ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi ile incelenmelidir. İnsan zihninin ögelerini incelemek için kullanılan içebakış yöntemi subjektiftir. Çünkü içebakışta bireyin kendi algılarının kendisi tarafından ifade edilmesi istenir. 5. Dolu bir çay bardağına atılan şekeri karıştırmak için kullanılan çay kaşığının aslında düzgün ve bütün olduğu halde çayın içinde kırık olarak görünmesi fiziksel illüzyon kavramı ile açıklanabilir. Çünkü bu ortamın özelliklerinden kaynaklanıp herkeste aynı şekilde algılanır. Psikolojik illüzyon ise bireyden kaynaklanıp bireyden bireye değişebilir. 2. Parçada organizmanın belli şartlar altında ne şekilde davranacağını kestirmek amacından bahsedilmektedir. Çünkü gözlemlenen duruma dayanarak otistik çocukların okul ortamında yaşayacakları zorlukların tahmin edilebilirliği vurgulanmıştır. 3. Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik gibi güdülere fizyolojik güdüler denir. Fizyolojik (birincil) güdüler doğuştan getirilmiş öğrenilmemiş güdülerdir. Birlikte olma, güçlü olma, başarılı olma, sosyal kabul, beğenilme gibi güdüler sosyal güdülerdir. Sosyal (ikincil) güdüler öğrenilmiştir. Çünkü yaşantı sonucunda davranış değişikliği oluşmuştur. 6. İşlem öncesi dönemdeki çocukların istedikleri olmadığı zaman kızması ve huysuzluk yapması, durumları ya da olayları başka birinin ya da anne babaların görüş açısından görememesi benmerkezci düşünme kavramı ile açıklanabilir. Çünkü benmerkezci düşünmede çocuklar, düşünce sistematiği yeterince gelişmediği için başkasının düşüncelerine göre düşünemez. Herşeyin kendi düşündüğü gibi olduğunu zanneder. Çevresinde gelişen olaylar kendi düşündüğü gibi olmayınca da olumsuz tepkiler verir. 4. Duyusal kayıta gelen bilgilerin kısa süreli belleğe aktarılacağını belirleyen faktör seçici dikkat ve algıdır. Duyusal kayıtın alanı sınırsızdır. Yani çok fazla bilgi alabilir. Fakat bu bilgilerin kalış süresi (1-4 saniye) çok kısadır. Birey bu kadar uyarıcıyı aynı anda algılayamaz, anlamlandıramaz. Duruma göre bazı uyarıcılar seçilerek algılanır. Bu kadar kısa sürede hangi bilgilerin kısa süreli belleğe aktarılacağı bireyin seçici dikkatine bağlıdır. Seçici dikkat, öğrenen kişinin, belli bilgileri seçerken ve işlerken aynı anda diğer bilgileri göz ardı edebilme yeteneğidir. En belirgin olan görev veya bilginin birey için taşıdığı anlamdır. 7. Klasik koşullanmada organizma, davranışı gerçekleştirdikten sonra bir ödül veya ceza geleceğini öğrenir. ifadesi doğru değildir. Çünkü bu durum edimsel koşullanmada gerçekleşir. Klasik koşullanmada organizma önce davranışı ortaya koymaz. Önce ortama uyarıcılar konur (nötr-koşulsuz uyarıcı bitişikliği). Koşulsuz uyarıcılar karşısında koşulsuz tepkiler verilir. Nötr uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile eşleştirilmesi sonucu nötr uyarıcı koşullu uyarıcı haline getirilir. Edimsel koşullanmada ise organizma önce davranışta bulunur. Eğer davranıştan sonra ödül alırsa bu davranış devam eder, ceza alırsa azalır. 1

2 8. Bu araştırmacının tarama araştırma yöntemini kullandığı söylenebilir. Tarama yöntemine betimleyici yöntem de denir. Bu yönteme göre araştırmalar bize o olgunun niçin öyle olduğunu, o ilişkinin niçin öyle kurulduğunu açıklamazlar, onun yerine olgularda neyin olduğunu, nelerin neler ile birlikte olduğunu bildirirler. Yani bu yöntemde bir yapıyı, özelliği tarayan, betimleyen bilgiler elde edilir. 9. Danışmanın amaç oluşturmaya yardımcı olmak ve amaçlarını pekiştirmek için Senin bunu yapabileceğini biliyorum, gücün var. demesi danışanın sorunlarıyla baş edebilmesi ya da çabaya ilişkin davranışlar geliştirmesiyle ilgili, gerçekçi ve güvenilir kararlar vermesi, kendine en uygun seçimler yapabilmesi için yapılan olumlayıcı tepki tekniğidir. 10. Danışman ve danışanın, duygu ve düşünceleriyle ve bu bu duygu ve düşüncelerle davranışlar arasında tutarlılık göstermesi gerekir. Birbirleriyle çelişen tutum ve davranışlar, güvensizliği, iletişim zorluğunu oluşturur. Tutarsızlıkla ilgili Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. deyişi yerinde olur. 11. Akılcı duygusal terapide bilişler, davranışlar, stresle ilgili düşünce biçimleri, karar verme, yargılama ve analiz biçiminde daha yönlendiricidir. Akılcı duygusal terapide, bir çok gelişme hastanın duygusal rahatsızlıklarını ve onları rahatsız eden kendi davranışlarını daha gerçekçi bir yaşam felsefesi oluşturarak azaltmasıyla devam eder ve onlara bir varış noktasına kadar rehberlik eder. Kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır. Akılcıduygusal betimleme: Danışanlardan yeni duygusal kalıplar oluşturmak için kullanılır. Danışanlar gerçek yaşamda, düşünmek, hissetmek ve davranmak istedikleri şekilde düşündüklerini, hissettiklerini ve hareket ettiklerini fark ederler. Güçlü diyalog: Danışanlara kendileriyle nasıl güçlü diyaloglar kuracakları gösterilir. Böylece kendi mantık dışı düşüncelerini açıklayarak bunları etkili bir şekilde ekarte etmeyi öğrenirler. Espri ve mizahın kullanımı: Terapistler danışanlarının duygularında ve davranışlarında daha mantıklı olabilmelerini sağlamak ve danışanlara mantık dışı ve saçma inanışlarını göstermek amacıyla espri-güldürü tekniği kullanılır. Terapist gerekli gördüğünde grubu, danışanın saçma düşüncelerine güldürür. Akıl dışı inançları tartışma: İnançlar sorgulanmadan önce danışmanın, danışana inançların nasıl duygusal rahatsızlığı arttırdığını ve kaçınma, erteleme gibi yararsız davranışlara yol açtığını göstermesi önemlidir. Bunlar yapıldıktan sonra akılcı olmayan inançların sorgulanması uygun olmaktadır. Danışanlara akılcı olmayan inançlarını sorgulamaları ve daha sağlıklı alternatifler yaratmalarına yardımcı olacak beş aşamalık yalın bir ABCDE modelini öğretilmesini önermektedir. Danışanın dilini değiştirme: Danışanların kendilerini daha az yenilgiye uğratıcı bir dil kullanmalarına yardımcı olunur. nu yapamıyodum yerine nu henüz yapmadım gibi. Yine bu teknikle danışanların meli, malı ifadelerini tercihlere dönüştürmelerinde, çaresizlik ve kendini aşağılayan örüntüleri daha sağlıklı ve işlevsel örüntülere dönüştürmeleri sağlanmaya çalışılır. Bu durumda danışanın konusuyla ilgili kendisinin gündeme katılmasını isteyen danışman, Akıl dışı inançları kullanma tekniğini kullanmaktadır. 2

3 12. Danışanın kendisi gibi davranmasını, içtenlikle ifade etmesini içeren kavram saydamlıktır. Danışma süreci, danışan ve danışmanın gerçek bir içtenlik içinde olmalarını, rol yapmadan, maske takmadan, tüm açıklık ve içtenlikleriyle birbirleriyle konuşabilmelerini gerektirir. Saydamlık, bu anlamıyla duygu ve düşüncelerin savunmasız, örtüsüz, baskı görmeksizin kendilerini gösterebilmesidir. 14. Psikolojik danışman; kendi duyuş ve inançlarının, değerler sisteminin ve gereksinimlerinin; güçlü ya da güçsüz yanlarının farkında olmaya çalışır. Bunların mesleki çalışmalarına nasıl yansıyabileceğinin farkındadır. Özü sözü, içi dışı birdir, yani duyuş ve düşünceleri ile davranış ve sözleri birbirini tutar. Özellikle danışanları ile saydam ilişkiler kurmayı amaçlar. Maskeler kullanmaz. Danışanların bu özellikleri saydamlık özelliğinden kaynaklanır. 15. Okulda uygulanacak rehberlik programı dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Çünkü öğrenciler değişim halidedir. Buna göre gerek bireyi tanıma çalışmaları gerekse araştırma geliştirme çalışmaları içinde toplanan veriler, okul rehberlik programını düzenlemede temel alınmalıdır. Bu durumda okulda öğrenci ihtiyaçları ön planda olacağından; I. kullanılan ölçme araçları, II. psikolojik danışmanın kullandığı teknikler, III. uygulanan etkinlikler okuldan okula farklılık gösterecektir. 13. Yaşamın anlamlı olduğunu, sorumlu bir yaşam sürmesine dayanan terapi logo terapidir. Logo-terapi varoluş anlamı analizine dayanan ve Avusturyalı Psikiyatr Victor Frankl tarafından geliştirilen varoluşçu psikoterapi yöntemlerinden birisidir. Logo-terapi varsayımına göre, insan davranışı motivasyonunu dış dünyada var olan hayatın anlamını arayıp bulma gayretinden alır. Logoanalize göre: Şu an bilinmese bile her zaman bir cevap vardır. Bu cevaplar kendimizde gizlidir. Bu cevaplara ulaşmanın yolu; kendi hayatımıza derinlemesine bakabilmekten geçer. Frankl a göre insan varoluşunun anlamı kadar, insanın yaşamında anlam bulmaya yönelik arayışı da insan davranışının temel itici gücüdür. 16. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Günümüzde empati denildiğinde akla Carl Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları gelir. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati adı verilir. Bu durumda rehber öğretmenin Ailen yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün. ifade empati kapsamında ele alınacak bir ifadedir. 3

4 17. Çekingen kişilik bozukluğu olanlar eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusu ile çok fazla kişiler arası ilişkilere girmekten kaçınırlar. Histriyonik kişilik bozukluğu olanlar ilgi odağı olmadıkları zaman rahatsızlık duyarlar, hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergilerler. Narsisizm de davranış ve fantezilerde büyüklenmecilik hâkimdir. Kendisine hayranlık duyar, kendini sevebilmek ve saygı duyabilmek adına durmadan bir şeyler yapma ihtiyacı hissederler. Paranoid yoğun biçimde korku, kuşku ve olumsuz düşünce ve duygularla karakterize bir rahatsızlıktır. Bağımlı olma uysal, yapışkan, ayrılma korkusuna yol açabilecek biçimde kendisine bakılma gereksiniminin olmasıdır. Bu durumda özellikleri verilen kişilik bozukluğu bağımlıdır. 18. Bleuler şizofreninin etkilerini temel ve ikincil olmak üzere iki kümeye ayırmıştır. Temel belirtiler 4A belirtisi olarak bilinir. Bunlar: Autism, Affektive, Ambivalance (karşıtlık), Assosiasyon dur. Anhedoni ise; ilgi ve zevk veren etkinliklerden zevk alamamadır. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.184) 19. Beden dismorfik rahatsızlık yaşayanlar bedenin tümünde yada bir bölümünün görünümünde kusur olduğuna inanırlar. Depersonalizasyon kişinin mental süreçlerinden ya da bedeninden ayrıldığı ve sanki onlara dışarıdan bir gözlemci gibi bakıyormuş olduğu hissinin sürekli olmasıdır. Yapay bozukluk yaşayanlar dış zorlama olmaksızın hasta rolünü benimserler. Çoğu hasta için hastaneye yatmayı temel hedefleyen hastalardır. Hipokondriyasis yaşayanlar küçük rahatsızlıkları olsa dahi sağlıkları konusunda aşırı kaygılanırlar. Ağrıları hiçbir bedensel neden gösterilmeden devam eder. Hiperkondriyasis: Hipokondriyasis in tam tersidir. Hasta oldukları halde doktora gitmezler. Sonları ölümdür. Bu durumda anlatılan psikolojik rahatsız yapay bozukluktur. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.369, 377, 386) 20. Deliryum: Bireyin olağan üstü durumlarda kaza, ilaç kullanımı, yoğun bakım vb. durumlarda bilincini ve yönelimini, dikkatini kaybetmesi, konuları ve konuşulanları takip edememesidir. Parkinson: Demans rahatsızlığının alt dalı ya da bir nevi çeşididir. Alzhiemer: Demans rahatsızlığının alt dalı ya da bir nevi çeşididir. Depresyon: Depresyonun majör tipinde, distimi ya da melankoli tiplerinde de alzhiemere benzeyen belirtiler görülebilir(unutkanlık gibi). Yapay bozukluk: Somatoform bozukluklardan olan yapay bozukluk hastaneye yatmak için yapılan girişimlerdir. Hastalar bir yolunu bulup hastaneye yatmayı sağlarlar. Bu durumda yapay bozukluğun Demans ile karışma ihtimali yoktur. (Ruh Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri, Orhan ÖZTÜRK, Hacettepe Yayınları, Ankara, 2007 s ) 21. Kübler- Rossa a göre ölümcül bir hastalığa yakalanan birey; bazı evrelerden geçer. Bunlar: inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir. İnkar: hastalığın başlangıcında hayır bu bana olamaz demesidir. Öfke: Bireyde inkâr azaldıkça ailesine hemşirelere, doktorlara ve kendisine karşı öfke nöbetleri oluşur. Pazarlık: Ölümü erteleyebilmek için doktor ve diğer sağlık personeli ile pazarlıklar başlar. Ve genellikle pazarlıklar Yüce Yaratıcı ile olur. peki, fakat şeklinde konuşmaları olur. Depresyonda: Hastanın belirtileri ağırlaştığında, tekrar hastaneye yatması gerektiğinde kayıp duygusu, güçsüzlük ve yıkılmışlık hisseder. Kabullenmede: Hasta ne öfkeli ne de üzüntülüdür. Hasta yasını tutmuştur. Ölümü düşünmektedir. (Psikiyatri Temel Kitabı E. KÖROĞLU, Hekimler Yayınları, Ankara 2007, s.109) Bu durumda bahsedilen evre pazarlıktır. 4

5 22. Sınıf rehber öğretmeninin öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkileri ve gruplaşmalar olup olmadığını görmesinde yardımcı olacak teknik sosyometri tekniğidir. Sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumunu, birbirleriyle olan ilişki biçimlerini, grup içerisindeki alt gruplar, klikler ve grubun gerçek görünümü ve grup bütünlüğü hakkında bilgi almak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Okulda öğrencilerin; Kimlerle arkadaş oldukları, Oluşturdukları yaş gruplar, Kimlerle işbirliği yapabildikleri, En çok sevilen öğrencinin kim olduğu, Kimlerin grup işbirliği ve oyun dışında kaldıkları, Kimlerin grupları meydana getirdikleri ve sınıftaki gruplaşmaların kimler tarafından ve nasıl yönetildiği, Grubun ya da sınıfın lideri kim olduğu, sosyometri yoluyla anlaşılabilir. 25. Projektif testler, çocuk ve gencin iç dünyası hakkında ipuçları toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu değerlendirmelerin ana çıkış noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket etmek durumundadır; yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Uzman da bu çalışmalara yansıyan bilgileri, çeşitli ölçütlere göre değerlendirir. Bu durumda, bireyin verdiği cevabın kendisini riskli bir durumla karşılaştıracağını düşündüğünde cevabını değiştirip sosyal yönden kabul görebilecek cevap vermesi olarak bildiğimiz sosyal kabul hatasının önüne geçilmiş olunacaktır. 23. Testler belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Bu davranışlar kişilik özelliklerini, genel ve özel yetenekleri, kişinin belirli bir konudaki bilgisini, tutumlarını ve ilgileri içerebilir. Buna göre psikodrama test dışı bir tekniktir. Psikodrama; kendimizi tanımayı, kendimize ve durumlara dışarıdan bakmayı, hayatın akışı içinde baş etme gücümüzü artırmayı sağlayan bir paylaşım yöntemidir. Yöntem eylem, spontanlık ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur. 24. Gözlem belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şartta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Gözlem sözel olmayan davranışlara ilişkin verilerin toplamasında tarama,deney ve doküman araştırmasına daha uygundur. Bu tekniğin lehinde olan bazılarına göre, gözlem diğer toplama tekniklerinden daha az tepkicidir. Gözlemin geçerlik ve güvenirliğini artırmada Öğrencinin bir kaç özelliğine bakarak bütünü hakkında yargıda bulunmak yetersiz kalacaktır. 26. Problem tarama listesi, öğrencilerin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir. Bu listelerle öğrencilerin, sağlık ve kişilik problemlerini, okul, ev, aile, meslek, gelecek ve toplumsal ilişkilerinde yaşadıkları problemler ortaya çıkarılır. Problem tarama listeleri en çok ; Okulun ders programlarıyla okul rehberlik programlarının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde Öğretmenlerin öğrencileri ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarında derslerini buna göre ele almalarında; buna göre yardımda bulunmalarında Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ihtiyaçlarını problemlerini tanımalarında büyük yarar sağlar. Bu durumda verilen problem durumlarının çıkacak sonuçlarına göre seçeneklerdeki Rehberlik hizmetlerinin planlanmasında kullanılmasında en uygun olacaktır. 5

6 27. Bireysel olarak uygulanan psikolojik danışma çalışmaları daha ziyade psikolojik sorunların nedenleri ve çözümü üzerinde olmaktadır. Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu hastalık düzeyine ulaşmamış, karar verebilme ve seçebilme düzensizlikleri olan, kişilik bölünmesine uğramamış, ancak çeşitli psikolojik zorlanma ve çatışma düzensizlikleri yaşayan, öncelikle normal kavrama uygun kişilere verilen yardım süreci olarak kabul edilmektedir. 28. Grupla psikolojik danışma, kişiler arası ilişkinin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı, bu alanda yetişen bir psikolojik danışan tarafından yürütülen profesyonel terapötik bir yardım etme sürecidir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kişileri doğruya yönlendirmek, öğüt/nasihat vermek bulunmamaktadır. Kişiler kendi kararlarını kendileri verip gerekli sorumluluğu da almaktadırlar. 30. Grupla psikolojik danışmanın A,B,C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler sınırlılıklarıdır. Çünkü: Danışmanın beceri ve enerjisi: grup düzeyinde yapılan psikolojik danışma çalışmalarında daha çok işlevsellik göstermelidir. Grubu her açıdan yönetmek, bireyle psikolojik danışma yapmaktan daha zor olacaktır. Bireyler arası etkileşim: grupla psikolojik danışmaya katılan bireylerin birbirleri ile kurdukları iletişim, etkileşim sürecini yönetmek deneyim ve alanda ciddi bilgi gerekmektedir. Katılımcıların özelliği: Grubun kurulmasında cinsiyet, bilgi ve tecrübe, az da olsa yaş gibi başlıklarda heterojenlik sağlanmalıdır. Bu özellikleri terapötik sürece bağlı kalarak yönetmek de sınırlılıktır. Konuşulanların gizliliğini: 10/12 kişilik gruplarda anlaşma/sözleşme yapmadan sağlamak ciddi anlamda zordur. Test sonuçlarının yorumlanması: ise bir sınırlılık değil bilakis avantaj sağlayan bir özelliktir. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.109) 29. Grupla psikolojik danışmada uygulanacak olan yöntem ve teknikler ilk başta benimsenen kurama, yani felsefeye, paradigmaya uygun olmalıdır. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.62) 31. Gizlilik hem bireysel danışmada hem de grupla psikolojik danışmada taviz verilmemesi gereken bir başlıktır. En büyük çeldirici konumunda olan A seçeneği ise yardım alma-verme diye ifade edilmektedir. Sadece yardım alma şeklinde olsaydı, bireysel ve grupla psikolojik danışmanın ortak özelliği olabilirdi. (Grupla Psikolojik Danışma, N. Voltan ACAR, Nobel Yayın. Ankara, 2014 s.15) 6

7 32. Bu kuram, kişilik özellikleri ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. İnsanların kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanabileceği, yaşadıkları çevrelerinde aynı şekilde gruplanabileceği sonucuna varmış ve meslek danışmanlığı alanında Tipoloji kuramı olarak da bilinen kişilik kuramını geliştirmiştir. Holland ın personel kariyer kuramı ile örtüşen özelliklerin belirlenmesi durumunda; bireylerin kişilik özelliklerine yakın meslek gruplarında çalışabileceği, bireylerin ilgi duyduğu mesleki özelliklerin aynı zamanda kişilik özelliklerinin yansıması olacağı ve mesleki özelliklerin belirlenmesi ile bireylerin ilgi alanları yönüyle uygun meslek gruplarına yerleştirmenin mümkün olabileceği sonucu çıkarılmaktadır. Bu durumda örtüşme kavramı bu kuram ile ilgili söylenebilir. 34. Mesleki rehberlik: Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir. Mesleki rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir: I. Bireyi (öğrenciyi) tanıma, II. Meslek alanlarını tanıma, III. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme. Buna göre; I. İş yerlerine ziyaret, gözlem ve inceleme yapma (mesleki rehberlik) II. Öğrencilerden meslek inceleme grupları oluşturarak araştırma yapma (mesleki rehberlik) III. Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme (eğitsel rehberlik) IV. Zamanı etkin kullanma konusunda seminer verme (eğitsel rehberlik) V. Rehberlik saatinde bir meslek çalışanında aranan nitelikleri tartışma (mesleki rehberlik) 33. Meslek seçimini ailenin davranışlarına bağlayan kuramcı Roe dir. Roe yaşamın ilk yıllarında geçirilen yaşantılar ile yetenekler ilgiler ve tutumlar arasındaki ilişkileri ve bunların hayatta genel yöneliş ve özel olarak meslek seçimi kararına nasıl yansıdığını ortaya koymaya çalışmıştır. Roe ye göre çocukluk yaşantılarından kaynaklanan ihtiyaçlar meslek seçimini belirler. Ama bu, tek belirleyici etmen değildir. 35. Roe ye göre bireyin mesleki gelişimi doğrudan doğruya çocukluk yıllarında geliştirilen ilgiler ve bu ilgilerin temelinde yatan ihtiyaçların nasıl karşılandığına bağlıdır. Buna göre çocuk aile ilişkileri ilgiler ve ihtiyaçlar bunların gelişme ve doyum düzeyleri meslek seçiminin ilk belirleyicileri olarak kabul edilmektedir. Bu kuramın aşamaları şöyledir: İhtiyaçların şiddeti başarıdaki güdülenme derecesini gösteren temel bir belirleyicidir. Normal olarak ihtiyaçların doyurulması bireyin bilinç altı güdü kaynakları geliştirmesine engel olur. Doyurulmamamış ihtiyaçlar yüksek düzeydeki bir ihtiyaç ise silinmiş gibi görünür,alt düzeydeki doyurulmamış ihtiyaçlarda üst düzeydeki bir ihtiyacın hissedilmesine engel olur. Hissedildiği halde karşılanması geciktirilmiş ihtiyaçlar bilinç altı güdü kaynakları haine gelirler. Bu durumda meslek seçimindeki en önemli güdüleyici faktör Doyrulmamış gereksinimler (ihtiyaçlar) olacaktır. 7

8 36. Kapsamlı rehberlik programları modeli: Öğrencilerin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına dayalı, bu ihtiyaçlardan hareketle belirli öğrenci yeterliliklerini, kazanılması beklenen davranışları gerçekleştirmeyi amaçlayan ve grup etkinliklerine yer verdiği gibi aynı zamanda problemli öğrencilere yönelik müdahale hizmetlerini de kapsamlı bir fonksiyona sahip olan modeldir. Gelişimsel rehberlik anlayışına dayanan bu program kriz ve problem odaklı değildir. Kriz ve problem odaklı model geleneksel modeldir. Kapsamlı rehberlik programı gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı, tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik kazandırmayı kapsar. 39. Psikolojik danışma ve rehberlik, yardım hizmetlerini amaçlayan meslekler arasında kendine özgü bir yeri olan ve kişilerin daha bilinçli, güçlü ve yaratıcı bir biçimde yetişmelerine hizmet veren bir meslek alanıdır. Psikolojik danışman hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaçlayan, uzmanlık alanlarının, yetkilerinin sınırlarını bilirleyen, yalnızca eğitim düzeylerine ve formasyonlarına uygun hizmetleri yürütülen, yeterlik sınırlarını aşan özel bir durumla karşılaştıklarında var olan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara baş vurarak yardım talebinde bulunulan temel ilke yetkinlik (yeterlilik, ehliyet) dir. 37. Gelişimsel rehberlik modelinin programını oluşturan kapsamlı rehberlik programı, okuldaki tüm eğitimsel süreçlerin bir parçası ve bütünün tamamlayıcısıdır. Gelişimsel rehberlik programı öğrencinin eğitimsel hedeflerine ulaşılmasında yardımcıdır. Programları hazırlama, koordine etme, psikolojik danışma ve müşavirlik yapma gibi hizmetler, bu alanda eğitim almış profesyonel kişilerce yürütülür. Bu durumda bu programın sorumlusu sadece rehber öğretmen değildir. Onun sorumluluğunda okuldaki ilgili kişilerin ortak düşüncesi ele alınmış olur. 40. Psikolojik danışman yaptığı görüşmelerde aldığı bilgilerin gizliliğine dikkat etmelidir. Ancak bireyin hayati tehlikeli bir durumu söz konusu ise hayati bir durum varsa gizlilik durumu ihlal olur. Yapılama aşamasında bu durum danışana izah edilmelidir. 38. Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programının içerik, örgütsel yapı ve kaynaklar olmak üzere üç ana ögesi vardır. İçerik ögesi, rehberlik programı ile öğrencilere hangi bilgi, beceri ve tutumların kazandırılacağını gösterir. Program kategorisi, okulda uygulanacak olan rehberlik programının hangi aktivitelerden oluştuğunu gösteren bir alt ögesidir. Okullar, kendi ihtiyaçlarına ve kaynaklarına göre hangi rehberlik aktivitelerinden yararlanacaklarsa, bunları program kategorisinde gösterilir. Program kategorisinde dört program parçası yer alır. Bunlar: Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale servisleri ve sistem desteğidir. Bu durumda akademik takvim program kategorisinde yer almayacaktır. 41. Zeynep Öğretmen in, kendini koruma, karar verme, iletişim becerileri, öfke ile başa çıkma konularını işlemesinde ileride bu gibi konularda bir sorun yaşanması durumuna bir hazırlığı amaçlamaktadır. Burada daha problem oluşmamıştır. Olabilecek problem durumları için önleyici çalışmalar yapılmıştır. Kendini koruma, iletişim becerileri, öfke ile başa çıkma konuları yaşamımızda ihtiyacımız olan becerilerdir. Zeynep Öğretmen'in yapmış olduğu etkinlikler önleyici rehberlikte ve yaşam becerileri noktasında ele alınabilir. 8

9 42. Günay denemelerde sınav kaygısı yaşamaktadır. Bu kaygıyı gerçek sınavda da yaşayacağını düşünmektedir. Bu durumda olan bir kişiye psikolojik danışmanlık yapılması gerekir. Ailesi Günay'ın durumu karşısında nasıl davranacağı konusunda rehberlik servisi ile ortak bir düşünceye varmalı ki Günay'a yardımcı olunabilsin. Burada aileye de müşavirlik yapılması uygundur. En çok çeldirici seçenek C görülmektedir. Sınav kaygısıyla ilgili bir gelişim dönemi mevcut değildir. Bundan dolayı cevap değildir. 46. Ayla nın, sınavlarının kötü gitmesi karşısında endişelenerek kaygısı artmıştır. Aile baskısının da olması Ayla'nın birebir görüşmeyi sağlayacak psikolojik danışmayı gerekli kılmıştır. Ayla'ya bu kaygıyı yaşatan ailesine de bu konuda nasıl davranmaları konusunda bilgi verilmeli ve ortak bir fikir ortaya çıkmalıdır. Bu da aileye yapılacak konsültasyon (müşavirlik) hizmetidir. 43. Okulda akran zorbalığına maruz kalmış ve bundan dolayı mutsuz olan ve çaresizlik yaşayan bir grup öğrenciye yönelik okul psikolojik danışmanı çalışmaları, iyileştirici rehberlik işlevine yöneliktir. Çünkü, iyileştirici rehberlik, sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilir. Sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uygulanır. Burada problem ortaya çıkmıştır ve müdahale ile ortadan kaldırılması gerekir. Bireyin yetersizliklerine odaklanılmakta ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılmaktadır. İyileştirici rehberlik tedaviyi içerir. 44. Salim in fiziksel engel durumuyla ilgili sınıf rehber öğretmenini soruna eğilmesiyle iyileştirmeler yapılmıştır. Bu durum rehberliğin iyileştici işleviyle ilgilidir. İyileştirici(düzeltici/çare bulucu) rehberlik; Olumsuz, istenmeyen durumları düzeltmeye, durumu iyileştirmeye yönelik hizmetlerdir. 45. Murat ın durumunun ortaya çıkmasından sonra bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesi sonucu rehber öğretmenin diğer velilerde de aynı durumun oluşmaması için velilerle bilgilendirme toplantıları düzenlemesi rehberlik hizmetlerinden dolaylı olarak öğrenciyi etkileyen çevre ve veli ilişkilerini kapsamaktadır. Bu toplantıların toplu şekilde yapılması ve bilgilendirme odaklı olmasından dolayı grup rehberliğini tercih etme daha uygun olacaktır. 47. Rehberliğin temel işlevlerine ait olan sorudaki örnekler; I. Okullarda sağlıklı bir biçimde eğitim ve öğretimin yürütülebilmesi, verimli olabilmesi durumunda rehberliğin destek sağlaması, tamamlayıcı rehberlikle açıklanabilir. Sınavlarda başarısız olan ve derslerini etkin dinleyemeyen Zeynep'in sorununun çözülebilmesi için rehberlik servisine gitmesi rehberliğin eğitimin daha verimli hale gelmesine faydası olduğunun düşünülmesidir. II. Okul rehberlik servisleri öğrencinin özelliklerini, problemlerini, umut ve özlemlerini belirleyerek, onların en güzel şekilde yetişmelerini sağlamak, toplumun değerlerini ve yeni kuşaklardan beklentilerini dikkate alarak gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları yordamaya çalışır. Gençlerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun program hazırlanması için yetkililere gerekli bilgi sunar. Rehber öğretmen Ali Bey'in okulun rehberlik programını hazırlarken öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alması, rehberlik programına müdahaleyi gerektirmiştir. Bu noktada yapılan rehberlik türü ayarlayıcı rehberliktir. III. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilen, sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan rehberlik iyileştirici rehberliği (iyileştirici/düzeltici/çare bulucu) içerir. Burada problem ortaya çıkmıştır ve müdahale ile ortadan kaldırılması gerekir Bireyin yetersizliklerine odaklanılmakta ve onun istenmeyen davranışı düzeltilmeye çalışılmaktadır. Okulda sigara içen öğrencilere yapılacak grup çalışmalarına katılmalarının sağlanması iyileştirici rehberliğin işlevidir. 9

10 48. Rehber öğretmen öğrencilerin meslek seçimlerinde yanlış seçim ve kararlar almalarını engelleyici mesleki çalışmalar yapması, ileride karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçmek için yapıldığından rehberliğin temel işlevlerinden önleyici rehberlik içinde değerlendirilir. Rehberlik hizmetleri olumlu değişmeleri amaçlarken, bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasını da önleyici bir işlevi yerine getirmektedir. Rehberliğin ayarlayıcı işlevi daha çok program yapıcı ve eğitim planlayıcılara yardıma yöneliktir. Yöneltici rehberlik, bireylerin özelliklerinin birbirlerinden farklı olduğundan dolayı bireysel niteliklere göre geliştirme ve yöneltmeye ihtiyaç olduğu gerçeğine hizmet edecektir. Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak bedensel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. Sorunlar ortaya çıktıktan sonra verilen, sorunun etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan rehberlik iyileştirici rehberliği (iyileştirici/düzeltici/çare bulucu) içerir. 50. Ocak 2000 de yürürlüğe konulan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, kaynaştırma ilgili hizmetlerin bireylerin yetersizliklerine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimlerine göre planlandığını belirtmektedir. En son 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğine göre; eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programı öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. Burada kaynaştırma eğitiminde öğrencilerin yetersizlikleri değil eğitim gereksinimleri ön plandadır. 49. Okula yeni başlayanlar için ilgili birimlerin sorumluları bir toplantı düzenlemektedirler. Toplantıda, okula uyumu kolaylaştırmak için yapılan oryantasyon çalışmaları ele alınmaktadır. Bu çalışmalar, okulu ve okuldaki imkanları tanıtmayı, okul yöneticilerin yanında tüm personelin de sorumlu olduğunu, tabloda 1-A, 1-B ve nakille gelenler vurgulandığından yeni kayıt yapanları ele aldığını, sınıf düzeyinde bilgi verildiği için toplu yapıldığını kapsamaktadır. Oryantasyon çalışmalarında üst sınıf öğrencilerinden de faydalanılır ve bu gerçekten çok faydalıdır. Ama burada verilen bilgilerle bu seçeneğe ulaşamayız. 10

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda Çocuklarda Benlik Saygısı

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Pedagojik Formasyon Eğitimi EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Pedagojik Formasyon Eitimi SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih CAMADAN PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK HİZMETLERİ 1. EĞİTSEL REHBERLİK 2. MESLEKİ REHBERLİK 3. KİŞİSEL SOSYAL

Detaylı

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 17.EYLÜL-30.EYLÜL Oryantasyon hizmetleri kapsamında 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Oryantasyon planı 1.-6.sınıf rehber öğretmenlerine

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR. PSİ154 - PSİ162 Doç.Dr. Hacer HARLAK PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR BU DERSTE ŞUNLARı KONUŞACAĞıZ: Anormal davranışı normalden nasıl ayırırız? Ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılan belli başlı anormal davranış modelleri nelerdir? Anormal davranışı

Detaylı

TG 13 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 13 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 13 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında

Yarışma Sınavı. 3 Aşağıdakilerden hangisi rehber öğretmenin. A ) Öğrenci kişilik hizmetleri hakkında 1 şağıdakilerden hangisi, eğitim-öğretim kurumlannda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmeni tanımlamaktadır? ) Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) B ) Psikolog

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

KARİYER DANIŞMALNLIĞI. Doç. Dr. Mustafa KOÇ

KARİYER DANIŞMALNLIĞI. Doç. Dr. Mustafa KOÇ KARİYER DANIŞMALNLIĞI B Doç. Dr. Mustafa KOÇ Günümüzde danışanın mesleki kaygılarına eşlik eden psikolojik sorunlara yönelik müdahale teknikleri daha çok kullanılmaktadır. Danışanın hem kendi özelliklerini

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME Öğrenci tanıma tekniklerinin en yaygın olanlarından biridir. Görüşme, ya problemli kişi ile ya da onun bir yakını ile, bu konuda deneyimi olan bir yetişkinin

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR

uzman yaklaşımı rehberlik Branş Analizi Taner DEMİR Branş Analizi rehberlik 2012 sınavı ile birlikte 2013 sınavında da rehberlik sorularının kalitesiyle ilgili hayal kırıklığı devam etmektedir. Sorular genel olarak değerlendirildiğinde kolay ve orta güçlükte

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ

OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ OKUL ÖNCESİ ve İLKOKUL ÖĞRENCİ ADAYLARI TANIMA, DEĞERLENDİRME ve SEÇME ÇALIŞMASI HİZMET TEKLİFİ ŞUBAT 2015 Bu teklif Özel Nun İlkokulu için 2015-2106 Eğitim- Öğretim Yılı nda okula başvuran okul öncesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ. Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız?

REHBERLİK SERVİSİ. Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız? REHBERLİK SERVİSİ Anne-Babalar Okula Hazır Mıyız? OKULA GİTTİĞİNİZ İLK GÜNÜ HATIRLIYOR MUSUNUZ? Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu başlangıç hem onun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... 1 Meslek Seçimine Yardım Hizmetlerinin Gelişimi... 3 Meslek seçiminin dinamiğini açıklama girişimleri... 5 Avrupa Ülkelerinde Meslek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı

ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME. Hazırlayan Semiramis Gülenç

ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME. Hazırlayan Semiramis Gülenç ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME Hazırlayan Semiramis Gülenç DAVRANIŞIN TANıMı Bir organizmanın gösterdiği her türlü tepki,organizmanın, çevrede ve/veya çevreyle olan ilişkisinde

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır.

Detaylı

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları Öğrenci Koçluğu El Kitabı

Anabilim Eğitim Kurumları Öğrenci Koçluğu El Kitabı Anabilim Eğitim Kurumları Öğrenci Koçluğu El Kitabı Anabilim de ögrenci koçlugu uygulamasi baslamis biliyor musun? '' Kimseye bir ey ögretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.

Detaylı

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ

AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ AKRAN DOSTU OKUL MODELİ PROJESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bu proje; okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul personelini kapsayan geniş katılımlı bir çalışmayı amaçlar. Bu proje; tüm

Detaylı

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın Sınava sonra çalışırım. Okuma ödevlerimi sonra yaparım. Notlarımı sonra düzenlerim. Raporumu sonra veririm. Akademik danışmanımı görmeye sonra giderim. Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız;

Detaylı

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman. Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Esin TÜRKOĞLU Psikolojik Danışman Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Tütün Alkol ve Madde Bağımlılığı Önleme Programı 2. Trafik Dersinde Madde Bağımlılığının Trafiğe Etkisi Kazanımı 3. Okul Rehberlik

Detaylı

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Kanserli Hastalar Tarafından Sık Sorulan Sorular Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Hastaların Soruları Tıbbi tedavi Otonomi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Ders No : 0310360121 Teorik : 1 Pratik : 4 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri

Detaylı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: 3 Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır? Örgün Eğitim Öğretim -Doğrudan

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı