaş ürkiye olunda dımlar - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - tatürkçülük - illi yanış: urdumuzun şgaline epkiler a stiklal a lüm! ağdaş ürkiye olunda dımlar tatürkçülük tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası - tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası - tatürk ten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası

16 oru itapları yeni nesil lışılagelmiş soru kitaplarının çok ötesinde..nf oru itapları ıra o rün dı ürkçe atematik en ve eknoloji nk.ar. ve tatürkçülük in ültürü ve hlak ilgisi ayfa

17 ) eninle başka bir geziye gideriz, sen benim en ) er milletin çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kurması v alışmaları am öğrenme evde de sürsün diye..nf. v alışmaları ıra o rün dı ayfa ürkçe atematik en ve eknoloji..nk.ar.ve tatürkçülük ngilizce v çalışmaları sınıf çalışmalarını desteklemek ve tam öğrenmenin kesintisiz olmasını sağlamak için hazırlandı. ünkü bunlar öğrencilerin derste öğrendiklerini uygulayacağı; işlem, çizim ve farklı çalışmalar yapacağı; haftalık verilecek ve tırtıklı baskısıyla kolayca takip edilebilecek bir ürün olarak kurgulandı. öylece derslerden ödev verme problemi de aşılıyor. v çalışmaları ekrar den, ansıyan, önen ekiller est - dı : oyadı : ınıfı :. şağıda verilen şekillerden hangisi fraktal de-. ğildir? ) ). adım. adım ) ) ukarıda verilen örüntünün. adımında kaç tane kare bulunur? ) ) ) ) ümlenin nlam zellikleri (znel ve esnel argı, enel avramlar). () iir bir çağlayandır. () nsanın derinliklerine v çalışmaları est - dı : oyadı : ınıfı :. "eninle gelemeyeceğim için üzgünüm." cümlesi- tutulmuş bir aynadır. () aviliklere açılmış bir yelkenli gibi özgür kılar bizi. () u yüzden insanların beklentinin gerçekleşmediği ifade edilmiş olur? ne karşılık aşağıdakilerden hangisi söylenirse, en yatkın olduğu sanatlardandır şiir. ) en bunu hep yapıyorsun, alıştım artık. arçanın hangi cümlelerinde şiirle ilgili öznel ) er olasılığa karşı planlama yapmıştım, üzülme. bir tanım yapılmıştır? ) u durumda sanırım bazı değişiklikler yapmam ) ve ) ve ) ve ) ve gerekecek.. smanlı evleti angi ephede? - aliçya anakkale uriye oğu (afkasya) v çalışmaları est dı : oyadı : ınıfı :.. ünya avaşı'nın son günlerinde aşkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur. u ilkelerden hangisi, savaş sonrasında oluşturulan illetler emiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? ) evletlerarası anlaşmazlıkları çözümlemek kromozomlu üreme ana hücresinde meyana gelen mayoz bölünme sonucunda... kromozomlu... tane hücre oluşur. ukarıdaki cümleyi öğrencilerine boşluk doldurma. ir canlının... sorusu olarak sormak isteyen eride ğretmen boş v çalışmaları ayoz ölünme est. dı : oyadı : ınıfı : amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması iyi arkadaşımsın.... adım. adım. adım ukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın. adımında tane doğru parçası,. adımında tane doğru. adım. adım. adım parçası kullanılmıştır. ukarıda verilen örüntünün. adımı aşağıdakilerden hangisidir? doğru parçası kullanılır? una göre, bu fraktalın. adımında kaç tane ) ) ) ) ) ). y ) ) x. "e istemiştiniz?" sorusuna karşılık aşağıdaki cevaplardan hangisi verilirse bir istek dile getirilmiş olur? ) adece bakıyordum. ) ayırlı olsun demeye geldim. ) iyim reyonu ne tarafta? ) ir güneş gözlüğü alacaktım.. u gidişle gösteriye yetişemeyeceğim. vet, çünkü yanlış yoldan gidiyorsun. lt caddeden gidersen çok daha erken ulaşırsın. ihat iyaloğun ikinci cümlesinde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi ön plandadır? ) akınma ) neri ) leştiri ) eklenti. u saatten ana adir sonra mutlaka nerede geleceğini geleceğini kaldı? sanmam. söylemişti. acit kan emen yargılamayalım. elki trafiğe takılmıştır. smanlı evleti'nin. ünya avaşı'nda savaştığı cepheleri gösteren yukarıdaki haritada hangi cephelerin smanlı başkentini ele geçirmek ve usya'ya yardım götürmek amacıyla açıldığı söylenebilir? ) alnız ) alnız ) ve ), ve. lmanya. ünya avaşında smanlı evleti'ni kendi yanına çekmek istemiş ve bu konuda girişimlerde bulunmuştur. lmanya'nın çabaları meyvesini vermiş ve smanlı evleti. ünya avaşında lmanya yanında girmiştir. lmanya'nın bu girişiminin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? zgi ukarıda konuşan dört arkadaştan hangisi ön yargıda bulunmuştur? ) ihat ) acit ) kan ) zgi ) zerindeki yükü hafifletmek için tilaf evletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak ) smanlı evleti'nin üstün silah gücünden faydalanıp savaşı kazanmak ) smanlı adişahının halifelik özelliğinde faydalanmalamak.. adım. adım. adım ukarıdaki fraktal örneğinin. adımındaki karenin alanı br olduğuna göre, bu fraktalın. adımındaki taralı bölgelerin alanları toplamı kaç br dir? ) ) ) ) hmet, yukarıdaki koordinat düzleminde verilen nolu şekli birim sağa ve birim aşağı öteliyor. ehmet ise nolu şeklin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çiziyor. una göre, hmet ile ehmet in elde ettikleri şekillerin kesişim bölgesinin alanları toplamı kaç br dir? ) ), ) ),. ınıf / atematik ) oğazların tilaf evletleri'ne kapatılmasını sağ-. ) er türlü gizli antlaşmanın yasaklanması ) enilenlerin savaş tazminatı ödememesi ngiltere. ünya avaşında zakdoğu'dan sömürge askerleri getirerek ttifak evletlerine karşı savaştırmıştır. kdeniz anal ephesi ızıldeniz int kyanusu. yerlere semboller koyacaktır. ( =, =, = ) eride ğretmen in kullanacağı semboller sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? ) ) ) ) oroz atates eyik nsan azı canlılar çoğalmak için mayoz bölünmeye ihtiyaç duymazlar.. işi maymun rkek insan = n = n işi bir maymundan alınan ve erkek bir insandan alınan hücreleri karşılaştırıldığında in n, nin ise n kromozomlu olduğu anlaşılıyor. u durumda ve hücreleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) umurta hücresi perm hücresi ) perm hücresi umurta hücresi ) umurta hücresi ide hücresi ) pitel doku hücresi perm hücresi şeyli üremeyle ilgili n n yandaki şemayı en. oplumsal tarih, kişisel tarih gibi bilinmeye muhtaçtır. lke sorunlarına duyarsız biri, yaşadığı topluma faydalı olamaz. yilik, onu yapanla iyiliği gören arasında bir sır olmalıdır. ir kişiyi mutlu etmekten daha güzel bir davranış bilmiyorum. ukarıdaki cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? ) ve ) ve ) ve ) ve. şağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? ) u kitabın diğerleri gibi beğenileceğinden şüpheliyim. ) yi ki odaları açık renge boyatmışız, ortalık aydınlatıldı. ) ehir hayatından sıkıldığı için gitmiştir belki de köye. ) ütün gün aynı işi yapmak insanı sıkıyor ister istemez.. smanlı evleti'ni savaş dışı bırakmak usya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak oğazları ele geçirmek u amaçları gerçekleştirmek için tilaf evletlerinin. ünya avaşında hangi cepheyi açtığı söylenebilir? ) afkasya ) anal ) anakkale ) akedonya üveyş analı'nda geçen ingiliz gemileri sömürgelerini kısa yoldan kdenize getirebilmekteydi. erilen harita ve bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) zakdoğu'dan gelen gemilerin üveyş analından geçmek zorunda kalması yolu uzatmıştır. ) ngiltere zakdoğu dan getirttiği sömürgeleriyle üveyş analını ele geçirmeye çalışmıştır. ) smanlı evleti. ünya avaşında kendi toprakları dışında ısır bölgesine de asker göndermiştir. ) smanlı evleti anal ephesini açarak ngiltere'nin zakdoğu sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istemiştir. ukarıda gösterilen canlı varlıklara ait resimlerden hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir? ) ) ) ). ayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili;. luşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.. şeyli üreyen canlılarda görülür.. ir hücreden iki yeni hücre oluşur. bilgilerinden hangileri doğrudur? ) anlız ) ve ve eknoloji defterine çizen sra nın kullandığı sembollerin tem- n sil ettiği kavramlar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? n n n ) umurta igot perm öllenme hücresi ücresi ) perm igot umurta öllenme hücresi ücresi ) umurta öllenme perm şey ana hücresi ücresi hücresi ) perm öllenme umurta igot. ınıf / ürkçe. ınıf / nkılap arihi ) ve ), ve hücresi ücresi. ınıf / en ve eknoloji

18 nite eğerlendirme ınavları am öğrenme tam ölçmeyle mümkündür..nf. nite ğr. nv. aketleri ıra o rün dı det ğrencilik aket ürkçe ( x ) atematik ( x ) en ve eknoloji ( x )..nk.ar.ve tatürkçülük ( x ) ngilizce ( x ). ınıf nite eğerlendirme ınavı. nite sonlarında, bir ders saatinde ister kitapçıklardaki optik formlarla ister ayrı optik form eşliğinde yapılacak bu sınavlar soru ile sınıfın ayrıntılı bir analizini yapıyor. mükâfat muharebe münakaşa müsait şağıdaki cümlelerin hangisinde üstteki kelimelerden herhangi birinin eş anlamlısı kullanılmıştır? ) edem çalışmalarımızda depoyu kullanmamız konusunda zorluk çıkarmadı. ) örev paylaşımı sürecinde çıkan küçük tartışma sonradan tatlıya bağlandı. ş ka u tutm nce k de aynı. ) ve ) ve. ınıf nite eğerlendirme ınavı nkılap arihi ve tatürkçülük eğerli ğretmenler ve evgili ğrenciler, nite değerlendirme sınavlarını optik cevap kağıdı formu ile optik okuyucu cihazlarda hızlı, esnek ve kolay bir şekilde okutabilirsiniz. unun için sınavları uygulamaya başlamadan önce öğrenci sayısı kadar optik cevap kağıdı hazır bulundurmayı ve sınavın cevaplarının bu optik cevap kağıtlarına işaretlenmesini sağlamayı unutmayınız. ınav bittiğinde optik cevap kağıtlarını toplayıp optik okuyucu cihaz yardımıyla sınavı okutabilir ve sonuçlarını alabilirsiniz. ütün optik cevap kağıtlarını okuttuğunuzda internetiniz var ise anında ya da daha sonra internet bulunan bir ortamda değerlendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. eğerlendirmeleriniz sonrasında, sistemi üzerinden sınıf genelinin ve öğrencilerin kazanım analizleri, ünitenin anlaşılan ve anlaşılmayan konuları, diğer sınıf ve öğrencilerle karşılaştırmaları gibi verilere erişebilirsiniz. istem hakkında ve teknik işlemlerle ilgili daha detaylı bilgilere "www.testokul.com" web sitemizden ulaşabilirsiniz. : ızlı, esnek ve kolay değerlendirme evgili ğrenciler, oldaki optik alana numaranızı ve cevaplarınızı kodladıktan sonra bu sayfanın bulunduğu yaprağı ir dersin ünite değerlendirme sınavları yine mikro paketlerdeki gibi öğrencilik paketleniyor. u sayede bir sınıfa ait sınav evrakları başka sınıflarla, başka derslerle karışmadan düzenli bir şekilde uygulanmaya hazır. ) eyzeme yaptığımız yardımlar sonucunda çocuklar olarak küçük bir ödülü hak etmiştik. ) radım ama şu an toplantıdaymış, uygun olduğunda kendisi arayacağını söyledi.. kopararak öğretmeninize veriniz.

19 nite eğerlendirme ınavları / çerikler. ınıf / ürkçe. ınıf / atematik. ınıf / en ve eknoloji o onu dı nite dı o onu dı nite dı o onu dı nite dı erçek, ecaz, an, erim nlam ş nlam, ıt ve lumsuz nlam ş eslilik, rtak ök elime rupları ve eyim nlamı kilemeler ve ansıma elimeler d ktarması, olaylama elimeler rası nlam lişkileri ynı avram lanına iren elimeler znel ve esnel argı ebep-onuç ve maç-onuç lişkisi eşitli avramlar ve uygular onu, aşlık, na ikir, na uygu ardımcı ikir, nahtar elime nlatım ğzı, rtülü nlam etnin il ve nlatım zellikleri etni luşturan nsurlar rasındaki eçiş ve ağlantılar aragraf amamlama, aragraf luşturma etin lanı nlatımın kışını ozan ümle örsel kuma nlatım içimleri üşünceyi eliştirme olları öz anatları azı ürleri azım uralları oktalama şaretleri iilimsiler elimelerde ve elime ruplarında nlam ümlenin nlam zellikleri ümleler rası nlam lişkileri ümleye âkim lan uygu etin orumu etin orumu azım ve oktalama raktallar, ansıyan, önen ekiller istogram luşturalım am ayıların ve ndalık esirlerin uvvetleri slü ayılarla arpma ve ölme şlemleri slü ayılarla şlemler ve ilimsel österim areköklü ayılar areöklü ayılarla oplama ve ıkarma areköklü ayılarla arpma ve ölme lasılık ve lay eşitleri erçek ayılar tandart apma çgenin enarları rasındaki ağıntılar çgen izimi, çgen eşitleri isagor eoremi çgenlerde şlik ve enzerlik ik çgendeki ranlar (rigonometri) ayı rüntüleri zdeşlikler ve arpanlarına yırma asyonel fadeler ombinasyon ir ilinmeyenli enklemler oğrusal enklem istemleri ğimle anışalım çgen rizmayı anıyalım iramit, oni ve üreyi anıyalım eometrik isimlerde ra esit eometri lasılık ve statistik ayılar lasılık ve statistik ayılar lasılık ve statistik eometri ebir lasılık ve statistik ebir itoz ölünme alıtım ayoz ölünme ve enetik od daptasyon ve vrim aldırma uvveti azı isimler eden üzer? asınç lementlerin ınıflandırılması imyasal ağlar imyasal epkimeler sitler / azlar u rıtımı es algaları esin zellikleri üzik ve en es ir nerji ürüdür sı - ıcaklık nerji önüşümü ve zısı addenin âlleri ve sı lışverişi rime - onma ve uharlaşma - oğuşma sısı sınma - oğuma ğrileri esin incirinde nerji kışı adde öngüleri nerji aynakları ve eri önüşüm lektrik kımının anyetik tkisi lektrik nerjisi sıya önüşür lektrikli letlerin ücü vren ve ünya mız asıl luştu? erkabuğunu tkileyen evha areketleri ücre ölünmesi ve reme uvvet ve areket addenin apısı ve zellikleri es addenin âlleri ve sı anlılar ve nerji lişkileri aşamımızdaki lektrik oğal üreçler ümlenin ğeleri iil atısı il ilgisi ok üzlüler ve ok üplü apılar çgen rizmanın üzey lanı eometri ıcaklık arkından aynaklanan ava layları ümle ürleri nlatım ozuklukları. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük o onu dı nite dı atıya rken çılan ent: elanik ustafa emal kulda ir ahraman epheden epheye ustafa emal oğuyor ört ehir ve ustafa emal iderlik olunda smanlı evleti angi ephede? eldikleri ibi iderler illi yanış: urdumuzun e illi ücadele aşlıyor şgaline epkiler gemenlik illetindir lk aferimiz / estanlaşan ireniş stiklal illetimindir nadolu nsanının üyük edakarlığı / irilişin estanı akarya a stiklal a lüm! o iramit, oni ve ürenin üzey lanı çgen rizmanın acmi ramit, oni ve ürenin acmi şitsizlikler erspektif ve imetri. ınıf / nkılap arihi ve tatürkçülük onu dı ağdaş ygarlığa oğru dımlar / ukuk ve ile ejim arşıtı ir syan / abotaj ayramı arf nkılabından illet ekteplerine ubilay layı / ağdaş niversite olunda evlet ve oplum l le - oyadı anunu ürk ağdaşlaşması / er ey üçlü ir ürkiye çin umhuriyet / e utlu ürküm iyene! alkçılık / oplumda evlet esteği aiklik / er landa enilik ebir eometri nite dı ağdaş ürkiye olunda dımlar tatürkçülük. ınıf / ngilizce o onu dı nite dı riendship riendship een ife een ife ooking ooking ommunication ommunication he nternet he nternet dventures dventures ourism ourism hores hores cience cience atural orces atural orces ayat eren afer / avaşa on eren elge nkılapların emel ayanağı / umhuriyet ize manet altanattan illi gemenliğe aferin ve ağımsızlığın escili aşkent nkara / aşasın umhuriyet ağdaş evlete oğru ok artili emokratik ayat ağdaş ürkiye olunda dımlar ürk ış olitikası atay ürkiye ye atılıyor tatürk izimle ine ir ünya avaşı elişen ürkiye ürkiye ye önelik ehditler vrupa irliğine oğru tatürk önemi ürk ış olitikası ve tatürk ün lümü tatürkten onra ürkiye: kinci ünya avaşı ve onrası

20 .nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. eneme ınavı.nf. azır ulunuşluk ınavı ıra o.nf. eneme ınavları rün dı ayfa erkezi sistem ortak sınavlarına yönelik bütün derslerden periyodik olarak uygulanan ve ürkiye geneli değerlendirilen beş adet deneme sınavı. eneme sınavları yeni müfredata ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanır. evap anahtarları ve kazanım analizleri sistem üzerinden (eksensinav.com) paylaşılır. ınavlar ve optik formlar uygulama tarihinden bir hafta önce elinizde olacaktır. - (dı, soyadı arasında bir boşluk bırakınız) asarım ve askı: oruları evaplamaya başlamadan önce; ve,.., -, bilgilerini yazınız ve kodlayınız. evaplarınızı oyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz. şaretlerinizi nde görüldüğü gibi cevap yerinin dışına taşırmadan doldurunuz. şaretlemediğiniz takdirde sınavınız değerlendirilmeye alınmayacaktır. evaplarınızın eşleşmesi ve de puanlarınızın doğru hesaplanabilmesi için mutlaka bilgisini işaretleyiniz (el. o) dı / oyadı :... rup o :... ğrenci o:..... / el o alanını, sizden istenen bilgiye göre doldurunuz. - (dı, soyadı arasında bir boşluk bırakınız) asarım ve askı: oruları evaplamaya başlamadan önce; ve,.., -, bilgilerini yazınız ve kodlayınız. evaplarınızı oyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalemle işaretleyiniz. şaretlerinizi nde görüldüğü gibi cevap yerinin dışına taşırmadan doldurunuz. şaretlemediğiniz takdirde sınavınız değerlendirilmeye alınmayacaktır. evaplarınızın eşleşmesi ve de puanlarınızın doğru hesaplanabilmesi için mutlaka bilgisini işaretleyiniz (el. o) dı / oyadı :... rup o :... ğrenci o:..... / el o alanını, sizden istenen bilgiye göre doldurunuz. * a yönelik ekstra deneme yapmak isteyen kurumlarımız için farklı deneme serilerimiz mevcuttur.. ınıf / eneme ınavları ygulama arihleri ıra o rün dı ygulama arihi. ınıf eneme ınavı - kim. ınıf eneme ınavı - asım. ınıf eneme ınavı - ralık. ınıf eneme ınavı - art. ınıf eneme ınavı - isan. ınıf eneme ınavı - isan eneme ınavları rtak sınavlara eneme ınavları ile hazırlanılır *

eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler

eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler eğitimin yeni vizyonu Temel Liseler 3 şimdi yeni kulvarıyla buluşuyor. tecrübe uygulama hız analiz sistem yenilik başarı 5 Eğitimde aktif ve sivil bir adım : Temel Liseler Temel lise kavramından yola çıkarak

Detaylı

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları 25-26 Tam Hazırlık Tam Öğrenme Tam Ölçme Bu yıl YGS - LYS Hazırlık dosyanız bizden!

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

EKLER 1. Ders İşleniş Örnekleri Hakkında Açıklamalar: 1. 2. 3. 4. 5.

EKLER 1. Ders İşleniş Örnekleri Hakkında Açıklamalar: 1. 2. 3. 4. 5. EKLER 1. Ders İşleniş Örnekleri Hakkında Açıklamalar: Ekte sunulan materyallerden bazıları ve kullanımda sağlayacağı katkılar aşağıda sunulmuştur. Bu materyallerin kullanımında ihtiyaç duyulabilecek yazılım

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ SGS D ÖZ ÇĞ 29 Haziran-1 emmuz 2012 ÇĞD SN Z Düzenleme urulu rof Dr dnan azıcı DÜ Doç Dr Ferda Nur SN DÜ Dr uken Çakıcı DÜ Doç Dr Ziya elatar nkara Üniversitesi Cengiz Göltaş bru kgün nkara ubesi Serdar

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN

Sıra no. 11 Web Destekli Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Ercan AYDIN*, Eralp ALTUN 1 Sıra no Konu Sayfa no 1 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Kullanılarak Eğitimde Bireysel Farklılıklar Konusunun Sunumu H. 2 ŞENGÖR,M. YUMAK, H. TUTAL, M. AKSÜT 2 E-Kurum Dönüşüm Stratejileri Ve M.E.

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

Blog Yarışması 5. Sınıf öğrencileri arasında Blog yarışması düzenlendi.

Blog Yarışması 5. Sınıf öğrencileri arasında Blog yarışması düzenlendi. nkara Koleji akfı Özel İlköğretim Okulu I.Kademe Yıl : 2011 ayı : 1 İÇİKİLR Kitapların ünyası 2 Hayal gücü, Yaratıcılık ve eknoloji ergisi nde tatürk e Mektup 3 1500 den azla Çalışma ergilendi! enim ir

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2.

İÇİNDEKİLER 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 6.1. 6.2. İÇİNDEKİLER 1. Neden İngilizce? 2. Yabancı Diller Yüksekokulunda Ayrıcalıklı Eğitim 3. Akademik Takvim 4. Hazırlık Programı Hakkında 4.1. Öğretim Üniteleri 4.2. Muafiyet ve Yerleştirme Sınavları 4.3. Ders

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

Türk, Singapur ve Amerikan Matematik Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması *

Türk, Singapur ve Amerikan Matematik Ders Kitaplarının Bir Karşılaştırması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 2311-2330 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÖNSÖZ. General George S. Patton

ÖNSÖZ. General George S. Patton İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün. General George S. Patton ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ 2013 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ ANTALYA - 2013 S * t i y i 6 i ç c ; 6 e * t d if t d e K ç o &, e u t o ld u ğ u, 4 & 4 tp z t t o f t lu * n c c e t ü ç ia t e

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? KİTABIN BAZI ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ Ön Söz KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? İçindekiler tablosuna baktığınızda bölümlerin iki ayrı kısma ayrıldığını göreceksiniz. Yedi bölümden oluşan ilk kısım, özel matematik öğrenme alanlarının sınırlarının

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı