baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ"

Transkript

1 baborganic - kusursuz güzelliðe doðal dokunuþ

2 Olaðanüstü eserlerin zemininde her zaman basit fikirler yatar. Leo N. Tolstoy

3 Kusursuz Güzelliðe Organik Dokunuþ baborganic Günümüzde yaþadýðýmýz olumsuz çevresel faktörler (uv ýþýnlarý, hava kirliliði, iklimsel etkileþimler), bireysel hayat tarzýnýn getirdiði yoðun stres, alkol ve sigara kullanýmý, uyku düzeni, genetik faktörler ve yaþadýðýmýz hormonal deðiþiklikler cildimizi etkin biçimde bozmakta ve yaþlandýrmaktadýr. Baborganic bakýmý ise bu kadar olumsuz koþullar arasýnda cildimize deðen bir sihirli deðnek gibi, cildimizi uzun zaman tüm çevresel strese karþý korumaya, cildi ideal bir denge noktasýna taþýmaya ve cildin doðal ýþýltýsýný geri kazanarak yansýtmasýna yardýmcý oluyor. BABOR profesyonel cilt bakým ürünleri, doðal formülleri ve üretim teknolojisi ile 50 yýllýk deneyime sahip. Yüz ve vücut için yarattýðý özel cilt bakým serileri ile senelerdir dünyada en çok tercih edilen markalardan biri olmanýn haklý gururunu yaþýyor. BABOR, Baborganic ürün serisi ile dünya kozmetik sektöründe çýtayý biraz daha yükselterek denetimli organik tarýmdan elde edilen, etkinliði kanýtlanmýþ, Alp bitkisel içerik ve aktif maddelerine sahip yepyeni ve çok özel bir cilt bakým serisi sunuyor. Baborganic ile cildinizde yeni bir boyut keþfedin.

4 Baborganic Cildinizde Yeni Bir Boyut Baborganic Ürün Ýçerikleri: - Doðal Ecocert sertifikalý koku - Ecocert sertifikalý Alplere özgü çiçek özleri - Denetimli organik tarýmdan elde edilen çiðdem köpüðü tohumu yaðý - Bitkisel içerikli emülgatörler Baborganic için geliþtirilmiþ özel formülasyon: - Yapay renklendirici içermez. - Yapay parfüm maddesi içermez. - Hayvansal hammadde içermez. - Petrol ürünleri içermez. - Parafin içermez. - PEG içermez. - Paraben içermez. - Iþýnlanmýþ ürün içermez. - Genetiði deðiþtirilmiþ hammadde içermez.

5 CIPRA Alp leri koruyor CIPRA Alp leri koruyor - Baborganic, Alp lerin bozulmamýþ doðallýðýný ve saflýðýný destekler kilometrekare civarýnda bir bölge ve Avrupa daki en yüksek sýra daðlar. - Baborganic etkinliði yükseltilmiþ yeni formülü ve saf buzul suyu ile Alplere özgü çiçekler, çiðdem köpüðü tohumu yaðý ve yoðun oksijen ile desteklenmiþ aktifler ve tamamen doðal aktif maddeler içerir. BABOR *CIPRA yý destekliyor. *CIPRA, Alplerin eþsiz doðal çevresinin sürdürülebilirliðini teþvik etmek ve korumak için kurulmuþ resmi bir komisyondur. ( * Commission Internationale pour la Protection des Alpes- Uluslararasý Alpleri Koruma Komisyonu )

6 Baborganic Aktif Ýçerikleri BABOR olaðanüstü etkin ve kusursuz sonuçlar yaratan beyaz aktif içerikler kullanýyor. Buzul suyu - Ýsviçre, Mont Cervin den elde edilen fosil kaynaklý özel bir sudur. - Buzulu aþýndýrmadan doðal yumuþak sudan elde edilir. - Cildi nemlendirmeye ve canlandýrmaya yardýmcý olur. - Mineraller ve az rastlanan elementlerce son derece zengindir. Sonuç : Saf canlýlýk Alplere özgü çiçek özleri - Akredite organik üretim standartlarýna uyumlu bir biçimde Ýsviçre/Valais'de ekilmiþtir. - Ýçerdiði inhibitörler cildi yatýþtýrmayý destekler. - Serbest radikallere karþý etkili bir koruma saðlamaya yardýmcý olur. Sonuç : Kalýcý koruma

7 Çiðdem köpüðü tohumu yaðý - Denetimli tam organik tarýmdan elde edilir. - Cildin yoðunluðunu ve cilt yüzey yapýsýnýn geliþimini destekler. - Cildin yað tabakasýný onarýr ve yoðun þekilde nemlendirmeye yardýmcý olur. Sonuç: Uzun süre kalýcý nem Oksijen enerjisi - Beyaz mercimek ekstresi içerir. - Hücre yenilenmesini hýzlandýrmaya ve cildin yaþlanmasýný yavaþlatmaya yardýmcý olur. - Ciltte gözle görülür bir tazelik ve ferahlýk izlenir. Sonuç: Hücre yenilenmesi

8

9 Baborganic ürün serisi

10 Baborganic Yüz Bakým Ürünleri Glacier cleasing milk 200 ml Bütün cilt tiplerine uygun temizleme sütü, özellikle hassas ciltler için son derece uygundur. Cildi temizler, ferahlatýr ve rahatlatýr. Saf buzul suyu ciltte yoðun su alýmýný saðlar. Ýçeriðinde yer alan Alplere özgü çiçek ekstresi cildi zararlý çevresel etkilere ve strese karþý korumaya yardýmcý olur. Oksijen enerjisi hücrelere oksijen alýnýmýný destekler. Aktif içerikler: (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek ekstresi, oksijen enerjisi. Pure energizing skin water 200 ml Alkolsüz olan bu yüz toniði cildi ferahlatmayý ve canlandýrmayý amaçlar. Saf buzul suyu cildin yoðun su alýmýný saðlar. Ýçeriðinde yer alan Alplere özgü çiçek ekstresi cildi zararlý çevresel etkilere ve strese karþý korumaya yardýmcý olur. Oksijen enerjisi hücrelere oksijen alýmýný kolaylaþtýrýr. Cildi yatýþtýrýr ve ciltte yumuþaklýk hissi yaratýr. Aktif içerikler: (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, Alplere özgü çiçek ekstresi, oksijen enerjisi. Crystal face scrub 50 ml Þeker ve peeling yaðýndan oluþur. Yoðun saf kristal þekerlerden elde edilen cildin yüzeyini yumuþaklýkla aþýndýran tanecikler içerir. Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri gidermeye yardýmcý olur. Doðal çiðdem köpüðü tohumu yaðý özleri ile cilde pürüzsüzlük kazandýrmayý destekler. Oksijen etkisi ciltte taze, canlý ve berrak bir görünüm yaratýr. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek ekstresi, peeling tanecikleri, oksijen enerjisi. De stressing fluid 14 x 2 ml Aktif konsantrasyonu ile yoðun olarak tahriþ olmuþ cilt için geliþtirilmiþtir. Uygulandýktan sonra cilt tarafýndan hýzla emilir. Cildi anýnda yatýþtýrmaya, kýzarýklýklarý hafifletmeye ve rahatlatýcý bir etki yaratmaya yardýmcý olur. Aktif içerikler: Alplere özgü çiçek ekstresi, (Ýsviçre) Mont Cevrin den buzul suyu, oksijen enerjisi ve tahriþ önleyici özel kompleks. Biological enzyme cleaser 75 gr Yüz temizleyicisi ve enzimatik peeling in bir arada bulunduðu özel bir arýndýrýcý üründür. Cildi derinlemesine temizleyerek cildin saf ve berrak bir görünüm almasýna yardýmcý olur. Aktif içerikler: Enzimler, C-vitamini.

11 Pure line reducing cream 50 ml Cildi sýkýlaþtýrmaya, pürüzsüzleþtirmeye ve yenilemeye yardýmcýdýr. Alp bitkilerinden biri olan kral otu ekstresi ile hücre fonksiyonlarýný güçlendirerek cildi yenilemeyi destekler. Ýçerdiði özel soya ekstresi yeni kolajen liflerin oluþumuna ve cildi pürüzsüzleþtirmeye yardýmcý olur. Ek içerikler: Buzul suyu, çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek ekstresi, oksijen enerjisi. Pure age preventing cream 50 ml Kentsel strese karþý cildi nem kaybýndan ve olumsuz çevresel etkilerden korumaya yardýmcý olur. Erken cilt yaþlanmasýný önleyecek aktivasyonu destekler. Cildi içeriden yeniden yapýlandýrmaya yardýmcý olur. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, Ýsviçre (Mont Cevrin) den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi, papatya çiçeði ekstresi. Ultra moisturizing cream 50 ml Kuru ciltler için özel olarak geliþtirilmiþ yüz kremidir. Cildin yað tabakasýný ve nemini dengelemeye yardýmcý olur. Cilde uygulandýðýnda yumuþaklýk ve elastikiyet kazandýrýr. Ciltteki gerginliðin oluþturduðu nahoþ duygu ve pürüzlerin kaybolmasý için gerekli aktivasyonu destekler. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, Ýsviçre (Mont Cevrin) den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi. Calm & relax cream 50 ml Hassas ciltler için geliþtirilmiþ yüz kremidir. Yatýþtýrýcý ve rahatlatýcý etkisi vardýr. Tahriþleri ve kýzarýklarý yatýþtýrýr, cildi dýþarýdan gelen etkilere karþý çok daha dayanýklý hale getirir. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohum yaðý, Alplere özgü çiçek, (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi, tahriþ önleyici komplex. Pure mattifying cream 50 ml Yaðlý ve karma ciltler için geliþtirilmiþ onarýcý bir kremdir. Cildi yoðun nemlendirmeye ve diðer yandan yað üretimini azaltmaya yardýmcý olur. Ciltteki parlamayý matlaþtýrýr. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi, doðal nemlendirici, çinko, talk pudrasý. Revitalizing eye cream 15 ml Göz altý torbalarý ve halkalarýný azaltmada yardýmcý bir göz kremidir. Çok ince çizgileri ve kýrýþýklýklarý giderirken ayný zamanda bu bölgeye yoðun nem saðlamaya yardýmcý olur. Aktif içerikleri: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi, doðal nemlendirici, rhodiola, ýþýðý yansýtan pigmentler.

12 Baborganic Vücut Bakým Ürünleri Wake up shower gel 200 ml Canlandýrýcý vücut jeli. Cildi ferahlatýr ve canlandýrmaya yardýmcý olur. Aktif içerikleri: (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu. Refining body salt oil peeling 200 ml Ýçerdiði minerallerce zengin doðal kaya tuzu, yað ile birleþerek cildin ölü hücrelerden temizlenmesine, yumuþak ve elastik bir görünüm almasýna yardýmcý olur. Aktif içerikler: Alplere özgü çiçek, oksijen enerjisi, minerallerce zengin kaya tuzu. Revitalizing body lotion 200 ml Canlandýrýcý vücut losyonu. Yoðun nemlendirme saðlar ve cildin dýþarýdan gelen olumsuz etkilere karþý direncini artýrmaya yardýmcý olur. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi. Age preventing body cream 200 ml Kuru ciltler için son derece zengin içerikli bir vücut kremidir. Uygulama sonrasýnda ciltte yumuþak ve elastik bir görünüm saðlamaya yardýmcý olur. Ýçerdiði beyaz badem ve mürver çiçeði ekstreleri sayesinde cildin yapýsýnýn ve dokularýnýn sýkýlaþmasýný destekler. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, Alplere özgü çiçek, (Ýsviçre) Mont Cervin den saðlanan buzul suyu, oksijen enerjisi, beyaz badem, mürver çiçeði. Wellness candle 300 g Baborganic bakýmlarýný tamamlayan hoþ kokulu dekoratif beyaz mum. Masajlarda huzur verici etkisi ile tüm vücut bakýmlarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. Aktif içerikler: Çiðdem köpüðü tohumu yaðý, kayýsý özü yaðý, kakao yaðý.

13 Kusursuz Güzellikte Son Nokta Profesyonel Baborganic Bakýmý Gündelik yaþam stresinizi ardýnýzda býrakýn ve Baborganic ile güzelliðin en doðal biçimini yaþayýn. BABOR Spa'da uygulanan Baborganic bakýmý ile kendinizi çok daha genç ve enerjik hissedin. Cildinizin üzerinde dolaþan yumuþak kar tanelerinin vermiþ olduðu his ile gerçek kaya kristalleri kullanýlarak yapýlan olaðanüstü masajýn güvenli kollarýna kendinizi býrakýn. Bu benzersiz deneyim size doðal güzelliðin ve estetiðin kapýlarýný ardýna kadar açacaktýr.

14 Babor cildinizin doðasýný anlar. MERKEZ 2. Taþocaðý Cd. Þekerciler Sk, Efe Balaban Apt. No:9 Mecidiyeköy / ÝSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ANKARA Bölge Md. Tel: (0312) pbx Faks: (0312) ÝZMÝR Bölge Md. Tel: (0232) Faks: (0232) ADANA Bölge Md. Tel: (0322) Faks: (0322) ANTALYA Bölge Md. Tel: (0242) Faks: (0242)

Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı. doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen. DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC

Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı. doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen. DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC ITALY doğanın bilimsel gücü... Enjekte Gerektirmeyen Dolgu Mucizesi... Saf Argan Yağı DNA üzerinde etkisi kanıtlanmış anti-aging seriler ORGANIC COSMETIC PARABEN İÇERMEZ SLS İÇERMEZ NİKEL TESTİ YAPILMIŞTIR

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti.

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. 0 Sevgili üyelerimiz, 0 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. PH Farma 0 te yirminci yılını doldururken, Propa ise yedinci yılının ortalarına geldi. 007 yılı sonrası

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

Ürünler Dünyasına Hoş Geldiniz...

Ürünler Dünyasına Hoş Geldiniz... Ürünler Dünyasına Hoş Geldiniz... ÜRÜNLER Ürün Kategorileri... Cilt Bakım Erkek Bakım Renkli Kozmetik Koku Saç Bakım Vücut Bakım Cilt Bakım KOKU Koku Türkiye pazar lideri Hunca nın tecrübesi ile seçilmiş,

Detaylı

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc.

Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. Başladığı günden bu güne bitkisel yağlar ve özleri ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve 1924 yılında kurulan Aroma Cosmetics Jsc. 90 yıllık bir Bulgaristan şirketidir. Üretim sahası olarak Balkanların

Detaylı

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN dünyanın en saf* kozmetiği * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası Mambino Organics ürünleri el yapımıdır ( toplu üretim yapılmamaktadır) ve doğal hammaddelerimizin

Detaylı

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM

>> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM >> BÖLGESEL ÝNCELME >> VÜCUT ÞEKÝLLENDÝRME >> EPÝLASYON >> ANTI -AGING >> CÝLT BAKIMLARI >> SOLARYUM Sizi þehrin ve günlük hayatýn yarattýðý stres ve yorgunluktan þehir dýþýna çýkmaya hiç gerek kalmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SKINOVAGEPX

İÇİNDEKİLER SKINOVAGEPX SKINOVAGE PX İÇİNDEKİLER 1. Felsefesi... 2. Serideki aktif içerikler... 3. Alt seriler... 4. VITA BALANCE kuru cilt tipleri için... 5. CALMING SENSITIVE hassas cilt tipleri için... 6. PERFECT COMBINATION

Detaylı

More Quality for your life. 04/2015. Profesyonel Temİzlİk ve bakım

More Quality for your life. 04/2015. Profesyonel Temİzlİk ve bakım world More Quality for your life. 04/2015 Profesyonel Temİzlİk ve bakım Popüler ürünleri keşfedin! Sayfa 03 HERKES İÇİN ANTİBAKTERİYEL BAKIM MICROSILVER PLUS her soruna çözüm sunar 18 Sayfa Sayfa anneler

Detaylı

senin doğalın yüz bakımı saç bakımı bebek bakımı vücut bakımı Kendinize en son ne zaman bir iyilik yaptınız?

senin doğalın yüz bakımı saç bakımı bebek bakımı vücut bakımı Kendinize en son ne zaman bir iyilik yaptınız? senin doğalın yüz bakımı saç bakımı bebek bakımı vücut bakımı senin doğalın Kendinize en son ne zaman bir iyilik yaptınız? Ne zaman sabah yürüyüşleriyle vücudunuza, doğal besinlerle bağışıklık sisteminize

Detaylı

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası

ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN. dünyanın. en saf* kozmetiği. * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası ÇOCUĞUNUZ VE SİZİN İÇİN dünyanın en saf* kozmetiği * USDA Organik Sertifikası * FDA Yiyecek Sertifikası Ürünlerimiz el yapımıdır ( toplu üretim yapılmamaktadır) ve doğal ham maddelerimizin besin içeriğini

Detaylı

Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION ile herkes çok daha güzel!

Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION ile herkes çok daha güzel! FACE DESIGN collection 2 Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION ile herkes çok daha güzel! Yeni BABOR FACE DESIGN COLLECTION BABOR dan her kadının doğal güzelliğine dikkat çeken tamamen farklı bir konsept -

Detaylı

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

Ağustos 2015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45

Ağustos 2015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45 Ağustos 015 Sayı: 8 huncalife.com.tr Fiyat 1.45 Merhaba Değerli Huncalife Temsilcileri, Bu ay size çok güzel haberlerimiz var. Huncalife olarak Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (SELDIA) ve

Detaylı

MASKE Normal Ciltler için

MASKE Normal Ciltler için MASKE Normal Ciltler için Normal, kuru, yağlı ve akneli cilt tipleri için 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. İçeriğinde zengin bileşimlerin (Demir, Magnezyum, Kalsiyum, Bakır, Fosfor) yanı sıra, Susam Yağı,

Detaylı

Cildinin Biliyor musun?

Cildinin Biliyor musun? CİLDİNİz. HİSSEDİYOr- MUSUN? Cildinin Durumunu Biliyor musun? 3 Genel olarak hepimiz sağlıklı, normal bir ciltle dünyaya geliriz. Durum... normal cilt kuru cilt Bu mükemmel bir cilt, hemen hemen kusursuz,

Detaylı

SILVERLINE Genç Normal Karma Cilt Serisi

SILVERLINE Genç Normal Karma Cilt Serisi Yoğun olarak, ilk kez bitkisel ve denizsel içerikleri bir arada Corona de Oro üretmiştir. Yüksek kalitede sinerjik etkilerle cildin sağlığına, güzelliğine kavuşmasını gözle görülür şekilde ispatlamıştır.

Detaylı

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU FOREVER pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU yeni ürünler Sağlıklı yaşam ve yenilikler en büyük tutkumuz. İşte bu nedenle, dünya üzerinde ki sağlık, güzellik ve besin tamamlayıcı özellikli en iyi aloe vera

Detaylı

Haziran 2014 Sayı: 5 huncalife.com.tr Fiyat 1.35. Babalar Günü İçin Mükemmel Hediye Seçenekleri!

Haziran 2014 Sayı: 5 huncalife.com.tr Fiyat 1.35. Babalar Günü İçin Mükemmel Hediye Seçenekleri! Haziran 2014 Sayı: 5 huncalife.com.tr Fiyat 1.35 Babalar Günü İçin Mükemmel Hediye Seçenekleri! Merhaba Değerli Huncalife Temsilcileri, Başta kendi babam Adnan Hunca olmak üzere bize yol gösteren ve hayatımızın

Detaylı

True Elements Marine Organik Cilt Bakım Serisi. Sıkça Sorulan Sorular

True Elements Marine Organik Cilt Bakım Serisi. Sıkça Sorulan Sorular True Elements Marine Organik Cilt Bakım Serisi Sıkça Sorulan Sorular S: Her bir ürünün özellikleri nelerdir? C: Her bir ürünün cilde belirli faydaları vardır: Velvet Temizleme Sütü Bir cilt temizleyicinin

Detaylı

FOREVER ÜRÜN KATALOĞU 2011

FOREVER ÜRÜN KATALOĞU 2011 FOREVER ÜRÜN KATALOĞU 2011 YENİ ÜRÜNLER #321 FAB Forever Active Boost (Doğal Enerji İçeceği) Doğal Enerji İçeceği olan yeni harika ürünümüz FAB Forever Active Boost, sürekli aktif olabilmeniz için gereken

Detaylı

Sağlınız, Güzelliğiniz ve Mutluluğunuz için Sadece en İyisi. 15yıl. Yeni 2013 Katalogu

Sağlınız, Güzelliğiniz ve Mutluluğunuz için Sadece en İyisi. 15yıl. Yeni 2013 Katalogu Sağlınız, Güzelliğiniz ve Mutluluğunuz için Sadece en İyisi 15yıl Yeni 2013 Katalogu İÇINDEKILER Prensiplerimiz 4 Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz 5 Tarihçemiz 5 Ağız Sağlığı 6 Dr. Silver Diş Macunu 6 WELLBEING

Detaylı

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR

CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR CİLT KOZMETİĞİNİZDEKİ YENİLİKÇİ ADIMLAR DERMATOLOJİK KOZMETİK LABORATUVARLARI DCL, 1980 den beri, en yüksek kalitede, reçetesiz cilt ve saç ürünlerini doktorların hizmetine sunmaktadır. DCL de çalışan

Detaylı

içecekler Aloe Vera Gel Aloe Vera lı İçecek

içecekler Aloe Vera Gel Aloe Vera lı İçecek 205 Ürün Kataloğu içecekler Meyve suları ve özlerinden hazırladığımız özel karışımlardan oluşan içecek çeşitlerimiz, günlük besin gereksiniminizi karşılamaya ve iyi bir yaşam tarzına kavuşmanıza yardımcı

Detaylı

Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu

Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu Ankara Bilkent Otel Sanitas Spa Koleksiyonu Masaj ve Kozmetik Hizmetleri Servis Saatleri: 10.00-23.30 Detaylı bilgi ve rezervasyon için +90 (312) 266 34 64 Otel içi dahili 404 www.bilkentotel.com.tr I

Detaylı

Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Saðlýklý Vücut Þekillendirme design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

Detaylı

TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU

TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU TM 2013 ÜRÜN KATALOĞU İÇECEKLER Meyve suları ve özlerinden hazırladığımız özel karışımlardan oluşan içecek çeşitlerimiz, günlük besin gereksiniminizi karşılamaya ve iyi bir yaşam tarzına kavuşmanıza yardımcı

Detaylı

Aktif oksijenle gençleşin

Aktif oksijenle gençleşin Aktif oksijenle gençleşin PHARMAOZON Ozon nedir? PHARMAOZON Aktif oksijen olarak adlandırılan ozon,bilinen en etkili antibakteriyel ajandır. Üç oksijen atomundan oluşan doğal bir gazdır. 2 atomlu normal

Detaylı

Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum

Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum Dead Sea Hakkında Antik ça lardan beri dünyanın sa lık ve güzellik hazinesi olan Dead Sea, sa lı ı destekleyici ve dengeleyici sonsuz bir kaynaktır. Ömrü arttırıcı mineraller açısından zengin Dead Sea

Detaylı