OTİSTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖYKÜLERİN KULLANIMI. Ceyda TURHAN Aralık, 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTİSTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖYKÜLERİN KULLANIMI. Ceyda TURHAN Aralık, 2008"

Transkript

1 OTİSTİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİNDE SOSYAL ÖYKÜLERİN KULLANIMI Ceyda TURHAN Aralık,

2 Sosyal öyküler otistik özellikler gösteren çocuklarda sosyal becerilerin edinimini sağlamak ve varolan sosyal becerileri geliştirmek amacıyla ilk kez 1991 de Carol Gray tarafından desenlenmiş ve uygulanmıştır. Sosyal öyküler, otistik özellikler gösteren çocuklara sosyal durumları açıklamak, sosyal becerileri öğretmek ve sosyal durumlarda zorluklarla başa çıkmalarını sağlamak amacıyla özel bir formatta çocuğun ağzından yazılan öykülerdir. 2

3 Otistik özellikler gösteren çocukları kaynaştırma ortamlarında eğitmek, birçok genel eğitim öğretmeni için sorun olsa da, bu durum gittikçe yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla kaynaştırma ortamlarındaki sınıf öğretmenleri özel gereksinimli öğrencilere istendik davranışları kazandırabilmek için daha fazla yönteme ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yöntemlerden biri de sosyal öykülerdir (Spencer, Simpson ve Lynch, 2008). Sosyal öyküler otistik özellikler gösteren çocukların eğitimlerinde çok kabul gören bir uygulamadır (Crozier ve Tincani, 2005). 3

4 Sosyal öykülerin etkili olmasının birçok nedeni bulunmaktadır: Sosyal öyküler görseldir. Özellikle otistik özellikler gösteren çocuklarda görsel öğrenme gücünü ortaya çıkarır. Aynı öykü öğrenci tarafından defalarca tekrarlanabilir. Öyküler öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda yazılır. 4

5 *Öyküler diğer insanların ne düşündükleri ve ne yaptıkları üzerinde odaklanır. *Öyküler öğrencinin düzeyine ve sözcük dağarcığına uygun olarak yazılır. *Sosyal öykülerde somut ifadeler kullanılır. Dolayısıyla çocuklar yeni bir beceriyi kolaylıkla anlayabilirler. *Öğretmenler ve ebeveynler sosyal öyküleri etkili ve uygulaması kolay buluyorlar. 5

6 6 Sınıf ortamında öğrencilerden arkadaşlarını selamlamak, grup etkinliklerine katılmak, oyun oynamak, eşyalarını toplamak ve sırasını beklemek gibi birçok sosyal davranış sergilemeleri beklenir. Öğretmenler hedefledikleri sosyal becerileri kazandırmak için tüm sınıf için sosyal öykü yazabilirler, ancak otistik özellikler gösteren öğrenciler için daha fazla bilgiye ve daha duru bir dile ihtiyaç duyulabilmektedir.

7 Sosyal öyküleri sadece öğretmenler değil, çocukla aynı ortamı paylaşan ve sosyal öykü yazmayı bilen herkes yazabilir. Bu kişiler çocuğun anne-babası, konuşma terapisti, fizyoterapisti, psikoloğu, komşuları, arkadaşları, akrabaları ve kardeşleri olabilir. 7

8 Sosyal Öykü Yazmanın Aşamaları İlk olarak hedef davranış belirlenir. Öğretmen kazandırmak istediği sosyal beceriyi gözlem yaparak ya da işlevsel bir davranış değerlendirme ölçeğiyle belirleyebilir. Bu durumda, öğretmen davranışın sıklığı ve süresi hakkında yeterli veriye sahip olabilir. İkinci olarak, öğretmen hedeflediği davranış doğrultusunda, öğrencilerinin seviyelerine uygun olacak şekilde öyküyü yazar (Spencer, Simpson ve Lynch, 2008). 8

9 Sosyal Öykünün İçeriği ve Yapısı Sosyal öyküler sosyal becerinin tanımlanmasını, uygun olan davranışı ve diğerlerinin görüşlerini içeren ortalama 5-10 cümle arasında yazılır. Bu sayı öğrencilerin düzeylerine göre artış gösterebilir. Öyküler mutlaka çocuğun anlayacağı düzeyde yazılmalıdır. Hafif düzeyde otistik özellikler gösteren bir öğrenci için yazılan bir sosyal öyküde, bütün cümleler tek bir kağıt üzerinde bulunabilir. 9

10 Ancak, orta veya ağır düzeyde otistik özellikler gösteren bir öğrenci için her cümlenin ayrı bir sayfaya yazıldığı bir kitapçık hazırlanması gerekebilir. Bu çocuklarda cümle sayısının az olması öykünün anlaşılırlığını artırır. Okuma güçlüğü yaşayan öğrenciler için sayfalara cümleyi anlatan resimler de eklenebilir. Öğrencilerin ilgilerine göre sayfalara sosyal beceriyi anlatan fotoğraflar da yapıştırılabilir. Eğer mümkünse, hazırlanan öyküler power point sunularıyla hazırlanıp, daha çekici bir hale getirilebilir (Gray, 2001). 10

11 Sosyal öykünün başlığı ana fikri içermelidir. Başlığı okuyan öğrenci öykünün içeriği hakkında tahminde bulunabilmelidir. Bazen başlık soru şeklinde de yazılabilir. O zaman da öykü soruya cevap verecek durumda olmalıdır. Örnek: Neden saçlarımı kestirmeliyim?. 11

12 Bir sosyal öykü yazılırken aşağıdaki sıra izlenir: Betimleyici cümle: Öyküye başlanırken iki ile beş cümle arası sosyal ortamdaki durum ve uygun olan davranış tanımlanır (Descriptive sentences). Yönlendirici cümle: Bir cümle ile olumlu, gözlenebilir ve uygun olan tepki yazılır (Directive sentence). 12

13 Yansıtıcı cümle: İsteğe göre, diğer kişilerin görüşleri ve duyguları bir cümle ile yazılabilir (Perspective sentence). Kontrol cümlesi: Çocuğun sosyal durumda uygun olan davranışı yazılır (Control sentence). Doğrulayıcı cümle: Genellikle içinde yaşanılan kültürü ve ortak değerleri ifade eden cümlelerdir (Affirmatice sentence). İşbirlikçi cümle:ebeveynlerin, akranların ve uzmanların çocuğa nasıl yardım edebileceklerini anlatan cümlelerdir (cooperative sentence). 13

14 Sosyal öyküler parçalı ve tam olmak üzere iki şekilde yazılabilirler. Parçalı öykülerde, öyküde geçen cümlelerden herhangi birinin bir bölümü boş bırakılır. Bu bölümü öğrencinin doldurması beklenir. Örnek: Çizmelerimi giyerken bana... yardım eder. Tam öykülerde ise, cümleler boşluk bırakılmadan eksiksiz bir biçimde yazılır. 14

15 Sosyal Öykülerde Cümle Oranları Temel sosyal öykülerde (betimleyici, yönlendirici, yansıtıcı ve/veya doğrulayıcı cümlelerin bulunduğu), her yönlendirici cümle için, iki ile beş arası betimleyici, yansıtıcı ve/veya doğrulayıcı cümle bulunmaktadır. Bazı durumlarda da öykü içerisinde yönlendirici cümle bulunmamaktadır. Bu oranlama yönlendirici cümlenin bulunduğu durumlarda geçerli olmaktadır. 15

16 Oranlama şu şekilde yapılmaktadır: 0-1 (parçalı ya da tam cümle) yönlendirici cümle 2-5 (parçalı ya da tam cümle) betimleyici, yansıtıcı ve/veya doğrulayıcı cümle =Temel sosyal öykü 16

17 Tam sosyal öykülerde, temel sosyal öykülerin içeriğine ek olarak kontrol ve işbirlikçi cümleler bulunmaktadır. Bu cümlelerin oranlaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır: 0-1 (parçalı ya da tam cümle) yönlendirici ya da kontrol cümlesi 2-5 (parçalı ya da tam cümle) betimleyici, yansıtıcı,doğrulayıcı ya da işbirlikçi cümle =Tam sosyal öykü 17

18 Öykü Örnekleri Bu öykü ikinci sınıfa devam eden otistik özellikler gösteren bir öğrenci için yazılmıştır. Öğrenci, öğretmenle konuşmak için sırasını beklememekte ve arkadaşlarının sözünü kesmektedir. Öğretmeni onun için aşağıdaki öyküyü yazmıştır: 18

19 Konuşma Sıramı Bekliyorum Okulda biz öğretmenimizle konuşmayı çok severiz (betimleyici cümle). Çoğu zaman başka çocuklar da öğretmenimizle konuşmak isterler (betimleyici cümle). Herkes onunla aynı anda konuşamaz (betimleyici cümle). Bazen biz sıramızı beklemek zorunda kalırız (betimleyici cümle). 19

20 Eğer benim konuşma sıram değilse, diğerlerinin söylediklerini dinlemem gerekir (yönlendirici cümle). Öğretmenimiz iyi dinleyiciler olmamızdan ve konuşmak için sıramızı beklememizden hoşlanır (yansıtıcı cümle). Ben de iyi bir dinleyici olmayı ve konuşmak için sıramı beklemeyi hatırlamaya çalışacağım (kontrol cümlesi). 20

21 İkinci örnek Jack için yazılmıştır. Jack birinci sınıfa devam eden otistik özellikler gösteren bir öğrencidir. Jack genellikle oyun zamanı bittikten sonra oyuncaklarını toplamamak için bağırıp tepinmektedir. Öğretmeni Jack e oyuncaklarını toplamayı öğretmek için aşağıdaki öyküyü yazmıştır: 21

22 Oyun Zamanı Biz serbest zaman süresince oyuncaklarımızla oynamayı çok severiz (betimleyici cümle). Oyuncaklarımızı toplama zamanı geldiğinde öğretmenimiz bize oyuncakları toplama şarkısını söyler (betimleyici cümle). Bazen biz çok eğleniriz ve oyuncaklarımızı toplamak istemeyiz (betimleyici cümle). Oyuncaklarımızı topladıktan sonra bahçede oynamaya çıkabiliriz (betimleyici cümle). 22

23 Oyuncaklarımızla oynamaya devam etmek istesek bile, onları toplamak zorundayız (yönlendirici cümle). Biz oyuncaklarımızı topladığımızda öğretmenimiz çok mutlu olur (yansıtıcı cümle). Ben oyuncakları toplama şarkısını duyduğumda, oyuncaklarımı toplamayı hatırlamaya çalışacağım (kontrol cümlesi). 23

24 Diğer öykü ise, ikinci sınıf düzeyinde bir kaynaştırma sınıfı için yazılmış ve öğrencilerin kütüphanede sergilemeleri gereken uygun davranışların öğretimi amaçlanmıştır. Birinci sınıfta öğrencilerin kütüphaneyi ilk kez kullandıkları için bazı sorunlar yaşayabileceklerini, ancak ikinci sınıfta sorun yaşamamaları gerektiği düşüncesiyle aşağıdaki öykü yazılmıştır: 24

25 Kütüphane Günü Pazartesi günleri bizim sınıfımız kütüphaneye gider (betimleyici cümle). Biz sıra oluruz ve kütüphanede öykü dinlemek için çember şeklinde otururuz (betimleyici cümle). Bayan Cain, kütüphaneci, bize bir öykü okur (betimleyici cümle). Daha sonra kitaplara bakarız ve ödünç almak istediğimiz birini seçeriz (betimleyici cümle). 25

26 Bayan Cain in masasında ödünç almak istediğimiz kitabı kontrol ettiririz (betimleyici cümle). Biz kütüphaneye gittiğimizde, diğer insanların rahatça okuyabilmeleri için çok sessiz oluruz (yönlendirici cümle). Öğretmenimiz ve Bayan Cain bizim sessiz olmamızdan hoşlanırlar (yansıtıcı cümle). Kütüphaneye gittiğimde çok sessiz olmayı hatırlamaya çalışacağım (kontrol cümlesi). 26

27 Oyuncakları Paylaşmak Birçok çocuk oyuncaklarla oynar. Onlar oyuncaklarla oynarlarken çok eğlenirler. Oyuncakları diğer çocuklarla birlikte oynamak çok eğlenceli olabilir. Ben oyuncaklarımı paylaşmayı öğrenmeliyim. Paylaşmak çok eğlenceli olabilir. Ben oynarken, oyuncaklarımı paylaşmaya çalışacağım. 27

28 Ne Zaman Teşekkür Etmeliyim? Bazen insanlar benim için güzel şeyler yaparlar. Birisi benim için bir şey yaptığında, bu beni mutlu eder ve ben de Teşekkür ederim demeye çalışacağım. Bazen insanlar bana yardım ederler. 28

29 Birisi bana yardım ettiğinde, Teşekkür ederim demeye çalışacağım. Bazen insanlar benimle bir şeyler paylaşırlar. Birisi benimle bir şey paylaştığında, Teşekkür ederim demeye çalışacağım. Teşekkür ederim demek beni mutlu eder. Teşekkür ederim demek başkalarını da mutlu eder. Teşekkür ederim demek güzel bir şeydir. 29

30 Yağmurlu Günler Hava her zaman güzel olmayabilir. Bazen de yağmur yağar. Yağmur yağdığında havadan sular düşer. Bazen yağmurda dışarı çıkmak güzel olabilir. Yağmur yağdığında şemsiyemi yanıma almalıyım ve montumu giymeliyim. Montum ve şemsiyem eşyalarımı kuru tutmama yardımcı olur. 30

31 31 Sosyal Öykünün Uygulanması Yazılan öykü çocuğa sakin bir ortamda açıklama yaparak sunulmalıdır. Çocuğa öykü ilk gösterildiğinde, Senin için bir öykü yazdım. İstersen birlikte okuyalım. Ne dersin? ya da Birlikte okumamızı ister misin? şeklinde cümleler kullanılarak sunulabilir. Eğer çocuk öyküyü okumak istemezse, bir süre sonra tekrar denenmelidir.

32 Öykü ilk kullanıldığında, öğretmen öğrencinin öyküyü ve hangi becerinin öğretileceğini anladığından emin olmalıdır. Çocuk daha sonra öyküyü bağımsız bir şekilde, yüksek sesle bir yetişkine okuyabilir veya öyküyü bir yetişkinden dinleyebilir. Öykü defalarca kullanılabilir ve bir sosyal öykünün ne kadar süre kullanılacağına ilişkin kesin bir kural yoktur. Ayrıca, yazılan öyküler üzerinde çocuğun bulunduğu diğer ortamlara uyarlamalar da yapılabilir. 32

33 33 SOSYAL ÖYKÜNÜN KULLANILDIĞI ÇALIŞMALAR Okulda Sorunlu Öğle Yemeği Davranışını Değiştirmede Sosyal Öykülerin Kullanımı (Using Social Stories to Change Problematic Behaviour in School) Rachel Toplis ve Julie A. Hadvin. Educational Psychology in Practice, Vol.22, No., 1, Mart 2006, pp

34 Bu çalışmada okulda öğle yemeği zamanında yemek odasına girerken sorun çıkaran özel gereksinimli beş öğrenci üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada sosyal öykülerin beş öğrenci üzerindeki etkililiğine bakılmıştır. Beş öğrencinin davranış sorunları için Özel Gereksinim Kaydı (Special Needs Register) üzerinde Eylem Düzeyi (Action Plus Level) kaydı yapılmıştır. 34

35 Buna göre, çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan öğle yemeği zamanında sınıfı terk etmemekte, yemek salonuna gidip kendi yerlerine oturmamaktadırlar. Öğretmenleri öğrencilerin sınıftan çıksalar bile koridorda ya da tuvalette zaman geçirdiklerini ifade etmektedirler. Bu çocukların davranış profillerini ortaya koymak amacıyla Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. 35

36 Yöntem Denekler: Bu çalışmaya ikinci sınıfa devam eden beş kaynaştırma öğrencisi katılmıştır. 36

37 Araştırma Deseni: Çalışmada tek denekli araştırma yöntemlerinden ABAB deseni kullanılmıştır. Her bir öğrenci için sosyal öykü yazılmıştır. Birinci ve üçüncü evrelerde başlama düzeyi verileri toplanmış; ikinci ve dördüncü evrelerde de çocuklara sosyal öyküler okunmuştur. 37

38 Hedef Davranış: Çalışma için seçilen hedef davranış, beş öğrenciyle çalışan öğretmen ve yardımcı personel tarafından oluşturulmuştur. Okulun öğle yemeği rutini 12:10 da başlamaktadır. Öğretmen sırayla öğrencilerin sınıftan çıkmalarını ister. Yanında öğle yemeğini getiren öğrenciler beslenme çantalarını, getirmeyenler de yemek paralarını yanlarına alarak sınıftan çıkarlar. 38

39 Koridordan geçerek yemek odasına giderler. Herkes masasına oturduktan sonra yanında yemeğini getirenler çantalarını açarlar. Yemeğini yanında getirmeyenler ise yemek salonu görevlisinin izniyle kalkıp yemeklerini alırlar ve tekrar masalarına otururlar. Seçilen bu beş öğrencinin de bu rutine uymaları beklenmiştir. 39

40 Sosyal Öyküyü Yazma ve Uygulama Süreci: Bu çalışmada ilk olarak doğru olan davranış çocuklarla paylaşılmış ve çocuk yemek zamanı zorluk çıkarmadan yerine gidip oturması için cesaretlendirilmiştir. İkinci basamak konu hakkında bilgi toplamak olmuştur. Çocuklar yemek zamanında gözlenmiştir. Daha sonra onlardan yemek zamanını anlatan bir resim çizmeleri istenmiştir. 40

41 41 Üçüncü basamakta çocukların öğrenme stillerine, ilgilerine, beceri ve gereksinimlerine göre öyküler yazılmıştır. Her bir hikaye çocukların anlama düzeyleri ve kelime dağarcıkları düşünülerek uygun olan uzunlukta yazılmıştır. Dördüncü basamakta da araştırmacı veya yardımcı öğretmen tarafından öğle yemeğinden önce sessiz bir yerde çocuklara öyküler okunmuştur. Bu öykülerde başlıktan öğretim (teach with the title) anlayışı benimsenmiş, başlıklar yazılırken hikayenin anafikrinin kullanılması uygun görülmüştür.

42 Olay Kaydı Süreci: Çalışmanın olay kayıtlarını çocuklara öyküleri de okuyan iki yardımcı öğretmen yapmıştır. Kayıtlarda çocuğun bağımsız tepkisine (2), ipucuyla yaptığı tepkisine (1), fiziksel yardımla yapılan tepkisine (0) puan verilerek kodlama yapılmıştır. Kodlamalar araştırmacı tarafından hazırlanan veri formuna kaydedilmiştir. 42

43 Araştırma onsekiz gün sürmüştür. İlk aşamada beş gün başlama düzeyi verileri toplanmıştır. İkinci aşamada beş gün öyküler çocuklara okunmuştur. Üçüncü aşamada dört gün tekrar hiç müdahale yapılmadan başlama düzeyi verileri toplanmıştır. Dördüncü aşamada da öyküler tekrar çocuklara okunmuştur. 43

44 44 Gözlemciler Arası Güvenirlik: Bütün gözlemlerin %28 inde güvenirlik kontrolü yapılmıştır. Araştırmacı ve yardımcı öğretmenin gözlemleri Cohen s Kappa kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tutarlık 0.75 düzeyinde çıkmıştır. Kohen s Cappa için kabul edilebilir düzey 0.7 ve üzeridir.

45 Bulgular Bu araştırma sonucunda sosyal öykülerin araştırmaya katılan beş çocuk üzerinde çok etkili olduğu görülmüştür. Öykülerin özellikle zayıf sosyal becerileri ve diğerlerinin görüşlerini anlamada zorluk çeken çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı gözlenmiştir. 45

46 46 Araştırmada Kullanılan Öykü Öğle Yemeği Zamanında Yapılacaklar Okul zili öğle yemeği için 12:10 da üç kez çalar. (Betimleyici cümle) Bu da yerlerimize gidip oturmamız anlamına gelir. (Betimleyici cümle) Masadaki bütün öğrenciler öğretmenimizin bize gidin demesini bekler. Eğer resim yada kirli bir işle uğraşıyorsak ellerimizi küçük lavaboda yıkarız. (Betimleyici cümle).

47 Lavabo birçok çocukla doludur. Kimileri beslenme çantalarını da getirirler. (Betimleyici cümle) Bazı çocuklar birbirleriyle konuşurlar. (Betimleyici cümle) Ben onları geçmeye ve yemek odasına gitmeye çalışırım. Bazen af edersiniz derim yada onların ilerlemelerini beklerim. (Yönlendirici cümle) Benim yerim kapının yanında üç numaralı masadadır. (Betimleyici cümle) 47

48 Öğle yemeğini yemek güzeldir. (Doğrulayıcı cümle) Sonra oyun zamanı. Oyun zamanı benim enerjimi harcamam için güzel bir zamandır. (Betimleyici-Doğrulayıcı cümle) Oyun alanında çocuklar koşarlar ve bağırırlar. Çok eğlendikleri için çok ses yaparlar. (Betimleyici-Yansıtıcı cümle) 48

49 Otizmli Bir Çocuğun Bölücü Davranışlarını Azaltmada Uyarlanmış Sosyal Öykünün Kullanımı (Using a Modified Social Story to Decrease Disruptive Behavior of a Child With Autism) Shannon Crozier ve Matthew J. Tincani. Focus on Autism and Other Develeopmental Disabilities, Vol. 20, Number 3, Fall

50 Bu çalışmada okulöncesi bir kuruma devam eden otistik özellikler gösteren bir çocuğun bozucu davranışlarını azaltmada uyarlanmış sosyal öykülerin, sözel ipucuyla ve sözel ipucu olmaksızın, etkililiğine bakılmıştır. 50

51 Yöntem Denekler Bu çalışmada denek, çocuk doktoru tarafından teşhisi konulan sekiz yaşında otistik özellikler gösteren bir çocuktur. Alex problem davranışları olan çocukların devam ettiği özel bir okula gitmektedir. Öğrencinin otizmle tanılanması, okuma-yazmada yeterli beceriye sahip olması, ve öğretmenin müdahale planını uygulamada istekli olması araştırma için aranan şartlar arasındadır. 51

52 52 Alex in okuma-yazma beceri düzeyini ölçmek amacıyla Analitik Okuma Envanteri (Analytical Reading Inventory) kullanılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre, Alex %90 düzeyinde doğru okumakta ve %75 düzeyinde de okuduğunu anlama sorularına doğru cevap vermektedir. Öğretmeni Alex in okumayı sevdiğini belirtmektedir.

53 Ortam Araştırmanın ortamı gelişimsel yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği bir anaokuludur. Çalışmanın uygulama oturumları 15 ile 19 öğrencinin katıldığı bağımsız etkinlikler süresince yapılmıştır. Hem yoklama hem de uygulama oturumlarında normal sınıf etkinlikleri devam etmiş ve birinci yazar öyküleri uyarlayıp gözlem verilerini toplamıştır. Gönüllü asistan ve öğretmenlerden biri de gözlemciler arası güvenirlik verilerini toplamıştır. 53

54 Hedef Davranış Alex in problem davranışını belirlemek amacıyla öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlere, Öğrencinin okul başarısını engelleyen tek bir davranış söyler misiniz? diye sorulmuştur. Görüşmelerden sonra öğretmenlerin yanıtlarını analiz etmek için Motivasyon Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan bilgiler görüşüldüğünde Alex in ders dışı çok konuştuğu ve bağımsız çalışmalarda öğretmenlerini hiç dikkate almadığı görülmüştür. 54

55 55 Kayıt Süreci Hedef davranışı ölçmek amacıyla 30 dakikalık gözlemlerle olay kaydı tutulmuştur. Alex için hedef davranış izinsiz konuşma şeklinde belirtilmiştir. İzinsiz konuşma, parmak kaldırmadan ya da izin verilmeden konuşma şeklinde tanımlanmıştır. Kayıt süresince kelime de olsa, cümle de olsa öğrencinin her söylediği kayıt edilmiştir.

56 Materyaller Çalışmada Gray den uyarlanan bir öykü kullanılmıştır. Öyküyü Alex in tek başına okuyabilmesi ve öğretmen-öğrenci bağımlılığını azaltmak amacıyla öyküdeki cümle sayısı azaltılmış, öyküdeki kelimeler mümkün olduğunca bilinen kelimelerden seçilmiş ve anahtar kelimeler sıkça tekrarlanmıştır. Bu anlamda öykü, alanyazındaki en kısa öykü konumuna gelmiştir. 56

57 Deneysel Desen Çalışmada ABAC Ters desen yöntemi uygulanmıştır. İlk olarak başlama düzeyi verileri toplanmıştır (A) ve Alex doğal sınıf ortamında 30 dakika gözlenmiştir. Daha sonra uyarlanmış sosyal öykü çocuğa okunmuştur (B). Altı oturum sonra tekrar başlama düzeyi verileri toplanmış (A) ve ikinci uygulama evresinde sözel ipuçlarının eklenmesiyle öykünün okunmasına devam edilmiştir (C). 57

58 Başlangıç ve Uygulama Prosedürleri Başlangıç oturumunda öğretmen normal öğretimini yapmakta ve sınıf yönetimini sağlamaktadır. Ancak bu süreç, Alex in hedeflenen davranışı için etkili olmamaktadır. Uygulamanın ilk günü öğretim oturumlarını içermektedir. Araştırmacı Alex e dağru yaklaşmış ve Senin için yeni bir öyküm var! Benimle otur, birlikte okuyalım. demiştir. 58

59 Araştırmacı ve Alex yandaki sınıfın önüne oturmuşlar ve araştırmacı kitabın dışını göstererek Okulda konuşmayla ilgili bir öykü bu. Gel yüksek sesle okuyalım, sonra sana birkaç sorum olacak. Şeklinde öykü kitabı hakkında bilgi vermiştir. Alex öyküyü yüksek sesle okumuş, zorlandığı kelimelerde araştırmacı kelimeyi tekrar okumuş ve çocuğun tekrarlamasını istemiştir. 59

60 60 İlk okuma bittikten sonra, araştırmacı Alex e dört görsel anlama sorusu yöneltmiş ve doğru cevabı yuvarlak içine almasını istemiştir. Daha sonra araştırmacı Alex i sınıfına göndermiştir. Bu çalışmada iki çeşit uygulama kullanılmıştır: sözel ipucu olmaksızın kullanılan uyarlanmış sosyal öykü uygulaması (B evresi) ve sözel ipucunun kullanıldığı uyarlanmış sosyal öykü uygulaması (C evresi).

61 (B) evresinde araştırmacı çocuğu sınıfının dışına çıkarmış ve yüksek sesle öyküyü okutmuş, öykünün ardından Okulda konuşmanın kuralı nedir? şeklinde bir soru yönelttikten sonra öğrenciyi hemen sınıfına göndermiş ve kendisi de gözlem yapmıştır. 61

62 (C) evresinde ise, araştırmacı çocuğu yine sınıfın dışına çıkarmış, öyküyü yüksek sesle çocuğa okutmuş ve tekrar sınıfına göndermiştir. Ancak bu evrede araştırmacı gözlem süresince altı dakikada bir, öğrenciye Öğretmeninle konuşmak istediğin zaman parmak kaldırmayı hatırla şeklinde sözel ipuçları vermiştir. 62

63 Kalıcılık Son uygulama evresinden iki hafta sonra iki oturum kalıcılık verileri toplanmıştır. Okul personeli öyküyü Alex e okumuş ve öykü okunduktan 40 dakika sonra araştırmacı gözlem yapıp verilerini toplamıştır. 63

64 Gözlemciler Arası Güvenirlik Gözlem oturumlarının %25 inde güvenirlik verileri toplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik %84 düzeyinde bulunmuştur. 64

65 Bulgular Araştırma sonucunda Alex in bozucu davranışlarında azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca, sözel ipucunun kullanıldığı uygulamanın sözel ipucu kullanılmayan uygulamaya göre daha etkili olduğu görülmüştür. 65

66 Sosyal Geçerlik Araştırmacı, çalışmanın öncesinde ve sonrasında öğretmenlerle görüşmeler yapmıştır. Öğretmenler her iki durumda da böyle bir öykü çalışmasının okul öncesinde etkili olabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 66

67 67 Araştırmada Kullanılan Sosyal Öykü Okulda Konuşma Biz okulda oyun oynarız ve çalışırız. Ben öğretmenlerimle konuşmayı çok severim. Öğretmenlerimle konuşmak istediğimde, bağırmam.

68 Elimi kaldırırım. Öğretmenime bakarım. Sessizce beklerim. Öğretmenim benimle konuştuğunda, ben de onunla konuşurum. Ben elimi kaldırıp beklersem, herkes mutlu olur. 68

69 69 1.Etkinlik: Odamı Ne Zaman Toplamalıyım? Odam dağınık olduğunda, dağınıklığı toplamam gerekir. (Yönlendirici) Annem ve babam benim odamın toplu olmasını görmek isterler.(yansıtıcı) Bazen annem ya da babam benden odamı toplamamı isterler.(betimleyici) Bazen benim odam çok dağılır.(betimleyici) Ben de oyuncaklarımı toplamaya ve yerlerine koymaya çalışacağım.(kontrol) Birçok eşya ve oyuncağımın toplanması gerekir. (Betimleyici)

70 Şimdi de birlikte yazalım: Restoranda Nasıl Konuşurum? Bazen yemek yemek için restorana gideriz. Yemek sipariş ederiz. Yemeklerimiz gelene kadar sohbet edebiliriz. Sohbet ederken yüksek sesle konuşmamalıyız. 70

71 Yüksek sesle konuşmamız başkalarını rahatsız edebilir. Restoranda uygun sesle konuşmak doğru bir davranıştır. Ben restorana gittiğimde yüksek sesle konuşmamaya çalışacağım. 71

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği EK 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimlik Bilgileri Öğrencinin: Annenin Babanın Adı-Soyadı: Zeynep İNCİ Doğum : 13.03.2002 Yaşı: 6 Özür Türü Birinci: Hafif

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI

Arzu Güngören & Erkan Altıntaş -2013 ETKİNLİK PLANI ETKİNLİK PLANI 1.Etkinliğin Adı: KELİME AVI Yaş gurubu: 7-14 yaş (çocuğun düzeyine göre değişebilir) Etkinliğin hedefi: okuma 2.Materyaller: İki adet masa 16 adet 20x20 kesilmiş mukavva üzerinde (E,Ş,E,K-K,U,Z,U-K,E,D,İ-

Detaylı

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli

Tek Denekli Araştırmalar. 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırmalar 2014-Kdz.Ereğli Tek Denekli Araştırma Nedir? Nerelrde Kullanılır? Sadece bir deneğe ilişkin bulguların yorumlandığı araştırmalardır. Yarı-deneysel bir araştırma türüdür. Değişimlerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU. 2) Az sorunlu ya da çok sorunlu geçtiyse bu sorunların neler olduğunu kısaca yazınız: ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARI ÇOCUK BİLGİ FORMU Çocuğun adı, soyadı: Çocuğun doğum tarihi:.../.../... Formun doldurulduğu tarih:.../.../.. DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 1)Çocuğun doğum öncesi dönemi nasıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Çocuklara Sınır Koyma hakkındadır. Sizlere bu konuda çocuğunuza nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. ÇOCUKLARA SINIR KOYMA Yanlış davranışları

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği

Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta: byilmaz@hacettepe.edu.tr Çocuk Kütüphanesinin İşlevleri 1. Çocukta olumlu kişilik

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OCAK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYI AYLIK EĞİTİM PLANI Okul Adı : Tarih : Yaş Grubu (Ay) Öğretmen Adı : KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya

Detaylı

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ

ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Sayfa1 ÇOCUĞUMUN OKUMA ALIġKANLIĞINI VE DÜġÜNME BECERĠSĠNĠ DESTEKLĠYORUZ Çocuğunuzun Planlı ÇalıĢmasını Destekleyiniz. Bu amaçla, oyun ve çalışma saatlerini önceden düzenleyiniz. Çalışma kadar dinlenmenin

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

2013 TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş)

2013 TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) 2013 TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ I.Dönem 28-29 Kasım 2013 Mazeret Sınavı 14-15 Aralık Sonuç Ocak 2014 II. Dönem 28-29 Nisan 2014 Mazeret Sınavı 10-11 Mayıs

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım

Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım Çocuğuna, ev ödevleri konusunda şöyle yardım edebilirsin! Eğer çocuğuna derslerinde yardım etmek istiyorsan işte iyi öneriler Ev ödevi yapmak için, günlük bir rutin yap. Bu günün belirli bir saatinde bir

Detaylı

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU

Ek 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI KAZANIM GÖSTERGELERİ Okul Adı : SELAHATTİN MÜZEYYEN KAÇAKER ANAOKULU Tarih : MAYIS AYI Yaş Grubu (Ay) : 36-66 AY Öğretmen Adı : AYLAR MAYIS

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun KASIM AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KASIM KAZANIM VE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN

HAZİRAN AYI AYLIK PLAN Okul dı : Tarih : HZİRN Yaş Grubu (y) : Öğretmen dı HZİRN YI YLIK PLN KZNIMLR VE GÖSTERGELERİ H Z İ R N BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken

Detaylı

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi

Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi Rutinler temamız kapsamında sabah sporu yaptık, grup sohbetleri ile paylaşımlarda bulunduk. Sabah sporunda reçel yaptık, hayali reçellerimizi pişirdik. Topla tanışma oyunları oynadık. Heykel ol, adını

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ GÖREVLERİMİZİ BİLMEK TEMASI NİSAN AYI FAALİYET RAPORUDUR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ GÖREVLERİMİZİ BİLMEK TEMASI NİSAN AYI FAALİYET RAPORUDUR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ GÖREVLERİMİZİ BİLMEK TEMASI NİSAN AYI FAALİYET RAPORUDUR 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Özel Kıraç Anaokulu Değerler Eğitimi Görevlerimizi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR?

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI(BEP) NEDİR? Bep özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne babaların özel gereksinimlerini

Detaylı

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1

REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Oyunun Adı: Ben Kimim? Amacı: Görsel algının gelişmesi Hedef kitle : 6-5 yaş REHBERLİK GRUP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK 1 Malzeme: Farklı tiplerde ve özelliklerde küçük oyuncaklar Kişi sayısı: 10-15 kişi. Oyunun

Detaylı

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yetersizlik, iģlevsellik ve sağlık bileģenlerinin sınıflandırılması Vücut yapıları ve iģlevleri

Detaylı

BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN

BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN OKULA UYUM SÜRECİ BİR ÇOCUK İÇİN OKUL, DAHA ÖNCE HEMEN HEMEN HİÇBİRİNİ TANIMADIĞI ÇOK SAYIDA ÇOCUKLA KARŞILAŞMA ZORUNLULUĞUYLA, UYULMASI

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Sınıf Yönetimi etkinlikleri

Sınıf Yönetimi etkinlikleri Sınıf Yönetimi etkinlikleri http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/uygulama.html Toplam katılım etkinlikleri Aşağıdaki uygulamayı kendi alanınızda rahatlıkla yapabilirsiniz İngilizce dersi sadece model

Detaylı

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Eylül 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Sınıfa gelen çocuklar neşeyle karşılanır. Her birine "Kendini bugün nasıl hissediyorsun?" sorusu

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Değerli Velilerimiz, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Öğrenme stili yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi öğrenirken

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları )

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU (İlköğretim Okulları ) T.C Millli Eğitim Bakanlığı....İlköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı:.. Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği././20.... REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ÖRNEĞİ Neşe EKŞİ, Meryem DEMİRTAŞ TSK Sağvak Güvercinlik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi / Ankara güvercinlikozelegitim@yahoo.com ÖZET Bu uygulamanın

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 22 Mart 2013 Sayın Velimiz, Dördüncü rehberlik postamızda sizlerle, Davranış ve Değerler Eğitimi Programı kapsamında

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA VELİLERE ÖNERİLER Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın

Detaylı

Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar 2013 / 2014 SAYI: 22. Haftanın Bazı Başlıkları

Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar 2013 / 2014 SAYI: 22. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 22 Haftanın Bazı Başlıkları 25 Kent, 25 Kolej Projesi Ziyaretleri 25 Kent 25 Kolej Minik Salvador Dali'ler Seramik Kaplumbağalar Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ HEDEF BELİRLENMELİDİR Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Bir insanın başarılı olabilmesi için önce hedefini belirlemesi gerekir. Hedefler ulaşılabilir

Detaylı

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz. SAYI:2 ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk ü anma günü ile

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:...

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:... OA TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR İsim:... Cinsiyet:... Doğum Tarihi:... Bugünün Tarihi:... Anketi Nasıl Dolduracaksınız? Aşağıda bazı ifadelerin listesi bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi çok

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz. Ebeveynlerin soruları

Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz. Ebeveynlerin soruları VERTALING TURKS Hadi Anaokuluna başlangıç paketine hoş geldiniz Ebeveynlerin soruları Çocuğum anaokuluna hazır mi? Ancak 2,5 yaşından sonra çocuğunuz anaokuluna gidebilir. Tereddütleriniz mi var? Bu durumda

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın Sınava sonra çalışırım. Okuma ödevlerimi sonra yaparım. Notlarımı sonra düzenlerim. Raporumu sonra veririm. Akademik danışmanımı görmeye sonra giderim. Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız;

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak

Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak Evde çalışırken yararlanabileceği bir yazı tahtası çok işe yarayabilir. Bu tahta, hem yapıcı bir oyuncak (örneğin öğretmencilik oyununda) hem de kalem tutma ve yazı yazma becerisinin gelişimine katkıda

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÖĞRENCİLERİN OKUMA HIZININ ARTTIRILMASINDA ÖNCEDEN DİNLEME+TEKRARLI OKUMA+GERİ BİLDİRİM+ÖDÜL YÖNTEMİ ÖĞRETİMİNİN ETKİSİ T.S.K GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız!

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız! Çocuklar Tatilde! Biten ders yılının ardından, çocukların sabırsızlıkla ve özlemle beklediği yaz tatili başlıyor. Tatil dönemleri çocuklara dinlenmek, eğlenmek ve yeni deneyimler kazanmak için harika fırsatlar

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ EŞ ZAMANLI İPUCU YÖNTEMİYLE İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI T.S.K. GÜLSAV ÖZEL EĞİTİM OKULU VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ : Reyhan BAYRU Hatice ABAZ Uğur ARMUTCU BİRİM

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ Eğitim içeriği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınav Komisyonu

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı

DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı DAVRANIŞ KAYDI TEKNİKLERİ Kesin Kayıt Teknikleri Olay Kaydı En pratik ve en kullanışlı kayıt etme süreçlerinden biri sıklık sayma ya da olay kaydıdır. Bu kayıt türünde gözlemci belirlenen gözlem zamanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU 1 Bu kılavuzda sınavda dikkat etmeniz gereken hususlar,

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı