DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC-DC Boost Konvertörün PID ve Kesirli Dereceli PID ile Simulink/Matlab Ortamında Kontrolü"

Transkript

1 TO 214 Blr tabı Eylül 214, ocael - Boot onvertörün PI ve erl erecel PI le Smuln/Matlab Ortamına ontrolü Aın Özel 1, Nuret Tan 2 1 Ten Blmler MYO Eletr Programı Bngöl Ünverte, Bngöl 2 Eletr-Eletron Müenlğ Bölümü İnönü Ünverte, Malatya Buna tamayı erecel ntegral ve türevn genşletlme e enleblr. Buraa erecenn aece erl eğerleren oluşmaı şart eğlr, erecey teml een ayı erang br reel eğer alablr [5]. feranyel enlemlerle fae elen temler ve bu temlern çıış şaretler, temler araına letşm fae een lşler, ontrol ve şaretleşmeler, omenne (Lalace) analz ellerne tamayı erecel eğerler üme le bu reel temler moelleme ve çözme yeterl olmayablr. Bunan olayı omenne bu tür nyal ve temler erl erecel moellemenn aa gerçeç br yalaşım olacağı açıtır [4]. Bu çalışmaa - boot onvertörün P I ve erl erecel P I le Smuln/Matlab ortamına ontrolü ncelenmştr. erl erecel P I ontrolörün en yaygın şel P I ontrolörür. erl erecel P I nn (FOPI-Fractonal Orer P I ) ullanılma amacı temn ontrol erformanını artırmatır [3].Çalışmamıza la P I ontrolöre at eğerler Zegler-Ncol yöntem le ealanmıştır. Zegler-Ncol yöntem 1942 en tbaren en oüler P I ontrolör atayılarını ayarlama tenğr. uralları roen tranfer fonyonunu geretrmeğ çn battr. aa onraları Zegler-Ncol yöntemne; oenoon, en, Hrone ve Rewc tarafınan bazı eğşllern yaılmaı önerlmştr [6]. Özetçe Bu çalışmaa - boot onvertörün P I ve erl erecel P I ( P I ) le ontrolü Smuln/Matlab ortamına ncelenmştr. Bunun çn öncelle boot onvertörün urum enlemler ele el, arınan erl erecel P I y mulnte oluşturma çn Outalou metou ullanara erl erecel türev faenn tamayı eşeğer tabloları ve Zegler-Ncol yöntem ullanılara a la P I eğerlernn tablou oluşturulmuştur. Bu tablolara eğerler ullanılara boot onvertörün er urum çn P I ontrolü yaılı çıış gerlm eğşm şeller ele elmştr. Çıış gerlm şeller tablolara verlen er eğer çn Smuln/Matlab ortamına çzrlmş ve arşılaştırılmıştır. 1. Grş Güç Eletronğne - onvertörler öneml rol oynar. - onvertörler; temel olara olar aneller, yaıt ller ve bataryalar gb yüün gerenm uyuğu enerjy mümün oluğu aar ürel ve abt olara ağlayan cazlarır. - onvertörler; Buc, Boot, Buc-Boot, Forwar, Flaybac, Pu Pull, Yarı örü, Tam örü, u ve SEPİ şelne ana toolojlere atrler [1]. - boot onvertörler; eletr gücünün ve enerjnn etl ullanımını amaçlayan yenleneblr enerjl eletr güç temlernen otomotv güç temlerne tüm alanlara genş olara ullanılmataır. Bu onvertörler yüe freanlara (bu urum yüe güç yoğunlulu güç onvertörler çn uvvetle tale elr) üşü anatarlama ayıları ve gürültü yayılımının azalmaı le önem azanırlar [2].Bz buraa boot onvertörün la ve erl erecel P I le ontrolü üzerne uracağız. Son yıllara erl erecel ontrol temler le lgl öneml çalışmalar yaılmıştır. erl erecel analz, matematğn br olu olu 3 yıllı geçmşe a matematel br onuur [4]. er erecel temler; tamayı erecel olmayan temlern feranyel enlemlerle teml elmene olana ağlayan temlerr. Bu çalışmanın nc bölümüne - boot onvertör ve P I nn yaıı aına blg verlmştr. Bu bölüme ayrıca bu çalışmanın P I ontrol ımına ullanılan Outalou yalaşımınan baelmş ve buraa ullanılan Outalou yalaşım tablou unulmuştur. Üçüncü bölüme e - boot onvertörün ontrolüne geçlmş er ontrol yaıı a buraa uygulanıren ullanılaca yöntem ve tablolar ortaya onulmuştur. Bu bölüme - boot onvertöre eçlen eğerler verlmştr. Sonuç ımına e ele elen şellerle er yöntemn analz yaılmıştır. Ele elen onuçlara göre erl erecel ontrolün - boot onvertör çn e aa ve oğru onuçlar verğ ortaya onulmuştur. 17

2 λ μ 2. - Boot onvertör ve P I ontrolörler Boot onvertör Şel 1 e verlen boot onvertör evrene yot ve anatar eal abul elmştr. Ayrıca onanatör ve nütan rençler ıfır abul elmştr. V çıış gerlm olara alınıra - boot onvertör tooloj aşağıa gbr. Şel 1: - Boot onvertör tooloj. Yuarıa şel verlen boot onvertörün urum enlemler rcoff aım ve gerlm anunları uygulanara aşağıa gb ele elmştr [7]. Anatarın aalı (on) olmaı urumuna urum enlemler aşağıa gbr. f ( t ) t 1 (1 r) ( ) t ( m 1) y (5) r t Buraa m r, m br tamayı ve r 1 r. ( z ), n! n br şel olu fonyonuur. (5) enlemnn Lalace önüşümü alınara [8]; m 1 ( ) f ( t ) ( t ) { F ( ) f ( )} t (6) enlem ele elr. ( ) enlem (6) a eğer f () e nc ıım mal eleblr. Bu tanımlama bell br notaa erl feranyeln bu notaa ürel fonyonunun ınırız oluğunu göterr. Bu urum onun, başlangıç anınan bütün zaman notaına fonyonlu olmaını ağlar. Bu neenle tam ayılı analzle arşılaştırılığına erl analzn en büyü avantajı uvvetl br afızaya a olmaıır [8]. Outalou algortmaının temel, eçlen frean bantlarına tamayı fltrelernn er bağlanara erl Lalace oeratörünün yalaşı eğernn ele elmer. erl analz fltreleren onra çıış olan t eğerne eşttr. Bu algortma aşağıa gbr [8]. V L L (1) t v R v (2) t Anatarın açı (off) olmaı urumuna e urum enlemler şöyle olur. L v L v L (3) t v v (4) t R Boot onvertörün ontrolüne er erecel P I ontrolöre at erl erecel eğerler Outalou yalaşımı le ele elmştr Outalou Yalaşımı Outalou terarlı yalaşımı (ORA- Outalou Recurve Aroxmaton) en oüler yalaşım tenlernen brr. Bu ten erl erecel tranfer fonyonunun frean cevabını ele etme çn özel frean aralığı çerne terarlı ıfır ve utuların ağıtılmaı yöntemn ullanmıştır[6]. erl analz eğş şellere tanımlanablr. ontrol uygulamaları çn auto nun tanımınan glere [8] aşağıa gb ele elr. Şel 2: Outalou algortmaı [8]. Uygun frean bant aralığı olara. 1 olaca şele (, ) eçlğ abul elre, ço atlı fltre tranfer b fonyon moel aşağıa gb yazılablr: buraa r G ( ) f N b b b r. b N N r (1 ) / 2 2 N 1 N r (1 ) / 2 2 N 1 r Buraa r Lalace oeratörü nn erecer ve fltre ernn ayııır. Bu çolu fltre yaıı uvvetl br arazt gerc etye atr. Tablo 5 e erl erecel Lalace oeratörü çn Outalou yalaşımı onuçları verlmştr. b (7) (8) (9) 171

3 2.3. erl erecel ( PI ) ontrolör İl ez, P I ontrol teor le erl erecel analzn brleşmnen meyana gelen erl erecel ontrolör, Polubny tarafınan önerlmştr. Aynı zamana Polubny erl erecel ontrol temnn nam cevabını analz eere la P I en aa y onuç verğn atlamıştır [9]. Bunun neen, PI nn la P I en farlı olara fazlaan ayarlanablen arametreye aa a olmaı olara fae eleblr. Bu urum bu yöntemn aa ene ve aa oğru olmaını ağlar. Bu neenle aa y ontrol etne a oluğu çn on zamanlara araştırmacıların gttçe aa fazla atn çemeter [1]. auto nun yuarıa formüllernen ve erl erecel P I nn Polubny tarafınan önerlen tranfer fonyonu aşağıa gbr [9,11]. ( ) (1) Buraa, ve erang br gerçel ayı olablr [3] Boot onvertörün ontrolü P I ve erl erecel P I ( PI ) ontrolör ullanılara Şel 1 e göterlen - boot onvertör ontrol elmştr. Şel 4 te P I bloğunun çne bu ontrolör bloğu yerleştrlmştr. Bu çalışmaa boot onvertörün eğerler e grş gerlm V =25 V, L =5 mh, =3333 uf, çıış yüü R = 1 om olara alınmıştır. Anatarlama freanı e 1 Hz alınmıştır. Aşağıa şele görülüğü gb referan gerlm yan tenen çıış gerlm 5 V alınmıştır. Şel 5: PI ontrol temnn Smuln/Matlab bloları Stemn PI le ontrolü P oranal azanç, I ntegrayon ve türev şlemlernn br araya getrlmş al olan P I ontrol temler y blnen bat ontrol yaılarınan olayı bugün temel br ontrol tenoloj olara enütryel ontrol temlerne genş olara ullanılmataır [1]. la P I nn tranfer fonyonu enlem (11) e verlmştr. ( ) (1 1 T ) (11) T Bu çalışmaa Zegler-Ncol un nc yöntem ullanılara ( ) n atayıları bulunmuştur. Bu eğerlern ele elme çn gerel formüller Tablo 2 ve Şel 7 e verlmştr [12]. Şel 6: Brm ger belemel ontrol tem Şel 3: Te grş ve te çıışlı (SISO) genel br tem ve ontrolü Şel 7: P eryotlu ürel olayon urumu cr Şel 4: Stemn Smuln/Matlab bloları. 172

4 Tablo 1: rt eryot ve rt azanca bağlı Zegler- Ncol P I ayarlama yöntem [12]. P I ontrolör t P.5 cr PI.45 cr 1/1.2 P cr P I.6 cr.5 P cr.125 P cr Aşağıa verlen Tablo 2 e eğerler Zegler-Ncol un nc yöntem le bulunan eğerlerr. Tablo 2: la P I çn uygulanan atayılar P I Stemn erl erecel PI (PI λ μ ) le ontrolü erl erecel P I ( PI ) ontrolör la tamayı erecel P I ontrolörün aa genş br şelr. erl erecel P I ontrolör la P I en farlı olara fazlaan ayarlanablen arametreye aa atr. Bunlar feranyel şlemnn erece µ ve ntegral şlemnn erece ır. Bu neenle (er erecel P I ) FOPI taarımı aa enetr. aa y ontrol etne a olma çn taarlanan FOPI, beş arametrenn ayarlanmaına olana ağlar (,,, ) [9,13]., erl erecel P I mlayonu çn erece tablou aşağıa oluşturulmuş ve bu eğerler çn - boot onvertör çıış gerlm onucu Şel 9 a göterlmştr. Ayrıca farlı ve eğerler çn çıış gerlm onuçları Şel 1 a verlmştr. Bu eğerler çn yerleşme ve aşma eğerler ayarlanmıştır. Tablo 3: erl erecel P I çn uygulanan atayılar PI Sonuçlar Bu çalışmaa, önce - boot onvertörün referan gerlm 5 volta ayarlanmıştır. Bu referan eğer, çıışta ele etme çn P I ontrol yaılmış ve arınan erl erecel oeratörlern tamayı erecel yalaşımları ullanılara erl erecel P I ( PI ) yöntem le tabloa eğerler çn çıış gerlm onucu ele elmştr. Bunun çn,1 en,9 a aar tüm erl ereceler çn tamayı erecel yalaşımlar, Outalou yöntem ullanılara ele elmş ve ğer çalışmalara atıı olacağı üşünülen br tablo oluşturulmuştur. Çalışmamıza Matlab/Smuln ortamına boot onvertör çıış gerlm onuçları -2 n aralığı çn alınmıştır. Tablo 2 e e -2 n aralığına çıış gerlm eğerler.25 n aralılı alınara er ontrolör çn nümer arşılaştırma yaılmıştır. Şel 8 e la P I çn Zegler-Ncol yöntem le ele elen Tablo 2 e eğerler ullanılmıştır. Şel 8 e la P I ontrol çn ele elen onuçta yerleşme zamanı 1 n olan br çıış gerlm şel ele elmştr. Tablo 4 e e bu urum nümer olara verlmeter. Tablo 2 e eğerler ve erl erecel P I ( PI ) ullanılara (yan Tablo 3 e eğerlerle) aa aa (yalaşı.825 n) yerleşme zamanı ve (yalaşı % 1.6 lı) aşma eğer Şel 9 a ele elmştr. PI en alınan bu onucun aa ızlı yerleşme zamanına a oluğu ve referan eğer aa aa ta ettğ Tablo 4 ve Şel 9 an görülmeter. Yan bu çalışmaa erl erecel ontrolün belenen onucuna ulaşılmıştır. Sonuç olara - boot onvertör çn; aa y br ayar tenğ olan PI ontrol le atayıları eğştrere aa y yerleşme zamanı ve aşma eğer ele eleblmeter. Bu urumun çalışmalara göz önüne bulunurulmaı geretğ ortaya onulmuştur. PI ontrolörün arametreler br yöntem le taarlanığına aa etl onuçlar ele eleblr. Gelece çalışmalara bu onu ncelenecetr. Vo (V) zaman(t) n Şel 8: Tablo 2 çn la P I l ( V onuçları. Vo (V) ) çıış gerlm zaman(t) n Şel 9: Tablo 3 çn erl erecel P I l ( V gerlm onuçları. ) çıış 173

5 Vo (V) zaman(t) n =.8, = 1 =.9, = 1 = 1.1, = 1 Şel 1: Farlı λ ve µ eğerler çn erl erecel P I l ( V ) çıış gerlm onuçları. (,, eğerler abttr) Tablo 4: Şel 8 ve Şel 9 a çıış gerlmlernn nümer olara arşılaştırılmaı V V t P I PI t P I PI Iolaton Power Electronc onference (OBEP), 1.119/OBEP.213, Page(): , 213. [2] Tomoazu M., Yujro T. an Mutuo N., A New Hg Ste-U Soft Swtcng PWM Boot onverter wt Ege-Reonant,8t Internatonal onference on Power Electronc - EE Aa, 211, Te Slla Jeju, orea,: , 211, [3] Ze Y., Jng H., Yngyang L., a L. an angq S., Realzaton of Fractonal Orer ontroller by Ung Multle Tunng-Rule, Internatonal Journal of Sgnal Proceng, Image Proceng an Pattern Recognton Vol.6, No.6, ,213. [4] Özyetn M. M., Tan N., erl erecel Stemlern Tamayı erecel Yalaşımı, SIU21 - IEEE 18.Snyal İşleme ve İletşm Uygulamaları urultayı yarbaır , 21. [5] Al-Alaou, M. A. Smulaton an cretzaton of Fractonal Orer Sytem Te 29 Internatonal onference on Genetc an Evlutonary Meto, (GEM'9), La Vega, July [6] Maza T., Mo Hezr F. R., Noram M. A., an Raml A., Robut Fractonal-Orer PI ontroller wt Zegler-Ncol Rule, Worl Acaemy of Scence, Engneerng an Tecnology Vol:79 : , 213 [7] Omaç Z., Özel A., ürüm H., oğruan Fotovolta Plnen Belenen Anatarlamalı Relütan Motor- Poma Stemnn Matlab/Smuln Ortamına Moellenme, Eleco 212 Eletr Eletron ve Blgayar Müenlğ Semozyumu, Bura, :87-81,212 [8] Gao. N., Qu Z-ong, W. Ha-tao, Neutral See Stablty ontrol Law of Arcraft egn Bae on Fractonal Orer PIλμ, ontrol an econ onference (), 24t, na, 212. [9] Polubny I., Fractonal-Orer Sytem an PIλμ ontroller, IEEE Tranactıon on Automatıc ontrol, Vol. 44, no. 1, January 1999, :28-214,1999 [1] M. Lu, H. ong,guu L., SV Voltage Regulator Bae on Fractonal Orer PI 212 Internatonal onference on ontrol Engneerng an ommuncaton Tecnology,:28-32,212 [11] Sgemaa, T., Neg, Y., Baba, Y. A Tof PI ontrol Sytem egn by Referrng to te M-PI ontrol Sytem An t Sentvte Euroean ontrol onference E, 213 Euroean Publcaton Year: 213, Zürc, Swtzerlan. Page(): , 213. [12] Ogata.., Moern ontrol Engneerng, Prentce Hall, New Jerey, 22 [13] Gong R., Zang G., Luo J., Yang Y., Tıan Y., A New egn Meto of Fractonal Orer PIλμ ontroller Proceeng of te 29t nee ontrol onference July 29-31, Bejng, na,: ,21. aynaça [1] B. El attel, M. ; Val G.O., S., Perez A., Haumann R., Braatz A., a J.. Tree-Pae Flybac-Boot - onverter Wt Tree Pae Hg Frequency 174

6 1.erece yalaşım Tablo 5: Outalou Yalaşım Tablou 3.erece yalaşım 5.erece yalaşım

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon Mustafa YĞI w www.mustafayagci.com.tr, 0 ebir Notları Mustafa YĞI, yagcimustafa@yahoo.com Geometri Kombinasyon H er farlı ii notanın bir oğru belirttiğini biliyoruz. Pei hangi oğruyu belirtiyorları? O

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 136-3111/138-731 Statu : Original Stuy NWSA-Engineering Science Receive: September 1 NWSA ID: 13.8..1A344 Accepte: January 13 E-Journal of New Worl Science Acaemy Hakan Çelik Firat Univ. Mekatronik

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER ERKBUĞU HREKETLERİNİN KLMN FİLTRESİ İLE İLENMESİ MONITORING OF CRUSTL MOVEMENTS B USING KLMN FILTER KURT O., İNCE C.D., KONK H., ÇEPNİ M.S., Posta resi: KOÜ Veziroğlu erleşesi Müh. Fa. Jeoezi ve Fotog.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMLİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI

BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMLİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI PAMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ PAMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K B İ İ MERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 26 : 12 : 2 : 11-16 BİR ASANSÖR

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü 7.05.204 Sayfa Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü NURBS Crve Fttng sng Artfcal Immne System

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya OTOMOTİV SİSTEMLERİ VE KONTROLÜ 8 Otomatik Kontrol Ulual Tolantıı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Ni-MH Batarya Sitemlerinde Gözleyici-Temelli Hata

Detaylı

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PARMAKİZİ RESİMLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TEMİZLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ Necla ÖZKAYA Şeref SAĞIROĞLU Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Ercyes Ünverstes, 38039, Talas, Kayser Gaz Ünverstes,

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIMIN FAİZ KANALININ GRANGER NEDENSELLİK VE TODA-YAMAMOTA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE PARASAL AKTARIMIN FAİZ KANALININ GRANGER NEDENSELLİK VE TODA-YAMAMOTA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE PRSL KTRIMIN FİZ KNLININ GRNGER NEDENSELLİK VE TOD-YMMOT YÖNTEMLERİ İLE NLİZİ Fgn ÜYÜKKIN * Hlal OZKURT ** Va ENGİZ *** ÖZ Parasal aarım manzması ara olasının üzrnn rl onom av lğ çşl analların

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '0 Elektrk Elektronk ve Blgsaar ühendslğ Sempozumu, 9 Kasım 0 Aralık 0, Bursa Amotrofk Lateral Skleroz (ALS) Hastalığının Destek Vektör aknes le eşhs Dagnoss of Amotrophc Lateral Scleross (ALS) th

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı