HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress"

Transkript

1 THURSDAY Alena Josefová Ergün Öztürk Halil İbrahim Sağlam Ayse Yenilmez Türkoğlu Mathematics Talaghir Laurentiu Gabriel Sports Science Pavel Zikl ERPA International Special Presentation Language: GR Magdalena Jaume ERPA International Music and Fine Arts A Comparative Study of Some Problematic English Collocations for Turkish Learners İlkokul Öğretmenleri İçin Argümantasyon Hizmet İçi Eğitim Uygulaması: Pilot Çalışma İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri-Geçmişte Ve Günümüzde Identification of Prospective Science Teachers Procedural Knowledge Structures in Reference to Magnetism Obesity and Physical Activity in Adolescents Motor Skills of Children with Autistic Spectrum Disorder Η αισθητικη εμπειρι α : Η αντι ληψη και η ηχητικη και πλαστικη ευαισθησι α σαν εκπαιδευτικό εγχει ρημα Abdülkadir Çakır Menşure Alkış Küçükaydın, İlker Kösterelioğlu, Şafak Uluçınar Sağır Halide Aslan İsmail Yılmaz Onur Oral, P. Solmaz Hasdemir Pavel Zikl, Dita Petrů, Aneta Daňková, Hana Doležalová, Kateřina Šafaříková Magdalena Jaume, Noemy Berbel Gómez SESSION 1 13:30-14:50 Ideas of Technical and Economical Study Programs in Higher Education Bondareva Irina, Tomlain Juraj Flexible and Diffused Architectural Education in The City Eleni Lionaki, Michalis Kantarzis Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Uygulama Eğitimi Açısından Mesleki Yeterlik Ve Girişimciliğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi İbrahim Çankaya, Seniye Fulya Kabar, Cennet Yağmur Çimen Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarına Göre Öğretmen Yetiştirme Sistemi Ve Öğretmenlik Mesleği Fazilet Özge Maviş, Zehra Nur Ersözlü, Mehmet Karataş Bir Yaygın Eğitim Modeli: Antalya Halkevi ve Faaliyetleri Muzaffer Deniz Postmodernizmin Toplumsal İzdüşümü ve Değerler Çelişkisi Emine Altunay Şam Investigating of Conceptions of Learning Biology with Respect to Gender, Grade Level and School Type Mustafa Çevik, Özlem Sadi Türkiye deki Mesleki ve Teknik Liselere Özgü Taslak Bir Biyoloji Öğretim Programı Önerisi Mustafa Çevik, Tahir Atıcı Kinesiologic and Metabolic Perspective of Nitric Oxide Onur Oral, P. Solmaz Hasdemir, George Nomikos, Refik Çabuk, Rana Varol Study on Learning Acrobatic Elements with Groups of Girls Using Programmed Instruction in Gymnasium Talaghir Laurentiu Gabriel, Bădău Dana Influence of Graphic Design of the Text on Reading Quality of Pupils with Dyslexia Pavel Zikl, Iva Košek Bartošová, Kateřina Josefová Víšková, Hana Doležalová, Michaela Volfová, Barbora Zetková Equalization Of Opportunities In The Tertiary Level Of Education Of Students With Special Needs In The Czech Republic Innovation Programme Of Services At The University Of Hradec Kralove Kamila Ruzickova Διαδικασι ες σχεδιασμού εμπειρικη ς μάθησης Altouva Ourania Computer-based Cognitive Tools in Mathematics and Operations Research: The Process of Scientific Inquiry Pantelis Z. Lappas, Manolis N. Kritikos The New Classroom: Build Simulations and Learning Spaces Nelci Moreira de Barros, Milton Luiz Horn Vieira, Ricardo Triska, Tassiane Kolusso Palaoro Bilimsel Araştırma Etiği İle İlgili Öğretim Üyelerinin Öğrencileri Hakkındaki Görüşleri Sakarya Üniversitesi Örneği Nazire Burçin Hamutoğlu, Ezgi Pelin Yıldız, Özcan Erkan Akgün Türk Evi Mi Müslüman Türk Evi Mi? Ya da Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Konutlar Neyi Anlatır? Cemal Ekin An Investigation Into The Neuromuscular Control At The Level Of The Upper Limbs Of Junior Handball Players Iconomescu Teodora-Mihaela, Mindrescu Veronica, Talaghir Laurentiu-Gabriel A Mobile Educative Application to Teach Basic Skills to Children with Autism Spectrum Disorder Esra Macaroğlu Akgül, Sultan Turhan, Canan Sola Özgüç, Ayşe Büşra Subaşı Yurtçu Πι σω από τη θεσμικη επι δραση του Τμη ματος Σπουδών στη βαθμολογι α των φοιτητών: Αναλύοντας τις επιπτώσεις των ποιοτικών μεταβλητών της εκπαι δευσης στις διαφορές βαθμολογι ας ανάμεσα στα Πανεπιστημιακά Τμη ματα Stellios Katranidis, Elias Katsikas

2 THURSDAY Hasan Basri Gündüz Tomlain Juraj Emine Altunay Şam Ali Delice Mathematics Fikret Soyer Sports Science Gabor Kiss Amani Badawy ERPA International Language Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kullanmaya Yönelik Kaygıları Walking Around the City: A Case Study of Public Art, Public History and Youth Ders Kitabı Yazımında Bilimsel İçerik Yeterliliğine İlişkin yanılgılar (Coğrafya dersi Örneği) Janssen s Effect in Friction Dynamic of Granular Materials Beden Eğitimi ve Spor Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Prososyal Eğilimlerinin The Inmigrants' Associatons At Spanish School: A Intercultural Education Proposal Does Training Learners On Language Learning Strategies Have Any Effect On Foreign Language Achievement? Atirat Maksuwan Ergün Öztürk W. Bernard (Bill) Lukenbill Yeliz Çelen Kürşat Yusuf Aytaç, Mehmet Kartal Antonio José González-Jiménez, Encarnación Soriano-Ayala Nuray Okumuş Ceylan Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarla Öğretime Yönelik Özyeterlik Algıları Reconstructing institutional culture at an historically-white university Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim Düzeyleri ve Mesleki Yeterlilikleri: Antalya Örneği Evaluation Method in Numerical Courses with Individual Data Motives and Constraints for Leisure Activity Participation among Young People in Turkey Theoretical Foundations of Intercultural Business Communication and their Practical Consequences Semiotics Analysis Of The Play Antony And Cleopatra By Shakespeare And Evaluation Of Its Turkish Translations SESSION 2 16:10-17:30 Mustafa Bektaş Akademik Güdülenme Ölçeğinin Spor Lisesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Fehime Haslofça, Nimet Haşıl Korkmaz Berte van Wyk Friend not Foe: The Role of Curriculum Committee in Supporting the Development of Curriculum at Royal Roads University Michael G. Young Murad Karaduman Yenilenen Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme Sibel Karaduman Cristina Tomas Perez, Jose Antonio Lanau Alvarez Science Education in Early Childhood Classrooms: How Confident are Teacher Candidates? Ayse Yenilmez Türkoğlu Bulent Gurbuz, A. Ahmet Dogan, Esra Emir, Sabri Kaya Differences in Leisure Constraints and Negotiation Strategies: A Turkish Perspective Esra Emir, Bülent Gürbüz, Erman Öncü Marcel Pikhart Intercultural Linguistics as a New Academic Approach to Communication Marcel Pikhart Mesut Kuleli, Sündüz Öztürk Kasar Sex Differences in EFL Large Scale Assessment of Egyptian Graduates Amani Badawy Relatif Yaşın 8-12 Yaş Türk Çocukların Antropometrik ve Motorik Özelliklerine Etkisi Integration of Sustainable Consumption Education in the Malaysian School Curriculum: Opportunities and Barriers Farklı Perpektiflerden Tarih Konularının Algılanması Using Scientific Knowledge in Daily Life: How Successful Are Science Teacher Candidates? Ercan Haslofça, Fehime Haslofça, Emine Kutlay Yuek-Ming Ho, Mohd Rusli Yacob Melek Duman, Meryem Aydın, Filiz Genç Kayol Ayse Yenilmez Türkoğlu

3 THURSDAY Antonio José González-Jiménez Marcel Pikhart Halide Aslan Abdulkadir Tuna Mathematics Zafer Çimen Sports Science Oya Abacı ERPA International Music and Fine Arts Erman Oncu Sports Science The Impact of Phonological Training In First And Second Grade On The Development Of Phonological Skills In A Diglossic Context - A Cross Sectional Study Baha Makhool Teaching Methods in Primary Education from Teacher s Point of View Martin Skutil, Klára Havlíčková, Renata Matějíčková Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Hazırlanan Yeni Hitit Ve Lale Kitap Setlerindeki Değerler Eğitimi Üzerine Bir İnceleme Ramazan Çakır, Hasan Aksoy Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemlerin Başarı Ve Kalıcılık Üzerindeki Etkisiyle İlgili Öğrenci Görüşleri Mustafa Erdemir, Şebnem Kandil İngeç, Abdulkadir Karacı The Effects of Game Activities on Stress Levels of Elementary Students in Turkey Mensur Pehlivan,Kadir Tiryaki, Korkmaz Yigiter Sanat Eğitimi Sisteminin Çağın İhtiyaçları Bağlamında Yenilenmesi Lale Altunel Taekwondo Hakemlerinin Sahip Olması Gereken Etik İlkelere İlişkin Antrenör Hakem Ve Sporcu Görüşleri Sultan Şahin, Semiyha Tuncel The importance of Ethics in the Process of Education in Today Globalised Society Exploring the relationship between school principals burnout situation and life satisfaction Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azebaycan) 'nin Yükselti ve Eğim Özelliklerinin CBS ile Analizi Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Ses ile İlgili Zihinsel Modellerinin Farklı Bağlamlarda A comparative study on self-esteem of German and Turkish students attending School of Physical Education and Sport Türkiye de Çocuklarla Sanata Yolculuk Sloganıyla Filizlenen Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Müzed Çocuk Sanat Atölyeleri The Students Point Of Views and Qualifications on Foreign Language at High Schools for Physical Education and Sports in Universities SESSION 3 17:40-19:00 Alena Josefová Turgut Karaköse, İbrahim Kocabaş, Ramazan Yirci, Coşkun Esen, Mustafa Çelik Cercis İkiel, Nazım Bababeyli Tuğbanur Dinçer, Özgür Özcan Nedim Serhat Yıldırım, Kadir Tiryaki, Korkmaz Yigiter Canan Fidan Filiz Uğur Gündoğan, Murat Özmaden Multiculturalism in Current Tourism: Can Tourism and Travelling Help to Improve Tolerance and Understanding? The study of the relationship between work-family conflict/ family-work conflict and perceived burnout of female teachers Sosyal Yaşamda Piktogramların Göstergebilimsel İşlevi ve Sağlık Alanı İçin Öneriler Three In One: The Model Of Sun Earth Moon The Effects of Game Activities on Empathy skills of Elementary Students in Turkey Boşluk / Space, Kültürel Kodlar ve Yeni Okumalar Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlara Yönelik Bir Araştırma Alena Josefová İbrahim Kocabaş, Turgut Karaköse, Ramazan Yirci, Coşkun Esen, Mustafa Çelik Bülent Polat, Mustafa Yağbasan İbrahim Ünal, İlda Özdemir Kadir Tiryaki, Mensur Pehlivan, Korkmaz Yigiter Mehmet Ali Müstecaplıoğlu Abdulmenaf Korkutata, Muhsin Halis Career Barriers Faced By Women Academics: Support for What? Ayşen Bakioğlu, Nilüfer Ülker Classroom Observation as Teaching Evaluation Approach: An Attempt to Review the Research Area Stanislav Michek, Monika Perutková, Marie Brichová Öğretmen Adaylarının Özel Günlerdeki Tüketim Alışkanlıklarının Halil İbrahim Sağlam The Effect of the Argumentation Method on Student Success Hüseyin Polat, Nilay Aydoğan, Fatma Bilge Emre The Psychometric Properties of the Basketball Attitude Scale Bulent Gurbuz, Erman Oncu, H. Mehmet Tunçkol Heykel Sanatı Eğitiminde Değişen Malzemeler ve Uygulama Yöntemleri Uğur Tankut Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Değer Algılarının Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Hande Baba Kaya, Mehmet Demirel, Ersin Eskiler, Fikret Soyer

4 FRIDAY Saranya Boonyuen Mustafa Bektaş Berte van Wyk Fatma Gülay Kırbaşlar Mathematics Bulent Gurbuz Sports Science Recep Çakır ERPA International Computer Education and Instructional Technology Congress Sermin Bilen ERPA International Music and Fine Arts Social Justice: A qualitative and quantitative study of representations of social justice in children of primary education Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri Global Mindset: The need for educating university students for global roles Science Teacher Candidate s Attitudes towards Information and Communication Technologies Examining Healthy Lifestyle Behaviors of Academic Staff Working at a University in Turkey Mobile Guidance in Touchscreen Era: Modernizm, Postmodernizm ve Grafik Tasarımda Meslek Etiği Almudena Juanes, Vanesa Sainz, Tatiana García, Antonio Maldonado, Liliana Jacott Şener Şentürk, Seher Bayat Mansour Javidan Gamze Uysal, İrfan Şimşek, Fatma Gülay Kırbaşlar Kadir Tiryaki, Uğur Abakay Zerrin Ayvaz Reis, Emre Akadal, Sebnem Ozdemir Ayşe Derya Kahraman SESSION 4 09:30-10:50 Social Justice Representations of Students and teachers in Spain Vanesa Sainz, Almudena Juanes, Tatiana García-Vélez, Liliana Jacott, Antonio Maldonado Comparison of the ICT Literacy Level of the Slovakian and Hungarian Students in the Higher Education Gabor Kiss, Zuzana Arki İngilizce Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Algıları Şener Şentürk, Ömer Faruk Gökçe Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumların Çeşitli Değişkenler Açısından Abdulkadir Karacı The Propose of Training Need Analysis and Characteristics for Disadvantage Children s Teachers Siriporn Jinanarong, Suwithida Charungkaittikul, Rangsiphan Khaengkhan Essential Competencies Analysis of a Training Model Development for Non-Formal Vocational Teacher under Office of the Non-Formal and Informal Education in Thailand Piyanan Chayanopparat, Suwithida Charungkaittikul, Archanya Ratana-Ubol Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Kerim Karabacak, Subhan Ekşioğlu, Nesibe Karakış Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımına Yönelik Görüşleri: Astronomi-Astroloji Örneği Tutku Yalçınkaya, Hikmet Sürmeli The Effects of Anxiety Levels of Physical Education and Sport Teachers on Their Healthy Lifestyle Behaviors Kürşat Karacabey, Ziya Kadiroglu, Aykut Aksu Healthy Life Style Habits and Physical Activity Consciousness Levels of the Students of Ankara University Colleges Fehmi Tuncel, Semiyha Tuncel, Sevde Mavi Var, Hidayet Suha Yuksel Scrach Temelli Oyun Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgisayar Programlama Öğrenmeye Dönük Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisi Özgen Korkmaz Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi Recep Çakır, Sabri Serkan Tan Sanat Eğitimi ve Öğretmen Adaylarının Resimlerinin İnsanın Sanatsal GelişimiBakımından Oya Abacı Sanat Eğitiminin Mücevher Tasarımı Üzerine Etkisi Çimen Bayburtlu, Leyla Ulusman A comparison of the mechanical engineering and safety engineering student s ICT attitudes at the Obuda University Gabor Kiss Çin Eğitim Sisteminin ve Reformlarının ve Türk Eğitim Sistemi Açısından Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi Dilek Şahin An Evaluation on the Analysis of Communication Faculties and Education System Compliance with New Communication Technologies in Turkey Barış Bulunmaz The Effect of 5e Model on Elimination of Misconceptions on the Subject of Trigonometry Abdulkadir Tuna, Ahmet Kaçar Leisure Benefit Scale: A Study of Validity and Reliability for Adults Beyza Merve Akgül, Ezgi Ertüzün Vocational School Students Attitudes Toward Computer Technology Demet Öznaz, Nuran Akyurt, Nuriye İşgören, Murat Balıkçı Grafik Ve Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri Cihan Canbolat

5 FRIDAY Baha Makhool Nektaria Palaiologou Mustafa Çanakçıoğlu Abdulkadir Tuna Mathematics Korkmaz Yigiter Sports Science Veli Erdinç Ören Fidan Özbey ERPA International Special Integrating Transformative Learning and Action Learning Approaches to Enhance Ethical Leadership for Supervisors in Hotel Business Rethinking About the Training Activities of Differentiated Learning: The Voice of an Educator Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Hikâye Anlatım Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi Impact of Virtual Chemistry Laboratory Instruction on Pre- Service Science Teachers Scientific Process Skills The use of multimedia tools for improving movement notion and increasing the efficiency of motor learning in skiing İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğu Anlama Başarı Düzeyleri Ve Okuma Yönelik Tutumlarının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Matematik Tutumları ve Akademik Benlik Durumlarının Saranya Boonyuen, Suwithida Charungkaittikul, Archanya Ratana-ubol Nektaria Palaiologou, Catherine Dimitriadou Güzide Öner Ayfer Mutlu, Burçin Acar Şeşen Ivan Ruzicka, Jana Milova Seher Bayat, Demet Kara Yasemin Deringöl SESSION 5 13:30-14:50 Conceptions of teachers in training about the ontology of physics concepts Mustapha Oldache, Mohamed Khadraoui, Chams-Eddine Khiari Building Intercultural Bridges through TV Serials Nektaria Palaiologou, Gialamas Vassilis Awareness Research: Do We Know The New Generation Students? Zerrin Ayvaz Reis, Sebnem Ozdemir, Emre Akadal Inquiry Based Chemistry Laboratory Activities in Real and Virtual Environment: Pre-Service Science Teachers' Attitude toward Chemistry Lesson and Chemistry Laboratory Ayfer Mutlu, Burçin Acar Şeşen Effect of Different Passing Training Methods on Forearm And Reception Passing Techniques In Males Volleyball Players Muhammed Emin Kafkas, Armağan Şahin Kafkas Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Teknoloji İle Öz Yönelimli Öğrenme Arasındaki İlişki Mehmet Barış Horzum, Perihan Tutar, Duygu Gür Erdoğan Üniversite Öğrencilerinin Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Tutumları Nadire Ferah Yavuz, Asya Çetin, Arzu Özyürek The Effects of Peer Supervision as an Alternative Method of Supervision on Career Development of Teachers of English at Secondary Schools The Study of Out-of-School Children and Youth Situations for Developing a Lifelong Education Model for Out-of-School Children and Youth Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Matematik Kazanım Ölçeği Geliştirilmesi The Effects of Based on Hamstring Exercises on Several Angular Velocities Bilateral Knee Muscle Strength Okuma ve Hikâye Anlatımına Dayalı Dilde Yeterlilik Kazanımı Metodu Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen Çocukların Benlik Algıları İle Ebeveyn Tutumları arasındaki İlişkinin Erdoğan Akar, Hasan Basri Gündüz Pattra Vayachuta, Archanya Ratana-Ubol, Weerachat Soopanyo Yurdal Dikmenli, Taner Çifçi Mahir Biber, Neş'e Başer Muhammed Emin Kafkas, Armağan Şahin Kafkas Hilal İlhan, Duygu Gür Erdoğan, Ömer Faruk Tutkun Arzu Özyürek, N. Ferah Yavuz, Asya Çetin, Mustafa Adıbatmaz The Study of Green Living family in Thailand Yuranun Tamkarn, Suwithida Charungkaittikul, Kiatiwan Amatyakul Tarih Dersi Öğretiminde Kullanılan Drama Tekniği Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Rezzan Akçatepe 6., 7. ve 8. Sınıf Fen Ders Kitaplarında Yer Alan Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Behiye Bezir Akçay, Seda Usta Gezer Reasons of Preference on Volleyball Branch of Years Old Male Handball Team Players Sevda Bağır, Arzu Altıntığ Sonlu Elemanlar Yöntemiyle, Deformasyon Ve Stabilite Analizleri Gerçekleştiren Ve Geoteknik Problemleri Çözümleyen Plaxis Programının, Heyelan Üzerinde Semiha Gökcan, Mümin Filiz Şemaya Dayalı Müdahalenin Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Matematikte Sözlü Problem Çözme Becerilerine Etkisi Selma Tufan, Çığıl Aykut

6 FRIDAY Ömer Faruk Tutkun Mansour Javidan Burçin Acar Şeşen Mathematics Seher Bayat Kürşat Karacabey Sports Science Firdevs Karahan ERPA International Language Hüseyin Kırımoğlu Sports Science Education Congress Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Güneş Yavuz, Yasemin Deringöl, Çiğdem Arslan University Economists Training Under Global Educational Environment: Challenges and Perspectives Nailya Bagautdinova, Yuliya Gorelova Examples for Groups in Abstract Albebra Books Fulya Kula Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Aynur Bozkurt Bostancı, Cennet Yağmur Çimen, Seniye Fulya Kabar Üniversite Öğrencilerindeki Mizah Tarzları İle Utangaçlık Arasındaki İlişkinin Ersin Eskiler, Nurullah Çelik, Turhan Toros, Mehmet Demirel, Fikret Soyer Constructive Approach to Learning English Kamala Aliyeva Investigation of the Relationship between the Success Motivation and Goal Orientation with the Perception Motivational Climate in Athletes Yusuf Can, Kerimhan Kaynak, Mustafa Erol, Sabri Can Metin SESSION 6 15:00-16:20 Determination Of Acquisitions, Learning And Measurement- Assessment Tools For Teaching Practice Course Özlem Canan Güngören, Özcan Erkan Akgün, Mübin Kıyıcı, Mehmet Barış Horzum, Nazire Burçin Hamutoğlu, İbrahim Duman Metacognitive awareness of TOEFL reading comprehension strategies. Yuliya Gorelova Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi Üzerine Bir Değerlendirme Esen Ersoy, Mahir Biber Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Numan Bulut, Fatih Camadan, Ahmet Duysak Basketbol Antrenörlerinde Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu İlişkisi Fikret Soyer, Turhan Toros, Jerono P. Rotich, Hande Baba Kaya Secondary School English Language Teachers' Frequently Used Corrective Feedback Preferences Fazilet Özge Maviş Investigation of the Relationship between of Perceived Stress Level of Positive and Negative Emotionality in Athletes Yusuf Can, Mehmet Dallı, Özlem Kırandı, Sabri Can Metin Öğrencilerin Eğitim Kalitesini Değerlendirme Ölçeği (ÖEKDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması A Learning Process that leads to Authentic Self-esteem of Male Violent Juvenile Delinquents: A Qualitative Study Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemine Ait Tutum Ve Kaygıları Coaching as a Performance Improvement Tool at School Aktif Sporcuların Yumuşak Doku ve Spor Yaralanmalarının Rehabilitasyonu ve Önlenmesi An exploration of pre-service teachers attributions in English Relationship between Athletic Performance and Self- Sufficiency in Football Players Serhat Arslan, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Besra Yılmaz, Muhammed Kazem Metasit Meesuaisint, Wirathep Pathumcharoenwattana, Pannee Boonprakob Esen Ersoy, Belgin Bal İncebacak Ramazan Yirci, Turgut Karaköse, İbrahim Kocabaş Nedim Kurtiç, Fikret Soyer, Fikret Ramazanoğlu, İhsan Sarı Cevdet Yılmaz Mehmet Bayansalduz, Olcay Mülazımoğlu, Feyzullah Koca, Abdurrahman Boyacı, Tolga Altuğ Türk Eğitim Sisteminde Personel Geliştirme Uygulamaları Labour Market Mismatches and Vocational Training In Turkey Investigation Of Physics Thought Experiments Effects On Students' Logical Problem Solving Skills Ön Lisans Seviyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının Ders Planlarının : Türkiye Örneği Voleybolcularda Duygusal Zeka Ve Yaşam Doyumu İlişkisi The Influence of Sophisticated Technological Tools on College Students Writing Relationship between Athletic Performance and Perception of Athletic Identity in Football Players Tuncay Yavuz Özdemir Olcay Besnili Memiş Elif İnce, Yavuz Acar, Mümin Atakan Veli Erdinç Ören, Tuba Şahin Zülbiye Kaçay, Turhan Toros, Fikret Soyer, Hande Baba Kaya Mahmoud Qudah, Amani Alhusban Mehmet Bayansalduz, Yakup Afyon, Burçin Ölçücü, Abdurrahman Boyacı, Faruk Albay

7 FRIDAY Duygu Gür Erdoğan Yuliya Gorelova Mahir Biber Mathematics Zerrin Ayvaz Reis Yusuf Can Sports Science Hicran Özalp ERPA International Music and Fine Arts Eran Masal ERPA International Sciences and Mathematics Congress Kimdir Akademisyen? Düşünsel Dürüstlük Ogün Ürek Assessing the Reliability and Validity of A Shorter Version of RIASEC: A Multi-Trait Multi- Method Approach Bilge Erkok, Ahmet Suerdem University Students' Success in Derivative Concept Fulya Kula Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Derslerini İşlerken Nasıl ve Ne Kadar Soru Soruyorlar? Güneş Kılınç, Hüseyin Çalışkan Examination of Physical Activity Environment (Indoor-Outdoor) in Preschools Ayşe Çobanoğlu, Esra Ünlüer, Hande Usbaş Assessment of Creativity Supported Learning Environment for Major Instrument Lesson: A Case Study of Buca Faculty of Education Department of Music Education Aslı Kaya, Sermin Bilen Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Görüşlerinin Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım, Mahmut Selvi SESSION 7 16:30-17:50 Meslekte Deneyimli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimine Yönelik Anlayışlarındaki Değişimlere İlişkin Görüşleri Dilara Çaycı, Alpay Ersözlü Türkiye de Kız ve Erkek Çocuklarında Eğitimin Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Yaklaşım Hamdi Emeç, Arzu Kökcen Eryavuz The Analysis of Characteristics and Factors of Lifelong Learner in Thai Social Context Choosak Ueangchokchai, Archanya Ratana-Ubol, Suwithida Charungkaittikul Learning Process For Creating Community Identity Kulthida Ratanakosol, Wiratep Pathumcharoenwattana, Pan Kimpee Understanding Levels of Prospective Science Teachers about Solar System, Milky Way and Universe Ahmet Ünal, Mehmet Altan Kurnaz, Zekeriya Yerlikaya The Common Strengths and Weaknesses of Preservice Science Teachers in Microteaching Volkan Atasoy, Jale Çakıroğlu Turkish Accounting Standard (TAS) 23 Borrowing Costs Sevgi Aydın, Mustafa Çanakçıoğlu, Ferhan Emir Tuncay Bilim Kurgu Filmlerinin 10. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Sezer Köse Biber, Arif Kubaş The Effect Of Physical Education & Sports Program On The Positive Growth And Coping Strategies Of The Children With Mental Retardation Hüseyin Kırımoğlu, Gülsen Fılazoglu Cokluk, Levent İlhan Ekrem, Ayşegül Şükran Öz Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri İle Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Hüseyin Kırımoğlu, Fikret Soyer, M. Çağrı Çetin, İhsan Sarı, Erdi Kaya, Mahmut Gülle The Effect of the Creative Dance on the Analysis of Fugue Peyruze Rana Şimşek, Sermin Bilen The Archetypal Language of Dramatic Art as a Vehicle towards Self-Awareness and Multiculturalism through the Totality of Emotion and the Pleasure of Action in Education Innovatory Pedagogic and Aesthetic Approaches and Practices Katerina Karamitrou Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları Ayşe Nesibe Köklükaya, Ezgi Güven Yıldırım Matematik Öğretmeni Adaylarının Lineer Cebir Kavramlarında Sergiledikleri Performanslarının Matematiksel Düşünme Yapıları Bağlamında Ali Delice, Deniz Kardeş Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Gülen Vural, Osman Göde, Fatih Hazar, Gürkan Akyol Components of a Learning Model Relate To Promote Health for At- Risk People of Lifestyle Diseases Premwadee Sarisheewin, Manaswas Kovitaya, Archanya Rattana-Ubol Thermal Conductivity in Soil by Infinite Resistance Grid 3-D Model: Environmental Science Education Case Arpapong Changjan, Nuttakorn Intaravicha Türkiye de Çırak ve Stajyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Açısından Çalışma Yaşamındaki Durumu Dilek Eser Spastik Tip Serebral Paralizi Çocuklarda Esneklik ve Oyun Çalışmalarının Alt Ekstremite Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Etkileri Atike Yılmaz, Malik Beyleroğlu, Muhsin Hazar, Hüseyin Kırımoğlu, Uğur Şentürk Kaynaşık ve Ardışık Modelde Yetiştirilen Müzik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Mesleğe Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre ve Tutumlarının Özyeterlik Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Şaban Berk, Yalçın Yıldız Türkiye de Nitel Araştırmayı Benimseyen Lisansüstü Matematik Eğitimi Tezlerinde Yöntem : Kavram ve Terminolojik Yaklaşım Esin Zelal Yazıcı, Özkan Ergene, Ali Delice

8 FRIDAY Ildikó Orbán Sabit Oymael Melek Masal Mathematics Ahmet Ünal Mathematics Malik Beyleroğlu Sports Science Yasemin Deringöl ERPA International Special Fikret Soyer Sports Science Education Congress Developing Resilient Schools: Effective Policy Strategies Marina Pinskaya Validation. Is This Serious or is it Only some Kind of do-it-yourself Education? Péter Miklós Kőmíves, Péter Körösparti, Péter Pilishegyi Ortaokul Öğrencilerinde Kalıtım Konularına İlişkin Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma (Türkiye Örneği) Zeynep Özbudak Kılıçlı, Muhlis Özkan Investigating Students Science Performances in Turkey with respect to their Socioeconomic Status, Openness for Problem Solving, and their Perseverance to a Task in PISA 2012 Eren Ceylan, M. İkbal Yetişir Öğretmenlerin Spor Alışkanlık Düzeylerinin Gizem Karakaş, İpek Eroğlu Kolayiş, Onur Çelik, Özge Köle, Ferah Keskin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarındaki Destek Eğitim Odalarına İlişkin Görüşlerinin Nihan Çağlar Serum paraoxonase activity and lipid hydroperoxide levels in adult football players after three days football tournament Mustafa Atlı Evaluación De Indicadores De Calidad De La Formación Superior De Educación Militar En España Finance Model and Institutional Network of the Higher Education in Hungary between the two World Wars Öğretmen Adaylarının Zaman, Eşzamanlılık, Zaman Genişlemesi ve Işık Hızı Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Designing Environmental Learning Experiences for Elementary Students Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Dersi Algıları ve Özyeterlikleri Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Durumluluk ve Sürekli Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması Researching Effects of Coordination and Physical Education on 6 Years Old Primary School Children s Balance and Hand Power Improvement SESSION 8 18:00-19:20 María del Carmen Olmos Gómez, Emilio Berrocal de Luna, Eva M. Olmedo Moreno, Leonor Buendía Eisman, Jorge Expósito López, Christian Sánchez Núñez, Eva Aguaded Ramírez, Marciana Pegalajar Péter Körösparti, Péter Pilishegyi, Péter Miklós Kőmíves Şebnem Kandil İngeç, Tuğba Taşkın Saksri Rakthai Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü Fehmi Çalık, Atike Yılmaz, Uğur Şentürk, Hakan Akdeniz, Kürşat Sertbaş Mustafa Altınkök Transition of the Russian Federation to New Educational Standard: Independent Work of Students as a Factor in the Quality of Educational Process Mass Higher Education from the 1980s: an Increasing Possibility for Talent Keeping? Üç Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarının Ortaokul 3. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi Lise Öğrencilerinin Kara Cisim Işıması na İlişkin Algıları Psychometric Properties of the Turkish Version of the Physical Education Predisposition Scale Psikolojik Danışmanların Okullardaki Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Sorunlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Sporda Batıl İnanç Eğilimi İle Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin Konstantin Zimenko, Dmitry Bazylev, Alexey Margun, Artem Kremlev Péter Pilishegyi, Péter Körösparti, Péter Miklós Kőmíves Salih Deniz, İrfan Şimşek Sinan Çınar, Günay Paliç Şadoğlu Erman Öncü, Bülent Gürbüz, Sonnur Küçük Kılıç, Nurgül Keskin Ayşin Satan, Büşra Dündar Mehmet Demirel, Hande Baba Kaya, Adem Kaya, Turhan Toros, Fikret Soyer Involvement of Students and Postgraduates into Megagrant Laboratory under Supervision of Leading Scientist Romeo Ortega at ITMO University Comparison of Democratic Values of Turkish and Ukrainian Students Studying In Faculties of Law In Terms Of Some Variables Örüntülerde Matematiksel Modelleme Kullanımıyla Kilim Desenlendirmede Maliyet Analizi Inclusion as a Social Justice Imperative in Transforming a Rural School in South Africa İlkokul Öğrencileri ve Annelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Üniversite Öğrencilerinde Konuşma Kaygısı ve Utangaçlık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konstantin Zimenko, Dmitry Bazylev, Alexey Margun, Artem Kremlev Fethi Kayalar, Anna Koval Ege Aktuğlu, Pınar Altun, Ziynet Öndoğan Aktuğlu Patrick Mafora Arzu Özyürek, Meltem Çınar, N. Ferah Yavuz, Mukadder Bektaş, Asya Çetin Duygu Harmandar Demirel, Nurullah Çelik, Turhan Toros, Mehmet Demirel, Fikret Soyer

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2014. International Congresses on Education. İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul Turkey BOOK OF ABSTRACTS ERPA 2014 International Congresses on Education İstanbul University, 06-08 June, 2014 İstanbul BOOK OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors. ERPA 2014 INTERNATİONAL

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 PROCEEDING BOOK

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 PROCEEDING BOOK ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 PROCEEDING BOOK EDITORS Assoc. Prof. Dr. İsmail ŞAHİN Assist. Prof. Dr. S. Ahmet KIRAY Res. Asst.

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS

12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS 12 TH INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS 12. ULUSLARARASI SPOR BiLiMLERi KONGRESi 12-14 Aralık 2012 December 12-14, 2012 Colossae Thermal Hotel - DENİZLİ / TURKEY CONGRESS PROGRAMME KONGRE PROGRAMI

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015 24-26 April, 2015 In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 55 th year of service in education Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey PROGRAM & ABSTRACTS www.iconte.org

Detaylı

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07-09 November 2013 Porto Bello Hotel Resort& SPA Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACT FOREWORD

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 3 rd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS - 2014 06-08 November 2014 Porto Bello Hotel Resort& SPA Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

Detaylı