Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m"

Transkript

1 Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m

2 HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST Kasım 2012 de Ankara da kurulmuş olup; bünyesinde Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı, Ar-Ge Laboratuvarı ve Maden Analiz Laboratuvarı bulunduran, Türkiye de ilk, dünyada az sayıda özel cevher zenginleştirme ve Ar-Ge çalışması yapan laboratuvarlar arasında yer almaktadır. Kurulduğu günden itibaren esas prensibi kalite olan ARGETEST TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Belgesine sahiptir. Ayrıca Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi ile belgelendirilmiştir. Amacımız; analize en uygun metodu hızlı ve ekonomik olarak müşterilerimize ulaştırmaktır. ABOUT US ARGETEST, whose basic principle is to provide quality service to its customers, was founded in Ankara in November 2012; and it contains Mineral Processing Laboratory, R&D Laboratory and Mineral Analysis Laboratory in it structure, and it is included among the laboratories which are engaged in special mineral processing and R & D works which is the first in Turkey and in a few number in the world. ARGETEST, whose main principle has been quality since the day it was founded, possesses TS EN ISO/IEC Testing and Calibration Laboratory Accreditation Certificate. Furthermore, our mineral processing, R&D and analysis Laboratories have been certified with ISO 9001: 2008 Quality Management System Certificate, ISO 14001:2004 Environmental Management System Certificate, OHSAS 18001:2007 Occupational health and Safety System Certificate. Our purpose is to transmit the most appropriate method of analysis to our customers quickly and economically.

3 İçindekiler / Table of Contents Numune Hazırlama / Sample Prepation...2 At-1 Değerli Metaller / Precious Metals...3 Altın / Gold...3 Altın - Gümüş / Gold - Silver...4 Platin Grubu / Platinum Group...4 Gümüş Analizi / Silver Analysis...5 Jeokimya Analizleri / Geochemical Analysis...6 Aqua Regia...7 AT-2 / ( 34 Element)...7 AT-3 (33 Element + Au)...8 AT-4 (47 Element) Asit Çözünmesi / 2-Acid Digestion...10 AT-5 ( 31 Element ) Asit Çözünmesi / 3-Acid Digestion...11 AT-6 ( 34 Element )...11 AT-7 ( 50 Element ) Asit Çözünmesi / 4-Acid Digestion...13 AT-8 ( 30 Element )...13 AT-9 ( 47 Element )...14 Niteliği Belli Olan Aramalar / The Searches With Specific Quality...16 AT Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis...18 AT-11 Krom Cevheri / Chrome Ore...18 AT-12 Demir Cevheri / Iron Ore...20 AT-13 Mangan Cevheri / Manganase Ore AT-14 Bakır Cevheri / Copper Ore...22 AT-15 Kurşun Cevheri / Lead Ore...23 AT-16 Çinko Cevheri / Zinc Ore...24 AT-17 İthalat İhracat / Import Export...25 AT-18 Endüstriyel Hammaddeler / Industrial Raw Materials...28 AT-19 Kömür Külünde Majör ve Minör Elementler / Minor & Major Elements in the Coal Ash...29 AT-20 Nadir Toprak Elementleri / Rare Earth Elements AT-21 Metal Alaşım Analizleri / Metal Alloys Analyses...31 AT-22 Bor Analizleri / Boron Analyses...31 AT-23 UV Analizleri / UV Analyses...32 AT-24 AAS Tek Element / AAS Single Element...32 AT-25 Yaş Metot / Wet Method...33 Mineral Karakterizasyon ve Proses Minerolojisi / Mineral Characterization & Process Mineralogy Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge Birimlerimiz / Mineral Processing and Research & Development Units...36 Boyut Küçültme Testleri (Kırma ve Öğütme Testleri) / Comminution (Crushing and Grinding Tests)...37 Sınıflandırma / Classification...37 Flotasyon / Flotation...38 Metalik Ayırma / Magnetic Separation...39 Gravimetrik Ayırma / Gravimetric Separation...39 Susuzlandırma ve Katı Sıvı Ayırımı / Dewatering and Solid-Liquid Separation Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri / Engineering and Consultancy Services...41 Online Hizmetler / Online Services...42 Elek Aralıkları Çevrim Tablosu / Sieve Conversion Chart Dönüşüm Formülleri / Conversion Factors

4 Numune Hazırlama Sample Prepration Numune hazırlama; sırası ile kurutma, kırma ve öğütme işlemlerinden oluşmaktadır. Numuneler cevher yapısına göre ºC de kurutularak kırıcılardan % 85 i < 2 mm olacak şekilde kırma işlemi yapılır ve standart bölücülerden öğütme numunesi alınarak % 85 i<75 mikron olacak şekilde öğütülerek numune hazırlama işlemi tamamlanır. Öğütme işlemlerinden sonra potlar daha önceden analizleri yapılmış kuvars ile temizlenir ve bu kuvarslardan alınan örneklerinde düzenli olarak kimyasal analizleri yapılmaktadır. Numune arşivleri % 85 < 2 mm olacak şekilde vakumlu paketlerde 6 ay saklanır ve 6 ay sonunda talep doğrultusunda numunelerin iadesi gerçekleşir. Sample preparation consists of drying, crushing and pulvarizing processes. The samples are dried at ºC according to the structure of ore, and the crushing process is made in a way that 85% of the crushers are < 2 mm, and pulvarizing samples are taken from the standard dividers, and they are pulvarized in a way that 85 % will be < 75 Micron, and the sample preparation process is completed. After the pulvarizing processes, the pots are cleaned with quartz which were previously analyzed, and the chemical analysis of the samples taken from these quartz is also made regularly. Sample archives are stored in vacuum packages in a way that will be 85 % < 2 mm for 6 months, and at the end of the 6 months, the samples are returned upon request. Kurutma / Drying DRY ºC DRY ºC DRY ºC DRY ºC Kırma / Crushing CRU 01 < 1 kg. %85 < 2 mm. CRU kg. %85 < 2 mm. CRU kg. %85 < 2 mm. CRU 04 > 5 kg. %85 < 2 mm. Öğütme / Pulverizing PUL g. %85 < 75 µ. PUL g. %85 < 75 µ. PUL g. %85 < 75 µ. PUL 04 >1000 g. %85 < 75 µ. Diğer Testler / Other Tests WGR kg. Yaş Öğütme Testi Wet Mill Tests DGR kg. Kuru Öğütme Testi Dry Mill Tests JGR kg. Kırma Testi Crushing Tests DCC 01 1 m. Karot Yarılama Diril Core Cutting SSA 01 Max. 3 kg. Standart Elek Analizi Standard Sieve Analysis 2

5 AT-1 Değerli Metaller Precious Metals Altın / Gold Altın analizi için uygulanan metotlar; Kupelasyon ( Fire Assay ) sonrası AAS - ICP veya gravimetrik metot ile sonuçlandırma. Asit liçi ile DIBK ( DIBC ) ekstraksiyonu sonrası AAS ile sonuçlandırma The methods used for gold analysis; Conclusion with AAS ICP or gravimetric method after Fire Assay. Conclusion with AAS after DIBC extraction with acid leaching. Kupelasyon / Fire Assay Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit FA g. / AAS ppm 10 ppm FA g. / AAS ppm 10 ppm FA g. / ICP ppm 10 ppm FA g. / ICP ppm 10 ppm FA g. / Grav. 0.5 ppm - FA g. / Grav. 0.5 ppm - FA 07 * (-75µ +75µ) Fire Assay / Grav. - AAS ppm - FA 08 * (-106µ +106µ) Fire Assay / Grav. - AAS ppm - *Metalik kupelasyonda 1000 g. a kadar numune 75 µ veya 106 µ luk eleklerden geçirilerek elek altı ve elek üstü ayrı ayrı analiz yapılmaktadır. Sonuçlar elek altı / elek üstü olarak raporlanabildiği gibi ağırlıkça ortalama alınarak tek bir rapor halinde de verilmektedir. *In the metallic fire assay, samples up to 1000 g. are sifted through 75 µ or 106 µ sieves, and the upper sieves and the under sieves are analyzed separately. The results can be reported as under sieve / upper sieve as well as taking an average in weight, and also given as a single report. Au > 10 ppm olması durumunda gravimetrik analiz metodu uygulanır. In the event that Au > 10 ppm, the method of gravimetric analysis is applied. Asit Liçi / Acid Leach Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit DC 01 * 5 g. / DIBC - AAS 0.15 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.15 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.10 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.05 ppm 100 ppm * Bu analiz jeokimya analizleri başlığı altında paket içerisinde de yer almaktadır. Asit liçi ile Au analizinde numuneler HN : HCl ile kademeli olarak çözünür ve DIBK (DIBC) ekstraksiyonu sonrası AAS ile analiz tamamlanır. * This analysis is also included in the package under the heading of geochemistry analyses. In the Au analysis with acid leaching, the samples are dissolved with HN : HCl gradually, and the analysis is completed with ASS after DIBC extraction. 3

6 Altın - Gümüş / Gold - Silver Kupelasyon ile Au ve Ag analizinde; Ag kupelasyon sonrasında gravimetrik metot ile sonuçlandırılır. Au ise AAS / ICP veya gravimetrik metot ile sonuçlandırılır. In the Au and Ag analysis with fire assay; after Fire Assay, Ag analysis is finalized with gravimetric method and Au is finalized with AAS / ICP or gravimetric method. Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au Ag FA g. / Au AAS - Ag Grav ppm 10 ppm 5 ppm - FA g. / Au AAS - Ag Grav ppm 10 ppm 2 ppm - FA g. / Au ICP - Ag Grav ppm 10 ppm 5 ppm - FA g. / Au ICP - Ag Grav ppm 10 ppm 2 ppm - FA g. / Au Grav. - Ag Grav. 0.5 ppm - 5 ppm - FA g. / Au Grav. - Ag Grav. 0.5 ppm - 2 ppm - Gümüş analizi ayrıca ICP ve AAS paketlerinde de yer almaktadır. The silver analysis is also included in the ICP and AAS packages. Platin Grubu / Platinum Group Platin grubu metaller; nikel sülfit veya Ag dore toplaması sonrasında ICP ile sonuçlandırılır. The platinum group metal analyses are finalized with ICP after nickel sulfide or Ag dore assembly. Nikel Sülfit Toplaması / Nickel Sulfide Collection Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au / Pt / Pd FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Au / Pt / Pd / Rh / Ru / Ir FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd Rh Ru Ir ppm ppm ppm ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Gümüş Dore Toplaması / Silver Dore Collection Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au / Pt / Pd FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Au / Pt / Pd / Rh / Ru / Ir FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd Rh Ru Ir ppm ppm ppm ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 4

7 Gümüş Analizi / Silver Analysis Ag analizi; Kupelasyon, AAS veya ICP ile numune yapısına göre farklı analiz metodları kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca Ag analizi; jeokimya ve diğer analiz paketleri içerisinde de yer alır. Ag analysis is made by using different analysis methods with Fire assay, AAS and ICP according to the sample structure. Furthermore, Ag analysis is included in the geochemistry and other analysis packages. Kupelasyon / Fire Assay Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit FA g. / Grav. 5 ppm - FA g. / Grav. 2 ppm - AAS / ICP Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit AG g. / Aqua Regia / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG g. / 3-Acid / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG g. / 4-Acid / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG 04 1 g. / Aqua Regia / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG 05 1 g. / 3 -Acid / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG 06 1 g. / 4-Acid / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / Aqua Regia / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / 3-Acid / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / 4-Acid / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG 10 1 g. / Aqua Regia / ICP 0.15 ppm 4000 ppm AG 11 1 g. / 3-Acid / ICP 0.15 ppm 4000 ppm AG 12 1 g. / 4-Acid / ICP 0.15 ppm 4000 ppm 5

8 Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır. Bütün bu değişiklikler kullanılarak yeni maden yataklarının bulunabilmesi için ne tür yöntemler kullanılabileceğini ortaya koyar. Bu grup altında yer alan analiz paketleri arama programlarına yöneliktir. Metot üç farklı gruptan oluşmaktadır; Standart paket: Dedeksiyon limiti üzeri çıkan parametreler müşterinin talebi doğrultusunda farklı metotlar ilave edilerek yapılmaktadır. Baz metal paket: Cu - Pb - Zn - Ag - Fe - Mn dedeksiyon limitini geçtiğinde ilave metotlar ile yapılarak raporlanır. Full paket: Dedeksiyon limiti üzeri çıkan bütün parametreler ilave metotlarla yapılır ve raporlanır. Metot seçiminde ARGETEST yetkilisinden yardım alabilirsiniz. Geochemistry is based on the determination of the chemical changes realized in the surrounding rocks and superficial environments during and after the formation of minerals. Using all these changes, it puts forward what kind of methods can be used in order to be able to find new mineral deposits. The analysis packages included under this group are aimed at search programs. The method consists of three different groups; Standard package: The parameters which are over the detection limit are made by adding different methods in line with the demand of the client. Base metal package: When Cu - Pb - Zn - Ag - Fe - Mn exceed the detection limit, it is made with additional methods and then reported. Full package: All the parameters which are over the detection limit are made with additional methods and then reported. In the selection of a method, you can get help from the ARGETEST authority. 6

9 Aqua Regia Aqua regia HN :HCl çözünmesidir. Örnekler aqua regia çözmesi sonrası ICP ile sonuçlandırılır. Aqua regia is a HN :HCl dissolution. The samples are finalized with ICP after aqua regia dissolution. AT-2 / (34 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Kod / Code Açıklama / Description Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 1 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % G-AR 01 - S 0.5 g. Standard G-AR 01 - B 0.5 g. Base Metal G-AR 01 - F 0.5 g. Full Analysis G-AR 02 - S 1 g. Standard G-AR 02 - B 1 g. Base Metal G-AR 02 - F 1 g. Full Analysis Genelde sülfür içeriği ve organik bileşik içeriği düşük olan örnekler için uygun metottur. It is a suitable method for the samples whose sulphur content and organic compound content is generally low. * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 2 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm S * 0.01 % 5.00 % Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm 5000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm ppm 7

10 AT-3 / (33 Element + Au) Bu paket altın analizini de içeren 34 element den oluşur. Altın dışındaki diğer parametreler ICP den sonuçlandırılır. Altın AT-1 / DC 01 paketine uygun olarak yapılmaktadır. Bu analiz paketi altın aramaları için uygun pakettir. This package consists of 34 elements which also include gold analysis. The other parameters other than gold is finalized from ICP. Gold is made in accordance with the AT-1 / DC 01 package. This analysis package is suitable for Au searches. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.15 ppm 100 ppm Al % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca % % Kod / Code G-AR 03 - S G-AR 03 - B G-AR 03 - F AÇIKLAMA / Description 5 g. / Standard 5 g. / Base Metal 5 g. / Full Analysis Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe % % * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. S; bu pakete ilave gravimetrik metot ile yapılabilmektedir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. S; can be made with gravimetric method which is an addition to this package. Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K % % La 1 ppm ppm Mg % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm ppm 8

11 AT-4 / (47 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 1 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm ppm Cs 1 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ge 1 ppm 100 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm In 1 ppm ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm S * 0.10 % 5.00 % Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se * 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm 5000 ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm Bu paket iz elementleri de içeren 47 parametreden oluşmaktadır. 1-5 g. dan çalışılır. This package consists of 47 parameters containing trace elements. Study is made at 1 5 g. Kod / Code G-AR 04 - S G-AR 04 - B G-AR 04 - F G-AR 05 - S G-AR 05 - B G-AR 05 - F G-AR 06 Açıklama / Description 1 g. Aqua Regia / Standard 1 g. Aqua Regia / Base Metal 1 g. Aqua Regia / Full Analysis 5 g. Aqua Regia / Standard 5 g. Aqua Regia / Base Metal 5 g. Aqua Regia / Full Analysis 5 g. Aqua Regia + Au * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. 9

12 2-Asit Çözünmesi / 2-Acid Digestion 2-asit çözünmesi genellikle mangan numuneleri, organik içerikli ve yoğun sülfürlü numuneler için uygun metottur g. örnek HCl:HN de çözünerek ICP den sonuçlandırılır. 2-acid dissolution is a method typically appropriate for manganese samples, samples with organic content and intense sulfur content. The g. sample is dissolved at HCl:HN and finalized at ICP. AT-5 / (31 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Kod / Code G-AR 07 - S G-AR 07 - B G-AR 07 - F G-AR 08 - S G-AR 08 - B G-AR 08 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 2 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 2000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm 10

13 3-Asit Çözünmesi / 3-Acid Digestion 3-asit çözmesi HCl:HClO 4 :HN olarak kademeli sıcaklık artışı ile çözünmedir. Bu çözme metodu; genel olarak krom, alüminyum, düşük baryum içerikli ve bu tip güç çözünen yapılar için uygundur. Örnekler 3-asit çözmesi sonrası ICP den sonuçlandırılır. 3-acid dissolution is a dissolution with gradual temperature rise as HCl:HClO 4 :HN. This solution method is generally appropriate for the poorly soluble structures such as; chrome, aluminum and low barium content structures. The samples are finalized from ICP after 3-acid dissolution. AT-6 / (34 Element) Kod / Code G-AR 09 - S G-AR 09 - B G-AR 09 - F G-AR 10 - S G-AR 10 - B G-AR 10 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm B 5 ppm 1000 ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 11

14 AT-7 / (50 Element) Bu paket iz elementleri de içermektedir. This package contains the trace elements. Kod / Code G-AR 11 - S G-AR 11 - B G-AR 11 - F G-AR 12 - S G-AR 12 - B G-AR 12 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm B 5 ppm 1000 ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cs 1 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Ge 1 ppm 100 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm Hf 1 ppm 1000 ppm In 5 ppm 1000 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 12

15 4-Asit Çözünmesi / 4-Acid Digestion 4-asit çözünmesi HF:HN :HClO 4 :HCl kademeli çözünmesinde oluşmaktadır. Bu çözme metot daha çok kuvars içerikli yapılar için uygundur. Numunenin tamamı 4-asit ile parçalanır ve ICP ile sonuçlandırılır. Bu metot birçok yapıyı tamamen parçalama esasına dayanmaktadır. 4-acid dissolution occurs in the gradula dissolution of HF:HN :HClO 4 :HCl. This dissolution method is rather appropriate for quartz containing structures. The whole of the sample is decompose with 4-acids and finalized with ICP. This method is based on the principle of completely decomposing many structures. AT-8 / (30 Element) Kod / Code G-AR 13 - S G-AR 13 - B G-AR 13 - F G-AR 14 - S G-AR 14 - B G-AR 14 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 Ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sn * 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ti 0.01 % % V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 13

16 AT-9 / (47 Element) Bu paket iz elementleri de içermektedir. This package contains the trace elements. Kod / Code G-AR 15 - S G-AR 15 - B G-AR 15 - F G-AR 16 - S G-AR 16 - B G-AR 16 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 5 ppm 2000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cs 5 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hf 1 ppm 1000 ppm In 5 ppm 1000 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se * 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 14

17 Doğru Proses Analitik Çözüm Hızlı ve Güvenilir Sonuç Correct Process Analytic Solution Quick and Reliable Result 15

18 Niteliği Belli Olan Aramalar The Searches With Specific Quality Bu analiz grupları; ön çalışmaları yapılmış ve içeriği belli olan analizleri içermektedir. Grup analizler içinde ilk yazılan elementler ana elementlerdir. These analyses groups includes preparatory worked analysis and specific quality analysis. The first written elements in the group analyses are main elements. Üç farklı çözme metodu kullanılmaktadır; Three different dissolution methods are used; AT-10 Aqua regia 2-asit çözmesi / 2-acid digestion 3-asit çözmesi / 3-acid digestion Kod / Code Açıklama / Description GAA 01 Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) GAA 02 Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) GAA 03 GAA 04 GAA 05 GAA 06 GAA 07 AAS / SiO 2 (Gravimetric) AAS / 2-Acid / Pb Samples AAS / 2-Acid / Zn Samples AAS / 3-Acid / Ni Samples Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) / Cu Samples 16

19 Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.5 ppm 1000 ppm Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Zn 0.01 % % Cu 0.01 % % GAA 01 Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % Fe 0.01 % % Mn 0.01 % % Cu 0.01 % % Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.5 ppm 1000 ppm Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % GAA 05 Co 0.01 % % Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % Cd 0.01 % 5.00 % As 10 ppm ppm GAA 02 Cu 0.01 % % Mo 0.01 % 5.00 % Sb 0.01 % % Pb 0.01 % % Ni 0.01 % % Co 0.01 % % *As 10 ppm ppm *Hg 10 ppm ppm Mn 0.01 % % Fe 0.01 % % Al 0.01 % % GAA 06 Cu 0.01 % % Ag 0.5 ppm 1000 ppm Fe 0.01 % % Cu 0.01 % % Ag 0.5 ppm ppm GAA 03 Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % Na 0.01 % % Au 0.15 ppm ppm Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % K 0.01 % % SiO % % Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % Cu 0.01 % % Fe 0.01 % % Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % GAA 07 Cd 0.01 % % As 10 ppm ppm Sb 0.01 % % Fe 0.01 % % Ni 0.01 % % Mn 0.01 % % GAA 04 Co 0.01 % % Ni 0.01 % % As 10 ppm ppm Ag 0.5 % 1000 % Al 0.01 % % Mo 0.01 % 5.00 % Na 0.01 % % K 0.01 % % 17

20 Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11 Krom Cevheri / Chrome Ore Krom cevherleri asit ile çözünmesi güç olan, ancak Na 2 O 2 füzyon çözünmesi ile çözeltiye alınabilen bir cevherdir. Chromium ore is an ore which is difficult to dissolve with acid, however, which can be taken to the solution with Na 2 O 2 fusion dissolution. Kod / Code Açıklama / Description CR 01 Cr 2 Na 2 O 2 Fusion / Volumetric CR 02 Cr 2 - Fe - Ratio Na 2 O 2 Fusion / Volumetric CR 03 Cr 2 - Fe - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / Volumetric / SiO 2 (Gravimetric) CR 04 Cr 2 - Fe - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS CR 05 Cr 2 - Fe - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS / SiO 2 (Gravimetric) CR 06 Cr 2 - Fe - Al 2 - CaO - MgO - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS / SiO 2 (Gravimetric) CR 07 * Cr 2 - Fe - Al - Mg - Co - Cu - Mo - Ni - Mn - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS CR g. sample Na 2 O 2 Fusion / ICP + SiO 2 (Gravimetric) * CR 07 ultra bazik kayaçlara bağlı krom cevherleri için uygun metot ve parametrelerdir. Bu pakete platin grubu analizi de ilave edilebilir (Bkz: değerli metal analizleri). * CR 07 are the appropriate methods and parameters for chromium ores dependent on ultra-basic rocks. Platinum group of analysis can also be added to this package (See: precious metal analyses). 18

21 Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit CR 01 Cr % % Element CR 08 Dedeksiyon Limiti / Detection Limit CR 02 CR 03 CR 04 CR 05 CR 06 CR 07 * Cr % % Fe 0.10 % % Ratio Cr % % Fe 0.10 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Al % % CaO 0.01 % % MgO 0.01 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Al 0.01 % % Mn 0.01 % % Co 0.01 % % Cu 0.01 % % Mo 0.01 % % Ni 0.01 % % Ratio - Al % % As % % Ba % % Be % 5.00 % Ca % % Cd % % Co % % Cr % % Cu % % Fe % % K % % La % % Li % % Mg % % Mn % % Mo % % Nb % % Ni % % P % % Pb % % Sb % % Sc % % SiO 2 * 0.10 % % Sn % % Sr % 5.00 % Ti % % V % % W % % Zn % % Ratio - * Gravimetrik olarak yapılmaktadır. * Can be made with gravimetric method. 19

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası. Cahit HELVACI

TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası. Cahit HELVACI TÜRKİYE BORAT YATAKLARI Jeolojik Konumu, Ekonomik Önemi ve Bor Politikası Cahit HELVACI Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR (e-mail: cahit.helvaci@deu.edu.tr)

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar

Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar MADENCİLİK Eylül September 1990 Cilt Volume XXIX Sayı No 3 Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar High Intensity Permanent Magnetic Seperators: Their Features

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

TEK PİŞİRİM DUVAR KAROSU BÜNYELERİNDE BORİK ASİT İLAVESİNİN SİNTERLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ. Özgür Cengiz 1, Alpagut Kara 2,3

TEK PİŞİRİM DUVAR KAROSU BÜNYELERİNDE BORİK ASİT İLAVESİNİN SİNTERLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ. Özgür Cengiz 1, Alpagut Kara 2,3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 29-35 JOURNAL OF SCIENCE TEK PİŞİRİM DUVAR KAROSU BÜNYELERİNDE BORİK ASİT İLAVESİNİN SİNTERLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı