ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ Çocuklarda gelişim basamaklarının zamanında başarılamaması Motor Gerilik olarak tanımlanır. Yaşa göre normal gelişim basamakları: 2-3 ay baş tutma, 5 ay yüzükoyun eller üzerinde kendini destekleme, 6 ay dönme, 7 ay sürünme, 8 ay emekleme ve 10 ay tutunup yan yürüme ay bağımsız yürüme, 18 ay çömelmiş pozisyonda oyun oynama olarak tanımlanmıştır. Kültüre göre küçük değişiklikler olabilmektedir. Motor gelişim basamakların zamanında başarılamaması, çocukta tonus değişikliklerinin olması, bebeğin farklı hareket paternlerini ve kompansasyonları kullanılması ile motor gelişimi destekleme ihtiyacı doğar. Motor Gelişimin geri kalmasına neden olabilecek faktörler: Nörolojik hastalıklar (riskli bebekler) Aşırı korumacılık (kucak bebeği) Reflü ve aşırı kusma nedeniyle kısıtlı hareket Evde yerde yaşam imkanı kısıtlılıkları(evcil hayvan, saldırgan abi/abla, soğuk iklim vs) Bebeğin gündüz oyun için yüzükoyun yatırılma alışkanlığının olmaması Kültürel ve yaşam stili farklılıklarıdır (1). Gelişimsel olarak geri kalma riski taşıyan en önemli grubu prematüre çocuklar oluşturur. Gelişimsel geri kalma riski nedeniyle bu bebeklere riskli bebek denmektedir. Tüm tanı yöntemlerinde iyileşmelere rağmen bebeklerde ileride Serebral Palsi ve gelişimsel bozukluk oluşmanın tahmini için nörolojik muayene, gelişimin mihenk taşları, hareket ve davranış analizi nin birlikte kombine edilerek kullanılması uygun olduğu bildirilmiştir(2). Çocuklarda Fizyoterapist tarafından motor gelişimin desteklenmesi için planlanan ve uygulanan egzersizler, majör ve minör bulguların iyileşmesine yardım eder, erken dönemde başlayan pozisyonlama kolun ve bacağın hareketliliğini artırır, huzursuz bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur. Fizyoterapi sırasında çeşitli hareketlerle ve farklı cisimlerle uyarılan bebekte normal duysal girdi sağlanır, bebeğin çevreyi hissetmesi, doğru hareketi ve kendi gövdesini, yaşıtlarına uygun hareketleri tecrübe etmesi, çevresindeki insanlarla sosyal ilişkileri artması mümkün olur. Her bebek ihtiyacı olan egzersizlere karar verilmeden evvel gelişimi, tonusu ve hareket paternleri açısından incelenmelidir. Bu gözlem sonucunda verilecek egzersizle fizyoterapist tarafından planlanır, uygulanır ve anneye öğretilir. Anne babanın gün içinde düzenli olarak egzersizleri yapması istenir. Erken olarak çocuklarda motor gelişim geriliklerinin tespiti ve erken fizyoterapiye yönlendirilmesi yaklaşımı dünya tarafından kabul görmekte ve Early Developmental Intervention Programs olarak bilinmektedir. Çalışmalar erken gelişimsel müdahale programlarının erken tedavinin motor ve kognitif olarak bebeklere olumlu katkılarının olduğunu göstermektedir(3). Çocukların motor gelişimini desteklemek için çocuk hekimlerinin bebeğin ilk aydan itibaren kucakta yüzüstü tutulmasını ve yüzüstü yatırılarak baş kontrolünü geliştirilebileceğini aileye tarif ederek önermesi, bebeğin sırtüstü yandan alınması ve yandan yatırılması baş ve gövde kontrolünün gelişmesi için katkı sağlayacaktır. Bebeklerle yüz yüze omuzlardan baş kontrolü çalışmasının yavaş ve çocuğun tolere edebileceği hızda yapılması baş ve gövde kontrolünün kazanılması için yararlıdır. Aileye erken oyuncak ve el kullanımının tavsiye edilmesi ince motor becerilerin kazanılması için önemlidir. Gövde ve postür kaslarının gelişmesi için 6 aya gelmiş ve başını tam kontrol eden bebekleri yerde dönme hareketini yapmaya, 7 aya gelmiş

2 ve dönmeyi başaran bebeğe sürünme hareketini yapmaya teşvik için stimulasyon vermenin nasıl yapılacağının uygulamalı gösterilmesi yararlı olacaktır. TORTİKOLİS Tortikolis Latince dönük boyun anlamına gelir. Başın bir yana lateral fleksiyona ve karşı yöne rotasyona dönmesi, sternocleidomastoid(scm) kasın kısa vaya içinde kitle olması konjenital Musküler tortikolis olarak tanımlanır. SCM kasın uterus içinde veya doğum sırasında yaralanmasına bağlı olarak fibrotik hale gelmesi ve kısalması, rahim içinde pozisyon bozukluğu veya SCM kasında dolaşım bozukluğu, kas içi kanama tortikollis oluşumuna sebep olabilir. Başın bir yana dönmemesi ve başın bir yana yatması ile tipik olarak bebeklerin ilk ayında farkedilir. Bebeklerde oluşan postüral problemler: 1. Omuz-kulak mesafesinin az 2. Baş karşı tarafında rotasyonda durur. 3. Yüzde asimetri 4. Başta asimetri 5. Omurga değişiklikleri 6. Baş arkasındaki ekstremiteler az hareketlidir. 7. Ön kollarına dayanmanın asimetrik oluşu olarak tanımlanır(4,5). Bebeklerde fizyoterapi hemen başlamalıdır. Bebeğin Ultrasonografisi kitle varlığını gösterebilir. Herhangi kitle tespit edilemeyen ancak klinik muayende kısa olarak belirlenen olgular da tedavi programına alınmalıdır. Tedavi başlangıçta konservatiftir. Fizyoterapi öncesinde aileyi bilgilendirmek ve düzenli egzersiz yapmanın öneminin anlatılması kooperasyonu ve aile ile iletişimin artmasını sağlayacaktır. Fizyoterapi programı: Gün içinde 3-5 kez yapılacak germe egzersizlerini, gün içinde bebeğin boyun postürünü düzelten tutuşları ve bebeğin nasıl taşınacağının öğretilmesini kapsar. Sırtüstü, yan ve yüzükoyun yatışların bazı malzeme ve ekipmanlardan yararlanarak nasıl uygulanacağı kapsamlı olarak aileye öğretilmesi ve aileden uygulamasının istenerek gözlenmesi yararlıdır. Aileye yaptıkları fizyoterapi ile ilgili olumlu ve olumsuz geri dönüşlerin sağlanması ve yanlışların düzeltilerek egzersizlerin en iyi şekilde evde de uygulanmasının sağlanması fizyoterapistin görevidir. Ayrıca çocuğun yatağının, araba koltuğunun ve bebek arabasının asimetriyi azaltacak şekilde düzenlenmesi, emzirme ve uyku pozisyonlarının tarif edilmesi yararlı olacaktır. Tutulum asimetrik olduğu için tedavi programı da asimetrik olmalıdır. Hematom olan olgularda iyileşme daha uzun sürmektedir. Fizyoterapist bebeğin boyun postürü düzeldikten sonra bir süre daha devam etmelidir. Bu sürede yürümeye başlayan çocuğun postürü ve yürümesinin değerlendirilmesi yararlı olur. Herhangi asimetri varlığında topla yapılan egzersizleri ve postür egzersizleri fizyoterapi programına eklenir. İlk ayda iki kez ve daha sonra ayda 1 kez olarak hastalar ev programı ile takip edilmelidir. Bir yaşa kadar kitle boyutunda bir iyileşme elde edilemeyen olgular çocuk cerrrahi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Çocuklarda konservatif tedavi yöntemlerinden birisi Vojta tedavi yöntemidir. Bebek çıplakken ana ve yardımcı noktalara basılarak günde 4-5 kez yapılır. Bebeklerin tam soyunuk olması ve ağlaması nedeniyle ailelerin zor kabul ettikleri ve uygulamada zorluk çektikleri bir yöntemdir.

3 Tortikolisli bebeklerin tedavisinde kinezyolojik bantlama, craniosacral tedavi, bebekle yapılan beden farkındalığı çalışmaları gibi yaklaşımlar temel tedaviye eklenerek kullanılmaktadır. Hastalığın geç tanısı ve tedavisi çocuklarda postüral ve estetik problemlere ve servikal skolyoza neden olmaktadır. Ayrıca boyunda bir tarafa doğru yatış ve dönüş yürüyen vakalarda karşı alt ekstremitede eksternal rotasyona ve ayak basma problemlerine de yol açmaktadır. DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizisi, vajinal doğum esnasında gelişen brachial pleksusun dallarının zarar görmesi sonucunda gelişen bir felçtir(6). Hastanın genellikle tek üst ekstremitesinde çok nadir olarak bilateral vakalar bildirilmiştir. Tutulan ekstremitede servikal 5,6,7 ve nadiren torakal 1 in tutulumu ile değişen bir tutulumla kolda farklı derecede felç oluşmaktadır. Bebeklere ilk 3 hafta içinde kolun gövde yanında ve dirsek ekstansiyonda pozisyonlama önerilmektedir. Bu pozisyonlamanın avantajı kısa sürede dirsek ekleminde oluşan fleksiyon kontraktürünün önlenmesidir. Bebeklerin doğumdan sonra çocuk hekimleri tarafından muayene edilerek ailenin bilgilendirilmesi ilk 3 hafta içinde bebeğin kolunun sallandırılıp sarkıtılmasının ve hasta omuz üzerine yatışın ve omuz ekleminin hareket ettirilmesinin engellenmesi önemlidir. İlk üç haftada bebeğe pasif olarak yapılan omuz hareketlerininin brachial pleksus etrafında ödemin sinirideki hasar derecesini arttırabilmektedir. Bu nedenle önerilmez. Bebeği taşırken ve kucağa alırken aksillar bölgeye traksiyondan kaçınılmalıdır. Bebeğin kullanacağı kıyafetlerin giyinme aktivitesi sırasında ilave traksiyondan kaçınmak amacıyla biraz büyük olması tavsiye edilebilir. Bebekler Fizyoterapist tarafından ilk ay içinde her hafta daha sonra ayda 1 kez ev programı verilerek takip edilir. Ağır olguların devletin tedavi olanaklarından yararlanabilmesi için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yönlendirilmesi düzenli fizyoterapi hizmeti almaları için tavsiye edilir. Olgular ilk 6 ayda erken sinir cerrahisi için daha sonra kas imbalansı nedeniyle kontraktür riski olan bebeklerin güçlü kaslarına botilinum toksin A enjekte edilerek, erken kas gevşetme ameliyatları ile kolun uygun postürünün sağlanması ile 3 yaştan sonra kolun daha iyi kullanılabilmesi için tendon transferleri ve gevşetme ameliyatları ile tedavi edilmekte bu dönemlerdede fizyoterapi kesilmeden devam etmektedir. Olguların Üçte ikisi yapılan tüm terapi yöntemleri ve Yaklaşımlara rağmen kollarını tam kullanamayabilmektedir(7). Bu nedenle erken dönemde yapılan yanlış, eksik yaklaşımların önlenmesi, bebeklerin fizyoterapilerinin erken dönemde başlaması, ailenin psikolojik yönden desteklenmesi ve bu konuda uzmanlaşmış ekipler tarafından takibi önemlidir. BEBEK MASAJI Bebek Masajı ebeveynlerin ve uzmanların bebeklerin vücuduna bebeklerle iletişim kurarak sevgi ile yaptıkları dokunuşlardır. Bebeklere uygun ısıtılmış ortamlarda uygulanası için 1-2 havlu, yumuşak bir minder ve bebek yağı/losyonu gereklidir. Bebek Masajının yararları: 1. Gevşeme ve daha iyi uykunun sağlanması. 2. Vücut farkındalığının artırılması. 3. İmmün sistemin desteklenmesi. 4. Duysal stimülasyon verilmesi.

4 5. Deri bakımının iyileştirilmesi. 6. Kan dolaşımı arttırılması. 7. Diş kaynaklı ağrıların azalması. 8. Toksin atılması. 9. Kendine güvenin sağlanması. 10. Solunum dengesinin sağlanması. 11. Oksitosin üretiminin stimülasyonu. 12. Anne babanın sakinleşmesi gibi pek çok olumlu etkileri vardır. Masaja başlamadan önce uygulayan kişi bebekle göz teması kurmalıdır. Masaj tekniği Baş ve Yüzü ile başlar, omuzlar ve kollarla ve karın bölgesiyle devam eder. Bu masajın özellikle kolik olan bebeklerde karın bölgesinde fazla kalınarak devam edilmesi ve en son bacaklar ve sırt bölgesiyle bitirilmesi tavsiye edilir. Yapılan Çalışmalar masaj yapılan prematüre bebeklerde daha iyi kilo alımının olduğunu göstermektedir(8). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda düzenli masaj ile sınıftaki hareketliliklerinin azaldığı ve dikkat sürelerinin arttığı bildirilmiştir(9).otizmli çocuklarla yapılan araştırmalarda stereotiplerin azaldığı, okuldaki sosyal davranışların arttığı ve uyku ile ilgili sıkıntılarının azaldığı bildirilmiştir(10,11,12).çocuklarda davranış problemleri için haftada 2 kez 15 er dakikalık 1 ay süren uygulamalarla aktivitelerinin artmış, sınıf içi konuşma davranışları ve anksiyeteleri azalmış ve kooperasyonları artmıştır(13). Serebral Palsi li çocuklarda uyguladıkları temel tedaviye ek olarak haftada 2 gün, 30 dakika süre ile yapılan masajın çocukların spastisite ve rijiditelerinde azalmaya, kaba ve ince motor fonksiyonlarda ve zihinsel sosyal becerilerde artmaya yardımcı olduğu bildirilmiştir(14).down Sendromlu çocukların hipotonilerinde ve ince motor fonksiyonlarında düzelmeler olduğu bildirilmiştir(15). Yenidoğan döneminde babalara verilen masaj ve banyo eğitimi verdikten 12 hafta sonra ev ziyaretinde baba bebek ilişkisinin, bebeklerde gülümseme ve ses çıkarma davranışlarının daha iyi olduğu, korku davranışlarının azaldığı gözlenmiştir(16). Sosyoekonomik durumu düşük annelerle yapılan çalışmada bebeklerin daha az ağladığı, uyanık zamanlarının arttığı ve daha iyi kilo alımının ve olumlu anne bebek ilişkisinin geliştiği gözlenmiştir(17). Bebeklerde masaj uygulamasının hem yapan hem de yapılan kişiye olumlu etkileri nedeniyle bebek bakım rutini haline getirilmesi ve çocuk hekimleri tarafından ailelere önerilmesi yararlı olacaktır. Kaynaklar : 1-Tecklin J.S. Pediatric Physical Therapy.4. Edition.Part I. Motor Development. Motor development in the normal child: Heineman KR, Hadders- Algra M Evaluation of neuromotor function in infancy-a systematic review of available methods.j Dev Behav Pediatr Aug;29(4): Spittle AJ, Doyle LW, Boyd R. Early developmental intervention programs post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairments in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev Apr 18;(2) 4- Luther BL (2002) Congenital muscular torticollis. Orthop Nurs 21(3): Cheng JC, Wong MW, Tang SP et al (2001) Clinical determinants of the outcome of manual stretching in the treatment of congenital muscular torticollis in infants. A prospective study of eight hundred and twenty-one cases

5 6- Walsh JM, Kandamany N, Ni Shuibhne N, Power H, Murphy JF, O Herlihy C. Neonatal brachial plexus injury: comparison of incidence and antecedents between 2 decades. Am J Obstet Gynecol 2011; 204(4): 324.e Gönül Acar, Barış Ekici, Feride Bilir, Mine Calışkan, Meral Özmen, Nur Aydınlı, Burak Tatlı. Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçli Olgularımız: Tek Merkezin 20 Yıllık Deneyimi. Obstetric Brachial Plexus Palsy: 20 Years Experience At A Tertiary Center İn Turkey. Türk Pediatri Arşivi 2013; 48: Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M. Preterm infant weight gain is increased by massage therapy and exercise via different underlying mechanisms. Early Hum Dev Mar;90(3): Khilnani, S., Field, T., Hernandez-Reif, M., & Schanberg, S. (2003). Massage therapy improves mood and behavior of students with attention-deficit/hyperactivity disorder. Adolescence, 38, Effects of Thai traditional massage on autistic children's behavior. Journal of Alternative and Complementary Medicine, Piravej, K., Tangtrongchitr, P., Chandarasiri, P., Paothong, L. & Sukprasong, S , Field, T., Lasko, D., Mundy, P., Henteleff, T., Talpins, S., & Dowling, M. (1986). Autistic children's attentiveness and responsitivity improved after touch therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 27, Escalona, A., Field, T., Singer-Strunk, R., Cullen, C., & Hartshorn, K. (2001). Improvements in the behavior of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, Escalona, A., Field, T., Cullen, C., Hartshorn, K., & Cruz, C.Behavior problem preschool children benefit from massage therapy (2001). Early Child Development and Care, 161, Cerebral Palsy symptoms in children decreased following massage therapy., Hernandez-Reif, M., Field, T., Largie, S., Diego, M., Manigat, N., Seonanes, J., Bornstein, J. & Waldman, R. (2005). Journal of Early Child Development and Care. 175, Children with Down Syndrome improved in motor function and muscle tone following massage therapy. Hernandez-Reif, M., Field, T., Bornstein, J. & Fewell, R. (2006). Journal of Early Child Development and Care, 176, Cullen, C. Field, T., Escalona, A. & Hartshorn, K. Father-infant interactions are enhanced by massage therapy. Early Child Development and Care, (2000). 164, Field, T., Grizzle, N., Scafidi, F., Abrams, S., & Richardson, S. Massage therapy for infants of depressed mothers. Infant Behavior and Development (1996). 19,

izler. Merkezi sinir sisteminin büyüme ve gelişme süreci büyüme ve gelişme içinde olmalarıdır. Büyüme terimi vü-

izler. Merkezi sinir sisteminin büyüme ve gelişme süreci büyüme ve gelişme içinde olmalarıdır. Büyüme terimi vü- Derleme Nörolojik Gelişme Geriliği Riski Olan Sütçocuklarının Erken Belirlenmesinin Önemi ve Klinisyenin Rolü THE IMPORTANCE OF THE EARLY RECOGNITION OF INFANTS AT RISK FOR DEVELOPMENTAL DELAY AND THE

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır

Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması nda zihinsel engelli birey; çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır Engellilik ve Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 10:15 1.ÜNİTE ÖZET Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 12.29 unu engelli bireyler oluşturmaktadır Engellilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Engellilerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Engellilerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.80958 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:250-5 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:250-5 Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir? What is

Detaylı

LANGE tıp kitapları. CURRENT Pediatri. Tanı ve Tedavi YİRMİNCİ BASKI

LANGE tıp kitapları. CURRENT Pediatri. Tanı ve Tedavi YİRMİNCİ BASKI LANGE tıp kitapları CURRENT Pediatri Tanı ve Tedavi YİRMİNCİ BASKI Editörler William W. Hay, Jr. MD Professor, Department of Pediatrics Section of Neonatology and the Division of Perinatal Medicine University

Detaylı

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler

Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Otistik Bozukluk ve su içi etkinlikler, 32 Mehmet Yanardağ 1 İlker Yılmaz 2 H Otistik Bozukluk Gösteren Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı: Su İçi Etkinlikler Özet Otistik bozukluk, yaşamın ilk üç yılında

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Ebru ÇÖLLÜ

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

The Journal of Current Pediatrics

The Journal of Current Pediatrics Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME REVIEW Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE YENİDOĞAN MUAYENESİ ve TAKİBİ GİRİŞ Aile hekiminin hasta popülasyonunda çocuk yaş grubu önemli yer tutmaktadır. Her aile hekiminin çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterince

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz.

Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. 1 Bebelac firmasına koşulsuz destekleri için teşekkür ederiz. Önsöz Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği kuruluşunun 20. Yılında Kistik Fibrozis Aile Eğitim Kitabı nın yeni ve daha

Detaylı

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ 2. Basım Ankara 2014 ISBN : 978-975-590-492-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 940 2. Baskı : Kuban Matbaacılık Yayıncılık İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Otizm Aile ve Toplum El Kitabı. Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK

Otizm Aile ve Toplum El Kitabı. Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK Otizm Aile ve Toplum El Kitabı Editörler: Gökhan AYDIN Ömer Faruk ÇELİK ISPARTA / 2015 Otizm Aile ve Toplum El Kitabı Atabey Kaymakamlığı Zihinsel ve Bedensel Engelli Bireylerin At ve Doğa Sevgisi ile

Detaylı

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA

HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA HAREKETİN KISITLANDIĞI YERDE HASTALIK BAŞLAR 2014, ANKARA MANUEL TEDAVİ TEKNİKLERİ İLE KAS VE İSKELET SİSTEMİNE AİT PROBLEMLERE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR TAMAMLAYICI TIP TEKNİKLERİ İLE NÖROLOJİK PROBLEMLERE

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Takip Edilmesi Gelişimin Temel İlkeleri Doğrultusunda Gelişimi Takip Etme Fiziksel Gelişimde Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar ÇOCUK GELİŞİMİ - I Doç.

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı