Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır."

Transkript

1 BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır. Tablo ile ilgili bilgiler ve özellikler access tarafından değil de sizin tarafınızdan burada tanımlanmalıdır. Sihirbazı kullanarak tablo oluştur : Sihirbazlar programda yapılması istenilen işlemlerin bilgisayar yardımı ile yapılmasına imkan tanırlar. Sihirbazların birçok avantajları vardır. Yapılmak istenilen şeyler hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmazsa bile sihirbaz adım adım ve her adımda da yapılması gerekenler konusunda bilgi vererek kullanıcıya yardımcı olur. Bu ekran aracılığı ile de tablo oluşturulabilir. Veriler girerek tablo oluştur : Bu alanda önce veritabanına yazılacak gerçek bilgiler yazılır ve girilen bu bilgilere göre veritabanında kullanılacak alanların özellikleri bilgisayar tarafından tanımlanır. Daha sonra veri ekranından tasarım ekranına geçilerek tanımlanan bu alanlara ait özellikler değiştirilebilir. Tasarım görünümünde tablo oluşturmak için; tasarım görünümünde tablo oluştur seçeneği üzerine mouse ile gelinerek çift tıklanır ve ekrana aşağıdaki görüntü gelir. Şekil 2.1. Tablo oluşturma penceresi Tabloya ait bilgilerin tanımlandığı alandır. Burada alan adı, türü ve gerekiyorsa açıklama için tanımı yazılabilir. Tabloya ait tanımlanan alan bilgilerinin özelliklerinin belirlendiği bölümdür. Yukarıda belirlenen alan adı ve veri türüne göre burada ekrana gelecek seçenekler farklı olacaktır. Bunlar daha sonraki sayfalarda açıklanmıştır. Alan özelliklerinin açıklamaları buradan takip edilir. Örneğin: Ekrandaki açıklama gibi. 119

2 Bu ekranda yapılacak işe uygun bilgilerin tanımlamaları her bir alan için tek tek yapılır. Mouse alan adı kısmına getirilir ve bir kez tıklanır ve buraya alan adı yazılır. Daha sonra Veri Türü alanına tıklanılarak Alan adına ait veri türü seçimi ekrana gelen seçim penceresinden seçilir. Seçilen veri türüne göre alan özelliklerindeki bilgiler farklı olarak ekrana gelecektir. Buradan da istenilen alan özellikleri seçilir. Alan Adı : Alanlara girilecek bilgilere verilecek o alanı niteleyen bir isim yazılır. Veri Türü : Bu alana yazılacak bilginin türü. Bilginin numara gibi sayılardan, ad soyad gibi harflerden veya adres gibi her ikisinin karışımından oluşacak bilgilerden meydana gelmesi gibi. Tanım : Sütuna o alanla ilgili bir açıklama yazılabilir. Bu açıklama bilgisi yazılmak zorunda değildir, ancak yazılırsa kullanılan alana ait bilgiler hakkında daha fazla bilgiye sahip olunacağından kullanımı daha kolay programlar oluşturulabilir. Buraya yazılacak açıklama veri girişi sırasında pencerenin en altındaki durum çubuğunda görüntülenir. Dolayısıyla kullanıcı buraya bakarak ne yazması gerektiğini ilgili açıklamadan görebilir. Öğrenci bilgilerinin tanımlandığı tabloya ait ekran görüntüsü. Şekil 2.2. Tablo elemanlarının tanıtılma penceresi 120

3 2.1. Access Veritabanı Veri Türleri : Metin : Yazılacak bilgiler harflerden veya hem harf hem de sayılardan meydana geliyorsa kullanılacak veri türüdür. Bu alana boşlukta dahil olmak üzere en fazla 255 karakter bilgi yazılabilir. Bu alana sadece sayılardan oluşan bilgilerde yazılabilir, ama yazılan bu sayılar hesaplama işlemlerinde kullanılamazlar. Not : Uzun metin yada metin ve sayı bileşimi kullanılabilir. Genelde açıklama ya da uzun bir not yazılacaksa bu alan kullanılır karakterle sınırlıdır. Öğrenciye ait özel bilgiler gibi bilgiler için bu veri türü kullanılmalıdır. Sayı : Öğrenci numarası, öğrencinin sınıfı gibi sayısal bilgiler için kullanılır. Sayısal alanlar matematiksel hesaplamalarda kullanılabilirler. Borç, alacak, öğrenci harcı gibi. Tarih/Saat : 100 ile 9999 arasındaki yıllar için tarih ve saat değerleridir. Para Birimi : Bir ile dört arasındaki ondalık basamağı olan, matematik hesaplamalarında kullanılan para birimi değerleri ve sayısal veriler içindir. Otomatik Sayı : Tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde, Access tarafından atanan benzersiz ardışık (birer birer artan) ya da rasgele sayılardır. Otomatik sayı alanları değiştirilemezler. Evet/Hayır : Yalnızca iki değerden birini içeren alanlar Evet/Hayır, Doğru/Yanlış, Açık/Kapalı gibi alanlar gibi. OLE Nesnesi : Access tablosuna bağlanmış ya da katıştırılmış bir nesne. (Microsotf Word veya Excel çalışma sayfası gibi) Köprü : Tıklandığında kullanıcıyı başka bir dosyaya, dosyadaki bir konuma veya Internet teki (www) bir bölgeye yönlendiren bağlantı. Arama Sihirbazı : Değerleri başka tablo, sorgu ya da değerler listesindeki değerlerden seçilen bir alan yaratılmasına yardımcı olan sihirbaz Access Veritabanı Alan Özellikleri Metin Alanı Özellikleri Alan Boyutu : Tanımlanan alana yazılabilecek en fazla karakter sayısını (255 e kadar) belirler. Biçim : Alandaki verinin ekranda nasıl görüneceğini belirler. 121

4 Kullanılan bazı biçim türleri! Yazılan bilgileri Sola Hizalı olarak yazar < Yazılan bilgilerin hepsi nasıl yazılırsa yazılsın küçük harfe dönüşür. > Yazılan bilgilerin hepsi nasıl yazılırsa yazılsın büyük harfe dönüşür. [color] Bilgiyi değerleri color kısmına yazılan renkte renkli gösterir. Giriş Maskesi : Veri girişi sırasında kullanılması gereken biçim ya da deseni belirler. Örneğin telefon numarası, vergi numarası girişindeki özel biçimler gibi. Şekil Giriş Maskesi Ekrana gelen pencerede de gözlemlendiği gibi burada bazı özel bilgiler için özel yazım stilleri olabilir. Sihirbaz ekranının da Giriş Maskesi ve Veri Görünümündeki bilgilerin hepsi isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Örneğin, tanımlanan bu alana şifre girişi yapılacaksa diğer insanların bunu görmemesi için ***** şeklinde bir bilgi giriş parolaların görüntülenmeye karşı korunmasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bir başka seçenekte ekrana gelen görüntü ile, telefon numarası (---) şeklinde yazılabilir. Örnekte öğrenciye ait telefon numarası yazılırken belirli bir düzene göre yazılabilmesi sağlanır. Burada telefon numarası alanı seçilir. Giriş maskesi ve Veri Görünümü kısmında Dene alanında bir telefon numarası yazılarak bilgi girişi yapılırken nasıl bir düzende yazılacağı denenebilir. Daha sonra bu ekranda her sihirbaz ekranında olduğu gibi ileri seçilerek bir sonraki ekrana geçilir. 122

5 Şekil Giriş maskesi sihirbazı 2. pencere Burada ekrana gelecek ekrandan telefon numarası yazmak için her bir numara için ekrana gelecek olan - işareti seçilir. Şekil Giriş maskesi sihirbazı 3. pencere 123

6 Şekil Giriş maskesi sihirbazı 4. pencere Bütün aşamalar bittikten sonra son seçilerek giriş maskesi işlemi tamamlanır. Resim Yazısı : Access formu hazırlandığında ekrana gelen alana ait etiket adıdır. Yazılması zorunlu değildir. Bir etiket belirtilmezse Access alan adını etiket ismi olarak kullanır. Varsayılan Değer : Bu alan için bilgi girişi sırasında otomatik olarak gelmesi istenen değer tanımlanır. Otomatik olarak ekrana gelen değer daha sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Örneğin veritabanında üniversite adı gibi bir alan varsa, tüm öğrencilerin üniversite bilgisi Mersin Üniversitesi olacağından bu alanın özelliğinde varsayılan değer olarak Mersin Üniversitesi yazılarak öğrencilere ait üniversite bilgisi yazılırken bu alanın otomatik olarak Mersin Üniversitesi olarak gelmesi sağlanabilir. Varsayılan değerde otomatik gelecek olan bilgi daha sonra kullanıcı tarafından programda bilgi girişi sırasında değiştirilebilir. Geçerlilik Kuralı : Alana girilebilecek değerleri sınırlayan bir deyim yazılabilir. Kullanımı bazen çok faydalıdır ve özellikle yanlış bilgi girişini engellemek ve verilerin doğru girilmesini zorunlu hale getirmesi açısından faydalı bir alandır. Örneğin öğrencilerin sınıfına ait bilgi girişi yapılırken bu alana 1 ile 6 arasında bir değer dışında bilgi girilmesine engel olmak istenirse bu alana bu koşul yazılmalıdır. Bunu sağlamak için geçerlilik kuralı yazan alan üzerine mouse ile gelinir ve mouse bir kez tıklanır. Bu alanın yan tarafında... (üç nokta) oluşur ve bu üç noktanın üzerine gelinerek tekrar mouse tıklanılırsa ekrana yeni bir pencerenin gelmesi sağlanır. Bu pencere aşağıdaki gibidir. Buradan geçerlilik kuralındaki istenen bilgiler seçilerek oluşturulur ve sonrada tamam tuşuna basılarak geçerli olması sağlanır. 124

7 Şekil Tablo alanı bilgisi deyim oluşturucu penceresi Geçerlilik Metni : Geçerlilik kuralı ile belirlenen kurallara uymayan bilgi girişi yapılmaya çalışıldığı zaman ekrana gelecek uyarı mesajında (hata iletisi) yazılacak bilgiler buraya aynen yazılır. Örneğin sınıf değeri için 1 ile 6 dışında bir değer yazılmaya çalışıldığında ekrana aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı gelir. Şekil deki bu alanlar için yazılan bilgilere dikkat ediniz. Şekil Geçerlilik metni ekran mesajı penceresi 125

8 Şekil Sınıf bilgisi alanı için geçerlilik kuralı özelliği penceresi. Öğrencinin sınıf bilgisine ait geçerlilik kuralı ve geçerlilik metni tanımlanmasının yapıldığı ekran (pencere). Gerekli : Veri girişinin zorunlu olup olmayacağı belirlenir. Gerekli alanı Hayır ise bu alan boş bırakılarak bilgi girişi yapılmadan diğer alanlara geçilebilir. Hayır ise bu alan boş bırakılamaz. Örneğin öğrencinin numarasına bir bilgi yazmadan geçilmesi doğru bir özellik değildir o nedenle bu alandaki gerekli kısmının evet olması gerekir. Bu durumda öğrencinin numarası bilgisi boş geçilemez. Sıfır Uzunluk İzni : Sıfır uzunlukta metne izin verilip verilmeyeceği belirlenir. Sıralı : Access in alan değerlerinin bilgi girişi yapılırken sıralı bir şekilde tutulup tutulmayacağını belirler. Sıralı alanı Evet ise bilgiler alfabetik sıraya göre tabloya yerleşirler, sıralı alanı Hayır ise bilgiler yazılan bilgi girişi sırasına göre tabloya yerleşirler. Evet kısmında Evet(Yineleme Var) ve Evet (Yineleme Yok) seçeneği mevcuttur. Yineleme olması veya olmaması aynı bilgiden birden fazla olup olmayacağının belirlenmesidir. Örneğin yineleme yoksa bir değer tabloda sadece bir kere bulunur. Bir öğrencinin numarası sadece kendisine ait olacağı ve bu numaranın başka bir öğrenciye verilemeyeceği düşünülürse öğrenci numarası alanı için yineleme yok seçeneğinin seçilmesi uygun olacaktır. Unicode Sıkıştırma : Yalnızca düz metin girildiğinde, Access in bilginin yazıldığı (hard disk, disket gibi) yerden kazanmasını isteyip istemediğimizi sorar. Sonuçta girilen bilgilerin saklanan birimde daha az yer kaplaması sağlanabilir. 126

9 Sayısal Alan Özellikleri Metin alanı özelliklerinde belirtilen alanlar alan boyutu ve ondalık basamaklar haricinde aynıdır ve aynı şekilde kullanılırlar. Sayısal alan boyutları Bayt : 0 dan 255 e kadar olan tamsayılar. Tamsayı : den ye kadar olan tamsayılar Uzun Tamsayı : den ye kadar olan tamsayılar. Tek : Uzun tamsayıdan daha büyük değerler için kullanılır. Çift : Access Veritabanında en fazla basamak sayısına sahip olan alan tipidir. Büyük değerler ve ondalık kısmı daha hassas olan değerler için kullanılır. Yineleme Kimliği : Benzersiz tanımlayıcı oluşturmak için kullanılan değerler. Ondalık Basamaklar : Eğer yazılacak bilgi tamsayı değil de ondalık basamak içeren bir sayı olacaksa burada ondalık kısımdan sonra basamak değerinin kaç hane olacağı seçilir Para Birimi Alan Özellikleri Herhangi bir bilgiye ait alan Veri türü özelliği için para birimi seçilmişse ekrana gelecek olan Alan Özellikleri bilgileri aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi olur. Örnekte; Harç miktarı gibi bir bilgi için Veri Türü olarak para birimi seçildiğinde ekrana gelecek olan seçenekler içinden istenilen para birimi seçilebilir. Listenin ekrana gelebilmesi için, biçim alanındaki aşağı doğru ok işareti üzerine gelinerek mouse a tıklanması gerekmektedir. Şekil Para birimi alan özelliği penceresi 127

10 Tarih/Saat Alan Özellikleri Herhangi bir bilgiye ait alan Veri türü için Tarih/Saat seçilmişse ekrana gelecek olan Alan Özellikleri bilgileri aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi olacaktır. Örnekte; öğrencinin doğum tarihi gibi bir bilgi için Veri Türü olarak Tarih/Saat seçildiğinde ekrana gelecek olan seçenekler içinden istenilen seçilebilir. Listenin ekrana gelebilmesi için biçim alanındaki aşağı doğru ok işareti üzerine gelinerek mouse a tıklanması gerekmektedir. Ekrana gelen pencerede para birimi seçildiğinde; bu alan için yazılacak para miktarları ekranda ondalık basamaklarına ayrılmış ve para miktarının yanında da TL ifadesi otomatik olarak yazılmış olarak görüntülenir. Şekil Tarih/Saat alan özelliği penceresi Ekrana gelen pencerede doğum tarihi alanı uzun tarih formatı seçildiğinde; bu alan için yazılacak doğum tarihleri rakam olarak gün ayın tam ismi ve rakamsal yıl olarak otomatik olarak yazılmış olarak görüntülenir Tablo Alanları Üzerinde Yapılabilecek İşlemler Tablolara ait tanımlanabilen bilgilere yeni satırlar ve alanlar eklenebilir, istenilen satırlar ve alanlar silinebilir, yeni alan tanımlamaları yapabilmek için daha önce tanımlanmış alanlar arasına satır eklemeleri yapılabilir. Bunun için işlem yapılacak ilgili satıra gelinmesi ve mouse un sağ tuşuna tıklanması yeterlidir. Gelen seçenekler içinden yapılmak istenilen işlem seçilerek yapılabilir. Bütün bu yapılabilecek seçenekler Access ekranı menülerinden seçilerek de yapılabilir. 128

11 Örneğin: Ekle-satır seçeneğiyle araya yeni bir satır ilavesi yapılabilir. Şekil Tablo alanı üzerinde yapılabilecek işlemler penceresi Tablonun Kaydedilmesi Tabloya ait tanımlamalar bittikten sonra tablonun kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt etme işlemi bittikten sonra öğrencilere ait gerçek bilgiler tabloya yazılabilir. Kayıt etme işlemi için tablo tanımlama ekranının sağ üst köşesinde bulunan X dan pencereye kapatılmaya çalışılır. Kapatıldığında ekrana gelen penceredeki Şekil Tablo kaydetme penceresi 1. soruya evet cevabı verilir. Tabloda yapılan her yeni düzenleme de aynı soru ile karşılaşılır. Evet cevabı verildikten sonra tablonun hangi isimle kaydedilmesi istendiğine ait bilgiye cevap verilmesi istenir. Bu pencerede tabloxx ismi otomatik olarak ekrana gelir. Burada bu ismi değiştirilerek işin amacına ve o tabloda yazılacak bilgilere uygun bir isim yazılır. 129

12 Şekil Tablo kaydetme penceresi 2. Şekil Tablo kaydetme penceresi 3. isim değiştirildikten sonra tamam butonuna tıklanır ve aşağıdaki soruya cevap verilir. Şekil Tablo kaydetme penceresi 4. Buradaki soruya şimdilik Hayır cevabı verilir. Evet cevabı daha profesyonel index kavramları ile yapılan programlama işlemleri yapılırken kullanılan bir özelliktir. Bu ders notları kapsamında İndex kavramı anlatılmadığından; burada Evet cevabının verildiği durum incelenmemiştir. Buradaki soruya Hayır cevabı verildikten sonra artık tablonun tanımlaması ile ilgili işlemler tamamlanmış olur. Daha sonra Veritabanı Yönetim Penceresinde yeni tablonun tanımlandığı ve isminin görüntülendiği bir alan oluşmuş olur. Her yeni tablo tanımlamasından sonra; bu eklenen tablolar aşağıdaki ekranda olduğu gibi ekranda görüntülenirler. Bu tablolardan hangisinde çalışılmak istenirse ilgili tablo adının üzerine gelinerek mouse çift tıklanır ve ilgili tablo kullanılmaya başlanır. Tablonun tanımlama aşaması bitirildikten sonra tablo artık kullanılmaya başlar. Bir tabloyu kullanmak demek; tabloyu yeniden düzenleyebilmek veya tablodaki bilgiler üzerinde işlem yapabilmek demektir. Bir tabloda işlem yapmak ise; tabloya yeni bilgi girişi yapabilmek, bir bilgiyi değiştirebilmek veya bir bilgiyi silebilmek gibi işlemlerin yapılabilmesi anlamına gelir. 130

13 Şekil Veritabanı yönetim penceresinde yaratılan tablo görünümü Tablolardaki Bilgi İşlemleri Yukarıdaki ekranda Öğrenci Bilgileri tablosuna mouse ile çift tıklanılarak tabloya bilgi girişi yapılabilir. Tabloya bilgi girişi aynı zamanda pencerenin sol üst köşesinde bulunan Aç tıklanılarak veya tablo seçili durumda iken sağ mouse basılarak gelen seçeneklerden Aç seçilerek de yapılabilir. Sağ mouse basılarak ekrana gelen pencerede; seçilen tablo ile ilgili işlemler yapılabilir. Tabloyu silmek, farklı kaydetmek, yazdırmak, yeniden adlandırmak veya açmak gibi. Öğrenci Bilgileri tablosu üzerinde iken sağ Mouse a tıklandıktan sonra ekrana gelen pencereden aç seçeneği ile tablo kullanılmak üzere açılır. Şekil Tabloyu kullanmak üzere açma penceresi. 131

14 Tabloyu kullanılmak üzere açıldıktan sonra tabloya öğrencilere ait bilgiler yazılır. Bu alanda ok işaretleri, tab tuşu ve enter tuşu kullanılarak bilgi işlemleri yapılabilir. Bilgi işlemleri tabloya bilgi eklemek, girilen bilgileri değiştirmek, silmek veya araya kayıt eklemek gibi işlemlerdir. Aşağıdaki ekranda; tabloya yazılan örnek öğrenci bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgiler dersin bundan sonra devam eden konularında ve konuların işlemlerinde kullanılacaktır. Bu nedenle sizde örnekteki bilgileri kendi hazırlamış olduğunuz tabloya yazınız. Buraya yazılan bilgiler farklı bölümlerin farklı sınıflarına ait öğrencilerin bilgileridir. Bilgilerin bu şekilde yazılmasındaki amaç bölümlere ve sınıflara göre listelerin alınmasını sağlamak içindir. Örneğin tıp fakültesinde okuyan öğrenciler, 2.sınıfta okuyan öğrenciler, muhasebe bölümündeki 2.sınıfta okuyan öğrenciler gibi Şekil Tablodaki bilgiler ve bunlarla yapılabilecek işlemler penceresi 1- İmleç tablodaki ilk kayıta gider 2- İmleç bulunulan kayıttan bir önceki kayıta gider 3- Tabloda şu anda bulunulan kayıt numarası 4- İmleç bulunulan kayıttan bir sonraki kayıta gider 5- İmleç tablodaki son kayıta gider 6- Tabloya yeni kayıt eklemek için kullanılır. 7- Tabloda bulunan toplam kayıt sayısı. 132

15 Tablodaki bilgi işlemlerini yapabilmek için ilgili kayıt seçilir ve sağ mouse basılarak seçim yapılır. Sağ mouse dışında araç çubuklarından veya menülerinden de seçim yapılarak aynı işlemler yapılabilir. Araç Çubukları Menüler Şekil Access Menü ve ekran çubukları pencere görüntüsü Şekil Tablo elemanları üzerinde yapılabilecek işlemler penceresi Tablo işlemlerini yapılırken ekranda yapılan işe uygun olarak değişen iki görünüm ekranı bulunur. Tasarım Görünümü : Tabloların tanımladığı ve düzenlendiği görünüm ekranı Veri Sayfası Görünümü :Tabloya bilgilerin yazıldığı ve düzenlendiği görünüm ekranı Gerektiğinde bu ekranlar arasında geçiş yapılabilir veya istenilen ekran seçilebilir. Bu işlem araç çubuğunda bulunan en sol kısımdaki görünümü) ve (Veri sayfası görünümü) seçilerek yapılır. (tasarım Şekil Araç çubuklarından tablo görünüm seçenekleri penceresi 133

16 . Şekil Tasarım görünümü penceresi. Şekil Veri sayfası görünümü penceresi 134

17 Yukarıdaki ekranlarda örnek tasarım ve veri sayfası görünümü ekranları bulunmaktadır. Aynı işlemler görünüm menüsünden seçim yapılarak da yapılabilir. Şekil Görünüm menüsünden tablo görünüm seçenekleri penceresi 135

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

Tablo Hazırlama. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablo Hazırlama Öğr.Gör.Volkan Altıntaş Tablolar Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır. Kayıtlar

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası

Resim 1. Access açılış sayfası. Resim 2. Access veri tabanı düzenleme sayfası ACCESS DERS 1 1. Access Programına Giriş Derslere uygulama üzerinde devam edeceğiz. Uygulama ismimiz İş Takip Sistemi dir. Uygulamada ilerledikçe işleyeceğimiz bölümlerin nasıl kullanıldığını ve ne işe

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 14.HAFTA Ms Access (Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş ve Tablo İşlemleri)

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

BAŞLANGIÇ 1. ELEKTRONİK TABLOLAMA UYGULAMASIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir? Aritmetiksel işlemler ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın

Detaylı

Aynı diyalog kutusunda bulunan Varolan Veritabanını Aç seçeneği daha önceden oluşturulmuş olan bir veritabanını açmak için kullanılır.

Aynı diyalog kutusunda bulunan Varolan Veritabanını Aç seçeneği daha önceden oluşturulmuş olan bir veritabanını açmak için kullanılır. 1. GİRİŞ MS-Access 7.0 ya da kısaca Access, bir veritabanı oluşturma ve yönetim programıdır. Bu program kullanılarak, bilgiler düzenli bir şekilde depolanarak istenilen zamanda ve şekilde kullanılabilirler.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 9 LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

S a y f a i. Saygılarımızla

S a y f a i. Saygılarımızla S a y f a i SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı