Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation"

Transkript

1 e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı h c s Re l Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı / Result of Slte s Innominte Osteotomy Eyüp Cğty Zengin, Biol Gülmn, Alpe Cıklı Otopedi ve Tvmtoloji ABD, Ondokuz Myıs Ünivesitesi, Smsun, Tükiye 23. Ulusl Tük Otopedi ve Tvmtoloji Kongesi 2013 de poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Gelişimsel klç çıkığı z gelişmiş ve gelişmekte oln ülkele gibi Tükiye de de hlen otopedik cehiyi yoğun olk meşgul eden bi hstlıktı. Gelişimsel klç çıkığının ntomik ve fonksiyonel tedvisine yönelik biçok cehi tedvi yöntemi vdı. Robet Bob Slte, gelişimsel klç çıkığının tedvisinde temel poblemin edüksiyonun stbilitesinin temin edilmesi olduğunu vsyk 1961 yılınd innominte osteotomiyi tif etmişti. Bu çlışmd kliniğimizde Slte İnnominte osteotomisi uyguldığımız hstlın klinik ve dyolojik sonuçlını inceleyip, tekniğin bşısını ve pognozunu etkileyen nedenlei ttışmyı mçldık. Geeç ve Yöntem: yıllı sınd Smsun Ondokuz Myıs Ünivesitesi Tıp Fkültesi Otopedi ve Tvmtoloji Kliniğinde gelişimsel klç çıkığı tnısı ile Slte İnnominte osteotomisi uygulnn son kontollei ypılbilen 59 hstnın, 74 klçsı değelendiildi. Otlm tkip süemiz en z 2 yıl en çok 7 yıl olmk üzee otlm 4,2 yıldı. Hstlın %82,4 ünde klinik olk çok iyi sonuç elde ediliken, dyolojik olk %75,7 sinde çok iyi sonuç elde edildi. 3 yşındn önce Slte İnnominte osteotomisi uygulnn hstld klinik (%90,4) ve dyolojik (%82,5) olk dh iyi sonuçl elde edildi. Tek tflı çıkık olgulın noml klçlınd, setbul indeks çısı, Wibeg in mekez ken çısı ve femu boyun şft çılı ölçüleek opee edilen klçll kşılştııldı. İki gup sınd ypıln kşılştımd isttistiksel olk nlmlı sonuç elde edilemedi. Avsküle nekozun tnısınd ve sınıflndıılmsınd Klmchi-McEwen sınıflmsı kullnıldı. Tip 2, 3 ve 4 vsküle nekoz hstlın %10,8 inde göüldü. Ttışm: Bu sonuçl, Slte innominte osteotomisinin iyi bi ltel ötünme sğldığını ve 18 y ile 3 yş sınd opee edilen olguld dh iyi sonuçl lındığını göstemektedi. Anht Kelimele Gelişimsel Klç Çıkığı; Slte İnnominte Osteotomisi Abstct Aim: Developmentl displzy of hip is much seenillness which inteest othopedic sugey in Tukey nd ound the wold. In ely times of illness consevtive tetment is succesful but lte times of illness sugey is necessy. Slte s innominte osteotomy, since its initil desciption in 1961, hs become well-estblished sugicl pocedue in the tetment of congenitl disloction of the hip.mteil nd Method: We eviewed 59 ptients with 74 congenitlly dislocted hips, ll mnged by open eduction nd Slte s innominte osteotomy. Men follow-up peiod ws 4,2 yes (nge, 2 to 7 yes); %82,4 of the hips hd excellent clinicl esult, nd %75,7 wee excellent diologiclly. The ptients who undewent Slte s innominte osteotomy befoe the ge of 3 hd bete clinicl nd diologicl esults (%90,4 nd %82,5, espectively). The diogphs of the uniltel noml hips wee comped to the sugiclly teted hips ccoding to thei cetbul index ngles, cente-edge ngles of Wibeg nd femol neck-shft ngles. No sttisticl diffeences wee found between these two goups. The Klmchi- McEwen clssifiction of vscul necosis. The lte diogphic signs of types 2, 3 nd 4 vscule necosis wee seen in %10,8 of this seies. Discussion: The esults show tht Slte s innominte osteotomy povides good ltel covege of the femol hed. The esults e bete if the opetion is pefomed between the ges 18 months nd 3 yes. Keywods Congenitl Disloction of the Hip; Slte s Innominte Osteotomy DOI: /JCAM.2303 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(5): Coesponding Autho: E.Çgty Zengin, Otopedi ve Tvmtoloji ABD, Ondokuz Myıs Ünivesitesi, 55139, Kuupelit, Smsun, Tukey. T.: , 2361 F.: E-Mil: 576 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Giiş Slte in innominte osteotomisi 1961 de tnımlndığındn bei ülkemizde ve dünyd gelişimsel klç displzisi tedvisinde yygın olk kbul göen cehi bi teknikti [1]. Slte göe instbilitenin nedeni setbulum un nomldn dh fzl öne ve yn bk pozisyonudu [1]. İnnominte osteotomi; setbulumu yeniden yönlendiiken setbulumun kpsitesi ve çeveleyen dış htlı değişmez. Redüksiyon sonsı, fleksiyon ve bdüksiyond stbil oln klçyı yüüme sısındki pozisyonlınd d stbil hle getimektedi. Bu eken yük vemeyi ve böylelikle klç ekleminin kemiksel gelişimi için yeteli uyı vemeyi sğl [1]. Avsküle nekoz (AVN) gelişimsel klç displzisi tedvisinde sık kşılşıln klçd beligin defomiteye yol çn önemli bi kompliksyondu [2]. Bu etospektif klinik çlışmd mç; kliniğimizde çık edüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisi uygulnn hstlın ot dönem klinik ve dyolojik sonuçlını ve Slte in innominte osteotomi sonsı gelişen AVN un ot dönem sonuçlını değelendimekti. Geeç ve Yöntem yıllı sınd kliniğimizde gelişimsel klç çıkığı tnısı ile çık edüksiyon ve Slte in innominte osteotomisi uygulnmış tüm hstlın medikl kyıtlı değelendiildi. Kyıtlın ulşılmyn ve 1 yıldn dh z süe ile tkip edilen hstl çlışmy dhil edilmedi. Son kontollei ypılbilen 59 hstnın, 27 sinde sol, 17 sinde sğ, 15 inde biltel, çıkık olduğu tespit edildi, toplmd 74 klç değelendiildi. Değelendiilen klçl opee edildikleinde 49 u 1,5-2 yş sınd, 14 ü 2-3 yş sınd, 11 i 3 yş üzeindeydi. Otlm tkip süesi 4,2 (2 yıl- 7yıl ) yıldı. Son kontolde otlm yşlı 7,2 yıl oln hstlın 51 i (%86,4) kız, 8 i (%13,6) ekek çocuktn oluşmktydı. Son kontolde hstl; günlük ktivsyonlınd ğılının, fonksiyonel kısıtlılıklın olup olmdığı sogulndı, kıslık ve tofi ölçümü ypıldı, topllmlı değelendiildi. Klç heket lığının muyenelei ypıldı, Tendelenbug testi uygulndı. Elde edilen klinik sonuçl Mc Ky in fonksiyonel değelendime sistemine göe değelendidile [3] (Tblo 1). Tblo II. Seve in dyolojik değelendime ktitelei Gup Kite 1 (çok iyi) Noml klç, CE çısı 25 den büyük oln vkl 2 (İyi) Konsntik edüksiyonun olduğu, femu bşınd y d boynund vey setbulumd ot deecede şekil bozukluğu, CE çısının sı oln vkl 3 (ot) Displzik klç, sublükssyon yok, bş ve boyund hfif defomite, CE çısının 20 nin ltınd olduğu vkl 4 (kötü) Sublükssyon. Femu bşı ylncı setbuluml eklemleşmiş, CE çısı 5 > Hstlın dyolojik olk değelendiilmesi için, son kontollee gelen tüm hstlın nötl pozisyond pelvis ön-k dyogfilei çekildi. Rdyogfilede setbule indeks (Aİ), Wibeg in mekez-ken çısı (CE) ve femu boyun-cisim çılı (FBA) he bi klç için ölçüldü. Rdyolojik değelendime sonuçlı Sevein in dyolojik değelendime sistemine göe guplndııldı [4] (Tblo 2 ). Opee edilen klçldki gelişimi değelendimek için, uniltel olgulın noml klçlınd setbul indeks, mekez ken çısı, femu boyun-şft çılı ölçülüp opee edilen klçll isttistiksel olk kşılştııldı. Femu poksimlindeki vsküle nekoz it dyolojik bulgul, Klmchi-McEwen sınıflmsın göe değelendiildile [4] (Tblo 3). Tblo III. Klmchi-Mc Ewen vsküle nekoz sınıflmsı Gup Bulgu I Kemikleşme mekezinde değişiklikle II Gde I + Ltel fiz hsı III Gde II + Sntl fiz hsı IV GdelII + Tüm fiz hsı Tblo I. Mc Ky in klinik değelendime ktitelei Çok iyi İyi Ot Kötü Ağı ve topllm yok. Tendelenbug testi negtif. Heketle tm. Ağı yok. Hfif topllm.tendelenbug negtif. Heketle hfif kısıtlı oln vkl. Ağı yok vey hfif. Tendelenbug pozitif vey negtif. Topllm ve ot decede heket kybı. Ağı v. Tendelenbug pozitif. Topllm ve ilei decede heket kybı. Resim 1. Sol klçy çık edüksiyon ve Slte innominte osteotomi uygulndıktn 6 yıl son, 8 yşındki kız hst. Hfif topllmsı oln hst Mc Ky ın klinik değelendime kiteliine göe ot gubund ye ldı. Bulgul Pime tnısı gelişimsel klç displzisi oln elli dokuz hstnın 74 klçsı, çık edüksiyon ve slte innominte osteotomi ile tedvi edildi. Son kontolde, klinik olk 61 klç (%82,4) çok iyi, 11 klç (%14,9) iyi, 2 klç (%2,7) ot gubund ye ldı (Resim 1). Klinik sonucu kötü oln klç yoktu. Hstl opee olduklı yşl göe guplndııldı. 1,5-2 yş sınd 49 klç (%66.2), 2-3 yş sı 14 klç (%18.9) ve 3 yş üzei 11 klç (%14.9) olmk üzee 3 gub yıldı. Klinik sonuçl hstlın tedvi olduklı yşl göe değelendiildiğinde; 1,5-2 yş sınd %93,9 hstd çok iyi, %6,1 hstd iyi, sonuçl elde edildi. Hstnın opesyon yşı ile klinik sonuçl sındki ilişki isttistiksel olk nlmlı bulunmdı (p<0.05) (Tblo 4). Rdyolojik olk değelendidiğimizde 56 klç (%75,7) çok iyi, 11 klç (%14,9) iyi, 6 klç (%8,1) ot, 1 klç (%9,1) kötü gubund ye ldı (Resim 2). Rdyolojik sonuçl hstlın tedvi olduklı yşl göe değelendiildiğinde; 1,5-2 yş - Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 577

3 Tblo IV. Klinik sonuçlın opesyon yşın göe dğılımı Klinik Sonuçl Çok iyi İyi Ot Kötü Yş gubu Klç Syısı Syı % Syı % Syı % Syı % 1,5-2 yş ,9 3 6, yş ,6 2 14,3 1 7, yş üzei ,4 6 54,5 1 9,1 0 0 Toplm , ,9 2 2,7 0 0 Tblo VII. Son Kontolde CE Açılının Kşılştıılmsı Klç Tipi Klç Syısı Otlm CE Açısı A-Kontol gubu 44 30,90±0,70 B- Tek tflı opee DKÇ 44 31,50±1,00 C- Biltel opee DKÇ 30 29,00±1,30 Anov test (p>0,05) Tblo VIII. Son kontolde FBA çılının kşılştıılmsı Klç Tipi Klç Syısı Otlm FBA Açısı A-Kontol gubu ,20±1,00 B- Tek tflı opee DKÇ ,80±1,00 C- Biltel opee DKÇ ,80±0,90 Anov test (p>0,05) Opee oln klçlın son kontollei ypıldığınd toplm 23 hstd (%31,1) AVN stlndı. 15 klçd (%20,3) Tip 1, 4 klçd (%5,4) Tip 2, 4 klçd (%5,4) Tip 3 AVN stlndı. Tip 4 AVN stlnmdı (Resim 3). Resim 2. Sğ klçy çık edüksiyon ve Slte innominte osteotomi uygulndıktn 4 yıl son, 6 yşındki kız hst. Sevein dyolojik değelendime kiteleine göe çok iyi gubund ye ldı. sınd %81,6 hstd çok iyi, %4,1 hstd ot, 2-3 yş sı gupt %85,7 hstd çok iyi, %7,1 hstd ot, 3 yş üzei gupt %36,4 çok iyi, %27,3 hstd ot sonuçl elde edildi. Hstnın opesyon yşı ile dyolojik sonuçl sındki ilişki isttistiksel olk nlmlı bulunmdı (p>0.05) (Tblo 5). Resim 3. Sğ klçnın tip 2 vsküle nekozu. Tblo V. Rdyolojik sonuçlın opesyon yşın göe dğılımı Rdyolojik Sonuçl Çok iyi İyi Ot Kötü Yş gubu K l ç Syısı Syı % Syı % Syı % Syı % 1,5-2 yş ,6 7 14,3 2 4, yş ,7 1 7,1 1 7, yş üzei ,4 3 27,3 3 27,3 1 9,1 Toplm , ,9 6 8,1 1 1,4 Chi-Sque test p>0.05 Opee edilen klçldki gelişimi değelendimek için, uniltel olgulın noml klçlınd setbul indeks (Tblo 6) mekez ken çısı (Tblo 7) femu boyun-şft çılı (Tblo 8) ölçülüp opee edilen klçll isttistiksel olk kşılştııldı. Gupl sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (p>0.05) Tblo VI. Son kontolde setbule indeks (Aİ) çılının kşılştıılmsı Klç Tipi Klç Syısı Otlm Aİ Açısı A-Kontol gubu 44 18,90±0,40 B- Tek tflı opee DKÇ 44 19,70±0,50 C- Biltel opee DKÇ ±0,80 Rdyolojik sonuçlın AVN tipleine göe dğılımlın bktığımızd Tip 1 de hstlın %86,6 sınd çok iyi ve iyi sonuç tespit edildi. Tip 2 hstld ot ve kötü sonuç göülmezken, Tip 3 hstlın %25 inde ot sonuç elde edildi (Tblo 9). Tblo IX. AVN tiplei ile dyolojik sonuçlın kşılştıılmsı Rdyolojik Sonuçl Çok iyi İyi Ot Kötü AVN Tipi K l ç Syısı Syı % Syı % Syı % Syı % , , Ttışm Gelişimsel klç çıkığının çık edüksiyon ve Slte in innominte osteotomisi ile tedvisinden son, hstnın meliyttn ylnm onını sübjektif değelendimek yeine, klinik ve dyolojik objektif kitele ile değelendiilmesi geeki [6]. Biz çlışmmızd, bu değelendime sistemleinden, McKy in klinik değelendime sistemi ve Sevein in dyolojik değelendime 578 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 sistemini kullndık [3,4]. McEwen sdece çık edüksiyon uyguldıklı vkld %70 mükemmel ve iyi sonuç bildiiken, bilikte Slte İnnominte Osteotomisi uyguldıklı vkld %90 mükemmel ve iyi sonuç bildimişledi [7]. Çlışmmız sonucund 2 yş ltınd hstlın %93 ü klinik olk çok iyi gubund ye ldı. Bu sonuçlı litetü ile kşılştıdığımızd uyumlu olduğunu gözledik [1,3,7]. Bşı onımızın yüksek olmsını; Slte tfındn belilenen endiksyon guplının dışın çıkmmmız ve tif ettiği cehi tekniklee sdık klmmız bğlı olduğunu düşünmekteyiz. Femu bşının setbulum içeisine edükte edilmesini engelleyen kpsül içi yumuşk doku ptolojileinden bii oln ligmentum tees, ilei yşld femu bşı knlnmsını temin eden dmsl ypıyı içeen fiböz bi bnttı [8]. Çlışmmızd, hipetofik ve uzmış bulunn ligmentum tees edüksiyonu engelleyici bi ptoloji olk kbul edilip tüm vkld cehi teknikle doğultusund eksize edilmişti. Bşk bi neden olk, toplmd Tip 2,3,4 AVN onımızın %10,8 onınd düşük olmsının klinik bşıyı ttıdığını düşünmekteyiz. Bett, İnnominte Osteotomisi için üst yş sınıı belitmemiş, fkt bşılı sonuçlın dh çok 1,5 4 yş sınd lındığını bildimişti [9]. Çlışmmızdki klinik sonuçlın yş guplın göe dğılımın bktığımızd, 1,5-2 yş sınd olguld %93,9 onınd çok iyi sonuç elde edeken, bu onı 3 yş üzeinde opee ettiğimiz hstld %36,4 olk bulduk. Klinik sonuçldki bu fkı isttistiksel olk nlmlı bulduk (p<0.05). Opee oln klçlın dyolojik değelendimesi Sevein kiteleine göe ypıldı [4]. Hstlın %90,5 inde çok iyi ve iyi sonuçl elde edildi. Rdyolojik sonuçlı opesyon yş gubun göe incelediğimizde 1,5-2 yş sınd hstlın 95,9 u, 2-3 yş sınd %92,9 u, 3 yş üzeinde %63,7 si çok iyi ve iyi gubund ye ldı. Bu sonuçl isttistiksel olk nlmlı olmmkl bebe (p>0.05), 3 yş ltındki hstld dh yüksek ond iyi sonuç elde edilmişti. Sonuçl ve littü bilgilei doğultusund; tm çıkık ve sublükssyonld, 1,5-3 yş sı yş gubund ypılmsının, klinik ve dyolojik sonuçlı etkileyeceğini, bşı onının yüksek olbilmesi için eken tedvinin önemini göstediğini düşünmekteyiz. Femu bşının ltel ötünümündeki gelişimi tkip etmek için son kontolde klçlın setbul indeksleini ölçtüğümüzde otlm 210 olduğunu tespit ettik. Peop değelele kşılştıdığımızd, setbul indeks çısındki düzelmeyi isttistiksel çıdn nlmlı bulduk (p<0.05). Bu sonuçl, slte innominte osteotominin setbulum gelişmesi üzeinde ne kd etkili olduğunun önemli göstegelei olduğunu düşünmekteyiz. Tedvi edilen klçdki gelişimi değelendimek için; uniltel çıkık olgulın opee edilmeyen sğlıklı klçlıyl (kontol gubu), opee edilen klçlın en son kontol setbule indeks ve Wibeg in CE çısını kşılştıdık. Son kontolde CE çılı biltel oln gupt 29,00±1,30, tek tflı opee gupt 31,50±1,00 ve opee edilemeyen noml klçld (kontol gubu) 30,90±0,70 olk ölçüldü. Gupl sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (p>0.05). Benze şekilde Aİ çılını son kontolde kşılştımlı değelendidiğimizde, sğlıklı klçll opee edilen klçl sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmdı (p>0.05). Kşılştımlı gupll yptığımız bu çlışmd elde ettiğimiz sonuçl Slte innominte osteotominin iyi bi ltel ötünme sğldığının göstegesidi. Slte innominte osteotomisi uygulnn klçd, poksiml femuun gelişimi, femu boyun-şft çısı ve AVN un yol çtığı dyolojik değişikliklee bkk değelendiili [4]. Bizim çlışmmızdki GKD li hstlın, opee edilen ve opee edilmeyen noml klçlınd, AP dyogfik göüntülede yptığımız ölçümlede, femu boyun-şft çısını üzeinde bulduk. Gupl sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulmdık (p>0.05). Bud ilginç oln nokt tüm klçld femu boyun çısının nomlin üzeinde olmsıdı. Noml klçld d vlgus olmsı, tek klçy ypıln giişimlein iki klç üzeinde de etkili olmsın bğlı olbili. Bu fzl çı değeinin şıı femol ntevesiyonl d ilişkili olbileceğini ve çekilecek ntevesiyon CT si ile bunun değelendiilebileceğini düşünmekteyiz. Tek tflı DKÇ olgulınd noml ve meliytlı klçlın femu boyun-cisim çılı sınd isttistiksel fk olmmsı şşıtıcı bi bulgu idi. Bu bulgu bize pelviste meliytı tkip eden zmn içinde, he iki klçdki kn kımının etkilendiğini ve biyomeknik bi denge oluştuğunu düşündüdü. Bununl bilikte tmış femu boyun-şft çısı, uzun dönem tkiplede, klç ekleminde eken osteotitik değişikliklee yol ç mı, sousunu d kl getimektedi. En son kontolde CE çısının yş guplın göe dğılımın bktığımızd 1,5-2 yş sınd opee oln gupl, 3 yş üzeinde opee oln gup sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulundu (p<0.05). Bu sonuç bize 2 yş ltınd opee edilen hstlın dh stbil bi klç eklemine ship olduklını göstemektedi. İnnominte osteotomiden son göülen vsküle nekoz klıcı ve önemli bi kompliksyon olup tedvisi de çeşitli sounl meydn gelmektedi [10]. Slte innominte osteotomisinden son göülen vsküle nekoz onlı % 1,2 ile % 63,4 sınd femu bşı vsküle nekoz göüldüğü bildiilmektedi [2,3,10]. Bett % 6 onınd AVN bildimiş; peopetif tksiyon, yumusk doku gevsetmelei, femol kısltm ve humn pozisyonund immobilizsyonl vsküle nekoz onının zldığını svunmuştu [9]. Avsküle nekoz vlığının değelendimesini Klmchi ve McEwen tfındn bildiilen sınıflmy göe yptık [5]. Elde ettiğimiz sonuçl göe, 23 klç d (%31,1) AVN tespit ettik. Hstlın %20,3 ünde tip 1 AVN göülüken, %10,8 inde Tip AVN stlndı. Bu sonuçl göe gelişimsel klç çıkığının tedvisinden son göülen vsküle nekozun iytojenik olduğunu, bu nedenle ypılck cehi müdhlelein çok dikktli ve en z z veecek şekilde ypılmsı geektiğini, meliyt sonsı lçılm pozisyonun ve süesine zmi dikktin gösteilmesi geektiğini ve bu kompliksyonun iskelet mtusyonun tmmlnmsın kd izlenmesi geektiğini düşünüyouz. Sonuç olk; gelişimsel klç displzisi tedvisinde, 3 yş ltındki hstld, çık edüksiyon ve slte innominte osteotomi sonsınd iyi bi klç gelişiminin sğlndığı, dyolojik ve klinik sonuçlın iyi olduğu göüldü. Açık edüksiyon ve slte innominte osteotomi sonsı tmış femu boyun- şft çısı ve femu poksimlinde gelişen AVN önemli kompliksyonl olk kşımız çıktı. Opesyon sonsı hstlın iskelet mtüitesi gelişimine kd tkip edilmesini öneiyouz. Slte tfındn belilenen endiksyon, kontendiksyon, ön ştl ve cehi kull uyulmsı duumund, doğuştn klç çıkığı tedvisinde slte innominte osteotominin çok önemli bi yei olduğu ve bşısının yüksek olduğu knısındyız. Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 579

5 Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Slte RB. Role of innominte osteotomy in the tetment of congenitl disloction nd subluxtion of the hip in the olde child. J Bone Joint Sug Am 1966;48(7): Gulmn B, Tuncy IC, Dbk N, Kismiloğlu N. Slte innominte osteotomy in the tetment of congenitl disloction of the hip: long tem eview. J Pedit Othop 1994;14: McKy DW. A compison of the innominte nd peicpsule osteotomy in the tetment of the congenitl disloction of the hip. Clin Othop Relt Res1974;98: Sevein E. Contibution to the knowledge of congenitl disloction of the hip joint. Lte esults of closed eduction nd thogphic studies of ecent cses. Act Chi Scn 1941;84: Klmchi A, McEwen GD. Avscule necosis following tetment of congenitl disloction of the hip. J Bone Joint Sug 1980;62: Moin C, Bisogno J, Kulkni S, Moel. Tetment of lte-pesenting developmentl disloction of the hip by pogessive othopedic eduction nd innominte osteotomy. Ou esults with moe thn 30 yes of follow up. J Child Othop 2011;5: McEwen GD. Tetment of congenitl disloction of the hip in olde childen. Clin Othop Relt Res 1987;225: Kııcı Y, Kılıc C, Öztş E. The Ligment of Hed of Femu nd Its Ateies. J Clin Anl Med. 2010; 1: Bett WP, Stheli LT, Chew DE. The effectiveness of the slte innominte osteotomy in the tetment of congenitl disloction of the hip. J Bone Joint Sug 1986; 68: Kneko H, Kitoh H, Mishim K, Mtsushit M, Ishiguo N. Long-tem outcome of gdul eduction using ovehed tction fo developmentl dysplsi of the hip ove 6 months of ge. J Pedit Othop 2013;33: How to cite this ticle: Zengin EC, Gülmn B, Cıklı A. Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction. J Clin Anl Med 2015;6(5): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler

Dirsek displazisi belirlenen 10 köpekte klinik ve radyolojik değerlendirmeler Ankr Üniv Vet Fk Derg, 57, 25-31, 2010 Dirsek displzisi elirlenen 10 köpekte klinik ve rdyolojik değerlendirmeler Cenk YARDIMCI 1, M. Alper ÇETİNKAYA 2, Brış KÜRÜM 3 1 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı