The Scientific Habits of Mind Survey (SHOMS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Scientific Habits of Mind Survey (SHOMS)"

Transkript

1 almost certainly true quite likely to be true quite likely to be untrue almost certainly untrue The Scientific Habits of Mind Survey (SHOMS) Directions: Please indicate the answer you think MOST CLOSELY REPRESENTS your opinion about the following statements. It is important to understand that there is no right or wrong answer. We are just interested in your views. Thanks for your help. Demographic data (for data analysis purposes only). Please tick ALL that apply to you: Male Female ethnicity (please specify) Science Graduate Social Science Graduate I believe that this is 1. Modern medical science is dismissive of traditional Chinese approaches to curing illnesses. 2. Because the National Radiation Research Institute, reports that the radiation emitted by digital cell phones is not hazardous, we should believe this. 3. The Ministry of Health should be believed when it says that the benefits of a mass public vaccination programs outweigh individual risks of side effects. 4. The National Association of Dentists should be believed, when it says that the use of fluoride in municipal water improves dental health. 5. If scientific evidence is produced that homeopathic medicines have an effect beyond that of a placebo, it is reasonable to consider using them. 6. It is reasonable to consider using colloidal silver medicines to cure serious illnesses, if scientific evidence is produced that proves this. 7. If scientific research revealed a relationship between overheard power lines and increased rates of cancer, it is sensible to consider living away from power lines. 8. It is reasonable to consider not vaccinating children, if new scientific studies produced evidence that mass vaccination programs result in harmful side effects such as autism. 9. If new scientific studies produced evidence that use of fluoride in municipal water causes defects in tooth enamel, it is reasonable to consider the use of non-fluoridated water. 10. It is reasonable to reconsider concerns about climate change, if new scientific studies reported that long-term average global temperatures have both increased and decreased at various times. 11. We need to see more scientific evidence before we should consider the use of Yoga and meditation to treat serious illness. 12. Herbal medicines are claimed to be a better way to treat illnesses because they have fewer side effects; but we need to see more scientific evidence before we consider their use. 13. We need to see more scientific evidence before being convinced the extra cost of underground power lines compared with overhead power lines can be justified on safety grounds. 14. National mass vaccination programs to prevent Swineflu seem to have reduced the effects of the pandemic, but we need more long term scientific studies to be sure such

2 programs are worth the cost and trouble. 15. Reducing human-produced carbon dioxide is probably a good way to prevent the potential effects of global warming, but there are so many factors to be considered we need more scientific studies before we consider changing our environmental or business practices. 16. The use of colloidal silver may lead to ill-health such as kidney damage, because it contains a lot of silver ions that are deposited in our organs. 17. It is reasonable to conclude that underground power lines reduce the risk for illness like leukaemia, because radiation passes through air more easily than through soil. 18. A higher concentration of atmospheric carbon dioxide may affect the biological systems of the oceans, because oceans may become more acidic as a result of absorbing additional carbon dioxide. 19. Early studies indicate that use of cellphones may cause brain tumours, however, we don t know enough to be sure. 20. We don t know enough to be sure that greenhouse gas emissions play a key role in climate change. 21. There is insufficient evidence to think that a focus on the whole person makes any difference when treating serious human illness, compared with trying to cure a specific illness. 22. There is insufficient evidence to seriously consider the integration of herbal treatment with modern medicine. 23. There is little evidence about the effect of overheard power lines on leukaemia in children. 24. Credible research requires the use of scientific methods. 25. The only convincing medical research is that which employs double-blind, clinical trials. 26. Scientists must make sure they do not get emotionally involved with their research, if their findings are to be believed. 27. To be confident of the impact of any research, we need to make sure we control for variables as much as practically possible. 28. Good research is research that which has undergone independent peer review of the methods, findings, and interpretation of the findings. 29. Money spent on research about unusual and interesting creatures found in the deep ocean is wasted. 30. It s a waste of money doing research about ways to improve our understanding of the brain. 31. It s a waste of money doing research about other planets and star systems. 32. Research about the fundamental forces in nature is hard to justify.

3 Her zaman kesinlikle doğrudur Doğru olabilir Yanlış olabilir Her zaman kesinlikle yanlıştır BİLİMSEL DÜŞÜNME ALIŞKANLIKLARI ANKETİ Yönerge: Lütfen aşağıdaki ifadelerden sizin fikrinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz. Buradaki soru maddelerinin doğru veya yanlış cevabı bulunmamakta, sadece sizin görüşlerinizle ilgilenilmektedir. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki bilgiler demografik veri amacıyla kullanılacaktır, lütfen size uygun olanı işaretleyiniz: Bay Bayan TC Uyruklu Yabancı Uyruklu Üniversite mezunu değil Fen Bilimleri Alanında Üniversite Mezunu Diğer Alanlarda Üniversite Mezunu Lütfen yaş grubunuzu belirtiniz: Bana göre bu ifade 1. Modern tıp bilimi, hastalıkları tedavi etmede Çinlilerin geleneksel yaklaşım ve uygulamalarını dikkate almaz. 2. Türk Radyasyon Araştırma Enstitüsü, dijital cep telefonlarından yayılan radyasyonun, zararlı olmadığını rapor ettiğinden dolayı, biz de buna inanmalıyız. 3. Sağlık Bakanlığı, genel aşılama programlarının faydalarının, aşıların yan etkilerinin neden olacağı bireysel risklerden daha ağır bastığını söylediği zaman, inanılmalıdır. 4. Türk Diş Hekimleri Birliği, içme sularında florür kullanımının, diş sağlığını olumlu yönde etkilediğini söylediği zaman, buna inanılmalıdır. 5. Homeopatik ilaçların, psikolojik olarak rahatlatma (plasibo) etkisinin ötesinde bir etkiye sahip olduklarına yönelik bilimsel deliller üretilirse, onları kullanmayı düşünmek mantıklı olur. 6. Kolloidal gümüş ilaçlarının, ciddi hastalıkları tedavi ettiğini kanıtlayan bilimsel deliller üretilirse, onları kullanmayı düşünmek mantıklı olur. 7. Eğer bilimsel araştırmalar, enerji nakil hatlarının havadan taşınması ve kanser oranındaki artış arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyarsa, enerji nakil hatlarından uzakta yaşamayı düşünmek mantıklı olur. 8. Yeni bilimsel çalışmalar, genel aşılama programlarının otizm gibi zararlı yan etkilere neden olduğuna yönelik deliller üretirse, çocuklara aşı yaptırmamayı düşünmek mantıklı olur. 9. Eğer yeni bilimsel araştırmalar, içme sularında florür kullanımının diş minesinde bozulmalara neden olduğuna yönelik deliller üretirse, florürsüz suları kullanmayı düşünmek mantıklı olur. 10. Eğer yeni bilimsel çalışmalar, uzun süreli ortalama küresel sıcaklıkların farklı zamanlarda hem arttığını hem de azaldığını rapor ederse, iklim değişimi hakkındaki kaygıları yeniden düşünmek mantıklı olur. 11. Ciddi hastalıkların tedavisinde yoga ve meditasyonu kullanmayı düşünmeden önce, daha fazla bilimsel delil görmeye ihtiyacımız vardır. 12. Bitkisel ilaçların daha az yan etkiye sahip olmasından dolayı, hastalıkları tedavi etmede iyi bir yöntem olduğu iddia edilmektedir; ancak onları kullanmayı düşünmeden önce daha fazla bilimsel delil görmeye ihtiyacımız vardır. 13. Enerji nakil hatlarının yer altından taşınmasının, havadan taşınmasına göre güvenilir olduğunu düşünüp, ekstra maliyetini karşılamaya ikna olmadan önce, daha fazla bilimsel delil görmeye ihtiyacımız vardır.

4 14. Domuz gribini önlemek için hazırlanan Genel Aşılama Programları, salgın hastalık (pandemic) etkilerini azaltmış gibi görünmektedir; ancak böyle programların masrafa ve zahmete değer olduğuna emin olmak için uzun süreli daha fazla bilimsel araştırmalara ihtiyacımız vardır. 15. İnsanlar tarafından üretilen karbondioksiti azaltma iklim değişiminin potansiyel etkilerini önlemek için muhtemelen iyi bir yöntem olabilir, ancak çevresel ve ticari alışkanlıklarımızı değiştirmeyi düşünmeden önce dikkate alınması gereken oldukça fazla faktör olduğu için daha çok bilimsel araştırmaya ihtiyacımız vardır. 16. Kolloidal gümüş kullanımı böbreklerin zarar görmesi gibi hastalıklara neden olabilir; çünkü içerisinde organlarımızda depolanan gümüş iyonlarından daha fazla gümüş bulunmaktadır. 17. Yer altı enerji nakil hatlarının lösemi gibi hastalıklara yakalanma risklerini azaltacağı sonucuna ulaşmak mantıklıdır; çünkü radyasyon havada topraktan daha kolay yayılmaktadır. 18. Atmosferdeki karbondioksit konsanstrasyonun artması okyanuslardaki biyolojik sistemleri etkileyebilir; çünkü okyanuslar fazladan karbondioksit soğurmanın bir sonucu olarak daha fazla asidik olabilir. 19. Önceki çalışmalar, cep telefonu kullanımının beyin tümörüne neden olabileceğini göstermiştir, ancak bundan emin olmak için yeterince bilgiye sahip değiliz. 20. Sera gazı salınımının (emisyonunun) iklim değişiminde anahtar bir rol oynadığına dair yeterince bilgiye sahip değiliz. 21. Ciddi hastalıkları tedavi ederken, bireye bir bütün olarak odaklanmanın fark yaratacağını düşündürecek yeterince delil bulunmamaktadır. 22. Bitkisel uygulamalarla modern ilaçları birleştirmeyi ciddi olarak düşünmek için yetersiz delil bulunmaktadır. 23. Enerji nakil hatlarının havadan taşınmasının çocuk lösemisine etkisi hakkında çok az delil bulunmaktadır. 24. Bir araştırmanın güvenilebilir olması için bilimsel metotları kullanması gerekir. 25. Tıp araştırmalarından, araştırmayı yapanın ve hastanın birbirinin kimliklerinin bilmediği klinik araştırmalar, inandırıcıdır. 26. Elde ettikleri sonuçların inanılır olması için, bilim insanları kendi hislerini araştırmalarına katmadıklarından emin olmalıdırlar. 27. Herhangi bir araştırmanın etkilerinden emin olmak için, mümkün olduğu kadar değişkenleri kontrol edebildiğimizden emin olmamız gerekir. 28. İyi bir araştırma, metot, bulgular ve bulguların yorumları açısından bağımsız hakem değerlendirmesi geçiren araştırmadır. 29. Paranın derin okyanuslarda bulunan olağan dışı ve ilginç yaratıklar hakkındaki araştırmalara harcanması gereksizdir. 30. Beynin kavrayışını artırmaya yönelik yöntemler hakkındaki araştırmalara paranın harcanması gereksizdir. 31. Diğer gezegenler ve yıldız sistemleri hakkındaki araştırmalara bütçe ayrılması gereksizdir. 32. Doğadaki temel kuvvetler hakkındaki araştırmalara bütçe ayrılmasını haklı görmek oldukça zordur.

5 q1 q4 q5 q6 q9 q10 q12 q14 q15 q16 F1 F2 q32 q31 q35 q30 F3 F4 q43 q29 q44 q25 q45 q19 F5 F7 F6 q20 q36 q38 q39 q40 q41 q55 q56 q57 q58 q23 q21 Figure 1 Path diagram of the seven-factor model for the scientific habits of mind survey (letter q in the diagram means item)

6 Table 2 Fit indices for the model Model fit indices Values Recommended guidelines References X 2 /df <3 Kline (2005), Teo (2009) SRMR 0,0517 <0.05 (optimum) Klem (2000), McDonald and Ho (2002), Teo (2009) <0.08 (acceptable) Hu and Bentler (1998) RMSEA <0.05 (good fit) McDonald and Ho (2002), Teo (2009) < 0.08 (fair fit) CFI =>0.90 Klem (2000), McDonald and Ho (2002), Teo (2009) TLI =>0.90 Klem (2000), McDonald and Ho (2002), Teo (2009) GFI <x<1 Anderson and Gerbing (1984) AGFI <x<1 Anderson and Gerbing (1984)

7 Table 3 Descriptive statistics of the survey for each item Item No. Item Mean SD* Skewness Kurtosis 1 Modern medical science is dismissive of traditional Chinese approaches to curing illnesses. 4 Because the National Radiation Research Institute, reports that the radiation emitted by digital mobile phones is not hazardous, we should believe this. 5 The Ministry of Health should be believed when it says that the benefits of a mass public vaccination programs outweigh individual risks of side effects. 6 The National Association of Dentists should be believed, when it says that the use of fluoride in municipal water improves dental health. 9 If scientific evidence is produced that homeopathic medicines have an effect beyond that of a placebo, it is reasonable to consider using them. 10 It is reasonable to consider using colloidal silver medicines to cure serious illnesses, if scientific evidence is produced that proves this. 12 If scientific research revealed a relationship between overheard power lines and increased rates of cancer, it is sensible to consider living away from power lines. 14 It is reasonable to consider not vacinating children, if new scientific studies produced evidence that mass vaccination programs result in harmful side effects such as autism. 15 If new scientific studies produced evidence that use of fluoride in municipal water causes defects in tooth enamel, it is reasonable to consider the use of non-fluoridated water. 16 It is reasonable to reconsider concerns about climate change, if new scientific studies reported that long-term average global temperatures have both increased and decreased at various times. 19 We need to see more scientific evidence before we should consider the use of Yoga and meditation to treat serious illness. 20 Herbal medicines are claimed to be a better way to treat illnesses because they have fewer side effects; but we need to see more scientific evidence before we consider their use. 21 We need to see more scientific evidence before being convinced the extra cost of underground power lines compared with overhead power lines can be justified on safety grounds. 23 National mass vaccination programs to prevent Swineflu seem to have reduced the effects of the pandemic, but we need more long term scientific studies to be sure such programs are worth the cost and trouble. 25 Reducing human-produced carbon dioxide is probably a good way to prevent the potential effects of global warming, but there are so many factors to be considered we need more scientific studies before we consider changing our environmental or business practices. 29 The use of colloidal silver may lead to ill-health such as kidney damage, because it contains a lot of silver ions that are deposited in our organs. 30 It is reasonable to conclude that underground power lines reduce the risk for illness like leukaemia, because radiation passes through air more easily than through soil. 31 A higher concentration of atmospheric carbon dioxide may affect the biological systems of the oceans, because oceans may become more acidic as a result of absorbing additional carbon dioxide

8 32 Early studies indicate that use of cellphones may cause brain tumours, however, we don t know enough to be sure. 35 We don t know enough to be sure that greenhouse gas emissions play a key role in climate change. 36 Credible research requires the use of scientific methods The only convincing medical research is that which employs double-blind, clinical trials. 39 Scientists must make sure they do not get emotionally involved with their research, if their findings are to be believed. 40 To be confident of the impact of any research, we need to make sure we control for variables as much as practically possible. 41 Good research is research that which has undergone independent peer review of the methods, findings, and interpretation of the findings. 43 There is insufficient evidence to think that a focus on the whole person makes any difference when treating serious human illness, compared with trying to cure a specific illness. 44 There is insufficient evidence to seriously consider the integration of herbal treatment with modern medicine. 45 There is little evidence about the effect of overheard power lines on leukaemia in children. 55 Money spent on research about unusual and interesting creatures found in the deep ocean is wasted. 56 It s a waste of money doing research about ways to improve our understanding of the brain. 57 It s a waste of money doing research about other planets and star systems. 58 Research about the fundamental forces in nature is hard to justify SD*: Standard deviation

9 Table 4 Results of average Pearson s correlation coefficient between the subscales for all groups Construct MTA OM RA SOB OB SC CU MTA (*).234(**).109(**).095(**).160(**).149(**) OM -.234(**) 1.259(**).137(**).271(**).367(**).073(*) RA -.109(**).259(**) 1.209(**).319(**).359(**).121(**) SOB (**).209(**) 1.123(**).235(**).095(**).104(**) OB -.088(*).271(**).319(**).123(**) 1.369(**).346(**) SC -.160(**).367(**).359(**).235(**).369(**) 1.179(**) CU -.149(**).073(*).121(**).104(**).346(**).179(**) 1 ** Correlation is statistically significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is statistically significant at the 0.05 level (2-tailed). Key: MTA=mistrust of authority; OM=open minded; RA=rationality; SOB=suspension of belief; OB=objectivity; Sc=skpeticism; CU=curiosity,

10 Table 5 Results of independent sample tests for concurrent validity Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference MTA OM RA SOB OB SC CU Key: MTA=mistrust of authority; OM=open minded; RA=rationality; SOB=suspension of belief; OB=objectivity; Sc=skpeticism; CU=curiosity,

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri

College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 160 Education and Science 2011, Vol. 36, No 160 College of Education Students Approaches to Learning and Study Skills Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) (İlkbahar Dönemi) İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ TESTİ 18 MART 2012 T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

The Effects of Mothers Educational Levels on University Students Environmental Protection Commitments and Environmental Behaviors

The Effects of Mothers Educational Levels on University Students Environmental Protection Commitments and Environmental Behaviors Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 177-200 The Effects of Mothers Educational Levels on University Students Environmental Protection Commitments and Environmental Behaviors Sinan

Detaylı

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 NOVEMBER 2011 WOW KREMLIN PALACE, ANTALYA, TURKEY 1 I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 KASIM

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) YABANCI DİL TESTİ (İNGİLİZC 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Development of the Dyadic Relationship Scale *

Development of the Dyadic Relationship Scale * Eurasian Journal of Educational Research, Issue 6, 1, 1- Development of the Dyadic Relationship Scale * Özlem HASKAN AVCI * Suggested Citation: Haskan Avcı, Ö. (1). Development of the Dyadic Relationship

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON

Detaylı

Psychometric Evaluation Of The Turkish Version Of The Defensive Pessimism Scale

Psychometric Evaluation Of The Turkish Version Of The Defensive Pessimism Scale Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 115-130 Psychometric Evaluation Of The Turkish Version Of The Defensive Pessimism Scale Suggested Citation: Müge ÇELİK ÖRÜCÜ * Çelik-Örücü,

Detaylı

Pre-service Teachers Academic Motivation and Coping Strategies as the Predictors of their Academic Procrastination 1

Pre-service Teachers Academic Motivation and Coping Strategies as the Predictors of their Academic Procrastination 1 Journal of Teacher Education and Educators Volume/Cilt 3, Number/Sayı 1, 2014, 7-24 7 Pre-service Teachers Academic Motivation and Coping Strategies as the Predictors of their Academic Procrastination

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1 Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B ÜDS DENEME SINAVI B İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2)

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2) ii ISSN: 1303-0493 ISSN: 1303-0493 Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Abant İzzet Baysal University JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION Sahibi (Fakülte Adına): Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2014, Sayfa 1-13 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik

Detaylı

Pre- service Science Teachers Conceptions of Scientific Method. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yöntem Algıları

Pre- service Science Teachers Conceptions of Scientific Method. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yöntem Algıları Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 257-274 Pre- service Science Teachers Conceptions of Scientific Method Fen Bilgisi

Detaylı

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Atilla ERKUL 2 & Gülay DALGIÇ 3 ÖZET Bu araştırmada meslek lisesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri tükenmişlik alt boyutlarında;

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE. 22 Mart 2009

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE. 22 Mart 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE 22 Mart 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 249-262 Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Detaylı

A ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 21 Mart 2010

A ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 21 Mart 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 21 Mart 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53/A, 2013, 131-148 The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students Suggested Citation: Ayşin Aydınay SATAN * Satan, A.A..

Detaylı

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 449-470, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 449-470, Winter

Detaylı

Perceptions of Beginning Teachers on Pre-service Teacher Preparation in Turkey 1

Perceptions of Beginning Teachers on Pre-service Teacher Preparation in Turkey 1 Journal of Teacher Education and Educators Volume/Cilt 3, Number/Sayı 2, 2014, 149-166 149 Perceptions of Beginning Teachers on Pre-service Teacher Preparation in Turkey 1 Göreve Yeni Başlamış Öğretmenlerin

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika)

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(2): 94-112 ISSN: 1304-9496 METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER

Detaylı