Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları"

Transkript

1 Bitirme Ödevi ve Araştırma Projesi Hazırlama Esasları 1. Bitirme ödevinin konusunun belirlenmesi Bitime ödevinin konusu çalışmak istenilen öğretim üyesi ile birlikte değerlendirilir. Ancak gerekli görüldüğü hallerde, Bölüm Başkanlığı öğrenciye öğretim üyesi tayin edebilir. Çalışma konusu, öğrencinin ilgi duyduğu ve araştırmak istediği bir konu olmakla beraber, öğretim üyesinin de uygun gördüğü ve önerdiği bir konu olmalıdır.. Kaynak Araştırması Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması, bu konuda yapılmış araştırmaların veya derlemelerin mümkün olduğunca bir araya getirilmesini içerir. Bu kaynaklar, üzerinde çalışılan konuyu aydınlatmaya yeterli olmalı ve öğrenci, topladığı kaynakları danışman hocasına göstererek kaynak taramasının yeterli olduğuna ilişkin onayını almalıdır. 3. Ödevin Genel İfadesi Ödev hazırlamada ilk ve en önemli kademe içeriğin belirlenmesidir. İyi hazırlanmış bir ödevin temel bir fikri vardır ve bu fikrin yanısıra diğer yardımcı öğeler de iyi bir şekilde organize edilmelidir. Genel kural olarak her paragraf diğer kısımlarla aynı yapıda olmalı ve okuyucuya paragrafın ilk cümlesini okuduğunda tartışmanın özünü anlama imkanı vermelidir. Mümkün olduğunca kısa ve net cümleler kullanılır. Öğrenci anlamadığı veya anlamını bilmediği ifadelere yer vermemelidir. 4. Giriş Her ödeve bir giriş ile başlanır. Giriş kısmında şu sorulara yanıtlar olmalıdır; Ne, Niçin, Nasıl ve Sunuş. Ne sorusu araştırmanın yapıldığı konuyu aydınlatmaktır. Bu sorunun yanıtını mantıklı bir çerçeve içinde değerlendirmek için sorular sorulur. Niçin sorusunun yanıtı ise kaynaklardan veya gerçek olaylardan yararlanarak, konunun önemini veya neden araştırıldığını açıklar. Hangi yanıtlar sorusu, çalışılan konuda öğrencinin önerdiği veya kaynakların önerdiği yanıtlardır. Nasıl sorusu bu yanıtların hangi yöntemlerle ve kaynaklarla yanıtlandığını açıklar. Son paragrafta yer alan sunuş paragrafı ise ödevin adeta bir haritasıdır, çalışmanın amacını ve bölümleri açıklayarak özetler. Bu kısım okuyucuya tartışmanızı veya çalıştığınız konuya yaklaşımınızı anlamada yardımcı olur. 5. Bölümler Ödev bölümlere ayrılmalı; ancak takibi kolay olmalıdır. Genel kural olarak fazla sayıda alt bölüm olması az olmasından daha iyidir ve okuyucunun takibini kolaylaştırır. Ödevin içindekiler kısmı, orijinal bir deneysel araştırma veya literatür araştırması oluşuna göre aşağıdaki gibi organize edilmelidir;

2 DENEYSEL ÇALIŞMA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Dış Kapak Dış Kapak İç Kapak İç Kapak Özet 1 Özet 1 İçindekiler İçindekiler Tablo Listesi Tablo Listesi Şekil Listesi Şekil Listesi Giriş ve Amaç Giriş ve Amaç Kaynak Araştırması Ana ve Alt Bölümler Materyal ve Metot Sonuç Sonuçlar ve Tartışma Kaynaklar Genel Sonuçlar Teşekkür 3 Kaynaklar Ekler Teşekkür 3 Ekler 1 Çalışmanın ana hatlarını yansıtacak şekilde, ödevin yazıldığı dilden ve en çok 00 kelimelik olmalıdır Araştırılan konu ile ilgili bölümler danışman öğretim üyesi ile birlikte tayin edilir. 6. Sonuç 3 Tezde yer alıp almaması tamamen öğrencinin isteğine bağlı olup eğer verilecekse de kısa tutulmalıdır. Sonuç kısmında konu ile ilgili yapılan tartışmaların sonuçları veya diğer ifade ile yaratacağı etkiler verilir. Ayrıca mevcut bilgilerin yeterliliği, gelecekte yapılması önerilen çalışmalar (gerektiğinde Öneriler başlığı altında ve ayrı bir bölüm olarak), cevapsız kalan sorular gibi konulara ağırlık verilir. 7. Ödevin Kontrolü Ödevin kontrol için danışman öğretim üyesine verilir. Ödevin, bilgisayar çıktısının yanısıra disket veya CD ye aktarılmış halde de verilmesi veya Danışmanın tercihine göre, e-posta ile gönderilmesi gereklidir. İlgili öğretim üyesinin onayı alındıktan sonra bitirme ödevi JÜRİYE sunulmaya hazırdır. 8. Ödevin Sunulması Ödevler, bitirme çalışmasının ders olarak alındığı yarıyılı izleyen sınav dönemi başlangıcında ve 4 (dört) nüsha halinde ciltli olarak danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir. Öğrenci bu süre içinde bitirme çalışmasını teslim etmediği takdirde başarısız sayılır. Öğrenci bir sonraki yarıyıl başında yeni bir bitirme çalışmasına yazılır. Bitirme ödevi sınavında, önce Microsoft Office Power Point programı ile bilgisayar ortamında öğrenci tarafından sunu yapılabilir. Bu sunuyu hazırlarken öğrenci, çalışmasının amacını, gerekçesini ve neler yaptığını açıklamalıdır. Yaklaşık 0 dakika sürecek bu sunu, çalışmayı en iyi şekilde temsil etmelidir. Sunuyu takiben jüri üyelerinin soruları ve düzeltmeleri yer alır. Sınav sonrası Jürinin gerekli gördüğü düzeltmelerle birlikte ödevin son şekli, ilgili danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte dört (4) nüsha halinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. Bu nüshaların üç (3) adeti sınav jürisinde yer alan

3 öğretim üyelerine aittir, diğeri ise Fakülte Kütüphanesine sunulur. Ödevin fotokopi ile birinci hamur kağıda çoğaltılan kopyaları temiz, net ve okunaklı olmalıdır. YAZIM ESASLARI 1. Ödev anlaşılır bir Türkçe ile yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.. Yazılar A4 boyutunda kağıdın tek yüzüne 1.5 aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Her sayfanın sol kenarından 4 cm, üst kenarından 3 cm ve sağ ve alt kenarlarından.5 cm boşluk bırakılmalıdır. 3. Yazı karakteri Times New Roman 1 puntodur. Paragraf araları 6 pt üst boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalı ve paragraflar 1.5 cm TAB ile başlamalıdır. 4. Tablolarda aynı harf karakteri kullanılmakla beraber, tablo içinde satır aralığı TEK olarak alınmalıdır. 5. Sayfanın sağ kenarına ulaşılması nedeniyle kelimeler ikiye bölünemez, heceleme yapılamaz. 6. Sayfa numaraları giriş sayfasına kadar Romen rakamları ile (I, II, III,...) metin kısmında ise Latin rakamları ile (1,, 3,...) sayfa alt orta kısmında yer almalıdır. 7. Genel kural olarak metin içinde virgülden ve noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır. 8. Ana ve bölüm başlıklarından sonra en az iki satır yazılamıyorsa, başlık bir sonraki sayfaya aktarılmalıdır. 9. Ana başlıklar büyük harflerle, ara başlıkların ilk harfi büyük ve alt başlıkların ilk kelimesinin harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tüm başlıkların tamamı KALIN (BOLD) karakter yapılmalıdır. Ayrıca ana ve alt başlıklara şık numarası verilir. Alt başlıklara şık numarası verilmesi için birden fazla olmaları gereklidir. Örneğin; 1.1, 1., ve veya , 1.1. ve gibi. Örnekler: Ana Başlık : 3. MALZEME ve METOTLAR Ara Başlık : 3.6. Metotlara Genel Bakış Alt Başlık : Sıcaklığın etkisi 10. Metin içinde kısaltmaları ifade eden simgeler, metin içerisinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde açıklanarak verilmelidir, örneğin;...makina imalat sektöründe SI (Standard International) birimlerine geçiş sürecinde Tablolar, bölümler bazında numaralandırılmalıdır. İlk rakam bölüm numarasını, ikinci rakam ise o tablonun, o bölüm içindeki sıra numarasını yansıtacak şekilde olmalıdır. Örneğin; 3 no lu bölüm içindeki ikinci tablo: Tablo 3.. şeklinde verilecektir. Tablonun açıklama yazısı, tablonun hemen üstüne ve eğer bir satırdan uzun ise BİR aralıklı olarak yazılmalıdır. Tablolar sayfa içinde yatay olarak ortalanmalıdır. Tabloya metin içinde mutlaka atıf yapılmalı ve tablo, bu atıftan sonra uygun olan ilk boşluğa yerleştirilmelidir. Tablo ile metin arasında üstten ve alttan 3 aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içindeki tablo atıflarında, tablo kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır, örneğin;...ve sonuçlar Tablo de, karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. veya...olduğu gösterilmektedir (Tablo ).. Tablo bir kaynaktan alınmış ise, bu kaynağın metin içinde geçiş sırasına göre numarası, mutlaka tablo üst yazısının sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Örnek: Tablo. Liç sıcaklığının verime etkisi [4].

4 Örnek tablo Tablo 5.3 Numunelerin Tanımlama Deney Sonuçlarının İstatistiksel Dağılımı Zemin özellikleri Tane dağılımı < 0.00 mm < mm < 4.76 mm Kıvam limitleri Likit Limit Plastik Limit Plastisite İndisi Numune sayısı En düşük En büyük Ortalama Standart sapma Özgül ağırlık (Mg/m 3 ) ,08 1. Şekiller MS Excel, Lotus Freelance veya herhangi bir grafik programında çizilmiş olmalıdır. Şekiller bölümler bazında numaralandırılmalıdır. İlk rakam bölüm numarasını, ikinci rakam ise o şeklin, o bölüm içindeki sıra numarasını yansıtacak şekilde olmalıdır. Örneğin; 4 no lu bölüm içindeki üçüncü şekil: Şekil 4.3. şeklinde verilecektir. Şeklin açıklama yazısı, şeklin hemen altına ve eğer bir satırdan uzun ise BİR aralıklı olarak yazılmalıdır. Şekiller sayfa içinde yatay olarak ortalanmalıdır. Şekle metin içinde atıf yapılmalı ve şekil, bu atıftan sonra uygun olan ilk boşluğa yerleştirilmelidir. Şekil ile metin arasında üstten ve alttan 3 aralık boşluk bırakılmalıdır. Metin içindeki şekil atıflarında, şekil kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır, örneğin;... ve sonuçlar Şekil 8 de, karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. veya... olduğu görülmektedir (Şekil 4).. Şekil bir kaynaktan alınmış ise, bu kaynağın metin içinde geçiş sırasına göre numarası, mutlaka şekil alt yazısının sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Örnek: Şekil 5. Demir-Karbon Denge diyagramı [45]. Örnek şekil C= 4.14 (% kil) 0.91 Şekil 3.5 Erozyon Hızı - Kil Yüzdesi İlişkisi

5 13. Resim ve grafikler de şekil olarak kabul edilecek ve şekillerin numaralandırılmasını takip edecektir. 14. Denklem ve reaksiyonlar, metinden üstten ve alttan 3 aralık bırakarak ayrılmalı ve ilgili bölüm içinde, tablo ve şekillere uygulanan yöntemle numaralandırılmalıdır. Bu numara parantez içinde (1.3), (4.) şeklinde ve sayfanın en sağına yazılmalıdır. Eğer denklem veya reaksiyon bir satırı dolduracak kadar uzunsa, bu numara bir alttaki satıra ve gene sağ kenara yaslanacak tarzda verilmelidir. Örnek denklem: V V f l n f n ln p p p H = L k1 k k3 (1.1) g d n g d p θ = 1 q xy ATN q xx + q yy (1.) 15. Kaynakların Gösterilmesi: Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır. Yazarı bilinmeyen yayın: Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Yönetmeliği, Resmi Gazete No. 345, Kitap: GILEADI, E., KIROWA-EISNER, E., PENCINER J., Interfacial Electrochemistry. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Massachusetts, A.B.D., ISBN No:... Kitaptan bir bölüm: KASHIWADA, M., KUMAGAI, T., Waelz Process for Leach Residues at Nisso Smelting Company Ltd., in AIME World Symposium on Mining and Metallurgy of Lead & Zinc, Vol.II, Extractive Metallurgy of Lead and Zinc, C.H. COTTERIL & J.M. CIGAN (Eds.), pp The American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers, Inc., New York. Süreli dergiden bir makale: AYDIN, S., TAPTIK, Y., ARSLAN, C., Scrap, Recycling and Steel Production -A General Perspective and Türkiye's Standpoint, Ironmaking and Steelmaking, Vol:3, (3): Bildiri KAÇAR, H., ATİK, E.,MERİÇ, C. "04 Alüminyum İşlem Alaşımında Isıl İşlem Şartlarının Aşınma Davranışına Etkisi", Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu (MAMTEK 000) Bildiriler Kitabı, s , 7-9 Kasım 001, Manisa,

6 Patent: DUMAN, S., TİMUR, S., GÜRMEN, S., Patent Nr. TR A, "Aufschluss von Scheelit- und Wolframitkonzentraten mittels Zusatz von Chelatbildnern". Tez: H. Kaçar "6351 Alüminyum Alaşımında Isıl İşlem Şartlarının Aşınma Davranışına Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 000, Manisa. Yayınlanmamış notlar/mektup: NELSON, P.M., Yayınlanmamış notlar. Fusarium Research Center, the Pennsylvania State Univ., PA., A.B.D BILLS, D.D., Özel yazışma. USDA-ARS, Eastern Regional Center, PA, A.B.D. 1 Mayıs 198. İnternet: OSGOOD, R., 001. Overview of Nanotechnology in Physics and Materials Columbia University and Brookhaven National Laboratory, Not: İnternette olan bilgiler bir yazar veya bir kuruluş tarafından yayınlanmamışsa; yayın tarihi ve yayının basıldığı yer yoksa, ne derece güvenilir olduğu kesin olmadığı için kullanılmamalıdır. Bununla birlikte uluslararası kurumlar ve üniversiteler tarafından internette sunulan bilgiler kaynaklar listesinde verilebilir. Eğer yazar belli değilse ANONYMOUS (ANONİM) veya uluslar arası kurumun kısaltması kullanılarak, makalenin ismi ve URL adresi html doküman adresiyle birlikte verilir.

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek her öğretim üyesinin asgari alabileceği öğrenci

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR GENEL KURALLAR 1. Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilir. 2. Her öğretim üyesi en az

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI BİTİRME ÇALIŞMASININ YAZIM KURALLARI (Başlık) DANIŞMAN: DoçDr Selim KARA Adınız SOYADINIZ EDİRNE 2009 TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

17.05.2006 8 2006-102

17.05.2006 8 2006-102 17.05.2006 8 2006-102 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri taslağı okunarak, ekte belirtilen şekliyle kabulüne karar verildi. 0 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARINDA

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ Her bilimsel çalışmanın, birisi çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı