OSB RİSKİ TAŞIYAN BEBEKLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSB RİSKİ TAŞIYAN BEBEKLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 OSB RİSKİ TAŞIYAN BEBEKLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR Dr. Helen Tager-Flusberg Çağrılı Konuşma Uluslararası Otizm Konferansı Antalya, Türkiye 15 Kasım 2014

2 Leo Kanner (1943) Öyleyse, bu çocukların insanlarla sıradan, biyolojik temelli duyuşsal temas kurmada doğuştan yeteneksiz olarak dünyaya gelmiş olduklarını varsaymalıyız..

3 Hans Asperger (1944) Yaşamın tüm evreleri boyunca apaçık ve değişmez kalan karakteristik özellikleri daha yaşamın ikinci yılından itibaren görürüz

4 Kapsam OSB riski taşıyan bebeklerin erken dönemde yaşamları nasıldır? OSB riski taşıyan bebeklerle yürütülen araştırmalar Diğer araştırmaların güncel bulgularını gözden geçirme OSB riski taşıyan bebeklerle yürüttüğümüz kendi çalışmalarımızın tanıtımı Araştırmalar ve bulgular Sonuç

5 Gelişimi ciddiye almak OSB bir gelişimsel bozukluktur Doğum sonrası başlangıçlı olarak, şu değişimlerle kendini gösterir: Yaşamın ikinci yılında ortaya çıkan ve ay arasında tanılanan klinik belirtiler Belirtilerin görünümünde değişimler tüm yaşam boyunca (önce erken çocukluk döneminde artış; daha sonra ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde azalma)

6 Yüksek riskli bebeklerle yürütülen araştırmaların amaçları OSB nin en erken risk işaretlerini belirleme Genetik olan ve olmayan risk; bioişaretler, davranış örüntüleri Tanı öncesinde erken gelişimsel gidişat (Kanner in varsayımının sınanması) OSB nin kökenleri ortaya çıkan ilk belirtiler nelerdir? Ve bunlar ilk olarak ne zaman yakalanabilirler?

7 Yüksek riskli bebekler 1. OSB tanılı büyük kardeşi olan bebekler (=bebek kardeşi araştırmaları) Doğum öncesi dönemde belirlenebilir 2. Erken tarama araçlarına dayalı olarak belirlenen bebekler (ör., M-CHAT; First Year Inventory; CSBS) Genellikle daha büyük bebekler; en küçük yaş olarak ay Karşılaştırma grupları: Düşük riskli kontrol grupları; Başka bir nöro-gelişimsel bozukluğa sahip büyük kardeşi olan bebekler

8 Neden? Klinik deneyim Erken davranışsal müdahalelerin etkililiğine ilişkin güçlü bilimsel dayanak otizmin yoğunluğunda önemli ölçüde azalma, bazı vakalarda optimal çıktıya ulaşma Riskin erken dönemde, sendrom tam olarak ortaya çıkmadan önce belirlenmesi önleyici müdahaleler için fırsat sağlayabilir ve tanı alan çocuk sayısını azaltabilir

9 Güncel araştırmalar risk taşıyan bebeklerle ilgili neler söylüyor? 18+ grupları ABD, Kanada, İsrail ve Birleşik Krallık tan üyelerden oluşan bir konsorsiyum En önemli bulgu: HETEROJENLİK! Erken belirtilerde/davranış alanlarında Başlangıç yaşında Gelişimsel ilerlemede Neredeyse hiçbir belirtinin kendi başına özgüllüğü (otizme özgülüğü) ya da duyarlılığı yok yalnızca kümeler halinde olunca, tanılanan bireylerde ve genetik modellerde ayna örüntüleri bulunuyor

10 6 aylık ya da daha küçük olanlar 6. ayda, sonraki tanıyı yordayan hiçbir işaret yok Sıra dışı davranış (motor takıntılar; sosyal duyuş ya da ses çıkarma yokluğu) gösteren bebeğe çok seyrek rastlanır ancak belki en ileri derecede etkilenmişlerde olabilir(ileri derecede zihinsel gerilik dahil) Şaşırtıcı şekilde, daha sonra OSB tanısı alan pek çok bebek bu yaşta sosyal olarak etkileşim içindedir; kontrol grubundakilerden ayırt edilemez

11 Bebekler İçin Otizm Gözlem Skalası (Autism Observational Scale for Infants AOSI) Susan Bryson ve meslektaşları tarafından geliştirilmiştir 9 ve 12 aydaki risk işaretlerini değerlendirir Erken sosyal iletişimi, dikkati ve sosyal etkileşimi değerlendirmek için yararlı bir gözlem aracıdır

12 12 14 Aylar AOSI de risk göstergeleri (Zwaigenbaum ve diğl., 2005; Bryson ve diğ., 2008) Göz teması, gözlerle takip etme, göz takibini sonlandırma, isme doğru yönelme, taklit, sosyal gülümseme, tepkide bulunma, sosyal ilgi, duyusaldevinsel davranışlar 12 aylıkken 7+ belirti gösteren bebeklerin ilerde OSB tanısı alma olasılıkları yüksektir Özgül Olmayan Davranışsal Farklılıklar Olumsuz mizaç ve duygudurum Dil ve jestsel iletişim gelişiminde gecikmeler

13 Tekrarlama oranı: Genel olarak %18.7 Ozonoff et al., BSRC

14 İkinci yıl OSB nin başlangıcı Ozonoff ve diğ., 2010 Sosyal etkileşimde azalma: sosyal gülümseme, göz teması Bilişsel gelişimde yavaşlama Dil gelişiminde yavaşlama Gelişimsel gidişatta değişim; 12 aydan sonra beklentilerden sapma ay arasında tanıda bariz muğlaklık, özellikle yüksek riskli kardeşlerde (çoğunluğu daha hafif vakalar)

15 Sosyal iletişimde değişimler GÖZ TAKİBİ SOSYAL GÜLÜMSEME CON ASD CON ASD BAŞKALARINA YÖNELİK SES ÇIKARMA CON 0.5 ASD

16 Özet: OSB nin gelişimi OSB doğumda ya da hatta 6. ayda yoktur Yaşamın ikinci yılında sosyal etkileşimde (görsel ve sessel) davranışsal gerileme (regresyon) olarak ortaya çıkar 9-10 ay civarında başlar; önemli bilişsel değişimler dönemi Şunlarla kendini gösterir: Niyeti anlama Üçlü etkileşim/ortak dikkat Çalışma belleği

17 Sonradan OSB geliştirmeyen yüksek riskli bebeklerin durumu nedir? Bazı yüksek riskli bebekler atipik gelişim gösterirler; özellikle de dil ve iletişimde Endofenotip beyin ya da bilişsel özellik genetik risk ile ilişkilidir ancak, bu risk doğrudan tanıyı yordamaz Etkilenmemiş akrabalarla ilgili araştırmalarla belirlenmiştir Bebek kardeşi araştırmalarında, çıktı ne olursa olsun, yüksek ve düşük riskli bebekler arasındaki farklılıklar, endofenotip varlığını işaret etmektedir

18 Bebek Kardeşi Araştırmamız Boston Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesi (Charles Nelson) işbirliği Zaman: 3, 6, 9, 12, 18, 24, ve 36. aylar Geniş bir davranışsal ve gözlemsel yelpazede ölçümleri kapsamaktadır; ev videosu günlükleriyle desteklenmiştir Göz takibi Beyin değişkenlerini de içermektedir beyin fonksiyonu ölçümleri Electrophysiology (EEG; ERP) Near Infra-Red Spectroscopy (NIRS)

19 Veri özeti 6 ay 9 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay Developmental Assessment (MSEL) Developmental Assessment (MSEL) Developmental Assessment (MSEL) Developmental Assessment (MSEL) Developmental Assessment (MSEL) Laboratuvar Eye Tracking fnirs Electrophysi. Au=sm Assessment (AOSI) Eye Tracking fnirs Electrophysi. Au=sm Assessment (AOSI) Eye Tracking fnirs Electrophysi. Au=sm Assessment (ADOS) Eye Tracking and Electrophysi. Au=sm Assessment (ADOS) Eye Tracking and Electrophysi. Au=sm Assessment (ADOS) Eye Tracking and Electrophysi. Mother Child Interac=on Mother Child Interac=on Mother Child Interac=on Mother Child Interac=on Mother Child Interac=on Mother Child Interac=on Ev Günlükleri Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Weekly WriPen Diaries with Concerns Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Semi- structured Video Forml ar Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament Parent Depression Child Language (MDCI) Child Temperament

20 6. ayda dikkati çekenler ASD HRA- LRC 5 0 Language Social Com RBB

21 9. ayda dikkati çekenler ASD HRA- LRC 5 0 Language Social Com RBB

22 12. ayda dikkati çekenler ASD HRA- LRC 10 0 Language Social Com RBB

23 Erken ses çıkarmalar: 12. ay LRC ASD+ HRA Total

24 Büyüme eğrileri: Mullen dil puanları

25 Konuşmayı algılama OSB li çocuk ve yetişkin araştırmaları dil bölgelerinde ve işlevsel organizasyonda (frontal ve temporal) beyin yapısında (hacminde) atipik beyin asimetrisi olduğunu göstermektedir Büyük yaştaki otizmden etkilememiş kardeşlerde de bazı atipik yapılara rastlanmıştır Bebeklerdeki farklılıkları ne kadar erken yakalayabiliriz?

26 Algısal daralma araştırması Pat Kuhl un araştırma paradigmasına dayalı olarak Çift oddball (sıradışı uyaran) yöntemi: /da/ - %80 standart /ɖa/ - %10 anadilde olmayan kontrast /ta/ - %10 anadilde olan kontrast 6 aylık bebekler standart ve anadilde olmayan kontrastları ayırt edebilirken, 12 aylıklar ayırt edemeyebilir

27 Konuşma ERP Bulguları: P150 ( ms) Maximum Amp (μv) p=.02 p=.06 Her iki grupta ana etki (tüm yaşlarda) p=.038 p= p=.01 n.s. 6 mo n=37 Standart Anadilde olmayan kontrast Anadilde olan kontrast 9 mo n=52 P150 ( ms) Ana etki (tüm yaşlarda) Grup etkileşimi YOK HRA gecikme örüntüsü göstermiyor 12 mo n=47

28 Geç yavaş dalga: Asimetri göstergesi LEFT Hemisphere = Solid RIGHT Hemisphere= Dashed Düşük risk mo n=18 9 mo n=23 12 mo n=17 Yüksek risk mo n=19 9 mo n=29 12 mo n=30

29 Figure 3.4 LSW by hemisphere at 12 months Average amplitude of the LSW over the left (solid) and right (striped) hemisphere for LRC-Typ, HRA-Typ, HRA-Atyp, and ASD participants at 12 months. 12. ayda çıktı bazında LSW lateralizasyonu Amplitude (µv) LRC-Typ HRA-Typ HRA-Atyp ASD Le#$ Right$

30 OSB de bağlanırlık Anatomik bağlanırlık: daha az sayıda uzun erimli bağlantılar (bölgeler-arası), daha fazla kısa erimli bağlantı potansiyeli (bölge-içi) (Courchesne & Pierce, 2005) fmri ile ölçülen işlevsel bağlanırlık OSB li yetişkinlerde, karşılaştırma gruplarına kıyasla daha düşüktür (Cherkassky et al., 2006; Just et al., 2004; Kana et al., 2006; Koshino et al., 2005; Minshew & Williams, 2007) Bağlanırlık farklılıkları en erken ne zaman ortaya çıkar?

31 Kısa özet Risk durumuna ilişkin olarak dil ve jest önemli erken belirtiler olmaya devam etmektedir Yüksek riskli bebek anneleri kontrol gruplarındaki annelerle aynı ya da daha fazla düzeyde konuşma ve dil geliştirici davranışlar sergilemektedir Nöral risk belirtileri esas olarak endofenotiptir; atipik davranışla yakından ilişkili değildir. Tersine asimetri ve nöral bağlanırlık ile OSB çıktısı arasında nicel bir ilişki olabilir.

32 OSB riski araştırmalarından çıkan genel sonuçlar İyimser birincil amaç birinci yılda çok erken tanı anahtarını bulmak; başlıca risk faktörü. Ama orada yoktu (yine de belki biyolojik işaretlerdedir) OSB karmaşık bir bozukluktur çeşitli işaretler, risk ve farklı hızlarda kat edilen yollar; bunlar gösterge olabilir ya da olmayabilir Kardeşler, gerek davranış, gerekse beyin gelişimi açısından, düşük risk kontrol grubundakilerden farklıdır Şimdiye kadar elde edilen bulgular, sormamız gereken bir dizi yeni soruya yol açmaktadır

33 Teşekkürler! Destekler Autism Speaks Simons Foundation NIDCD İşbirlikleri Chuck Nelson/Children s Annie Seery; Adrienne Tierney; Guilia Righi; Meagan Thompson; Caterina Stamoulis; Karen Chenausky team at CARE and LCN Projelere katılan çocuklar ve aileleri

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ BİRLİKTE BAŞARIRIZ BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ HAZiRAN 2013 ANKARA 4 ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ

Detaylı

OTİZM. Sizin hatanız değil!

OTİZM. Sizin hatanız değil! OTİZM Çocuğunuzda aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlüyorsanız kaygılanabilirsiniz. Bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu,

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM

TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM TÜRKİYE DE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE ÖZEL EĞİTİM Tohum Otizm Vakfı ve katkıda bulunanların açık ve yazılı izni olmaksızın bu rapor ne yöntem ve şekilde olursa olsun kısmen veya tamamen kopyalanması,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014 ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU AİLE BİLGİLENDİRME REHBERİ 2014

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Özet. Genel Bir Bakış. Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye. E-posta: guldenbozkus@anadolu.edu.

Özet. Genel Bir Bakış. Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye. E-posta: guldenbozkus@anadolu.edu. Temel Tepki Öğretimi, 221 Gülden Bozkuş Genç 1 Şerife Yücesoy Özkan 2 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Temel Tepki Öğretimi: Genel Bir Bakış * Özet Son yıllarda, otizm spektrum bozukluğu tanısı

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI Proje No: 106K347 DOÇ DR. NAZLI BAYDAR DOÇ. DR. AYLİN KÜNTAY DOÇ.DR. FATOŞ GÖKŞEN YRD. DOÇ. DR. BİLGE YAĞMURLU YDR. DOÇ. DR. ZEYNEP CEMALCILAR

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

* Yard.Doç.Dr., AKÜ., Uşak Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

* Yard.Doç.Dr., AKÜ., Uşak Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü YENİ BİN YILIN YENİ EĞİTİM MERKEZLERİ (OÇEM LER) VE OTİSTİK BİREYLERİN EĞİTİMİ Mehmet AKSÜT * ÖZET Bilginin öne çıkacağı ve insanın hizmetine sunulacağı umudu ile yeni bir bin yıla girdik. Bu çağda Eğitimde

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı

Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 2009, 24 (63), 86-101 Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı Nebi Sümer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meltem Anafarta Şendağ Ufuk Üniversitesi

Detaylı

Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions in Autism

Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions in Autism Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):15-29 doi:10.5455/cap.20130502 Otizmde Yüz ve Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Recognition of Face and Emotional Facial Expressions

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ.

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ. T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ Sema ALPAYTAÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY Antropoloji Bölümü Yüksek

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ

OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Sayı: 1/Nisan2014 BİZİM KISA HAYATIMIZ Syf.6 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM Syf.8 OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ Syf.12 İÇİNDEKİLER Yayın

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Selda ÖZDEMİR Ömür GÜREL SELİMOĞLU. Ufuk ÖZKUBAT

Selda ÖZDEMİR Ömür GÜREL SELİMOĞLU. Ufuk ÖZKUBAT Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 1 44 Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Çocuklarının Günlük Yaşam Özellikleri, Günlük Oyun Etkileşimleri, Problem Davranışlar ve İletişim Stillerine İlişkin Görüşleri

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Takip Edilmesi Gelişimin Temel İlkeleri Doğrultusunda Gelişimi Takip Etme Fiziksel Gelişimde Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar ÇOCUK GELİŞİMİ - I Doç.

Detaylı