Telefon- und Handyrechnung. Telefon ve Cep Telefonu Faturaları na. Richtig reklamieren. Usulüne uygun şekilde itirazda bulunmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telefon- und Handyrechnung. Telefon ve Cep Telefonu Faturaları na. Richtig reklamieren. Usulüne uygun şekilde itirazda bulunmak"

Transkript

1 Teefon- und Handyrechnung Richtig rekamieren Teefon ve Cep Teefonu Faturaarı na Usuüne uygun şekide itirazda buunmak

2 Ärger mit der Teefonrechnung gehört inzwischen zum Atag vieer Verbraucher. Hierauf hat die Poitik reagiert: Mit dem Teekommunikationsgesetz gibt es einige neue Regeungen für die Teefonkunden. Dabei geht es unter anderem um die Rekamation von Teefon- rechnungen und um Regeungen bei den teuren Rufnummern, den Mehrwertdiensten wie 0900er- Nummern, Auskunftsdiensten, Premium-SMS und Teevoting. Richtig rekamieren Wenn Sie mit Ihrer Teefon- oder Handyrechnung nicht einverstanden sind, soten Sie die Rechnung sofort beanstanden: Frist: Rekamieren Sie innerhab von acht Wochen, nachdem Sie die überhöhte Rechnung erhaten haben. Adressat: Schreiben Sie direkt an das Unternehmen, dessen Forderung Sie beanstanden. Die Adresse finden Sie auf der Teefon- oder Handyrechnung. Form: Rekamieren Sie schriftich und geben Sie an warum. Schicken Sie den Brief per Einschreiben mit Rückschein. Damit haben Sie im Streitfa einen Beweis in der Hand. Rechnungsbeträge, die Sie nicht rekamieren, müssen Sie fristgerecht bezahen, damit der Anbieter Sie nicht mahnt und Ihnen zum Vorwurf machen kann, dass Sie mit der Zahung in Verzug geraten sind. Informieren Sie zusätzich den Rechnungssteer, wenn Sie nur einen Tei des Rechnungsbetrages bezahen und Sie beispiesweise die Forderungen eines Caby-Ca-Anbieters nicht bezahen werden. Beweise: Fordern Sie geichzeitig den Entgetnachweis, aso den nachträgichen Einzeverbindungsnachweis mit einer Aufistung aer Verbindungen. Fordern Sie außerdem vom Anbieter der strittigen Forderung eine technische Überprüfung. Er muss Ihnen die Ergebnisse der technischen Prüfung innerhab von acht Wochen voregen. Fas aerdings ein Berechnungsfeher, zum Beispie wegen eines Tarifwechses, voriegt, haben Sie keinen Anspruch auf die technische Überprüfung.

3 Teefon faturaarından kaynakanan can sıkıntısı, günümüzde birçok tüketicinin günük hayatının bir parçası haine gedi. Siyaset dünyası, bu durumdan doayı harekete geçti: Teekomünikasyon Yasası ie teefon aboneerini igiendiren bir takım yeni düzenemer gedi. Bu yasada söz konusu oan, önceike teefon faturaarına itiraz edimesi ve de pahaı numaraar, 0900 ü numaraar gibi artı değer hizmeteri, danışma hizmeteri, premium SMS ve teevoting servisi ie igii düzenemeerdir. İtirazın Doğru Şekide Yapıması Şayet teefon veya cep teefonu faturanızın doğruuğuna dair şüpheniz varsa, faturaya derha itiraz etmeisiniz: Süre: Aşırı yüksek mebağ içeren faturayı adıktan sonraki sekiz hafta içerisinde itirazda buununuz. Muhatap: Aacak taebine itiraz edeceğiniz şirkete direkt oarak itiraz mektubunuzu yazınız. Şirketin adresini, teefon veya cep teefonu faturasında buursunuz. Fatura mebağının sadece bir kısmını ödeyeceğiniz ve örneğin bir ca-by-ca hizmeti sunan şirketin aacak taebini de ödemeyeceğiniz zaman, faturayı gönderen şirkete bu durumu bidiriniz. Şeki: İtirazınızı yazıı oarak yapınız ve sebebini de bidiriniz. Mektubu iadei taahhütü oarak gönderiniz. Bir uyuşmazık hai söz konusu oduğunda, bu sayede, einizde bir dei buunmuş our. İtirazda buunmadığınız fatura mebağarını zamanında ödemeniz gerekmektedir, çünkü aksi takdirde hizmet sunucu size ihtar yazısı yazar ve ödemeyi geciktirdiğinize yöneik suçamada buunabiir. Deier: Aynı zamanda kanıt begesini, yani tüm bağantıarın tek tek dökümünün veridiği bir ayrıntıı fatura da taep ediniz. Ayrıca, şüphei faturayı yoayan ve servis arz eden şirketten bir teknik kontro taep ediniz. İgii servis sunucu, sekiz hafta içerisinde teknik kontroün sonuçarını size bidirmek zorundadır. Şayet, örneğin bir tarife değişikiği yüzünden bir hesapama hatası meydana gedi ise, bu durumda teknik kontro isteme hakkınız yoktur.

4 wenn der tatsächiche Rechnungsbetrag nicht ermittet werden kann Wenn der tatsächiche Rechnungsbetrag nicht ermittet werden kann, werden Ihre Rechnungen der vorangegangenen sechs Monate as Grundage zur Berechnung eines Durchschnittsbetrages genommen außer Sie können nachweisen, dass Sie den Teefonanschuss etwa wegen Uraubs weniger genutzt haben. Haben Sie bereits mehr as den Durchschnittsbetrag gezaht, muss Ihnen das Unternehmen das zu vie bezahte Ged spätestens zwei Monate nach der Rekamation erstatten. Können Sie nachweisen, dass nicht Sie vie teefoniert oder das Internet genutzt haben, sondern das Teefonnetz außerhab Ihres Verantwortungsbereichs durch Dritte manipuiert wurde (etwa durch Einbrecher), müssen Sie die überhöhte Rechnung nicht bezahen. Gerçek Fatura Mebağı Beirenemediği Zaman Gerçek fatura mebağı beirenemediği zaman, ortaama bir mebağın hesapanması için, geçmiş atı ayın faturaarı teme aınır örneğin tatiden doayı teefon bağantınızı daha az kuandığınızı kanıtayabiirseniz, bu durum geçeri değidir. Ortaama mebağdan daha faza bir ödeme yaptıysanız, işetme itirazı yapmanızdan en geç iki ay sonra faza ödediğiniz parayı size geri ödemek zorundadır. Şayet, kendiniz deği de üçüncü şahısarın sizin sorumuuk aanınızın dışında faza teefonaştığını veya İnternet te gezindiğini kanıtayabiirseniz (örneğin evinize giren hırsızar tarafından), aşırı kabarık faturayı ödemeniz gerekmez.

5 Kontro Daha İyidir Kontroe ist besser Überprüfen Sie Ihre Teefonrechnungen regemäßig und immer sofort auch die Oninerechnung. Drucken Sie diese am besten aus. Beantragen Sie einen ungekürzten Einzeverbindungsnachweis mit voständigen Rufnummernangaben. Der Standard-Einzeverbindungsnachweis, in dem ae Ihre Teefon- und Internetverbindungen aufgeistet werden, muss kostenos sein. Wenn Sie aerdings eine Fatrate nutzen, in der zum Beispie ae Orts- und Ferngespräche im Preis enthaten sind, dürfen diese Gespräche aus Datenschutzgründen nicht einzen aufgeistet werden. Sie haben keinen Anspruch auf einen Einzeverbindungsnachweis, wenn Sie Angebote nutzen, die im Voraus gezaht werden, zum Beispie bei Prepaidhandys oder Caingcards. Sie können den Nachweis aber nachträgich einfordern, wenn Sie Zweife an der Richtigkeit der Abrechnung haben. Teefon faturaarınızı onine faturaarı da düzeni oarak ve derha kontro ediniz. Bu faturaarı en iyisi yazdırınız. Kısatımamış bir ayrıntıı bağantı dökümü ve teefon numaraarını tam oarak içeren bir fatura için başvuruda buununuz. Tüm teefon ve İnternet bağantıarınızın dökümünü içeren standart ayrıntıı fatura için ücret taep ediemez. Tüm yurtiçi ve yurtdışı görüşmeerin fiyata dahi oduğu bir sınırsız tarife kuanmanız durumunda, bu teefon görüşmeerinin dökümü, verieri koruma ie igii sebeperden ötürü yapıamaz. Önceden ödemesi yapıan servis hizmeterinden yararandığınızda, bir ayrıntıı fatura taep etme hakkınız yoktur; örn. hazır kartı cep teefonarı veya caing kartarı kuandığınızda. Fakat hesabın doğruuğundan şüphe ederseniz, igii kanıt begesi niteiğindeki ayrıntıı faturayı sonradan da isteyebiirsiniz.

6 Der Festnetzanschuss wird gesperrt Der Teefonanbieter kann Ihren Anschuss sperren, wenn der Rechnungsbetrag pötzich ungewöhnich hoch ist, bei schwerwiegenden Verstößen gegen gesetziche Verbote, Sie beim Anbieter mit mindestens 75 Euro im Zahungsrückstand sind. In diesem Fa muss die Sperre aerdings vorher schriftich angedroht werden. Nach einer Wartefrist von zwei Wochen darf der Anbieter zunächst nur eine so genannte Abgangssperre vornehmen. Das bedeutet, es sind nur noch eingehende Anrufe mögich. Nach einer weiteren Woche Wartefrist kann der Teefonanbieter den Anschuss voständig sperren. Fas Sie aerdings wegen einer schriftichen Rekamation einen Tei der Rechnung nicht gezaht haben, darf dieser Betrag bis zur Kärung der Rekamation nicht auf den Verzug angerechnet werden. Wichtig: Diese Regeung git nur für Festnetzanschüsse. Wann der Mobifunkanschuss gesperrt werden kann, regen die Agemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Mobifunkanbieter. Sabit Hat Bağantısı Kesidiğinde Teefon hizmeti sunucusu, aşağıdaki durumarda bağantınızı kesebiir: Fatura mebağı aışımamış derecede yüksek oursa, Yasaarın öngördüğü yasakara ağır derecede aykırı davranıdığında, Teefon hizmeti sunan şirkete 75, Euro dan daha faza ödenmemiş borcunuz varsa. Bu durumda, bağantının kesieceği önceden yazıı oarak bidirierek, ihtarda buunumaıdır. İki haftaık bir bekeme süresinden sonra hizmet sunucunun, ik etapta çıkış engeeme si adı verien bir uyguamayı devreye sokma hakkı vardır. Bu durum, sadece size teefon geebieceği fakat sizin teefon açamayacağınız anamına geir. Bir haftaık bir bekeme süresi daha geçtikten sonra, teefon hizmeti sunan şirket, bağantınızı tamamen kesebiir. Eğer bir yazıı itiraz yüzünden faturanın bir kısmını ödemediyseniz, itiraz açıkığa kavuşturuana kadar bu mebağ, direnme hesabına ekenemez. Önemi: Bu düzeneme, sadece sabit hat bağantıarı için geçeridir. Cep teefonu bağantısının ne zaman kesiebieceği, cep teefonu hizmeti sunan şirketerin Gene İşem Şartarı (AGB) nda düzenenmiştir.

7 Mehrwert-Dienste Mehrwert-Dienste sind teure Rufnummern, über die zusätzich eine Diensteistung erbracht wird, wie zum Beispie Auskunftsdienste (118er-Nummern), 0900er- Nummern oder Teevoting über 0137er-Nummern, aso Abstimmungen per Teefon. Für diese Dienste gibt es speziee Regeungen wie zum Beispie kostenfreie Preisinformationspfichten sowie Preisobergrenzen. Die meisten Regeungen geten ab dem 1. September Preisansage- und Preisanzeigepfichten: 0900er-Nummern: Bevor Sie den Dienst in Anspruch nehmen, müssen Sie über den Preis informiert werden. Auskunftsdienste (118er-Nummern) und Kurzwahdienste: Wenn ein Auskunftsdienst mehr as zwei Euro pro Minute kostet, muss auf den Preis hingewiesen werden und zwar bevor die Auskunft beginnt. Wenn Sie so genannte Kurzwah-Datendienste, aso SMS oder MMS versenden oder in Anspruch nehmen, muss der Preis ebenfas angezeigt werden dies git aerdings erst ab einem Preis von zwei Euro pro SMS oder MMS. Achtung: Wenn Sie 0137er-Nummern nutzen, muss der Preis erst am Ende des Gesprächs angesagt werden. Bei der Nutzung von Ca-by-Ca ist eine Preisansage nicht verpfichtend.

8 Fiyatarı Bidirme ve Beyan Etme Yükümüüğü Artı Değer Hizmeteri Artı değer hizmeteri, pahaı teefon numaraarıdır. Bu numaraar üzerinden bir ek hizmet veriir; örneğin, danışma hizmeteri (118 i numaraar), 0900 ü numaraar, veya da 0137 i numaraar üzerinden teevoting, yani teefon üzerinden oyama. Bu hizmeter için, örneğin fiyat hakkında ücretsiz bigi verme yükümüüğü ve de fiyat üst sınırarı gibi öze düzenemeer mevcuttur. Düzenemeerin çoğu 1 Eyü 2007 tarihinden itibaren geçeri oacaktır ü numaraar: Bu hizmetten yararanmanızdan önce size, ücret hakkında bigi verimeidir. Danışma Hizmeteri (118 i numaraar) ve hızı arama hizmeteri: Bir danışma hizmetinin dakikası iki Euro dan daha faza tutuyorsa, ücret hakkında bigi verimeidir ve bu da danışmadan önce yapımaıdır. Hızı arama hizmeteri adı verien SMS ve MMS gibi hizmeteri kuanarak veri gönderdiğinizde veya bu hizmeterden yararandığınızda da ücret gösterimeidir ancak bu durum, SMS veya MMS başına iki Euro yu aşan ücreterde geçeridir. Dikkat: 0137 i numaraardan yararandığınızda, ücretin görüşmenin sonunda anonsa bidirimesi gerekidir. Ca-by-ca kuanıınca, fiyatın anonsa bidirimesi zorunu değidir.

9 Kurzwahdienste im Abonnement Per Premium-SMS oder MMS können Sie Dienste wie Kingetöne, Wetter- oder Börseninfos abonnieren. Vor Vertragsschuss muss Sie der Anbieter über die wesentichen Vertragsinhate informieren, und Sie müssen diese per SMS bestätigen. Sie können vom Anbieter verangen, dass Sie einen kostenosen Hinweis eine Warn-SMS bekommen, wenn die Rechnung 20 Euro übersteigen sote. Preisobergrenzen und Zwangstrennung: Preisobergrenzen bei 0900er-Nummern: Pro Minute (zeitabhängiger Tarif) dürfen nicht mehr as drei Euro abgerechnet werden*. Bei zeitunabhängigen Tarifen (Bocktarifen) iegt die Höchstgrenze bei 30 Euro. Sie können einen sochen Abo-Vertrag zum Ende eines Abrechnungszeitraums mit einer Frist von einer Woche kündigen. Achtung: Diese Regeungen geten nicht für Chats per Premium-SMS, zum Beispie Firt-Chats. * Eine Preisobergrenze git bereits jetzt, aerdings beträgt diese bis zum zwei Euro pro Minute. Fas zeitabhängige und zeitunabhängige Tarife kombiniert werden, darf der Preis pro Verbindung höchstens 30 Euro betragen. Wird zeitabhängig abgerechnet, muss die Verbindung nach einer Stunde zwangsgetrennt werden. Es können aso Kosten von maxima 180 Euro entstehen. Werden diese Regeungen nicht eingehaten (zum Beispie keine Preisansage bei Anwah einer 0900er- Nummer), müssen Sie diese Verbindung nicht zahen. Aerdings müssen Sie nachweisen, dass der Anbieter sich gesetzeswidrig verhaten hat.

10 Fiyat Üst Sınırarı ve Zorunu Bağantı Kesme: 0900 u numaraarda fiyat üst sınırarı: Dakika başına (süreye bağı tarife) üç Euro dan faza hesapanamaz*. Süreye bağı omayan tarifeerde (bok tarifeeri) azami sınır 30 Euro düzeyindedir. Süreye bağı ve süreye bağı omayan tarifeer bireştiridiğinde, bağantı başına ücret en faza 30 Euro omaıdır. Hesapama süreye bağı oarak yapııyorsa, bağantının bir saat sonra kesimesi gerekidir. Bu demektir ki, en faza 180 Euro düzeyinde masraf ouşacaktır. Bu düzenemeere uyumazsa (örneğin bir 0900 ü numaranın tuşanmasında fiyatın anonsa bidirimemesi), bu bağantıyı ödemek zorunda değisiniz.tabii ki, hizmet sunucu şirketin bu durumda yasaara aykırı davrandığını kanıtamak zorundasınız. Aboneik Kapsamında Hızı Arama Hizmeteri Premium SMS veya MMS üzerinden zi tonarı, hava durumu ve borsaya iişkin bigiere abone oabiirsiniz. Sözeşme yapımadan önce, hizmet sunucu şirket sizi sözeşmenin teme içeriği hakkında bigiendirmei ve siz de bunarı SMS ie onayamaısınız. Hizmet sunucudan, faturanın 20 Euro yu geçmesi hainde, size ücretsiz bir bigi, bir uyarı SMS i- göndermesini isteyebiirsiniz. Böye bir aboneik sözeşmesini bir hesap döneminin sonunda, bir haftaık bir süre ie feshedebiirsiniz. Dikkat: Bu düzenemeer, premium SMS üzerinden yapıan sohbeter için, örneğin fört sohbeteri ( Firt- Chats ) için geçeri değidir. * Bir fiyat üst sınırı şimdiden geçeridir; ancak bu sınır, tarihine kadar dakika başına iki Euro dur.

11 En sık karşıaşıan hukuki işemerin ABC si 200 sayfa, 9,80 Tüm Tüketiciyi Koruma Örgüteri nden tedarik ediebiir Verbraucherzentrae Bundesverband e. V. Markgrafenstraße Berin Haben Sie noch weitere Fragen? Ihre Verbraucherzentrae hift Ihnen gern. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Tüketiciyi Koruma Örgütünüz size memnuniyete yardımcı our. Fotos/Fotoğrafar: fotoia, istockphoto, Gestatung/Tasarım: da vinci design GmbH, Berin Stand/Durum: 10/2007. Gedruckt auf 100 % Atpapier/ % 100 hurda kağıda basımıştır. Die Stimme der Verbraucher Tüketicierin sesi

SMS. www.turktelekommobile.de. /Turk TelekomMobile

SMS. www.turktelekommobile.de. /Turk TelekomMobile 1. Q SMS n Die neue rife Ta Prepaid- www.turktelekommobile.de /Turk TelekomMobile C Für jeden das Richtige. Mit den neuen - und Minuten-Paketen passen Sie Ihren Türk Telekom Mobile Tarif genau an Ihre

Detaylı

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler

Hamile misiniz?! TÜRKÇE ALMANCA. Göçmenler için Danışma. ve Yardım Hakkında Bilgiler Hamile misiniz?! Göçmenler için Danışma ve Yardım Hakkında Bilgiler ALMANCA TÜRKÇE Informationen für Migrantinnen in Deutschland zu Beratung und Hilfen bei Schwangerschaft in Deutsch/Türkisch IMPRESSUM

Detaylı

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu

Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Tü Lütfen itinali şekilde okuyunuz ve muhafaza ediniz! Bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren! Türk vatandaşları için çocuk parası Kılavuzu Merkblatt über Kindergeld für türkische Staatsangehörige

Detaylı

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.v. Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld İşsizlik parası (ALG II) ve sosyal yardım Organisations- und Qualitätsentwicklung

Detaylı

İşyeri kurmaya ve geliştirmeye yönelik teşviklerden siz de faydalanın!

İşyeri kurmaya ve geliştirmeye yönelik teşviklerden siz de faydalanın! İşyeri kurmaya ve geliştirmeye yönelik teşviklerden siz de faydalanın! Durchstarten mit Fördermitteln für Existenzgründung und Existenzsicherung! Seite 2 Önsöz Vorwort Teşviklerden siz de faydalanın! Teşvikler,

Detaylı

Chancen durch Integration Ratgeber für Familien. Uyum ile gelen fırsatlar Ailelere rehber bilgiler

Chancen durch Integration Ratgeber für Familien. Uyum ile gelen fırsatlar Ailelere rehber bilgiler Chancen durch Integration Ratgeber für Familien Uyum ile gelen fırsatlar Ailelere rehber bilgiler Information, Beratung, Hilfe für Zuwanderinnen und Zuwanderer Göçmenler için bilgi, danışma, yardım Chancen

Detaylı

Çocuğum engelli bu yardımlar var

Çocuğum engelli bu yardımlar var Çocuğum engelli bu yardımlar var Engelli çocukları olan aileler için haklar ve maddi yardım imkanları üzerine bilgiler >> Katja Kruse Mein Kind ist behindert diese Hilfen gibt es Überblick über Rechte

Detaylı

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT. Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi REHBER Alman Emeklilik Sigortası Yukarı ve Orta Frankonya Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen MERKBLATT Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Ober- und Mittelfranken

Detaylı

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS GOETHE-INSTITUT SINAVLARI PRÜFUNGSORDNUNG SINAV YÖNETMELIĞI Stand: 1. Oktober 2014 Son güncelleme: 1. Ekim 2014 Zertifiziert durch Sertifikasyon Prüfungsordnung Sınav

Detaylı

S A T Z U N G T Ü Z Ü K

S A T Z U N G T Ü Z Ü K S A T Z U N G T Ü Z Ü K 1 2 SATZUNG DER DEUTSCH TÜRKISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ALMAN - TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜZÜĞÜ I. Grundlagen Art. 1 Allgemeine Bestimmungen Art. 2 Zweck und Aufgaben

Detaylı

Mühendislik diplomanızı değerlendirin!

Mühendislik diplomanızı değerlendirin! www.istebilgi.de Nr. 15 September Oktober 2011 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Mühendislik diplomanızı değerlendirin! Türkische Ingenieurabschlüsse anerkennen İŞTE

Detaylı

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Gelsenkirchen e Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler Willkommen in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Willkommen in Gelsenkirchen Willkommen in Gelsenkirchen! Eine

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

Aknenormin Bayan Hasta için Tedavi Kılavuzu

Aknenormin Bayan Hasta için Tedavi Kılavuzu Umschlag Vorderseite Aknenormin Therapiebegleitheft für die Patientin NENORMIN AKNENORMIN zuzahlungsfrei Bestätigungsformular Name der Patientin: Ausfertigung für den Arzt Mit Ihrer Unterschrift unter

Detaylı

INTEGRATION IN ISERLOHN

INTEGRATION IN ISERLOHN INTEGRATION IN ISERLOHN Integrationswegweiser Entegrasyon rehberi Inhaltsverzeichnis İçindekiler GruSSwort des Bürgermeisters 3 5 7 Grußwort des Bürgermeisters Iserlohner Integrationsbegleiterinnen und

Detaylı

Çocuğum engelli bu yardımlar var

Çocuğum engelli bu yardımlar var Çocuğum engelli bu yardımlar var Engelli çocukları olan aileler için haklar ve maddi yardım imkanları üzerine bilgiler >> Yazar: Katja Kruse Türkçe / Almanca Türkisch / Deutsch Mein Kind ist behindert

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN Der deutsch-türkische Warenaustausch konnte 2011 einen sehr guten Start verzeichnen. Im ersten Quartal legten die deutschen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,1% auf 5,1

Detaylı

DURCHBLICK. Nr. 181 - Februar 2015. 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin

DURCHBLICK. Nr. 181 - Februar 2015. 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin DURCHBLICK Nr. 181 - Februar 2015 Nachrichten der Landesseniorenvertretung Bremen für die Seniorinnen und Senioren in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven 9. Bremer Kongress für Palliativmedizin Eine

Detaylı

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Göçmen anne babalar meslek

Detaylı

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung

Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Girişimciliğin Anahtarı Schlüssel zur Existenzgründung Türk Girişimciler İçin Rehber Ratgeber für türkische Gründer DtA (Deutsche Ausgleichsbank) Unternehmenskommunikation Ludwig-Erhard-Platz 1 3 53179

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge I AY ABE S EL USG Z Ö RA E D N SO 0800-12 45 444 www.istebilgi.de Nr. 22 Juni Juli August 2013 ERSTES DEUTSCH-TÜRKISCHES MAGAZIN FÜR DIE WIRTSCHAFTS- UND ARBEITSWELT Kendi patronunuz olmanın bir başka

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı

Sosyal entegrasyon. Fırsat eşitliğini desteklemek nasıl yapılır?

Sosyal entegrasyon. Fırsat eşitliğini desteklemek nasıl yapılır? Yüzmilyonlarca yoksul ve bir avuç milyarder Yüz milyonlarca insanın açlık sınırı altında yaşadığı Afrika kıtasında milyarlarca dolarlık servetleri ile listelere giren işadamları dikkat çekiyor. Ventures

Detaylı

Sosyal güvenliği güçlendirmeli

Sosyal güvenliği güçlendirmeli AZB 4057 BASEL Sosyal güvenliği güçlendirmeli ÇOCUK POSTASI - 3 Düşmeler ve çocuk yürüteçleri Bu yazımızda çocukların ağır yaralanmalarına, hatta ölümülerine neden olabilecek düşmeleri ele alacağız. >>

Detaylı

Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Enerji giderlerini azaltmak! Energiekosten senken! Geld sparen und dabei das Klima schützen!

Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Enerji giderlerini azaltmak! Energiekosten senken! Geld sparen und dabei das Klima schützen! Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Evlerinizde enerjinin verimli kullanımı için ipuçları Geld sparen und dabei das Klima schützen! Tipps für einen effizienten Einsatz von Energie in den

Detaylı

Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Enerji giderlerini azaltmak! Energiekosten senken! Geld sparen und dabei das Klima schützen!

Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Enerji giderlerini azaltmak! Energiekosten senken! Geld sparen und dabei das Klima schützen! Hem paradan tasarruf edin, hem de iklimi koruyun! Evlerinizde enerjinin verimli kullanımı için ipuçları Geld sparen und dabei das Klima schützen! Tipps für einen effizienten Einsatz von Energie in den

Detaylı

DURCHBLICK Nr. 162 - Juli 2013

DURCHBLICK Nr. 162 - Juli 2013 DURCHBLICK Nr. 162 - Juli 2013 Nachrichten nicht nur für die Delegierten der Senioren-Vertretung in der Stadtgemeinde Bremen und des Seniorenbeirates der Seestadt Bremerhaven Notruf - und Kontaktsystem

Detaylı

PFIFFIKUS ÇOCUK SİGORTASI/PFIFFIKUS KINDERSCHUTZ

PFIFFIKUS ÇOCUK SİGORTASI/PFIFFIKUS KINDERSCHUTZ PFIFFIKUS ÇOCUK SİGORTASI/PFIFFIKUS KINDERSCHUTZ Çocuklarınızı korumak çok kolay ya da çok güvenilir olabilir ya da her ikisi. Ihre Kinder zu schützen, kann ganz einfach sein, oder ganz sicher oder beides.

Detaylı