ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi ile incelenmelidir. İnsan zihninin ögelerini incelemek için kullanılan içebakış yöntemi subjektiftir. Çünkü içebakışta bireyin kendi algılarının kendisi tarafından ifade edilmesi istenir. 5. Dolu bir çay bardağına atılan şekeri karıştırmak için kullanılan çay kaşığının aslında düzgün ve bütün olduğu halde çayın içinde kırık olarak görünmesi fiziksel illüzyon kavramı ile açıklanabilir. Çünkü bu ortamın özelliklerinden kaynaklanıp herkeste aynı şekilde algılanır. Psikolojik illüzyon ise bireyden kaynaklanıp bireyden bireye değişebilir. 2. Parçada organizmanın belli şartlar altında ne şekilde davranacağını kestirmek amacından bahsedilmektedir. Çünkü gözlemlenen duruma dayanarak otistik çocukların okul ortamında yaşayacakları zorlukların tahmin edilebilirliği vurgulanmıştır. 3. Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik gibi güdülere fizyolojik güdüler denir. Fizyolojik (birincil) güdüler doğuştan getirilmiş öğrenilmemiş güdülerdir. Birlikte olma, güçlü olma, başarılı olma, sosyal kabul, beğenilme gibi güdüler sosyal güdülerdir. Sosyal (ikincil) güdüler öğrenilmiştir. Çünkü yaşantı sonucunda davranış değişikliği oluşmuştur. 6. İşlem öncesi dönemdeki çocukların istedikleri olmadığı zaman kızması ve huysuzluk yapması, durumları ya da olayları başka birinin ya da anne babaların görüş açısından görememesi benmerkezci düşünme kavramı ile açıklanabilir. Çünkü benmerkezci düşünmede çocuklar, düşünce sistematiği yeterince gelişmediği için başkasının düşüncelerine göre düşünemez. Herşeyin kendi düşündüğü gibi olduğunu zanneder. Çevresinde gelişen olaylar kendi düşündüğü gibi olmayınca da olumsuz tepkiler verir. 4. Duyusal kayıta gelen bilgilerin kısa süreli belleğe aktarılacağını belirleyen faktör seçici dikkat ve algıdır. Duyusal kayıtın alanı sınırsızdır. Yani çok fazla bilgi alabilir. Fakat bu bilgilerin kalış süresi (1-4 saniye) çok kısadır. Birey bu kadar uyarıcıyı aynı anda algılayamaz, anlamlandıramaz. Duruma göre bazı uyarıcılar seçilerek algılanır. Bu kadar kısa sürede hangi bilgilerin kısa süreli belleğe aktarılacağı bireyin seçici dikkatine bağlıdır. Seçici dikkat, öğrenen kişinin, belli bilgileri seçerken ve işlerken aynı anda diğer bilgileri göz ardı edebilme yeteneğidir. En belirgin olan görev veya bilginin birey için taşıdığı anlamdır. 7. Klasik koşullanmada organizma, davranışı gerçekleştirdikten sonra bir ödül veya ceza geleceğini öğrenir. ifadesi doğru değildir. Çünkü bu durum edimsel koşullanmada gerçekleşir. Klasik koşullanmada organizma önce davranışı ortaya koymaz. Önce ortama uyarıcılar konur (nötr-koşulsuz uyarıcı bitişikliği). Koşulsuz uyarıcılar karşısında koşulsuz tepkiler verilir. Nötr uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile eşleştirilmesi sonucu nötr uyarıcı koşullu uyarıcı haline getirilir. Edimsel koşullanmada ise organizma önce davranışta bulunur. Eğer davranıştan sonra ödül alırsa bu davranış devam eder, ceza alırsa azalır. 1

2 8. Bu araştırmacının tarama araştırma yöntemini kullandığı söylenebilir. Tarama yöntemine betimleyici yöntem de denir. Bu yönteme göre araştırmalar bize o olgunun niçin öyle olduğunu, o ilişkinin niçin öyle kurulduğunu açıklamazlar, onun yerine olgularda neyin olduğunu, nelerin neler ile birlikte olduğunu bildirirler. Yani bu yöntemde bir yapıyı, özelliği tarayan, betimleyen bilgiler elde edilir. 9. Danışmanın amaç oluşturmaya yardımcı olmak ve amaçlarını pekiştirmek için Senin bunu yapabileceğini biliyorum, gücün var. demesi danışanın sorunlarıyla baş edebilmesi ya da çabaya ilişkin davranışlar geliştirmesiyle ilgili, gerçekçi ve güvenilir kararlar vermesi, kendine en uygun seçimler yapabilmesi için yapılan olumlayıcı tepki tekniğidir. 10. Danışman ve danışanın, duygu ve düşünceleriyle ve bu bu duygu ve düşüncelerle davranışlar arasında tutarlılık göstermesi gerekir. Birbirleriyle çelişen tutum ve davranışlar, güvensizliği, iletişim zorluğunu oluşturur. Tutarsızlıkla ilgili Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. deyişi yerinde olur. 11. Akılcı duygusal terapide bilişler, davranışlar, stresle ilgili düşünce biçimleri, karar verme, yargılama ve analiz biçiminde daha yönlendiricidir. Akılcı duygusal terapide, bir çok gelişme hastanın duygusal rahatsızlıklarını ve onları rahatsız eden kendi davranışlarını daha gerçekçi bir yaşam felsefesi oluşturarak azaltmasıyla devam eder ve onlara bir varış noktasına kadar rehberlik eder. Kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır. Akılcıduygusal betimleme: Danışanlardan yeni duygusal kalıplar oluşturmak için kullanılır. Danışanlar gerçek yaşamda, düşünmek, hissetmek ve davranmak istedikleri şekilde düşündüklerini, hissettiklerini ve hareket ettiklerini fark ederler. Güçlü diyalog: Danışanlara kendileriyle nasıl güçlü diyaloglar kuracakları gösterilir. Böylece kendi mantık dışı düşüncelerini açıklayarak bunları etkili bir şekilde ekarte etmeyi öğrenirler. Espri ve mizahın kullanımı: Terapistler danışanlarının duygularında ve davranışlarında daha mantıklı olabilmelerini sağlamak ve danışanlara mantık dışı ve saçma inanışlarını göstermek amacıyla espri-güldürü tekniği kullanılır. Terapist gerekli gördüğünde grubu, danışanın saçma düşüncelerine güldürür. Akıl dışı inançları tartışma: İnançlar sorgulanmadan önce danışmanın, danışana inançların nasıl duygusal rahatsızlığı arttırdığını ve kaçınma, erteleme gibi yararsız davranışlara yol açtığını göstermesi önemlidir. Bunlar yapıldıktan sonra akılcı olmayan inançların sorgulanması uygun olmaktadır. Danışanlara akılcı olmayan inançlarını sorgulamaları ve daha sağlıklı alternatifler yaratmalarına yardımcı olacak beş aşamalık yalın bir ABCDE modelini öğretilmesini önermektedir. Danışanın dilini değiştirme: Danışanların kendilerini daha az yenilgiye uğratıcı bir dil kullanmalarına yardımcı olunur. nu yapamıyodum yerine nu henüz yapmadım gibi. Yine bu teknikle danışanların meli, malı ifadelerini tercihlere dönüştürmelerinde, çaresizlik ve kendini aşağılayan örüntüleri daha sağlıklı ve işlevsel örüntülere dönüştürmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu durumda danışanın konusuyla ilgili kendisinin gündeme katılmasını isteyen danışman, Akıl dışı inançları kullanma tekniğini kullanmaktadır. 2

3 12. Danışanın kendisi gibi davranmasını, içtenlikle ifade etmesini içeren kavram saydamlıktır. Danışma süreci, danışan ve danışmanın gerçek bir içtenlik içinde olmalarını, rol yapmadan, maske takmadan, tüm açıklık ve içtenlikleriyle birbirleriyle konuşabilmelerini gerektirir. Saydamlık, bu anlamıyla duygu ve düşüncelerin savunmasız, örtüsüz, baskı görmeksizin kendilerini gösterebilmesidir. 14. Psikolojik danışman; kendi duyuş ve inançlarının, değerler sisteminin ve gereksinimlerinin; güçlü ya da güçsüz yanlarının farkında olmaya çalışır. Bunların mesleki çalışmalarına nasıl yansıyabileceğinin farkındadır. Özü sözü, içi dışı birdir, yani duyuş ve düşünceleri ile davranış ve sözleri birbirini tutar. Özellikle danışanları ile saydam ilişkiler kurmayı amaçlar. Maskeler kullanmaz. Danışanların bu özellikleri saydamlık özelliğinden kaynaklanır. 15. Okulda uygulanacak rehberlik programı dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Çünkü öğrenciler değişim halidedir. Buna göre gerek bireyi tanıma çalışmaları gerekse araştırma geliştirme çalışmaları içinde toplanan veriler, okul rehberlik programını düzenlemede temel alınmalıdır. Bu durumda okulda öğrenci ihtiyaçları ön planda olacağından; I. kullanılan ölçme araçları, II. psikolojik danışmanın kullandığı teknikler, III. uygulanan etkinlikler okuldan okula farklılık gösterecektir. 13. Yaşamın anlamlı olduğunu, sorumlu bir yaşam sürmesine dayanan terapi logo terapidir. Logo-terapi varoluş anlamı analizine dayanan ve Avusturyalı Psikiyatr Victor Frankl tarafından geliştirilen varoluşçu psikoterapi yöntemlerinden birisidir. Logo-terapi varsayımına göre, insan davranışı motivasyonunu dış dünyada var olan hayatın anlamını arayıp bulma gayretinden alır. Logoanalize göre: Şu an bilinmese bile her zaman bir cevap vardır. Bu cevaplar kendimizde gizlidir. Bu cevaplara ulaşmanın yolu; kendi hayatımıza derinlemesine bakabilmekten geçer. Frankl a göre insan varoluşunun anlamı kadar, insanın yaşamında anlam bulmaya yönelik arayışı da insan davranışının temel itici gücüdür. 16. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Günümüzde empati denildiğinde akla Carl Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları gelir. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati adı verilir. Bu durumda rehber öğretmenin Ailen yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün. ifade empati kapsamında ele alınacak bir ifadedir. 3

4 17. Çekingen kişilik bozukluğu olanlar eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusu ile çok fazla kişiler arası ilişkilere girmekten kaçınırlar. Histriyonik kişilik bozukluğu olanlar ilgi odağı olmadıkları zaman rahatsızlık duyarlar, hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergilerler. Narsisizm de davranış ve fantezilerde büyüklenmecilik hâkimdir. Kendisine hayranlık duyar, kendini sevebilmek ve saygı duyabilmek adına durmadan bir şeyler yapma ihtiyacı hissederler. Paranoid yoğun biçimde korku, kuşku ve olumsuz düşünce ve duygularla karakterize bir rahatsızlıktır. Bağımlı olma uysal, yapışkan, ayrılma korkusuna yol açabilecek biçimde kendisine bakılma gereksiniminin olmasıdır. Bu durumda özellikleri verilen kişilik bozukluğu bağımlıdır. 18. Bleuler şizofreninin etkilerini temel ve ikincil olmak üzere iki kümeye ayırmıştır. Temel belirtiler 4A belirtisi olarak bilinir. Bunlar: Autism, Affektive, Ambivalance (karşıtlık), Assosiasyon dur. Anhedoni ise; ilgi ve zevk veren etkinliklerden zevk alamamadır. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.184) 19. Beden dismorfik rahatsızlık yaşayanlar bedenin tümünde yada bir bölümünün görünümünde kusur olduğuna inanırlar. Depersonalizasyon kişinin mental süreçlerinden ya da bedeninden ayrıldığı ve sanki onlara dışarıdan bir gözlemci gibi bakıyormuş olduğu hissinin sürekli olmasıdır. Yapay bozukluk yaşayanlar dış zorlama olmaksızın hasta rolünü benimserler. Çoğu hasta için hastaneye yatmayı temel hedefleyen hastalardır. Hipokondriyasis yaşayanlar küçük rahatsızlıkları olsa dahi sağlıkları konusunda aşırı kaygılanırlar. Ağrıları hiçbir bedensel neden gösterilmeden devam eder. Hiperkondriyasis: Hipokondriyasis in tam tersidir. Hasta oldukları halde doktora gitmezler. Sonları ölümdür. Bu durumda anlatılan psikolojik rahatsız yapay bozukluktur. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.369, 377, 386) 20. Deliryum: Bireyin olağan üstü durumlarda kaza, ilaç kullanımı, yoğun bakım vb. durumlarda bilincini ve yönelimini, dikkatini kaybetmesi, konuları ve konuşulanları takip edememesidir. Parkinson: Demans rahatsızlığının alt dalı ya da bir nevi çeşididir. Alzhiemer: Demans rahatsızlığının alt dalı ya da bir nevi çeşididir. Depresyon: Depresyonun majör tipinde, distimi ya da melankoli tiplerinde de alzhiemere benzeyen belirtiler görülebilir(unutkanlık gibi). Yapay bozukluk: Somatoform bozukluklardan olan yapay bozukluk hastaneye yatmak için yapılan girişimlerdir. Hastalar bir yolunu bulup hastaneye yatmayı sağlarlar. Bu durumda yapay bozukluğun Demans ile karışma ihtimali yoktur. (Ruh Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri, Orhan ÖZTÜRK, Hacettepe Yayınları, Ankara, 2007 s ) 21. Kübler- Rossa a göre ölümcül bir hastalığa yakalanan birey; bazı evrelerden geçer. Bunlar: inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir. İnkar: hastalığın başlangıcında hayır bu bana olamaz demesidir. Öfke: Bireyde inkâr azaldıkça ailesine hemşirelere, doktorlara ve kendisine karşı öfke nöbetleri oluşur. Pazarlık: Ölümü erteleyebilmek için doktor ve diğer sağlık personeli ile pazarlıklar başlar. Ve genellikle pazarlıklar Yüce Yaratıcı ile olur. peki, fakat şeklinde konuşmaları olur. Depresyonda: Hastanın belirtileri ağırlaştığında, tekrar hastaneye yatması gerektiğinde kayıp duygusu, güçsüzlük ve yıkılmışlık hisseder. Kabullenmede: Hasta ne öfkeli ne de üzüntülüdür. Hasta yasını tutmuştur. Ölümü düşünmektedir. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.109) Bu durumda bahsedilen evre pazarlıktır. 4

5 22. Sınıf rehber öğretmeninin öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkileri ve gruplaşmalar olup olmadığını görmesinde yardımcı olacak teknik sosyometri tekniğidir. Sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumunu, birbirleriyle olan ilişki biçimlerini, grup içerisindeki alt gruplar, klikler ve grubun gerçek görünümü ve grup bütünlüğü hakkında bilgi almak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Okulda öğrencilerin; Kimlerle arkadaş oldukları, Oluşturdukları yaş gruplar, Kimlerle işbirliği yapabildikleri, En çok sevilen öğrencinin kim olduğu, Kimlerin grup işbirliği ve oyun dışında kaldıkları, Kimlerin grupları meydana getirdikleri ve sınıftaki gruplaşmaların kimler tarafından ve nasıl yönetildiği, Grubun ya da sınıfın lideri kim olduğu, sosyometri yoluyla anlaşılabilir. 25. Projektif testler, çocuk ve gencin iç dünyası hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu değerlendirmelerin ana çıkış noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket etmek durumundadır; yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Uzman da bu çalışmalara yansıyan bilgileri, çeşitli ölçütlere göre değerlendirir. Bu durumda, bireyin verdiği cevabın kendisini riskli bir durumla karşılaştıracağını düşündüğünde cevabını değiştirip sosyal yönden kabul görebilecek cevap vermesi olarak bildiğimiz sosyal kabul hatasının önüne geçilmiş olunacaktır. 23. Testler belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Bu davranışlar kişilik özelliklerini, genel ve özel yetenekleri, kişinin belirli bir konudaki bilgisini, tutumlarını ve ilgileri içerebilir. Buna göre psikodrama test dışı bir tekniktir. Psikodrama; kendimizi tanımayı, kendimize ve durumlara dışarıdan bakmayı, hayatın akışı içinde baş etme gücümüzü artırmayı sağlayan bir paylaşım yöntemidir. Yöntem eylem, spontanlık ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur. 24. Gözlem belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şartta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Gözlem sözel olmayan davranışlara ilişkin verilerin toplamasında tarama,deney ve doküman araştırmasına daha uygundur. Bu tekniğin lehinde olan bazılarına göre, gözlem diğer toplama tekniklerinden daha az tepkicidir. Gözlemin geçerlik ve güvenirliğini artırmada Öğrencinin bir kaç özelliğine bakarak bütünü hakkında yargıda bulunmak yetersiz kalacaktır. 26. Problem tarama listesi, öğrencilerin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir. Bu listelerle öğrencilerin, sağlık ve kişilik problemlerini, okul, ev, aile, meslek, gelecek ve toplumsal ilişkilerinde yaşadıkları problemler ortaya çıkarılır. Problem tarama listeleri en çok ; Okulun ders programlarıyla okul rehberlik programlarının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde Öğretmenlerin öğrencileri ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarında derslerini buna göre ele almalarında; buna göre yardımda bulunmalarında Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ihtiyaçlarını problemlerini tanımalarında büyük yarar sağlar. Bu durumda verilen problem durumlarının çıkacak sonuçlarına göre seçeneklerdeki Rehberlik hizmetlerinin planlanmasında kullanılmasında en uygun olacaktır. 5

6 27. Bireysel olarak uygulanan psikolojik danışma çalışmaları daha ziyade psikolojik sorunların nedenleri ve çözümü üzerinde olmaktadır. Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu hastalık düzeyine ulaşmamış, karar verebilme ve seçebilme düzensizlikleri olan, kişilik bölünmesine uğramamış, ancak çeşitli psikolojik zorlanma ve çatışma düzensizlikleri yaşayan, öncelikle normal kavrama uygun kişilere verilen yardım süreci olarak kabul edilmektedir. 28. Grupla psikolojik danışma, kişiler arası ilişkinin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı, bu alanda yetişen bir psikolojik danışan tarafından yürütülen profesyonel terapötik bir yardım etme sürecidir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kişileri doğruya yönlendirmek, öğüt/nasihat vermek bulunmamaktadır. Kişiler kendi kararlarını kendileri verip gerekli sorumluluğu da almaktadırlar. 30. Grupla psikolojik danışmanın A,B,C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler sınırlılıklarıdır. Çünkü: Danışmanın beceri ve enerjisi: grup düzeyinde yapılan psikolojik danışma çalışmalarında daha çok işlevsellik göstermelidir. Grubu her açıdan yönetmek, bireyle psikolojik danışma yapmaktan daha zor olacaktır. Bireyler arası etkileşim: grupla psikolojik danışmaya katılan bireylerin birbirleri ile kurdukları iletişim, etkileşim sürecini yönetmek deneyim ve alanda ciddi bilgi gerekmektedir. Katılımcıların özelliği: Grubun kurulmasında cinsiyet, bilgi ve tecrübe, az da olsa yaş gibi başlıklarda heterojenlik sağlanmalıdır. Bu özellikleri terapötik sürece bağlı kalarak yönetmek de sınırlılıktır. Konuşulanların gizliliğini: 10/12 kişilik gruplarda anlaşma/sözleşme yapmadan sağlamak ciddi anlamda zordur. Test sonuçlarının yorumlanması: ise bir sınırlılık değil bilakis avantaj sağlayan bir özelliktir. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.109) 29. Grupla psikolojik danışmada uygulanacak olan yöntem ve teknikler ilk başta benimsenen kurama, yani felsefeye, paradigmaya uygun olmalıdır. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.62) 31. Gizlilik hem bireysel danışmada hem de grupla psikolojik danışmada taviz verilmemesi gereken bir başlıktır. En büyük çeldirici konumunda olan A seçeneği ise yardım alma-verme diye ifade edilmektedir. Sadece yardım alma şeklinde olsaydı, bireysel ve grupla psikolojik danışmanın ortak özelliği olabilirdi. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.15) 6

7 32. Bu kuram, kişilik özellikleri ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. İnsanların kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanabileceği, yaşadıkları çevrelerinde aynı şekilde gruplanabileceği sonucuna varmış ve meslek danışmanlığı alanında Tipoloji kuramı olarak da bilinen kişilik kuramını geliştirmiştir. Holland ın personel kariyer kuramı ile örtüşen özelliklerin belirlenmesi durumunda; bireylerin kişilik özelliklerine yakın meslek gruplarında çalışabileceği, bireylerin ilgi duyduğu mesleki özelliklerin aynı zamanda kişilik özelliklerinin yansıması olacağı ve mesleki özelliklerin belirlenmesi ile bireylerin ilgi alanları yönüyle uygun meslek gruplarına yerleştirmenin mümkün olabileceği sonucu çıkarılmaktadır. Bu durumda örtüşme kavramı bu kuram ile ilgili söylenebilir. 34. Mesleki rehberlik: Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir. Mesleki rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir: I. Bireyi (öğrenciyi) tanıma, II. Meslek alanlarını tanıma, III. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme. Buna göre; I. İş yerlerine ziyaret, gözlem ve inceleme yapma (mesleki rehberlik) II. Öğrencilerden meslek inceleme grupları oluşturarak araştırma yapma (mesleki rehberlik) III. Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme (eğitsel rehberlik) IV. Zamanı etkin kullanma konusunda seminer verme (eğitsel rehberlik) V. Rehberlik saatinde bir meslek çalışanında aranan nitelikleri tartışma (mesleki rehberlik) 33. Meslek seçimini ailenin davranışlarına bağlayan kuramcı Roe dir. Roe yaşamın ilk yıllarında geçirilen yaşantılar ile yetenekler ilgiler ve tutumlar arasındaki ilişkileri ve bunların hayatta genel yöneliş ve özel olarak meslek seçimi kararına nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır. Roe ye göre çocukluk yaşantılarından kaynaklanan ihtiyaçlar meslek seçimini belirler. Ama bu, tek belirleyici etmen değildir. 35. Roe ye göre bireyin mesleki gelişimi doğrudan doğruya çocukluk yıllarında geliştirilen ilgiler ve bu ilgilerin temelinde yatan ihtiyaçların nasıl karşılandığına bağlıdır. Buna göre çocuk aile ilişkileri ilgiler ve ihtiyaçlar bunların gelişme ve doyum düzeyleri meslek seçiminin ilk belirleyicileri olarak kabul edilmektedir. Bu kuramın aşamaları şöyledir: İhtiyaçların şiddeti başarıdaki güdülenme derecesini gösteren temel bir belirleyicidir. Normal olarak ihtiyaçların doyurulması bireyin bilinç altı güdü kaynakları geliştirmesine engel olur. Doyurulmamamış ihtiyaçlar yüksek düzeydeki bir ihtiyaç ise silinmiş gibi görünür,alt düzeydeki doyurulmamış ihtiyaçlarda üst düzeydeki bir ihtiyacın hissedilmesine engel olur. Hissedildiği halde karşılanması geciktirilmiş ihtiyaçlar bilinç altı güdü kaynakları haine gelirler. Bu durumda meslek seçimindeki en önemli güdüleyici faktör Doyrulmamış gereksinimler (ihtiyaçlar) olacaktır. 7

8 36. Kapsamlı rehberlik programları modeli: Öğrencilerin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına dayalı, bu ihtiyaçlardan hareketle belirli öğrenci yeterliliklerini, kazanılması beklenen davranışları gerçekleştirmeyi amaçlayan ve grup etkinliklerine yer verdiği gibi aynı zamanda problemli öğrencilere yönelik müdahale hizmetlerini de kapsamlı bir fonksiyona sahip olan modeldir. Gelişimsel rehberlik anlayışına dayanan bu program kriz ve problem odaklı değildir. Kriz ve problem odaklı model geleneksel modeldir. Kapsamlı rehberlik programı gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı, tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik kazandırmayı kapsar. 39. Psikolojik danışma ve rehberlik, yardım hizmetlerini amaçlayan meslekler arasında kendine özgü bir yeri olan ve kişilerin daha bilinçli, güçlü ve yaratıcı bir biçimde yetişmelerine hizmet veren bir meslek alanıdır. Psikolojik danışman hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaçlayan, uzmanlık alanlarının, yetkilerinin sınırlarını bilirleyen, yalnızca eğitim düzeylerine ve formasyonlarına uygun hizmetleri yürütülen, yeterlik sınırlarını aşan özel bir durumla karşılaştıklarında var olan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara baş vurarak yardım talebinde bulunulan temel ilke yetkinlik (yeterlilik, ehliyet) dir. 37. Gelişimsel rehberlik modelinin programını oluşturan kapsamlı rehberlik programı, okuldaki tüm eğitimsel süreçlerin bir parçası ve bütünün tamamlayıcısıdır. Gelişimsel rehberlik programı öğrencinin eğitimsel hedeflerine ulaşılmasında yardımcıdır. Programları hazırlama, koordine etme, psikolojik danışma ve müşavirlik yapma gibi hizmetler, bu alanda eğitim almış profesyonel kişilerce yürütülür. Bu durumda bu programın sorumlusu sadece rehber öğretmen değildir. Onun sorumluluğunda okuldaki ilgili kişilerin ortak düşüncesi ele alınmış olur. 40. Psikolojik danışman yaptığı görüşmelerde aldığı bilgilerin gizliliğine dikkat etmelidir. Ancak bireyin hayati tehlikeli bir durumu söz konusu ise hayati bir durum varsa gizlilik durumu ihlal olur. Yapılama aşamasında bu durum danışana izah edilmelidir. 38. Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programının içerik, örgütsel yapı ve kaynaklar olmak üzere üç ana ögesi vardır. İçerik ögesi, rehberlik programı ile öğrencilere hangi bilgi, beceri ve tutumların kazandırılacağını gösterir. Program kategorisi, okulda uygulanacak olan rehberlik programının hangi aktivitelerden oluştuğunu gösteren bir alt ögesidir. Okullar, kendi ihtiyaçlarına ve kaynaklarına göre hangi rehberlik aktivitelerinden yararlanacaklarsa, bunları program kategorisinde gösterilir. Program kategorisinde dört program parçası yer alır. Bunlar: Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale servisleri ve sistem desteğidir. Bu durumda akademik takvim program kategorisinde yer almayacaktır. 41. Zeynep Öğretmen in, kendini koruma, karar verme, iletişim becerileri, öfke ile başa çıkma konularını işlemesinde ileride bu gibi konularda bir sorun yaşanması durumuna bir hazırlığı amaçlamaktadır. Burada daha problem oluşmamıştır. Olabilecek problem durumları için önleyici çalışmalar yapılmıştır. Kendini koruma, iletişim becerileri, öfke ile başa çıkma konuları yaşamımızda ihtiyacımız olan becerilerdir. Zeynep Öğretmen'in yapmış olduğu etkinlikler önleyici rehberlikte ve yaşam becerileri noktasında ele alınabilir. 8

9 42. Günay denemelerde sınav kaygısı yaşamaktadır. Bu kaygıyı gerçek sınavda da yaşayacağını düşünmektedir. Bu durumda olan bir kişiye psikolojik danışmanlık yapılması gerekir. Ailesi Günay'ın durumu karşısında nasıl davranacağı konusunda rehberlik servisi ile ortak bir düşünceye varmalı ki Günay'a yardımcı olunabilsin. Burada aileye de müşavirlik yapılması uygundur. En çok çeldirici seçenek C görülmektedir. Sınav kaygısıyla ilgili bir gelişim dönemi mevcut değildir. Bundan dolayı cevap değildir. 46. Ayla nın, sınavlarının kötü gitmesi karşısında endişelenerek kaygısı artmıştır. Aile baskısının da olması Ayla'nın birebir görüşmeyi sağlayacak psikolojik danışmayı gerekli kılmıştır. Ayla'ya bu kaygıyı yaşatan ailesine de bu konuda nasıl davranmaları konusunda bilgi verilmeli ve ortak bir fikir ortaya çıkmalıdır. Bu da aileye yapılacak konsültasyon (müşavirlik) hizmetidir. 43. Okulda akran zorbalığına maruz kalmış ve bundan dolayı mutsuz olan ve çaresizlik yaşayan bir grup öğrenciye yönelik okul psikolojik danışmanı çalışmaları, iyileştirici rehberlik işlevine yöneliktir. Çünkü, iyileştirici rehberlik, sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilir. Sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uygulanır. Burada problem ortaya çıkmıştır ve müdahale ile ortadan kaldırılması gerekir. Bireyin yetersizliklerine odaklanılmakta ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılmaktadır. İyileştirici rehberlik tedaviyi içerir. 44. Salim in fiziksel engel durumuyla ilgili sınıf rehber öğretmenini soruna eğilmesiyle iyileştirmeler yapılmıştır. Bu durum rehberliğin iyileştici işleviyle ilgilidir. İyileştirici(düzeltici/çare bulucu) rehberlik; Olumsuz, istenmeyen durumları düzeltmeye, durumu iyileştirmeye yönelik hizmetlerdir. 45. Murat ın durumunun ortaya çıkmasından sonra bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi sonucu rehber öğretmenin diğer velilerde de aynı durumun oluşmaması için velilerle bilgilendirme toplantıları düzenlemesi rehberlik hizmetlerinden dolaylı olarak öğrenciyi etkileyen çevre ve veli ilişkilerini kapsamaktadır. Bu toplantıların toplu şekilde yapılması ve bilgilendirme odaklı olmasından dolayı grup rehberliğini tercih etme daha uygun olacaktır. 47. Rehberliğin temel işlevlerine ait olan sorudaki örnekler; I. Okullarda sağlıklı bir biçimde eğitim ve öğretimin yürütülebilmesi, verimli olabilmesi durumunda rehberliğin destek sağlaması, tamamlayıcı rehberlikle açıklanabilir. Sınavlarda başarısız olan ve derslerini etkin dinleyemeyen Zeynep'in sorununun çözülebilmesi için rehberlik servisine gitmesi rehberliğin eğitimin daha verimli hale gelmesine faydası olduğunun düşünülmesidir. II. Okul rehberlik servisleri öğrencinin özelliklerini, problemlerini, umut ve özlemlerini belirleyerek, onların en güzel şekilde yetişmelerini sağlamak, toplumun değerlerini ve yeni kuşaklardan beklentilerini dikkate alarak gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları yordamaya çalışır. Gençlerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun program hazırlanması için yetkililere gerekli bilgi sunar. Rehber öğretmen Ali Bey'in okulun rehberlik programını hazırlarken öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alması, rehberlik programına müdahaleyi gerektirmiştir. Bu noktada yapılan rehberlik türü ayarlayıcı rehberliktir. III. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilen, sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan rehberlik iyileştirici rehberliği (iyileştirici/düzeltici/çare bulucu) içerir. Burada problem ortaya çıkmıştır ve müdahale ile ortadan kaldırılması gerekir Bireyin yetersizliklerine odaklanılmakta ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılmaktadır. Okulda sigara içen öğrencilere yapılacak grup çalışmalarına katılmalarının sağlanması iyileştirici rehberliğin işlevidir. 9

10 48. Rehber öğretmen öğrencilerin meslek seçimlerinde yanlış seçim ve kararlar almalarını engelleyici mesleki çalışmalar yapması, ileride karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçmek için yapıldığından rehberliğin temel işlevlerinden önleyici rehberlik içinde değerlendirilir. Rehberlik hizmetleri olumlu değişmeleri amaçlarken, bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasını da önleyici bir işlevi yerine getirmektedir. Rehberliğin ayarlayıcı işlevi daha çok program yapıcı ve eğitim planlayıcılara yardıma yöneliktir. Yöneltici rehberlik, bireylerin özelliklerinin birbirlerinden farklı olduğundan dolayı bireysel niteliklere göre geliştirme ve yöneltmeye ihtiyaç olduğu gerçeğine hizmet edecektir. Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak bedensel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilen, sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan rehberlik iyileştirici rehberliği (iyileştirici/düzeltici/çare bulucu) içerir. 50. Ocak 2000 de yürürlüğe konulan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, kaynaştırma ilgili hizmetlerin bireylerin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine göre planlandığını belirtmektedir. En son 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğine göre; eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programı öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. Burada kaynaştırma eğitiminde öğrencilerin yetersizlikleri değil eğitim gereksinimleri ön plandadır. 49. Okula yeni başlayanlar için ilgili birimlerin sorumluları bir toplantı düzenlemektedirler. Toplantıda, okula uyumu kolaylaştırmak için yapılan oryantasyon çalışmaları ele alınmaktadır. Bu çalışmalar, okulu ve okuldaki imkanları tanıtmayı, okul yöneticilerin yanında tüm personelin de sorumlu olduğunu, tabloda 1-A, 1-B ve nakille gelenler vurgulandığından yeni kayıt yapanları ele aldığını, sınıf düzeyinde bilgi verildiği için toplu yapıldığını kapsamaktadır. Oryantasyon çalışmalarında üst sınıf öğrencilerinden de faydalanılır ve bu gerçekten çok faydalıdır. Ama burada verilen bilgilerle bu seçeneğe ulaşamayız. 10

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ 3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER Abdullah ATLİ Okullardaki rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkez alan bir anlayışla ve öğrencinin bütün yönlerinin gelişimini ve kendini gerçekleştirmesini amaçlayan

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

Hizmetiçi Eğitimler.

Hizmetiçi Eğitimler. Hizmetiçi Eğitimler Altis; 1989 yılında Dr. Bülent Madi tarafından nöroloji ve sanat çalışmalarının birlikteliği amacıyla kurulmuştur. İki yıl süren çalışmalarının ardından, 1991 yılında diğer bilim dalları

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Uzm. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Feyza UYGUN Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Rehberliğin tanımı Rehberliğin amacı Rehberlik türleri İçerik

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA. Psikolojik Danışma Nedir?

PSİKOLOJİK DANIŞMA. Psikolojik Danışma Nedir? PSİKOLOJİK DANIŞMA Psikolojik Danışma Nedir? Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6

İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İÇİNDEKİLER TOPLANTIYA BAŞLARKEN.2 DEĞERLENDİRME HAKKINDA BİLGİLENDİRME..3 DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI..5 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 6 İLK ADIM(TARAMA) 7 BEP OLUŞTURULMASI 7 FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL

Detaylı

2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler

2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler 2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler Sosyometri: Bireyin üyesi bulunduğu grup içinde sosyal statü ve durumunu saptamak, bir grupta karşılıklı kişisel ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılan

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü T.C ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü Bu proje Çarşamba Kaymakamlığının 29.11.2016 tarihli ve 13437541 sayılı Olur u ile uygulanmaktadır. Proje Adı Proje Konusu Amacı Projeyi Düzenleyen

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Ünite 13 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI Kendini Anlatma Teknikleri Şunlardır: 1) Görüşme 2) Anket 3) Envanter 4) Problem tarama listeleri 5) Otobiyografi

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Farklı Gelişen Çocuklara Yönelik Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık

Farklı Gelişen Çocuklara Yönelik Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Farklı Gelişen Çocuklara Yönelik Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Psikodünya Danışmanlık farklı gelişen çocuğumuzun gelişimine, bireysel farklılıklarına, eğitim ihtiyaçlarına ve yaşadığı zorluklara

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

BAĞLANMA ve TERAPİ DE BAĞLANMA YRD.DOÇ.DR.ESRA PORGALI ZAYMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ AD

BAĞLANMA ve TERAPİ DE BAĞLANMA YRD.DOÇ.DR.ESRA PORGALI ZAYMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ AD BAĞLANMA ve TERAPİ DE BAĞLANMA YRD.DOÇ.DR.ESRA PORGALI ZAYMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ AD BAĞLANMA NEDİR? Çocuk ile bakım veren kişi arasında gelişen ilişkide, çocuğun bakım veren kişiyle

Detaylı

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu

PSİKOLOJİK TESTLER. Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Prof.Dr. Ayşe Yalın Uzm. Psk. Gökçe Yılmaz Uzm.Psk. Ceyda Dedeoğlu PSİKOLOJİK TESTLER Psikolojik test kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemek, değerlendirmek ve tanımlamak

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ Sınıf yönetimi kavramı Sınıf yapısının özellikleri Sınıf yönetiminin kendine özgü yönleri Sınıf yönetiminin boyutları Sınıf yönetimi modelleri Mükemmel sınıf yönetiminin hedefleri

Detaylı

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında 1 şağıdakilerden hangisi, eğitim-öğretim kurumlannda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmeni tanımlamaktadır? ) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) B ) Psikolog

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

SINIF REHBERLİK PLANLARI

SINIF REHBERLİK PLANLARI 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF REHBERLİK PLANLARI 0.SINIF REHBERLİK PLANI..LİSESİ nin Görevleri Madde 5 - *Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER BELEDİYESİ BURSA ROTARY İLKOKULU PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ OKUL EYLEM PLANI İli : Bursa İlçesi: Nilüfer Okul adı: Nilüfer Belediyesi Bursa

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Pedagojik Formasyon Eitimi SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih CAMADAN PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 1. EĞİTSEL REHBERLİK 2. MESLEKİ REHBERLİK 3. KİŞİSEL SOSYAL

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma.

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma. T.C. İBRADI KAYMAKAMLIĞI BAŞLAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 20140-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel

Detaylı

TG 13 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 13 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 13 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Eğitimi Modül-I 20-21 Ağustos 2016 İbrahim Sarı MD, MSc PSİKOTERAPİ-DER Telefon: 0(532) 160 23 78, 0(541) 963 89 87 Email: psikoterapider@gmail.com www.psikoterapiegitimleridernegi.org

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME Öğrenci tanıma tekniklerinin en yaygın olanlarından biridir. Görüşme, ya problemli kişi ile ya da onun bir yakını ile, bu konuda deneyimi olan bir yetişkinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR

uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR Branş Analizi rehberlik 2012 sınavı ile birlikte 2013 sınavında da rehberlik sorularının kalitesiyle ilgili hayal kırıklığı devam etmektedir. Sorular genel olarak değerlendirildiğinde kolay ve orta güçlükte

Detaylı