İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'"

Transkript

1 Bilim Teknik İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde şekil değiştirdiğini gösteriyor. Bu değişiklik bölgesel ölçekte Gümüldür ve Bigadiç arasındaki kuşak boyunca uzanan kabuksal ölçekteki transfer zonunun varlığıyla açıklanabilir. Diri Fay Araştırma Ekibi* B ilim adamları ve devletin yetkili kurumları ile meslek odaları, her depremden sonra halka hitaben yaptıkları konuşmalarda yapılması gerekenleri sistematik olarak sıralar, bu konularda yazılı ve sözlü açıklama yaparlar. Acaba bilim adamları, özellikle yerbilimciler, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacakları konusunda yeterli bilgiye sahipler mi? Medya'ya çıkan bilim adamları, gerçekten elde ettikleri bilgilere göre mi konuşuyor, yoksa klasik bilgileri mi aktarıyorlar? Bu yazıda Ekim-2005 İzmir depremleri ile ilgili olarak, DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Diri Fay Araştırma Ekibi tarafından yapılan çalışmaları ve elde edilen bilimsel verileri aktaracağız. DEPREM ÖNCESİNDE YAPILANLAR İzmir ve Balıkesir arasında uzanan ve deprem üretmesi beklenen ana faylar, ilk kez Orhan Kaya (1979, 1982) tarafından yayımlandı. Yöredeki en kapsamlı çalışma, farklı disiplinlerde bulunan verileri bir araya getiren Radius projesidir. Bu verilerden yerbilimsel olanları, MTA Ege Bölge Müdürlüğü jeologları ve Kaya (1979, 1982) tarafından yapılmış olan jeoloji haritaları baz alınarak hazırlandı. Radius projesinde revize edilen bu haritalar, MTA'nın 2005 tarihli raporlarında bir revizyon daha geçirdi Körfez depremi, her ne kadar Türkiye'deki yerbilimleri çalışmalarına önemli bir ivme kazandırmış olsa da, üniversitelerde kurulmaya başlayan araştırma merkezleri, bilimsel araştırma yapmak yerine, döner sermaye kapsamında ticari etütler yapmaktan ileri gidemedi. Ancak, MTA, DEÜ-Deniz Bilimleri ve DEÜ-Jeoloji Mühendisliği Bölümü-Diri Fay Araştırma Ekibi'nin yaptığı çalışmalarla yeni veriler elde edildi. MTA topladığı verileri ve nolu raporlarında 29 Ekim 2005 tarihinde kamuoyuna duyurdu. DEÜ-BAP ve TÜBİTAK projesi çerçevesinde tarafımızdan yapılan çalışmaların sonuçları ise, birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde tartışıldı, fakat çok az bir kısmı yayımlandı (3,5, 17-22). Öte yandan, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Piri Reis ve MTA Sismik-1 gemisinin İzmir ve Sığacık Körfezi açıklarında, yaptıkları çalışmalar bulunmaktadır (9,10).

2 İZMİR-BALIKESİR TRANSFER FAY SİSTEMİ Çalışmalarımız, İzmir ve çevresindeki depremlerin MTA çalışanlarının iddia ettiği gibi 13 fayla açıklanamayacağını göstermektedir (Emre ve diğ. 2005). Yöredeki tektonik çok daha karmaşık ve kabuksal ölçekte bir fay sistemi şeklindedir. Bu sistemin karadaki uzanımı, İzmir (Gümüldür) ile Balıkesir (Bigadiç) arasındadır (Şekil 1). Bu kuşak içinde yeralan fay parçaları, hem doğrultu atımlı hem de eğim atımlı normal fay şeklinde çalışmaktadır. Bu verilerimiz (17-22), Utku'dan (2005) referans gösterilmeden kullanılmıştır. Şekil 1. Türkiye'deki depremlere neden olan ana fay zonları (15, 13, 3). İzmir ve çevresi İzmir-Balıkesir Transfer Fay Zonu (İBTZ) içinde kalmaktadır. KAFZ: Kuzey Anadolu Fay Zonu, DAFZ: Doğu Anadolu Fay Zonu, ÖFZ: Ölü Deniz Fay Zonu, BZSZ: Bitlis-Zagros Sütur Zonu. Bu fay kuşağı 65 milyon yıl önce Neotetis okyanusunu kesen bir transform fay zonu şeklinde oluşmaya başlamış (A. Okay ve diğ. 1996) ve günümüze kadar farklı zamanlarda yeniden aktif hale geçerek (3, 14, 17-22), İzmir ile Balıkesir arasında bulunan bu fay sistemi, Anadolu ve Afrika levhalarındaki gerilim değişimlerine bağlı olarak (15, 16), oluşumundan bu yana sol veya sağ yönlü doğrultu atımlı fay zonu şeklinde çalışmıştır (E. Bozkurt ve H. Sözbilir, 2005). Bunun en belirgin göstergeleri, fay düzlemlerindeki birbirini kesen fay çizikleridir (Şekil 2-A). Şekil 2. Faylanma türüyle ilgili arazi fotoğrafları: a) İzmir-Balıkesir Fay Zonu içindeki fay parçalarının yeniden aktif hale geçtiğini belgeleyen bir fay düzlemi. Fay düzlemi üzerindeki doğrultu atımlı (1) hareket oblik atımlı (2) bir hareketle kesilmektedir. b) yapıların bahçe duvarlarında oluşan sağ yönlü ötelenmeler. Demircili Koyu'nda

3 gözlenen c) çatlaklar ve d) eğim atım bileşenli kırılmalar. DEPREM SONRASINDA YAPILANLAR 17 Ekim 2005'te meydana gelen depremlerden sonra Kandilli, USGS, Harward ve SED gibi merkezlerden toplanan veriler, depremin Karaburun Yarımadası'nın güneyinde oluştuğunu ve KD-doğrultulu sağ yönlü veya KB-doğrultulu sol yönlü bir faydan kaynaklandığını gösterdi. Bu veriler 1/25000 ölçekli diri fay haritalarına aktarıldığında, deprem dış merkezlerinin Sığacık Körfezi'nin orta ve batı bölümünde yoğunlaştığı gözlenmektedir (Şekil 3). Arazi gözlemlerinde, Demircili Koyu'ndan Yağcılar köyüne kadar uzanan bir zon boyunca yüzey deformasyonları tespit edildi. İncelemeler, K40-70D doğrultusunda uzanan çatlakların sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizmasıyla oluştuğunu ve bazı kesimlerde sıvılasma izlerinin geliştiğini göstermektedir (Şekil 4). Şekil 3. Ekim-2005 ve Nisan-2003 depremlerinin ana şoklarını ve bu depremlere neden olan diri fayları gösteren jeoloji haritası. 5.9 ile 3.5 büyüklüğündeki depremlerin dış merkezlerinin dağılımları çiçek yapısını oluşturan birden fazla fay segmentinin kırıldığını göstermektedir. Karada haritalanan fayların denizdeki uzanımları Ocakoğlu ve diğ. ( )'nin sismik kesitlerinden yararlanılarak yeniden çizilmiştir.

4 Şekil 4. Ekim-2005 depremleri sırasında Demircili sahilinde oluşan yüzey deformasyonlarını gösteren arazi krokileri 21 Ekim 2005 saat 00.40'ta 5.9 büyüklüğündeki başka bir deprem meydana geldi. Gözlemlerimiz, 17 Ekim depreminde oluşan çatlak ve kırıkların iki kat daha fazlalaştığını ve yeni kırıkların oluştuğunu gösterdi. Yeni depremde D-B doğrultulu ve eğim atım bileşeni olan kırıklar da oluştu. 200 m. kadar izlenebilen bu kırıklar üzerindeki düşey atım miktarı 8 cm olarak ölçüldü (Şekil 4). 17 Ekim depreminde hasar gören bazı binaların, 21 Ekim depreminde duvarları yıkıldı (Şekil 5). Sığacık Koyu içinde de, K20D ve K-G doğrultusunda uzanan ve yüzeyde 500 metre izlenebilen kılcal bir yüzey çatlağı saptandı ve haritalandı. Bu kırık üzerine inşa edilmiş binalar orta derecede hasar gördü, duvarları makaslandı ve bacaları yıkıldı. Benzer hasarlar Gülbahçe'de ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde ve Seferihisar ile Urla-Kuşçular çevresindeki bazı yapılarda da saptandı. Şekil 5. Ekim-2005 depremlerinin şiddetine bağlı olarak yapılarda gözlenen hasarlar. a) 17 Ekim depreminden sonra fay zonu üzerindeki binaların çatlayan duvarları, b) 21 Ekim depreminden sonra yıkılmıştır. Bu veriler, Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde oluşan iki depremdeki hasar derecesinin, Mercalli şiddet ölçeğine göre VII şiddetine kadar yükselmiş olduğunu belirtir. Bu hasarları bir günlük gezilerle saptayabilmek olanaklı değildir.

5 Sonuçta, buna dayanarak "Kayda değer hasar olmadı (Utku-2005-CBT)" demek, gerçekçi bir yaklaşım olmayacağı gibi, devletin yöre halkına yapacağı yardımın kısıtlanmasına da yol açacağından, sakıncalıdır. DEPREM DİZİLERİNİN NEDENLERİ Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü 2005-İzmir depremlerinin deprem dizileri şeklinde geliştiğini kamuoyuna duyurmuştur. MTA (2005) bu olayı, K-G doğrultulu Gülbahçe Fayı'nın parçalı kırılmasına bağlamış, Utku (2005) ise olası ikincil fay zonlarının birbirine paralel gelişen kırılmaları şeklinde arazi verilerine uymayan-teorik bir yaklaşımda bulunmuştur. Çalışmalarımız, 2005 deprem dizilerinin, Karaburun yarımadası ile Seferihisar yükseltisi arasında kalan bölgedeki faylarda gelişmiş olan "çiçek yapısı"ndan kaynaklandığını göstermektedir (Şekil 3). Bu çiçek yapısı; doğrultu atımlı faylanmanın önemli özelliklerinden biri olan ve ana faya bağlı fay parçacıklarının yüzeye doğru dallanarak, çiçek kesitine benzeyen bir görünüm sunması şeklinde açıklanabilir. Tarafımızdan saptanan bu çiçek yapısı, KD-GB doğrultulu fay parçalarının yanı sıra K-G ve KB-GD doğrultulu diri fay parçaları da içermektedir. Verilerimiz, depremler sırasındaki kırılmaların, birbirleriyle bağlantılı ve farklı doğrultulardaki diri fay segmentleri üzerinde geliştiğini göstermektedir (Şekil 3). Bu nedenle, aktif tektoniğe hizmet eden temel jeoloji haritaları olmadan sismolojik verileri doğru yorumlamak olanaklı görülmemektedir. SONUÇLAR VE ÖNERİLER İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem (1992- Doğanbey, 2003-Urla ve 2005-Demircili) bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde şekil değiştirdiğini göstermektedir. Bu şekil değişikliği bölgesel ölçekte İzmir (Gümüldür) ve Balıkesir (Bigadiç) arasındaki kuşak boyunca uzanan kabuksal ölçekteki transfer zonunun varlığıyla açıklanabilir (Sözbilir ve diğ. 2003). Bu hattın batısında kalan ve Karaburun'a kadar gözlenen faylar, aynı fay sistemi içinde ele alınmalı ve bölgenin deprem potansiyeli bu fay kuşağının varlığı gözetilerek değerlendirilmelidir. İzmir özelinde ve Türkiye genelinde yapılan/yapılacak olan diri fay haritaları Üniversite-MTA- Afet İşleri Genel Müd. gibi kurumların işbirliği ile yapılmalıdır. Bu ekiplerdeki elemanlar arazide fayı tanımlayabilecek ve bu faylarla ilişkili olarak gelişmiş yapıları yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip arazi jeologları, sismolog ve jeomorfologlardan oluşturulmalıdır. Bu ekipler deprem ürettiği bilinen faylarda acil olarak paleosismolojik çalışmalar yapmalı ve depremlerin tekrarlanma periyotlarını ortaya çıkarmalıdır. Sonuç olarak, bir yerbilimci hem deprem öncesinde ve hem deprem sonrasında, İhsan Ketin, Aykut Barka veya Orhan Kaya gibi bilimsel temellere dayalı arazi verisini yılmadan sürekli üretebilmeli ve A.M.C. Şengör gibi üretilen verilerden teorik modeller çıkarabilmeli ve Kazım Ergin gibi depremin sayısal parametrelerini yorumlayabilmelidir. Bu değerlerdeki bilim adamları arttıkça, depremlerde oluşan zararlar en aza inecek ve kamuoyunda da, bugüne kadar bilgi üretmeden konuşan bilim adamlarının söylentileriyle

6 sürekli gerileyen deprem bilinci belli bir düzeyin üzerine çıkabilecektir. *Doç.Dr. Hasan Sözbilir, Araş.Gör. Ökmen Sümer, Araş.Gör. Bora Uzel, Araş.Gör.Dr. Fuat Erkül, Araş.Gör. Yalçın Ersoy, Prof.Dr. Uğur İnci ve Prof.Dr. Cahit Helvacı Dokuz Eylül Üniv., Mühendislik Fak., Jeoloji Müh. Böl. Bornova-İZMİR Kaynaklar 1- Bozkurt, E. ve H. Sözbilir, Geodin. Acta. 2- Emre Ö. ve diğ MTA rapor No: 10754, Ankara. 3. Erkül, F., ve diğ Geological Journal, 40/5, Genç, C.Ş., ve diğ Geodin. Acta, 14, İnci, U., ve diğ Cumhuriyet Bilim Teknik, 2003, sayı 848, Kaya, O., TJK Bült., 27/1, Kaya, O., Türkiye Jeol. Kong., Ocakoğlu, ve diğ Tectonophysics 391, Ocakoğlu, ve diğ Marine Geology, 219, Okay, A. ve diğ Cambridge University Press, Radius Projesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 12- Reilinger ve diğ J. Geophys. Res., 102, Ring, U. ve diğ. 1999, J. Structural Geology, Şengör, A.M.C Geol. Soc. London, 28, Şengör, A.M.C. ve diğ Soc.Econ. Paleontologists and Mineralogist, 37, Sözbilir, H. ve diğ TJK, 85-86, Ankara. 17- Sözbilir, H. ve diğ International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems, 87, Ankara. 18- Sözbilir, H. ve diğ ATAG-8, 22, Elazığ. 19- Sözbilir, H. ve diğ nd International Geological Congress. Part II, 894, Italy. 20- Sümer, Ö. ve diğ ATAG-8, 23, Elazığ. 21- Sümer, Ö. ve diğ Active Tectonics of the Aegean, Abstracts, 132 İstanbul. 22. Utku, M Cumhuriyet Bilim Teknik, 2005, sayı 927, ehaberci -- Yeniden [BU BELGENIN ANA SAYFASINA GECIS] Garildi 1.0 Aybim Bilgisayar Tic. Ltd.tarafindan hazirlanmistir. Yorum ve Onerileriniz icin :

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Jeofizik, 2013, 18, 59-66 doi: 13.b01 jeofizik-1301-14 SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Microgravity and GPS Studies in the south of Izmir-Karaburun,

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI MARMARA DENİZİNDE SEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI Cenk Yaltırak 1,2, M. Korhan Erturaç 2, Okan Tüysüz 2, Kezban Saki-Yaltırak 2 Marmara Denizi ve yakın

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler)

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) R. F. KARTAL 1, T. KILIÇ 1, F. T. KADİRİOĞLU 2, M. NURLU 3, M. BOHNHOFF 4, G. DRESEN 4, F. BULUT 5, S. ZÜNBÜL

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 1-17 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KUZEY ANADOLU FAYI GÜNEY KOLU NUN SEGMENT YAPISI VE GEMLİK FAYININ PALEOSİSMİK DAVRANIŞI, KB ANADOLU Selim ÖZALP a, *,

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı Bildiri Özleri Kitabı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİ ÇOMÜ 2000 http://atag13.comu.edu.tr atag13@comu.edu.tr AKTİF

Detaylı

Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu

Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu Bilim Kurulu Serdar Akyüz Erhan Altunel Ömer Emre Semih Ergintav Ergun Gökten Halil Gürsoy Doğan Kalafat Ali Koçyiğit Fuat Şaroğlu Orhan Tatar İstanbul Teknik Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi

Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Deprem ve Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi 1 Dünya ve Türkiye nin Deprem Aktivitesi BÖLÜM 1 Konu Başlığı İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz 2 1.Giriş 5 1.1. Dünyanin Levha Yapisi Ve Hareketleri 7

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ Mv > 5 75 00 ~ % 99 Bu proje 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (TRC1/13/DFD/3027) kapsamında desteklenmiştir.

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ Fatih Poyraz 1, Orhan Tatar 2, Kemal

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ 26 YILI FAALİYET RAPORU Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 27 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

Neotektonik Neotectonics. Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit

Neotektonik Neotectonics. Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit Neotektonik Neotectonics Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit Batı Türkiye nin Diri Fay Geometrisi ve Güncel Kinematiği Ömer Emre 1, Tamer Y. Duman 1, Ahmet Doğan 2, Selim Özalp 1, Cengiz Yıldırım

Detaylı

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İZMİR AFET RİSKİNİ AZALTMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İzmir'de Afet Riskini Azaltma Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Editörler Prof.Dr. Vahap TECİM Dr. Çiğdem TARHAN Berna BARADAN Ece KAVAS ISBN BU YAYININ

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme.

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum: Belediyeler için Sismik

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 119-133 119 DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Natural Heritage to be Established

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı