DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"

Transkript

1 PROF. DR. ĠHSAN ÇĠÇEK YazıĢma adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sıhhiye-ANKARA E- Posta: Tel: (0 312) / 1213 Faks: (0 312) EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ DOKTORA 1992 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LĠSANS 1986 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü LĠSANS 1983 Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü AKADEMĠK DENEYĠM Profesör 2010 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doçent 2005 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yardımcı Doçent 1992 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi AraĢtırma Görevlisi 1987 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi AraĢtırma Görevlisi 1985 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi ĠDARĠ DENEYĠM DTCF, Coğrafya Bölümü BaĢkanlığı DTCF, Coğrafya Bölümü BaĢkanı Yardımcılığı DTCF, Coğrafya Bölümü BaĢkanı Yardımcılığı TÜCAUM Yönetim Kurulu Üyeliği ĠLGĠ ALANLARI Klimatoloji, ġehir Klimatolojisi, Buzul Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi ÖDÜLLER YAYINLAR MAKALELER SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmıģ tam makale 2009 Akkemik Ü., Türkoğlu N., Poole I., Çiçek Ġ., Köse N., Gürgen G., Woods of a Miocene Petrified Forest near

2 Ankara, Turkey Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33, Çiçek Ġ. Türkoğlu N. The effects of urbanization on water vapour pressure in a semi-arid climate Theorotical and Applied Climatology 95, Çiçek Ġ. Doğan T. Detection of Urban Heat Island in Ankara, Turkey Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol 29 C, No:4, Çiçek, Ġ., Türkoğlu N., Urban effects on precipitation in Ankara Atmosfera 18:3, Türkoğlu N, Çiçek, Ġ. Gürgen G. Analysis of Effects of Meteorological Factors on Air Pollutant Concentrations in Ankara, Turkey, Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol: 27, Issue: 4, Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmıģ tam makale 2009 Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam KoĢulları ve Jeomiras Bakımından Önemi e-journal of New World Sciences Academy (newwsa) Nature Science 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F. Glacial Morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey) Caucasian Geographical Review No:4, Doğan U., Çiçek Ġ., Occurrence of cover-collapse sinkholes (cover-collapse dolines) in the May Dam reservoir area (Konya,Turkey) Cave and Karst Science Vol:29, No:3, NOTTINGHAM Ġlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmıģ tam makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmıģ tam makale 2009 Çiçek, Ġ., Ataol M. Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir YaklaĢım Coğrafi Bilimler Dergisi 7: Çiçek, Ġ., Türkoğlu N, Gürgen G. Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi Coğrafi Bilimler Dergisi 6(1) Çiçek, Ġ., Türkoğlu N. Konya da ġehirleģmeye Bağlı Bağıl Nem ve Su Buharı Basınc DeğiĢiklikleri Coğrafi Bilimler Dergisi 5(2) Çiçek, Ġ., Doğan U., Ankara da ġehir Isı Adasının Ġncelenmesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (1), Gürgen, G. Türkoğlu N., Çiçek, Ġ. Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında YağıĢ ve Akım Üzerine Etkileri Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,C: 15, S:2, s: ELAZIĞ 2005 Çiçek, Ġ., Ankara da ġehir ve Kırsal Sıcaklık Farklarındaki DeğiĢiklikler ( ) Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:15, S:2, s:1-16 ELAZIĞ 2004 Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, Ġ., Doğu, A.F., Doğu Karadeniz de Yaylacılık Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, s:49-66 ELAZIĞ 2004 Çiçek, Ġ., Türkoğlu, N., Gürgen G. Ankara da Hava Kirliliğinin Ġstatistiksel Analizi Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ 2004 Çiçek, Ġ., Ankara da ġehirleģmenin YağıĢ Üzerine Etkisi Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S1, s:1-17, ELAZIĞ 2003 Çiçek, Ġ. The Statistical Analysis of Precipitation in Ankara, Turkey. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,

3 C:13, S1, s:1-20, ELAZIĞ 2001 Çiçek Ġ,. Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:11, S:2, s:1-20, ELAZIĞ Diğer bilimsel dergilerde makale 2001 Çiçek, Ġ. Ġlhan Kirmir Çayı KavĢağı Çevresinin Jeomorfolojisi Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, 49-67, ANKARA 2001 Çiçek, Ġ Türkiye de Mevsimlere Göre YağıĢ ġiddetleri ve Sıklıkları Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s:1-26, ANKARA 2001 Çiçek, Ġ Türkiye de Günlük YağıĢ ġiddetleri ve Frekansları Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s: 27-48, ANKARA 2000 Çiçek, Ġ Türkiye de Termik Dönemlerin YayılıĢı ve Süreleri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:40, S:1-2, s: ANKARA 1999 Çiçek, Ġ Ziraat Fakültesi Yayınlarından Meteoroloji I Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s: , ANKARA 1999 Çiçek, Ġ Türkiye de SeçilmiĢ Ġstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94, ANKARA 1999 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Tunçel, H., Gürgen, G., Akdağ ın Jeomorfolojisi ve Bunun BeĢeri Faaliyetler Üzerine Etkisi (Fethiye- Muğla) Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:95-120, ANKARA 1999 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel, H., Ayıini Mağarası (Kayseri) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:39, S:1-2, s: Doğu, A.F., Çiçek, i., Gürgen, G., Tunçel, H., Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul ġekilleri, Yaylalar ve Turizm Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 63-92, ANKARA 1996 Çiçek, Ġ Thorthwaite Metoduna Göre Türkiye de Ġklim Tipleri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya AraĢtırmaları Dergisi, S:12, s:33-71, ANKARA 1996 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G Tunçel, H. Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul ġekilleri, Yaylalar ve Turizm Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:29-51, ANKARA 1995 Çiçek, Ġ Türkiye deki Kurak Dönemin YayılıĢı ve Süresi (Thornthwaite Metoduna Göre) Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:4, s:77-101, ANKARA 1995 Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, Ġ., Somuncu, M., Periliin Mağarası Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s: , ANKARA 1995 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Borabay Gölü (Amasya) Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s: , ANKARA, (1995) 1995 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Orta Toroslar (SeydiĢehir-Gülnar) KarstlaĢma Tipleri Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s: , ANKARA 1995 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M., Göller (Hunut) Dağında Buzul ġekilleri, Yaylalar ve Turizm Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3,

4 s: , ANKARA 1993 Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, Ġ., Tunçel, H., Gürgen G. Kaçkar Dağında Buzul ġekilleri, Yaylalar ve Turizm Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s: , ANKARA 1993 Akkan, E., Gürgen, G., Doğu, A.F., YiğitbaĢıoğlu, H., Çiçek, Ġ., Somuncu, M., Uzungöl Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s: , ANKARA 1992 Çiçek, Ġ Gölcük Kalderası (Isparta) Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:1, s: ,ankara Uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri 2008 Çiçek Ġ., Türkoğlu T., Duman N., Aksaray'da (Ġç Anadolu/Türkiye) ġehirlesmenin Su Buharı Basıncı üzerine etkisi Azerbaycan Tabiatının.Ekocogafi Problemleri, Azerbaycan Coğrafya Cemiyeti Yay. C: Türkoğlu N., Çiçek Ġ., Manavgat-Side Çevresinin Aluvyal (Geç Pleistosen-Holosen) Jeomorfolojisi Azerbaycan Tabiatının.Ekocogafi Problemleri, Azerbaycan Coğrafya Cemiyeti Yay. C: Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F., Doğu Karadeniz Dağları nın glasyal morfolojisi. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Çiçek, Ġ., Türkoğlu, N., Ceylan, A., Korkmaz N., Seasonal Rainfall Intensity and Frequency in Turkey Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, May Türkoğlu, N., Gürgen, G., Çiçek, Ġ., Ceylan, A., Effects of North Atlantic Oscillation on Precipitation and Stream Flow at Büyük Menderes Basin Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, May Somuncu, M., Ġnaner, H. Çiçek, Ġ. An example of geological and geomorphological herigate to be protected: Gölcük caldera (Isparta-southwestern Turkey) Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece 10to 20 April 2004 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri ve konferans 2008 Çiçek Ġ., Kent Ġklimi ve YaĢanabilirlik Kent Ekolojisi ve YaĢanabilir Kent Sempozyumu Kasım 2008, Ġzmir Bildiriler Kitabı Çiçek Ġ., Türkoğlu N., ÇalıĢkan A, Akdeniz Salınımı nın (AS) Türkiye de Sıcaklık Üzerine Etkisi Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Sempozyumu 2008 (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı Çiçek, Ġ., Ceylan, G., Avcı, F., ġehir Isı Adalarının CBS ie Analizine Bir Örnek: Bahçelievler-Emek (Ankara) Ege Üniv. Coğ. Böl. Semp. III Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Nisan Çiçek, Ġ., Ankara da ġehirleģmenin Biyoklimatik KoĢullar Üzerine Etkisi Prof.Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji ÇalıĢtayı Nisan 2002 Ege Üniv Ed. Fak. Yay No: Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G.,, - Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s: ANKARA 2000 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel, H., Akdağ ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla)

5 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı Kitabı I, s: ANKARA 1999 Doğu A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel,H., Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Jeomorfolojisi Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri Kongresi, 2-6 Kasım 1988, Bildiri Özetleri Kitabı, s:64-66, Ankara 1996 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel H., Kaçkar Dağlarında Rhedodendron Caucasicum un (Kafkas Ormangülü) Alpin Kattaki DağılıĢı Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:88 Ankara 1996 Gürgen, G., Çiçek, Ġ., 13 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) Çamur Akması Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:76 Ankara 1996 Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G, Tunçel, H., Ayıini Mağarası Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:11, Ankara 1996 Doğu, A.F., Tunçel, H., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Bulut Altıparmak Dağlarında Buzul ġekilleri (Doğu Karadeniz Bölümü) Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:10 Ankara 1996 Çiçek, Ġ., Doğan, U., Uncu, L., Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:6 Ankara 1994 Çiçek, Ġ., Türkiye de Kurak Dönemin YayılıĢı ve Süresi Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, II. Coğrafya Sempozyumu 6-8 Nisan 1994 Bildiri Özetleri, s:10-11 Ankara 1991 Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., Tunçel, H., Kaçkar Dağlarında Buzul ġekilleri Yaylalar ve Turizm Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:16-17, Ġzmir 1991 Akkan, E., Doğu, A.F., Çiçek, Ġ., Gürgen, G., YiğitbaĢıoğlu, H., Somuncu, M., Uzungöl (Trabzon) Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:3, Ġzmir 1991 Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, Ġ., Somuncu, M. Perilin Mağarası Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:4 Ankara 1991 Çiçek, Ġ., Gölcük Kalderası Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:14 Ankara KĠTAP ve KĠTAP BÖLÜMLERĠ Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm

6 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm PROJELER 2000 Ankara ġehri Batı Kesiminin Kent Ġklimi Ankara Üniversitesi AraĢtırma Fonu Müdürlüğü, Yönetici. Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Müdürlüğü, (Yönetici) 2002 Manavgat Side Çevresinin Alüvyal (Geç Pleistosen Holosen) Jeomorfolojisi TUBĠTAK (AraĢtırmacı) 2009 Karpuzçay AĢağı Çığırının Paleojeomorfolojisi Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Müdürlüğü, Proje (AraĢtırmacı) 2010 Ankara ġehrinde Isı Adasının OluĢumu Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Müdürlüğü, Proje (Yönetici) 2010 Ankara ġehrinin Ġnsan Biyoklimatolojisi KoĢullarının Analizi Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Müdürlüğü, Proje (AraĢtırmacı) DANISMANLIĞINDA TAMAMLANAN LĠSANSÜSTÜ DÖNEM PROJESĠ ve TEZ Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi 2010 Nimetullah Çetinkaya. Van Gölünde Seviye DeğiĢimleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Yüksek Lisans Tezi 2010 Esin Tuncer Adana da ġehirleģmeye Bağlı Biyoklimatik Ġndis Eğilimleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008 Onur ÇalıĢkan,Flüvyal jeomorfoloji konularında gezi-gözlem metodu ve değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008 HurĢit YetmenGAP alanında Kuzey Atlantik Salınımı`na bağlı yağıģ ve akım değiģmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006 Erkan Yılmaz Çamlıdere barajı havzasında erozyon problemi ve risk analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara DurmuĢ Doğu AteĢ TaĢkale çevresinin (Karaman doğusu/orta Toros) jeomorfolojisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002 Abdullah Ceylan Ankara'nın kuraklık yönetim planı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Serpil Kutlu. AkĢehir ve Eber gölleri kapalı havzasının hidrografyası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000 Okan Bozyurt Ankara`da konveksiyonel yağıģlar,. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Murat Ataol Sedre çayı havzasının fiziki coğrafyası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996 Özgür Bozkurt Aydeniz Metodu'nun Türkiye'ye uyarlanması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Doktora Tezi

7 BĠLĠMSEL DERGĠLERDE EDĠTÖRLÜK ve YAYIN KURULU ÜYELĠĞĠ Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi alan editörü (2009-) Yayın Kurulu Üyesi Natural Hazards Climate Change e-journal of New World Sciences Academy yayın kurulu üyesi Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi Türk Coğrafya Dergisi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi VERĠLEN DERSLER Lisans Klimatolojinin Esasları Ġstatistiki Klimatoloji Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları Jeomorfolojik Analiz Hava Kütleleri Klimatoloji ġehir Klimatolojisi Yüksek Lisans Klimatolojik Süreçler Bölgesel Coğrafya AraĢtırma Yöntemleri Türkiye Ġklimi Jeomorfolojik Harita Analizi Klimatik Jeomorfoloji Klimatoloji Metodları Klimatolojide Ġstatistiksel Analizler Doktora ġehir Klimatolojisi

8 Bölge Planlamasında Klimatolojik Etmenler DANIġMANLIK Kurum Görev Görev Dönemi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Coğrafya Ders Programı GeliĢtirme Kurulu BaĢkanlığı DanıĢmanı ÜYESĠ OLUNAN BĠLĠMSEL KURULUġ ve DERNEK The International Association For Urban Climate Association of American Geographers Türk Coğrafya Kurumu Türkiye Jeomorfologlar Derneği

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE

PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE PROFESSOR MURAT TÜRKEŞ S CURRICULUM VITAE 1. Family name: Türkeş 2. First names: Murat 3. Date of birth: 23.06.1957 4. Nationality: Turkish 5. Civil status: Married 6. Education: Physical Geography and

Detaylı

Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları:

Prof. Dr. Oğuz EROL. Bilimsel Çalışmaları: Prof. Dr. Oğuz EROL 1926 yılında Bursa da doğmuştur. İlk ve Orta Okul eğitimini İstanbul da, Lise eğitimini Ankara da tamamlayan EROL, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978). ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi ve yeri : 08.03.1946, Bekilli-Denizli İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli Orta ve Lise : 1960-1966, Denizli Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Elmas ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 31 Ağustos 1963 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2627-2642, ANKARA-TURKEY CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

Detaylı

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010 Yrd.Doç.Dr.D.Özer Çaylan 1 / 5 25/03/2015 1025 Adı Soyadı Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim İzmir 31/08/1979 Yardımcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı