Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri"

Transkript

1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri Onur Emre Onat 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi 30 Nisan-3 Mayis 2015, Konya

2 Taslak 1. Yeni nesil dizileme yöntemleri ile gen bulma calışmaları 2. Yeni nesil dizileme yöntemleri ile tanı projeleri Yöntem Örnek çalışmalar

3 Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri Roche/454 AB SOLiD Illumina MiSeq Complete Genomics Illumina HiSeq2000 Pacific Biosciences RS Oxford Nanopore MinION Ion Torrent PGM Ion Torrent Proton Oxford Nanopore GridION Amaç? Yeni nesil dizileme yöntemleri ile genetik tanı Neden Önemli? Geleneksel yöntemler bir çok vakada tanı koymada yeterli değil Geleneksel yöntemler maliyet/zaman açısından uygun değil Hedef? Yeni nesil dizileme yöntemleri ile tek adımda tanısı konulamamış hastaların genetik tanısı yapılabilir mi?

4 Yeni nesil dizileme yöntemi ile tek ve çok gen hastalıklarının genlerinin bulunması Prefix Autosomal X Linked Y Linked Mitochondrial Totals Gene description 14, ,894 Gene and phenotype, combined Phenotype description, molecular basis known 4, ,418 Phenotype description or locus, molecular basis unknown 1, ,663 Other, mainly phenotypes with suspected mendelian basis 1, ,830 Totals 21,538 1, ,893 Moleküler temelleri bilinen fenotipler 5,466 Fenotipe neden olan mutasyonları olan genler 3,382

5 Yeni nesil dizileme yöntemi ile tek ve çok gen hastalıklarının genlerinin bulunması Eksom vs Genom dizileme Tüm Genom Dizileme Tüm Eksom Dizileme Maliyet $ $ Zaman gün 2-3 gün Avantajı Muhtemel tüm varyantlar belirlenebilir Protein kodlayan bölgelerde SNV, indel'lerin yuksek kapsamda okunması (80-100X) Dezavantajı Yüksek maliyetten dolayı okuma ve kapsamı düşük (30-50X) CNV, büyük indel, translokasyon, kompleks değişimler ve regulatör varyantlar Boyut Yaklaşık 3000 Mb Yaklaşık 40-60Mb (%1-2) Genom dizilemesi ile ekzonik bölgelerde tespit edilen varyantların ortalama %96 sının Eksom dizileme yöntemiyle de %99,2 doğruluk oranında tespit edildiği gösterilmiştir. Belkadi A, doi: /pnas (2014) Tüm eksom dizileme insan genomundaki tüm eksonların %95 ini kapsamaktadır Mendalyan hastalıklara neden olan mutasyonların %85 den fazlası protein kodlayan bölgelerde yer almaktadır. Botstejn D, doi: /ng1090 (2003)

6 Tüm genom dizileme ile kompleks hastalıklarda ilk denovo mutasyonlar bulundu Mental retardasyon -> 9 gen Tüm genom ve tüm eksom dizileme ile ilk dominant hastalık genleri bulundu Metachondromatosis -> PTPN11 Schinzel-Giedion Sendromu -> SETBP1 Tüm genom dizileme ile ilk resesif hastalık geni bulundu Charcot Marie Tooth -> SH3TC2 Eksom dizileme ile ilk resesif hastalık geni bulundu Miller Syndrome -> DHODH Eksom dizileme yöntemi ile hastalık genleri bulunabilir Washington Üniversitesi Gilissen C, doi: /gb (2011)

7 in ilk çeyreği 32 genes-> 31 hastalık Rabbani B, doi: /jhg (2012)

8 Rabbani B, doi: /jhg (2012) genes

9 Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile genetik tanı Geleneksel yöntemler: Fenotipik ve radyolojik bulgular, Biyopsi analizleri, Metabolit ölçümleri Karyotipleme Spesifik testler: Karşılaştırmalı genomik hibridizasyon Aday gen incelemeleri Gen panelleri Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlar: Klinik ayrımı yapılamamış çok nadir gözüken Çok değişkenli klinik bulguları olan Klinik olarak birbirine benzeyen Genetik hastalıkların toplumun binde sini etkilediği düşünülmektedir. Bu hastaların %50 ye yakınının spesifik bir tanısı konulamamıştır. Epidemiyolojik çalışmalar göstemektedir ki tüm doğumsal anomaliler de bu gruba dahil edildiğinde bu oran %8 lere çıkmaktadır. Yang Y, doi: /nejmoa (2012)

10 Yeni nesil dizileme ile genetik tanı algoritmaları Hastadan alınan örnek DNA izolasyonu Proband Eksom dizileme Genom dizileme SNV Array CGH & SNP genotipleme <25bp indel Büyük delesyonlar + Trio Duplikasyonlar, Büyük delesyonlar Kromozom anomalileri Duplikasyonlar, Yapısal degisiklikler Kromozom anomalileri Uniparental dizomi Yapısal degisiklikler SNV <25bp indel SNV <25bp indel + denovo mutasyonlar Varyant yorumlamaları 1. Populasyon taramaları: dbsnp, 1000g, EVS, ExAC vb Evrimsel korunmuşluk skorları: SIFT, PPH2, GERP, CADD vb Veritabanları: OMIM, HGMD, Pubmed (yayınlar) Mendelyan hastalıklarla ilgili bilinen genler (Sanger doğrumaları) Daha önce hastalıklarla ilişkilendirilmeyen genler (Metaanalizler, fonksiyonel incelemeler)

11 Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri

12 12 trio -> anne-baba-çocuk Exome dizileme -> trio 1. Açıklanamayan zihinsel engel ve gelişimsel gecikme 2. 1 major doğumsal anomali minor doğumsal anomali 4. Yüz dismorfizmi Dahil edilme kriterleri 1. Anne babanın araştırmaya katılması 2. Genetik testler ile kromozomal anomalilerin dışlanmış olması 3. Teratojen etkisi, doğum asfiksisi veya kaza dışı travmaya dair herhangi bir bulgu olmaması

13 Trio Sex Age Symptoms Gene Disease Status 1 M 8 2 M 3 3 M 3 Developmental delay, possible autism, microcephaly, dysmorphic features, spine abnormalities, sensorineural hearing loss Developmental delay, multifocal epilepsy, involuntary movements, abnormal liver function, absent tears Developmental delay, autism, coarctation of the aorta, tethered cord, congenital nystagmus and strabismus EFTUD2 NGLY1 4 F adult multiple congenital abnormalities and macular degeneration EFEMP1 5 F 12 6 M 18 7 M 2 8 M 16 9 F 4 10 M M 9 12 F 4 Severe intellectual disability, autism, bilateral hyperpronated feet, facial dysmorphisms Intellectual disability, epilepsy, panhypopituitarism, hypertension, bifid great toe, vertebral segmentation anomalies and sagittal cleft of the vertebra, hypoplastic 13th rib, and delayed bone age Microcephaly, facial asymmetry, acyanotic Tetralogy of Fallot; history of small muscular ventricular septal defect; right aortic arch with mirror image branching Severe intellectual disability, dysmorphic features evident, bicuspid aortic valve, bilateral coronal craniosynostoses Developmental delay, bilateral congenital cataracts and strabismus, ventricular and atrial septal defects, a unilateral clubfoot, and unilateral choanal atresia Attention deficit hyperactivity disorder, language delays, coarse facial features, bilateral mandibular cysts, low muscle tone Severe intellectual disability, developmental delay, seizures/infantile spasms, hypotonia and minor dysmorphisms Speech delay, borderline microcephaly, failure to thrive, dysplastic nails, ventricular septal defect and hip dysplasia Mandibulofacial Dysostosis with microcephaly congenital disorder of glycosylation novel novel SMAD4 Myhre syndrome known TCFA HNRNPU, SMAD1 EFTUD2 None None - SCN2A None early onset maculopathies. Pitt-Hopkins syndrome preaxial polydactyly? Mandibulofacial Dysostosis with microcephaly severe intellectual disabilities known known Known? novel known

14 11Mayıs trio -> anne-baba-çocuk 1. Açıklanamayan zihinsel engel ve gelişimsel gecikme 2. 1 major doğumsal anomali minor doğumsal anomali 4. Yüz dismorfizmi Dahil edilme kriterleri 1. Anne babanın araştırmaya katılması 2. Genetik testler ile kromozomal anomalilerin dışlanmış olması 3. Teratojen etkisi, doğum asfiksisi veya kaza dışı travmaya dair herhangi bir bulgu olmaması Exome dizileme -> trio Genetik tanı 4/12 hasta %33 tanı oranı 2/12 hasta 1 yeni gen 6/12 hasta %50 tanı oranı

15 65 trio + 6/12 trio 48 trio Exome dizileme -> trio 15Ocak2013 Genetik tanı 29/119 hasta %24 tanı oranı

16 1August2013 Ocak Eylül 2011 kliniğe başvuran Hiç bir eleme yapılmadan rasgele 500 hasta 249/500 hastaya moleküler tanı konuklamadı. %49.8 Exome dizileme 39/500 kişide genetik hastalık olmadığına karar verildi % /500 kişide moleküler tanı konuldu %46 152/212 hastaya ilk etapta tanı konulmuştu %72 Eksom dizileme 60/212 hasta %28 tanı oranı

17 Ekim Haziran 2012 kliniğe başvuran Tanısı konulamayan rasgele 250 proband Exome dizileme

18 Exome dizileme Genetik tanı 62/250 hastada %25 tanı oranı 30/250 hasta 16 yeni aday gen

19 Haziran Kasım 2013 kliniğe başvuran hiç bir eleme yapılmadan rasgele 2000 hasta Exome dizileme 504/2000 hastaya moleküler tanı konuldu %25.2 Nörolojik grupta bu oran % (%88) pediatrik 888 (%44) kadın 1101 (%55) erkek 11 (%1) fetüs 87,8% nörolojik hastalık

20 92/2000 hastada (%4.6) 95 gen (tesadüfi bulgular)

21 Clinical Genomics Center Ocak Agustos 2014 kliniğe başvuran hiç bir eleme yapılmadan rasgele 338 hasta+410 trio Exome dizileme Denovo mutasyonlar % /814 hastaya moleküler tanı konuldu %26.2 Trio-> 127/410 hastada %31.0 Proband-> 74/338 hastada %21.9

22 Clinical Genomics Center 520 (64%) pediarik 254 (49%) <5 yaşında 453 (%56) erkek 361 (%44) kadın Gelişimsel geçikme 298/814 hasta (%37) GG+Hipotoni (111/298 hasta, %37) GG+Epilepsi veya nöbetler (108/298 hasta, %36) GG+Dismorfik Özellikler (144/298 hasta, %48) GG+Otizm (69/298 hasta, %23) GG+ Kalp rahatsızlıkları (36/298 hasta, %12) En yüksek moleküler tanı oranı Retinal hastalıklar 15/31 hastada %48 5 yaşın altındaki gelişimsel gelişmesi olan çocuklarda moleküler tanı oranı 56/148 hastada %41

23 Deciphering Developmental Disorders (DDD) Study İngiltere ve İrlanda çevresindeki 24 Ulusal Klinik Merkezlerine başvuran tanısı konulmamış gelişimsel hastalığı olan 1133 pediatrik hasta Mediyan yaş ortalaması = 5.5 Exome dizileme 1133 proband 1101 anne-baba 1071 control 30 kardeş Eksom-aCGH 1009 proband SNP array 1006 proband Büyük delesyonlar Duplikasyonlar, Kromozom anomalileri Uniparental dizomi

24 Geri kalan 816 hastada Hastalar arası benzerlikler Mevcut model organizma bilgisi Genlerin fonksiyonel bilgisi Meta-analiz 12 yeni gen Moleküler tanı oranı 317/1133 %28 35 hastada 12 yeni gen 352/1133 %31

25 Özet ve Gelecek Perspektifleri Geleneksel yöntemlerle penotip-odaklı tanı oranı %50 Tanı konulamamış hastalarda yeni nesil dizileme yöntemleri ile genotip odaklı tanı oranı %25-30 Tanısı konulamamış nörolojik hastalarda bu oran %35-40 Yeni bulunan hastalık genlerinin sayısı artmaktadır

26 Fiyat 3.5 billion$->500$ Süre 10 yıl->2-3 gün Elde edilen veriler Haftada 6Tb Technologies ABI capillary 454 Solexa/ pyroseq Illumina ABI Roche/454 ABI SOLID TitaniumSOLID 3.0 Ion Torrent Illumina HiSeq Output kbp / run Capillary (Sanger) Sequencing Next Generation Sequencing (NGS)

27 Tüm genom dizileme -> hedef örnek başına 100$ Otomatize edilmiş doğruluk oranı yüksek varyant okuma ve yorumlama algoritmaları Büyük delesyonlar, duplikasyonlar, kromozom anomalileri ve uniparental dizomi için geliştirilmiş algoritmalar Büyük veri tabanlarının oluşturulması Hastalık veritabanları Kontrol veritabanı Mutasyon veritabanları Klinik veritabanları Özet ve Gelecek Perspektifleri Genom merkezleri (Klinisyenler, genetik ve biyoinformatik uzmanları yetiştirilmeli) HEDEF -> kişiye özgün moleküler tanı ve tedavi Ameliyat kararı için destekleyici bilgi Kişiye özel ilaç kullanımı (Ör: Plavix -> CYP2C19 varyant taşıyıcıları) Ebeveyn tarama ve aile planlaması (Ör: alfa-talesemi, sistik fibroz, vb...) Presemptomatik tanı (Ör: kanser yatkınlığı)

28 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tanı konulmamış hastalarda yeni nesil dizileme ile tanı projeleri Onur Emre Onat TEŞEKKÜRLER 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi 30 Nisan-3 Mayis 2015, Konya

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (6) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI DERNEĞİ

Detaylı

Kromozom 22q11.2 Delesyon Sendromu (Digeorge Sendromu/Velokardiyofasiyal Sendrom)

Kromozom 22q11.2 Delesyon Sendromu (Digeorge Sendromu/Velokardiyofasiyal Sendrom) Turk J Immunol 2014;2(3):57-66 Derleme / Review Turkish Journal of Immunology - Online Dergi www.turkishimmunology.org Kromozom 22q11.2 Delesyon Sendromu (Digeorge Sendromu/Velokardiyofasiyal Sendrom)

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR?

NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR? NÖROFİBROMATOZİS (NF) NEDİR? Bu açıklamalar NF hastalarının ve onların yakınlarının hastalığı anlamalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. NF li kişilerin bir, hatta birden fazla hekimle yaşam

Detaylı

Mikrodelesyon sendromları

Mikrodelesyon sendromları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 42-51 Derleme Mikrodelesyon sendromları Gülen Eda Ütine 1, Pelin Özlem Şimşek-Kiper 2, Koray Boduroğlu 3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri

Detaylı

Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon Genetik Tanı İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3 (2): 49-53 ISSN:2146-6696 Derleme Preimplantasyon Genetik Tanı Preimplantation Genetic Diagnosis Cemal EKİCİ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi

Detaylı

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA

KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KONJENİTAL İŞİTME KAYIPLARINDA GENETİK TARAMA Dr. Pelin ARICI UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mete Kıroğlu ADANA

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması

Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması Moleküler Yöntemlerin Tanımlanması Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi DETAE, Genetik A.D. 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi Lenfomalarda Moleküler Patogenez ve Hematopatoloji 16.04.2011 Sunum I. İnsan Genomu

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Pulmoner arter hipertansiyonun genetik ve genomikleri

Pulmoner arter hipertansiyonun genetik ve genomikleri Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42 Suppl 1:17-28 17 Pulmoner arter hipertansiyonun genetik ve genomikleri Genetics and genomics of pulmonary arterial hypertension Dr. Florent Soubrier,*

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır:

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yönteminin bazı endişe ve dezavantajları bulunmaktadır: Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Kimlere Yapılmalıdır 36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına İki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere Tekrarlayan erken gebelik

Detaylı

21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ

21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ 21. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ ÇALIŞTAYINA HOŞGELDİNİZ Laboratuvar Tıbbında Beklenen Yenilikler Yahya Laleli 21. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri 22 Ekim 2011 Laboratuvar Tıbbında Beklenen Yenilikler

Detaylı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309301 Pediatrik Cerrahide Sık Karşılaşılan Konjenital Anomalilere Genetik Yaklaşım Asude Durmaz, Burak Durmaz, Emin Karaca, Orkan Ergün, Özgür Çoğulu Ege

Detaylı

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması JCEI / 2015; 6 (2): 165-169 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0510 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun

Detaylı

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur.

ÖZEL MAKALE. Bulgular: Mikrosefali önemli bir nörolojik bulgudur, ancak tan m ve tetkikinde ortak bir yaklafl m yoktur. ÖZEL MAKALE Stephen Ashwal, MD David Michelson, MD Lauren Plawner, MD William B. Dobyns, MD Yaz flma adresi ve reprint istekleri için American Academy of Neurology, 1080 Montreal Avenue, St. Paul, MN 55116

Detaylı

DERLEMELER (Review Articles)

DERLEMELER (Review Articles) DERLEMELER (Review Articles) GENETİK DANIŞMADA BAYES TEOREMİNİN UYGULAMALARI Application of Bayes Theorem in genetic counseling Sennur DEMİREL 1, Said BODUR 2 Özet: Bu çalışmada, tek gen hastalıklarının

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması

Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması 278 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.838 Glikojen depo hastalığı tip III tanılı 10 Türk olgunun mutasyon analizleri: dört yeni mutasyonun tanımlanması Mutational analysis of ten Turkish

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU Array CGH ile Embriyoda 24 Kromozom PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) KILAVUZU GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ w w w. m i k r o g e n l a b. c o m Bu kitapçığı preimplantasyon Preimplantasyon Genetik

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA METİLFENİDAT HCL TEDAVİSİNE YANIT İLE SNAP-25 GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance. [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci]

Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance. [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci] Atypical Thyroid Function Tests, Thyroid Hormone Resistance [Atipik Tiroid Fonksiyon Testleri: Tiroid Hormon Direnci] Soner Cander 1, Ozen Oz Gul 1, Canan Ersoy 2 1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları

Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları JOPP Derg 4(3):106113, 2012 doi:10.5222/jopp.2012.106 Araştırma Trizomi 18 ve 13 Olgularında Ultrasonografi Bulguları Sonographic Features in Cases with Trisomy 18 and 13 Yusuf OLGAÇ *, Emel ASAR CANAZ

Detaylı

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015 AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK TEZİ ) BEHÇET VE MULTİPL SKLEROZ HASTALIKLARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU:

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

Konjenital anomalilerden korunma

Konjenital anomalilerden korunma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 28-37 Derleme Konjenital anomalilerden korunma Gülen Eda Ütine 1, Koray Boduroğlu 2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Pediatri Doçenti, 2 Pediatri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Vakıf Gureba Caddesi, 34393 Şehremini Fatih / İstanbul Tel: 0212 621 35 33 Faks: 0212 532 41

Detaylı

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI

PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI PRENATAL (DOĞUM ÖNCESĐ) TANI Özge Özalp Yüreğir 1, Selim Büyükkurt 2, Filiz Koç 3 1 Adana Numune Hastanesi Genetik Tanı Merkezi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 3 Çukurova

Detaylı