Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m"

Transkript

1 Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m

2 HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST Kasım 2012 de Ankara da kurulmuş olup; bünyesinde Cevher Zenginleştirme Laboratuvarı, Ar-Ge Laboratuvarı ve Maden Analiz Laboratuvarı bulunduran, Türkiye de ilk, dünyada az sayıda özel cevher zenginleştirme ve Ar-Ge çalışması yapan laboratuvarlar arasında yer almaktadır. Kurulduğu günden itibaren esas prensibi kalite olan ARGETEST TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon Belgesine sahiptir. Ayrıca Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesi ile belgelendirilmiştir. Amacımız; analize en uygun metodu hızlı ve ekonomik olarak müşterilerimize ulaştırmaktır. ABOUT US ARGETEST, whose basic principle is to provide quality service to its customers, was founded in Ankara in November 2012; and it contains Mineral Processing Laboratory, R&D Laboratory and Mineral Analysis Laboratory in it structure, and it is included among the laboratories which are engaged in special mineral processing and R & D works which is the first in Turkey and in a few number in the world. ARGETEST, whose main principle has been quality since the day it was founded, possesses TS EN ISO/IEC Testing and Calibration Laboratory Accreditation Certificate. Furthermore, our mineral processing, R&D and analysis Laboratories have been certified with ISO 9001: 2008 Quality Management System Certificate, ISO 14001:2004 Environmental Management System Certificate, OHSAS 18001:2007 Occupational health and Safety System Certificate. Our purpose is to transmit the most appropriate method of analysis to our customers quickly and economically.

3 İçindekiler / Table of Contents Numune Hazırlama / Sample Prepation...2 At-1 Değerli Metaller / Precious Metals...3 Altın / Gold...3 Altın - Gümüş / Gold - Silver...4 Platin Grubu / Platinum Group...4 Gümüş Analizi / Silver Analysis...5 Jeokimya Analizleri / Geochemical Analysis...6 Aqua Regia...7 AT-2 / ( 34 Element)...7 AT-3 (33 Element + Au)...8 AT-4 (47 Element) Asit Çözünmesi / 2-Acid Digestion...10 AT-5 ( 31 Element ) Asit Çözünmesi / 3-Acid Digestion...11 AT-6 ( 34 Element )...11 AT-7 ( 50 Element ) Asit Çözünmesi / 4-Acid Digestion...13 AT-8 ( 30 Element )...13 AT-9 ( 47 Element )...14 Niteliği Belli Olan Aramalar / The Searches With Specific Quality...16 AT Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis...18 AT-11 Krom Cevheri / Chrome Ore...18 AT-12 Demir Cevheri / Iron Ore...20 AT-13 Mangan Cevheri / Manganase Ore AT-14 Bakır Cevheri / Copper Ore...22 AT-15 Kurşun Cevheri / Lead Ore...23 AT-16 Çinko Cevheri / Zinc Ore...24 AT-17 İthalat İhracat / Import Export...25 AT-18 Endüstriyel Hammaddeler / Industrial Raw Materials...28 AT-19 Kömür Külünde Majör ve Minör Elementler / Minor & Major Elements in the Coal Ash...29 AT-20 Nadir Toprak Elementleri / Rare Earth Elements AT-21 Metal Alaşım Analizleri / Metal Alloys Analyses...31 AT-22 Bor Analizleri / Boron Analyses...31 AT-23 UV Analizleri / UV Analyses...32 AT-24 AAS Tek Element / AAS Single Element...32 AT-25 Yaş Metot / Wet Method...33 Mineral Karakterizasyon ve Proses Minerolojisi / Mineral Characterization & Process Mineralogy Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge Birimlerimiz / Mineral Processing and Research & Development Units...36 Boyut Küçültme Testleri (Kırma ve Öğütme Testleri) / Comminution (Crushing and Grinding Tests)...37 Sınıflandırma / Classification...37 Flotasyon / Flotation...38 Metalik Ayırma / Magnetic Separation...39 Gravimetrik Ayırma / Gravimetric Separation...39 Susuzlandırma ve Katı Sıvı Ayırımı / Dewatering and Solid-Liquid Separation Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri / Engineering and Consultancy Services...41 Online Hizmetler / Online Services...42 Elek Aralıkları Çevrim Tablosu / Sieve Conversion Chart Dönüşüm Formülleri / Conversion Factors

4 Numune Hazırlama Sample Prepration Numune hazırlama; sırası ile kurutma, kırma ve öğütme işlemlerinden oluşmaktadır. Numuneler cevher yapısına göre ºC de kurutularak kırıcılardan % 85 i < 2 mm olacak şekilde kırma işlemi yapılır ve standart bölücülerden öğütme numunesi alınarak % 85 i<75 mikron olacak şekilde öğütülerek numune hazırlama işlemi tamamlanır. Öğütme işlemlerinden sonra potlar daha önceden analizleri yapılmış kuvars ile temizlenir ve bu kuvarslardan alınan örneklerinde düzenli olarak kimyasal analizleri yapılmaktadır. Numune arşivleri % 85 < 2 mm olacak şekilde vakumlu paketlerde 6 ay saklanır ve 6 ay sonunda talep doğrultusunda numunelerin iadesi gerçekleşir. Sample preparation consists of drying, crushing and pulvarizing processes. The samples are dried at ºC according to the structure of ore, and the crushing process is made in a way that 85% of the crushers are < 2 mm, and pulvarizing samples are taken from the standard dividers, and they are pulvarized in a way that 85 % will be < 75 Micron, and the sample preparation process is completed. After the pulvarizing processes, the pots are cleaned with quartz which were previously analyzed, and the chemical analysis of the samples taken from these quartz is also made regularly. Sample archives are stored in vacuum packages in a way that will be 85 % < 2 mm for 6 months, and at the end of the 6 months, the samples are returned upon request. Kurutma / Drying DRY ºC DRY ºC DRY ºC DRY ºC Kırma / Crushing CRU 01 < 1 kg. %85 < 2 mm. CRU kg. %85 < 2 mm. CRU kg. %85 < 2 mm. CRU 04 > 5 kg. %85 < 2 mm. Öğütme / Pulverizing PUL g. %85 < 75 µ. PUL g. %85 < 75 µ. PUL g. %85 < 75 µ. PUL 04 >1000 g. %85 < 75 µ. Diğer Testler / Other Tests WGR kg. Yaş Öğütme Testi Wet Mill Tests DGR kg. Kuru Öğütme Testi Dry Mill Tests JGR kg. Kırma Testi Crushing Tests DCC 01 1 m. Karot Yarılama Diril Core Cutting SSA 01 Max. 3 kg. Standart Elek Analizi Standard Sieve Analysis 2

5 AT-1 Değerli Metaller Precious Metals Altın / Gold Altın analizi için uygulanan metotlar; Kupelasyon ( Fire Assay ) sonrası AAS - ICP veya gravimetrik metot ile sonuçlandırma. Asit liçi ile DIBK ( DIBC ) ekstraksiyonu sonrası AAS ile sonuçlandırma The methods used for gold analysis; Conclusion with AAS ICP or gravimetric method after Fire Assay. Conclusion with AAS after DIBC extraction with acid leaching. Kupelasyon / Fire Assay Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit FA g. / AAS ppm 10 ppm FA g. / AAS ppm 10 ppm FA g. / ICP ppm 10 ppm FA g. / ICP ppm 10 ppm FA g. / Grav. 0.5 ppm - FA g. / Grav. 0.5 ppm - FA 07 * (-75µ +75µ) Fire Assay / Grav. - AAS ppm - FA 08 * (-106µ +106µ) Fire Assay / Grav. - AAS ppm - *Metalik kupelasyonda 1000 g. a kadar numune 75 µ veya 106 µ luk eleklerden geçirilerek elek altı ve elek üstü ayrı ayrı analiz yapılmaktadır. Sonuçlar elek altı / elek üstü olarak raporlanabildiği gibi ağırlıkça ortalama alınarak tek bir rapor halinde de verilmektedir. *In the metallic fire assay, samples up to 1000 g. are sifted through 75 µ or 106 µ sieves, and the upper sieves and the under sieves are analyzed separately. The results can be reported as under sieve / upper sieve as well as taking an average in weight, and also given as a single report. Au > 10 ppm olması durumunda gravimetrik analiz metodu uygulanır. In the event that Au > 10 ppm, the method of gravimetric analysis is applied. Asit Liçi / Acid Leach Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit DC 01 * 5 g. / DIBC - AAS 0.15 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.15 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.10 ppm 100 ppm DC g. / DIBC - AAS 0.05 ppm 100 ppm * Bu analiz jeokimya analizleri başlığı altında paket içerisinde de yer almaktadır. Asit liçi ile Au analizinde numuneler HN : HCl ile kademeli olarak çözünür ve DIBK (DIBC) ekstraksiyonu sonrası AAS ile analiz tamamlanır. * This analysis is also included in the package under the heading of geochemistry analyses. In the Au analysis with acid leaching, the samples are dissolved with HN : HCl gradually, and the analysis is completed with ASS after DIBC extraction. 3

6 Altın - Gümüş / Gold - Silver Kupelasyon ile Au ve Ag analizinde; Ag kupelasyon sonrasında gravimetrik metot ile sonuçlandırılır. Au ise AAS / ICP veya gravimetrik metot ile sonuçlandırılır. In the Au and Ag analysis with fire assay; after Fire Assay, Ag analysis is finalized with gravimetric method and Au is finalized with AAS / ICP or gravimetric method. Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au Ag FA g. / Au AAS - Ag Grav ppm 10 ppm 5 ppm - FA g. / Au AAS - Ag Grav ppm 10 ppm 2 ppm - FA g. / Au ICP - Ag Grav ppm 10 ppm 5 ppm - FA g. / Au ICP - Ag Grav ppm 10 ppm 2 ppm - FA g. / Au Grav. - Ag Grav. 0.5 ppm - 5 ppm - FA g. / Au Grav. - Ag Grav. 0.5 ppm - 2 ppm - Gümüş analizi ayrıca ICP ve AAS paketlerinde de yer almaktadır. The silver analysis is also included in the ICP and AAS packages. Platin Grubu / Platinum Group Platin grubu metaller; nikel sülfit veya Ag dore toplaması sonrasında ICP ile sonuçlandırılır. The platinum group metal analyses are finalized with ICP after nickel sulfide or Ag dore assembly. Nikel Sülfit Toplaması / Nickel Sulfide Collection Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au / Pt / Pd FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Au / Pt / Pd / Rh / Ru / Ir FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd Rh Ru Ir ppm ppm ppm ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Gümüş Dore Toplaması / Silver Dore Collection Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au / Pt / Pd FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm Au / Pt / Pd / Rh / Ru / Ir FA g. / ICP ppm 100 ppm FA g. / ICP Au Pt Pd Rh Ru Ir ppm ppm ppm ppm ppm ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 4

7 Gümüş Analizi / Silver Analysis Ag analizi; Kupelasyon, AAS veya ICP ile numune yapısına göre farklı analiz metodları kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca Ag analizi; jeokimya ve diğer analiz paketleri içerisinde de yer alır. Ag analysis is made by using different analysis methods with Fire assay, AAS and ICP according to the sample structure. Furthermore, Ag analysis is included in the geochemistry and other analysis packages. Kupelasyon / Fire Assay Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit FA g. / Grav. 5 ppm - FA g. / Grav. 2 ppm - AAS / ICP Kod / Code Açıklama / Description Dedeksiyon Limiti / Detection Limit AG g. / Aqua Regia / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG g. / 3-Acid / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG g. / 4-Acid / AAS 0.5 ppm 1000 ppm AG 04 1 g. / Aqua Regia / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG 05 1 g. / 3 -Acid / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG 06 1 g. / 4-Acid / AAS 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / Aqua Regia / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / 3-Acid / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG g. / 4-Acid / ICP 0.25 ppm 2000 ppm AG 10 1 g. / Aqua Regia / ICP 0.15 ppm 4000 ppm AG 11 1 g. / 3-Acid / ICP 0.15 ppm 4000 ppm AG 12 1 g. / 4-Acid / ICP 0.15 ppm 4000 ppm 5

8 Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır. Bütün bu değişiklikler kullanılarak yeni maden yataklarının bulunabilmesi için ne tür yöntemler kullanılabileceğini ortaya koyar. Bu grup altında yer alan analiz paketleri arama programlarına yöneliktir. Metot üç farklı gruptan oluşmaktadır; Standart paket: Dedeksiyon limiti üzeri çıkan parametreler müşterinin talebi doğrultusunda farklı metotlar ilave edilerek yapılmaktadır. Baz metal paket: Cu - Pb - Zn - Ag - Fe - Mn dedeksiyon limitini geçtiğinde ilave metotlar ile yapılarak raporlanır. Full paket: Dedeksiyon limiti üzeri çıkan bütün parametreler ilave metotlarla yapılır ve raporlanır. Metot seçiminde ARGETEST yetkilisinden yardım alabilirsiniz. Geochemistry is based on the determination of the chemical changes realized in the surrounding rocks and superficial environments during and after the formation of minerals. Using all these changes, it puts forward what kind of methods can be used in order to be able to find new mineral deposits. The analysis packages included under this group are aimed at search programs. The method consists of three different groups; Standard package: The parameters which are over the detection limit are made by adding different methods in line with the demand of the client. Base metal package: When Cu - Pb - Zn - Ag - Fe - Mn exceed the detection limit, it is made with additional methods and then reported. Full package: All the parameters which are over the detection limit are made with additional methods and then reported. In the selection of a method, you can get help from the ARGETEST authority. 6

9 Aqua Regia Aqua regia HN :HCl çözünmesidir. Örnekler aqua regia çözmesi sonrası ICP ile sonuçlandırılır. Aqua regia is a HN :HCl dissolution. The samples are finalized with ICP after aqua regia dissolution. AT-2 / (34 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Kod / Code Açıklama / Description Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 1 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % G-AR 01 - S 0.5 g. Standard G-AR 01 - B 0.5 g. Base Metal G-AR 01 - F 0.5 g. Full Analysis G-AR 02 - S 1 g. Standard G-AR 02 - B 1 g. Base Metal G-AR 02 - F 1 g. Full Analysis Genelde sülfür içeriği ve organik bileşik içeriği düşük olan örnekler için uygun metottur. It is a suitable method for the samples whose sulphur content and organic compound content is generally low. * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 2 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm S * 0.01 % 5.00 % Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm 5000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm ppm 7

10 AT-3 / (33 Element + Au) Bu paket altın analizini de içeren 34 element den oluşur. Altın dışındaki diğer parametreler ICP den sonuçlandırılır. Altın AT-1 / DC 01 paketine uygun olarak yapılmaktadır. Bu analiz paketi altın aramaları için uygun pakettir. This package consists of 34 elements which also include gold analysis. The other parameters other than gold is finalized from ICP. Gold is made in accordance with the AT-1 / DC 01 package. This analysis package is suitable for Au searches. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.15 ppm 100 ppm Al % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca % % Kod / Code G-AR 03 - S G-AR 03 - B G-AR 03 - F AÇIKLAMA / Description 5 g. / Standard 5 g. / Base Metal 5 g. / Full Analysis Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe % % * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. S; bu pakete ilave gravimetrik metot ile yapılabilmektedir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. S; can be made with gravimetric method which is an addition to this package. Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K % % La 1 ppm ppm Mg % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm ppm 8

11 AT-4 / (47 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 1 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm ppm Cs 1 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ge 1 ppm 100 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm In 1 ppm ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm S * 0.10 % 5.00 % Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se * 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm 5000 ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm Bu paket iz elementleri de içeren 47 parametreden oluşmaktadır. 1-5 g. dan çalışılır. This package consists of 47 parameters containing trace elements. Study is made at 1 5 g. Kod / Code G-AR 04 - S G-AR 04 - B G-AR 04 - F G-AR 05 - S G-AR 05 - B G-AR 05 - F G-AR 06 Açıklama / Description 1 g. Aqua Regia / Standard 1 g. Aqua Regia / Base Metal 1 g. Aqua Regia / Full Analysis 5 g. Aqua Regia / Standard 5 g. Aqua Regia / Base Metal 5 g. Aqua Regia / Full Analysis 5 g. Aqua Regia + Au * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. 9

12 2-Asit Çözünmesi / 2-Acid Digestion 2-asit çözünmesi genellikle mangan numuneleri, organik içerikli ve yoğun sülfürlü numuneler için uygun metottur g. örnek HCl:HN de çözünerek ICP den sonuçlandırılır. 2-acid dissolution is a method typically appropriate for manganese samples, samples with organic content and intense sulfur content. The g. sample is dissolved at HCl:HN and finalized at ICP. AT-5 / (31 Element) Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Kod / Code G-AR 07 - S G-AR 07 - B G-AR 07 - F G-AR 08 - S G-AR 08 - B G-AR 08 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 2 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 2000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm 10

13 3-Asit Çözünmesi / 3-Acid Digestion 3-asit çözmesi HCl:HClO 4 :HN olarak kademeli sıcaklık artışı ile çözünmedir. Bu çözme metodu; genel olarak krom, alüminyum, düşük baryum içerikli ve bu tip güç çözünen yapılar için uygundur. Örnekler 3-asit çözmesi sonrası ICP den sonuçlandırılır. 3-acid dissolution is a dissolution with gradual temperature rise as HCl:HClO 4 :HN. This solution method is generally appropriate for the poorly soluble structures such as; chrome, aluminum and low barium content structures. The samples are finalized from ICP after 3-acid dissolution. AT-6 / (34 Element) Kod / Code G-AR 09 - S G-AR 09 - B G-AR 09 - F G-AR 10 - S G-AR 10 - B G-AR 10 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm B 5 ppm 1000 ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 11

14 AT-7 / (50 Element) Bu paket iz elementleri de içermektedir. This package contains the trace elements. Kod / Code G-AR 11 - S G-AR 11 - B G-AR 11 - F G-AR 12 - S G-AR 12 - B G-AR 12 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm B 5 ppm 1000 ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 1 ppm 2000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cs 1 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Ge 1 ppm 100 ppm Hg * 5 ppm 100 ppm Hf 1 ppm 1000 ppm In 5 ppm 1000 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 12

15 4-Asit Çözünmesi / 4-Acid Digestion 4-asit çözünmesi HF:HN :HClO 4 :HCl kademeli çözünmesinde oluşmaktadır. Bu çözme metot daha çok kuvars içerikli yapılar için uygundur. Numunenin tamamı 4-asit ile parçalanır ve ICP ile sonuçlandırılır. Bu metot birçok yapıyı tamamen parçalama esasına dayanmaktadır. 4-acid dissolution occurs in the gradula dissolution of HF:HN :HClO 4 :HCl. This dissolution method is rather appropriate for quartz containing structures. The whole of the sample is decompose with 4-acids and finalized with ICP. This method is based on the principle of completely decomposing many structures. AT-8 / (30 Element) Kod / Code G-AR 13 - S G-AR 13 - B G-AR 13 - F G-AR 14 - S G-AR 14 - B G-AR 14 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 Ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Sb * 5 ppm ppm Sn * 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ti 0.01 % % V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 13

16 AT-9 / (47 Element) Bu paket iz elementleri de içermektedir. This package contains the trace elements. Kod / Code G-AR 15 - S G-AR 15 - B G-AR 15 - F G-AR 16 - S G-AR 16 - B G-AR 16 - F Açıklama / Description 0.5 g. / Standard 0.5 g. / Base Metal 0.5 g. / Full Analysis 1 g. / Standard 1 g. / Base Metal 1 g. / Full Analysis * İşaretli parametrelerde kısmi buharlaşma olabilir. * Volatilization during fuming may result in some loss of * marked parameters. Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Ag 0.15 ppm 100 ppm Al 0.01 % % As * 1 ppm ppm Ba 1 ppm ppm Be 0.5 ppm 5000 ppm Bi 5 ppm 5000 ppm Ca 0.01 % % Cd 0.5 ppm 5000 ppm Ce 5 ppm 2000 ppm Co 1 ppm 1000 ppm Cr 1 ppm ppm Cs 5 ppm 1000 ppm Cu 1 ppm ppm Fe 0.01 % % Ga 5 ppm 1000 ppm Hf 1 ppm 1000 ppm In 5 ppm 1000 ppm K 0.01 % % La 1 ppm 1000 ppm Li 5 ppm 5000 ppm Lu 5 ppm 1000 ppm Mg 0.01 % % Mn 1 ppm ppm Mo 1 ppm ppm Na 0.01 % % Nb 1 ppm 1000 ppm Ni 1 ppm ppm P % % Pb 2 ppm ppm Rb 1 ppm 1000 ppm Sb * 5 ppm ppm Sc 1 ppm 1000 ppm Se * 1 ppm 1000 ppm Sn 5 ppm ppm Sr 1 ppm ppm Ta 1 ppm 1000 ppm Tb 1 ppm 1000 ppm Te * 1 ppm 1000 ppm Th 2 ppm 5000 ppm Ti 0.01 % % Tl 5 ppm 1000 ppm U * 1 ppm 100 ppm V 1 ppm ppm W 5 ppm ppm Yb 1 ppm 1000 ppm Zn 1 ppm ppm Zr 0.5 ppm 1000 ppm 14

17 Doğru Proses Analitik Çözüm Hızlı ve Güvenilir Sonuç Correct Process Analytic Solution Quick and Reliable Result 15

18 Niteliği Belli Olan Aramalar The Searches With Specific Quality Bu analiz grupları; ön çalışmaları yapılmış ve içeriği belli olan analizleri içermektedir. Grup analizler içinde ilk yazılan elementler ana elementlerdir. These analyses groups includes preparatory worked analysis and specific quality analysis. The first written elements in the group analyses are main elements. Üç farklı çözme metodu kullanılmaktadır; Three different dissolution methods are used; AT-10 Aqua regia 2-asit çözmesi / 2-acid digestion 3-asit çözmesi / 3-acid digestion Kod / Code Açıklama / Description GAA 01 Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) GAA 02 Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) GAA 03 GAA 04 GAA 05 GAA 06 GAA 07 AAS / SiO 2 (Gravimetric) AAS / 2-Acid / Pb Samples AAS / 2-Acid / Zn Samples AAS / 3-Acid / Ni Samples Aqua Regia / AAS / Au (AT-1 / DC 01) / Cu Samples 16

19 Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.5 ppm 1000 ppm Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit Zn 0.01 % % Cu 0.01 % % GAA 01 Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % Fe 0.01 % % Mn 0.01 % % Cu 0.01 % % Au 0.15 ppm 100 ppm Ag 0.5 ppm 1000 ppm Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % GAA 05 Co 0.01 % % Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % Cd 0.01 % 5.00 % As 10 ppm ppm GAA 02 Cu 0.01 % % Mo 0.01 % 5.00 % Sb 0.01 % % Pb 0.01 % % Ni 0.01 % % Co 0.01 % % *As 10 ppm ppm *Hg 10 ppm ppm Mn 0.01 % % Fe 0.01 % % Al 0.01 % % GAA 06 Cu 0.01 % % Ag 0.5 ppm 1000 ppm Fe 0.01 % % Cu 0.01 % % Ag 0.5 ppm ppm GAA 03 Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % Na 0.01 % % Au 0.15 ppm ppm Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % K 0.01 % % SiO % % Pb 0.01 % % Zn 0.01 % % Cu 0.01 % % Fe 0.01 % % Ca 0.01 % % Mg 0.01 % % GAA 07 Cd 0.01 % % As 10 ppm ppm Sb 0.01 % % Fe 0.01 % % Ni 0.01 % % Mn 0.01 % % GAA 04 Co 0.01 % % Ni 0.01 % % As 10 ppm ppm Ag 0.5 % 1000 % Al 0.01 % % Mo 0.01 % 5.00 % Na 0.01 % % K 0.01 % % 17

20 Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11 Krom Cevheri / Chrome Ore Krom cevherleri asit ile çözünmesi güç olan, ancak Na 2 O 2 füzyon çözünmesi ile çözeltiye alınabilen bir cevherdir. Chromium ore is an ore which is difficult to dissolve with acid, however, which can be taken to the solution with Na 2 O 2 fusion dissolution. Kod / Code Açıklama / Description CR 01 Cr 2 Na 2 O 2 Fusion / Volumetric CR 02 Cr 2 - Fe - Ratio Na 2 O 2 Fusion / Volumetric CR 03 Cr 2 - Fe - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / Volumetric / SiO 2 (Gravimetric) CR 04 Cr 2 - Fe - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS CR 05 Cr 2 - Fe - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS / SiO 2 (Gravimetric) CR 06 Cr 2 - Fe - Al 2 - CaO - MgO - SiO 2 - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS / SiO 2 (Gravimetric) CR 07 * Cr 2 - Fe - Al - Mg - Co - Cu - Mo - Ni - Mn - Ratio Na 2 O 2 Fusion / AAS CR g. sample Na 2 O 2 Fusion / ICP + SiO 2 (Gravimetric) * CR 07 ultra bazik kayaçlara bağlı krom cevherleri için uygun metot ve parametrelerdir. Bu pakete platin grubu analizi de ilave edilebilir (Bkz: değerli metal analizleri). * CR 07 are the appropriate methods and parameters for chromium ores dependent on ultra-basic rocks. Platinum group of analysis can also be added to this package (See: precious metal analyses). 18

21 Kod / Code Element Dedeksiyon Limiti / Detection Limit CR 01 Cr % % Element CR 08 Dedeksiyon Limiti / Detection Limit CR 02 CR 03 CR 04 CR 05 CR 06 CR 07 * Cr % % Fe 0.10 % % Ratio Cr % % Fe 0.10 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Al % % CaO 0.01 % % MgO 0.01 % % SiO % % Ratio - Cr % % Fe 0.01 % % Al 0.01 % % Mn 0.01 % % Co 0.01 % % Cu 0.01 % % Mo 0.01 % % Ni 0.01 % % Ratio - Al % % As % % Ba % % Be % 5.00 % Ca % % Cd % % Co % % Cr % % Cu % % Fe % % K % % La % % Li % % Mg % % Mn % % Mo % % Nb % % Ni % % P % % Pb % % Sb % % Sc % % SiO 2 * 0.10 % % Sn % % Sr % 5.00 % Ti % % V % % W % % Zn % % Ratio - * Gravimetrik olarak yapılmaktadır. * Can be made with gravimetric method. 19

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services. w w w. a r g e t e s t. c o m Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services w w w. a r g e t e s t. c o m HAKKIMIZDA Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

MTA Analiz Laboratuvarları, Özel

MTA Analiz Laboratuvarları, Özel Röportaj www.madencilik-turkiye.com Madencilik Türkiye bilgi@madencilik-turkiye.com MTA Analiz Laboratuvarları, Özel Sektördeki Payını Arttırmayı Hedefliyor Maden Tetkik ve Arama (MTA) Analiz/Test Laboratuvarları,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 Cevher Stoklama / Stockpiling -ETİBANK 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Nem Kontrolü ve Cevher Stoklaması / Moisture Control and Stockpiling in Etibank

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi

Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Teknoloji: Elde bulunan mevcut maddelerden yararlanarak istenilen ürünün elde edilmesi Her türlü alet ve ekipman vs kısımlar Mekanik Kimyasal Maddenin iç yapısında bir değişiklik Organik inorganik Hammadde

Detaylı

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ Gökçe GÜRTEKİN* Yaşadığımız yerkabuğu farklı bileşimli kayaçlardan oluşan bir kabuk ile çevrelenmiştir. Karalarda

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering Cilt: 16 Sayı: 2-2015 Sayfa:

Detaylı

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ ANALİZ FİYAT KİTAPÇIĞI. (01/05/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.)

ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ ANALİZ FİYAT KİTAPÇIĞI. (01/05/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.) ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ ANALİZ FİYAT KİTAPÇIĞI (01/05/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.) AÇIKLAMALAR 1. Analiz Hizmet Kataloğu'ndaki ücretlere KDV (Katma Değer Vergisi) dahil değildir. Hizmet bedeli

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun

BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun BARTIN ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME LABORATUVARI-I DERSİ OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNİN LİÇİ DENEYİ DENEYİN AMACI: Uygun bir reaktif kullanarak oksitli bakır cevherindeki bakırı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Prof. Dr. Hayrünnisa DİNÇER ATEŞOK

Prof. Dr. Hayrünnisa DİNÇER ATEŞOK Öğretim Üyesi Bitirme Tez Konuları Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK Bitümlü Kömürlerin Optik ve X-Ray yöntemleriyle kuru olarak zenginleştirilmesi KKTC Lefke eski Bakır madeni flotasyonu artıklarından durgun ve

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Bakır

Dünyada ve Türkiye de Bakır Dünyada ve Türkiye de Bakır Selçuk Harput ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29.06.2016 4.5 4 Ag Cu ELEMENTLERİN ISIL İLETKENLİKLERİ (W/cm⁰K) Isıl İletkenlik Sıralamasında

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

Eczacıbaşı Topluluğu

Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu Eczacıbaşı Topluluğu toplam 41 kuruluşu, 12.115 çalışanı ve 2013 sonu itibariyle 6,7 milyar TL cirosu ile Türkiye nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer almaktadır. Eczacıbaşı

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUAR FÖYÜ CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ Yrd.Doç.Dr. Fatih ERDEMİR TRABZON 2016 CEVHER HAZIRLAMA DENEYİ DENEYİN

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Kromlarının Zenginleştirilmesi

Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve Elazığ (Alacakaya) Kromlarının Zenginleştirilmesi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 5, 2, 81-88 3-9 Aralık 2014 Bingöl (Yedisu), Diyarbakır (Hani ve Ergani) ve

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ

HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ HEKİMHAN-KARAKUZ DEMİR CEVHERİNDEN KONSANTRE ÜRETİMİ CONCENTRATION OF HEKİMHAN-KARAKUZ IRON ORE Hayrünnisa DİNÇERC) Gündüz ATEŞOK(**) Güven ÖNAL(***) Nejet ACARKAN("**) ÖZET Çalışmada öncelikle, T.D.Ç.l.Hekimhan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Zenginleştirme işlem(ler)inin seçimine ışık tutacak biçimde bir cevherdeki değerli ve değersiz

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 2 sh. 44-54 Mayıs 2010 BAKIR İÇEREN DEMİR CEVHERİNİN MANYETİK AYIRMA VE FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (BENEFICIATION OF A COPPER

Detaylı

SEGAL. SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI. Aşağı Öveçler Mah Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

SEGAL. SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI. Aşağı Öveçler Mah Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA Sayfa 1 / 2 R-4964/13 Müşterinin adı/ adresi: Customer Name / Address Numuneyi Alan Kurum / Kuruluş Sampler Institution / Company Numunenin Adı ve Örnekleme Tarihi: Name and Sampling Date of the Sample

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

Katrak İle Kesim Sonucunda Çıkan Mermer Toz Atıklarının Karakterizasyonu ve Endüstride Kullanılabilirliği

Katrak İle Kesim Sonucunda Çıkan Mermer Toz Atıklarının Karakterizasyonu ve Endüstride Kullanılabilirliği Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2015 (11-17) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 11, No: 1, 2015 (11-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI. Investigation of Low Grade Manganese Ores Enrichment

DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI. Investigation of Low Grade Manganese Ores Enrichment DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Low Grade Manganese Ores Enrichment Sultan ŞİMŞEK Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Oktay BAYAT Maden Mühendisliği

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025803 (11-18) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025803 (11-18)

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0321 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I SERBESTLEŞME TANE BOYU SAPTANMASI DENEYİ 1. AMAÇ Zenginleştirme işlem(ler)inin seçimine ışık tutacak biçimde bir cevherdeki değerli ve değersiz minerallerin

Detaylı

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Ders içeriği 1. Giriş ve Periyodik cetvel 2. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 3. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 4. Kıymetli Metaller (Ag, Au,

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ

KROM CEVHERİNİN KURU VE YAŞ ÖĞÜTME KİNETİĞİ VE PÜLP YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 73-78

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ENSTRÜMANTAL ANALİZ YÖNTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ENSTRÜMANTAL ANALİZ YÖNTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ENSTRÜMANTAL ANALİZ YÖNTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER Hasan AKÇAY * Gülendem GÜNENDİ * N.Ezgi ASLAN * Seher KARABIÇAK * Ebru TEKTEMUR * Volkan BABACAN * ve İsmail ACAR * Tarih boyunca avantajlı

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ÇİNKUR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN LİC ARTIKLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ M. Zeki DOĞAN (*) Gülhan ÖZBAYOĞLU (**) Ümit ATALAY (***) ÖZET Bu çalışmada Çinkur tesislerinin liç sistemi artıklarında bulunan kurşunu,

Detaylı

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz.

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz. Besleyici Toz Inokulant Ocak ve Pota Astarları Bentonit Alkol Karbon Shell Kum Besleyici Toz Reçineler Karbon Reçineler Ferro Silikon Reçineler Besleyici Toz Bentonit Karbon Bentonit Ocak ve Pota Astarları

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER M. Zeki DOĞAN (*) Ümit ATALAY(**) ÖZET Bu çalışmada cevherlerin otojen öğütmeye uygunlukları araştırılmıştır. Bu amaçla otojen öğütülen dört ayrı cevherin laboratuvarda

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TEST RAPORU 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TÜMKA KABLO SAN. A.S. Hadımköy 2.San. Cad. No:6 Hadımköy - İstanbul FAX NO 0212 798 21 17 For attention of Cevdet Ozturk (cevdet@tumka.com.tr) RAPOR NUMARASI: TANIM:

Detaylı