Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425"

Transkript

1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 425 HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE MISIR EKİMİNİNDE, EKİM DERİNLİĞİNİN EKİM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ The Examine Of Seeding Depth at Corn Seeding by Pneumatic Precision Planter According to Seeding Technique Aziz ÖZMERZİ 1 Davut KARAYEL 2 Mehmet TOPAKCI 2 ÖZET Araştırmanın amacı, farklı derinlikte mısır ekiminin hassas ekim tekniği açısından incelenmesidir. Denemelerde 40, 60, 80 mm ekim derinliklerinde ekim yapılmış ve ekim makinaları 6 km/h sabit ilerleme hızında hareket ettirilmiştir. Aksu' da killi silt bünyeye sahip toprakta yapılan denemelerde Pioner 3162 mısır tohumluğu kullanılmıştır. Deneme sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: - Hava emişli hassas ekim makinası ile mısır ekiminde ekim derinliğinin istatistiksel olarak % 5 önem düzeyinde sıra üzeri tohum dağılımına etkisi yoktur, - Farklı ekim derinliğinde yapılan denemeler arasında, düşey düzlem tohum dağılımı ve filiz çıkış oranı yönünden en iyi ekim derinliği 60 mm dir. Bu ekim derinliğinde düşey düzlem tohum dağılımı varyasyon katsayısı %4.29 ve % 4.93, tarla filiz çıkış oranı ise % 95.8 ve % 94.8 olarak saptanmıştır, - Ortalama filiz çıkış süresi en düşük 7.6 gün ile 40 mm ekim derinliğinde saptanmıştır. ABSTRACT The purpose of this research is to examine the corn seeding at different seeding depths according to the precision seeding technique. For this purpose, seed was drilled at the depths of 40, 60 and 80 mm at 6 km/h fixed tractor forward speed. Field trials were conducted on clay loam soil with the Pioner 3162 corn seed. Research results can be summarised as follows: - The differences of seed spacing in row was not important significantly at different seeding depth for corn seeding with pneumatic planter, - The best seeding depth is 60 mm according to the vertical distribution of the seeds by variation coefficient of 4.29 % and 4.93 % and field emergence by 95.8 % and 94.8%, - The least mean emergence date was 7.7 days for the seeding depth of 40 mm. 1 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Antalya 2 Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları ABD, Antalya

2 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ GİRİŞ Mısır dünyanın en önemli üç kültür bitkisinden biridir yılı istatistiklerine göre ülkemizde mısır ekim alanı ha, üretim miktarı ise tondur (4). Mısır dünyada en çok hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Üretimin yaklaşık %70 i hayvan yemi, %25 i insan gıdası ve %5 i ise endüstride değerlendirilmektedir (5). Mısır ekimi sıraya veya ocağa ekim yöntemleri ile yapılabilmektedir. Hassas ekim yöntemi ile yapılan mısır ekimi bitki için gerekli olan yaşam alanını daha iyi sağlamaktadır. Bu nedenle seyreltmeye ihtiyaç duyulmadan mısır tarımı yapılabilmekte böylece iş gücünden büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Ekim işleminde amaç, tohumun belirli bir sıra üzeri uzaklık ve uygun derinlikte tohum yatağına yerleştirilmesidir. Bu nedenle bir ekim makinasının ekim özelliği yatay ve düşey düzlem tohum dağılım düzgünlüğü ile belirtilir. Özmerzi (7), tarafından yürütülen bir araştırmada ekilen tohumların toprak içerisindeki dağılımları, yatay ve düşey düzlemde yapılan ölçümlerle saptanmıştır. Düşey düzlemdeki tohum dağılımı, tohumların toprak içerisindeki derinliğini göstermektedir. Ölçümler için, toprak rendesi ile toprak 5 mm lik katmanlar halinde rendelenmiş ve bir katmandaki tohumlar sayısal olarak saptanmıştır. Yatay düzlemdeki tohum dağılımları, çimlenen bitkiler üzerindeki ölçümlerle saptanmıştır. Öğüt (6), tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre hava akımlı hassas ekim makinası ile mısır ekiminde; - Sıra üzeri uzaklık sabit tutulduğunda hız artışına paralel olarak boşluk oranıda artmaktadır, ve 9 km/h ilerleme hızları için boşluk oranı artışı, düşük sıra üzeri uzaklıklarda daha belirgindir, km/h ilerleme hızındaki bütün sıra üzeri uzaklıklarda boşluk oranı %10 un altındadır. Barut (1) a göre hava emişli hassas ekim makinası ile mısır, pamuk ve susam ekiminde ilerleme hızı arttıkça tohum dağılım düzgünlüğü bozulmakta buna karşın sıra üzeri tohum aralığının artışı varyasyon katsayısını azaltmaktadır. 2. MATERYAL Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Aksu Araştırma ve Uygulama Çifliğinde killi silt bünyeye sahip topraklarda yapılmıştır. Denemelerde bin dane ağırlığı 239 g olan Pioner 3162 mısır tohumluğu kullanılmıştır. Tohumluğun boyutlarını belirlemek için, tohumluğun bulunduğu torbadan alınan örnekler kumpasla ölçülmüştür (Tablo 1). Tablo 1. Tohum Boyutları UZUNLUK KALINLIK GENİŞLİK mm % mm % mm %

3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 427 Araştırmada Hassia ve İrtem marka hava emişli hassas ekim makinaları kullanılmıştır. Denemeler her iki ekim makinasında da aynı koşullarda tekrarlanmıştır. Kullanılan ekim makinaları yapısal olarak aynı özelliktedir. Makinalar traktöre asma olarak bağlanmakta ve hareketini tekerlekten almaktadır. Tekerlekten alınan hareket zincir-dişli sistemi ve bir altıgen mil vasıtasıyla ekici ünitelere iletilmektedir. Ekim makinalarının her biri dört ekici üniteye sahiptir. Ekici ünite tohum deposu ve besleme düzeninden oluşmaktadır. Tohum deposu besleme ünitesine kolay akışı sağlamak için depo tabanına doğru eğimli yapılmıştır. Besleme ünitesi ise iki ayrı hücre ve delikli düşey bir tohum plakasından oluşmaktadır. Üzerinde tohumların tutunmasını sağlayan delikler bulunan tohum plakası, tohum odası ile vakum odasını birbirinden ayırır. Deliklerde vakum odasındaki negatif hava basıncı ile plakaya tutunan tohumlar, plakanın dönmesiyle birlikte yukarı kaldırılır. Tohum odasında bulunan sıyırıcı, delik üzerine tutunan birden fazla tohumun tekrar tohum kutusuna düşmesini sağlar. Tohum plakasının alt noktasında deliklerin vakum odası ile teması engellendiği için emiş kuvvetinden kurtulan tohum kendi ağırlığıyla çiziye düşmektedir. Gömücü ayağın açtığı çiziye bırakılan tohumlar ekici düzenin arkasında yer alan baskı tekerleği ile bastırılarak çiziye iyice yerleştirilir. 3. METOD Araştırma, tesadüf parselleri deney tertibine göre yürütülmüştür. Denemeler her iki ekim makinasında da aynı koşullarda gerçekleştirilmiştir. Ekim makinaları 6 km/h sabit ilerleme hızında hareket ettirilmiş, teorik olarak ayarlanan 40, 60, 80 mm ekim derinliklerinin ekim kalitesini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla ekim sonrası her ekim derinliği için yatay ve düşey düzlem tohum dağılımı, tarla filiz çıkış oranları ve filiz çıkış süreleri karşılaştırılmış ve bu karşılaştırma sonucu mısır ekimi için ekim tekniği açısından optimum ekim derinliği saptanmaya çalışılmıştır. Ekilen tohumların toprak içerisindeki dağılımı yatay ve düşey düzlemde yapılan ölçümlerle saptanmıştır. Yatay düzlem tohum dağılımı, tohumların tam olarak çimlenip toprak yüzeyine çıktıktan sonra sıra üzerindeki en yakın komşu bitkiler arası uzaklıklar ölçülerek saptanmıştır. Ölçülen bu uzaklıklar değerlendirilmiş ve besleme ünitesinin iyilik derecesini belirlemede kullanılan ortalama sıra üzeri tohum aralığı (X), varyasyon katsayısı (VK), boşluk oranı (BO), ikizleme oranı (İO) ve kabul edilebilir tohum aralığı oranı (KTA) değerleri hesaplanmıştır. Sıra üzerindeki ardışık iki tohum arası uzaklık, olması gereken uzaklığın (z), 1.5 katından büyük ise boşluk, 0.5 katından az ise ikizleme, katı ve arasında ise kabul edilebilir tohum aralığı olarak adlandırılmaktadır. İkizleme oranı, 0.5 z den daha küçük tohum aralığı sayısının toplam tohum aralığı sayısına oranı, boşluk oranı 1.5 z den daha büyük tohum aralığı sayısının toplam tohum aralığı sayısına oranıdır. Kabul edilebilir tohum aralığı oranı ise z ve arasındaki tohum aralıkları sayısının, toplam tohum aralıkları sayısına oranıdır. Düşey düzlemdeki tohum dağılımını belirlemek için tohumların çimlenmesi beklenmiştir. Çimlenen bitkilerin yeşil kısmı oluştuktan sonra bitkiler topraktan sökülmüş ve sökülen bitkilerin, tohum kalıntısı ile çimlenen bitkinin yeşilden beyaza geçiş sınırı arasındaki uzaklık ölçülmüştür. Daha sonra ölçülen bu değerlerin varyasyon katsayıları ve ortalama ekim derinliği değerleri hesaplanmıştır.

4 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 428 Tarla filiz çıkış oranı (TFÇO), filizlenmiş tohumların ekilen tohum sayısına olan yüzde oranını ifade edilmektedir. Sıra üzeri bitki dağılım değerlerinden aşağıda verilen eşitlik yardımıyla tarla filiz çıkış oranı hesaplanabilir. Nx - No TFÇO (%) = 100 Ni Burada; Nx - Belirli sıra uzunluğunda tüm bitkilerin toplam sayısı, No z den küçük aralıkların toplam sayısı, Ni - Teorik toplam bitki aralıkları sayısı. Farklı derinlikte ekim işleminden sonra, filiz çıkış süreleri karşılaştırılmıştır.bu amaçla, aşağıdaki eşitlik yardımıyla ortalama filiz çıkış süreleri hesaplanmıştır. N OÇS = 1 D 1 +N 2 D N n D n N 1 +N N n Burada; N 1...n - Her sayımda çıkan yeni filiz sayısı D 1...n - Ekimden sonraki kümülatif gün sayısı 4. BULGULAR VE TARTIŢMA Farklı ekim derinlikleri için sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğüne ait değerler Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 2. Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü Değerleri Ekim Ekim Ortalama Sıra Üzeri % VK İO BO KTA Derinliği Makinası Uzaklık (mm) 40 mm Hassia İrtem mm Hassia İrtem mm Hassia İrtem Çizelge 2 de görüleceği üzere her iki ekim makinasinda da 40 mm ekim derinliğinde sıra üzeri tohum dağılımının daha iyi olduğu görünmesine karşın, yapılan istatistik analiz sonucunda farklı ekim derinliklerindeki sıra üzeri tohum dağılımı açısından farklılık %5 önem düzeyinde önemli bulunmamıştır.

5 Bitki Çıkış Yüzdes Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 429 Çizelge 3. Düşey Düzlem Tohum Dağılım Düzgünlüğü Değerleri Teorik Ekim Ekim Makinası Ortalama Ekim % VK Derinliği Derinliği (mm) 40 mm Hassia İrtem mm Hassia İrtem mm Hassia İrtem Düşey düzlem tohum dağılımı tüm ekim derinliklerinde istenen düzeyde bulunmuştur. Hassas ekimde derinlik dağılımında varyasyon katsayısının % 25 in altında olması istenmektedir. Hesaplamalar sonucu her üç ekim derinliği içinde varyasyon katsayıları Çizelge 3 de de görüldüğü üzere % 25 in altında bulunmuştur. Ekim derinlikleri arasında düşey düzlem tohum dağılımı açısından bir karşılaştırma yapılırsa en iyi dağılımın %4.29 ve %4.93 varyasyon katsayıları ile 60 mm ekim derinliğinde gerçekleştiği görülmektedir. En kötü dağılım ise 40 mm ekim derinliğinde elde edilmiştir. Çizelge 4. Ortalama Filiz Çıkış Süreleri Ekim Derinliği Ekim Makinası OÇS (gün) 40 mm Hassia 7.7 İrtem mm Hassia 8.2 İrtem mm Hassia 8.6 İrtem mm 60 mm 80 mm Ekim Sonrası Günler Şekil 1. Ekimden Sonraki Bitki Çıkış Süreleri

6 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 430 Şekil 1 ve Çizelge 4 de de görüldüğü gibi en düşük ortalama filiz çıkış süresi 40 mm ekim derinliğinde elde edilmiştir. 40 mm ekim derinliğine ekilen tohumların %50'si 6.5 günde filizlenirken, 60 mm ekim derinliğine ekilen tohumların %50'si 7 günde ve 80 mm ekim derinliğine ekilen tohumların % 50' ise yaklaşık 8 günde filizlenmiştir. Ortalama filiz çıkış süreleri arasındaki en büyük farklılık 40 mm ile 80 mm ekim derinliği arasındaki fark olup yaklaşık olarak bir gündür. En yüksek tarla filiz çıkış oranı %98.5 ve %94.8 ile 60 mm ekim derinliğinde elde edilmiştir (Çizelge 5). Çizelge 5. Tarla Filiz Çıkış Oranları (TFÇO) Ekim Derinliği Ekim Makinası TFÇO (%) 40 mm Hassia 91.7 İrtem mm Hassia 95.8 İrtem mm Hassia 91.3 İrtem 87.6 Sonuç olarak mısır ekiminde hassas ekim tekniği açısından ekim derinliğinin incelenmesi için yapılan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Hava emişli hassas ekim makinası ile mısır ekiminde ekim derinliğinin sıra üzeri tohum dağılımına istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde etkisi yoktur. Düşey düzlem tohum dağılımı ve tarla filiz çıkış oranı açısından en iyi ekim derinliği 60 mm olarak belirlenmiştir. Ekim ile filiz çıkış süresi arası süre en düşük 7.7 gün ile 40 mm ekim derinliğinde gözlenmiş, ekim derinlikleri arasında ortalama filiz çıkış süreleri açısından en büyük farklılık 40 mm ile 80 mm arasında yaklaşık bir gün olarak belirlenmiştir. KAYNAKLAR 1. Barut, Z., B., Özmerzi, A., Hava Emişli Bir Hassas Ekici Düzenin Mısır, Pamuk ve Susam Tohumu Ekim Başarısı Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Eylül, 76-87, Antalya 2. Bayat, A., Zeren, Y., Yaldız, O., Gençer, O., Havsız Pamuk Tohumluğu Ekim Teknikleri Üzerinde Bir Araştırma. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Ekim, Kuşadası/İzmir. 3. Bilbro, J., D., Wanjura, D., F., Soil Crust and Cotton Emergence Relationships. Transaction of the ASAE, P , DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 5. Kırtok, Y., Genel Tarla Bitkileri. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları. Adana

7 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ Öğüt, H., Türk-Koop Pnömatik Hassas Ekim Makinasında Mısır İçin Optimum İlerleme Hızı ve Sıra Üzeri Aralığın Belirlenmesi. Doğa-Tr. J. Of Agriculture and Foresty 15, , Ankara 7. Önal, İ., Ekim-Dikim-Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova/İzmir. 8. Özmerzi, A., Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Gömücü Ayaklara İlişkin Tohum Dağılımları Üzerinde Bir Araştırma. T.Z.D.K. Mesleki Yayınları, Yayın No: 44, Ankara.

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ

GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 06, 19(2),279-287 GÖMÜCÜ AYAKLARIN ÇİZİ KESİT ALANI VE TOPRAK KABARMASINA ETKİSİ Davut KARAYEL Ai ÖZMERZİ Akdeni Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ. Zeliha BEREKET BARUT * Aziz ÖZMERZİ **

TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ. Zeliha BEREKET BARUT * Aziz ÖZMERZİ ** TEK TANE PAMUK EKİMİNDE KULLANILAN DÜŞEY TOHUM PLAKALARINDA TOHUM YAKALANMA ORANININ İYİLEŞTİRİLMESİ 45 Development Of Seed Holding Ratio Of Vertical Seed Plates Used Precision Cotton Seeding Zeliha BEREKET

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Hassas Ekim Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ *

DOĞRUDAN EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİNLİK AYAR SİSTEMLERİNİN TARLA FİLİZ ÇIKIŞINA ETKİSİ * AKDEİZ ÜİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),153-161 DOĞRUDA EKİMDE FARKLI GÖMÜCÜ AYAK ve DERİLİK AYAR SİSTEMLERİİ TARLA FİLİZ ÇIKIŞIA ETKİSİ * Davut KARAYEL a Aziz ÖZMERZİ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erdal YURDUSEVER HASSAS EKİM MAKİNALARINDA İLERLEME HIZININ FARKLI KÜRESELLİK KATSAYISINDAKİ TOHUMLARIN DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 1 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının Belirlenmesi

Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (3), 231-238 Yerli Yapım Baltalı Tip Tek Dane Ekim Makinalarının Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Ayçiçeği Ekim Performansının

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması

Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 67-72 Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır inde Performanslarının Karşılaştırılması

Detaylı

Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü

Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü ÖZET Yıldıran YILDIRIM, Emrah KUŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü yildiran@atauni.edu.tr Oluklu ekici makaralar,

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI

ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 396 ÜNĠVERSAL TAHIL EKĠM MAKĠNALARININ STANDARTLAR VE DENEYLER BAZINDA KARġILAġTIRILMASI Comperation of Universal Cereal Sowing Machines Depending on

Detaylı

Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu*

Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu* Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 6, (), 117-14 Tek Dane Ekim Makinası Örneğinde Ekim Performansının Tepki Yüzeyleri Metodolojisi Kullanılarak Optimizasyonu* Arzu Yazgı, Adnan Değirmencioğlu Ege Üniversitesi,

Detaylı

Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Y. Bayhan B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Bağyurdu İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Arzu YAZGI Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2013, 50 (3): 251260 ISSN 1018 8851 Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında

Detaylı

Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin Soya Tohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri

Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin Soya Tohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2016, 12 (2), 127-132 Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin Soya Tohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri Yıldıran

Detaylı

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET

Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 ÖZET TAM OTOMATİK PATATES DİKİM MAKİNASI İLE FARKLI DİKİM ŞEKİLLERİNİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE VE TARLA FİLİZ ÇIKIŞ DERECESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Orhan KARA 2 Bu çalışmada,

Detaylı

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması

Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 115-122 Soğanın Sırta Ekimi ve Hasat Olanaklarının Araştırılması Faruk ÖZGÜVEN 1, Kubilay VURSAVUŞ 1, Yıldız DAŞGAN 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Mikrodenetleyicili Tohum Ekim Ünitesinin Tasarım Parametreleri. Design Parameters of Seed Drill Unit with Microcontroller

Mikrodenetleyicili Tohum Ekim Ünitesinin Tasarım Parametreleri. Design Parameters of Seed Drill Unit with Microcontroller Mikrodenetleyicili Tohum Ekim Ünitesinin Tasarım Parametreleri Kadir SABANCI 1, Cevat AYDIN 2 1 Selçuk Üniversitesi, Doğanhisar Meslek Yüksekokulu, Konya 2 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri :

DİKİM MAKİNELERİ. Dikim. Yapısal olarak dikim makinesi tipleri : Fonksiyonel olarak dikim makinesi tipleri : DİKİM MAKİNELERİ Dikim Bitkisel üretimde bazı bitkiler fide, fidan, yumru, soğan vb. materyallerden üretilmektedir. Dikim işlemi; ana bitkiyi oluşturacak bitkisel materyalin (fide, fidan, yumru vb.), toprakta

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 290 ÇİZEL AYAĞI İLE ÇALIŞMADA PENETRASYON DİRENCİ DEĞERLERİNDEN YARARLANARAK BOZULMA KESİT ALANININ BELİRLENMESİ Determination of Soil Failure Pattern

Detaylı

Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması

Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 85-91 Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması İsmet ÖNAL E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ *

EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ * EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ * Electronıc-Based Measurement System In Drılls For Seed Spacıng Measurements Kadir YİĞİT Tarım Makinaları Anabilim Dalı Zeliha

Detaylı

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ

7.00-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 355 7.-18 ÖLÇÜLERİNDEKİ RADYAL LASTİĞİN BAZI İŞLETME KARAKTERİSTİKLERİNİN TOPRAK SIKIŞMASINA ETKİSİ Effects of Some Working Characteristics on Soil Compaction

Detaylı

Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması

Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip

Detaylı

Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (1) 37-43 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Sarımsak Dikim Makinesi Prototipi ile Arpacık Soğanı Dikebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma H. Güran ÜNAL 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(1):71-78 ISSN 1018-8851 Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Harun YALÇIN 1 Engin ÇAKIR 2 Ercan GÜLSOYLU 3 Galip

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Antalya İlinde Yürütülen Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalışmaları

Antalya İlinde Yürütülen Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalışmaları Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 209-219 Antalya İlinde Yürütülen Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalışmaları Murad ÇANAKCI, Davut KARAYEL,

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 3 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

EKİM, BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU -1. Bölüm-

EKİM, BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU -1. Bölüm- Haziran 2017 EKİM, BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU -1. Bölüm- TMB304 Prof. Dr. Davut KARAYEL DERSİN İÇERİĞİ EKİM VE DİKİM KAVRAMLARININ GENEL TANITIMI EKİM YÖNTEMLERİ EKİM MAKİNALARI Serpme Ekim Makinaları

Detaylı

HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ

HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ Effect on germination of seed of various type pressweel using in sugar beet sowing

Detaylı

Sarmısak Dikim Makinası Prototipi Geliştirilmesi *

Sarmısak Dikim Makinası Prototipi Geliştirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 303-310 Sarmısak Dikim Makinası Prototipi Geliştirilmesi * H. Güran ÜNAL 1 Rahmi KESKİN 2 Geliş Tarihi: 26.04.2005 Öz: Bu çalışmada, sarmısak tarımının mekanize edilebilmesi

Detaylı

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Tohum Dağıtım Düzenlerinde Buğday ve Arpa nın Akış Düzgünlüğüne Etkisi

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Tohum Dağıtım Düzenlerinde Buğday ve Arpa nın Akış Düzgünlüğüne Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 6, (4), 33-3 Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Tohum Dağıtım Düzenlerinde Buğday ve Arpa nın Akış Düzgünlüğüne Etkisi Mustafa Gökalp BOYDAŞ, Nihat TURGUT Atatürk

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak Frezeleri e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri*

Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Tarımsal Mekanizasyon. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 6, Çanakkale 49 Farklı Titreşim Seviyelerinin Dişli Makaralı Dağıtım Düzenlerinde Diamonyum Fosfat (DAP) Gübresinin Akış Düzgünlüğüne Etkileri* Mustafa

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU

EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU EKİM BAKIM VE GÜBRELEME MEKANİZASYONU TM304 Doç. Dr. Davut KARAYEL Aralık 2011 DERSİN İÇERİĞİ EKİM VE DİKİM KAVRAMLARININ GENEL TANITIMI EKİM YÖNTEMLERİ EKİM MAKİNALARI Serpme Ekim Makinaları Sıraya Ekim

Detaylı

Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1

Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1 Doç. Dr. Ufuk TÜRKER 1 Ana bitkiyi oluşturmak üzere tohum gibi jeneratif ve yumru, soğan gibi vegetatif organları, toprakta açılmış çizi içine yerleştirip üzerini kapatan makinalardır. 2 Sınıflandırma:

Detaylı

HASSAS EKİMDE GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM DAĞILIMINA ETKİSİ *

HASSAS EKİMDE GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM DAĞILIMINA ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 139-150 HASSAS EKİMDE GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM DAĞILIMINA ETKİSİ * Davut KARAYEL Ai ÖZMERZİ Akdeni Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Tahıl Ekim Makinaları 4 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 388

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 388 Tarımsal Mekanizasyon 18 Ulusal Kongresi Tekirdağ 388 BUĞDAY EKİMİNDE KULLANILAN DIŞTAN KERTİKLİ TOHUM DAĞITICI DÜZENLİ EKİM MAKİNALARINDA DEĞİŞİK TOHUM GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM ÇIKIŞI VE VERİME ETKİLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASSAS EKİM MAKİNALARIYLA ŞEKER PANCARI EKİMİNDE SIRA ÜZERİ DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜNÜN TARLA KOŞULLARINDA BELİRLENMESİ Akın DÜŞMEZKALENDER TARIM

Detaylı

Potlu Domates ve Karpuz Fidesi Dikiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Dikim Kalitesine Etkisi

Potlu Domates ve Karpuz Fidesi Dikiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Dikim Kalitesine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (1), 83-91 Potlu Domates ve Karpuz Fidesi Dikiminde Farklı Yöntemlerinin Dikim Kalitesine Etkisi Davut KARAYEL, Hakdan

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

DİSKLİ GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARINDA TİTREŞİMİN GÜBRE AKIŞ HIZINA ETKİSİ

DİSKLİ GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARINDA TİTREŞİMİN GÜBRE AKIŞ HIZINA ETKİSİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (1), 63-72, 1999 DİSKLİ GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARINDA TİTREŞİMİN GÜBRE AKIŞ HIZINA ETKİSİ Mazhar KARA 1 ÖZET: Ülkemizde yaygın olarak üretilen ve kullanılan diskli gübre

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Ekim Performansı ve Verim Üzerindeki Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Ekim Performansı ve Verim Üzerindeki Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (3), 217-229 İkinci Ürün Mısırda Geleneksel ve Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Ekim Performansı ve Verim Üzerindeki Etkileri

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim Yöntemleri, Tarihçe ve Ekim Makinalarının Sınıflandırılması Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği *

Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 125-131 Çimlendirilmiş Susam Tohumu Ekim Tekniği * Ömer Ertuğrul, İsmet Önal Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100-Bornova / İzmir

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Bakım Alet ve Makinaları e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama Uygulamalarının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 265 Bazı Pamuk (gossypium hirsitum L.) Çeşitlerinde Havlı Tohum Kaplama ının Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 16-24

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 16-24 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (27) 16-24 DÜŞEY TOHUM DİSKLİ MEKANİK HASSAS EKİM MAKİNESİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNE UYGUNLUĞU- NUN BELİRLENMESİ Haydar

Detaylı

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Toprak frezeleri. 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 15.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Toprak frezeleri, titreşimli dipkazanlar ve kuyruk mili tırmıkları ile birlikte hareketini traktörün kuyruk milinden alarak çalışan toprak işleme aletlerindendir. Birçok

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımı ve Bitki Yaşam Alanının Voronoi Poligonlarıyla Değerlendirilmesi

Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımı ve Bitki Yaşam Alanının Voronoi Poligonlarıyla Değerlendirilmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum

Detaylı

Üstten Akışlı Mini Oluklu Ekici Makaranın Soğan, Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü

Üstten Akışlı Mini Oluklu Ekici Makaranın Soğan, Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2011, 7 (4), 437-448 Üstten Akışlı Mini Oluklu Ekici Makaranın Soğan, Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri

Detaylı

Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması

Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması ÖZET Sefa ALTIKAT 1*, Ahmet ÇELİK 2 1 : Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Bakım makinaları-çapalama Makinaları Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları-çapalama Makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Bakım makinaları Bitkisel üretimde ekimden hasat dönemine kadar süregelen gübreleme, çapalama, seyreltme ve tekleme, tarımsal savaş

Detaylı

Pnömatik Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Ekim Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi

Pnömatik Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Ekim Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (1), 59-67, 05 ISSN -9036 Pnömatik Tahıl Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Ekim Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi Fatih UYGAN İ. Ethem GÜLER

Detaylı

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (), 219-224 Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Ali Yavuz Şeflek, Kazım Çarman, Osman Özbek Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI *

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * Adaptation an Electronic Sprayer Controller to a Domestic Field Sprayer and Determination of

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi

Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (2), 159-165 Mercimeğin Harmanlama Kayıpları ve Çimlenme Oranları Üzerine Harmanlama Ünitesinin Etkisi Abdullah SESSİZ 1, M. Tunç ÖZCAN 2, Reşat ESGİCİ 1 1 D.Ü Ziraat

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (4), 393-399 Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 362 PAMUKDA TOHUM YATAĞI HAZIRLAMADA KULLANILAN BAZI TOPRAK ĠġLEME YÖNTEMLERĠNĠN TOPRAK STRÜKTÜRÜNE ETKĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A Research on Effect

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

VPYT/VPTT GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES

VPYT/VPTT GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES VPYT/VPTT YARI VEYA TAM TELESKOPİK PNOMATİK EKİM MİBZERİ SEMI AND ADJUSTABLE INTER-ROW SPACE PNEUMATIC PRECISION PLANTER VPTT-G Kolay Ayarlanabilen İç ve Dış Tekleyici

Detaylı

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 69-75 Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Haritalanması Mustafa ÇETİN 1, Engin ÖZGÖZ 1, Fevzi

Detaylı

Kaplanmış Susam (Sesamum Indicum L.) Tohumlarının Tarla Koşullarında Ekim Düzgünlüğü. Sowing Uniformity of Coated Sesame Seeds Under Field Conditions

Kaplanmış Susam (Sesamum Indicum L.) Tohumlarının Tarla Koşullarında Ekim Düzgünlüğü. Sowing Uniformity of Coated Sesame Seeds Under Field Conditions 302 Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale Kaplanmış Susam (Sesamum Indicum L.) Tohumlarının Tarla Koşullarında Ekim Düzgünlüğü Zeliha Bereket Barut Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

5 10/04/ /04/2017 DATAE Adana /04/ /04/2017 DATAE Adana /05/ /05/2017 DATAE Adana /06/ /06/2017 DATAE Adana

5 10/04/ /04/2017 DATAE Adana /04/ /04/2017 DATAE Adana /05/ /05/2017 DATAE Adana /06/ /06/2017 DATAE Adana BEZELYE ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMLARI Uygulama Konusu Süresi Başlama Bitiş Eğitimin 1 Bezelye Islahı 5 03/04/2017 07/04/2017 2 Denemelerde Bakım İşlemleri 3 Morfolojik 5 10/04/2017 14/04/2017

Detaylı

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi *

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, -8 Eylül 2, Çanakkale 115 Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Gülden Özgünaltay

Detaylı

HP Latex Çift Rulo Kiti. Kullanım Kılavuzu

HP Latex Çift Rulo Kiti. Kullanım Kılavuzu HP Latex Çift Rulo Kiti Kullanım Kılavuzu 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Yasal bildirimler Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri

Detaylı

1. Giriş. Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 17 (2011)

1. Giriş. Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 17 (2011) Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Üstten Akışlı Oluklu Ekici Makaranın

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

1 Araştırma Makalesi. Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Tayfun KORUCU*, Fatih YURDAGÜL KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

Toprak Kanalı Tasarımı ve Özellikleri *

Toprak Kanalı Tasarımı ve Özellikleri * 160 Toprak Kanalı Tasarımı ve Özellikleri * Mehmet TOPAKCI, Aziz ÖZMERZİ Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ANTALYA e-posta: mtopakci@akdeniz.edu.tr Özet: Toprak-makine ilişkilerinde

Detaylı

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan Optik Algılayıcılı ve Kameralı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1), 59-64 Ekim Makinası Denemelerinde Kullanılan lı ve lı Ölçme Sistemlerinin Karşılaştırılması Davut KARAYEL Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kulaklı Pulluklar-4 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan

Detaylı

Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Uzmanlık Alanları

Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Uzmanlık Alanları : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve : makinaları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet : Makinaları Kürsüsü Doğum Yılı : 1897 Emeklilik Yılı : 1969 Vefat

Detaylı

Yerli Yapım Kombine Doğrudan Ekim Makinasında Tohum ve Gübre Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Yerli Yapım Kombine Doğrudan Ekim Makinasında Tohum ve Gübre Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (3), 247-256 Yerli Yapım Kombine Doğrudan Ekim Makinasında Tohum ve Gübre Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi Arzu

Detaylı

Harmanlama Makinalarının Organları ve Özellikleri Harman Düzeni Batör-Kontrbatör

Harmanlama Makinalarının Organları ve Özellikleri Harman Düzeni Batör-Kontrbatör 3.3..3.Harmanlama Makinalarının Organları ve Özellikleri 3.3..3.1. Harman Düzeni Batör-Kontrbatör Harman makinalarında harmanlama düzeninin görevi, daneyi başaktan ayırmak, sapları sarsaklara iletmek ve

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 38 (1), 65-70, 2007. ISSN : 1300-9036 Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Yıldıran YILDIRIM İsmail ÖZTÜRK

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Çapalama makinaları, Boğaz doldurma makinaları, Seyreltme makinaları, Budama makinaları, Malçlama makinaları, Dondan koruma makinaları.

Çapalama makinaları, Boğaz doldurma makinaları, Seyreltme makinaları, Budama makinaları, Malçlama makinaları, Dondan koruma makinaları. . 1 Bitkilerin ekiminden hasatına kadar geçen süre içinde, bitkinin gelişimine olumlu koşulların yaratılmasında kullanılan makinalardır. Sınıflandırma: Bakım makinaları işlevlerine göre aşağıdaki gibi

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 91-102 91 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Ekim ve Sırığa Alma Yöntemlerinin Tohumluk Fasulyenin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi Mustafa Akbaş, Haydar Hacıseferoğulları

Detaylı

Yazlık Fiğ ve Kışlık Buğdayda Farklı Doğrudan Ekim Makinaları ve Traktör İlerleme Hızlarının Anız Dağılımına Etkileri

Yazlık Fiğ ve Kışlık Buğdayda Farklı Doğrudan Ekim Makinaları ve Traktör İlerleme Hızlarının Anız Dağılımına Etkileri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (2): 149-156, 2012 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 43 (2): 149-156, 2012 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Yazlık Fiğ ve Kışlık Buğdayda

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 98-108 98 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Şeker Pancarının Seyreltmeli ve Blok Ekim Uygulamalarının Sıra Üzeri Bitki Dağılımı İle Kalite Özelliklerine Etkisi Murat Acar 1,*, Haydar

Detaylı

Pnömatik Hassas Ekim Makinalar ı nda Tohumlar ın Tutulmas ı na Etkili Baz ı Parametrelerin Etki Derecelerinin Belirlenmesi

Pnömatik Hassas Ekim Makinalar ı nda Tohumlar ın Tutulmas ı na Etkili Baz ı Parametrelerin Etki Derecelerinin Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 142-148 Pnömatik Hassas Ekim Makinalar ı nda Tohumlar ın Tutulmas ı na Etkili Baz ı Parametrelerin Etki Derecelerinin Belirlenmesi Ali İ hsan ACAR' Geli ş Tarihi :

Detaylı