Toplumsal Barışın Ekolojisi Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İnşası. Özet Metin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplumsal Barışın Ekolojisi Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İnşası. Özet Metin"

Transkript

1 Toplumsal Barışın Ekolojisi Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İnşası Özet Metin Kasım 2012

2 Toplumsal Barışın Ekolojisi Toplumsal Barışın Ekolojisi, erken çocukluk gelişimi(eçg) ve barış inşası arasındaki çoklu ilişkilerin incelenmesine yönelik kavramsal bir çerçevedir. Bu yapıların her biri birey, aile ve topluluk düzeylerinde ifade edilmektedir. Bu çerçeve, bu modelin çeşitli seviyelerinde yer alan iki yönlü ve ortaklaşan ilişkilerinin anlaşılmasını sağlayan kuramsal ve deneysel bir temel sağlar.

3 Erken çocukluk gelişimi nedir? Çocuğu ve bağlamı içeren çok yönlü bir kavramdır. Çocuk Yaş: Doğum öncesinden Okul a geçişe kadarki dönemi (8-9 Yaş) 1,2 Gelişim alanları: fiziksel sağlık ve kas gelişimi, bilişsel beceriler, sosyal ve duygusal işleyiş, dil gelişimi ve okur-yazarlık becerileri, etik ve ruhsal gelişim, grup aidiyet algısı, ve aileye, toplum, kültür ve ulus devlete dair kimlik. 3 Bağlam (aile ve topluluk) Bağlam gelişim potansiyelinin elde edilmesinde belirleyici bir etkendir. Küçük çocuklar çevreleriyle kurdukları etkileşim aracılığıyla gelişimin her alanında hızlı adımlar atarlar 4,5,6,7

4 Barış inşası nedir? Barış inşası adalet, eşitlik ve uyumu azami düzeye çıkaracak şekilde çatışma çözme ve sürdürülebilir barışı sağlama sürecidir. Barış inşası, şiddeti önlemenin ötesine geçer. 8

5 Barış inşası nedir? Şiddetin iki düzeyi vardır Doğrudan şiddet bireylere zarar veren kişilerarası çatışma anlamına gelmektedir. Yapısal şiddet bir toplum içerisindeki politik ve ekonomik süreçler ve baskılar üzerinden ifade edilmektedir. Barışa ulaşma çabalarının iki düzeyi vardır Uzlaşma, çatışma çözme ve diğer şiddetsiz yollar aracılığıyla doğrudan şiddeti azaltma sürecidir; şiddet tehtidi yada beklentisi karşısında verilen bir tepkidir. Barış inşası yapısal şiddeti azaltmayı ve sosyal adaleti, sağlık ve ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi amaçlayan etkin bir altyapının kurulmasına vurgu yapan proaktif bir odağa sahiptir; hukuki, kültürel, politik, tıbbi ve sosyoekonomik unsurlarıyla çok yönlüdür. 9

6 Bileşen 1: Barışın Nörobiyolojisi Bileşen 1 in odağı, barış inşasının bir öngörücüsü(eng: predictor) olarak erken nöronal gelişimdir.

7 Bileşen 1: Barışın Nörobiyolojisi - Nörobilim araştırmalarının ilgilendiği ana konulardan biri, erken yaşam deneyimlerinin, gelecekteki etkileşimlere nasıl zemin hazırladığıdır. - Nöropeptid Oksitosin (OT) yakınlık bağı kurma süreçlerine müdahil olur, ve vücuttaki ve beyindeki birçok nörofizyolojik sistemle etkileşime girer. - OT araştırmalarındaki yakın tarihli bulgular barışla ilintili davranışlara OT sisteminin kapsamlı etkisine işaret etmektedir Aynı gruptaki üyeler (eng:in-group) arasında güven 10 ve işbirliği 11. Diğerlerinin zihinsel durumunu algılama ve onların duygu ve deneyimleri ile ilgili empati kurma yeteneği 12,13,14

8 Bileşen 2: Yakınlık Bağı Kurma Bileşen 2 nin odak noktası, uzlaşmayla ilişkili davranışların öncüsü (eng:precursor) olarak erken bağ kurmadır.

9 Bileşen 2: Yakınlık bağı kurma İnsanların bağ kurmasına OT sisteminin katılımını değerlendiren birçok çalışma, her bir partnerin ikili veya üçlü etkileşimler sırasında, mikro seviyede sosyal davranışlarla kendini ifadesini incelemektedir. 15 Mikro-düzeydeki bu sosyal davranışlar birçok boyutta ölçülmektedir. Mikro-düzeydeki bu sosyal davranışlar birçok boyutta ölçülmektedir. - Bu ifadeler çeşitli bağlamlarda değerlendirilmiştir. Yüz yüze etkileşimler; keşfe dayalı oyunlar; çocuklar veya ergenler ve onların en iyi arkadaşları veya akran grubu arasındaki ilişkiler; romantik eşler arasındaki teatiler

10 Bileşen 3: Ebeveynlik ve Uzlaşma Bileşen 3 ün odak noktası, ebeveynlik programlarının ebeveyn ve çocukların uzlaşma davranışları üzerindeki etkisini anlamaktır.

11 Bileşen 3: Ebeveynlik ve Uzlaşma Erken yıllardaki gelişimin temeli, çocuğun fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gereksinimlerini karşılama biçimidir. Ebeveynler ve çocuğun bakımını üstlenen diğer asli kişiler çocuğun büyüdüğü, geliştiği ve öğrendiği ortamı belirlerler. Evdeki şiddet göstergeleri 4 yaş ve altı çocukların neredeyse üçte ikilik kısmının ebeveynleri tarafından uygulanan hafif fiziksel ve piskolojik saldırılarıya maruz kaldıklarını göstermektedir 16 Ebeveyn programları ebeveynlere yönelik, ebeveynliği her yönüyle iyileştirmeyi amaçlayan faaliyet, hizmet veya müdahalelerdir

12 Bileşen 4: Erken Öğrenme ve Uzlaşma Bileşen 4 ün odak noktası, erken öğrenme programları ve uzlaşma arasındaki bağlantıdır.

13 Bileşen 4: Erken Öğrenme ve Uzlaşma Kaliteli erken öğrenme programlarının, bu programların uzlaşma için stratejik başlangıç noktası olarak irdelenmesinin teorik temellerini oluşturan altı boyutu: Bütüncül çocuk sonuçları; öğretmenler veya bakımı üstlenen asli kişilerle çocuklar arasındaki duyarlı (eng: responsive) kişilerarası ilişkiler, hizmet sağlayıcıların eğitim ve kapasitesi, ders programı, okul ve ev ilişkisi; ve daha riskli durumlardaki çocuklar için önlemlerin varlığı 17 Erken öğrenme programlarının bu kalite boyutlarının uzlaşma girişimlerine uygulanması henüz test edilmemiş ancak teorik çerçeveleri sunulmuştur 18.

14 Bileşen 5: Uzlaşmadan Barış İnşasına Bileşen 5 in odak noktası, bireysel düzeyde sonuçlar ile toplum ve toplumsal düzeyde işleyiş arasındaki ilişkidir.

15 Bileşen 5: Uzlaşmadan Barışın İnşasına Ebeveynlik ve erken öğrenme programlarının çoğu, birey ve aile düzeyinde işlemektedir. (uzlaşma düzeyi). Toplumsal Barış Ekolojisi çerçevesinin ayırt edici bir özelliği, ailelerin toplumu nasıl etkilediği ve uzlaşmanın nasıl barış inşasına dönüştürülebileceği konularının araştırılmasıdır. Bu ilişkiyi iki hipotez açıklamaktadır. İnsan sermayesi: Erken çocukluk dönemi, insan sermayesinin gelişime en elverişli evresi olarak bilindiği için, erken dönem çocukluk programlarına yapılan yatırımlar en yüksek geri dönüşü sağlamaktadır 19 Sonuçların nüfuz etmesi: Aile temelli müdahale programları, yalnızca tek tek evlere değil, bütün toplumlara nüfuz eden sonuçları teşvik edebilir. 8

16 Sonuçlar Küçük çocuklar ve aileleri evlerinde, okullarında ve toplum içerisinde ve uluslar arasında giderek daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. Erken çocukluk gelişimi alanından elde edilen kanıtlar uzun soluklu ve kuşaklar arası değişimin, yaşamın ilk yıllarında yapılan müdahale sonucu ortaya çıkabileceğini açıkça göstermektedir. Toplumsal Barış Ekolojisi nin kavramsal çerçevesi, erken çocukluk boyunca barışın gelişmesinin olabilirliğini incelemeye yönelik bir dizi hipotez sunmaktadır. Bu hipotezler şu anda test edilmektedir.

17 Teşekkür Ayşen Özyeğin in desteğine ve Uzlaşmacı bir Nesil Yetiştirmek: Toplumsal Barış İnşasında Erken Çocuk Gelişiminin Rolü 8 makalesinde sunulan argümanlara bu kavramsal çerçevede sağladıkları motivasyon için teşekkür ederiz. Ayrıca yorumları ile bize çok yardımcı olan Jacqueline Hayden e, Ph.D. ve yazı işleri ile ilgili destekleri için Dr. Adrian Cerezo, Ph.D., ve Dr. Ilanit Gordon, Ph.D., a teşekkür ederiz.

18 Kaynakça [1] McCartney, K., & Phillips, D. A. (Eds.). (2006). Handbook of early childhood development. Oxford, UK: Blackwell Publishing. [2] United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations Treaty Series, 1577(3). [3] Britto, P. R., & Kagan, S. L. (2010). Global status of early learning and development standards. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education, vol. 2 (pp ). Oxford, UK: Elsevier. [4] Irwin, L. G., Siddiqui, A., & Hertzman, C. (2007). Early child development: A powerful equalizer. British Columbia, Canada: HELP Research Institute, College of Interdisciplinary Studies, University of British Columbia. [5] Richter, L. (2004). The importance of caregiver-child interactions for the survival and healthy development of young children: A review. Geneva, Switzerland: World Health Organization. [6] Richter, L., Dawes, A., & de Kadt, J. (2010). Early childhood. In I. Petersen, A. Bhana, A. J., Flisher, L. Swartz, & L. Richter (Eds.), Promoting mental health in scarce-resource contexts (pp ). Cape Town, South Africa: Human Science Research Council. [7] Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Washington, DC: National Academy Press. [8] AÇEV. (2009). Building a generation of reconciliation: The role of early childhood development in peace building. Istanbul, Turkey: AÇEV. [9] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), [10] Van Ijzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2012). A sniff of trust: Meta-analysis of the effects of intranasal oxytocin administration on face recognition, trust to ingroup, and trust to out-group. Psychoneuroendocrinology, 37(3), [11] De Dreu, C. K., Greer, L. L., Van Kleef, G. A., Shalvi, S., Handgraaf, M. J. (2011). Oxytocin promotes human ethnocentrism. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 108(4), [12] Bartz, J. A., Zaki, J., Bolger, N., Hollander, E., Ludwig, N. N., Kolevzon, A., Ochsner, K. N. (2010). Oxytocin selectively improves empathic accuracy. Psychological Science, 21(10), [13] Domes, G., Heinrichs, M., Michel, A., Berger, C., & Herpertz, S.C. (2007). Oxytocin improves mind-reading in humans. Biological Psychiatry, 61, [14] Guastella, A. J., Einfeld, S. L., Gray, K. M., Rinehart, N. J., Tonge, B. J., Lambert, T. J., et al. (2009). Intranasal oxytocin improves emotion recognition for youth with autism spectrum disorders. Biological Psychiatry, 67, [15] Gordon, I., Martin, C., Feldman, R., & Leckman, J. F. (2011). Oxytocin and social motivation. Developmental Cognitive Neuroscience, 1(4), [16] Lansford, J. E., & Deater-Deckard, K. (2012). Childrearing discipline and violence in developing countries. Child Development, in press. [17] Bowman, B. T., Donovan, M. S., & Burns, M. S. (Eds.). (2001). Eager to learn: Educating our preschoolers. Washington, DC: National Research Council, National Academy of Sciences. [18] Una Peacebuilding Learning Group. (2010). A programmatic framework for early childhood organisations developing programmes in conflict affected regions, Una Working Paper 9, Belfast: Una <http://www.unaglobal.org>. [19] Heckman, J. J., & Krueger, A. B. (Eds.). (2003). Inequality in America: What role for human capital policies? Cambridge, MA: The MIT Press. Kapak fotoğrafı: a href='http://www.123rf.com/photo_ _child-and-adult-hands-holding-new-plant-with-soil.html'>ilona75 / 123RF Stock Photo</a

19 Telif Hakları Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış Özet Metin 2012 Yale Üniversitesi & AÇEV İşbirliğinde Bu yayının telif hakları saklıdır fakat eğitim ve araştırma amaçlı ve kar amacı güdülmeksizin herhangi bir şekilde ücretsiz çoğaltılabilir. Daha fazla bilgi için Pia Rebello Britto, Ph.D. Takım Üyeleri Yale Üniversitesi: Yale Üniversitesi: Pia Rebello Britto, Ph.D., James Leckman, M.D., Catherine Panter-Brick, Ph.D., Ilanit Gordon, Ph.D., ve William Hodges, M.A. AÇEV: Çiğdem Kağıtçıbaşı, Ph.D., Diane Sunar, Ph.D., Yankı Yazgan, M.D., ve Yasemin Sırali, M.B.A. Alıntı için Yale University & AÇEV Partnership. (2012). The Ecology of Peace: Formative Childhoods and Peace Building. A Brief Note. New Haven, CT and Istanbul, Turkey: Yale-AÇEV Partnership.

Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İ nşası. Ö zet Metin

Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İ nşası. Ö zet Metin Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı Şekillendiren Çocukluk ve Barış İ nşası Ö zet Metin Yale Ü niversitesi ve Anne Çocuk Eğ itim Vakfı(AÇEV) İ şbirliğ i Kasım 2012 i Toplumsal Barışın Ekolojisi: Hayatı

Detaylı

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

Politika Belgesi. Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES MOLSS T.R. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.R. MINISTRY OF FAMILY AND SOCIAL POLICIES

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk-odaklı) Suç Önleme Tuba TOPÇUOĞLU İstanbul Üniversitesi, Ceza

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi

Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi DEUHYO ED 2010, 3 (2),102-107 Ebeveyn Programı Değerlendirme Rehberi 102 Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi Burcu Arkan * Besti Üstün ** Özet CIPP (Context, Input, Process, Product) Modeli

Detaylı

KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER

KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER KRİZ VE STRES KOŞULLARINDA AİLE DİRENCİ: KORUYUCU VE İYİLEŞTİRİCİ FAKTÖRLER Prof. Dr. Emine GÖNEN* Dr. Eda PURUTÇUOĞLU* ÖZET Aile direnci, ailenin önceki durumuna göre krizden daha güçlenmiş, daha becerili

Detaylı

ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ Derleme ÇOCUKLARIN İHMAL-İSTİSMARA UĞRAMASINDA AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ The Risk Factors for Child Neglect and Child Abuse and Social Work Intervention İsmet

Detaylı

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU

CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARA BAKIM KILAVUZU C İ M Ç B K İnsani yardım ortamlarında sağlık ve psikososyal hizmet sunucuları için kılavuz Birinci Baskı CİMÇ Bakım Kılavuzu Sayfa 1 ULUSLARARASI KURTARMA

Detaylı

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK ARAŞTIRMAYA KATILIMI: ÇOCUK HAKLARI ÇERÇEVESİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK ARAŞTIRMAYA KATILIMI: ÇOCUK HAKLARI ÇERÇEVESİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Hakemli Makale ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK ARAŞTIRMAYA KATILIMI: ÇOCUK HAKLARI ÇERÇEVESİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Children s Participation in Psychological Research: An Evaluation From Children s Rights Perspective

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI VE DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YANSIMALARI CHILD DEVELOPMENT THEORIES AND THEIR REFLECTIONS TO LAANGUAGE TEACHERS

ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI VE DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YANSIMALARI CHILD DEVELOPMENT THEORIES AND THEIR REFLECTIONS TO LAANGUAGE TEACHERS ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI VE DİL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YANSIMALARI Okt. Zekeriya Hamamcı Düzce Üniversitesi zekeriyahamamci@yahoo.com Okt. Ezgi Hamamcı Düzce Üniversitesi ezgihamamci@duzce.edu.tr Özet Çocuk

Detaylı

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış

Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Nafiz Bozdemir, Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Özet Tanım ve algılarda farklılık olsa da cinsellik çağlar boyu önemini

Detaylı

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK

AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK AİT OLMAK VAROLMAK VE OLMAK Avustralya için Erken Yıllarda Öğrenim Çerçevesi Avustralya Hükümeti Eğitim, İstihdam ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı tarafından Avustralya Hükümetleri Konseyi için yayınlanmıştır

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI,

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

CINSIYET ADALETI İÇIN ERKEKLER VE OĞLAN ÇOCUKLAR: DELHİ DEKLARASYONU VE EYLEM İÇİN ÇAĞRI

CINSIYET ADALETI İÇIN ERKEKLER VE OĞLAN ÇOCUKLAR: DELHİ DEKLARASYONU VE EYLEM İÇİN ÇAĞRI 2. MenEngage Uluslararası Sempozyumu 2014 Cinsiyet Adaleti için Erkekler ve Oğlan Çocuklar 10-13 Kasım 2014 Hindistan Habitat Centre Yeni Delhi CINSIYET ADALETI İÇIN ERKEKLER VE OĞLAN ÇOCUKLAR: DELHİ DEKLARASYONU

Detaylı

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 99-114 Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Arzu ÖZYÜREK

Detaylı

QUALITY IN EDUCATIONAL SERVICES; THE PRESCHOOL CONTEXT

QUALITY IN EDUCATIONAL SERVICES; THE PRESCHOOL CONTEXT Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.111-130. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİM EKOLOJİLERİ ARAŞTIRMASI Proje No: 106K347 DOÇ DR. NAZLI BAYDAR DOÇ. DR. AYLİN KÜNTAY DOÇ.DR. FATOŞ GÖKŞEN YRD. DOÇ. DR. BİLGE YAĞMURLU YDR. DOÇ. DR. ZEYNEP CEMALCILAR

Detaylı

SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ

SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ 765 SOSYAL DEĞİŞİM SÜRECİNDE DEĞİŞEN BABA ROLÜ ÖZET TEZEL ŞAHİN, Fatma * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Çocuk doğumla birlikte öğrenmeye başlar ve bu öğrenme süreci erken çocukluk dönemi boyunca devam eder. Çocuk bu dönemde

Detaylı

YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER

YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER YAPTIĞIMIZ İŞİ ANLAMAK: İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE YENİ MODELLER Felisa Tibbitts İnsan Hakları Eğitimi Ortaklığı (HREA) ftibbitts@hrea.org - www.hrea.org Uluslararası Eğitim Dergisi, İnsan Hakları Eğitimi

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak İçin Geliştirilen Bir Sağlığı Geliştirme Programı; Mahalle ve Köy Muhtarlarının Eğitimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak İçin Geliştirilen Bir Sağlığı Geliştirme Programı; Mahalle ve Köy Muhtarlarının Eğitimi ARAŞTIRMALAR / Researches Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak İçin Geliştirilen Bir Sağlığı Geliştirme Programı; Mahalle ve Köy Muhtarlarının Eğitimi A Health Promotion Program For Gender Equity; Training

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ

MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ 3 MAYIS 2014 BALAT KÜLTÜR EVİ İSTANBUL EĞİTİMDE BARIŞ KÜLTÜRÜ VE MEKAN KURGUSU İLİŞKİSİ ÇALIŞTAY RAPORU 3 MAYIS 2014 BALAT KÜLTÜR EVİ İSTANBUL Bu Çalıştay Raporu, Hümanist Büro,

Detaylı

II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design 02-04 May 2013 Famagusta North Cyprus

II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design 02-04 May 2013 Famagusta North Cyprus ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMLARI VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON: GAÜ PSİKOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KAYNAKLI TUTUM

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi

Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi Yurt Dışında Yaşayan İkinci Kuşak Türk Çocuklarının Türkçeyi Kullanım Durumları ve Dil-Kültür İlişkisi İhsan Seyit Ertem * Özet Son yıllarda, Türk nüfusu tıpkı Avrupa da olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde

Detaylı