IMC Hastanesi Nükleer N. kanı Adana Diomed Hastanesi ve Başhekimi Ankara Bayınd. ndır r Hastanesi. Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMC Hastanesi Nükleer N. kanı Adana Diomed Hastanesi ve Başhekimi Ankara Bayınd. ndır r Hastanesi. Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu"

Transkript

1 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi 9-12 Kasım 2006 MARMARİS OTİZMİN BİYOMEDİKAL TEDAVİSİ AUTISM RESEARCH INSTITUTE DEFEAT AUTISM NOW! PROTOCOL Dr. Cem Kınacı Autism Research Institute,, DAN! Healthcare Practitioner Nükleer Tıp Uzmanı

2 Autism Research Institute,, DAN! Healthcare Practitioner IMC Hastanesi Nükleer N Tıp T p Uzmanı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nükleer Tıp T p Anabilim Dalı Başkan kanı Adana Diomed Hastanesi Genel MüdürüM ve Başhekimi Ankara Bayınd ndır r Hastanesi Senior Nükleer Tıp T p Uzmanı Atatürk Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nükleer Tıp T p Anabilim Dalı Başkan kanı Gülhane Askeri Tıp T p Akademisi (uzmanlık k eğitimi) e İstanbul Tıp T p Fakültesi Deniz Lisesi ve Deniz Harb Okulu

3 ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR Autism Research Institute,, DAN! Healtcare Practitioner Autism Society of America US Autism and Asperger Association National Autism Association National Alliance for Autism Research Association for Comprehensive NeuroTherapy Society for Neurosience Dads Against Mercury Alternative Mental Health Undersea and Hyperbaric Medical Society European Underwater and Baromedical Society American Association for Hyperbaric Awareness International College of Nuclear Medicine Physicians Assian-Pasific Society of Nuclear Cardiology Chemical Hazards Communication Society International Society for Infectious Diseases Turkish Society of Nuclear Medicine

4 Recovery from autism is no longer a dream -- it is a reality! More progress has been made in the last 3 years than in the previous 3 decades! Autism IS Treatable! Recovery from Autism IS Possible! Bernard Rimland, Ph.D. President

5 Bu sunum Autism Research Institute tarafından 7-10 nisan 2006 tarihlerinde Washington DC de The Hilton Washington Hotel de düzenlenen d SPRING 2006 DAN! Conference daki sunumlardan edinilen en yeni görüşlere g ve araştırma rma sonuçlar larına dayanılarak güncellenmig ncellenmiştir.

6 otizmin kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı kabul gören g bir yaklaşı şımdır. EN AZ 5 GEN OTİZMDEN SORUMLU TUTULMAKTADIR

7 otizme yatkın n olarak doğan çocuklar bağışı ğışıklık k sistemlerinde yetersizlik, hormonal bozukluk, alerji, sindirim sistemlerinde bozukluklar ve buna bağlı beslenme yetersizlikleri ile dünyaya gelmektedirler.

8 bağı ğırsak geçirgenli irgenliğinde inde ve bağı ğırsak enzimlerinde doğuştan gelen bir bozukluk (leaky gut)

9 Ağır r metallerin yeterince atılamamas lamamasından kaynaklanan birikim nedeniyle kazanılm lmış enzim bozukluğu olabilmektedir. Bağı ğırsak florasında da anormallikler söz z konusudur. Bu durum bazı çocuklarda mantar enfeksiyonu gelişmesine neden olabilmektedir. Candida mantarı en sık s k görülenidir. g

10 Vücuttan ağıa ğır r metallerin atılmas lmasını sağlayan bir enzim olan glutathione ve glutathione yapımında kullanılan lan cysteine düzeylerinin otistik çocuklarda normalden düşük d k düzeylerde d olduğu u saptanmış ıştır.

11 Ağır r metaller normal olarak vücutta glutathione ile bağlanmakta ve safra yoluyla ince bağı ğırsaklara atılmaktad lmaktadır.

12 Cysteine, glutathione yapmak için bir ön maddedir, dolayısıyla cysteine seviyesinin düşük olması, düşük glutathione seviyesi ile sonuçlanır.

13 Bu sistemin aksaması, otizme yatkın n olarak doğan çocukların beyin, karaciğer, böbrekler, b brekler, bağı ğırsaklar, kemik iliği i ve kaslar gibi organ ve dokularında zehirleyici etkilere sahip civa,, kurşun, un, arsenik vb. ağır r metallerin birikmesine yol açmaktada maktadır.

14 TOKSİK K AĞIR A METALLER İLE OTİZM ZMİN İLİŞKİSİ

15 Beyin yaklaşı şık %70 oranında nda yağ içermektedir. Bu oran toksik ağır r metaller ile otizmin ilişkisini daha iyi anlatmaktadır.

16 Yaşam am boyunca pek çok kaynaktan ağır r metallerin alınmas nması söz konusudur ve sanayileştik tikçe e de bu kaynakların n sayısı artmış ıştır.

17 Motorlu araçlar ların n yaydığı egzoz gazları ve kurşun un borularla evimize ulaştırılan lan sular en başta sayabileceğimiz imiz örneklerdir.

18 Pek çoğumuzun dişlerinde bulunan amalgam dolgular

19 Thimerosal içeren bazı aşılar

20 gebelik sırass rasında karında çatlaklar oluşmas masın n diye kullanılan lan sıkılaştırıcı kremler güzellik uğruna u sürülen kalıcı rujlar

21 evimizdeki civalı termometreler, hastanelerdeki civalı tansiyon aletleri,

22 çocuğumuzun umuzun zekası gelişsin diye bolca tükettiğimiz imiz deniz ürünleri

23 Vinil okul çantaları ve ders araçlar ları, tekstil boyaları, duvar boyaları ve daha pek çok ürün bu özel çocukları etkilemektedir.

24 Doğuştan gelen bir sorunu olmayan çocuklar bunları vücutlarından atabildikleri için i in etkilenme memektedir. mektedir.

25 Ancak bu çocuklardan hangilerinin özel (otizme yatkın) olduğunu unu önceden saptamak henüz z mümkm mkün n olmadığı ığından alınmas nması gereken önlemler bütün b çocuklarımızı kapsamalıdır.

26 Toksik ağır r metaller yüzyılımızın n en büyükb sorunu olmaya adaydır.

27 AĞIR METALLERİN SAPTANMASI

28 Araştırmalar, otistik çocukların önemli bir bölümünde kan ve dokularda yüksek cıva düzeyleri bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu durum her otistik çocuk için geçerli değildir. Cıva otizmde önemli bir nedendir ama tek neden değildir. Testlerde sıklıkla kurşun, arsenik, nikel, alüminyum gibi diğer ağır metallere de rastlanmaktadır.

29 Ağır r metallerin varlığı ığını saptamak için i in saç ve idrardan alınan örneklerin özel yöntemlerle y incelenmesi gerekmektedir.

30 Saç yavaş gelişen en bir doku olduğundan undan burada biriken ağır r metallerin varlığı ığını saptamak fikir verebilir.

31 Ağır r metallerin nörotoksik yani sinir sistemine zarar veren yapıda oldukları tıpda zaten iyi bilinen bir konudur. Toksik ağır r metaller özellikle yağdan zengin doku ve organları seçerler. erler.

32 Unutulmamalıdır r ki doğuştan gelen özellikleri nedeniyle otistik çocuklarda ağır r metaller organ ve dokulardan atılamad lamadığından dolayı birikmekte ve dolayısıyla yla kana karış ışmadıkları için in de saça a ulaşamamaktad amamaktadır.

33 Bu nedenle normal çocuklardan alınan saç örneklerinde referans aralıklarda (normal düzeylerde) d ağıa ğır metallere rastlanırken, rken, otistik çocuklarda bu düzey d ya çok düşüktür ya da hiç gözlenmemektedir. Aynı şekilde idrarda da ağıa ğır metallere rastlanamaz.

34

35 Ancak DMSA gibi bir chelation ajanının n uygun dozda verilmesini takiben en az 6 saat sonrasında nda alınan idrar örneklerinde toksik ağır r metalleri saptamak mümkm mkün n olmaktadır (DMSA provocated urine toxic metals profile).

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 BEYİN FONKSİYONEL HASARININ ARAŞTIRILMASI

46 IMC Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi

47 Beynin kan dolaşı şımına ve fonksiyon düzeyine bağlı olarak görüntg ntüleme olanağı sağlayan bir görüntg ntüleme yöntemi olan Beyin Perfüzyon SPECT ile yapılan araştırmalarla rmalarla beyindeki fonksiyonel hasar saptanabilmektedir.

48 Bu yöntem y ile otistik çocuklarda özellikle konuşma ve algılamay lamayı kontrol eden merkezlerin bulunduğu temporal bölgelerin azalmış aktivite gösterdiğini ini tüm t m olgularda saptamış bulunmaktayız.

49

50

51

52

53 Ancak burada daha önemli olan konu azalmış fonksiyona sahip bu alanın n düzelebilir d yani geri kazanılabilir özelliğe sahip olup olmadığı ığının araştırılmas lmasıdır.

54 Bu aşamada a amada Manyetik Rezonans Görüntüleme ile yapılacak ikinci bir değerlendirme erlendirme eğer er kalıcı bir hasar var ise bu hasarı belirleyebilmektedir.

55 MRG (-)( Beyin SPECT (-)) = normal MRG (+) Beyin SPECT (+) = kalıcı hasar MRG (-)( Beyin SPECT (+) = geri kazanılabilir

56 TOKSİK K AĞIR A METALLERİN VÜCUTTAN ATILMASI (CHELATION)

57 Chelation tedavisi, kısaca civa,, kurşun, arsenik ve benzeri toksik ağır metallerin vücuttan atılmasının sağlanması olarak özetlenebilir.

58 Bu tedavi sadece ağır r metallerden etkilenen ve bu tedavinin uygulanabileceği özelliklere sahip yani böbrek, b brek, karaciğer ve kemik iliği hastalığı olmayan çocuklara önerilebilir.

59 Chelation her otistik çocuğa uygulanabilecek bir tedavi yöntemi y olmadığı gibi, Deneyimli ve yetkin olmayan kişilerce ilerce uygulandığı ığında ciddi zararlar verebilir. Bu tedavi öncesinde bu tedaviye gerek olduğu u mutlaka kanıtlanmal tlanmalıdır.

60 Chelation tedavisi için i in en çok tercih edilmesi gereken chelation ajanı DMSA olmalıdır. (FDA onaylı)

61 DMSA nın (dimerkaptosüksinikksinik asit) geniş bir yelpazedeki zehirli metalleri (kurşun, un, civa,, arsenik, kalay, kadmiyum, nikel,tungsten, uranyum ve antimon) bağlad ladığı ve vücuttan v attığı ispat edilmiştir.

62 İkinci sırada tercih edilecek ajan ise DMPS olmalıdır. Saptanan metallerin özelliğine göre EDTA ve ALA da ilk iki sıradaki ajanlarla dönüşümlü olarak kullanılabilir.

63 FAYDALI ELEMENTLERİN TAKİBİ

64 Çoğunlukla bağı ğırsaktan emilimin yetersiz olması veya diğer yeterince anlaşı şılamamış faktörlerden dolayı otistik çocuklarda genellikle pek çok mineralin eksikliği i söz s konusudur.

65 Bunlar arasında ilk sırada s çinko ve selenyum eksikliği i sayılabilir. Ayrıca magnezyum, molibden, manganez, krom ve vanadyum da çoğunlukla eksiktir.

66 DMSA ile yapılan chelation tedavisi esnasında nda çinko boşalt altımı hemen hemen iki kat artmaktadır. r. Bu nedenle çinko seviyesi tedavi öncesi ve esnasında nda izlenmeli ve normal seviyeyi koruyabilmek için i in gerektiğinde inde çinko takviyesi yapılmal lmalıdır.

67 DMSA demir, kalsiyum ve magnezyum boşalt altımını etkilemez. Bakır r boşalt altımını ise artırmaktad rmaktadır Bakır, otistik çocuklarda genellikle fazladır, bu yüzden y bu atılım faydalıdır r ancak bakır r seviyesi tedavi öncesi ve esnasında nda yine de takip edilmelidir.

68 CHELATION UN UYGULANIŞ BİÇİMİ

69 Chelation tedavisinde, özellikle küçük çocuklarda ve ağıa ğızdan tedaviyi reddeden olgularda tercih edilmesi gereken ilaç veriliş biçimi imi ciltten emilim yoluyla olmalıdır. (transdermal) Bu zaten en güvenli g yoldur.

70 Ağız z yoluyla (oral) kapsül l yutabilen çocuklarda ise bu yol da önerilebilir. Karaciğer yetmezliği olan olgularda ise rektal yol diğer bir alternatiftir. Oral DMSA, temini kolay ve ucuz olması nedeniyle sıkls klıkla kla ilk tercih edilen ajan olmaktadır.

71 Tedavinin yavaş ve optimal dozlarda olması, ağır r metallerle birlikte atılabilecek faydalı minerallerin takip edilerek zamanında nda yerine konulabilmesine de olanak sağlayacakt layacaktır.

72 Damar yolu ile yapılan (IV) chelation tedavisi ise önerilmemektedir. mektedir. Unutulmamalıdır r ki bu bir maraton dur ve bu tedavide kısa mesafe koşucusu gibi davranılmamal lmamalıdır.

73 Chelation tedavisi öncesinde vücudun v çeşitli fonksiyonlar için i in gereksinimi olan elementlerin düzeyi d araştırılmal lmalı, varsa eksikler yerine konulmalı ve tedaviye bundan sonra başlanmal lanmalıdır. Ayrıca tedavi süresince s de çocuklara mineral ve vitamin desteği i verilmelidir.

74 VİTAMİN-MİNERAL NERAL DESTEĞİ

75 Chelation tedavisi öncesinde saptanan eksiklikler multi-vitamin multi-mineral mineral içeren şurup veya haplarla takviye yapılarak çoğunlukla giderilebilir. KIRKMAN SUPER NU-THERA

76 Ancak bu takviye bakır içermemelidir. Çoğunlukla otistik çocuklarda fazla olan tek mineral bakırd rdır r ve ek takviye sadece mevcut durumu daha da kötüleştirir.

77 Çok büyük b k bir eksiklik olduğunu unu gösteren kanıt t yoksa, selenyum takviyesi de hekimin tavsiyesine göre g sınırlandırılmalıdır.

78 Mineral desteğine ek olarak yüksek miktarda C vitamini içeren geniş-yelpazeli bir multi-vitamin preperatının destek olarak verilmesi pek çok uzman tarafından tavsiye edilmektedir.

79 B6 vitamini, glutathione için in temel yapı malzemesi olan cysteine üretimi dahil bir çok reaksiyonda yer almaktadır.

80 İyi bir anti-oksidan olmasına karşı şın birçok E vitamini bütünleyicisi b soya fasulyesinden hazırlanmakta olduğundan undan ve pek çok otistik çocukta da soya ürünlerine karşı hassasiyet bulunduğundan undan E vitamini önerilmemektedir. Soya bazlı olmayan E vitamini alınabilir

81 GLUTATHIONE CHELATION TEDAVİSİ İLİŞKİSİ

82 Bir diğer önemli konu da Chelation tedavisi öncesinde glutathione seviyesini normal düzeye d getirmektir. Glutathione un un toksik ağır metalleri bağlayarak vücuttan v atılmalar lmalarını sağlamak gibi çok önemli bir role sahip olduğu unutulmamalıdır.

83 Aksi taktirde bu durum havuz problemi çözmeye benzer. Attığı ığınızdan daha fazlası geri dönerse tedaviden yarar sağlamak güçleşir.

84 CHELATION TEDAVİSİNİN OLASI YAN ETKİLER LERİNİN N SAPTANMASI & ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

85 Karaciğer Böbrek Kemik iliği olumsuz etkilenebilmektedir.

86 DMSA temelde idrar yoluyla atıld ldığı için in Böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek (üre, kreatinin)

87 Kemik iliği i baskılanmas lanmasına na yol açabilme abilme olasılığı ığına karşı şın Kan bulgularını kontrol etmek (tam kan sayımı)

88 Karaciğere zarar verebilme olasılığı ığına karşı şın n da Karaciğer fonksiyonlarını kontrol etmek (ALT, AST, GGT, ALP)

89 ve tedavi süresince s de uygun aralıklarla bu tetkikler tekrarlanarak hastayı takip etmek önemlidir.

90 HİPERBARİK K OKSİJEN TEDAVİSİ

91 Otizmin tedavisinde, Chelation tedavisi ile beynin ağıa ğır metallerden temizlenmesi tek başı şına yeterli olmamaktadır. Beraberinde sindirim sisteminin de tedavisi başar arılı bir tedavi için i in vazgeçilmez bir gerekliliktir.

92 Ayrıca ağıa ğır r metallerin birikmesi nedeniyle, beyinde uzun süredir s yetersiz ve düşük d k düzeyde d canlılık gösteren hasarlı alanların n da yeniden aktive edilmesi gerekmektedir.

93 Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile hem beyin hem de sindirim sisteminin tedavisi mümkün olmaktadır ve 1972 yılından beri ABD de Dr. Richard Neubauer tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

94 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, adından da anlaşı şılacağı gibi yüksek basınç altında iken normal miktarlarda saf oksijen solunması yöntemidir.

95 Bu yöntem, y normal basınçta (yani 1 atmosferde) çok miktarda oksijen alınmas nması anlamına na gelen hiperoksijenizasyon ile karış ıştırılmamalıdır.

96 Aşırı miktarda oksijen alınmas nmasının beyin için i in zararlı olabileceği unutulmamalıdır r ve Evde oksijen tüpüt ile çocuklara oksijen solutulması kesinlikle denenmemelidir.

97 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, bu dalda eğitim almış, hekim ve teknisyenlerce uygulanmalıdır.

98 Basınc ncın n düzeyi d (ATA) Seans süresi s Seans sayısı Çocuğun un ihtiyacına göre g belirlenmelidir. Diğer amaçlar için i in belirlenmiş protokollere otistik çocuklar dahil edilmemelidirler.

99 Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Boyle-Mariotte kanunu esasına dayanır.

100 Sabit sıcakls caklık k altında, gazların n hacimleri basıçlar larıyla ters orantılıdır; r; arttıkça Basınç üçülür Gazların n hacmi küçük

101 Bu tedavinin uygulandığı kabinler küçük k bir denizaltıya benzemektedir. Ancak bu kabinler (hyperbaric chamber) karada çalışmaktadır r ve kabin içi i i basınç kopresörlerle rlerle arttırılarak sahte bir dalış işlemini gerçekle ekleştirmektedirler.

102 Dalış süresince özel maskeler veya başlıklar vasıtas tasıyla %100 saf oksijen solunmasına na olanak sağlanmaktad lanmaktadır.

103 Bu sayede normal şartlar altında havadan sağlanan oksijen molekülünün n yerine, daha küçük çaptaki oksijen molekülünün n beynin hasarlı alanlarındaki ndaki düşük d k fonksiyon gösteren hücreler h tarafından alınmas nmasına na olanak sağlanmaktad lanmaktadır.

104 Böylece, sanki kış uykusuna yatmış durumda olan bu hücreler h (idling neurons) ), seanslar süresince s yavaş yavaş normal fonksiyonlarını görecek düzeye kadar getirilmektedir.

105 Bu hücreler h normal atmosfer basınc ncında nda da havadaki oksijeni kullanma kapasitesine ulaştığı ığında tedavi sonlandırılmaktad lmaktadır. Bunu saptamak için i in de tekrar SPECT yapılmaktad lmaktadır. Dr.Neubauer & Dr.Harch s SCAN-DIVE DIVE-SCAN protokolü

106

107

108 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

109 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

110 HBOT ÖNCESİ SPECT BULGUSU HBOT SONRASI SPECT BULGUSU

111 DİYET

112 Hiperbarik oksijen tedavisi ve Chelation tedavisinin birlikte uygulanması tedavi etkinliğini ini arttırmaktad rmaktadır. r. Ancak gluten,, kazein ve soya dan yoksun diyet ve detoksifikasyon diyeti gibi diyetlerin Chelation + Hiperbarik Oksijen Tedavilerine destek olarak uygulanması pek çok otistik çocukta olumlu sonuç vermektedir.

113 Normal koşullarda, sindirim sistemi yoluyla alınan proteinler parçalanarak alanarak aminoasitlere dönüştürülmektedir.

114 Ancak bazı otistik çocuklarda, gluten,, kazein ve soyadan sağlanan proteinler aminoasitler yerine peptid denilen aminoasit kümelerine dönüşebilmekte d ve bu peptidler kan-beyin bariyerini aşarak arak beyinde uyuşturucu etki yapan sinirsel uyaranlar gibi davranmaktadırlar. rlar.

115 İNEK VE KOYUN SÜTÜNDE A1 TİPİT KAZEİN N VARDIR VE BU KAZEİN N KAZOMORFİNE DÖNÜŞÜRD OYSA KEÇİ SÜTÜNDE A2 TİPİT KAZEİN N VARDIR VE BÖYLE B BİR R DÖNÜŞÜM D M OLMAMAKTADIR

116 ANCAK HBOT UYGULANDIĞINDA SİNDİRİM SİSTEMİ BÜYÜK ORANDA VE DİYET UYGULAMALARINA KIYASLA ÇOK DAHA KISA SÜREDE TEDAVİ EDİCİ ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİNDEN BU ÖNERİLERE ÖNEMLİ ORANDA GEREK KALMAMAKTADIR. DİYET, HBOT UYGULAMALARINA DESTEK AMAÇLI UYGULANMASI TAVSİYE EDİLİR.

117 ÖZEL EĞİTİM

118 Özel eğitime tüm aşamalarda Çünki biyomedikal yer verilmelidir elidir tedavilerle kazanılanların eğitimle desteklenmesi gereklidir.

119 EĞİTİM ŞART!!!

120 JANJANLI KURUM DEĞİL JANJANLI EĞİTİMCİ Kurumların fiziki koşulları önemli ama İyi bir eğitimci seçmeniz ilk koşul!!!

121 ÇOCUĞUNUZUN UNUZUN DERSLERİNİ İZLEYİN!!! Öğretmenler size, çocuğunuza nasıl eğitim vereceğinizi öğretmek için varlar. Çocuğunuzun derste öğrendiklerini evde ve sokakta tekrar etmelisiniz. Birkaç saat asla yeterli değildir çünkü genellikle kendi başlarına genelleme yapamazlar.

122 ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ KONTROL EDİN!!! Tüm kurumlar çocuğunuz için yıllık plan, üç aylık performans raporu hazırlamak ve size vermekle YÜKÜMLÜDÜR! Böylece çocuğunuzun hangi gelişim alt alanlarında geri olduğunu, ne hızla ve ne kadar ilerlediğini tespit edebilirsiniz.

123 MUTLAKA KAYIT TUTUN!!! Çocuğunuza ilişkin aşı kayıtları,, geçirdiği tüm hastalıklar (özellikle ishal-kabızlık, kusma, enfeksiyonlar, ateşlenme vb.)yapılan tetkikler, davranış raporları, özel eğitim kurumundan aldığınız performans çizelgeleri vb. Her zaman yanınızda bir not defteri bulundurun, önemli gördüğünüz tüm davranışları kaydedin, çünkü UNUTURSUNUZ!

124 Ebeveynlerin de büyük bir çoğunluğunun aslında ciddi anlamda bir psikolog desteğine ihtiyacı vardır.

125 Ülkemizde özel eğitim e merkezlerinin tamamında bir psikolog bulunması zorunlu tutulmaktadır. Ancak ebeveynler kendileri yardım isteminde bulunmadıklar kları sürece psikologun tedaviye katkıda bulunması düşünülemez. Bu yüzden y çocuğunuza unuza nasıl davranmanız z gerektiğini ini öğrenirken kendiniz için i in de bir şeyler yapmalı ve mutlaka bir psikolog desteği alınmal nmalıdır.

126

127 AUTISM IS A NEUROIMMUNE DISORDER INDUCED BY INFECTIONS DIETARY PROTEINS & PEPTIDS TOXIC CHEMICALS

128 STARTS IN THE GASTROINTESTINAL TRACT MANIFESTS IT SELF IN THE BRAIN

129 CURE GASTROINTESTINAL TRACT

130 HYPERBARIC OXYGEN THERAPHY

131 REMOVE SUGAR JUNK FOOD PRESERVATIVES

132 REPLENISH GOOD FLORA (PROBIOTICS) ENZYMES NUTRIENTS ESSENTIAL FATTY ACIDS

133 REPAIR Antimicrobials Antifungals Antivirals Antibacterials Immunotheraphy Secretin Detoxification/Chelation

134 HBOT and/or 3R REMOVE REPLENISH REPAIR

135

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi Uzm. Dyt. Gamze Akbulut Doç. Dr. Seyit M.Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ Hastane Müdürü

EDİTÖR. Ömer BAĞ Hastane Müdürü 1 YIL: 1 SAYI: 1 EKİM EDİTÖR Ömer BAĞ Hastane Müdürü Uşak Devlet Hastanesi Sağlıkta Yolculuk ilk sayımız ile sizlere merhaba diyoruz. Dergimizi Uşak Devlet Hastanesi nin bir kültür hizmeti olarak çıkarmaya

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi.

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi. Teknolojiyi Tecrübeyle Buluşturduk Sayı 7 Ocak-Mart 2010 Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Dermatoloji (Kontakt Dermatit) Plastik Cerrahi (Liposuction) Üroloji (Greenlight Prostat Tedavisi) Kadın Doğum

Detaylı

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda Teknolojiyi tecrübeyle buluşturduk Sayı 8 Nisan-Haziran 2010 Her bebek ağacı ile birlikte doğar Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Diyetisyen (Dondurma Serinletir mi?) Fizik Tedavi (Osteoporozda Risk

Detaylı

önsöz YENİ YILDA DA SİZLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ 1 MEMORY

önsöz YENİ YILDA DA SİZLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ 1 MEMORY önsöz YENİ YILDA DA SİZLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ Uğur Genç Memorial Sağlık Grubu CEO Memorial Sağlık Grubu olarak başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2014 yılında da yeni hastane ve merkezlerimizin

Detaylı

Kimyasal Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. AYTEN TOPRAK ŞAHİNASLAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ UYGULAMALARININ BÜYÜME-GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TIPTA

Detaylı

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

Akciğer Kanseri İle Yaşamak

Akciğer Kanseri İle Yaşamak TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Akciğer Kanseri İle Yaşamak Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA

Sayı 19 Bahar 2015. Geç Gelen KONUŞMA Sayı 19 Bahar 2015 Geç Gelen KONUŞMA Ok ok uyu u r cu ko Kö se şes si@ i iç ba in il sk etiş en im t-a ad nk res.ed im u.t iz r Melek ALKAN ÇAKMAK Annelerimize; Bu köşede bugüne kadar insan sağlığıyla

Detaylı

Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Gebelik Nükleer Tıp Check-up Diyabet ve Göz Bel Fıtığı Sinüzit

Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Gebelik Nükleer Tıp Check-up Diyabet ve Göz Bel Fıtığı Sinüzit Özel Hisar Intercontinental Hospital Ücretsiz Sağlık Yayınıdır Türkiye nin sağlık üssü!.. Yıl: 3 Sayı: 5 Ocak-Mart - 2009 Çocuklarda İdrar Yapma İşlev Bozuklukları Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMEC LETMECĐLĐĞĐĐĞĐ PROGRAMI MENÜ PLANLAMA DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR.AFĐTAP BULUT 2012 Đçerik/Konular 1. hafta: Gastronomi, Beslenme Đlkeleri 2. hafta: Beslenme

Detaylı

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN

BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN Mart / Nisan / Mayıs 2012 Yıl: 8 / Sayı 69 Memorial Sağlık Grubu tarafından sizin için hazırlanmıştır, alabilirsiniz. BAHAR HASTALIK MEVSİMİ OLMASIN ORGANLARINIZ BAŞKA HASTALARA UMUT OLSUN 16 cm lik Miyomlardan

Detaylı

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK.

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK. Tüp bebekte başarının sırrı Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai Pabuçcu, daha önce tüp bebek uygulamasında başarı sağlayamayan hastaların en çok merak ettikleri soruları

Detaylı