YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ. Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ. Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI"

Transkript

1 YENİ NESİL EĞİTİM KONFERANSI FEN İN ÇEMBERİ Gülten KAVŞUT, Ragıp ÇAVUŞ, Nesrin AKPINARLI Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi ABD 21 Mayıs 2011, Cumartesi İstanbul Üniversitesi İSTANBUL

2 Headfield oyunu kuralları, hedefi ve eğlence öğesi olan bir etkinlik olarak, Danesi ise oyunları öğrenciler arasında etkileşim temeline dayanan problem çözme etkinlikleri olarak tanımlamıştır (Akt: Engin, Seven ve Turhan, 2004). Piaget de oyunu, dış dünyadan alınan uyaranları özümleme ve uyum sistemine yerleştirme yolu olarak ifade etmiştir. OYUN Oyun; belli bir amaca yönelik olan veya olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı en etkin öğrenme sürecidir (Dönmez, 1992; Akt: Doğanay, 2002). Oyun, çocuğun doğasında var olan bir olgudur. Çocuk oyun oynarken kendini anlatır, deşarj olur. Hepsinden önemlisi oyun, çocuğun eğitimsel anlamda gelişiminin bir parçasıdır (Tekin,1995; Akt: Şaşmaz Ören ve Erduran Avcı, 2004).

3 EĞİTSEL OYUN Fen ve Teknoloji dersi, öğrenciler tarafından kavranması zor bazı konuları içermektedir. Bu nedenle öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersini sevmeleri zorlaşmakta, hatta derslerden uzaklaştıkları görülmektedir. Öğrencinin yaparak ve yaşayarak aktif olarak süreç içinde yer alabileceği, Fen ve Teknoloji dersine karşı olumlu bir tutum geliştirebileceği ve bilgilerinin kalıcılığını sağlayabileceği yollardan biri de eğitsel oyunlardır.

4 Eğitsel Oyun Öğrenmeye yönelik olmalı Basit olmalı İlginç olmalı Dikkat çekici olmalı Öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalı Süresinin ders saatine uygun olmalı

5 Eğitsel Oyun tekniğini kullanma basamakları; 1. Oyunun Tanıtılması 4.Oyunun değerlendirilmesi Eğitsel oyun kullanma basamakları 2.Oyun kurallarının açıklanması 3.Oyunun uygulanması

6 YAPILAN ÇALIŞMALAR Saracaloğlu ve Aldan Karademir (2009) yaptıkları çalışmalarda, eğitsel oyun temelli hazırlanan eğitim programının öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini ortaya koymuşlardır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin derse zevkle geldikleri, teneffüs olmasına rağmen derse ilişkin eğitsel oyunlarını tamamlamadan dersten ayrılmadıkları tespit edilmiştir.

7 Şaşmaz Ören ve Erduran Avcı (2004) da yaptıkları çalışmanın sonucunda oyunla öğretimin geleneksel öğretime göre fen bilgisi öğretiminde akademik başarıyı arttırmada daha etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Yurt (2007) tarafından yapılan benzer bir çalışmada da oyun etkinliklerinin başarıya etkisi deneysel olarak araştırılmış ve araştırmanın sonucunda, öğrenciler oyun oynamaktan zevk aldıkları için derse karşı daha ilgili oldukları ve bunun sonucunda da başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öte yandan öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde kullanmaları için oluşturacakları alternatif etkinliklerde mutlaka oyunlara yer vermeleri gerektiği vurgulanmıştır.

8 ÇALIŞMANIN AMACI Yapılan çalışmada da Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılabilecek alternatif etkinliklerden olan oyunların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak günlük hayattaki oyunlar incelenmiş ve bu oyunlardan biri olan Trivial Pursuit geliştirilerek 6. sınıf fen ve teknoloji dersi konularına uyarlanmıştır.

9 YÖNTEM Oyunumuz sınıf içerisinde gruplara ayrılan toplam 30 öğrenciye 2 kez uygulanmıştır. Uygulamalardan her biri 2 ders saati sürmüştür. Uygulamaların sonunda 1 ders saatinde de öğrencilere oyun ile ilgili görüşlerini belirtebilecekleri bir form doldurulmuştur. Ardından bazı öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar kodlama yoluyla gruplanarak uygulanan oyunla ilgili görüşleri tespit edilmiştir.

10 BULGULAR Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliğine ilişkin düşünceleriniz nelerdir? sorusuna verilen cevapların kod sıklıkları; Kod Kod sıklığı (f) Öğretici 20 Eğlenceli, keyif verici 17 Yararlı olduğu 15

11 Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliklerine ilişkin düşünceleriniz nelerdir? sorusuna verilen cevaplara örnekler; Bu oyun bize fenle ilgili birçokşeyi öğretiyor ve bizleri eğlendiriyor İyi bir etkinlik. Faydalı, eğlenceli, bilgi verici, yararlı, derste canım sıkılmıyor. İyi ve çok güzel bir oyun. Oyunu oynarken çok mutlu oluyorum.beni heyecanlandırıyor. Aynı zamanda eğlendirici ve bilgi verici. Dersi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Güzel ve eğlenceli bir etkinlik. Soruları bilemeyince cevabını bir yerlerden bulmaya çalışıyorum.

12 Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliğinin size sağladığı yararlar nelerdir? sorusuna verilen cevapların kod sıklıkları ; Kod Kod sıklığı (f) Etkin öğrenmeyi sağlama 12 Derse yönelik başarıyı artırma 17 Derse yönelik ilgiyi artırma 14 Paylaşım 2

13 Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliklerinin size sağladığı yararlar nelerdir? sorusuna verilen cevaplara örnekler; Yeni bilgileri öğrenmemizi sağlar, zihnimizi geliştirir, yeni soruların cevabını öğreniriz. Derste başarılı olmamı sağlar. Zihnim gelişir. Dersteki konuları öğrenmemizi ve unutmamamıza yardımcı olur. Bilgimiz artar. Araştırma yaparız. Bildiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşırız.

14 Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliğine benzer bir oyunu siz de hazırlamak ister misiniz? sorusuna verilen cevapların kod sıklıkları ; Kod Kod sıklığı (f) Hazırlamak isterim 25 Hazırlamak istemem 5

15 Fen ve Teknoloji dersinde gerçekleştirilen oyun etkinliklerini siz de gerçekleştirmek ister misiniz? sorusuna verilen cevaplara örnekler; Evet gerçekleştirmek isterim çünkü benim gibi arkadaşlarımın da fen dersinin çok güzel ve eğlenceli olduğunu anlamalarını isterim. Bende vücudumuzla ilgili bir oyun yapardım mesela

16 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER Çalışmada elde edilen sonuçlara göre öğrenciler; konuları tekrar ettiklerini, eski konuları daha kolay hatırladıklarını, oyun esnasında heyecanlandıklarını, bilemedikleri sorular için araştırma yaptıklarını ve bilimsel yayınları daha çok takip etmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğrenciler ise bir süre sonra sorular ezberlenebileceğinden oyunun sıkıcı hale gelebileceğini ve bu nedenle soruların zaman zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile literatürdeki çeşitli çalışmaların sonuçları benzerlik göstermektedir.

17 Öte yandan öğrencilerin de oyun tasarlamasına imkan verilebilir; hatta bu oyunları performans görevi ya da proje ödevi olarak da değerlendirilebilir. Hazırlanan bu tür oyunlar konu sırasında, ünite tekrarında etkili olarak kullanılabileceği gibi etüt ya da egzersiz saatlerinde de bu oyunlardan yararlanılabilir. Ayrıca Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü etkinlikleri içerisine eğitsel oyun tasarımları eklenebilir. Bilim insanları, sosyobilimsel olaylar, doğa olayları kısacası fen ve teknoloji konu alanı içerisine giren birçok başlık bu etkinliklerde değerlendirilebilir.

18 FEN İN ÇEMBERİ

19 Oyunumuzda soru kategorileri oluşturulurken 4 öğrenme alanı temel alınmıştır. Bunlar; canlılar ve hayat, dünya ve evren, madde ve değişim ve fiziksel olaylardır. 4 öğrenme alanının seçilmesinin nedeni 4. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde oluşturulan materyalin uygulanabilmesidir. Sorular oluşturulurken ders kitaplarından, çeşitli yardımcı kaynaklardan, bilimsel yayın ve dergilerden yararlanılmıştır. Her bir renkteki soru kartı grubu, bir öğrenme alanını temsil etmektedir. FİZİKSEL OLAYLAR MADDE VE DEĞİŞİM DÜNYA VE EVREN CANLILAR VE HAYAT

20

21 OYUN KURALLARI Oyun en az 3, en fazla 6 oyuncu ile oynanır. Her oyuncunun 4 renkten oluşan puan boncukları, bu boncukları yerleştireceği bir puan kutucuğu ve oyun alanında ilerleyeceği bir piyonu bulunmaktadır.

22 FEN BİLGİLERİNİZİ KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ? Oyunda amacımız doğru cevapları vererek puan kutucuğundaki bölmeleri 4 renkte boncukla dolduran ilk oyuncu olmak. Kazanmak için puan kutucuğunuzu doldurduktan sonra çemberin merkezine ilk ulaşan ve final sorusunu doğru cevaplayan oyuncu olmanız gerekiyor!

23 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Oyuna başlamadan önce cevap verme süresi oyuncular tarafından belirlenir.

24 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Oyuna kimin başlayacağını belirlemek için zar atışı yapılır, en yüksek zarı atan oyuna başlar.

25 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Oyunun başlangıç noktası çemberin merkezidir.

26 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Birinci oyuncu zarı atar ve gelen sayı kadar istediği dört yoldan birinde ilerler. Diğer oyunculardan biri, piyonun durduğu hanenin rengindeki kategori sorusunu yüksek sesle okur.

27 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Çember üzerine geldiğinizde de istediğiniz yönde ilerleyebilirsiniz.

28 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Oyuncu soruya doğru cevap verirse tekrar zar atıp bulunduğu yolda ilerler.

29 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Bir zar atışta iki farklı yönde ilerleyemezsiniz. Örneğin zarda 5 attıysanız 3 hane saat yönünde, 2 hane de saat yönünün tersinde ilerleyemezsiniz. Ancak bir sonraki elde ilerlediğiniz yönü değiştirebilir ve önceki elde ilerlediğinizin tersi yönde ilerleyebilirsiniz.

30 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Çift zar hanesinde durduğunuzda zarı tekrar atarak ilerleyin.

31 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Çift süre hanesinde durduğunuzda cevap verme süreniz 2 katına çıkar.

32 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Çember üzerinde 4 farklı renkte puan boncuğu hanesi vardır. Bu hanelerden birindeyken sorulan soruya doğru cevap verirseniz o renkte bir puan boncuğunu puan kutucuğunuza yerleştirin.

33 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Her kategoride puan boncuğunu tamamladığınızda çemberin merkezine geri dönmelisiniz. Hamleniz, piyonunuz tam merkezde kalacak şekilde sona ermelidir.. Eğer attığınız zarda gerekenden az ya da fazla hamle sayısı geldiyse ilerleyin ve durduğunuz hanenin kategorisinde soru cevaplayarak oyuna devam edin.

34 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Boncuklar tamamlandıktan sonra piyonunuz çemberin merkezinde kalırsa, diğer oyuncular final sorusu için kategori belirler.

35 FEN İN ÇEMBERİ OYUNUN KURALLARI Eğer final sorusunu da doğru cevaplarsanız oyunu kazanırsınız!

36 KAYNAKLAR Aycan, S., Türkoğuz, Ş., Arı, E., Kaynar, Ü. (2002). Periyodik Cetvelin ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği İle Öğretimi ve Bellekte Kalıcılığının Saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri Kitabı. ODTÜ: Ankara. Çangır, M. (2008). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyun Yönteminin Uygulanma Durumu (Tuzla Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul. Demirle, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık: Ankara. Engin, A. O., Seven, M. A., Turhan, V. N. (2004). Oyunların Öğrenmedeki Yeri ve Önemi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), Kaptan, F. ve Kuşakcı, F. (2002). Fen Öğretiminde Beyin Fırtınası Tekniğinin Öğrenci Yaratıcılığına Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri Kitabı. ODTÜ: Ankara.

37 KAYNAKLAR (devamı) MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara. Saracaloğlu, A. S. ve Aldan Karademir, Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı Mayıs Osmangazi Üniversitesi: Eskişehir Şahin, İ. (2008). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Programının Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi Sayı. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı: Ankara. Şaşmaz Ören, F. ve Erduran Avcı, D. (2004). Eğitimsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi Güneş Sistemi ve Gezegenler Konusunda Akademik Başarı Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18, Yurt, E. (2007). Eğitsel Oyun Tekniği ile Fen Öğretimi ve Yeniİlköğretim Müfredatındaki Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Muğla.

38 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz! Gülten KAVŞUT Ragıp ÇAVUŞ Nesrin AKPINARLI İletişim Adres : Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hendek/SAKARYA

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 41-49, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 41-49, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 41-49, 2013 EĞİTSEL OYUNLARLA YANSIMA ve AYNALAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİ: YANSIMALI KOŞU ÖRNEĞİ TEACHING THE SUBJECT OF REFLECTION AND MIRRORS WITH EDUCATIONAL

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ

Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ 7.SINIF VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİNAKADEMİK BAŞARILARINA VE FEN TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Mustafa DEMİR Özet Oyun üzerine

Detaylı

EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ocak 2015 Cilt:23 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 329-342 EĞİTSEL OYUNLAR İLE DESTEKLENMİŞ FEN ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Sibel KAYA, Aslı ELGÜN Kocaeli Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ VĠTAMĠN PROGRAMININ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE KULLANIMINA YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU 1, Ahmet BACANAK 2 ve Sevgi GENÇER 3 1 Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VIEWPOINTS OF COMPUTER TEACHERS ABOUT RELEVANCE OF THE INFORMATICS TECHNOLOGIES

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

OYUNLARIN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE VE KELİME SERVETİ ETKİNLİKLERİNDEKİ YERİ (YENİLENEN İLKÖĞRETİM 5. SINIF DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ)

OYUNLARIN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE VE KELİME SERVETİ ETKİNLİKLERİNDEKİ YERİ (YENİLENEN İLKÖĞRETİM 5. SINIF DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ) OYUNLARIN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE VE KELİME SERVETİ ETKİNLİKLERİNDEKİ YERİ (YENİLENEN İLKÖĞRETİM 5. SINIF DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ) Özet Mehtap SOLAK SAĞLAM Türkçe dersi ilköğretimin her kademesinde müfredatta

Detaylı

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 341-352 6. VE 7. SINIF

Detaylı

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında Geliştirilen Bir Etkinlik Örneği: Psikososyal Gelişim Alanları 1 Elementary Education Online, 10(2), tp: 10-21, 2011. İlköğretim Online, 10(2), ou:10-21, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr ÖĞRETİM UYGULAMASI Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Bağlamında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKÇE DERSİ METİN İŞLEME SÜRECİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Ali Göçer Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü gocer@erciyes.edu.tr

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA STRATEJİ-YÖNTEM-TEKNİK VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet TAŞDERE 1, Tuncay ÖZSEVGEÇ 2 1 Uşak Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2B0057 SPORTS SCIENCES Aylin Çelen Received: August 2010 Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 A. DilĢad

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı, (8), (-6) İlköğretim Birinci Sını Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı