IMC Hastanesi Nükleer N. kanı Adana Diomed Hastanesi ve Başhekimi Ankara Bayınd. ndır r Hastanesi. Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMC Hastanesi Nükleer N. kanı Adana Diomed Hastanesi ve Başhekimi Ankara Bayınd. ndır r Hastanesi. Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu"

Transkript

1 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi 9-12 Kasım 2006 MARMARİS OTİZMİN BİYOMEDİKAL TEDAVİSİ AUTISM RESEARCH INSTITUTE DEFEAT AUTISM NOW! PROTOCOL Dr. Cem Kınacı Autism Research Institute,, DAN! Healthcare Practitioner Nükleer Tıp Uzmanı

2 Autism Research Institute,, DAN! Healthcare Practitioner IMC Hastanesi Nükleer N Tıp T p Uzmanı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nükleer Tıp T p Anabilim Dalı Başkan kanı Adana Diomed Hastanesi Genel MüdürüM ve Başhekimi Ankara Bayınd ndır r Hastanesi Senior Nükleer Tıp T p Uzmanı Atatürk Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nükleer Tıp T p Anabilim Dalı Başkan kanı Gülhane Askeri Tıp T p Akademisi (uzmanlık k eğitimi) e İstanbul Tıp T p Fakültesi Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu

3 ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR Autism Research Institute,, DAN! Healtcare Practitioner Autism Society of America US Autism and Asperger Association National Autism Association National Alliance for Autism Research Association for Comprehensive NeuroTherapy Society for Neurosience Dads Against Mercury Alternative Mental Health Undersea and Hyperbaric Medical Society European Underwater and Baromedical Society American Association for Hyperbaric Awareness International College of Nuclear Medicine Physicians Assian-Pasific Society of Nuclear Cardiology Chemical Hazards Communication Society International Society for Infectious Diseases Turkish Society of Nuclear Medicine

4 Recovery from autism is no longer a dream -- it is a reality! More progress has been made in the last 3 years than in the previous 3 decades! Autism IS Treatable! Recovery from Autism IS Possible! Bernard Rimland, Ph.D. President

5 Bu sunum Autism Research Institute tarafından 7-10 nisan 2006 tarihlerinde Washington DC de The Hilton Washington Hotel de düzenlenen d SPRING 2006 DAN! Conference daki sunumlardan edinilen en yeni görüşlere g ve araştırma rma sonuçlar larına dayanılarak güncellenmig ncellenmiştir.

6 otizmin kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı kabul gören g bir yaklaşı şımdır. EN AZ 5 GEN OTİZMDEN SORUMLU TUTULMAKTADIR

7 otizme yatkın n olarak doğan çocuklar bağışı ğışıklık k sistemlerinde yetersizlik, hormonal bozukluk, alerji, sindirim sistemlerinde bozukluklar ve buna bağlı beslenme yetersizlikleri ile dünyaya gelmektedirler.

8 bağı ğırsak geçirgenli irgenliğinde inde ve bağı ğırsak enzimlerinde doğuştan gelen bir bozukluk (leaky gut)

9 Ağır r metallerin yeterince atılamamas lamamasından kaynaklanan birikim nedeniyle kazanılm lmış enzim bozukluğu olabilmektedir. Bağı ğırsak florasında da anormallikler söz z konusudur. Bu durum bazı çocuklarda mantar enfeksiyonu gelişmesine neden olabilmektedir. Candida mantarı en sık s k görülenidir. g

10 Vücuttan ağıa ğır r metallerin atılmas lmasını sağlayan bir enzim olan glutathione ve glutathione yapımında kullanılan lan cysteine düzeylerinin otistik çocuklarda normalden düşük d k düzeylerde d olduğu u saptanmış ıştır.

11 Ağır r metaller normal olarak vücutta glutathione ile bağlanmakta ve safra yoluyla ince bağı ğırsaklara atılmaktad lmaktadır.

12 Cysteine, glutathione yapmak için bir ön maddedir, dolayısıyla cysteine seviyesinin düşük olması, düşük glutathione seviyesi ile sonuçlanır.

13 Bu sistemin aksaması, otizme yatkın n olarak doğan çocukların beyin, karaciğer, böbrekler, b brekler, bağı ğırsaklar, kemik iliği i ve kaslar gibi organ ve dokularında zehirleyici etkilere sahip civa,, kurşun, un, arsenik vb. ağır r metallerin birikmesine yol açmaktada maktadır.

14 TOKSİK K AĞIR A METALLER İLE OTİZM ZMİN İLİŞKİSİ

15 Beyin yaklaşı şık %70 oranında nda yağ içermektedir. Bu oran toksik ağır r metaller ile otizmin ilişkisini daha iyi anlatmaktadır.

16 Yaşam am boyunca pek çok kaynaktan ağır r metallerin alınmas nması söz konusudur ve sanayileştik tikçe e de bu kaynakların n sayısı artmış ıştır.

17 Motorlu araçlar ların n yaydığı egzoz gazları ve kurşun un borularla evimize ulaştırılan lan sular en başta sayabileceğimiz imiz örneklerdir.

18 Pek çoğumuzun dişlerinde bulunan amalgam dolgular

19 Thimerosal içeren bazı aşılar

20 gebelik sırass rasında karında çatlaklar oluşmas masın n diye kullanılan lan sıkılaştırıcı kremler güzellik uğruna u sürülen kalıcı rujlar

21 evimizdeki civalı termometreler, hastanelerdeki civalı tansiyon aletleri,

22 çocuğumuzun umuzun zekası gelişsin diye bolca tükettiğimiz imiz deniz ürünleri

23 Vinil okul çantaları ve ders araçlar ları, tekstil boyaları, duvar boyaları ve daha pek çok ürün bu özel çocukları etkilemektedir.

24 Doğuştan gelen bir sorunu olmayan çocuklar bunları vücutlarından atabildikleri için i in etkilenme memektedir. mektedir.

25 Ancak bu çocuklardan hangilerinin özel (otizme yatkın) olduğunu unu önceden saptamak henüz z mümkm mkün n olmadığı ığından alınmas nması gereken önlemler bütün b çocuklarımızı kapsamalıdır.

26 Toksik ağır r metaller yüzyılımızın n en büyükb sorunu olmaya adaydır.

27 AĞIR METALLERİN SAPTANMASI

28 Araştırmalar, otistik çocukların önemli bir bölümünde kan ve dokularda yüksek cıva düzeyleri bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu durum her otistik çocuk için geçerli değildir. Cıva otizmde önemli bir nedendir ama tek neden değildir. Testlerde sıklıkla kurşun, arsenik, nikel, alüminyum gibi diğer ağır metallere de rastlanmaktadır.

29 Ağır r metallerin varlığı ığını saptamak için i in saç ve idrardan alınan örneklerin özel yöntemlerle y incelenmesi gerekmektedir.

30 Saç yavaş gelişen en bir doku olduğundan undan burada biriken ağır r metallerin varlığı ığını saptamak fikir verebilir.

31 Ağır r metallerin nörotoksik yani sinir sistemine zarar veren yapıda oldukları tıpda zaten iyi bilinen bir konudur. Toksik ağır r metaller özellikle yağdan zengin doku ve organları seçerler. erler.

32 Unutulmamalıdır r ki doğuştan gelen özellikleri nedeniyle otistik çocuklarda ağır r metaller organ ve dokulardan atılamad lamadığından dolayı birikmekte ve dolayısıyla yla kana karış ışmadıkları için in de saça a ulaşamamaktad amamaktadır.

33 Bu nedenle normal çocuklardan alınan saç örneklerinde referans aralıklarda (normal düzeylerde) d ağıa ğır metallere rastlanırken, rken, otistik çocuklarda bu düzey d ya çok düşüktür ya da hiç gözlenmemektedir. Aynı şekilde idrarda da ağıa ğır metallere rastlanamaz.

34

35 Ancak DMSA gibi bir chelation ajanının n uygun dozda verilmesini takiben en az 6 saat sonrasında nda alınan idrar örneklerinde toksik ağır r metalleri saptamak mümkm mkün n olmaktadır (DMSA provocated urine toxic metals profile).

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 BEYİN FONKSİYONEL HASARININ ARAŞTIRILMASI

46 IMC Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi

47 Beynin kan dolaşı şımına ve fonksiyon düzeyine bağlı olarak görüntg ntüleme olanağı sağlayan bir görüntg ntüleme yöntemi olan Beyin Perfüzyon SPECT ile yapılan araştırmalarla rmalarla beyindeki fonksiyonel hasar saptanabilmektedir.

48 Bu yöntem y ile otistik çocuklarda özellikle konuşma ve algılamay lamayı kontrol eden merkezlerin bulunduğu temporal bölgelerin azalmış aktivite gösterdiğini ini tüm t m olgularda saptamış bulunmaktayız.

49

50

51

52

53 Ancak burada daha önemli olan konu azalmış fonksiyona sahip bu alanın n düzelebilir d yani geri kazanılabilir özelliğe sahip olup olmadığı ığının araştırılmas lmasıdır.

54 Bu aşamada a amada Manyetik Rezonans Görüntüleme ile yapılacak ikinci bir değerlendirme erlendirme eğer er kalıcı bir hasar var ise bu hasarı belirleyebilmektedir.

55 MRG (-)( Beyin SPECT (-)) = normal MRG (+) Beyin SPECT (+) = kalıcı hasar MRG (-)( Beyin SPECT (+) = geri kazanılabilir

56 TOKSİK K AĞIR A METALLERİN VÜCUTTAN ATILMASI (CHELATION)

57 Chelation tedavisi, kısaca civa,, kurşun, arsenik ve benzeri toksik ağır metallerin vücuttan atılmasının sağlanması olarak özetlenebilir.

58 Bu tedavi sadece ağır r metallerden etkilenen ve bu tedavinin uygulanabileceği özelliklere sahip yani böbrek, b brek, karaciğer ve kemik iliği hastalığı olmayan çocuklara önerilebilir.

59 Chelation her otistik çocuğa uygulanabilecek bir tedavi yöntemi y olmadığı gibi, Deneyimli ve yetkin olmayan kişilerce ilerce uygulandığı ığında ciddi zararlar verebilir. Bu tedavi öncesinde bu tedaviye gerek olduğu u mutlaka kanıtlanmal tlanmalıdır.

60 Chelation tedavisi için i in en çok tercih edilmesi gereken chelation ajanı DMSA olmalıdır. (FDA onaylı)

61 DMSA nın (dimerkaptosüksinikksinik asit) geniş bir yelpazedeki zehirli metalleri (kurşun, un, civa,, arsenik, kalay, kadmiyum, nikel,tungsten, uranyum ve antimon) bağlad ladığı ve vücuttan v attığı ispat edilmiştir.

62 İkinci sırada tercih edilecek ajan ise DMPS olmalıdır. Saptanan metallerin özelliğine göre EDTA ve ALA da ilk iki sıradaki ajanlarla dönüşümlü olarak kullanılabilir.

63 FAYDALI ELEMENTLERİN TAKİBİ

64 Çoğunlukla bağı ğırsaktan emilimin yetersiz olması veya diğer yeterince anlaşı şılamamış faktörlerden dolayı otistik çocuklarda genellikle pek çok mineralin eksikliği i söz s konusudur.

65 Bunlar arasında ilk sırada s çinko ve selenyum eksikliği i sayılabilir. Ayrıca magnezyum, molibden, manganez, krom ve vanadyum da çoğunlukla eksiktir.

66 DMSA ile yapılan chelation tedavisi esnasında nda çinko boşalt altımı hemen hemen iki kat artmaktadır. r. Bu nedenle çinko seviyesi tedavi öncesi ve esnasında nda izlenmeli ve normal seviyeyi koruyabilmek için i in gerektiğinde inde çinko takviyesi yapılmal lmalıdır.

67 DMSA demir, kalsiyum ve magnezyum boşalt altımını etkilemez. Bakır r boşalt altımını ise artırmaktad rmaktadır Bakır, otistik çocuklarda genellikle fazladır, bu yüzden y bu atılım faydalıdır r ancak bakır r seviyesi tedavi öncesi ve esnasında nda yine de takip edilmelidir.

68 CHELATION UN UYGULANIŞ BİÇİMİ

69 Chelation tedavisinde, özellikle küçük çocuklarda ve ağıa ğızdan tedaviyi reddeden olgularda tercih edilmesi gereken ilaç veriliş biçimi imi ciltten emilim yoluyla olmalıdır. (transdermal) Bu zaten en güvenli g yoldur.

70 Ağız z yoluyla (oral) kapsül l yutabilen çocuklarda ise bu yol da önerilebilir. Karaciğer yetmezliği olan olgularda ise rektal yol diğer bir alternatiftir. Oral DMSA, temini kolay ve ucuz olması nedeniyle sıkls klıkla kla ilk tercih edilen ajan olmaktadır.

71 Tedavinin yavaş ve optimal dozlarda olması, ağır r metallerle birlikte atılabilecek faydalı minerallerin takip edilerek zamanında nda yerine konulabilmesine de olanak sağlayacakt layacaktır.

72 Damar yolu ile yapılan (IV) chelation tedavisi ise önerilmemektedir. mektedir. Unutulmamalıdır r ki bu bir maraton dur ve bu tedavide kısa mesafe koşucusu gibi davranılmamal lmamalıdır.

73 Chelation tedavisi öncesinde vücudun v çeşitli fonksiyonlar için i in gereksinimi olan elementlerin düzeyi d araştırılmal lmalı, varsa eksikler yerine konulmalı ve tedaviye bundan sonra başlanmal lanmalıdır. Ayrıca tedavi süresince s de çocuklara mineral ve vitamin desteği i verilmelidir.

74 VİTAMİN-MİNERAL NERAL DESTEĞİ

75 Chelation tedavisi öncesinde saptanan eksiklikler multi-vitamin multi-mineral mineral içeren şurup veya haplarla takviye yapılarak çoğunlukla giderilebilir. KIRKMAN SUPER NU-THERA

76 Ancak bu takviye bakır içermemelidir. Çoğunlukla otistik çocuklarda fazla olan tek mineral bakırd rdır r ve ek takviye sadece mevcut durumu daha da kötüleştirir.

77 Çok büyük b k bir eksiklik olduğunu unu gösteren kanıt t yoksa, selenyum takviyesi de hekimin tavsiyesine göre g sınırlandırılmalıdır.

78 Mineral desteğine ek olarak yüksek miktarda C vitamini içeren geniş-yelpazeli bir multi-vitamin preperatının destek olarak verilmesi pek çok uzman tarafından tavsiye edilmektedir.

79 B6 vitamini, glutathione için in temel yapı malzemesi olan cysteine üretimi dahil bir çok reaksiyonda yer almaktadır.

80 İyi bir anti-oksidan olmasına karşı şın birçok E vitamini bütünleyicisi b soya fasulyesinden hazırlanmakta olduğundan undan ve pek çok otistik çocukta da soya ürünlerine karşı hassasiyet bulunduğundan undan E vitamini önerilmemektedir. Soya bazlı olmayan E vitamini alınabilir

81 GLUTATHIONE CHELATION TEDAVİSİ İLİŞKİSİ

82 Bir diğer önemli konu da Chelation tedavisi öncesinde glutathione seviyesini normal düzeye d getirmektir. Glutathione un un toksik ağır metalleri bağlayarak vücuttan v atılmalar lmalarını sağlamak gibi çok önemli bir role sahip olduğu unutulmamalıdır.

83 Aksi taktirde bu durum havuz problemi çözmeye benzer. Attığı ığınızdan daha fazlası geri dönerse tedaviden yarar sağlamak güçleşir.

84 CHELATION TEDAVİSİNİN OLASI YAN ETKİLER LERİNİN N SAPTANMASI & ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

85 Karaciğer Böbrek Kemik iliği olumsuz etkilenebilmektedir.

86 DMSA temelde idrar yoluyla atıld ldığı için in Böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek (üre, kreatinin)

87 Kemik iliği i baskılanmas lanmasına na yol açabilme abilme olasılığı ığına karşı şın Kan bulgularını kontrol etmek (tam kan sayımı)

88 Karaciğere zarar verebilme olasılığı ığına karşı şın n da Karaciğer fonksiyonlarını kontrol etmek (ALT, AST, GGT, ALP)

89 ve tedavi süresince s de uygun aralıklarla bu tetkikler tekrarlanarak hastayı takip etmek önemlidir.

90 HİPERBARİK K OKSİJEN TEDAVİSİ

91 Otizmin tedavisinde, Chelation tedavisi ile beynin ağıa ğır metallerden temizlenmesi tek başı şına yeterli olmamaktadır. Beraberinde sindirim sisteminin de tedavisi başar arılı bir tedavi için i in vazgeçilmez bir gerekliliktir.

92 Ayrıca ağıa ğır r metallerin birikmesi nedeniyle, beyinde uzun süredir s yetersiz ve düşük d k düzeyde d canlılık gösteren hasarlı alanların n da yeniden aktive edilmesi gerekmektedir.

93 Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile hem beyin hem de sindirim sisteminin tedavisi mümkün olmaktadır ve 1972 yılından beri ABD de Dr. Richard Neubauer tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

94 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, adından da anlaşı şılacağı gibi yüksek basınç altında iken normal miktarlarda saf oksijen solunması yöntemidir.

95 Bu yöntem, y normal basınçta (yani 1 atmosferde) çok miktarda oksijen alınmas nması anlamına na gelen hiperoksijenizasyon ile karış ıştırılmamalıdır.

96 Aşırı miktarda oksijen alınmas nmasının beyin için i in zararlı olabileceği unutulmamalıdır r ve Evde oksijen tüpüt ile çocuklara oksijen solutulması kesinlikle denenmemelidir.

97 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, bu dalda eğitim almış, hekim ve teknisyenlerce uygulanmalıdır.

98 Basınc ncın n düzeyi d (ATA) Seans süresi s Seans sayısı Çocuğun un ihtiyacına göre g belirlenmelidir. Diğer amaçlar için i in belirlenmiş protokollere otistik çocuklar dahil edilmemelidirler.

99 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Boyle-Mariotte kanunu esasına dayanır.

100 Sabit sıcakls caklık k altında, gazların n hacimleri basıçlar larıyla ters orantılıdır; r; arttıkça Basınç üçülür Gazların n hacmi küçük

101 Bu tedavinin uygulandığı kabinler küçük k bir denizaltıya benzemektedir. Ancak bu kabinler (hyperbaric chamber) karada çalışmaktadır r ve kabin içi i i basınç kopresörlerle rlerle arttırılarak sahte bir dalış işlemini gerçekle ekleştirmektedirler.

102 Dalış süresince özel maskeler veya başlıklar vasıtas tasıyla %100 saf oksijen solunmasına na olanak sağlanmaktad lanmaktadır.

103 Bu sayede normal şartlar altında havadan sağlanan oksijen molekülünün n yerine, daha küçük çaptaki oksijen molekülünün n beynin hasarlı alanlarındaki ndaki düşük d k fonksiyon gösteren hücreler h tarafından alınmas nmasına na olanak sağlanmaktad lanmaktadır.

104 Böylece, sanki kış uykusuna yatmış durumda olan bu hücreler h (idling neurons) ), seanslar süresince s yavaş yavaş normal fonksiyonlarını görecek düzeye kadar getirilmektedir.

105 Bu hücreler h normal atmosfer basınc ncında nda da havadaki oksijeni kullanma kapasitesine ulaştığı ığında tedavi sonlandırılmaktad lmaktadır. Bunu saptamak için i in de tekrar SPECT yapılmaktad lmaktadır. Dr.Neubauer & Dr.Harch s SCAN-DIVE DIVE-SCAN protokolü

106

107

108 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

109 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

110 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

111 DİYET

112 Hiperbarik oksijen tedavisi ve Chelation tedavisinin birlikte uygulanması tedavi etkinliğini ini arttırmaktad rmaktadır. r. Ancak gluten,, kazein ve soya dan yoksun diyet ve detoksifikasyon diyeti gibi diyetlerin Chelation + Hiperbarik Oksijen Tedavilerine destek olarak uygulanması pek çok otistik çocukta olumlu sonuç vermektedir.

113 Normal koşullarda, sindirim sistemi yoluyla alınan proteinler parçalanarak alanarak aminoasitlere dönüştürülmektedir.

114 Ancak bazı otistik çocuklarda, gluten,, kazein ve soyadan sağlanan proteinler aminoasitler yerine peptid denilen aminoasit kümelerine dönüşebilmekte d ve bu peptidler kan-beyin bariyerini aşarak arak beyinde uyuşturucu etki yapan sinirsel uyaranlar gibi davranmaktadırlar. rlar.

115 İNEK VE KOYUN SÜTÜNDE A1 TİPİT KAZEİN N VARDIR VE BU KAZEİN N KAZOMORFİNE DÖNÜŞÜRD OYSA KEÇİ SÜTÜNDE A2 TİPİT KAZEİN N VARDIR VE BÖYLE B BİR R DÖNÜŞÜM D M OLMAMAKTADIR

116 ANCAK HBOT UYGULANDIĞINDA SİNDİRİM SİSTEMİ BÜYÜK ORANDA VE DİYET UYGULAMALARINA KIYASLA ÇOK DAHA KISA SÜREDE TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİNDEN BU ÖNERİLERE ÖNEMLİ ORANDA GEREK KALMAMAKTADIR. DİYET, HBOT UYGULAMALARINA DESTEK AMAÇLI UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.

117 ÖZEL EĞİTİM

118 Özel eğitime tüm aşamalarda Çünki biyomedikal yer verilmelidir elidir tedavilerle kazanılanların eğitimle desteklenmesi gereklidir.

119 EĞİTİM ŞART!!!

120 JANJANLI KURUM DEĞİL JANJANLI EĞİTİMCİ Kurumların fiziki koşulları önemli ama İyi bir eğitimci seçmeniz ilk koşul!!!

121 ÇOCUĞUNUZUN UNUZUN DERSLERİNİ İZLEYİN!!! Öğretmenler size, çocuğunuza nasıl eğitim vereceğinizi öğretmek için varlar. Çocuğunuzun derste öğrendiklerini evde ve sokakta tekrar etmelisiniz. Birkaç saat asla yeterli değildir çünkü genellikle kendi başlarına genelleme yapamazlar.

122 ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ KONTROL EDİN!!! Tüm kurumlar çocuğunuz için yıllık plan, üç aylık performans raporu hazırlamak ve size vermekle YÜKÜMLÜDÜR! Böylece çocuğunuzun hangi gelişim alt alanlarında geri olduğunu, ne hızla ve ne kadar ilerlediğini tespit edebilirsiniz.

123 MUTLAKA KAYIT TUTUN!!! Çocuğunuza ilişkin aşı kayıtları,, geçirdiği tüm hastalıklar (özellikle ishal-kabızlık, kusma, enfeksiyonlar, ateşlenme vb.)yapılan tetkikler, davranış raporları, özel eğitim kurumundan aldığınız performans çizelgeleri vb. Her zaman yanınızda bir not defteri bulundurun, önemli gördüğünüz tüm davranışları kaydedin, çünkü UNUTURSUNUZ!

124 Ebeveynlerin de büyük bir çoğunluğunun aslında ciddi anlamda bir psikolog desteğine ihtiyacı vardır.

125 Ülkemizde özel eğitim e merkezlerinin tamamında bir psikolog bulunması zorunlu tutulmaktadır. Ancak ebeveynler kendileri yardım isteminde bulunmadıklar kları sürece psikologun tedaviye katkıda bulunması düşünülemez. Bu yüzden y çocuğunuza unuza nasıl davranmanız z gerektiğini ini öğrenirken kendiniz için i in de bir şeyler yapmalı ve mutlaka bir psikolog desteği alınmal nmalıdır.

126

127 AUTISM IS A NEUROIMMUNE DISORDER INDUCED BY INFECTIONS DIETARY PROTEINS & PEPTIDS TOXIC CHEMICALS

128 STARTS IN THE GASTROINTESTINAL TRACT MANIFESTS IT SELF IN THE BRAIN

129 CURE GASTROINTESTINAL TRACT

130 HYPERBARIC OXYGEN THERAPHY

131 REMOVE SUGAR JUNK FOOD PRESERVATIVES

132 REPLENISH GOOD FLORA (PROBIOTICS) ENZYMES NUTRIENTS ESSENTIAL FATTY ACIDS

133 REPAIR Antimicrobials Antifungals Antivirals Antibacterials Immunotheraphy Secretin Detoxification/Chelation

134 HBOT and/or 3R REMOVE REPLENISH REPAIR

135

ESKİ BİR HİKAYEYE YENİ BİR BAKIŞ OTİZMİN TEDAVİSİNDE ATA KINACI PROTOKOLÜ

ESKİ BİR HİKAYEYE YENİ BİR BAKIŞ OTİZMİN TEDAVİSİNDE ATA KINACI PROTOKOLÜ ESKİ BİR HİKAYEYE YENİ BİR BAKIŞ OTİZMİN TEDAVİSİNDE ATA KINACI PROTOKOLÜ Dr. N. Cem KINACI IMC Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı ve Ata nın babası Önceki görevleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer

Detaylı

Koruyucu Maddelerde Sağlık Düşmanı

Koruyucu Maddelerde Sağlık Düşmanı Koruyucu Maddelerde Sağlık Düşmanı Koruyucu Maddelerde Sağlık Düşmanı Uluslararası Otizm Enstitüsü'nün Türkiye'deki tek üyesi olan nükleer tıp uzmanı Dr. Cem Kınacı'nin otizmle ilgili çalışmaları yurtdışında

Detaylı

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar

Kilo verme niyetiyle diyet tedavisinin uygulanamayacağı durumlar nelerdir? -Hamilelik. -Emziklik. -Zeka geriliği. -Ağır psikolojik bozukluklar Diyet denilince aklımıza aç kalmak gelir. Bu nedenle biz buna ''sağlıklı beslenme programı'' diyoruz. Aç kalmadan ve bütün besin öğelerinden dengeli biçimde alarak zayıflamayı ve bu kiloda kalmayı amaçlıyoruz.

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 500 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 25 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.4 mg 127 B2 Vitamini 1.75 mg 125 Niasinamid 20 mg 125

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların kasılmasını, sinirlerin

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür.

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür. TIENS SPIRULINA SPIRULINA NEDİR?. Spirulina mavi yeşil renkte bir su yosunudur İlk olarak yeryüzünde 3.5 milyon yıl önce görülmüş olup, gezegendeki en yaşlı yaşam biçimlerinden biridir. Doğal haliyle Çin

Detaylı

Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir?

Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir? FENİLKETONURİ VE PROTEİN KISITLAMASYLA TEDAVİ EDİLEN DİĞER METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI İSVİÇRE HASTA BİRLİĞİ Doğuştan var olan protein metabolizması bozuklukları nelerdir? Proteinler doğal besinlerimizin

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI

BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI BOŞALTIM SİSTEMİ BOŞALTIM NEDİR? O Vücudumuzda gerçekleşen olaylar sonucunda oluşan karbondioksit, üre, tuz, fazla miktarda bulunan su gibi atık maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir. BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.)İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2.) İLAÇLARIN VERİLİŞ YOLLARI VE ETKİSİNİ DEĞİŞTİREN FAKTÖRLER Slayt No : 13 1.2)) İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİSİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Uygulanmadan önce uygun infüzyon çözeltisi içinde seyreltilen bir konsantredir.

KULLANMA TALİMATI. Uygulanmadan önce uygun infüzyon çözeltisi içinde seyreltilen bir konsantredir. KULLANMA TALİMATI TRACUTİL Konsantre infüzyon çözeltisi Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml lik herbir ampul Demir (II) klorür tetrahidrat 6.958 mg, Çinko klorür 6.815 mg, Mangan (II) klorür tetrahidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

KURULUŞ 1988 İSVİÇRE HASTA BİRLİĞİ FENİLKETONURİ VE PROTEİN KISITLAMASIYLA TEDAVİ EDİLEN DİĞER METABOLİZMA BOZUKLU- KLARI SWISSPKU

KURULUŞ 1988 İSVİÇRE HASTA BİRLİĞİ FENİLKETONURİ VE PROTEİN KISITLAMASIYLA TEDAVİ EDİLEN DİĞER METABOLİZMA BOZUKLU- KLARI SWISSPKU KURULUŞ 1988 SWISS PKU İSVİÇRE HASTA BİRLİĞİ FENİLKETONURİ VE PROTEİN KISITLAMASIYLA TEDAVİ EDİLEN DİĞER METABOLİZMA BOZUKLU- KLARI SWISSPKU SWISS PKU 1 DOĞUŞTAN VAR OLAN PROTEIN METABOLIZMASI BOZUKLUKLARI

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA KALSİYUM, B1 ve B2 VİTAMİNİ ALIMININ ÖNEMİ Kalsiyum Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

İlaç Kullanımı ve Böbrek Hastalığı İlişkisi

İlaç Kullanımı ve Böbrek Hastalığı İlişkisi 13 Mart 2014 İlaç Kullanımı ve Böbrek Hastalığı İlişkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı 13 Mart 2014 2006 Böbrekleriniz sağlıklı mı? 2007

Detaylı

KALINTILARININ İNSAN LERİ. Veteriner Hekim

KALINTILARININ İNSAN LERİ. Veteriner Hekim VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ İNSAN SAĞLI LIĞINA INA ETKİLER LERİ Doç.Dr.Dr.. Uğur U GÜNŞENG Veteriner Hekim Bursa Gıda G Kontrol ve Merkez Araştırma rma Enstitüsü Veteriner Hekimliğinde inde Antibakteriyel

Detaylı

Raşitizm D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur? Anne Sütünde Yeterince D Vitamini Var mıdır?

Raşitizm D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur? Anne Sütünde Yeterince D Vitamini Var mıdır? Raşitizm, kemiklerde kalsiyum depolanmasının yetersiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkan şekil bozukluklarına verilen genel addır. Nedenleri çeşitlidir. Her yaşta görülebilir. En sık olarak görülen, dolayısıyla

Detaylı

Sirozun çok sayıda nedeni vardır. ABD ve Avrupada, en sık nedenler; aşırı alkol tüketimi ve kronik Hepatit-C virüs enfeksiyonudur.

Sirozun çok sayıda nedeni vardır. ABD ve Avrupada, en sık nedenler; aşırı alkol tüketimi ve kronik Hepatit-C virüs enfeksiyonudur. Siroz; normal karaciğer hücrelerinin yerine skar (nedbe) dokusunun oluştuğu duruma verilen isimdir, ve bu durum karaciğerin tüm fonksiyonlarında azalmaya neden olur. İlerlemiş hastalarda, hasar o kadar

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 DEMİR DIŞI METALLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Demir dışı metaller (non-ferrous metals) arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel,

Detaylı

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya zorlamıştır. Mevcut Dünya topraklarından daha çok verim elde

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin Prospektüs Betakin sarı renkli, berrak çözelti olup, her ml'si 5 mg Thiamin HC1 (Vit. B,), 2 mg Riboflavin (Vit. B 2 ), 2 mg Pridoksin HC1 (Vit. B 6 ), 4 mcg Siyanokobalamin (Vit B] 2 ), 20 mg Niasin,

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kurşun ile Zehirlenmeler

Kurşun ile Zehirlenmeler Kurşun ile Zehirlenmeler Dr. Müge Tecder-Ünal Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Kursu, Nisan 2010, İzmir 15 aylık kız çocuk Şikayet: saçma yutma Öykü: 14.03.2010

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

3.0 Enfeksiyonların Tedavisi Antibiyotikler ve İlaçlar

3.0 Enfeksiyonların Tedavisi Antibiyotikler ve İlaçlar 3.0 Enfeksiyonların Tedavisi Antibiyotikler ve İlaçlar Medicine Öğrenme Verileri Doğal Müfredat Bağlantıları Ana Aşama 3 Bl 1:1a - 1c. 2a 2p Bl 2: 2n Çalışma Ünitesi Ünite 8: Mikroplar ve Hastalıklar Ünite

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

BARİATRİK CERRAHİ İLE BESLENME KOMPLİKASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

BARİATRİK CERRAHİ İLE BESLENME KOMPLİKASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ BARİATRİK CERRAHİ İLE BESLENME KOMPLİKASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Bariatrik cerrahi ameliyatı sonrasında önerilen beslenme kriterlerine uyulmadığında beslenme yetersizliği ile karşılaşalabilir. Vitamin-mineral

Detaylı

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK:

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK: Mustafa TURHAN A sınıfı İşgüvenliği Uzmanı mturhan.isg@gmail.com DOĞRU NEFES ALMAK: Solunum Koruyucuların Farklı Sektörlerde Kullanımı 1 Doğru Nefes Almak ne demek? Tehditler İmkanlar Solunum koruyucular

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR?

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR? HAKKIMIZDA Makro Grup A.Ş. bünyesinde yer alan Obsidyen Maden ve Mermercilik LTD. ŞTİ., 2002 yılında madencilik, değerli ve yarı değerli taş işleme alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi?

2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru yanıt hayır olabilir mi? ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK FARKLILIKLAR 17.12.2004 ANKARA Prof.Dr. Aydın Erenmemişoğlu ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIMINDA FARMAKOKİNETİK VE 2x2=4 her koşulda doğru mudur? doğru

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

Biyolojide Nanoteknoloji

Biyolojide Nanoteknoloji Biyolojide Nanoteknoloji Nanoteknoloji nedir? Nano kelimesi kök olarak Yunancadan gelmekte ve cüce anlamında kullanılmaktadır. 1974 yılında Tokyo Üniversitesinde Norio Taniguchi tarafından ortaya atılan

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Hangi vitamin hangi besinlerde var?

Hangi vitamin hangi besinlerde var? On5yirmi5.com Hangi vitamin hangi besinlerde var? Pazara ya da markete giderek filenizi doldururken aldığınız sebze ve meyvelerin hangi vitaminleri içerdiğini biliyor musunuz? Yayın Tarihi : 28 Nisan 2014

Detaylı

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi

İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri. Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İş Ortamında İnorganik Toz Ölçüm ve Analiz Yöntemleri Öğr. Gör. Alpaslan Ertürk Maden Yük. Mühendisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tozların Sınıflandırması 1- Fibrojenik Tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar)

Detaylı

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Eşeysiz Üreme Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği Mayoz ve Eşeyli Üreme Kalıtımın Genel İlkeleri Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Kalıtımın genel

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı