İçindekiler. Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel. Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel. Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model"

Transkript

1 İçindekiler Nuray Alagözlü Aslı Altan Aslı Altan & Neşe Arslan Dilek Altunay Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel Pınar Bekar Doğan Bulut & Huriye Mannasoğlu Gülay Cedden Eyyup Coşkun Müzeyyen Çiyiltepe & Özgür Aydın Derya Çokal Karadaş Hatice Çubukçu Nesrin Deliktaşlı Ömer Demircan Derya Duman Selma Elyıldırım İclâl Ergenç & Dilek Fidan Banka Teminat Mektuplarına Yönelik Bir Tür Çözümlemesi Sağdan Sola mı, Soldan Sağa mı? Türkçede Ünlü Uyumunun Ediniminde İçtüreme Çocukların İki Anlamlı Bir Takıyı Edinimi: Türkçede -DIr Takısı Neden-Sonuç İlişkisi Bağlaçları ve Metinde Bağdaşıklık Gazete Köşe Yazılarında Yansıma Gerçeklik Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model Alıntı Sözcüklerde Dizimsel Etkileşim Sonucu [l] ve [t] Ünsüzlerinde Görülen Değişimler Türkçe de Söz Kesme Eylemi: Kim, Nerede, Niçin Daha Çok Söz Kesiyor? Eylemin Tümce İçerisindeki Yerinin Almanca da Tümce Üretimi Sırasındaki Etkisi İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Metin Tutarlılığı Bağlama İlkelerinin Edinimi: Sözdizim ve Kullanımbilim Etkileşimi Konuşma Dilinde İşte nin Bilişsel Edimbilim Işığında İşlevlerinin Çözümlemesi Sözün Güce Dönüşümü: Güçeylem ler Türk ve Fransız Ceza Kanunlarının Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi ve Çalışmanın Çeviribilime Katkısı Türkçede İzleme Artsüremli Bakış Açısından Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Bir Uygulama: Annelik İmgesinin Kadın Dergilerinde Kurgulanması Gazete Dilinde Kullanılan Eşdizimlilikler Bürünsel Anlamın Edinimi: Sesbilim ve Kullanımbilim Etkileşimi 1

2 Fatma Erkman, F. Alıç, Ö. Görür, M. Karakurt, Z. Polat, İ. Uluğ Özden Fidan & Ayşen Cem Değer Hürriyet Gökdayı Mine Güven Belma Haznedar Kamil İşeri Selçuk İşsever Ferhat Karabulut Ayşe Banu Karadağ Muhsin Karaş Nalan Kızıltan, Eda Özçelik, Taner Tunç Astrid Menz & Christoph Schroeder Mesut Meral Sıfat Tamlamalarında [bir] Kullanımı Dilbilim Alanında Türkçe Yazılmış Araştırma Yazılarının Giriş Bölümlerindeki Göndermede Bulunma Örüntüleri Yabancı Dillerin Günümüz Türkiye Türkçesinde Sözcük Dizilişine Etkisi Türkçe de Çevrik Yapıların Görünüş Özellikleri İkidillilikte Dillerarası Etkileşim Türkçe Ders Kitaplarında (6. Sınıf) Yer Alan Metinlerin Türlerini Temsil Yeterliliği Nesne Kaydırımı ve Türkçe Dilde İkonlaşma Disiplinler Arasılık ve Çeviribilim: Disiplinler Arası Yaklaşımların Çeviri Eğitimine Olası Yansımaları Dünyadaki Dil Politikaları Işığında Türk Dili ve Ulusal Kimlik Sorunu Çocukların Yazınsal Metinlerde Kullanılan Sözcelerdeki Göndergeleri Kavrama Edinci Türkçenin Yazımına Yeni Bir Yaklaşım: Sesbilimselliğin Mitinin Sorgulanması Boş Nesneler Sözdizimsel Değişken mi? N. Osam & A. S. Ağazade Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Tutumları Eser Ördem Emrah Özcan Şükriye Ruhi Mustafa Sarı Çiğdem S. Şimşek, Jochen Rehbein, Ezel Babur Türkiye Türkçe sinde Zaman ve Vakit Sözcükleri Üzerine Anlambilimsel Bir Çalışma: Bilişsel Dilbilimsel Bir Yaklaşım Türkçe Öğrenici Sözlüğü İncelik Kuramında Gelişmeler ve Kavramsal Sorunlar Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlıcaya Zamir Kökenli 1. Teklik Şahıs Ekinde Görülen Değişmeler İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi I: Bu, Şu, O ve Dilin Gösterme Alanı 2

3 Meliha R. Şimşek Eser E. Taylan & Ayhan Aksu-Koç Feyza Türkay Aygül Uçar F. Uzdu, G. Demirel, Ö. Macit, S. Düzenli, V. Doğan Günay Neslihan Özmen-Veld Emine Yarar Cem Yüksel & Murat Türk İlknur Yüksel Deniz Zeyrek, Çiler Hatipoğlu, N. Bedin Atalay Yuvarlak Masa Cem Bozşahin, Aslı Göksel, Meltem Kelepir, Aslı Üntak, Umut Özge Necate Baykoç Dönmez, Tülin Güler, Ebru D. Gül N. Engin Uzun, Leyla Uzun, Zeynep Erk Emeksiz, İlknur Keçik, Ümit Deniz Turan Poster Sunumları Yeşim Aksan & Dilek Kantar Ezel Babur, Çiğdem S. Şimşek, Jochen Rehbein, Özler Çakır, Yeşim Adlar Adları Niteler mi? Belirteçlerde Görünüş ve Kiplik İlişkisi Türk Çocukları ve Annelerinin Ad/Eylem Kullanımlarının Bağlam Etmeni ile İlişkisi Eylemde Çokanlamlılık ve Sözlük Girdisi Olarak Yardımcı Eylemler Dilimizdeki Kullanım Sıklığı Yüksek Meslek Adlarının Sözlük Tanımlarının Değerlendirilmesi Türkçe Söylemlerde Zamansal Eşzamanlılık İlişkileri Dolaylı Evet/Hayır Sorularının Biçimsel ve Anlamsal Özellikleri Adli Konuşma Kayıtlarında Konuşmacı Profili Belirleme Türkçede Olumsuzluk Yapıları ve Bağdaşıklık Türkçe /r/ nin Akustik Özellikleri Türkçede Ezgi: Sözdizim ve Edimle İlişkisi Çocuklarda Dilin Kazanımı, Gelişimi ve Değerlendirilmesi Sosyal Bilimler Alanında Yazılan Türkçe Metinlerdeki Tutarlılık İlişkileri ve Tartışma Yapısı Kavramsal Metafor Kuramı Açısından Türkçede Duygu Metaforları Bütüncesi İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Dilsel Araçların İncelenmesi II: Ünlemler ve Dilin Yönlendirme Alanı İkidilli Yetişkinlerin Metin İşlemleme Süreçleri: Sesli 3

4 Aksan, Devrim Alıcı, Dönercan Dönük Aslı Göksel & Belma Haznedar Mustafa Sarıca & Süleyman Eratalay Mustafa Sözen Feyza Türkay & Sophie Kern Namık Ülkersoy Banu Yaman Elif Kır Düşünme Yöntemi ve Bilişsel İşlemler Türkçe Tamlamaların Yapısı Bir Veri Tabanı Çalışması Sümer Belirteçlerinin Türkçe ile İlgisi Sinematografik Dilde Zaman Kipleri ve Örnek Bir Uygulama Türk ve Fransız Anneler Tarafından Çocuğa Yönlendirilmiş Konuşmadaki Farklılıklar: Ad/Eylem Kullanımına Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısı Belirtililik Ayırt Etme Hipotezi nin İngilizce Sesletim Hataları ile İlişkisi Hollanda ve Türkiye de Türkçe Öğretimi (Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirme Çalışması) Türkçedeki Parçalarüstü Sesbirimlerinin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğreniciler Tarafından Kullanımı ve Algılanması: Araştırma Bulguları ve Ders İçerik Önerisi 4

5 Nuray Alagözlü Başkent Üniversitesi Banka Teminat Mektuplarına Yönelik Bir Tür Çözümlemesi Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. Banka teminat mektupları, bankalar tarafından yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşa hitaben verilen ve söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi durumunda meblağının kayıtsız şartsız ödenmesi taahhüdünü içeren garantilerdir (Işıktaç, 2007). Bu çalışmada banka teminat mektupları bir söylem türü olarak ele alınmış ve çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında dört bankadan (İş Bankası, Denizbank, Halk Bankası, Garanti Bankası) temin edilen 30 çeşitli teminat mektubu (kesin, geçici, avans, gümrük, icra) incelenmiştir. Bu mektupların arasında bazıları 1985, 1987 ve 1988 yıllarına ait teminat mektuplarıdır. Çözümleme tür kavramına yönelik farklı yaklaşımlar arasında Swales (1990) ve Bhatia (1993) tarafından ortaya konulan tür kuramı benimsenerek yapılmıştır. Buna göre bir türün oluşması ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesinde üç öge esastır (Swales, 1990:25): 1. Söylem topluluğu, 2. Metnin üretilmesine yol açan ortak iletişimsel amaç, 3. Ortak içerik, paylaşılan sözcük seçimi ve sözdizimsel yapılar. Teminat mektuplarında söylem topluluğunu Garantör, Lehdar, Muhatap, Kontrgarantiyi veren tüzel kişiler veya kurumlar oluşturmakta ve iletişimsel amaç garanti etmektir. Söylem yapısının durağan nitelikler taşıdığı, kalıplaşmış temel yapısal aşamaların (adım yapısı) bulunduğu, bankalar arası farklılıkların bulunmadığı, fakat farklılıkların sadece teminat mektuplarının çeşitlerinden kaynaklanan minimal değişikler olduğu ortaya çıkmıştır. Sözcüksel aşamada Arapça ve İngilizce den ödünç sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı gözlenmiştir. Ancak, yeni kurulmuş bankaların teminat mektuplarında Türkçe sözcükler daha fazla yer almaktadır. Ayrıca daha köklü bankaların elinde tuttuğu en eski teminat mektupları 5

6 incelendiğinde de zaman içerisinde ödünç sözcüklerin ve sözdizimsel yapıların yerini Türkçe ifadeler almıştır. Sözdizimsel aşamada ise uzun ve karmaşık tümceler, koşul tümceleri, etken tümceler göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın bankacılık dilinin ve bu mektup türünün betimlenmesi açısından Türkiye deki dilbilim ve söylem çalışmalarına katkısının yanında, Türkçe nin Özel amaçlı öğretimi alanında da fayda sağlaması olasıdır. Kaynakça Bhatia, V.K Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman Işıktaç, M.Ş Banka Hukuku. Swales, J Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. 10 Mayıs B Salonu 6

7 Aslı Altan Hacettepe Üniversitesi Sağdan Sola mı, Soldan Sağa mı? Türkçede Ünlü Uyumunun Ediniminde İçtüreme Türkçede hece başında iki ünsüz sesin birbirinin ardından gelmesi kısıtlamalı olduğundan bu tür alıntı sözcükler sesletilirken içtüreme yoluyla ilk iki ünsüzün arasına [i, ı, u, ü] ünlülerinden biri getirilir (pirens, kıredi, buroşür, süveter). Türkçede ünlü uyumunun kökler ve ekler göz önüne alındığında soldan sağa değil de, sağdan sola işlediği tek durum içtüreme olduğundan bu çalışmanın ünlü uyumunun edinimine ışık tutulmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Türkçede içtüremede kullanılan ünlünün seçiminde önem taşıyan nedenler Yavaş (1980) ve Clements & Sezer (1982) tarafından ortaya konmuştur. Sözcük içerisindeki ünlü sesle ünlü uyumunun olduğu kadar ünsüz sesin de etkisi olduğu saptanmıştır. Ancak, içtüreme ünlüsünden sonra gelen ünsüz ses gözönüne alındığında bile kuraldışı bazı örnekler bulunmakta ve içtüreme ünlüsünü belirleyen etmenler karmaşık görünmektedir. Daha önceki çalışmalarda (Ekmekçi, 1979; Aksu-Koç, 1985; Altan, 2007) çocukların içtüremede kullanılan ünlülerin seçiminde hata yapıp yapmadıkları araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Türkçeyi anadil olarak edinen çocukların bu konuda hata yapıp yapmadıkları belirlemek, hatalarını betimlemek ve içtüreme ünlüsünün seçimini etkileyen kuralların edinildiği yaşı ortaya koymaya çalışmaktır. 3;0-5;0 yaşları ve 7;0-8;0 yaşları arasındaki 3 farklı yaş grubundan toplam 36 çocuğa üç farklı deney yapılmıştır. Birinci deneyde, çocuklara cevabı içtüreme ünlüsü gerektiren sözcükler içeren sorular yöneltilmiştir. İkinci deneyde ise, çocuklara duydukların kelimelerin yanlış olup olmadığı sorulmuştur (Stromswold, 1990). Son deneyde de, çocuklardan içerisinde içtüreme ünlüsü olan alıntı kelimeler içeren tümceleri tekrar etmeleri 7

8 istenmiştir. Kullanılan sözcüklerden bazıları şunlardır: pirens, kıravat, sipor, kıral, gurup. Sonuçları karşılaştırmak açısından, aynı deney 6 adet yetişkinle de yapılmıştır. Sonuç olarak, çocukların sözcüklerin bazılarında farklı içtüreme ünlüsü kullandıkları, bazı kullanımlarının yetişkinlerden tamamen ayrıldığı ve sesbilimsel açıdan yanlış olduğu gözlemlenmiştir. Bunun küçük yaşlardaki çocukların içtüreme ünlüsü seçimini belirleyen kuralları tam olarak anlayamamış olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 7;0-8;0 yaş grubundaki çocukların bile hata yaptıkları saptanmıştır. Yetişkinlerin kullanımı ise, içtüreme ünlüsünün seçiminde bazı sözcüklerde farklılıklar olmakla birlikte, kullanılan sözcüklerin çoğunda aynı içtüreme ünlüsünün kullanıldığını göstermiştir. Kaynakça Altan, A Acquisition of Vowel Harmony in Turkish, Old Conference in Phonology 4 (OCP4) te sunulmuş poster bildirisi, January Rodos: Yunanistan. Balım, Ç. & Seegmiller, S Vowel Harmony in Turkish Roots. Rona, B. (Haz.), Proceedings of the Fifth International Conference on Turkish Linguistics. Ankara. Clements, G. N. & Sezer, E Vowel and Consonant Disharmony in Turkish. Van der Hulst, H. & Smith, N. (Haz.), The Structure of Phonological Representations (Part II). Foris Publications: Dordrecht. Kabak, B. & Idsardi W. basımda. Perceptual distortions in the adaptation of English consonant clusters: Syllable structure or consonantal contact constraints? Language and Speech. Stromswold, K Learnability and the Acquisition of Auxiliaries. Doktora tezi. MIT. Yavaş, M Borrowings and its Implications for Turkish Phonology. Basılmamış Doktora Tezi. Kansas Üniversitesi. 10 Mayıs C Salonu 8

9 Aslı Altan & Neşe Arslan Hacettepe Üniversitesi - Çocukların İki Anlamlı Bir Takıyı Edinimi: Türkçede -DIr Takısı -DIr takısı tümceye kesinlik (ör. yapılacaktır) veya olasılık (ör. gitmiştir) olmak üzere iki farklı anlam kazandırabilir. Underhill (1976:33, 207) bu takının vurgu anlamı verdiğini ileri sürmüştür. -DIr hem ad hem de eylem tümcelerinde herhangi bir kişi ekinden sonra gelebilir, ancak çoğunlukla üçüncü tekil kişi ekini takip eder (Underhill, 1976). Eylem tümcelerinde bu takı -miş, (I)yor, - (y)acak, -mali, -makta takılarından sonra gelir ve tümcenin anlamını tahmin ya da kesinlik yönünde değiştirir (Sansa, 1986). Aksu-Koç (1999) miş ve DIr ın edinimini karşılaştırdığı çalışmasında, çocukların DIr ın belirsizlik anlamını daha önce öğrendiklerini ortaya koymuştur. -DIr takısının tümceye kattığı anlam bağlama ve diğer takılarla etkileşimine göre değişmektedir. Bu çalışmada bu amaçla çocukların -DIr takısının kesinlik ve olasılık taşıyan kullanımlarının farkında olup olmadıklarına bakılmış ve kullandıkları bağlamlar incelenmiştir. Doğal dil kullanımı sırasında bu takının hangi yaşta ve hangi anlamda ortaya çıktığını bulmak için 2;0-4;8 yaşları arası 33 çocuktan, kesitsel yöntemle, 4 ay zaman aralıklarıyla elde edilmiş doğal dil kullanımını yansıtan veriler (CHILDES, MacWhinney;1995) incelenmiştir. Deneysel çalışma ise, 3;0-5;0 yaş grubundan 20 ve 6;0-8;0 yaş grubundan 20 olmak üzere toplam 40 çocukla yürütülmüştür. Sonuçları karşılaştırmak amacıyla, deney yaş aralığındaki 10 yetişkine de uygulanmıştır. Veri toplama işlemi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çocuklardan bir hikaye anlatmaları istenmiş ve kullandıkları -DIr tümceleri tespit edilmiştir. Daha sonra, bu takının kullanıldığı tümceler kesinlik içeren/içermeyen ve olasılık 9

10 içeren/içermeyen olarak sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise çocuklara sorular sorularak -DIr takısını içeren cevaplar verip vermedikleri incelenmiştir. Sorularda Dır takısının hem kesinlik içeren (ör. muz nasıl bir meyvedir?, köpek büyük müdür?) hem de olasılık içeren (ör. bugün hava nasıldır?, annen ne yemek yapmıştır?) anlamları kullanılmıştır. Çocukların verdikleri cevaplardaki kullanımlarının kesinlik içerip içermediğini sınamak amacıyla cevaplarından emin olup olmadıkları sorulmuştur. Eylem tümcelerinde -DIr takısından önce gelen -miş, (I)yor ve -(y)acak takılarıyla DIr ın anlam etkileşimine de bakılmıştır. -DIr takısının farklı kullanımlarının erken yaşlarda edinilip edinilmediği veri incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır. Kaynakça Aksu- Koç, A Changes in the Bases for Children s Assertions: The Acquisition of Epistemic DIr. 9th International Conference on Turkish Linguistics, Oxford. Aksu-Koç, A The Acquisition of Aspect and Modality. Cambridge: Cambridge University Press. Küntay, A. & Slobin, D. I The Acquisition of Turkish as a Native Language. A Research Review. Turkic Languages 3, Macwhinney, B The CHILDES Handbook: Tools for Analyzing Talk. NJ: Lawrence Earlbaum Associates. Sansa - Tura, S DIR in Modern Turkish. Aksu- Koç, A. & Erguvanlı- Taylan, E. (Haz.), Proceedings of the Turkish Linguistics Conference, ( ). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Shirai, Y., Slobin, D. I., & Weist, R. (Haz.) The Acquisition of Tense/Aspect Morphology. Special Issue of First Language, 18. Slobin, D. & Aksu- Koç, A Tense, Aspect and Modality in the Use of the Turkish Evidential. Hopper, P. (Haz.), Tense, Aspect: Between Semantics & Pragmatics, ( ). Amsterdam: John Benjamins. Underhill, R Turkish Grammar. Cambridge, London: The MIT Press. 11 Mayıs B Salonu 10

11 Dilek Altunay Anadolu Üniversitesi Neden-Sonuç İlişkisi Bağlaçları ve Metinde Bağdaşıklık Bir metindeki sözcelerin birbirleri ile mantıksal ilişki içinde olması metnin bağdaşıklığının sağlanması açısından önem taşımakta, bu ilişkilerin bağlaçlar ile belirtilmesi de ilişkilerin anlaşılmasına ve metnin bağdaşıklığına katkıda bulunmaktadır. Bu konuda Halliday ve Hasan (1976), Mann ve Thompson (1987, 1988), Kehler (2002) gibi araştırmacılar çalışmalar yapmışlardır. Kehler (2002), metinlerdeki dilbilimsel boyutta üç farklı temel bağdaşıklık ilişkisi ile bunların alt gruplarını oluşturan bağdaşıklık ilişkilerini önermiştir. Temel bağdaşıklık ilişkileri: benzerlik, neden-sonuç ve bitişikliktir (contiguity). Bu çalışmada Türkçedeki bağdaşıklığı oluşturan ilişkilerden yalnızca bir tanesi, neden-sonuç temel bağdaşıklık ilişkisi ve bunun alt grupları, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi Kehler doğrultusunda ele alınacak ve bu ilişkilerin belirtilmesinde kullanılan bağlaçlar incelenecektir. Sonuç: [Ahmet tembellik etti] (ve) [sınıfta kaldı] Açıklama: [Ahmet sınıfta kaldı] (çünkü) [tembellik etti] Beklenti Karşıtlığı (Violated Expectation): [Ahmet tembellik etti] (ama) [sınıfta kalmadı] Engelin İnkarı (Denial of Preventer): [Ahmet sınıfta kaldı] (oysa) [tembellik etmemişti] Bu çalışmada doğal yazılı metinlerden alınan veriler nedensonuç ulamlarına göre kodlanmış ve bu ilişkiyi sağlayan bağlaçlar niceliksel bir çalışma çerçevesinde incelenmiştir. 11

12 Çalışmanın ortaya çıkardığı bulgular, Türkçe metinlerdeki bağdaşıklık ve bağlaçların daha iyi anlaşılmasına ışık tutacaktır. Ayrıca, bulgular uygulamalı dilbilim alanında da araştırmacılara yol gösterici olabilir. Çalışma anadili Türkçe olan ve ikinci ya da yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin metinlerdeki bağdaşıklığı anlayarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde öğretmenler için yararlı olabilir. Kaynakça Halliday, M. A. K. & Hasan, R Cohesion in English. London & New York: Longman. Kehler, A Coherence, Reference and the Theory of Grammar, Stanford: CSLI Publications. Mann, W. & Thompson, S Rhetorical Structure Theory: A Theory of Text Organization. Technical Reports. ISI-RS Mann, W. & Thompson, S Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of Text Organization. Text 8 (3), Mayıs C Salonu 12

13 Elif Arıca & Tuğba Çelik Özer Ankara Üniversitesi - Gazete Köşe Yazılarında Yansıma Gerçeklik Bu çalışmada, aynı dış gerçekliğe gönderim yapan yani aynı konuda farklı gazetelerde yayımlanmış köşe yazılarının söz konusu gerçekliği nasıl yansıttıkları tartışılacak; bir dış gerçekliğin farklı gazetelerde söylem boyutunda işlenip birbirinden farklı yansıma gerçekliliklere dönüşüp dönüşmediği ortaya konacaktır. Çalışma, ağırlıklı olarak sözcüksel bağdaşıklık düzeyinde sınırlı tutulacak bir çözümlemeyi içerecektir. Bu çerçevede, köşe yazıları üzerinde betimlemeler yapılırken farklılaşma şu dilsel tanıtlara dayalı olarak sunulacaktır: 1. Metin varlıkları metne nasıl tanıtılmış ve nasıl sürdürülmüştür? 2. Varlıklarla ilişkili niteleyicilerin (ön adlar) seçiminde hangi söylemsel tercihler belirginleştirilmiştir? 3. Olay ve durumların anlatımında kullanılan eylemler ve eylem niteleyicileri (belirteçler), varlıklar ve niteleyicilerle nasıl bir eşdizimsel örüntülemeye (collocational pattern) dönüştürülmüştür? Söz konusu dilsel tanıtlara dayandırılarak gerekçelendirilecek bulgular çerçevesinde çalışmada, gazete köşe yazılarında dış gerçekliğin yansıma gerçekliğe dönüşmesinde ideolojinin ne türlü bir etkinlik sergilediği ve ideolojinin dış gerçekliği aşama aşama değiştirip değiştirmediği konusunda vargılar ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmada ulaşılacak olan vargılar ile Türkçe gazetelerde yayımlanan köşe yazılarında yansıma gerçeklik söyleminin çatısının nasıl oluşturulduğu betimlenmeye çalışılacaktır. Böylece çalışma, dilsel tanıtlarıyla gerekçelendirilmiş, söylemde yansıma gerçekliği ve ideolojiyi ortaya koymaya yönelik bir yöntem olarak sunulan (Fairclough, 2003) bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi (Critical Discourse Analysis) örneği olarak biçimlendirilecektir. Kaynakça Fairclough, N Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research. New York: Routledge Publishing. 11 Mayıs B Salonu 13

14 Füsun (Bilir) Ataseven & Emine Bogenç Demirel Yıldız Teknik Üniversitesi - Sözlük Çevirisi Alanında Proje Tabanlı Bir Model Bildirinin konusu, Larousse yayınevi tarafından yayınlanan kapsamlı tek-dilli (Fransızca) sözlük LEXIS in Türkçe deki çeviri çalışmasını betimlemektir yılında farklı bir yaklaşımla, LEXIS i iki dilli sözlük şeklinde Türkiye ye kazandırmayı amaçlayan bu çeviri çalışması, proje temelli bir araştırmadır. Türkiye de alanında nitelikli sözlük olarak varolan büyük bir boşluğu doldurması beklenen bu çalışmaya, Michel Foucault nun Bir dil eğer birbirleriyle çakışan veya birbirlerinin içine oturan veyahut birbirlerine uyan kelimelerle, eklenmiş bir dil olabildiyse, bu durum, bu kelimelerin basit adlandırma eyleminden itibaren türemeye ara vermemeleri, değişken bir genişlik kazanmaları sayesinde olmuştur (Foucault, 2001:181) şeklindeki düşünceleri temel alınarak başlanmıştır. Çalışmada benimsenen genel amaç ve uygulanan yöntemlerin belirlenmesinde ise Türk dilbiliminin öncü isimlerinden Doğan Aksan ve Berke Vardar ın konuyla ilgili görüşleri etkili olmuştur. Aksan, genel olarak dilin genel işlevleri hakkında şöyle der: Her dilin kendine özgü bir dünyayı anlayış ve anlatış biçimi vardır. Bu biçim, dilin sözvarlığının, anlam açısından incelenmesiyle ortaya konabilir (Aksan, 1990: 14). Nitekim bu çeviri çalışmasının temel amacı da, dilimizin sözvarlığını araştırarak onun engin gücünü tanımak ve ortaya koymak şeklinde özetlenebilir. Vardar ise dilde sözlüklerin önemini şöyle vurgular: Bir dildeki sözlüksel birimlerin tümünü, tanımlamaları, tanıkları, söylenişleri, kökenleri, kullanılan dilbilgisi karşılıklarıyla sunan yapıtlar sözlüklerdir. Ekinsel nesneler olan sözlükler kesintisiz bir okuma için değil, gereksinim duyulan durumlarda başvuruda bulunmak için hazırlanır (Vardar, 2002:182). Vardar ın bu saptamasından yola çıkarak, bildiride, disiplinler arası incelemelere 14

15 açık bulunan bu çeviri çalışmasına, çağdaş çeviribilim kuramları çerçevesinde betimleyici bir bakış açısıyla nasıl yaklaşılabileceği açıklanacaktır. Kaynakça Aksan, D Türkçenin Gücü. Bilgi Yayınevi. Vardar, B Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Multilingual Yayınevi. Rifat, M Çeviri Seçkisi. Dünya Yayınevi. Foucault, M Kelimeler ve Şeyler. İmge Kitabevi. 11 Mayıs C Salonu 15

16 Pınar Bekar Ankara Üniversitesi Alıntı Sözcüklerde Dizimsel Etkileşim Sonucu [l] ve [t] Ünsüzlerinde Görülen Değişimler Bu çalışmada [l] ve [t] ünsüzlerinin dizimsel etkileşim sonucu gerçekleşen ses uyumuna aykırı görünümleri sunulmaktadır. Yavaş (1979)'a göre ses uyumu, dilin doğal işleyişi içinde uyumsuz köklere sahip sözcüklere uygulanamamaktadır. Carr (1993:251) uyumsuz köklü alıntı sözcüklerin üzerine sonek getirildiğinde ses uyumu ilkelerini yitirdiğini, benzer bir biçimde (Kirchner, 1993 içinde) Clement ve Sezer (1982) Türkçede alıntı sözcüklere eklenen sonek ile kök arasında, uyumsuzluk sürecinin işlediğini ileri sürmektedirler. Bu çalışmada yukarıda sözü edilen görüşlere dayanarak, Türkçede [l] ve [t] ünsüzlerinin seslem sonunda taşıdıkları kısıtlamalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütüncesini Türkçe Sözlük te (1998) sözcük sonunda öndamaksıl <a> ünlüsünün bulunduğu toplam 480 sözcük oluşturmaktadır. Bu sözcüklerin, 64 ünde [t] ve 145 inde [l] olmak üzere, 209 unun son sesinde [l] ve [t] ünsüzleri bulunmaktadır. Ayrıca bütüncede sözcük sonunda öndamaksıl <a> ünlüsü taşıyan, ancak <at> biçiminde sonlanmayan 271 sözcük bulunmaktadır. Bu çerçevede söz konusu bütünceden, öncelikle [l] ünsüzünün sözcük sonundaki sesbirimsel değerini betimlemek amacıyla sandal ve moral sözcükleri, [t] ünsüzü için sanat, tokat, saat, takat ve kanaat sözcükleri ve son sesleminde öndamaksıl <a> ünlüsü bulunmasına rağmen, [t] ünsüzü ile sonlanan sözcüklerden farklı işlev gören reklam ve mekan sözcüklerine ilişkin ses çözümlemeleri için Praat 4.5 Ses Çözümleme Programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda, kimi alıntı sözcüklerin son sesleminde bulunan [t] ünsüzün [t] üzerine öndil ünlüsü yüklenerek soluklu bir görünüm taşıdığı öne sürülmektedir. 16

17 Kaynakça Carr, P Phonology. London: MacMillian Press. Demircan, Ö Türkçenin Ses Dizimi. İstanbul: Der Yayınları. Kirchner, R Turkish Vowel Harmony and Disharmony: An Optimality Theoretic Account. Rutgers OptimalityWorkshop I. Yavaş, M Borrowing and its Implications for Turkish Phonology. Staiano, A. & Yavaş, F. (Haz.), Kansas Working Papers in Linguistics, 3, Staiano, A Vowel Harmony, Natural Phonology and The Problems of Borrowing. Gathercole, G. & Godden, K. (Haz.), Kansas Working Papers in Linguistics, 4 ( 2), Mayıs C Salonu 17

18 Doğan Bulut & Huriye Mannasoğlu Erciyes Üniversitesi - Türkçe de Söz Kesme Eylemi: Kim, Nerede, Niçin Daha Çok Söz Kesiyor? Bu bildiri, Dell Hymes ın (1974) ortaya koyduğu iletişim olaylarının bileşenlerine dayanarak, fiziksel/kültürel bağlam, geçişe uygun noktaların tanınması ya da göz ardı edilmesi, sözü kesilenin cinsiyeti ve katılımcıların söz kesmelerdeki amaçları gibi iletişimsel unsurların günlük Türkçe konuşmalardaki etkilerini ele almaktadır. Bu çalışmada, 16 sı erkek, 17 si bayan olmak üzere yaş arasında, Türkçeyi ana dili olarak konuşan 33 kişinin aile toplantısı, büro, okul kantini, sınıf ve kültür merkezi gibi doğal ortamlarda kaydedilmiş söz kesmelerini içeren 40 iletişim olayı incelendi. Katılımcılar arasındaki yaş farkı ve ilişki düzeyi ile fiziksel bağlama dayanarak öğrenci-öğretmen, öğrenci-danışman ve öğrenci-memur konuşmaları resmi, iki arkadaş, ağabey-kardeş, baba-kız, anne-kız konuşmalarıysa resmi olmayan konuşma olarak değerlendirildi. Elde edilen sıklıklar yüzdeye çevrilip her bir iletişim unsurunun bu çalışmaya dahil edilen diğer iletişim unsurları ile etkileşimi nitelik ve nicelik açısından karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, geçişe uygun noktaların göz ardı edilmesine resmi ortamlarda, erkeklerin söz kestiği ve sözü kesenin konuşmadaki sırasını başlatmak amacını taşıdığı durumlarda diğerlerinden daha sık rastlanmaktadır. Fiziksel/kültürel bağlam göz önüne alınınca, resmi olmayan durumlarda resmi olanlardan daha çok söz kesildiği ve söz kesmelerde en çok kullanılan amacın katılımcının konuşmadaki sırasını başlatmak istemesi olduğu görülmektedir. Bayanlar ve erkekler karşılaştırıldığında, bayanların hem en sık söz kesen hem de sözü en sık kesilen olduğu, bayanların resmi olmayan, erkeklerin ise resmi durumlarda (karşılarındakilerin yaşça daha büyük ve üstün statüde olmalarına rağmen) daha çok söz kestiği, farklı cinsiyetten katılımcıların konuşmalarında daha çok söz kesildiği, erkeklerin bayanların sözünü kesmesinin bayanların erkeklerin sözünü 18

19 kesmesinden daha sık gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, hem bayanların hem de erkeklerin söz keserken konuşmadaki sıralarını başlatmak ve açıklama istemek amaçlarını sık kullandığı, ancak kadınların konuşmacıyı desteklemek ve ona daha fazla bilgi sunmak amaçlarını, erkeklerin ise konuşmacının sırasını sona erdirmek amacını daha sık kullandıkları görülmektedir. Kaynakça Coates, J Language, Gender and Career. Mills, S. (Haz.), Language and Gender: Interdisciplinary Perspective, (13-30). Essex: Longman. Ecevit, Y Shop Floor Control: The Ideological Construction of Turkish Women Factory Workers. Redclift, N. & Sinclair, M. T. (Haz.), Working Women: International Perspectives on Labour and Gender Ideology içinde, (56-78). London: Routledge. Hymes, D Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Kendall, S., & Tannen D Gender and Language in the Workplace. Wodak, R. (Haz.), Gender and Discourse, (81-105). London: Sage. McElhinny, B. S I don t Smile Much Anymore : Affect, Gender, And the Discourse of Pittsburgh Police Officers. Coates, J. (Haz.), Language and Gender: A Reader, ( ). Oxford: Blackwell. Payne, K., Fuqua, H. E., Jr., & Cangemi, J Gendered Differences in Language and Aggressive/Argumentative Communication. Payne, K. E. (Haz.), Different but Equal: Communication between the Sexes, ( ). London: Praeger. Pschaid, P Language and Power in the Office. Tubingen: Gunter Narr. Saville Troike, M The Ethnography of Communication: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell. Sen, M Speech Accommodation and Interactional Power Differences between Females and Males in Same and Cross-Gender Conversational Dyads: A Social Psychological Approach. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Tannen, D Conversational Style: Analyzing Talk among Friends. Norwood: Ablex. Wardhaugh, R How Conversation Works. Oxford: Basil Blackwell West, C When the Doctor is a Lady : Power, Status and Gender in Physician-Patient Encounters. Coates, J. (Haz.), Language and Gender: A Reader ( ). Oxford: Blackwell. Yemenici, A Analysis of the Use of Politeness Maxims in Interruptions in Turkish Political Debates. Bayraktaroğlu, A. & Sifianou, M. (Haz.), Linguistic Politeness across Boundaries. John Benjamins. 10 Mayıs B Salonu 19

20 Gülay Cedden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eylemin Tümce İçerisindeki Yerinin Almanca da Tümce Üretimi Sırasındaki Etkisi Bu çalışmanın amacı, Türkçe anadili konuşucularının Almanca konuşurken söz dizimindeki eğilimlerini araştırmaktır. Bu araştırmaya 60 üçdilli (Türkçe-Almanca-İngilizce) üniversite öğrencisi katılmıştır. 30 öğrenci İngilizce Anadolu Lisesi nden, diğer 30 öğrenci Almanca Anadolu Lisesi nden mezun olmuşlardır. Çalışmaya katılan bütün öğrenciler verileri toplandığı dönemde, öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede okumaktaydı ve Almanca yan dal programına katılmaktaydılar. Bütün öğrencilerin Almanca ve İngilizce bilgileri yüksek düzeydeydi. Konuşma sırasında düşünme süresi çok kısıtlı olduğundan, konuşucunun zihinsel yükünü en aza indirgemeye çalıştığı düşünülmektedir. Dilbilgisi kuralları bilindiği halde aktarılmak istenen bilgi o anda daha önemli olduğu için, zihinde yük oluşturabilecek öğeler yanlış olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle eylemlerin çekimleri ve tümce içerisine doğru yerleştirilmesi Almanca konuşma sırasında yapılan yanlışların arasında en belirgin olanlardan bazılarıdır. Tümce oluşumunun zihindeki işleyişi konuşma sırasında takip edilebilmektedir. Bundan dolayı çalışma sırasında öğrencilere çok genel sorular sorulmuştur ve bu soruları rahat bir ortamda yanıtlamaları istenmiştir. Almanca konuşmaları kaydedilmiştir ve kayıtlar çözümlenerek tümceler incelenmiştir. Almanca yan tümcelerinde çekilmiş eylem Türkçe de olduğu gibi tümcenin sonunda yer almaktadır. İngilizce de ise eylem özneden hemen sonra gelmektedir. Bu durumda, özellikle Almanca yı birinci yabancı dil (ikinci dil) olarak öğrenen öğrencilerin Almanca konuşurken söz dizimi ile ilgili sorun yaşamayacakları beklenmektedir. Ancak çalışmanın sonunda Almanca yı da İngilizce yi de birinci yabancı dil (ikinci dil) 20

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk.

Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. Sunum-1: Sunum İçeriği: I. Dilbilim Hk. II. Bölüm Hk. I. Dilbilim Hakkında Dilbilim (linguistics) nedir? İletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını; fizyolojik, psikolojik,

Detaylı

24. UDK_KABUL EDILEN BİLDİRİLER. Türk Dili ve Dünden Bugüne Türkiyede Dil Edinimi Üzerine Yapılmış Çalışmalar

24. UDK_KABUL EDILEN BİLDİRİLER. Türk Dili ve Dünden Bugüne Türkiyede Dil Edinimi Üzerine Yapılmış Çalışmalar DAVETLİ KONUŞMACILAR 24. UDK_KABUL EDILEN BİLDİRİLER Özden EKMEKÇİ Güray KÖNİG Sumru ÖZSOY İclal ERGENÇ Türk Dili ve Dünden Bugüne Türkiyede Dil Edinimi Üzerine Yapılmış Çalışmalar Günümüzde Toplumdilbilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER I. KISIM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR I.A-YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI VE YÖNTEMLERİ / Derya YAYLI - Demet YAYLI 1- Giriş... 3 2- Yaklaşım, Yöntem, Teknik

Detaylı

Doç. Dr. Emine Yarar

Doç. Dr. Emine Yarar Doç. Dr. Emine Yarar yarar@hacettepe.edu.tr Öğrenim Durumu Yıl ve derece Alanı Üniversite 1992- Lisans Dilbilim Hacettepe Üniversitesi 1997- Yüksek Lisans Dilbilim Hacettepe Üniversitesi 2002- Doktora

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Asistan Mütercim-Tercümanlık Boğaziçi Üniversitesi 1995 Dr. Asistan -- -- Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Asistan Mütercim-Tercümanlık Boğaziçi Üniversitesi 1995 Dr. Asistan -- -- Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mine GÜVEN 2. Doğum Tarihi: 5 Nisan 1972 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mütercim-Tercümanlık Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Dilbilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ 5 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ DİLBİLİM NEDİR? İnsan dilinin farklı yönlerini inceleyen bilim dalı Dilbilim edebiyat değildir sadece İngilizce yle ilgili değildir soyutlama

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mine GÜVEN 2. Doğum Tarihi: 5 Nisan 1972 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim (Mütercim- Boğaziçi Üniversitesi 1994 Tercümanlık)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU. İlknur KEÇİK. 1. Giriş

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU. İlknur KEÇİK. 1. Giriş İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU İlknur KEÇİK 1. Giriş Dil gelişimi devam eden bir süreçtir. Çocuk, ilkokul döneminde sadece, sözlü dile ilişkin öğrendiklerini yazılı

Detaylı

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DİL DERGİSİ. Language Journal Sayı: 155 Ocak-Şubat-Mart Dergimiz Hakemlidir

DİL DERGİSİ. Language Journal Sayı: 155 Ocak-Şubat-Mart Dergimiz Hakemlidir DİL DERGİSİ Language Journal Sayı: 155 Ocak-Şubat-Mart 2012 Dergimiz Hakemlidir DİL DERGİSİ DANIŞMA KURULU Kamile Ün Açıkgöz Mustafa Aksan Yeşim Aksan Hikmet Asutay Aysu Ata Özgür Aydın Ayşen Cem Özler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

TÜRKÇE'DE KİŞİSİZ GİZLİ ÖZNE VE 'İNSAN' Ümit Deniz Turan Anadolu Üniversitesi

TÜRKÇE'DE KİŞİSİZ GİZLİ ÖZNE VE 'İNSAN' Ümit Deniz Turan Anadolu Üniversitesi TÜRKÇE'DE KİŞİSİZ GİZLİ ÖZNE VE 'İNSAN' Ümit Deniz Turan Anadolu Üniversitesi Türkçe, italyanca, İspanyolca, Yunanca, Korece, Japonca, Çince, vs. dilleri gibi gizli özneli bir dildir. Özne, eylemin sonunda

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Performans Teori Teorinin ortaya çıkışı ve tarihçesi Alan Dundes ve Üçlü Araştırma Modeli Performans Teori nin İcra Olayı Tahlil

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları Anlambilim ve Edimbilim Giriş Konuları İletişim Anlamın en «anlamlı» olduğu yer iletişim Basit bir iletişim modeli kanal (mesaj) gönderen kodlama gönderilen sinyal gürültü artıklık alınan sinyal kod açma

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

Türkçe de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri

Türkçe de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri Serkan Koç ve A. Cem Değer 51 Türkçe de Özne Ad Öbeği ve Boş Artgönderim Kullanımının Türkçe yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerdeki Gelişimsel Görünümleri Serkan Koç ve A. Cem Değer Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım Prof. Dr. Işıl Özyıldırım isiloz@hacettepe.edu.tr Tel: +90 312 2978525/120 (Son güncelleme: Ekim 2014) Kişisel Bilgiler Eğitim 1993 Doktora Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü 1986 Yüksek

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN EĞİTBİLİMSEL VE DİLBİLİMSEL TEMELLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN EĞİTBİLİMSEL VE DİLBİLİMSEL TEMELLERİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN EĞİTBİLİMSEL VE DİLBİLİMSEL TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü yusufsahin@erciyes.edu.tr Özet Bu çalışmada yabancı

Detaylı

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN KURULU Deniz ZEYREK Mustafa AKSAN Selçuk İŞSEVER Ümit Deniz TURAN Balkız ÖZTÜRK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mersin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Anadolu Üniversitesi

Detaylı

DİL DERGİSİ. Language Journal Sayı: 153 Temmuz-Ağustos-Eylül Dergimiz Hakemlidir

DİL DERGİSİ. Language Journal Sayı: 153 Temmuz-Ağustos-Eylül Dergimiz Hakemlidir DİL DERGİSİ Language Journal Sayı: 153 Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Dergimiz Hakemlidir DİL DERGİSİ DANIŞMA KURULU Kamile Ün Açıkgöz Mustafa Aksan Yeşim Aksan Hikmet Asutay Aysu Ata Özgür Aydın Ayşen Cem

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

27. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI Mayıs 2013 Kemer, Antalya

27. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI Mayıs 2013 Kemer, Antalya 27. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI 02-04 Mayıs 2013 Kemer, Antalya No. Unvan, Ad Soyad, Kurum Bildiri başlığı 1 Yrd. Doç. Dr. Gülhanım Ünsal, Kırıkkale Çeviride süreç yaklaşımının yazın ve teknik metin türlerine

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

İpek Pınar Bekar. Özgeçmiş. DOKTORA, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü. Tez Danışmanı: Prof. Dr.

İpek Pınar Bekar. Özgeçmiş. DOKTORA, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. İpek Pınar Bekar Özgeçmiş İletişim Adresi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü EG09, Dilbilim Laboratuvarı 06100, Sıhhiye, Ankara 0312-310-32-80-1693 E-posta Adresi pinarbekar@gmail.com

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENLİK PROGRAMLARIMERKEZİ BAŞKANLIĞI GRUNDTVIG PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY Mustafa ERDOĞAN TEMATİK TOPLANTI 08-11 Aralık 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

İKİDİLLİ TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZDİZIMSEL YAPILAR

İKİDİLLİ TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZDİZIMSEL YAPILAR İKİDİLLİ TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE YAZILI ANLATIMLARINDA SÖZDİZIMSEL YAPILAR LÜTFİYE OKTAR Ege Üniversitesi GİRİŞ Bu çalışmada, Türkçe ve İngilizce açıklayıcı anlatım biçimli yazılı

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ İşitilenin anlaşılıp kavranması için ilk şart dinleyici ile konuşmacının aynı dili paylaşıyor olmasıdır. Kişinin konuşulan dilin kurallarını özümsemiş olması dışardaki gürültü

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay *

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay * İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ Orhan Hanbay * Özet İlköğretim 6.ve 8. sınıf öğrencilerinin yabancı dil ders yöntemlerine (dilbilgisi çeviri, kulak dil ve iletişimsel

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

(Jt> Dil ve Edebiyat Dergisi 2: I, 35-50, 2005

(Jt> Dil ve Edebiyat Dergisi 2: I, 35-50, 2005 (Jt> Dil ve Edebiyat Dergisi 2: I, 35-50, 2005 SÖYLEM BELİRLEYİCİSİ OLARAK İŞTE'NİN EZGİ ÖRÜNTÜLERİ Aygül Uçar Ankara Üniversitesi Abstract: Discourse markers have important roles in human communication.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT 107 Güz 3 0 0

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

I. SINIF-GÜZ DÖNEMİ DİLBİLİME GİRİŞ I (3+0) 3 AKTS 6

I. SINIF-GÜZ DÖNEMİ DİLBİLİME GİRİŞ I (3+0) 3 AKTS 6 I. SINIF-GÜZ DÖNEMİ DİLBİLİME GİRİŞ I (3+0) 3 AKTS 6 Dilbilim çalışma alanı ve dilin bizi diğer canlılardaki iletişim sistemlerinden farklı kılan özellikleri hakkında bilgilendirme yapılır. Temel dilbilim

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK BAKIMINDAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ

BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK BAKIMINDAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK BAKIMINDAN LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİ Özet Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin yazılı anlatımlarında bağdaşıklık unsurlarını

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SOSYAL PSİKOLOJİ-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama

Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama Bilge Öztürk Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bilgeturkkan@gmail.com

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA ETKİNLİKLERİ UYGULAMA ESASLARI Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı