DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE KATILIM VE OMDUSMANLIK MEKANİZMASI DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN HIRVATİSTAN A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE KATILIM VE OMDUSMANLIK MEKANİZMASI DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN HIRVATİSTAN A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ"

Transkript

1 DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI UZMANLARI VE STK TEMSİLCİLERİ HIRVATİSTAN DA SİVİL TOPLUM- KAMU İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARINI İNCELEMEK İÇİN ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ TACSO, Türkiye de kamu- sivil toplum işbirliği için kurumsal mekanizmalar oluşturulması ve ilgili mevzuatın geliştirilmesi hedefi ile Dernekler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde Hırvatistan deneyimini paylaşmak üzere Mayıs 2012 de bir çalışma ziyareti düzenledi. Çalışma ziyareti kapsamında, Hırvatistan modelinin üç anahtar kurumundan birincisi olan ve sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için STK lara hibeler sağlayan bir kamu vakfı olan Ulusal Vakıf ziyaret edildi. STK ların uzun vadede güçlenmesini ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefleyen Ulusal Vakıf, Milli Piyangodan elde edilen gelirlerin bir kısmı ile STK lara hem tematik a- lanlarda proje bazında fon veriyor hem de yürütme masraflarını karşılayan 3 senelik hibeler veriyor. Hırvatistan modelinin diğer önemli öğesi olan Sivil Toplum Kamu İşbirliği Ofisi ile de görüşüldü. Sivil Toplum Kamu İşbirliği Ofisi farklı kamu kurumlarının STK lara sağladığı hibe desteklerinin koordinasyonundan ve sivil toplumun gelişimine yönelik ulusal stratejinin uygulanmasından sorumlu. Modelin üçüncü önemli öğesi olan Kamu-Sivil Toplum Konseyi, üyesi olan Maliye Bakanlığı temsilcisi ile görüşmede ele alındı. Bu toplantıda, aynı zamanda Maliye Bakanlığı nın derneklere ilişkin görevleri görüşüldü. Çalışma grubu ayrıca Hırvatistan da derneklerin kayıt işlemlerini yürüten Kamu Yönetimi Bakanlığı ile de bir araya geldi. TÜRKİYE E-BÜLTEN SAYI 2012/3 İÇİNDEKİLER TACSO TÜRKİYE 1 KAPASİTE GELİŞTİRME 4 İYİ ÖRNEKLER 6 DUYURULAR 7 TACSO HAKKINDA 8 Çalışma ziyareti ile Hırvatistan da derneklerin kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat detaylı olarak incelenirken, sivil toplum ve kamu işbirliğine yönelik yasal düzenlemeler ve oluşturulan mekanizmalar ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Çalışma Ziyareti raporunu adresinde bulabilirsiniz. DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE KATILIM VE OMDUSMANLIK MEKANİZMASI DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN HIRVATİSTAN A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ Batı Balkanlar daki sivil toplum deneyiminin Türkiye den STK larla paylaşılması için yapılan TACSO desteği kapsamında; ÖZEV, Öz-Ge Der, Kapadokya Kadın Derneği, Anayasa Kadın Platformu ve Engel Yok Platformu temsilcilerinin yanı sıra Anayasa Komisyonu üyesi milletvekili danışmanı, aynı zamanda çocuk hakları aktivisti bir temsilci de Hırvatistan da dezavantajlı grupların anayasa yapımına katılım süreci ve devamında oluşturulan mekanizmalara ilişkin deneyimleri paylaşmak üzere bir çalışma ziyaretine katıldı. Çalışma ziyareti, ÖZEV (Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı), Öz-Ge Der ( Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği) ve Kapadokya Kadın Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği ortaklığında yürütülmesi planlanan ve dezavantajlı gruplardan engellilerin, kadınların ve çocukların ortak bir platformda, yeni anayasa yapımı ve bağlı yasa/yönetmelik/tüzüklerin oluşum sürecine aktif olarak katılımını amaçlayan Anayasa Sürecinde Bir Aktör Olarak Dezavantajlılar başlıklı projenin destekleyici bir öğesi olarak planlandı Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret sırasında ilgili alanlarda çalışan önemli Sivil Toplum Kuruluşları, Norveç Hükümeti tarafından desteklenen ve çeşitli alanlarda savunuculuk çalışmaları yapan hak temelli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu uluslararası bir ağ olan İnsan Hakları Evi nin (Human Rights House) Hırvatistan temsilciliği nin yanı sıra, Çocuk, Engelli ve Cinsiyet Eşitliği alanlarının Ombud Ofisleri ile görüşüldü. Çalışma ziyareti sonuçlarının yaygınlaştırılması amacıyla Eylül ayında Ankara da geniş katılımlı bir takip toplantısı tasarlanmaktadır. Daha fazla bilgi için adre- KONSORSİYUM ÜYELERİ SIPU International AB Civil Society Promotion Center Partners Foundation For Local Development Foundation in Support of Local Democracy İnsan Kaynağını Gelistirme Vakfı 1

2 TACSO TÜRKİYE DEN HABERLER GÜNDEM ÇOCUK! ÇOCUKLARIN BEKLENTİLERİNİ YENİ ANAYASAYA TAŞIYOR STK ların anayasa çalışmalarına destek çağrısı kapsamında TACSO tarafından desteklenen çalışmalardan biri de, Gündem Çocuk! Derneği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliğinde yürütülen Anayasa, Anayasam adlı savunu çalışması oldu. Farklı çocuk gruplarının anayasa sürecinde görüşlerini ifade edebildikleri ortamları oluşturmak ve alınan görüşleri ilgili karar vericilerle etkili bir şekilde paylaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Diyarbakır daki farklı STK ve kurumların ev sahipliğinde 12 atölye/sokak etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklardan atölyeler aracılığıyla toplanan görüşlerle hazırlanan Anayasa Anayasam adlı raporun yaygınlaştırma amacıyla basım ve dağıtım faaliyetleri TACSO tarafından destekleniyor. ANAYASA İNİSİYATİFİ KATILIMCI ANAYASA SÜRECİ KONUSUNDA DÜNYA DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR Anayasa İnisiyatifi, yeni anayasanın yapımı sürecinde sivil toplumun sürece katılımı için benimsenen yöntemin geliştirilmesi ve sürecin devamında STK ların yapacağı izleme ve savunuculuk çalışmalarını zenginleştirmek amacı ile dünyadan anayasa yapımı deneyimlerini ve katılım mekanizmaları örneklerini paylaştığı bir çalışma hazırlayarak, yerel toplantılarla bu deneyimlerin bilgisini sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor. Anayasa İnisiyatifi, 2009 dan beri çalışmaları kapsamında sürdürdüğü yerel örgütlerle buluşmalara Haziran ayı içinde Trabzon ve İzmir de gerçekleştirdiği yerel toplantılarla devam etti. TACSO nun STK ların anayasa çalışmalarına destek çağrısı kapsamında hazırlanmasına katkı sağladığı yayına adresinden ve toplantı raporuna adresinden Daha fazla bilgi için blogspot.com/ adresine ve adresine başvurabilirsiniz. Bu çalışma hakkında Açık Radyo da yapılan Bizsiz Olmaz programına den KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YENİ ANAYASA SÜRECİNİ İZLEMEK İÇİN TABAN ÖRGÜTLERİ İLE BULUŞTU Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Meclis Anayasa Komisyonu na sundukları Çerkezler Nasıl Bir Anayasa İstiyor raporu ile ortaya koydukları taleplerinin, hazırlanacak anayasa taslağında yer bulması için izleme ve savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen toplantılar düzenledi. KAFFED çeşitli il ve ilçelerde kurulu 61 Kafkas Derneğinin üye tabanına savunuculuk çalışmalarını anlatmak için geniş katılımlı Anayasa Buluşma Toplantıları düzenledi. TACSO nun da STK ların anayasa çalışmalarına destek çağrısı kapsamında katkı sağladığı toplantılar; Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Tokat, Samsun, Turhal, Sungurlu, Çorum, Hamamözü, Merzifon ve İzmir de gerçekleşti. Bölgede yaşayan Çerkezlerin yoğun katılımıyla son derece verimli geçen toplantılarda, KAFFED bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu nun çalışmaları anlatıldı. Çerkez toplumunun yeni anayasaya ilişkin talepleri ve beklentileri konusunda bilgilerin verilmesinin yanı sıra sürecin nasıl izleneceği paylaşıldı ve gerekli savunuculuk çalışmaları için birlikte hareket etme gereği vurgulandı. KAFFED heyeti, bölgelerde bulunan yerel örgütlere de ziyaretlerde bulundu. Detaylı bilgi için ve adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Bu çalışma hakkında yapılan Açık Radyo Bizsiz Olmaz yayınına adresinden

3 ÇTCS İLE MÜCADELE AĞI- GELİN GÖNDERMEYELİM KAMPANYASINI YARATICI FİKİRLER İLE GÜÇLENDİRDİ SPOD - ANAYASA RAPORU YAYINLANDI TACSO TÜRKİYE DEN HABERLER Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele (ÇTCS) Gençlik Ağı, Nisan 2012 tarihlerinde TACSO STK ağlarına strateji, kampanya ve savunuculuk çalışmalarına destek çağrısı kapsamında sağladığı katkı ile 21 katılımcı için Kampanya ve Savunuculuk Atölyesi düzenledi. ÇTCS ile Mücadele Ağı nın çalışmaları hakkında güncel bilgiler alan gençler, kampanya ve savunuculuk konularında teorik oturumlara katıldılar. Katılımcılar, daha sonra çocuk hakları alanında dünyada öne çıkan kampanya örneklerini incelediler ve atölye çalışmasının sonunda Gelin Göndermeyelim isimli bir kampanya ve eylem planı hazırladılar. Eğitim sonrasında katılımcılar Ağ ı çevrelerine tanıtmak ve facebook sayfası oluşturarak aktif bir şekilde kullanmak için ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Bahar şenliklerine katılarak çeşitli farkındalık çalışmaları yaptılar. Detaylı bilgi için ve adreslerini ziyaret edebilirsiniz. SPOD- Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği düzenlediği yerel toplantılar ve Konda Araştırma Şirketi ile birlikte yürüttükleri araştırma sonucunda oluşturduğu LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri raporunu yayınladı. TESEV - YENİ ANAYASADA YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM İÇİN ÖNERİLER RAPORUNU YAYINLADI TESEV- Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı tarafından hazırlanan Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim için Öneriler Raporu TACSO nun desteği ile yayınlandı. TESEV bu rapor ile Türkiye nin yeni anayasa hazırlama sürecinde, yerel yönetimlerin güçlendirilerek yeniden tanımlanması, yerelleşme ve bölgesel yönetime ilişkin çalışmalar yapması için önerilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Rapor hakkında daha detaylı bilgi için ve adreslerini ziyaret edebilirsiniz. basına dağıtıldı. TACSO nun desteği ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır da düzenlenen toplantılarda elde edilen verilerin, araştırma sonuçları ile birleştirildiği rapor Anayasa Komisyonu na, ilgili milletvekilleri ve Rapor ve SPOD un çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak için ve adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 10. ULUSAL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI ANKARA DA YAPILDI 21 Haziran 2012 tarihinde TACSO 10. Ulusal Danışma Kurulu toplantısı Ankara da gerçekleşti. Toplantının ilk bölümünde üyelerle birlikte geçmiş dönem aktiviteleri ve gelecek dönem çalışma planı görüşüldü. Toplantının ikinci bölümünde ise Yeni Anayasa Çalışmalarını desteklemek amacıyla yapılan Açık Çağrı kapsamında desteklenen ağ/platform temsilcileri yürüttükleri çalışmalar ve yaşadıkları deneyimler hakkında üyeleri bilgilendirdiler. Toplantıda sunum yapan ÖZEV, ÖZ-GE DER, CEİD, KAOS GL, KAFFED ve Şiddete Son Platformu ndan temsilciler özellikle etkinlik planlanması sırasında TACSO ile birlikte çalışabilmenin ve verilen desteğin aktivitelerine güç kazandırdığını ve yaygınlaşmasına olanak sağladığını dile getirdiler. Toplantıya katılan UDK üyeleri TACSO nun destek verdiği kuruluşlar ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldılar. Bilgilendirme ve sonrasında yapılan soru- cevap bölümü ile hem üyeler hem de platform/ağ temsilcileri ortak ihtiyaçların belirlenmesi konusunda da görüşlerini belirttiler. Toplantı hakkında daha fazla bilgiye ve rapora adresinden 3

4 ROMAN GENÇLİK ÖRGÜTLERİ İÇİN SİVİL TOPLUM LİDERLİĞİ EĞİTİMİ ANTALYA DA YAPILDI KAPASİTE GELİŞTİRME EZİLENLERİN TİYATROSU EĞİTİMİ İSTANBUL DA YAPILDI Haziran 2012 tarihlerinde Antalya da Roman Gençlik Örgütleri için Liderlik Eğitimi düzenlendi. Eğitime Edirne, Hatay, Ankara ve İstanbul dan, farklı örgütleri temsilen 12 katılımcı katıldı. Eğitimde katılımcılar, sivil toplum, savunuculuk, toplumsal cinsiyet ve örgüt içi demokrasi konuları ile ilgili uygulamalar yaptılar. Hali hazırda kurulmuş olan Turkish Roma Youths gençlik grubu, eğitime katılmış olan diğer grupların katılımcıları ile ortak bir eylem planı oluşturdu ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda yapılan değerlendirmelerde katılımcılar, eğitimin yeni örgütler ile tanışma fırsatı yarattığı, toplumsal cinsiyet ve savunuculuk konusunda yeni yöntemleri deneyimlediklerini belirttiler. Katılımcılar bununla birlikte eğitimin, bu alanda Edirne, Hatay, Ankara da bulunan Roman gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi ve gençlerin bu süreçlere aktif katılımının desteklenmesi amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Daha fazla bilgi ve ayrıntılı rapora adresinden 4-6 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul da Ezilenlerin Tiyatrosu Eğitimi* gerçekleştirildi. Aktivizm, toplumsal katılım ve dönüşüm için kullanılabilecek farklı tiyatro yöntemleri tanımak, ezilenlerin tiyatrosunun saha çalışmalarında nasıl uygulanabileceği ile ilgili stratejiler geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim İstanbul, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Samsun ve Van dan gelen 20 katılımcı ile gerçekleşti. Eğitim boyunca katılımcılar, Ezilenlerin Tiyatrosu yöntemi ile oyunlar, gazete tiyatrosu ve forum tiyatro yöntemlerini kullanarak çalıştılar. 2 günlük eğitimin sonunda kendi tiyatro oyunlarını sahneye koyan katılımcılar, gelen izleyiciler ile birlikte forum tiyatrosu yöntemini uyguladılar. Eğitim sonunda yapılan değerlendirmelerde katılımcılar; bu yöntemi Türkiye de ihtiyaç duyulan katılımcı süreçleri arttırmak için yeni bir yol olarak kullanabileceklerini, sorun odağında diyalog açmayı kolaylaştıracak bir yöntem olduğunu ve sosyal sorunlar için aslında hep uygulanan kısa dönemli çözümler yerine böyle uzun dönemli yöntemlerin daha etkili olacağını belirttiler. Katılımcılar kendi yerellerinde bu yöntemi uygulayabilmek için TACSO dan ve diğer katılımcılardan destek alabilmek ve deneyimlerini aktarabilmek için bir iletişim ağı kurdular. Eğitim hakkında daha fazla bilgiye adresinden *Ezilenlerin Tiyatrosu yöntemi hakkında daha fazla bilgiye bir sonraki yazıda ve 5.sayfada AUGUSTO BOAL & EZİLENLERİN TİYATROSU 1970 li yıllarda Brezilyalı yönetmen ve İşçi Partisi Aktivisti Augusto Boal tarafından geliştirilen Ezilenlerin Tiyatrosu, katılımcılar arasında demokratik ve işbirliğine yönelik etkileşimleri besler. Tiyatro bir gösteri olarak değil, herkesin kullanabileceği bir dil olarak öne çıkar. Daha doğrusu, günlük hayatlarındaki baskılara ve zülüme karşı çıkmak isteyenlerin buna karşı koymanın yollarını öğrenmelerini sağlayan bir prova tiyatrosu. Boal ın Forum Tiyatrosu olarak adlandırdığı yöntemde örneğin, oyuncular gündelik hayattan dramatik bir duruma çözüm ararlar ebeveynlerin uyuşturucu bağımlısı çocuklarına yardım etmeye çalışmaları, evinden atılan bir komşu, ırkçı veya seksist ayrımcılığa maruz kalmış biri, ya da en basitinden yeni geldiği mahallede arkadaş edinemeyen bir öğrenci. Seyirciler oyunu durdurarak müdahele etmeye, sahneye çıkıp oyuncuların yerini alarak kendi çözüm önerilerini denemeye teşvik edilirler. Ezilenlerin Tiyatrosu, oyuncu (oyunu oynayan) ve seyirci (oyunu seyreden ama müdahale etmesine izin verilmeyen) arasında köprü kurar. Böylece hem oynama hem seyretme imkanı olan seyirci-oyuncu lar kendilerini ve eleştirel düşünmeyi güçlendiren diyalog süreçlerinin bir parçası olurlar. Tiyatro eylemi böylece bilinçli bir müdahale, ortak sorunların toplu analizinden yola çıkan sosyal eylemin provası olarak deneyimlenir. Bu interaktif tiyatronun kökleri Brezilyalı eğitimci Paolo Freire nin geliştirdiği toplumsal eğitim metodunun pedagojik ve siyasi prensiplerine dayanır: 1. Katılımcıların yaşadığı durumu görmek, 2. Durumun kök nedenlerini araştırmak- iç ve dış baskılar dahil, 3. Bu sorunlara toplu çözümler aramak ve 4. Sosyal adalet prensipleri çerçevesinde durumu değiştirmek üzere harekete geçmek. 4

5 KAPASİTE GELİŞTİRME Ezilenlerin Tiyatrosunun Başlangıcı Augusto Boal katılımcı tiyatro ile ilk denemelerine 1950 ve 60 larda, Rio de Janeiro da Arena Tiyatrosunun yöneticisi olarak başladı. Arena ekibi ile sahneden çıkıp, Rio nun gecekondularında yaşayan insanlara ulaşabilecekleri sokaklarda, fabrikalarda, sendikalarda, kiliselerde gösteriler düzenledi de Boal, bu çalışmaları yüzünden askeri dikta tarafından tutuklandı ve işkence gördü. Dört ay sonra serbest bırakıldı ve sürgüne gönderildi. Arjantin de beş, Portekiz de iki ve Fransa da sekiz yıl geçirdikten sonra Rio ya döndü. Çalışmalarına Arjantin de devam etti ve burada baskıcı siyasi ortamı atlatmaya yönelik Görünmez Tiyatro yu geliştirdi. Görünmez tiyatro, etraftaki insanlar bir tiyatro oyunu oynandığının farkına varmadan, kamusal alanda teatral durumlar yaratılmasıdır. Etraftaki insanlar sosyal baskı konusunda bir tartışmanın içine çekilirler, hatta bununla ilgili eyleme geçmeye bile itilebilirler. Boal ın bütün araştırmaları geleneksel gösterinin monolog unu seyirci ve sahne arasında bir diyaloğa çevirmeye yönelikti. Boal insanlar arasında en yaygın ve sağlıklı dinamiğin diyalog olduğuna ve tüm insanların diyaloğa katılmaya istekli ve yetili olduklarına inanır, monologların baskıyı beslediğini düşünürdü. Bunun üzerine, seyircilerin oyuncuları durdurarak ne yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunabilecekleri bir süreç geliştirdi. Artık bir efsane olmuş hikayede seyirciler arasında bir kadın kendi istediğini oynayamadığını düşündüğü oyuncunun yerini alır ve oyunu kendi oynar. Bu Boal için seyirci-oyuncu nun doğduğu ve tiyatro anlayışının dönüştüğü andır. Bazı insanlar tiyatro yapar, oysa hepimiz tiyatro yuz Augusto Boal Oyunlar Ezilenlerin Tiyatrosu yöntemi için oyunlar çok önemli. Bunlar grup oluşturma, işbirliğini güçlendirme, hisleri kuvvetlendirme için kullanılırlar. Oyuncular ve Oyuncu olmayanlar için Oyunlar. (Augusto Boal, Boğaziçi Yayınevi) kitabı ile başlayabilirsiniz. EZİLENLERİN TİYATROSU İmge/Heykel Tiyatrosu Bu teknikte katılımcılar kendi veya başkalarının vücutlarını kullanarak konu hakkında bir imge oluştururlar. Sözel olmayan ifadeyi kolaylaştıran bu teknik, tüm yaşlara uygundur ve duygularını ya da tecrübelerini ifade etmekte güçlük çekenler için faydalı bir metoddur. Diğer ET tekniklerine alt çalışma olarak da kullanılır. Forum Tiyatrosu Forum tiyatrosu, seyirci ve oyuncuların içinde bulundukları toplumu olumsuz etkileyen gerçek konuları işlemeyi hedefleyen bir yöntemdir. Oyunun sonunda bir çözüm yoktur ve seyirciler ikinci defa oynanan oyuna müdahale ederek çözüm arayışına geçmeye teşvik edilirler. Bu teknikte seyirciler seyirci-oyuncuya dönüşerek gerçek hayatın provasını yaparlar. Yasama Tiyatrosu Bu yöntem Forum tiyatrosunun bir adım sonrasıdır. Sorunun çözümü ancak bir politika veya kanun değişikliği, kurum içi veya kamu kurumlarında değişiklik ile çözülebileceği durumlar için geçerlidir. Seyirciler ideal kanunun ne olabileceğini araştırırlar. İçteki Baskı Kendini aşağılama gibi içsel baskıları belirlemek ve baş etmek için geliştirilen bir teknik. Bu teknikleri bu baskıların İmge ve karakter olarak dışa vurumunu sağlar. Arzu Gökkuşağı Bu içsel baskı tekniğinin bir sonraki adımıdır. Herhangi bir anda yaşamakta olduğumuz arzuları araştırır. Tiyatro bir bilgi türüdür; aynı zamanda toplumu dönüştürmek için bir araç olabilmelidir. Tiyatro geleceğimizi beklemek yerine onu inşa etmemize yardımcı olur Daha fazla bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. 5

6 IN FOCUS Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği SİVİL TOPLUMDAN İYİ ÖRNEKLER Bizsiz Olmaz Açık Radyo da Başladı TACSO Türkiye ve STGM nin ortaklığı ile hazırlanan Bizsiz Olmaz her hafta sivil anayasa, savunuculuk ve toplumsal dönüşümle ilgili sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sivil toplum çalışmalarını daha görünür kılmayı hedefleyen program, bu dönemde özellikle Sivil Anayasa çalışmalarına ağırlık veriyor. Kaçırdığınız programların kayıtlarına adresinden Programın ilk konuğu, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği, Cinsel Yönelim Araştırmaları Derneği-. SPOD dan Mehmet Tarhan oldu. TACSO, SPOD un LGBT bireylerle yaptığı anayasa toplantılarına destek vermiş, SPOD da bu toplantılardan edindiği bilgilerle Yeni Anayasaya yönelik LGBT bireylerin taleplerini içeren bir rapor yayınlamıştı. Yaptıkları toplantılarda LGBT bireylerin özellikle sosyal haklar babında taleplerde bulunduğuna vurgu yapan Mehmet Tarhan, aynı zamanda eşitlik maddesinin LGBT bireylerin de kapsaması gerektiğini belirtti. En önemlisi, LGBT taleplerinin sadece LGBT bireyler için değil, herkes için olduğunu anlattı. İkinci programımızda KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) den Hasan Seymen ile Kafkasların Anayasa talepleri ile ilgili konuştuk. Bu anayasanın hiçbir ayrımcılığa yer vermeden sivil, demokratik, laik olması ve dünya standartlarında olması gerekiyor Herkese eşit mesafede olan bir anayasa olması, toplumun ruhunu yansıtan ve mütabakat ile hazırlanan bir anayasa olması gerekiyor. Bizsiz Olmaz ın üçüncü konukları Vicdani Ret Platformundan Oğuz Sönmez ve Kadın Vicdani Retçilerden Canan Soylu idi. Oğuz Sönmez, vicdani reddin tarih içindeki gelişiminden bahsetti ve özellikle Avrupa da geniş anlamda tanınan bir hak olduğunu vurguladı. Programımızın bir sonraki konuğu, Anayasa Kadın Platforumundan Hülya Gülbahar idi. Anayasa Kadın Platformunun özellikle 2007 den itibaren anayasada yapılan tüm değişikliklerle ilgili çalışmalar ve yorumlar yaptığını söyleyen Hülya Gülbahar, aynı zamanda çeşitli grupların büyük mücadelelerle kazandıkları hakların geri alınmaması için de mücadele etmek zorunda bırakıldıklarından bahsetti. Yeni anayasaların tıkanmış sorunlara çözüm üretmek için yapıldığını, şu ana kadar kazanılmış olumlu değişiklikleri yeniden tartışmaya açmamak gerekiğini de belirtti. Anayasa uzlaşma komisyonunda eşitlik maddesi ile ilgili çıkan kriz e yönelik KAOS GL yaptıkları basın açıklamasını ve eşitlik maddesini konuşmak üzere KAOS GL den Murat Köylü bir sonraki programımıza konuk oldu. Bir sonraki hafta ise TESEV in TACSO desteği ile yeni çıkardığı Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim için Öneriler isimli raporu anlatmak üzere Fikret Toksöz, Bizsiz Olmaz a konuk oldu. Merkezi yönetimin toplumun renklerin ve çeşitliliğine cevap verebilen bir yönetim olmadığını, bu nedenle de Yeni Anayasada yerel yönetimlerin güçlendirilerek yeniden tanımlanması gerektiğini vurgulayan Fikret Toksöz, yerinden yönetimin gerekliliğini savundu. Anayasa yapmamızın nedeni toplumun kanayan yarasını sarmak. Çoğulculuk olmazsa olmazdır, çoğulcu bir biçimde davranmak, bunun anayasada yer alması ve yönetimin de buna göre şekillenmesi gerekiyor. Gündem Çocuk! ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi- ÇoÇA nın ortaklaşa yürüttüğü Çocuklar Anayasa Yapıyor: Anayasa, Anayasam projesi hakkında konuşmak üzere, ÇoÇA dan Gözde Durmuş Bizsiz Olmaz daydı. Çocukların anayasa hakkında görüşlerini bildirebilecekleri özel atölyeler düzenleyen projenin sonuç raporu da TACSO nun desteği ile basıldı. Özellikle hak sahibi birey olarak önemsenmek isteyen çocuklar, farklı alanlarda görüş belirtmek istediklerini de vurgulamışlar. Ermeni cemaatinin Yeni Anayasadan beklentilerini vatandaş toplantıları aracılığı ile toplamış, daha sonra bu talepleri Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sunmuş olan Tatyos Bebek ve Ohannes Kılıçdağı da konuk oldular radyo programımıza. Ermeni vatandaşların taleplerinin genellikle eşit yurttaşlıkla ilgili olduğunu söyleyen Tatyos Bebek, anayasal korunmanın uygulamada da görülmesi için tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Ohannes Kılıçdağı Türkiye nin sosyolojik gerçeğine, yani çeşitliliğine uygun bir anayasa yapmak gerektiğini belirttti. Temelde devlet değil, temelde yurttaş olması lazım Toplum Gönüllüleri Vakfı ndan (TOG) Başak Tuğsavul, TOG olarak hazırladıkları Gençlerin Yeni Anayasadan Talepleri isimli raporun içeriğini bizimle paylaştı. Özellikle şu andaki anayasanın gençlere korumacı bakış açısının sorunlu olduğunu, gençlerin birey ve özerk olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Başak Tuğsavul, gençlere yönelik kurulmuş olan hierarşik yapıyı deşifre etmek istediklerini söyledi. Eşitlik maddesine yaş ın da eklenmesi gerektiğini, bunun uluslararası hukukta tanınan bir ayrımcılık nedeni olduğunu söyledi. TOGun önerileri arasında ayrıca milletvekili seçilme yaşının 18 e indirilmesi var. Gençlerin örgütlenmesinin önünün açılması, anayasa tarafından korunması gerekiyor çok sesliliğin ve demokrasinin olmazsa olmazı bu. 6

7 DUYURULAR Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Açıldı! Son Başvuru Tarihi Bilgi için; Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Açıldı! Son Başvuru Tarihi Bilgi için; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı Açıldı! Son Başvuru Tarihi Bilgi için; TACSO Türkiye, Euclid Network ünün yürüttüğü PRAG ın Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Düzenlemelerinin İyileştirmesi Çalışmasını Destekledi TACSO Türkiye, Euclid Network ünün yürüttüğü PRAG ın Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Düzenlemelerinin İyileştirilmesi çalışmasına katkıda bulunmak için 31 Haziran 2012 de Ankara da bir toplantı düzenledi. AB Hibe projesi uygulama deneyimi olan STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda AB Hibe Prosedürlerinin STK ların daha kolaylıkla kullanabileceği şekilde geliştirilmesi için öneriler tartışıldı. Bu toplantı Euclid Network ünün Türkiye de de sivil toplum örgütlerinden derinlemesine görüş toplamak için uygulayacağı anket çalışmasına zemin oluşturacak. Euclid Network ünün söz konusu çalışması için daha fazla bilgiyi adresinden edinebilirsiniz. 4.STK GÜNLERİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ NDE GERÇEKLEŞTİ Kadir Has Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından düzenlenen 4.STK Günleri TACSO nun işbirliği ile 20 Nisan 2012 de İstanbul da gerçekleşti. Van, Ankara, Batman, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kilis ten gelen STK temsilcilerinin katıldığı etkinlikte yer alan STK Fuarı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sivil Toplumun Dünü Bugünü ve Yarını teması ile düzenlenen konferansta katılımcılar World Cafe yöntemi ile Türkiye de sivil toplumun süreci ve geleceği üzerinde tartıştılar. Konferans hakkında daha fazla bilgiye ve rapora adresinden ULUSAL DANIŞMA KURULU MUZDAN HABERLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi nin Başladığını Duyurdu Türkiye AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi, Türkiye nin entegrasyonu ile ilgilenen ve bu süreçte etkili olan siyasi grupları ve örgütleri hedef alan ilk proje olma özelliğine sahip. Proje aynı zamanda Türkiye ve AB üye devletleri ve parlamentolarında temsil edilen siyasi partiler ve parlamenterler arası diyaloğu destekleyerek AB üyelik müzakereleri sürecinde TBMM nin rolünü arttırmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye deki sivil toplumun siyasi hayata katılımını güçlendirecek daha donanımlı ve iyi yapılandırılmış siyasi kanalların kurulmasını sağlayarak Türkiye ve AB arasındaki bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmayı da hedefliyor. Daha geniş bilgi için AB Bakanlığı adresini ziyaret edebilirsiniz. 7

8 BİZ KİMİZ? TACSO-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de uygulamaya konulan bir projedir. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) proje ortağı olarak yer almakta ve tüm proje çalışmalarına destek olmaktadır. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) de kuruluş misyonuna uygun olarak proje faaliyetlerinin uygulanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Projenin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır. STK ların hizmet kalitesini arttırmak ve demokratik süreçlere katılımlarını sağlamak yoluyla, STK ların hesap verebilirliklerini ve kamuoyundaki imajlarını güçlendirmek, sivil toplum dostu bir ortamı teşvik etmek gerekmektedir. Projenin ihtiyaçlara uygun yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her bir faydalanıcı ülkede, kamu, sivil toplum ve bağışçı kuruluş temsilcilerinden oluşan birer Ulusal Danışma Kurulu oluşturulmuştur. TACSO Türkiye Danışma Kurulu; Arı Hareketi, BİANET, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Habitat Gençlik ve Yönetişim Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ndan oluşmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulusal Danışma Kurulumuza destek vermektedir. Merkez Ofis Potoklinica Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) Arnavutluk Yardım Masası Rr Donika Kastrioti Kotoni Business Centre, K-3, Nr. 7, Tirana Albania T: +355 (4) Bosna Hersek Yardım Masası Visegradska Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) PROJE OFİSLERİ Hırvatistan Yardım Masası Amruševa 10/ Zagreb, Croa/a T: , 1738, 1739 Kosova* Yardım Masası Fazli Grajqevci 4/a Pris/na, Kosovo Ph. no: Karadağ Yardım Masası Dalma/nska Podgorica, Montenegro Ph. no: /123 Sırbistan Yardım Masası Spanski Boraca 24, stan broj Novi Belgrade, Serbia T: Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) Yardım Masası 11 Oktomvri 6/1-3 T: *İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ve ICJ nin Kosova bağımszlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile uyumludur. TACSO TÜRKİYE İSTANBUL OFİSİ NESLİHAN ÖZGÜNEŞ Türkiye Koordinatörü MEHRU AYGÜL Proje Uzmanı t Dümen Sok. 7/14 Gümüşsuyu- Beyoğlu İstanbul ANKARA OFİSİ AYÇA BULUT BİCAN Türkiye Koordinatörü AYÇA BEŞTEPE GÜNÇAKIN Proje Uzmanı AKÇA ÜNSAL Mali ve İdari Asistan t/f Gülden Sok. 2/2 Kavaklıdere Ankara 8

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul

TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 1 Kasım 2012 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları Türkiye Üçüncü

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Kasım 2012 Sayı 32. Sivil topluma gençlik a ısı! ISSN 1306-5297

Kasım 2012 Sayı 32. Sivil topluma gençlik a ısı! ISSN 1306-5297 Kasım 2012 Sayı 32 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi bültenidir;

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU

8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 8. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU 24 Ocak 2010-28 Ocak 2012 KA.DER Lİ ÖZEL VE GÜZEL KADINLARA, 4 Mart 1997 deki kuruluşumuzdan bu yana 4 Genel Seçim (1999, 2002, 2007, 2011) ve 3 Yerel Seçim (1999,

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Önce rampa, sonra cennet!

Önce rampa, sonra cennet! Sivil Sesler Festivali ne sen de gel! STGM, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Maçka da sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir festival düzenliyor. Örgütlenme Özgürlüğü imza kampanyası sürüyor STÖ lerin

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı