HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress"

Transkript

1 THURSDAY Alena Josefová Ergün Öztürk Halil İbrahim Sağlam Ayse Yenilmez Türkoğlu Mathematics Talaghir Laurentiu Gabriel Sports Science Pavel Zikl ERPA International Special Presentation Language: GR Magdalena Jaume ERPA International Music and Fine Arts A Comparative Study of Some Problematic English Collocations for Turkish Learners İlkokul Öğretmenleri İçin Argümantasyon Hizmet İçi Eğitim Uygulaması: Pilot Çalışma İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri-Geçmişte Ve Günümüzde Identification of Prospective Science Teachers Procedural Knowledge Structures in Reference to Magnetism Obesity and Physical Activity in Adolescents Motor Skills of Children with Autistic Spectrum Disorder Η αισθητικη εμπειρι α : Η αντι ληψη και η ηχητικη και πλαστικη ευαισθησι α σαν εκπαιδευτικό εγχει ρημα Abdülkadir Çakır Menşure Alkış Küçükaydın, İlker Kösterelioğlu, Şafak Uluçınar Sağır Halide Aslan İsmail Yılmaz Onur Oral, P. Solmaz Hasdemir Pavel Zikl, Dita Petrů, Aneta Daňková, Hana Doležalová, Kateřina Šafaříková Magdalena Jaume, Noemy Berbel Gómez SESSION 1 13:30-14:50 Ideas of Technical and Economical Study Programs in Higher Education Bondareva Irina, Tomlain Juraj Flexible and Diffused Architectural Education in The City Eleni Lionaki, Michalis Kantarzis Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uygulama Eğitimi Açısından Mesleki Yeterlik Ve Girişimciliğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi İbrahim Çankaya, Seniye Fulya Kabar, Cennet Yağmur Çimen Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarına Göre Öğretmen Yetiştirme Sistemi Ve Öğretmenlik Mesleği Fazilet Özge Maviş, Zehra Nur Ersözlü, Mehmet Karataş Bir Yaygın Eğitim Modeli: Antalya Halkevi ve Faaliyetleri Muzaffer Deniz Postmodernizmin Toplumsal İzdüşümü ve Değerler Çelişkisi Emine Altunay Şam Investigating of Conceptions of Learning Biology with Respect to Gender, Grade Level and School Type Mustafa Çevik, Özlem Sadi Türkiye deki Mesleki ve Teknik Liselere Özgü Taslak Bir Biyoloji Öğretim Programı Önerisi Mustafa Çevik, Tahir Atıcı Kinesiologic and Metabolic Perspective of Nitric Oxide Onur Oral, P. Solmaz Hasdemir, George Nomikos, Refik Çabuk, Rana Varol Study on Learning Acrobatic Elements with Groups of Girls Using Programmed Instruction in Gymnasium Talaghir Laurentiu Gabriel, Bădău Dana Influence of Graphic Design of the Text on Reading Quality of Pupils with Dyslexia Pavel Zikl, Iva Košek Bartošová, Kateřina Josefová Víšková, Hana Doležalová, Michaela Volfová, Barbora Zetková Equalization Of Opportunities In The Tertiary Level Of Education Of Students With Special Needs In The Czech Republic Innovation Programme Of Services At The University Of Hradec Kralove Kamila Ruzickova Διαδικασι ες σχεδιασμού εμπειρικη ς μάθησης Altouva Ourania Computer-based Cognitive Tools in Mathematics and Operations Research: The Process of Scientific Inquiry Pantelis Z. Lappas, Manolis N. Kritikos The New Classroom: Build Simulations and Learning Spaces Nelci Moreira de Barros, Milton Luiz Horn Vieira, Ricardo Triska, Tassiane Kolusso Palaoro Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği Nazire Burçin Hamutoğlu, Ezgi Pelin Yıldız, Özcan Erkan Akgün Türk Evi Mi Müslüman Türk Evi Mi? Ya da Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Konutlar Neyi Anlatır? Cemal Ekin An Investigation Into The Neuromuscular Control At The Level Of The Upper Limbs Of Junior Handball Players Iconomescu Teodora-Mihaela, Mindrescu Veronica, Talaghir Laurentiu-Gabriel A Mobile Educative Application to Teach Basic Skills to Children with Autism Spectrum Disorder Esra Macaroğlu Akgül, Sultan Turhan, Canan Sola Özgüç, Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu Πι σω από τη θεσμικη επι δραση του Τμη ματος Σπουδών στη βαθμολογι α των φοιτητών: Αναλύοντας τις επιπτώσεις των ποιοτικών μεταβλητών της εκπαι δευσης στις διαφορές βαθμολογι ας ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Τμη ματα Stellios Katranidis, Elias Katsikas

2 THURSDAY Hasan Basri Gündüz Tomlain Juraj Emine Altunay Şam Ali Delice Mathematics Fikret Soyer Sports Science Gabor Kiss Amani Badawy ERPA International Language Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kullanmaya Yönelik Kaygıları Walking Around the City: A Case Study of Public Art, Public History and Youth Ders Kitabı Yazımında Bilimsel İçerik Yeterliliğine İlişkin yanılgılar (Coğrafya dersi Örneği) Janssen s Effect in Friction Dynamic of Granular Materials Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Prososyal Eğilimlerinin The Inmigrants' Associatons At Spanish School: A Intercultural Education Proposal Does Training Learners On Language Learning Strategies Have Any Effect On Foreign Language Achievement? Atirat Maksuwan Ergün Öztürk W. Bernard (Bill) Lukenbill Yeliz Çelen Kürşat Yusuf Aytaç, Mehmet Kartal Antonio José González-Jiménez, Encarnación Soriano-Ayala Nuray Okumuş Ceylan Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarla Öğretime Yönelik Özyeterlik Algıları Reconstructing institutional culture at an historically-white university Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim Düzeyleri ve Mesleki Yeterlilikleri: Antalya Örneği Evaluation Method in Numerical Courses with Individual Data Motives and Constraints for Leisure Activity Participation among Young People in Turkey Theoretical Foundations of Intercultural Business Communication and their Practical Consequences Semiotics Analysis Of The Play Antony And Cleopatra By Shakespeare And Evaluation Of Its Turkish Translations SESSION 2 16:10-17:30 Mustafa Bektaş Akademik Güdülenme Ölçeğinin Spor Lisesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Fehime Haslofça, Nimet Haşıl Korkmaz Berte van Wyk Friend not Foe: The Role of Curriculum Committee in Supporting the Development of Curriculum at Royal Roads University Michael G. Young Murad Karaduman Yenilenen Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme Sibel Karaduman Cristina Tomas Perez, Jose Antonio Lanau Alvarez Science Education in Early Childhood Classrooms: How Confident are Teacher Candidates? Ayse Yenilmez Türkoğlu Bulent Gurbuz, A. Ahmet Dogan, Esra Emir, Sabri Kaya Differences in Leisure Constraints and Negotiation Strategies: A Turkish Perspective Esra Emir, Bülent Gürbüz, Erman Öncü Marcel Pikhart Intercultural Linguistics as a New Academic Approach to Communication Marcel Pikhart Mesut Kuleli, Sündüz Öztürk Kasar Sex Differences in EFL Large Scale Assessment of Egyptian Graduates Amani Badawy Relatif Yaşın 8-12 Yaş Türk Çocukların Antropometrik ve Motorik Özelliklerine Etkisi Integration of Sustainable Consumption Education in the Malaysian School Curriculum: Opportunities and Barriers Farklı Perpektiflerden Tarih Konularının Algılanması Using Scientific Knowledge in Daily Life: How Successful Are Science Teacher Candidates? Ercan Haslofça, Fehime Haslofça, Emine Kutlay Yuek-Ming Ho, Mohd Rusli Yacob Melek Duman, Meryem Aydın, Filiz Genç Kayol Ayse Yenilmez Türkoğlu

3 THURSDAY Antonio José González-Jiménez Marcel Pikhart Halide Aslan Abdulkadir Tuna Mathematics Zafer Çimen Sports Science Oya Abacı ERPA International Music and Fine Arts Erman Oncu Sports Science The Impact of Phonological Training In First And Second Grade On The Development Of Phonological Skills In A Diglossic Context - A Cross Sectional Study Baha Makhool Teaching Methods in Primary Education from Teacher s Point of View Martin Skutil, Klára Havlíčková, Renata Matějíčková Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Hazırlanan Yeni Hitit Ve Lale Kitap Setlerindeki Değerler Eğitimi Üzerine Bir İnceleme Ramazan Çakır, Hasan Aksoy Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemlerin Başarı Ve Kalıcılık Üzerindeki Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri Mustafa Erdemir, Şebnem Kandil İngeç, Abdulkadir Karacı The Effects of Game Activities on Stress Levels of Elementary Students in Turkey Mensur Pehlivan,Kadir Tiryaki, Korkmaz Yigiter Sanat Eğitimi Sisteminin Çağın İhtiyaçları Bağlamında Yenilenmesi Lale Altunel Taekwondo Hakemlerinin Sahip Olması Gereken Etik İlkelere İlişkin Antrenör Hakem Ve Sporcu Görüşleri Sultan Şahin, Semiyha Tuncel The importance of Ethics in the Process of Education in Today Globalised Society Exploring the relationship between school principals burnout situation and life satisfaction Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azebaycan) 'nin Yükselti ve Eğim Özelliklerinin CBS ile Analizi Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Ses ile İlgili Zihinsel Modellerinin Farklı Bağlamlarda A comparative study on self-esteem of German and Turkish students attending School of Physical Education and Sport Türkiye de Çocuklarla Sanata Yolculuk Sloganıyla Filizlenen Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Müzed Çocuk Sanat Atölyeleri The Students Point Of Views and Qualifications on Foreign Language at High Schools for Physical Education and Sports in Universities SESSION 3 17:40-19:00 Alena Josefová Turgut Karaköse, İbrahim Kocabaş, Ramazan Yirci, Coşkun Esen, Mustafa Çelik Cercis İkiel, Nazım Bababeyli Tuğbanur Dinçer, Özgür Özcan Nedim Serhat Yıldırım, Kadir Tiryaki, Korkmaz Yigiter Canan Fidan Filiz Uğur Gündoğan, Murat Özmaden Multiculturalism in Current Tourism: Can Tourism and Travelling Help to Improve Tolerance and Understanding? The study of the relationship between work-family conflict/ family-work conflict and perceived burnout of female teachers Sosyal Yaşamda Piktogramların Göstergebilimsel İşlevi ve Sağlık Alanı İçin Öneriler Three In One: The Model Of Sun Earth Moon The Effects of Game Activities on Empathy skills of Elementary Students in Turkey Boşluk / Space, Kültürel Kodlar ve Yeni Okumalar Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlara Yönelik Bir Araştırma Alena Josefová İbrahim Kocabaş, Turgut Karaköse, Ramazan Yirci, Coşkun Esen, Mustafa Çelik Bülent Polat, Mustafa Yağbasan İbrahim Ünal, İlda Özdemir Kadir Tiryaki, Mensur Pehlivan, Korkmaz Yigiter Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Abdulmenaf Korkutata, Muhsin Halis Career Barriers Faced By Women Academics: Support for What? Ayşen Bakioğlu, Nilüfer Ülker Classroom Observation as Teaching Evaluation Approach: An Attempt to Review the Research Area Stanislav Michek, Monika Perutková, Marie Brichová Öğretmen Adaylarının Özel Günlerdeki Tüketim Alışkanlıklarının Halil İbrahim Sağlam The Effect of the Argumentation Method on Student Success Hüseyin Polat, Nilay Aydoğan, Fatma Bilge Emre The Psychometric Properties of the Basketball Attitude Scale Bulent Gurbuz, Erman Oncu, H. Mehmet Tunçkol Heykel Sanatı Eğitiminde Değişen Malzemeler ve Uygulama Yöntemleri Uğur Tankut Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Değer Algılarının Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Hande Baba Kaya, Mehmet Demirel, Ersin Eskiler, Fikret Soyer

4 FRIDAY Saranya Boonyuen Mustafa Bektaş Berte van Wyk Fatma Gülay Kırbaşlar Mathematics Bulent Gurbuz Sports Science Recep Çakır ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress Sermin Bilen ERPA International Music and Fine Arts Social Justice: A qualitative and quantitative study of representations of social justice in children of primary education Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri Global Mindset: The need for educating university students for global roles Science Teacher Candidate s Attitudes towards Information and Communication Technologies Examining Healthy Lifestyle Behaviors of Academic Staff Working at a University in Turkey Mobile Guidance in Touchscreen Era: Modernizm, Postmodernizm ve Grafik Tasarımda Meslek Etiği Almudena Juanes, Vanesa Sainz, Tatiana García, Antonio Maldonado, Liliana Jacott Şener Şentürk, Seher Bayat Mansour Javidan Gamze Uysal, İrfan Şimşek, Fatma Gülay Kırbaşlar Kadir Tiryaki, Uğur Abakay Zerrin Ayvaz Reis, Emre Akadal, Sebnem Ozdemir Ayşe Derya Kahraman SESSION 4 09:30-10:50 Social Justice Representations of Students and teachers in Spain Vanesa Sainz, Almudena Juanes, Tatiana García-Vélez, Liliana Jacott, Antonio Maldonado Comparison of the ICT Literacy Level of the Slovakian and Hungarian Students in the Higher Education Gabor Kiss, Zuzana Arki İngilizce Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Algıları Şener Şentürk, Ömer Faruk Gökçe Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından Abdulkadir Karacı The Propose of Training Need Analysis and Characteristics for Disadvantage Children s Teachers Siriporn Jinanarong, Suwithida Charungkaittikul, Rangsiphan Khaengkhan Essential Competencies Analysis of a Training Model Development for Non-Formal Vocational Teacher under Office of the Non-Formal and Informal Education in Thailand Piyanan Chayanopparat, Suwithida Charungkaittikul, Archanya Ratana-Ubol Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Kerim Karabacak, Subhan Ekşioğlu, Nesibe Karakış Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımına Yönelik Görüşleri: Astronomi-Astroloji Örneği Tutku Yalçınkaya, Hikmet Sürmeli The Effects of Anxiety Levels of Physical Education and Sport Teachers on Their Healthy Lifestyle Behaviors Kürşat Karacabey, Ziya Kadiroglu, Aykut Aksu Healthy Life Style Habits and Physical Activity Consciousness Levels of the Students of Ankara University Colleges Fehmi Tuncel, Semiyha Tuncel, Sevde Mavi Var, Hidayet Suha Yuksel Scrach Temelli Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgisayar Programlama Öğrenmeye Dönük Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi Özgen Korkmaz Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi Recep Çakır, Sabri Serkan Tan Sanat Eğitimi ve Öğretmen Adaylarının Resimlerinin İnsanın Sanatsal GelişimiBakımından Oya Abacı Sanat Eğitiminin Mücevher Tasarımı Üzerine Etkisi Çimen Bayburtlu, Leyla Ulusman A comparison of the mechanical engineering and safety engineering student s ICT attitudes at the Obuda University Gabor Kiss Çin Eğitim Sisteminin ve Reformlarının ve Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi Dilek Şahin An Evaluation on the Analysis of Communication Faculties and Education System Compliance with New Communication Technologies in Turkey Barış Bulunmaz The Effect of 5e Model on Elimination of Misconceptions on the Subject of Trigonometry Abdulkadir Tuna, Ahmet Kaçar Leisure Benefit Scale: A Study of Validity and Reliability for Adults Beyza Merve Akgül, Ezgi Ertüzün Vocational School Students Attitudes Toward Computer Technology Demet Öznaz, Nuran Akyurt, Nuriye İşgören, Murat Balıkçı Grafik Ve Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri Cihan Canbolat

5 FRIDAY Baha Makhool Nektaria Palaiologou Mustafa Çanakçıoğlu Abdulkadir Tuna Mathematics Korkmaz Yigiter Sports Science Veli Erdinç Ören Fidan Özbey ERPA International Special Integrating Transformative Learning and Action Learning Approaches to Enhance Ethical Leadership for Supervisors in Hotel Business Rethinking About the Training Activities of Differentiated Learning: The Voice of an Educator Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Hikâye Anlatım Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi Impact of Virtual Chemistry Laboratory Instruction on Pre- Service Science Teachers Scientific Process Skills The use of multimedia tools for improving movement notion and increasing the efficiency of motor learning in skiing İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğu Anlama Başarı Düzeyleri Ve Okuma Yönelik Tutumlarının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Matematik Tutumları ve Akademik Benlik Durumlarının Saranya Boonyuen, Suwithida Charungkaittikul, Archanya Ratana-ubol Nektaria Palaiologou, Catherine Dimitriadou Güzide Öner Ayfer Mutlu, Burçin Acar Şeşen Ivan Ruzicka, Jana Milova Seher Bayat, Demet Kara Yasemin Deringöl SESSION 5 13:30-14:50 Conceptions of teachers in training about the ontology of physics concepts Mustapha Oldache, Mohamed Khadraoui, Chams-Eddine Khiari Building Intercultural Bridges through TV Serials Nektaria Palaiologou, Gialamas Vassilis Awareness Research: Do We Know The New Generation Students? Zerrin Ayvaz Reis, Sebnem Ozdemir, Emre Akadal Inquiry Based Chemistry Laboratory Activities in Real and Virtual Environment: Pre-Service Science Teachers' Attitude toward Chemistry Lesson and Chemistry Laboratory Ayfer Mutlu, Burçin Acar Şeşen Effect of Different Passing Training Methods on Forearm And Reception Passing Techniques In Males Volleyball Players Muhammed Emin Kafkas, Armağan Şahin Kafkas Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Teknoloji İle Öz Yönelimli Öğrenme Arasındaki İlişki Mehmet Barış Horzum, Perihan Tutar, Duygu Gür Erdoğan Üniversite Öğrencilerinin Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Tutumları Nadire Ferah Yavuz, Asya Çetin, Arzu Özyürek The Effects of Peer Supervision as an Alternative Method of Supervision on Career Development of Teachers of English at Secondary Schools The Study of Out-of-School Children and Youth Situations for Developing a Lifelong Education Model for Out-of-School Children and Youth Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Matematik Kazanım Ölçeği Geliştirilmesi The Effects of Based on Hamstring Exercises on Several Angular Velocities Bilateral Knee Muscle Strength Okuma ve Hikâye Anlatımına Dayalı Dilde Yeterlilik Kazanımı Metodu Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen Çocukların Benlik Algıları İle Ebeveyn Tutumları arasındaki İlişkinin Erdoğan Akar, Hasan Basri Gündüz Pattra Vayachuta, Archanya Ratana-Ubol, Weerachat Soopanyo Yurdal Dikmenli, Taner Çifçi Mahir Biber, Neş'e Başer Muhammed Emin Kafkas, Armağan Şahin Kafkas Hilal İlhan, Duygu Gür Erdoğan, Ömer Faruk Tutkun Arzu Özyürek, N. Ferah Yavuz, Asya Çetin, Mustafa Adıbatmaz The Study of Green Living family in Thailand Yuranun Tamkarn, Suwithida Charungkaittikul, Kiatiwan Amatyakul Tarih Dersi Öğretiminde Kullanılan Drama Tekniği Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Rezzan Akçatepe 6., 7. ve 8. Sınıf Fen Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Behiye Bezir Akçay, Seda Usta Gezer Reasons of Preference on Volleyball Branch of Years Old Male Handball Team Players Sevda Bağır, Arzu Altıntığ Sonlu Elemanlar Yöntemiyle, Deformasyon Ve Stabilite Analizleri Gerçekleştiren Ve Geoteknik Problemleri Çözümleyen Plaxis Programının, Heyelan Üzerinde Semiha Gökcan, Mümin Filiz Şemaya Dayalı Müdahalenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Matematikte Sözlü Problem Çözme Becerilerine Etkisi Selma Tufan, Çığıl Aykut

6 FRIDAY Ömer Faruk Tutkun Mansour Javidan Burçin Acar Şeşen Mathematics Seher Bayat Kürşat Karacabey Sports Science Firdevs Karahan ERPA International Language Hüseyin Kırımoğlu Sports Science Education Congress Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Güneş Yavuz, Yasemin Deringöl, Çiğdem Arslan University Economists Training Under Global Educational Environment: Challenges and Perspectives Nailya Bagautdinova, Yuliya Gorelova Examples for Groups in Abstract Albebra Books Fulya Kula Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Aynur Bozkurt Bostancı, Cennet Yağmur Çimen, Seniye Fulya Kabar Üniversite Öğrencilerindeki Mizah Tarzları İle Utangaçlık Arasındaki İlişkinin Ersin Eskiler, Nurullah Çelik, Turhan Toros, Mehmet Demirel, Fikret Soyer Constructive Approach to Learning English Kamala Aliyeva Investigation of the Relationship between the Success Motivation and Goal Orientation with the Perception Motivational Climate in Athletes Yusuf Can, Kerimhan Kaynak, Mustafa Erol, Sabri Can Metin SESSION 6 15:00-16:20 Determination Of Acquisitions, Learning And Measurement- Assessment Tools For Teaching Practice Course Özlem Canan Güngören, Özcan Erkan Akgün, Mübin Kıyıcı, Mehmet Barış Horzum, Nazire Burçin Hamutoğlu, İbrahim Duman Metacognitive awareness of TOEFL reading comprehension strategies. Yuliya Gorelova Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Bir Değerlendirme Esen Ersoy, Mahir Biber Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Numan Bulut, Fatih Camadan, Ahmet Duysak Basketbol Antrenörlerinde Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu İlişkisi Fikret Soyer, Turhan Toros, Jerono P. Rotich, Hande Baba Kaya Secondary School English Language Teachers' Frequently Used Corrective Feedback Preferences Fazilet Özge Maviş Investigation of the Relationship between of Perceived Stress Level of Positive and Negative Emotionality in Athletes Yusuf Can, Mehmet Dallı, Özlem Kırandı, Sabri Can Metin Öğrencilerin Eğitim Kalitesini Değerlendirme Ölçeği (ÖEKDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması A Learning Process that leads to Authentic Self-esteem of Male Violent Juvenile Delinquents: A Qualitative Study Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemine Ait Tutum Ve Kaygıları Coaching as a Performance Improvement Tool at School Aktif Sporcuların Yumuşak Doku ve Spor Yaralanmalarının Rehabilitasyonu ve Önlenmesi An exploration of pre-service teachers attributions in English Relationship between Athletic Performance and Self- Sufficiency in Football Players Serhat Arslan, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Besra Yılmaz, Muhammed Kazem Metasit Meesuaisint, Wirathep Pathumcharoenwattana, Pannee Boonprakob Esen Ersoy, Belgin Bal İncebacak Ramazan Yirci, Turgut Karaköse, İbrahim Kocabaş Nedim Kurtiç, Fikret Soyer, Fikret Ramazanoğlu, İhsan Sarı Cevdet Yılmaz Mehmet Bayansalduz, Olcay Mülazımoğlu, Feyzullah Koca, Abdurrahman Boyacı, Tolga Altuğ Türk Eğitim Sisteminde Personel Geliştirme Uygulamaları Labour Market Mismatches and Vocational Training In Turkey Investigation Of Physics Thought Experiments Effects On Students' Logical Problem Solving Skills Ön Lisans Seviyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının Ders Planlarının : Türkiye Örneği Voleybolcularda Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu İlişkisi The Influence of Sophisticated Technological Tools on College Students Writing Relationship between Athletic Performance and Perception of Athletic Identity in Football Players Tuncay Yavuz Özdemir Olcay Besnili Memiş Elif İnce, Yavuz Acar, Mümin Atakan Veli Erdinç Ören, Tuba Şahin Zülbiye Kaçay, Turhan Toros, Fikret Soyer, Hande Baba Kaya Mahmoud Qudah, Amani Alhusban Mehmet Bayansalduz, Yakup Afyon, Burçin Ölçücü, Abdurrahman Boyacı, Faruk Albay

7 FRIDAY Duygu Gür Erdoğan Yuliya Gorelova Mahir Biber Mathematics Zerrin Ayvaz Reis Yusuf Can Sports Science Hicran Özalp ERPA International Music and Fine Arts Eran Masal ERPA International Sciences and Mathematics Congress Kimdir Akademisyen? Düşünsel Dürüstlük Ogün Ürek Assessing the Reliability and Validity of A Shorter Version of RIASEC: A Multi-Trait Multi- Method Approach Bilge Erkok, Ahmet Suerdem University Students' Success in Derivative Concept Fulya Kula Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Derslerini İşlerken Nasıl ve Ne Kadar Soru Soruyorlar? Güneş Kılınç, Hüseyin Çalışkan Examination of Physical Activity Environment (Indoor-Outdoor) in Preschools Ayşe Çobanoğlu, Esra Ünlüer, Hande Usbaş Assessment of Creativity Supported Learning Environment for Major Instrument Lesson: A Case Study of Buca Faculty of Education Department of Music Education Aslı Kaya, Sermin Bilen Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Görüşlerinin Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım, Mahmut Selvi SESSION 7 16:30-17:50 Meslekte Deneyimli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimine Yönelik Anlayışlarındaki Değişimlere İlişkin Görüşleri Dilara Çaycı, Alpay Ersözlü Türkiye de Kız ve Erkek Çocuklarında Eğitimin Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Yaklaşım Hamdi Emeç, Arzu Kökcen Eryavuz The Analysis of Characteristics and Factors of Lifelong Learner in Thai Social Context Choosak Ueangchokchai, Archanya Ratana-Ubol, Suwithida Charungkaittikul Learning Process For Creating Community Identity Kulthida Ratanakosol, Wiratep Pathumcharoenwattana, Pan Kimpee Understanding Levels of Prospective Science Teachers about Solar System, Milky Way and Universe Ahmet Ünal, Mehmet Altan Kurnaz, Zekeriya Yerlikaya The Common Strengths and Weaknesses of Preservice Science Teachers in Microteaching Volkan Atasoy, Jale Çakıroğlu Turkish Accounting Standard (TAS) 23 Borrowing Costs Sevgi Aydın, Mustafa Çanakçıoğlu, Ferhan Emir Tuncay Bilim Kurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Sezer Köse Biber, Arif Kubaş The Effect Of Physical Education & Sports Program On The Positive Growth And Coping Strategies Of The Children With Mental Retardation Hüseyin Kırımoğlu, Gülsen Fılazoglu Cokluk, Levent İlhan Ekrem, Ayşegül Şükran Öz Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri İle Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Hüseyin Kırımoğlu, Fikret Soyer, M. Çağrı Çetin, İhsan Sarı, Erdi Kaya, Mahmut Gülle The Effect of the Creative Dance on the Analysis of Fugue Peyruze Rana Şimşek, Sermin Bilen The Archetypal Language of Dramatic Art as a Vehicle towards Self-Awareness and Multiculturalism through the Totality of Emotion and the Pleasure of Action in Education Innovatory Pedagogic and Aesthetic Approaches and Practices Katerina Karamitrou Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım Matematik Öğretmeni Adaylarının Lineer Cebir Kavramlarında Sergiledikleri Performanslarının Matematiksel Düşünme Yapıları Bağlamında Ali Delice, Deniz Kardeş Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Gülen Vural, Osman Göde, Fatih Hazar, Gürkan Akyol Components of a Learning Model Relate To Promote Health for At- Risk People of Lifestyle Diseases Premwadee Sarisheewin, Manaswas Kovitaya, Archanya Rattana-Ubol Thermal Conductivity in Soil by Infinite Resistance Grid 3-D Model: Environmental Science Education Case Arpapong Changjan, Nuttakorn Intaravicha Türkiye de Çırak ve Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Açısından Çalışma Yaşamındaki Durumu Dilek Eser Spastik Tip Serebral Paralizi Çocuklarda Esneklik ve Oyun Çalışmalarının Alt Ekstremite Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Etkileri Atike Yılmaz, Malik Beyleroğlu, Muhsin Hazar, Hüseyin Kırımoğlu, Uğur Şentürk Kaynaşık ve Ardışık Modelde Yetiştirilen Müzik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Mesleğe Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre ve Tutumlarının Özyeterlik Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Şaban Berk, Yalçın Yıldız Türkiye de Nitel Araştırmayı Benimseyen Lisansüstü Matematik Eğitimi Tezlerinde Yöntem : Kavram ve Terminolojik Yaklaşım Esin Zelal Yazıcı, Özkan Ergene, Ali Delice

8 FRIDAY Ildikó Orbán Sabit Oymael Melek Masal Mathematics Ahmet Ünal Mathematics Malik Beyleroğlu Sports Science Yasemin Deringöl ERPA International Special Fikret Soyer Sports Science Education Congress Developing Resilient Schools: Effective Policy Strategies Marina Pinskaya Validation. Is This Serious or is it Only some Kind of do-it-yourself Education? Péter Miklós Kőmíves, Péter Körösparti, Péter Pilishegyi Ortaokul Öğrencilerinde Kalıtım Konularına İlişkin Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma (Türkiye Örneği) Zeynep Özbudak Kılıçlı, Muhlis Özkan Investigating Students Science Performances in Turkey with respect to their Socioeconomic Status, Openness for Problem Solving, and their Perseverance to a Task in PISA 2012 Eren Ceylan, M. İkbal Yetişir Öğretmenlerin Spor Alışkanlık Düzeylerinin Gizem Karakaş, İpek Eroğlu Kolayiş, Onur Çelik, Özge Köle, Ferah Keskin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Destek Eğitim Odalarına İlişkin Görüşlerinin Nihan Çağlar Serum paraoxonase activity and lipid hydroperoxide levels in adult football players after three days football tournament Mustafa Atlı Evaluación De Indicadores De Calidad De La Formación Superior De Educación Militar En España Finance Model and Institutional Network of the Higher Education in Hungary between the two World Wars Öğretmen Adaylarının Zaman, Eşzamanlılık, Zaman Genişlemesi ve Işık Hızı Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Designing Environmental Learning Experiences for Elementary Students Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersi Algıları ve Özyeterlikleri Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Durumluluk ve Sürekli Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması Researching Effects of Coordination and Physical Education on 6 Years Old Primary School Children s Balance and Hand Power Improvement SESSION 8 18:00-19:20 María del Carmen Olmos Gómez, Emilio Berrocal de Luna, Eva M. Olmedo Moreno, Leonor Buendía Eisman, Jorge Expósito López, Christian Sánchez Núñez, Eva Aguaded Ramírez, Marciana Pegalajar Péter Körösparti, Péter Pilishegyi, Péter Miklós Kőmíves Şebnem Kandil İngeç, Tuğba Taşkın Saksri Rakthai Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü Fehmi Çalık, Atike Yılmaz, Uğur Şentürk, Hakan Akdeniz, Kürşat Sertbaş Mustafa Altınkök Transition of the Russian Federation to New Educational Standard: Independent Work of Students as a Factor in the Quality of Educational Process Mass Higher Education from the 1980s: an Increasing Possibility for Talent Keeping? Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının Ortaokul 3. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Lise Öğrencilerinin Kara Cisim Işıması na İlişkin Algıları Psychometric Properties of the Turkish Version of the Physical Education Predisposition Scale Psikolojik Danışmanların Okullardaki Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Sorunlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Sporda Batıl İnanç Eğilimi İle Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin Konstantin Zimenko, Dmitry Bazylev, Alexey Margun, Artem Kremlev Péter Pilishegyi, Péter Körösparti, Péter Miklós Kőmíves Salih Deniz, İrfan Şimşek Sinan Çınar, Günay Paliç Şadoğlu Erman Öncü, Bülent Gürbüz, Sonnur Küçük Kılıç, Nurgül Keskin Ayşin Satan, Büşra Dündar Mehmet Demirel, Hande Baba Kaya, Adem Kaya, Turhan Toros, Fikret Soyer Involvement of Students and Postgraduates into Megagrant Laboratory under Supervision of Leading Scientist Romeo Ortega at ITMO University Comparison of Democratic Values of Turkish and Ukrainian Students Studying In Faculties of Law In Terms Of Some Variables Örüntülerde Matematiksel Modelleme Kullanımıyla Kilim Desenlendirmede Maliyet Analizi Inclusion as a Social Justice Imperative in Transforming a Rural School in South Africa İlkokul Öğrencileri ve Annelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Üniversite Öğrencilerinde Konuşma Kaygısı ve Utangaçlık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konstantin Zimenko, Dmitry Bazylev, Alexey Margun, Artem Kremlev Fethi Kayalar, Anna Koval Ege Aktuğlu, Pınar Altun, Ziynet Öndoğan Aktuğlu Patrick Mafora Arzu Özyürek, Meltem Çınar, N. Ferah Yavuz, Mukadder Bektaş, Asya Çetin Duygu Harmandar Demirel, Nurullah Çelik, Turhan Toros, Mehmet Demirel, Fikret Soyer

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

HALL 4 Presentation Language: TR. ERPA International Science and Mathematics Education Congress

HALL 4 Presentation Language: TR. ERPA International Science and Mathematics Education Congress 04.06.2014 THURSDAY Presentation Language: GR Mathematics Sports Science ERPA International Special ERPA International Music and Fine Arts A Comparative Study of Some Problematic English Collocations for

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

HALL 4 Presentation Language: TR. ERPA International Science and Mathematics Education Congress

HALL 4 Presentation Language: TR. ERPA International Science and Mathematics Education Congress 04.06.2014 THURSDAY Presentation Language: GR Mathematics Sports Science ERPA International Special ERPA International Music and Fine Arts A Comparative Study of Some Problematic English Collocations for

Detaylı

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress 04.06.2014 THURSDAY Alena Josefová Ergün Öztürk Halil İbrahim Sağlam Ayse Yenilmez Türkoğlu Mathematics Talaghir Laurentiu Gabriel Sports Science Pavel Zikl ERPA International Special Presentation Language:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, GERMANY CONTENTS VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS PERCEPTIONS OF A NEWLY IMPLEMENTED ONLINE COURSE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abdullah YÖRDEM 1 9 CONTIRIBUTION TO CHILDREN S

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Rehberlik (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci) Mezuniyet Yılı , Psikoloji Rehberlik , Psikoloji Rehberlik

Rehberlik (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci) Mezuniyet Yılı , Psikoloji Rehberlik , Psikoloji Rehberlik İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA EĞİTİMİ BAŞVURU SONUÇLARI - İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ Rehberlik ( Öğrenci) Başlama 1 Merve Elif ŞAHNE

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN

Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN Yrd.Doç.Dr. ÖZCAN ERKAN AKGÜN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 İSTANBUL T: 216 2802656 F: ozcan.akgun@medeniyet.edu.tr

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 2 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü MERYEM EYTAŞ Bayan 16 43-046000123 30907061286

Detaylı

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ

2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ Adı Soyadı Program Adı 2012-2013 ÜNİVERSİTE KAZANLAR LİSTESİ SEVGİ ÇAYLAK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği ESRA HOTAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet.

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet. 19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN E SONUÇLARI BİRİMİ: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU %30 (SINAVA GİRMEYE HAK 1 Hakan ÖZKAN Ulaştırma Hizmetleri Böl. /Marina İşletme

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmail YÜKSEL Doğum Tarihi: 09.10.1978 Öğrenim Durumu: Lisans Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği Eğitim

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale.

Özgeçmiş. : Cevdet Cengiz. Kişisel Bilgiler. : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor. Yerleşkesi, 17100 Çanakkale. Özgeçmiş Cevdet Cengiz Kişisel Bilgiler İsim ve Adres Ad, Soyad : Cevdet Cengiz Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı