Bu nedenle bölgede ve Anadolu da hüküm süren tüm devletlerin kontrol etmek istedikleri bir liman kenti olmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu nedenle bölgede ve Anadolu da hüküm süren tüm devletlerin kontrol etmek istedikleri bir liman kenti olmuştur."

Transkript

1 2006 HAZİRAN - BÖLGESEL İzmir Limanı nın Tarihsel Gelişimi Ümit ÇİÇEK İzmir, jeopolitik konumu itibariyle Batı Anadolu ve Anadolu nun yetiştirdiği ve ürettiği ürünlerin ihraç edildiği, Türkiye nin dünyaya açılan kapısı olma özelliğine sahip bir liman kentidir. Dünya ticaretinde ön plana çıkan ticaret yollarının üzerinde yer alan bir kavşak noktası olması; dünya üzerinde ender rastlanılacak kadar korunaklı bir körfez ve doğal limanlara sahip olması, bu özelliğini çağlar boyunca muhafaza etmesini sağlamıştır. Tarih içerisinde limanları, ticaret hacminin gelişmesine bağlı olarak taşınmış olan kentimiz, özellikle 17. yüzyılın başından itibaren 19. yüzyıla kadar, Avrupalı sanayici ve yatırımcıların gözdesi olmuştur. A- Eski Smyrna Kenti ve Limanı MÖ yılları İyon uygarlığının en parlak dönemini oluşturur. İyonlar, bu dönemde Milet kentinin önderliğinde Akdeniz de, Marmara Bölgesi nde ve Karadeniz de birçok koloni kurmuşlardır. Smyrna da bu gelişimin içerisinde yer almış ve tarımla yetinmeyip Akdeniz ticaretine katılmıştır. Smyrna da ele geçen Fenike kökenli eserler, Kıbrıs kökenli heykel ve heykelcikler, Önasya ya da Akdeniz kökenli fayans figürcükler uluslararası ticaretin yapıldığını kanıtlamaktadır. Modern kentin kuzeydoğusunda küçük bir yarımada üzerinde yer alan Eski Smyrna kenti, doğal ve korunaklı bir limana sahiptir. Lidya Krallığı na ulaşan ticaret yollarının deniz yoluyla Akdeniz e çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgede ve Anadolu da hüküm süren tüm devletlerin kontrol etmek istedikleri bir liman kenti olmuştur. MÖ 545 te Perslerin Anadolu ya hâkim olması ile bu parlak dönem kapanmış ve iki yüz kadar kendi halinde yaşayan kent, İskender in gelişi ile birlikte Kadifekale ve yamaçlarındaki yeni yerine taşınmıştır. B- Yeni Smyrna Kenti ve Antik Liman İzmir in Bayraklı da kurulan eski yerleşim yerinden, MÖ 4. yüzyılın sonunda Kadifekale ve yamaçlarında kurulan yeni kente taşınması ile birlikte, Kadifekale nin yamacında yer alan doğal liman, ticarette yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. 26

2 AR&GE BÜLTEN Strabon un anlattığına göre liman istendiği zaman kapatılabilmektedir. Roma döneminde önemli bir kent olarak parlak bir dönem yaşayan İzmir, 11. ve 15. yüzyıllar arasında çeşitli kereler el değiştirmiştir. Bu dönemde özellikle deniz ticaretinde öne çıkan Cenevizlilerin limanı elde tutma çabaları göze çarpar. Bu dönemde bir liman kalesinin varlığı söz konusudur. Liman Kalesi, gerek iç körfeze girişin kontrolünün sağlandığı gerekse navlunun alındığı bir kontrol noktası olmuştur. Moğol Hükümdarı Timur, 1402 Ankara Savaşı nın hemen ardından orduları ile İzmir e gelerek kentin kontrolünü sağlamak amacıyla Cenevizlilerin hâkimiyetindeki Liman Kalesini ele geçirip yıkmıştır. İzmir, 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu nun kontrolüne geçmiştir. Liman kalesinin yıkılması ile birlikte kentin çok kereler el değiştirmiş olması ticaretin gelişimini yavaşlatmıştır. Kent, 17. yüzyılın başına kadar bir kasaba görünümündedir. 17. yüzyılın başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, İzmir in bir liman kenti olarak öneminin farkına varmaya başlamıştır. İzmir in ticari olarak önemi bu yüzyıldan itibaren artmaya başlamıştır. Bunun nedenlerinden bir tanesi, 16. yüzyılın ikinci yarısında Sakız Adası nın Osmanlı kontrolüne geçmesinin ardından 17. yüzyılın başında yabancı devletlerin konsolosluklarını İzmir e taşımış olmasıdır. İkinci bir neden; İranlı ipek tüccarlarının savaş nedeniyle, daha önce Halepİskenderun hattından yaptığı sevkıyatı İzmir e kaydırmalarıdır. Ayrıca İran dan Bursa ya gönderilen ipeğin miktarındaki azalma nedeniyle yalnızca iç piyasada tüketilmesi ve ihraç sırasında ödenen dahili ve transit vergilerin artırılması sonucu, ipek sevkıyat İzmir e kaydırılmıştır. Avrupa ile yapılan deniz ticaretinin batıya kaymış olması nedeniyle İzmir, Halep in yerini almıştır. Böylece İzmir, Avrupalı ve Doğulu tüccarların buluşma noktası ve dünya ticaretinin bir kavşak noktası haline gelmiştir. 27

3 Ege Bölgesi coğrafyası, dağların denize dik uzanması sebebiyle, Anadolu nun içlerinden gelen deve kervanlarının kıyıya ulaşması açısından uygun geçitler verir. En uygun geçitlerden biri, günümüze kadar kullanıla gelen, Kemalpaşa daki Belkahve Geçidi dir. Bu dönemde kentin ticari merkezi, iç liman etrafında şekillenmiştir. Kent, bugünkü Anafartalar Caddesi üzerinden Basmane ye inen ve oradan tren yolunu takiben Kemer Köprüsünü aşarak doğuya doğru ilerleyen bir yol ile Kemalpaşa daki Belkahve Geçidi ne ulaşarak Anadolu nun iç kısımlarına bağlanmaktadır. Bu yol, kentin ana aksını oluşturur. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına gelen ve İzmir i ziyaret eden yabancı seyyahlar ve diplomatlar, İzmir i, kara ve deniz ticareti açısından tüm Levant ın en ünlü ve en önemli kenti olarak tarif etmektedir. Buna ek olarak İzmir i, Asya dan Avrupa ya ve Avrupa dan Asya ya giden bütün ticari mallar için en uygun liman olarak nitelemektedirler. Bazıları, İzmir de ticaret açısından çeşitli kolaylıklar sağlandığından ve bu nedenle tüccarların İzmir i tercih ettiğinden; diğerleri ise kentin gemilerin demirlemesi için çok uygun bir limana sahip olduğundan, iç limanda Türk gemilerinin, limanın hemen dışında ise yabancı gemilerin demirlediğinden bahsetmektedir. Bu dönemde şehrin ticareti oldukça ileri seviyededir. Hıristiyan din adamı ve seyyah Müller, Mısır a giderken uğradığı İzmir Limanı nda, İrili ufaklı birçok teknenin yanı sıra Fransız, Galli, Hollandalı, İngiliz ve daha birçok ülkeden yetmiş kadar gemi saydığından; yılda üç kez (Şubat, Haziran ve Ekim), karayoluyla, İran, Moğolistan ve Çin gibi doğu ülkelerinden gelen kervanlar ile Levant ın diğer ülkelerinden ve Ortadoğu dan gelen kervanların karşılaşması neticesinde develik yükün aynı zamanda İzmir e indirildiğinden bahsetmektedir. Tournefort ise Liman, bütün tüccarların buluşma yeri olduğu gibi, dünyanın her yerinden gelen malların toplandığı bir merkezdir demektedir. 19. yüzyılın başlarında İzmir Fransız Konsolosu Felix de Beaujour, İzmir i şu şekilde tanımlamaktadır: İzmir, bütün Asya Türkiye sinin bir antreposu olduğundan büyük bir ticari önem taşırdı. İzmir Limanı na bütün devletlerin gemileri geldiği gibi, hemen her gün bir eşeğin sürüklediği ve Asya nın bütün mahsullerini taşıyan deve kervanlarının aktığı görülürdü. Hint muslin ve şallarını; Mısır pirinç, şeker ve hurmalarını; Ege adaları yağ ve şaraplarını; Makedonya ve Trakya yün ve tütünlerini; İstanbul ise Karadeniz in bütün ürünlerini; Avrupa da kendi sömürge ve fabrika ürünlerini hep buraya gönderirdi. 28

4 Yılda 100 Milyon Frank olduğu sanılan bu ticaret, İzmir i Türkiye nin en kalabalık ve zengin şehirlerinden biri yapar. İzmir, adeta Avrupa, Asya ve Afrika nın bir pazarıdır. Yukarıda alıntı yaptığımız İzmir e gelen yabancıların anlattıkları ve konu üzerine yazılan kitaplardan anlaşıldığı kadarıyla bahsi geçen yüzyıllarda dünya ticaretinin kilit noktası haline gelmiş olan İzmir de, dünyanın herhangi bir yerinde üretilip ticareti yapılan herhangi bir ürünü bulamamak mümkün değildir. Dünya ticaretindeki bu gelişim ve İzmir in ticaret yolları üzerinde bir kavşak noktası haline gelmesi, sanayi devrimine bağlı olarak artan hammadde ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Özellikle 17. yüzyılın başından itibaren İngilizlerin, Hollandalıların ve Fransızların elde ettiği kapitülasyonlar, İzmir de bu milletlerden tüccarların etkinliğini artırmış ve İzmir in dış ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 19. yüzyılın son dönemlerine doğru, İzmir in Osmanlı dış ticaretindeki payı, ihracatta % 45, ithalatta ise % 20 seviyelerindeydi. Hammadde ihtiyacının artışına bağlı olarak, malların daha hızlı bir şekilde taşınması gündeme gelmişti. Denizyolları ve karayolları ilişkisinde, deve kervanları ile taşınan mallar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolları ile nakil edilmeye başlandı. Neticede; bu bir dönüm noktasıdır. C- İzmir Limanı ve Demiryolları (19. yüzyılın ikinci yarısı) 1) İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu Hatları İzmir de, demiryollarının yapımı ile yeni liman projesinin inşası, 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelen aynı döneme rastlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu nda ilk demiryollarının İzmir merkezli olarak yapılması bir tesadüf değildir. Ege Bölgesinin verimli topraklara sahip olması nedeniyle art alanı bir üretim merkezi olan İzmir, gerek o dönemde gerekse günümüzde Anadolu nun en büyük ihracat limanıdır. İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu hatları, İzmir in art alanını limana bağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İzmir ve çevresinde ilk demiryolu hatlarının yapımına İngilizler ve Fransızlar öncülük etmiştir. 29

5 İzmir-Aydın arasındaki hattın yapımına talip olan İngiliz firması, hattın 45 kilometre çevresindeki madenlerin işletilmesi gibi önemli ayrıcalıklar elde ederek hat yapımına başlamıştır. Aydın da bulunan kömür yatakları gerek lokomotiflerin hareket ettirilmesi gerekse Avrupa sanayisinin enerji ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir. İzmir-Aydın arasındaki 130 kilometrelik demiryolu, 1866 yılında işletmeye açılmış ve 19. yüzyılın sonuna doğru ana hat şubeleriyle birlikte 609 kilometre uzunluğa ulaşmıştır. İmtiyazı öncelikle bir İngiliz e verilen ve daha sonra bir Fransız sendikasına geçen İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu hattı ise 1865 yılında işletmeye açılmış ve zaman içerisinde yapılan diğer hatlar ile toplam uzunluğu 702 kilometreye ulaşmıştır. Böylece İzmir in ihracattaki etkin rolü perçinlenmiş olur. Demiryolu hatlarının açılmasından sonra, 19. yüzyılın sonunda, İzmir-Aydın hattında yılda ortalama bin yolcu ve 300 bin ton civarı yük; İzmir-Kasaba hattında ise 1,5 milyon yolcu ve 115 bin ton yük taşınmıştır. İzmir-Kasaba hattında 1913 yılında yolcu sayısı 3 milyona, yük miktarı ise 430 bin tona çıkmıştır. İzmir-Aydın demiryolunun hat sonu garı olan Alsancak Garı 1856 yılında; İzmir- Kasaba (Turgutlu) demiryolunun hat sonu garı olan Basmane Garı ise 1876 yılında yapılmıştır yılında Kordonboyu ve rıhtımın inşa edilmesi ile Alsancak Garı limana doğrudan bağlanır. Hat, 1880 de Konak Meydanı na kadar uzatılır. Alsancak Garı; gar binası, depolama, servis ve bakım atölyeleri, gar önünde yer alan meydan; gar binasının karşısında yer alan İngiliz Konsolosluğu ve yanındaki Anglikan Kilisesi ile günümüzde Sağlık Müdürlüğü ve sergi salonu olarak kullanılan lojman yapıları; demiryolu ile gelen malların limana aktarılmadan önce kontrol edildiği ve bugün Alsancak Karakolu olarak kullanılan gümrük yapısı ile birlikte komple bir tesis olarak tasarlanmıştır. Günümüzde bu tesis, taşıt yolları nedeniyle, üç parçaya ayrılmış ve parçaların birbiri ile ilişkisi kaybolmuştur. 2) İzmir Limanı Artan hammadde ve ürün talebi, buna bağlı olarak sevkiyatın hızlanması amacıyla yapılan demiryolları, İzmir Limanı nda dış ticaret hacminin büyümesine sebep olmuş ve mevcut liman yetersiz kalmıştır. 30

6 19. yüzyılın ortalarında, sahil şeridinin darlığı ve gemilerin kıyıya yanaşamaması nedeniyle, Basmane Garı nın denize bağlandığı noktada dolgu yapılmış ve üzerine gümrüklü malları depolamak için binalar (Konak Pier Alışveriş Merkezi) inşa edilmiştir. Gümrük Binası 1854 yılında tamamlanmıştır. Sürekli genişletilen dolgunun ucuna 1860 dan sonra ikinci bir bina yapılmıştır yıllarında, gümrük işlemlerinin artması nedeniyle, dolgu alanın orta kısmına üçüncü Gümrük Binası inşa edilmiş ve binalar arasında kalan boşluklar depolama alanı olarak kullanılmıştır yılında meydana gelen depremin etkisiyle mevcut liman kullanılamaz hale gelince yeni liman projesi önem kazanmıştır. Bu projeye göre, dolgu Sarıkışla dan başlayıp, Tuzla Burnu ndaki Alsancak Garında sona erecek ve dolgunun uzunluğu metre olacaktır. Dolgu kıyısındaki 18 metrelik alan rıhtıma aittir ve üzerine bir tramvay hattı döşenecektir. Kordon un güney mendireğinden kuzey mendireğine 600 metrelik alan rıhtım olarak planlanmıştır. Liman batı, güney ve kuzeyde üç mendirekten oluşmaktadır, güneyden ve kuzeyden iki girişi vardır. Liman dışında derinliğine doldurulacak bölüm, şirket tarafından iş ve konut alanları olarak pazarlanacaktır. Yine projeye göre, güney mendireğinde gümrük depolarıyla gümrük binası, batı mendireğinde gemiler için kömür depoları, kuzey mendireğinde de karantina, fenerler, posta ve telgraf idaresi ile Pasaport salonları yer alacaktır. Yeni liman, Dussaud Kardeşler tarafından, çeşitli imtiyazlar sağlanmasının ardından, 45 yıllık işletme hakkı verilerek, yap-işlet-devret modeline göre gerçekleştirilmiştir. Yeni limanın inşasından sonra bölgede büyük bir değişim yaşanmıştır. Aydın demiryolunun depoları, Kordon Tramvayı İşletme Müdürlüğü, ünlü tüccarlardan Aliottilerin, Nişli Ali Efendi'nin, Patersonların, Whitalllerin, Balyozoğluların, Hacı Davud Ferkuhların hanları, Borsa ve Ticaret Odası ilk görülen işletmelerdir. Banka, sigorta ve gemi acentelerinin ofisleri ön plana çıkmıştır. 31

7 Liman projesinin bir parçası olarak inşa edilen Kordon, bugün modern İzmir in simgelerinden biridir. Yukarıda anılan yatırımların ardından 1885 yılında, Osmanlı bandıralı gemiler hariç olmak üzere, İzmir in gemi trafiği 1342, Selanik in 1029 ve Beyrut un 569 dur. Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1913 yılında, İzmir in gemi trafiği 1645 e ulaşır ve tonaj 2 milyonu aşar. Ancak savaşın etkisiyle olsa gerek, 1914 yılında, gemi trafiği 1705 olmasına rağmen tonaj 1,5 milyon civarındadır. Tonalitedeki bu azalma, savaşa taraf olan ülkelerin gemilerinde görülür yılında Birinci Dünya Savaşı nın çıkmış olması, dünya ticaretini olumsuz etkilemiş ve savaş süreci İzmir in ticari yaşamında ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Levant ın İncisi olarak anılan İzmir, bu özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için kötü sonuçlar doğurmuştur. Ağır şartlarla imzalanan anlaşmalar, Osmanlı ekonomisini tamamen bitirmiştir. Kurtuluş Savaşı nın gerçekleştiği süreçte, 1922 yılında meydana gelen büyük yangından sonra ne yazık ki İzmir in diğer bölgeleri gibi, rıhtım ve çevresindeki bütün binalar büyük zarar görmüştür. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi iki büyük savaştan çıkmış Türk ekonomisi, oldukça yıpranmış ve harap olmuştur. Bu nedenle öncelikle yaraların sarılması gerekmiştir te Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkenin yönetim yapısı değişmiş, Cumhuriyet rejiminin kurumlarının oluşması ve bir düzene oturması zaman almıştır li yıllardan itibaren 1960 lara kadar limanın gelişim süreci, bir süre için sekteye uğramıştır. D- Alsancak Limanı 1954 yılında Alsancak Beton İskelesi nin inşa edilmesi ile birlikte İzmir Limanı bugünkü yerini almıştır. Alsancak Limanı 1957 yılında Devlet Demiryolları na devredilmiş ve 1959 yılında işletmeye açılmıştır. 32

8 Yeni liman ile birlikte ticaret tekrar canlanmaya başlamış ve İzmir dünya ticaretindeki yerini tekrar elde etmiştir. Bugün İzmir ve İzmir Limanı nın geldiği noktada, ülke ekonomisine katkıları ciddi boyutlardadır. 1) Rakamlarla Alsancak Limanı yılı rakamlarına göre, İzmir Limanı nın kapasitesi yük gemisi/yıl ve yolcu gemisi/yıldır yılında toplam gemi İzmir Limanı nı ziyaret etmiştir. Konteynır bazında, 5 milyon ton civarında bir kapasiteye sahip İzmir Limanı nda, kapasite aşılarak 8 milyon tona ulaşılmıştır. Dökme Kuru+Karışık Eşya yük kapasitesi 1,4 milyon ton civarında olan İzmir Liman ında 2004 yılı gerçekleşen rakam, kapasitenin 3 katını aşarak 5 milyon tona yaklaşmıştır yılında toplam 12,5 milyon tonluk bir yıllık işlem hacmi gerçekleşmiştir. Bu işlem hacminin 9 milyon tonunu yükleme, 3,5 milyon tonunu ise boşaltma işlemleri oluşturmaktadır. İzmir Limanı nda 2004 yılında gerçekleşen işlemler, Devlet eliyle işletilen limanların tümünde gerçekleşen bin tonluk yükleme/boşaltma faaliyetlerinin %27 sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İzmir Limanı nda gerçekleşen yükleme işlemleri 9 milyon ton ile Türkiye toplamının % 43,7 sine tekabül eder. 549 bin konteynır kapasitesine sahip İzmir Limanı nda, 800 binin üzerinde konteynır işlem görmüştür. Bu rakamlar, İzmir i, Türkiye nin en büyük konteynır ihracat limanı yapmaktadır. İzmir Limanı, Devlet limanlarından yapılan ihracatın yarısına yakınını tek başına gerçekleştirmektedir ve 2004 yılı rakamlarına göre, 81,5 Milyon YTL kar ile, en karlı limandır. Ege Bölgesi, ihracatının ve ithalatının % 90 dan daha fazlası İzmir Limanı ndan gerçekleştirilmektedir. İzmir Limanı, özelleştirme sürecine girmiştir. Özelleştirmeyle birlikte ihtiyaç duyulan yatırımlar yapıldığı takdirde geçmişte Levant ın İncisi olarak anılan İzmir, artık Akdeniz in İncisi olarak anılacaktır. 1 TCDD Yıllığı, 2004 rakamlarına göre 33

9 Kaynakça: İzmir Ticaret Odası Arşivi TCDD resmi internet sitesi (www.tcdd.gov.tr) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2004 Yıllığı. Levant ın Yıldızı İzmir, Bülent Şenocak, Şenocak Kültür Yayını 1, 2003, İzmir. İzmir 1726 (seyahatname), Angelico Maria Müller, Tepekule Kitaplığı Yayınları, Fransız Seyahatnameleri ve Tarihin Aynasında İzmir Kolokyumu, İBB Kent Kitaplığı, 2002, İzmir. İzmir Rıhtımı ve Pasaport, Sabri Yetkin, Milliyet Ege, 20 Mart İzmir Mimarlık Rehberi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 2005, İzmir Geographika, Strabon, XII-XIII-XIV, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000, İstanbul Demiryolları Bölgeler Haritası, TCDD. 34

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır.

1566 yılında Osmanlıların Sakız Adası nı ele geçirmesinin ardından deniz ticaretini sıkı tutması bu ada üzerinden yapılan ticareti zorlaştırmıştır. İzmir de Konaklama Yapıları ve Tarihsel Gelişimi Ümit ÇİÇEK Bir kentte konaklama yapılarının ortaya çıkışı kent ticaretinin yoğunluğu ve özellikle dış ticaret kapasitesi ile doğru orantılıdır. İzmir de

Detaylı

Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir

Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir Đzmir de Deniz Etkinliğinin Arttırılması Liman Kenti Đzmir Dr. Ersel Zafer ORAL D.E.Ü. Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Özet Đzmir, deniz ulaşımı açısından uygun coğrafyası sayesinde liman kenti

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa)

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 81-116 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) Dr. İlker EROĞLU Aliağa

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim *

Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim * Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim * Tülin SELVİ ÜNLÜ Özet Liman kentleri, ondokuzuncu yüzyılda, değișen

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ

BARTIN BELEDİYESİ. Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ BARTIN BELEDİYESİ Bartın Konteyner Limanı FİZİBİLİTE ETÜDÜ Bu Fizibilite Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır. BARTIN BELEDİYESİ Bartın

Detaylı

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar)

GSMH (milyar dolar) Kişibaşı GSMH (dolar) GSMH Büyüme Oranı (%) Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) İhracat (milyon dolar) Türkiye, 72 milyonluk nüfusu ve 2005 yılında 360 milyar, 2006 da ise 400 milyar dolar seviyesinde Gayri Safi Milli Hasılası ile bölgesindeki en büyük ekonomilerden birine sahiptir. Önümüzdeki beş yılda,

Detaylı

1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ

1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ 1.TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 1.1. GİRİŞ Denizyolu ulaştırmasının, tarihin çok eski devirlerine kadar uzandığı bilinmektedir. M.Ö.IV.yüzyılın öncesinden kalan, denizciliğin var olduğunu kanıtlayan

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

STRATEJİK PLANI (2014-2018)

STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2014-2018) BALIKESİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU www.balikesirborsa.org.tr İÇİNDEKİLER I. SUNUŞ II. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI III. HAZIRLIK VE PLANLAMA SÜRECİ

Detaylı

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Soner ESMER * Ersel Zafer ORAL ** Özet Bir kentin uluslararası pazarlarda belirleyici ve rekabetçi olabilmesi için vizyonunu

Detaylı

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { i istanbul TicARET ODASı Yayın No: 1989-13 UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK

Detaylı

ULUSLARARASI TĐCARETTE TRABZON LĐMANININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ

ULUSLARARASI TĐCARETTE TRABZON LĐMANININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ ULUSLARARASI TĐCARETTE TRABZON LĐMANININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ Araş.Gör. Gülsüm TÜTÜNCÜ ESMER (1), Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ATEŞ (2) ve Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER (3) (1)Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat

Detaylı

ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012]

ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012] 2011 T.C. UKRAYNA ODESA BÖLGESİ BÖLGE RAPORU [Mart, 2012] [T.C. ] T.C. Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği [Mart 2012] 1 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA 1. ODESA BÖLGESİ TEMEL GÖSTERGELERİ 4 1.1. Odesa

Detaylı

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİLER I) MEKANSAL ANALİZLER 1 1) Çanakkale ili 1 3 2) Ayvacık İlçesi 3 4 3) Assos 4 4) Proje Alanının konumu 4 6 5) Proje Alanının Yakın Çevresi 6 9 6) Algılanabilirlik 9 7) Topografik ve Jeolojik

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Nisan 2014 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI Ege Ports Kuşadası Yolcu Limanı, dünyanın en önemli arkeolojik mirasları arasında yer alan ve Türkiye nin üçüncü en çok ziyaret edilen sit alanı Efes e açılan kapıdır.

Detaylı

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir?

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir? Forum Üretimin küreselleşmesi ve dış pazarlara açılım, taşıma maliyetlerini önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle küresel üretim zincirine ara halkalardan katılan tedarikçi

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Hazırlayan İnci Selin AYDIN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi IRAK CUMHURİYETİ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Yüzölçümü

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı